Manuell Nero Burning ROM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Manuell Nero Burning ROM"

Transkript

1 Manuell Nero Burning ROM

2 Information om upphovsrätt och varumärken Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet, i likhet med programvaran som beskrivs här, tillhandahålls som en licens och får endast användas eller återskapas i enlighet med licensavtalet. Innehållet i det här dokumentet och den tillhörande programvaran kan ändras utan föregående meddelande. Nero AG avsäger sig allt ansvar för att innehållet i det här dokumentet är korrekt och avvisar alla anspråk som strider mot bestämmelserna i garantiavtavtalet. Det här dokumentet och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Det här dokumentet innehåller även material som är skyddat av internationell upphovsrätt. Dokumentet får inte återskapas, spridas eller återges, i sin helhet eller delar av det, utan uttryckligt skriftligt medgivande från Nero AG. Tänk på att befintlig grafik, bilder, videor, musiktitlar och annat material som du önskar infoga eller överföra till projekt kan vara skyddade av upphovsrätt. Otillåten användning av den här typen av material i dina projekt kan strida mot upphovsrättsinnehavarens rättigheter. Se till att du erhåller alla nödvändiga behörigheter från upphovsrättsinnehavaren. Om du inte är upphovsrättsinnehavaren, har tillstånd från upphovsrättsinnehavaren eller om ditt användande inte är att anse som "tillåten handling" enligt bestämmelserna i lagen om upphovsrätt kan du bryta mot nationella och internationella upphovsrättslagar. Återgivning, återskapande, ändringar i, eller publicering av upphovsrättsskyddat material kan leda till skadeståndsanspråk och att andra rättsliga åtgärder vidtas gentemot dig. Kontakta ditt juridiska ombud om du är osäker på dina rättigheter. I vissa program i Nero-sviten krävs tekniker som utvecklats av tredjepartstillverkare, varav vissa ingår som demoversioner i Nerosviten. De här programmen kan aktiveras kostnadsfritt online eller genom att skicka ett aktiveringsfax för att få obegränsad användning av versionen. Nero överför endast den information som krävs för aktivering av teknik som licensieras av tredje part. För obegränsad användning av Nero-sviten behöver du därför en Internetanslutning eller en fax. Copyright Nero AG och dess licenspartner. Med ensamrätt. Nero, Neros logotyp, Nero Digital, Nero Essentials, Nero Express, Nero ImageDrive, Nero LiquidTV, Nero MediaHome, Nero PhotoSnap, Nero Recode, Nero RescueAgent, Nero ShowTime, Nero SecurDisc, Nero StartSmart, Nero Vision, InCD, Move it och UltraBuffer är märken eller skyddade varumärken som tillhör Nero AG. Gracenote är antingen ett inregistrerat varumärke eller ett varumärke som tillhör Gracenote, Inc i USA och/eller i andra länder. Gracenote-logotypen med eller utan firmanamn samt logotypen "Powered by Gracenote" är varumärken som tillhör Gracenote. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader och Premiere är märken eller skyddade varumärken som tillhör Adobe Systems, Incorporated. AMD Athlon, AMD Opteron, AMD Sempron, AMD Turion, ATI Catalyst och ATI Radeon är märken eller registrerade varumärken som tillhör Advanced Micro Devices, Inc. ATSC är ett märke som tillhör Advanced Television Committee. ICQ är ett registerat varumärke som tillhör AOL, LLC. Apple, iphoto, ipod, itunes, iphone, FireWire och Mac är märken eller registrerade varumärken som tillhör Apple, Inc. ARM är ett registerat varumärke som tillhör ARM, Ltd. AudibleReady är ett registerat varumärke som tillhör Audible, Inc. BenQ är ett märke som tillhör BenQ Corporation. Blu-ray är ett märke som tillhör Blu-ray Disc Association. CyberLink är ett registerat varumärke som tillhör CyberLink Corp. DLNA är ett registerat varumärke som tillhör Digital Living Network Alliance. DivX och DivX Certified är registrerade varumärken som tillhör DivX, Inc. Dolby, Pro Logic och det dubbla D-tecknet är märken eller registrerade varumärken som tillhör Dolby Laboratories, Inc. DTS och DTS Digital Surround är registrerade varumärken som tillhör DTS, Inc. DVB är ett registrerat varumärke som tillhör DVB Project. Freescale är ett märke som tillhör Freescale Semiconductor, Inc. Google och YouTube är märken som tillhör Google, Inc. WinTV är ett registerat varumärke som tillhör Hauppauge Computer Works, Inc. Intel, Intel XScale, Pentium och Core är märken eller registrerade varumärken som tillhör Intel Corporation. Linux är ett registerat varumärke som tillhör Linus Torvalds. Memorex är ett registerat varumärke som tillhör Memorex Products, Inc. ActiveX, ActiveSync, DirectX, DirectShow, Internet Explorer, Microsoft, HDI, MSN, Outlook, Windows, Windows Mobile, Windows NT, Windows Server, Windows Vista, Windows Media, Xbox, Xbox 360, startknappen i Windows Vista och Windows logotyp är märken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. My Space är ett märke som tillhör MySpace, Inc. NVIDIA, GeForce och ForceWare är märken eller registrerade varumärken som tillhör NVIDIA Corporation. Nokia är ett registerat varumärke som tillhör Nokia Corporation. CompactFlash är ett registerat varumärke som tillhör SanDisk Corporation. Sony, Memory Stick, PlayStation, PLAYSTATION och PSP är märken eller registrerade varumärken som tillhör Sony Corporation. HDV är ett märke som tillhör Sony Corporation och Victor Company of Japan, Limited (JVC). UPnP är ett registrerat varumärke som tillhör UPnP Implementers Corporation. Labelflash är ett registerat varumärke som tillhör Yamaha Corporation. Alla förekommande varumärken finns med endast i informationssyfte. Alla märkesnamn och varumärken tillhör respektive ägare. Nero AG, Im Stoeckmaedle 13-15, Karlsbad, Tyskland Nero Burning ROM

3 Innehåll Innehåll 1 Börja framgångsrikt! Om användarhandboken Om Nero Burning ROM Arbeta med programmet 6 2 Starta programmet 7 3 Huvudfönster 8 4 Kompileringsfönstret Fönstret Ny kompilering Alternativfönster 15 5 Dataskiva Kompilera dataskivor Ange alternativ Aktivera SecurDisc-inställningar 22 6 Ljud-cd och ljudfiler Kompilera en ljud-cd Anpassa egenskaper för ljudfilen Ange alternativ Mixed Mode-cd och cd extra Inställningar för cd extra Kompilera en ljudbok-cd Automatisk musikidentifiering Identifiera ljudfiler Kopiera ljud-cd-skivor till hårddisk Kopiera ljud-cd-skivor till hårddisk Konvertera ljudfilsformat Fönstret Koda filer Video och bildspel Kompilera en Video CD eller Super Video CD Ange alternativ Kompilera en dvd-video eller minidvd 50 8 Startskiva Krav för att kunna starta från en skiva Mall för startskiva Framställa och bränna en startskiva 52 9 Öppna imagefil LightScribe Fönstret cd Label Editor Bränna etikett 55 Nero Burning ROM III

4 Innehåll 11 Labelflash Fönstret Bränn etikett Skriva ut Labelflash-etiketter och Bränn kompilering Välja en brännare Inställningar för bränning Starta bränningsprocessen Bränna skivor med enheten Bränna med Image Recorder skapa en imagefil Kopiera en cd eller dvd Kopieringsmetoder Direktkopia Kopiera image Kopiera skiva Kopieringsinställningar Imageinställningar Kopieringsalternativ Läsalternativ Fönstret Radera R/W-skiva Uppdatera virusskyddet Inställningsalternativ Inställningar för kompileringen Cache-inställningar Avancerade funktioner Ultrabuffertinställningar LightScribe-inställningar Teknisk information Systemkrav Skivtyper Skivformat Ljudformat och -codec Metadata Videoformat och -codec Bildformat som stöds Format som stöds för spellistor Ordlista Index Kontakt 89 Nero Burning ROM IV

