BESIKTNINGSOBJEKTET. Gurkmejan 17, Skolvägen 27, Enebyberg, Danderyds kommun. Kristian Hansen. Maria Hansen Per Lundman, kort del av tiden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BESIKTNINGSOBJEKTET. Gurkmejan 17, Skolvägen 27, Enebyberg, Danderyds kommun. Kristian Hansen. Maria Hansen Per Lundman, kort del av tiden"

Transkript

1 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Gurkmejan 17, Skolvägen 27, Enebyberg, Danderyds kommun Lagfaren ägare Kristian Hansen Maria Hansen Uppdragsgivare Kristian Hansen Närvarande vid besiktningen Kristian Hansen Maria Hansen Per Lundman, kort del av tiden Besiktningsman Mikael Sivertsson Besiktningsdag / uppdragsnummer Torsdag / Väderlek Växlande ca 13 C Byggnaden 1¾-plans villa med källare uppförd Tillbyggnader från 1946, 1978 och Övriga byggnader Förråd, vedskjul Beskrivning Huvudbyggnad Undergrund Grundkonstruktion Grundmurar Bjälklag Stomme Fasad Yttertak Uppvärmning Ventilation Lera, morän (bedömt) Grundsulor, krypgrund, betongplatta Betong, Leca Trä Trä Puts Betongpannor Vattenburen. Bergvärme Självdrag, mekanisk frånluft

2 6 BESIKTNINGSRESULTAT HANDLINGAR Tillhandahållna handlingar Säljares upplysningar, uppgifterna har ej kontrollerats - Planritningar tillhandahölls. - All el är omdragen år Inga problem föreligger med elsystemet. - Inga problem föreligger med vatten- och avloppsledningar. - Avloppsservis (avloppsledning från byggnad till förbindelsepunkt i gata) är utbytt år Inga problem föreligger med värmesystemet. - Bergvärme installerades år Det finns elgolvvärme i klinkerlagda delar av källare, i entré och wc-rum i bottenvåningen samt i duschrum på våning 1 tr i äldre byggnadsdel. - Det finns vattenburen golvvärme i vardagsrum i bottenvåningen samt i övervåningens tillbyggnad från år Inga avvikande lukter eller mögellukter har noterats i byggnaden. - Radonsug finns installerad. - Korttidsmätning av radon utfördes år Radonvärden = 50 respektive 100 Bq/m³ enligt protokoll daterat Rökgångar är provtryckta utan anmärkning ca år Dränering och fuktisolering av äldre byggnadsdelens grundmurar förnyades år Fasaden på äldre byggnadsdelar är renoverad i samband med tillbyggnadens uppförande år Yttertaket på äldre byggnadsdel är enligt tidigare ägare omlagt år Förbättrad ventilation och antimögelbehandling av yttertaksinbrädning på vind i äldre byggnadsdel utfördes år 2004.

3 7 OKULÄR BESIKTNING UTVÄNDIGT Mark kring byggnad - Marken lutar delvis något mot byggnaden vilket kan medföra ett ökat ytvattentryck mot husgrunden. - Det är viktigt att hålla rent i dagvattenbrunn utanför källarentré. Hussockel m m - Sockeln är putsad. - Det noterades några mindre putssprickor vilket är normalt. - En något större putsspricka noterades vid källartrappa. - På grund av altandäck är delar av sockeln ej besiktningsbar. - Betongtrappa till källare saknar skyddande tak vilket innebär risk för fuktsugning till anslutande konstruktionsdelar. - Krypgrundsventiler ligger i marknivå. Ventilernas underkant bör ligga något ovan marknivå. Fasad - Fasaden är putsad och har endast stickprovskontrollerats. - Fasaden är enligt uppgift renoverad respektive ny från tillbyggnadsåret Enligt uppgift finns det luftspalt i väggkonstruktionen. - Någon liten spricka noterades i anslutning till fönsterdörrparti i vardagsrum. - Inga speciella noteringar i övrigt. Fönster - Fönster har stickprovkontrollerats. - Fönster är kopplade tvåglas. - Fönster är delvis i behov av skrapning, kittning och målning. - Några fönsterbleck saknar gaveluppvik.

