Voxit Budgie, Talsyntes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Voxit Budgie, Talsyntes"

Transkript

1 Voxit Budgie, Talsyntes Manual Version 2.0 För Microsoft Windows 98 Microsoft Windows Me Microsoft Windows NT 4.0 Microsoft Windows 2000 Microsoft Windows XP

2 Innehåll Innehåll...2 LICENSAVTAL Inledning Voxit Budgie Systemkrav Installation...10 Installera Voxit Budgie Avinstallera Voxit Budgie Voxit Budgie manager...14 Använda Voxit Budgie Licens Manager Öppna licensen Licensdisketten Voxit Budgie -licenser...19 Registrera en ny licens Registrera ett nytt språk Datorkod och Upplåsningskod Att använda Voxit Budgie...21 Starta Voxit Budgie Voxit Budgie Läs från markören Öppna en textfil Spara som textfil Rensa klippbordet Rensa skrivfönstret Avsluta inte programmet när skrivfönstret stängs Dialogen för tangentbords-kommandon Skillnaden mellan ikonen i aktivitetsfältet och skrivfönstret Felsökning...26 Installation

3 LICENSAVTAL LÄS FÖLJANDE TEXT NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN. VOXIT AB MEDGER DIG RÄTTEN ATT ANVÄNDA VOXIT BUDGIE ENDAST OM DU FÖRST ACCEPTERAR VILLKOREN I DETTA LICENSAVTAL. GENOM ATT INSTALLERA DENNA PROGRAMVARA ACCEPTERAR DU VILLKOREN I LICENSAVTALET I ENLIGHET MED HUR DE SPECIFICERAS NEDAN. 1. Medgivande av rättigheter Denna Programvara kan installeras på en enda dator eller i enlighet med ett skrivet avtal med Voxit AB. Du kan installera och prova programmet under 30 dagar. Om du fortfarande, efter den 30 dagar långa testperioden, vill använda Programvaran måste du köpa en licens. Kontakta närmsta återförsäljare för att köpa Voxit Budgie. Vid köpet kommer du att få en kod som möjliggör fortsatt användning av programvaran. Om du efter 30 dagar inte vill fortsätta att använda Voxit Budgie måste du ta bort den från din dator. Demoprogrammet fungerar i 30 dagar, efter denna tidsperiod kommer Programvaran inte längre att fungera. 2. Äganderätt till Programvaran Såväl svensk som internationell lag skyddar Voxit Budgie. Du kommer att få en licens som medger dig rätten att använda programmet, inte att sälja det. Termen program innefattar originalprogrammet samt kopior eller delar av detsamma. Ett program består av mekaniska läsbara instruktioner; dess komponenter, data, audio/visual (t.ex. bilder, text och ljudinspelningar) och det tillhörande licensierade materialet. Detta betyder inte att du äger programmet; du har endast rätt att använda det. Voxit AB behåller titeln, intressen och äganderätten till den programvara som är registrerad på originaldisketten/originaldisketterna och alla efterföljande kopior av Programvaran och dokumentationen, oberoende av i vilket format eller media som originalet eller andra kopior finns. Voxit AB förbehåller sig alla rättigheter som inte uyttryckligen överlåtits till LICENSINNEHAVAREN. 3

4 3. Restriktioner för kopiering Denna Programvara och den bifogade dokumentationen är upphovsrättsligt skyddade. Obehörig reproduktion av Programvaran, inklusive Programvara som har införlivats eller inkluderats med annan programvara, eller av dokumentationen, är uttryckligen förbjuden enligt tillämplig lag. LICENSINNEHAVAREN är rättsligen ansvarig för varje form av överträdelse av uppehovsrätten som orsakas eller främjas av att han eller hon ej agerat i enlighet med villkoren i detta avtal. LICENSINNEHAVAREN får göra två (2) kopior av Programvaran enbart för säkerhetssyfte, under förutsättning att upphovsrättsägarens namn inkluderas i säkerhetskopian. 4. Användarrestriktioner LICENSINNEHAVAREN kan fysiskt flytta Programvara från en dator till en annan, under förutsättning att Programvaran endast används på en dator i taget. LICENSINNEHAVAREN är förbjuden enligt tillämplig lag att modifiera, anpassa, översätta, bakåtutveckla, plocka isär, montera ned eller skapa avledda verk som är baserade på Programvaran. LICENSINNEHAVAREN får generera ljudfiler, men de genererade filerna får endast avlyssnas på den licensierade datorn. Detta innebär att LICENSINNEHAVAREN är förbjuden enligt tillämplig lag att generera ljudfiler i syftet att distribuera dem på Internet eller någon annanstans. LICENSINNEHAVAREN får inte modifiera, anpassa, översätta eller skapa avledda verk som är baserade på dokumentationen som erhålls från Voxit AB. Programvaran får inte överlåtas till någon utan föregående skriftlig tillåtelse från Voxit AB. Under inga omständigheter, förutom de som uttryckligen medges häri, får LICENSINNEHAVAREN överlåta, tilldela, hyra ut, sälja eller på annat sätt, tillfälligt eller permanent, göra sig av med Programvaran eller dokumentationen. 5. Garanti 4

5 PROGRAMVARAN TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK UTAN NÅGOT GARANTIANSVAR AV NÅGOT SLAG, VARE SIG UTTRYCKLIGT ELLER UNDERFÖRSTÅTT, INTE HELLER OMFATTANDE BEGRÄNSNINGSGARANTIER FÖR SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SÄRSKILT ÄNDAMÅL. Voxit AB friskriver sig från allt garantiansvar gentemot LICENSINNEHAVAREN eller någon tredje part gällande någon fordran, förlust eller skada av något slag, inklusive men inte enbart avgränsat till, utebliven vinst, straffrelaterade, tillfälliga, indirekta eller speciella skador, som uppstått i samband med användandet eller utförandet av Programvaran och den bifogade dokumentationen. Voxit AB friskriver sig från allt garantiansvar för möjliga konflikter och/eller fel som kan uppstå gentemot någon annan hårdvara och/eller programvara. Voxit AB friskriver sig från allt garantiansvar för några skador, direkta eller indirekta, som händer LICENSINNEHAVAREN vare sig skadan består i utebliven vinst eller kostnader, t.ex. förlust av information och felaktiga data eller kompensation gentemot tredje part. 6. Uppsägning Detta avtal gäller tills det sagts upp. Voxit AB förbehåller sig rätten att säga upp detta avtal automatiskt ifall något av villkoren i avtalet överträds. LICENSINNEHAVAREN har rätt att säga upp detta avtal genom att returnera Programvaran och den bifogade dokumentationen till Voxit, tillsammans med en skriven försäkran om att alla kopior har returnerats. 7. Copyright Voxit AB - december 2004 Voxit Budgie, Talsyntes, Manual - V2.0 Ingen del av denna publikation får kopieras eller spridas i någon form, elektroniskt eller mekaniskt, genom fotokopiering, ljudinspelning eller något inhämtningssystem, utan skriftligt tillstånd från Voxit. 5

