Dolphin EasyProducer Användarmanual

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dolphin EasyProducer Användarmanual"

Transkript

1 Dolphin EasyProducer Användarmanual Upphovsrättigheter Copyright 2007 Dolphin Computer Access Ltd. Alla rättigheter reserverade. All teknisk dokumentation i tryckt eller elektronisk form, vilken gjorts tillgänglig av Dolphin Computer Access Ltd, är varumärkta av Dolphin Computer Access Ltd och ägt av Dolphin Computer Access Ltd. Varumärken RealSpeak är registrerat varumärke av Nuance Communications Inc. Microsoft, Windows logotyp och Word är registrerat varumärke av Microsoft Corporation. Pentium är registrerat varumärke av Intel Corporation. Dolphin EasyProducer är en produkt utvecklad och producerad av Dolphin Computer Access Ltd. Upphovsrätten ligger hos Dolphin Computer Access Ltd. Andra produktnamn som nämns i den här användarhjälpen kan vara varumärken eller registrerade varumärken från respektive företag och är härmed erkända. Garanti. Informationen i den här användarhjälpen är till för att ge instruktioner om hur programmet kan användas. Dolphin Computer Access Ltd ger ingen garanti för dess korrekthet eller användning. All användning av informationen i användarhjälpen sker på egen risk. Dokumentationen kan innehålla tekniska eller andra felaktigheter. Det kan också finnas typografiska fel. Dolphin Computer Access Ltd bibehåller rätten till ändringar utan föregående tillkännagivande. Kopiering är inte tillåten utan tillstånd från Dolphin Computer Access Ltd. 046YURGP150

2 Systemkrav Dolphin EasyProducer kan används med Microsoft Windows 2000 och XP Microsoft Word 2000, Word XP (2002) och Word Minimum systemkrav för Dolphin EasyProducer är: Pentium II 750 MHz är minimum, vi rekommenderar Pentium III 1 GHz. Microsoft Windows 2000 eller XP. Microsoft Word Mb RAM är minimum, vi rekommenderar 512 Mb. 200MB Hårddisk utrymme för installation. Mer diskutrymme krävs för att spara DTBs. CD-Rom för att kunna köra installations-skiva. Super VGA ( ) eller skärm med högre upplösning. Multimedia ljudkort och högtalare. Vi rekommenderar att man använder ett separat ljudkort och inte använder det som redan finns i datorn. Var vänlig notera: För att använda funktionen Bränn CD krävs Windows XP och en CD-RW drivenhet.

3 Installation För att installera Dolphin EasyProducer: Sätt i CD skivan med Dolphin EasyProducer i din CD-ROM enhet. Efter ett par sekunder startar installationen automatiskt. Programmet installeras automatiskt till logiska platser på din hårddisk om du trycker på knapparna Nästa i dialogfönstren. Startar inte installationen automatiskt kan du gå till Windows Explorer och till din CD-ROM enhet och dubbelklicka på filen Setup.exe. Klicka på knappen OK och installationen startar. Följ instruktionerna på skärmen för att slutföra installationen. För att installera andra RealSpeak röster som du har köpt, sätt in den andra CD skivan som heter RealSpeak och installationen startar. Om inte installationen startar automatiskt, dubbelklicka på filen Setup på CD skivan och rösten från RealSpeak Voice installeras. Detta kan ta några minuter, så var vänlig vänta.

4 Produktaktivering Efter att du har installerat Dolphin EasyProducer, är det nödvändigt att aktivera produkten. Produktaktivering är nödvändig för att erhålla en mjukvarulicens. Utan mjukvarulicens kan du bara använda Dolphin EasyProducer i 30 dagar. VARNING - var vänlig läs igenom LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE före aktivering. Efter att Dolphin EasyProducer har aktiverats kan ingen återbetalning göras. Aktiverar du inte meddetsamma kommer du få regelbunden information om att det är nödvändigt att göra en aktivering och hur många dagar du har kvar innan Dolphin EasyProducer slutar att fungera. I fönsterdialogen för produktaktivering presenteras två valmöjligheter, Aktivera nu eller Påminn mig senare. Aktivera. Produktaktivering kan göras på tre sätt: Aktivering via Internet, manuell aktivering eller genom att mata in en fleranvändar- licenskod. Aktivering via Internet. Aktivering via Internet är den snabbaste och lättaste metoden eftersom den sker automatiskt. Det krävs dock att du har en Internetuppkoppling. Du kopplas upp mot Dolphins server där EasyProducer automatiskt tilldelas en aktiveringskod. Manuell aktivering. Den manuella aktiveringen kräver att du matar in en aktiveringskod som bygger på en unik produktnyckel. När du trycker på knappen Manuell aktivering, kommer en 30 siffror lång produktnyckel genereras (detta är inte samma som programvarans serienummer).

5 För att erhålla en aktiveringskod var vänlig kontakta din återförsäljare. Du blir då uppmanad att ge dem din produktnyckel, det nummer som visas när du trycker på knappen Manuell aktivering. Utifrån den här produktnyckeln kan de ge dig en aktiveringskod. Fleranvändarlicens Har du köpt en fleranvändar- eller nätverkslicens kan du mata in din licenskod för denna typ av licens. Den här koden står på ditt fleranvändar-certifikat. Påminn mig senare. Väljer du Påminn mig senare, kommer du att regelbundet få meddelande om att du måste aktivera programmet och hur många dagar du har kvar innan programmet upphör att fungera. För att börja om aktiveringen kan du starta om Dolphin EasyProducer eller välja knappen Aktivera, som du hittar i dialogfönstret "Om DolphinEasyProducer". Du kan öppna det här dialogfönstret via EasyProducer menyn i Microsoft Word. Avinstallation och ominstallation av EasyProducer på samma dator kräver inte en ytterligare licens. Kontakta din återförsäljare om du behöver ytterligare licenser. Under aktiveringsprocessen erhåller inte Dolphin någon personlig information från din dator annan än din produktnyckel licens.

6 Välkommen till Dolphin EasyProducer Välkommen till Dolphin EasyProducer, den senaste programvaran från Dolphin, utvecklad för att inte bara ge dig möjlighet att lyssna till informationen i ditt Word dokument utan också ge dig möjlighet att skapa åtkomligt material snabbt och lätt. Dolphin EasyProducer har utvecklats för att ge dig möjlighet att välja hur du vill ta del av information, antingen lyssna på den direkt från ditt Microsoft Word dokument eller i form av digital talbok (DTB). En DTB kan spelas upp på din dator eller lyssnas på i en talboksspelare. Produktöversikt Dolphin EasyProducer erbjuder dig som användare en lättanvänd verktygsrad i Microsoft Word. Härifrån kan du skapa ett dokument som både markeras och läses upp med hjälp av talsyntes, samt en digital talbok (DTB) med fulltext. Genom att lägga till en verktygsrad i Microsoft Word ger dig Dolphin EasyProducer möjlighet att bestämma hur, när och var du vill ta till dig information. Från den här verktygsraden kan du välja "Spela" och på så sätt få ditt dokument uppläst för dig. Uppläsningen genereras med hjälp av den talsyntes du har valt att använda och den motsvarande texten markeras allteftersom uppläsning sker.

7 Du kan navigera i materialet med hjälp av knapparna "Nästa" och "Föregående". Beroende på inställning kommer nästa ord, mening eller stycke att markeras. Du kan även navigera inom dokumentet genom att flytta markören där du vill starta uppspelningen och trycka på knappen "Spela". Du kan spara ditt Microsoft Word dokument som DAISY fulltext genom att trycka på knappen "Spara som DTB". DAISY materialet kan därefter spelas upp i det medföljande uppspelningsprogrammet Dolphin EasyReader eller i din hårdvaruspelare. Efter att du har sparat dina dokument kan du öppna och spela dem i Dolphin EasyReader. Du kan också öppna andra DAISY böcker/material och läsa här. Du kan även ta med ditt skapade material och spela upp på andra DAISY spelare, eller varför inte i din MP3 spelare! Tryck bara på knappen "Bränn DTB" för att kopiera ditt DAISY material på en CD för att kunna distribuera vidare. Det är lätt att anpassa Dolphin EasyProducer efter egna önskemål. Tryck på knappen "Inställningar" på verktygsraden för att ändra verktygsradens utseende, uppspelning och hur du vill spara ditt DAISY material.

