Användarhandbok. Nero. Ahead Software AG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användarhandbok. Nero. Ahead Software AG"

Transkript

1 Användarhandbok Nero Ahead Software AG

2 Information om copyright och varumärken Användarhandboken till Nero och innehållet i den är skyddat av copyright och tillhör Ahead Software. Med ensamrätt. Den här användarhandboken innehåller material som skyddas av internationellt giltig upphovsrättslagstiftning. Denna användarhandbok får inte, varken i sin helhet eller delar av den, kopieras, överföras eller på annat sätt återges utan uttryckligt medgivande från Ahead Software AG. Alla varumärkesnamn och registrerade varumärken tillhör respektive ägare. Ahead Software godkänner inte krav som går utöver lagstadgade garantirättigheter. Ahead Software AG ansvarar inte för att innehållet i användarhandboken till Nero är helt felfritt. Innehållet i såväl levererad programvara som användarhandboken till Nero kan ändras utan föregående meddelande. De varumärkesnamn som anges här finns bara med som information. REV 1.0 Såvida du inte är ägare av copyright eller har tillåtelse från ägaren, kan kopiering av skivan innebära ett brott mot nationell eller internationell lagstiftning och medföra allvarliga påföljder. Copyright Ahead Software

3 Innehåll 1 Allmän information om Nero Burning ROM Om handboken till Nero Strukturen på handboken Nyheter i Nero Inledning Fönstret Bränner Media som stöds i Nero CD DDCD DVD HD-BURN Menystruktur Arkiv Ny Öppna Stäng Spara Spara som Kompileringsegenskaper Uppdatera kompilering Inställningar Sidöversikt Skriv ut Skriv ut skivomslag Föregående fil Avsluta Redigera Ångra Klipp ut Kopiera Klistra in Klistra in genväg Ta bort Välj allt Invertera urval Egenskaper Lägg till filer Skapa mapp Sök Nero Burning ROM Innehåll 3

4 2.3 Visa Verktygsfält Statusrad Stora ikoner Små ikoner Lista Detaljer Ordna ikoner Original ISO Level 1, ISO Level 2, Joliet Uppdatera Brännare Välj brännare Välj robot Bränn kompilering Kopiera skiva Bränn image Bränn hårddiskbackup Bränn HFS-partition Burn Radera CD-RW Mata ut medium Slivinformation Extra Koda filer Spara spår Visa spår Autodetektera CD-/DVD-ROM enhet Databas Öppna program CD-databas Öppna program titeldatabas Öppna egen CD-databas Öppna egen titeldatabas Skapa ny användardatabas Importera Internet-databas Reparerar en skadad databas Fönster Horisontell (kompilering uppe) Horisontell (kompilering nere) Vertikal (kompilering vänster) Vertikal (kompilering höger) Hjälp Innehåll Använd Nero Express Uppdaterar antivirus Ange nytt serienummer Ahead på webben Om Nero Burning ROM Nero Express Skillnader mellan Nero Express och Nero Nero Burning ROM Innehåll 4

5 4 Inställningar Inledning Generell Cache Språk Ljud Expertegenskaper Databas Ultrabuffert Filbläddrare Övrigt Välj brännare Inledning Brännare Imagebrännare Flera brännare Innan du bränner din första skiva Fliken Bränn Fastställa maxhastighet Simulering Bränna Stänger CD Skrivhastighet Skrivmetod Disc-at-once Track-at-once Antal kopior Buffer underrunskydd Använd flera brännare Gör en viruskontroll före bränning Skapa en CD-/DVD-skiva Inledning Data-CD-skiva (ISO) Bakgrundsinformation Bränna data-cd-skivor (utan att använda Multisession ) Data-CD-skiva (Multisession) Generell Hur är multisession-cd-skivor strukturerade? Bakgrundsinformation Skapa en multisession-cd-skiva (start) Skapa en multisession-cd-skiva (fortsätt) Skapa en multisession-cd-skiva (avsluta) Ytterligare noteringar Nero Burning ROM Innehåll 5

6 7.4 Audio-CD Inledning Källmedium är CD-/DVD-enhet Källmedium är hårddisk Bränna ljudfiler från CD-skiva Bränna ljudfiler från hårddisken CD-text Särskilda ljudfilter CD-spelare Skapa inspelningar Dela upp spår Koda Avkoda M3U-spellistor Nero Wave Editor Nero CD-databasen Mixed Mode CD-skiva Skapa en Mixed Mode CD-skiva CD EXTRA Skapa en CD EXTRA-skiva Startbar CD- och DVD-skiva Villkor Bakgrund Mall för att skapa en startbar CD-skiva Skapa startbara CD-skivor Video CD-/Super Video CD-skiva Format som stöds Video CD Super Video CD Koda om MPEG-1-, MPEG-2-/SVCD-filer Plugin-programmet för DVD-Video i Nero VCD- och SVCD-menyer Super Video CD Skapa en Video CD-skiva Skapa en Super Video CD Bilder på en Video CD- eller Super Video CD-skiva Inledning Skapa en enkel CD-skiva Skapa en interaktiv CD-skiva med bilder HFS CD Hybrid-CD-skivor Skapa en hybrid-cd-skiva UDF-format Skapa en UDF-CD-skiva Skapa en UDF/ISO Bridge-CD-skiva Nero Burning ROM Innehåll 6