6 Voxit Budgie är baserat på L&H RealSpeak, vilket är ett varumärke som tillhör ScanSoft Inc. och/eller företagets dotterbolag eller dess dotterbolag i USA och/eller i andra länder. 8. Varumärken Windows, Sound Blaster, L&H och RealSpeak ScanSoft är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör respektive ägare. Med ensamrätt. 6

7 1 Inledning Namnet Budgie kommer från det engelska ordet Budgerigar, vilket betyder undulat. Undulaten tillhör en av de mest populära burfåglarna i världen. Fågeln är en inhemsk art på det australiska fastlandet. Stora flockar, ibland upp till tiotusen fåglar, lever på de öppna grässlätterna i centrala Australien. Dessa Budgies älskar att kommunicera och vara tillsammans med andra individer. Här kan du kontakta oss: E-post: och 7

8 2 Voxit Budgie Text-till-tal är syntetiskt eller datorgenererat tal. Med hjälp av olika algoritmer förvandlas maskinskriven text till tal. Mänskligt tal är svårt att framställa artificiellt. För att en talsyntes ska ha samma klarhet och naturlighet som mänskligt tal måste, enkelt uttryckt, hela röstorganet återskapas. Vid tidiga försök att framställa syntetiskt tal var minne oerhört kostsamt. Detta påverkade hur de tidiga syntesverktygen framställdes. Ett minneseffektivt mekaniskt system, mest känt som ett formant verktyg, var populärt. En formant talsyntes skapar helt digitaliserat eller syntetiskt tal och inga inspelningar av mänskliga ljud används. En av fördelarna med en formant talsyntes är att tonläget och ordens tonlängd kan varieras. Dock är i regel ljudkvaliteten dålig. Trots att denna teknik har använts med viss framgång för att uttala nummer, uppfattar många ljudet som denna typ av text till tal-verktyg framställer som robotliknande. En teknik som idag är populär är att lagra faktiska talsegment. Fonem är den minsta betydelseskiljande beståndsdelen som skiljer ett ljud från ett annat. Mindre talsegment, kända som difoner, fås från inspelningar av fonem som används i mänskligt tal. Difoner innehåller alla biljudseffekter som förekommer i ett visst språk och som sammanlänkas för att framställa ord och meningar. Genom att använda difoner i kombination med olika talsyntestekniker, framställer man tal som är någorlunda förståeligt och som kräver relativt lite datorprestanda. Voxit Budgie använder den senaste typen av teknik. 8

9 3 Systemkrav Systemkraven för Voxit Budgie är följande: Processor: Minne: Hårddisk: Pentium II 266 MHz (minimum). Pentium III 550 MHz (rekommenderas). 64 MB rekommenderas. Minst 200 MB okomprimerat hårddiskutryme för det första språket och installationen. För varje språk som tillkommer behövs ytterligare 150 MB. Operativsystem: Microsoft Windows 98 Microsoft Windows Me Microsoft Windows NT 4.0 Microsoft Windows 2000 eller bättre. Ljudkort: Windows -kompatibelt ljudkort behövs. 9

10 4 Installation Vid installation installeras följande: - L&H RealSpeak från ScanSoft, Inc. - Microsoft Speech API 4.0 Runtime. - Voxit Budgie System. - Dokumentation för Voxit Budgie. - De språkmoduler du valt. Installera Voxit Budgie För att installera Voxit Budgie behöver du Voxit Budgie -CD-skivan eller Voxit Budgie -installationsfilerna på din hårddisk, eller tillgång till dem via din nätverksanslutning. 10

11 Så här installerar du Voxit Budgie 1. Placera CD-skivan i CD-enheten så startar installationsprogammet automatiskt. 2. Läs noga igenom licensavtalet. Var uppmärksam på att markera att du accepterar licensavtalet, annars kan du inte forsätta installationen. Bild 1. Bild som visar licensavtalet för Voxit Budgie 11

12 Skriv in ditt namn och ditt företag. Bild 2. Bild som visar kundinformationen 3. Nu är du klar att installera Voxit Budgie. Klicka på knappen för installation. 4. Installationen är klar. Avinstallera Voxit Budgie För att avinstallera Voxit Budgie bör du alltid använda Kontrollpanelen i Windows. Processen är helt automatisk. Följ anvisningarna nedan för att avinstallera Voxit Budgie 1. Öppna Kontrollpanelen så att Kontrollpanelen visas på skärmen. 2. Dubbelklicka på ikonen för Lägg till/ta bort program, så att Egenskaper för Lägg till/ta bort program visas på skärmen. 12

13 3. Välj Voxit Budgie från listan och klicka på ikonen för Lägg till/ta bort program. 4. En dialogruta visas som sedan vägleder dig igenom den resterande avinstallationen. 5. Sedan kan du välja om du vill ta bort hela programmet eller reparera någon del. Eller så kan du installera andra alternativ som du inte installerade första gången du installerade Voxit Budgie. Bild 3. Bild som visar programunderhåll 6. Du har valt att avinstallera Voxit Budgie. 7. Avinstallationen är klar. 13

14 5 Voxit Budgie manager Voxit Budgie Manager är ett program som är en del av programvarupaketet Voxit Budgie. I dagsläget är dess främsta uppgift att tillhandahålla funktioner för att hantera licenser, till exempel att installera licenser från en diskett och att flytta licenser från en dator tillbaka till licensdisketten. Den kontrollerar också de ljudfunktioner som finns installerade på din dator, och du kan välja den du ska använda tillsammans med Voxit Budgie från en lista. Använda Voxit Budgie Licens-Manager Utifrån en typisk datoranvändares perspektiv kan de uppgifter som Licens-Manager utför verka nog så tidsödande. Detta är inte ett fel, utan beror på sättet vårt licenssystem fungerar, och därför har vi infört välkomstskärmar (små dialogrutor som dyker upp mitt på skärmen) för att informera dig som användare om vad Licens-Manager gör. Observera! Tiden det tar att starta Voxit Budgie Manager är beroende av hur många språk du har installerat, ju fler språk desto längre tid tar det. 14

