Manuell Nero Burning ROM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Manuell Nero Burning ROM"

Transkript

1 Manuell Nero Burning ROM

2 Information om upphovsrätt och varumärken Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet, i likhet med programvaran som beskrivs här, tillhandahålls som en licens och får endast användas eller återskapas i enlighet med licensavtalet. Innehållet i det här dokumentet och den tillhörande programvaran kan ändras utan föregående meddelande. Nero AG avsäger sig allt ansvar för att innehållet i det här dokumentet är korrekt och avvisar alla anspråk som strider mot bestämmelserna i garantitavtalet. Det här dokumentet och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Det här dokumentet innehåller även material som är skyddat av internationell upphovsrätt. Dokumentet får inte återskapas, spridas eller återges, i sin helhet eller delar av det, utan uttryckligt skriftligt medgivande från Nero AG. Tänk på att befintlig grafik, bilder, videor, musiktitlar och annat material som du önskar infoga eller överföra till projekt kan vara skyddade av upphovsrätt. Otillåten användning av den här typen av material i dina projekt kan strida mot upphovsrättsinnehavarens rättigheter. Se till att du erhåller alla nödvändiga behörigheter från upphovsrättsinnehavaren. Om du inte är upphovsrättsinnehavaren, har tillstånd från upphovsrättsinnehavaren eller om ditt användande inte är att anse som "tillåten handling" enligt bestämmelserna i lagen om upphovsrätt kan du bryta mot nationella och internationella upphovsrättslagar. Återgivning, återskapande, ändringar i, eller publicering av upphovsrättsskyddat material kan leda till skadeståndsanspråk och att andra rättsliga åtgärder vidtas gentemot dig. Kontakta ditt juridiska ombud om du är osäker på dina rättigheter. Vissa Nero-sviten-program kräver tekniker som utvecklats av tredjepartstillverkare, varav vissa ingår som demoversioner i Nerosviten. De här programmen kan aktiveras kostnadsfritt online eller genom att skicka ett aktiveringsfax för att få obegränsad användning av versionen. Nero överför endast den information som krävs för aktivering av teknik som licensieras av tredje part. För en obegränsad användning av Nero-sviten behöver du därför en Internetanslutning eller en fax. Copyright Nero AG och dess licenspartner. Med ensamrätt. Nero, Nero Digital, Nero BackItUp, Nero Essentials, Nero Express, Nero ImageDrive, Nero LiquidTV, Nero MediaHome, Nero Recode, Nero RescueAgent, Nero ShowTime, Nero Simply Enjoy, Nero StartSmart, Nero Vision, InCD, Move it, PhotoSnap, the Secur- Disc logo, Burn-At-Once, DNC Dynamic Noise Control, LayerMagic, Nero DMA Manager, SmartDetect, SmoothPlay, Superresolution, Nero Surround, Nero LiquidMedia, Nero MediaStreaming och UltraBuffer är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Nero AG. Gracenote är antingen ett registrerat varumärke eller ett varumärke som tillhör Gracenote, Inc i USA och/eller i andra länder. Gracenote-logotypen med eller utan firmanamn samt logotypen "Powered by Gracenote" är varumärken som tillhör Gracenote. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader och Premiere är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Adobe Systems, Inc. AMD Athlon, AMD Opteron, AMD Sempron, AMD Turion, ATI Catalyst och ATI Radeon är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Advanced Micro Devices, Inc. ATSC är ett varumärke som tillhör Advanced Television Committee. ICQ är ett registrerat varumärke som tillhör AOL, LLC. Apple, iphoto, ipod, itunes, iphone, FireWire och Mac är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Apple, Inc. ARM är ett registerat varumärke som tillhör ARM, Ltd. AudibleReady är ett registerat varumärke som tillhör Audible, Inc. BenQ är ett varumärke som tillhör BenQ Corporation. Blu-ray Disc är ett varumärke som tillhör Blu-ray Disc Association. Check Point och Check Point Endpoint Security är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Check Point Software Technologies Ltd. CyberLink är ett registrerat varumärke som tillhör CyberLink Corp. DLNA är ett registrerat varumärke som tillhör Digital Living Network Alliance. DivX och DivX Certified är registrerade varumärken som tillhör DivX, Inc. Dolby, Pro Logic och det dubbla D-tecknet är märken eller registrerade varumärken som tillhör Dolby Laboratories, Inc. DTS och DTS Digital Surround är registrerade varumärken som tillhör DTS, Inc. DVB är ett registrerat varumärke som tillhör DVB Project. Freescale är ett varumärke som tillhör Freescale Semiconductor, Inc. Google och YouTube är varumärken som tillhör Google, Inc. WinTV är ett registerat varumärke som tillhör Hauppauge Computer Works, Inc. Intel, Intel XScale, Pentium och Core är märken eller registrerade varumärken som tillhör Intel Corporation. Linux är ett registrerat varumärke som tillhör Linus Torvalds. Memorex är ett registrerat varumärke som tillhör Memorex Products, Inc. ActiveX, ActiveSync, DirectX, DirectShow, Internet Explorer, Microsoft, HDI, MSN, Outlook, Windows, Windows Mobile, Windows NT, Windows Server, Windows Vista, Windows Media, Xbox, Xbox 360, startknappen i Windows Vista och Windows logotyp är märken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. My Space är ett varumärke som tillhör MySpace Inc. NVIDIA, GeForce och ForceWare är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör NVIDIA Corporation. Nokia är ett registrerat varumärke som tillhör Nokia Corporation. CompactFlash är ett registerat varumärke som tillhör SanDisk Corporation. Sony, Memory Stick, PlayStation, PLAYSTATION och PSP är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Sony Corporation. HDV är ett varumärke som tillhör Sony Corporation och Victor Company of Japan, Limited (JVC). UPnP är ett registrerat varumärke som tillhör UPnP Implementers Corporation. Labelflash är ett registrerat varumärke som tillhör Yamaha Corporation. Alla förekommande varumärken nämns här endast i informationssyfte. Alla märkesnamn och varumärken tillhör respektive ägare. Nero AG, Im Stoeckmaedle 13-15, D Karlsbad, Tyskland Nero Burning ROM

3 Innehåll Innehåll 1 Komma igång Om användarhandboken Om Nero Burning ROM Arbeta med programmet 7 2 Starta programmet 8 3 Huvudfönster 9 4 Kompileringsfönstret Fönstret Ny kompilering Alternativfönster 16 5 Dataskiva Kompilera dataskivor Aktivera SecurDisc-inställningar Ange alternativ Multisessionsinställningar ISO-inställningar UDF-inställningar Sparar dataspår Check Point Media Encryption CD/DVD 27 6 Ljud-CD och ljudfiler Kompilera en ljud-cd Anpassa egenskaper för ljudfilen Ange alternativ Mixed Mode-CD och CD extra Inställningar för CD extra Kompilera en ljudbok-cd Automatisk musikidentifiering Identifiera ljudfiler Kopiera ljud-cd-skivor till hårddisk Fönstret Spara ljudspår på hårddisk Konvertera ljudfilsformat Fönstret Koda filer Video och bildspel Kompilera en Video CD eller Super Video CD Ange alternativ Kompilera en DVD-video eller minidvd 54 8 Startskiva Krav för att kunna starta från en skiva Mall för startskiva 55 Nero Burning ROM III

4 Innehåll 8.3 Framställa och bränna en startskiva 56 9 Läsa in en avbildningsfil LightScribe Fönstret CD Label Editor Skriva ut LightScribe-etikett Labelflash Fönstret Bränn etikett Skriva ut Labelflash- och Bränn kompilering Välj brännarfönster Bränninställningar Starta bränningsprocessen Bränna skivor med enheten Bränna med Image Recorder skapa en avbildningsfil Kopiera en CD eller DVD Kopieringsmetoder Direktkopiering Avbildningskopia Kopierar skiva Kopieringsinställningar Avbildningsinställningar Kopieringsalternativ Läsalternativ Fönstret Radera R/W-skiva Uppdatera virusskyddet Inställningsalternativ Kompileringsinställningar Cache-inställningar Expertegenskaper Ultrabuffertinställningar LightScribe-inställningar Teknisk information Systemkrav Skivtyper: Skivformat Ljudformat och ljud-codec Metadata Videoformat och video-codec Bildformat Format för spellistor Ordlista 87 Nero Burning ROM IV

5 Innehåll 19 Index Kontaktinformation 93 Nero Burning ROM V

6 Komma igång 1 Komma igång 1.1 Om användarhandboken Den här användarhandboken riktar sig till alla användare som vill lära sig hur Nero Burning ROM fungerar. Den innehåller olika åtgärder och beskriver steg för steg hur dessa utförs för att ett bestämt mål ska nås. För att få så stort utbyte som möjligt av dokumentation bör du vara uppmärksam på följande symboler: Anger varningar, villkor eller anvisningar som måste beaktas. Indikerar kompletterande information och anvisningar. 1. Starta Siffran i början på en rad anger en anvisning. Utför anvisningarna i angiven ordningsföljd. OK (Se...) [ ] Indikerar ett delresultat. Indikerar ett slutresultat. Finns vid textavsnitt och knappar som visas i programmets gränssnitt. Visas med fet stil. Indikerar hänvisningar till andra kapitel. De fungerar som länkar och visas understrukna och i rött. Anger en tangentkombination som används för att ange ett visst kommando. 1.2 Om Nero Burning ROM Den kraftfulla brännarprogramvaran Nero Burning ROM gör det enkelt att bränna data, musik och videofilmer på skivor. Nero Burning ROM ger dig fullständig, anpassad kontroll över dina bränningsprojekt. Du kan t.ex. ange filsystem, längd för filnamnet och teckenuppsättningen, samt ändra skivans etikett. Du kan förstås även anpassa verktygsfältet i Nero Burning ROM och ändra programmets snabbkommandon. Det är lika lätt att skapa SecurDisc-skivor med Nero Burning ROM och en enhet som stöds av SecurDisc. SecurDisc är en ny maskinvaru- och programvaruteknologi som utvecklats av Nero och HLDS och som kan användas för att skapa skivor med särskilda skyddsegenskaper, till exempel dataintegritet, möjlighet att återskapa data, kryptering och kopieringsskydd. Skivorna kan skapas med enheter som stödjer SecurDisc (t.ex. från HLDS/LG och Nero Burning ROM) och läsas av alla enheter med InCD eller InCD Reader. Nero Burning ROM är trots sina många avancerade funktioner ett mycket lättanvänt program som hjälper dig att skapa olika sorters skivor i några få enkla steg. Du väljer vilken skivtyp Nero Burning ROM 6