4 8 Yttertak - Yttertaket är utfört med betongpannor ovan underlagspapp och läkt. - Normal livslängd för yttertak med detta utförande uppskattas till år. - Yttertak på äldre byggnadsdelar är enligt tidigare ägare omlagt år Tak på tillbyggnadsdelar från år 2008 är från tillbyggnadsåret. - På grund av mycket brant taklutning har besiktning endast utförts i anslutning till takstege och nock vid skorsten. - Det noterades glipor mellan nockpannor och översta raden takpannor vid skorsten. Lokalt noterades röta i läkt. Åtgärdsbehov. - Liten spricka i en takpanna i anslutning till ränndal. - Det noterades en del mossa och trädavfall på takfall mot öster. - Det finns inte taksteg eller motsvarande till rökrör från kamin i tillbyggnadsdel från år Förråd - Förrådet har ej besiktigats. Vedskjul - Vedskjul har ej besiktigats.

5 9 INVÄNDIGT Krypgrund - Tillbyggnad från år 2008 är till största del grundlagd med utomhusventilerad krypgrund. Det är allmänt känt att krypgrunder / torpargrunder är riskkonstruktioner för uppkomst av mikrobiella skador (fukt, mögel- och rötskador). Många faktorer i krypgrunder kan påverka inomhusmiljön t ex misslukter som kan spridas upp i ovanliggande utrymmen. Orsaken till att utomhusventilerade krypgrunder är riskkonstruktioner för mikrobiella skador är, att det i vårt klimat blir temperaturskillnader över året mellan utomhusluften och luften i krypgrunden, vilket kan medföra kondensbildning t ex när varmare luft tränger in i utrymmet och kyls ned. Ånghalten / luftfuktigheten blir hög under vissa perioder av året. Vidare kan det ske vatteninträngning till utrymmet utifrån. Grundprincipen är att det ska vara torrt klimat i krypgrunden samt att utrymmet är rensat från löst organiskt material (trä m m). Det finns olika sätt att reducera ånghalten / luftfuktigheten i en krypgrund bl a via plastfolie på mark, kondensisolering av grundmurar samt installation av avfuktare. Marken är täckt av plast vilket är korrekt. Förhållandet upplevdes som relativt torrt i utrymmet. Det finns en del kalk-/saltutfällning på krypgrundsgrundmurar.

6 10 Källare Allmänt - Äldre byggnadsdelar är uppförda under en tidsperiod när det normalt saknas eller är ett tunnare lager av skiftande kvalitet av kapillärbrytande material (t ex singel eller makadam) under betonggolvet. Man bör utgå ifrån att betonggolvet och nedre delar av grundmurar / väggar kan vara påverkade av markfukt. Fukten orsakas av diffusion (fuktvandring i ångfas) och kapillärsugning. Organiskt material i fuktig miljö är alltid riskkonstruktioner för fukt-, mögel- och rötskador. Det är vanligt förekommande att inredning av källarutrymmen och betonggolv på mark utförs på sådant sätt att man erhåller problem med fukt. Grundprincipen för att undvika fuktrelaterade skador är att inget organiskt material (t ex träreglar, mineralull) ska befinna sig i fuktig miljö. Vid inredning av golv- och väggkonstruktioner som kan påverkas av fukt bör utförandet vara fuktsäkert. Sådana konstruktioner kan vara Platon, Nivellgolv, klinker etc. - Betonggolvet är i gillestuga påbyggd med en ovanliggande golvkonstruktion. Se riskanalys. - Tillbyggd källarentré är grundlagd med betongplatta på mark. Konstruktioner som är uppbyggda ovan betongplattan (golv och anslutande väggar) skall fr o m SBN 80, dvs med bygglov inlämnat efter , vara fuktsäkra så att eventuell fukt i betongen ej kan skada organiska material (t.ex. trä, mineralull) i konstruktionerna. Sådan fukt kan t.ex. vara markfukt, genom diffusion (fuktvandring i ångfas), kondens eller fukt som sugs kapillärt genom betongen. För att hindra kapillärsugningar i betongplattan erfordras ett kapillärbrytande material av t ex singel runt och under betongplattan. Normalt skall det dessutom finnas en ordnad dräneringsledning runt grunden. Vid dagens byggnationer läggs dessutom värmeisolering under betongplattan. - Dränering och fuktisolering av grundmurr i äldre byggnadsdelar är enligt uppgift förnyad år Grundmurar i tillbyggnadsdelar från år 2008 är dränerade och fuktisolerade år Grundmurar är i gillestuga och i källarentré påbyggda med en invändig väggkonstruktion. Se riskanalys.

