LATHUND AMA BESKRIVNINGSVERKTYG VERKTYG FÖR VERKLIGHETEN VERSION 1.1 MS OFFICE 2003 PRO

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LATHUND AMA BESKRIVNINGSVERKTYG VERKTYG FÖR VERKLIGHETEN VERSION 1.1 MS OFFICE 2003 PRO"

Transkript

1 LATHUND AMA BESKRIVNINGSVERKTYG VERSION 1.1 MS OFFICE 2003 PRO VERKTYG FÖR VERKLIGHETEN

2 INNEHÅLL Tack för att du valt att använda AMA beskrivningsverktyg. Vi hoppas att AMA beskrivningsverktyg avsevärt ska förenkla och effektivisera även ditt beskrivningsarbete. Upphovsrätt... 3 Licens... 3 Lathund till AMA beskrivningsverktyg för MS Office 2003 Professional... 4 Om programmet... 4 Starta programmet... 5 Använda AMA beskrivningsverktyg... 6 Skriva beskrivningen... 7 Sidhuvud och sidfot, innehållsförteckning och titelsida... 7 Sidhuvud och sidfot...7 Innehållsförteckning...8 Titelsida...8 Nya funktioner i AMA beskrivningsverktyg, version Hantering av parallella generationer av AMA...8 Hantering av Alternativ 2 -beskrivningar...9 Bättre hantering av infogning av koder och rubriker upprepade gånger...10 Möjlighet att markera ovanliggande koder i BSAB-navigatorn...10 Förändringar i menyn Kontrollera beskrivning...11 Dynamisk hantering vid uppdatering av BSAB-tabeller och nya publikationer...11 Tips när du använder AMA beskrivningsverktyg Att arbeta med beskrivningar i nätverkskataloger...11 Inbyggda hjälptexter...12 Högerknappsmeny...12 Välja att visa eller dölja rådstext...12 Få rätt rubrik i sidhuvudet på respektive sida...13 Anpassa blankettmallar till AMA beskrivningsverktyg...13 Utgå från en befintlig beskrivning eller mall...13 Kompletterande AMA-verktyg AMA beskrivningstexter...14 AMA webbtjänst...14 Registrera användare Avslutning... 15

3 Upphovsrätt AMA beskrivningsverktyg är skyddat av svensk och internationell upphovsrättslagstiftning. Det är förbjudet att ändra, kopiera eller på annat sätt göra detta program tillgängligt för andra personer. Licens på programmet såväl som till de kompletterande AMA-verktygen är personlig. Vare sig programmet eller de kompletterande AMA-verktygen får helt eller delvis göras tillgängliga för annan person eller annat företag utan Svensk Byggtjänsts uttryckliga, skriftliga medgivande. Inte heller får programmet dekompileras eller disassembleras i vidare mån än vad som följer av tvingande lag. Licens Det krävs en giltig licens för AMA beskrivningsverktyg från Svensk Byggtjänst. Notera att licensen är personlig och att sprida inloggningsuppgifter eller på annat sätt göra detta program tillgängligt för annan strider mot upphovsrättslagen. Du förbinder dig i och med installationen av programvaran och de kompletterande tjänsterna att inte utan Svensk Byggtjänsts skriftliga medgivande till annan upplåta eller på annat sätt göra hela eller delar av programvaran eller de kompletterande AMA-verktygen tillgängliga, oavsett i vilken form detta sker. Du äger inte rätt att utan Svensk Byggtjänsts medgivande kopiera programvaran annat än för säkerhets- och arkivändamål. Inte heller har du rätt att utan Svensk Byggtjänsts skriftliga godkännande, över- eller upplåta dina rättigheter och/eller skyldigheter enligt avtalet med Svensk Byggtjänst, ej ens till närstående bolag. 3

