Voxit Budgie, Talsyntes

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Voxit Budgie, Talsyntes"

Transkript

1 Voxit Budgie, Talsyntes Manual Version 2.0 För Microsoft Windows 98 Microsoft Windows Me Microsoft Windows NT 4.0 Microsoft Windows 2000 Microsoft Windows XP

2 Innehåll Innehåll...2 LICENSAVTAL Inledning Voxit Budgie Systemkrav Installation...10 Installera Voxit Budgie Avinstallera Voxit Budgie Voxit Budgie manager...14 Använda Voxit Budgie Licens Manager Öppna licensen Licensdisketten Voxit Budgie -licenser...19 Registrera en ny licens Registrera ett nytt språk Datorkod och Upplåsningskod Att använda Voxit Budgie...21 Starta Voxit Budgie Voxit Budgie Läs från markören Öppna en textfil Spara som textfil Rensa klippbordet Rensa skrivfönstret Avsluta inte programmet när skrivfönstret stängs Dialogen för tangentbords-kommandon Skillnaden mellan ikonen i aktivitetsfältet och skrivfönstret Felsökning...26 Installation

3 LICENSAVTAL LÄS FÖLJANDE TEXT NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN. VOXIT AB MEDGER DIG RÄTTEN ATT ANVÄNDA VOXIT BUDGIE ENDAST OM DU FÖRST ACCEPTERAR VILLKOREN I DETTA LICENSAVTAL. GENOM ATT INSTALLERA DENNA PROGRAMVARA ACCEPTERAR DU VILLKOREN I LICENSAVTALET I ENLIGHET MED HUR DE SPECIFICERAS NEDAN. 1. Medgivande av rättigheter Denna Programvara kan installeras på en enda dator eller i enlighet med ett skrivet avtal med Voxit AB. Du kan installera och prova programmet under 30 dagar. Om du fortfarande, efter den 30 dagar långa testperioden, vill använda Programvaran måste du köpa en licens. Kontakta närmsta återförsäljare för att köpa Voxit Budgie. Vid köpet kommer du att få en kod som möjliggör fortsatt användning av programvaran. Om du efter 30 dagar inte vill fortsätta att använda Voxit Budgie måste du ta bort den från din dator. Demoprogrammet fungerar i 30 dagar, efter denna tidsperiod kommer Programvaran inte längre att fungera. 2. Äganderätt till Programvaran Såväl svensk som internationell lag skyddar Voxit Budgie. Du kommer att få en licens som medger dig rätten att använda programmet, inte att sälja det. Termen program innefattar originalprogrammet samt kopior eller delar av detsamma. Ett program består av mekaniska läsbara instruktioner; dess komponenter, data, audio/visual (t.ex. bilder, text och ljudinspelningar) och det tillhörande licensierade materialet. Detta betyder inte att du äger programmet; du har endast rätt att använda det. Voxit AB behåller titeln, intressen och äganderätten till den programvara som är registrerad på originaldisketten/originaldisketterna och alla efterföljande kopior av Programvaran och dokumentationen, oberoende av i vilket format eller media som originalet eller andra kopior finns. Voxit AB förbehåller sig alla rättigheter som inte uyttryckligen överlåtits till LICENSINNEHAVAREN. 3

4 3. Restriktioner för kopiering Denna Programvara och den bifogade dokumentationen är upphovsrättsligt skyddade. Obehörig reproduktion av Programvaran, inklusive Programvara som har införlivats eller inkluderats med annan programvara, eller av dokumentationen, är uttryckligen förbjuden enligt tillämplig lag. LICENSINNEHAVAREN är rättsligen ansvarig för varje form av överträdelse av uppehovsrätten som orsakas eller främjas av att han eller hon ej agerat i enlighet med villkoren i detta avtal. LICENSINNEHAVAREN får göra två (2) kopior av Programvaran enbart för säkerhetssyfte, under förutsättning att upphovsrättsägarens namn inkluderas i säkerhetskopian. 4. Användarrestriktioner LICENSINNEHAVAREN kan fysiskt flytta Programvara från en dator till en annan, under förutsättning att Programvaran endast används på en dator i taget. LICENSINNEHAVAREN är förbjuden enligt tillämplig lag att modifiera, anpassa, översätta, bakåtutveckla, plocka isär, montera ned eller skapa avledda verk som är baserade på Programvaran. LICENSINNEHAVAREN får generera ljudfiler, men de genererade filerna får endast avlyssnas på den licensierade datorn. Detta innebär att LICENSINNEHAVAREN är förbjuden enligt tillämplig lag att generera ljudfiler i syftet att distribuera dem på Internet eller någon annanstans. LICENSINNEHAVAREN får inte modifiera, anpassa, översätta eller skapa avledda verk som är baserade på dokumentationen som erhålls från Voxit AB. Programvaran får inte överlåtas till någon utan föregående skriftlig tillåtelse från Voxit AB. Under inga omständigheter, förutom de som uttryckligen medges häri, får LICENSINNEHAVAREN överlåta, tilldela, hyra ut, sälja eller på annat sätt, tillfälligt eller permanent, göra sig av med Programvaran eller dokumentationen. 5. Garanti 4

