LATHUND AMA BESKRIVNINGSVERKTYG VERKTYG FÖR VERKLIGHETEN VERSION 1.1 MS OFFICE 2003 PRO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LATHUND AMA BESKRIVNINGSVERKTYG VERKTYG FÖR VERKLIGHETEN VERSION 1.1 MS OFFICE 2003 PRO"

Transkript

1 LATHUND AMA BESKRIVNINGSVERKTYG VERSION 1.1 MS OFFICE 2003 PRO VERKTYG FÖR VERKLIGHETEN

2 INNEHÅLL Tack för att du valt att använda AMA beskrivningsverktyg. Vi hoppas att AMA beskrivningsverktyg avsevärt ska förenkla och effektivisera även ditt beskrivningsarbete. Upphovsrätt... 3 Licens... 3 Lathund till AMA beskrivningsverktyg för MS Office 2003 Professional... 4 Om programmet... 4 Starta programmet... 5 Använda AMA beskrivningsverktyg... 6 Skriva beskrivningen... 7 Sidhuvud och sidfot, innehållsförteckning och titelsida... 7 Sidhuvud och sidfot...7 Innehållsförteckning...8 Titelsida...8 Nya funktioner i AMA beskrivningsverktyg, version Hantering av parallella generationer av AMA...8 Hantering av Alternativ 2 -beskrivningar...9 Bättre hantering av infogning av koder och rubriker upprepade gånger...10 Möjlighet att markera ovanliggande koder i BSAB-navigatorn...10 Förändringar i menyn Kontrollera beskrivning...11 Dynamisk hantering vid uppdatering av BSAB-tabeller och nya publikationer...11 Tips när du använder AMA beskrivningsverktyg Att arbeta med beskrivningar i nätverkskataloger...11 Inbyggda hjälptexter...12 Högerknappsmeny...12 Välja att visa eller dölja rådstext...12 Få rätt rubrik i sidhuvudet på respektive sida...13 Anpassa blankettmallar till AMA beskrivningsverktyg...13 Utgå från en befintlig beskrivning eller mall...13 Kompletterande AMA-verktyg AMA beskrivningstexter...14 AMA webbtjänst...14 Registrera användare Avslutning... 15

3 Upphovsrätt AMA beskrivningsverktyg är skyddat av svensk och internationell upphovsrättslagstiftning. Det är förbjudet att ändra, kopiera eller på annat sätt göra detta program tillgängligt för andra personer. Licens på programmet såväl som till de kompletterande AMA-verktygen är personlig. Vare sig programmet eller de kompletterande AMA-verktygen får helt eller delvis göras tillgängliga för annan person eller annat företag utan Svensk Byggtjänsts uttryckliga, skriftliga medgivande. Inte heller får programmet dekompileras eller disassembleras i vidare mån än vad som följer av tvingande lag. Licens Det krävs en giltig licens för AMA beskrivningsverktyg från Svensk Byggtjänst. Notera att licensen är personlig och att sprida inloggningsuppgifter eller på annat sätt göra detta program tillgängligt för annan strider mot upphovsrättslagen. Du förbinder dig i och med installationen av programvaran och de kompletterande tjänsterna att inte utan Svensk Byggtjänsts skriftliga medgivande till annan upplåta eller på annat sätt göra hela eller delar av programvaran eller de kompletterande AMA-verktygen tillgängliga, oavsett i vilken form detta sker. Du äger inte rätt att utan Svensk Byggtjänsts medgivande kopiera programvaran annat än för säkerhets- och arkivändamål. Inte heller har du rätt att utan Svensk Byggtjänsts skriftliga godkännande, över- eller upplåta dina rättigheter och/eller skyldigheter enligt avtalet med Svensk Byggtjänst, ej ens till närstående bolag. 3

4 Lathund till AMA beskrivningsverktyg för MS Office 2003 Professional Den här lathunden syftar till att hjälpa dig att komma igång och börja arbeta med AMA beskrivningsverktyg. Mer utförlig information om olika funktioner i programmet hittar du i den inbyggda hjälpfunktionen. Om programmet AMA beskrivningsverktyg är en anpassning av Microsoft Office 2003 Professional. Programmet ger dig nya funktioner speciellt anpassade för att förenkla framtagandet av administrativa föreskrifter eller tekniska beskrivningar för anläggnings-, byggnads- och installationsprojekt. AMA beskrivningsverktyg ger dig också möjligheten att granska, kommentera och arbeta med beskrivningen från anbudshandling till färdig bygghandling. Du kan bland annat: Upprätta beskrivningar med BSAB-koder och rubriker Skapa mängdförteckningar Enkelt hålla ordning på ändringar och versioner Kontrollera att din beskrivning följer BSAB-strukturen Kontrollera uppdateringar i AMA-nytt Med verktyget följer färdiga mallar för olika typer av beskrivningar som följer vedertagen praxis. Du kan också göra egna mallar utifrån de befintliga där du till exempel kan lägga in ditt företags logotyp och adressuppgifter, se nedan. Din beskrivning visas som ett vanligt Word-dokument. I högerpanelen kan du ta fram till exempel BSAB-navigatorn eller söktjänsten. Utöver Words vanliga menyer och verktygsrader har du nu dessutom en extra meny AMA Beskrivning, samt två verktygsrader som innehåller specialfunktionerna i AMA beskrivningsverktyg. Läs mer i avsnittet om att använda AMA beskrivningsverktyg. 4

5 Starta programmet Du kan starta AMA beskrivningsverktyg på olika sätt: från Startmenyn, Program/Svensk Byggtjänst/AMA beskrivningsverktyg genom att dubbelklicka på ikonen på skrivbordet Du kommer då till ett fönster AMA beskrivningsverktyg, där du kan välja en blankett att utgå från markera den blankett du vill använda och klicka på Öppna. öppna en befintlig beskrivning välj menyn Arkiv och sedan Öppna. Då visas ett vanligt Öppna-fönster där du letar upp den beskrivning du vill öppna. Observera att beskrivningen måste vara gjord i AMA beskrivningsverktyg för att du ska få tillgång till den utökade funktionaliteten. Information om övriga funktioner i startfönstret kan du få fram under menyn Hjälp och alternativet Hjälp för AMA beskrivningsverktyg. Du kan också starta programmet genom att öppna en sparad beskrivning som är gjord i AMA beskrivningsverktyg genom att klicka på den filen i Utforskaren. Den öppnas då direkt i beskrivningsverktyget. Information om dina licenser är tillgängliga dels i startprogrammet och dels i åtgärdsfönstret i AMA beskrivningsverktyg under menyvalet Hjälp och Info. Informationen som ges är vilka licenser du har tillgång till och hur länge de gäller. För att underlätta hanteringen av registrerade nätverksmappar har vi i startprogrammet lagt in en bättre funktion för detta. Dels får när du startar programmet information om vilka nätverksmappar som du registrerat och du kan också välja att lägga till eller ta bort sådana mappar på ett enklare sätt än tidigare. 5

6 Använda AMA beskrivningsverktyg AMA beskrivningsverktyg innehåller en meny och två verktygsrader med extra knappar och alternativ. Verktygsraderna innehåller ett urval av de funktioner som finns på menyn och tjänar som genvägar. Menyraden i AMA beskrivningsverktyg med den extra menyn De två extra verktygsraderna i AMA beskrivningsverktyg Nedan finner du en förteckning och kort förklaring till de viktigaste funktionerna du finner i menyn AMA Beskrivning och i verktygsraderna. 6