7 8 Kopiera CD-skivor Inledning (Kopiera CD-skivor) Kopieringsmetoder Kopiera med hjälp av en imagefil Kopiera med hjälp av snabbkopiering (direktkopiering) Verifiera läskvalitet för ljud Ställa in hastigheten på CD-/DVD-ROM-enheter Imagefil Inledning Skapa en imagefil Bränna imagefilen Nero ImageDrive Vad är Nero ImageDrive? Installation av Nero ImageDrive Procedur Spara spår med Nero Spara ljudspår Spara dataspår Nero Toolkit Nero CD-DVD Speed Nero DriveSpeed Använda Nero DriveSpeed Nero InfoTool Övrigt Virus Checker Uppdatera databasen Nivåindikator i Nero Ändra nivåindikatorn i Nero Automatisk identifiering av CD-/DVD-ROM-enheter Bakgrund Automatisk identifiering av CD-/DVD-ROM-enheter Lösa problem vid automatisk detektering Bränna för stora CD-skivor Aktivera överbränning Automatisk avstängning av datorn när brännprocessen är färdig Aktivera automatisk avstängning av datorn Verifiera kompileringar med Nero Fler risker när du skriver data till en CD- eller DVD-skiva än när du skriver data till en hårddisk Använda alternativet Verifiera Alternativet Verifiera Radera data från omskrivningsbara skivor Ytterligare moduler Nero Burning ROM Innehåll 7

8 13.1. Nero Cover Designer Nero Wave Editor Nero StartSmart Nero BackItUp Nero SoundTrax MP3-kodare mp3pro-kodare Välja mellan MP3 och mp3pro MPEG-4-kodare och -avkodare MPEG-2-Video-kodare Super Video CD DVD-Video-kodare Nero Multi Mounter Nero SDK Svar på vanliga frågor Allmänna frågor om Nero Går det att bränna och kopiera CD-skivor direkt i Nero? Hur skapar jag en CD-imagefil? Jag har skapat en multisession-cd-skiva, men jag kan bara se den första eller sista sessionen i Utforskaren. Vad beror det på? Jag har angett mitt serienummer, men kan inte öppna Nero. Vad beror det på? Även om hastighetstesten och simuleringen gick bra får jag SCSIfelmeddelanden när jag bränner CD-skivan, t ex Fel hos värdadapter eller Fel vid kö. Vad ska jag göra? Hur kan jag undvika fel pga buffertunderskott? Jag kan inte välja något annat språk än engelska Min dator har betett sig på ett oförutsägbart sätt sedan jag installerade Nero. Vad beror det på? Jag kan läsa CD-skivan som jag har bränt i min brännare, men inte i alla CD-/DVD-ROM-enheter. Vad beror det på? Min snabba SCSI CD-/DVD-ROM-enhet kan bara läsa relativt långsamt när jag använder Nero. Vad beror det på? Hur tar jag bort den irriterande tvåsekunderspausen mellan ljudspåren? De ljud-cd-skivor som jag har bränt har ljudstörningar i form av knaster, surr och prasselljud. Vad beror det på? Ett av följande felmeddelanden visas under brännprocessen. Vad beror det på? Nero kan inte identifiera min CD-/DVD-ROM-enhet. Vad ska jag göra? Sammanhangskänslig hjälp Support Ordlista Nero Burning ROM Innehåll 8

9 1 Allmän information om Nero Burning ROM Om handboken till Nero I den här handboken beskrivs de olika funktionerna i Nero. Det finns ett antal olika brännarprogram, men Nero är unikt eftersom det innehåller mer! Med Nero kan du bränna alla typer av media: Audio-CD När du skapar en ljud-cd-skiva konverteras komprimerade musikfiler automatiskt till CDA-format utan att några inställningar behöver ändras. Data-CD-skiva (ISO) HFS CD Mixed Mode CD-skiva CD EXTRA Video CD-/Super Video CD-skiva När du skapar en video-cd-skiva konverteras okomprimerade videofiler automatiskt till MPEG-1-format utan att några inställningar behöver ändras. Om du vill skapa en Super Video CD-skiva behöver du antingen ha dina data i MPEG-2-format, eller så behöver du konvertera dina filer till det här formatet med hjälp av plugin-programmet för DVD, som du kan köpa. Startbar CD- och DVD-skiva Hybrid-CD-skivor UDF-format (CD och DVD) Du kan förstås även kopiera CD- och DVD-skivor. Med hjälp av Nero Cover Designer kan du skapa egna omslag till CD-skivorna. Med Nero Wave Editor kan du redigera ljudfiler. Nero CD-DVD Speed är ett program som tillhandahåller information om CD- och DVD-enheternas hastighet. Kunskap om ljudextraheringsfunktioner (DAE, som står för Digital Audio Extraction) är särskilt viktigt när du sparar ljudspår på hårddisken och när du kopierar ljud-cd-skivor eftersom ljuddata extraheras digitalt från CD-skivor. Nero Burning ROM Allmän information om Nero Burning ROM 6 9