5 Börja framgångsrikt! 1 Börja framgångsrikt! 1.1 Om användarhandboken Den här användarhandboken riktar sig till alla användare som vill lära sig hur Nero Burning ROM fungerar. Den innehåller olika åtgärder och beskriver steg för steg hur dessa utförs för att ett bestämt mål ska nås. För att få så stort utbyte som möjligt av dokumentation bör du vara uppmärksam på följande symboler: Anger varningar, villkor eller anvisningar som måste beaktas. Indikerar kompletterande information och anvisningar. 1. Starta Siffran i början på en rad anger en anvisning. Utför anvisningarna i angiven ordningsföljd. OK (Se...) [ ] Indikerar ett delresultat. Indikerar ett slutresultat. Finns vid textavsnitt och knappar som visas i programmets gränssnitt. Visas med fet stil. Indikerar hänvisningar till andra kapitel. De fungerar som länkar och visas understrukna och i rött. Anger en tangentkombination som används för att ange ett visst kommando. 1.2 Om Nero Burning ROM Den kraftfulla brännarprogramvaran Nero Burning ROM gör det enkelt att bränna data, musik och videofilmer på skivor. Nero Burning ROM ger dig fullständig, anpassad kontroll över dina bränningsprojekt. Du kan t.ex. ange filsystem, längd för filnamnet och teckenuppsättningen, samt ändra skivans etikett. Du kan förstås även anpassa verktygsfältet i Nero Burning ROM och ändra programmets snabbkommandon. Nero Burning ROM är trots sina många avancerade funktioner ett mycket lättanvänt program som hjälper dig att skapa olika sorters skivor i några få enkla steg. Du väljer vilken skivtyp som ska brännas (cd/dvd), anger projekttypen, lägger till nödvändiga data och sedan är det bara att börja bränna. Nero Burning ROM 5

6 1.3 Arbeta med programmet Börja framgångsrikt! Nero Burning ROM används huvudsakligen för att välja ut filer och mappar och bränna dessa på en skiva. Detta görs i princip i tre steg: Välj en skivtyp och ett skivformat i fönstret Ny kompilering och gör inställningar på flikarna. Välj de filer som du vill bränna i fönstret för urval. Starta bränningen. Närliggande ämnen: Huvudfönster 8 Kompilera dataskivor 17 Kompilera en ljud-cd 25 Mixed Mode-cd och cd extra 32 Kompilera en ljudbok-cd 33 Kompilera en Video CD eller Super Video CD 47 Kompilera en dvd-video eller minidvd 50 Nero Burning ROM 6

7 Starta programmet 2 Starta programmet Gör så här för att starta Nero Burning ROM via Nero StartSmart: 1. Klicka på ikonen för StartSmart. Fönstret för Nero StartSmart öppnas. 2. Klicka på. Listan över Nero-program visas. Fönstret för Nero StartSmart 3. Välj posten Nero Burning ROM i urvalslistan. 4. Fönstret för Nero Burning ROM öppnas. Du har startat Nero Burning ROM via Nero StartSmart. Nero Burning ROM 7

8 Huvudfönster 3 Huvudfönster Huvudfönstret i Nero Burning ROM är utgångspunkten för alla åtgärder. Det består av en menyrad och ett verktygsfält med knappar samt en lista med alternativ. På menyraden i huvudfönstret finns följande inställningsalternativ: Huvudfönster med menyrad och verktygsfält Menyn Arkiv Menyn Redigera Menyn Visa Menyn Brännare Menyn Extra Menyn Databas Menyn Fönster Menyn Hjälp Öppnar menyn Arkiv, där vanliga Windows-kommandon som Öppna, Spara och Stäng finns tillgängliga. Dessutom kan du visa inställningsalternativ för kompileringen, uppdatera kompileringen och ändra inställningsalternativen. Öppnar menyn Redigera som innehåller de i Windows välbekanta redigeringsfunktionerna som Klipp ut, Kopiera och Ta bort för filerna i urvalsfönstret. Dessutom kan du visa egenskaperna för en utvald fil. Du kan också söka direkt efter filer inom en kompilering. Öppnar menyn Visa, som ger möjlighet att anpassa verktygsfältet och läsarområdet. Dessutom kan du uppdatera filläsaren. Öppnar menyn Brännare, där det finns uppgifter för brännaren. Här kan du välja en brännare, starta bränningen och radera en återskrivbar skiva. Dessutom kan du visa information om skivan och mata ut den. Öppnar menyn Verktyg, som innehåller funktioner för att konvertera ljudfiler till andra format och för att spara låtarna på en ljud-cd på hårddisken. Dessutom kan dataspåren visas som hexadecimala data. Öppnar menyn Databas som innehåller inställningsalternativ för Internetdatabasen. Öppnar menyn Fönster, där du kan ändra läge och position på kompilerings- och läsarområdet. Öppnar Hjälp-menyn som innehåller de vanliga hjälpalternativen. Dessutom kan du uppdatera antivirusskyddet och vid behov ange ett nytt serienummer. På menyraden i huvudfönstret finns följande inställiningsalternativ: Öppnar fönstret Ny kompilering, där du kan göra inställningar för bränning och kopiering. Öppnar en befintlig kompilering. Nero Burning ROM 8

9 Huvudfönster Sparar den aktiva kompileringen. Klipper ut markerade element i kompileringen (valfritt). Kopierar markerade element i kompileringen (valfritt). Infogar utklippta eller kopierade avsnitt. Startar Nero CoverDesigner, med vars hjälp du kan skapa etiketter och omslag. Informationen om en aktuell kompilering, som titel, antal och filnamn överförs till dokumentinformationen. Mer information finns i handboken till Nero CoverDesigner. Startar Nero Express. Nero Express är ett guidebaserat program som grundas på Nero Burning ROM. Mer information finns i handboken Nero Express. Du startar bränningen genom att öppna fliken Bränn i fönstret Bränn kompilering. Startar kopieringen, i och med att fönstret Ny kompilering med fliken Bränn öppnas. Visar information om den isatta skivan, till exempel om innehåll (om sådant finns) och kapacitet. Öppnar den valda enheten. Visar/döljer filbläddraren. Valmeny för brännare Visar tillgängliga brännare. Öppnar fönstret Välj brännare, där du kan välja en tillgänglig brännare för bränningen från listan. Öppnar fönstret Bränn etikett, där du kan skapa eller hämta en etikett och sedan skriva ut den på etikett- eller datasidan till en LabelFlash-dvd. Knappen finns endast tillgänglig om en brännare med funktioner för Labelflash är ansluten. Startar Nero CoverDesigner, för att skapa eller hämta en etikett som ska skrivas ut på etikettsidan till en LightScribe-skiva. Knappen finns endast tillgänglig om en brännare med stöd för LightScribe är ansluten. Visar information om program- och versionsnummer. Öppnar hjälpen. Nero Burning ROM 9

10 Huvudfönster Närliggande ämnen: Fönstret Ny kompilering 11 Startskiva 51 LightScribe 54 Labelflash 57 Öppna imagefil 53 Välja en brännare 61 Fönstret Radera R/W-skiva 72 Inställningsalternativ 75 Nero Burning ROM 10

11 Kompileringsfönstret 4 Kompileringsfönstret 4.1 Fönstret Ny kompilering Välj skivtyp i fönstret Ny kompilering och gör inställningar för skivformatet på flikarna. Fönstret ser ungefär likadant ut för alla skivtyper. Den enda skillnaden är vilka flikar som är tillgängliga. När du startar Nero Burning ROM öppnas fönstret Ny kompilering automatiskt. Om fönstret inte är öppet klickar du på Ny. Fönstret består av en listruta, en urvalslista, olika flikar och fyra knappar. Fönstret Ny kompilering, skivtyp cd-rom Endast de skivtyper som brännaren kan hantera visas i listrutan. Om brännaren bara kan bränna cd-skivor är listrutan nedtonad. Med Nero Burning ROM kan du även skapa avbildningsfiler för skivtyper som den installerade brännaren inte kan bränna. Du kan aktivera den här funktionen via menyn Arkiv > Alternativ > Expertfunktioner och sedan aktivera kryssrutan Tillåt alla format som stöds för imagebrännare. Den nedrullningsbara menyn i fönstret Kompilering visar sedan alla skivtyper som stöds. Nero Burning ROM 11