7 Komma igång som ska brännas (CD/DVD/Blu-ray), anger projekttypen, lägger till nödvändiga data och sedan är det bara att börja bränna. Med Nero Burning ROM kan du spara ljudfiler från en ljud-cd på hårddisken. Då kodas filerna, d.v.s. konverteras till ett format som datorn kan läsa. Ljud-CD:n kan identifieras automatiskt med hjälp av Gracenote. Så kallade metadata, till exempel titel, genre och spårtitel, hämtas från Gracenote-databasen och kopplas till spåren. På så sätt får du ljudfiler som har riktiga och fullständiga namn efter kodningen. Musikidentifieringsteknik och relaterade data tillhandahålls av Gracenote. Gracenote-tekniken utgör branschstandarden inom musikidentifieringsteknik och leverans av relaterat innehåll. Om du vill få mer information besöker du Arbeta med programmet Nero Burning ROM används huvudsakligen för att välja ut filer och mappar och bränna dessa på en skiva. Detta görs i princip i tre steg: Välj en skivtyp och ett skivformat i fönstret Ny kompilering och gör inställningar på flikarna. Välj de filer som du vill bränna i fönstret för urval. Starta bränningen. Närliggande ämnen: Huvudfönster 9 Kompilera dataskivor 18 Kompilera en ljud-cd 28 Mixed Mode-CD och CD extra 35 Kompilera en ljudbok-cd 36 Kompilera en Video CD eller Super Video CD 51 Kompilera en DVD-video eller minidvd 54 Nero Burning ROM 7

8 Starta programmet 2 Starta programmet Gör så här för att starta Nero Burning ROM via Nero StartSmart: 1. Klicka på ikonen för StartSmart. Fönstret för Nero StartSmart öppnas. 2. Klicka på. Listan över Nero-program visas. Fönstret för Nero StartSmart 3. Välj posten Nero Burning ROM i urvalslistan. Fönstret för Nero Burning ROM öppnas. Du har startat Nero Burning ROM via Nero StartSmart. Nero Burning ROM 8

9 Huvudfönster 3 Huvudfönster Huvudfönstret i Nero Burning ROM är utgångspunkten för alla åtgärder. Det består av en menyrad och ett verktygsfält med knappar samt en lista med alternativ. Följande menyer finns: Huvudfönster med menyrad och verktygsfält Arkiv Redigera Visa Brännare Tillägg Fönster Hjälp Här kan du öppna, spara, skriva ut och stänga filer i programmet. Dessutom kan du öppna inställningsalternativ för kompileringen, uppdatera kompileringen och ändra inställningsalternativen. Här kan du redigera filer på urvalsskärmen, till exempel klippa ut, kopiera och ta bort. Du kan även visa egenskaper för en viss fil och söka direkt efter filer inom en kompilering. Här kan du anpassa verktygsfältet och webbläsarområdet och uppdatera filläsaren. Här kan du spela in. Här kan du välja en brännare, starta bränningen och radera en CD-RW-skiva. Dessutom kan du visa information om skivan och mata ut den. Du kan konvertera ljudfiler till andra format och spara låtar från en ljud-cd på hårddisken. Du kan dessutom spara dataspå på hårddisken. Här kan du justera kompileringsområdets och läsarområdets position. Här kan du öppna hjälpen och visa information om programmet. På menyraden i huvudfönstret finns följande inställningsalternativ: Öppnar fönstret Ny kompilering där du kan göra inställningar för bränning och kopiering. Öppnar en befintlig kompilering. Sparar den aktiva kompileringen. Nero Burning ROM 9

10 Huvudfönster Klipper ut markerade element i kompileringen (valfritt). Kopierar markerade element i kompileringen (valfritt). Infogar utklippta eller kopierade avsnitt. Startar Nero CoverDesigner, med vars hjälp du kan skapa etiketter och omslag. Informationen om en aktuell kompilering, som titel, antal och filnamn överförs till dokumentinformationen. Mer information finns i handboken till Nero CoverDesigner. Startar Nero Express. Nero Express är ett guidebaserat program grundat på Nero Burning ROM. Mer information finns i handboken till Nero Express. Du startar bränningen genom att öppna fliken Bränn i fönstret Bränn kompilering. Startar kopieringen, i och med att fönstret Ny kompilering med fliken Bränn öppnas. Visar information om den insatta skivan, till exempel om innehåll (om sådant finns) och kapacitet. Öppnar den valda enheten. Visar/döljer filbläddraren. Valmeny för brännare Visar tillgängliga brännare. Öppnar fönstret Välj brännare, där du kan välja en tillgänglig brännare för bränningen från listan. Öppnar fönstret Bränn etikett, där du kan skapa eller hämta en etikett och sedan skriva ut den på etikett- eller datasidan till en Labelflash-DVD. Knappen finns endast tillgänglig om en brännare med stöd för LabelFlash är ansluten. Startar Nero CoverDesigner, för att skapa eller hämta en etikett som ska skrivas ut på etikettsidan till en LightScribe-skiva. Knappen finns endast tillgänglig om en brännare med stöd för LightScribe är ansluten. Visar information om program- och versionsnummer. Närliggande ämnen: Fönstret Ny kompilering 12 Startskiva 55 LightScribe 58 Labelflash 61 Nero Burning ROM 10

11 Huvudfönster Läsa in en avbildningsfil 57 Fönstret Radera R/W-skiva 77 Inställningsalternativ 80 Nero Burning ROM 11

12 Kompileringsfönstret 4 Kompileringsfönstret 4.1 Fönstret Ny kompilering Välj skivtyp i fönstret Ny kompilering och gör inställningar för skivformatet på flikarna. Fönstret ser ungefär likadant ut för alla skivtyper. Den enda skillnaden är vilka flikar som är tillgängliga. När Nero Burning ROM startas öppnas fönstret Ny kompilering automatiskt. Om fönstret inte är öppet klickar du på Ny. Fönstret består av en listruta, en urvalslista, olika flikar och knappar. Fönstret Ny kompilering, skivtyp CD-rom Endast de skivtyper som brännaren stöder visas i listrutan. Om brännaren bara kan bränna CD-skivor är listrutan nedtonad. Med Nero Burning ROM kan du även skapa avbildningsfiler för skivtyper som den installerade brännaren inte kan bränna. Du kan aktivera den här funktionen via menyn Arkiv > Alternativ > Expertfunktioner och sedan aktivera kryssrutan Tillåt alla format som stöds för imagebrännare. Den nedrullningsbara menyn i fönstret Kompilering visar sedan alla skivtyper som stöds. Nero Burning ROM 12

13 Kompileringsfönstret I urvalslistan finns följande alternativ tillgängliga: Alternativet CD/DVD-ROM (ISO) Alternativet Ljud-CD Alternativet Mixed Mode-CD Alternativet CD extra Alternativet Kopiera en CD eller DVD Alternativet Video-CD Alternativet Super Video-CD Alternativet minidvd Alternativet CD/DVD-ROM (Boot) Alternativet CD/DVD-ROM (UDF) Skapar en data-cd/dvd som alla typer av filer kan brännas på. Brända data uppfyller ISO-standarden. Skapar en standard-ljud-cd som kan spelas upp på alla (ljud-) CD-spelare. Skapar en CD med data- och ljudfiler i en session. En datafil återföljs vanligtvis av en eller flera ljudfiler (till exempel soundtrack till pc-spel). Äldre CD-spelare känner ofta inte igen datafilerna och försöker spela upp dem. Skapar en multisessions-cd med ljud- och datafiler som bränns i två sessioner. Den första sessionen innehåller ljudfilerna och tillhörande data. Vanliga CD-spelare spelar upp den första sessionen som en ljud-cd. Den andra sessionen kan bara användas av datorer med CD-rom-enhet och är osynlig för vanliga CD-spelare. Kopierar en källskiva till en CD-/DVD- skiva. Skapar en CD som kan spela upp video- och/eller bildfiler och som kan spelas upp på nästan alla vcd- och DVD-spelare. Vid bränning av video-cd (vcd) i Nero Burning ROM konverteras filerna automatiskt till det MPEG-1-format som krävs av video-cd:n. Skapar en CD som kan spela upp video- och/eller bildfiler på nästan alla svcd- och DVD-spelare. Upplösningen är högre än för vcd och därför är bildkvaliteten för det mesta bättre. Vid bränning av super video-cd (svcd) konverteras filerna automatiskt av Nero Burning ROM till det mpeg-2-format som krävs av super video-cd:n. Skapar en CD som använder specifikationerna för en DVD. MiniDVD:n har samma tekniska möjligheter och egenskaper som en DVD. Den går utmärkt att spela upp i datorn, men återgivning i alla DVD-spelare kan inte alltid garanteras. Med Nero Burning ROM kan du bränna en minidvd om DVDvideon, d.v.s. en färdig DVD-mappstruktur, redan finns. Skapar en startbar CD. Skapar en dataskiva där vilken datatyp som helst kan brännas. Brända data uppfyller UDF-standard. Nero Burning ROM 13

14 Kompileringsfönstret Alternativet CD/DVD-ROM (UDF/ISO) Alternativet Ljudbok-CD Alternativet DVD-video Skapar en dataskiva där vilken datatyp som helst kan brännas. Brända data uppfyller ISO- och UDF-standard. Skapar en ljudboks-cd. Filformatet på originalljudboken kan till exempel vara i AA- (Audible Audio) eller Mp3-format. Den brända ljudboks-cd:n kan läsas och spelas upp av CD-spelare. Eftersom ljudböcker kan spela i flera timmar sparar Nero Burning ROM ljudboken på flera ljud-cd. Skapar en DVD som kan spela upp video- och/eller bilddata i högre kvalitet på DVD-spelare. Med Nero Burning ROM kan du bränna en DVD om DVD-videon, d.v.s. en färdig DVDmappstruktur, redan finns. Programmet Nero Vision passar bäst för att skapa video- och supervideo-cdskivor. Nero Vision är ett program i Nero-sviten och installeras automatiskt när programsviten installeras. Mer information finns i handboken till Nero Vision. De alternativ som är tillgängliga, och skivtyperna (t.ex. DVD) som kan skrivas beror på vilken brännare som används. Mer information om Blu-ray-stöd finns på Följande knappar är tillgängliga: Knapp Nero Express Knapp Öppna Knapp Ny Knapp Avbryt Startar Nero Express. Nero Express är ett guidebaserat program grundat på Nero Burning ROM. Mer information finns i handboken till Nero Express. Öppnar en filbläddrare där du kan söka efter och öppna en sparad kompilering. Öppnar det alternativfönster där du kan välja ut filer som ska brännas. Stänger fönstret Ny kompilering. På flikarna i fönstret Ny kompilering ställer du in de olika alternativen för varje skivformat. Vilka flikar som är tillgängliga beror på vald skivtyp. Nero Burning ROM 14