10 Med Nero DriveSpeed kan du justera hastigheten på CD-enheten om den för för mycket oväsen när den körs. Med Nero ImageDrive kan du visa innehållet i en imagefil. Nero InfoTool tillhandahåller detaljerad information om CD-/DVD-enheternas funktioner. Obs! Nero InfoTool ingår inte alltid i Nero, men du kan hämta programmet kostnadsfritt från 1.2 Strukturen på handboken Den här handboken är strukturerad enligt följande: I kapitlet Menystruktur beskrivs Neros menystruktur och vad respektive kommando används till. Kapitlet Nero Express innehåller en kort beskrivning av Nero Express samt en förklaring av skillnaden mellan Nero Express och Nero. I kapitlet Inställningar beskrivs flikarna och hur de allmänna inställningarna för att bränna i Nero kan ändras så att de passar dina personliga önskemål. I kapitlet Välj brännare beskrivs hur du väljer en brännare. Om du endast kan se en brännare i fönstret Välj Brännare har du antagligen bara en fysisk brännare installerad, men tack vare Nero har du även en så kallad imagebrännare som gör att du kan skapa imagefiler på hårddisken som du senare kan bränna på ett medium. I kapitlet Innan du bränner din första skiva beskrivs hur du skapar olika typer av CD-skivor. Den här handboken är strukturerad enligt följande: Innan du bränner din första skiva: I det här avsnittet hittar du användbara tips och information om hur du bränner media. Skapa en CD-/DVD-skiva: I det här avsnittet hittar du information om hur du bränner ett medium. Kopiera CD-skivor: I det här avsnittet hittar du information om hur du kopierar ett medium. Imagefil: Här hittar du information om hur du skapar och bränner en imagefil. Spara spår med Nero: I det här avsnittet beskrivs hur du sparar spår på en skiva på hårddisken. Nero Toolkit: I det här avsnittet hittar du användbara verktyg som gör arbetet enklare. Övrigt: Det här avsnittet innehåller information om program som Virus Checker och andra användbara tips om hur du bränner, till exempel hur du utför överbränning. Ytterligare moduler: Det här avsnittet innehåller information om de ytterligare Nero-moduler som är tillgängliga. Nero Burning ROM Allmän information om Nero Burning ROM 6 10

11 Svar på vanliga frågor: Här hittar du svar på vanliga frågor. Ordlista: I ordlistan beskrivs en del av de termer som förknippas med bränning av medier. 1.3 Nyheter i Nero Inledning Även version 6.0 av Nero tillhandahåller en högkvalitativ, användarvänlig programvara som både innehåller stöd för nybörjare och tillfredsställer behoven för de avancerade användarna. Även om gränssnittet har ändrats något tror vi att du kommer att bli imponerad eftersom Nero har blivit ännu enklare och mer användarvänligt. Men det är inte allt, det finns nya tillägg i Neros programutbud. Nero StartSmart är ett program som används för att visa och öppna installerade Nero-komponenter. Med Nero StartSmart kan du välja och öppna rätt program för varje enskild typ av kompilering. Programmen i Nero Toolkit kan även öppnas med Nero StartSmart. Nero BackItUp är ett enkelt och samtidigt kraftfullt program som används för att säkerhetskopiera och återställa data. Nero SoundTrax är ett professionellt program för produktion av ljud-cdskivor. Mer information om Nero SoundTrax hittar du i snabbstartguiden. Version 4 av vårt program för paketskrivning, InCD, är nu tillgänglig. InCD har gjorts om fullständigt och utgör nu riktmärket inom området för paketskrivningsprogram. Mer information om InCD hittar du i snabbstartguiden. Nero Wave Editor stödjer nu plugin-program för DirectX och VST och innehåller nya funktioner och filter. Mer information om Nero Wave Editor hittar du i snabbstartguiden Fönstret Bränner Fönstret Bränner är inte längre ett separat fönster som öppnas när Nero börjar bränna, utan är nu i stället integrerat i Nero-gränssnittet. Det innebär att du endast behöver röra dig i ett gränssnitt. 1.4 Media som stöds i Nero Med Nero kan du bränna både CD- och DVD-skivor. I den här handboken använder vi därför det allmänna begreppet skiva. Du kan bränna CD-skivor med både en CD-brännare och en DVD-brännare. Resultatet beror på vilken skiva som du använder. Med en CD-brännare kan du endast bränna CD-skivor och inte DVD-skivor. Om du vill bränna en särskild kompilering som endast är möjlig med ett specifikt skivformat (Video CD eller Super Video CD) anges motsvarande skivformat. Nero Burning ROM Allmän information om Nero Burning ROM 6 11

