Voxit Budgie, Talsyntes

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Voxit Budgie, Talsyntes"

Transkript

1 Voxit Budgie, Talsyntes Manual Version 2.0 För Microsoft Windows 98 Microsoft Windows Me Microsoft Windows NT 4.0 Microsoft Windows 2000 Microsoft Windows XP

2 Innehåll Innehåll...2 LICENSAVTAL Inledning Voxit Budgie Systemkrav Installation...10 Installera Voxit Budgie Avinstallera Voxit Budgie Voxit Budgie manager...14 Använda Voxit Budgie Licens Manager Öppna licensen Licensdisketten Voxit Budgie -licenser...19 Registrera en ny licens Registrera ett nytt språk Datorkod och Upplåsningskod Att använda Voxit Budgie...21 Starta Voxit Budgie Voxit Budgie Läs från markören Öppna en textfil Spara som textfil Rensa klippbordet Rensa skrivfönstret Avsluta inte programmet när skrivfönstret stängs Dialogen för tangentbords-kommandon Skillnaden mellan ikonen i aktivitetsfältet och skrivfönstret Felsökning...26 Installation

3 LICENSAVTAL LÄS FÖLJANDE TEXT NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN. VOXIT AB MEDGER DIG RÄTTEN ATT ANVÄNDA VOXIT BUDGIE ENDAST OM DU FÖRST ACCEPTERAR VILLKOREN I DETTA LICENSAVTAL. GENOM ATT INSTALLERA DENNA PROGRAMVARA ACCEPTERAR DU VILLKOREN I LICENSAVTALET I ENLIGHET MED HUR DE SPECIFICERAS NEDAN. 1. Medgivande av rättigheter Denna Programvara kan installeras på en enda dator eller i enlighet med ett skrivet avtal med Voxit AB. Du kan installera och prova programmet under 30 dagar. Om du fortfarande, efter den 30 dagar långa testperioden, vill använda Programvaran måste du köpa en licens. Kontakta närmsta återförsäljare för att köpa Voxit Budgie. Vid köpet kommer du att få en kod som möjliggör fortsatt användning av programvaran. Om du efter 30 dagar inte vill fortsätta att använda Voxit Budgie måste du ta bort den från din dator. Demoprogrammet fungerar i 30 dagar, efter denna tidsperiod kommer Programvaran inte längre att fungera. 2. Äganderätt till Programvaran Såväl svensk som internationell lag skyddar Voxit Budgie. Du kommer att få en licens som medger dig rätten att använda programmet, inte att sälja det. Termen program innefattar originalprogrammet samt kopior eller delar av detsamma. Ett program består av mekaniska läsbara instruktioner; dess komponenter, data, audio/visual (t.ex. bilder, text och ljudinspelningar) och det tillhörande licensierade materialet. Detta betyder inte att du äger programmet; du har endast rätt att använda det. Voxit AB behåller titeln, intressen och äganderätten till den programvara som är registrerad på originaldisketten/originaldisketterna och alla efterföljande kopior av Programvaran och dokumentationen, oberoende av i vilket format eller media som originalet eller andra kopior finns. Voxit AB förbehåller sig alla rättigheter som inte uyttryckligen överlåtits till LICENSINNEHAVAREN. 3

4 3. Restriktioner för kopiering Denna Programvara och den bifogade dokumentationen är upphovsrättsligt skyddade. Obehörig reproduktion av Programvaran, inklusive Programvara som har införlivats eller inkluderats med annan programvara, eller av dokumentationen, är uttryckligen förbjuden enligt tillämplig lag. LICENSINNEHAVAREN är rättsligen ansvarig för varje form av överträdelse av uppehovsrätten som orsakas eller främjas av att han eller hon ej agerat i enlighet med villkoren i detta avtal. LICENSINNEHAVAREN får göra två (2) kopior av Programvaran enbart för säkerhetssyfte, under förutsättning att upphovsrättsägarens namn inkluderas i säkerhetskopian. 4. Användarrestriktioner LICENSINNEHAVAREN kan fysiskt flytta Programvara från en dator till en annan, under förutsättning att Programvaran endast används på en dator i taget. LICENSINNEHAVAREN är förbjuden enligt tillämplig lag att modifiera, anpassa, översätta, bakåtutveckla, plocka isär, montera ned eller skapa avledda verk som är baserade på Programvaran. LICENSINNEHAVAREN får generera ljudfiler, men de genererade filerna får endast avlyssnas på den licensierade datorn. Detta innebär att LICENSINNEHAVAREN är förbjuden enligt tillämplig lag att generera ljudfiler i syftet att distribuera dem på Internet eller någon annanstans. LICENSINNEHAVAREN får inte modifiera, anpassa, översätta eller skapa avledda verk som är baserade på dokumentationen som erhålls från Voxit AB. Programvaran får inte överlåtas till någon utan föregående skriftlig tillåtelse från Voxit AB. Under inga omständigheter, förutom de som uttryckligen medges häri, får LICENSINNEHAVAREN överlåta, tilldela, hyra ut, sälja eller på annat sätt, tillfälligt eller permanent, göra sig av med Programvaran eller dokumentationen. 5. Garanti 4

5 PROGRAMVARAN TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK UTAN NÅGOT GARANTIANSVAR AV NÅGOT SLAG, VARE SIG UTTRYCKLIGT ELLER UNDERFÖRSTÅTT, INTE HELLER OMFATTANDE BEGRÄNSNINGSGARANTIER FÖR SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SÄRSKILT ÄNDAMÅL. Voxit AB friskriver sig från allt garantiansvar gentemot LICENSINNEHAVAREN eller någon tredje part gällande någon fordran, förlust eller skada av något slag, inklusive men inte enbart avgränsat till, utebliven vinst, straffrelaterade, tillfälliga, indirekta eller speciella skador, som uppstått i samband med användandet eller utförandet av Programvaran och den bifogade dokumentationen. Voxit AB friskriver sig från allt garantiansvar för möjliga konflikter och/eller fel som kan uppstå gentemot någon annan hårdvara och/eller programvara. Voxit AB friskriver sig från allt garantiansvar för några skador, direkta eller indirekta, som händer LICENSINNEHAVAREN vare sig skadan består i utebliven vinst eller kostnader, t.ex. förlust av information och felaktiga data eller kompensation gentemot tredje part. 6. Uppsägning Detta avtal gäller tills det sagts upp. Voxit AB förbehåller sig rätten att säga upp detta avtal automatiskt ifall något av villkoren i avtalet överträds. LICENSINNEHAVAREN har rätt att säga upp detta avtal genom att returnera Programvaran och den bifogade dokumentationen till Voxit, tillsammans med en skriven försäkran om att alla kopior har returnerats. 7. Copyright Voxit AB - december 2004 Voxit Budgie, Talsyntes, Manual - V2.0 Ingen del av denna publikation får kopieras eller spridas i någon form, elektroniskt eller mekaniskt, genom fotokopiering, ljudinspelning eller något inhämtningssystem, utan skriftligt tillstånd från Voxit. 5