5 PROGRAMVARAN TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK UTAN NÅGOT GARANTIANSVAR AV NÅGOT SLAG, VARE SIG UTTRYCKLIGT ELLER UNDERFÖRSTÅTT, INTE HELLER OMFATTANDE BEGRÄNSNINGSGARANTIER FÖR SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SÄRSKILT ÄNDAMÅL. Voxit AB friskriver sig från allt garantiansvar gentemot LICENSINNEHAVAREN eller någon tredje part gällande någon fordran, förlust eller skada av något slag, inklusive men inte enbart avgränsat till, utebliven vinst, straffrelaterade, tillfälliga, indirekta eller speciella skador, som uppstått i samband med användandet eller utförandet av Programvaran och den bifogade dokumentationen. Voxit AB friskriver sig från allt garantiansvar för möjliga konflikter och/eller fel som kan uppstå gentemot någon annan hårdvara och/eller programvara. Voxit AB friskriver sig från allt garantiansvar för några skador, direkta eller indirekta, som händer LICENSINNEHAVAREN vare sig skadan består i utebliven vinst eller kostnader, t.ex. förlust av information och felaktiga data eller kompensation gentemot tredje part. 6. Uppsägning Detta avtal gäller tills det sagts upp. Voxit AB förbehåller sig rätten att säga upp detta avtal automatiskt ifall något av villkoren i avtalet överträds. LICENSINNEHAVAREN har rätt att säga upp detta avtal genom att returnera Programvaran och den bifogade dokumentationen till Voxit, tillsammans med en skriven försäkran om att alla kopior har returnerats. 7. Copyright Voxit AB - december 2004 Voxit Budgie, Talsyntes, Manual - V2.0 Ingen del av denna publikation får kopieras eller spridas i någon form, elektroniskt eller mekaniskt, genom fotokopiering, ljudinspelning eller något inhämtningssystem, utan skriftligt tillstånd från Voxit. 5

6 Voxit Budgie är baserat på L&H RealSpeak, vilket är ett varumärke som tillhör ScanSoft Inc. och/eller företagets dotterbolag eller dess dotterbolag i USA och/eller i andra länder. 8. Varumärken Windows, Sound Blaster, L&H och RealSpeak ScanSoft är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör respektive ägare. Med ensamrätt. 6

7 1 Inledning Namnet Budgie kommer från det engelska ordet Budgerigar, vilket betyder undulat. Undulaten tillhör en av de mest populära burfåglarna i världen. Fågeln är en inhemsk art på det australiska fastlandet. Stora flockar, ibland upp till tiotusen fåglar, lever på de öppna grässlätterna i centrala Australien. Dessa Budgies älskar att kommunicera och vara tillsammans med andra individer. Här kan du kontakta oss: E-post: och 7