4 Lathund till AMA beskrivningsverktyg för MS Office 2003 Professional Den här lathunden syftar till att hjälpa dig att komma igång och börja arbeta med AMA beskrivningsverktyg. Mer utförlig information om olika funktioner i programmet hittar du i den inbyggda hjälpfunktionen. Om programmet AMA beskrivningsverktyg är en anpassning av Microsoft Office 2003 Professional. Programmet ger dig nya funktioner speciellt anpassade för att förenkla framtagandet av administrativa föreskrifter eller tekniska beskrivningar för anläggnings-, byggnads- och installationsprojekt. AMA beskrivningsverktyg ger dig också möjligheten att granska, kommentera och arbeta med beskrivningen från anbudshandling till färdig bygghandling. Du kan bland annat: Upprätta beskrivningar med BSAB-koder och rubriker Skapa mängdförteckningar Enkelt hålla ordning på ändringar och versioner Kontrollera att din beskrivning följer BSAB-strukturen Kontrollera uppdateringar i AMA-nytt Med verktyget följer färdiga mallar för olika typer av beskrivningar som följer vedertagen praxis. Du kan också göra egna mallar utifrån de befintliga där du till exempel kan lägga in ditt företags logotyp och adressuppgifter, se nedan. Din beskrivning visas som ett vanligt Word-dokument. I högerpanelen kan du ta fram till exempel BSAB-navigatorn eller söktjänsten. Utöver Words vanliga menyer och verktygsrader har du nu dessutom en extra meny AMA Beskrivning, samt två verktygsrader som innehåller specialfunktionerna i AMA beskrivningsverktyg. Läs mer i avsnittet om att använda AMA beskrivningsverktyg. 4

5 Starta programmet Du kan starta AMA beskrivningsverktyg på olika sätt: från Startmenyn, Program/Svensk Byggtjänst/AMA beskrivningsverktyg genom att dubbelklicka på ikonen på skrivbordet Du kommer då till ett fönster AMA beskrivningsverktyg, där du kan välja en blankett att utgå från markera den blankett du vill använda och klicka på Öppna. öppna en befintlig beskrivning välj menyn Arkiv och sedan Öppna. Då visas ett vanligt Öppna-fönster där du letar upp den beskrivning du vill öppna. Observera att beskrivningen måste vara gjord i AMA beskrivningsverktyg för att du ska få tillgång till den utökade funktionaliteten. Information om övriga funktioner i startfönstret kan du få fram under menyn Hjälp och alternativet Hjälp för AMA beskrivningsverktyg. Du kan också starta programmet genom att öppna en sparad beskrivning som är gjord i AMA beskrivningsverktyg genom att klicka på den filen i Utforskaren. Den öppnas då direkt i beskrivningsverktyget. Information om dina licenser är tillgängliga dels i startprogrammet och dels i åtgärdsfönstret i AMA beskrivningsverktyg under menyvalet Hjälp och Info. Informationen som ges är vilka licenser du har tillgång till och hur länge de gäller. För att underlätta hanteringen av registrerade nätverksmappar har vi i startprogrammet lagt in en bättre funktion för detta. Dels får när du startar programmet information om vilka nätverksmappar som du registrerat och du kan också välja att lägga till eller ta bort sådana mappar på ett enklare sätt än tidigare. 5

6 Använda AMA beskrivningsverktyg AMA beskrivningsverktyg innehåller en meny och två verktygsrader med extra knappar och alternativ. Verktygsraderna innehåller ett urval av de funktioner som finns på menyn och tjänar som genvägar. Menyraden i AMA beskrivningsverktyg med den extra menyn De två extra verktygsraderna i AMA beskrivningsverktyg Nedan finner du en förteckning och kort förklaring till de viktigaste funktionerna du finner i menyn AMA Beskrivning och i verktygsraderna. 6

7 Skriva beskrivningen Ett bra sätt att bygga upp en ny beskrivning (från en tom blankett) eller komplettera en befintlig är att använda BSAB-navigatorn. BSAB-navigatorn finner du i menyn AMA Beskrivning och i verktygsraden AMA-arbetsyta. BSABnavigatorn är en central funktion i AMA beskrivningsverktyg som ger dig tillgång till hela kod- och rubrikstrukturen i BSAB. Genom att kryssa för de koder du vill infoga och trycka på knappen Infoga kod i navigatorns nedre del infogas koderna med rubriker automatiskt på rätt plats i beskrivningen. Genom att trycka på en kod med musens högerknapp kan du också välja att infoga även underliggande koder. I navigatorn visas koderna som ett utfällbart/hopfällbart träd, se figur nedan. I BSAB-navigatorn kan du göra följande: Hämta koder, rubriker och bygga upp strukturen i din beskrivning Söka på en kod och rubrik och foga in den i din beskrivning Foga in mängdrader Du fogar in koder och rubriker genom att kryssa för dem i trädet, eventuellt välja beskrivningstext samt mängdrad och sedan klicka på knappen Infoga kod. Om du abonnerar på AMA beskrivningstexter och AMA webbtjänst finns ytterligare funktioner, se sid Sidhuvud och sidfot, innehållsförteckning och titelsida AMA beskrivningsverktyg innehåller specialfunktioner för att lägga in information i sidhuvud och sidfot, skapa och uppdatera innehållsförteckningen samt skapa en titelsida. Sidhuvud och sidfot Du fyller i sidhuvudet och sidfoten i beskrivningen med hjälp av funktionen Sidhuvud och sidfot på menyn AMA Beskrivning. I fönstret Sidhuvud och sidfot anger du vad som ska skrivas in i fältet Dokument i sidhuvudet. Antingen BSAB-koden och kapitelrubriken eller en egen rubrik namn och projektnummer för ditt projekt namn eller initialer för handläggare eller ansvarig datum när beskrivningen skapades sökväg och filnamn för filen om du vill att detta ska skrivas ut i sidfoten Du bör använda fönstret för att fylla i informationen i sidhuvud och sidfot. Om du skriver direkt i sidhuvudet eller sidfoten riskerar du att skriva över information som uppdateras automatiskt via andra specialfunktioner i verktyget. 7