15 Efter starten visas en dialogruta som ser ut så här: Bild 7. Bild som visar Voxit Budgie Manager Som du kan se visar den en lista över de språkmoduler du har installerat i ditt system, och licensinformation om respektive språk, inklusive licensstatus (demo, utgången demo eller licensierad) för varje språkmodul, samt Datorkod (se förklaring nedan) för varje språkmodul. En språkmoduls Datorkod är ett unikt identifikationsnummer för en viss språkmodul på din specifika dator. Den används i kombination med Upplåsningskod för att öppna en licens utan licensdisketten. Öppna licensen När du köpte Voxit Budgie-programvaran kunde du välja ifall du ville få din Upplåsningskod skickad till dig via e-post, fax eller vanlig post. Du behöver Upplåsningskoden om du vill använda programvaran innan du har fått licensdisketten. Om du vill använda Upplåsningskoden för en specifik språkmodul väljer du språk från listan med installerade språk och klickar på knappen Lås Upp. Då visas en mindre dialogruta som innehåller två fält och två knappar (Lås upp och Avbryt). 15

16 Bild 8. Bild som visar dialogrutan Lås upp i Voxit Budgie Det första fältet innehåller det språk du valt. Andra fältet viar språkets unika Datorkod och denna är automatiskt ifylld. I det tredje fältet skriver du in din Upplåsningskod. Skriv in den Upplåsningskod du har fått och tryck på knappen Avbryt. Efter en stund (ungefär tre sekunder) kommer du tillbaka till det ursprungliga Licens-Manager-fönstret och om öppningssekvensen fungerade har det valda språkets licensstatus uppdaterats till Licensierad. Obs! Se till att du skriver in den exakta kod du fått från Voxit, annars kommer du inte att kunna öppna licensen. När du har fått licensdisketten behöver du inte Upplåsningskoden längre. Licensdisketten Licensdisketten för en språkmodul innehåller till en början tre (3) auktoriseringar för språkmodulen. Detta betyder inte att du har lov att använda alla tre auktoriseringar för att installera programvaran på tre olika datorer. För att få reda på specifika licensdetaljer bör du läsa licensavtalet. Anledningen till att det finns tre auktoriseringar på licensdisketten är ifall du av misstag skulle förlora en av dem (till exempel om du omformaterar hårddisken efter att du har installerat en 16

17 licens utan att först ha flyttat tillbaka licensen till disketten, ett hårddiskfel som gör att hårddisken inte kan läsas av och att det därför är omöjligt att flytta tillbaka licensen till disketten etc.) Om du förlorar alla tre auktoriseringar blir disketten så gott som värdelös, och då bör du kontakta Voxits support- och säljkontor för att få information om vad du kan göra. Licenshanteraren ger tre diskettrelaterade funktioner: 1) Kontrollera antalet auktoriseringar på licensdisketten: Om du vill se hur många auktoriseringar du har kvar på din installationsdiskett placerar du disketten i din dators A-enhet. Välj sedan det språk som disketten tillhör och klicka slutligen på knappen Kontrollera disk. Antalet auktoriseringar visas i fältet till höger om etiketten Installationer kvar på disken. Om Kontrollera disk -funktionen inte skulle lyckas får du ett felmeddelande. Typiska felmeddelanden handlar om att du använder en gällande licensdiskett för fel språk eller en kopia av originallicensdisketten. Obs! Det är förbjudet att kopiera licensdisketten och Licens-Managern kommer att upptäcka detta. Du kan inte installera en licens från den kopierade disketten. Om du använder originallicensdisketten men av någon anledning ändå får ett meddelande om att disketten inte är originalet bör du kontakta Voxits support- och säljkontor. 2) Installera en licens från disketten: Om du vill installera en licens från licensdisketten placerar du disketten i datorns A-enhet, väljer sedan rätt språkmodul och klickar på Installera från disk. Samma felmeddelanden som för den första funktionen gäller nu, en kontroll av hur många auktoriseringar som finns kvar sker. 3) Flytta en licens till disketten: Om du vill flytta tillbaka en licens till disketten placerar du disketten i datorns A-enhet. Välj sedan språkmodul och klicka på Flytta till disk. Självklart kan du inte flytta en licens som hör till ett visst språk till en diskett som hör till ett annat. Observera också att du aldrig kan ha mer än tre (3) auktoriseringar på en licensdiskett. Detta innebär att du inte 17

18 kan flytta licensen som installerades med Upplåsningskoden till disketten. 18

19 6 Voxit Budgie -licenser Voxit Budgie levereras som en 30-dagars demo. Om du vill fortsätta att använda Voxit Budgie efter att de 30 dagarna har gått måste du köpa en licens. Den innehåller ett språk som du själv valt. Genom att kontakta din närmsta återförsäljare kan du när du vill låsa upp programvaran eller lägga till fler språk till programvaran. Det finns två olika licenser att köpa. Till att börja med kan du köpa en fristående licens för en specifik dator, och sedan kan du köpa en licens för ditt lokala nätverk. Den senare för att fler användare kan använda programvaran. Registrera en ny licens När du har bestämt dig för att köpa en licens bör du kontakta din närmsta återförsäljare av Voxit Budgie -programmet. Så här gör du för att få en ny licens: 1. Kör licenshanteraren för att få din datorkod. 2. Skicka din Datorkod till närmsta återförsäljare och specificera det språk du behöver och licensnummer, ifall du redan har en eller flera licenser. Återförsäljaren får Upplåsningskoden från oss och skickar den sedan till dig. 3. Kopiera Upplåsningskoden till Licens-Managern. 4. En diskett med tre installationer skickas till dig. Registrera ett nytt språk När du vill lägga till ett nytt språk till ditt Voxit Budgie -program bör du kontakta närmsta återförsäljare. 19

20 Datorkod och Upplåsningskod För att få en Upplåsningskod måste du ge din auktoriserade återförsäljare det identifikationsnummer din dator har fått från Voxit Budgie Manager. När du har gett ditt Datorkod till din återförsäljare kommer du att få en motsvarande Upplåsningskod. Nedan följer exempel på Datorkod och Upplåsningskod: Datorkod: Upplåsningskod:

21 7 Att använda Voxit Budgie Detta program gör att du på ett enkelt sätt kan använda Voxit Budgie tillsammans med din dator. Du markerar helt enkelt den text du vill ska läsas upp och kopierar den till Voxit Budgie. Starta Voxit Budgie Gå till Start / Program / Voxit Budgie / Voxit Budgie. När du har klickat på genvägen till Voxit Budgie öppnas läsfönstret för Voxit Budgie. Voxit Budgie Bild 11. Bild som visar Voxit Budgie Med Voxit Budgie kan du genom att använda enkla tangentbordskommandon som Läs, Stopp, Paus och Fortsätt styra talet. Du kan också skapa en Wav -fil av den text du skrivit i 21