6 Voxit Budgie är baserat på L&H RealSpeak, vilket är ett varumärke som tillhör ScanSoft Inc. och/eller företagets dotterbolag eller dess dotterbolag i USA och/eller i andra länder. 8. Varumärken Windows, Sound Blaster, L&H och RealSpeak ScanSoft är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör respektive ägare. Med ensamrätt. 6

7 1 Inledning Namnet Budgie kommer från det engelska ordet Budgerigar, vilket betyder undulat. Undulaten tillhör en av de mest populära burfåglarna i världen. Fågeln är en inhemsk art på det australiska fastlandet. Stora flockar, ibland upp till tiotusen fåglar, lever på de öppna grässlätterna i centrala Australien. Dessa Budgies älskar att kommunicera och vara tillsammans med andra individer. Här kan du kontakta oss: E-post: och 7

8 2 Voxit Budgie Text-till-tal är syntetiskt eller datorgenererat tal. Med hjälp av olika algoritmer förvandlas maskinskriven text till tal. Mänskligt tal är svårt att framställa artificiellt. För att en talsyntes ska ha samma klarhet och naturlighet som mänskligt tal måste, enkelt uttryckt, hela röstorganet återskapas. Vid tidiga försök att framställa syntetiskt tal var minne oerhört kostsamt. Detta påverkade hur de tidiga syntesverktygen framställdes. Ett minneseffektivt mekaniskt system, mest känt som ett formant verktyg, var populärt. En formant talsyntes skapar helt digitaliserat eller syntetiskt tal och inga inspelningar av mänskliga ljud används. En av fördelarna med en formant talsyntes är att tonläget och ordens tonlängd kan varieras. Dock är i regel ljudkvaliteten dålig. Trots att denna teknik har använts med viss framgång för att uttala nummer, uppfattar många ljudet som denna typ av text till tal-verktyg framställer som robotliknande. En teknik som idag är populär är att lagra faktiska talsegment. Fonem är den minsta betydelseskiljande beståndsdelen som skiljer ett ljud från ett annat. Mindre talsegment, kända som difoner, fås från inspelningar av fonem som används i mänskligt tal. Difoner innehåller alla biljudseffekter som förekommer i ett visst språk och som sammanlänkas för att framställa ord och meningar. Genom att använda difoner i kombination med olika talsyntestekniker, framställer man tal som är någorlunda förståeligt och som kräver relativt lite datorprestanda. Voxit Budgie använder den senaste typen av teknik. 8

9 3 Systemkrav Systemkraven för Voxit Budgie är följande: Processor: Minne: Hårddisk: Pentium II 266 MHz (minimum). Pentium III 550 MHz (rekommenderas). 64 MB rekommenderas. Minst 200 MB okomprimerat hårddiskutryme för det första språket och installationen. För varje språk som tillkommer behövs ytterligare 150 MB. Operativsystem: Microsoft Windows 98 Microsoft Windows Me Microsoft Windows NT 4.0 Microsoft Windows 2000 eller bättre. Ljudkort: Windows -kompatibelt ljudkort behövs. 9

10 4 Installation Vid installation installeras följande: - L&H RealSpeak från ScanSoft, Inc. - Microsoft Speech API 4.0 Runtime. - Voxit Budgie System. - Dokumentation för Voxit Budgie. - De språkmoduler du valt. Installera Voxit Budgie För att installera Voxit Budgie behöver du Voxit Budgie -CD-skivan eller Voxit Budgie -installationsfilerna på din hårddisk, eller tillgång till dem via din nätverksanslutning. 10

11 Så här installerar du Voxit Budgie 1. Placera CD-skivan i CD-enheten så startar installationsprogammet automatiskt. 2. Läs noga igenom licensavtalet. Var uppmärksam på att markera att du accepterar licensavtalet, annars kan du inte forsätta installationen. Bild 1. Bild som visar licensavtalet för Voxit Budgie 11

12 Skriv in ditt namn och ditt företag. Bild 2. Bild som visar kundinformationen 3. Nu är du klar att installera Voxit Budgie. Klicka på knappen för installation. 4. Installationen är klar. Avinstallera Voxit Budgie För att avinstallera Voxit Budgie bör du alltid använda Kontrollpanelen i Windows. Processen är helt automatisk. Följ anvisningarna nedan för att avinstallera Voxit Budgie 1. Öppna Kontrollpanelen så att Kontrollpanelen visas på skärmen. 2. Dubbelklicka på ikonen för Lägg till/ta bort program, så att Egenskaper för Lägg till/ta bort program visas på skärmen. 12

13 3. Välj Voxit Budgie från listan och klicka på ikonen för Lägg till/ta bort program. 4. En dialogruta visas som sedan vägleder dig igenom den resterande avinstallationen. 5. Sedan kan du välja om du vill ta bort hela programmet eller reparera någon del. Eller så kan du installera andra alternativ som du inte installerade första gången du installerade Voxit Budgie. Bild 3. Bild som visar programunderhåll 6. Du har valt att avinstallera Voxit Budgie. 7. Avinstallationen är klar. 13

14 5 Voxit Budgie manager Voxit Budgie Manager är ett program som är en del av programvarupaketet Voxit Budgie. I dagsläget är dess främsta uppgift att tillhandahålla funktioner för att hantera licenser, till exempel att installera licenser från en diskett och att flytta licenser från en dator tillbaka till licensdisketten. Den kontrollerar också de ljudfunktioner som finns installerade på din dator, och du kan välja den du ska använda tillsammans med Voxit Budgie från en lista. Använda Voxit Budgie Licens-Manager Utifrån en typisk datoranvändares perspektiv kan de uppgifter som Licens-Manager utför verka nog så tidsödande. Detta är inte ett fel, utan beror på sättet vårt licenssystem fungerar, och därför har vi infört välkomstskärmar (små dialogrutor som dyker upp mitt på skärmen) för att informera dig som användare om vad Licens-Manager gör. Observera! Tiden det tar att starta Voxit Budgie Manager är beroende av hur många språk du har installerat, ju fler språk desto längre tid tar det. 14

15 Efter starten visas en dialogruta som ser ut så här: Bild 7. Bild som visar Voxit Budgie Manager Som du kan se visar den en lista över de språkmoduler du har installerat i ditt system, och licensinformation om respektive språk, inklusive licensstatus (demo, utgången demo eller licensierad) för varje språkmodul, samt Datorkod (se förklaring nedan) för varje språkmodul. En språkmoduls Datorkod är ett unikt identifikationsnummer för en viss språkmodul på din specifika dator. Den används i kombination med Upplåsningskod för att öppna en licens utan licensdisketten. Öppna licensen När du köpte Voxit Budgie-programvaran kunde du välja ifall du ville få din Upplåsningskod skickad till dig via e-post, fax eller vanlig post. Du behöver Upplåsningskoden om du vill använda programvaran innan du har fått licensdisketten. Om du vill använda Upplåsningskoden för en specifik språkmodul väljer du språk från listan med installerade språk och klickar på knappen Lås Upp. Då visas en mindre dialogruta som innehåller två fält och två knappar (Lås upp och Avbryt). 15