8 2 Voxit Budgie Text-till-tal är syntetiskt eller datorgenererat tal. Med hjälp av olika algoritmer förvandlas maskinskriven text till tal. Mänskligt tal är svårt att framställa artificiellt. För att en talsyntes ska ha samma klarhet och naturlighet som mänskligt tal måste, enkelt uttryckt, hela röstorganet återskapas. Vid tidiga försök att framställa syntetiskt tal var minne oerhört kostsamt. Detta påverkade hur de tidiga syntesverktygen framställdes. Ett minneseffektivt mekaniskt system, mest känt som ett formant verktyg, var populärt. En formant talsyntes skapar helt digitaliserat eller syntetiskt tal och inga inspelningar av mänskliga ljud används. En av fördelarna med en formant talsyntes är att tonläget och ordens tonlängd kan varieras. Dock är i regel ljudkvaliteten dålig. Trots att denna teknik har använts med viss framgång för att uttala nummer, uppfattar många ljudet som denna typ av text till tal-verktyg framställer som robotliknande. En teknik som idag är populär är att lagra faktiska talsegment. Fonem är den minsta betydelseskiljande beståndsdelen som skiljer ett ljud från ett annat. Mindre talsegment, kända som difoner, fås från inspelningar av fonem som används i mänskligt tal. Difoner innehåller alla biljudseffekter som förekommer i ett visst språk och som sammanlänkas för att framställa ord och meningar. Genom att använda difoner i kombination med olika talsyntestekniker, framställer man tal som är någorlunda förståeligt och som kräver relativt lite datorprestanda. Voxit Budgie använder den senaste typen av teknik. 8

9 3 Systemkrav Systemkraven för Voxit Budgie är följande: Processor: Minne: Hårddisk: Pentium II 266 MHz (minimum). Pentium III 550 MHz (rekommenderas). 64 MB rekommenderas. Minst 200 MB okomprimerat hårddiskutryme för det första språket och installationen. För varje språk som tillkommer behövs ytterligare 150 MB. Operativsystem: Microsoft Windows 98 Microsoft Windows Me Microsoft Windows NT 4.0 Microsoft Windows 2000 eller bättre. Ljudkort: Windows -kompatibelt ljudkort behövs. 9

10 4 Installation Vid installation installeras följande: - L&H RealSpeak från ScanSoft, Inc. - Microsoft Speech API 4.0 Runtime. - Voxit Budgie System. - Dokumentation för Voxit Budgie. - De språkmoduler du valt. Installera Voxit Budgie För att installera Voxit Budgie behöver du Voxit Budgie -CD-skivan eller Voxit Budgie -installationsfilerna på din hårddisk, eller tillgång till dem via din nätverksanslutning. 10

11 Så här installerar du Voxit Budgie 1. Placera CD-skivan i CD-enheten så startar installationsprogammet automatiskt. 2. Läs noga igenom licensavtalet. Var uppmärksam på att markera att du accepterar licensavtalet, annars kan du inte forsätta installationen. Bild 1. Bild som visar licensavtalet för Voxit Budgie 11

12 Skriv in ditt namn och ditt företag. Bild 2. Bild som visar kundinformationen 3. Nu är du klar att installera Voxit Budgie. Klicka på knappen för installation. 4. Installationen är klar. Avinstallera Voxit Budgie För att avinstallera Voxit Budgie bör du alltid använda Kontrollpanelen i Windows. Processen är helt automatisk. Följ anvisningarna nedan för att avinstallera Voxit Budgie 1. Öppna Kontrollpanelen så att Kontrollpanelen visas på skärmen. 2. Dubbelklicka på ikonen för Lägg till/ta bort program, så att Egenskaper för Lägg till/ta bort program visas på skärmen. 12

13 3. Välj Voxit Budgie från listan och klicka på ikonen för Lägg till/ta bort program. 4. En dialogruta visas som sedan vägleder dig igenom den resterande avinstallationen. 5. Sedan kan du välja om du vill ta bort hela programmet eller reparera någon del. Eller så kan du installera andra alternativ som du inte installerade första gången du installerade Voxit Budgie. Bild 3. Bild som visar programunderhåll 6. Du har valt att avinstallera Voxit Budgie. 7. Avinstallationen är klar. 13

14 5 Voxit Budgie manager Voxit Budgie Manager är ett program som är en del av programvarupaketet Voxit Budgie. I dagsläget är dess främsta uppgift att tillhandahålla funktioner för att hantera licenser, till exempel att installera licenser från en diskett och att flytta licenser från en dator tillbaka till licensdisketten. Den kontrollerar också de ljudfunktioner som finns installerade på din dator, och du kan välja den du ska använda tillsammans med Voxit Budgie från en lista. Använda Voxit Budgie Licens-Manager Utifrån en typisk datoranvändares perspektiv kan de uppgifter som Licens-Manager utför verka nog så tidsödande. Detta är inte ett fel, utan beror på sättet vårt licenssystem fungerar, och därför har vi infört välkomstskärmar (små dialogrutor som dyker upp mitt på skärmen) för att informera dig som användare om vad Licens-Manager gör. Observera! Tiden det tar att starta Voxit Budgie Manager är beroende av hur många språk du har installerat, ju fler språk desto längre tid tar det. 14