8 Du kan välja att automatiskt spela upp ditt sparade DAISY material med det medföljande uppspelningsprogrammet Dolphin EasyReader. Dolphin EasyReader erbjuder dig som användare möjligheten att navigera mellan rubriker samt förflyttas mellan bokmärken. Du kan navigera fritt i texten och söka efter ord eller textsträngar som finns i texten. Materialet ger dig stöd i läsningen då texten alltid är markerad på skärmen samtidigt som den läses upp för dig. Har du bråttom? En översikt över Dolphin EasyProducer. Medan du använder Dolphin EasyProducer kan du få all funktionalitet förklarad för dig genom att när som helst öppna den hjälpfil som finns under ikonen på verktygsraden eller i de dialogrutor som visas. Nedan följer en tabell över de olika knapparna, och deras funktion så som beskrivna på Dolphin EasyProducer verktygsrad. Du kan ställa in verktygsraden efter egna önskemål genom att trycka på knappen Inställningar. Verktygsrad ens ikoner Namn på ikon Meny för tangentbordskom mandon Funktion Spela Alt P, S Starta uppspelning av dokument med hjälp av vald talsyntes. Stopp Alt P, T Stanna uppspelning av dokument. Föregå ende Alt P, F Navigera till föregående markerad text. Nästa Alt P, N Navigera till nästa markerade text. DTB Alt P, D Sparar aktuellt dokument som digital talbok (DTB).

9 Öppna Alt P, Ö Öppna en digital talbok (DTB) i Dolphin EasyReader. Bränn Alt P, B Bränner aktuell digital talbok (DTB) på CD/DVD. Inställni ngar. Alt P, I Den här knappen tillåter dig att lätt konfigurera och ändra inställningar i Dolphin EasyProducernär som helst. Hjälp Alt P, H Alla inställningar och funktioner i Dolphin EasyProducerkomme r du åt från den här verktygsraden med hjälp av datormusen eller med tangentbordskomman don. En mer djupgående beskrivning av funktionerna under knappen Inställningar i Dolphin EasyProducerfinns att tillgå i avsnittet Användarinställning. Förklaring av verktygsrad och menyer När Dolphin EasyProducer har installerats och du öppnar Microsoft Word kommer du att se att en ny verktygsrad visas på skärmen. Dolphin EasyProducer lägger sig också som menyval uppe i menyraden. Dolphin EasyProducer verktygsrad består av följande knappar

10 Spela/Stopp Föregående Nästa DTB Öppna Bränn Inställningar. Hjälp Alla inställningar och funktioner i Dolphin EasyProducerkommer du åt från den här verktygsraden med hjälp av datormusen eller med tangentbordskommandon. Dolphin EasyProducers menyval Dolphin EasyProducer lägger sig också som ett menyval uppe i Microsoft Words menyrad. Du kan då komma åt alla funktioner i den nedrullningsbara listan som visas när du trycker på menyvalet EasyProducer i menyraden. Tangentbordskommandon för följande funktioner finns beskrivna i avsnittet Tabell.

11 Förklaring av verktygsradens knappar Låt oss nu gå igenom de olika funktionerna som man kommer åt från verktygraden. Knapparna Spela/Stopp Tryck på knappen Spela för att spela upp innehållet i det aktuella dokumentet i Microsoft Word. När du trycker på knappen Spela visas ikonen för Stopp på verktygsraden Trycker du på knappen Stopp, avbryts uppspelningen. Allteftersom texten läses upp markeras den motsvarande texten på skärmen. Markeringen baseras på den inställning du har gjort under knappen Inställningar. När du startar programmet är det redan inställt på att markera mening för mening vid uppläsning. Du kan markera vad som ska läsas upp. Placera musmarkören där du vill börja uppspelningen och tryck på knappen Spela, du kan även markera ett textavsnitt för att få detta uppspelat. Tips: Genom att välja knappen Inställningar. på verktygsraden kan du t.ex. ändra färgen på textmarkering samt bakgrundsfärg för att tillgodose de behov du som användare själv har. Du kan även ändra röst samt justera uppläsningens hastighet och volym. Knapparna Föregående/Nästa

12 Genom att välja knappen Föregående, Nästa kan du förflytta dig i materialet till föregående respektive nästa ord, mening eller stycke. Navigeringen baseras på de inställningar som gjorts gällande uppläsningen. Det vill säga har du ställt in programmet på att det ska läsa upp och markera mening för mening så förflyttas du även mening för mening när du använder dig av knapparna Nästa och Föregående. Du kan ändra inställningarna under fliken Text under Inställningar. knappen Du kan använda dig av dessa knappar för att förflytta dig i dokumentet både när uppläsningen är aktiverad och när den inte är aktiverad. Trycker du på knappen Föregående eller Nästa under uppspelning förflyttas du till den positionen och uppspelningen påbörjas. Är inte uppläsningen aktiverad och knappen Föregående eller Nästa väljs kan du förflytta dig i texten utan att uppläsningen startar automatiskt. För att starta uppspelningen måste du trycka på knappen Spela efter att du förflyttat dig till den position där du vill påbörja uppspelningen. Knappen DTB Genom att trycka på knappen "DTB" kan du snabbt och enkelt skapa ett åtkomligt material i form av en digital talbok (DTB). För att spara, tryck på knappen DTB på verktygsraden. Ett dialogfönster visas på skärmen som ber dig bekräfta att det är detta du vill göra. När du har bekräftat att du vill skapa en DAISY bok genom att trycka på knappen Ja kommer Dolphin EasyProducer generera en DTB utifrån ditt dokument, med den talsyntes du har valt under fliken Tal. Din digitala talbok sparas där du har angivit att du vill spara under knappen Inställningar.

13 Dolphin EasyProducer genererar en digital talbok( DTB). Katalogen som skapas har samma namn som ditt Word dokument. Är dokumentet inte sparat kommer Dolphin EasyProducer spara MP3 filen utifrån de första orden i texten. Programmet sparar automatiskt dina skapade filer i katalogen mina DTB på hårddisken \mina dokument\mina DTBs. Du kan välja vart du vill att programmet ska lägga katalogen med den färdiga DAISY boken i. Tryck på knappen Inställningar, välj fliken Tal och gå till knappen där det står Spara här. Du kan navigera till önskad plats genom att trycka på knappen till höger om fönstret för sökväg. Har du redan skapat en bok och försöker skapa en till med samma namn visas ett dialogfönster med frågan om du vill skriva över den redan existerande boken. Tips: Vill du inte skriva över boken, tryck på knappen Avbryt och ge ditt aktuella dokument ett annat namn och skapa boken på nytt genom att trycka på knappen DTB. Statusfönster Efter att du har tryckt på knappen MP3 visas ett fönster där du ser omvandlingen i procent. Du kan när som helst avbryta genom att trycka på knappen, Avbryt, längst ner i fönstret. Trycker du på knappen Avbryt kommer katalogen och filerna som har hunnit skapas innan du tryckte på Avbryt, att automatiskt tas bort. Knappen Öppna

14 Genom att trycka på knappen Öppna skapade DAISY böcker i EasyReader. kan du lätt öppna och spela dina Efter att du har tryckt på knappen visas ett dialogfönstret, Välj DTB, där du kan välja vilken bok du vill öppna och läsa i EasyReader. Den Daisy bok som du skapade nyss blir automatsikt markerad i listan med tillgängliga böcker. Välj önskad bok ur listan och klicka på knappen Öppna för att läsa boken. Tips: Du kan även från det här dialogfönstret öppna andra böcker som inte ligger på aktuell drivenhet. Finns det ingen bok i den katalog du öppnar visas ett meddelande som upplyser dig om att det inte finns någon bok att öppna. Trycker du på knappen Öppna innan du har markerat någon bok, markeras automatiskt EasyReaders hjälpfil som den första DAISY boken du kan öppna. EasyReader är en digital mjukvaruspelare för textmaterial med ljud, från Dolphin. Med den kan du se hur ditt färdiga DAISY material kommer att se ut för en användare.

