BESIKTNINGSOBJEKTET. Håkan Rockström. Monica Neuman Rockström Håkan Rockström Anders Tjärnvall, stor del av besiktningstiden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BESIKTNINGSOBJEKTET. Håkan Rockström. Monica Neuman Rockström Håkan Rockström Anders Tjärnvall, stor del av besiktningstiden"

Transkript

1 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Näsbypark 48:7, Strandpromenaden 15, Näsbypark, Täby Kommun Lagfaren ägare Monica Neuman Rockström och Håkan Rockström Uppdragsgivare Håkan Rockström Närvarande vid besiktningen Monica Neuman Rockström Håkan Rockström Anders Tjärnvall, stor del av besiktningstiden Besiktningsman Rolf Utling Besiktningsdag / uppdragsnummer Onsdag / Väderlek Ca 0 º C, molnigt Byggnaden 1-plans villa med källare och brutna våningsplan uppförd 1951 Övriga byggnader Carport / förråd Beskrivning Huvudbyggnad Undergrund Berg, pinnmo ( bedömt ) Grundkonstruktion Krypgrund, grundsulor Grundmurar Betonghålsten Bjälklag Betong, trä Stomme Lättbetong Fasad Puts Yttertak Betongpannor Uppvärmning Bergvärme Ventilation Självdrag

2 6 BESIKTNINGSRESULTAT HANDLINGAR Tillhandahållna handlingar Säljares upplysningar, uppgifterna har ej kontrollerats - Planritningar tillhandahölls. - Det finns troligtvis inga elledningar av äldre typ i byggnaden. Det föreligger inga problem med elsystemet. Det föreligger inga problem med vatten- och avloppsledningar. Det föreligger inga problem med värmesystemet förutom att det är svårt att erhålla fullgod värme i det övre etaget i samband med låga utomhustemperaturer. Det finns en kommunägd tomt på andra sidan av Strandpromenaden. Det har ej noterats några avvikande lukter eller mögellukter i byggnaden. Radonmätning har utförts år Årsmedelvärde av radon = 110 Bq/m3 enligt protokoll daterat Läckage har inträffat från värmeledning i duschrum 1 på övervåningen år Skadan är åtgärdad via försäkringsbolag. OKULÄR BESIKTNING UTVÄNDIGT Mark kring byggnad - Det finns en dagvattenpump i anslutning till sockel mot gatan. Inga speciella noteringar för övrigt.

3 7 Hussockel m m - Sockeln är putsad. Några sprickor finns i mur som ansluter till gavelfasad till vänster om entrédörren. Fasad - Fasaden består av puts och har endast stickprovskontrollerats. Fasaden är enligt uppgift ilagad och avfärgad år Fönster / dörrar - Fönster har stickprovskontrollerats. Fönstren är delvis kopplade tvåglas. Fönstren är delvis treglas isolerglas. Visst målnings- och kittningsbehov av några av de äldre fönstren. Yttertak - Takbeklädnaden består av betongpannor ovan underlagspapp och läkt. Taket har på grund av mycket brant taklutning endast besiktigats från taklucka samt från marknivå. Taket är enligt uppgift omlagt med ny underlagspapp, läkt och nya takpannor år Normal livslängd för liknande takbeläggningar bedömes till år. Anslutning mellan takpannor och vattplåt på utstickande takdel mot entrésidan är ej korrekt utförd och bör åtgärdas. Mindre färgflagning finns på några plåtdetaljer. Taket är något ojämnt på baksidan. Carport / förråd - Byggnaden har ej besiktigats.

4 8 INVÄNDIGT Krypgrund Allmänt - Grundläggningen är delvis utomhusventilerad krypgrund. Det är allmänt känt att krypgrunder / torpargrunder är riskkonstruktioner för uppkomst av mikrobiella skador ( fukt mögel- och rötskador ) i bjälklag och anslutande konstruktionsdelar. Många faktorer i krypgrunder kan påverka inomhusmiljön t.ex. misslukter som kan spridas upp till ovanliggande utrymmen. Orsaken till att utomhusventilerade krypgrunder är riskkonstruktioner för mikrobiella skador är, att det i vårt klimat blir temperaturskillnader över året mellan utomhusluften och luften i krypgrunden, vilket kan medföra kondensbildning t.ex. när varmare luft tränger in i utrymmet och kyls ned. Ånghalten / luftfuktigheten blir hög under vissa perioder av året. Vidare kan det ske vatteninträngning till utrymmet utifrån. Grundprincipen är att det skall vara torrt klimat i krypgrunden samt att utrymmet är rensat från löst organiskt material ( trä m.m.). Det finns olika sätt att reducera ånghalten / luftfuktigheten i en krypgrund, bl.a. via plastfolie på mark, kondensisolering av grundmurar eller installation av avfuktare. Organiskt material ( träbitar m m ) bör tas bort ur utrymmet. Det noterades delvis mögelangrepp i jordlagret. Bjälklagets undersida är isolerat med träullsplattor vilket är positivt.