15 Efter starten visas en dialogruta som ser ut så här: Bild 7. Bild som visar Voxit Budgie Manager Som du kan se visar den en lista över de språkmoduler du har installerat i ditt system, och licensinformation om respektive språk, inklusive licensstatus (demo, utgången demo eller licensierad) för varje språkmodul, samt Datorkod (se förklaring nedan) för varje språkmodul. En språkmoduls Datorkod är ett unikt identifikationsnummer för en viss språkmodul på din specifika dator. Den används i kombination med Upplåsningskod för att öppna en licens utan licensdisketten. Öppna licensen När du köpte Voxit Budgie-programvaran kunde du välja ifall du ville få din Upplåsningskod skickad till dig via e-post, fax eller vanlig post. Du behöver Upplåsningskoden om du vill använda programvaran innan du har fått licensdisketten. Om du vill använda Upplåsningskoden för en specifik språkmodul väljer du språk från listan med installerade språk och klickar på knappen Lås Upp. Då visas en mindre dialogruta som innehåller två fält och två knappar (Lås upp och Avbryt). 15

16 Bild 8. Bild som visar dialogrutan Lås upp i Voxit Budgie Det första fältet innehåller det språk du valt. Andra fältet viar språkets unika Datorkod och denna är automatiskt ifylld. I det tredje fältet skriver du in din Upplåsningskod. Skriv in den Upplåsningskod du har fått och tryck på knappen Avbryt. Efter en stund (ungefär tre sekunder) kommer du tillbaka till det ursprungliga Licens-Manager-fönstret och om öppningssekvensen fungerade har det valda språkets licensstatus uppdaterats till Licensierad. Obs! Se till att du skriver in den exakta kod du fått från Voxit, annars kommer du inte att kunna öppna licensen. När du har fått licensdisketten behöver du inte Upplåsningskoden längre. Licensdisketten Licensdisketten för en språkmodul innehåller till en början tre (3) auktoriseringar för språkmodulen. Detta betyder inte att du har lov att använda alla tre auktoriseringar för att installera programvaran på tre olika datorer. För att få reda på specifika licensdetaljer bör du läsa licensavtalet. Anledningen till att det finns tre auktoriseringar på licensdisketten är ifall du av misstag skulle förlora en av dem (till exempel om du omformaterar hårddisken efter att du har installerat en 16

17 licens utan att först ha flyttat tillbaka licensen till disketten, ett hårddiskfel som gör att hårddisken inte kan läsas av och att det därför är omöjligt att flytta tillbaka licensen till disketten etc.) Om du förlorar alla tre auktoriseringar blir disketten så gott som värdelös, och då bör du kontakta Voxits support- och säljkontor för att få information om vad du kan göra. Licenshanteraren ger tre diskettrelaterade funktioner: 1) Kontrollera antalet auktoriseringar på licensdisketten: Om du vill se hur många auktoriseringar du har kvar på din installationsdiskett placerar du disketten i din dators A-enhet. Välj sedan det språk som disketten tillhör och klicka slutligen på knappen Kontrollera disk. Antalet auktoriseringar visas i fältet till höger om etiketten Installationer kvar på disken. Om Kontrollera disk -funktionen inte skulle lyckas får du ett felmeddelande. Typiska felmeddelanden handlar om att du använder en gällande licensdiskett för fel språk eller en kopia av originallicensdisketten. Obs! Det är förbjudet att kopiera licensdisketten och Licens-Managern kommer att upptäcka detta. Du kan inte installera en licens från den kopierade disketten. Om du använder originallicensdisketten men av någon anledning ändå får ett meddelande om att disketten inte är originalet bör du kontakta Voxits support- och säljkontor. 2) Installera en licens från disketten: Om du vill installera en licens från licensdisketten placerar du disketten i datorns A-enhet, väljer sedan rätt språkmodul och klickar på Installera från disk. Samma felmeddelanden som för den första funktionen gäller nu, en kontroll av hur många auktoriseringar som finns kvar sker. 3) Flytta en licens till disketten: Om du vill flytta tillbaka en licens till disketten placerar du disketten i datorns A-enhet. Välj sedan språkmodul och klicka på Flytta till disk. Självklart kan du inte flytta en licens som hör till ett visst språk till en diskett som hör till ett annat. Observera också att du aldrig kan ha mer än tre (3) auktoriseringar på en licensdiskett. Detta innebär att du inte 17