16 Bild 8. Bild som visar dialogrutan Lås upp i Voxit Budgie Det första fältet innehåller det språk du valt. Andra fältet viar språkets unika Datorkod och denna är automatiskt ifylld. I det tredje fältet skriver du in din Upplåsningskod. Skriv in den Upplåsningskod du har fått och tryck på knappen Avbryt. Efter en stund (ungefär tre sekunder) kommer du tillbaka till det ursprungliga Licens-Manager-fönstret och om öppningssekvensen fungerade har det valda språkets licensstatus uppdaterats till Licensierad. Obs! Se till att du skriver in den exakta kod du fått från Voxit, annars kommer du inte att kunna öppna licensen. När du har fått licensdisketten behöver du inte Upplåsningskoden längre. Licensdisketten Licensdisketten för en språkmodul innehåller till en början tre (3) auktoriseringar för språkmodulen. Detta betyder inte att du har lov att använda alla tre auktoriseringar för att installera programvaran på tre olika datorer. För att få reda på specifika licensdetaljer bör du läsa licensavtalet. Anledningen till att det finns tre auktoriseringar på licensdisketten är ifall du av misstag skulle förlora en av dem (till exempel om du omformaterar hårddisken efter att du har installerat en 16

17 licens utan att först ha flyttat tillbaka licensen till disketten, ett hårddiskfel som gör att hårddisken inte kan läsas av och att det därför är omöjligt att flytta tillbaka licensen till disketten etc.) Om du förlorar alla tre auktoriseringar blir disketten så gott som värdelös, och då bör du kontakta Voxits support- och säljkontor för att få information om vad du kan göra. Licenshanteraren ger tre diskettrelaterade funktioner: 1) Kontrollera antalet auktoriseringar på licensdisketten: Om du vill se hur många auktoriseringar du har kvar på din installationsdiskett placerar du disketten i din dators A-enhet. Välj sedan det språk som disketten tillhör och klicka slutligen på knappen Kontrollera disk. Antalet auktoriseringar visas i fältet till höger om etiketten Installationer kvar på disken. Om Kontrollera disk -funktionen inte skulle lyckas får du ett felmeddelande. Typiska felmeddelanden handlar om att du använder en gällande licensdiskett för fel språk eller en kopia av originallicensdisketten. Obs! Det är förbjudet att kopiera licensdisketten och Licens-Managern kommer att upptäcka detta. Du kan inte installera en licens från den kopierade disketten. Om du använder originallicensdisketten men av någon anledning ändå får ett meddelande om att disketten inte är originalet bör du kontakta Voxits support- och säljkontor. 2) Installera en licens från disketten: Om du vill installera en licens från licensdisketten placerar du disketten i datorns A-enhet, väljer sedan rätt språkmodul och klickar på Installera från disk. Samma felmeddelanden som för den första funktionen gäller nu, en kontroll av hur många auktoriseringar som finns kvar sker. 3) Flytta en licens till disketten: Om du vill flytta tillbaka en licens till disketten placerar du disketten i datorns A-enhet. Välj sedan språkmodul och klicka på Flytta till disk. Självklart kan du inte flytta en licens som hör till ett visst språk till en diskett som hör till ett annat. Observera också att du aldrig kan ha mer än tre (3) auktoriseringar på en licensdiskett. Detta innebär att du inte 17

18 kan flytta licensen som installerades med Upplåsningskoden till disketten. 18

19 6 Voxit Budgie -licenser Voxit Budgie levereras som en 30-dagars demo. Om du vill fortsätta att använda Voxit Budgie efter att de 30 dagarna har gått måste du köpa en licens. Den innehåller ett språk som du själv valt. Genom att kontakta din närmsta återförsäljare kan du när du vill låsa upp programvaran eller lägga till fler språk till programvaran. Det finns två olika licenser att köpa. Till att börja med kan du köpa en fristående licens för en specifik dator, och sedan kan du köpa en licens för ditt lokala nätverk. Den senare för att fler användare kan använda programvaran. Registrera en ny licens När du har bestämt dig för att köpa en licens bör du kontakta din närmsta återförsäljare av Voxit Budgie -programmet. Så här gör du för att få en ny licens: 1. Kör licenshanteraren för att få din datorkod. 2. Skicka din Datorkod till närmsta återförsäljare och specificera det språk du behöver och licensnummer, ifall du redan har en eller flera licenser. Återförsäljaren får Upplåsningskoden från oss och skickar den sedan till dig. 3. Kopiera Upplåsningskoden till Licens-Managern. 4. En diskett med tre installationer skickas till dig. Registrera ett nytt språk När du vill lägga till ett nytt språk till ditt Voxit Budgie -program bör du kontakta närmsta återförsäljare. 19

20 Datorkod och Upplåsningskod För att få en Upplåsningskod måste du ge din auktoriserade återförsäljare det identifikationsnummer din dator har fått från Voxit Budgie Manager. När du har gett ditt Datorkod till din återförsäljare kommer du att få en motsvarande Upplåsningskod. Nedan följer exempel på Datorkod och Upplåsningskod: Datorkod: Upplåsningskod:

21 7 Att använda Voxit Budgie Detta program gör att du på ett enkelt sätt kan använda Voxit Budgie tillsammans med din dator. Du markerar helt enkelt den text du vill ska läsas upp och kopierar den till Voxit Budgie. Starta Voxit Budgie Gå till Start / Program / Voxit Budgie / Voxit Budgie. När du har klickat på genvägen till Voxit Budgie öppnas läsfönstret för Voxit Budgie. Voxit Budgie Bild 11. Bild som visar Voxit Budgie Med Voxit Budgie kan du genom att använda enkla tangentbordskommandon som Läs, Stopp, Paus och Fortsätt styra talet. Du kan också skapa en Wav -fil av den text du skrivit i 21

22 programmet. Du kan få bokstäverna uttalade genom att markera ruta Stava. Den fungerar som en enkel dokumentläsare och en läsmarkör följer texten allt efter att talet skapas. Du kan också förstora texten i sju olika steg. Tangentbordskommandon CTRL+ALT+T CTRL+ALT+F4 CTRL+ALT+Q CTRL+ALT+S CTRL+C CTRL+ALT+C CTRL+ALT+X Stoppa tal. Visa språk och röst-dialogen. Avsluta Voxit Budgie. Spara den senast kopierade texten som en wav-fil. Kopiera och läs texten (om rutan för styrning av aktivt Clipboard är markerad). Läs den senast kopierade texten igen / sluta läsa. Paus / Fortsätt. Läs från markören Ställ markören i skrivfönstret där du vill att talsyntesen skall börja läsa, och klicka på Läs från markören. Öppna en textfil Klicka på Öppna textfil, och du får möjlighet att öppna en textfil i skrivfönstret. Texten i filen kopieras inte till klippbordet. 22