8 Innehållsförteckning Det finns en tom innehållsförteckning i blanketterna som du uppdaterar via specialfunktionen Innehållsförteckning på menyn AMA Beskrivning. När du öppnar en tom blankett visas ett felmeddelande: FEL! HITTADE INGA POSTER FÖR INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN. Felmeddelandet visas eftersom det inte finns några rubriker ännu. Du kan strunta i felmeddelandet det försvinner automatiskt när du skapar innehållsförteckningen första gången. Titelsida Det finns en titelsida förberedd i blanketterna. Denna består av en vanlig Word-tabell där du fyller i tabellcellerna genom att skriva direkt i dem. Det finns ingen koppling till informationen i sidhuvudet. Om du vill byta ut titelsidan markerar du hela tabellen och trycker på Delete-tangenten. Sedan infogar du den nya titelsidan på vanligt sätt, via menyn Infoga och alternativet Fil. Nya funktioner i AMA beskrivningsverktyg, version 1.1 Hantering av parallella generationer av AMA Den viktigaste förändringen i version 1.1 är att vi nu byggt in ett bättre stöd för olika generationer av AMA. Detta innebär att varje beskrivning du gör kopplas till en eller flera specifika publikationer av AMA, t ex AMA Anläggning 07 eller Hus AMA 98. Detta görs genom en dialogruta då ett nytt dokument skapas från en mall. Det går också att ändra valet i efterhand genom en ny knapp AMAgeneration i BSAB-navigatorn. 8

9 Valet du gör sparas med dokumentet och styr så att rätt beskrivningstexter hämtas när man infogar koder och rubriker med AMA beskrivningstexter. I rutan Inledningstext kan du redigera den inledande texten som infogas automatiskt. De publikationer/generationer du väljer att ansluta din beskrivning till styr även vilka BSAB-tabeller som blir tillgängliga i BSAB-navigatorn. Hantering av Alternativ 2 -beskrivningar I version 1.1 finns ett alternativ att infoga valda koder och rubriker vid markören istället för som normalt enligt BSAB-strukturen. Detta underlättar arbetet om man upprättar en så kallad alternativ 2 -beskrivning. Det går att infoga fler en än kod i taget och man kan välja att ta med beskrivningstextkälla precis som om man infogar koder på vanligt sätt. En konsekvens av att använda Infoga vid markör -knappen är att den ordinarie infoga kod knappen släcks eftersom man nu bryter BSAB-strukturen. Fortsatt infogning av koder och rubriker i dokumentet måste nu ske via Infoga vid markör -knappen. Information om detta kommer också i en dialogruta när man använder infoga vid markör -knappen för första gången i en beskrivning. Information om detta kommer också i en dialogruta när man använder infoga vid markör -knappen för första gången i en beskrivning. 9

10 Bättre hantering av infogning av koder och rubriker upprepade gånger I version 1.1 finns en förbättrad hantering av de fall då man infogar koder och rubriker upprepade gånger. Framför allt är denna funktion till för att underlätta om man vill infoga en kod med flera textkällor eller om man vill infoga nya AMA beskrivningstexter i en tidigare gjord beskrivning för att se vilka förändringar som tillkommit med AMA-nytt. Det fungerar så att om man infogar en kod som redan finns i beskrivningen och som har beskrivande text så får man en fråga om man önskar infoga koden igen med vald textkälla. Har man markerat fler än en kod kan man också välja att göra ett generellt val (ja/nej till alla) eller stega sig fram kod för kod. Den nya texten hamnar ovanför den tidigare texten och textstyckena separeras av markeringen -?- Ursprunglig text ---. Frågetecknet gör det möjligt att hitta sådana ställen via funktionen Sök frågetecken under menyn kontrollera beskrivning. Denna funktion fungerar bara om man infogar med Infoga kod -knappen och inte om man infogar koder och rubriker vid markör. Detta eftersom man i en Alternativ 2-beskrivning ofta har koder som förekommer flera gånger i dokumentet på olika platser. Möjlighet att markera ovanliggande koder i BSAB-navigatorn En funktion att även markera ovanliggande koder i BSAB-navigatorn har lagts till i högerklicksmenyn. I tidigare versioner har man endast kunnat välja att markera underliggande koder. 10

