BESIKTNINGSOBJEKTET. Smeden 30, Tallstigen 15, Sätraäng, Danderyds kommun. Cecilia Sommer Per Lundman, kort del av tiden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BESIKTNINGSOBJEKTET. Smeden 30, Tallstigen 15, Sätraäng, Danderyds kommun. Cecilia Sommer Per Lundman, kort del av tiden"

Transkript

1 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Smeden 30, Tallstigen 15, Sätraäng, Danderyds kommun Lagfaren ägare Lars Änggårdh Uppdragsgivare Lars Änggårdh Närvarande vid besiktningen Cecilia Sommer Per Lundman, kort del av tiden Besiktningsman Mikael Sivertsson Besiktningsdag / uppdragsnummer Torsdag / Väderlek Mulet och lätt snöfall ca 0 C Byggnaden 1-2-plans villa uppförd 1972 Övriga byggnader - Beskrivning Huvudbyggnad Undergrund Grundkonstruktion Grundmurar Bjälklag Stomme Fasad Yttertak Uppvärmning Ventilation Morän, lera (bedömt) Grundsulor (enligt teknisk beskrivning) Lättbetong Betong, trä Lättbetong Tegel, puts, träpanel Betongpannor Vattenburen. Luft- / vattenvärmepump. Luft-/luftvärmepump Mekanisk från- och tilluft med värmeåtervinning

2 6 BESIKTNINGSRESULTAT HANDLINGAR Tillhandahållna handlingar - Huspärm och planritningar tillhandahölls. Säljares upplysningar via dotter, uppgifterna har ej kontrollerats - - Inga kända problem föreligger med elsystemet. Inga kända problem föreligger med vatten- och avloppsledningar. - Inga kända problem föreligger med värmesystemet. - Inga avvikande lukter eller mögellukter har noterats i byggnaden. - Radonmätning är utförd år Radondotterhalt = 70 Bq/m³ enligt protokoll daterat Ny korttidsmätning av radon ska utföras. - Mekanisk från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning har installerats år Öppna spisens rökgång är provtryckt utan anmärkning år Öppna spisen har ej nyttjats under senare år. - Läckage har inträffat från ventilationsaggregat på vinden år Åtgärdat via försäkringsbolag. - Fastigheten berörs av servitut avseende ledning. OKULÄR BESIKTNING UTVÄNDIGT Mark kring byggnad - Marken närmast byggnaden snötäckt och ej besiktningsbar. - Avfrostningsvatten från luft- / vattenvärmepumpens utomhusenhet är anslutet till dagvattenrör vilket är positivt. - Avfrostningsvatten från luftvärmepumpens utomhusenhet bör avledas från husgrunden.

3 7 Hussockel - Sockeln är putsad. - Det noterades en del sprickor och någon putsskavank vilket är normalt för denna typ av konstruktion. Fasad - Fasaden på fram- och baksida i bottenvåningen utgörs av tegel. - Fasaden på gavlar och i souterrainvåningen utgörs av puts och har endast stickprovskontrollerats. - Det noterades en del sprickor vilket är normalt för byggnader uppförda av lättbetong. - Begränsade putssläpp noterades vid garagedörrar. - Gavelspetsar är utförda med liggande träpanel. - Panelen är delvis spjälkad och lokala skavanker förekommer. - Gavelspetsar saknar gavelutsprång vilket innebär att panelen blir mer utsatt för väder och vind. Fönster - Fönster har stickprovskontrollerats. - Fönster är kopplade tvåglas. - Fönster är delvis i behov av skrapning, kittning och målning. - Det noterades sprickor i tvättstugans fönsterruta. Yttertak - Yttertaket är utfört med betongpannor ovan underlagspapp och läkt från byggnadsåret. - Normal livslängd för yttertak med detta utförande uppskattas till år. - Yttertaket snötäckt och ej besiktningsbart. Takbesiktning bör utföras när taket är snö-/isfritt. Balkong - Det noterades sprickor i yttre del av balkongens betongplatta.