15 Eftersom EasyReader är ett separat program kan du som användare välja att ta bort programmet från din dator. Väljer du att ta bort programmet öppnas det inte när du trycker på knappen Öppna. Ett dialogfönster visas där du informeras om att EasyReader inte är installerat. Materialet kan dock produceras men inte visas och kontrolleras. För mer information om programmet EasyReader, läs avsnittet Vad är EasyReader och hur använder jag det? Knappen Bränn För att kopiera din DTB till en CD/DVD, klicka på knappen Bränn. När du trycker på knappen aktiveras applikationen för att bränna filer till CD/DVD skiva i operativsystemet XP. Den här funktionen fungerar bara på ett XP operativ system. Har man inte det här operativsystemet förblir knappen inaktiv. Trycker du på knappen Bränn visas ett dialogfönster där du kan välja vilken DAISY bok du vill bränna på din CD/DVD skiva. Den DAISY bok som du skapat senast kommer att vara markerad i den lista som visas i dialogfönstret. Trycker du på knappen Bränn efter att ha markerat den bok du vill bränna kommer den boken att förflyttas till brännarprogrammet och kopieras till din CD/DVD. Tips: Du kan även från det här dialogfönstret öppna andra böcker som inte ligger på aktuell drivenhet. Finns det ingen bok i den katalog du öppnar visas ett meddelande som upplyser dig om att det inte finns någon bok att öppna.

16 Trycker du på knappen Bränn och det inte finns någon färdig DAISY bok som kan brännas blir du även informerad om detta i en dialogruta som visas på skärmen. Du uppmanas att skapa en DTB genom att trycka på knappen DTB. Knappen Inställningar Den här knappen tillåter dig att lätt konfigurera och ändra inställningar i Dolphin EasyProducer. När du trycker på knappen Inställningar. visas ett dialogfönster med ett antal flikar som finns i Dolphin EasyProducer. Flikarna innehåller inställningar för Text, Tal och Ljud och Lexikon. En mer djupgående beskrivning av funktionerna finns att tillgå i avsnittet Användarinställning under knappen Inställningar. Knappen Hjälp Trycker du på knappen Hjälp öppnas Dolphin EasyProducers hjälpfil. Den här hjälpfilen har skrivits för att man som användare lätt ska förstå hur programmet fungerar och hur man lätt använder de olika funktionerna i Dolphin EasyProducer. Den här hjälpen är tänkt att använda som ett uppslagsverk där man lätt kan gå in och ut och söka efter hjälp. Här får du även information om programmets alla kortkommandon. Du kan öppna den här hjälpen på följande sätt: Tryck på knappen Hjälp på Dolphin EasyProducers verktygsrad. Välj Hjälp uppe i Microsoft Words menyrad. Välj Hjälp från någon av de dialogfönster som visas under knappen Inställningar.

17 Ändra verktygsradens placering och utseende Verktygsraden kan placeras var som helst i Microsoft Word, eller var du helst vill placera den på skärmen genom att dra den till önskad plats. Ta tag i den med hjälp av musmarkören på den punkt rad som finns till vänster på verktygsraden och dra den till önskad plats. Verktygsrad kan placeras var som helst på skärmen genom att dra den till önskad plats med musen. Du kan när som helst stänga programmet genom att klicka på det lilla krysset längst upp till höger på verktygsraden. Gå till menyvalet Visa, välj verktygsrad och avmarkera Dolphin EasyProducer. Ändra verktygsradens utseende Verktygsradens utseende kan ändras till att se ut på två olika sätt: Standard antingen välja att visa ikon med tillhörande text eller välja att visa utan text. Ändra storleken på verktygsraden till: standard eller stor. Stor

18 Dessa ändringar kan du göra genom att trycka på knappen Inställningar. Genom att använda de här enkla inställningarna kan du ändra verktygsradens utseende till ett som passar just dig. Användarinställning Följande avsnitt beskriver de olika funktionerna som finns i Dolphin EasyProducer. Dolphin EasyProducer utförande kan ställas in genom att trycka på knappen Inställningar. Tryck på knappen Inställningar på verktygsraden för att ställa in Dolphin EasyProducer efter egna önskemål. Dialogfönstret Inställningar öppnas där flikarna för Tex, Tal och Ljud och Lexikon finns. Varje flik innehåller inställningar som gör att du kan modifiera programmet utefter dina egna önskemål.

19 Fliken Text Fliken Text ger dig möjlighet att ändra inställningar för de visuella parametrarna i Dolphin EasyProducer. Markering Här kan du välja om du vill att navigering och uppläsning ska ske ord för ord, mening för mening eller stycke för stycke. Här definieras också den navigering som skapas i den digitala talbok som skapas. Du kan välja mellan tre radioknappar: Ord, mening, stycke. Väljer du Ord markeras texten ord för ord. Väljer du Mening markeras texten mening för mening. Väljer du Stycke markeras texten stycke för stycke.

20 Färg på markering Här kan du välja färg på markering av ord, mening eller stycke. Den här inställningen ligger också till grund för färgmarkering i de DAISY böcker som du skapar. Du har två olika valmöjligheter: Du kan välja att ändra färg på bakgrund. Du kan välja att ändra färg på markeringen av texten. Storlek på Verktygsraden Här kan du välja att förstora verktygsraden genom att markera kryssrutan Stor verktygsrad. Du kan välja mellan två lägen: antingen standard eller stor storlek på verktygraden. Var vänlig notera: Ändrar du verktygsraden till stor, blir alla verktygsraderna i Microsoft Office applikationer stora. Ändrar du verktygsraden till standard, blir alla verktygsraderna i Microsoft Office applikationer standard storlek.

21 Visa text och ikon Du kan välja att visa verktygsraden med både text och ikon, genom att markera kryssrutan Visa verktygsrad med både text och ikon. Avmarkera den här kryssrutan om du inte vill att texten ska visas på verktygsraden. Texten kan vara bra att ha synlig då den förklarar vad varje knapp i Dolphin EasyProducer verktygsrad har för funktion. Bild visar verktygsrad med text och ikon. Bild visar verktygsrad utan text.

22 Fliken Tal Fliken Tal innehåller inställningar för ljud i Dolphin EasyProducer. Talsyntes Du kan välja vilken talsyntes du vill ska användas vid uppläsning i MS Word samt med vilken talsyntes du vill skapa inläsningen. I den här dialogrutan kan du också ställa in volym och hastighet för talsyntesen.

23 Tips: Du har möjlighet att lyssna till de förändringar du har gjort med hjälp av knappen Test. Talsyntesen kommer då att säga meningen, Detta är en test med de inställningar du har gjort. De här inställningarna kommer att ligga till grund för uppspelningen i MS Word och när du skapar ditt DTB material. Ljudkvalitet Under dialogfönstret Syntes finns ett fönster där det står ljudkvalitet. Här har du möjlighet att ställa in kvalitet på ljud och därmed också storleken på din DAISY bok. Ju högre ljudkvalitet du har på ljudfilerna desto större blir din DAISY bok. Det finns tre olika ljudkvalitéer att välja mellan. Väljer du någon av dessa tre ljudkvalitéer resulterar detta i att ljudet skapas utifrån följande parametrar: Hög = 96 Kbps Hz mono. Normal = 48 Kbps Hz mono. Låg = 24 kbps mono Generellt säger man att med Normal inställning dvs. 48 kbps kan man producera en digital talbok med en speltid på 30 timmar som kan brännas på en standard 700 Mb CD. Det är över 300 A4 sidor med text på en enda CD skiva! Spara Trycker du på knappen Spara visas den aktuella sökvägen där den digitala talboken sparas. Du kan ändra den förinställda sökvägen genom att trycka på knappen Bläddra. Ett dialogfönster visas på skärmen där du kan bläddra till en ny plats där du vill spara dina DTB filer.