22 programmet. Du kan få bokstäverna uttalade genom att markera ruta Stava. Den fungerar som en enkel dokumentläsare och en läsmarkör följer texten allt efter att talet skapas. Du kan också förstora texten i sju olika steg. Tangentbordskommandon CTRL+ALT+T CTRL+ALT+F4 CTRL+ALT+Q CTRL+ALT+S CTRL+C CTRL+ALT+C CTRL+ALT+X Stoppa tal. Visa språk och röst-dialogen. Avsluta Voxit Budgie. Spara den senast kopierade texten som en wav-fil. Kopiera och läs texten (om rutan för styrning av aktivt Clipboard är markerad). Läs den senast kopierade texten igen / sluta läsa. Paus / Fortsätt. Läs från markören Ställ markören i skrivfönstret där du vill att talsyntesen skall börja läsa, och klicka på Läs från markören. Öppna en textfil Klicka på Öppna textfil, och du får möjlighet att öppna en textfil i skrivfönstret. Texten i filen kopieras inte till klippbordet. 22

23 Spara som textfil Funktionen Spara som textfil gör det möjligt att spara skrivfönstrets nuvarande innehåll som en textfil. Rensa klippbordet Knappen Rensa klippbordet tömmer helt enkelt klippbordet på dess innehåll. Även skrivfönstret rensas med denna funktion. Rensa skrivfönstret Denna funktion rensar enbart skrivfönstret, men inte klippbordet. Avsluta inte programmet när skrivfönstret stängs Under Alternativ-menyn finns denna funktion i form av en kryssruta. Om rutan inte är ikryssad, kommer Voxit Budgie att stängas när skrivfönstret stängs. Om rutan är ikryssad, kommer ikonen i aktivitetsfältet att vara kvar när skrivfönstret stängs, och det är fortfarande möjligt att läsa från klippbordet. Budgie måste då avslutas via menyn som kommer fram då man högerklickar på ikonen. Dialogen för tangentbords-kommandon Denna dialog kan nås via Verktyg-menyn i skrivfönstret. Denna dialog gör det möjligt att ändra de befintliga kortkommandon som finns inbyggda i programmet. Alla kortkommandon och dess nuvarande tangentkombinationer finns listade i dialogens nedre del. 23

24 Bild 12. Bild som visar tangentbords-kommando För att ändra ett tangentbords-kommando väljer man först vilket kommando man vill ändra i listan överst i dialogen. Sedan väljer man vilken tangentkombination som man vill att kommandot skall bestå av. Vill man att Shift-, Alt- och/eller Ctrl-tangenterna skall ingå i kommandot kryssar man i dessas motsvarande kryssrutor. Observera att minst en av dessa måste vara ikryssade för att kommandot skall vara giltigt. I textfältet till höger om plustecknet i dialogen skriver man sedan in vilken tangent som slutligen skall tryckas ned för att kommandot skall utföras. Det kan vara en bokstavs-tangent eller en F-tangent (F1-F12). Slutligen trycker man på knappen Spara. Det nya kommandot skall nu visas i listan i dialogen. För att återställa standardvärdena på kortkommandona, klickar man på knappen Standardvärden i dialogen. Observera att dessa kortkommandon är globala, det vill säga de kan användas oavsett vilket program som är aktivt för tillfället. Detta kan göra att de 'krockar' med kortkommandon i andra program (Ctrl+Alt+C exempelvis kanske även utför något i ett annat Windows-program). Detta är anledningen till att kommandona i Budgie går att ändra. 24

25 Skillnaden mellan ikonen i aktivitetsfältet och skrivfönstret Tänk på att skrivfönstret och ikonen längst ner till höger på skärmen läser upp text från olika ställen. Ikonen i aktivitetsfältet läser upp klippbordets nuvarande innehåll. Detta gäller även kortkommandot (Ctrl+Alt+C i standardläget). Läs-knappen i skrivfönstret läser innehållet i skrivfönstret, inte i klippbordet. Dessa texter kan vara desamma, men behöver inte vara det, delvis beroende på vilka inställningar som är valda. 25

26 8 Felsökning Installation Innan du installerar Voxit Budgie -programvaran är det oerhört viktigt att du har läst och förstått licensavtalet. Om något problem skulle uppstå under installationen kommer du att få reda på det genom ett felmeddelande som berättar vad som är fel och hur du ska gå vidare. Om du inte kan använda Voxit Budgie efter installationen bör du kontrollera att ditt system uppfyller de minsta systemkraven. Om ditt system inte uppfyller systemkraven kan du försöka med att ominstallera Voxit Budgie -programvaran. Om inte detta löser problemet bör du fylla i supportformuläret på vår hemsida: Verktyg för att göra uppdateringar, korrigeringsfiler, information samt vanliga svar och frågor finns på vår hemsida: Du kan rapportera nya fel till vår supportavdelning på address Var vänlig och rapportera inte de problem som vi redan har räknat upp här. 26

Voxit Macaw, Talsyntes

Voxit Macaw, Talsyntes Voxit Macaw, Talsyntes Manual Version 2.0 För Microsoft Windows 98 Microsoft Windows Me Microsoft Windows NT 4.0 Microsoft Windows 2000 Microsoft Windows XP 1. Innehåll 1. INNEHÅLL...2 2. LICENSAVTAL...3

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK

INSTALLATIONSHANDBOK , Talsyntes INSTALLATIONSHANDBOK Innehåll Systemkrav 2 Installation med programskivan 3 Installation efter nedladdning från internet 4 Installation tillval/tillägg 7 Installation av MSI-filer (skolor och

Läs mer

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET.

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. INSITE INSTALLATIONSBULLETIN Sid 2: Installera INSITE Sid 7: Ta bort INSITE OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. OM PROGRAMVARAN INSTALLERAS ELLER ANVÄNDS PÅ FELAKTIGT

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

mobile PhoneTools Användarhandbok

mobile PhoneTools Användarhandbok mobile PhoneTools Användarhandbok Innehåll Systemkrav...2 Innan du installerar...3 Installera mobile PhoneTools...4 Installation och konfigurering av mobiltelefonen...5 Onlineregistrering...7 Avinstallera

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan skriftligt

Läs mer

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Denna guide gäller för installation av FAR Komplett Offline 2.1.2 på Windows XP, Windows Vista respektive Windows 7. Dialogrutorna kan skilja sig åt beroende

Läs mer

Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1

Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1 Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Installation av Microsoft Office... 2 Information INFÖR INSTALLATION... 2 Installation av Microsoft Office... 3 Komma igång...