7 Skriva beskrivningen Ett bra sätt att bygga upp en ny beskrivning (från en tom blankett) eller komplettera en befintlig är att använda BSAB-navigatorn. BSAB-navigatorn finner du i menyn AMA Beskrivning och i verktygsraden AMA-arbetsyta. BSABnavigatorn är en central funktion i AMA beskrivningsverktyg som ger dig tillgång till hela kod- och rubrikstrukturen i BSAB. Genom att kryssa för de koder du vill infoga och trycka på knappen Infoga kod i navigatorns nedre del infogas koderna med rubriker automatiskt på rätt plats i beskrivningen. Genom att trycka på en kod med musens högerknapp kan du också välja att infoga även underliggande koder. I navigatorn visas koderna som ett utfällbart/hopfällbart träd, se figur nedan. I BSAB-navigatorn kan du göra följande: Hämta koder, rubriker och bygga upp strukturen i din beskrivning Söka på en kod och rubrik och foga in den i din beskrivning Foga in mängdrader Du fogar in koder och rubriker genom att kryssa för dem i trädet, eventuellt välja beskrivningstext samt mängdrad och sedan klicka på knappen Infoga kod. Om du abonnerar på AMA beskrivningstexter och AMA webbtjänst finns ytterligare funktioner, se sid Sidhuvud och sidfot, innehållsförteckning och titelsida AMA beskrivningsverktyg innehåller specialfunktioner för att lägga in information i sidhuvud och sidfot, skapa och uppdatera innehållsförteckningen samt skapa en titelsida. Sidhuvud och sidfot Du fyller i sidhuvudet och sidfoten i beskrivningen med hjälp av funktionen Sidhuvud och sidfot på menyn AMA Beskrivning. I fönstret Sidhuvud och sidfot anger du vad som ska skrivas in i fältet Dokument i sidhuvudet. Antingen BSAB-koden och kapitelrubriken eller en egen rubrik namn och projektnummer för ditt projekt namn eller initialer för handläggare eller ansvarig datum när beskrivningen skapades sökväg och filnamn för filen om du vill att detta ska skrivas ut i sidfoten Du bör använda fönstret för att fylla i informationen i sidhuvud och sidfot. Om du skriver direkt i sidhuvudet eller sidfoten riskerar du att skriva över information som uppdateras automatiskt via andra specialfunktioner i verktyget. 7

8 Innehållsförteckning Det finns en tom innehållsförteckning i blanketterna som du uppdaterar via specialfunktionen Innehållsförteckning på menyn AMA Beskrivning. När du öppnar en tom blankett visas ett felmeddelande: FEL! HITTADE INGA POSTER FÖR INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN. Felmeddelandet visas eftersom det inte finns några rubriker ännu. Du kan strunta i felmeddelandet det försvinner automatiskt när du skapar innehållsförteckningen första gången. Titelsida Det finns en titelsida förberedd i blanketterna. Denna består av en vanlig Word-tabell där du fyller i tabellcellerna genom att skriva direkt i dem. Det finns ingen koppling till informationen i sidhuvudet. Om du vill byta ut titelsidan markerar du hela tabellen och trycker på Delete-tangenten. Sedan infogar du den nya titelsidan på vanligt sätt, via menyn Infoga och alternativet Fil. Nya funktioner i AMA beskrivningsverktyg, version 1.1 Hantering av parallella generationer av AMA Den viktigaste förändringen i version 1.1 är att vi nu byggt in ett bättre stöd för olika generationer av AMA. Detta innebär att varje beskrivning du gör kopplas till en eller flera specifika publikationer av AMA, t ex AMA Anläggning 07 eller Hus AMA 98. Detta görs genom en dialogruta då ett nytt dokument skapas från en mall. Det går också att ändra valet i efterhand genom en ny knapp AMAgeneration i BSAB-navigatorn. 8

9 Valet du gör sparas med dokumentet och styr så att rätt beskrivningstexter hämtas när man infogar koder och rubriker med AMA beskrivningstexter. I rutan Inledningstext kan du redigera den inledande texten som infogas automatiskt. De publikationer/generationer du väljer att ansluta din beskrivning till styr även vilka BSAB-tabeller som blir tillgängliga i BSAB-navigatorn. Hantering av Alternativ 2 -beskrivningar I version 1.1 finns ett alternativ att infoga valda koder och rubriker vid markören istället för som normalt enligt BSAB-strukturen. Detta underlättar arbetet om man upprättar en så kallad alternativ 2 -beskrivning. Det går att infoga fler en än kod i taget och man kan välja att ta med beskrivningstextkälla precis som om man infogar koder på vanligt sätt. En konsekvens av att använda Infoga vid markör -knappen är att den ordinarie infoga kod knappen släcks eftersom man nu bryter BSAB-strukturen. Fortsatt infogning av koder och rubriker i dokumentet måste nu ske via Infoga vid markör -knappen. Information om detta kommer också i en dialogruta när man använder infoga vid markör -knappen för första gången i en beskrivning. Information om detta kommer också i en dialogruta när man använder infoga vid markör -knappen för första gången i en beskrivning. 9

10 Bättre hantering av infogning av koder och rubriker upprepade gånger I version 1.1 finns en förbättrad hantering av de fall då man infogar koder och rubriker upprepade gånger. Framför allt är denna funktion till för att underlätta om man vill infoga en kod med flera textkällor eller om man vill infoga nya AMA beskrivningstexter i en tidigare gjord beskrivning för att se vilka förändringar som tillkommit med AMA-nytt. Det fungerar så att om man infogar en kod som redan finns i beskrivningen och som har beskrivande text så får man en fråga om man önskar infoga koden igen med vald textkälla. Har man markerat fler än en kod kan man också välja att göra ett generellt val (ja/nej till alla) eller stega sig fram kod för kod. Den nya texten hamnar ovanför den tidigare texten och textstyckena separeras av markeringen -?- Ursprunglig text ---. Frågetecknet gör det möjligt att hitta sådana ställen via funktionen Sök frågetecken under menyn kontrollera beskrivning. Denna funktion fungerar bara om man infogar med Infoga kod -knappen och inte om man infogar koder och rubriker vid markör. Detta eftersom man i en Alternativ 2-beskrivning ofta har koder som förekommer flera gånger i dokumentet på olika platser. Möjlighet att markera ovanliggande koder i BSAB-navigatorn En funktion att även markera ovanliggande koder i BSAB-navigatorn har lagts till i högerklicksmenyn. I tidigare versioner har man endast kunnat välja att markera underliggande koder. 10

11 Förändringar i menyn Kontrollera beskrivning Autokorrigeringsfunktion i kontrollera koder och rubriker mot BSAB och Om du använder kontrollfunktionen kontrollera koder och rubriker mot BSAB och du får information om att någon kod skulle vara felaktig kan du i version 1.1 välja att korrigera den automatiskt genom högerknapps-menyn. Gå till AMA-nytt vid kontroll mot AMA-nytt Om du gör kontroll mot AMA-nytt kan du genom att högerklicka och välja Visa i AMA-nytt få information om bakgrunden till förändringen om du har tillgång till AMA webbtjänst för aktuellt fackområde. Dynamisk hantering vid uppdatering av BSAB-tabeller och nya publikationer I och med version 1.1 har vi infört en dynamisk hantering av BSAB-tabellerna. Detta innebär att det vid programstart görs en kontroll mot Svensk Byggtjänst om det utkommit någon ny BSABtabell och om det gjort det laddas denna ned och läggs på rätt ställe i programkatalogen. Detta fungerar på motsvarande sätt om det tillkommit någon ny publikation, t ex AMA Hus 08, och denna blir då tillgänglig utan att ominstallation av programmet krävs. Tips när du använder AMA beskrivningsverktyg Att arbeta med beskrivningar i nätverkskataloger För att kunna arbeta med AMA beskrivningsverktyg med full funktionalitet på filer som ligger på annan plats än den lokala disken måste de mappar man vill använda registreras. För att kunna registrera nätverksmappar krävs att man är lokal administratör på datorn. Om man har sparat en beskrivning i nätverket utan att ha registrerat mappen får man ett felmeddelande som ser ut så här: Ha som rutin att för varje nytt projekt registrera den eller de mappar där beskrivningsdokument lagras. Detta görs från startprogrammets meny. Informationen om vilka nätverksmappar som kan användas läggs på den dator där registreringen sker. 11