12 Kompileringsfönstret I urvalslistan finns följande alternativ tillgängliga: Alternativ cd/dvd-rom (ISO) Alternativ Audio-cd Alternativ Mixed Mode-cd Alternativ cd extra Alternativ Kopiera en cd eller dvd Alternativ Video-cd Alternativ Supervideo-cd Alternativ minidvd Alternativ cd/dvd-rom (Boot) Alternativ cd/dvd-rom (UDF) Skapar en data-cd/dvd som alla typer av filer kan brännas på. Brända data uppfyller ISO-standarden. Skapar en standard-ljud-cd-skiva som kan spelas upp på alla (ljud-) cd-spelare. Skapar en cd med data- och ljudfiler i en session. Vanligen följs exempelvis en datafil av en eller flera ljudfiler (till exempel soundtrack till pc-spel). Äldre cd-spelare känner ofta inte igen datafilerna och försöker spela upp dem. Skapar en multisessions-cd med ljud- och datafiler som bränns i två sessioner. Den första sessionen innehåller ljudfilerna och tillhörande data. Vanliga cd-spelare spelar upp den första sessionen som en ljud-cd. Den andra sessionen kan bara användas av datorer med cd-rom-enhet och är osynlig för vanliga cd-spelare. Kopierar en källskiva till en cd-/dvd- skiva. Skapar en cd som kan spela upp video- och/eller bildfiler och som kan spelas upp på nästan alla vcd- och dvd-spelare. Vid bränning av video-cd (vcd) Nero Burning ROM konverteras filerna automatiskt av till det MPEG-1-format som krävs av video-cd:n. Skapar en cd som kan spela upp video- och/eller bildfiler på nästan alla svcd- och dvd-spelare. Upplösningen är högre än för vcd och därför är bildkvaliteten för det mesta bättre. Vid bränning av en supervideo-cd (svcd) konverteras filerna av Nero Burning ROM med plugin-programmet för dvd-video automatiskt till det MPEG-2-format som supervideo-cd:n kräver. Skapar en cd som använder specifikationerna för en dvd. Minidvd:n har samma tekniska möjligheter och kvaliteter som en dvd. Den går utmärkt att spela upp i datorn, men återgivning i alla dvd-spelare kan inte alltid garanteras. Med Nero Burning ROM kan du bränna en minidvd om dvdvideon, d.v.s. en färdig dvd-mappstruktur, redan finns. Skapar en startbar cd. Skapar en dataskiva där vilken datatyp som helst kan brännas. Brända data uppfyller UDF-standard. Nero Burning ROM 12

13 Kompileringsfönstret Alternativ cd/dvd-rom (UDF/ISO) Alternativ Ljudbok-cd Alternativ dvd-video Skapar en dataskiva där vilken datatyp som helst kan brännas. Brända data uppfyller ISO- och UDF-standard. Skapar en ljudbok-cd. Den ursprungliga ljudbokens filformat kan vara i t.ex. AA (Audible Audio) eller MP3. Den brända ljudbok-cd:n kan läsas och spelas av cd-spelare. Eftersom ljudböcker kan spela i flera timmar sparar Nero Burning ROM ljudboken på flera ljud-cd. Skapar en dvd som kan spela upp video- och/eller bilddata i högre kvalitet på dvd-spelare. Med Nero Burning ROM kan du bränna en dvd om dvd-videon, d.v.s. en färdig dvdmappstruktur, redan finns. Programmet Nero Vision passar bäst för att skapa video- och supervideo-cdskivor. Nero Vision är ett program i Nero 9 Premium-sviten och installeras automatiskt när Nero-sviten installeras. Mer information finns i handboken till Nero Vision. De alternativ som är tillgängliga, och skivtyperna (t.ex. DVD) som kan skrivas beror på vilken brännare som används. Mer information om Blu-ray-stöd finns på Följande knappar är tillgängliga: Knapp Nero Express Knapp Öppna Knapp Ny Knapp Avbryt Startar Nero Express. Nero Express är ett guidebaserat program grundat på Nero Burning ROM. Mer information finns i handboken till Nero Express. Öppnar en filbläddrare där du kan söka efter och öppna en sparad kompilering. Öppnar det alternativfönster där du kan välja ut filer som ska brännas. Stänger fönstret Ny kompilering. På flikarna i fönstret Ny kompilering ställer du in de olika alternativen för varje skivformat. Vilka flikar som är tillgängliga beror på vald skivtyp Nero Burning ROM 13

14 Kompileringsfönstret Följande flikar är tillgängliga: Flik Info Flik Multisession Flik ISO Flik UDF Flik Titel Flik Datum Flik Övrigt Flik Audio-cd Flik cda-alternativ Flik cd extra Flik Video-cd Flik Meny Flik Ljudbok-cd Flik Startalt. Visar statistisk information om kompileringen. Här finns inställningsalternativ för multisessionsskivor. Fliken finns endast tillgänglig om en brännare installerats. Här finns inställningsalternativ för ISO-filsystem. Här finns inställningsalternativ för UDF-filsystem. Anger titeln på cd:n. Gör det möjligt att ange datum för kompileringen och för de filer som ingår. Du kan också ange giltighet för skivan. (Du har åtkomst till informationen oavsett vilken giltighetsperiod som angetts) Anger om filer är sparade i buffertminnet, och i så fall vilka filer. Om du har en Lightscribe-brännare kan du skapa etiketten här eller välja vad som ska skrivas ut. För skivtypen cd-rom (ISO) kan du konvertera koden till en avi-video här för att göra den kompatibel med Xvid/mpeg -4 eller DivX. Vi rekommenderar att du enbart konverterar koden om du har kunskap om FourCC-koder och AVI-videor. Här finns inställningsalternativ för ljudfilerna. Dessutom kan du ange kompletterande information om cd. Bestämmer hur Nero Burning ROM ska hantera cd-da-filer från en källaudio-cd. Här finns inställningsalternativ för album. Här finns allmänna alternativ för video/supervideo-cd. Här kan utseende och innehåll för menyerna i video/supervideo-cd:n ställas in. Visar statistisk information om en ljudboks-cd, exempelvs hur många cd-skivor som krävs. Här finns inställningsalternativ för att skapa en startskiva. Nero Burning ROM 14

15 Kompileringsfönstret Flik Bränn Här finns inställningsalternativ för bränningen. Närliggande ämnen: Kompilera dataskivor 17 Kompilera en ljud-cd 25 Mixed Mode-cd och cd extra 32 Kompilera en ljudbok-cd 33 Kompilera en Video CD eller Super Video CD 47 Kompilera en dvd-video eller minidvd Alternativfönster Fönstret med alternativ utgör utgångspunkten för allt som du kan göra med kompileringen. Fönstret öppnas i huvudfönstret när du har valt skivtyp och -format och sedan klickat på knappen Ny. Alternativfönstret består av kompileringsområdet, läsarområdet och en kapacitetsskala. Alternativfönster Kompileringsområdet namnges efter den aktuella sammanställningen. Här sammanställs filer och mappar för bränning. I läsarområdet (Läsare) letar du upp de poster som du vill bränna. Filläsaren påminner om andra filläsare och innehåller ett verktygsfält och ett adressfält med typiska funktioner. I fönstrets nedre kant finns en kapacitetsskala, i MB för dataskivor, eller minuter (min) för ljud-cd-skivor. Den exakta skalstorleken beror på vilken skivtyp du valt. Nero Burning ROM 15