15 Kompileringsfönstret Följande flikar är tillgängliga: Flik Info Flik Multisession Flik ISO Flik UDF Flik Etikett Flik Datum Flik Övrigt Flik Ljud-CD Flik CDA-alternativ Flik CD extra Flik Video-CD Flik Meny Flik Ljudbok-CD Flik Startalt. Visar statistisk information om kompileringen. Här finns inställningsalternativ för multisessionsskivor. Fliken finns endast tillgänglig om en brännare installerats. Här finns inställningsalternativ för ISO-filsystem. Här finns inställningsalternativ för UDF-filsystem. Anger titeln på CD:n. Gör det möjligt att ange datum för kompileringen och för de filer som ingår. Du kan också ange giltighet för skivan. (Du har åtkomst till informationen oavsett vilken giltighetsperiod som angetts) Anger om filer är sparade i buffertminnet, och i så fall vilka filer. Om du har en Lightscribe-brännare kan du skapa etiketten här eller välja vad som ska skrivas ut. För skivtypen cd-rom (ISO) kan du konvertera koden till en avi-video här för att göra den kompatibel med Xvid/mpeg -4 eller DivX. Vi rekommenderar att du enbart konverterar koden om du har kunskap om FourCC-koder och AVI-videor. Här finns inställningsalternativ för ljudfilerna. Dessutom kan du ange kompletterande information om CD. Bestämmer hur Nero Burning ROM ska hantera CD-DA-filer från en käll-ljud-cd. Här finns inställningsalternativ för album. Här finns allmänna alternativ för video/supervideo-cd. Här kan utseende och innehåll för menyerna i video/supervideo- CD:n ställas in. Visar statistisk information om en ljudboks-cd, exempelvs hur många CD-skivor som krävs. Här finns inställningsalternativ för att skapa en startskiva. Nero Burning ROM 15

16 Kompileringsfönstret Flik Bränning Här finns inställningsalternativ för bränningen. Närliggande ämnen: Kompilera dataskivor 18 Kompilera en ljud-cd 28 Mixed Mode-CD och CD extra 35 Kompilera en ljudbok-cd 36 Kompilera en Video CD eller Super Video CD 51 Kompilera en DVD-video eller minidvd Alternativfönster Fönstret med alternativ utgör utgångspunkten för allt som du kan göra med kompileringen. Fönstret öppnas i huvudfönstret när du har valt skivtyp och -format och sedan klickat på knappen Ny. Alternativfönstret består av kompileringsområdet, läsarområdet och en kapacitetsskala. Alternativfönster Kompileringsområdet namnges efter den aktuella sammanställningen. Här sammanställs filer och mappar för bränning. I läsarområdet (Läsare) letar du upp de poster som du vill bränna. Filläsaren påminner om andra filläsare och innehåller ett verktygsfält och ett adressfält med typiska funktioner. I fönstrets nedre kant finns en kapacitetsskala, i MB för dataskivor, eller minuter (min) för ljud-cd-skivor. Den exakta skalstorleken beror på vilken skivtyp du valt. Nero Burning ROM 16

17 Kompileringsfönstret Om läsarområdet är dolt kan du visa det igen med hjälp av knappen. När du kompilerar filer visar en stapel hur mycket lagringsplats som filerna behöver på skivan. Färgen på stapeln visar om informationen får plats på skivan eller inte. Grön stapel Gul stapel (vid den gula markeringen på skalan) Röd kapacitetstapel (vid den röda markeringen på skalan) Informationen får plats på skivan. Informationen kanske får plats på skivan. Om informationen får plats eller inte beror på storleken på skivan som har matats in. Informationen får inte plats på skivan. (Om du inte har lagt i en skiva med extra stort utrymme.) De gula och röda markeringarna är som standard inställda för de skivor som är vanligt förekommande i handeln. Det exakta skalvärdet beror på vilken skivtyp du har valt. Den inspelningsbara cd-skivans kapacitet Det finns till exempel tomma cd-skivor med en kapacitet på 650 eller 700 MB. Det gula strecket sätts därför vid 650 MB och det röda vid 700 MB för skivtypen cd. Visa kapacitetsstapeln Om kapacitetsskalan är dold kan du visa den genom att klicka på menyn Arkiv > Alternativ > Kompilering och markerar rutan Visa kompileringsstorlek i statusfältet för Nero. Nero Burning ROM 17

18 Dataskiva 5 Dataskiva 5.1 Kompilera dataskivor Med Nero Burning ROM kan du sammanställa och bränna alla sorters filer och mappar. Om datorn har DVD-brännare kan du både bränna CD- och DVD-skivor. Om datorn bara har en CD-brännare kan du bara bränna CD-skivor och det alternativ för bränning av DVD-skivor som annars visas i startfönstret är inaktiverat. Du gör på samma sätt vare sig du vill skapa en video-cd eller en supervideo-cd. SecurDisc-brännare Om det finns en SecurDisc-brännare installerad i datorn kan du välja den för att den ska visas när du bränner en SecurDisc-CD eller -DVD. Du gör på samma sätt för att lägga till filer och bränna en SecurDisc Data-skiva som du gör med en vanlig dataskiva. Imagebrännaren är även lämplig för att skapa en avbildning av en skivtyp som inte stöds av den anslutna brännaren. Du kan till exempel skapa en DVDavbildning utan att behöva installera en DVD-brännare. Du kan när som helst bränna avbildningen på en skiva. Nero Burning ROM har stöd för virtuella sökmappar i operativsystemet Windows Vista. Du väljer sökningen genom att dra den till kompileringsområdet. Om du vill välja filerna i sökmappen ska du öppna sökmappen och dra filerna till kompileringen. Blu-ray-brännare Om en Blu-ray-brännare finns installerad på datorn kan du välja att visa den relevanta posten för att bränna en Blu-ray-skiva. Processerna för att kompliera och bränna en Blu-ray-dataskiva är samma som kompileringsmetoden för en CD/DVD-skiva. Gör så här om du vill skapa en data-cd eller data-dvd: 1. Välj önskat CD-format (CD, DVD) på den nedrullningsbara menyn i fönstret Ny kompilering. Om fönstret Ny kompilering inte öppnas kan du öppna det genom att klicka på knappen Ny i huvudfönstret.) I urvalslistan visas vilken kompileringstyp som kan brännas. Nero Burning ROM 18

19 Dataskiva Fönstret Ny kompilering 2. Välj önskad kompileringstyp för en dataskiva i listan CD/DVD-rom (ISO), CD/DVD-rom (UDF) eller CD/DVD-rom (UDF/ISO). Flikarna med konfigurationsalternativen som är giltiga för kompileringstypen visas. 3. Klicka på Ny. Fönstret Ny kompilering stängs och alternativfönstret visas. Nero Burning ROM 19

20 Dataskiva Kompileringsfönstret 4. Välj ut de filer/mappar som du vill bränna i läsarområdet. 5. Dra önskade filer/mappar till kompileringsområdet på vänster sida. De valda filerna har nu lagts till i kompileringen och visas i kompileringsfönstret. Kapacitetsstapeln visar hur mycket utrymme som behövs på skivan. Med Nero Burning ROM kan du ange filter för enskilda filer eller mappar genom att hålla ned höger musknapp och dra filer eller mappar till kompileringsområdena. Det är t.ex. möjligt att inkludera en särskild filtyp (*.doc, *.xls, *.txt), och välja filtyper som inte ska tas med i kompileringsområdet. Du kan enkelt dölja en fil när du sammanställer en CD- eller DVD-skiva, om du t.ex. av säkerhetsskäl inte vill att filen ska synas i Windows. Filerna fungerar på samma sätt som gömda standardsystemfiler men kan enkelt visas vid behov. Göm filer genom att högerklicka på önskad fil, välj alternativet Egenskaper och markera sedan kryssrutan Dölj. 6. Upprepa det föregående steget för samtliga filer du vill lägga till. 7. Klicka på Bränn. Fönstret Bränn kompilering... öppnas. 8. Gör önskade inställningar på flikarna. Du har nu sammanställt en data-cd eller data-dvd, som är färdig att brännas. Närliggande ämnen: Alternativfönster 16 Nero Burning ROM 20

21 Dataskiva 5.2 Aktivera SecurDisc-inställningar SecurDisc är en maskinvaru- och programvaruteknik som du kan använda för att skapa skivor med speciella skyddsegenskaper, t.ex. dataintegritet, återuppbyggnad, kryptering och kopieringsskydd. Sådana skivor kan skapas med enheter som stöder SecurDisc Nero Burning ROM och läsas i alla slags enheter med InCD eller InCD Reader. Funktionen Copyright är endast tillgänglig för SecurDisc-data-DVD. För att kunna visa kopieringsskyddade filer behöver du SecurDisc Viewer, ett speciellt program som kan hämtas gratis på Så här aktiverar du SecurDisc: 1. Om du vill aktivera lösenordsskydd för alla filer: 1. Markera kryssrutan Lösenordsskydd på fliken SecurDisc. Dialogrutan SecurDisc - Skydda data öppnas. 2. Ange det önskade lösenordet i inmatningsrutan Lösenord och klicka på OK. När du anger och väljer lösenordet får du ytterligare förslag av en guide som öppnas i dialogrutan Tips. Guiden överslagsberäknar säkerhetsnivån, dvs. lösenordets kvalitet, under tiden du skriver in det. Du kan aktivera lösenordsskydd för enstaka filer i kompileringen genom att markera filen och klicka på knappen Skydda. Nero Burning ROM 21