24 Utseende Du kan skapa egna DAISY böcker snabbt och lätt med olika utseende genom att använda funktionen ändra utseende. De olika alternativen som visas i den nedrullningsbara listan till höger om där det står "Stil visa:" finns för att du snabbt kan skapa material som är anpassat för behovet dvs. större textstorlek med annan kontrastfärg. Väljer du något av de alternativ som finns i listan kommer ditt material att skapas utifrån den inställningen. De inställningar du gör är de inställningar som kommer att visas i den färdiga produktionen. EasyReader ger dig som användare möjlighet att göra dina egna inställningar och då oavsett villka inställningar som ligger till grund för produktionen. Tips: Den här funktionen ger dig möjlighet att göra produktioner som liknar varandra. Skapa DTB innehållande bara text Markera följande kryssruta för att skapa DAISY bok som bara innehåller texten. Det här materialet kommer då inte innehålla något ljud. Detta gör att DAISY boken blir liten i filstorlek. Det blir lätt att packa ihop den (zip) och distribuera materialet via e-post eller för nedladdning. Textböcker som inte innehåller något ljud kan ändå spelas upp i EasyReader genom att använda vald talsyntes. Visa innehåll i EasyReader

25 Markera kryssrutan Öppna Dolphin EasyReader efter omvandling och programmet EasyReader kommer automatiskt att öppnas efter det att en DAISY bok har skapats. Det här är en andvändbar funktion som gör att du har möjlighet att se hur ditt skapade material ser ut, och hur användaren kommer att läsa materialet. Är EasyReader inte installerad på din dator kommer den här knappen att gråas ut. Fliken Lexikon På den här fliken kan du göra inställningar för den aktuella talsyntesen. Det finns ord som talsyntesen säger som du kanske tycker att den uttalar fel, eller akronymer som du vill att den ska läsa upp istället för dess förkortning. Den här fliken kan ses som ett undantagslexikon. På den här fliken kan du specificera hur du vill att talsyntesen ska uttala ett visst ord.

26 Ändra uttal på uppläst ord. I textrutan där det står Ersätt ord, skriver du in det ord du vill ändra. Du kan lyssna till ordet genom att trycka på knappen Test. Nu kan du skriva in ordet som du vill att talsyntesen ska uttala det i den textruta där det står Ersätt med. Du skriver ordet så som det ska uttalas och inte så som det stavas. Här finns också en Test knapp där du kan lyssna till hur talsyntesen läser upp ordet. Ändra ordets stavning tills du är nöjd med dess uttal. När du är nöjd med hur talsyntesen uttalar ordet kan du lägga till det nya ordet i undantagslexikonet genom att trycka på knappen Använd. Det nya ordet läggs till i den lista som skapas allteftersom du ersätter ord med nya uttal. Både det ursprungliga ordet och det nya visas. Listan visas i alfabetiskt ordning. Ändra listan med undantag. Du kan lätt ändra din lista med undantag genom att markera det ord i listan du vill ändra. Ändringarna kan göras både utifrån Ersätt ord och Ersätt med.

27 Hur använder jag EasyReader EasyReader är Dolphin s världsberömda spelare för digitala talböcker. Dolphin EasyReader spelar upp digitala talböcker och ger dig möjlighet att navigera mellan ord, meningar och stycken i texten. Du kan även förflytta dig mellan bokmärken och sidor, och hur du än förflyttar dig i texten kommer alltid texten vara synkroniserad med ljudet. Du kan göra dina egna kommentarer till texten genom att skapa dina egna bokmärken, textnoteringar eller ljudnoteringar. Det har aldrig varit lättare att hitta specifik information, du har här möjlighet att söka efter ord i texten och EasyReader kommer då att lista alla förekomster av det ordet. EasyReader innehåller en egen hjälpfil som du kan öppna när som helst genom att tycka på F1. När som helst under uppspelning kan du öppna hjälpfilen i EasyReader genom att trycka på F1, trycker du på knappen Esc kommer du tillbaka där du var i texten. Hjälpfilen i EasyReader är en digital talbok och därför kan du både lyssna och läsa den på samma gång! Funktioner i EasyReader Nedan följer en kort översikt över de funktioner som finns i EasyReader för att du snabbt ska kunna komma igång och använda programmet. Spela upp och navigera i en DTB

28 Knappen/ikon en EasyReader Namn på ikon Öppn a Meny över kortkomm andon F1 Ctrl + O Funktion Öppnar och spelar hjälpfilen i EasyReader. Öppna en digital talbok Spela/ Stopp Mellansla gstangen t eller F5 Starta/Stoppa uppspelning av dokument Föreg ående Vänster pil Navigera till föregående ord/mening/stycke. Nästa Höger pil Navigera till nästa ord/mening/stycke. Föreg ående rubrik Pil upp Sparar aktuellt dokument som en digital talbok (DTB). Nästa rubrik Pil ner Öppna en digital talbok i EasyReader.

29 Sök Ctrl + S Ger dig möjlighet att hitta specifik information i både texten och ljudet. Bokm ärke Ctrl +B Ger dig möjlighet att skriva in egen text och spela in egna ljudnoteringar till aktuell digital talbok. Nedan följer ett antal exempel på hur man kan anpassa EasyReader utifrån egna önskemål. Knappen/ikon en EasyReader Namn på ikon Visa navigerin gskontroll Visa Inställnin gar Öka/mins ka volym Meny över kortkommandon Ctrl + F1 Ctrl + N Ctrl + P F8 Funktion Självtalande funktion På/Av EasyReader har flera funktioner som ökar åtkomsten av material. Visar navigeringskontrolle n innehållande bibliotek, Index och info om bokmärken. Dialogfönstret för de Inställningar du kan i göra EasyReader visas. Visar olika förinställda s.k styles. Ctrl + K, Ctrl + J Öka/minska uppspelningsvolym Öka/mins ka hastighet Alt+Shift+K, Alt+Shift+J Öka/minska uppspelningshastigh et

30 Mer information om alla de funktioner som finns i EasyReader står att läsa om i hjälpfilen, som öppnas när du trycker på knappen F1.

31 Kontakta oss Vi hoppas att den här användarmanualen har svarat på alla dina frågor. och gett en klar och tydlig bild hur man använder programmet. Mer information om Dolphin EasyProducer och hur du använder programmet kan du läsa i Hjälpfilen. Hjälpfilen öppnar du genom att trycka på knappen Hjälp på verktygsraden. Efterfrågar du ytterligare teknisk support var vänlig kontakta din återförsäljare eller kontakta oss på Dolphin direkt: E-post: Telefon: Support : +44 (0) För frågor angående inköp och produktinformation kontakta din återförsäljare eller kontakta oss direkt på: Dolphin Computer Access Ltd Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom Tel: +44 (0) Fax: +44 (0) Du kan läsa mer om Dolphin Computer Access och våra produkter på

EasyProducer Kom igång guide

EasyProducer Kom igång guide EasyProducer Kom igång guide EasyProducer gör det möjligt för dig att på ett enkelt sätt förvandla ett Word dokument till en fullt synkroniserad digital talbok i DAISY-format (DTB). DTB skapade med EasyProducer

Läs mer

Dolphin EasyReaders Användarmanual. Det här är ett fullt synkroniserat text- och ljudmaterial i DAISY format med talsyntes.