4 8 INVÄNDIGT Souterrainvåning Allmänt - Byggnaden är uppförd under en tidsperiod när det normalt är ett tunnare lager av skiftande kvalitet av kapillärbrytande material (t ex singel eller makadam) under betonggolvet. Man bör utgå ifrån att betonggolvet och nedre delar av grundmurar / väggar kan vara påverkade av markfukt. Fukten orsakas av diffusion (fuktvandring i ångfas) och kapillärsugning. Organiskt material i fuktig miljö är alltid riskkonstruktioner för fukt-, mögel- och rötskador. Det är vanligt förekommande att inredning av källarutrymmen och betonggolv på mark utförs på sådant sätt att man erhåller problem med fukt. Grundprincipen för att undvika fuktrelaterade skador är att inget organiskt material (t ex träreglar, mineralull) ska befinna sig i fuktig miljö. Vid inredning av golv- och väggkonstruktioner som kan påverkas av fukt bör utförandet vara fuktsäkert. Sådana konstruktioner kan vara Platon, Nivellgolv, klinker etc. - Betonggolvet är i allrum och sovrum påbyggt med en ovanliggande golvkonstruktion. Se riskanalys. - Dränering och fuktisolering av grundmurar är enligt uppgift från byggnadsåret. Normal livslängd för dränering och fuktisolering av grundmurar är ca år. Vid stickprovskontroll med fuktindikator noterades inga förhöjda fuktindikationer. - Grundmurar är i bastu påbyggda med en invändig väggkonstruktion. Se riskanalys. Entréhall - Kalkstensplattor på golv. Allrum Kapprum - Kalkstensplattor på golv.

5 9 Tvättstuga - Utrymmet bedöms kunna vara renoverat ca år Plastmatta på golv och kakel eller målad väv på väggar. - Med hänsyn till bedömt renoveringsår bör man kunna förutsätta att det finns dåtidens fuktspärrar bakom väggplattor. - Mindre släpp noterades i golvmatta i anslutning till golvbrunnen. - Det är endast lokal golvlutning mot golvbrunnen i duschplats och nedanför tvättmaskin. I övrigt bedöms golvet vara relativt plant. - Golvbrunnen är av gjutjärn. - Det noterades sprickor i några kakelplattor. - Det finns rörgenomföringar i vägg i duschplats vilket ej är lämpligt. Pannrum - Luft- / vattenvärmepump och separat varmvattenberedare är tillverkade år Det finns ingen golvbrunn i utrymmet. Evakueringsvatten leds via rör till golvbrunn i tvättstuga. Bastu - Plastmatta på golv bedöms kunna vara från ca år Wc-rum - Marmofloorgolv och kaklade eller tapetserade väggar. - Tvättställsavloppets golvgenomföring är ej fullgott utförd. Det fasta avloppsröret i golv avslutas under golvnivå. Förråd under trappa Förråd

6 10 Garage - Golvbrunnen är av gjutjärn. - Rensmöjlighet av avloppet finns under plåtlucka i golv. - Spricka i vägg mot sovrum. Sovrum Bottenvåning Trapputrymme - Luftvärmepumpens inomhusenhet, enligt uppgift från år 2005, är placerad i utrymmet. Vardagsrum - En del ojämnheter / släpp i det vävspända taket. Kök - Skåpinredning från byggnadsåret. - Droppskyddsbricka finns ej under diskmaskin, kylskåp och frysskåp. - Normal teknisk livslängd för maskinell utrustning är uppnådd / snart uppnådd. Hall Duschrum - Marmofloorgolv och kakel eller panel på väggar. - Golvbrunnen i den avdelade duschplatsen är av gjutjärn. - Golvet i duschplats har målats. - Golvlutningen mot golvbrunnen är fullgod i duschplatsen. I övrigt bedöms golvet vara relativt plant. - Mindre sprickor i tvättställ. - Äldre standard. Uppfyller ej dagens krav på tätskikt och fuktspärrar. Renovering bör kalkyleras.

7 11 Sovrum 1 Wc-rum - Marmofloorgolv och kaklade eller tapetserade väggar. Sovrum 2 Vind - Vindsbjälklaget är isolerat med mineralull ovan diffusionsspärr av plast. - Det finns ett avkapat plaströr ovan wc-rum som tidigare bedöms ha utgjort frånluftsventilation eller eventuellt ett avloppsavluftningsrör. Det finns plast ovan isoleringen nedanför det avkapade röret. Det bedöms möjligt att snö kan tränga in via röret vid enstaka tillfällen. Röret kan med fördel byggas bort vid en kommande takomläggning. - Lokalt noterades torr fuktfläck på mineralullsisoleringen nedanför ventilationsskorsten. - Några getingbon förekommer. - En del missfärgningar på gavlarnas träpanel. - Ventilationsaggregatet är tillverkat år Övrigt - Det noterades en del svikt och knarr i golv vilket är vanligt förekommande i äldre byggnader. - Det noterades en del sprickor i väggar / grundmurar vilket är normalt förekommande för byggnader uppförda av lättbetong.