12 Inbyggda hjälptexter I AMA beskrivningsverktyg finns hjälptexter som kan ge hjälp och tips när du använder programmet. När du startar programmet kommer hjälpfönstret automatiskt öppnas i högra sidan av dokumentet. Du kan också när som helst trycka på knappen Hjälp och Info i verktygsraderna. Hjälptexter finns för alla funktioner och tjänster i AMA beskrivningsverktyg. Det finns olika typer av hjälptexter Hur du använder AMA beskrivningsverktyg uppgiftsorienterade hjälptexter som ger instruktioner om hur du genomför en viss uppgift med hjälp av verktyget, till exempel kopiera in text från en gammal beskrivning, eller foga in koder och rubriker med hjälp av BSAB-navigatorn. Du tar fram den här hjälpen med knappen Hjälp och info på verktygsraden, eller motsvarande alternativ på menyn AMA Beskrivning. Hur du använder AMA En kort handledning om hur du använder själva AMA referensverk och hur BSAB-strukturen är uppbyggd. Du tar fram den här hjälpen med knappen Hjälp och info på verktygsraden, eller motsvarande alternativ på menyn AMA Beskrivning. Fönsterhjälp Varje fönster i AMA beskrivningsverktyg har en egen hjälptext som beskriver hur du använder de olika delarna och inmatningsfälten i det fönstret. Du kan också ta fram hjälp för BSABnavigatorn och söktjänsten. Du tar fram fönsterhjälpen genom att klicka på frågetecknet i övre högra hörnet i fönstret. Hjälptexterna gäller funktioner i AMA beskrivningsverktyg. För vanliga Word-funktioner använder du Words hjälp som vanligt (F1-tangenten). Högerknappsmeny AMA beskrivningsverktyg innehåller högerknappsmenyer med extra funktioner i till exempel BSAB-navigatorn och söktjänsten. Du tar fram högerknappsmenyn genom att ställa pekaren på en rubrik i BSAB-navigatorn eller en träff i söktjänsten och trycka på höger musknapp. Högerknappsmenyn är tillgänglig i många delar i AMA beskrivningsverktyg. Har du tillgång till AMA webbtjänst kan du genom att högerklicka på en rubrik i BSAB-navigatorn direkt gå till relevant kod och rubrik i AMA webbtjänst och läsa föreskriftstext, rådstext med mera. Välja att visa eller dölja rådstext Om du använder AMA beskrivningsverktyg tillsammans med AMA beskrivningstexter så följer även rådstext med när du väljer att infoga koder tillsammans med AMA beskrivningstexter. Dessa syns på skärmen i röd text under förutsättning att du har Visa/dölj formateringstecken-funktionen aktiverad. Du kan välja att aktivera eller avaktivera denna funktion genom att trycka på knappen med denna symbol i Words verktygsrad. Rådstexten följer inte med när du skriver ut din beskrivning oavsett om Visa/dölj formateringstecken-funktionen är aktiverad eller inte. 12

13 Få rätt rubrik i sidhuvudet på respektive sida Rubrik i sidhuvud skrivs in automatiskt enligt Words funktioner som den text som står i dokumentet och har en formatmall som har dispositionsnivå 1. Rubrikerna i en beskrivning upprättad i AMA beskrivningsverktyg har formatmallar som benämns BESKrub1, BESKrub2 o.s.v. och de har definierats med nivå 1, 2 och så vidare. Detta gäller om du har valt att det är BSAB-kod som är kapitelrubrik. Om det i sidhuvudet kommer följande felmeddelande: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet så innebär det bara att du inte har tagit med den översta rubriknivån i de valda koderna och rubrikerna i det aktuella kapitlet. Du åtgärdar detta enkelt genom att i beskrivningen markera den rubrik som du vill ska vara med i sidhuvud. Därefter väljer du formatmallen BESKrub1 för denna. Ett typiskt exempel är de administrativa föreskrifterna där AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER är den översta rubriken i dokumentet. Genom att byta formatmall på den kommer kod och rubrik automatiskt att även skrivas in i sidhuvud. Anpassa blankettmallar till AMA beskrivningsverktyg Du kan göra anpassningar av de mallar som följer med AMA beskrivningsverktyg, till exempel genom att lägga in ditt företags logotyp. Var noga med att spara din anpassade mall under ett eget namn. Gör så här: 1. Klicka på Arkiv och välj Spara som. 2. I dialogrutan fyller du i önskat filnamn och väljer filformat: dokumentmall (*.dot). 3. Tryck på OK. Vill du att din mall ska vara tillgänglig från AMA beskrivningsverktygs startfönster måste du lägga den i samma bibliotek som Svensk Byggtjänsts mallar ligger i. Du kan kontrollera detta i Word. Gör så här: 1. Välj menyn Verktyg och Alternativ. 2. Välj fliken Sökvägar och notera sökvägen för Dokumentmallar. Utgå från en befintlig beskrivning eller mall Om du vill använda en befintlig beskrivning som inte är gjord i AMA beskrivningsverktyg kan du göra om den så att den passar verktyget. Det smidigaste och säkraste sättet är att skapa en ny beskrivning i AMA beskrivningsverktyg med hjälp av BSAB-navigatorn, och sedan klistra in texten från den befintliga beskrivningen. Gör så här: 1. Skapa en ny beskrivning i AMA beskrivningsverktyg via startfönstret eller via menyn AMA Beskrivning och alternativet Ny beskrivning. 2. Välj blankett och spara den på vanligt sätt i Word. 3. Lägg in koder och rubriker i beskrivningen med hjälp av BSAB-navigatorn. 4. Öppna den befintliga beskrivningen som då öppnas i vanliga Word. 5. Kopiera textavsnitt från den befintliga beskrivningen och klistra in dem i din nya beskrivning. Använd Klistra in Special på menyn Redigera. Välj alternativet oformaterad text. Texten kommer då att klistras in där markören står, med formatmallen som gäller för markörens position. Står markören till exempel i BESKbrödtext får den inklistrade texten formatmallen BESKbrödtext. 6. Kontrollera och korrigera formatmallarna för den inklistrade texten. Formatmallarna visas i en lista på verktygsraden Formatering och i högerpanelen. 7. Gå igenom hela beskrivningen och klistra in de texter du vill från den befintliga beskrivningen. 13