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

SNABBGUIDE NOKIA PC SUITE 4.81 FÖR NOKIA 6310i

SNABBGUIDE NOKIA PC SUITE 4.81 FÖR NOKIA 6310i SNABBGUIDE NOKIA PC SUITE 4.81 FÖR NOKIA 6310i Copyright Nokia Corporation 2002. Med ensamrätt. Issue 2 Innehåll 1. INLEDNING...1 2. SYSTEMKRAV...1 3. SÅ HÄR INSTALLERAR DU PC SUITE...2 4. KOMMA IGÅNG...2

Läs mer

HASP-felsökningsguide

HASP-felsökningsguide HASP-felsökningsguide Huvudkontor: Trimble Geospatial Division 10368 Westmoor Drive Westminster, CO 80021 USA www.trimble.com Copyright och varumärken: 2005-2013, Trimble Navigation Limited. Med ensamrätt.

Läs mer

Användarhandbok för InCD Reader

Användarhandbok för InCD Reader Användarhandbok för InCD Reader Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken innehåller

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services FileMaker Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services 2004 2009, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker, filmappslogotypen,

Läs mer

Nero AG SecurDisc Viewer

Nero AG SecurDisc Viewer Användarhandbok för SecurDisc Nero AG SecurDisc Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken

Läs mer

ViTal. Talsyntes. Användarhandledning

ViTal. Talsyntes. Användarhandledning ViTal Talsyntes Användarhandledning Introduktion ViTal är ett program som utvecklats för att med hjälp av artificiellt tal vara ett stöd vid läsning och skrivning. ViTal kan användas både i undervisning

Läs mer

via webbgränssnittet. Du har även tystnadsplikt gällande dina identifikationsuppgifter.

via webbgränssnittet. Du har även tystnadsplikt gällande dina identifikationsuppgifter. Anvia Säkerhetskopiering 1(6) Anvia Säkerhetskopiering 2.3 Saker som bör beaktas före installationen! Eftersom tjänsten även omfattar en sharing-egenskap, ansvarar du som kund själv för hurdana filer som

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Push - installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alla rättigheter förbehållna 9354489 Issue 2 Innehåll 1. INLEDNING...1 2. INSTALLERA MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANVÄNDA TELEFONEN

Läs mer

Handbok för Nero ImageDrive

Handbok för Nero ImageDrive Handbok för Nero ImageDrive Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken till Nero ImageDrive och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Den här

Läs mer

INSTALLATIONS MANUAL

INSTALLATIONS MANUAL INSTALLATIONS MANUAL www.caddirekt.se 2013-03-01 1 Innehåll CADdirekt VVS Installation... 3 CADdirekt VVS Registrering... 5 CADdirekt VVS Reparera installation... 7 CADdirekt VVS Flytta licens... 7 CADdirekt

Läs mer

Användarhandbok för Windows v6

Användarhandbok för Windows v6 Net id OEM v6 GUI Användarhandbok för Windows v6 Net id OEM v6 GUI Användarhandbok för Windows v6.1 Klassning: Publik Innehåll Net id OEM... 3 Net id PKI-klientprogramvara... 3 Licensavtal... 3 Upphovsrätt...

Läs mer

E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes

E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes Sida 2 av 2 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...3 REKOMMENDERAD UTRUSTNING...5 INSTALLATION...5 ANVÄNDARLÄGE I E-POST3...6 STARTSIDA...7

Läs mer

Bluetooth-sammankoppling. Användarhandbok

Bluetooth-sammankoppling. Användarhandbok Bluetooth-sammankoppling Användarhandbok Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft, Windows och Windows Vista är USAregistrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Varumärket

Läs mer

Användarhandbok. Ahead Software AG

Användarhandbok. Ahead Software AG Användarhandbok Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till InCD och allt innehåll i den skyddas av upphovsrätten och tillhör Ahead Software. Med ensamrätt. Den här

Läs mer

ICAP Karl Johansgatan 42 www.icap.nu. Individual Computer Applications AB 414 59 Göteborg 031-704 30 99 Sida 1

ICAP Karl Johansgatan 42 www.icap.nu. Individual Computer Applications AB 414 59 Göteborg 031-704 30 99 Sida 1 Snabbguide Duxbury Braille Translator Individual Computer Applications AB 414 59 Göteborg 031-704 30 99 Sida 1 Innehåll Installation... 3 Installera SWIFT mall för Word... 7 Anpassa DBT... 8 Registrera

Läs mer

Bruksanvisning. BLISSKARTA för Rolltalk Designer Artikelnr: 105 815

Bruksanvisning. BLISSKARTA för Rolltalk Designer Artikelnr: 105 815 Bruksanvisning BLISSKARTA för Rolltalk Designer Artikelnr: 105 815 Innehåll Installation av Blisskarta... 3 Blisskartan - startsida... 3 Testa programmet... 4 Skapa en genväg till programmet från skrivbordet...

Läs mer

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-3300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON LBP-3300 instruktionsbok

Läs mer

Net id OEM Användarhandbok för Windows

Net id OEM Användarhandbok för Windows Net id OEM Användarhandbok för Windows Net id OEM Användarhandbok för Windows Copyright 2012 SecMaker AB Klassning: Publik Version: 5.6 1 / 8 Net id OEM Användarhandbok för Windows Copyright 2012 SecMaker

Läs mer

Installationsguide ELCAD 7.10

Installationsguide ELCAD 7.10 Installationsguide ELCAD 7.10 Innehållsförteckning Inledning... 2 Installation av ELCAD 7.10... 2 Viktiga nyheter om installationen... 2 Före installationen... 2 Ladda hem internationell version... 2 Ladda

Läs mer

Voodoo Dragon. Voodoo Dragon. Användarhandbok. Version 1.0

Voodoo Dragon. Voodoo Dragon. Användarhandbok. Version 1.0 Voodoo Dragon Användarhandbok Version 1.0 Upphovsrätt Ingen del av denna manual får utan tillverkarens föregående skriftliga tillstånd reproduceras eller överlämnas, i någon form eller på något sätt, elektroniskt

Läs mer

Sharpdesk V3.3. Installationsguide Version 3.3.03

Sharpdesk V3.3. Installationsguide Version 3.3.03 Sharpdesk V3.3 Installationsguide Version 3.3.03 Upphovsrätt 2000-2009 av SHARP CORPORATION. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är förbjudet,

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD

ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD INNEHÅLL 1. KOM IGÅNG MED VITAL 1.1. Vad är ViTal? 1.2. Vem behöver ViTal? 1.3. Hur kan ViTal användas i skolan? 1.4. Hur får jag eleverna att börja använda ViTal?