16 Kompileringsfönstret Om läsarområdet är dolt kan du visa det igen med hjälp av knappen. När du kompilerar filer visar en stapel hur mycket lagringsplats som filerna behöver på skivan. Färgen på stapeln visar om informationen får plats på skivan eller inte. Grön stapel Gul stapel (vid den gula markeringen på skalan) Röd kapacitetstapel (vid den röda markeringen på skalan) Informationen får plats på skivan. Informationen kanske får plats på skivan. Om informationen får plats eller inte beror på storleken på skivan som har matats in. Informationen får inte plats på skivan. (Om du inte har lagt i en skiva med extra stort utrymme.) De gula och röda markeringarna är som standard inställda för de skivor som är vanligt förekommande i handeln. Det exakta skalvärdet beror på vilken skivtyp du har valt. Den inspelningsbara cd-skivans kapacitet Det finns till exempel tomma cd-skivor med en kapacitet på 650 eller 700 MB. Det gula strecket sätts därför vid 650 MB och det röda vid 700 MB för skivtypen cd. Visa kapacitetsstapeln Om kapacitetsskalan är dold och du vill att den ska visas klickar du på Fil > Alternativ > menynkompileringsstorlek och markerar rutan Visa kompileringsstorlek. Nero Burning ROM 16

17 Dataskiva 5 Dataskiva 5.1 Kompilera dataskivor Med Nero Burning ROM kan du sammanställa och bränna alla slags filer och mappar. Om en dvd-brännare finns installerad på din dator kan du bränna både cd-skivor och dvd-skivor. Om du har en cd-brännare kan du endast bränna cd-skivor och alternativet att bränna dvdskivor är då gråmarkerat i startfönstret. Det är ingen skillnad på funktionerna för sammanställning. SecurDisc-brännare Om det finns en SecurDisc-brännare installerad i datorn kan du välja den för att den ska visas när du bränner en SecurDisc-CD eller -DVD. Du gör på samma sätt för att lägga till filer och bränna en SecurDisc Data-skiva som du gör med en vanlig dataskiva. Imagebrännaren är även lämplig för att skapa en avbildning av en skivtyp som inte stöds av den anslutna brännaren. Du kan till exempel skapa en DVDavbildning utan att behöva installera en DVD-brännare. Du kan när som helst bränna avbildningen på en skiva. Nero Burning ROM har stöd för virtuella sökmappar i operativsystemet Windows Vista. Du väljer sökningen genom att dra den till kompileringsområdet. Om du vill välja filerna i sökmappen ska du öppna sökmappen och dra filerna till komplieringen. Mer information om Blu-ray-stöd finns på Gör så här om du vill skapa en data-cd eller data-dvd: 1. I listrutan Ny kompilering väljer du CD, DVD. (Om Ny kompilering inte är öppen visas huvudfönstret om du klickar på Ny). I urvalslistan visas vilken kompileringstyp som kan brännas. Nero Burning ROM 17

18 Dataskiva Fönstret Ny kompilering 2. Välj önskad kompileringstyp i listan Cd/dvd-rom (ISO), Cd/dvd-rom (UDF) eller Cd/dvdrom (UDF/ISO). Fliken med inställningsalternativen som gäller för den här kompileringstypen är tonad. 3. Klicka på Ny. Fönstret Ny kompilering stängs och alternativfönstret visas. Kompileringsfönstret Nero Burning ROM 18

19 Dataskiva 4. Välj ut de filer/mappar som du vill bränna i läsarområdet. 5. Dra de önskade filerna eller mapparna till det vänstra kompileringsområdet. 6. De valda filerna har nu lagts till i kompileringen och visas i kompileringsfönstret. Kapacitetsstapeln anger hur mycket av skivans utrymme som behövs. Med Nero Burning ROM kan du ange filter för enskilda filer eller mappar genom att hålla ned höger musknapp och dra filer eller mappar till kompileringsområdena. Det är t.ex. möjligt att inkludera en särskild filtyp (*.doc, *.xls, *.txt), och välja filtyper som inte ska tas med i kompileringsområdet. 7. Upprepa det föregående steget för samtliga filer du vill lägga till. 8. Klicka på Bränn. Fönstret Bränn kompilering öppnas. 9. Ange önskade alternativ på flikarna. Du har sammanställt en dataskiva, som är färdig att bränna. Närliggande ämnen: Alternativfönster Ange alternativ Multisessionsinställningar Fliken Multisession ger möjlighet att skapa multisessionsskivor av dataskivor. Multisessionsskivor kan skrivas i flera omgångar, eller sessioner, tills den maximala lagringskapacite- ten har uppnåtts. En session är ett avgränsat dataområde som bränns in i en process och som består av lead-in (med innehållsförteckning), ett eller flera spår och lead-out. Skivor utan multisession, till exempel ljud-cd-skivor, bränns i en session. Om en ny multisessionsskiva påbörjas sparar Nero Burning ROM (om möjligt) filernas ur- sprungsplats. Den här informationen används när multisessionsskivan används igen. Om du fortsätter på en multisessionsskiva anger Nero Burning ROM automatiskt en korsreferens till den importerade sessionen, d.v.s. innehållsförteckningen för den importerade ses- sionen kopieras till innehållsförteckningen för den aktuella sessionen. Vilken session som ska importeras anger du när bränningen startar. Filerna från de tidigare sessionerna finns kvar och tar fortfarande upp utrymme. Nero Burning ROM testar i det här fallet automatiskt om den korrekta multisessionsskivan har lagts i för att fortsätta. Om så inte är fallet matas skivan ut igen. Om du avmarkerar kryssrutan Avsluta skiva på fliken Bränn kan du bränna ytterligare sessioner på skivan, dock är enbart den senaste sessionen synlig och du har bara åtkomst till data från den senaste sessionen Nero Burning ROM 19

20 Dataskiva Multisessionsskiva Multisessionsskivor lämpar sig särskilt för backupskivor, det vill säga säkerhetskopior av viktiga filer som bränns ofta. Fliken Multisession Följande konfigureringsalternativ finns på fliken Multisession i området Multisession: Alternativknappen Starta multisessionsdataskiva Alternativknappen Fortsätt multisessionsskiva Alternativknappen Ingen multisession Bränner den valda kompileringen i en session på skivan. Du kan välja det här alternativet även om skivan redan innehåller sessioner. Då importeras inte någon session och inga korsreferenser görs. Fortsätter på en multisessionsskiva, så att det på en skiva med minst en session bränns ytterligare en session. Samtidigt görs korsreferenser till den importerade sessionen. Skapar en skiva utan multisession ISO-inställningar På fliken ISO finns inställningsalternativ för ISO-filsystemet. ISO 9660 är en systemoberoende standard. Den kan läsas av alla operativsystem. Den kännetecknas av följande: Tillåter åtta tecken (Nivå 1) eller 31 tecken (Nivå 2) för filnamnen. Tillåter åtta tecken för katalognamn. Nero Burning ROM 20