14 Du kan också lyfta över all text i den befintliga beskrivningen till en ny beskrivning. Men då måste du gå igenom all text och sätta rätt formatmallar på den. Risken finns att de rubriker du lyfter in inte stämmer helt överens med BSAB-strukturen vilket gör att du kan få problem om du till exempel vill kontrollera beskrivningen mot AMA-nytt i ett senare skede. Gör så här: 1. Skapa en ny beskrivning i AMA beskrivningsverktyg via startfönstret eller via menyn AMA Beskrivning och alternativet Ny beskrivning. 2. Välj blankett och spara den på vanligt sätt i Word. 3. Ställ markören i positionen under meningen: Denna beskrivning ansluter till 4. Öppna den befintliga beskrivningen som då öppnas i vanliga Word. 5. Markera all text genom att trycka på Ctrl+A. Kopiera den och klistra in den i din nya beskrivning. Använd Klistra in Special på menyn Redigera. Välj alternativet oformaterad text. Texten kommer då att klistras in där markören står. All text får formatmallen BESKbrödtext. 6. Korrigera formatmallarna för den inklistrade texten. Formatmallarna visas i en lista på verktygsraden Formatering och i högerpanelen. Det är speciellt viktigt att rubrikerna får rätt formatmallar (BESKRUB1 BESKrub8). 7. Du kan kontrollera dina koder och rubriker mot BSAB-strukturen. Klicka på Kontrollera beskrivning på verktygsraden AMA arbetsytor. Välj alternativet Kontrollera mot BSAB-kodstruktur. Din beskrivning är nu omgjord till AMA beskrivningsverktyg och du kan fortsätta arbeta med den i verktyget. Kompletterande AMA-verktyg För att ytterligare utöka funktionaliteten i AMA beskrivningsverktyg kan du välja att abonnera på kompletterande AMA-verktyg. För att det ska fungera krävs att du registrerar AMA beskrivningsverktyg (se sid 12). Du kan välja att abonnera på kompletterande AMA-verktyg vid ett senare tillfälle om du så önskar. AMA beskrivningstexter AMA ger dig möjligheten att infoga beskrivningstexter och förslag till formuleringar i beskrivningar upprättade med AMA beskrivningsverktyg. Texterna ger bra underlag för vilka preciseringar och avsteg som bör beskrivas. Texterna är hämtade från RA och omformulerade så att de passar som beskrivningstext. I AMA beskrivningsverktyg finns även en inbyggd sökfunktion som markerar de ställen där kompletterande information ska föras in i den föreslagna beskrivningstexten. Detta för att säkerställa en hög kvalitet på den färdiga beskrivningen. Beskrivningstexterna är tillgängliga via Internet och naturligtvis alltid uppdaterade i takt med AMAnytt. Ett abonnemang på AMA beskrivningstexter ger tillgång till beskrivningstexter för alla fackområden samt från VV AMA och Järnvägs AMA. AMA webbtjänst Med AMA webbtjänst kopplat till AMA beskrivningsverktyg kan du slå upp och läsa texter ur bland annat AMA, RA, AMA-nytt med mera direkt från BSAB-navigatorn, eller via den inbyggda söktjänsten. AMA webbtjänst är uppdelad i fackområden och du kan välja att abonnera på ett eller flera av dessa. De olika fackområdena är: AF (inkl AF Köp och Motiv AF) Anläggning (inkl MER, VV AMA och Järnvägs AMA) Hus (inkl MER) VVS Kyl El (inkl delar ur Järnvägs AMA) Särtryck Plåt och Storkök Med abonnemang på AMA webbtjänst kan du genom den inbyggda kontrollfunktionen i AMA beskrivningsverktyg även slå upp förändringar i AMA-nytt. 14

15 Registrera användare För att komma åt AMA beskrivningstexter och/eller AMA webbtjänst måste du dels vara uppkopplad till Internet, dels ha registrerat dig som användare. Under installationen kommer installationsprogrammet be dig att registrera produkten. Om du köper något av verktygen i efterhand eller väljer att registrera verktyget senare kan du göra det på följande sätt: 1. Starta AMA beskrivningsverktyg från Startmenyn eller från ikonen på ditt skrivbord. Då visas fönstret AMA beskrivningsverktygs startfönster. 2. Välj Verktygsmenyn och Registrera användare. Då visas fönstret Registrera användare. 3. Fyll i användarnamn och lösenord. Dessa fick du från Svensk Byggtjänst i samband med att du startade ditt abonnemang på tjänsten. Om du har tappat bort dina inloggningsuppgifter, kontakta Svensk Byggtjänsts kundservice, Klicka på Ok. 5. Fortsätt genom att öppna en blankett eller en befintlig beskrivning som vanligt. Avslutning Vi hoppas att du också ska ha mycket glädje av AMA beskrivningsverktyg. Har du frågor kring programmet, kontakta Svensk Byggtjänsts kundservice. Du är naturligtvis också välkommen att inkomma med synpunkter eller idéer till förbättringar. Svensk Byggtjänst Kundservice Adress: Stockholm Telefon: E-post: 15

INSTALLATIONS ANVISNING

INSTALLATIONS ANVISNING INSTALLATIONS ANVISNING AMA BESKRIVNINGSVERKTYG V E R S I O N 1. 0 V E R K T YG F Ö R V E R K L I G H E T E N INNEHÅLL Tack för att du valt att använda AMA beskrivningsverktyg. Vi hoppas att AMA beskrivningsverktyg

Läs mer

Användarhandledning. Svenska Turistföreningen. Wordmallar Office 2010 2013-03-01

Användarhandledning. Svenska Turistföreningen. Wordmallar Office 2010 2013-03-01 Användarhandledning Svenska Turistföreningen Wordmallar Office 2010 2013-03-01 Inledning Nedan följer en kort instruktion om hur man går till väga för att använda STFs Wordmallar för Office 2010. Handledning

Läs mer

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING...

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... Entré Innehåll ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... - 2 - Starta Dokumenthantering... - 3 - Lägga till dokument via frågeguide... - 4 - Frågeguiden... - 5 - Lägga till dokument manuellt... - 7 - Lägg till fil...

Läs mer

Bilaga 2. Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser

Bilaga 2. Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser Bilaga 2 Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser Lärstöd Karlstads universitetsbibliotek ht 2007 Layoutstöd examensarbeten och uppsatser ht -07 Innehåll 1. Inledning...1 1.1 Dispositon...2 2. Om omslag...3

Läs mer

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WINDOWS 2000 RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

Microsoft Word. Lathund för. Innehåll. www.bit.mah.se/support. Autokorrigering. Autotext. Format

Microsoft Word. Lathund för. Innehåll. www.bit.mah.se/support. Autokorrigering. Autotext. Format Lathund för Microsoft Word Innehåll Autokorrigering 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 Format På denna rullgardinsmeny väljer du om du vill skriva brödtext, rubriker osv. Mycket bra verktyg om du arbetar med formatmallar.

Läs mer

Författare DNR: Diarienummer. Manual för Mittuniversitetets Officemallar

Författare DNR: Diarienummer. Manual för Mittuniversitetets Officemallar 2016-12-20 Författare DNR: Diarienummer Innehållsförteckning Allmänt om Wordmallarna... 2 Fliken Mittuniversitetet... 2 Skapa ett nytt dokument... 2 Dialogrutor... 3 Fylla i ett dokument... 4 Fylla i ett

Läs mer

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet.

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet. E-post A. Windows Mail Öppna alternativ Klicka på startknappen Startmenyn öppnas Klicka på Alla Program Leta reda på Windows Mail Dubbelklicka Windows Mail öppnas. Om ikonen ligger i Start-menyn Klicka

Läs mer

LATHUND WINDOWS XP. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WINDOWS XP. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WINDOWS XP RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

Att skriva rapport. Innehåll

Att skriva rapport. Innehåll Att skriva rapport Innehåll 1 Skapa ny rapport... 2 2 Börja skriva på sidan 7 (udda sida)... 2 3 Formatmallar... 2 4 Egen flik... 3 5 Innehållsförteckning... 3 Uppdatera innehållsförteckningen... 4 6 Titelsidor...