Dolphin EasyReaders Användarmanual. Det här är ett fullt synkroniserat text- och ljudmaterial i DAISY format med talsyntes. Dolphin EasyReaders Användarmanual Det här är ett fullt synkroniserat text- och ljudmaterial i DAISY format med talsyntes. Innehåll Dolphin EasyReaders Användarmanual... 1 Innehåll... 2 Kapitel 1... 4

Läs mer

Att använda talsyntes i en lässituation.

Att använda talsyntes i en lässituation. Att använda talsyntes i en lässituation. Komma igång med ClaroRead Starta talsyntesprogrammet 1 Gå till Startmenyn Program Clarosoftware 2 Klicka på för att starta talsyntesen ClaroReads verktygsrad syns

Läs mer

Läsa med stöd av talsyntes

Läsa med stöd av talsyntes UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Läsa med stöd av talsyntes ClaroRead Pro Starta talsyntesprogrammet 1. Starta programmet genom att klicka på genvägen på skrivbordet. Du hittar också programmet i startmenyn >

Läs mer

Att få inskannad text uppläst med talsyntes

Att få inskannad text uppläst med talsyntes Att få inskannad text uppläst med talsyntes 1. Komma igång med ClaroRead Pro Starta talsyntesprogrammet 1. Gå till Startmenyn > Program > Claro Software 2. Klicka på för att starta talsyntesen. ClaroReads

Läs mer

Att använda talsyntesen ClaroRead Pro Version 6

Att använda talsyntesen ClaroRead Pro Version 6 Att använda talsyntesen ClaroRead Pro Version 6 Talsyntesen kan läsa upp all text som går att markera. Till exempel Word-dokument, på Internet, e-post mm. Den kan även läsa PDFfiler, bilder och inskannade

Läs mer

Dolphin Computer Access 2.0

Dolphin Computer Access 2.0 Dolphin Computer Access EasyTutor 2.0 Upphovsrättigheter Upphovsrätt 2007 Claro Software Ltd. Alla rättigheter reserverade All teknisk dokumentation i tryckt eller elektronisk form, vilken gjorts tillgänglig

Läs mer

Användarhandbok för InCD Reader

Användarhandbok för InCD Reader Användarhandbok för InCD Reader Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken innehåller

Läs mer

Nero AG SecurDisc Viewer

Nero AG SecurDisc Viewer Användarhandbok för SecurDisc Nero AG SecurDisc Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken

Läs mer

Lathund Claro Read Plus

Lathund Claro Read Plus Lathund Claro Read Plus Innehållsförteckning LathundWord Read Plus V 5...1 Innehållsförteckning...1 Starta... 2 Knappbeskrivning... 2 Börja läsa... 2 Börja skriva... 2 Knapp 8 Inställningar... 3 Knapp

Läs mer

ViTal. Talsyntes. Användarhandledning

ViTal. Talsyntes. Användarhandledning ViTal Talsyntes Användarhandledning Introduktion ViTal är ett program som utvecklats för att med hjälp av artificiellt tal vara ett stöd vid läsning och skrivning. ViTal kan användas både i undervisning

Läs mer

Att använda talsyntesen ClaroRead Pro

Att använda talsyntesen ClaroRead Pro Att använda talsyntesen ClaroRead Pro Version 5 Talsyntesen kan läsa upp all text som går att markera. Till exempel Word-dokument, på Internet, e-post mm. Den kan även läsa PDFfiler och inskannade texter.

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK

INSTALLATIONSHANDBOK , Talsyntes INSTALLATIONSHANDBOK Innehåll Systemkrav 2 Installation med programskivan 3 Installation efter nedladdning från internet 4 Installation tillval/tillägg 7 Installation av MSI-filer (skolor och

Läs mer

Version lättläst. Så här använder du Legimus app. för Android

Version lättläst. Så här använder du Legimus app. för Android Så här använder du Legimus app för Android Innehåll Vad är Legimus?... 3 Talsyntes... 3 Legimus webb... 3 Kom igång med appen Legimus... 4 Logga in... 4 Bokhyllan... 4 Så här söker du en talbok... 5 Ladda

Läs mer

Handbok för Nero ImageDrive

Handbok för Nero ImageDrive Handbok för Nero ImageDrive Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken till Nero ImageDrive och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Den här

Läs mer

Använda Stava Rex i Word 2010

Använda Stava Rex i Word 2010 Använda Stava Rex i Word 2010 1. Skriva i Word Öppna Word och skriv av följande mening med fel och allt: 2. Stäng av Words rättstavningsfunktion Om stavningskontrollen i Word är aktiverad kommer de ord

Läs mer

Att använda talsyntes i en skrivsituation.

Att använda talsyntes i en skrivsituation. Att använda talsyntes i en skrivsituation. Komma igång med ClaroRead Starta talsyntesprogrammet 1 Gå till Startmenyn Program Clarosoftware 2 Klicka på för att starta talsyntesen ClaroReads verktygsrad

Läs mer

Använda SpellRight 2 i Word 2010

Använda SpellRight 2 i Word 2010 Använda SpellRight 2 i Word 2010 1. Skriva i Word 1. Öppna Word och skriv av följande mening med fel och allt: 2. Stäng av Words rättstavningsfunktion Om stavningskontrollen i Word är aktiverad kommer

Läs mer

Dolphin Tutor. Kopiering är inte tillåten utan tillstånd från Dolphin Computer Access Ltd eller Claro Software Ltd.

Dolphin Tutor. Kopiering är inte tillåten utan tillstånd från Dolphin Computer Access Ltd eller Claro Software Ltd. Dolphin Tutor Upphovsr ät t ighet er Dolphin Tutor är varumärke från Claro Software Ltd. Alla rättigheter reserverade. All teknisk dokumentation i tryckt eller elektronisk form, vilken gjorts tillgänglig

Läs mer

Användarmanual Legimus för

Användarmanual Legimus för Användarmanual Legimus för Iphone och Ipad Version 3 Innehåll Användarmanual Legimus för Iphone och Ipad... 1 Vad är Legimus?... 3 Legimus webb... 3 Kom igång... 4 Inloggning... 4 Bokhyllan... 4 Sök en

Läs mer

Så här använder du Legimus app för Iphone och Ipad

Så här använder du Legimus app för Iphone och Ipad Så här använder du Legimus app för Iphone och Ipad Innehåll Vad är Legimus?... 3 Legimus webb... 3 Kom igång med appen Legimus... 4 Logga in... 4 Bokhyllan... 5 Så här söker du en talbok... 5 Ladda ner

Läs mer

Användarmanual Legimus för. Android

Användarmanual Legimus för. Android Användarmanual Legimus för Android Innehåll Användarmanual Legimus för Android... 1 Vad är Legimus?... 3 Legimus webb... 3 Kom igång... 4 Inloggning... 4 Bokhyllan... 4 Sök en talbok... 4 Ladda ner taltidningar...

Läs mer

Scan2Text Svensk Doc 2.0. Scan2Text Användarguide

Scan2Text Svensk Doc 2.0. Scan2Text Användarguide Scan2Text Svensk Doc 2.0 Scan2Text Användarguide Copyright Copyright 2004 Claro Software Ltd. Alla rättigheter är reserverade. Claro Software Ltd äger och har copyright på all teknisk dokumentation, tryckt

Läs mer

Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin

Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin I den här Viktigt-filen får du anvisningar om hur du installerar den Custom PostScript- eller PCLskrivardrivrutinen i Windows-system. Med

Läs mer

Lathund ClaroRead Plus v6

Lathund ClaroRead Plus v6 Lathund ClaroRead Plus v6 sid 2. sid 3. sid 4. sid 5. sid 6. sid 7. sid 8. sid 9. sid 10. Starta ClaroRead Plus. Inställningar för verktygsraden. Välja röst och språk. Läsa upp text. Inställningar för

Läs mer

BRUKSANVISNING. izoom 6

BRUKSANVISNING. izoom 6 BRUKSANVISNING izoom 6 2 Bruksanvisning izoom 6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.0 INLEDNING... 4 2.0 INSTALLATION... 5 2.1 Starta izoom... 5 2.2 Avsluta izoom... 6 3.0 INSTÄLLNINGAR... 7 3.1 Aktivera / Inaktivera

Läs mer

Operativsystem - Windows 7

Operativsystem - Windows 7 Uppgift 5 B Operativsystem - Windows 7 Skapa mappar och undermappar Det finns olika sätt att skapa nya mappar på. Alternativ. Högerklicka på en tom yta. Håll muspekaren över Nytt. Klicka på Mapp Alternativ.