23 Spara som textfil Funktionen Spara som textfil gör det möjligt att spara skrivfönstrets nuvarande innehåll som en textfil. Rensa klippbordet Knappen Rensa klippbordet tömmer helt enkelt klippbordet på dess innehåll. Även skrivfönstret rensas med denna funktion. Rensa skrivfönstret Denna funktion rensar enbart skrivfönstret, men inte klippbordet. Avsluta inte programmet när skrivfönstret stängs Under Alternativ-menyn finns denna funktion i form av en kryssruta. Om rutan inte är ikryssad, kommer Voxit Budgie att stängas när skrivfönstret stängs. Om rutan är ikryssad, kommer ikonen i aktivitetsfältet att vara kvar när skrivfönstret stängs, och det är fortfarande möjligt att läsa från klippbordet. Budgie måste då avslutas via menyn som kommer fram då man högerklickar på ikonen. Dialogen för tangentbords-kommandon Denna dialog kan nås via Verktyg-menyn i skrivfönstret. Denna dialog gör det möjligt att ändra de befintliga kortkommandon som finns inbyggda i programmet. Alla kortkommandon och dess nuvarande tangentkombinationer finns listade i dialogens nedre del. 23

24 Bild 12. Bild som visar tangentbords-kommando För att ändra ett tangentbords-kommando väljer man först vilket kommando man vill ändra i listan överst i dialogen. Sedan väljer man vilken tangentkombination som man vill att kommandot skall bestå av. Vill man att Shift-, Alt- och/eller Ctrl-tangenterna skall ingå i kommandot kryssar man i dessas motsvarande kryssrutor. Observera att minst en av dessa måste vara ikryssade för att kommandot skall vara giltigt. I textfältet till höger om plustecknet i dialogen skriver man sedan in vilken tangent som slutligen skall tryckas ned för att kommandot skall utföras. Det kan vara en bokstavs-tangent eller en F-tangent (F1-F12). Slutligen trycker man på knappen Spara. Det nya kommandot skall nu visas i listan i dialogen. För att återställa standardvärdena på kortkommandona, klickar man på knappen Standardvärden i dialogen. Observera att dessa kortkommandon är globala, det vill säga de kan användas oavsett vilket program som är aktivt för tillfället. Detta kan göra att de 'krockar' med kortkommandon i andra program (Ctrl+Alt+C exempelvis kanske även utför något i ett annat Windows-program). Detta är anledningen till att kommandona i Budgie går att ändra. 24

25 Skillnaden mellan ikonen i aktivitetsfältet och skrivfönstret Tänk på att skrivfönstret och ikonen längst ner till höger på skärmen läser upp text från olika ställen. Ikonen i aktivitetsfältet läser upp klippbordets nuvarande innehåll. Detta gäller även kortkommandot (Ctrl+Alt+C i standardläget). Läs-knappen i skrivfönstret läser innehållet i skrivfönstret, inte i klippbordet. Dessa texter kan vara desamma, men behöver inte vara det, delvis beroende på vilka inställningar som är valda. 25

26 8 Felsökning Installation Innan du installerar Voxit Budgie -programvaran är det oerhört viktigt att du har läst och förstått licensavtalet. Om något problem skulle uppstå under installationen kommer du att få reda på det genom ett felmeddelande som berättar vad som är fel och hur du ska gå vidare. Om du inte kan använda Voxit Budgie efter installationen bör du kontrollera att ditt system uppfyller de minsta systemkraven. Om ditt system inte uppfyller systemkraven kan du försöka med att ominstallera Voxit Budgie -programvaran. Om inte detta löser problemet bör du fylla i supportformuläret på vår hemsida: Verktyg för att göra uppdateringar, korrigeringsfiler, information samt vanliga svar och frågor finns på vår hemsida: Du kan rapportera nya fel till vår supportavdelning på address Var vänlig och rapportera inte de problem som vi redan har räknat upp här. 26

INSTALLATIONSHANDBOK

INSTALLATIONSHANDBOK , Talsyntes INSTALLATIONSHANDBOK Innehåll Systemkrav 2 Installation med programskivan 3 Installation efter nedladdning från internet 4 Installation tillval/tillägg 7 Installation av MSI-filer (skolor och

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET.

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. INSITE INSTALLATIONSBULLETIN Sid 2: Installera INSITE Sid 7: Ta bort INSITE OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. OM PROGRAMVARAN INSTALLERAS ELLER ANVÄNDS PÅ FELAKTIGT

Läs mer

mobile PhoneTools Användarhandbok

mobile PhoneTools Användarhandbok mobile PhoneTools Användarhandbok Innehåll Systemkrav...2 Innan du installerar...3 Installera mobile PhoneTools...4 Installation och konfigurering av mobiltelefonen...5 Onlineregistrering...7 Avinstallera

Läs mer

Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1

Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1 Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Installation av Microsoft Office... 2 Information INFÖR INSTALLATION... 2 Installation av Microsoft Office... 3 Komma igång...

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Denna guide gäller för installation av FAR Komplett Offline 2.1.2 på Windows XP, Windows Vista respektive Windows 7. Dialogrutorna kan skilja sig åt beroende

Läs mer

SNABBGUIDE NOKIA PC SUITE 4.81 FÖR NOKIA 6310i

SNABBGUIDE NOKIA PC SUITE 4.81 FÖR NOKIA 6310i SNABBGUIDE NOKIA PC SUITE 4.81 FÖR NOKIA 6310i Copyright Nokia Corporation 2002. Med ensamrätt. Issue 2 Innehåll 1. INLEDNING...1 2. SYSTEMKRAV...1 3. SÅ HÄR INSTALLERAR DU PC SUITE...2 4. KOMMA IGÅNG...2

Läs mer

INSTALLATIONS MANUAL

INSTALLATIONS MANUAL INSTALLATIONS MANUAL www.caddirekt.se 2013-03-01 1 Innehåll CADdirekt VVS Installation... 3 CADdirekt VVS Registrering... 5 CADdirekt VVS Reparera installation... 7 CADdirekt VVS Flytta licens... 7 CADdirekt

Läs mer

Adaptec, Inc. 691 South Milpitas Boulevard Milpitas, CA 95035, USA

Adaptec, Inc. 691 South Milpitas Boulevard Milpitas, CA 95035, USA 7REFFKYMHI Svenska Adaptec, Inc. 691 South Milpitas Boulevard Milpitas, CA 95035, USA 2000 Adaptec, Inc. Med ensamrätt. Adaptec och Adaptecs logotyp är varumärken som tillhör Adaptec, Inc. och kan vara

Läs mer

HASP-felsökningsguide

HASP-felsökningsguide HASP-felsökningsguide Huvudkontor: Trimble Geospatial Division 10368 Westmoor Drive Westminster, CO 80021 USA www.trimble.com Copyright och varumärken: 2005-2013, Trimble Navigation Limited. Med ensamrätt.

Läs mer

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services FileMaker Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services 2004 2009, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker, filmappslogotypen,

Läs mer

via webbgränssnittet. Du har även tystnadsplikt gällande dina identifikationsuppgifter.

via webbgränssnittet. Du har även tystnadsplikt gällande dina identifikationsuppgifter. Anvia Säkerhetskopiering 1(6) Anvia Säkerhetskopiering 2.3 Saker som bör beaktas före installationen! Eftersom tjänsten även omfattar en sharing-egenskap, ansvarar du som kund själv för hurdana filer som

Läs mer

KGFs Databas 2013. Viktig information om CD:n KGFs databas.