Läs mer

Handhavande manual problemhantering

Handhavande manual problemhantering av Handhavande manual problemhantering 1(9) av Flytta dina dokument från H: till OneDrive I och med att Norrtälje kommun går över till Office 365 för skolverksamheten så kommer den egna lagringsplatsen

Läs mer

Dags att skriva uppsats?

Dags att skriva uppsats? Dags att skriva uppsats? Grundkurs i Word 2010 SDM Studentdatorutbildning vid Malmö högskola Att skriva i Word! 1 Börja skriva/skapa ditt dokument- något att tänka på 1 Spara ditt dokument 1 Bra att veta

Läs mer

Introduktion. Skriv in användarnamn och lösenord

Introduktion. Skriv in användarnamn och lösenord LATHUND Introduktion Välkommen till vår interaktiva kursportal. Detta är en lathund för dig som ska utbilda dig med hjälp av ipoint-kurser. Instruktionerna gäller när du har Internet Explorer med Windows

Läs mer

Lunds Tekniska Högskola. Verktyg för verkligheten Webbtjänster från Svensk Byggtjänst

Lunds Tekniska Högskola. Verktyg för verkligheten Webbtjänster från Svensk Byggtjänst Lunds Tekniska Högskola Verktyg för verkligheten Webbtjänster från Svensk Byggtjänst Inloggning webbtjänster Ny användare steg 1 Registrera dig på www.byggtjanst.se. (se nästa sida) När du registrerar

Läs mer

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll FrontPage Express I programpaketet Internet Explorer 4.0 och 5.0 ingår också FrontPage Express som installeras vid en fullständig installation. Det är ett program som man kan använda för att skapa egna

Läs mer

Instruktion till att arbeta med rapportmallen

Instruktion till att arbeta med rapportmallen Instruktion till att arbeta med rapportmallen September 2016 Smart Built Environment c/o IQ Samhällsbyggnad Drottninggatan 33 111 51 STOCKHOLM info@smartbuilt.se 070-645 16 40 www.smartbuilt.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

1. BESKRIVNING 2. HANDLEDNING. 2.1. Förberedelser

1. BESKRIVNING 2. HANDLEDNING. 2.1. Förberedelser 2003-05-22 Sida 1 (6) 1. BESKRIVNING Mallar för anläggningsspecifikationer finns för såväl fasta som mobila anläggningar. Mallarna syftar till att skapa enhetlighet i specifikationernas utformning och

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision SiteVision AB Version 3 Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision...1 1.1 Starta SiteVision... 1 1.2 Redigeringsläget i SiteVision... 2 1.2.1 Verktygslisten...2

Läs mer

ClaroDictionary med tal. ClaroDictionary utan tal

ClaroDictionary med tal. ClaroDictionary utan tal ClaroDictionary med tal ClaroDictionary utan tal Manual Artikelnummer 10400 och 10401 1 Innehåll Välkommen till ClaroDictionary...3 ClaroDictionary Översikt...4 ClaroDictionarys verktygsknappar...4 Knappen

Läs mer

Administration av lagets arbetsrum lathund

Administration av lagets arbetsrum lathund Administration av lagets arbetsrum lathund 1: Logga in Öppna din webbläsare och gå in på nya Skuru-webben (www.skuruik.se/handboll). 1. Gå till ditt lags arbetsrum (du hittar laget antingen under Barn/Ungdom

Läs mer

FIRSTCLASS. Innehåll:

FIRSTCLASS. Innehåll: FIRSTCLASS Innehåll: Hämta klient...2 Installera klient...2 Konfigurera klient...2 Koppla upp...3 Skrivbordet...3 Mailbox...3 Presentation...3 Skapa ett nytt meddelande...4 Söka mottagare för nytt meddelande...4

Läs mer

Skapa mappar, spara och hämta dokument

Skapa mappar, spara och hämta dokument Skapa mappar, spara och hämta dokument Övningen görs på hårddisken i mappen Mina dokument 1a Starta programmet utforskaren 1 b Huvudgrupper i utforskaren 1c Expandera huvudgrupper, enheter och mappar Skapa

Läs mer

Lathund till Publisher TEXT. Skriva text. Importera text. Infoga text. Dra och släpp

Lathund till Publisher TEXT. Skriva text. Importera text. Infoga text. Dra och släpp Lathund till Publisher TEXT Pekverktyget använder du när du ska markera en ram som du vill förändra på något sätt. Klicka på textverktyget. Placera muspekaren på den tomma dokumentytan, det spelar ingen

Läs mer

Att använda Energiforsks rapportmall

Att använda Energiforsks rapportmall Att använda Energiforsks rapportmall Rapportmallen är uppbyggd med omslag, titelsida, sidor för förord, sammanfattning och innehåll, samt en sida där du ska börja skriva din text. Titelsida På omslags-

Läs mer

Juni 2003 PlanCon Viewer Handledning PlanCon PROJEKT

Juni 2003 PlanCon Viewer Handledning PlanCon PROJEKT PlanCon Viewer Med PlanCon Viewer kan du som inte har PlanCon öppna PlanCon projekt (*.prj) och skriva ut dessa. Inga ändringar i projektet kan göras. Filtreringar, sorteringar och vissa ändringar i utseendet

Läs mer

Installationsanvisning för Su Officemallar 2007 För PC Word och PowerPoint

Installationsanvisning för Su Officemallar 2007 För PC Word och PowerPoint 1 (13) INSTALLATIONSANVISNING MS Office 2007 - Windows 2011-07-06 Installationsanvisning för Su Officemallar 2007 För PC Word och PowerPoint Innehållsförteckning Var hittar jag Su Officemallar?... 2 Är

Läs mer

Skrivbordet innehåller färre ikoner, men det fungerar som tidigare att lägga till genvägar.

Skrivbordet innehåller färre ikoner, men det fungerar som tidigare att lägga till genvägar. Skrivbordet... 1 Aero... 1 Anpassa skrivbordet och aktivera Aero-tema... 1 Ändra storlek på skrivbordsikoner... 1 Ändra skärmupplösning... 1 Startmenyn... 2 Sök... 3 Aktivitetsfältet... 3 Förhandsgranska

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Att använda talsyntesen ClaroRead Pro

Att använda talsyntesen ClaroRead Pro Att använda talsyntesen ClaroRead Pro Version 5 Talsyntesen kan läsa upp all text som går att markera. Till exempel Word-dokument, på Internet, e-post mm. Den kan även läsa PDFfiler och inskannade texter.

Läs mer

Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3.

Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3. Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3. Typo3 är ett så kallat CMS, Content Management System där du enkelt och smidigt kan lägga ut kursinformation och bilder. Detta verktyg är webbaserat vilket

Läs mer

Instruktion arbeta med rapportmallen

Instruktion arbeta med rapportmallen Instruktion arbeta med rapportmallen 29 oktober, 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BÖRJA ANVÄNDA MALLEN 3 1.1 FYLLA I INFORMATION 3 1.2 INSTÄLLNING VISA /DÖLJ 3 1.3 INSTÄLLNING VISA TABELLSTÖDLINJER 3 2 FORMATMALLAR

Läs mer

Introduktion av Quality Works 3.0

Introduktion av Quality Works 3.0 Introduktion av Quality Works 3.0 Den här introduktionen vägleder dig igenom de vanligaste funktionerna i Quality Works och hur man kan använda sig av programmet för att skapa en enkel manual för sitt

Läs mer

Tina Alfonsson Gunilla Stenkilsson

Tina Alfonsson Gunilla Stenkilsson av: Tina Alfonsson Gunilla Stenkilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 INSTRUKTION TILL DIGITAL KAMERA MVC-FD73... 4 SÅ HÄR GÖR DU FÖR ATT TA/LAGRA EN BILD... 5 VISNING AV BILDER PÅ LCD-SKÄRMEN I KAMERAN...