5 9 Källare Allmänt - Byggnaden är uppförd under en tidsperiod när det normalt är ett tunnare lager av skiftande kvalitet av kapillärbrytande material ( t.ex. singel eller makadam ) under betonggolven. Man bör räkna med att betonggolven samt nedre del av grundmurar / väggar kan vara påverkade av markfukt. Fukten orsakas av diffusion (fuktinträngning i ångfas) och kapillärsugning. Det är vanligt förekommande vid inredning av källarutrymmen och ovan betonggolv på mark att utförandet är sådant att man erhåller problem i form av fuktrelaterade skador. Grundprincipen för att undvika fuktrelaterade skador ( t.ex mögel, röta ) är att inget organiskt material t.ex. träreglar, mineralull skall befinna sig i fuktig miljö. Vid inredning av golv- och väggkonstruktioner som kan påverkas av fukt bör utförandet vara fuktsäkert. Sådana konstruktioner kan vara Platon, Nivellgolv, klinker etc. - Grundmurar är enligt uppgift omisolerade / omdränerade år Normal livslängd för grundmursisolering / dräneringsledning är ca år. Vid stickprovskontroll med fuktindikator på några ställen på grundmurar har inga avvikande fuktindikationer noterats. - Vattenservisen ( vattenledning från hus till förbindelsepunkt i gata ) är utbytt. Enligt uppgift är avloppsservisen ( avloppsledning från hus till förbindelsepunkt i gata ) utbytt i början av 1980-talet. Trappförråd Hall - Klinkergolv i utrymmet. Det noterades bom i klinkerplattor samt sprickor i fogar mellan klinkerplattorna. Förråd 1

6 10 Pannrum - Klinkergolv i utrymmet. Bergvärmeanläggning ( bergvärmepump och separat varmvattenberedare á 500 liter ) är tillverkad år Golvbrunnen är en äldre gjutjärnsgolvbrunn. Korridor - Klinkergolv i utrymmet. Utrymme med elcentral Förråd 2 - Det noterades en jordfelsbrytare i anslutning till elcentralen. - Klinkergolv i utrymmet. Det noterades delvis blåsbildning i färg i nedre del av grundmur. Torkrum - Klinkergolv i utrymmet. Det noterades mindre färgsläpp i nedre del av grundmur. Tvättstuga - Utrymmet är utfört med kakelplattor på väggar och klinkerplattor på golv och är enligt uppgift renoverat år Det finns lokal golvlutning mot golvbrunnen närmast golvbrunnen. För övrigt bedömes golvet vara relativt "plant". Golvbrunnen är en äldre gjutjärnsgolvbrunn. Tvättmaskinen är tillverkad år Torktumlaren är tillverkad år 2010.

7 11 Duschrum / relaxrum - Utrymmet är utfört med kakelplattor på väggar och klinkerplattor på golv och är enligt uppgift renoverat av hantverkare år Med tanke på renoveringsåret bör man kunna förutsätta att det finns fuktspärrar bakom kakelplattor på väggar och tätskikt under klinkerplattor på golv. Elgolvvärme i utrymmet. Äldre golvbrunn av gjutjärn har ej bytts ut i samband med renoveringen vilket kan innebära inskränkningar i byggnadens hem- och villaförsäkring. Golvlutningen mot golvbrunnen bedömes vara acceptabel i duschplatsen. För övrigt bedömes golvet vara relativt "plant". Bastu - Påbyggd golvkonstruktion ovan betonggolvet och påbyggd väggkonstruktion mot grundmur kan påverkas av fukt från betonggolvet / grundmuren. Bottenvåning Kapprum - Marmorgolv i utrymmet. Wc-rum 1 - Utrymmet är utfört med målad tapet på väggar och sintrade plattor på golv. Hall - Marmorgolv med äldre vattenburen golvvärme i utrymmet. Inga speciella noteringar för övrigt. Sovrum Wc-rum 2 - Utrymmet är utfört med tapet eller målad tapet på väggar samt sintrade plattor på golv.