12 1.4.1 CD Nero innehåller ett standardanvändargränssnitt som gör all typ av mediegenerering till en barnlek. Du kan använda valfri flik för att skapa CDskivor. Du kan därför hitta detaljerade beskrivningar av respektive flik i motsvarande avsnitt. Eftersom du kan skapa vilken typ av DDCD- eller DVDkompilering som helst på en CD-skiva har vi förklarat hur du bränner en CDskiva, men vi har inte tillhandahållit specifika instruktioner för hur du skapar en DDCD- eller en DVD-skiva DDCD Nero innehåller ett standardanvändargränssnitt som gör all typ av mediegenerering till en barnlek. Det innebär även att de flikar som innehåller egenskaperna för DDCD-skivan nästan är identiska med egenskaperna för en CD-skiva. Proceduren för att kopiera en DDCD-skiva är något annorlunda. Eftersom en DDCD-skiva endast kan användas för data och inte som ett musikmedium så är till exempel fliken Läsalternativ inte tillgänglig för DDCDskivor. Alternativ som val av format ( Mod 1 och Mod 2/XA ) är inte tillgängliga för DDCD-skivor, så det här området inaktiveras på motsvarande flik. De steg som krävs för att skapa en DDCD-skiva skiljer sig inte från de steg som krävs för att skapa en CD-skiva. Därför beskrivs inte hur du skapar en DDCDskiva separat. DDCD-skivan (Double-Density CD) är en utökad version av CD-skivan och är en sorts mellanting mellan CD-skivan och DVD-skivan och kan innehålla upp till 1,3 GB data. Du kan skapa följande kompileringar på en DDCD-skiva: DDCD-ROM-skiva (ISO) Kopia av en DDCD-skiva DDCD-ROM-skiva (start) DDCD-ROM-skiva (UDF) DDCD-ROM-skiva (UDF/ISO) Läs avsnittet Kopiera CD-skivor för att veta hur du kopierar en DDCD-skiva DVD Nero innehåller ett standardanvändargränssnitt som gör all typ av mediegenerering till en barnlek. Det innebär även att de flikar som innehåller egenskaperna för DVD-skivan nästan är identiska med egenskaperna för en CDskiva. Proceduren för att skapa en DVD-skiva (ISO) är något annorlunda eftersom den här typen DVD-skiva till exempel inte alltid tillåter multisessioner, så motsvarande flik är inte alltid tillgänglig. Alternativ som val av format ( Mod 1 och Mod 2/XA ) är inte tillgängliga för DVD-skivor (ISO), så det här området inaktiveras på motsvarande flik. DVD är en förkortning för Digital Versatile Disc. Utåt sett ser en DVD-skiva ut som en vanlig CD-skiva. Den kan dock lagra mycket mer data (för tillfället upp till 4,7 GB jämfört med en vanlig CD-skiva på 650 MB) eftersom informationen Nero Burning ROM Allmän information om Nero Burning ROM 6 12

13 lagras mycket tätare och skivan kan innehålla upp till fyra lager med data. Den här informationen måste läsas av en särskild laser med en modifierad våglängd vilket är anledningen till varför en vanlig CD-enhet inte kan användas för att läsa DVD-skivor. Med Nero kan du bränna följande typer av DVD-skivor: DVD-R DVD-RW DVD+RW DVD+R De steg som krävs för att skapa en DVD-skiva skiljer sig inte från de steg som krävs för att skapa en CD-skiva. Därför beskrivs inte hur du skapar en DVD-skiva separat. Du kan skapa följande kompileringar på en DVD-skiva: DVD-ROM-skiva (ISO) Kopia av en DVD-skiva DVD-ROM-skiva (start) DVD-ROM-skiva (UDF) DVD-ROM-skiva (UDF/ISO) Läs avsnittet Kopiera CD-skivor för att veta hur du kopierar en DVD-skiva HD-BURN HD-BURN är en process där DVD-teknik används för att skriva till CD-R-skivor. Det gör till exempel att det går att dubbla den mängd med data som kan brännas på en CD-R-skiva, med andra ord 1,4 GB i stället för 700 MB. Nero Burning ROM Allmän information om Nero Burning ROM 6 13