21 Dataskiva Begränsar katalognivåerna till maximalt åtta (inkl. rotmappen). Tecknen A-Z, 0-9 samt understreck (_) kan användas. På fliken ISO, i området Utvidga begränsningar kan begränsningarna i det valda filsystemet mjukas upp. Du kan t.ex. tillåta en högre sökvägsnivå eller fler än 64 tecken för Joliet- namnet. Om skivan ska vara läsbar på alla operativsystem väljer du filsystemet ISO 9660 och avmarkerar alla kryssrutor i området Utvidga begränsningar. En informationstext om skivan visas på fliken ISO i området Information om skivan inte är läsbar på alla operativsystem. Om skivan främst ska användas på Windows -datorer och du vill kunna använ- samt å, ä, ö för filnamnen väljer du ISO Joliet som da små bokstäver filsystem. Följande konfigurationsalternativ finns på fliken ISO i områdena Data och Fil: Listruta Dataläge Listruta Filsystem Listruta Filnamnslängd Väljer ut det filsystem som ska användas till data. Tillgängliga alternativ är Enbart ISO 9660 och ISO Joliet. Enbart ISO 9660: Det rena ISO-formatet används. ISO Joilet: ISO-formatet används med utvidgningen till Joilet-standarden. Listruta Teckenuppsättning Väljer läge för data. Tillgängliga lägen är Läge 1 och Läge 2/XA. Nyare enheter läser både Läge 1 och Läge 2 utan problem. En del äldre enheter kan inte läsa skivor i Läge 1 korrekt. Om skivan ska vara läsbar också på äldre enheter väljer du formatet Läge 2/XA. Anger filnamnets maximala längd. Nivå 1 och Nivå 2 är tillgängliga. På Nivå 1 kan filnamnet innehålla åtta tecken och filnamnstillägget (t.ex. *.doc) tre tecken. På Nivå 2 kan filnamnet innehålla 31 tecken. Anger den teckenuppsättning som ska användas UDF-inställningar På fliken UDF finns inställningsalternativ för UDF-filsystemet. UDF-standarden skapades av Osta (Optical Storage Technology Association) för att möta de krav som dvd-skivorna ställde. Standarden är plattformsoberoende. Följande inställningsalternativ finns i listrutan Alternativ: Nero Burning ROM 21

Manuell Nero BurnRights

Manuell Nero BurnRights Manuell Nero BurnRights Information om upphovsrätt och varumärken Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet, i likhet med programvaran som beskrivs här, tillhandahålls som en licens

Läs mer

Manuell Nero ControlCenter

Manuell Nero ControlCenter Manuell Nero ControlCenter Information om upphovsrätt och varumärken Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet, i likhet med programvaran som beskrivs här, tillhandahålls som en licens

Läs mer

Manuell Nero Express

Manuell Nero Express Manuell Nero Express Information om upphovsrätt och varumärken Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet, i likhet med programvaran som beskrivs här, tillhandahålls som en licens och

Läs mer

Manuell Nero ControlCenter

Manuell Nero ControlCenter Manuell Nero ControlCenter Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet, i likhet med programvaran som beskrivs här, tillhandahålls som en licens och får endast användas eller återskapas

Läs mer

S T E G F Ö R S T E G. Skapa ett nytt RocketSync-konto... 2. Information om upphovsrätt och varumärken... 7. Innehållsförteckning

S T E G F Ö R S T E G. Skapa ett nytt RocketSync-konto... 2. Information om upphovsrätt och varumärken... 7. Innehållsförteckning S T E G F Ö R S T Innehållsförteckning Skapa ett nytt RocketSync-konto... 2 Information om upphovsrätt och varumärken... 7 E G Skapa ett nytt RocketSync-konto Min online-lagring är din egen personliga

Läs mer

Användarhandbok för InCD Reader

Användarhandbok för InCD Reader Användarhandbok för InCD Reader Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken innehåller

Läs mer

Användarhandbok för Nero RescueAgent

Användarhandbok för Nero RescueAgent Användarhandbok för Nero RescueAgent Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken för Nero RescueAgent och allt innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt.

Läs mer

Nero SecurDisc Viewer

Nero SecurDisc Viewer Nero SecurDisc Viewer Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet och allt innehåll skyddas enligt internationell upphovsrätt och andra intellektuella immaterialrätter och tillhör Nero

Läs mer

Användarhandbok för Nero Scout

Användarhandbok för Nero Scout Användarhandbok för Nero Scout Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken till Nero Scout och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Den här användarhandboken

Läs mer

Information om upphovsrätt och varumärken

Information om upphovsrätt och varumärken Nero Express Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet och allt innehåll skyddas enligt internationell upphovsrätt och andra intellektuella immaterialrätter och tillhör Nero AG eller

Läs mer

Manuell Nero StartSmart

Manuell Nero StartSmart Manuell Nero StartSmart Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet, i likhet med programvaran som beskrivs här, tillhandahålls som en licens och får endast användas eller återskapas i

Läs mer

2 Startfönstret 10 2.1 Utökat område (startfönstret) 11. 3 Kompileringsfönstret 13

2 Startfönstret 10 2.1 Utökat område (startfönstret) 11. 3 Kompileringsfönstret 13 Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet och allt innehåll skyddas enligt internationell upphovsrätt och andra intellektuella immaterialrätter och tillhör Nero AG eller dess dotterbolag,

Läs mer

Information om upphovsrätt och varumärken

Information om upphovsrätt och varumärken Nero ControlCenter Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet och allt innehåll skyddas enligt internationell upphovsrätt och andra intellektuella immaterialrätter och tillhör Nero AG

Läs mer

Nero AG Nero DiscCopy

Nero AG Nero DiscCopy Användarhandbok för Nero DiscCopy Nero AG Nero DiscCopy Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken till Nero DiscCopy och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med

Läs mer

Information om upphovsrätt och varumärken

Information om upphovsrätt och varumärken Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet och allt innehåll skyddas enligt internationell upphovsrätt och andra intellektuella immaterialrätter och tillhör Nero AG eller dess dotterbolag,

Läs mer

Manuell Nero ShowTime

Manuell Nero ShowTime Manuell Nero ShowTime Information om upphovsrätt och varumärken Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet, i likhet med programvaran som beskrivs här, tillhandahålls som en licens och

Läs mer

Användarhandbok. Nero Burning ROM 6. Nero AG

Användarhandbok. Nero Burning ROM 6. Nero AG Användarhandbok Nero Burning ROM 6 Nero AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till Nero och innehållet i den är skyddat av copyright och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Den här användarhandboken

Läs mer

Adaptec, Inc. 691 South Milpitas Boulevard Milpitas, CA 95035, USA

Adaptec, Inc. 691 South Milpitas Boulevard Milpitas, CA 95035, USA 7REFFKYMHI Svenska Adaptec, Inc. 691 South Milpitas Boulevard Milpitas, CA 95035, USA 2000 Adaptec, Inc. Med ensamrätt. Adaptec och Adaptecs logotyp är varumärken som tillhör Adaptec, Inc. och kan vara

Läs mer

Manuell Nero BackItUp

Manuell Nero BackItUp Manuell Nero BackItUp Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet, i likhet med programvaran som beskrivs här, tillhandahålls som en licens och får endast användas eller återskapas i enlighet

Läs mer

Manuell Nero ControlCenter

Manuell Nero ControlCenter Manuell Nero ControlCenter Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet och allt innehåll skyddas enligt internationell upphovsrätt och andra intellektuella immaterialrätter och tillhör

Läs mer

Användarhandbok. Nero. Ahead Software AG

Användarhandbok. Nero. Ahead Software AG Användarhandbok Nero Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till Nero och innehållet i den är skyddat av copyright och tillhör Ahead Software. Med ensamrätt. Den här

Läs mer

Nero AG Nero StartSmart

Nero AG Nero StartSmart Handbok till Nero StartSmart Nero AG Nero StartSmart Information om upphovsrätt och varumärken Handboken och dess innehåll är upphovsrättsskyddade och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Den här användarhandboken

Läs mer

Handbok. Nero MediaHome. Nero AG

Handbok. Nero MediaHome. Nero AG Handbok Nero MediaHome Nero AG Information om copyright och varumärken Handboken Nero MediaHome och innehållet i den är skyddat av copyright och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Den här handboken innehåller

Läs mer

Information om upphovsrätt och varumärken

Information om upphovsrätt och varumärken Nero RescueAgent Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet och allt innehåll skyddas enligt internationell upphovsrätt och andra intellektuella immaterialrätter och tillhör Nero AG eller

Läs mer

Del 2 HANTERA MUSIKFILER. 5. Importera filer... 34 6. Skapa ordning i din musiksamling... 38 7. Skapa spellistor... 46 8. Bränna cd-skivor...