22 Dataskiva 2. Så här signerar du under skivan med en digital underskrift: 1. Markera kryssrutan Digital signatur på fliken SecurDisc. Dialogrutan SecurDisc Digital signatur visas. 2. Om du redan har skapat en digital nyckel klickar du på knappen Bläddra och väljer nyckeln. 3. Om du vill skapa en digital nyckel klickar du på knappen Start. Dialogrutan SecurDisc - Skapa digital nyckel öppnas. 4. Läs instruktionerna och klicka på Nästa. Fönstret Skapar SecurDisc-digital nyckel visas. 5. Flytta musen slumpmässigt tills skapandeprocessen är klar. Du kan följa processens via förloppsindikatorn. Knappen Nästa aktiveras så snart processen är klar. 6. Klicka på Nästa. Fönstret SecurDisc Nyckeln skapades öppnas. 7. Ange ett filnamn för nyckeln du skapat och klicka på Slutför. Dialogrutan SecurDisc - Digital signatur öppnas igen, och den valda nyckeln visas i den nedrullningsbara menyn. 8. Klicka på OK. Motsvarande fönster öppnas och ett meddelande om att skivan signeras digitalt med den valda nyckeln visas. 9. Klicka på OK. Nero Burning ROM 22

23 Dataskiva Du kan skicka den korrekta allmänna nyckeln till mottagare så att de kan verifiera signaturen. 3. Om du vill skapa kopieringsskyddade PDF-filer markerar du kryssrutan Kopieringsskydd på fliken SecurDisc. Alla PDF-filer kopieringsskyddas. Använd lösenord för att inaktivera kopieringsskydd visas. 4. Gör så här för att tillåta duplicering av kopieringsskyddade data efter att ett lösenord har angivits: 1. Markera kryssrutan Använd lösenord för att inaktivera kopieringsskydd. Fönstret SecurDisc Tillåt kopiering med lösenord öppnas. 2. Ange det önskade lösenordet i inmatningsrutan Lösenord och klicka på OK. 5. Så här ökar du bränningshastigheten genom att begränsa dataredundansen eller konfigurera dataredudansen: 1. Markera kryssrutan Begränsa dataredundans på fliken SecurDisc. Fältet Antal redundanser aktiveras. 2. Välj önskad redundansnivå. Om kryssrutan Begränsa dataredundans är avmarkerad fylls skivan helt med kopior av valda data och kontrollsummor. En visningspanel i kompileringsfönstret visar den aktuella redundansnivån. En redundansnivå på 1,3 innebär ingen redundans. En redundansnivå på 9 innebär utmärkt redundans. Rekommenderad redudansnivå är minst 2,5. Du har aktiverat SecurDisc-inställningar efter dina önskemål och kan nu bränna CD- /DVD-skivan. 5.3 Ange alternativ Multisessionsinställningar Fliken Multisession ger möjlighet att skapa multisessionsskivor av dataskivor. Multisessionsskivor kan skrivas i flera omgångar, eller sessioner, tills den maximala lagringskapaciteten har uppnåtts. En session är ett avgränsat dataområde som bränns in i en process och som består av lead-in (med innehållsförteckning), ett eller flera spår och lead-out. Skivor utan multisession, till exempel ljud-cd-skivor, bränns i en session. Om en ny multisessionsskiva påbörjas sparar Nero Burning ROM (om möjligt) filernas ursprungsplats. Den här informationen används när multisessionsskivan används igen. Om du fortsätter på en multisessionsskiva anger Nero Burning ROM automatiskt en korsreferens till den importerade sessionen, d.v.s. innehållsförteckningen för den importerade sessionen kopieras till innehållsförteckningen för den aktuella sessionen. Vilken session som Nero Burning ROM 23

24 Dataskiva ska importeras anger du när bränningen startar. Filerna från de tidigare sessionerna finns kvar och tar fortfarande upp utrymme. Nero Burning ROM testar i det här fallet automatiskt om den korrekta multisessionsskivan har lagts i för att fortsätta. Om så inte är fallet matas skivan ut igen. Om du avmarkerar kryssrutan Avsluta skiva på fliken Bränn kan du bränna ytterligare sessioner på skivan, dock är enbart den senaste sessionen synlig och du har bara åtkomst till data från den senaste sessionen Multisessionsskiva Multisessionsskivor lämpar sig särskilt för backupskivor, det vill säga säkerhetskopior av viktiga filer som bränns ofta. Fliken Multisession Följande konfigureringsalternativ finns på fliken Multisession i området Multisession: Alternativet Starta Multisessionsskiva Alternativet Fortsätt multisessionsskiva Alternativet Ingen multisession Bränner den valda kompileringen i en session på skivan. Om skivan redan innehåller sessioner kan det här alternativet också väljas. Då importeras inte någon session och inga korsreferenser görs. Fortsätter på en multisessionsskiva, så att det på en skiva med minst en session bränns ytterligare en session. Samtidigt görs korsreferenser till den importerade sessionen. Skapar en skiva utan multisession. Nero Burning ROM 24

25 Dataskiva ISO-inställningar På fliken ISO finns inställningsalternativ för ISO-filsystemet. ISO 9660 är en systemoberoende standard. Den kan läsas av alla operativsystem. Den kännetecknas av följande: Tillåter åtta tecken (Nivå 1) eller 31 tecken (Nivå 2) för filnamnen. Tillåter åtta tecken för katalognamn. Begränsar katalognivåerna till maximalt åtta (inkl. rotmappen). Tecknen A-Z, 0-9 samt understreck (_) kan användas. På fliken ISO, i området Utvidga begränsningar kan begränsningarna i det valda filsystemet mjukas upp. Du kan t.ex. tillåta en högre sökvägsnivå eller fler än 64 tecken för Jolietnamnet. Om skivan ska vara läsbar på alla operativsystem väljer du filsystemet ISO 9660 och avmarkerar alla kryssrutor i området Utvidga begränsningar. En informationstext om skivan visas på fliken ISO i området Information om skivan inte är läsbar på alla operativsystem. Om skivan främst ska användas på Windows-datorer och du vill kunna använda små bokstäver samt å, ä, ö för filnamnen väljer du ISO Joliet som filsystem. Följande konfigurationsalternativ finns på fliken ISO i områdena Data och Arkiv: Listrutan Dataläge Listrutan Filsystem Listrutan Filnamnslängd Listrutan Teckenuppsättning Väljer läge för data. Tillgängliga lägen är Läge 1 och Läge 2/XA. Nyare enheter läser både Läge 1 och Läge 2 utan problem. En del äldre enheter kan inte läsa skivor korrekt i Läge 1. Om skivan är avsedd att fungera även i äldre enheter väljer du 2/XA-formatet. Väljer ut det filsystem som ska användas till data. Tillgängliga alternativ är Enbart ISO 9660 och ISO Joliet. Enbart ISO 9660: Det rena ISO-formatet används. ISO Joilet: ISO-formatet används med utvidgningen till Joilet-standarden. Anger filnamnets maximala längd. Nivå 1 och Nivå 2 är tillgängliga. På Nivå 1 kan filnamnet innehålla åtta tecken och filnamnstillägget (t.ex. *.doc) tre tecken. På Nivå 2 kan filnamnet innehålla 31 tecken. Anger den teckenuppsättning som ska användas. Nero Burning ROM 25

26 Dataskiva UDF-inställningar På fliken UDF finns inställningsalternativ för UDF-filsystemet. UDF-standarden skapades av Osta (Optical Storage Technology Association) för att möta de krav som DVD-skivorna ställde. Standarden är plattformsoberoende. Följande inställningsalternativ finns i listrutan Alternativ: Alternativet Automatiska inställningar Alternativet Manuella inställningar Alternativet Aktivera Xboxkompatibilitetsläge Anger inställningarna för UDF-filsystemet automatiskt. Vi rekommenderar att du väljer det här alternativet. Här kan du ange typ av UDF-partitionering och filsystemsversion manuellt. Skapar en skiva som är kompatibel med Xbox. Den här posten är tillgänglig om alternativknappen Ingen multisession aktiverats på fliken Multisession. En skiva som är Xbox-kompatibel kan inte skapas som en multisessionsskiva. 5.4 Sparar dataspår Med Nero Burning ROM kan du spara en dataskiva som en avbildningsfil. Avbildningsfilen kan senare brännas på en inspelningsbar skiva. Resultatet blir en kopia av den ursprungliga dataskivan. Gör så här om du vill spara en dataskiva i form av en avbildningsfil: 1. Sätt in dataskivan i en enhet. 2. Klicka på menyn Extra > Spara dataspår. Fönstret Välj spår öppnas. Spårlistan visar sessioner och dataspår som finns på skivan. Av tekniska skäl kan endast det första dataspåret i den första sessionen sparas. Nero Burning ROM 26

27 Dataskiva 3. Välj det första dataspåret. 4. Klicka på knappen Spara spår. Fönstret Spara som öppnas. 5. Välj ett filnamn och en lagringsplats. 6. I menyn Spara som väljer du utdataformat (ISO eller NRG) för avbildningsfilen. 7. Klicka på Start. Fönstret Förlopp öppnas och en stapel visar hur lagringen fortskrider. När lagringsprocessen är klar stängs fönstret automatiskt. Du har nu skapat en avbildningsfil från en dataskiva. Nu kan du bränna avbildningsfilen på en skiva. 5.5 Check Point Media Encryption CD/DVD Med Nero Burning ROM och Check Point Media Encryption kan du skapa skivor med specialkrypterat säkerhetsskydd. Funktionen är bara tillgänglig om följande krav är uppfyllda: (1) Check Point Media Encryption, version R73 eller senare, är installerad på din dator. (2) Du har behörighet att skapa Check Point Media Encryption-CD-/DVD-skivor. (3) Du har ett särskilt serienummer. Kompilerings- och bränningsproceduren för en Check Point Media Encryption-skiva är i princip samma som den för kompilering och bränning av dataskivor. Välj posten CD-DVD-ROM (Check Point) i fönstret Ny kompilering. Ett fönster från Check Point Media Encryption öppnas när du startar bränningen. Efter att du angivit säkerhetsuppgifter, till exempel angivet lösenord för kryptering i dina inställningar för Check Point Media Encryption, krypterar Check Point Media Encryption datan. När krypteringen är klar stängs fönstret och Nero Burning ROM fortsätter bränningen. Om ett lösenord måste anges bränns ett dekrypteringsverktyg på skivan som låter användare som inte har Check Point Media Encryption att få åtkomst till datan genom att uppge lösenordet. Krypteringen av data sker inte i Nero Burning ROM. Nero AG ansvarar inte för krypterings- och dekrypteringsverktygen. De här verktygen tillhandahålls av Check Point Software Technologies. Nero Burning ROM 27