11 Förändringar i menyn Kontrollera beskrivning Autokorrigeringsfunktion i kontrollera koder och rubriker mot BSAB och Om du använder kontrollfunktionen kontrollera koder och rubriker mot BSAB och du får information om att någon kod skulle vara felaktig kan du i version 1.1 välja att korrigera den automatiskt genom högerknapps-menyn. Gå till AMA-nytt vid kontroll mot AMA-nytt Om du gör kontroll mot AMA-nytt kan du genom att högerklicka och välja Visa i AMA-nytt få information om bakgrunden till förändringen om du har tillgång till AMA webbtjänst för aktuellt fackområde. Dynamisk hantering vid uppdatering av BSAB-tabeller och nya publikationer I och med version 1.1 har vi infört en dynamisk hantering av BSAB-tabellerna. Detta innebär att det vid programstart görs en kontroll mot Svensk Byggtjänst om det utkommit någon ny BSABtabell och om det gjort det laddas denna ned och läggs på rätt ställe i programkatalogen. Detta fungerar på motsvarande sätt om det tillkommit någon ny publikation, t ex AMA Hus 08, och denna blir då tillgänglig utan att ominstallation av programmet krävs. Tips när du använder AMA beskrivningsverktyg Att arbeta med beskrivningar i nätverkskataloger För att kunna arbeta med AMA beskrivningsverktyg med full funktionalitet på filer som ligger på annan plats än den lokala disken måste de mappar man vill använda registreras. För att kunna registrera nätverksmappar krävs att man är lokal administratör på datorn. Om man har sparat en beskrivning i nätverket utan att ha registrerat mappen får man ett felmeddelande som ser ut så här: Ha som rutin att för varje nytt projekt registrera den eller de mappar där beskrivningsdokument lagras. Detta görs från startprogrammets meny. Informationen om vilka nätverksmappar som kan användas läggs på den dator där registreringen sker. 11

12 Inbyggda hjälptexter I AMA beskrivningsverktyg finns hjälptexter som kan ge hjälp och tips när du använder programmet. När du startar programmet kommer hjälpfönstret automatiskt öppnas i högra sidan av dokumentet. Du kan också när som helst trycka på knappen Hjälp och Info i verktygsraderna. Hjälptexter finns för alla funktioner och tjänster i AMA beskrivningsverktyg. Det finns olika typer av hjälptexter Hur du använder AMA beskrivningsverktyg uppgiftsorienterade hjälptexter som ger instruktioner om hur du genomför en viss uppgift med hjälp av verktyget, till exempel kopiera in text från en gammal beskrivning, eller foga in koder och rubriker med hjälp av BSAB-navigatorn. Du tar fram den här hjälpen med knappen Hjälp och info på verktygsraden, eller motsvarande alternativ på menyn AMA Beskrivning. Hur du använder AMA En kort handledning om hur du använder själva AMA referensverk och hur BSAB-strukturen är uppbyggd. Du tar fram den här hjälpen med knappen Hjälp och info på verktygsraden, eller motsvarande alternativ på menyn AMA Beskrivning. Fönsterhjälp Varje fönster i AMA beskrivningsverktyg har en egen hjälptext som beskriver hur du använder de olika delarna och inmatningsfälten i det fönstret. Du kan också ta fram hjälp för BSABnavigatorn och söktjänsten. Du tar fram fönsterhjälpen genom att klicka på frågetecknet i övre högra hörnet i fönstret. Hjälptexterna gäller funktioner i AMA beskrivningsverktyg. För vanliga Word-funktioner använder du Words hjälp som vanligt (F1-tangenten). Högerknappsmeny AMA beskrivningsverktyg innehåller högerknappsmenyer med extra funktioner i till exempel BSAB-navigatorn och söktjänsten. Du tar fram högerknappsmenyn genom att ställa pekaren på en rubrik i BSAB-navigatorn eller en träff i söktjänsten och trycka på höger musknapp. Högerknappsmenyn är tillgänglig i många delar i AMA beskrivningsverktyg. Har du tillgång till AMA webbtjänst kan du genom att högerklicka på en rubrik i BSAB-navigatorn direkt gå till relevant kod och rubrik i AMA webbtjänst och läsa föreskriftstext, rådstext med mera. Välja att visa eller dölja rådstext Om du använder AMA beskrivningsverktyg tillsammans med AMA beskrivningstexter så följer även rådstext med när du väljer att infoga koder tillsammans med AMA beskrivningstexter. Dessa syns på skärmen i röd text under förutsättning att du har Visa/dölj formateringstecken-funktionen aktiverad. Du kan välja att aktivera eller avaktivera denna funktion genom att trycka på knappen med denna symbol i Words verktygsrad. Rådstexten följer inte med när du skriver ut din beskrivning oavsett om Visa/dölj formateringstecken-funktionen är aktiverad eller inte. 12