Del 2 HANTERA MUSIKFILER. 5. Importera filer... 34 6. Skapa ordning i din musiksamling... 38 7. Skapa spellistor... 46 8. Bränna cd-skivor... Del HANTERA MUSIKFILER. Importera filer... 6. Skapa ordning i din musiksamling... 8 7. Skapa spellistor... 6 8. Bränna cd-skivor... . IMPORTERA FILER När du använder samma ljudformat för alla dina musikfiler,

Läs mer

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG Användarhandbok Nero BackItUp Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till Nero BackItUp och innehållet i den är skyddat av copyright och tillhör Ahead Software. Alla

Läs mer

Snabbstartguide www.nero.com

Snabbstartguide www.nero.com Snabbstartguide www.nero.com Nero Information om copyright och varumärken Snabbstartguiden till Nero 6 och allt innehåll i den skyddas av upphovsrätten och tillhör Ahead Software. Med ensamrätt. Den här

Läs mer

Manuell Nero CoverDesigner

Manuell Nero CoverDesigner Manuell Nero CoverDesigner Information om upphovsrätt och varumärken Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet, i likhet med programvaran som beskrivs här, tillhandahålls som en licens

Läs mer

Manuell Nero BackItUp

Manuell Nero BackItUp Manuell Nero BackItUp Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet, i likhet med programvaran som beskrivs här, tillhandahålls som en licens och får endast användas eller återskapas i enlighet

Läs mer

Information om upphovsrätt och varumärken

Information om upphovsrätt och varumärken Manuell Nero Vision Information om upphovsrätt och varumärken Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet, i likhet med programvaran som beskrivs här, tillhandahålls som en licens och

Läs mer

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater är en komplett digital underhållningslösning som du kan använda för att titta på TV, spela in från

Läs mer

Handbok. Nero Recode. www.nero.com

Handbok. Nero Recode. www.nero.com Handbok Nero Recode www.nero.com Information om upphovsrätt och varumärken Ahead Software AG, Im Stoeckmaedle 18, 76307 Karlsbad, Tyskland, innehar upphovsrätten till användarhandboken för Nero Recode

Läs mer

Information om upphovsrätt och varumärken

Information om upphovsrätt och varumärken Manuell Nero Vision Information om upphovsrätt och varumärken Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet, i likhet med programvaran som beskrivs här, tillhandahålls som en licens och

Läs mer

Användarhandbok. Nero Express. www.nero.com

Användarhandbok. Nero Express. www.nero.com Användarhandbok Nero Express www.nero.com Information om copyright och varumärken Användarhandboken till Nero Express och allt innehåll i den skyddas av upphovsrätten och tillhör Ahead Software. Med ensamrätt.

Läs mer

Migrera till PowerPoint 2010

Migrera till PowerPoint 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft PowerPoint 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de

Läs mer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installationsanvisningar för programvaran Svenska LB9154001 INLEDNING Funktioner P-touch Editor Skrivardrivrutin P-touch Address Book (endast i Windows ) Gör det enkelt

Läs mer

INNEHÅLL DEL 3 ITUNES DEL 1 IPHOTO DEL 4 GARAGEBAND DEL 2 IWEB. 1. INTRODUKTION... 5 A. Detta är ilife...5 B. Installera ilife...6

INNEHÅLL DEL 3 ITUNES DEL 1 IPHOTO DEL 4 GARAGEBAND DEL 2 IWEB. 1. INTRODUKTION... 5 A. Detta är ilife...5 B. Installera ilife...6 1. INTRODUKTION... 5 A. Detta är ilife...5 B. Installera ilife...6 DEL 3 ITUNES INNEHÅLL DEL 1 IPHOTO 2. IMPORTERA BILDER... 8 A. Importera från kamera...8 B. Importera från andra medier...12 3. ORGANISERA

Läs mer

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll FrontPage Express I programpaketet Internet Explorer 4.0 och 5.0 ingår också FrontPage Express som installeras vid en fullständig installation. Det är ett program som man kan använda för att skapa egna

Läs mer

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Läs det här dokumentet innan du installerar Mac OS X. Det innehåller viktig information om att installera Mac OS X. Systemkrav Om du ska uppgradera till

Läs mer

Människor i Nederluleå 1776-1805

Människor i Nederluleå 1776-1805 Människor i Nederluleå 1776-1805 Människor i Nederluleå 1776-1805 är en sammanställning av kyrkoarkivalier från Nederluleå församling åren 1776-1805. Under den tiden omfattade Nederluleå nuvarande Nederluleå,

Läs mer

Steg 16 Video Debut video capture Video pad editor Windows 7/8

Steg 16 Video Debut video capture Video pad editor Windows 7/8 Steg 16 Video Debut video capture Video pad editor Windows 7/8 Dec -14 Liljedalsdata Liljedalsdata Steg 16 W78 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 3, 15. Syftet med denna kurs är att du ska lära dig

Läs mer

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.03

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.03 SharpdeskTM R3.2 Installationsguide Version 3.2.03 Upphovsrätt 2000-2005 av Sharp Corporation. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen

Läs mer

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i imovie

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i imovie DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR Arbeta med video i imovie 1 Introduktion Följande guide beskriver hur man går tillväga för att hämta in, redigera och färdigställa video med imovie. 1.1 Förutsättningar imovie

Läs mer

Antivirus: Identifierar och inaktiverar proaktivt mer känd och till och med okänd skadlig kod än många andra säkerhetsprodukter.

Antivirus: Identifierar och inaktiverar proaktivt mer känd och till och med okänd skadlig kod än många andra säkerhetsprodukter. Snabbstartsguide ESET Cybersecurity ger ett avancerat skydd för din dator mot skadlig kod. Baserat på ThreatSense genomsökningsmotor som först introducerades i det prisbelönta NOD32 antivirussystemet,

Läs mer

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Victoria Johansson Humlabbet, SOL-center, Lund IT-pedagog@sol.lu.se 28 mars 2006 1 Inledning Audacity är ett program som kan användas för att spela in

Läs mer

BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER

BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER Innehållsförteckning ENHETER...2 MAPPAR...2 VISNINGSLÄGEN...3 SORTERING...4 MAPPAR OCH FILER...5 FILNAMN...6 FILTILLÄGG...6 FILHANTERING KOPIERA FLYTTA BYTA NAMN

Läs mer

Skapa skivetiketter på notebook-datorn med LightScribe. Dokumentartikelnummer: 383416-101

Skapa skivetiketter på notebook-datorn med LightScribe. Dokumentartikelnummer: 383416-101 Skapa skivetiketter på notebook-datorn med LightScribe Dokumentartikelnummer: 383416-101 Februari 2005 Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering Snabbguide Denna snabbguide hjälper dig att installera och komma igång med Readiris TM 15. För detaljerad information om Readiris TM alla funktioner, läs hjälpfilen som medföljer programvaran, eller de

Läs mer

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003 I den här guiden Migrera till Excel 2001 Microsoft skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

Acrobat 9. Adobe. Grundkurs

Acrobat 9. Adobe. Grundkurs Acrobat 9 Adobe Grundkurs Innehållsförteckning 1 Vad är Acrobat 9?...5 Kort om programmet... 5 Användningsområden... 6 Vad är PDF lite teori... 7 Starta och stänga Acrobat 9... 8 Starta programmet... 8

Läs mer

Mac OS X 10.5 Leopard Installationshandbok

Mac OS X 10.5 Leopard Installationshandbok Mac OS X 10.5 Leopard Installationshandbok Om du redan har Mac OS X 10.3 eller senare installerat på datorn: Du behöver bara uppgradera till Leopard. Se Uppgradera Mac OS X på sidan 1. Om du vill installera

Läs mer

Capture Pro Software. Komma igång. A-61640_sv

Capture Pro Software. Komma igång. A-61640_sv Capture Pro Software Komma igång A-61640_sv Komma igång med Kodak Capture Pro Software och Capture Pro Limited Edition Installera programvaran: Kodak Capture Pro Software och Network Edition... 1 Installera