7 11 Källarentré - Klinker på golv med elgolvvärme. Korridor - Klinker på golv med elgolvvärme. Förråd - Radonsug och ventilationsfläkt är placerad i utrymmet. - Mindre färg-/putssläpp noterades. - Inga speciella noteringar i övrigt. Svale - Klinker på golv med elgolvvärme. - Utöver elgolvvärme finns det en vattenburen radiator i utrymmet. - Inga speciella noteringar i övrigt. Pannrum / tvättstuga - Betonggolv och målade väggar. - Golvbrunnen är av gjutjärn. På grund av frysskåpets placering har besiktning av golvbrunnen ej kunnat utföras. - Bergvärmepump är enligt uppgift installerad år Tvättmaskin är enligt uppgift från år Torktumlare bedöms vara tillverkad år Det noterades eternitplattor i tak. Eternit innehåller asbest. Gästrum - Klinker på golv med elgolvvärme. - Utöver elgolvvärme finns det en vattenburen radiator i utrymmet. - Det noterades eternitplattor i tak. Eternit innehåller asbest.

8 12 Utrymme under matplats - Utrymmet har endast besiktigats via lucka i vägg. - Golvvärmefördelare är placerad i utrymmet. - Spånskivor på golv och väggskivor kan skadas vid eventuell fuktpåverkan. Det finns ingen slitsbotten och tätskikt m m för golvvärmefördelare. - På synliga delar noterades inget avvikande. Badrum - Utrymmet är enligt tidigare ägare renoverat år Klinker på golv och mosaikplattor på väggar. Elgolvvärme i utrymmet. - Med hänsyn till renoveringsåret bör man kunna förutsätta att det finns tätskikt under golvplattor och fuktspärrar bakom väggplattor. - Golvlutningen mot golvbrunnen under det inbyggda badkaret är ej helt fullgod. Liten lågpunkt noterades framför badkaret. - Det noterades klämring i den utbytta golvbrunnen vilket är korrekt. På grund av utförandet och ej rengjord golvbrunn har förekomst av golvbrunnsmanschett ej kunna fastställas. Gillestuga Bottenvåning Entré - Klinker på golv med elgolvvärme. Hall Wc-rum - Utrymmet är enligt tidigare ägare renoverat år Klinker på golv och panel eller målade väggar. Elgolvvärme i utrymmet.