18 kan flytta licensen som installerades med Upplåsningskoden till disketten. 18

19 6 Voxit Budgie -licenser Voxit Budgie levereras som en 30-dagars demo. Om du vill fortsätta att använda Voxit Budgie efter att de 30 dagarna har gått måste du köpa en licens. Den innehåller ett språk som du själv valt. Genom att kontakta din närmsta återförsäljare kan du när du vill låsa upp programvaran eller lägga till fler språk till programvaran. Det finns två olika licenser att köpa. Till att börja med kan du köpa en fristående licens för en specifik dator, och sedan kan du köpa en licens för ditt lokala nätverk. Den senare för att fler användare kan använda programvaran. Registrera en ny licens När du har bestämt dig för att köpa en licens bör du kontakta din närmsta återförsäljare av Voxit Budgie -programmet. Så här gör du för att få en ny licens: 1. Kör licenshanteraren för att få din datorkod. 2. Skicka din Datorkod till närmsta återförsäljare och specificera det språk du behöver och licensnummer, ifall du redan har en eller flera licenser. Återförsäljaren får Upplåsningskoden från oss och skickar den sedan till dig. 3. Kopiera Upplåsningskoden till Licens-Managern. 4. En diskett med tre installationer skickas till dig. Registrera ett nytt språk När du vill lägga till ett nytt språk till ditt Voxit Budgie -program bör du kontakta närmsta återförsäljare. 19

20 Datorkod och Upplåsningskod För att få en Upplåsningskod måste du ge din auktoriserade återförsäljare det identifikationsnummer din dator har fått från Voxit Budgie Manager. När du har gett ditt Datorkod till din återförsäljare kommer du att få en motsvarande Upplåsningskod. Nedan följer exempel på Datorkod och Upplåsningskod: Datorkod: Upplåsningskod:

21 7 Att använda Voxit Budgie Detta program gör att du på ett enkelt sätt kan använda Voxit Budgie tillsammans med din dator. Du markerar helt enkelt den text du vill ska läsas upp och kopierar den till Voxit Budgie. Starta Voxit Budgie Gå till Start / Program / Voxit Budgie / Voxit Budgie. När du har klickat på genvägen till Voxit Budgie öppnas läsfönstret för Voxit Budgie. Voxit Budgie Bild 11. Bild som visar Voxit Budgie Med Voxit Budgie kan du genom att använda enkla tangentbordskommandon som Läs, Stopp, Paus och Fortsätt styra talet. Du kan också skapa en Wav -fil av den text du skrivit i 21

22 programmet. Du kan få bokstäverna uttalade genom att markera ruta Stava. Den fungerar som en enkel dokumentläsare och en läsmarkör följer texten allt efter att talet skapas. Du kan också förstora texten i sju olika steg. Tangentbordskommandon CTRL+ALT+T CTRL+ALT+F4 CTRL+ALT+Q CTRL+ALT+S CTRL+C CTRL+ALT+C CTRL+ALT+X Stoppa tal. Visa språk och röst-dialogen. Avsluta Voxit Budgie. Spara den senast kopierade texten som en wav-fil. Kopiera och läs texten (om rutan för styrning av aktivt Clipboard är markerad). Läs den senast kopierade texten igen / sluta läsa. Paus / Fortsätt. Läs från markören Ställ markören i skrivfönstret där du vill att talsyntesen skall börja läsa, och klicka på Läs från markören. Öppna en textfil Klicka på Öppna textfil, och du får möjlighet att öppna en textfil i skrivfönstret. Texten i filen kopieras inte till klippbordet. 22