13 Få rätt rubrik i sidhuvudet på respektive sida Rubrik i sidhuvud skrivs in automatiskt enligt Words funktioner som den text som står i dokumentet och har en formatmall som har dispositionsnivå 1. Rubrikerna i en beskrivning upprättad i AMA beskrivningsverktyg har formatmallar som benämns BESKrub1, BESKrub2 o.s.v. och de har definierats med nivå 1, 2 och så vidare. Detta gäller om du har valt att det är BSAB-kod som är kapitelrubrik. Om det i sidhuvudet kommer följande felmeddelande: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet så innebär det bara att du inte har tagit med den översta rubriknivån i de valda koderna och rubrikerna i det aktuella kapitlet. Du åtgärdar detta enkelt genom att i beskrivningen markera den rubrik som du vill ska vara med i sidhuvud. Därefter väljer du formatmallen BESKrub1 för denna. Ett typiskt exempel är de administrativa föreskrifterna där AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER är den översta rubriken i dokumentet. Genom att byta formatmall på den kommer kod och rubrik automatiskt att även skrivas in i sidhuvud. Anpassa blankettmallar till AMA beskrivningsverktyg Du kan göra anpassningar av de mallar som följer med AMA beskrivningsverktyg, till exempel genom att lägga in ditt företags logotyp. Var noga med att spara din anpassade mall under ett eget namn. Gör så här: 1. Klicka på Arkiv och välj Spara som. 2. I dialogrutan fyller du i önskat filnamn och väljer filformat: dokumentmall (*.dot). 3. Tryck på OK. Vill du att din mall ska vara tillgänglig från AMA beskrivningsverktygs startfönster måste du lägga den i samma bibliotek som Svensk Byggtjänsts mallar ligger i. Du kan kontrollera detta i Word. Gör så här: 1. Välj menyn Verktyg och Alternativ. 2. Välj fliken Sökvägar och notera sökvägen för Dokumentmallar. Utgå från en befintlig beskrivning eller mall Om du vill använda en befintlig beskrivning som inte är gjord i AMA beskrivningsverktyg kan du göra om den så att den passar verktyget. Det smidigaste och säkraste sättet är att skapa en ny beskrivning i AMA beskrivningsverktyg med hjälp av BSAB-navigatorn, och sedan klistra in texten från den befintliga beskrivningen. Gör så här: 1. Skapa en ny beskrivning i AMA beskrivningsverktyg via startfönstret eller via menyn AMA Beskrivning och alternativet Ny beskrivning. 2. Välj blankett och spara den på vanligt sätt i Word. 3. Lägg in koder och rubriker i beskrivningen med hjälp av BSAB-navigatorn. 4. Öppna den befintliga beskrivningen som då öppnas i vanliga Word. 5. Kopiera textavsnitt från den befintliga beskrivningen och klistra in dem i din nya beskrivning. Använd Klistra in Special på menyn Redigera. Välj alternativet oformaterad text. Texten kommer då att klistras in där markören står, med formatmallen som gäller för markörens position. Står markören till exempel i BESKbrödtext får den inklistrade texten formatmallen BESKbrödtext. 6. Kontrollera och korrigera formatmallarna för den inklistrade texten. Formatmallarna visas i en lista på verktygsraden Formatering och i högerpanelen. 7. Gå igenom hela beskrivningen och klistra in de texter du vill från den befintliga beskrivningen. 13