9 13 Kök - Köket är enligt uppgift renoverat / inrett år Det finns ingen droppskyddsbricka under kylskåp. - Inga speciella noteringar i övrigt. Matplats - Vattenburen golvvärme i matplats. Vardagsrum - Vattenburen golvvärme i utrymmet. Allrum Våning 1 tr Hall 1 Duschrum 1 - Utrymmet är enligt uppgift renoverat av hantverkare år Sjöstensplattor på golv och kakel på väggar. Elgolvvärme i utrymmet. - Med hänsyn till renoveringsåret bör man kunna förutsätta att det finns tätskikt under golvplattor och fuktspärrar bakom väggplattor. - Det noterades klämring och golvbrunnsmanschett i den utbytta golvbrunnen vilket är korrekt. - Klämringen är ej korrekt monterad i golvbrunnen och golvbrunnsmanschetten är delvis synlig under klämringen vilket ej är enligt tillverkarens anvisning och innebär en ökad risk för uppkomst av fuktskada. - Det finns rörgenomföringar i golv vilket ej är lämpligt. - Duschstång sitter löst. - Det finns en avloppsavluftning med typ Durgoventil i utrymmet.

10 14 Sovrum 1 Hall 2 - Vattenburen golvvärme i utrymmet. Sovrum 2 - Vattenburen golvvärme i utrymmet. Balkong Walk in closet - Vattenburen golvvärme i utrymmet. Duschrum 2 - Utrymmet är enligt uppgift inrett av hantverkare år Keramiska plattor på golv och keramiska plattor på väggar. Vattenburen golvvärme i utrymmet. - Med hänsyn till inredningsåret bör man kunna förutsätta att det finns tätskikt under golvplattor och fuktspärrar bakom väggplattor. - Det noterades klämring och bedömt golvbrunnsmanschett i golvbrunnen vilket är korrekt. - Det noterades silicon ovan klämringen i golvbrunnen vilket ej är lämpligt. - Golvlutningen mot golvbrunnen bedöms vara fullgod i duschplats. Utanför duschplats bedöms golvet vara relativt plant. - I samband med duschning kan vatten enligt uppgift ibland tränga fram vid dörröppning. Kontroll har enligt uppgift utförts av hantverkare och rörmokare men orsaken har ej kunnat fastställas. - Orsak till vad som nämns i föregående stycke bedöms kunna vara att tätskikt i golv under golvplattor lutar från duschplatsen.

11 15 Sovrum 3 Sovrum 4 Förrådsloft - Det finns ett förrådsloft som nås via lucka på vägg i sovrum 2. Utrymmet har endast besiktigats från trappstege. - Ångspärr utefter takfallet bör kompletteras / tätas. - Inga speciella noteringar i övrigt. Vind - Vindsbjälklaget är isolerat med kutterspån och delvis torv samt tilläggsisolerat med mineralull eller mineralullsmattor. - Det noterades delvis relativt kraftiga kondenssvärtningar på yttertaksinbrädningen. Missfärgningar är vanligt förekommande i äldre byggnader. - Efter utförda förbättringar av ventilationen samt antimögelbehandling av yttertakskonstruktionen år 2004 har enligt uppgift inga förändringar noterats. Övrigt - Det noterades en del lutningar i golv / bjälklag vilket är normalt förekommande i äldre byggnader.

12 16 RISKANALYS - Invändigt påbyggda grundmurar i källare är riskkonstruktioner för mikrobiella skador (mögel, röta etc) när organiskt material är i kontakt med fuktig grundmur / fuktig miljö. Enda sättet att bedöma rådande förhållanden är genom att göra konstruktionerna inspekterbara. - Påbyggd golvkonstruktion i gillestuga i källare är riskkonstruktion för uppkomst av fuktrelaterade skador om organiskt material är i kontakt med fuktigt betonggolv / fuktig miljö. Enda sättet att bedöma förhållandet är genom att göra konstruktionen inspekterbar. - Se under krypgrund ovan. FORTSATT TEKNISK UTREDNING Solna VärderingsHuset Småhus AB Mikael Sivertsson

Att tilläggsisolera hus fakta, fördelar och fallgropar

Att tilläggsisolera hus fakta, fördelar och fallgropar Att tilläggsisolera hus fakta, fördelar och fallgropar Vi har fått det betydligt varmare i vårt hus under vinterhalvåret och svalare på sommaren. En nöjd tilläggsisolerare Deltagare projekt för tilläggsisolering