14 2 Menystruktur 2.1 Arkiv Ny Det här används för att öppna urvalsfönstret för en ny kompilering Öppna Det här används för att öppna en kompilering som du har sparat sedan tidigare. Kompileringstyp och -innehåll varierar för olika typer av CD-skivor och de har därför olika filtillägg. Du kan välja önskad kompileringstyp i listrutan Filformat Stäng Det här används för att stänga det aktiva fönstret. Om det finns en öppen kompilering, eller om du har ändrat en befintlig kompilering, tillfrågas du om du vill spara ändringarna Spara Det här används för att spara den valda kompileringen Spara som Det här används för att spara den valda kompileringen under ett annat namn Kompileringsegenskaper Det här används för att visa all information om den aktiva kompileringen Uppdatera kompilering Det här används för att uppdatera den aktiva kompileringen. Det här kommandot är inte tillgängligt för alla typer av CD-skivor Inställningar Det här används för att öppna inställningsområdet i Nero. Information om olika inställningar finns i avsnittet Nero Express. Nero Burning ROM Menystruktur 14

15 2.1.9 Sidöversikt Det här används för att öppna ett fönster som innehåller den kompilering som har valts. Du kan även skriva ut den här informationen Skriv ut Det här används för att skriva ut innehållet i den kompilering som har valts Skriv ut skivomslag Det här används för att starta Nero Cover Designer Föregående fil Det här kommandot är endast tillgängligt om du ännu inte har öppnat en befintlig kompilering. I det här fallet visas de fyra senast öppnade kompileringarna Avsluta Det här används för att stänga Nero. Om en kompilering är öppen tillfrågas du om du vill spara den. 2.2 Redigera Ångra Det här används för att ångra den senaste åtgärden Klipp ut Det här används för att kopiera filen till urklippshanteraren och ta bort den från dess ursprungliga plats Kopiera Det här används för att kopiera filen till urklippshanteraren och spara den på dess ursprungliga plats Klistra in Det här används för att klistra in innehållet i urklippshanteraren Klistra in genväg Det här används för att klistra in en genväg i stället för filen. Nero Burning ROM Menystruktur 15

16 2.2.6 Ta bort Det här används för att ta bort den valda filen. Filen tas även omedelbart bort från kompileringsfönstret. I filbläddraren ombeds du att bekräfta en filborttagning när filen är borttagen (det vill säga placera den i Papperskorgen) Välj allt Det här används för att välja alla filer i en mapp Invertera urval Det här används för att invertera ditt val, det vill säga alla de valda filerna avmarkeras och alla ovalda filer markeras Egenskaper Det här används för att visa information om den valda filen. Kompileringsfönstret innehåller information som till exempel filkälla och det datum då filen lades till i kompileringen. I filbläddraren visas egenskaper på samma sätt som i Utforskaren Lägg till filer Det här används för att öppna en dialogruta som innehåller en mapp som du kan lägga till fler i. Du kan ändra mapp och bläddra igenom hela hårddisken och/eller nätverksenheterna. Det här kommandot är endast aktivt om ett kompileringsfönster har valts. Den dialogruta som öppnas är mer eller mindre likadan som filbläddraren i Nero, förutom att den är mindre enkel att använda Skapa mapp Det här används för att skapa en ny mapp i den katalog som du har valt Sök Det här används för att öppna ett sökfönster. Det här kommandot är endast tillgängligt om ett kompileringsfönster är aktivt. Nero Burning ROM Menystruktur 16

17 2.3 Visa Verktygsfält Klicka på det här kommandot för att visa olika alternativ för att visa verktygsfälten Statusrad Klicka på det här kommandot för att aktivera eller inaktivera statusraden. Om det finns en markering bredvid kommandot är statusraden synlig Stora ikoner Klicka på det här kommandot för att visa filerna i filbläddraren med stora ikoner Små ikoner Klicka på det här kommandot för att visa filerna i filbläddraren med små ikoner Lista Klicka på det här kommandot för att visa filerna i filbläddraren som en lista Detaljer Klicka på det här kommandot för att visa detaljer om filerna i filbläddraren, det vill säga ytterligare information bredvid namnet, till exempel filstorlek, filtyp, inspelningsdatum etc Ordna ikoner När du väljer det här kommandot visas olika alternativ för att ordna filer Original En svart punkt framför det här kommandot indikerar att originalfilen och mappnamnen används eller att namnen måste konverteras enligt ISO Level 1, ISO Level 2, Joliet. Se även: ISO Level 1, ISO Level 2, Joliet ISO Level 1, ISO Level 2, Joliet En svart punkt framför det här kommandot indikerar att originalfilen och mappnamnen har konverterats enligt ISO Level 1, ISO Level 2, Joliet eller att originalnamnet bör återställas. Se även: Original Nero Burning ROM Menystruktur 17