Läs mer

ClaroDictionary med tal. ClaroDictionary utan tal

ClaroDictionary med tal. ClaroDictionary utan tal ClaroDictionary med tal ClaroDictionary utan tal Manual Artikelnummer 10400 och 10401 1 Innehåll Välkommen till ClaroDictionary...3 ClaroDictionary Översikt...4 ClaroDictionarys verktygsknappar...4 Knappen

Läs mer

Programsnickaren. Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Programsnickaren till Micro Rolltalk. Habilitering & Hjälpmedel

Programsnickaren. Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Programsnickaren till Micro Rolltalk. Habilitering & Hjälpmedel Programsnickaren Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Programsnickaren till Micro Rolltalk Habilitering & Hjälpmedel Starta programmet När programmet är installerat, hittar du programikonen

Läs mer

Sharpdesk V3.3. Installationsguide Version 3.3.03

Sharpdesk V3.3. Installationsguide Version 3.3.03 Sharpdesk V3.3 Installationsguide Version 3.3.03 Upphovsrätt 2000-2009 av SHARP CORPORATION. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är förbjudet,

Läs mer

EasyConverter, version 4 Kom igång guide

EasyConverter, version 4 Kom igång guide EasyConverter, version 4 Kom igång guide EasyConverter omvandlar olika slags källdokument till mer tillgängliga, alternativa format. Med EasyConverter kan du Skanna tryckt text direkt in i EasyConverter.

Läs mer

Inställningstips. Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06

Inställningstips. Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06 Inställningstips Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06 Innehåll Inledning... 3 Anpassa bildskärmen... 4 Ändra storlek för text, appar och andra objekt... 4 Ändra muspekare och markör... 6 Egenskaper

Läs mer

Användarmanual Legimus för Android. Version 1.0

Användarmanual Legimus för Android. Version 1.0 Användarmanual Legimus för Android Innehåll Användarmanual Legimus för Android... 1 Vad är Legimus?... 3 Utveckling av appen... 3 Kom igång... 3 Inloggning... 3 Ladda ner böcker... 3 Ladda ner tidningar...

Läs mer

Användarmanual Legimus för Android. Version 0.9

Användarmanual Legimus för Android. Version 0.9 Användarmanual Legimus för Android Version 0.9 Innehåll Vad är Legimus?... 3 Införande... 3 Kom igång... 3 Inloggning... 3 Hur laddar jag ner böcker?... 3 Hur hittar jag mina böcker?... 3 Hur tar jag bort

Läs mer

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice Din guide till Klientinstallation MS Driftservice September 2012 Innehåll ALLMÄNT... 3 Gamla klienter... 3 Installation... 3 Vid problem... 5 inställningar för brandväggar... 6 Inställningar för Windows

Läs mer

Användarhandbok för Nero DriveSpeed

Användarhandbok för Nero DriveSpeed Användarhandbok för Nero DriveSpeed Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Handboken till Nero DriveSpeed och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Denna handbok

Läs mer

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.03

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.03 SharpdeskTM R3.2 Installationsguide Version 3.2.03 Upphovsrätt 2000-2005 av Sharp Corporation. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är

Läs mer

ClaroRead Plus Mac Manual. Artikel.nr. 12501

ClaroRead Plus Mac Manual. Artikel.nr. 12501 ClaroRead Plus Mac Manual Artikel.nr. 12501 1 Välkommen till ClaroRead Plus Välkommen till ClaroRead Plus för Mac. ClaroRead Plus är till för att göra din dator mer lättanvänd. Programmet arbetar nära

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan skriftligt

Läs mer

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.04

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.04 SharpdeskTM R3.2 Installationsguide Version 3.2.04 Upphovsrätt 2000-2007 av Sharp Corporation. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är

Läs mer

Handicom. Symbol for Windows. Encyklopedi. Version 3.4

Handicom. Symbol for Windows. Encyklopedi. Version 3.4 Handicom Symbol for Windows Encyklopedi Version 3.4 Handicom, Nederländerna/Frölunda Data AB 2009 Innehåll Installation och licenser...2 1. Inledning...4 1.1 Vad är Encyklopedi?...4 2. Encyklopedis huvudmeny...5

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD

ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD INNEHÅLL 1. KOM IGÅNG MED VITAL 1.1. Vad är ViTal? 1.2. Vem behöver ViTal? 1.3. Hur kan ViTal användas i skolan? 1.4. Hur får jag eleverna att börja använda ViTal?

Läs mer

Användarmanual Legimus för Iphone och Ipad. Version 1.0

Användarmanual Legimus för Iphone och Ipad. Version 1.0 Användarmanual Legimus för Iphone och Ipad Version 1.0 Innehåll Vad är Legimus?... 3 Utveckling av appen... 3 Kom igång... 3 Inloggning... 3 Ladda ner böcker... 3 Bokhyllan... 4 Ta bort en bok... 4 Appens

Läs mer

Förstoringsprogram och skärmanpassningar för att minska belastningen på ögat. Snabbguide

Förstoringsprogram och skärmanpassningar för att minska belastningen på ögat. Snabbguide Förstoringsprogram och skärmanpassningar för att minska belastningen på ögat Snabbguide Välkommen till ZoomText Express ZoomText Express är ett prisvärt och enkelt förstoringsprogram till din dator. ZoomText

Läs mer

mobile PhoneTools Användarhandbok

mobile PhoneTools Användarhandbok mobile PhoneTools Användarhandbok Innehåll Systemkrav...2 Innan du installerar...3 Installera mobile PhoneTools...4 Installation och konfigurering av mobiltelefonen...5 Onlineregistrering...7 Avinstallera

Läs mer

Att använda talsyntes i en lässituation

Att använda talsyntes i en lässituation Att använda talsyntes i en lässituation 1.Komma igång med ClaroRead Plus Starta talsyntesprogrammet 1. Gå till Startmenyn > Program > Claro Software 2. Klicka på för att starta talsyntesen. ClaroReads

Läs mer

BILDBOK. Programmet stöder talsyntes SAPI 4 och SAPI 5. Programmet kan spela upp ljudfiler (*.wav) och (*.mp3)

BILDBOK. Programmet stöder talsyntes SAPI 4 och SAPI 5. Programmet kan spela upp ljudfiler (*.wav) och (*.mp3) BILDBOK Programmet stöder talsyntes SAPI 4 och SAPI 5. Programmet kan spela upp ljudfiler (*.wav) och (*.mp3) Sida 2 av 20 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 Rekommenderad utrustning... 4 Installation...

Läs mer

Användarmanual Legimus för Iphone och Ipad. Version 0.9

Användarmanual Legimus för Iphone och Ipad. Version 0.9 Användarmanual Legimus för Iphone och Ipad Version 0.9 Innehåll Vad är Legimus?... 3 Införande... 3 Kom igång... 3 Inloggning... 3 Hur laddar jag ner böcker?... 3 Hur hittar jag mina böcker?... 4 Hur tar

Läs mer

WordRead Plus Mac Manual

WordRead Plus Mac Manual WordRead Plus Mac Manual Artikel.nr. 15100 1 Välkommen till WordRead Plus Välkommen till WordRead Plus för Mac. WordRead Plus är till för att göra din dator mer lättanvänd. Programmet arbetar nära integrerat

Läs mer

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Victoria Johansson Humlabbet, SOL-center, Lund IT-pedagog@sol.lu.se 28 mars 2006 1 Inledning Audacity är ett program som kan användas för att spela in

Läs mer

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering Snabbguide Denna snabbguide hjälper dig att installera och komma igång med Readiris TM 15. För detaljerad information om Readiris TM alla funktioner, läs hjälpfilen som medföljer programvaran, eller de

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM Studentversion september 2013 Innehållsförteckning 1. Installera VITEC Mäklarsystem... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Systemkrav... 2 4. Kundservice/Teknisk support...