Läs mer

Åtgärder mot radon i bostäder

Åtgärder mot radon i bostäder Åtgärder mot radon i bostäder Vi utsätts alla för strålning. Till största delen kommer denna från radioaktiva ämnen i marken, byggnadsmaterial i bostaden, vatten som används i hushållet, världsrymden och

Läs mer

Åtgärder mot radon i bostäder

Åtgärder mot radon i bostäder Åtgärder mot radon i bostäder Vi utsätts alla för strålning. Till största delen kommer denna från radioaktiva ämnen i marken, byggnadsmaterial i bostaden, vatten som används i hushållet, världsrymden och

Läs mer

Bygg bort vattenskadorna i din bostad. En teknisk vägledning till säkert byggande.

Bygg bort vattenskadorna i din bostad. En teknisk vägledning till säkert byggande. Bygg bort vattenskadorna i din bostad. En teknisk vägledning till säkert byggande. Våra viktigaste råd för att undvika vattenskador. 1 Varje år inträffar 100 000 vattenskador i Sverige till en kostnad

Läs mer

Fuktskador på vindar - kondensskador

Fuktskador på vindar - kondensskador Sida 1(3) 2012-12-04 Fuktskador på vindar - kondensskador Fukt i luft Relativa fuktigheten i luft (% RF) anger hur mycket vattenånga luften innehåller i förhållande till vad den maximalt kan innehålla

Läs mer

Vatten täta våtrum BBV. Byggkeramikrådets branschregler för våtrum

Vatten täta våtrum BBV. Byggkeramikrådets branschregler för våtrum Vatten täta våtrum BBV Byggkeramikrådets branschregler för våtrum Branschregler för kakel och klinker i våtrum. Reglerna är framtagna av Byggkeramikrådet med hänsyn till myndighetskraven i Boverkets byggregler,

Läs mer

Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 30 system 17 med LIP VS 20 Ångspärr för vägg och golv

Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 30 system 17 med LIP VS 20 Ångspärr för vägg och golv 00- juli 00 www.lip.dk Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 0 system 7 med LIP VS 0 Ångspärr för vägg och golv Branschregler för våtrum Hur ett våtrum används över tid ändras också över tid, därför förändras

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson Utdrag för OVK ur äldre byggregler sida 1 av 44 BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (1993:57) föreskrifter och allmänna råd; beslutade

Läs mer

Det går att bygga vattenskadesäkert!

Det går att bygga vattenskadesäkert! VASKA-projektet har bevisen Det går att bygga vattenskadesäkert! Med VASKA-projektet får det anses bevisat att det med enkla medel och känd teknik går att bygga vattenskadesäkert. Resultatet har blivit

Läs mer

Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar

Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar Denna skrift är framtagen inom ramen för projektet Informationsmaterial om energieffektiv nybyggnation av småhus som

Läs mer

Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar

Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar Innehållsförteckning Bygg framtidens hus redan idag... 5 Energianvändning i småhus... 6 Goda exempel... 8 Denna skrift

Läs mer

110 000 badrumsbesiktningar visar. Ett av fyra badrum riskerar fuktskador

110 000 badrumsbesiktningar visar. Ett av fyra badrum riskerar fuktskador 110 000 badrumsbesiktningar visar Ett av fyra badrum riskerar fuktskador ANTICIMEX RAPPORT OM BADRUM I VILLOR JANUARI 2011 Ett av fyra villabadrum riskerar fuktskador Gamla plastmattor, otäta skruvhål,

Läs mer

Juni 2009 Ref no: 330-2. www.lip.dk. Monteringsanvisningar Ång- & vattentäta system LIP Folie system 25. FOLIE system 25. Sid. 1