28 Ljud-CD och ljudfiler 6 Ljud-CD och ljudfiler 6.1 Kompilera en ljud-cd Med Nero Burning ROM kan du sammanställa en ljud-cd med de ljudfiler som finns i datorn. Den ljud-cd som du skapar kan spelas i alla vanliga CD-spelare. Du kan använda ljudfiler med flera olika format (t.ex. MP4, Mp3 eller WMA) eftersom de olika filerna automatiskt omvandlas till rätt format innan din ljud-cd bränns. Vissa CD-spelare kan inte spela CD-RW-skivor. Använd därför CD-R-skivor när du bränner ljudskivor. Så här skapar du en ljud-cd: 1. I listrutan i fönstret Ny kompilering väljer du CD. (Om fönstret Ny kompilering inte öppnas kan du öppna det genom att klicka på knappen Ny i huvudfönstret. 2. Välj kompileringstypen Ljud-CD i urvalslistan. Flikarna med konfigurationsalternativen som är giltiga för kompileringstypen visas. 3. Klicka på Ny. Fönstret Ny kompilering stängs och alternativfönstret visas. 4. Välj ut de filer som du vill bränna i läsarområdet till höger. Ljudfiler på hårddisken eller en ljud-cd kan också väljas. Du kan även välja en M3U-spellista som källa. 5. Dra de önskade ljudfilerna till kompileringsområdet till vänster. De valda filerna har nu lagts till i kompileringen och visas i kompileringsfönstret. Kapacitetsstapeln visar hur mycket utrymme som behövs på skivan. 6. Upprepa det föregående steget för samtliga ljudfiler du vill lägga till. 7. Anpassa egenskaper för ljudfilerna som att uppfyller dina önskemål. 8. Klicka på Bränn. Fönstret Bränn kompilering... öppnas. 9. Ange önskade alternativ på flikarna Ljud-CD och CD-DA-alternativ. Du har nu sammanställt en ljud-cd. Bränn kompileringen eller ändra filegenskaperna först. Närliggande ämnen: Alternativfönster Anpassa egenskaper för ljudfilen Du kan visa och/eller göra ändringar i egenskaperna för ljudfiler på flikarna Spåregenskaper, Index, begränsningar, delningar och Filter i fönstret Egenskaper hos ljudspår. Öppna fönstret genom att markera en ljudfil i kompileringsfönstret för ljudskivor på menyn Redigera > Egenskaper. Nero Burning ROM 28

29 Ljud-CD och ljudfiler Fliken Spåregenskaper Du kan se grundläggande information om den valda ljudfilen under Källinformation på fliken Spåregenskaper. Fliken Spåregenskaper Du kan ange följande information under Egenskaper: Inmatningsfältet Titel (CD TEXT) Inmatningsfältet Artist (CD TEXT) Inmatningsfältet Paus Inmatningsfältet ISRC (International Standard Recording Code) Kopieringsskydd Övertona med föregående spår Anger den titel som ska sparas som cd-text. Den angivna titeln visas vid uppspelning på en cd-spelare som stöder cd-text. Anger den artist som ska sparas som cd-text. Det angivna artistnamnet visas vid uppspelning på en cd-spelare som stöder cd-text. Här anger du längden i sekunder eller i bildrutor för pausen mellan den valda ljudfilen och nästa ljudfil. Identifierar cd-skivan via en 12-siffrig digital kod. ISRC-koden införs i subkod och är inte hörbar. Om du inte känner till ISRC-koden lämnar du inmatningsfältet tomt. Aktiverar kopieringsskyddet. Lägger en övertoning mellan aktuell och föregående ljudfil. Du kan ange längden på övertoningen i sekunder eller sektorer. Nero Burning ROM 29

30 Ljud-CD och ljudfiler Fliken Index, gränser, dela På fliken Index, gränser, dela kan du ange och ta bort index och dela ljudfiler för att skapa två eller fler som är kortare. Fliken består av områdena Oscilloskop och Positioner. Fliken Index, gränser, dela Ljudfiler visas grafiskt i området Oscilloskop. Följande konfigurationsalternativ finns i området Positioner: Urvalslistor Start/Slut Knapp Nytt index Knapp Redigera Knapp Ta bort Knapp Dela Knapp Spela upp Visar start- och slutpositionerna för ljudfilen på CD-skivan. Anger en ny indexposition på den valda positionen. För CDspelaren är det här positionen som den nya sången startar ifrån och spelaren kan även hoppa direkt till den. Alla CD-spelare har dock inte stöd för denna funktion. Öppnar dialogrutan Ange spårslut. Du kan ange en exakt position för delning. Tar bort den valda indexpunkten. Delar ljudfilen i två delar vid den markerade punkten. Spelar ljudfilen från den markerade punkten. Under uppspelningen visas knappen Stoppa spelning. Nero Burning ROM 30

31 Ljud-CD och ljudfiler Knapp Stoppa spelning Knapp Dela vid indexpunkterna Knapp Zooma in Knapp Zooma ut Knapp Visa hela Stoppar uppspelningen av ljudfilen. Om uppspelningen stoppas visas knappen Spela upp igen. Delar ljudfilen vid de angivna indexpunkterna. Förstorar den grafiska översikten över ljudfilen. Förminskar den grafiska översikten över ljudfilen. Visar en grafisk översikt över hela ljudfilen Fliken Filter Fliken Filter innehåller filter som förbättrar eller förändrar musikens kvalitet. En "ickedestruktiv" metod används, vilket innebär att ljudfilerna inte förändras och det enda som skapas är markeringar (s.k. flaggor) för vilka filter som ska användas. Dessa markeringar kan när som helst ändras eller tas bort. Inga ytterligare ljuddata skapas. Ljudfilerna skapas inte förrän de bränns. Fönstret Egenskaper hos ljudspår, fliken Filter Nero Burning ROM 31

32 Följande konfigurationsalternativ finns i fönstret Egenskaper hos ljudspår: Ljud-CD och ljudfiler Normalisera Skrapreducering Brusreducering Tona in Tona ut Utvidga stereoeffekt Karaoke Eko Equalizer Knapp Testa valda filter Ställer in volymen för en ljudfil till ett förinställt värde. Filtret är användbart om ljudfilerna har helt olika ursprung och olika volym, och ljudvolymerna för de olika filerna behöver anpassas till varandra. Tar bort skrapljud från skador som till exempel kan finnas på gamla LP-skivor. Minskar eller avlägsnar helt bruset från en ljudfil. Samtliga frekvenser som ligger under ett bestämt tröskelvärde (en viss ljudnivå) avlägsnas. Tonar in ljudstyrkan i en ljudfil från noll till full volym. Det här filtret kan vara användbart när filer kortas ner. Tonar ut ljudstyrkan i en ljudfil från full volym till tystnad. Det här filtret kan vara användbart när filer kortas ner. Förstorar/förminskar stereoeffekten i en ljudfil. Filtret har enbart effekt om originalfilen har spelats in i stereo. Sången i ljudfilen tonas ut. Detta sker genom att de delar av sången som är likadana i båda stereokanalerna tonas ut. Lägger till en ekoeffekt i ljudfilen. Öppnar en equalizer som används för att ändra ljudstyrkan, bas och tonhöjd i de olika frekvensområdena. Spelar upp ljudfien och använder de aktiverade filtren. Under uppspelningen kan konfigurationsalternativen ändras, så att effekten kan kontrolleras. Nero Burning ROM 32

33 Ljud-CD och ljudfiler Ange alternativ Ljud-CD-inställningar På fliken Ljud-cd finns inställningsalternativ för ljud-cd-skivor. Fliken Ljud-cd Följande konfigurationsalternativ finns på fliken Ljud-cd i området Allmänt: Normalisera alla ljudfiler Ingen paus mellan spåren Aktiverar ett filter som utjämnar ljudstyrkan på de ljudfiler som ska brännas. Detta rekommenderas särskilt när ljudfilerna kommer från olika källor. Låter ljudfilerna övergå i varandra utan paus på ljud-cd:n (som vid liveinspelningar). Om kryssrutan är avmarkerad blir det en paus på två sekunder mellan ljudfilerna. Följande konfigurationsalternativ finns på fliken ljud-cd i området Cd-Text: Skriv på cd Aktiverar alternativet för skrivning av cd-text. På cd-spelare som stöder cd-text visas titeln på cd:n, namnet på ljudfilen samt namnet på artisten på displayen. Nero Burning ROM 33

34 Ljud-CD och ljudfiler Inmatningsfältet Titel Inmatningsfältet Artist Anger titeln på ljud-cd:n. Anger artisten. På fliken Ytterligare information kan du ange ytterligare information om ljud-cd:n, t.ex. producent eller kommentarer CDA-inställningar På fliken CDA-alternativ finns inställningsalternativ för CD-DA-filer på ljud-cd:n. Området Hantering av CDA-filer ger dig möjlighet att välja den metod som Nero Burning ROM ska använda för att hantera utvalda ljudfiler från en käll-ljud-cd. I allmänhet finns två metoder: Läsa in och temporärt lagra ljuddata i cacheminnet. Ljud-CD-skivor kan brännas i Disc-atonce-läget, som stöder CD-text. Skapa en hänvisning till ljudfilen och läsa den först kort före bränningen (spårreferens). Ljud-CD:n kan bara brännas i Track-at-once-läget. Följande konfigurationsalternativ finns på fliken CDA-alternativ i området Hantering av CDA-filer: Listruteposten Hårddisk Listruteposten Tempfilstrategi Listruteposten Referens Listruteposten Enhetsberoende Knapp Info Sparar ljudfilerna temporärt i cacheminnet för Nero Burning ROM. Om det inte finns någon minnesplats tillgänglig skapas en hänvisning till ljudfilen och den läses först kort före bränningen. Med standardinställningen väljs det här alternativet. Sparar ljudfilerna temporärt i cacheminnet till Nero Burning ROM. Om det inte finns plats i minnet visas ett felmeddelande. Skapar en referens till ljudfilen och läser den först kort före bränningen. Som källmedium kan enbart en CD/DVD-enhet, ingen brännare, användas. Skivan kan enbart brännas med Track-at-once-metoden. Skapar en hänvisning till ljudfilen om en CD/DVD-enhet är tillgänglig. I annat fall används cacheminnet. Visar mer omfattande information om hantering av CDa-filer. Följande konfigurationsalternativ finns på fliken CDA-alternativ i området Enhet: Listrutan Enhet Lista över identifierade enheter och brännare. Nero Burning ROM 34