14 Du kan också lyfta över all text i den befintliga beskrivningen till en ny beskrivning. Men då måste du gå igenom all text och sätta rätt formatmallar på den. Risken finns att de rubriker du lyfter in inte stämmer helt överens med BSAB-strukturen vilket gör att du kan få problem om du till exempel vill kontrollera beskrivningen mot AMA-nytt i ett senare skede. Gör så här: 1. Skapa en ny beskrivning i AMA beskrivningsverktyg via startfönstret eller via menyn AMA Beskrivning och alternativet Ny beskrivning. 2. Välj blankett och spara den på vanligt sätt i Word. 3. Ställ markören i positionen under meningen: Denna beskrivning ansluter till 4. Öppna den befintliga beskrivningen som då öppnas i vanliga Word. 5. Markera all text genom att trycka på Ctrl+A. Kopiera den och klistra in den i din nya beskrivning. Använd Klistra in Special på menyn Redigera. Välj alternativet oformaterad text. Texten kommer då att klistras in där markören står. All text får formatmallen BESKbrödtext. 6. Korrigera formatmallarna för den inklistrade texten. Formatmallarna visas i en lista på verktygsraden Formatering och i högerpanelen. Det är speciellt viktigt att rubrikerna får rätt formatmallar (BESKRUB1 BESKrub8). 7. Du kan kontrollera dina koder och rubriker mot BSAB-strukturen. Klicka på Kontrollera beskrivning på verktygsraden AMA arbetsytor. Välj alternativet Kontrollera mot BSAB-kodstruktur. Din beskrivning är nu omgjord till AMA beskrivningsverktyg och du kan fortsätta arbeta med den i verktyget. Kompletterande AMA-verktyg För att ytterligare utöka funktionaliteten i AMA beskrivningsverktyg kan du välja att abonnera på kompletterande AMA-verktyg. För att det ska fungera krävs att du registrerar AMA beskrivningsverktyg (se sid 12). Du kan välja att abonnera på kompletterande AMA-verktyg vid ett senare tillfälle om du så önskar. AMA beskrivningstexter AMA ger dig möjligheten att infoga beskrivningstexter och förslag till formuleringar i beskrivningar upprättade med AMA beskrivningsverktyg. Texterna ger bra underlag för vilka preciseringar och avsteg som bör beskrivas. Texterna är hämtade från RA och omformulerade så att de passar som beskrivningstext. I AMA beskrivningsverktyg finns även en inbyggd sökfunktion som markerar de ställen där kompletterande information ska föras in i den föreslagna beskrivningstexten. Detta för att säkerställa en hög kvalitet på den färdiga beskrivningen. Beskrivningstexterna är tillgängliga via Internet och naturligtvis alltid uppdaterade i takt med AMAnytt. Ett abonnemang på AMA beskrivningstexter ger tillgång till beskrivningstexter för alla fackområden samt från VV AMA och Järnvägs AMA. AMA webbtjänst Med AMA webbtjänst kopplat till AMA beskrivningsverktyg kan du slå upp och läsa texter ur bland annat AMA, RA, AMA-nytt med mera direkt från BSAB-navigatorn, eller via den inbyggda söktjänsten. AMA webbtjänst är uppdelad i fackområden och du kan välja att abonnera på ett eller flera av dessa. De olika fackområdena är: AF (inkl AF Köp och Motiv AF) Anläggning (inkl MER, VV AMA och Järnvägs AMA) Hus (inkl MER) VVS Kyl El (inkl delar ur Järnvägs AMA) Särtryck Plåt och Storkök Med abonnemang på AMA webbtjänst kan du genom den inbyggda kontrollfunktionen i AMA beskrivningsverktyg även slå upp förändringar i AMA-nytt. 14

15 Registrera användare För att komma åt AMA beskrivningstexter och/eller AMA webbtjänst måste du dels vara uppkopplad till Internet, dels ha registrerat dig som användare. Under installationen kommer installationsprogrammet be dig att registrera produkten. Om du köper något av verktygen i efterhand eller väljer att registrera verktyget senare kan du göra det på följande sätt: 1. Starta AMA beskrivningsverktyg från Startmenyn eller från ikonen på ditt skrivbord. Då visas fönstret AMA beskrivningsverktygs startfönster. 2. Välj Verktygsmenyn och Registrera användare. Då visas fönstret Registrera användare. 3. Fyll i användarnamn och lösenord. Dessa fick du från Svensk Byggtjänst i samband med att du startade ditt abonnemang på tjänsten. Om du har tappat bort dina inloggningsuppgifter, kontakta Svensk Byggtjänsts kundservice, Klicka på Ok. 5. Fortsätt genom att öppna en blankett eller en befintlig beskrivning som vanligt. Avslutning Vi hoppas att du också ska ha mycket glädje av AMA beskrivningsverktyg. Har du frågor kring programmet, kontakta Svensk Byggtjänsts kundservice. Du är naturligtvis också välkommen att inkomma med synpunkter eller idéer till förbättringar. Svensk Byggtjänst Kundservice Adress: Stockholm Telefon: E-post: 15