Läs mer

Läsa med stöd av talsyntes

Läsa med stöd av talsyntes UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Läsa med stöd av talsyntes ClaroRead Pro Starta talsyntesprogrammet 1. Starta programmet genom att klicka på genvägen på skrivbordet. Du hittar också programmet i startmenyn >

Läs mer

4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell.

4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell. Lathund för Microsoft Excel 1 2 9 4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell. Innehåll Autofyll Celler Diagram Ändra diagramtyp

Läs mer

Kort instruktion för arbete i Sitevision ( exempel från ATM)

Kort instruktion för arbete i Sitevision ( exempel från ATM) Sitevision på HiG BOL /2010-06-07 Kort instruktion för arbete i Sitevision ( exempel från ATM) För att lägga in text eller redigera text på HiG s nya webb måste du tillhöra någon grupp som har behörighet

Läs mer

Introduktion. Markera den gröna bocken. Skriv in URL:en http://www.ipoint.se. Klicka på knappen Platser.

Introduktion. Markera den gröna bocken. Skriv in URL:en http://www.ipoint.se. Klicka på knappen Platser. LATHUND Introduktion Välkommen till vår interaktiva kursportal. Detta är en lathund för dig som ska utbilda dig med hjälp av ipoint-kurser. Instruktionerna gäller när du använder Internet Explorer 8.0

Läs mer

Word Grunderna 1. Om du kan det allra enklaste i Word, hoppa över uppgifterna A-E.

Word Grunderna 1. Om du kan det allra enklaste i Word, hoppa över uppgifterna A-E. Word Grunderna 1 Om du kan det allra enklaste i Word, hoppa över uppgifterna A-E. A Starta programmet Word. Titta på skärmen efter en bild som det finns ett W på. Tryck med musknappen snabbt två gånger

Läs mer

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren 600 IT för seniorer Windows 7.qxp 2011-06-0 10:27 Sida 1 Eva Ansell Marianne Ahlgren Eva Ansell Marianne Ahlgren Grundläggande IT för SENIORER Windows 7 Det här är en bok för dig som behöver grundläggande

Läs mer

Nyheter i Word 2010. Nytt utseende. Arkiv

Nyheter i Word 2010. Nytt utseende. Arkiv Nyheter i Word 2010 Nytt utseende Programfönstret i Office 2010 har ett nytt utseende. Likt Office 2003 är Arkiv tillbaka. Som i Office 2007 finns det flikar och grupper i det övre verktygsfältet. Arkiv

Läs mer

Software Translator 6.1 Manual

Software Translator 6.1 Manual Software Translator 6.1 Manual 1 Innehåll Sidan Inledning 3 Installation 4 Auktorisation 4 Översikt Programfönster 5 Menyer Arkiv 5 Visa 6 Språk 6 Verktyg 7 Hjälp 7 Handhavande Att lägga till ett program

Läs mer

Grunderna i Word. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter.

Grunderna i Word. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter. Grunderna i Word Word är ett effektivt ordbehandlings- och layoutprogram, men för att kunna använda det på bästa sätt måste du först förstå grunderna. I de här självstudierna beskrivs vissa av de aktiviteter

Läs mer

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning FLEX Personalsystem Uppdateringsanvisning Innehållsförteckning UPPDATERING... 3 Allmänt... 3 Förberedelser... 3 Informera om uppdatering... 3 Ladda hem uppdateringsfiler... 4 Att observera vid uppdatering...

Läs mer

Snabbstartsguide. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona här är alltid synliga. Högerklicka på ett kommando om du vill lägga till det här.

Snabbstartsguide. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona här är alltid synliga. Högerklicka på ett kommando om du vill lägga till det här. Snabbstartsguide Microsoft Word 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden så att du så snabbt som möjligt ska komma igång. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona

Läs mer

Att använda talsyntesen ClaroRead Pro Version 6

Att använda talsyntesen ClaroRead Pro Version 6 Att använda talsyntesen ClaroRead Pro Version 6 Talsyntesen kan läsa upp all text som går att markera. Till exempel Word-dokument, på Internet, e-post mm. Den kan även läsa PDFfiler, bilder och inskannade

Läs mer

Grundkurs 1 IKT Filhantering

Grundkurs 1 IKT Filhantering Filhantering Dan Haldin Ålands lyceum I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Innehållsförteckning... 2 Filhantering med Windows... 3 Skapa Mappar... 4 Spara rätt... 5 Öppna sparade filer... 7 Flytta och

Läs mer

ANPASSA SKRIVBORDET i Pyramid Business Studio

ANPASSA SKRIVBORDET i Pyramid Business Studio ANPASSA SKRIVBORDET i Pyramid Business Studio Gäller version 3.38 Denna dokumentation, liksom den programvara som den beskriver, tillhandahålls under licens och får endast kopieras eller mångfaldigas i

Läs mer

Word-guide Introduktion

Word-guide Introduktion Word-guide Introduktion På det kognitionsvetenskapliga programmet kommer du läsa kurser inom flera olika vetenskapsområden och för varje vetenskapsområde finns ett speciellt sätt att utforma rapporter.

Läs mer

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 2.0.1 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas* under tiden uppdateringen

Läs mer

Grundutbildning EPiServer CMS6

Grundutbildning EPiServer CMS6 Grundutbildning EPiServer CMS6 Välkommen! Presentation av kursledare och kursdeltagare Kursinnehåll Verktygsfält och funktioner Skapa sida, spara och publicera Redigera sida Länkar till andra sidor och

Läs mer

12 steg för att göra en bok med Word

12 steg för att göra en bok med Word steg för att göra en bok med Word I den här övningen ska vi göra en bok med tre kapitel utifrån en råtext och några bilder. Texten och bilderna finns på www.kj.se/merword. Boken ska skrivas ut på egen

Läs mer

Lathund ClaroRead Plus v6

Lathund ClaroRead Plus v6 Lathund ClaroRead Plus v6 sid 2. sid 3. sid 4. sid 5. sid 6. sid 7. sid 8. sid 9. sid 10. Starta ClaroRead Plus. Inställningar för verktygsraden. Välja röst och språk. Läsa upp text. Inställningar för

Läs mer

med Office 365 i Dynamics NAV 2015

med Office 365 i Dynamics NAV 2015 Arbeta Arbeta med med Office 365 i Dynamics NAV 2015 Office 365 i Dynamics NAV 2015. - En guide för att enkelt komma igång Innehåll Kom igång med Office 365 i Dynamics NAV 2015... 1 Använd Word i Dynamics

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan skriftligt

Läs mer

Datum 2012-12-28. Den första bilden i installationsprogrammet visar vilken version det är. Klicka på Nästa eller tryck Enter för att fortsätta.

Datum 2012-12-28. Den första bilden i installationsprogrammet visar vilken version det är. Klicka på Nästa eller tryck Enter för att fortsätta. Installation av SDCs insändningsprogram Sender för filer från skördare, skotare eller drivare Installationen består av tre steg som automatiskt körs efter varandra. Steg 1: Programmet installeras och man

Läs mer

Rapportmallen är uppbyggd med omslag, titelsida, sidor för förord, sammanfattning och innehåll, samt en sida där du ska börja skriva din text.