18 ISO Level 1, ISO Level 2, Joliet gör att fil- och katalognamn i 8.3-format kan användas (åtta tecken för filnamnet och tre för filtillägget). Du kan endast använda A Ö, 0 9 och understreck (_), specialtecken som, $, % och & får inte användas. Maximalt antal katalognivåer är åtta (inklusive huvudkatalogen) Uppdatera Det här används för att uppdatera innehållet i filbläddraren. 2.4 Brännare Välj brännare Det här används för att visa de brännare som är installerade och gör att du kan välja önskad brännare Välj robot Det här används för att öppna en dialogruta där du kan välja önskad robot. (Endast tillgängligt om plugin-programmet har köpts.) Bränn kompilering Det här används för att öppna dialogrutan Bränn CD. Det här kommandot är endast tillgängligt om en kompilering är aktiv Kopiera skiva Det här används för att öppna dialogrutan Kopiera och gör att du kan ange önskade inställningar och börja kopiera din CD-skiva Bränn image Det här används för att öppna en dialogruta där du väljer en imagefil. När ett val har gjorts startas dialogrutan Bränn CD Bränn hårddiskbackup Det här används för att öppna en dialogruta där du kan välja hårddisk och partition. När du har gjort det öppnas dialogrutan Bränn CD. Obs! Se till att du läser Viktig information som visas före den dialogruta där du väljer hårddisk. Varning: I det här läget går det inte att utföra en säkerhetskopiering av hårddisken för NTFS-partitioner med Windows XP. Windows XP skulle inte längre kunna köras efter att en säkerhetskopiering har återställts. Nero Burning ROM Menystruktur 18

19 2.4.7 Bränn HFS-partition Det här kommandot är endast tillgängligt om en HFS-hårddisk har installerats. Det gör att CD-skivor kan skapas med hjälp av HFS-filsystemet på en Macintoshdator. I Nero kan både rena HFS-CD-skivor samt hybrid-cd-skivor skapas som innehåller HFS- och ISO-data Burn Det här används för att bränna en Det här kommandot är endast tillgängligt om en brännare har installerats som stödjer den här funktionen Radera CD-RW Det här används för att öppna en dialogruta där du kan ta bort ett omskrivningsbart medium. Du kan endast köra det här alternativet om du har en RW-brännare installerat och använder en RW-skiva Mata ut medium Det här används för att öppna släden för den brännare som du har valt så att mediet kan tas bort och ett nytt medium kan sättas i. Det här kommandot är inaktiverat om du har valt en Imagebrännare Slivinformation Det här används för att visa information om det medium som har satts i. Mediet kan ligga i CD-/DVD-enheten eller i en brännare. Obs! Observera att CD-enheter kan endast visa särskilda funktioner, som till exempel CD-text, om det också stöds i datorn. 2.5 Extra Koda filer Det här används för att öppna en dialogruta där du kan konvertera ljudfiler på hårddisken till ett av följande format: WAV WMA AAC (upp till 50 gånger eller 29 dagar, efter det måste du skaffa pluginprogrammet för HE-AAC) MP3 (upp till 30 gånger, efter det måste du skaffa plugin-programmet för MP3 eller mp3pro) mp3pro (upp till 30 gånger, efter det måste du skaffa plugin-programmet för MP3 eller mp3pro) AIF Nero Burning ROM Menystruktur 19

20 VQF Spara spår Det här används för att spara ett spår från ett medium på hårddisken. Ljudspår kan konverteras till WAV-, MP3-, mp3pro-, AIF- eller VQF-filer och imagefiler (nrg) kan skapas från andra filtyper. Du kan endast skapa ett obegränsat antal MP3- eller mp3pro-filer om du har plugin-programmet för MP3 eller mp3pro, som du måste skaffa separat. Annars kan du endast använda mp3pro-kodaren 30 gånger innan den spärras av licensskäl Visa spår Det här gör att du kan visa innehållet på en data-cd-skiva som hexdata och hoppa direkt till olika sektorer Autodetektera CD-/DVD-ROM enhet Den här funktionen är endast tillgänglig om Nero inte har detekterat CD-/DVD- ROM-enheten (inte brännaren). 2.6 Databas Öppna program CD-databas Det här används för att öppna programdatabasen och gör att du kan ta bort, redigera och lägga till en ny CD-skiva. Platsen för programdatabasen definieras på fliken Databas under Inställningar. Information om det här finns i avsnittet Databas Öppna program titeldatabas Det här används för att öppna programdatabasen och gör att du kan söka per titel eller artist. Platsen för programdatabasen definieras på fliken Databas under Inställningar. Information om det här finns i avsnittet Databas Öppna egen CD-databas Det här används för att öppna den egna databasen och gör att du kan ta bort, redigera och lägga till en ny CD-skiva. Platsen för den egna databasen definieras på fliken Databas under Inställningar. Nero Burning ROM Menystruktur 20