23 Spara som textfil Funktionen Spara som textfil gör det möjligt att spara skrivfönstrets nuvarande innehåll som en textfil. Rensa klippbordet Knappen Rensa klippbordet tömmer helt enkelt klippbordet på dess innehåll. Även skrivfönstret rensas med denna funktion. Rensa skrivfönstret Denna funktion rensar enbart skrivfönstret, men inte klippbordet. Avsluta inte programmet när skrivfönstret stängs Under Alternativ-menyn finns denna funktion i form av en kryssruta. Om rutan inte är ikryssad, kommer Voxit Budgie att stängas när skrivfönstret stängs. Om rutan är ikryssad, kommer ikonen i aktivitetsfältet att vara kvar när skrivfönstret stängs, och det är fortfarande möjligt att läsa från klippbordet. Budgie måste då avslutas via menyn som kommer fram då man högerklickar på ikonen. Dialogen för tangentbords-kommandon Denna dialog kan nås via Verktyg-menyn i skrivfönstret. Denna dialog gör det möjligt att ändra de befintliga kortkommandon som finns inbyggda i programmet. Alla kortkommandon och dess nuvarande tangentkombinationer finns listade i dialogens nedre del. 23

24 Bild 12. Bild som visar tangentbords-kommando För att ändra ett tangentbords-kommando väljer man först vilket kommando man vill ändra i listan överst i dialogen. Sedan väljer man vilken tangentkombination som man vill att kommandot skall bestå av. Vill man att Shift-, Alt- och/eller Ctrl-tangenterna skall ingå i kommandot kryssar man i dessas motsvarande kryssrutor. Observera att minst en av dessa måste vara ikryssade för att kommandot skall vara giltigt. I textfältet till höger om plustecknet i dialogen skriver man sedan in vilken tangent som slutligen skall tryckas ned för att kommandot skall utföras. Det kan vara en bokstavs-tangent eller en F-tangent (F1-F12). Slutligen trycker man på knappen Spara. Det nya kommandot skall nu visas i listan i dialogen. För att återställa standardvärdena på kortkommandona, klickar man på knappen Standardvärden i dialogen. Observera att dessa kortkommandon är globala, det vill säga de kan användas oavsett vilket program som är aktivt för tillfället. Detta kan göra att de 'krockar' med kortkommandon i andra program (Ctrl+Alt+C exempelvis kanske även utför något i ett annat Windows-program). Detta är anledningen till att kommandona i Budgie går att ändra. 24

25 Skillnaden mellan ikonen i aktivitetsfältet och skrivfönstret Tänk på att skrivfönstret och ikonen längst ner till höger på skärmen läser upp text från olika ställen. Ikonen i aktivitetsfältet läser upp klippbordets nuvarande innehåll. Detta gäller även kortkommandot (Ctrl+Alt+C i standardläget). Läs-knappen i skrivfönstret läser innehållet i skrivfönstret, inte i klippbordet. Dessa texter kan vara desamma, men behöver inte vara det, delvis beroende på vilka inställningar som är valda. 25

26 8 Felsökning Installation Innan du installerar Voxit Budgie -programvaran är det oerhört viktigt att du har läst och förstått licensavtalet. Om något problem skulle uppstå under installationen kommer du att få reda på det genom ett felmeddelande som berättar vad som är fel och hur du ska gå vidare. Om du inte kan använda Voxit Budgie efter installationen bör du kontrollera att ditt system uppfyller de minsta systemkraven. Om ditt system inte uppfyller systemkraven kan du försöka med att ominstallera Voxit Budgie -programvaran. Om inte detta löser problemet bör du fylla i supportformuläret på vår hemsida: Verktyg för att göra uppdateringar, korrigeringsfiler, information samt vanliga svar och frågor finns på vår hemsida: Du kan rapportera nya fel till vår supportavdelning på address Var vänlig och rapportera inte de problem som vi redan har räknat upp här. 26

Saida. Ordprediktion. Innehåll

Saida. Ordprediktion. Innehåll Saida Ordprediktion Innehåll Saida i korthet.... 2 Kom igång snabbt.... 2 Installation.... 2 Start... 3 Saida och flera språk... 3 Att använda talsyntes... 3 Om ordlistorna och stavningskontrollen i Saida..

Läs mer

På Menysidan kan ni läsa den del av Aktiebolagslagen, som reglerar kraven på aktiebok och aktiebrev.