8 12 Allrum - Treglasfönstren är tillverkade år Inga speciella noteringar för övrigt. Övre hall - Tegelgolv i utrymmet. Altan - Pelare för yttertakskonstruktionen är något sneda. Enligt uppgift har det ej noterats några märkbara förändringar beträffande pelarnas snedhet under de ca 31 år som nuvarande ägare bebott huset. Kök - Utrymmet är enligt uppgift ombyggt år Delvis äldre maskinell utrustning. Teknisk och ekonomisk livslängd är uppnådd. Läckageskydd saknas under kyl / frys. Matsal Balkong - Balkongen är enligt uppgift från år Ytbehandling av balkong och räcke bör kalkyleras. Vardagsrum Övervåning Hall Sovrum 1 Sovrum 2

9 13 Duschrum 1 - Utrymmet är utfört med kakelplattor på väggar och sjöstensplattor på golv och är enligt uppgift renoverat av hantverkare år Med tanke på renoveringsåret bör man kunna förutsätta att det finns fuktspärrar bakom kakelplattor på väggar och tätskikt under sjöstensplattor på golv. Vattenburen golvvärme i utrymmet. Det noterades golvbrunnsmanschett och klämring i den utbytta golvbrunnen vilket är korrekt. Golvlutningen mot golvbrunnen bedömes vara fullgod i duschplatsen. För övrigt bedömes golvet vara relativt "plant". Förbättrad tätning rekommenderas mellan sjöstensplattor på golv och tröskel. Kvalitetsdokument avseende renoveringen av utrymmet förevisades vid besiktningstillfället. Wc-rum - Utrymmet är utfört med kakelplattor på väggar och sjöstensplattor på golv och är enligt uppgift renoverat av hantverkare år Vattenburen golvvärme i utrymmet. Det noterades glipa vid golvvinkel ( skvallerrör ) för den vägghängda wc-stolens vattenbehållare vilket är korrekt. Golvvärmefördelare finns i utrymme med wc-stolens vattenbehållare. Inga speciella noteringar för övrigt. Sovrum 3 Balkong - Balkongen är enligt uppgift från år Ytbehandling av balkong och räcke bör kalkyleras.

10 14 Duschrum 2 ( översta etaget ) - Utrymmet är utfört med kakelplattor på väggar och klinkerplattor på golv och är enligt uppgift renoverat av hantverkare år Med tanke på renoveringsåret bör man kunna förutsätta att det finns fuktspärrar bakom kakelplattor på väggar och tätskikt under klinkerplattor på golv. Utrymmet uppvärms via en elradiator. Det noterades golvbrunnsmanschett och klämring i den utbytta golvbrunnen vilket är korrekt. Golvlutningen mot golvbrunnen bedömes vara fullgod i och i anslutning till den avdelade duschplatsen. Vattenrörsfördelare med skvallerrör finns i utrymmet vilket är korrekt. Det finns en Pax-fläkt i utrymmet. Kvalitetsdokument avseende renoveringen av utrymmet förevisades vid besiktningstillfället. Allrum Sovrum - Rinningsmärken på vägg i anslutning till skorstensstocken, torrt vid besiktningstillfället, har enligt uppgift uppkommit innan taket renoverades år Vind Vindsförråd - Vindsbjälklagets isolering består av kutterspån. Det noterades några torra fuktfläckar på råspont i takfallen och till mindre del på takstolar. Fläckarna bedömes ha uppkommit innan taket lades om. Övrigt invändigt - Enda sättet att kontrollera täthet i öppna spisens rökgång är genom att utföra provtryckning.