KGFs Databas 2013. Viktig information om CD:n KGFs databas. KGFs Databas 2013 Innehållsförteckning: Innehållsförteckning:... 1 Allmän information.... 2 Om databasens kvalité:... 2 Om tillämpning i din forskning:... 2 Om programmet:... 2 Om installationen.... 3

Läs mer

ICAP Karl Johansgatan 42 www.icap.nu. Individual Computer Applications AB 414 59 Göteborg 031-704 30 99 Sida 1

ICAP Karl Johansgatan 42 www.icap.nu. Individual Computer Applications AB 414 59 Göteborg 031-704 30 99 Sida 1 Snabbguide Duxbury Braille Translator Individual Computer Applications AB 414 59 Göteborg 031-704 30 99 Sida 1 Innehåll Installation... 3 Installera SWIFT mall för Word... 7 Anpassa DBT... 8 Registrera

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD

ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD INNEHÅLL 1. KOM IGÅNG MED VITAL 1.1. Vad är ViTal? 1.2. Vem behöver ViTal? 1.3. Hur kan ViTal användas i skolan? 1.4. Hur får jag eleverna att börja använda ViTal?

Läs mer

Installationsmanual för OnCourse

Installationsmanual för OnCourse Installationsmanual för OnCourse Detta dokument beskriver de steg som ni behöver gå igenom för att installera OnCourse på er golfklubb. OnCourse är utvecklat och testat för Windows XP, Windows Vista och

Läs mer

QuarkXPress 9.3 Informationsfil

QuarkXPress 9.3 Informationsfil QuarkXPress 9.3 Informationsfil INNEHÅLL Innehåll QuarkXPress 9.3 Informationsfil...4 Systemkrav...5 Systemkrav: Mac OS...5 Systemkrav: Windows...5 Installation: Mac OS...7 Utföra en tyst installation...7

Läs mer

Bruksanvisning. BLISSKARTA för Rolltalk Designer Artikelnr: 105 815

Bruksanvisning. BLISSKARTA för Rolltalk Designer Artikelnr: 105 815 Bruksanvisning BLISSKARTA för Rolltalk Designer Artikelnr: 105 815 Innehåll Installation av Blisskarta... 3 Blisskartan - startsida... 3 Testa programmet... 4 Skapa en genväg till programmet från skrivbordet...

Läs mer

Installation av Topocad

Installation av Topocad Installation av Topocad Hämta programmet Topocad 12.0 kan hämtas från adtollo.se/systems/mat-kart/ladda-ner-program/ Installation Programmet installeras från Installera Topocad Topocad 12.0. Installationsfilen

Läs mer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installationsanvisningar för programvaran Svenska LB9154001 INLEDNING Funktioner P-touch Editor Skrivardrivrutin P-touch Address Book (endast i Windows ) Gör det enkelt

Läs mer

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande.

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. Ideell IT-förening där äldre lär äldre Skapa mapp Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. * Gör så här: 1. Se till att du befinner dig på den plats i datorn

Läs mer

Användarhandbok för InCD Reader

Användarhandbok för InCD Reader Användarhandbok för InCD Reader Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken innehåller

Läs mer

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok Blackwire C310/C320 Sladdanslutet USB-headset Användarhandbok Innehåll Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grundläggande fakta om headsetet 5 Sätta på dig headsetet

Läs mer

FireDTV. FireDTV-T Installationsguide. Boxers digitaltvutbud i Windows MCE. 051123 Boxer / MCE Sida 1 www.digital-everywhere.com

FireDTV. FireDTV-T Installationsguide. Boxers digitaltvutbud i Windows MCE. 051123 Boxer / MCE Sida 1 www.digital-everywhere.com FireDTV-T Installationsguide Boxers digitaltvutbud i Windows MCE 051123 Boxer / MCE Sida 1 www.digital-everywhere.com Sätt i Boxerkortet Sätt först i den s.k. CA-modulen enligt bilden. Skjut in den hela

Läs mer

Registreringsprogram. kontrolluppgifter

Registreringsprogram. kontrolluppgifter Registreringsprogram för kontrolluppgifter INKOMSTÅRET 2012 Checklista Om du redan har ett löneprogram som kan skapa diskett eller annat datamedium med redovisning av kontrolluppgifter till Skatteverket

Läs mer

Flytt av. Vitec Mäklarsystem

Flytt av. Vitec Mäklarsystem Flytt av Vitec Mäklarsystem Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 Förutsättningar... 2 Läs noga igenom manualen... 2 Systemkrav... 2 Kundservice/Teknisk support... 2 2. Skapa säkerhetskopia...

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alla rättigheter förbehållna 9354489 Issue 2 Innehåll 1. INLEDNING...1 2. INSTALLERA MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANVÄNDA TELEFONEN

Läs mer

Installation av FEBDOK version 5.4 Singel

Installation av FEBDOK version 5.4 Singel FEBDOK 2014-01-07 Sida 1/10 Installation av FEBDOK version 5.4 Singel Denna handledning behandlar FEBDOK 5.4 lokal klientinstallation. Skärmklipp är hämtade från Windows 7 i norsk version. För andra operativsystem

Läs mer

Handbok till Oribi Speak for Chrome

Handbok till Oribi Speak for Chrome Handbok till Oribi Speak for Chrome Oribi Speak for Chrome är ett tillägg (eng. extension) för webbläsaren Google Chrome och fungerar i Chrome OS (ChromeBook), Windows, OS X (Mac) och Linux. Oribi Speak

Läs mer

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE Läs noga igenom alla villkor i detta licensavtal (nedan kallat avtalet ) mellan TOTAL IMMERSION och dig själv (nedan kallad du eller LICENSTAGARE

Läs mer

Nyinstallation Nätverksversion

Nyinstallation Nätverksversion Installationsanvisning för Capitex Säljstöd Nyinstallation Nätverksversion Senast uppdaterad 2007-10-25 Capitex Säljstöd installationsanvisning Välkommen! Denna guide är till för dig som just har köpt

Läs mer

Scan2Text Svensk Doc 2.0. Scan2Text Användarguide

Scan2Text Svensk Doc 2.0. Scan2Text Användarguide Scan2Text Svensk Doc 2.0 Scan2Text Användarguide Copyright Copyright 2004 Claro Software Ltd. Alla rättigheter är reserverade. Claro Software Ltd äger och har copyright på all teknisk dokumentation, tryckt

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

Qlik Sense Desktop. Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna.