35 Ljud-CD och ljudfiler Listrutan Läshastighet Cachelagra spåret på hårddisk före bränning Väljer den hastighet som CD:n ska läsas med. Sparar ljudfilen i cacheminnet före bränning. Följande konfigurationsalternativ finns på fliken CDA-alternativ i området Avancerade: Ta bort paus i slutet av ljudspår Tar bort tystnad i slutet av de enskilda ljudfilerna, vilket innebär att musikspåren övergår smidigt från ett till ett annat. 6.2 Mixed Mode-CD och CD extra Med Nero Burning ROM kan du kompilera CD-skivor som innehåller både ljud- och datafiler. Följande kategorier finns tillgängliga: Mixed Mode-CD CD extra En Mix Mode-skiva innehåller data- och ljudfiler i en session. I CD EXTRA lagrar den första sessionen ljudfiler och den andra sessionen datafiler. Tillvägagångssättet för att kompilera en ljud- och dataskiva är i princip detsamma som för att skapa en data- eller ljud-cd. Se till att välja motsvarande post i fönstret Ny kompilering. Urvalsfönstret innehåller ett kompileringsområde för ljudspår och ett för datafiler. Närliggande ämnen: Alternativfönster 16 Kompilera en ljud-cd 28 Kompilera dataskivor Inställningar för CD extra På fliken CD extra finns inställningsalternativ för album. Följande information finns i området Info: Visningsfönster Visar information om kompileringen. Följande konfigurationsalternativ finns i området Album: Inmatningsfältet Albumbeteckning Anger en beteckning för albumet. Detta är särskilt användbart om albumet ska bestå av flera CD-skivor. Nero Burning ROM 35

36 Ljud-CD och ljudfiler Inmatningsfältet Antal skivor i album Inmatningsfältet Albumsekvensnummer Knapp Bilder Anger hur många skivor kompileringen ska bestå av. Anger albumnumret för den aktuella skivan. Öppnar fönstret CD extra-bilder, där du kan välja ut bilder för CD:ns fram- och baksida samt ange bildformat. Följande konfigurationsalternativ finns i området Lokalisering: Visningsfönstret Språk Knapp Lägg till Knapp Ta bort Inmatningsfältet Albumtitel Visar tillgängliga språk. När du markerar ett språk kan du lägga till titeln på albumet i textrutan Albumtitel. Varje språk kan innehålla en separat titel. Öppnar fönstret Nytt språk där du kan välja ett nytt språk från en landslista. Tar bort det valda språket. Infogar en albumtitel för markerat språk i alternativlistan Språk. 6.3 Kompilera en ljudbok-cd Nero Burning ROM används för att kompilera ljudboksfiler och bränna dem som en ljudboks- CD, d.v.s. som en ljudskiva. Du kan sedan spela upp den i alla vanliga CD-spelare. Eftersom ljudböcker är flera timmar långa lagrar Nero Burning ROM ljudboken på flera ljud-cd-skivor. Under bränningen uppmanas du att mata in nya tomma skivor. Tillvägagångssättet för att kompilera en ljudbok-cd är i princip detsamma som för att skapa en ljud-cd. 6.4 Automatisk musikidentifiering Med Gracenote MusicID kan Nero Burning ROM identifiera musikfiler. Så kallade metadata, till exempel artist, titel och genre, hämtas från Gracenote-databasen och visas i Nero Burning ROM. De metadata som hittas skrivs till musikfilen och är sedan tillgängliga. Det går att identifiera både enskilda ljudfiler och hela original-cd-skivor. Om metadata för ljud-cd:n inte finns i databasen kan du ange dem och göra dem tillgängliga. Dessa metadata skickas till Gracenote och läggs till i databasen. Med Gracenote kan du identifiera ljudfiler i alla typer av kompileringar. Detta är särskilt användbart när ljudfilerna inte är namngivna, eller endast delvis är namngivna. Metadata som görs tillgängliga av Gracenote används för kompileringen och skrivs till ljudfilerna. På så sätt märks din musiksamling med rätt information. Nero Burning ROM 36

Manuell Nero BurnRights

Manuell Nero BurnRights Manuell Nero BurnRights Information om upphovsrätt och varumärken Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet, i likhet med programvaran som beskrivs här, tillhandahålls som en licens

Läs mer

Manuell Nero DriveSpeed

Manuell Nero DriveSpeed Manuell Nero DriveSpeed Information om upphovsrätt och varumärken Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet, i likhet med programvaran som beskrivs här, tillhandahålls som en licens

Läs mer

Manuell. Nero SecurDisc Viewer

Manuell. Nero SecurDisc Viewer Manuell Nero SecurDisc Viewer Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet, i likhet med programvaran som beskrivs här, tillhandahålls som en licens och får endast användas eller återskapas

Läs mer

Manuell Nero ControlCenter

Manuell Nero ControlCenter Manuell Nero ControlCenter Information om upphovsrätt och varumärken Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet, i likhet med programvaran som beskrivs här, tillhandahålls som en licens

Läs mer

Manuell Nero BurnRights

Manuell Nero BurnRights Manuell Nero BurnRights Information om upphovsrätt och varumärken Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet, i likhet med programvaran som beskrivs här, tillhandahålls som en licens

Läs mer

Manuell Nero ControlCenter

Manuell Nero ControlCenter Manuell Nero ControlCenter Information om upphovsrätt och varumärken Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet, i likhet med programvaran som beskrivs här, tillhandahålls som en licens

Läs mer

Manuell Nero ControlCenter

Manuell Nero ControlCenter Manuell Nero ControlCenter Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet, i likhet med programvaran som beskrivs här, tillhandahålls som en licens och får endast användas eller återskapas

Läs mer

Manuell SecurDisc Viewer

Manuell SecurDisc Viewer Manuell SecurDisc Viewer Information om upphovsrätt och varumärken Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet, i likhet med programvaran som beskrivs här, tillhandahålls som en licens

Läs mer

S T E G F Ö R S T E G. Skapa ett nytt RocketSync-konto... 2. Information om upphovsrätt och varumärken... 7. Innehållsförteckning

S T E G F Ö R S T E G. Skapa ett nytt RocketSync-konto... 2. Information om upphovsrätt och varumärken... 7. Innehållsförteckning S T E G F Ö R S T Innehållsförteckning Skapa ett nytt RocketSync-konto... 2 Information om upphovsrätt och varumärken... 7 E G Skapa ett nytt RocketSync-konto Min online-lagring är din egen personliga

Läs mer

Manuell Nero Burning ROM

Manuell Nero Burning ROM Manuell Nero Burning ROM Information om upphovsrätt och varumärken Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet, i likhet med programvaran som beskrivs här, tillhandahålls som en licens

Läs mer

Manuell Nero Burning ROM

Manuell Nero Burning ROM Manuell Nero Burning ROM Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet, i likhet med programvaran som beskrivs här, tillhandahålls som en licens och får endast användas eller återskapas

Läs mer

Manuell Nero Express

Manuell Nero Express Manuell Nero Express Information om upphovsrätt och varumärken Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet, i likhet med programvaran som beskrivs här, tillhandahålls som en licens och

Läs mer

Nero SecurDisc Viewer

Nero SecurDisc Viewer Nero SecurDisc Viewer Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet och allt innehåll skyddas enligt internationell upphovsrätt och andra intellektuella immaterialrätter och tillhör Nero

Läs mer

Manuell Nero InfoTool

Manuell Nero InfoTool Manuell Nero InfoTool Informationen zu Urheberrecht und Marken_Suite Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet, i likhet med programvaran som beskrivs här, tillhandahålls som en licens

Läs mer

Användarhandbok för Nero ControlCenter

Användarhandbok för Nero ControlCenter Användarhandbok för Nero ControlCenter Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken till Nero ControlCenter och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt.

Läs mer

Användarhandbok för Nero Burning ROM

Användarhandbok för Nero Burning ROM Användarhandbok för Nero Burning ROM Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken till Nero Burning ROM och dess innehåll är skyddat av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt.

Läs mer

Handbok för Nero ImageDrive

Handbok för Nero ImageDrive Handbok för Nero ImageDrive Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken till Nero ImageDrive och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Den här

Läs mer

Information om upphovsrätt och varumärken

Information om upphovsrätt och varumärken Nero Burning ROM Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet och allt innehåll skyddas enligt internationell upphovsrätt och andra intellektuella immaterialrätter och tillhör Nero AG eller

Läs mer

Användarhandbok för Nero BurnRights

Användarhandbok för Nero BurnRights Användarhandbok för Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken för och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Den här användarhandboken innehåller

Läs mer

Manuell Nero Express

Manuell Nero Express Manuell Nero Express Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet och allt innehåll skyddas enligt internationell upphovsrätt och andra intellektuella immaterialrätter och tillhör Nero

Läs mer

Användarhandbok för InCD Reader

Användarhandbok för InCD Reader Användarhandbok för InCD Reader Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken innehåller

Läs mer

Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet och allt innehåll skyddas enligt internationell upphovsrätt och andra intellektuella

Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet och allt innehåll skyddas enligt internationell upphovsrätt och andra intellektuella Nero MediaBrowser Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet och allt innehåll skyddas enligt internationell upphovsrätt och andra intellektuella immaterialrätter och tillhör Nero AG

Läs mer

Användarhandbok för Nero MediaStreaming för MCE

Användarhandbok för Nero MediaStreaming för MCE Användarhandbok för Nero MediaStreaming för MCE Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Innehållet i denna användarhandbok är skyddat av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken

Läs mer

Nero AG SecurDisc Viewer

Nero AG SecurDisc Viewer Användarhandbok för SecurDisc Nero AG SecurDisc Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken

Läs mer

Användarhandbok för Nero Burn och Nero Burn Settings för MCE

Användarhandbok för Nero Burn och Nero Burn Settings för MCE Användarhandbok för Nero Burn och Nero Burn Settings för MCE Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken och allt innehåll i den skyddas av upphovsrätten och tillhör Nero AG. Med

Läs mer

Information om upphovsrätt och varumärken

Information om upphovsrätt och varumärken Manuell Nero Live Information om upphovsrätt och varumärken Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet, i likhet med programvaran som beskrivs här, tillhandahålls som en licens och får

Läs mer

Användarhandbok för Nero RescueAgent

Användarhandbok för Nero RescueAgent Användarhandbok för Nero RescueAgent Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken för Nero RescueAgent och allt innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt.