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

ASI-net. Användarmanual INDIVIDEN. Råbe och Kobberstad November 2009

ASI-net. Användarmanual INDIVIDEN. Råbe och Kobberstad November 2009 ASI-net Användarmanual INDIVIDEN Råbe och Kobberstad November 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 INLOGGNING OCH BEHÖRIGHETER... 2 STARTA PROGRAMMET OCH LOGGA IN... 2 BEHÖRIGHETSSYSTEM...

Läs mer

Dags att skriva uppsats?

Dags att skriva uppsats? Dags att skriva uppsats? Grundkurs i Word 2010 SDM Studentdatorutbildning vid Malmö högskola Att skriva i Word! 1 Börja skriva/skapa ditt dokument- något att tänka på 1 Spara ditt dokument 1 Bra att veta

Läs mer

Handbok. Pagero Internet för SEB

Handbok. Pagero Internet för SEB Handbok Pagero Internet för SEB Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 3 Innan ni startar 5 Vad

Läs mer

Användarguide. Solid AB

Användarguide. Solid AB Användarguide Solid AB Copyright 2003-2005, Solid AB Solid AB Sjöviksbacken 24 SE - 117 43 Stockholm SWEDEN Telefon: +46 8-685 10 00 Fax: +46 8-685 10 20 E-post: info@solid.se www.solid.se UG 559 050 920D

Läs mer

Bankgiro Link. Handbok

Bankgiro Link. Handbok Handbok Innehåll Läsanvisning 1 Innan ni startar 2 Vad är Pagero Bankgiro Link 2 Förutsättningar 2 Installation och start 3 Installation 3 Efter installationen 3 Radera installationen 3 Att börja med Pagero

Läs mer

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles HANDLEDNING KONTAKT Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles Lund 046-270 48 00 Stockholm 08-562 776 00 Göteborg 031-712 44 00 info@lundalogik.se www.lundalogik.se 1 HANDBOKENS

Läs mer

Användarhandbok. Protector Suite 2009

Användarhandbok. Protector Suite 2009 Användarhandbok Protector Suite 2009 Informationen som ges här anses vara korrekt och pålitlig. Upek tar emellertid inget ansvar för följderna av användandet av denna information, och inte heller för patentintrång

Läs mer

Manual. textil. samlat och strukturerat - direkt online. anpassat för skolan - pedagogiskt granskat

Manual. textil. samlat och strukturerat - direkt online. anpassat för skolan - pedagogiskt granskat Manual textil samlat och strukturerat - direkt online anpassat för skolan - pedagogiskt granskat Innehåll Välkommen till Slöjdlexikon Slöjdlexikon Online Logga in Logga ut 2, 16 eller 32 användare online

Läs mer

Filhantering utforskaren avslöjar

Filhantering utforskaren avslöjar Filhantering utforskaren avslöjar 1 hur information lagras När man skriver ett brev eller ritar en bild skapas ett do kument. Detta måste sparas någonstans för att inte försvinna när datorn slås av. I

Läs mer

Innehåll. Innehåll. 1 Inledning... 3 1.1 Consultec... 3 1.2 Läsanvisning... 3 1.3 Support och användarstöd... 4 1.4 Framtida utveckling...

Innehåll. Innehåll. 1 Inledning... 3 1.1 Consultec... 3 1.2 Läsanvisning... 3 1.3 Support och användarstöd... 4 1.4 Framtida utveckling... Handledning Innehåll Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Consultec... 3 1.2 Läsanvisning... 3 1.3 Support och användarstöd... 4 1.4 Framtida utveckling... 4 2 Programmets uppbyggnad... 5 2.1 Programöversikt...

Läs mer

när du arbetar med uppsatser och andra långa texter

när du arbetar med uppsatser och andra långa texter Tricks i Word när du arbetar med uppsatser och andra långa texter Åsa Kronkvist Högskolan Kristianstad Våren 2007 Innehåll Dags att skriva uppsats?... 3 Att tänka på innan du börjar... 3 Spara klokt...