Qlik Sense Desktop. Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Qlik Sense Desktop Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Qlik, QlikTech,

Läs mer

The Grid 2. Komma igång

The Grid 2. Komma igång The Grid 2 Komma igång g Framtagen och utgiven av Picomed AB, Sverige Utgåva: 2, mai 2012 Art.nr: 205123-SE-0 2 Innehållsförteckning Introduktion...4 Vad kan The Grid 2 göra?...4 Vad är Sidor?...4 Vad

Läs mer

Installationsguide ELCAD 7.10

Installationsguide ELCAD 7.10 Installationsguide ELCAD 7.10 Innehållsförteckning Inledning... 2 Installation av ELCAD 7.10... 2 Viktiga nyheter om installationen... 2 Före installationen... 2 Ladda hem internationell version... 2 Ladda

Läs mer

DDS-CAD. Installation av student-/demolicens

DDS-CAD. Installation av student-/demolicens S DDS-CAD Installation av student-/demolicens Användande av DDS-CAD är skyddat via licensbehov.detta sker via en fysisk USB-nyckel som innehåller krypterad licensinformation. Programvaran är därmed skyddad

Läs mer

Kapitel 1 Introduktion

Kapitel 1 Introduktion Kapitel 1 Introduktion ZoomText 9.1 är en kraftfull programlösning för synskadade. Innehåller två olika teknologier förstoring och skärmläsning ZoomText tillåter dig att se och höra allting som visas på

Läs mer

Installation av WinPig

Installation av WinPig Installation av WinPig Grundinstallation av WinPig Slakt ska göras med en cd-skiva, den går inte att hämta från Internet. Efter installationen skall grundinställningar göras, läs om dessa i slutet av detta

Läs mer

Installation av WinPig Slakt

Installation av WinPig Slakt Installation av WinPig Slakt Grundinstallation av WinPig Slakt ska göras med en cd skiva, den går inte att hämta från Internet. I samband med installationen installeras också vissa nödvändiga komponenter

Läs mer

Skapa ett eget programnu! NU! Komplett med programvara och konkreta exempel! Patrice Pelland. Swedish Language Edition published by Docendo Sverige AB

Skapa ett eget programnu! NU! Komplett med programvara och konkreta exempel! Patrice Pelland. Swedish Language Edition published by Docendo Sverige AB NU! Skapa ett eget programnu! Patrice Pelland Komplett med programvara och konkreta exempel! Swedish Language Edition published by Docendo Sverige AB Kapitel 2 Installera Visual Basic 2005 Express Edition

Läs mer

Programsnickaren. Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Programsnickaren till Micro Rolltalk. Habilitering & Hjälpmedel

Programsnickaren. Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Programsnickaren till Micro Rolltalk. Habilitering & Hjälpmedel Programsnickaren Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Programsnickaren till Micro Rolltalk Habilitering & Hjälpmedel Starta programmet När programmet är installerat, hittar du programikonen

Läs mer

Quick Start CABAS. Generella systemkrav CABAS / CAB Plan. Kommunikation. Säkerhet

Quick Start CABAS. Generella systemkrav CABAS / CAB Plan. Kommunikation. Säkerhet Gunnel Frogedal 2014-07-17 6 32753 1 of 5 Quick Start CABAS Generella systemkrav CABAS / CAB Plan Applikationen stöds av följande operativsystem: Windows Vista SP2 Windows 7 SP1 Windows 8 (inte RT) Windows

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE MAC

INSTALLATIONSGUIDE MAC INSTALLATIONSGUIDE MAC TELE2 MOBILT INTERNET Den här guiden beskriver hur du kommer igång med Tele2 Mobilt Internet hur du installerar drivrutinerna samt kopplar upp på Internet. 2 SYSTEMKRAV För att kunna

Läs mer

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska Börja här Justera bläckpatronerna utan en dator Se till att du har följt instruktionerna på sidan Inställningar så att maskinvaran är installerad. Fortsätt med följande steg för att optimera utskriftskvaliteten.

Läs mer

Bruksanvisning Bläckfisken USB

Bruksanvisning Bläckfisken USB Bruksanvisning Bläckfisken USB Kontaktanslutning till datorer och pekplattor Tel/Fax.: 013-712 70 Östra Harg Torpängen 585 91 Linköping E-post: info@hargdata.se Hemsida: www.hargdata.se Innehållsförteckning:

Läs mer

Manual Godman Redovisning

Manual Godman Redovisning Installation Sid 2 Avinstallera Sid 4 Installation från CD Sid 6 Uppdateringar Sid 7 Manual Godman Redovisning Sid 8 Skapa huvudman, God man Sid 8 Skapa ditt första räkenskapsår Sid 8 Bankkonton Sid 9

Läs mer

Installationsinstruktioner

Installationsinstruktioner knfbreader Mobile kreader Mobile Installationsinstruktioner Copyright 2009 knfbreading Technology, Inc. www.knfbreader.eu Alla rättigheter förbehållna. Andra företagsnamn och produkter är varumärken eller

Läs mer

Filhantering utforskaren avslöjar

Filhantering utforskaren avslöjar Filhantering utforskaren avslöjar 1 hur information lagras När man skriver ett brev eller ritar en bild skapas ett do kument. Detta måste sparas någonstans för att inte försvinna när datorn slås av. I

Läs mer

Operativsystem - Windows 7

Operativsystem - Windows 7 Uppgift 5 B Operativsystem - Windows 7 Skapa mappar och undermappar Det finns olika sätt att skapa nya mappar på. Alternativ. Högerklicka på en tom yta. Håll muspekaren över Nytt. Klicka på Mapp Alternativ.

Läs mer

Panda. Antivirus Pro 2013. Snabbstartguide

Panda. Antivirus Pro 2013. Snabbstartguide Panda Antivirus Pro 2013 Snabbstartguide Viktigt! På cd-fodralet hittar du Aktiveringskoden som du aktiverar produkten med. Förvara den på ett säkert ställe. Om du köpte produkten på Internet, så har du

Läs mer

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Guide för användare av Microsoft Outlook 2010 9.0 Symantec Enterprise Vault: Guide för användare av Microsoft Outlook 2010 Programmet som beskrivs i den här boken tillhandahålls

Läs mer

Installationsanvisningar HogiaLön Plus

Installationsanvisningar HogiaLön Plus Installationsanvisningar HogiaLön Plus Installation Med den här installationen kan du installera HogiaLön Plus på Windows XP, Vista, Windows 7 och Windows 8. Om du vill installera en MSI-installation finns

Läs mer

PM 2007-12-05 Dokumentation

PM 2007-12-05 Dokumentation Installation av Cadcorp SIS Installerat program innehåller dessa moduler: Map Browser Map Reader Map Viewer Map Manager (ingår i Aveny Karta Manager) Map Editor (ingår i Aveny Karta Editor) Map Modeller

Läs mer

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-3300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON LBP-3300 instruktionsbok

Läs mer

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Installera och uppdatera Windows 8.1 Uppdatera BIOS, program, drivrutiner och kör Windows Update Välj en av installationstyperna Installera Windows 8.1

Läs mer

Installationsanvisning för LUQSUS version 2.0

Installationsanvisning för LUQSUS version 2.0 Avd. för arbets-och miljömedicin & Inst. för psykologi, Lunds universitet Installationsanvisning för LUQSUS version 2.0 Systemkrav Innan du börjar installationen bör du kontrollera att operativsystem och

