Information om upphovsrätt och varumärken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information om upphovsrätt och varumärken"

Transkript

1 Nero RescueAgent

2 Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet och allt innehåll skyddas enligt internationell upphovsrätt och andra intellektuella immaterialrätter och tillhör Nero AG eller dess dotterbolag, filialer eller licensgivare. Med ensamrätt. Ingen del av detta dokument får reproduceras, överföras eller kopieras utan uttryckligt skriftligt medgivande från Nero AG. Alla märkesnamn, varumärken och servicemärken tillhör respektive ägare. Varumärken namnges endast i informationssyfte. Nero AG godkänner inte krav som går utöver garantirättigheternas klausuler. Nero AG ansvarar inte för att innehållet i detta dokument är felfritt. Innehållet i såväl den levererade programvaran som i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. I vissa program i programsviter från Nero krävs tekniker som utvecklats av tredjepartstillverkare. Vissa av dessa ingår som testversion i den här sviten. De här teknikerna kan aktiveras kostnadsfritt online eller genom att skicka ett aktiveringsfax för att få obegränsad användning av versionen. Nero publicerar sedan nödvändiga data för att aktivera licensierade tekniker från tredjepartstillverkare för obegränsad användning med Nero 2014 eller Nero 2014 Platinum. Det är därför nödvändigt att ha en Internet-anslutning eller en fax. Om du inte äger upphovsrätten eller har tillåtelse från upphovsrättsinnehavaren kan du överträda nationell eller internationell upphovsrättslagstiftning och bli föremål för att ersätta skador och modifieringar, eller distribueringar av upphovsrättsskyddat material. Kontakta ditt juridiska ombud om du är osäker på dina rättigheter. Upphovsrätt 2013 Nero AG och dess licensgivare. Med ensamrätt. Nero, Nero BackItUp, Nero Burn, Nero Digital, Nero Express, Nero MediaStreaming, Nero Recode, Nero RescueAgent, Nero SmartDetect, Nero Simply Enjoy, Nero SmoothPlay, Nero StartSmart, Nero Surround, Burn-At-Once, LayerMagic, Liquid Media, SecurDisc, SecurDisc-logotypen, Superresolution, UltraBuffer, Nero Burning ROM, NeroKwik, Nero MediaHome Blu-ray, Nero MediaHome Media, Nero MediaHome Burn, Nero MediaHome Play, Nero MediaHome DVD, Nero MediaHome Photobook, Nero MediaHome Faces, Nero MediaHome Move it, Nero MediaHome Sync, Nero Disc to Device, Nero MediaBrowser, Nero MediaHome Themes, Nero Video, Nero Video Express, Nero SoundTrax, Nero WaveEditor och Nero CoverDesigner är registrerade varumärken som tillhör Nero AG. Delar av programvaran utnyttjar Microsoft Windows Media Technologies. Copyright Microsoft Corporation. Med ensamrätt. Denna produkt innehåller delar av en bildkod som ägs av Pegasus Software LLC, Tampa, Florida, USA. Gracenote, CDDB, MusicID, MediaVOCS, logotypen för Gracenote och logotypten för "Powered by Gracenote" är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Gracenote i USA och/eller i andra länder. Tillverkad på licens från Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic och det dubbla D-tecknet är registrerade varumärken som tillhör Dolby Laboratories, Inc. Konfidentiellt opublicerat arbete. Copyright 2011 Dolby Laboratories. Med ensamrätt. Tillverkad på licens under följande amerikanska patentnummer: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 och andra amerikanska och internationella patent som har utfärdats och väntar på utfärdande. DTS och DTS-symbolen är registrerade varumärken och DTS Digital Surround, DTS 2.0 och Digital Out- och DTS-logotyper är varumärken som tillhör DTS, Inc. Produkten inkluderar programvara. DTS, Inc. Med ensamrätt. AVCHD och AVCHD-logotypen, AVCHD Lite och AVCHD Lite-logotypen är varumärken som tillhör Panasonic Corporation och Sony Corporation. Facebook är ett registrerat varumärke som tillhör Facebook, Inc. Yahoo! och Flickr är registrerade varumärken som tillhör Yahoo! Inc. My Space är ett varumärke som tillhör MySpace, Inc. Google, Android, YouTube och Google Drive är varumärken som tillhör Google, Inc. Apple, Apple TV, itunes, itunes Store, ipad, ipod, ipod touch, iphone, Mac och QuickTime är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och i andra länder. Blu-ray Disc, Blu-ray, Blu-ray 3D, BD-Live, BONUSVIEW, BDXL, AVCREC och logotyperna för dem är varumärken som tillhör Blu-ray Disc Association. DVD Logo är ett varumärke som tillhör Format/Logo Licensing Corp. och är registrerat i USA, Japan och andra länder. Bluetooth är ett varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc. Logotypen för USB är ett varumärke som tillhör Universal Serial Bus Implementers Corporation. ActiveX, ActiveSync, Aero, Authenticode, Bing, DirectX, DirectShow, Internet Explorer, Microsoft, MSN, Outlook, Windows, Windows Mail, Windows Media, Windows Media Player, Windows Mobile, Windows.NET, Windows Server, Windows Vista, Windows XP, Windows 7, Xbox, Xbox 360, PowerPoint, Silverlight, logotypen för Silverlight, SkyDriver, Visual C++, startknappen för Windows Vista och logotyperna för Windows är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och i andra länder. FaceVACS och Cognitec är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Cognitec Systems GmbH. DivX och DivX Certified är registrerade varumärken som tillhör DivX, Inc. DVB är ett registrerat varumärke som tillhör DVB Project. NVIDIA, GeForce, ForceWare och CUDA är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör NVIDIA. Sony, Memory Stick, PlayStation och PSP är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Sony Corporation. HDV är ett varumärke som tillhör Sony Corporation och Victor Company of Japan, Limited (JVC). 3GPP är ett varumärke som tillhör European Telecommunications Standards Institute (ETSI). Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Premiere, AIR och Flash är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Adobe Systems, Inc. AMD Athlon, AMD Opteron, AMD Sempron, AMD Turion, ATI Catalyst, ATI Radeon, ATI Remote Wonder och TV Wonder är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Advanced Micro Devices, Inc. Linux är ett registrerat varumärke som tillhör Linus Torvalds. CompactFlash är ett registrerat varumärke som tillhör SanDisk Corporation. UPnP är ett registrerat varumärke som tillhör UPnP Implementers Corporation. Dropbox är ett varumärke som tillhör Dropbox, Inc. Ask och Ask.com är registrerade varumärken som tillhör IAC Search & Media. IEEE är ett registrerat varumärke som tillhör Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. Philips är ett registrerat varumärke som tillhör Koninklijke Philips Electronics.N.V. InstallShield är ett registrerat varumärke som tillhör Macrovision Corporation. Unicode är ett registrerat varumärke som tillhör Unicode, Inc. Check Point är ett registrerat varumärke som tillhör Check Point Software Technologies Ltd. Labelflash är ett varumärke som tillhör Yamaha Corporation. LightScribe är ett registrerat varumärke som tillhör Hewlett-Packard Development Company, L.P. Intel, Intel Media SDK, Intel Core, Intel XScale och Pentium är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Intel Corporation i USA och/eller i andra länder. MP3 SURROUND, MP3PRO och deras logotyper är varumärken som tillhör Thomson S.A. Den här produkten levereras med patent, i USA och andra länder, som ägs och licenseras av AT&T Corp. Andra produkt- och varunamn kan vara varumärken som tillhör sina respektive ägare och inbegriper inga relationer, sponsorförhållanden eller bidragsförhållanden för ägarna. Nero AG förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande. Användningen av denna produkt sker under förutsättning att licensavtalet för slutanvändare godkänns vid installationen av programvaran. Nero AG, Im Stoeckmaedle 18, Karlsbad, Tyskland. Upphovsrätt 2013 Nero AG och dess licensgivare. Med ensamrätt. Nero RescueAgent 2