Läs mer

Skapa mappar, spara och hämta dokument

Skapa mappar, spara och hämta dokument Skapa mappar, spara och hämta dokument Övningen görs på hårddisken i mappen Mina dokument 1a Starta programmet utforskaren 1 b Huvudgrupper i utforskaren 1c Expandera huvudgrupper, enheter och mappar Skapa

Läs mer

Digitalkamera Bruksanvisning för programmet

Digitalkamera Bruksanvisning för programmet EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Bruksanvisning för programmet Svenska Alla rättigheter förbehålles. Ingen del av denna skrift får återges, lagras i något system, eller överföras i någon form eller

Läs mer

Capture Pro Software arbetsflöde: OCR-indexering och dokumentseparation med patchkod

Capture Pro Software arbetsflöde: OCR-indexering och dokumentseparation med patchkod Detta skriftliga förfarande motsvarar arbetsflödet för OCR-indexering och dokumentseparation i utbildningsprogrammet för Capture Pro Software. Varje steg i förfarandet anges i första kolumnen med kommentarer

Läs mer

SMART Ink 3.0 ANVÄNDARHANDBOK FÖR MAC OS X-OPERATIVSYSTEM

SMART Ink 3.0 ANVÄNDARHANDBOK FÖR MAC OS X-OPERATIVSYSTEM SMART Ink 3.0 ANVÄNDARHANDBOK FÖR MAC OS X-OPERATIVSYSTEM Varumärkesinformation SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logotypen och alla SMART-slogans är varumärken eller registrerade varumärken

Läs mer

Adobe PHOTOSHOP ELEMENTS 9 FÖRDJUPNING

Adobe PHOTOSHOP ELEMENTS 9 FÖRDJUPNING Adobe PHOTOSHOP ELEMENTS 9 FÖRDJUPNING Innehållsförteckning 1 Bildstorlek, perspektiv och histogram...5 Sammanfattning... 8 Storlek på arbetsyta... 9 Storlekskommandon...10 Stödraster och linjaler... 11

Läs mer

Mirasys 5.10. Användarguide: Live Sök Export. November 2010. Bygger på delar ur dokumentet Mirasys NVR 5.10 Användarvägledning Mirasys, Ltd.

Mirasys 5.10. Användarguide: Live Sök Export. November 2010. Bygger på delar ur dokumentet Mirasys NVR 5.10 Användarvägledning Mirasys, Ltd. Mirasys 5.10 Användarguide: Live Sök Export November 2010 TTC_TI_Mirasys_Anvandarguide/EW Bygger på delar ur dokumentet Mirasys NVR 5.10 Användarvägledning Mirasys, Ltd. Sida 1 Innehållsförteckning Inloggning...

Läs mer

Microsoft. Windows Vista. Grundkurs. www.databok.se

Microsoft. Windows Vista. Grundkurs. www.databok.se Microsoft Windows Vista Grundkurs www.databok.se Innehållsförteckning 1 Börja arbeta med Windows... 1 Operativsystem och program... 1 Mushantering... 2 Vänsterknappen... 2 Högerknappen... 2 Övriga knappar...

Läs mer

Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin

Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin I den här Viktigt-filen får du anvisningar om hur du installerar den Custom PostScript- eller PCLskrivardrivrutinen i Windows-system. Med

Läs mer

Information om upphovsrätt och varumärken

Information om upphovsrätt och varumärken Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet och allt innehåll skyddas enligt internationell upphovsrätt och andra intellektuella immaterialrätter och tillhör Nero AG eller dess dotterbolag,

Läs mer

Archive Player Divar Series. Användarhandbok

Archive Player Divar Series. Användarhandbok Archive Player Divar Series sv Användarhandbok Archive Player Innehållsförteckning sv 3 Innehållsförteckning 1 Inledning 4 2 Funktion 5 2.1 Starta programmet 5 2.2 Introduktion till huvudfönstret 6 2.3

Läs mer

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET.

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. INSITE INSTALLATIONSBULLETIN Sid 2: Installera INSITE Sid 7: Ta bort INSITE OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. OM PROGRAMVARAN INSTALLERAS ELLER ANVÄNDS PÅ FELAKTIGT

Läs mer

Användarhandbok. NeroVision Express 3. Skapa dina egna DVD-, VCD-, SVCD- och minidvdskivor. Nero AG

Användarhandbok. NeroVision Express 3. Skapa dina egna DVD-, VCD-, SVCD- och minidvdskivor. Nero AG Användarhandbok NeroVision Express 3 Skapa dina egna DVD-, VCD-, SVCD- och minidvdskivor hemma Nero AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till NeroVision Express 3 och programvaran

Läs mer

komplett kopia av hårddisken 20 minu En instabil dator som ofta drabbas av fel får du snabbt på rätt kurs med en kopia av Windows och alla program.

komplett kopia av hårddisken 20 minu En instabil dator som ofta drabbas av fel får du snabbt på rätt kurs med en kopia av Windows och alla program. fakta En instabil dator som ofta drabbas av fel får du snabbt på rätt kurs med en kopia av Windows och alla program. det här behöver du En extern hårddisk, dvd eller tillgång till en NAS. kostnad Ingen,

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

Boot Camp Installationshandbok

Boot Camp Installationshandbok Boot Camp Installationshandbok Innehåll 3 Introduktion 3 Det här behöver du 4 Installationsöversikt 4 Steg 1: Leta efter uppdateringar 4 Steg 2: Förbered din Mac för Windows 4 Steg 3: Installera Windows

Läs mer

Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex.

Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex. Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex. Kom igång med ViTre Sida 1 Kom i gång med ViTre ViTal Läshjälpen Anpassa ViTal Läshjälpen..... Sida 3 Anpassa

Läs mer

Snabbstart för Novell Vibe Mobile

Snabbstart för Novell Vibe Mobile Snabbstart för Novell Vibe Mobile Mars 2015 Komma igång Mobil tillgång till Novell Vibe-webbplatsen kan inaktiveras av din Vibe-administratör. Om du inte kan använda Vibemobilgränssnittet enligt beskrivningen

Läs mer

CD Title Catcher. Användarhandbok. Innehåll: Version: 1.1.0.0. Läs följande innan du använder CD Title Catcher. Översikt av CD Title Catcher

CD Title Catcher. Användarhandbok. Innehåll: Version: 1.1.0.0. Läs följande innan du använder CD Title Catcher. Översikt av CD Title Catcher CD Title Catcher Användarhandbok Version: 1.1.0.0 Läs följande innan du använder CD Title Catcher Innehåll: Översikt av CD Title Catcher S2 Skriva skivinformation från HDD Navigation System till ett SD-kort

Läs mer

Så här hanterar du MEDIAFILER i Jag Vill...

Så här hanterar du MEDIAFILER i Jag Vill... Så här hanterar du MEDIAFILER i Jag Vill... februari 01 Jag Vill har 8 rutor i när du startar det. Varje ruta innehåller en bild (jpg eller png) och en ljudfil (wav). Ljudet spelas upp när man klickar

Läs mer

Snabbstartsguide. Visa eller växla mellan onlinekonton Klicka på ditt konto-id för att ändra inställningar eller växla mellan konton.