På Menysidan kan ni läsa den del av Aktiebolagslagen, som reglerar kraven på aktiebok och aktiebrev. Användarhandledning SANDÖDATA AKTIEBOKEN ver. 11.0 Välkommen till Sandödata Aktieboken. Alla aktiebolag har enligt Aktiebolagslagen skyldighet att föra en aktiebok över de juridiska eller fysiska personer

Läs mer

Hal Skärmläsare version 9.0

Hal Skärmläsare version 9.0 Hal Skärmläsare version 9.0 för Microsoft Windows operativsystem Upphovsrätt 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom www.yourdolphin.com www.dolphinse.com/swedish

Läs mer

Norman Security Suite för arbetsstationer. Version 7. Användarhandboken

Norman Security Suite för arbetsstationer. Version 7. Användarhandboken Norman Security Suite för arbetsstationer Version 7 Användarhandboken ii Norman Security Suite användarhandbok Begränsad garanti Norman garanterar att den medföljande cd:n och dokumentationen inte har

Läs mer

LunarPlus Förstoringsprogram med talstöd version 9.0

LunarPlus Förstoringsprogram med talstöd version 9.0 LunarPlus Förstoringsprogram med talstöd version 9.0 för Microsoft Windows operativsystem Upphovsrätt 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom

Läs mer

Supernova Skärmläsare- och förstoringsprogram Version 9.0

Supernova Skärmläsare- och förstoringsprogram Version 9.0 Supernova Skärmläsare- och förstoringsprogram Version 9.0 För Microsoft Windows operativsystem Upphovsrätt 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United

Läs mer

Winspeak. Symbolbaserat kommunikationsprogram. Bruksanvisning

Winspeak. Symbolbaserat kommunikationsprogram. Bruksanvisning Winspeak Symbolbaserat kommunikationsprogram Bruksanvisning BRUX\...\Winspeak\winspeak 144SV Gewa AB BOX 92, MALMVÄGEN 55, 191 22 SOLLENTUNA TEL: 08-594 694 00 TEXTTEL: 08-594 694 18 FAX: 08-594 694 19

Läs mer

Bruksanvisning EasyMail

Bruksanvisning EasyMail Bruksanvisning EasyMail Handitek Innehållsförteckning Introduktion...4 Bakgrund...5 Utrustning...5 Installation...5 Registrera programmet när demoversion finns installerad...6 Allmänt om Internet och mail...6

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

PC-program för programmering av

PC-program för programmering av Installatörs- och användarhandbok AXBASE 3K PC-program för programmering av AXCARD kortläsare Copyright Axema Passagekontroll 2003 Informationen i detta dokument, inklusive webbadresser och dylikt kan

Läs mer

Version 2.6 För Windows 98, ME, 2000, NT4 och XP

Version 2.6 För Windows 98, ME, 2000, NT4 och XP 2005 03 01 Version 2.6 För Windows 98, ME, 2000, NT4 och XP OBS! Denna introduktion är tänkt för att du ska kunna komma igång i programmet, den fullständiga manualen hittar du i programgruppen Widgit samt

Läs mer

Handbok. Pagero Internet för SEB

Handbok. Pagero Internet för SEB Handbok Pagero Internet för SEB Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 3 Innan ni startar 5 Vad

Läs mer

KASPERSKY LAB SMALL OFFICE SECURITY

KASPERSKY LAB SMALL OFFICE SECURITY You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for KASPERSKY LAB SMALL OFFICE SECURITY 2. You'll find the answers to all your questions on the KASPERSKY

Läs mer

Lexia 4 Handbok. Olle Gunnilstam & Martti Mårtens Stiftelsen Stora Sköndal 2010 4.33 www.lexia.nu

Lexia 4 Handbok. Olle Gunnilstam & Martti Mårtens Stiftelsen Stora Sköndal 2010 4.33 www.lexia.nu Lexia 4 Handbok Olle Gunnilstam & Martti Mårtens Stiftelsen Stora Sköndal 2010 4.33 www.lexia.nu 2 3 FÖRORD Välkommen! Lexia är ett flexibelt datorprogram som låter dig tillrättalägga träning av språklig

Läs mer

NetSupport School 11.41 NetSupport School

NetSupport School 11.41 NetSupport School NetSupport School Handbok Version 11.41 1 COPYRIGHT (C) för handbok 2014 NetSupport Ltd. Alla rättigheter förbehållna. Informationen i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande. NetSupport

Läs mer

JAWS for Windows. Snabbstart guide. Freedom Scientific, Inc. 440541-001 Rev. C

JAWS for Windows. Snabbstart guide. Freedom Scientific, Inc. 440541-001 Rev. C JAWS for Windows Snabbstart guide Freedom Scientific, Inc. 440541-001 Rev. C Publicerad av Freedom Scientific 11800 31 st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA www.freedomscientific.com Informationen