3 Innehåll Innehåll 1 Komma igång Om användarhandboken Om Nero RescueAgent Arbeta med Nero RescueAgent Systemkrav Starta programmet 6 2 Startfönstret Välja lagringsmedium och genomsökningsnivå 8 3 Fönstret Hittade filer Fönstren Välj specifika filer/visa bara specifika filer Välja filer att återställa 13 4 Skärmen Processen har avslutats Spara loggfil 16 5 Slutfönster 17 6 Teknisk information Filsystem som stöds Tangentkombinationer Versioner av Nero RescueAgent 19 7 Ordlista 20 8 Index 21 9 Kontakt 21 Nero RescueAgent 3

4 Komma igång 1 Komma igång 1.1 Om användarhandboken Den här användarhandboken riktar sig till alla användare som vill lära sig hur Nero RescueAgent fungerar. Handboken beskriver steg för steg hur du använder olika funktioner i programmet. För att få så stort utbyte som möjligt av dokumentationen bör du vara uppmärksam på följande symboler: Anger varningar, villkor eller anvisningar som måste följas exakt. Anger kompletterande information och anvisningar. 1. Starta Siffran i början på en rad anger en anvisning. Utför anvisningarna i angiven ordningsföljd. Anger ett delresultat. Anger ett slutresultat. OK (se...) [ ] Anger textavsnitt och knappar som visas i programmets gränssnitt. De visas med fet stil. Indikerar hänvisningar till andra kapitel. Dessa visas som understrukna röda länkar. Anger en tangentkombination som används för att ange ett visst kommando. Nero RescueAgent 4

5 Komma igång 1.2 Om Nero RescueAgent Med Nero RescueAgent kan du snabbt och enkelt återställa filer från lagringsmedia, som exempelvis har blivit korrupta av repor eller inte kan läsas korrekt på grund av att de är för gamla. Följande lagringsmedia stöds av Nero RescueAgent CD DVD Hårddisk USB-minne Minneskort Diskett För multisessionsskivor och skivor som formaterats för UDF-filsystem och är kompatibla med paketskrivning, erbjuder Nero RescueAgent även alternativet för återställning av raderade filer och äldre filversioner. 1.3 Arbeta med Nero RescueAgent Nero RescueAgent-assistenten hjälper dig att återställa filer i bara några steg. Följande individuella steg är nödvändiga. Välj lagringsmedium och skanningnivå. Sök lagringsmedium för filer som kan återställas. Välj filer som ska återställas och definiera lagringsplats för filerna. Starta Återställa. Spara loggfil. (tillval) Sedan kan du antingen starta en ny skanning, skanna lagringsmedium igen, återställa filer eller avsluta Nero RescueAgent. Närliggande ämnen: Välja lagringsmedium och genomsökningsnivå 8 Välja filer att återställa 13 Spara loggfil 16 Nero RescueAgent 5

6 Komma igång 1.4 Systemkrav Nero RescueAgent är del av Nero-produkten som du har installerat. Deras systemkrav är desamma. Detaljerade systemkrav för denna och alla andra Nero-produkter finns i avsnittet Support på vår webbplats Starta programmet Det finns flera sätt att öppna Nero RescueAgent beroende på olika faktorer, t.ex. vilken produkt du har installerat och vilket operativsystem som du använder. På Windows 7 och tidigare versioner av Windows kan du starta Nero RescueAgent via: Start (startikonen) > (Alla) Program > Nero > Nero 2014 > Nero RescueAgent skrivbordsikonen Nero 2014 Startprogrammet för Nero 2014 erbjuder enkel åtkomst till Nero-program om huvudsaklig användning och länkar till demonstrationer och andra intressanta webbplatser som drivs av Nero. På Windows 8 kan du starta Nero RescueAgent via: panelen Nero 2014 (Start-skärmen i Windows 8) eller skrivbordsikonen 2014 (Skrivbordet i Windows 8) om du använder Nero 2014 Nero Nero RescueAgent 6

7 Startfönstret 2 Startfönstret På startskärmen för Nero RescueAgent kan du välja lagringsmedium, från vilket du återställer data. Dessutom kan du välja mellan en snabb och en djup skanning. Startfönstret Följande inställningsalternativ finns tillgängliga: Nedrullningsbar meny Enhet/medium att återställa data från Alternativknapp Snabbgenomsökning Alternativknapp Djup genomsökning Väljer lagringsmedium från vilket data ska återställas. Väljer snabbare skanning. Med hjälp av snabb skanning hittas raderade filer och äldre filversioner. Väljer djupgående skanning. Den djupgående skanningen söker igenom hela lagringsmediet. Med djupgående skanning söker du individuella fel-metafilposter, korrupta filer, oläsbara delar samt filer som har raderats och inte längre visas i FAT-filsystemet. Den här djupgående skanningen tar mycket längre tid än den snabba. Nero RescueAgent 7