Snabbstartsguide. Visa eller växla mellan onlinekonton Klicka på ditt konto-id för att ändra inställningar eller växla mellan konton. Snabbstartsguide Microsoft OneNote 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig minimera din inlärningskurva. Växla mellan pekskärm och mus

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning

Säkerhetskopiering och återställning Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri

Läs mer

Image Converter. Användarhandbok. Innehåll: Version: 1.1.0.0. Läs följande innan du använder Image Converter. Översikt av Image Converter

Image Converter. Användarhandbok. Innehåll: Version: 1.1.0.0. Läs följande innan du använder Image Converter. Översikt av Image Converter Image Converter Användarhandbok Version: 1.1.0.0 Läs följande innan du använder Image Converter Innehåll: Översikt av Image Converter S2 Bildkonverteringsprocessen S3 Importera till HDD Navigation System

Läs mer

Sms&mms i datorn. För Microsoft Outlook. Användarmanual

Sms&mms i datorn. För Microsoft Outlook. Användarmanual Sms&mms i datorn För Microsoft Outlook Användarmanual Introduktion 1 Installation..1 Verktygsfältet i Outlook....2 Meddelandemappar..8 Sms-påminnelse...8 Klientuppdatering..8 Alternativ....9 Avinstallera..10

Läs mer

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8 Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8 I den här Viktigt-filen får du anvisningar om hur du installerar drivrutinerna för egen PostScript

Läs mer

ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare

ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare PRERELEASE 03/07/2011 Juridisk information Juridisk information Juridisk information finns på http://help.adobe.com/sv_se/legalnotices/index.html. iii

Läs mer

SkanRead hjälp. SkanRead 2.0. Elevdata AB

SkanRead hjälp. SkanRead 2.0. Elevdata AB SkanRead hjälp SkanRead 2.0 Elevdata AB SkanRead hjälp: SkanRead 2.0 Elevdata AB Copyright 2011 Elevdata AB Innehållsförteckning Inledning... v 1. Så här gör du!... 1 2. SkanRead i CD-ORD och programmenyn...

Läs mer

Guide för PDF/A Författare Avd Telefon Datum Version Sid Göran Lindqvist 0921-573 00 2006-08-16 1.1 1 (9)

Guide för PDF/A Författare Avd Telefon Datum Version Sid Göran Lindqvist 0921-573 00 2006-08-16 1.1 1 (9) Göran Lindqvist 0921-573 00 2006-08-16 1.1 1 (9) Inledning Detta dokument är framtaget för att ge generell hjälp med att skapa ett PDF/A-dokument av ett Microsoft Word-dokument. Även hur man ställer in

Läs mer

1 Installationsinstruktioner

1 Installationsinstruktioner 1 Installationsinstruktioner 1.1 Förbereda installationen Kontrollera systemkraven. Försäkra dig om att din dators hårdvara uppfyller de systemkrav som är specificerade. Vid installering av Engineering

Läs mer

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WINDOWS 2000 RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

Skapa DVD- och CD-skivor. med DVD-brännaren eller CD-brännaren

Skapa DVD- och CD-skivor. med DVD-brännaren eller CD-brännaren Skapa DVD- och CD-skivor med DVD-brännaren eller CD-brännaren Informationen i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande. Hewlett-Packard Company utfäster inga garantier av något slag i fråga

Läs mer

Att använda DVD-RAM-skivor

Att använda DVD-RAM-skivor Denna bruksanvisning innehåller ett minimum av information för att använda DVD-RAM-skivor tillsammans med drivenheten DVD MULTI under Windows 98/Me/2000. Windows, Windows NT och MS-DOS är registrerade

Läs mer

Filhantering utforskaren avslöjar hur information lagras

Filhantering utforskaren avslöjar hur information lagras Filhantering utforskaren avslöjar hur information lagras 44 När man skriver ett brev eller ritar en bild skapas ett do kument, som måste sparas någonstans för att inte försvinna när datorn slås av. I datorn

Läs mer

LÄR DIG ANVÄNDA DIN MAC. från grunden! Nu med Mac OS X Leopard! Harry Peronius

LÄR DIG ANVÄNDA DIN MAC. från grunden! Nu med Mac OS X Leopard! Harry Peronius Harry Peronius LÄR DIG ANVÄNDA Nu med Mac OS X Leopard! DIN MAC från grunden! Del 1 GRUNDFUNKTIONER 4. Finder... 6 5. Dock... 34 6. Hjälp... 36 7. Mappar och filer... 38 8. Time Machine... 4 9. Systeminställningar...

Läs mer

ipod Isolde Löwenherz POCKET

ipod Isolde Löwenherz POCKET ipod Isolde Löwenherz POCKET Del 2 ipod i praktiken 4. Ladda ner och föra över Att få ner sin favoritmusik eller video i ipoden är lätt som en plätt! Allt du behöver göra är att ladda ner det du vill ha

Läs mer

LATHUND WINDOWS XP. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WINDOWS XP. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WINDOWS XP RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

KAPITEL 5 Användbara program. Tillbehör. WordPad. Paint

KAPITEL 5 Användbara program. Tillbehör. WordPad. Paint KAPITEL 5 Användbara program Som jag nämnde i inledningen är Windows mycket mer än bara ett operativsystem. Det följer även med ett antal användbara program som är mycket användbara. Du har fått bekanta

Läs mer

Boot Camp Installationshandbok

Boot Camp Installationshandbok Boot Camp Installationshandbok Innehåll 3 Introduktion 3 Det här behöver du 4 Installationsöversikt 4 Steg 1: Leta efter uppdateringar 4 Steg 2: Förbered din Mac för Windows 4 Steg 3: Installera Windows

Läs mer

För installationen av SPECTRUM 4.0 och det fortsatta arbetet med programvaran måste följande systemkrav vara uppfyllda:

För installationen av SPECTRUM 4.0 och det fortsatta arbetet med programvaran måste följande systemkrav vara uppfyllda: Installations-DVD 2. INSTALLATION 2. Installation SPECTRUM 4.0 Innan du kan börja använda SPECTRUM 4.0 måste du säkerställa att din PC uppfyller kraven (systemkrav, se Kap. 2.1) för att programvaran ska

Läs mer

Ladda ner en talbok på biblioteket.stockholm.se

Ladda ner en talbok på biblioteket.stockholm.se Ladda ner en talbok på biblioteket.stockholm.se Manual för Stockholms stadsbiblioteks talbokslåntagare STOCKHOLMS STADSBIBLIOTEK den 6 februari 2013 Framtagen av: Stockholms stadsbibliotek Ladda ner en

Läs mer

Manuell Nero Kwik Media

Manuell Nero Kwik Media Manuell Nero Kwik Media Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet och allt innehåll skyddas enligt internationell upphovsrätt och andra intellektuella immaterialrätter och tillhör Nero

Läs mer

Installationsmanual för OnCourse

Installationsmanual för OnCourse Installationsmanual för OnCourse Detta dokument beskriver de steg som ni behöver gå igenom för att installera OnCourse på er golfklubb. OnCourse är utvecklat och testat för Windows XP, Windows Vista och

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

Operativsystem - Windows 7

Operativsystem - Windows 7 Uppgift 5 B Operativsystem - Windows 7 Skapa mappar och undermappar Det finns olika sätt att skapa nya mappar på. Alternativ. Högerklicka på en tom yta. Håll muspekaren över Nytt. Klicka på Mapp Alternativ.

Läs mer

MANUAL WEBBADMINISTRATION. Webbadministration. Webbserver FTP. Datalagring & backup

MANUAL WEBBADMINISTRATION. Webbadministration. Webbserver FTP. Datalagring & backup Webbadministration QR-DOCS MANUAL WEBBADMINISTRATION Datalagring & backup Webbserver FTP Innehållsförteckning Inledning...2 Mappstruktur & namngivning av filer...3 Inloggning...5 Hem...6 Ny Produkt...7

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Administrationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL 1. Konventioner i manualen 3 2. Uppmärksamhetssymboler 3 3. Vad är imagebank SysAdmin 4 4. Guide för att snabbt komma igång 5 5. Uppgradera din imagebank 1.2

Läs mer

Novell Vibe 4.0. Mars 2015. Snabbstart. Starta Novell Vibe. Bekanta dig med gränssnittet och funktionerna i Novell Vibe

Novell Vibe 4.0. Mars 2015. Snabbstart. Starta Novell Vibe. Bekanta dig med gränssnittet och funktionerna i Novell Vibe Novell Vibe 4.0 Mars 2015 Snabbstart När du börjar använda Novell Vibe kanske du vill börja med att skapa en personlig arbetsyta och en teamarbetsyta. Det här dokumentet innehåller information om hur du

Läs mer