8 12 RISKANALYS - Påbyggda golvkonstruktioner / väggsyllar ovan betonggolv i allrum och sovrum i souterrainvåningen är riskkonstruktioner för uppkomst av fuktrelaterade skador om organiskt material är i kontakt med fuktigt betonggolv / fuktig miljö. Enda sättet att bedöma förhållandet är genom att göra konstruktionerna inspekterbara. - Invändigt påbyggda grundmurar i bastu är riskkonstruktioner för mikrobiella skador (mögel, röta etc) när organiskt material är i kontakt med fuktig grundmur / fuktig miljö. Enda sättet att bedöma rådande förhållanden är genom att göra konstruktionerna inspekterbara. FORTSATT TEKNISK UTREDNING Solna VärderingsHuset Småhus AB Mikael Sivertsson

BESIKTNINGSOBJEKTET. Segerdriva 23, Angantyrvägen 25 B, Djursholm, Danderyds kommun. Barbro Fornstedt. Torsdag 2015-05-28 / 2015-0111

BESIKTNINGSOBJEKTET. Segerdriva 23, Angantyrvägen 25 B, Djursholm, Danderyds kommun. Barbro Fornstedt. Torsdag 2015-05-28 / 2015-0111 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Segerdriva 23, Angantyrvägen 25 B, Djursholm, Danderyds kommun Lagfaren ägare Barbro Fornstedt Uppdragsgivare Barbro Fornstedt Närvarande vid besiktningen Barbro Fornstedt

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Gurkmejan 17, Skolvägen 27, Enebyberg, Danderyds kommun. Kristian Hansen. Maria Hansen Per Lundman, kort del av tiden

BESIKTNINGSOBJEKTET. Gurkmejan 17, Skolvägen 27, Enebyberg, Danderyds kommun. Kristian Hansen. Maria Hansen Per Lundman, kort del av tiden 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Gurkmejan 17, Skolvägen 27, Enebyberg, Danderyds kommun Lagfaren ägare Kristian Hansen Maria Hansen Uppdragsgivare Kristian Hansen Närvarande vid besiktningen Kristian Hansen

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Gautiod 3, Gautiodsvägen 3 B, Djursholm, Danderyds kommun. Ann-Britt Hed. Anna Hed Anders Tjärnvall, del av tiden

BESIKTNINGSOBJEKTET. Gautiod 3, Gautiodsvägen 3 B, Djursholm, Danderyds kommun. Ann-Britt Hed. Anna Hed Anders Tjärnvall, del av tiden 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Gautiod 3, Gautiodsvägen 3 B, Djursholm, Danderyds kommun Lagfaren ägare Ann-Britt Hed Uppdragsgivare Ann-Britt Hed Närvarande vid besiktningen Ann-Britt Hed Anna Hed Anders

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Klingstabacken 7, Edsviksvägen 36 A, Klingsta, Danderyds kommun. Roger Hagafors. Roger Hagafors, stor del av tiden

BESIKTNINGSOBJEKTET. Klingstabacken 7, Edsviksvägen 36 A, Klingsta, Danderyds kommun. Roger Hagafors. Roger Hagafors, stor del av tiden 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Klingstabacken 7, Edsviksvägen 36 A, Klingsta, Danderyds kommun Lagfaren ägare Susanne Hagafors Roger Hagafors Uppdragsgivare Roger Hagafors Närvarande vid besiktningen

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Johan och Charlotte Stiernstedt. Johan Stiernstedt. Johan Stiernstedt Charlotte Stiernstedt Per Lundman, del av besiktningstiden

BESIKTNINGSOBJEKTET. Johan och Charlotte Stiernstedt. Johan Stiernstedt. Johan Stiernstedt Charlotte Stiernstedt Per Lundman, del av besiktningstiden 6 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Närbypark 38:14, Parkvägen 39, Näsbypark, Täby Kommun Lagfaren ägare Johan och Charlotte Stiernstedt Uppdragsgivare Johan Stiernstedt Närvarande vid besiktningen Johan Stiernstedt

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Carl Stille och Gabriella Gamberale Stille. Gabriella Gamberale Stille

BESIKTNINGSOBJEKTET. Carl Stille och Gabriella Gamberale Stille. Gabriella Gamberale Stille 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Sjökanten 12, Borgvägen 23 A, Sjöberg, Sollentuna Kommun Lagfaren ägare Carl Stille och Gabriella Gamberale Stille Uppdragsgivare Gabriella Gamberale Stille Närvarande vid

Läs mer

U P P S AL A K Å B O 4 6 : 5 Banérgatan 11, Uppsala

U P P S AL A K Å B O 4 6 : 5 Banérgatan 11, Uppsala U P P S AL A K Å B O 4 6 : 5 Banérgatan 11, Uppsala Överlåtelsebesiktning VärderingsInstitutet & Löhman FastighetsKonsulter AB Auktoriserad fastighetsvärderare Samhällsbyggarna Medlemmar i SBR-K Svenska