11 15 RISKANALYS - Se notering under krypgrund. - Se notering under bastu. FORTSATT TEKNISK UTREDNING Solna VärderingsHuset Småhus AB Rolf Utling

BESIKTNINGSOBJEKTET. Johan och Charlotte Stiernstedt. Johan Stiernstedt. Johan Stiernstedt Charlotte Stiernstedt Per Lundman, del av besiktningstiden

BESIKTNINGSOBJEKTET. Johan och Charlotte Stiernstedt. Johan Stiernstedt. Johan Stiernstedt Charlotte Stiernstedt Per Lundman, del av besiktningstiden 6 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Närbypark 38:14, Parkvägen 39, Näsbypark, Täby Kommun Lagfaren ägare Johan och Charlotte Stiernstedt Uppdragsgivare Johan Stiernstedt Närvarande vid besiktningen Johan Stiernstedt

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Klingstabacken 7, Edsviksvägen 36 A, Klingsta, Danderyds kommun. Roger Hagafors. Roger Hagafors, stor del av tiden

BESIKTNINGSOBJEKTET. Klingstabacken 7, Edsviksvägen 36 A, Klingsta, Danderyds kommun. Roger Hagafors. Roger Hagafors, stor del av tiden 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Klingstabacken 7, Edsviksvägen 36 A, Klingsta, Danderyds kommun Lagfaren ägare Susanne Hagafors Roger Hagafors Uppdragsgivare Roger Hagafors Närvarande vid besiktningen

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Gurkmejan 17, Skolvägen 27, Enebyberg, Danderyds kommun. Kristian Hansen. Maria Hansen Per Lundman, kort del av tiden

BESIKTNINGSOBJEKTET. Gurkmejan 17, Skolvägen 27, Enebyberg, Danderyds kommun. Kristian Hansen. Maria Hansen Per Lundman, kort del av tiden 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Gurkmejan 17, Skolvägen 27, Enebyberg, Danderyds kommun Lagfaren ägare Kristian Hansen Maria Hansen Uppdragsgivare Kristian Hansen Närvarande vid besiktningen Kristian Hansen

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Segerdriva 23, Angantyrvägen 25 B, Djursholm, Danderyds kommun. Barbro Fornstedt. Torsdag 2015-05-28 / 2015-0111

BESIKTNINGSOBJEKTET. Segerdriva 23, Angantyrvägen 25 B, Djursholm, Danderyds kommun. Barbro Fornstedt. Torsdag 2015-05-28 / 2015-0111 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Segerdriva 23, Angantyrvägen 25 B, Djursholm, Danderyds kommun Lagfaren ägare Barbro Fornstedt Uppdragsgivare Barbro Fornstedt Närvarande vid besiktningen Barbro Fornstedt

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Tisdag 2014-10-14 / 2014-0210. Ca 9 º C, solsken. Beskrivning Huvudbyggnad

BESIKTNINGSOBJEKTET. Tisdag 2014-10-14 / 2014-0210. Ca 9 º C, solsken. Beskrivning Huvudbyggnad 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Fjalar 60, Frejavägen 18 A, Djursholm, Danderyds Kommun Lagfaren ägare Agneta Blom Uppdragsgivare Agneta Blom Närvarande vid besiktningen Agneta Blom Lennart Blom Eva-Karin

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Smeden 30, Tallstigen 15, Sätraäng, Danderyds kommun. Cecilia Sommer Per Lundman, kort del av tiden

BESIKTNINGSOBJEKTET. Smeden 30, Tallstigen 15, Sätraäng, Danderyds kommun. Cecilia Sommer Per Lundman, kort del av tiden 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Smeden 30, Tallstigen 15, Sätraäng, Danderyds kommun Lagfaren ägare Lars Änggårdh Uppdragsgivare Lars Änggårdh Närvarande vid besiktningen Cecilia Sommer Per Lundman, kort

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Carl Stille och Gabriella Gamberale Stille. Gabriella Gamberale Stille

BESIKTNINGSOBJEKTET. Carl Stille och Gabriella Gamberale Stille. Gabriella Gamberale Stille 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Sjökanten 12, Borgvägen 23 A, Sjöberg, Sollentuna Kommun Lagfaren ägare Carl Stille och Gabriella Gamberale Stille Uppdragsgivare Gabriella Gamberale Stille Närvarande vid

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Gautiod 3, Gautiodsvägen 3 B, Djursholm, Danderyds kommun. Ann-Britt Hed. Anna Hed Anders Tjärnvall, del av tiden