Läs mer

Produktionsstöd har erhållits från Specialpedagogiska skolmyndigheten

Produktionsstöd har erhållits från Specialpedagogiska skolmyndigheten BRAILLECELLEN 2 Produktionsstöd har erhållits från Specialpedagogiska skolmyndigheten Tack till Jan-Peter Lahall som har bidragit med bilder. Besök gärna hans hemsida på www.lahall.com 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Wordread 3 Manual. Artikel.nr. 10301

Wordread 3 Manual. Artikel.nr. 10301 Wordread 3 Manual Artikel.nr. 10301 1 Välkommen Detta program är skapat för att göra det enklare för dig att arbeta med din dator genom att få den att tala och göra det enklare att läsa. Det tillför kraftfulla

Läs mer

Inställningstips Windows 8

Inställningstips Windows 8 @ Inställningstips Windows 8 2015 07-14 Ändra muspekare: 1. Navigera till Start fönstret (enklast att trycka på Windows tangenten.) 2. Skriv: mus, och sökfältet visast automatiskt. 2(11) 3. Välj: Inställningar,

Läs mer

Flytt av. Vitec Mäklarsystem

Flytt av. Vitec Mäklarsystem Flytt av Vitec Mäklarsystem Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 Förutsättningar... 2 Läs noga igenom manualen... 2 Systemkrav... 2 Kundservice/Teknisk support... 2 2. Skapa säkerhetskopia...

Läs mer

Lathund Victor Reader Stream

Lathund Victor Reader Stream Lathund Victor Reader Stream Innehåll 2/13 Lathund Victor Reader Stream 1 1 Innehåll 2 Knappbeskrivning 3 Knappbeskrivning 3 Vänster sida 3 Höger sida 3 Övre kant 3 Framsida 3 Numeriska knappar 4 Under

Läs mer

WordRead 3. Manual. Artikelnummer: 10301

WordRead 3. Manual. Artikelnummer: 10301 WordRead 3 Manual Artikelnummer: 10301 1 Innehåll WordRead 3... 1 Manual... 1 Artikelnummer: 10301... 1 Välkommen till WordRead... 3 WordReads verktygsknappar... 3 Knapparna Spela och Stopp... 3 Knappen

Läs mer

Inställningstips Windows

Inställningstips Windows @ Inställningstips Windows 7 2015 07-14 Ändra muspekare: 1. Tryck på Windows knappen för att öppna Start menyn och skriv: mus i sökfältet. 2. Välj: Mus. Inställningstips - Windows 7 2(11) 3. Välj fliken:

Läs mer

Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex.

Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex. Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex. Kom igång med ViTre Sida 1 Kom i gång med ViTre ViTal Läshjälpen Anpassa ViTal Läshjälpen..... Sida 3 Anpassa

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av Sweex Wireless Internet Phone. Med denna internettelefon kan du snabbt och lätt kommunicera via röstsamtal

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Push - installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan

Läs mer

Manual TorTalk version 1.3

Manual TorTalk version 1.3 Manual TorTalk version 1.3 Introduktion TorTalk är ett program vars funktion är att läsa upp text med talsyntes. Målet är att det ska var så enkelt som möjligt att använda. Därmed har antal funktioner

Läs mer

Sharpdesk V3.3. Installationsguide Version 3.3.08

Sharpdesk V3.3. Installationsguide Version 3.3.08 Sharpdesk V3.3 Installationsguide Version 3.3.08 Upphovsrätt 2000-2010 av SHARP CORPORATION. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är förbjudet,

Läs mer

EASYBOOKSHELF HJÄLP... 3 EASYBOOKSHELF ÖVERSIKT... 5

EASYBOOKSHELF HJÄLP... 3 EASYBOOKSHELF ÖVERSIKT... 5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING EASYBOOKSHELF HJÄLP... 3 EASYBOOKSHELF ÖVERSIKT... 5 MINA BÖCKER... 7 Leta i Mina Böcker... 7 Öppna Mina Böcker... 8 Läs böcker från mina enheter i EasyBookshelf... 9 Sök Mina Böcker...

Läs mer

Lathund för Gustavas ordböcker

Lathund för Gustavas ordböcker Lathund för Gustavas ordböcker Gustavas ordböcker har länge funnits som bok men finns även i digitalt format vilket underlättar för elever med läs- och skrivsvårigheter. Starta Gustavas ordböcker genom

Läs mer

Blackwire C310-M/ C320-M

Blackwire C310-M/ C320-M Blackwire C310-M/ C320-M USB Corded Headset User Guide Contents Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grundläggande fakta om headsetet 5 Sätta på dig headsetet

Läs mer

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Installera och uppdatera Windows 8.1 Uppdatera BIOS, program, drivrutiner och kör Windows Update Välj en av installationstyperna Installera Windows 8.1

Läs mer

Bruksanvisning. Starta. Anpassad för Bildfabriken. Beställning och support Trollreda resurscenter info@trollreda.se.

Bruksanvisning. Starta. Anpassad för Bildfabriken. Beställning och support Trollreda resurscenter info@trollreda.se. Bruksanvisning Starta Anpassad för Bildfabriken Beställning och support Trollreda resurscenter info@trollreda.se Rev B 05-02-03 Innehållsförteckning 2 Introduktion... 3 Utrustning... 3 Installation...

Läs mer

Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1

Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1 Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Installation av Microsoft Office... 2 Information INFÖR INSTALLATION... 2 Installation av Microsoft Office... 3 Komma igång...

Läs mer

ICAP Karl Johansgatan 42 www.icap.nu. Individual Computer Applications AB 414 59 Göteborg 031-704 30 99 Sida 1

ICAP Karl Johansgatan 42 www.icap.nu. Individual Computer Applications AB 414 59 Göteborg 031-704 30 99 Sida 1 Snabbguide Duxbury Braille Translator Individual Computer Applications AB 414 59 Göteborg 031-704 30 99 Sida 1 Innehåll Installation... 3 Installera SWIFT mall för Word... 7 Anpassa DBT... 8 Registrera

Läs mer

Innehåll. 1 Inledning 5. 2 Förinställning 6. 3 Anpassa användargränssnittet 7. 4 Anpassa interna inställningar 9. 5 Förbereda att bränna en skiva 10

Innehåll. 1 Inledning 5. 2 Förinställning 6. 3 Anpassa användargränssnittet 7. 4 Anpassa interna inställningar 9. 5 Förbereda att bränna en skiva 10 Det här dokumentet är konverterat från KDE:s användarbas K3b-sida 2011-01-20. Uppdatering till 2.0 av KDE:s dokumentationsgrupp Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 5 2 Förinställning 6

Läs mer

Appen Legimus. Användarmanual för IPhone och IPad

Appen Legimus. Användarmanual för IPhone och IPad Appen Legimus Användarmanual för IPhone och IPad Innehåll Om Legimus... 2 Logga in... 3 Logga in offline... 3 Hitta i appen... 3 Söka efter böcker... 4 Söka i legimus.se... 4 Ladda ner och läs offline...