Läs mer

Scan2Text Svensk Doc 2.0. Scan2Text Användarguide

Scan2Text Svensk Doc 2.0. Scan2Text Användarguide Scan2Text Svensk Doc 2.0 Scan2Text Användarguide Copyright Copyright 2004 Claro Software Ltd. Alla rättigheter är reserverade. Claro Software Ltd äger och har copyright på all teknisk dokumentation, tryckt

Läs mer

Handicom. Symbol for Windows. Encyklopedi. Version 3.4

Handicom. Symbol for Windows. Encyklopedi. Version 3.4 Handicom Symbol for Windows Encyklopedi Version 3.4 Handicom, Nederländerna/Frölunda Data AB 2009 Innehåll Installation och licenser...2 1. Inledning...4 1.1 Vad är Encyklopedi?...4 2. Encyklopedis huvudmeny...5

Läs mer

Installation av Topocad

Installation av Topocad Installation av Topocad Hämta programmet Topocad 12.0 kan hämtas från adtollo.se/systems/mat-kart/ladda-ner-program/ Installation Programmet installeras från Installera Topocad Topocad 12.0. Installationsfilen

Läs mer

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Installera och uppdatera Windows 8.1 Uppdatera BIOS, program, drivrutiner och kör Windows Update Välj en av installationstyperna Installera Windows 8.1

Läs mer

Antivirus Pro 2011. Snabbguide

Antivirus Pro 2011. Snabbguide Antivirus Pro 2011 Snabbguide Viktigt! På CD-fodralet finns den aktiveringskod som du behöver för att aktivera produkten. Förvara den på ett säkert ställe. Den här produkten får endast användas om det

Läs mer

Sätt igång med QuarkXPress

Sätt igång med QuarkXPress Sätt igång med QuarkXPress 10.0.1 INNEHÅLL Innehåll Sammanhörande dokumentation...3 Systemkrav...4 Systemkrav: Mac OS X...4 Systemkrav: Windows...4 Installation: Mac OS...5 Lägga till filer efter installationen:

Läs mer

4 Installation av drivrutiner

4 Installation av drivrutiner 1 Introduktion Gratulerar till inköpet av Trust 100MB Speedshare PCI Card. PCI-kortet Trust 100MB Speedshare kopplar upp din dator till en LAN- eller/och bredbandsuppkoppling mot Internet. 2 Säkerhet Var

Läs mer

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok Blackwire C310/C320 Sladdanslutet USB-headset Användarhandbok Innehåll Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grundläggande fakta om headsetet 5 Sätta på dig headsetet

Läs mer

Installations-handbok för PC Suite. SV 9356495 Issue 1

Installations-handbok för PC Suite. SV 9356495 Issue 1 Installations-handbok för PC Suite SV 9356495 Issue 1 Copyright 2003 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av Sweex Wireless Internet Phone. Med denna internettelefon kan du snabbt och lätt kommunicera via röstsamtal

Läs mer

Installationsanvisningar HogiaLön Plus

Installationsanvisningar HogiaLön Plus Installationsanvisningar HogiaLön Plus Checklista Kontrollera Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 Ladda ner och starta installationen av HogiaLön Plus Installera SQL komponenterna i rätt ordning Starta HogiaLön

Läs mer

Användarmanual för Pagero Kryptering

Användarmanual för Pagero Kryptering för Pagero Kryptering Version 1.1-1 - Allmänt... 3 Kryptering av filer... 3 Dekryptering av filer... 3 Installation... 4 Inställningar... 5 Skapa nycklar... 6 Lägg till kataloger för övervakning... 6 Lägg

Läs mer

Qlik Sense Desktop. Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna.

Qlik Sense Desktop. Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Qlik Sense Desktop Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Qlik, QlikTech,

Läs mer

Flytt av. Vitec Mäklarsystem

Flytt av. Vitec Mäklarsystem Flytt av Vitec Mäklarsystem Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 Förutsättningar... 2 Läs noga igenom manualen... 2 Systemkrav... 2 Kundservice/Teknisk support... 2 2. Skapa säkerhetskopia...

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE PC

INSTALLATIONSGUIDE PC INSTALLATIONSGUIDE PC TELE2 MOBILT INTERNET Den här guiden beskriver hur du kommer igång med Tele2 Mobilt Internet hur du installerar drivrutinerna samt kopplar upp på Internet. 2 SYSTEMKRAV För att kunna

Läs mer

FireDTV. FireDTV-T Installationsguide. Boxers digitaltvutbud i Windows MCE. 051123 Boxer / MCE Sida 1 www.digital-everywhere.com

FireDTV. FireDTV-T Installationsguide. Boxers digitaltvutbud i Windows MCE. 051123 Boxer / MCE Sida 1 www.digital-everywhere.com FireDTV-T Installationsguide Boxers digitaltvutbud i Windows MCE 051123 Boxer / MCE Sida 1 www.digital-everywhere.com Sätt i Boxerkortet Sätt först i den s.k. CA-modulen enligt bilden. Skjut in den hela

Läs mer

FileMaker Pro 11. Köra FileMaker Pro 11 på Citrix XenApp

FileMaker Pro 11. Köra FileMaker Pro 11 på Citrix XenApp FileMaker Pro 11 Köra FileMaker Pro 11 på Citrix XenApp 2007 2010 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker är ett varumärke

Läs mer

U3000/U3100 Mini. (För Eee PC på Linux Operativsystem) Snabbguide

U3000/U3100 Mini. (För Eee PC på Linux Operativsystem) Snabbguide U3000/U3100 Mini (För Eee PC på Linux Operativsystem) Snabbguide ASUS_U3000_U3100_mini.indd 1 2/2/08 4:09:17 PM SW3656 Första Utgåvan Januari 2008 Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. Alla rättigheter

Läs mer

Registreringsprogram. kontrolluppgifter

Registreringsprogram. kontrolluppgifter Registreringsprogram för kontrolluppgifter INKOMSTÅRET 2012 Checklista Om du redan har ett löneprogram som kan skapa diskett eller annat datamedium med redovisning av kontrolluppgifter till Skatteverket

Läs mer

KGFs Databas 2013. Viktig information om CD:n KGFs databas.

KGFs Databas 2013. Viktig information om CD:n KGFs databas. KGFs Databas 2013 Innehållsförteckning: Innehållsförteckning:... 1 Allmän information.... 2 Om databasens kvalité:... 2 Om tillämpning i din forskning:... 2 Om programmet:... 2 Om installationen.... 3

Läs mer

Handbok till Oribi Speak for Chrome

Handbok till Oribi Speak for Chrome Handbok till Oribi Speak for Chrome Oribi Speak for Chrome är ett tillägg (eng. extension) för webbläsaren Google Chrome och fungerar i Chrome OS (ChromeBook), Windows, OS X (Mac) och Linux. Oribi Speak

Läs mer

Guider för specialprogrammen

Guider för specialprogrammen Guider för specialprogrammen Talsyntes: Voxit Budgie 2.3 OCR-behandling: ScanSoft OmniPage Rättstavningsprogram: Stava Rex Spell Right Läslinjal: Screen Ruler Om du vill vara säker på att kunna använda

Läs mer

Quick Start CABAS. Generella systemkrav CABAS / CAB Plan. Kommunikation. Säkerhet

Quick Start CABAS. Generella systemkrav CABAS / CAB Plan. Kommunikation. Säkerhet Gunnel Frogedal 2014-07-17 6 32753 1 of 5 Quick Start CABAS Generella systemkrav CABAS / CAB Plan Applikationen stöds av följande operativsystem: Windows Vista SP2 Windows 7 SP1 Windows 8 (inte RT) Windows

Läs mer

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet.