BESIKTNINGSOBJEKTET. Gautiod 3, Gautiodsvägen 3 B, Djursholm, Danderyds kommun. Ann-Britt Hed. Anna Hed Anders Tjärnvall, del av tiden 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Gautiod 3, Gautiodsvägen 3 B, Djursholm, Danderyds kommun Lagfaren ägare Ann-Britt Hed Uppdragsgivare Ann-Britt Hed Närvarande vid besiktningen Ann-Britt Hed Anna Hed Anders

Läs mer

Överlåtelsebesiktning

Överlåtelsebesiktning Överlåtelsebesiktning Förhandsbesiktning Gårda 72:2, Göteborg Carlbergsgatan 32, Göteborg Göteborg 2011-05-02 Love Barkman Eminenta Besiktning & Värdering i Göteborg AB Företaget innehar F-skattebevis

Läs mer

Överlåtelsebesiktning Förhandsbesiktning

Överlåtelsebesiktning Förhandsbesiktning Överlåtelsebesiktning Förhandsbesiktning Å 1:12, Uddevalla Å 302, Forshälla Göteborg 2015-05-10 Ingemar Sandstedt Math Eminenta Besiktning & Värdering i Göteborg AB Godkänd för F-skatt Theres Svenssons

Läs mer

Förhandsbesiktning. Täby Kyrkby 12:9, Täby Brynhildsvägen 18, Täby. Stockholm 2015-05-04 Tomas Albinsson

Förhandsbesiktning. Täby Kyrkby 12:9, Täby Brynhildsvägen 18, Täby. Stockholm 2015-05-04 Tomas Albinsson Förhandsbesiktning Täby Kyrkby 12:9, Täby Brynhildsvägen 18, Täby Stockholm 2015-05-04 Tomas Albinsson Eminenta Besiktning & Värdering i Stockholm AB Polygonv 15 187 66 Täby Tfn 0771-322 322 Fax 08-768

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING I samarbete med ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Södertäljevägen 16, Tungelsta Independia Group Sisjö Kullegata 8, 421 32 Västra Frölunda Tel: 031 712 98 00 Organisationsnummer: 556801-5969, F-skattesedel www.independia.se

Läs mer

Överlåtelsebesiktning Steg 2

Överlåtelsebesiktning Steg 2 A6890 Tråget 25 Trågstigen 42 Huddinge Överlåtelsebesiktning Steg 2 Fastighetsuppgifter Uppdragsgivare Fastighetsbeteckning: Tråget 25 Namn: Per Andersson Gatuadress: Trågstigen 42 Postadress: Trågstigen

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING I samarbete med ÖVERLÅTELSEBESIKTNING ROSÄTTRA 5:25 Rosättravägen 12, Norrtälje Independia Group Sisjö Kullegata 8, 421 32 Västra Frölunda Tel: 031 712 98 00 Organisationsnummer: 556801-5969, F-skattesedel

Läs mer

Överlåtelsebesiktning

Överlåtelsebesiktning Överlåtelsebesiktning Förhandsbesiktning Torslanda 5:54, Göteborg Fyrskensvägen 6, Göteborg Göteborg 2015-05-07 Joakim Persson, Eminenta Besiktning & Värdering i Göteborg AB Godkänd för F-skatt Theres

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING UPPDRAG 151-049 5 JANUARI 2015 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING VIGGBYHOLM 80:18 Vretvägen 18, 183 63 Täby Denna besiktning är utförd på uppdrag av säljaren. Observera att Du som köpare har en egen långtgående undersökningsplikt!

Läs mer

H OLLY W OODVÄGEN 41 Sollentuna

H OLLY W OODVÄGEN 41 Sollentuna H OLLY W OODVÄGEN 41 Sollentuna Överlåtelsebesiktning plus för säljare 2015-06-09 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN UPPDRAGSGIVAREN...2 2 OKULÄR BESIKTNING...3

Läs mer

Överlåtelsebesiktning Steg 1

Överlåtelsebesiktning Steg 1 O2684 Borret 8 Frejagatan 16a Mölndal Överlåtelsebesiktning Steg 1 Fastighetsuppgifter Uppdragsgivare Fastighetsbeteckning: Borret 8 Namn: Ali Riad Gatuadress: Frejagatan 16a Postadress: Frejagatan 16a

Läs mer

Förhandsbesiktning. Koljan 10, Lidingö Koljevägen 8, Lidingö. Stockholm 2014-05-09 Tomas Karlsson. Eminenta Besiktning & Värdering i Stockholm AB