8 Startfönstret Hjälp Nästa Öppnar hjälpfönstret och visar information för program och versionsnummer. Startar sökningen efter filer som kan återställas. 2.1 Välja lagringsmedium och genomsökningsnivå Gör följande för att välja lagringsmedium och skanningnivå: 1. Placera den önskade skivan i disken eller anslut önskat lagringsmedium till din dator. 2. Välj lagringsmedia från menyn Drivrutin/media att återställa data från. 3. Välj önskad skanningnivå. Den snabba skanningen söker lagringsmediets FAT-filsystem. Den snabba skanningen söker raderade filer och äldre filversioner. Den djupgående skanningen söker igenom hela lagringsmediet. Med den djupgående skanningen kan du söka invididuella, felaktiga metafilposter, korrupta filer, oläsbara områden, samt filer som har raderats och som inte är synliga i FATfilsystemet. Den här djupgående skanningen tar mycket längre tid än den snabba. 4. Klicka på Nästa. Snabb skanning eller Djup skanning visas. Förloppet kan följas här. Efter slutförande av sökningen visas skärmen Filer hittades. Närliggande ämnen: Välja filer att återställa 13 Startfönstret 7 Nero RescueAgent 8

9 Fönstret Hittade filer 3 Fönstret Hittade filer Fönstret Filer som hittats visar alla filer som kan återställas. Om filer bara delvis kan återställas markeras de med gult. Om det bara finns en möjlighet att filer kan återställas markeras de med rött. Files Found screen Följande inställningsalternativ finns: Sök Välj Visa Öppnar fönstret Sök fil som gör det möjligt för dig att söka efter en specifik fil via dess filnamn. Fönstret Välj specifika filer öppnas. Här kan filer väljas enligt vissa kriterier och problemkategorier kan väljas för återställning. Öppnar fönstret Visa bara angivna filer. Här kan filer väljas enligt vissa kriterier och problemkategorier kan väljas för återställning. Fönstret Bläddra efter mapp visas. Här kan du ange den mapp där du vill spara återställda filer. Nero RescueAgent 9

10 Fönstret Hittade filer n Återställ alla filer till en enda katalog Tillbaka Nästa Återställer alla filer i katalogen som du har definierat i fönstret Bläddra efter mapp. Du kommer tillbaka till startfönstret. Startar återställning av valda filer. Endast tillgängligt när en lagringsplats för filerna som ska återställas redan har angetts. Närliggande ämnen: Välja filer att återställa 13 Nero RescueAgent 10

11 Fönstret Hittade filer 3.1 Fönstren Välj specifika filer/visa bara specifika filer I fönstren Välj specifika filer och Visa bara specifika filer kan filer markeras och visas på skärmen Filer som hittats. Filerna kan väljas enligt vissa kriterier och samma gäller för problemkategorier, där en enkel översikt erhålls även för långa listor. Följande inställningsalternativ finns: Fönstren Välj specifika filer och Visa bara specifika filer Alla filer Alla problem Alla normala filer Alla raderade filer Alla felaktiga filer Väljer alla filer eller visar dem Väljer alla filer från alla problemkategorier eller visar dem. Markerar alla filer eller visar filer där inga fel har påträffats. Markerar alla raderade filer eller visar dem. Väljer alla korrupta filer eller visar dem. Nero RescueAgent söker korrupta filer endast när alternativet Nero RescueAgent 11

12 Fönstret Hittade filer Djupgående skanning har valts i startfönstret. Alla filer med felaktig a filnamn Alla tidigare versioner Alla återställningsbara filer Alla ej återställningsbara filer Alla valda filer Alla filer som inte är valda Inmatningsfältet Hela eller del av filnamnet: Markerar alla filer med felaktiga filnamn eller visar dem. Nero RescueAgent söker filer med felaktiga filnamn bara om alternativet Djupgående skanning har valts i startfönstret. Markerar alla äldre filversioner eller visar dem. Markerar alla filer som kan återställas eller visar dem. Markerar alla filer som inte kan återställas eller visar dem. Visar alla valda filer Endast tillgängligt i fönstret Visa bara specifika filer. Visar alla filer som inte har valts. Endast tillgängligt i fönstret Visa bara specifika filer. Ange en sökterm här som ska sökas efter i listade filer i skärmen Filer som hittats. Alla filer som innehåller söktermen listas eller visas. Välj Visa Avbryt Stänger fönstret Välj specifika filer och markerar alla valda kriterier och problemkategorier i fönstret Filer som hittats. Stänger fönstret Visa bara specifika filer och visar alla valda kriterier och problemkategorier i fönstret Filer som hittats. Stänger fönstren Välj specifika filer eller Visa bara specifika filer. Nero RescueAgent 12

13 Fönstret Hittade filer 3.2 Välja filer att återställa Skärmen Filer som hittats listar alla filer och mappar som kan återställas. Eftersom listan kan bli mycket lång är det möjligt att visa filer enligt vissa kriterer och problemkategorier. Filerna kan även väljas från mappträdet. Följande krav måste vara uppfyllda: Du har sökt önskat lagringsmedium efter filer som ska återställas. Fönstret Filer som hittats visas. För att välja filer enligt specifika kriterier och problemkategorier fortsätter du enligt följande: 1. Om du vill söka en viss fil via filnamnet: 1. Klicka på knappen Sök. Fönstret Sök fil öppnas. 2. Ange hela filnamnet eller en del av det i inmatningsfältet Filnamn. 3. Om du vill att Nero RescueAgent ska söka efter filnamnet som ett separat ord markerar du kryssrutan Matcha helt ord. 4. Om du vill att Nero RescueAgent ska vara skiftlägeskänsligt (stora och små bokstäver) för filnamnet markerar du kryssrutan Matcha skiftläge. 5. Om du vill att Nero RescueAgent ska välja den hittade filen markerar du kryssrutan Välj hittad fil. 6. Klicka på knappen Sök. Om en fil som matchar dina sökkriterier hittas markeras den i listan på skärmen Filer som hittats. 7. Klicka på Stäng. Fönstret stängs. 2. Om du vill välja specifika filer: 1. Klicka på Välj. Fönstret Välj specifika filer öppnas. 2. Välj kryssrutan för önskade kriterier eller ange en sökterm i inmatningsfältet Hela eller delar av filnamnet och klicka på knappen Välj. Fönstret Välj specifika filer stängs. en Välj markeras nu. 3. Om du bara vill att specifika filer ska visas: 1. Klicka på knappen Visa. Fönstret Visa endast specifika filer visas. 2. Markera kryssrutorna för kriterier och problemkategorier eller ange en sökterm i inmatningsfältet Hela eller delar av ett filnamn och klicka på knappen Visa. Fönstret Visa bara specifika filer stängs. en Visa markeras nu. 4. Klicka på knappen för att definiera målmappen för den fil som ska återställas. Fönstret Sök mapp öppnas. Nero RescueAgent 13

14 Fönstret Hittade filer Mappen i vilken filerna ska lagras får inte placeras på samma lagringsmedium, från vilket filerna ska återställas. 5. Välj mappen i vilken filerna ska lagras och klicka på knappen OK. Fönstret Sök i mapp stängs. 6. Klicka på Nästa. Nero RescueAgent startar återställningen av valda filer. Detta kan ta lite tid beroende på hur allvarligt lagringsmediet har skadats. Efter att återställningen är klar visas skärmen Process klar. Närliggande ämnen: Spara loggfil 16 Fönstret Hittade filer 9 Fönstren Välj specifika filer/visa bara specifika filer 11 Nero RescueAgent 14

15 Skärmen Processen har avslutats 4 Skärmen Processen har avslutats Alla återställda filer visas på skärmen Process klar. Skärmen indikerar även hur många filer som inte kan återställas. Du kan spara en loggfil som en sammanställning över den utförda återställningen. Följande inställningsalternativ finns: Skärmen Processen har avslutats Spara loggfil Dialogrutan Spara som visas. Du kan ange lagringsplats för loggfilen här. Loggfilen sparas i TXT-format. Länk Återställningsmapp Kontextmenyn Utforska den här mappen Öppnar mappen i vilken återställda filer sparades. Öppnar mappen i vilken den markerade filen sparades i Windows Utforskaren. Tillbaka Nästa Du kommer tillbaka till fönstret Återställning. Ändrar till slutfönstret Nero RescueAgent. Nero RescueAgent 15

16 Skärmen Processen har avslutats 4.1 Spara loggfil Följande krav måste vara uppfyllda: Du har återställt filer med Nero RescueAgent. Skärmen Processen har avslutas visas. Om du vill spara en loggfil fortsätter du enligt följande: 1. Klicka på knappen Spara loggfil. Fönstret Spara som öppnas. 2. Välj den mapp du vill att loggfilen ska sparas till och klicka på knappen OK. Dialogrutan Spara som stängs. 3. Klicka på Nästa. Slutskärmen för Nero RescueAgent visas. Du kan nu antingen starta en ny skanning, skanna samma lagringsmedium igen, återställa fler filer eller stänga Nero RescueAgent. Närliggande ämnen: Skärmen Processen har avslutats 15 Nero RescueAgent 16

17 Slutfönster 5 Slutfönster I slutfönstret kan du antingen starta en ny skanning, skanna samma lagringsmedium igen, återställa fler filer eller avsluta. Slutfönster Följande menyikoner finns: Ny sökning Sök igenom samma enhet Återställ fler filer Du kommer tillbaka till startfönstret. Startar om en skanning på samma drivrutin med samma skanningalternativ. Ändrar till fönstret Filer som hittats. Här kan du välja ytterligare filer att återställa, eller bara starta om återställningen med filer som redan har valts. Nero RescueAgent 17

18 Teknisk information 6 Teknisk information 6.1 Filsystem som stöds UDF (version 1.0 till 2.6) CDFS (ISO 9660, inklusive Joliet). Multisessionsskiva UDF/ISO-bryggskiva NTFS FAT 16, FAT 32, ExtFAT 6.2 Tangentkombinationer I Nero RescueAgent kan menykommandon utföras via fördefinierade tangentkombinationer. Följande tangentkombinationer finns: [Ctrl+B] [Ctrl+R] [Ctrl+S] [Ctrl+C] [Ctrl+A] [Ctrl+P] [Ctrl+D] [Ctrl+L] Återvänder till den föregående sidan. Startar återställningen. Det här alternativet är endast tillgängligt i fönstret Filer att återställa. Startar sökningen efter filer på valt lagringsmedium. Endast tillgängligt för startskärmen. Avbryter återställning av filer. Det här alternativet är endast tillgängligt i fönstret Filer återställs. Väljer alla filer på skivan. Det här alternativet är endast tillgängligt i fönstret Filer att återställa. Väljer alla filer för vilka problem har fastställts och återställning krävs. Det här alternativet är endast tillgängligt i fönstret Filer att återställa. Öppnar fönstret Välj mapp. Det här alternativet är endast tillgängligt i fönstret Filer att återställa. Fönstret Spara som öppnas. Här kan du lagra en loggfil och ange lagringsplats. Det här alternativet finns endast tillgängligt i fönstret Återställningen är klar. Nero RescueAgent 18

19 Teknisk information Ctrl+Pos 1 en Alt+Plus Alt+Minusknappen Esc Du kommer tillbaka till startfönstret. Det här alternativet finns endast tillgängligt i fönstret Återställningen är klar. Expanderar alla poster i katalogträdet, med start från den markerade posten eller från roten om ingen post markerats. Det här alternativet är endast tillgängligt i fönstret Filer att återställa. Döljer alla poster i katalogträdet med början från den markerade posten eller från roten om ingen post har markerats. Det här alternativet är endast tillgängligt i fönstret Filer att återställa. Nero RescueAgent stängs. 6.3 Versioner av Nero RescueAgent Nero RescueAgent finns tillgänglig i olika versioner med olika funktioner. Förutom den fullständiga versionen av Nero RescueAgent finns det versioner med begränsade funktioner. Nero RescueAgent Essentials och testversionerna av Nero RescueAgent har följande begränsningar: Filer som kan återställas är begränsat till fem per session Nero RescueAgent 19

20 Ordlista 7 Ordlista Bridge Disc En Bridge Disc är en typ av CD-ROM-skiva som kan läsas från CD-enheter, men också från CD-I-enheter, exempelvis en bild-cd. Den definieras i White Book Standard och innehåller extra information på ett XA-spår (Standard Architecture) på CD-ROM. FAT FAT (File Allocation Table) är ett filsystem som har utvecklats av Microsoft. FAT 12, FAT 16 och FAT 32 används på alla typer av flyttbara lagringsmedia (exempelvis USB-minnen, minneskort). ISO 9660 International Organization for Standardization har definierat Universal Standard 9660, som fastställer funktioner för CD. Det här formatet är plattformsoberoende och kan därför läsas av datorer med olika operativsystem. För att säkerställa universell läsbarhet, ska de filnamn som används vara så korta som möjligt. (I en DOS-miljö ska inte mer än åtta tecken användas). Joliet Joliet är ett tillägg till ISO-9660-standarden för filnamn. Joliet har utformats av Microsoft för att återge fler tecken. Filnamnet kan innehålla upp till 64 tecken och innehålla bokstäverna A-Z, a-z, umlauts, samt tecken från kinesiska, japanska och koreanska. Multisessionsskiva En multisessionsskiva kan innehålla flera sessioner som inte är fasta. Det innebär att ytterligare data kan läggas till i nya sessioner senare, och att skivan inte stängs förrän den är full. NTFS New Technology File System är ett Windows -filsystem. Systemets fördelar omfattar separerad åtkomst- och behörighetshantering, samt defragmenterad datalagring som gör att processhastigheten är hög. Packet-Writing Paketskrivning är en metod för att skriva till optiska media i inkrement. Ett optiskt medium, till exempel en DVD-skiva, kan användas som en hårddisk. På så sätt kan filer kopieras, flyttas, ändras eller raderas på respektive optiskt medium. UDF Universal Disc Format är ett plattformsoberoende filsystem. Filnamnen kan vara upp till 255 tecken långa; teckenuppsättningar på 8 och 16 bitar stöds. Nero RescueAgent 20

21 Kontakt 8 Kontakt Nero RescueAgent är en produkt från Nero AG. Nero AG Im Stöckmädle 18 Internet: DE Karlsbad Support: Tyskland Fax: Upphovsrätt 2013 Nero AG och dess licensgivare. Med ensamrätt. Nero RescueAgent 21

Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet och allt innehåll skyddas enligt internationell upphovsrätt och andra intellektuella

Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet och allt innehåll skyddas enligt internationell upphovsrätt och andra intellektuella Nero MediaBrowser Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet och allt innehåll skyddas enligt internationell upphovsrätt och andra intellektuella immaterialrätter och tillhör Nero AG

Läs mer

Nero SecurDisc Viewer

Nero SecurDisc Viewer Nero SecurDisc Viewer Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet och allt innehåll skyddas enligt internationell upphovsrätt och andra intellektuella immaterialrätter och tillhör Nero

Läs mer

Information om upphovsrätt och varumärken

Information om upphovsrätt och varumärken Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet och allt innehåll skyddas enligt internationell upphovsrätt och andra intellektuella immaterialrätter och tillhör Nero AG eller dess dotterbolag,

Läs mer

Information om upphovsrätt och varumärken

Information om upphovsrätt och varumärken Nero ControlCenter Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet och allt innehåll skyddas enligt internationell upphovsrätt och andra intellektuella immaterialrätter och tillhör Nero AG

Läs mer

Användarhandbok för Nero RescueAgent

Användarhandbok för Nero RescueAgent Användarhandbok för Nero RescueAgent Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken för Nero RescueAgent och allt innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt.

Läs mer

Manuell Nero BurnRights

Manuell Nero BurnRights Manuell Nero BurnRights Information om upphovsrätt och varumärken Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet, i likhet med programvaran som beskrivs här, tillhandahålls som en licens

Läs mer

S T E G F Ö R S T E G. Skapa ett nytt RocketSync-konto... 2. Information om upphovsrätt och varumärken... 7. Innehållsförteckning

S T E G F Ö R S T E G. Skapa ett nytt RocketSync-konto... 2. Information om upphovsrätt och varumärken... 7. Innehållsförteckning S T E G F Ö R S T Innehållsförteckning Skapa ett nytt RocketSync-konto... 2 Information om upphovsrätt och varumärken... 7 E G Skapa ett nytt RocketSync-konto Min online-lagring är din egen personliga

Läs mer

Nero SecurDisc Viewer 2

Nero SecurDisc Viewer 2 Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet och allt innehåll skyddas enligt internationell upphovsrätt och andra intellektuella immaterialrätter och tillhör Nero AG eller dess dotterbolag,

Läs mer

Manuell Nero BurnRights

Manuell Nero BurnRights Manuell Nero BurnRights Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet och allt innehåll skyddas enligt internationell upphovsrätt och andra intellektuella immaterialrätter och tillhör Nero

Läs mer

Manuell Nero ControlCenter

Manuell Nero ControlCenter Manuell Nero ControlCenter Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet och allt innehåll skyddas enligt internationell upphovsrätt och andra intellektuella immaterialrätter och tillhör

Läs mer

Manuell. Nero SecurDisc Viewer

Manuell. Nero SecurDisc Viewer Manuell Nero SecurDisc Viewer Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet, i likhet med programvaran som beskrivs här, tillhandahålls som en licens och får endast användas eller återskapas

Läs mer

Manuell Nero DriveSpeed

Manuell Nero DriveSpeed Manuell Nero DriveSpeed Information om upphovsrätt och varumärken Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet, i likhet med programvaran som beskrivs här, tillhandahålls som en licens

Läs mer

Manuell Nero RescueAgent

Manuell Nero RescueAgent Manuell Nero RescueAgent Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet och allt innehåll skyddas enligt internationell upphovsrätt och andra intellektuella immaterialrätter och tillhör Nero

Läs mer

Manuell Nero RescueAgent

Manuell Nero RescueAgent Manuell Nero RescueAgent Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet och allt innehåll skyddas enligt internationell upphovsrätt och andra intellektuella immaterialrätter och tillhör Nero

Läs mer

Manuell Nero BurnRights

Manuell Nero BurnRights Manuell Nero BurnRights Information om upphovsrätt och varumärken Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet, i likhet med programvaran som beskrivs här, tillhandahålls som en licens

Läs mer

Manuell Nero RescueAgent

Manuell Nero RescueAgent Manuell Nero RescueAgent Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet, i likhet med programvaran som beskrivs här, tillhandahålls som en licens och får endast användas eller återskapas

Läs mer

Information om upphovsrätt och varumärken

Information om upphovsrätt och varumärken Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet och allt innehåll skyddas enligt internationell upphovsrätt och andra intellektuella immaterialrätter och tillhör Nero AG eller dess dotterbolag,

Läs mer

Manuell Nero ControlCenter

Manuell Nero ControlCenter Manuell Nero ControlCenter Information om upphovsrätt och varumärken Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet, i likhet med programvaran som beskrivs här, tillhandahålls som en licens

Läs mer

Manuell Nero ControlCenter

Manuell Nero ControlCenter Manuell Nero ControlCenter Information om upphovsrätt och varumärken Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet, i likhet med programvaran som beskrivs här, tillhandahålls som en licens

Läs mer

Manuell Nero ControlCenter

Manuell Nero ControlCenter Manuell Nero ControlCenter Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet, i likhet med programvaran som beskrivs här, tillhandahålls som en licens och får endast användas eller återskapas

Läs mer

Manuell Nero ControlCenter

Manuell Nero ControlCenter Manuell Nero ControlCenter Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet och allt innehåll skyddas enligt internationell upphovsrätt och andra intellektuella immaterialrätter och tillhör

Läs mer

Nero Disc to Device 2

Nero Disc to Device 2 Nero Disc to Device Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet och allt innehåll skyddas enligt internationell upphovsrätt och andra intellektuella immaterialrätter och tillhör Nero AG

Läs mer

Manuell SecurDisc Viewer

Manuell SecurDisc Viewer Manuell SecurDisc Viewer Information om upphovsrätt och varumärken Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet, i likhet med programvaran som beskrivs här, tillhandahålls som en licens

Läs mer

Nero Disc to Device 2

Nero Disc to Device 2 Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet och allt innehåll skyddas enligt internationell upphovsrätt och andra intellektuella immaterialrätter och tillhör Nero AG eller dess dotterbolag,

Läs mer

Handbok för Nero ImageDrive

Handbok för Nero ImageDrive Handbok för Nero ImageDrive Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken till Nero ImageDrive och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Den här

Läs mer

Nero AG SecurDisc Viewer

Nero AG SecurDisc Viewer Användarhandbok för SecurDisc Nero AG SecurDisc Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken

Läs mer

Information om upphovsrätt och varumärken

Information om upphovsrätt och varumärken Nero MediaHome Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet och allt innehåll skyddas enligt internationell upphovsrätt och andra intellektuella immaterialrätter och tillhör Nero AG eller

Läs mer

Användarhandbok för InCD Reader

Användarhandbok för InCD Reader Användarhandbok för InCD Reader Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken innehåller

Läs mer

Användarhandbok för Nero BurnRights

Användarhandbok för Nero BurnRights Användarhandbok för Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken för och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Den här användarhandboken innehåller

Läs mer

Användarhandbok för Nero DriveSpeed

Användarhandbok för Nero DriveSpeed Användarhandbok för Nero DriveSpeed Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Handboken till Nero DriveSpeed och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Denna handbok

Läs mer

Dell Mobile Sync. Manuell

Dell Mobile Sync. Manuell Dell Mobile Sync Manuell Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet, i likhet med programvaran som beskrivs här, tillhandahålls som en licens och får endast användas eller återskapas

Läs mer

Innehåll Börja framgångsrikt! Installera InCD Reader Åtkomst till SecurDisc-skivor SecurDisc-snabbmenyn 7

Innehåll Börja framgångsrikt! Installera InCD Reader Åtkomst till SecurDisc-skivor SecurDisc-snabbmenyn 7 Manuell InCD Reader Innehåll Innehåll 1 Börja framgångsrikt! 3 1.1 Om InCDReader 3 1.2 Om användarhandboken 3 2 Installera InCD Reader 4 3 Åtkomst till SecurDisc-skivor 6 4 SecurDisc-snabbmenyn 7 4.1 Fönstret

Läs mer

Manuell Nero InfoTool

Manuell Nero InfoTool Manuell Nero InfoTool Informationen zu Urheberrecht und Marken_Suite Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet, i likhet med programvaran som beskrivs här, tillhandahålls som en licens

Läs mer

Användarhandbok för Nero Scout

Användarhandbok för Nero Scout Användarhandbok för Nero Scout Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken till Nero Scout och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Den här användarhandboken

Läs mer

Användarhandbok för Nero ControlCenter

Användarhandbok för Nero ControlCenter Användarhandbok för Nero ControlCenter Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken till Nero ControlCenter och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt.

Läs mer

Nero AG Nero DiscCopy

Nero AG Nero DiscCopy Användarhandbok för Nero DiscCopy Nero AG Nero DiscCopy Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken till Nero DiscCopy och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med

Läs mer

Manuell Nero Kwik Media

Manuell Nero Kwik Media Manuell Nero Kwik Media Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet och allt innehåll skyddas enligt internationell upphovsrätt och andra intellektuella immaterialrätter och tillhör Nero

Läs mer

Användarhandbok för Nero Burn och Nero Burn Settings för MCE

Användarhandbok för Nero Burn och Nero Burn Settings för MCE Användarhandbok för Nero Burn och Nero Burn Settings för MCE Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken och allt innehåll i den skyddas av upphovsrätten och tillhör Nero AG. Med

Läs mer

Användarhandbok för Nero MediaStreaming för MCE

Användarhandbok för Nero MediaStreaming för MCE Användarhandbok för Nero MediaStreaming för MCE Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Innehållet i denna användarhandbok är skyddat av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken

Läs mer

Information om upphovsrätt och varumärken

Information om upphovsrätt och varumärken Nero Burning ROM Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet och allt innehåll skyddas enligt internationell upphovsrätt och andra intellektuella immaterialrätter och tillhör Nero AG eller

Läs mer

Manuell Nero Express

Manuell Nero Express Manuell Nero Express Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet och allt innehåll skyddas enligt internationell upphovsrätt och andra intellektuella immaterialrätter och tillhör Nero

Läs mer

Manuell Nero InfoTool

Manuell Nero InfoTool Manuell Nero InfoTool Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet och allt innehåll skyddas enligt internationell upphovsrätt och andra intellektuella immaterialrätter och tillhör Nero

Läs mer

Information om upphovsrätt och varumärken

Information om upphovsrätt och varumärken Nero Express Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet och allt innehåll skyddas enligt internationell upphovsrätt och andra intellektuella immaterialrätter och tillhör Nero AG eller

Läs mer

2 Startfönstret 10 2.1 Utökat område (startfönstret) 11. 3 Kompileringsfönstret 13

2 Startfönstret 10 2.1 Utökat område (startfönstret) 11. 3 Kompileringsfönstret 13 Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet och allt innehåll skyddas enligt internationell upphovsrätt och andra intellektuella immaterialrätter och tillhör Nero AG eller dess dotterbolag,

Läs mer

Information om upphovsrätt och varumärken

Information om upphovsrätt och varumärken Manuell Nero Live Information om upphovsrätt och varumärken Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet, i likhet med programvaran som beskrivs här, tillhandahålls som en licens och får

Läs mer

Användarhandbok. Ahead Software AG

Användarhandbok. Ahead Software AG Användarhandbok Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till InCD och allt innehåll i den skyddas av upphovsrätten och tillhör Ahead Software. Med ensamrätt. Den här

Läs mer

Sharpdesk V3.3. Installationsguide Version 3.3.03

Sharpdesk V3.3. Installationsguide Version 3.3.03 Sharpdesk V3.3 Installationsguide Version 3.3.03 Upphovsrätt 2000-2009 av SHARP CORPORATION. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är förbjudet,

Läs mer

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Läs det här dokumentet innan du installerar Mac OS X. Det innehåller viktig information om att installera Mac OS X. Systemkrav Om du ska uppgradera till

Läs mer

Information om upphovsrätt och varumärken

Information om upphovsrätt och varumärken Nero Video Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet och allt innehåll skyddas enligt internationell upphovsrätt och andra intellektuella immaterialrätter och tillhör Nero AG eller dess

Läs mer

Manuell Nero Kwik Media

Manuell Nero Kwik Media Manuell Nero Kwik Media Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet och allt innehåll skyddas enligt internationell upphovsrätt och andra intellektuella immaterialrätter och tillhör Nero

Läs mer

Din manual SONY MSAC-EX1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/681769

Din manual SONY MSAC-EX1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/681769 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY MSAC-EX1. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Manuell Nero BackItUp

Manuell Nero BackItUp Manuell Nero BackItUp Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet, i likhet med programvaran som beskrivs här, tillhandahålls som en licens och får endast användas eller återskapas i enlighet

Läs mer

Information om upphovsrätt och varumärken

Information om upphovsrätt och varumärken Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet och allt innehåll skyddas enligt internationell upphovsrätt och andra intellektuella immaterialrätter och tillhör Nero AG eller dess dotterbolag,

Läs mer

Manuell Nero Burning ROM

Manuell Nero Burning ROM Manuell Nero Burning ROM Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet och allt innehåll skyddas enligt internationell upphovsrätt och andra intellektuella immaterialrätter och tillhör Nero

Läs mer

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG Användarhandbok Nero BackItUp Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till Nero BackItUp och innehållet i den är skyddat av copyright och tillhör Ahead Software. Alla

Läs mer

Dell Precision T1650. Information om installation och funktioner. Framsida och baksida. Om varningar

Dell Precision T1650. Information om installation och funktioner. Framsida och baksida. Om varningar Dell Precision T1650 Information om installation och funktioner Om varningar VARNING: Detta meddelande indikerar risk för skada på egendom eller person, eller livsfara. Framsida och baksida Figur 1. Framsida

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen

Läs mer

HP OfficeJet 200 Mobile Printer series. Installationshandbok för Bluetooth

HP OfficeJet 200 Mobile Printer series. Installationshandbok för Bluetooth HP OfficeJet 200 Mobile Printer series Installationshandbok för Bluetooth Copyright-information Copyright 2017 HP Development Company, L.P Utgåva 1, 4/2017 Meddelanden från HP Informationen i detta dokument

Läs mer

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.04

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.04 SharpdeskTM R3.2 Installationsguide Version 3.2.04 Upphovsrätt 2000-2007 av Sharp Corporation. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är

Läs mer

Sharpdesk V3.3. Installationsguide Version 3.3.08

Sharpdesk V3.3. Installationsguide Version 3.3.08 Sharpdesk V3.3 Installationsguide Version 3.3.08 Upphovsrätt 2000-2010 av SHARP CORPORATION. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är förbjudet,

Läs mer

Komma igång med Grid Player

Komma igång med Grid Player Komma igång med Grid Player Grid Player for ios version 1.3 Sensory Software International Ltd 2011 1 Om Grid Player Grid Player är en Alternativ kommunikations App (AKK) för personer som inte kan tala

Läs mer

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.03

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.03 SharpdeskTM R3.2 Installationsguide Version 3.2.03 Upphovsrätt 2000-2005 av Sharp Corporation. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är

Läs mer

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services FileMaker Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services 2004 2009, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker, filmappslogotypen,

Läs mer

Dell Latitude E5430/E5530

Dell Latitude E5430/E5530 Dell Latitude E5430/E5530 Information om installation och funktioner Om varningar VARNING: Detta meddelande indikerar risk för skada på egendom eller person, eller livsfara. Latitude E5430 Framifrån och

Läs mer

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok Blackwire C310/C320 Sladdanslutet USB-headset Användarhandbok Innehåll Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grundläggande fakta om headsetet 5 Sätta på dig headsetet

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i

Läs mer

Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet och allt innehåll skyddas enligt internationell upphovsrätt och andra intellektuella

Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet och allt innehåll skyddas enligt internationell upphovsrätt och andra intellektuella Manuell Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet och allt innehåll skyddas enligt internationell upphovsrätt och andra intellektuella immaterialrätter och tillhör Nero AG eller dess

Läs mer

Manuell Nero CoverDesigner

Manuell Nero CoverDesigner Manuell Nero CoverDesigner Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet, i likhet med programvaran som beskrivs här, tillhandahålls som en licens och får endast användas eller återskapas

Läs mer

Dell OptiPlex 7010. Information om installation och funktioner. Minitorndator fram- och baksida. Om varningar

Dell OptiPlex 7010. Information om installation och funktioner. Minitorndator fram- och baksida. Om varningar Dell OptiPlex 7010 Information om installation och funktioner Om varningar VARNING: Detta meddelande indikerar risk för skada på egendom eller person, eller livsfara. Minitorndator fram- och baksida Figur

Läs mer

Manuell Nero Burning ROM

Manuell Nero Burning ROM Manuell Nero Burning ROM Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet, i likhet med programvaran som beskrivs här, tillhandahålls som en licens och får endast användas eller återskapas

Läs mer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installationsanvisningar för programvaran Svenska LB9154001 INLEDNING Funktioner P-touch Editor Skrivardrivrutin P-touch Address Book (endast i Windows ) Gör det enkelt

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Push - installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan

Läs mer

Norton 360 Online Användarhandbok

Norton 360 Online Användarhandbok Användarhandbok Norton 360 Online Användarhandbok Dokumentation version 1,0 2007 Symantec Corporation. Med ensamrätt. Den licensierade programvaran och dokumentationen betraktas som kommersiell programvara

Läs mer

Handbok. Nero MediaHome. Nero AG

Handbok. Nero MediaHome. Nero AG Handbok Nero MediaHome Nero AG Information om copyright och varumärken Handboken Nero MediaHome och innehållet i den är skyddat av copyright och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Den här handboken innehåller

Läs mer

Boot Camp Installationshandbok

Boot Camp Installationshandbok Boot Camp Installationshandbok Innehåll 3 Introduktion 3 Det här behöver du 4 Installationsöversikt 4 Steg 1: Leta efter uppdateringar 4 Steg 2: Förbered din Mac för Windows 4 Steg 3: Installera Windows

Läs mer

Dell Precision Workstation T3600/T5600/ T7600

Dell Precision Workstation T3600/T5600/ T7600 Dell Precision Workstation T3600/T5600/ T7600 Information om installation och funktioner Om varningar VARNING: Detta meddelande indikerar risk för skada på egendom eller person, eller livsfara. Dell Precision

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan skriftligt

Läs mer

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET.