Läs mer

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide TIS-Web Startguide Den här guiden hjälper dig komma igång med de vanligaste funktionerna i TIS-Web, ladda upp data och utvärdering av färdskrivardata. För mer detaljerad information se manualerna som finns

Läs mer

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem Installationsanvisning Hogia Ekonomisystem 1 Stenungsund april 2009 Välkommen som Hogia-kund. Vi hoppas att ekonomisystemet ska vara till er belåtenhet. Leveransen sker via nedladdning från Internet eller

Läs mer

Handbok för skrivarprogramvara

Handbok för skrivarprogramvara Handbok för skrivarprogramvara (För Canon Compact Photo Printer Solution Disk Version 6) Windows 1 Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Läs det här först...4 Handboken...4 Flödesdiagram för utskrift...5

Läs mer

Manual för PC-Ställföreträdare. Version 2.0 Uppdaterad 2009-08-24. Copyright 2009 Massive Systems Sweden

Manual för PC-Ställföreträdare. Version 2.0 Uppdaterad 2009-08-24. Copyright 2009 Massive Systems Sweden Manual för PC-Ställföreträdare Version 2.0 Uppdaterad 2009-08-24 Copyright 2009 Massive Systems Sweden innehållsförteckning innehållsförteckning... 2 administrera programmet... 4 Installera PC-Ställföreträdare...

Läs mer

Win95/98 Nätverks Kompendium. av DRIFTGRUPPEN

Win95/98 Nätverks Kompendium. av DRIFTGRUPPEN Win95/98 Nätverks Kompendium av DRIFTGRUPPEN Sammanfattning Vad håller jag i handen? Detta är en lättförståelig guide till hur man lägger in och ställer in nätverket i Windows 95 och 98 Efter 6 (sex) enkla

Läs mer

Digitalkamera Bruksanvisning för programmet

Digitalkamera Bruksanvisning för programmet EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Bruksanvisning för programmet Svenska Alla rättigheter förbehålles. Ingen del av denna skrift får återges, lagras i något system, eller överföras i någon form eller

Läs mer

Lathund för BankID säkerhetsprogram

Lathund för BankID säkerhetsprogram Lathund för BankID säkerhetsprogram BankID säkerhetsprogram för Windows, version 4.10 Datum: 2009-11-23 Introduktion När du ska hämta ut och använda e-legitimationen BankID behöver du ha ett installerat

Läs mer

Installationsanvisningar HogiaLön Plus

Installationsanvisningar HogiaLön Plus Installationsanvisningar HogiaLön Plus Installation Med den här installationen kan du installera HogiaLön Plus på Windows XP, Vista och Windows 7. Om du vill installera en MSI-installation finns en separat

Läs mer

Vid problem med programmet kontakta alltid C/W Cadware AB på telefon 08-522 04 640

Vid problem med programmet kontakta alltid C/W Cadware AB på telefon 08-522 04 640 Installation av CW KeyDesign/DoorDesign Detta program görs och underhålls av C/W CadWare AB. CW KeyDesign/Doordesign säljs alltid med underhållsavtal med telefonsupport samt programuppdateringar på websidan:

Läs mer

Installationsanvisning fr o m version 2012.2

Installationsanvisning fr o m version 2012.2 Installationsanvisning fr o m version 2012.2 Hämta aktuell version från Kundtorget - Gå in på vårt Kundtorg www.kundtorg.hogia.se eller logga in via programmet under menyn Kundtorget. Logga in genom att

Läs mer

INSTALLATIONS ANVISNING

INSTALLATIONS ANVISNING INSTALLATIONS ANVISNING AMA BESKRIVNINGSVERKTYG V E R S I O N 1. 0 V E R K T YG F Ö R V E R K L I G H E T E N INNEHÅLL Tack för att du valt att använda AMA beskrivningsverktyg. Vi hoppas att AMA beskrivningsverktyg

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE PC

INSTALLATIONSGUIDE PC INSTALLATIONSGUIDE PC TELE2 MOBILT INTERNET Den här guiden beskriver hur du kommer igång med Tele2 Mobilt Internet hur du installerar drivrutinerna samt kopplar upp på Internet. 2 SYSTEMKRAV För att kunna

Läs mer

Qlik Sense Desktop. Qlik Sense 2.0.2 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna.

Qlik Sense Desktop. Qlik Sense 2.0.2 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Qlik Sense Desktop Qlik Sense 2.0.2 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Qlik, QlikTech,

Läs mer

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 www.konicaminolta.com www.konicaminoltasupport.com Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 I det här avsnittet beskrivs hur du installerar den inbyggda programvaran v 1.10 för DiMAGE X1; programvara

Läs mer

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Läs det här dokumentet innan du installerar Mac OS X. Det innehåller viktig information om att installera Mac OS X. Systemkrav Om du ska uppgradera till

Läs mer

NYA Panda Platinum Internet Security 2007 Snabbguide Viktigt! Läs avsnittet om onlineregistrering i den här guiden noggrant. Informationen i det här avsnittet är viktig för att skydda din dator. Avinstallera

Läs mer

Användarmanual för Pagero Kryptering

Användarmanual för Pagero Kryptering för Pagero Kryptering Version 1.1-1 - Allmänt... 3 Kryptering av filer... 3 Dekryptering av filer... 3 Installation... 4 Inställningar... 5 Skapa nycklar... 6 Lägg till kataloger för övervakning... 6 Lägg

Läs mer

KURSMÅL WINDOWS STARTA KURSEN

KURSMÅL WINDOWS STARTA KURSEN KURSMÅL WINDOWS Detta är en introduktionskurs för dig som är nybörjare. Du kommer att få bekanta dig med datorns viktigaste delar och lära dig grunderna i operativsystemet Windows, vilket är en förutsättning

Läs mer

PV Applications Manager. Instruktionshäfte

PV Applications Manager. Instruktionshäfte PV Applications Manager Instruktionshäfte Sw Microsoft, Windows och Windows NT är antingen registrerade varumärken eller varumärken tillhörande Microsoft Corporation i USA och/eller övriga länder. Övriga

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av Sweex Wireless Internet Phone. Med denna internettelefon kan du snabbt och lätt kommunicera via röstsamtal

Läs mer

ETT FÖRSTORINGSPROGRAM PÅ DATORN ANVÄNDARHANDLEDNING

ETT FÖRSTORINGSPROGRAM PÅ DATORN ANVÄNDARHANDLEDNING ETT FÖRSTORINGSPROGRAM PÅ DATORN ANVÄNDARHANDLEDNING 2007 Innehåll Innehåll...1 1. Om Lightning...2 2. Systemkrav...2 3. Installera och använda Lightning...2 4. Lightnings kontrollpanel...3 5. Ändra förstoringsgrad...3

Läs mer

Messenger. Novell 1.0 HITTA DOKUMENTATIONEN ÖVER NOVELL MESSENGER. www.novell.com SNABBSTART

Messenger. Novell 1.0 HITTA DOKUMENTATIONEN ÖVER NOVELL MESSENGER. www.novell.com SNABBSTART Novell 1.0 SNABBSTART www.novell.com Novell är en företagsanpassad, plattformsoberoende produkt för snabbmeddelanden baserad på Novell edirectory TM. Ditt -system kan installeras på NetWare, Linux* Windows*.