21 Information om det här finns i avsnittet Databas Öppna egen titeldatabas Det här används för att öppna den egna databasen och gör att du kan söka per titel eller artist. Platsen för den egna databasen definieras på fliken Databas under Inställningar. Information om det här finns i avsnittet Databas Skapa ny användardatabas Det här används för att öppna en dialogruta där du kan skapa en ny användardatabas. Välj den katalog där du vill att databasen ska sparas. Du tillfrågas sedan om du vill att den nya databasen ska användas som en användardatabas. Om den ska det definieras katalogen på fliken Databas under Inställningar. Information om det här finns i avsnittet Databas Importera Internet-databas Det här används för att öppna en dialogruta där du kan importera Internetdatabasen. Information om det här finns i avsnittet Importera programdatabasen Reparerar en skadad databas Det här används för att öppna en dialogruta där du kan reparera en skadad databas. Eftersom du kanske har både programdatabaser och användardatabaser på datorn måste du välja den databas som du vill reparera. Om det behövs får du en fråga. 2.7 Fönster Horisontell (kompilering uppe) De öppna fönstren ordnas horisontellt med kompileringsfönstret överst Horisontell (kompilering nere) De öppna fönstren ordnas horisontellt med kompileringsfönstret längst ned Vertikal (kompilering vänster) De öppna fönstren ordnas vertikalt med kompileringsfönstret till vänster. Det här är standardinställningen i Nero. Nero Burning ROM Menystruktur 21

Användarhandbok. NeroVision Express 3. Skapa dina egna DVD-, VCD-, SVCD- och minidvdskivor. Nero AG

Användarhandbok. NeroVision Express 3. Skapa dina egna DVD-, VCD-, SVCD- och minidvdskivor. Nero AG Användarhandbok NeroVision Express 3 Skapa dina egna DVD-, VCD-, SVCD- och minidvdskivor hemma Nero AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till NeroVision Express 3 och programvaran

Läs mer

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym Hantera datorn Sitter du bra? Är du nöjd med din arbetsmiljö? Kan du hitta en fil igen efter att du sparat den? Helene visar vad du behöver känna till för att få bra ordning på din dator. I handledningen

Läs mer

Användarhandbok. Protector Suite 2009

Användarhandbok. Protector Suite 2009 Användarhandbok Protector Suite 2009 Informationen som ges här anses vara korrekt och pålitlig. Upek tar emellertid inget ansvar för följderna av användandet av denna information, och inte heller för patentintrång

Läs mer

Installera Linux Mint Utdrag ur användarguiden

Installera Linux Mint Utdrag ur användarguiden Installera Linux Mint Utdrag ur användarguiden Linux Mint 14 Nadia Svensk version: Zwopper och Jan-Olof Sidan 1 av 30 Innehållsförteckning INTRODUKTION TILL LINUX MINT... 3 Historia...3 Syfte...3 Versionsnummer

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

Pinnacle Studio. Ditt liv i filmform. Version 17. Inklusive Pinnacle Studio Plus och Pinnacle Studio Ultimate

Pinnacle Studio. Ditt liv i filmform. Version 17. Inklusive Pinnacle Studio Plus och Pinnacle Studio Ultimate Pinnacle Studio Version 17 Inklusive Pinnacle Studio Plus och Pinnacle Studio Ultimate Ditt liv i filmform Copyright 2013 Corel Corporation. Alla rättigheter reserverade. Respektera upphovsrätten. Innehåll

Läs mer

FileMaker 13. WebDirect Handbok

FileMaker 13. WebDirect Handbok FileMaker 13 WebDirect Handbok 2014 FileMaker Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker, Inc.

Läs mer

Använda ADOBE PREMIERE ELEMENTS 10

Använda ADOBE PREMIERE ELEMENTS 10 Använda ADOBE PREMIERE ELEMENTS 10 Juridiska meddelanden Juridiska meddelanden Juridiska meddelanden finns på http://help.adobe.com/sv_se/legalnotices/index.html. iii Innehåll Kapitel 1: Komma igång med

Läs mer

FileMaker 14. Guide för WebDirect

FileMaker 14. Guide för WebDirect FileMaker 14 Guide för WebDirect 2015 FileMaker Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och FileMaker Go är varumärken som tillhör FileMaker,

Läs mer

Använda Hjälp. Använda direkthjälpen

Använda Hjälp. Använda direkthjälpen Använda Hjälp Använda Hjälp Innehåll Index Bakåt 1 Använda Hjälp Använda direkthjälpen Programvaran Adobe Acrobat Reader 5.1 innehåller fullständig dokumentation i ett lättillgängligt PDF-baserat hjälpsystem.

Läs mer

EMC Documentum Web Publisher

EMC Documentum Web Publisher EMC Documentum Web Publisher Version 6.5 Användarhandbok Artikelnummer 300-006-614 A01 EMC Corporation Bolagets huvudkontor: Hopkinton, MA 01748-9103 1-508-435-1000 www.emc.com Copyright 1994 2008 EMC

Läs mer

PLEXTALK PTN2 Användarmanual

PLEXTALK PTN2 Användarmanual PLEXTALK PTN2 Användarmanual 2009 Shinano Kenshi Co., Ltd. 1 Viktig Information FCC-information Överensstämmelsedeklaration Modellnummer: PTN2 Handelsnamn: PLEXTALK Ansvarigt företag: Shinano Kenshi Co.,