Rapportmallen är uppbyggd med omslag, titelsida, sidor för förord, sammanfattning och innehåll, samt en sida där du ska börja skriva din text. Att använda Energiforsks rapportmall Rapportmallen är uppbyggd med omslag, titelsida, sidor för förord, sammanfattning och innehåll, samt en sida där du ska börja skriva din text. Titelsida På omslags-

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision Senselogic AB Version 2.4 Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision...1 1.1 Starta SiteVision... 1 1.2 Redigeringsläget i SiteVision... 2 1.2.1 Verktygsfält...2

Läs mer

Symprint Snabbstartsguide

Symprint Snabbstartsguide Symprint Snabbstartsguide Artikelnummer: 12020, 12021, 12022 v.1 0.10 1 Innehåll Välkommen till SymPrint... 3 Installation av medföljande mjukvara:... 3 Komma igång... 4 Skapa nytt dokument från mall...

Läs mer

Lathund skapa och redigera sidor en projektwebb

Lathund skapa och redigera sidor en projektwebb Lathund skapa och redigera sidor en projektwebb 1. Gå in via redigeringsadressen: https://projektwebbaradmin.lansstyrelsen.se/miljosamverkanskane 2. Skapa sida Navigera till den del av webbplatsen där

Läs mer

Lync 2013 - konferenssystem

Lync 2013 - konferenssystem Lync 2013 - konferenssystem En del av Microsoft Office 2013 Handledning Februari 2014 - Christina Bodén 1 Innehåll Första start Snabb-Lync startfönstret Inställningar Lägg till profilbild Starta ett samtal

Läs mer

INSPIRA. Microsoft. Excel 2007 Grunder

INSPIRA. Microsoft. Excel 2007 Grunder INSPIRA Microsoft Excel 2007 Grunder Del 1 1. Introduktion till Excel 8 2. Hantera en arbetsbok 15 3. Formler och format 38 1 INTRODUKTION TILL EXCEL INTRODUKTION TILL EXCEL Starta programmet 8 Avsluta

Läs mer

Installation av. Vitec Mäklarsystem Office

Installation av. Vitec Mäklarsystem Office Installation av Vitec Mäklarsystem Office 2016-02-18 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 A. Förberedelser... 3 B. Läs noga igenom manualen... 3 C. Systemkrav - minimum... 3 D. Programsupport/Teknisk

Läs mer

Instruktioner för rapportmallen

Instruktioner för rapportmallen Instruktioner för rapportmallen Word 2010 och Word 2011 Institutionen för vatten och miljö Version 2013:1 Innehåll 1 Kom igång... 3 1.1 Om rapportmallen... 3 1.2 Rapportens grundstruktur... 3 1.3 Formatmallar

Läs mer

Framtagen utav Learningpoint. Kort skriftlig instruktion om Enköpings mallar

Framtagen utav Learningpoint. Kort skriftlig instruktion om Enköpings mallar Framtagen utav Learningpoint Kort skriftlig instruktion om Enköpings mallar Innehållsförteckning Skapa nya dokument knappen Nytt... 3 Fliken Enköpings kommun... 3 Bildbanken... 3 Välja bilder och färg

Läs mer

Innehållsförteckning. Kurs i MS Office 2010-2013 våren 2013 Word

Innehållsförteckning. Kurs i MS Office 2010-2013 våren 2013 Word Kurs i MS Office 2010-2013 våren 2013 Word Innehållsförteckning Office 2013 Översikt... 2 Introduktion till Office 2013 Sv... 2 Gränssnitt med menyflikar... 2 ARKIV fliken Backstage vyn... 2 Flytta/ändra

Läs mer

Snabbguide till Polopoly

Snabbguide till Polopoly Snabbguide till Polopoly Följande handledning är en snabbintroduktion till Polopolysystemet och hjälper dig att fort komma igång med att skapa, redigera och ta bort innehåll. Utförligare orientering ges

Läs mer

Administration av lagets arbetsrum. Lathund

Administration av lagets arbetsrum. Lathund Administration av lagets arbetsrum Lathund Innehåll 1 Logga in... 2 2 Koppla serier till ditt lag... 3 3 Koppla serier och matcher till lagets kalender... 4 4 Konfigurera välkomsttext... 5 5 Konfigurera

Läs mer

Manual för upprättande av MB Brounderhåll

Manual för upprättande av MB Brounderhåll Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 1 2 REVIDERING PROGRAM MARS 2011... 1 3 INSTALLATION... 1 4 FUNKTIONER I MB BROUNDERHÅLL... 2 5 SKAPA MÄNGDBESKRIVNING... 3 6 SPARA OCH SKRIV UT... 6 1 INLEDNING I detta

Läs mer

Sida 1 av (9) Instruktion Word

Sida 1 av (9) Instruktion Word Sida 1 av (9) Instruktion Word Menyfliksområdet... 2 Snabbåtkomst... 3 Skapa nytt dokument... 3 Skriva in text... 4 Marginalinställningar... 4 Tabulatorinställningar... 5 Placera ut nya tabbar... 5 Ta

Läs mer

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide TIS-Web Startguide Den här guiden hjälper dig komma igång med de vanligaste funktionerna i TIS-Web, ladda upp data och utvärdering av färdskrivardata. För mer detaljerad information se manualerna som finns

Läs mer

Lathund länkar. Skapa en intern länk som en sida

Lathund länkar. Skapa en intern länk som en sida Lathund länkar SiteVision hanterar enkelt olika typer av länkar: interna länkar (webbsidor som finns på egna webbplatsen) externa länkar (andras webbsidor) länkar till filer/dokument länkar till bilder

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision 2 1.1 Starta SiteVision 2 1.2 Redigeringsläget i SiteVision 3 1.2.1 Verktygsfält 3 1.2.2 Modulväljare 4 1.2.3 Navigator

Läs mer

LATHUND WORD 2003. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se

LATHUND WORD 2003. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se LATHUND WORD 2003 RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande av någon del av eller hela innehållet

Läs mer

Lathund grundkurs datorutbildning

Lathund grundkurs datorutbildning Lathund grundkurs datorutbildning Innehåll: - Skapa mappar i hemkatalogen samt i gemensam mapp - Spara dokument i hemkatalogen eller i gemensam mapp - Spara bilder från ipaden på datorn - Infoga bilder

Läs mer

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Victoria Johansson Humlabbet, SOL-center, Lund IT-pedagog@sol.lu.se 28 mars 2006 1 Inledning Audacity är ett program som kan användas för att spela in

Läs mer

Att få inskannad text uppläst med talsyntes

Att få inskannad text uppläst med talsyntes Att få inskannad text uppläst med talsyntes 1. Komma igång med ClaroRead Pro Starta talsyntesprogrammet 1. Gå till Startmenyn > Program > Claro Software 2. Klicka på för att starta talsyntesen. ClaroReads

Läs mer

SÅindex 5 i Microsoft Excel 2010

SÅindex 5 i Microsoft Excel 2010 Installera/uppdatera/aktivera SÅindex 5 i Microsoft Excel 2010 Översikt SÅindex 5 är ett tillägg till Microsoft Excel. I SÅindex 5 finns en särskild fil som är en tilläggsfil (en addin). Filen heter Sindex5.xlam.