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet. Välj bort om du vill Om du är nöjd med att ha din e-post på nätet, kan du lugnt hoppa över detta avsnitt. Har du tid och tycker att det är roligt, kan du testa att använda e-postprogrammet Windows Live

Läs mer

Installation av WinPig

Installation av WinPig Installation av WinPig Grundinstallation av WinPig Slakt ska göras med en cd-skiva, den går inte att hämta från Internet. Efter installationen skall grundinställningar göras, läs om dessa i slutet av detta

Läs mer

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide TIS-Web Startguide Den här guiden hjälper dig komma igång med de vanligaste funktionerna i TIS-Web, ladda upp data och utvärdering av färdskrivardata. För mer detaljerad information se manualerna som finns

Läs mer

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Installera och uppdatera Windows 8.1 Uppdatera BIOS, program, drivrutiner och kör Windows Update Välj en av installationstyperna Installera Windows 8.1

Läs mer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installationsanvisningar för programvaran Svenska LB9154001 INLEDNING Funktioner P-touch Editor Skrivardrivrutin P-touch Address Book (endast i Windows ) Gör det enkelt

Läs mer

DDS-CAD. Installation av student-/demolicens

DDS-CAD. Installation av student-/demolicens S DDS-CAD Installation av student-/demolicens Användande av DDS-CAD är skyddat via licensbehov.detta sker via en fysisk USB-nyckel som innehåller krypterad licensinformation. Programvaran är därmed skyddad

Läs mer

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual 3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual ,QQHKnOOVI UWHFNQLQJ,QVWDOODWLRQDY931NOLHQW 'DWRUHUVRPLQJnULHQ)DVW7UDFNPLOM $QYlQGDUHPHGNRQWRL9+6RFKGDWRUPHG:LQGRZV;3 $QYlQGDUHPHGNRQWRLDQQDQGRPlQlQ9+6HOOHUGDWRUPHG:LQGRZV

Läs mer

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska Börja här Justera bläckpatronerna utan en dator Se till att du har följt instruktionerna på sidan Inställningar så att maskinvaran är installerad. Fortsätt med följande steg för att optimera utskriftskvaliteten.

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE MAC

INSTALLATIONSGUIDE MAC INSTALLATIONSGUIDE MAC TELE2 MOBILT INTERNET Den här guiden beskriver hur du kommer igång med Tele2 Mobilt Internet hur du installerar drivrutinerna samt kopplar upp på Internet. 2 SYSTEMKRAV För att kunna

Läs mer

ZoomText 11 USB. Installation

ZoomText 11 USB. Installation ZoomText 11 USB Installation Copyright ZoomText Magnifier Copyright 2017, Freedom Scientific, Inc. Alla rättigheter förbehållna. ZoomText Magnifier/Reader Copyright 2017, Freedom Scientific, Inc. Alla

Läs mer

Sharpdesk V3.3. Installationsguide Version 3.3.08

Sharpdesk V3.3. Installationsguide Version 3.3.08 Sharpdesk V3.3 Installationsguide Version 3.3.08 Upphovsrätt 2000-2010 av SHARP CORPORATION. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är förbjudet,

Läs mer

Pär Sundbäck 2002-2013. OrdKnuten. Programversion 3.5 2013-06-22 VAD ÄR ORDKNUTEN?... 2

Pär Sundbäck 2002-2013. OrdKnuten. Programversion 3.5 2013-06-22 VAD ÄR ORDKNUTEN?... 2 OrdKnuten Programversion 3.5 2013-06-22 Innehåll VAD ÄR ORDKNUTEN?... 2 ATT SPELA... 3 KORSORDS-RUTOR... 3 KONTROLL-RUTOR... 3 LJUD TILL BOKSTÄVERNA... 3 INSTALLATION OCH UPPDATERING... 4 ALLMÄNT... 4

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

Installationsanvisning fr o m version 2014.1

Installationsanvisning fr o m version 2014.1 Installationsanvisning fr o m version 2014.1 Innehåll Hämta aktuell version från Kundtorget... 1 Detaljerad beskrivning för nedladdning av programmet från Kundtorget... 1 Kontrollera Microsoft.Net Framework

Läs mer

Adaptec, Inc. 691 South Milpitas Boulevard Milpitas, CA 95035, USA

Adaptec, Inc. 691 South Milpitas Boulevard Milpitas, CA 95035, USA 7REFFKYMHI Svenska Adaptec, Inc. 691 South Milpitas Boulevard Milpitas, CA 95035, USA 2000 Adaptec, Inc. Med ensamrätt. Adaptec och Adaptecs logotyp är varumärken som tillhör Adaptec, Inc. och kan vara

Läs mer

Manual Godman Redovisning

Manual Godman Redovisning Installation Sid 2 Avinstallera Sid 4 Installation från CD Sid 6 Uppdateringar Sid 7 Manual Godman Redovisning Sid 8 Skapa huvudman, God man Sid 8 Skapa ditt första räkenskapsår Sid 8 Bankkonton Sid 9

Läs mer

Användarhandbok för Nero ControlCenter

Användarhandbok för Nero ControlCenter Användarhandbok för Nero ControlCenter Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken till Nero ControlCenter och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt.

Läs mer

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.03

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.03 SharpdeskTM R3.2 Installationsguide Version 3.2.03 Upphovsrätt 2000-2005 av Sharp Corporation. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är

Läs mer

Din manual TEXAS INSTRUMENTS TI-83 PLUS

Din manual TEXAS INSTRUMENTS TI-83 PLUS Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för TEXAS INSTRUMENTS TI-83 PLUS. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.04

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.04 SharpdeskTM R3.2 Installationsguide Version 3.2.04 Upphovsrätt 2000-2007 av Sharp Corporation. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är

Läs mer

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande.