Juni 2009 Ref no: 330-2. www.lip.dk. Monteringsanvisningar Ång- & vattentäta system LIP Folie system 25. FOLIE system 25. Sid. 1 Juni 009 Ref no: 0- www.lip.dk Monteringsanvisningar Ång- & vattentäta system LIP Folie system 5 Sid. BRANSCHREGLER FÖR VÅTRUM Hur ett våtrum används över tid ändras också över tid, därför förändras också

Läs mer

BYGG BADRUMMET RÄTT Så här bygger du våtrum på ett säkert sätt Version 1, april 2014

BYGG BADRUMMET RÄTT Så här bygger du våtrum på ett säkert sätt Version 1, april 2014 BYGG BADRUMMET RÄTT Så här bygger du våtrum på ett säkert sätt Version 1, april 2014 Bygg Badrummet Rätt Våtrummet är en viktig men skadedrabbad del av bostaden, och här förbrukas 60 procent av hus hållets

Läs mer

3.1. UNDERGOLV. Med flytande massiva trägolv avses bygelläggning.

3.1. UNDERGOLV. Med flytande massiva trägolv avses bygelläggning. 3.1. UNDERGOLV 1. GENERELLA KRAV PÅ UNDERGOLV Vid läggning skall material, underlag och arbetsställe vara uppvärmda till minst 18ºC Den relativa luftfuktigheten i lokalen skall vara mellan 30-60 % Underlaget

Läs mer

Varför isolera? Bevara din energi

Varför isolera? Bevara din energi Varför isolera? Bevara din energi Se över klimatskärmen! Varför isolera? Ibland glöms det bort vilka stora effekter en bra isolerad bostad kan innebära i sparade energikostnader, bättre inomhusmiljö, ökat

Läs mer

Platon Golv. underlag för golv på betong- och träbjälklag. Skyddar mot fukt Dämpar ljud Ger mjuka golv Stoppar sprickor

Platon Golv. underlag för golv på betong- och träbjälklag. Skyddar mot fukt Dämpar ljud Ger mjuka golv Stoppar sprickor Platon Golv BSAB nr L Flik nr 1 SfB Nr Ln Nr1:40 ers. sep 03 Utg maj 04 underlag för golv på betong- och träbjälklag Skyddar mot fukt Dämpar ljud Ger mjuka golv Stoppar sprickor System Platon Golv Med

Läs mer

Erfarenhetsåterföring från de första passivhusen - innemiljö, beständighet och brukarvänlighet

Erfarenhetsåterföring från de första passivhusen - innemiljö, beständighet och brukarvänlighet SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Erfarenhetsåterföring från de första passivhusen - innemiljö, beständighet och brukarvänlighet Eva Sikander, Svein Ruud, Kristina Fyhr, Owe Svensson Energiteknik

Läs mer

PERs BRANSCHREGLER FÖR VATTENTÄTA KERAMISKA VÄGGBEKLÄDNADER OCH GOLVBELÄGGNINGAR I VÅTUTRYMMEN

PERs BRANSCHREGLER FÖR VATTENTÄTA KERAMISKA VÄGGBEKLÄDNADER OCH GOLVBELÄGGNINGAR I VÅTUTRYMMEN 99:1 Ersätter 96:1 PERs BRANSCHREGLER FÖR VATTENTÄTA KERAMISKA VÄGGBEKLÄDNADER OCH GOLVBELÄGGNINGAR I VÅTUTRYMMEN Reglerna är framtagna av den byggkeramiska branschen genom Byggkeramikrådet och uppfyller

Läs mer

RIKSBYGGENS BRF. YSTADSHUS NR 10

RIKSBYGGENS BRF. YSTADSHUS NR 10 RIKSBYGGENS BRF. YSTADSHUS NR 10 ANVISNINGAR OCH FÖRKLARINGAR VID ISOLERING AV LÄGENHETSFÖRRÅD 2015-02-23 AB SKÅNSKA TEKNIK-& KONSULTTJÄNSTER ARBETSNUMMER 15005 AB Skånska Teknik- & Konsulttjänster Hyllie