Förhandsbesiktning. Koljan 10, Lidingö Koljevägen 8, Lidingö. Stockholm 2014-05-09 Tomas Karlsson. Eminenta Besiktning & Värdering i Stockholm AB Förhandsbesiktning Koljan 10, Lidingö Koljevägen 8, Lidingö Stockholm 2014-05-09 Tomas Karlsson Eminenta Besiktning & Värdering i Stockholm AB Godkänd för F-skatt Polygonv 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm

Läs mer

Förhandsbesiktning. Höjden 11, Huddinge Segeltorpsvägen 100, Huddinge. Stockholm 2015-02-26 Lazze Nilsson, SBR 64067

Förhandsbesiktning. Höjden 11, Huddinge Segeltorpsvägen 100, Huddinge. Stockholm 2015-02-26 Lazze Nilsson, SBR 64067 Förhandsbesiktning Höjden 11, Huddinge Segeltorpsvägen 100, Huddinge Stockholm 2015-02-26 Lazze Nilsson, SBR 64067 Eminenta Besiktning & Värdering i Stockholm AB Godkänd för F-skatt Polygonv 15 Tfn 0771-322

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING I samarbete med ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Altuna 8, Uppsala Independia Group Sisjö Kullegata 8, 421 32 Västra Frölunda Tel: 031 712 98 00 Organisationsnummer: 556801-5969, F-skattesedel www.independia.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

U P P S AL A K Å B O 4 6 : 5 Banérgatan 11, Uppsala

U P P S AL A K Å B O 4 6 : 5 Banérgatan 11, Uppsala U P P S AL A K Å B O 4 6 : 5 Banérgatan 11, Uppsala Överlåtelsebesiktning VärderingsInstitutet & Löhman FastighetsKonsulter AB Auktoriserad fastighetsvärderare Samhällsbyggarna Medlemmar i SBR-K Svenska

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING UPPDRAG 118-14197 27 AUGUSTI 2014 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING BLOMKÅLSSVAMPEN 2 Sockenvägen 436, 122 63 Enskede Denna besiktning är utförd på uppdrag av säljaren. Observera att Du som köpare har en egen långtgående

Läs mer

Överlåtelsebesiktning Steg 1

Överlåtelsebesiktning Steg 1 O2524 Torpa-Kärra 6 142 Kärra bygata 12 Kärradal Överlåtelsebesiktning Steg 1 Fastighetsuppgifter Uppdragsgivare Fastighetsbeteckning: Torpa-Kärra 6:142 Namn: Harriet Lidzén Gatuadress: Kärra bygata 12

Läs mer

Järfälla 2007-05-10 Eminenta

Järfälla 2007-05-10 Eminenta UNDERHÅLLSPLAN/TEKNISK BESIKTNING BRF VALASKJALF 12, DANDERYD KOMMUN Järfälla 2007-05-10 Eminenta ZDRAVKO KOPPARVIK AV SITAC CERTIFIERAD BESIKTNINGSMAN NR: 0153/05 AV SBR GODKÄND Distribution: Levererat

Läs mer

Överlåtelsebesiktning Steg 2

Överlåtelsebesiktning Steg 2 Överlåtelsebesiktning Steg 2 Fastighetsuppgifter Uppdragsgivare Fastighetsbeteckning: Linnéan 7 Namn: Bertil Carlson Gatuadress: Långåkersgatan 10 Postadress: Långåkersgatan 10 Ort: Kungälv Postnr: 442

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING UPPDRAG 1308-054 ANGE DATUM ÖVERLÅTELSEBESIKTNING TRUMPETEN 11 Almvägen 54, 187 34 Täby Denna besiktning är utförd på uppdrag av säljaren. Observera att Du som köpare har en egen långtgående undersökningsplikt!

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING UPPDRAG 2015-127 28 APRIL 2015 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING SOLLENTUNA HÖGVAKTEN 10 Furuvägen 7, 191 40 Sollentuna Denna besiktning är utförd på uppdrag av säljaren. Observera att Du som köpare har en egen långtgående

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING UPPDRAG 2015-103 8 APRIL 2015 I samarbete med ÖVERLÅTELSEBESIKTNING STOCKHOLM URMAKAREN 40 Gesällbacken 9, 129 40 Hägersten Denna besiktning är utförd på uppdrag av säljaren. Observera att Du som köpare

Läs mer