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. Ideell IT-förening där äldre lär äldre Skapa mapp Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. * Gör så här: 1. Se till att du befinner dig på den plats i datorn

Läs mer

Installation av WinPig Slakt

Installation av WinPig Slakt Installation av WinPig Slakt Grundinstallation av WinPig Slakt ska göras med en cd skiva, den går inte att hämta från Internet. I samband med installationen installeras också vissa nödvändiga komponenter

Läs mer

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE Läs noga igenom alla villkor i detta licensavtal (nedan kallat avtalet ) mellan TOTAL IMMERSION och dig själv (nedan kallad du eller LICENSTAGARE

Läs mer

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Läs det här dokumentet innan du installerar Mac OS X. Det innehåller viktig information om att installera Mac OS X. Systemkrav Om du ska uppgradera till

Läs mer

QuarkXPress 9.3 Informationsfil

QuarkXPress 9.3 Informationsfil QuarkXPress 9.3 Informationsfil INNEHÅLL Innehåll QuarkXPress 9.3 Informationsfil...4 Systemkrav...5 Systemkrav: Mac OS...5 Systemkrav: Windows...5 Installation: Mac OS...7 Utföra en tyst installation...7

Läs mer

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG Användarhandbok Nero BackItUp Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till Nero BackItUp och innehållet i den är skyddat av copyright och tillhör Ahead Software. Alla

Läs mer

Produktionsstöd har erhållits från Specialpedagogiska skolmyndigheten

Produktionsstöd har erhållits från Specialpedagogiska skolmyndigheten BRAILLECELLEN 2 Produktionsstöd har erhållits från Specialpedagogiska skolmyndigheten Tack till Jan-Peter Lahall som har bidragit med bilder. Besök gärna hans hemsida på www.lahall.com 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex.

Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex. Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex. Kom igång med ViTre Sida 1 Kom i gång med ViTre ViTal Läshjälpen Anpassa ViTal Läshjälpen..... Sida 3 Anpassa

Läs mer

Operativsystem - Windows 7

Operativsystem - Windows 7 Uppgift 5 B Operativsystem - Windows 7 Skapa mappar och undermappar Det finns olika sätt att skapa nya mappar på. Alternativ. Högerklicka på en tom yta. Håll muspekaren över Nytt. Klicka på Mapp Alternativ.

Läs mer

Switch Driver 4. Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software

Switch Driver 4. Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software Switch Driver 4 Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software Innehåll ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN SWITCH DRIVER... 3 SWITCH DRIVER ANSLUTNING... 4 USB JOYSTICK KALIBRERING... 4 TESTFUNKTION...

Läs mer

Installationsinstruktioner

Installationsinstruktioner knfbreader Mobile kreader Mobile Installationsinstruktioner Copyright 2009 knfbreading Technology, Inc. www.knfbreader.eu Alla rättigheter förbehållna. Andra företagsnamn och produkter är varumärken eller

Läs mer

Kapitel 1 Introduktion

Kapitel 1 Introduktion Kapitel 1 Introduktion ZoomText 9.1 är en kraftfull programlösning för synskadade. Innehåller två olika teknologier förstoring och skärmläsning ZoomText tillåter dig att se och höra allting som visas på

Läs mer

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WINDOWS 2000 RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

Inledning...5. Systemkrav...7. För Windows...9

Inledning...5. Systemkrav...7. För Windows...9 Innehållsförteckning Inledning.....................................5 Systemkrav...................................7 För Windows...................................9 Installera Photo Print För skrivare med

Läs mer

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10 Instruktion till PigWin PocketPigs Del 1 - Installation 2008-07-10 INNEHÅLL Installation...3 Förberedelser - pocket...3 Förberedelser - PC...3 PocketPigs...4 Pocket PC nr. 2...5 Installation av AgroSync...6

Läs mer

INSTALLATIONS ANVISNING

INSTALLATIONS ANVISNING INSTALLATIONS ANVISNING AMA BESKRIVNINGSVERKTYG V E R S I O N 1. 0 V E R K T YG F Ö R V E R K L I G H E T E N INNEHÅLL Tack för att du valt att använda AMA beskrivningsverktyg. Vi hoppas att AMA beskrivningsverktyg

Läs mer

Datum 2012-12-28. Den första bilden i installationsprogrammet visar vilken version det är. Klicka på Nästa eller tryck Enter för att fortsätta.

Datum 2012-12-28. Den första bilden i installationsprogrammet visar vilken version det är. Klicka på Nästa eller tryck Enter för att fortsätta. Installation av SDCs insändningsprogram Sender för filer från skördare, skotare eller drivare Installationen består av tre steg som automatiskt körs efter varandra. Steg 1: Programmet installeras och man

Läs mer

Installation av FEBDOK version 5.4 Singel

Installation av FEBDOK version 5.4 Singel FEBDOK 2014-01-07 Sida 1/10 Installation av FEBDOK version 5.4 Singel Denna handledning behandlar FEBDOK 5.4 lokal klientinstallation. Skärmklipp är hämtade från Windows 7 i norsk version. För andra operativsystem

Läs mer

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 INGEN GARANTI Tredjepartsprogrammen som levereras med enheten kan ha skapats av och ägas av personer eller företag som inte är dotterbolag till Nokia eller till

Läs mer

Bruksanvisning Bläckfisken USB

Bruksanvisning Bläckfisken USB Bruksanvisning Bläckfisken USB Kontaktanslutning till datorer och pekplattor Tel/Fax.: 013-712 70 Östra Harg Torpängen 585 91 Linköping E-post: info@hargdata.se Hemsida: www.hargdata.se Innehållsförteckning:

Läs mer

Installationsmanual för OnCourse

Installationsmanual för OnCourse Installationsmanual för OnCourse Detta dokument beskriver de steg som ni behöver gå igenom för att installera OnCourse på er golfklubb. OnCourse är utvecklat och testat för Windows XP, Windows Vista och

Läs mer

EasyProducer Kom igång guide

EasyProducer Kom igång guide EasyProducer Kom igång guide EasyProducer gör det möjligt för dig att på ett enkelt sätt förvandla ett Word dokument till en fullt synkroniserad digital talbok i DAISY-format (DTB). DTB skapade med EasyProducer

Läs mer

Handicom. Symbol for Windows. Blisseditor. Version 3.4

Handicom. Symbol for Windows. Blisseditor. Version 3.4 Handicom Symbol for Windows Version 3.4 Handicom, Nederländerna/Frölunda Data AB 2009 Innehåll Installation och licenser...2 1. Inledning...2 2. ns huvudfönster...2 2.1 Verktygsfältet...2 2.2 Matris...2

Läs mer

Digitalkamera Bruksanvisning för programmet

Digitalkamera Bruksanvisning för programmet EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Bruksanvisning för programmet Svenska Alla rättigheter förbehålles. Ingen del av denna skrift får återges, lagras i något system, eller överföras i någon form eller

Läs mer