Läs mer

ZoomText 10.1 Snabbguide Tillägg

ZoomText 10.1 Snabbguide Tillägg ZoomText 10.1 Snabbguide Tillägg Detta tillägg till ZoomText 10 Snabbguide beskriver de nya funktionerna och andra ändringar som hör till ZoomText 10.1. För grundinformation som hur man installerar och

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

Photo Story. Sara Eriksson IKT A, HT 2007

Photo Story. Sara Eriksson IKT A, HT 2007 Photo Story Mitt tips: Om du inte ser bilderna i manualen backa ett steg och spar filen. Öppna sedan den sparade filen. Då ser du bilderna. Med Photo Story kan du skapa bildberättelser, genom att sätta

Läs mer

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Denna guide gäller för installation av FAR Komplett Offline 2.1.2 på Windows XP, Windows Vista respektive Windows 7. Dialogrutorna kan skilja sig åt beroende

Läs mer

TIPS OCH IDÉER för Windows XP och Word 2003

TIPS OCH IDÉER för Windows XP och Word 2003 TIPS OCH IDÉER för Windows XP och Word 2003 Vi vill ge dig några användbara idéer om hur du kan göra det bekvämt för dig när du arbetar i Windows XP och Word 2003. Det finns en hel del små förändringar

Läs mer

ZoomWare Snabbguide. Välkommen till ZoomWare 1.0

ZoomWare Snabbguide. Välkommen till ZoomWare 1.0 ZoomWare Snabbguide Välkommen till ZoomWare 1.0 ZoomWare är ett prisvärt och enkelt förstoringsprogram till din dator. ZoomWare ger tillgång till en förstoring (upp till 2 ggr) som gör text större, tydligare

Läs mer

Uppgradering avavigilon Control Center 6

Uppgradering avavigilon Control Center 6 Uppgradering avavigilon Control Center 6 När du uppgraderar till programvaran ACC 6, måste din programvara och dina licenser uppgraderas. OBS: Du kan endast uppgradera ACC 5.x till ACC 6. Om du kör en

Läs mer

Bruksanvisning. BLISSKARTA för Rolltalk Designer Artikelnr: 105 815

Bruksanvisning. BLISSKARTA för Rolltalk Designer Artikelnr: 105 815 Bruksanvisning BLISSKARTA för Rolltalk Designer Artikelnr: 105 815 Innehåll Installation av Blisskarta... 3 Blisskartan - startsida... 3 Testa programmet... 4 Skapa en genväg till programmet från skrivbordet...

Läs mer

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 ONSCREENKEYS 5 Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 [ PRODUKTBESKRIVNING ] [ Detta smarta skärmtangentbord med virtuella musklicksfunktioner och ljuduppspelningsfunktion möjliggör snabb skrift

Läs mer

WordRead Plus for Mac. User Guide!

WordRead Plus for Mac. User Guide! WordRead Plus for Mac User Guide! Välkommen till WordRead Plus Välkommen till WordRead Plus för Mac. WordRead Plus är till för att göra din dator mer lättanvänd. Programmet arbetar nära integrerat med

Läs mer

Mirasys 5.10. Användarguide: Live Sök Export. November 2010. Bygger på delar ur dokumentet Mirasys NVR 5.10 Användarvägledning Mirasys, Ltd.

Mirasys 5.10. Användarguide: Live Sök Export. November 2010. Bygger på delar ur dokumentet Mirasys NVR 5.10 Användarvägledning Mirasys, Ltd. Mirasys 5.10 Användarguide: Live Sök Export November 2010 TTC_TI_Mirasys_Anvandarguide/EW Bygger på delar ur dokumentet Mirasys NVR 5.10 Användarvägledning Mirasys, Ltd. Sida 1 Innehållsförteckning Inloggning...

Läs mer

Symprint Snabbstartsguide

Symprint Snabbstartsguide Symprint Snabbstartsguide Artikelnummer: 12020, 12021, 12022 v.1 0.10 1 Innehåll Välkommen till SymPrint... 3 Installation av medföljande mjukvara:... 3 Komma igång... 4 Skapa nytt dokument från mall...

Läs mer

PLEXTALK PTN2: Snabbguide 1. Knappbeskrivning med Iris specialöverlägg 2. Beskrivning av PLEXTALK PTN2 3. Knappbeskrivning Automatisk avstängning

PLEXTALK PTN2: Snabbguide 1. Knappbeskrivning med Iris specialöverlägg 2. Beskrivning av PLEXTALK PTN2 3. Knappbeskrivning Automatisk avstängning Artikelnr 54066-08 PLEXTALK PTN2: Snabbguide 1. Knappbeskrivning med Iris specialöverlägg Tonläge Volym Hastighet Automatisk avstängning På och Av Mata ut Boklista Bakåt upp/stopp Framåt 2. Beskrivning

Läs mer

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok Blackwire C310/C320 Sladdanslutet USB-headset Användarhandbok Innehåll Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grundläggande fakta om headsetet 5 Sätta på dig headsetet

Läs mer

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services FileMaker Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services 2004 2009, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker, filmappslogotypen,

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alla rättigheter förbehållna 9354489 Issue 2 Innehåll 1. INLEDNING...1 2. INSTALLERA MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANVÄNDA TELEFONEN

Läs mer

Appen Legimus Användarmanual för Android

Appen Legimus Användarmanual för Android Appen Legimus Användarmanual för Android Innehåll Om Legimus... 2 Logga in... 3 Hitta i appen... 3 Söka och lägga till böcker... 3 Ladda ner en bok... 4 Ladda ner... 4 Läsa böcker... 4 Navigering... 4

Läs mer

Kom igång med SpellRight

Kom igång med SpellRight Kom igång med SpellRight SpellRight är ett program som rättar engelska stavfel. Programmet är i första hand avsett för personer som har svenska som modersmål och skriver på engelska som andraspråk. Starta

Läs mer

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Installera och uppdatera Windows 8.1 Uppdatera BIOS, program, drivrutiner och kör Windows Update Välj en av installationstyperna Installera Windows 8.1

Läs mer

SHARP TWAIN AR/DM. Bruksanvisning

SHARP TWAIN AR/DM. Bruksanvisning SHARP TWAIN AR/DM Bruksanvisning Copyright 2001 av Sharp Corporation. Alla rättigheter förbehålls. Reproduktion, adaptering eller översättning utan tidigare erhållen skriftlig tillåtelse är förbjuden,

Läs mer

Blackwire 725-M. USB-sladdheadset. Användarhandbok

Blackwire 725-M. USB-sladdheadset. Användarhandbok Blackwire 725-M USB-sladdheadset Användarhandbok TM Innehåll Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grunderna 5 Sätta på dig headsetet 6 Anpassa headsetet 6 Daglig

Läs mer

Innehåll Uppgifter ipad utbildning

Innehåll Uppgifter ipad utbildning Datum: 2015-03-09 Innehåll Uppgifter ipad utbildning ipad 1. Knappar 2. Hemskärmen & appar 3. Visa öppnade appar 4. Ordna appar 5. Skapa/ta bort mapp 6. Lägga till en app på ipaden 7. Ta bort en app på

Läs mer

Att skriva på datorn

Att skriva på datorn Att skriva på datorn Innehåll: Inledning 1 Tangentbordet 2 Att skriva i Word 4 Att skriva på Internet 7 Övningar 8 2 Inledning Välkommen till steg 2 av Internetkursen för nybörjare! Vid detta kurstillfälle

Läs mer

Introduktion. Skriv in användarnamn och lösenord

Introduktion. Skriv in användarnamn och lösenord LATHUND Introduktion Välkommen till vår interaktiva kursportal. Detta är en lathund för dig som ska utbilda dig med hjälp av ipoint-kurser. Instruktionerna gäller när du har Internet Explorer med Windows

Läs mer

6. Nu skall vi ställa in vad som skall hända när man klickar på knappen samt att markören skall ändra sig till en hand när markören är på knappen.

6. Nu skall vi ställa in vad som skall hända när man klickar på knappen samt att markören skall ändra sig till en hand när markören är på knappen. Fiskar Arbetsbeskrivning knappmeny (Mediator 8) I detta exempel kommer du att lära dig Att göra en mastersida med knappar Att använda en mastersida på andra sidor Att använd funktionen Alignment Arbetsgång

Läs mer