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING UPPDRAG 2015-127 28 APRIL 2015 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING SOLLENTUNA HÖGVAKTEN 10 Furuvägen 7, 191 40 Sollentuna Denna besiktning är utförd på uppdrag av säljaren. Observera att Du som köpare har en egen långtgående

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING UPPDRAG 1308-054 ANGE DATUM ÖVERLÅTELSEBESIKTNING TRUMPETEN 11 Almvägen 54, 187 34 Täby Denna besiktning är utförd på uppdrag av säljaren. Observera att Du som köpare har en egen långtgående undersökningsplikt!

Läs mer

U P P S AL A S VAR T B Ä C K E N 5 0 : 1 3 Timmermansgatan 10A, Uppsala

U P P S AL A S VAR T B Ä C K E N 5 0 : 1 3 Timmermansgatan 10A, Uppsala U P P S AL A S VAR T B Ä C K E N 5 0 : 1 3 Timmermansgatan 10A, Uppsala Överlåtelsebesiktning VärderingsInstitutet & Löhman FastighetsKonsulter AB Auktoriserad fastighetsvärderare SFF Samfundet för Fastighetsekonomi

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING UPPDRAG 2015-103 8 APRIL 2015 I samarbete med ÖVERLÅTELSEBESIKTNING STOCKHOLM URMAKAREN 40 Gesällbacken 9, 129 40 Hägersten Denna besiktning är utförd på uppdrag av säljaren. Observera att Du som köpare

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING I samarbete med ÖVERLÅTELSEBESIKTNING ROSÄTTRA 5:25 Rosättravägen 12, Norrtälje Independia Group Sisjö Kullegata 8, 421 32 Västra Frölunda Tel: 031 712 98 00 Organisationsnummer: 556801-5969, F-skattesedel

Läs mer

Järfälla 2007-05-10 Eminenta

Järfälla 2007-05-10 Eminenta UNDERHÅLLSPLAN/TEKNISK BESIKTNING BRF VALASKJALF 12, DANDERYD KOMMUN Järfälla 2007-05-10 Eminenta ZDRAVKO KOPPARVIK AV SITAC CERTIFIERAD BESIKTNINGSMAN NR: 0153/05 AV SBR GODKÄND Distribution: Levererat

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING UPPDRAG 151-049 5 JANUARI 2015 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING VIGGBYHOLM 80:18 Vretvägen 18, 183 63 Täby Denna besiktning är utförd på uppdrag av säljaren. Observera att Du som köpare har en egen långtgående undersökningsplikt!

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING UPPDRAG 118-14197 27 AUGUSTI 2014 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING BLOMKÅLSSVAMPEN 2 Sockenvägen 436, 122 63 Enskede Denna besiktning är utförd på uppdrag av säljaren. Observera att Du som köpare har en egen långtgående

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING I samarbete med ÖVERLÅTELSEBESIKTNING LILLA SLÄSSBO 1:157 Skånska Vägen 9, Järlåsa Independia Group Sisjö Kullegata 8, 421 32 Västra Frölunda Tel: 031 712 98 00 Organisationsnummer: 556801-5969, F-skattesedel

Läs mer

Milgatan 3. Romben 2. Byggnadsingenjör Bert Granberg 2015-08-24

Milgatan 3. Romben 2. Byggnadsingenjör Bert Granberg 2015-08-24 B.RA Besiktningar AB Romben 2 Byggnadsingenjör Bert Granberg 2015-08-24 B.RA Besiktningar AB telefon: 070-665 00 88 e-mail: info@brabesiktningar.nu Stjärnorpsvägen 17 590 77 Vreta Kloster organisationsnummer:

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING I samarbete med ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Altuna 8, Uppsala Independia Group Sisjö Kullegata 8, 421 32 Västra Frölunda Tel: 031 712 98 00 Organisationsnummer: 556801-5969, F-skattesedel www.independia.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Överlåtelsebesiktning Steg 1

Överlåtelsebesiktning Steg 1 O2684 Borret 8 Frejagatan 16a Mölndal Överlåtelsebesiktning Steg 1 Fastighetsuppgifter Uppdragsgivare Fastighetsbeteckning: Borret 8 Namn: Ali Riad Gatuadress: Frejagatan 16a Postadress: Frejagatan 16a

Läs mer

BESIKTNINGSPROTOKOLL

BESIKTNINGSPROTOKOLL BESIKTNINGSPROTOKOLL Anticimex Överlåtelsebesiktning av småhus nivå 1 Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning: MADRIGALEN 10 Fastighetens adress: ALTGRÄND 8 187 33 TÄBY Personuppgifter Fastighetsägare:

Läs mer

Förhandsbesiktning. Kristallen 1, Tyresö Öringe Strandväg 12. Stockholm 2015-03-19 Peter Henriksson. Eminenta Besiktning & Värdering i Stockholm AB

Förhandsbesiktning. Kristallen 1, Tyresö Öringe Strandväg 12. Stockholm 2015-03-19 Peter Henriksson. Eminenta Besiktning & Värdering i Stockholm AB Förhandsbesiktning Kristallen 1, Tyresö Öringe Strandväg 12 Stockholm 2015-03-19 Peter Henriksson Eminenta Besiktning & Värdering i Stockholm AB Godkänd för F-skatt Polygonv 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING V2

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING V2 UPPDRAG 118-1411 4 FEBRUARI 2014 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING V2 HAGTORNEN 5 Borgargatan 17, 761 60 Norrtälje Denna besiktning är utförd på uppdrag av säljaren. Observera att Du som köpare har en egen långtgående

Läs mer

Överlåtelsebesiktning Förhandsbesiktning

Överlåtelsebesiktning Förhandsbesiktning Överlåtelsebesiktning Förhandsbesiktning Å 1:12, Uddevalla Å 302, Forshälla Göteborg 2015-05-10 Ingemar Sandstedt Math Eminenta Besiktning & Värdering i Göteborg AB Godkänd för F-skatt Theres Svenssons

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING I samarbete med ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Södertäljevägen 16, Tungelsta Independia Group Sisjö Kullegata 8, 421 32 Västra Frölunda Tel: 031 712 98 00 Organisationsnummer: 556801-5969, F-skattesedel www.independia.se

Läs mer

U P P S AL A S U N N E R S TA 9 4 : 7 Tjädervägen 31, Uppsala

U P P S AL A S U N N E R S TA 9 4 : 7 Tjädervägen 31, Uppsala U P P S AL A S U N N E R S TA 9 4 : 7 Tjädervägen 31, Uppsala Överlåtelsebesiktning VärderingsInstitutet & Löhman FastighetsKonsulter AB Auktoriserad fastighetsvärderare Samhällsbyggarna Medlemmar i SBR-K

Läs mer

G R I M S TA 44:240 Vitmåravägen 48 Upplands Väsby

G R I M S TA 44:240 Vitmåravägen 48 Upplands Väsby G R I M S TA 44:240 Vitmåravägen 48 Upplands Väsby Överlåtelsebesiktning för säljare 2014-12-18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN UPPDRAGSGIVAREN...2

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING UPPDRAG 151-1524 9 FEBRUARI 2015 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING VÄRMDÖVIK 1:570 Lostigen 26, 139 40 Värmdö Denna besiktning är utförd på uppdrag av säljaren. Observera att Du som köpare har en egen långtgående

Läs mer

Utlåtande av Överlåtelsebesiktning Överlåtelse av fast egendom enligt jordabalken

Utlåtande av Överlåtelsebesiktning Överlåtelse av fast egendom enligt jordabalken Utlåtande av Överlåtelsebesiktning Överlåtelse av fast egendom enligt jordabalken Uppsala, Rasbokils-Tibble 13:12 Rasbokils-Tibble Tallhammar 330 Distribution: Levererat elektroniskt till: Per-Olov Jensen

Läs mer

BESIKTNINGSPROTOKOLL Anticimex Överlåtelsebesiktning av småhus nivå 2

BESIKTNINGSPROTOKOLL Anticimex Överlåtelsebesiktning av småhus nivå 2 BESIKTNINGSPROTOKOLL Anticimex Överlåtelsebesiktning av småhus nivå 2 Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning: MUNSPELET 21 Fastighetens adress: NOAKS VÄG 5A 125 55 ÄLVSJÖ Personuppgifter Fastighetsägare:

Läs mer

Förhandsbesiktning. Täby Kyrkby 12:9, Täby Brynhildsvägen 18, Täby. Stockholm 2015-05-04 Tomas Albinsson

Förhandsbesiktning. Täby Kyrkby 12:9, Täby Brynhildsvägen 18, Täby. Stockholm 2015-05-04 Tomas Albinsson Förhandsbesiktning Täby Kyrkby 12:9, Täby Brynhildsvägen 18, Täby Stockholm 2015-05-04 Tomas Albinsson Eminenta Besiktning & Värdering i Stockholm AB Polygonv 15 187 66 Täby Tfn 0771-322 322 Fax 08-768

Läs mer