Läs mer

FÖRENINGENS POLICYDOKUMENT

FÖRENINGENS POLICYDOKUMENT FÖRENINGENS POLICYDOKUMENT INNEHÅLLER POLICIES AVSEENDE: 1. - STÖRRE RENOVERINGAR I LÄGENHETER 2. - SÄKERHETSDÖRRAR/GALLERGRINDAR 3. VENTILATION OCH FÖNSTERTÄTNING 4. - UTHYRNING AV BOSTADSRÄTT I ANDRA

Läs mer

Bygg säkert med cellplast

Bygg säkert med cellplast Bygg säkert med cellplast Smarta tips som lär dig använda cellplast på ett effektivt och säkert sätt. För dig som är byggare eller byggherre. EPS bygg isolering Beprövat isoleringsmaterial med många fördelar

Läs mer

Havsnära familjevilla! Kungsvägen 30

Havsnära familjevilla! Kungsvägen 30 Havsnära familjevilla! Kungsvägen 30 Husfakta PRIS 2 875 000 kr ADRESS Kungsvägen 30, 302 70 Halmstad FASTIGHETSBETECKNING Frösakull 1:46 BOSTADSTYP Friliggande villa BYGGNADSTYP 1 ½-plans villa BYGGÅR

Läs mer

Förslag till. Checklista för Borås kommuns Tillgänglighetsplan 2000-08-21

Förslag till. Checklista för Borås kommuns Tillgänglighetsplan 2000-08-21 Förslag till Checklista för Borås kommuns Tillgänglighetsplan 2000-08-21 Tillgänglighetsplan med checklista Inledning En person med funktionshinder blir handikappad först när han/hon utsätts för hinder

Läs mer

BBV. Byggkeramikrådets branschregler för våtrum. BBV 10:1 ersätter BBV 07:1

BBV. Byggkeramikrådets branschregler för våtrum. BBV 10:1 ersätter BBV 07:1 BBV 10:1 ersätter BBV 07:1 BBV Byggkeramikrådets branschregler för våtrum Branschregler för kakel och klinker i våtrum. Reglerna är framtagna av Byggkeramikrådet med hänsyn till myndighetskraven i Boverkets

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNINGAR KÄHRS TRÄGOLV MED WOODLOC 5S OCH TILLBEHÖR FLYTANDE LÄGGNING

LÄGGNINGSANVISNINGAR KÄHRS TRÄGOLV MED WOODLOC 5S OCH TILLBEHÖR FLYTANDE LÄGGNING LÄGGNINGSANVISNINGAR FÖR KÄHRS TRÄGOLV 1 2014-05 SE LÄGGNINGSANVISNINGAR KÄHRS TRÄGOLV MED WOODLOC 5S OCH TILLBEHÖR FLYTANDE LÄGGNING AB Gustaf Kähr Box 805 382 28 Nybro Tel 0481-460 00 Fax 0481-178 31

Läs mer

RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS

RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS -Implementering av Tysk prefabteknik Andreas Pihl Institutionen för geovetenskaper, Byggteknik, Uppsala universitet Examensarbeten 2009 Denna rapport är tryckt

Läs mer

Isolerguiden Bygg 06

Isolerguiden Bygg 06 Isolerguiden Bygg 06 Isolerguiden Bygg 06 är publicerad av Swedisol, föreningen för tillverkare av högeffektiv mineralullsisolering. Författare är Gunnar Anderlind och Claes-Göran Stadler. Produktion:

Läs mer

Att uppnå god lufttäthet En studie av faktorer som påverkar byggnadens lufttäthet Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör

Att uppnå god lufttäthet En studie av faktorer som påverkar byggnadens lufttäthet Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör Att uppnå god lufttäthet En studie av faktorer som påverkar byggnadens lufttäthet Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör EMMA ELIASSON Institutionen för Bygg- och miljöteknik Avdelningen

Läs mer