Läs mer

PLEXTALK PTN2 Användarmanual

PLEXTALK PTN2 Användarmanual PLEXTALK PTN2 Användarmanual 2009 Shinano Kenshi Co., Ltd. Viktig Information FCC-information Överensstämmelsedeklaration Modellnummer: PTN2 Handelsnamn: PLEXTALK Ansvarigt företag: Shinano Kenshi Co.,

Läs mer

Habilitering & Hjälpmedel

Habilitering & Hjälpmedel Communicator 4.6 Lathund kring hur du arbetar för programmet Communicator med de absolut vanligaste grunderna och även några mer avancerade funktioner Habilitering & Hjälpmedel Lathund Communicator Ett

Läs mer

Pinnacle Studio. Ditt liv i filmform. Version 15. Inklusive Studio, Studio Ultimate och Studio Ultimate Collection

Pinnacle Studio. Ditt liv i filmform. Version 15. Inklusive Studio, Studio Ultimate och Studio Ultimate Collection Pinnacle Studio Version 15 Inklusive Studio, Studio Ultimate och Studio Ultimate Collection Ditt liv i filmform 41007140 Dokumentation av Nick Sullivan Copyright 1996-2011 Avid Technology, Inc. All rights

Läs mer

Filhantering utforskaren avslöjar

Filhantering utforskaren avslöjar Filhantering utforskaren avslöjar 1 hur information lagras När man skriver ett brev eller ritar en bild skapas ett do kument. Detta måste sparas någonstans för att inte försvinna när datorn slås av. I

Läs mer

Handbok SamLogic CD-Menu Creator 2014

Handbok SamLogic CD-Menu Creator 2014 Handbok SamLogic CD-Menu Creator 2014 SamLogic CD-Menu Creator 2014 Handbok av SamLogic En handbok som beskriver hur menyverktyget SamLogic CD-Menu Creator 2014 används samt en referens över flikar och

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

FileMaker 9. Handbok för Direkt webbpublicering

FileMaker 9. Handbok för Direkt webbpublicering FileMaker 9 Handbok för Direkt webbpublicering 2004-2007 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker är ett varumärke som tillhör

Läs mer

EPiServer 7.5 CMS. Användarhandbok för redaktörer

EPiServer 7.5 CMS. Användarhandbok för redaktörer EPiServer 7.5 CMS Användarhandbok för redaktörer Användarhandbok för redaktörer EPiServer 7.5 CMS Utgåva A, 2013 Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 3 Introduktion 5 Om den

Läs mer

Komma igång med grunderna

Komma igång med grunderna Komma igång med grunderna Komma igång Tobii Communicator Komma igång med grunden Gäller Tobii Communicator version 4.6 eller senare. Innehållet kan ändras utan föregående meddelande. Uppdaterade versioner

Läs mer

Manual. Introduktion. Om du vill läsa manualen på ett annat språk än svenska eller senare upplagor av den kan du gå in på webbplatsen www.bones.ch.

Manual. Introduktion. Om du vill läsa manualen på ett annat språk än svenska eller senare upplagor av den kan du gå in på webbplatsen www.bones.ch. Manual Introduktion Den här manualen ger en heltäckande beskrivning av Milestone 312. Om du bara vill ha en kortare introduktion för att komma igång med att använda spelaren räcker det att läsa snabbguiden

Läs mer

Windows Datorns delar Skrivbordet

Windows Datorns delar Skrivbordet Windows Datorns delar Skrivbordet Mushantering Tangentbord Fönster Mappar och filer Kopiera och flytta Lathunden är anpassad för Kumla kommun Innehållet är avgränsat till datorer utan tryckskärm Anställd

Läs mer

Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema

Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema 2011 Seagate Technology LLC. Med ensamrätt. Seagate, Seagate Technology, Wavelogotypen, GoFlex, GoFlex

Läs mer

Home Edition. Användarmanual LOCKBEE. En produktion av Avtre AB

Home Edition. Användarmanual LOCKBEE. En produktion av Avtre AB Home Edition Användarmanual LOCKBEE En produktion av Avtre AB Användarmanual för Lockbee Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbees funktioner och nyttjande. Vi rekommenderar

Läs mer

Läs denna handbok innan du installerar någon

Läs denna handbok innan du installerar någon Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Läs denna handbok innan du installerar

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

TREND MICRO INCORPORATED

TREND MICRO INCORPORATED Startguide Trend Micro Incorporated förbehåller sig rätten att göra ändringar i detta dokument och i de produkter som beskrivs i dokumentet utan föregående meddelande. Innan programvaran installeras och

Läs mer

Digitalt källskydd en introduktion. Sus Andersson Lär dig kryptering

Digitalt källskydd en introduktion. Sus Andersson Lär dig kryptering Sus Andersson Lär dig kryptering lär dig kryptering 2 kryptering och nycklar vad är det? 3 kryptera meddelanden 3 pc: hämta hem och installera gnupg 4 skapa nycklar 6 testa nycklarna 9 ta emot en krypterad

Läs mer