Läs mer

Användarhandbok. NeroVision Express 3. Skapa dina egna DVD-, VCD-, SVCD- och minidvdskivor. Nero AG

Användarhandbok. NeroVision Express 3. Skapa dina egna DVD-, VCD-, SVCD- och minidvdskivor. Nero AG Användarhandbok NeroVision Express 3 Skapa dina egna DVD-, VCD-, SVCD- och minidvdskivor hemma Nero AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till NeroVision Express 3 och programvaran

Läs mer

Handbok KDE Partition Manager. Volker Lanz Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok KDE Partition Manager. Volker Lanz Översättare: Stefan Asserhäll Volker Lanz Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 5 2 Använda KDE Partition Manager 6 2.1 Huvudfönstret........................................ 6 2.2 Handledning: Ändra en partitions storlek........................

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

Visma Skatt. Privat 2007/2008

Visma Skatt. Privat 2007/2008 Visma Skatt Privat 2007/2008 Tjugoandra utgåvan (november 2007) Visma Spcs levererar denna bok i föreliggande skick utan garantier i någon form. Visma Spcs har rätt att vid behov göra förbättringar och/eller

Läs mer

Författarens Skrivare Användarguide 5.1. Version. För Macintosh

Författarens Skrivare Användarguide 5.1. Version. För Macintosh Författarens Skrivare Användarguide Version 5.1 För Macintosh 1 2010-2015 Swatski företag. Alla rättigheter förbehållna. Swatski företag. 45 White Birch Lane, North Andover, Massachusetts 01845 FileMaker,

Läs mer

Användarguide. Om SpeakApp... 2. Använda SpeakApp... 3. Verktyg... 5. Inställningar... 6. Licenshantering... 20. Externa verktyg...

Användarguide. Om SpeakApp... 2. Använda SpeakApp... 3. Verktyg... 5. Inställningar... 6. Licenshantering... 20. Externa verktyg... 1 Användarguide Om SpeakApp... 2 Använda SpeakApp... 3 Verktyg... 5 Inställningar... 6 Licenshantering... 20 Externa verktyg... 22 Rättstavning... 24 Hantera ordlistor... 26 Skrivfönstret... 28 Arkiv...

Läs mer

FAIRWAY. Tidredovisning I HANDBOK

FAIRWAY. Tidredovisning I HANDBOK FAIRWAY Tidredovisning I HANDBOK COPYRIGHT 1990-99 Malus System AB. Alla rättigheter förbehålls. Innehållet i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande och representerar inget åtagande från

Läs mer

Din manual NOKIA C110 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824166

Din manual NOKIA C110 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824166 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA C110. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

INNEHÅLL... 2 INNAN DU BÖRJAR...

INNEHÅLL... 2 INNAN DU BÖRJAR... 2003 Bokföring Handbok 2001-2003 HOLT AB Alla rättigheter förbehålles. Innehållet i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande och representerar inget åtagande från HOLT AB. Denna handbok får

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

Användarhandbok. Nero. Ahead Software AG

Användarhandbok. Nero. Ahead Software AG Användarhandbok Nero Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till Nero och innehållet i den är skyddat av copyright och tillhör Ahead Software. Med ensamrätt. Den här

Läs mer

FAIRWAY. Tidredovisning II HANDBOK

FAIRWAY. Tidredovisning II HANDBOK FAIRWAY Tidredovisning II HANDBOK COPYRIGHT 1990-99 Malus System AB. Alla rättigheter förbehålls. Innehållet i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande och representerar inget åtagande från

Läs mer

Bankgiro Link. Handbok

Bankgiro Link. Handbok Handbok Innehåll Läsanvisning 1 Innan ni startar 2 Vad är Pagero Bankgiro Link 2 Förutsättningar 2 Installation och start 3 Installation 3 Efter installationen 3 Radera installationen 3 Att börja med Pagero

Läs mer

Lunar Förstoringsprogram Version 8.0

Lunar Förstoringsprogram Version 8.0 Lunar Förstoringsprogram Version 8.0 För Microsoft Windows operativsystem Upphovsrätt 1998-2007 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom www.dolphinuk.co.uk

Läs mer