Läs mer

Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word

Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word Programfönstret Namnlist Verktygsfält Menyrad Vågrät linjal Lodrät linjal Rullningslist Statusfält Menyer och Verktygsfält Visa eller dölja ett verktygsfält Högerklicka

Läs mer

Installera kopplingstillägg i Word

Installera kopplingstillägg i Word Installera kopplingstillägg i Word e-avrop Hjälp Online Allmänt Dokumentet beskriver hur du installerar e-avrop:s tillägg för MS-Word. Tillägg hanterar kopplingar i Worddokument och är i första hand avsett

Läs mer

LATHUND OUTLOOK 2000 SV/EN

LATHUND OUTLOOK 2000 SV/EN LATHUND OUTLOOK 2000 SV/EN RXK Läromedel AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel

Läs mer

Webbskribent @ Tjörn. Handläggare: Peter Olausson, webbmaster Datum: 2015-03-19. Tjörn Möjligheternas ö

Webbskribent @ Tjörn. Handläggare: Peter Olausson, webbmaster Datum: 2015-03-19. Tjörn Möjligheternas ö Webbskribent @ Tjörn Handläggare: Peter Olausson, webbmaster Datum: 2015-03-19 Tjörn Möjligheternas ö Grundutbildning för skribenter på hemsidan och/eller intranätet Upplägg: Vi tar en titt på hur hemsidan

Läs mer

slippa förlust av data om datorn skulle stanna. Filnamn:hur använda word.doc Version:2003-08-19 11:50 sida 1/13

slippa förlust av data om datorn skulle stanna. Filnamn:hur använda word.doc Version:2003-08-19 11:50 sida 1/13 Word 2000 (v9.0) Word 9 är ett kraftfullt ordbehandlingsprogram. Det klarar av alla funktioner som en normal användare behöver och mer därtill. I denna laboration får du tillfälle att lära dig de vanligaste

Läs mer

Novell Vibe Add-In 1.0.1

Novell Vibe Add-In 1.0.1 Novell Vibe Add-In 1.0.1 1 juli 2013 Novell Snabbintroduktion Med Novell Vibe Add-In för Microsoft Office kan du arbeta med dokument på Vibe-webbplatsen utan att lämna Microsoft Office. Du kan enkelt bläddra

Läs mer

när du arbetar med uppsatser och andra långa texter

när du arbetar med uppsatser och andra långa texter Tricks i Word när du arbetar med uppsatser och andra långa texter Åsa Kronkvist Högskolan Kristianstad Våren 2007 Innehåll Dags att skriva uppsats?... 3 Att tänka på innan du börjar... 3 Spara klokt...

Läs mer

Acrobat 9. Adobe. Grundkurs

Acrobat 9. Adobe. Grundkurs Acrobat 9 Adobe Grundkurs Innehållsförteckning 1 Vad är Acrobat 9?...5 Kort om programmet... 5 Användningsområden... 6 Vad är PDF lite teori... 7 Starta och stänga Acrobat 9... 8 Starta programmet... 8

Läs mer

LATHUND GROUPWISE 6.0. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan Järfälla Tel: , Fax: e-post:

LATHUND GROUPWISE 6.0. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan Järfälla Tel: , Fax: e-post: LATHUND GROUPWISE 6.0 RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

COGNIsoft-I Hemmaträning

COGNIsoft-I Hemmaträning 2 1 Introduktion När man har elever, klienter eller patienter i kognitiv träning och använder COGNIsoft-I som ett redskap i träningen, kan det några gånger vara praktiskt att kunna ge eleverna hemuppgifter,

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Maj -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Lathund länkar. Skapa en intern länk som en sida

Lathund länkar. Skapa en intern länk som en sida Lathund länkar SiteVision hanterar enkelt olika typer av länkar: interna länkar (webbsidor som finns på egna webbplatsen) externa länkar (andras webbsidor) länkar till filer/dokument länkar till bilder

Läs mer

Frontpage 2002/XP (2)

Frontpage 2002/XP (2) Frontpage 2002/XP Frontpage 2002 eller Frontpage XP som det också kallas är ett hemsideprogram där du inte behöver kunna koda som annars är fallet om man gör en hemsida. Att snabbt, enkelt och snyggt kunna

Läs mer

I.site Webbsidesverktyg handledning

I.site Webbsidesverktyg handledning I.site Webbsidesverktyg handledning Ingela Ek IT-pedagogisk utveckling Barn- och ungdomsförvaltningen Botkyrka kommun Senast uppdaterad 2007 Välkommen som webbredaktör till Botkyrka kommuns hemsidor Logga

Läs mer

Lathund för BankID säkerhetsprogram

Lathund för BankID säkerhetsprogram Lathund för BankID säkerhetsprogram BankID säkerhetsprogram för Windows, version 4.10 Datum: 2009-11-23 Introduktion När du ska hämta ut och använda e-legitimationen BankID behöver du ha ett installerat

Läs mer

Hur skriver man ett textdokument med bild i OpenOffice?

Hur skriver man ett textdokument med bild i OpenOffice? Lathund för textdokument (Writer) och lite presentation (Impress). 1. Ladda hem OpenOffice på www.openoffice.org. 2. Öppna OpenOffice och välj textdokument (Writer). 3. Välj ett lämpligt teckensnitt genom

Läs mer

Instruktion - nya wordmallar

Instruktion - nya wordmallar Datum 2014-04-08 Instruktion - nya wordmallar Så här fungerar Tibro kommuns nya brev- och dokumentmallar Tibro kommun 543 80 TIBRO www.tibro.se kommun@tibro.se Växel: 0504-180 00 Sida 2 (19) Innehållsförteckning

Läs mer

Lathund Word. Här får du en liten Lathund i Word.

Lathund Word. Här får du en liten Lathund i Word. Lathund Word Här får du en liten Lathund i Word. Första sidan innehåller en text med textrutor. Textrutorna talar om vad det är för formatering. Du kan läsa i Lathunden hur du gör de olika formateringarna.

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

Installatörswebben. Luleå Energi Elnät AB INSTRUKTION. Istallatörswebben Revision datum Jan Rosén Sign

Installatörswebben. Luleå Energi Elnät AB INSTRUKTION. Istallatörswebben Revision datum Jan Rosén Sign INSTRUKTION Namn Datum Istallatörswebben 2017-05-11 Författare Luleå Energi Elnät AB Godkänd av Revision datum Jan Rosén Sign 2017-05-11 1.0 Version Installatörswebben LULEÅ ENERGI AB, Energigränden 1,

Läs mer

Flytt av. Vitec Mäklarsystem

Flytt av. Vitec Mäklarsystem Flytt av Vitec Mäklarsystem Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 Förutsättningar... 2 Läs noga igenom manualen... 2 Systemkrav... 2 Kundservice/Teknisk support... 2 2. Skapa säkerhetskopia...

Läs mer

Handbok Färgredigeraren. Artur Rataj Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok Färgredigeraren. Artur Rataj Översättare: Stefan Asserhäll Artur Rataj Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 5 2 Filoperationer 6 2.1 Om palettfiler........................................ 6 2.2 Att öppna en fil.......................................

Läs mer

Om Mappar... 2. Uppgift 1: Skapa en mapp på Skrivbordet... 2 Om enheter... 3 Uppgift 2: Byt namn på din nya Höst -mapp till Vår...

Om Mappar... 2. Uppgift 1: Skapa en mapp på Skrivbordet... 2 Om enheter... 3 Uppgift 2: Byt namn på din nya Höst -mapp till Vår... RIGMOR SANDER WINDOWS-ÖVN Sid 1 (9) Om Mappar... 2 Om mappars namn... 2 Uppgift 1: Skapa en mapp på Skrivbordet... 2 Om enheter... 3 Uppgift 2: Byt namn på din nya Höst -mapp till Vår... 3 Öva mer på att

Läs mer