Läs mer

Innehåll Börja framgångsrikt! Installera InCD Reader Åtkomst till SecurDisc-skivor SecurDisc-snabbmenyn 7

Innehåll Börja framgångsrikt! Installera InCD Reader Åtkomst till SecurDisc-skivor SecurDisc-snabbmenyn 7 Manuell InCD Reader Innehåll Innehåll 1 Börja framgångsrikt! 3 1.1 Om InCDReader 3 1.2 Om användarhandboken 3 2 Installera InCD Reader 4 3 Åtkomst till SecurDisc-skivor 6 4 SecurDisc-snabbmenyn 7 4.1 Fönstret

Läs mer

Information om upphovsrätt och varumärken

Information om upphovsrätt och varumärken Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet och allt innehåll skyddas enligt internationell upphovsrätt och andra intellektuella immaterialrätter och tillhör Nero AG eller dess dotterbolag,

Läs mer

Användarhandbok. Ahead Software AG

Användarhandbok. Ahead Software AG Användarhandbok Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till InCD och allt innehåll i den skyddas av upphovsrätten och tillhör Ahead Software. Med ensamrätt. Den här

Läs mer

Information om upphovsrätt och varumärken

Information om upphovsrätt och varumärken Nero ControlCenter Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet och allt innehåll skyddas enligt internationell upphovsrätt och andra intellektuella immaterialrätter och tillhör Nero AG

Läs mer

Nero SecurDisc Viewer 2

Nero SecurDisc Viewer 2 Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet och allt innehåll skyddas enligt internationell upphovsrätt och andra intellektuella immaterialrätter och tillhör Nero AG eller dess dotterbolag,

Läs mer

Manuell Nero CoverDesigner

Manuell Nero CoverDesigner Manuell Nero CoverDesigner Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet, i likhet med programvaran som beskrivs här, tillhandahålls som en licens och får endast användas eller återskapas

Läs mer

Information om upphovsrätt och varumärken

Information om upphovsrätt och varumärken Nero Express Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet och allt innehåll skyddas enligt internationell upphovsrätt och andra intellektuella immaterialrätter och tillhör Nero AG eller

Läs mer

Information om upphovsrätt och varumärken Nero Vision

Information om upphovsrätt och varumärken Nero Vision Manuell Nero Vision Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet, i likhet med programvaran som beskrivs här, tillhandahålls som en licens och får endast användas eller återskapas i enlighet

Läs mer

Manuell Nero StartSmart

Manuell Nero StartSmart Manuell Nero StartSmart Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet, i likhet med programvaran som beskrivs här, tillhandahålls som en licens och får endast användas eller återskapas i

Läs mer

Manuell Nero Burning ROM

Manuell Nero Burning ROM Manuell Nero Burning ROM Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet och allt innehåll skyddas enligt internationell upphovsrätt och andra intellektuella immaterialrätter och tillhör Nero

Läs mer

2 Startfönstret 10 2.1 Utökat område (startfönstret) 11. 3 Kompileringsfönstret 13

2 Startfönstret 10 2.1 Utökat område (startfönstret) 11. 3 Kompileringsfönstret 13 Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet och allt innehåll skyddas enligt internationell upphovsrätt och andra intellektuella immaterialrätter och tillhör Nero AG eller dess dotterbolag,

Läs mer

Manuell Nero RescueAgent

Manuell Nero RescueAgent Manuell Nero RescueAgent Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet, i likhet med programvaran som beskrivs här, tillhandahålls som en licens och får endast användas eller återskapas

Läs mer

Din manual HP PAVILION 700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/854808

Din manual HP PAVILION 700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/854808 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION 700. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Dell Mobile Sync. Manuell

Dell Mobile Sync. Manuell Dell Mobile Sync Manuell Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet, i likhet med programvaran som beskrivs här, tillhandahålls som en licens och får endast användas eller återskapas

Läs mer

Manuell Nero ControlCenter

Manuell Nero ControlCenter Manuell Nero ControlCenter Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet och allt innehåll skyddas enligt internationell upphovsrätt och andra intellektuella immaterialrätter och tillhör

Läs mer

Användarhandbok för Nero DriveSpeed

Användarhandbok för Nero DriveSpeed Användarhandbok för Nero DriveSpeed Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Handboken till Nero DriveSpeed och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Denna handbok

Läs mer

Användarhandbok för Nero Scout

Användarhandbok för Nero Scout Användarhandbok för Nero Scout Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken till Nero Scout och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Den här användarhandboken

Läs mer

Manuell Nero BurnRights

Manuell Nero BurnRights Manuell Nero BurnRights Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet och allt innehåll skyddas enligt internationell upphovsrätt och andra intellektuella immaterialrätter och tillhör Nero

Läs mer

Manuell Nero BackItUp

Manuell Nero BackItUp Manuell Nero BackItUp Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet, i likhet med programvaran som beskrivs här, tillhandahålls som en licens och får endast användas eller återskapas i enlighet

Läs mer

Information om upphovsrätt och varumärken

Information om upphovsrätt och varumärken Nero RescueAgent Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet och allt innehåll skyddas enligt internationell upphovsrätt och andra intellektuella immaterialrätter och tillhör Nero AG eller

Läs mer

MagicInfo Express 2. Användarhandbok. MagicInfo Express 2

MagicInfo Express 2. Användarhandbok. MagicInfo Express 2 MagicInfo Express 2 MagicInfo Express 2 Användarhandbok Med MagicInfo Express 2 kan du enkelt skapa innehåll med olika layouter. Använd MagicInfo Express 2 för att skapa och hantera scheman för att spela

Läs mer

Snabbstart. Nero ShowTime. Ahead Software AG

Snabbstart. Nero ShowTime. Ahead Software AG Snabbstart Nero ShowTime Ahead Software AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken för Nero ShowTime och hela dess innehåll skyddas av upphovsrätten och tillhör Ahead Software. Alla

Läs mer

Användarhandbok. Nero Burning ROM 6. Nero AG

Användarhandbok. Nero Burning ROM 6. Nero AG Användarhandbok Nero Burning ROM 6 Nero AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till Nero och innehållet i den är skyddat av copyright och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Den här användarhandboken

Läs mer

Nero Disc to Device 2

Nero Disc to Device 2 Nero Disc to Device Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet och allt innehåll skyddas enligt internationell upphovsrätt och andra intellektuella immaterialrätter och tillhör Nero AG

Läs mer

Information om upphovsrätt och varumärken

Information om upphovsrätt och varumärken Nero MediaHome Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet och allt innehåll skyddas enligt internationell upphovsrätt och andra intellektuella immaterialrätter och tillhör Nero AG eller

Läs mer

Information om upphovsrätt och varumärken

Information om upphovsrätt och varumärken Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet och allt innehåll skyddas enligt internationell upphovsrätt och andra intellektuella immaterialrätter och tillhör Nero AG eller dess dotterbolag,

Läs mer

Användarhandbok. Nero. Ahead Software AG

Användarhandbok. Nero. Ahead Software AG Användarhandbok Nero Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till Nero och innehållet i den är skyddat av copyright och tillhör Ahead Software. Med ensamrätt. Den här

Läs mer

Novell Filr 1.2 skrivbordsprogram för Mac snabbstart

Novell Filr 1.2 skrivbordsprogram för Mac snabbstart Novell Filr 1.2 skrivbordsprogram för Mac snabbstart April 2015 Snabbstart Med Novell Filr får du enkelt åtkomst till alla dina filer och mappar från skrivbordet, webbläsaren eller en mobil enhet. Dessutom

Läs mer

Snabbstartguide www.nero.com

Snabbstartguide www.nero.com Snabbstartguide www.nero.com Nero Information om copyright och varumärken Snabbstartguiden till Nero 6 och allt innehåll i den skyddas av upphovsrätten och tillhör Ahead Software. Med ensamrätt. Den här

Läs mer

Innehåll. 1 Inledning 5. 2 Förinställning 6. 3 Anpassa användargränssnittet 7. 4 Anpassa interna inställningar 9. 5 Förbereda att bränna en skiva 10

Innehåll. 1 Inledning 5. 2 Förinställning 6. 3 Anpassa användargränssnittet 7. 4 Anpassa interna inställningar 9. 5 Förbereda att bränna en skiva 10 Det här dokumentet är konverterat från KDE:s användarbas K3b-sida 2011-01-20. Uppdatering till 2.0 av KDE:s dokumentationsgrupp Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 5 2 Förinställning 6

Läs mer

Novell Vibe Add-In 1.0.1

Novell Vibe Add-In 1.0.1 Novell Vibe Add-In 1.0.1 1 juli 2013 Novell Snabbintroduktion Med Novell Vibe Add-In för Microsoft Office kan du arbeta med dokument på Vibe-webbplatsen utan att lämna Microsoft Office. Du kan enkelt bläddra

Läs mer

ipod shuffle Användarhandbok

ipod shuffle Användarhandbok ipod shuffle Användarhandbok Innehåll 5 Kapitel 1: Om ipod shuffle 6 Nyheter i ipod shuffle 7 Kapitel 2: Grundläggande om ipod shuffle 7 ipod shuffle i överblick 8 Använda reglagen på ipod shuffle Controls

Läs mer

Handbok. Nero MediaHome. Nero AG

Handbok. Nero MediaHome. Nero AG Handbok Nero MediaHome Nero AG Information om copyright och varumärken Handboken Nero MediaHome och innehållet i den är skyddat av copyright och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Den här handboken innehåller

Läs mer

Nero AG Nero DiscCopy

Nero AG Nero DiscCopy Användarhandbok för Nero DiscCopy Nero AG Nero DiscCopy Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken till Nero DiscCopy och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med

Läs mer

P L A Y. Adobe Produktguide. Adobe Photoshop Elements 4.0 Adobe Premiere Elements 2.0

P L A Y. Adobe Produktguide. Adobe Photoshop Elements 4.0 Adobe Premiere Elements 2.0 P L A Y Adobe Produktguide Adobe Photoshop Elements 4.0 Adobe Premiere Elements 2.0 Svensk programvara med svenska instruktioner! Ny version Adobe Photoshop Elements 4.0 Allt du behöver för att redigera,

Läs mer

Din manual MCAFEE TOTAL PROTECTION 2009 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3816852

Din manual MCAFEE TOTAL PROTECTION 2009 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3816852 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för MCAFEE TOTAL PROTECTION 2009. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer

E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes

E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes Sida 2 av 2 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...3 REKOMMENDERAD UTRUSTNING...5 INSTALLATION...5 ANVÄNDARLÄGE I E-POST3...6 STARTSIDA...7

Läs mer

Nero Disc to Device 2

Nero Disc to Device 2 Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet och allt innehåll skyddas enligt internationell upphovsrätt och andra intellektuella immaterialrätter och tillhör Nero AG eller dess dotterbolag,

Läs mer

Manuell Nero ShowTime

Manuell Nero ShowTime Manuell Nero ShowTime Information om upphovsrätt och varumärken Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet, i likhet med programvaran som beskrivs här, tillhandahålls som en licens och

Läs mer

Del 2 HANTERA MUSIKFILER. 5. Importera filer... 34 6. Skapa ordning i din musiksamling... 38 7. Skapa spellistor... 46 8. Bränna cd-skivor...