Läs mer

QuarkXPress 8.5.1 Informationsfil

QuarkXPress 8.5.1 Informationsfil QuarkXPress 8.5.1 Informationsfil INNEHÅLL Innehåll QuarkXPress 8.5.1 Informationsfil...4 Systemkrav...5 Systemkrav: Mac OS...5 Systemkrav: Windows...5 Installation: Mac OS...6 Utföra en tyst installation...6

Läs mer

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WINDOWS 2000 RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB Användarmanual LOCKBEE - Business En produktion av Avtre AB Användarmanual för Lockbee - Business Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbees funktioner och nyttjande. Vi rekommenderar

Läs mer

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10 Instruktion till PigWin PocketPigs Del 1 - Installation 2008-07-10 INNEHÅLL Installation...3 Förberedelser - pocket...3 Förberedelser - PC...3 PocketPigs...4 Pocket PC nr. 2...5 Installation av AgroSync...6

Läs mer

U3000/U3100 Mini. (För Eee PC på Linux Operativsystem) Snabbguide

U3000/U3100 Mini. (För Eee PC på Linux Operativsystem) Snabbguide U3000/U3100 Mini (För Eee PC på Linux Operativsystem) Snabbguide ASUS_U3000_U3100_mini.indd 1 2/2/08 4:09:17 PM SW3656 Första Utgåvan Januari 2008 Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. Alla rättigheter

Läs mer

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Installera och uppdatera Windows 8.1 Uppdatera BIOS, program, drivrutiner och kör Windows Update Välj en av installationstyperna Installera Windows 8.1

Läs mer

Installation, Novaschem 2005

Installation, Novaschem 2005 Installation...2 Hämta Novaschem...2 Att tänka på vid installation...2 Aktivering...2 Starta installationsprogrammet...2 Lokal installation...2 Licensavtal...3 Installationstyp...3 Databaskomponenter...3

Läs mer

B. INSTALLATIONEN AV PC-PLANNER MJUKVARAN OCH DRIVRUTINER

B. INSTALLATIONEN AV PC-PLANNER MJUKVARAN OCH DRIVRUTINER PC-Planner Handbok PC-Planner förvandlar din dator till en virtuell plotter (förutom GPS positionering) samtidigt som du använder dina elektroniska C-Map by Jeppesen kartor. I full färg kan du med denna

Läs mer

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet.

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet. Välj bort om du vill Om du är nöjd med att ha din e-post på nätet, kan du lugnt hoppa över detta avsnitt. Har du tid och tycker att det är roligt, kan du testa att använda e-postprogrammet Windows Live

Läs mer

Mind Express 3.0. Kort beskrivning. Systemkrav. Styrsätt

Mind Express 3.0. Kort beskrivning. Systemkrav. Styrsätt Mind Express 3.0 Kort beskrivning Mind Express är ett kommunikationsprogram för att tala och skriva med symboler. Det har inbyggda grammatiska funktioner och möjlighet att använda olika inställningar/nivåer

Läs mer

MPEG-problemlösning. Obs: Kunskapsdatabasen för WEB1000 5.1 innehåller mer information om kardiologispecifika verktyg och visning av MPEG-objekt.

MPEG-problemlösning. Obs: Kunskapsdatabasen för WEB1000 5.1 innehåller mer information om kardiologispecifika verktyg och visning av MPEG-objekt. MPEGproblemlösning Den här sektionen är till för kardiologianvändare som granskar MPEGobjekt. Läs avsnitten nedan om du behöver hjälp med att lösa problem som uppstått vid visning av MPEGobjekt. MPEGkomponenter

Läs mer

Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex.

Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex. Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex. Kom igång med ViTre Sida 1 Kom i gång med ViTre ViTal Läshjälpen Anpassa ViTal Läshjälpen..... Sida 3 Anpassa

Läs mer

Pär Sundbäck 2002-2013. OrdKnuten. Programversion 3.5 2013-06-22 VAD ÄR ORDKNUTEN?... 2

Pär Sundbäck 2002-2013. OrdKnuten. Programversion 3.5 2013-06-22 VAD ÄR ORDKNUTEN?... 2 OrdKnuten Programversion 3.5 2013-06-22 Innehåll VAD ÄR ORDKNUTEN?... 2 ATT SPELA... 3 KORSORDS-RUTOR... 3 KONTROLL-RUTOR... 3 LJUD TILL BOKSTÄVERNA... 3 INSTALLATION OCH UPPDATERING... 4 ALLMÄNT... 4

Läs mer

Personlig anpassning av Microsoft Word 2007. Vers. 20101001

Personlig anpassning av Microsoft Word 2007. Vers. 20101001 Personlig anpassning av Microsoft Word 2007 Vers. 20101001 Innehållsförteckning: Menyer... 3 Ta bort menyflikarnas ikoner... 3 Anpassning av snabbåtkomstfältet... 4 Tangentbordskommandon... 4 Kortkommandon

Läs mer

Saida. Ordprediktion. Innehåll

Saida. Ordprediktion. Innehåll Saida Ordprediktion Innehåll Saida i korthet.... 2 Kom igång snabbt.... 2 Installation.... 2 Start... 3 Saida och flera språk... 3 Att använda talsyntes... 3 Om ordlistorna och stavningskontrollen i Saida..

Läs mer

NSi Output Manager Vanliga frågor och svar. Version 3.2

NSi Output Manager Vanliga frågor och svar. Version 3.2 NSi Output Manager Vanliga frågor och svar Version 3.2 I. Allmän produktinformation 1. Vad finns det för nyheter i NSi Output Manager 3.2? I NSi Output Manager 3.2 finns det flera förbättringar på serversidan,

Läs mer

Copyright 2014 Pausit AB medföljer programvaran Pausit. Pausit version 1.9 Användarmanual

Copyright 2014 Pausit AB medföljer programvaran Pausit. Pausit version 1.9 Användarmanual Copyright 2014 Pausit AB medföljer programvaran Pausit Pausit version 1.9 Användarmanual Välkommen! Med en liten insats kan du nå en stor effekt! Dagens samhälle och arbetsliv kännetecknas av krav på ett

Läs mer

FOR BETTER UNDERSTANDING. Kom igång med. WordFinder Snabbguide

FOR BETTER UNDERSTANDING. Kom igång med. WordFinder Snabbguide FOR BETTER UNDERSTANDING Kom igång med WordFinder Snabbguide Installationsanvisning 1 Sätt i programskivan i datorn. Installationsprogrammet startar automatiskt. En gemensam startbild för WordFinder Professional,

Läs mer

Norton 360 Online Användarhandbok

Norton 360 Online Användarhandbok Användarhandbok Norton 360 Online Användarhandbok Dokumentation version 1,0 2007 Symantec Corporation. Med ensamrätt. Den licensierade programvaran och dokumentationen betraktas som kommersiell programvara

Läs mer