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. INSITE INSTALLATIONSBULLETIN Sid 2: Installera INSITE Sid 7: Ta bort INSITE OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. OM PROGRAMVARAN INSTALLERAS ELLER ANVÄNDS PÅ FELAKTIGT

Läs mer

Boot Camp Installationshandbok

Boot Camp Installationshandbok Boot Camp Installationshandbok Innehåll 3 Introduktion 3 Det här behöver du 4 Installationsöversikt 4 Steg 1: Leta efter uppdateringar 4 Steg 2: Förbered din Mac för Windows 4 Steg 3: Installera Windows

Läs mer

Boot Camp Installationshandbok

Boot Camp Installationshandbok Boot Camp Installationshandbok Innehåll 3 Introduktion 4 Det här behöver du 5 Installationsöversikt 5 Steg 1: Leta efter uppdateringar 5 Steg 2: Förbered din Mac för Windows 5 Steg 3: Installera Windows

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i

Läs mer

Manuell Nero StartSmart

Manuell Nero StartSmart Manuell Nero StartSmart Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet, i likhet med programvaran som beskrivs här, tillhandahålls som en licens och får endast användas eller återskapas i

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK

INSTALLATIONSHANDBOK , Talsyntes INSTALLATIONSHANDBOK Innehåll Systemkrav 2 Installation med programskivan 3 Installation efter nedladdning från internet 4 Installation tillval/tillägg 7 Installation av MSI-filer (skolor och

Läs mer

Windows Vista /Windows 7 Installationsguide

Windows Vista /Windows 7 Installationsguide Windows Vista / 7 Installationsguide Innan du kan använda maskinen måste du installera maskinvaran och drivrutinen. Läs "snabbguiden" och den här "Windows Vista / 7 installationsguide" för inställnings-

Läs mer

Manuell Nero BackItUp

Manuell Nero BackItUp Manuell Nero BackItUp Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet, i likhet med programvaran som beskrivs här, tillhandahålls som en licens och får endast användas eller återskapas i enlighet

Läs mer

Manuell Nero Burning ROM

Manuell Nero Burning ROM Manuell Nero Burning ROM Information om upphovsrätt och varumärken Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet, i likhet med programvaran som beskrivs här, tillhandahålls som en licens

Läs mer

Guide för Wi-Fi-inställningar

Guide för Wi-Fi-inställningar Guide för Wi-Fi-inställningar Wi-Fi-anslutningar till skrivaren Ansluta med en dator via en Wi-Fi-router Ansluta med en dator direkt Ansluta med en smartenhet via en Wi-Firouter Ansluta med en smartenhet

Läs mer

Manuell Nero Move it

Manuell Nero Move it Manuell Nero Move it Information om upphovsrätt och varumärken Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet, i likhet med programvaran som beskrivs här, tillhandahålls som en licens och

Läs mer

Sätt igång med QuarkXPress

Sätt igång med QuarkXPress Sätt igång med QuarkXPress 10.0.1 INNEHÅLL Innehåll Sammanhörande dokumentation...3 Systemkrav...4 Systemkrav: Mac OS X...4 Systemkrav: Windows...4 Installation: Mac OS...5 Lägga till filer efter installationen:

Läs mer

FileMaker Pro 11. Köra FileMaker Pro 11 på Citrix XenApp

FileMaker Pro 11. Köra FileMaker Pro 11 på Citrix XenApp FileMaker Pro 11 Köra FileMaker Pro 11 på Citrix XenApp 2007 2010 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker är ett varumärke

Läs mer

Blackwire C310-M/ C320-M

Blackwire C310-M/ C320-M Blackwire C310-M/ C320-M USB Corded Headset User Guide Contents Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grundläggande fakta om headsetet 5 Sätta på dig headsetet

Läs mer

Information om upphovsrätt och varumärken Nero Vision

Information om upphovsrätt och varumärken Nero Vision Manuell Nero Vision Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet, i likhet med programvaran som beskrivs här, tillhandahålls som en licens och får endast användas eller återskapas i enlighet

Läs mer

Mac OS X 10.5 Leopard Installationshandbok

Mac OS X 10.5 Leopard Installationshandbok Mac OS X 10.5 Leopard Installationshandbok Om du redan har Mac OS X 10.3 eller senare installerat på datorn: Du behöver bara uppgradera till Leopard. Se Uppgradera Mac OS X på sidan 1. Om du vill installera

Läs mer

Dell Latitude E5440/E5540

Dell Latitude E5440/E5540 Dell Latitude E5440/E5540 Information om installation och funktioner Om varningar VARNING: Detta meddelande indikerar risk för skada på egendom eller person, eller livsfara. Latitude E5440 Vy från fram-,

Läs mer

Backup och återställning

Backup och återställning Backup och återställning Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan Version I SWE Definitioner av anmärkningar Vi använder obs-anmärkningar på följande sätt i den här bruksanvisningen: anger krav på driftmiljön,

Läs mer

Molnplattform. Version 1.0. Användarhandbok

Molnplattform. Version 1.0. Användarhandbok Molnplattform Version 1.0 Användarhandbok September 2017 www.lexmark.com Innehåll 2 Innehåll Ändringshistorik...3 Översikt... 4 Komma igång...5 Systemkrav... 5 Öppna molnplattformen...5 Öppna Print Management-webbportalen...

Läs mer

Din manual CANON LBP-810 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536496

Din manual CANON LBP-810 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536496 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-810. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Citrix Presentation Server

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Citrix Presentation Server FileMaker Köra FileMaker Pro 10 på Citrix Presentation Server 2004 2009, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker, filmappslogotypen,

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning

Säkerhetskopiering och återställning Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri

Läs mer