Del 2 HANTERA MUSIKFILER. 5. Importera filer... 34 6. Skapa ordning i din musiksamling... 38 7. Skapa spellistor... 46 8. Bränna cd-skivor... Del HANTERA MUSIKFILER. Importera filer... 6. Skapa ordning i din musiksamling... 8 7. Skapa spellistor... 6 8. Bränna cd-skivor... . IMPORTERA FILER När du använder samma ljudformat för alla dina musikfiler,

Läs mer

1. Använda MP3/WMA-spelaren

1. Använda MP3/WMA-spelaren Använda /WMA-spelaren 1. Använda /WMA-spelaren Av säkerhetsskäl är vissa funktioner urkopplade då fordonet är i rörelse. Knappen SOURCE MENU RECALL (TA FRAM KÄLLMENYN) Knappar för byte av fil Knappen POWER

Läs mer

Kom igång. Version 3

Kom igång. Version 3 Kom igång Version 3 Installation & Inställningar Om du läser den här filen, har du troligtvis redan tagit dig igenom installationsprocessen hos PMView Pro. Den här sektionen är tänkt att guida dig genom

Läs mer

CD-ORD Hjälp CD-ORD 8. Elevdata AB

CD-ORD Hjälp CD-ORD 8. Elevdata AB CD-ORD Hjälp CD-ORD 8 Elevdata AB CD-ORD Hjälp: CD-ORD 8 Elevdata AB Innehållsförteckning Förord... vii 1. CD-ORD i Windowsprogram... 1 2. Verktygslisten... 3 3. Profiler... 11 3.1. Standardprofiler...

Läs mer

Användarhandbok för Nero Vision

Användarhandbok för Nero Vision Användarhandbok för Nero Vision Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken för Nero Vision och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken

Läs mer

1284_omslag.qxd 2005-10-11 11:13 Sida 1 ECDL START OFFICE 2003 Allmän IT Windows XP Word 2003 Outlook 2003

1284_omslag.qxd 2005-10-11 11:13 Sida 1 ECDL START OFFICE 2003 Allmän IT Windows XP Word 2003 Outlook 2003 ECDL START OFFICE 2003 Allmän IT Windows XP Word 2003 Outlook 2003 5 Arbeta med mappar och filer I Windows finns det två sätt att arbeta med de olika enheterna i systemet. Vilket du väljer beror på personligt

Läs mer

MANUAL FÖR VIDEOREDIGERING

MANUAL FÖR VIDEOREDIGERING MOVIE MAKER- MANUAL FÖR VIDEOREDIGERING Författad av Anna Sabelström i samarbete med Film Stockholm och Ungdomsstyrelsen FILM STOCKHOLM REGIONALT RESURSCENTRUM FÖR RÖRLIG BILD I STOCKHOLMS LÄN Kultur-

Läs mer

Manuell Nero InfoTool

Manuell Nero InfoTool Manuell Nero InfoTool Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet, i likhet med programvaran som beskrivs här, tillhandahålls som en licens och får endast användas eller återskapas i enlighet

Läs mer

Manuell Nero CoverDesigner

Manuell Nero CoverDesigner Manuell Nero CoverDesigner Information om upphovsrätt och varumärken Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet, i likhet med programvaran som beskrivs här, tillhandahålls som en licens

Läs mer

ZoomText 10.1 Snabbguide Tillägg

ZoomText 10.1 Snabbguide Tillägg ZoomText 10.1 Snabbguide Tillägg Detta tillägg till ZoomText 10 Snabbguide beskriver de nya funktionerna och andra ändringar som hör till ZoomText 10.1. För grundinformation som hur man installerar och

Läs mer

Installations-handbok för PC Suite. SV 9356495 Issue 1

Installations-handbok för PC Suite. SV 9356495 Issue 1 Installations-handbok för PC Suite SV 9356495 Issue 1 Copyright 2003 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta

Läs mer

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Snabbstartsguide Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument ESET NOD32 Antivirus

Läs mer

Manuell Nero ControlCenter

Manuell Nero ControlCenter Manuell Nero ControlCenter Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet och allt innehåll skyddas enligt internationell upphovsrätt och andra intellektuella immaterialrätter och tillhör

Läs mer

Migrera till Word 2010

Migrera till Word 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft Word 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

Sharp Remote Device Manager Bruksanvisning

Sharp Remote Device Manager Bruksanvisning Sharp Remote Device Manager Bruksanvisning Den här handboken beskriver hur du använder Sharp Remote Device Manager (SRDM). INLEDNING... 2 SHARP REMOTE DEVICE MANAGER (SRDM)... 3 GRUNDLÄGGANDE ANVÄNDNING

Läs mer

Manuell Nero Move it

Manuell Nero Move it Manuell Nero Move it Information om upphovsrätt och varumärken Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet, i likhet med programvaran som beskrivs här, tillhandahålls som en licens och

Läs mer

ClaroRead Plus Mac Manual. Artikel.nr. 12501

ClaroRead Plus Mac Manual. Artikel.nr. 12501 ClaroRead Plus Mac Manual Artikel.nr. 12501 1 Välkommen till ClaroRead Plus Välkommen till ClaroRead Plus för Mac. ClaroRead Plus är till för att göra din dator mer lättanvänd. Programmet arbetar nära

Läs mer

Antivirus Pro 2011. Snabbguide

Antivirus Pro 2011. Snabbguide Antivirus Pro 2011 Snabbguide Viktigt! På CD-fodralet finns den aktiveringskod som du behöver för att aktivera produkten. Förvara den på ett säkert ställe. Den här produkten får endast användas om det

Läs mer

Manuell Nero Kwik Media

Manuell Nero Kwik Media Manuell Nero Kwik Media Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet och allt innehåll skyddas enligt internationell upphovsrätt och andra intellektuella immaterialrätter och tillhör Nero

Läs mer

Adaptec, Inc. 691 South Milpitas Boulevard Milpitas, CA 95035, USA

Adaptec, Inc. 691 South Milpitas Boulevard Milpitas, CA 95035, USA 7REFFKYMHI Svenska Adaptec, Inc. 691 South Milpitas Boulevard Milpitas, CA 95035, USA 2000 Adaptec, Inc. Med ensamrätt. Adaptec och Adaptecs logotyp är varumärken som tillhör Adaptec, Inc. och kan vara

Läs mer

Manuell Nero CoverDesigner

Manuell Nero CoverDesigner Manuell Nero CoverDesigner Information om upphovsrätt och varumärken Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet, i likhet med programvaran som beskrivs här, tillhandahålls som en licens

Läs mer

Din manual HP COMPAQ PRESARIO 6500 http://sv.yourpdfguides.com/dref/868816

Din manual HP COMPAQ PRESARIO 6500 http://sv.yourpdfguides.com/dref/868816 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP COMPAQ PRESARIO 6500. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen.

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i Handbok för kopiator innan du använder maskinen. Handbok för nätverk För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen. Inledning Den här handboken innehåller instruktioner om maskinens

Läs mer

Roxio Retrieve Användarhandbok

Roxio Retrieve Användarhandbok Användarhandbok 2 Innehåll 1 Roxio Retrieve 3 Information om Roxio Retrieve........................... 4 Vissa funktioner kanske inte är tillgängliga................ 4 Starta Roxio Retrieve...................................

Läs mer

SUSE Linux Enterprise Desktop 10

SUSE Linux Enterprise Desktop 10 Installationsguide för SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SP1 SP1 Novell SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SNABBSTART 16 mars 2007 www.novell.com Välkommen till SUSE Linux Enterprise Desktop Läs följande

Läs mer

Handicom. Symbol for Windows. Blisseditor. Version 3.4

Handicom. Symbol for Windows. Blisseditor. Version 3.4 Handicom Symbol for Windows Version 3.4 Handicom, Nederländerna/Frölunda Data AB 2009 Innehåll Installation och licenser...2 1. Inledning...2 2. ns huvudfönster...2 2.1 Verktygsfältet...2 2.2 Matris...2

Läs mer

Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument

Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument Läs mer om it i lärandet på webben: www.spsm.se/itilarandet Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument Skriften är utgiven av Specialpedagogiska skolmyndigheten

Läs mer

Styrplatta och tangentbord

Styrplatta och tangentbord Styrplatta och tangentbord Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Informationen

Läs mer

Manuell Nero CoverDesigner

Manuell Nero CoverDesigner Manuell Nero CoverDesigner Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet, i likhet med programvaran som beskrivs här, tillhandahålls som en licens och får endast användas eller återskapas

Läs mer

Din manual HP COMPAQ EVO D310 MICROTOWER http://sv.yourpdfguides.com/dref/869854

Din manual HP COMPAQ EVO D310 MICROTOWER http://sv.yourpdfguides.com/dref/869854 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP COMPAQ EVO D310 MICROTOWER. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer

Del 1 BLI BEKANT MED DATORN

Del 1 BLI BEKANT MED DATORN Pekka Malmirae Del BLI BEKANT MED DATORN. Var används informationsteknologin?... 6 2. Hur fungerar en dator?... 7 3. Utrustning... 8 4. Program... 0 5. Köpa dator... 6. Starta datorn... 2 7. Hantera program...

Läs mer

Manuell Nero BackItUp

Manuell Nero BackItUp Manuell Nero BackItUp Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet, i likhet med programvaran som beskrivs här, tillhandahålls som en licens och får endast användas eller återskapas i enlighet

Läs mer

Windows Vista /Windows 7 Installationsguide

Windows Vista /Windows 7 Installationsguide Windows Vista / 7 Installationsguide Innan du kan använda maskinen måste du installera maskinvaran och drivrutinen. Läs "snabbguiden" och den här "Windows Vista / 7 installationsguide" för inställnings-

Läs mer

1700 - talets Piteå. En CD-skiva utgiven till Carina Bäckströms minne

1700 - talets Piteå. En CD-skiva utgiven till Carina Bäckströms minne 1700 - talets Piteå En CD-skiva utgiven till Carina Bäckströms minne Carina Bäckström (1960-1998) var under många år en hängiven släktforskare. Efter att från början gjort släktutredningar om sin egen

Läs mer