Läs mer

Copyright EPiServer AB

Copyright EPiServer AB Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning OM DEN HÄR DOKUMENTATIONEN 6 FÅ ÅTKOMST TILL HJÄLPSYSTEMET I EPISERVER 6 FÖRVÄNTAD KUNSKAP 6 REFERENSER 6 ONLINEANVÄNDARNÄTVERK PÅ EPISERVER WORLD 6 COPYRIGHTMEDDELANDE

Läs mer

Doxcentral 6. Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering. Användarmanual v.1.2 2013-02-28

Doxcentral 6. Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering. Användarmanual v.1.2 2013-02-28 Doxcentral 6 Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering Användarmanual v.. 0-0-8 Välkommen till Doxcentral! Möt Doxcentral - Sveriges bästa system för samordning av dokument och

Läs mer

Handbok Microsoft Word 2007

Handbok Microsoft Word 2007 Handbok Microsoft Word 2007 Detta är en bok från Consensis AB Tryckta böcker kan beställas från Consensis AB 021-444 01 93 info@consensis.se www.consensis.se Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen

Läs mer

Filhantering utforskaren avslöjar hur information lagras

Filhantering utforskaren avslöjar hur information lagras Filhantering utforskaren avslöjar hur information lagras 44 När man skriver ett brev eller ritar en bild skapas ett do kument, som måste sparas någonstans för att inte försvinna när datorn slås av. I datorn

Läs mer

CMS Updater 4.0 Användarmanual

CMS Updater 4.0 Användarmanual CMS Updater 4.0 Användarmanual internet avdelningen Sida Updater 4.0 Användarmanual Innehållsförteckning 1. Inledning 3 1.1 Logga in 3 2. Texthantering 4 2.2 Formatera text 7 3 Sök på innehåll i sidan

Läs mer

Habilitering & Hjälpmedel

Habilitering & Hjälpmedel Communicator 4.6 Lathund kring hur du arbetar för programmet Communicator med de absolut vanligaste grunderna och även några mer avancerade funktioner Habilitering & Hjälpmedel Lathund Communicator Ett

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

Start Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Några grunder

Start Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Några grunder Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Utbildningsföretaget AB använder Visma Administration 2000 i fleranvändarversion. Personalen har egna datorer. Företaget har fyra anställda. Två av dem

Läs mer

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015 MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR Utgåva 205 Manual 20 INNEHÅLL Allmänt Logga in Nyhet: Logga in från hemsidan Glömt lösenord Lokalavdelningens sida. Ändra uppgifter på lokalavdelning och

Läs mer

DU-INSTRUKTIONER. Användarhandbok. Datorstöd för Installatörer från Svensk Dataförvaltning AB

DU-INSTRUKTIONER. Användarhandbok. Datorstöd för Installatörer från Svensk Dataförvaltning AB DU-INSTRUKTIONER Användarhandbok Datorstöd för Installatörer från Svensk Dataförvaltning AB Svensk Dataförvaltning AB, Telefon 031-711 96 30, info@sdfab.se 1 1 INSTALLATION...4 1.1 HÅRD OCH MJUKVARUKRAV...

Läs mer

INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 MEDIEARKIVET...

INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 MEDIEARKIVET... Camelonta CMS Handledning för redaktörer Innehållsförteckning INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 TA BORT EN SIDA... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 FORMATERA

Läs mer

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1 Manual Brainchild Uthyrning Version 1.1 Innehåll Manual... 1 Innehåll... 2 Inledning... 4 Systemkrav... 4 Installation... 4 Nätverk... 5 Att starta och avsluta... 5 Programmets uppbyggnad... 6 Arkiv...

Läs mer

Chaos desktop manual. Version 4.3

Chaos desktop manual. Version 4.3 Chaos desktop manual Version 4.3 Innehållsförteckning System... 1 Systemkrav... 1 Reset... 2 Generellt... 4 Installera CAD Funktioner... 4 Desktop batch... 6 Registrering... 7 Installationsfiler... 12

Läs mer

FÖRBEREDANDE ARBETE...

FÖRBEREDANDE ARBETE... Entré INNEHÅLLSFÖRTECKNING ORDERHANTERING... - 4 - Innehåll i Entré Orderhantering... - 4 - FÖRBEREDANDE ARBETE... - 5 - Viktiga register och inställningar... - 6 - Ordertyper... - 6 - Registreringsmallar...

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer