Verksamhetsberättelse 2014 Sida 1 av 19

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2014 Sida 1 av 19"

Transkript

1 Sida 1 av 19 Sammanfattning Under 2014 fortsatte glädjande antalet medlemmar att öka. På samma sätt ökade också antalet banor genom Unipeg. Det som framkom redan i vår undersökning 2013 är att vi har överlägset och bäst tillgänglighet och möjlighet till spel som ingen annan klubb kan göra i Stockholm. Kopplat till prisvärdhet och utbud i verksamheten har vi kommit långt. Vårt fokus på banorna kvarstår och här ligger ju ansvar på Unipeg och de som anlitas för underhåll. Klubbstyrelsen är inför säsongen 2015 mer hoppfulla att banorna och övrigt kring våra banor kommer lyfta succesivt till en ny bättre nivå. Detta grundar sig på att nu Unipeg har tagit ansvar för underhåll själva och att personalen har utökats. Allt kommer inte hända 2015 men vi tror att det märkbart kommer göra skillnad. Under årsmötet i december klubbades också att styrelsen inför ett nytt verksamhetsområde som kallas HGK Arena som syftar till att förstärka kompetens och ännu bättre vara kravställare som kund till Unipeg. Detta kommer processas under våren Under säsongen 2014 hade vi ca besök på vår webbsida i veckan. Under 2014 fortsatte vår Facebookgrupp att växa och mer än fördubblades. Per årsskiftet 14/15 hade den passerat medlemmar (+500). För att vara en stor klubb har vi jämfört med övriga Golfsverige ett lågt snitt HCP (under 20). Vi tror detta är ett fortsatt resultat av klubbens stora idrottsfokus där vi under flera år har satsat på ett omfattande tävlingsutbud för alla typer av golfare likväl som våra egna tourer, bredd och elit inom junior och medlemsgolf på våra anläggningar. Detta gällde även under 2014 med ca 230 tävlingar inklusive våra egna tourer och ett 20-tal serielag som märkets därute i Stockholms golfdistrikt. Massor av seriesegrare och insatser som lämnar avtryck, mer om detta under HGK Idrott. På Kick-off den 10 maj hade vi som vanligt fullbokat med massor av glada golfare. Denna gång genomförde vi också Kick-off med middag för de som ville stanna kvar o njuta av kvällen i glada golfares lag. Vår Supporterklubb växte och den sista augusti genomfördes Supportermästerskapet för fjärde året i rad. Under 2015 gör vi en paus i denna satsning då vi inte känner att vi får till det riktigt.. Innan året var slut hade vi som vanligt en Capital Cup, denna gång på Parkbanan och Lindö. Även denna tillställning var mer än fullbokad. För tredje gången genomfördes den med Viksbergs GK inbjudna. Under 2015 har styrelsen beslutat att Capital Cup endast är öppen för HGK medlemmar och mellan de tre HGK anläggningarna som det en gång började. Innan det blev vinter hade vi också en välbesökt verksamhetskonferens som numera har blivit en tradition i november. Denna gång presenterades också en ny organisation som succesivt integreras under Mot bakgrund av att Unipeg ändrar sin organisation kommer sannolikt klubbstyrelse och verksamhetsansvariga att anpassas för detta också under För klubbstyrelsen Stefan Thorberg Klubbordförande

2 Sida 2 av 19 Styrelsen Under 2014 har styrelsen haft åtta protokollförda ordinarie styrelsemöten, ett strategimöte samt sex möten med Unipeg plus mängder av mail och telefonmöten under året. Vidare har styrelsen varit representerad på möten med Stockholm Golfdistriktförbund (SGDF) plus Svenska Golfförbundets (SGF) förbundsmöte. Styrelsen har också varit värdar för Kick-off, Capital Cup och verksamhetskonferens samt två årsmöten under Styrelsen sammansättning under året har varit följande: Klubbstyrelse Stefan Thorberg Berndt Lundberg Patrik Stålemark Per Liedstrand Louise Lindell Wolfgang Erbe Adolf Franzén Hans Gustavsson Åke Pihlanen Jan Rosing Adjungerade Klubbordförande, stf. Ordförande HGK Idrott Ekonomi samt Klubbsamordnare Sekreterare Webb- och informationsansvarig Teamordförande Riksten Teamordförande Lövsättra Teamordförande Lindö Ordförande HGK Tävling & Utbildning Ordförande HGK Junior Ordförande HGK Elit Johan Molander - Ungdom Styrelsearbete för att stärka klubbkänsla och social trevnad Styrelsen i HGK arbetar konsekvent efter ett styrelseschema och en arbetsordning som sattes 2008, givetvis med uppdateringar årligen. Styrelsens arbete i symbios med en projektorganisation har bidragit naturligt till att det finns flera centrala resurspersoner som adjungeras styrelsen. Totalt har klubben ca 70 personer som arbetar ideellt uppdelat i; klubbstyrelse, tre team per anläggning, centrala kommittéer för Tävling & Utbildning, Junior och Idrott och resten i övriga lokala kommittéer per anläggning. Detta innebär ca timmar varje år av ideellt arbete. Utöver årsmöten, Kick-off och andra klubbmöten har vi årligen dels en strategiweekend för styrelsen och dels en verksamhets- och idrottskonferens för alla. Här har fokus varit att just vara framtidsorienterade och se möjligheter snarare än hot. Detta har inneburit att vi vågat ta flera nya grepp. Dessutom har det genererat en satsning på juniorer och idrott som vi också tror är en del av framgångsresan. Detta parat med att se golfbanan som mötesplats med utrymme för sociala aktiviteter där alla trivs bidrar till ökad klubbkänsla. Detta bidrar till att det finns en stolthet att tillhöra Huvudstadens GK. På höstårsmötet 2013 klubbades vår nya programförklaring för Klubbstyrelsen har påbörjat resan för att möta de mål som finns uppsatta. Mot bakgrund av att Unipeg har ändrat och tillfört en hel del nytt kommer klubbstyrelsen se över Programförklaringen och om den behöver revideras på några punkter. Översyn av stadgar och avtal är också en del av detta arbete.

3 Sida 3 av 19 Kort HGK historik Eftersom Huvudstadens Golfklubb (HGK) består av tre anläggningar (Lövsättra, Riksten och Lindö) finns en utmaning redan från början d v s att bygga klubbkänsla med en klubb och tre anläggningar. Huvudstadens GK har fungerat med dessa preferenser sedan hösten Ett intensivt arbete med att koordinera anläggningarnas arbete påbörjades under 2006 och till hösten beslutades klubbens första 3-års plan Här fanns ett flertal mål med, både utifrån klubben som helhet likväl som utifrån verksamhet och anläggning, 80 % av målen nåddes. Under 2007 beslutades nya stadgar för klubben som hade genomgått en omfattande översyn med synkning till SGDF och SGF samt med mer tydlighet för Huvudstadens Golfklubb. Under 2007 inledde också HGK löpande möten med ledningen för Huvudstadens Golf AB (Capital Golf AB 2011) för att öka transparensen och nyttan för medlemmarna samt synkning av tävlingar och övrig verksamhet med den kommersiella verksamheten. Säsongen avslutades 2007 med en nyinstiftad och kul tävling Capital Cup som är en s. k Ryder Cup mellan anläggningarna i syfte att bygga klubbkänsla. På höstmötet beslutades att följa SGDF: s rekommendation om att fortsättningsvis ha två årsmöten (höst och vår). Under hösten beslutades även en ny organisation med bl. a en central kommitté för Tävling samt bättre central synkning för juniorverksamheten. Dessutom togs beslut om en mer projektorienterad verksamhet i övrigt. Allt detta ledde till att klubbstyrelsen utökades i antal och flera centrala resurspersoner tillsattes som adjungerade. Under 2008 ökade tävlingsaktiva deltagare dramatiskt dels genom att den nya tävlingskommittén gjorde ett omfattande arbete (30 tävlingar med alla spelformer för alla nivåer) och dels genom att vi frekvent skickade ut nyhetsmejl som gjorde att alla tävlingar var mer eller mindre överbokade. Under året genomfördes också Kategori DM på Lindö. Under året bildades en central damkommitté som bidrog till alltmer aktivt deltagande av damer i tävlingar och aktiviteter under På höstmötet formaliserades detta samtidigt som junior och idrott delades upp i HGK Junior och HGK Idrott. Under hösten lanserades även klubbens egen tour nämligen HGK Tour och HGK Senior Tour för att ge utrymme för de bästa att kunna spela HCP rundor under tävlingsrelaterade former. Även detta blev snabbt en succé och vi vet att det pratas om detta i distriktet! Under 2009 ökade antalet serielag i klubben från 10 till 15 lag och på samma sätt som 2008 vann 4 lag sina serier och under 2010 tillkom ytterligare 2 lag och fem av klubbens lag vann sina serier. Under 2011 hade vi rekord med inte mindre än 7 seriesegrare. Till 2012 som konsekvens av fusionen med Lindö GK hade klubben 28 serielag med representation i alla ålderskategorier Under 2009 påbörjades arbete med en elitsatsning som formaliserades inpå Klubbens idrottssatsning som påbörjades redan 2008 fick nu full kraft med många framgångar. Parallellt med detta blommade även vår juniorverksamhet ut på alla anläggningar. Lövsättra hade redan påbörjat detta flera år tidigare men nu kom även övriga anläggningar igång ordentligt.

4 Sida 4 av 19 Under 2011 hade klubben några spelare som nu hunnit till Nordea Tour kval, deltagande i landslag och i den absoluta toppen av distriktets elitjuniorer. Under 2012 sattes äntligen formerna för HGK Junior som har varit en process under många år. Vi har flyttat fram positionerna vartefter och kunnat implementera Grönt Ljus med mera. Under året har denna organisation fått en plattform som känns än mer långsiktig och spännande för fortsatt utveckling. Under året har dialogen mellan HGK och Capital Golf intensifierats i ännu högre grad. Inte bara i banor och anläggning utan också för samarbete i marknadsföring och kommunikation. Ett led i detta var starten av projektet för en ny webbplattform som lanseras till säsongen I slutet av året bytte också Capital Golf ägare och HGK ser fram emot både fortsatt arbete och ännu mer kreativitet och struktur för att möta framtidens krav och behov. Under 2014 har alla som vanligt varit goda ambassadörer för vår klubb. Precis som under flera år i följd, har vi dessutom många lag som vunnit sin serie. Inte mindre än 8 seriesegrare sätter Huvudstadens GK på en självklar plats i distriktet som den främsta golfklubben med fokus på idrott under Det är förstås riktigt kul att framgångarna syns i alla åldrar och på såväl dam- som herrsidan. Extra roligt är förstås den satsning vi gjort och gör inom elit, där våra elitgrabbar formligen sopar banan med motståndarna och dessutom på allra högsta nivå. Detsamma gör tjejerna i Stockholmsserien! Under 2014 blev vår partner Unipeg en helt ny aktör med ett offensivt satsande på nya anläggningar och banor. När vi går in i 2015 har utbudet utökats till att nu omfatta 17 banor! Från Klubbstyrelsen tycker vi naturligtvis detta är positivt men har samtidigt kännt under året att vi inte går i takt då vårt fokus förstås också är våra hemmabanor och övrigt som är kopplat till klubbverksamhet. Förhoppningen är att vi kommer bättre i takt under Stockholm april 2015 Stefan Thorberg, Klubbordförande

5 Sida 5 av 19 Detaljerade verksamhetsberättelser för centrala kommittéer och lokala team HGK Idrott Ordföranden arrangerade en större Idrotts- o verksamhetskonferens under hösten 2014 och kommittén eller delar av den har haft ett flertal möten under övriga delar av året. Syftet har varit att dels samla alla resurspersoner samverka dels för att gemensamt kunna dra upp riktlinjerna för en tydlig verksamhet och förbättrade resurser för både idrott och junior långsiktigt. Flera av mötena har också varit operativa för att säkerställa aktiviteter och tävlingar. HGK Idrottskommitté 2014 har bestått av följande personer; Stefan Thorberg Jan Rosing My Rydin Daniel Hansson Rein Sule Åke Pilhanen Berndt Lundberg Ordförande Ansvarig HGK Elit, herrlag och program/kalender Damlag och elitsatsning dam samt program o kalender HGK Tour HGK Senior Tour HGK Junior Tour Samordning Det är fantastiskt glädjande att återigen kunna konstatera att vi sätter avtryck i Stockholm, i seriespel likväl som nationellt spel. Med stor stolthet räknar jag in inte mindre än ÅTTA seriesegrare nu när säsong 2014 är avslutad. Otroligt! Extra roligt är att vår satsning på idrott och extra stöd för serielagen ger frukt och återbäring. Tjejerna sopar rent i Stockholmsserien och flyttas upp liksom D50. Killarna går All in och krossar i båda lagen och dessutom i nationella spelet. H65 match lag 2 vinner och H65 Slag lag 1 vinner och visar att det inte är något fel på gubbarna heller. Till övriga riktar jag ett stort tack för att ni kämpat väl och för er som blev nedflyttade är det bara att knyta näven och komma tillbaka till nästa säsong. Alla är vinnare som satsar på golf som idrott. Som kuriosa kan nämnas att vi under senaste fem åren aldrig haft mindre än fem seriesegrare! Alla delar inom HGK Idrott samverkar med klubbens PGA Pron. i träningsverksamhet. Detta sker både via kommittén och genom lagledare i serielagen. Fortsatt samverkan fanns också under 2014 men det är oklart hur detta kommer se ut m h t förändringar från Unipeg under Här sker också en integrering med HGK Elit, Dam och Herr i samverkan med JK kommittén. Under 2014 blev Order of Merit för fjärde året kopplad till HGK Tour och KM en fortsatt succé. Klubbens vinnare blev; Carl Jismark i herrklassen och HGK Tour tog Anton Potila hem för tredje gången. Under Verksamhetskonferensen och belöningsceremoni delades ut resestipendier till vinnarna. Stefan Thorberg Ordförande HGK Idrott

6 Sida 6 av 19 HGK Tävling & Utbildning Under 2014 har vi haft både central och lokal verksamhet. Den centrala har i huvudsak bestått i att tillhandahålla adekvat utbildning, upprättat en tävlingskalender och administrerat klubbangelägna tävlingar. Den centrala kommittén bestod av: Hans Gustafsson Berndt Lundberg Claes Thagemark Louise Lindell Bo Nyborg ordförande ledamot ledamot ledamot ledamot KM KM spelades i år på Riksten. En bana som allt som oftast håller väldigt fint skick på våra tävlingar. Damklassen vanns av Emelie Alpe, följd av Marie Mattfolk och Katarina Elisson. Herrklassen vanns av Johan Molander som gick sista 18 på 68 slag, fantastiskt bra spelat! Tvåa var Carl Jismark och trea Viktor Kratz, båda på 222 slag, men Carl hade bättre på sista 18. Kategori KM Årets kategori KM spelades på Lindö Äng. En damklass spelades, D 50, och den vanns av Incan Amrén, följd av Louise Lindell och Harriet Edsbrand. Herrarna fick till tre klasser och resultaten blev som följer: H 45: Jan Eklöf 145, Roger Hedberg 153, Asko Aro 153 H 55: Mikael Sinclair 156, Christer Carlsson 161, Anders Durling 161 H 65: Leif Pettersson 171, Adolf Franzén 183, Rein Sule 184 Junior KM Årets segrare blev Sebastian Vos följd av David Rosing och Simon Sandberg. Fyrklövern Fyrklövern var även i år en populär tävling med stort deltagande och mycket spänning. Resultaten läses bäst på hemsidan under tävling/resultat/fyrklövern. Vi ser fram emot nästa år då vi kanske också får in Kyssinge och Waxholm. Utbildning Under året har vi också anordnat lokala utbildningar i GIT och tävlingsledare. Det har varit ett väldigt roligt, spännande och inspirerande år där vi fått äran att träffa många trevliga och duktiga medlemmar och jag ser verkligen fram emot ett ännu bättre Vi ses ute på banan! Hans Gustafsson Ordförande i tävlings- och utbildningskommittén

7 Sida 7 av 19 HGK Junior 2014 Central juniorkommitté - HGK Junior Åke Pihlanen Ordförande HGK Junior Hans Nordin Junioransvarig Riksten Peter Vos Tävlingsansvarig HGK Junior Vakant Junioransvarig Lindö (Sköttes av Åke Pihlanen) Vakant Juniorkoordinator Organisation Arbetet med att stärka upp med fler engagerade ledare började under 2014 att bära frukt. Fler föräldrar än tidigare år klev fram och hjälpa till med att sköta träningar och tävlingar. Posten som Junioransvarig lokalt på Lindö står dock fortfarande som vakant. Övergripande HGK Junior HGK Junior gjorde en bra säsong och överträffade sitt uppsatta mål och landade på 160 juniorer i träning. Då underlaget inte räckte för att bedriva en juniorverksamhet på Lövsättra så beslutade HGK Junior att koncentrera juniorverksamheten till Lindö och Riksten. Med detta skapades HGK Junior Norr (Lindö) och HGK Junior Söder (Riksten). Ett övergripande fokus för 2014 var att fortsätta bygga en stark och långsiktigt hållbar juniorverksamhet som ska följa SGF: s Grönt Ljus. HGK Junior skall även fortsätta att följa den utvecklingstrappa som SGF tagit fram. Med detta är vår inriktning ett helhetsgrepp från nybörjare, bredd, talang, utveckling och till elit. HGK Junior fortsatte sin Golftjej satsning och överträffade sitt mål om +30% tjejer i träning. Klubbens tjejer deltog även flitigt i de tjejträffar som arrangerades av SGDF under säsongen. En av höjdpunkterna var Annica Sörenstams Clinic på Bro Bålsta. Tävling Mycket glädjande så fortsatte juniorerna sitt tävlande ute i Stockholms golf distrikt med fokus på SGDF Mini Tour och SGDF Rookie Tour. Flertalet juniorer tog under säsongen även klivet att börja tävla i Skandia Distrikt och Skandia Regional. Mycket glädjande så deltog HGK Junior med ett eget tjejlag i Tjejligan för 1.a gången. Tävlingar och serier som HGK Juniorer deltog i under 2014: Lilla Stockholmsligan Tjejligan SGDF Mini Tour SGDF Rookie tour Skandia Distrikt Skandia Regional Skandia Cup Skandia Riks JMI

8 Sida 8 av 19 Sommarläger HGK Junior HGK Junior genomfördes återigen ett mycket lyckat fyradagars sommarläger. 60 juniorer tränade, umgicks, hade kul och övernattade på Lindöanläggningen inför lägrets sista dag som samtidigt var tävlingsdag med Skandia Cup kval för juniorer år. Lägret var öppet för juniorer från andra klubbar. Mycket glädjande var den hjälp som +20 föräldrar och ledare bidrog med under lägerdagarna. HGK Junior Söder (Riksten) Tränare och ledare på Riksten har gjort ett mycket bra arbete vilket tydligt visade sig på den fantastiska utveckling som flertalet spelare hade under säsongen Fokus var kvalitativ träning och man har utökat ledargruppen med ytterligare ett par ledare. Utvecklingsgruppen har tränat hela året med väldigt bra förbättringar i spelnivå och HCP. Flera spelar tog steget upp till Skandia Regional med några riktigt bra resultat med en seger på tjejsidan och även bra spel för killarna. På Skandia distrikt hade vi framgångar med en total två över hela säsongen. Några fick prova på spel på Skandia Riks och JMI. Flera gick vidare till Skandia Cup distriktskvalet och en tog sig vidare till finalen. Vi hade lite färre spelare på SGDF Rookie Tour i år, men några deltog även där. På Mini Touren en seger och flera som deltog. Ett läger i början på säsongen på Landeryd med mycket spel, träning och social samvaro. Ett läger på hösten i Sala var en bra avslutning på säsongen. Sedan har vi utökat spelträningen på Onsdagar där vi har haft juniorer som spelat varje onsdag. Vi körde öppen söndagsträning driven av föräldrar. Detta var nya aktiviteter som föll bra ut och vi kommer jobba vidare med. Avslutning med Föräldrar/Junior tävling körde vi även i år med avslutande grillning. En bra säsong med fin utveckling på alla och med en topp med Linnea som sänkte sig mest av alla HGK Junior Norr (Lindö) Säsongen startade med Inomhusträning på Inhouse Golf där juniorerna tränades under ledning av Svante. Utomhussäsongen startade i samband med ett välbesökt Öppet Hus i slutet av april vars syfte var att fungerar både som Kickoff för befintliga juniorer samt som ett rekryteringsmöte för nya juniorer i alla åldrar som var nyfikna på golf som idrott Efter detta fylldes alla träningsgrupper snabbt upp och landade till slut på 110 juniorer i träning vilken var en kraftig tillväxt från tidigare år. Träningen sköttes av Pro Svante Adelin med assistans av Christopher Senoshak och Johan Isberg. Träningsgrupperna tränade på måndagar, onsdagar, torsdagar och söndagar. De allra yngsta 5-7 år Golfkul tränade på korthålsbanan varje söndag under 10 tillfällen. De allra flesta juniorer representerar här Bredd i åldrarna 8-12 år som med stor energi visat stort träningsflit. HGK Junior Norr stack ut genom sin stora andel tjejer i träning 35 % vilket är klart över snittet i SGDF.

9 Sida 9 av 19 Ett speciellt fokus var under säsongen att få juniorerna att fortsätta att tävla vilket vi med facit i hand kan konstatera att vi lyckats mycket bra med. Även de allra minsta +8 år var med och ville bara tävla mer. Åke Pihlanen ansvarig HGK Junior HGK Senior Tour 2014 HGK Senior Tour har skapats för att klubbens bättre seniorspelare ska få regelbundna tillfällen till tävlingar i tuff konkurrens på scratch-basis. En tanke har också varit att resultaten på HGK Senior Tour ska kunna underlätta laguttagningar till Stockholmsserien m m. Berättigade att deltaga har varit herrar och damer, 45 år och äldre. Handicapgränserna har satts till högst 15,0 för herrarna och 25,0 för damerna. Ca 170 spelare har varit anmälda till serien. Tävlingen har varit upplagd i form av en grundserie och en separat finalomgång. Grundserien har omfattat 9 tävlingstillfällen ungefär varannan lördags- eller söndagseftermiddag eller förmiddag under säsongen. Spelet har skett växelvis på våra banor. Varje tävlingstillfälle har utgjort en separat tävling i sig, men där man också erhållit kvalificeringspoäng för att få delta i finalspelet. Grundserien vanns av Harriet Edsbrand resp Jan Eklöf. Finalspelet avgjordes på Dalbanan och vanns på damsidan av Harriet Edsbrand före Incan Amrén och Britt Sule medan Jan Eklöf vann bland herrarna före Mikael Woxberg och Mikael Sinclair. Golfresan skänkte välvilligt varsin fyradagars golfresa till Golf & SPA Resort Konopiste utanför Prag i Tjeckien till vinnarna av HGK Senior Tour i dam- och herrklassen. Även Valter Hammarlund och Katrin Holmberg sponsrade tävlingen med fina priser. I samband med finalspelet spelade även ett antal av de övriga deltagarna i HGK Senior Tour en separat tävling, som vanns av Katrin Holmberg resp Tommie Weiner. Efter finalomgången förrättades prisutdelning och det gjordes även en uppsummering av den gångna säsongen. Rein Sule Senioransvarig Lindö

10 Sida 10 av 19 HGK Elit Golfen är till största del är en individuell sport där tävlandet oftast mäts på egen prestation, men där spelaren vid ett flertal tillfällen representerar klubben i lag och seriesammanhang. Mål och måluppfyllelse 1. Att på individnivå utveckla och stödja våra elit- och juniorspelare så att de placerar sig på framskjutande placeringar och avancerar på de olika tourerna. På juniorelit heter tourerna Skandia och JMI. Ecco Tour, Nordea Tour och Nordea Future Tour heter de högsta i Sverige och är öppna för både proffs och amatörer. 2. Att de främsta spelarna kvalar in på Nordea Tour. 3. Att klubbens representationslag placerar sig 1.a eller 2.a i div1 (högsta serien) och att vårt andralag placerar sig bra (div 2) i Stockholmsserien och i det nationella seriespelet är med och konkurrerar om avancemang. Vi kan konstatera att vi delvis lyckats väl med dessa mål. I Stockholmsserien herrar vann vårt förstalag serien där de fyra främsta klubbarna i Stockholm spelar. Vi har varje år sedan vår satsning avancerat och nu nått ända fram. Vi är bäst i Stockholm! Vårt andralag vann också sin serie (div 2) och erbjöds en plats även de i div 1 kommande år. Vi valde att tacka nej till detta och nöjer oss med att ha ett lag i div 1. Andralaget spelar vidare i div 2. I det nationella seriespelet spelade vi i div 1 som är den näst högsta serien i Sverige, endast Elitserien är högre. Där hade vi som mål att tillhöra den övre halvan vilket vi uppnådde med en fin 4:e plats av 14. Vi lyckades på Österåkers GK spela mycket bra under fyra dagar och överträffade både oss själva och inte minst de andra lagen. Vi väcker uppmärksamhet med struktur, fokus, profilering och leverans. Inför sista dagens singelspel gick vi i ledarboll tillsammans med Djurgårdens IF. Nu räckte det inte ända fram denna gång då rutin från DIF avgjorde till deras fördel. Laget var blandat med juniorer och seniorer. I laget spelade Mathias Wentjärvi, Johan Molander, David Rosing, Daniel Hansson, Viktor Kratz och Carl Jismark. På individuell nivå hade vi en relativt bra säsong för våra elitspelare. Carl Jismark, Daniel Hansson och Viktor Kratz spelade också på den högsta nivån för seniorer i Sverige, Nordea Tour. Några framskjutna placeringar hade vi, främst genom Carl Jismark. Övriga spelare fick spela kvala i Danmark för att försöka ta sig in på 2015 års Ecco Tour. Daniel Hansson spelade mycket bra men blev tvungen att bryta med endast åtta hål kvar p g a ryggskada. Viktor Kratz spelade upp sig och kom till särspel där han tyvärr fick se sig besegrad. Johan Molander spelade mycket stabilt och bra och klarade kvalet och spelar kommande år på Ecco Tour tillsammans med Carl Jismark. Spelare De spelare som ingick i denna satsning 2014 var till största del våra elitspelade juniorer och några unga seniorer. Spelarna i denna grupp är heltidssatsande spelare som kompletterar sin golf med studier och säsongsarbete. Spelare togs ut efter flera kriterier där potential, hcp och rankingpoäng bör vara konkurrenskraftiga och tillhöra toppen i respektive ålder på regional nivå. Vi har också valt att prioritera spelare som varit ett flertal år i klubben. Hos varje spelare bedömdes potentialen. Alla spelare intervjuades personligen innan säsongen i syfte att vara tydlig med vilken insats som krävs av varje spelare.

11 Sida 11 av 19 Träning Spelarna i gruppen har tränat både kvalitativ och kvantitativ träning. Alla har fått stöd för träning t ex bollkort, lektioner av pro, startavgifter, seminarier och föreläsningar mm. Flera träffar genomfördes under säsongen och hade fokus på puttning, spelstrategi och träningslära. Ansvarig för aktiviteterna var Martin Pettersson, ansvarig för landslag och juniorverksamhet på elitnivå i puttning och mental förberedelse. Tävling De spelare som ingår i teamet har nästan uteslutande varit de som också representerar HGK i seriespel, såväl Stockholmsserien som den Nationella serien. Juniorer har haft huvuddelen av sin tävlingstillhörighet på Skandia Tour på nivåerna, Riks, och Elit samt Junior Masters Invitational (JMI). Några av juniorerna har valt att spela vissa andra rankinggrundande tävlingar i syfte att förbättra sin snittranking och utveckla sin tävlingserfarenhet. Klubben har ersatt utgifterna enligt policy mot uppvisande av kvitto. Ersättning för klubbtävlingar som HGK Tour, KM utgår ej. De yngre och äldre seniorerna har sin tävlingsverksamhet i huvudsak på Ecco Tour, Nordea Tour och Nordea Future Tour, HGK Tour, KM och seriespel. Jan Rosing HGK Elit

12 Sida 12 av 19 Team HGK Lövsättra Wolfgang Erbe Berndt Lundberg Bo Nyborg Carina Höijer-Wentjärvi Stefan Kvillström Christer Berner och Anders Söderling Peter Svanberg och Per Pukite Teamordförande Vice ordf./sekreterare Tävlingsansvarig Ordf. Juniorkommittén Pro Seniorgolfen Medlemsgolfen Skolorna till Lövsättra Hösten 2011 hade vi för första gången besök av skolelever på Lövsättra. Min förhoppning att det inte skulle var en engångsföreteelse har tills dags datum infriats. I år hade vi först besök av 6a och 6b från Karbyskolan och därefter kom även elever från skolan i Kårsta. Eftersom det inte finns någon 6:e klass i Kårsta (endast två elever) kom klassen som bestod av elever från årskurs 4-6. Således höll vi på under tre förmiddagar. Varje grupp bestod av ca 20 elever. Stefan Kvillström tog hand om några och visade hur man svingar en golfklubba. Bo Nyborg visade några elever hur man puttar och Yvonne Nyborg åkte golfbil med eleverna. Undertecknad försökte visa eleverna hur man chippar. Efter ca en timme bjöds eleverna på saft och bullar. Saften höll receptionen med och Bullarna hade Yvonne bakat. Efter pausen turades man om med aktiviteterna. Vår grillmästare Berndt Lundberg hade hamburgarna färdiga för servering vid tolv. Vid ettiden avslutades evenemangen. Stefan hade tagit fram ett specialkurserbjudande som några elever nappade på. Lokala tävlingar på Lövsättra Två dagars sommarecelctic poängbogey 26 och 27 juli som avslutades med grillafton och prisutdelning. Året innan hade vi försökt att ta ett nytt grepp genom att herrarna skulle spela från gul tee dag ett och från röd tee dag två. Tyvärr stöddes inte denna spelform av GIT. Detta år spelade både damerna och herrarna från röd tee under båda dagar, vilket uppskattades. Den 10 augusti hade vi räkfrossa och golftävling var deltagandet på dessa tävlingar inte speciellt stort och i år stod det en gatupratare framför klubbhuset med information om tävlingarna, men tyvärr blev det inte fler än ca 20 deltagare per tävling. SGDF tävlingen Final för Lilla Stockholmsligan och Tjejligan Tävlingen spelades i slutet av augusti. Året innan hade vi det sämsta tänkbara väder men i år hade vi vädergudarna med oss. Glädjande nog fick Lövsättras personal och funktionärerna mycket beröm av spelarna, deras föräldrar och sist men inte minst av arrangören SGDF. Medlemsaktiviteter Medlemsgolfen har pågått varje torsdagskväll under säsongen med en liten men trogen skara.

13 Sida 13 av 19 Lövsättraseniorerna Seniorgolfen på Lövsättra var fortsatt livaktig under året. Från den första maj arrangerades onsdagstävlingar utan uppehåll fram till den andra oktober spelare deltog vår och höst, under sommarveckorna. Tre av onsdagstävlingarna spelades på Lindö Dal och en på Lindö Äng. Poängbogey- och slaggolfserier utgjorde basen, kompletterade med andra spelformer. Våroch höstsäsongerna avslutades sedvanligt med scramble, gemensam lunch och prisutdelning. Tävlingsresultaten redovisades i GIT och serieställningarna löpande på Lövsättraseniorernas egna webbsidor. Den augusti genomfördes en lyckad golfresa till Landeryd med 15 deltagare. Wolfgang Erbe Teamordförande Lövsättra Team HGK Riksten Året 2014 blev ur ett golfperspektiv, ett underbart år om man ser till värden som tidig säsongstart, fina och snabba greener, finn och tät fairway och bra väder. Under vintersäsongen hade vi fem stycken mötestillfällen då vi planerade för olika verksamheter som hör golfsäsongen till. Vi gick också noggrant igenom de enkätsvar som våra medlemmar lämnat med inriktning Riksten. Åsikter som vi tog till oss och försökte göra något åt. Här kan nämnas åsikter som att man upplevde att anläggningen började se sliten ut, avsaknad av damverksamhet, mer klubbkänsla, att rangen upplevdes vara farligt då utrymmet var litet etc. På vårsidan genomfördes ett mycket bra möte med Unipeg och greenkeeper Ricke Gillan och vår nya Course manager Stuart Cooper, där vi bl a diskuterade banans status, behov av förbättringsarbeten samt om vi skulle planera för en så kallad städdag. Städdag blev det, men vi valde att kalla den för Röjardag. Tornet på hål 14 reparerades och målades, repstaketet vid rangen togs bort, blommor planterades och det snyggades till runt parkering och runt klubbhuset. Resultatet mottogs mycket positivt av våra medlemmar. Vi, Harriet E och Louise L, startade upp damverksamhet på måndagkvällarna. Pigga positiva damer med mål att träffa andra damer, spela tillsamman, lära och utvecklas tillsammans och ha kul kom till våra måndagsträffar. Då vi anser att golf blir roligare om man tränar, bjöd vi in vår pro att delta för att ge oss tips och utvecklande övningar. Mer om verksamheten kan du läsa om under rubrik, Måndagsgolf-Damer. Tävlingsverksamheten bemannades av Peter Edsbrand som gjorde ett mycket bra jobb med tävlingsverksamheten. Mer om tävlingar kan du läsa om under rubrik Tävling. Senior -och Medlemsgolf, kom snabbt igång och lockade båda gamla och nya deltagare och det tävlades och tävlades och jag tror att alla medlemmar som testar på dessa verksamheter har svårt att sluta, eftersom kontakter knyts och den egna golfen utvecklas. Mer om dessa verksamheter kan du läsa om under rubrikerna Tisdagsgolf-Senior och Onsdagsgolf-Medlem. Vi fortsatte med att bygga vidare på att stärka klubbkänsla på olika sätt och vi märkte snabbt att fler började hälsade på varandra, fler började stå och prata i små grupper och fler ställde frågor och engagerade sig på ett positivt sätt. Riksten har en fördel av att vara en liten anläggning då allt ligger så nära inpå klubbhuset och det blir därmed enkelt att umgås. Den goda klubbkänslan som

14 Sida 14 av 19 byggts upp under året, tror vi är en bidragande orsak till att vi åter igen tog hem vinsten i tävlingen Capital Cup och åter tog Ordförandepokalen. Andra som bidrog till att skapa god klubbkänslan är naturligtvis den engagerade personalen i receptionen som ger god och bra service, ser till att det var snyggt ute och inne, löser hastigt uppkomna problem på ett bra och lugnt vis etc. Richard Gillan och Stuart Cooper har tillsammans med banarbetarna lyft banan ytterligare en nivå under säsongen. Vi genomförde även Midsommarfest, Invitationaltävling och en stor härlig välbesökt Avslutningsfest för alla de som varit med i någon av våra Medlemsverksamheter -dam, senior, medlem och juniorer. HGK Riksten/Team Riksten består av följande personer: Sammanhållande Louise Lindell Vice Sammanhållande Harriet Edsbrand Information/Webb Bo Samuelsson Senioransvarig Tore Nyström Medlemsgolf Torbjörn Edsbrand Junioransvarig Hans Nordin Tävlingsansvarig Peter Edsbrand Måndagsgolf - Damer Den 12 maj var det premiär för Damgolfen på Riksten. Syftet var att få fler damer att träna, prova på olika tävlingsformer, lära känna nya golfkompisar och ha en egen kväll som var vikt för damerna. Per Magnusson började 17,30 med en golfis, en minilektion. Därefter spelades 9 hål, med start 18,00 med olika teman varje gång. PB, scramble, foursome, träna på sikte mm. 18 st damer/tjejer i blandade åldrar deltog på första kvällen, och i snitt var det stycken som deltog varje gång. Vi samlade in golf-id och mailadresser, för att kunna hålla kontakt med alla. Vi startade även en egen FB-grupp, där man kunde få kontakt med varandra. Totalt var det 26 damer som deltog. Mycket lyckad satsning, och vi siktar på att ha en träff i vinter, och även att få damerna att träna inomhus med Per Magnusson i vinter. Tisdagsgolf -Seniorer Säsongen startade 6:e maj som planerat i år. Under våren spelade 43 seniorer mellan 1 och 8 omgångar av tisdagsgolfen. Som mest under vårsäsongen var vi 34 startande. I snitt startade 29,5 spelare under vårsäsongens 8 omgångar. Det som gladde mest var att det kom 6 nya damer och 5 nya herrar till spel under vårsäsongen. Under hösten anslöt sig ytterligare 4 herrar, varav 2 återvändare och 3 nya damer till spel. Totalt 9 nya damer och herrar under säsongen, yipee. De tre sista omgångarna under hösten blev startlistan fulltecknad. Det betydde 40 anmälda till varje start de 3 sista omgångarna under hösten. Under de sju omgångarna under hösten startade 35 spelare i snitt varje omgång. Vid samma anslutning nästa säsong kan antalet starttider behöva utökas för att alla som vill ska få möjlighet att spela. Säsongen avslutade med en lagtävling 2- manna Texas scarmble som vanns av Björn Petterson och Barbro Rådström. I samband med avslutningstävlingen blev det prisutdelning för dagens lagtävling, vårens och höstens slaggolf, säsongens running eclectic och seniorernas matchspel. De flesta dröjde sig kvar i väntan på ett väl dukat prisbord. Så säsongen avslutades i kamratandans och gemenskapens tecken. Riksten ställde upp med ett lag i H65-slag, Huvudstaden lag 3 i Stockholms Golfförbunds seriespel slagspel division 6. Vi lyckades vinna serien med 4-slag före Vallentuna lag 2 som belade

15 Sida 15 av 19 andraplatsen. Det betyder att vi är tillbaka i division 5 nästa år. Målsättningen är att vinna den serien. Förutsättningarna är goda då vi får 2 nya spelare som fyller 65 nästa år. Vänskapsserien för 6-mannalag, matchspel genomfördes traditionsenligt mot Mälarö GK, Salems GK och Gripsholms GK. Vi lyckades inget vidare i år heller, vi vann en match och förlorade fem matcher. Det betydde en sistaplats i år igen. Vi satsar på revansch nästa år. Segrare i årets running eclectic blev Sten Svensson med 53 poäng. Walter Samuelsson kom tvåa med 51 poäng och Mats Ekman trea med 50 poäng. Segrare i årets matchspel blev Jan Modin som i finalen besegrade Tore Nyström. Rikstens seniorkommitté har under året bemannats av Lasse Hansen och Tore Nyström. Dessutom har flera spelare ställt upp som lagledare i vänskapsserien vid behov. Personligen hade jag inte klarat av årets arbetsuppgifter utan stöd från Lasse Hansen under året. Speciellt inte vid vår hemmamatch på Riksten i seriespelet H65-slag 9/5 och när seniorgolfen krockade med seriespel och vänskapsserien. Till sist ett stort tack till alla spelare som deltagit i de tävlingar och sällskapsronder som spelats på Rikstens fina bana under säsongen. Glädjande att trenden har vänt, vi har blivit fler aktiva. Nio nya damer och nio nya och återvändande herrar under säsongen. Inte illa! Tack för i år och väl mött igen säsongen Tore Nyström Rikstens seniorkommitté Onsdagsgolf - Medlemsgolf Medlemsgolfen på onsdagar har i år genomförts för 11:e året i rad och är en av Rikstens mest populära medlemsaktiviteter. Vi har spelat varje onsdag med start mellan 15:30-17:30 och från augusti månad 15:00-17:00. Tävlingen har genomförts som en Running Eclectic. Vi har spelat under tiden 7 maj till 24 september. Tävlingsavgiften har i år varit 200 kronor och 100 kronor för juniorer. Antal anmälda har i år ökat till 88 stycken mot föregående års 70 stycken spelare. I år har 10 stycken damer deltagit. Vi har varit ca: spelare varje onsdag vilket är en klar ökning från föregående år. Under säsongen har vi dessutom genomfört en tävling varje onsdag och resultatet har funnits att beskåda på golf.se. Även detta år har några av klubbens bästa golfare deltagit ett flertal gånger vilket alla har uppskattat. Den 27 september hade vi en avslutningstävling tillsammans med seniorerna, juniorerna och Rikstens team samt damgolfare som spelat på måndagar med efterföljande prisutdelning och grillfest, Peter Hedengren hade ansvaret för grillen vilket han återigen gjorde med bravur tack Peter. Tävlingen har genomförts i tre klasser A-klass 0-14,9 och B-klass 15-21,9 samt C-klass hcp. Vinnare år 2014 A-klassen Joakim Edsbrand 57 poäng och B-klassen Mikael Pettersson 58 poäng samt C-klassen Bertil Larsson 58 poäng. Övrigt att nämnas är att under en onsdagstävling gjordes det hole-in-one på hål 8 (Jan Bengtsson) samt att även denna dag fick Sten Fredriksson fantastiska 47 poäng vilket också premierades på prisutdelningen 27 september. Tävling Tävlingssäsongen inleddes i maj med del 2 av Fyrklövern, en poängbogeytävling i fyra klasser. Här deltog ett drygt sjuttiotal deltagare från Huvudstadens golfklubb. Tre klubbor har varit en populär tävling genom åren. Detta år planerades tävlingen att genomföras första helgen i juni, vilket många av våra medlemmar tydligen inte uppmärksammade. På grund av

16 Sida 16 av 19 att alltför få anmälde sig till tävlingen beslutade därför tävlingsledningen att ställa in Tre klubbor denna gång. Marathongolfen är uppskattad och en krävande tävling. Här gäller det att orka hålla ihop spelet under en heldag, tre 18-hålsrundor från sju på morgonen till klockan elva på kvällen. Tävlingen genomfördes den 26 juni, inte många dagar från midsommar när vi har som mest dagsljus under ett dygn. Liksom år 2013 stod Ulf Haak som vinnare bland 16 tappra deltagare. Extra kul att vi detta år hade en dam, Armi Åhlander, som genomförde hela tävlingen. Matchstege på Riksten, öppen för medlemmar i Huvudstadens GK Tanken var från början att få ihop ett gäng som gillar att spela matchspel. Tävlingen skulle spelas i två klasser och spelas som en matchstege (cupspel). Nu blev det inte så många som anmälde sig, 13 st. Av dessa var det endast en som tillhörde A- klassen och därför beslutade vi att bara köra en klass, för handikapp över 10,0. Vi delade in spelarna i två grupper, där alla i gruppen skulle spela mot varandra. De två bästa i varje grupp fick sedan spela semifinaler mot varandra. Segrare i tävlingen blev Janne Bengtsson. En tuff matchspelsfinal som han vann mot Roland Fager. Tävlingen genomfördes under perioden juni till september. Rikstenvecka - Under veckan i juli genomfördes tre olika partävlingar. Tävlingarna lockade mellan 15 till 25 lag per tävling under dessa vardagar, mitt i semestertiderna. Först ut var Tvåmanna Texas Scramble där ett drygt 20-tal lag deltog. Vinnare här blev Christer Wolfbrandt tillsammans med Daniel Sundqvist tätt före Mikael Pettersson och Victoria Wennberg. Snörgolfen, tävlingen där du tar hjälp av ett snöre för att få så bra nettoscore som möjligt, vanns av Janne och Patrik Bengtsson med samma poäng som Peter Edsbrand och Jan Danielsen. Här gäller det också att använda snöret så klokt som möjligt. Rikstenveckan avslutades med Trippel 6:an där 18 hål skulle spelas i tre olika spelformer; scramble, greensome och foresome. Vinnare blev två unga talanger, Alva och Ebba Nordin. Den 24 augusti avslutades den öppna tävlingssäsongen med Riksten Invitational, en Texas scramble i två klasser. Här deltog omkring 70 lag. Vinnare i A-klassen blev Christofer Löthberg och Tobias Fogelberg. I B-klassen segrade Anki Eriksson och Lennart Strömberg. Den 27 september hölls säsongsavslutning för deltagare i medlemsgolfen på Riksten, damgolfen samt för juniorerna som tillhör Team Riksten. En poängbogeytävling i hårda vindar men under en solig himmel. Junioren Simon Woxberg-Cansu vann A-klassen på 35 poäng och Mikael Nyberg vann B-klassen på 33 poäng. Dagen avslutades med prisutdelningar och mycket god grillad mat. Stort tack till alla i Team Riksten som engagerat sig riktigt mycket under 2014! Ni har gjort ett superjobb! Stort tack till alla er som drivit Medlemsverksamheter och ansvarat för tävlingar! Ni är riktiga slitvargar och väldigt viktiga för klubben! Lite kort om organisationsförändringarna inför 2015: Under 2015 kommer vi inte längre att ha kvar Team Riksten i samma form som den varit under 2014, vi kommer istället att pröva en ny organisationsform. Det innebär inte att vi slutar med medlemsaktiviteter, lokala tävlingar, eller att bry oss om anläggningen etc. Mer information kommer allt eftersom vi närmar oss säsong Jag, Louise Lindell, kommer fortfarande att

17 Sida 17 av 19 fungera som kontaktperson på Riksten även om min huvudsyssla nu blir att arbeta med medlemsaktiviteter av olika slag. Louise Lindell Teamordförande Riksten Team HGK Lindö Vi har haft 4 protokollförda styrelsemöten under året. Dessutom genomfördes också ett flertal informella möten i syfte att stämma av genomförandet av verksamhetsplanen. Efter säsongen analyserade vi den gångna säsongen samtidigt som vi la grunden till verksamhetsplanen för Teamet har under året bestått av följande ledamöter; Ordförande Senioransvarig Damansvariga Tävlingsansvarig och vice ordf. Junioransvarig Adolf Franzén (AF) Torbjörn Jansson (TJ) Christina Söderberg (CS) Ia Jansson (IJ) Håkan Strömbom(HS) Åke Pihlanen (ÅP) Beskrivning av verksamhet för juniorer och elit redovisas centralt. Åke Pihlanen har under året haft ansvaret för juniorerna såväl centralt som lokalt på Lindö. Trenden med ökad juniorverksamhet har under året fått en mycket positiv utveckling. (Läs mer under juniorer centralt) Damverksamheten Vår verksamhet omfattar klubbens damer som fyllt 22 år. Och tillhör Huvudstadens GK. Vårmötet avhölls på HGK Lindö konferenslokal. Där presenterade vi säsongens olika aktiviteter och bjöd på Kaffe. Vi har spelat på tisdagar och har kunnat välja att spela fm eller em, flertalet damer har spelat under fm. Vår viktigaste aktivitet var slaggolftävlingen, den går över hela säsongen och de fem bästa resultaten räknas. Resultaten har registrerats efter varje tävling. Resultat A klassen; Mona Beck-Andersson 363 slag, B klassen Kerstin Hållberg-Sjöström 369 slag. Eclectic, har under säsongen spelats på Lindö Park Resultat A Klassen Helena Ahlqvist 70 slag, Resultat B-klassen Gun Engström 76 slag. Matchskålen uteblev då för få spelare visade intresse. Övriga tävlingar under säsongen Scramble och Mixtävlingar med seniorerna, Partävling/ bästboll, spel på Lövsättra samt 3 klubbor+ putter. Nationella damdagen i slutet av juli genomfördes i vackert väder av 80 damer från 23 representerade klubbar i distriktet och Sture Johansson var som vanligt vår populära starters.

18 Sida 18 av 19 Tillsammans med våra seniorherrar har vi deltagit i klubbutbyte med kringliggande klubbar, Vaxholm och Täby som spelades på HGK Lindö. Damerna har haft tillgång till vinterträning med seniorerna på Golfpunkten samt vid 3 tillfällen varit med på seniorernas torsdagsmöten. Avslutningsmiddagen den 23 september i restaurangen på Lindö med prisutdelning kom 40 damer, fina priser delades ut och enligt damerna blev det en lyckad avslutning med en fantastisk måltid. Sista bokade tisdag denna säsong blev den 30 september. Vårmöte med damerna för nästa säsong kommer att bli tisdagen 28 april 2015 på HGK Lindö. I damkommittén har ingått Christina Söderberg, Kerstin Wideman, Ia Jansson, Tove Nygren. Kvällstid har Helena Ahlqvist hjäpt oss med att samla in resultaten. Vi kommer under hösten och våren söka fler damer till vår kommitté. Seniorverksamheten 2014 blev ännu ett intensivt golfår för Lindö Seniorer. Under försäsongen hade vi 10 träningstillfällen i Golfpunkten för ett 25-tal deltagare samt 3 stycken kvällsträffar med blandat innehåll. När spelet kom igång så kan vi notera följande: har anmält att de ville delta i verksamheten. -tävlingen (slaggolf) och ytterligare ca 20 har spelat 1-4 rundor. Tre lagtävlingar har genomförts -mannascramble Två udda tävlingar har genomförts Vi har under året arrangerat 2 stycken Guldmix-tävlingar med våra damer och deltagit i 2 stycken av deras mixtävlingar. Årets svenska klubbutbyte har varit hemmamatcher mot Waxholm och Täby. Vårt internationella utbyte fortsätter och för 21:a gången så spelade vi borta och hemma mot Ålands GK. Totalt har herrseniorerna spelat tävlingsrundor under 2014 i tävlingar administrerade av Lindö seniorerna. Lindö Seniorers hemsida har använts flitigt under året och har uppdaterats 2-3 gånger per vecka under säsongen. Seniorkommittén bestod vid utgången av 2014 en ansvarig, tre ledamöter samt en emeritus. Under säsongen har utöver kommittén även två seniorer fungerat som tävlingsledare. 45 seniorer deltog i säsongsavslutningsmiddagen den 26 september där det också var prisutdelning för säsongens olika tävlingar. Tävlingsverksamheten Då kan vi lägga tävlingssäsongen 2014 bakom oss den sista säsongen där ansvaret låg på tävlingsansvarig lokalt på Lindö. Tävlingsåret ur deltagarsynpunkt har varit både uppskattat och lyckat. Visst har det som alltid funnits synpunkter på antalet tävlingar och vilken typ av tävling som ska spelas. Jag tror dock att med de resurser som funnits tillgängliga har vi tillhandahållit ett varierat och intressant tävlingsprogram som enligt deltagarna uppskattats och genomförts på ett professionellt sätt. På de 8 tävlingar som genomfördes har c:a 810 spelare ställt upp och deltagit. Det betyder ett snitt på c:a 100 spelare per tävling. Vår målsättning i verksamhetsplanens specifika

19 Sida 19 av 19 mål för 2014 var att behålla snittet på deltagarantalet från 2013 som var 95 deltagare per tävling. Vi har genomfört de tävlingar som vi planerade förutom Finalen där vi fick för få anmälda för att genomföra tävlingen. De tävlingar som genomförts är Nationaldagsgolfen, Aktieslaget, Golfveckans 5 tävlingar och Två Generationer. Årets stora höjdpunkt var Lindöveckan som för året utökats till 5 dagars tävlingar med 615 deltagare varav c:a 28 % deltagare från andra golfklubbar. Tävlingarna genomfördes under bästa tänkbara förutsättningar med fantastiska prisbord, bra väder, entusiastiska deltagare, bra arrangemang och en hängiven tävlingsledning. Tävlingsansvariga vill för veckans succé även tacka Unipeg och speciellt Stefan Brikell. Utan en fantastisk uppställning från ett antal entusiaster i fråga om tävlingsledning, resurspersoner, scorekortregistrering och andra uppgifter hade vi inte kunnat genomföra vårt lokala tävlingsprogram. Jag vill tacka alla för tävlingsåret 2014 och samtidigt önska centrala tävlingskommittén lycka till då ni nu tar över ansvaret att genomföra 2015 års tävlingsprogram och hoppas att ni förvaltar det vi lokalt byggt upp på Lindö. Vi vill tacka alla medlemmar som genom sin närvaro skapat en klubbanda på Lindö. Vi vill särskilt tacka våra klubbvärdar för deras fantastiska insats under det gångna året. Vi vill också tacka Unipegs representanter, Pro, instruktörer, banarbetare och övriga för ett givande samarbetet under Under 2015 gäller en ny organisation som innebär att Lindö sorterar under Medlem och Tävling centralt. Vi önskar lycka till med den nya organisationen. Adolf Franzén Teamordförande Lindö

HGK Styrelseprotokoll 1/ 2015

HGK Styrelseprotokoll 1/ 2015 Protokoll: Styrelsemöte HGK Klubbstyrelse Möte nr: 1/2015 Plats: Lindö golfanläggning Mötestid: 8 dec 2013 klockan 20.30-21.30 Deltagare: Hans Gustavsson (HG), Per Liedstrand (PL), Louise Lindell (LL),

Läs mer

Huvudstadens Golfklubb Lindö

Huvudstadens Golfklubb Lindö Verksamhetsplan 2013 Teamet kommer att arbeta enligt en förenklad organisation som fastställts av huvudstyrelsen. Vi kommer att bestå av följande ledamöter: Ordförande Sekreterare + resursperson Juniorer

Läs mer

Huvudstadens GK Verksamhetsberättelse 2012

Huvudstadens GK Verksamhetsberättelse 2012 Sida 1 av 28 Sammanfattning Under 2012 genomfördes en stor medlemsundersökning med stor respons d v s 1 920 svar och en svarsfrekvens som var över 50 %. Vidare att hela 93 % av våra medlemmar har e-post,

Läs mer

Vision Vi skall vara inkluderande, utvecklande och låta våra juniorer ha roligt tillsammans samt respektera varandra.

Vision Vi skall vara inkluderande, utvecklande och låta våra juniorer ha roligt tillsammans samt respektera varandra. Juniorkommittén 2017 består av; Camilla Yngfalk, Håkan Moquist, Håkan Palo, Lars Hesselberg, Gunnar Olsson, Daniel Jansson, Pernilla Hemmingsson och Lena Johansson Verksamhetsplan 2017 Mission Juniorverksamheten

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Nulägesanalys Det blev en framgångsrik juniorverksamhet på Melleruds GK under 2014, även om antalet juniorer var mindre än förväntat. Under 2014 hade vi på Melleruds

Läs mer

Landskrona Golfklubb. Idrottsprogram. Reviderat 2013-01-15

Landskrona Golfklubb. Idrottsprogram. Reviderat 2013-01-15 Landskrona Golfklubb Idrottsprogram Reviderat 2013-01-15 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Idrottsprogram för Barn och Ungdom 3 2.1 Långsiktiga mål 3 2.2 Syfte 3 3. Föräldraengagemang 4 4. Organisation

Läs mer

Huvudstadens GK Protokoll höstmöte Sida 1

Huvudstadens GK Protokoll höstmöte Sida 1 Sida 1 Protokoll: HGK årsmöte höst 2014 Plats: Lindö golfanläggning Tidpunkt: 2014-12-08 19.00 21.25 Deltagare: 46 röstberättande medlemmar inklusive styrelsen. Ordförande Stefan Thorberg hälsade alla

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Sida 1 av 32. Huvudstadens Golfklubb. Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 Sida 1 av 32. Huvudstadens Golfklubb. Verksamhetsplan 2014 Sida 1 av 32 Huvudstadens Golfklubb Verksamhetsplan 2014 131209 Sida 2 av 32 Huvudstadens Golfklubb övergripande verksamhetsplan 2014 Denna inledande del är en sammanfattning av övriga verksamhetsplaner.

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Sida 1 av 32. Huvudstadens Golfklubb. Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 Sida 1 av 32. Huvudstadens Golfklubb. Verksamhetsplan 2014 Sida 1 av 32 Huvudstadens Golfklubb Verksamhetsplan 2014 131117 Sida 2 av 32 Huvudstadens Golfklubb övergripande verksamhetsplan 2013 Denna inledande del är en sammanfattning av övriga verksamhetsplaner.

Läs mer

Huvudstadens Golfklubb. Verksamhetsplan 2015 2014-12-08

Huvudstadens Golfklubb. Verksamhetsplan 2015 2014-12-08 Sida 1 av 27 Huvudstadens Golfklubb Verksamhetsplan 2015 2014-12-08 Sida 2 av 27 Huvudstadens Golfklubb övergripande verksamhetsplan 2015 Denna inledande del är en sammanfattning av övriga verksamhetsplaner.

Läs mer

Verksamhetsberättelse Huvudstadens Golfklubb 2011

Verksamhetsberättelse Huvudstadens Golfklubb 2011 Verksamhetsberättelse Huvudstadens Golfklubb 2011 Sammanfattning Vi har sedan 2005 gjort en långsiktig och medveten satsning för att bli en golfklubb som attraherar många och där det finns utrymme för

Läs mer

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål.

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål. Innehåll Verksamhetsplan Junior- och Elitverksamheten vid Sölvesborgs GK...3 Vision...3 Målsättning t o m 2015...3 Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål....3 Värdegrund...4 Handlingsplan

Läs mer

Verksamhetsberättelse Arboga GK Juniorverksamheten Utbildning, Träningsansvarig, Projektansvarig

Verksamhetsberättelse Arboga GK Juniorverksamheten Utbildning, Träningsansvarig, Projektansvarig Verksamhetsberättelse Arboga GK Juniorverksamheten 2016 Juniorkommittén 2016 Ronny Strand Peter Thelin Petra Sjöberg Benny Garman Stefan Ryberg Magnus Norgren Ordförande Sammankallande Utbildning, Träningsansvarig,

Läs mer

Hammarö GK Junior. Verksamhetsplan 2010

Hammarö GK Junior. Verksamhetsplan 2010 Hammarö GK Junior Verksamhetsplan 2010 Inledning Under 2009 hade vi på Hammarö GK 120 juniorer i träning med 27 aktiva ledare. De flesta hade möjlighet att träna 4 gånger per vecka. Vi hade serielag för

Läs mer

Verksamhetsplan HGK Junior Centralt 2013

Verksamhetsplan HGK Junior Centralt 2013 Verksamhetsplan HGK Junior Centralt 2013 Kort tillbakablick och inledning Inför säsongen 2012 ansökte HGK Junior och genomförde ett utvecklingsprojekt "Idrottslyftet". Projektet finansierades och genomfördes

Läs mer

Huvudstadens Golfklubb. Programförklaring 2014-2016

Huvudstadens Golfklubb. Programförklaring 2014-2016 Huvudstadens Golfklubb Revidering fastställd på årsmötet 141208 Programförklaring 2014-2016 Värderingar Vision Verksamhetsidé Övergripande mål Värderingar Huvudstadens Golfklubb står för följande fem värderingar

Läs mer

Betalning av utomhusträning, juniorläger och Skandia Cup

Betalning av utomhusträning, juniorläger och Skandia Cup Juniorblogg 2015 Vinterträning juniorer 2015-12-15 Nu är det hög tid att börja tänka på nästa golfsäsong. För att komma väl förberedda till den är det dags att börja träningen inomhus med oss. I år vill

Läs mer

Golfsäsongen 2012 G O L F K LU B B

Golfsäsongen 2012 G O L F K LU B B Golfsäsongen 2012 HUDIKSVALLS G O L F K LU B B Välkommen till säsongen 2012 Vintern är äntligen över och golfsäsongen drar igång. Årets program är fullt av aktiviteter som vi hoppas skall vara roliga och

Läs mer

Karlskoga GK. Junior och Elit utveckling. Värderingar och mål Styrdokument

Karlskoga GK. Junior och Elit utveckling. Värderingar och mål Styrdokument Karlskoga GK Junior och Elit utveckling Värderingar och mål Styrdokument 1 Innehåll VERKSAMHETSIÈ 3 VÄRDEGRUND 3 VISION 3 VERKSAMHETEN I KORTHET 4 VÅRA GRUPPER 4-6 TRÄNINGSGRUPPER GOLFKUL 7 JUNIOR CLUB

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016 ARLANDASTAD GOLFKLUBB. den 29 mars 2016 Skriven av: Styrelsen ARLGK

VERKSAMHETSPLAN 2016 ARLANDASTAD GOLFKLUBB. den 29 mars 2016 Skriven av: Styrelsen ARLGK VERKSAMHETSPLAN 2016 ARLANDASTAD GOLFKLUBB den 29 mars 2016 Skriven av: Styrelsen ARLGK VERKSAMHETSPLAN 2016 ARLANDASTAD GOLFKLUBB NÄR DU ÄLSKAR ATT SPELA GOLF. När vi planerar verksamheten i golfklubben

Läs mer

HGK styrelse, styrelsemöte

HGK styrelse, styrelsemöte Protokoll: HGK styrelse, styrelsemöte Möte nr: 5/2012 Plats: Lindö styrelserummet Mötestid: 2012-05-15, kl.18.30.30-21.00 Kallade: Stefan Thorberg (ST), Patrik Stålemark (PS), Per Liedstrand (PL), Berndt

Läs mer

Seniorkommitténs information om aktiviteter för år 2015

Seniorkommitténs information om aktiviteter för år 2015 Seniorkommitténs information om aktiviteter för år 2015 Albatross Golfklubb Seniorkommitté 2015 Bo Ödling Ordförande Tel. Jan bostad Lundmark 031-209012 - ansvarig Åre Tel. mobil bostad 0705 031 209013-552151

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Juniorkommittén

Verksamhetsplan 2014 Juniorkommittén Verksamhetsplan 2014 Juniorkommittén Inledning Under 2013 hade vi på Melleruds GK 15-talet juniorer i träning med 4 aktiva ledare. De flesta hade möjlighet att träna 2 gånger per vecka. Vi hade serielag

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 SÖLVESBORGS GOLFKLUBB HANDLINGSPLAN 1(7) Distribution: Styrelsen Reception Samtliga kommittéordföranden Hemsidan 2 HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 Sölvesborgs Golfklubb Attraktiv golfklubb

Läs mer

Idrottsprogram för Dalsjö GK

Idrottsprogram för Dalsjö GK DALSJÖ GOLFKLUBB Idrottsprogram för Dalsjö GK 2015-2019 Ett handlingsprogram för hela klubben Styrelsen 2015-03-05 Inledning, inriktning, vision, övergripande mål, delmål, långsiktiga mål, aktiviter, utbildning,

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Tönnersjö golfklubb 2016

Verksamhetsberättelse för Tönnersjö golfklubb 2016 Verksamhetsberättelse för Tönnersjö golfklubb 2016 Tönnersjö golfklubb har 491 medlemmar varav 263 greenfee medlemmar, 107 aktiva medlemmar, 82 nybörjarmedlemmar, tillkommer anställda, sekundära medlemmar

Läs mer

Grupp Inriktning Avgifter Golfkul 5-7 år Första kontakten med golf 500 kr (ink medlemskap)

Grupp Inriktning Avgifter Golfkul 5-7 år Första kontakten med golf 500 kr (ink medlemskap) Juniorgolf 2018 Hammarö GK Golf ska vara kul för alla. Det finns de som vill spela golf bara för att det är så himla kul och det finns de som drömmer om att bli lika bra som Jonas Blixt eller Anna Nordqvist.

Läs mer

Välkomna till Valldas juniorträning 2015

Välkomna till Valldas juniorträning 2015 Välkomna till Valldas juniorträning 2015 Välkomna till ett nytt golfår på Vallda Golf & Country Club och tack för ert engagemang under 2014! Det är fantastiskt roligt att få vara en del av Valldas juniorverksamhet

Läs mer

Junior- kalendern. www.sgdf.se

Junior- kalendern. www.sgdf.se Junior- kalendern 2015 www.sgdf.se Gemenskap, Glädje och Uppmuntran! Stockholms Golfförbund är ett organ för SGFs regionala verksamhet och skall inom ramen för detta verka för att utveckla golfidrotten

Läs mer

!! Verksamhetsberättelser 2010 och Verksamhetsplaner 2011

!! Verksamhetsberättelser 2010 och Verksamhetsplaner 2011 Verksamhetsberättelser 2010 och Verksamhetsplaner 2011 HaningeStrand Golfklubbs kommittéer 2011.03.07 " #$%&'()"*++ Verksamhetsberättelser 2010 Vid årsmötet 2010 informerade styrelsen om den nya organisationen

Läs mer

Huvudstadens Golfklubb. Verksamhetsplan

Huvudstadens Golfklubb. Verksamhetsplan Sida 1 av 14 Huvudstadens Golfklubb Verksamhetsplan 2017 2016-12-06 Sida 2 av 14 Huvudstadens Golfklubb övergripande verksamhetsplan 2017 Styrelsen har under hösten arbetat med en ny Programförklaring

Läs mer

Verksamhetsplan Seniorkommittén.

Verksamhetsplan Seniorkommittén. 1 Verksamhetsplan Seniorkommittén. 1. Vision: Utökad och förbättrad social verksamhet. Mål: Att få fler involverade i vår Seniorverksamhet. Strategier: Seniorgolf en gång i veckan. Gemensamma luncher vid

Läs mer

Agenda Informationsmöte

Agenda Informationsmöte JSM GULD 2014 Agenda Informationsmöte Presentation JEK och tränare 2014 bra och mindre bra Vad händer för nytt 2015? Information om träningen (när, var, hur, vem) Information om träningsavgift Golfskola

Läs mer

TÄVLINGSPROGRAM 2012

TÄVLINGSPROGRAM 2012 TÄVLINGSPROGRAM 2012 Tidsbokning 040-42 96 80 Tävling 040-42 96 81 Kansli 040-42 96 82 Klubbchef 040-42 96 83 Fax 040-42 96 84 Shop 040-42 96 85 Restaurang 040-42 96 86 E-mail: soderslattsgk@sslgk.se Hemsida:

Läs mer

Vreta Kloster GK Damkommitté

Vreta Kloster GK Damkommitté Vreta Kloster GK Damkommitté Verksamhetsberättelse 2012 Säsongen 2012, allmänt 3 Mål för säsongen 2012 3 Verksamhetsplanen 4 Genomförda tävlingar 5 Tisdagsgolf 5 Målarstegen 6 Ladies Tour 6 Klubbmästare

Läs mer

HGK Styrelseprotokoll 7/2014

HGK Styrelseprotokoll 7/2014 Protokoll: Styrelsemöte HGK Klubbstyrelse Möte nr: 7/2014 Plats: Hotel Onyria, Quinta da Marinha, Portugal Mötestid: 10-12 oktober 2014 Närvarande: Wolfgang Erbe (WE), Adolf Franzén (AF), Hans Gustavsson

Läs mer

Vidare uppvaktades Per Liedstrand med ett fyrfaldigt leve med anledning av sin 60-årsdag. BL fick i uppdrag att ordna

Vidare uppvaktades Per Liedstrand med ett fyrfaldigt leve med anledning av sin 60-årsdag. BL fick i uppdrag att ordna Agenda: HGK styrelse styrelsemöte Möte nr: 7/2012 Plats: Lindö Mötestid:, kl.19.00-21.30 Deltagare: Stefan Thorberg (ST), Patrik Stålemark (PS), Louise Lindell (LL), Berndt Lundberg (BL), Wolfgang Erbe

Läs mer

En nyhet inför årets säsong blir att klubbstyrelsen tar ett större operativt ansvar för klubbens verksamhetsområden.

En nyhet inför årets säsong blir att klubbstyrelsen tar ett större operativt ansvar för klubbens verksamhetsområden. Verksamhetsplan för Arlandastad GK 2015. Övergripande inriktning Verksamheten i Arlandastad Golfklubb bedrivs inom ramen för två huvudprogram, medlemsprogrammet respektive junior- och elitprogrammet. Verksamhetsplanen

Läs mer

Damkommittén. Vår målsättning med årets golf Enkelt Roligt Socialt

Damkommittén. Vår målsättning med årets golf Enkelt Roligt Socialt Damkommittén Ulrika Bjurner Ordförande Marianne Hesslow Kassör Kristina Wikander Information, webb Susan Breitholtz - Tävlingar Anette Forsberg - Måndagsgolfen Louise Ivstam - Tävlingar Vår målsättning

Läs mer

Välkomna till Valldas juniorträning 2014

Välkomna till Valldas juniorträning 2014 Välkomna till Valldas juniorträning 2014 Då var det dags att starta ett nytt golfår och denna säsongen bygger vi vidare på de senaste två säsongernas uppskattade koncept. Nytt för i år är att PO och Rikard

Läs mer

Agenda Informationsmöte

Agenda Informationsmöte Agenda Informationsmöte Presentation JEK och tränare Information om träningen (när, var, hur, vem) Information om träningsavgift Golfskola Tävlingsinfo Hemsidan Övrig info och frågor Tröjprovning Träning

Läs mer

Informationsmöte Juniorer 2013-04-10

Informationsmöte Juniorer 2013-04-10 Informationsmöte Juniorer 2013-04-10 Program Träningen Grönt kort och teori Aktiviteter Övriga tävlingar Juniorrepresentanter Information Övrigt Medlem/icke medlem MEDLEM: Fritt spel på banan hela säsongen,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 ÅGK Elit och Ungdom

Verksamhetsberättelse 2013 ÅGK Elit och Ungdom Verksamhetsberättelse 2013 ÅGK Elit och Ungdom 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Elit... 3 Elitjuniorer... 4 Juniorer och Miniorer... 5 Knattar... 6 Stipendier... 6 Kommittén... 6 2 Inledning Det har

Läs mer

Föräldramöte angående juniorgolf på Gripsholms GK säsongen 2016

Föräldramöte angående juniorgolf på Gripsholms GK säsongen 2016 Föräldramöte angående juniorgolf på Gripsholms GK säsongen 2016 Mariefred, 24 april 2016 Agenda Presentation Kort om verksamhetsplanen och juniorkommittén Säsongens kalender Träningsupplägg och utveckling

Läs mer

Nyhetsbrev #6 KM Årets medlem Ny enkät Höstårsmötet Fest 21:a oktober

Nyhetsbrev #6 KM Årets medlem Ny enkät Höstårsmötet Fest 21:a oktober Nyhetsbrev #6 KM Årets medlem Ny enkät Höstårsmötet Fest 21:a oktober Sida 1 av 5 Vänner, Inom kort får vi lägga ännu en framgångsrik säsong bakom oss. Men inte riktigt än, det finns fortfarande mycket

Läs mer

Öijareds Golfdamer 2017

Öijareds Golfdamer 2017 Öijareds Golfdamer 2017 Vi finns på facebook! Öijareds golf damer Välkommen att spela med oss. Alla kan vara med i våra arrangemang, från nybörjare till erfarna golfare. 1 Torsdagar Vi har alltid starttiderna

Läs mer

Fjällbacka GK. Tävlingsprogram 2016. Bokning 0525-311 50 Reception/Kansli 0525-311 50 Shop 0525-315 60 fjallbacka.gk@telia.com www.fjallbackagk.

Fjällbacka GK. Tävlingsprogram 2016. Bokning 0525-311 50 Reception/Kansli 0525-311 50 Shop 0525-315 60 fjallbacka.gk@telia.com www.fjallbackagk. Fjällbacka GK Tävlingsprogram 2016 Bokning 0525-311 50 Reception/Kansli 0525-311 50 Shop 0525-315 60 E-mail fjallbacka.gk@telia.com Hemsida www.fjallbackagk.se TÄVLINGSBESTÄMMELSER Anmälan: Anmälan skall

Läs mer

Nyhetsbrev Årjängs Golfklubb

Nyhetsbrev Årjängs Golfklubb 2016 11 20 Nyhetsbrev Nu närmar sig året sitt slut och det är hög tid att sammanfatta verksamhetsåret. Vill man så kan man fortsätta att spela golf i vår otroligt fina golfhall. Perfekt nu när det blir

Läs mer

En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut..

En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut.. Sida 1 av 6 En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut.. Efter att ha öppnat tidigt, samt genomlidigt den kallaste maj månad i mannaminne, fick säsongen äntligen fart i augusti och vi hade

Läs mer

Huvudstadens GK Klubbstyrelse

Huvudstadens GK Klubbstyrelse Huvudstadens GK Klubbstyrelse Protokoll: HGK styrelse, styrelsemöte Möte nr: 3/2012 Plats: Lindö, konferensrummet Mötesdatum: 2012-03-13 Närvarande: Stefan Thorberg (ST), Per Liedstrand (PL), Berndt Lundberg

Läs mer

TÄVLINGSKONFERENS 15/11 2014

TÄVLINGSKONFERENS 15/11 2014 TÄVLINGSKONFERENS 15/11 2014 PRESENTATION, PROGRAM OCHINLEDNING PRESENTATION Pierre Oksanen, Tävlingskommittén Hasse Pettersson, Juniorkommittén PROGRAM 09.00 Inledning 09.15 Återblick från säsongen/statistik

Läs mer

Lite kvar. Semestertävlingen, Huller om buller och Fore golf ställdes in, ett alldeles för svalt intresse var orsaken till det.

Lite kvar. Semestertävlingen, Huller om buller och Fore golf ställdes in, ett alldeles för svalt intresse var orsaken till det. Lite kvar Sommaren har passerat och så även sensommaren. Hösten närmar sig obevekligt och så även slutet på denna säsong av golfande. Vår bana börjar även den ikläda sig höstskruden, grönskan börjar avta

Läs mer

Stegen. Träningsgrupper för Åkersberga. GK s ungdomar 2011

Stegen. Träningsgrupper för Åkersberga. GK s ungdomar 2011 Stegen Träningsgrupper för Åkersberga GK s ungdomar 2011 Putter Wedge Hybrid Rescue Spoon Driver Officiellt hcp + 36 Anki, Knatte,Fnatte,, Tjatte Knatteskoj Knatteskoj I den här knattegruppen finns det

Läs mer

FORE. Finaste banan någonsin! Sommar, golfvecka och allsång Årets klubbmästare korade Det händer på banan i höst och vinter

FORE. Finaste banan någonsin! Sommar, golfvecka och allsång Årets klubbmästare korade Det händer på banan i höst och vinter FORE Nyheter från Askersunds Golfklubb. Nummer 3, 2014. Finaste banan någonsin! Sommar, golfvecka och allsång Årets klubbmästare korade Det händer på banan i höst och vinter I skrivande stund är säsongen

Läs mer

Idrottsprogram. Mälarö GK Skytteholm

Idrottsprogram. Mälarö GK Skytteholm Idrottsprogram Mälarö GK Skytteholm På Mälarö GK Skytteholm är golf en idrott som inriktar sig på att spelaren ska må bra, erhålla upplevelser och prestera mer. 1 INLEDNING... 3 VÄRDEGRUND FÖR MÄLARÖ GK

Läs mer

Kårsta Golfklubb/ Styrelsens verksamhetsberättelse/ Utgåva 1/2014-03-04/

Kårsta Golfklubb/ Styrelsens verksamhetsberättelse/ Utgåva 1/2014-03-04/ 1 Styrelsens verksamhetsberättelse 2014 2 Inledning Verksamhetsåret 2014-01-01 12-31. 2014 har varit ett bra år för klubben med mycket aktivitet både sportsligt och med arbetet att utveckla klubben att

Läs mer

Verksamhetsplan Seniorkommittén Vreta Kloster GK

Verksamhetsplan Seniorkommittén Vreta Kloster GK Verksamhetsplan 2016-2017 Seniorkommittén Vreta Kloster GK Vision 3 Ledord 3 Värderingar 3 Organisation 3 Verksamhet 4 Klubbtävlingar 4 Regiontävlingar 4 Resor 5 Resursgrupp 5 Målsättning 5 2 (5) Vision

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2017 ARLANDASTAD GOLFKLUBB

VERKSAMHETSPLAN 2017 ARLANDASTAD GOLFKLUBB VERKSAMHETSPLAN 2017 ARLANDASTAD GOLFKLUBB Skriven av: Styrelsen ARLGK den 5 februari 2017 Verksamhetsplan 2017 ARLANDASTAD GOLFKLUBB NÄR DU ÄLSKAR ATT SPELA GOLF. När vi planerar verksamheten i golfklubben

Läs mer

Kalmar GK, Junior Kick Off 2015

Kalmar GK, Junior Kick Off 2015 Kalmar GK, Junior Kick Off 2015 Alla hälsades välkomna utanför klubbhuset. Pierre delade in samtliga juniorer i respektive träningsgrupp. Jacob och Jacob tog hand om Golfkul Spel och lek Eva och Håkan

Läs mer

TÄVLINGSINFORMATION. hemsida www.karlstadgk.se under Kommitté/Damkommittén/ Tävlingar.

TÄVLINGSINFORMATION. hemsida www.karlstadgk.se under Kommitté/Damkommittén/ Tävlingar. TÄVLINGSINFORMATION ANMÄLAN till 18 hålstävlingar och 9-hålstävling anmäles senast klockan 17.00 måndag före tävling antingen på www.golf.se/min golf eller ring receptionen (054-866353) om inte annat anges.

Läs mer

HGK Strategikonferens 2015

HGK Strategikonferens 2015 Protokoll: Strategikonferens och styrelsemöte HGK Klubbstyrelse Möte nr: 7/2015 Mötestid: 9-12 oktober 2015 enligt program Närvarande: Stefan Thorberg (ST), Hans Gustavsson (HG), Berndt Lundberg (BL),

Läs mer

Skoghalls Innebandyklubb

Skoghalls Innebandyklubb Verksamhetsberättelse Skoghalls Innebandyklubb 2013-2014 Säsongen Föreningens 28:e säsong var den andra i Hammarö Arena. Säsong två brukar ju anses som tuff i idrottens värld. Man går in i någon sorts

Läs mer

NVGF projektplan för juniorutveckling 2013

NVGF projektplan för juniorutveckling 2013 NVGF Juniorprojektet 2013 Sida 1 (8) NVGF projektplan för juniorutveckling 2013 Allmänt I samband med Norr- och Västerbottens golfförbunds planeringskonferens i Piteå den 21-22 november 2009 tog ordförande

Läs mer

Juniorverksamheten 2011 Föräldramöte. Vallda G&CC 2011-01-23

Juniorverksamheten 2011 Föräldramöte. Vallda G&CC 2011-01-23 Juniorverksamheten 2011 Föräldramöte Vallda G&CC 2011-01-23 Agenda 1. Pågående aktiviteter 2. Vallda Golf Junior- och Elitklubb 3. Juniorverksamheten 2011 4. Tävling 5. Vägen mot officiellt hcp 6. Samarbete

Läs mer

Sjöbo Golfklubbs Juniorverksamhet 2017

Sjöbo Golfklubbs Juniorverksamhet 2017 Sjöbo Golfklubbs Juniorverksamhet 2017 Vår vision Sjöbo GK ska vara den bästa platsen och det naturliga valet för de som vill utöva golf. Vi vill även ge alla barn och ungdomar möjligheten att spela på

Läs mer

Årsmöteshandlingar. Hälla GK

Årsmöteshandlingar. Hälla GK Årsmöteshandlingar Hälla GK till årsmöte den 31 mars 2009 Innehåll Verksamhetsberättelse 2009 Händelser under året Årsredovisning med förvaltnings- och revisionsberättelse Verksamhetsplan 2010 Budgetförslag

Läs mer

Sammanfattning Damgolf 2015

Sammanfattning Damgolf 2015 Sammanfattning Damgolf 2015 Damernas säsongsavslutning 2015-09-26 Vilken härlig avslutningskväll Säsongen 2015 avslutades med golftävling, mingel, puttningstävling, prisutdelning, lotteri och en god middag

Läs mer

Page 1 of 9. Datum Tour Omgång

Page 1 of 9. Datum Tour Omgång Page 1 of 9 Datum Tour Omgång Skandia Tour Elite 017-09-08--10 (3 dgr) Skandia Tour Elite (Skandia Junior Open) Omgång 6 Skandia Tour Future 017-05-13(1dgr) Skandia Tour Future Omg 1 P/F 017-06-10(1dgr)

Läs mer

Informationsmöte Juniorer Tävling

Informationsmöte Juniorer Tävling Informationsmöte Juniorer 2015-04-01 Tävling Program Träningen Förmåner och skyldigheter Aktiviteter Tävlingar Information Övrigt Tävlingsgrupper Det här är träningen för dig som har ambitioner med din

Läs mer

Bryngfjordens GK, verksamhetsplan 2015

Bryngfjordens GK, verksamhetsplan 2015 Bryngfjordens GK, verksamhetsplan 2015 Bryngfjordens GK samarbetar på olika vis med Bryngfjorden Golf AB som äger och förvaltar golfbanan, Bryngfjordens Fastighets AB som förvaltar klubbhuset samt krögaren

Läs mer

Hej Vänner, Säsongen rullar på och vi närmar oss golfveckan. På banan är det lugnare än på länge och vi har gott om starttider.

Hej Vänner, Säsongen rullar på och vi närmar oss golfveckan. På banan är det lugnare än på länge och vi har gott om starttider. Nyhetsbrev #6 2014 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen rullar på och vi närmar oss golfveckan. På banan är det lugnare än på länge och vi har gott om starttider. Att vår bana är uppskattad märks klart från

Läs mer

Hammarö GK:s Juniorverksamhet 2 14

Hammarö GK:s Juniorverksamhet 2 14 Hammarö GK:s Juniorverksamhet 2 14 Vinterträning tisdagar 18.00-19.30 start 14 januari. Golfkalas 26 april, 5 juli, 10 augusti, 27 september, om vi vill! Kvällsträning fram till sommarlovet, fler träningar

Läs mer

Säsongen 2016 från början till slut

Säsongen 2016 från början till slut Säsongen 2016 från början till slut Tävlingsstatistik, 18-hålsbanan 2016 2015 Antal starter 1 173 + 12 % Antal spelare 117 + 2 % - varav spelare med fler än 10 tävlingar 49 + 6 % Tävlingsformer Poängbogey

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 IBF Borlänge Verksamhetsåret 2014-2015 Medlemmar Antalet medlemmar i föreningen under året har uppgått till 571 st. Fördelningen är 77 st. ledare, lagföräldrar, styrelse samt

Läs mer

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhetsidé Allerum GK är en golfklubb, som är verksam på Allerum Golf AB:s anläggning och som har lokal förankring i Helsingborg med omnejd Värdegrund Våra

Läs mer

INBJUDAN TILL CITROËN GOLF TOUR 2009. www.citroëngolftour.se SPORTS

INBJUDAN TILL CITROËN GOLF TOUR 2009. www.citroëngolftour.se SPORTS INBJUDAN TILL CITROËN GOLF TOUR 2009 www.citroëngolftour.se SPORTS 08Tack! Den tionde upplagan av Citroën Golf Tour blev en ännu större succé än tidigare år. Tack alla ni som deltagit i de lokala klubbtävlingarna,

Läs mer

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #2 2015 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen är i full gång även om värmen ännu uteblivit. Verksamheten är också i full gång och ni har väl inte missat alla träningar, tävlingar och andra roliga

Läs mer

Vi har ett av Stockholms mest centrala lägen intill Järva Krog i Solna där E4 och E18 korsar varandra.

Vi har ett av Stockholms mest centrala lägen intill Järva Krog i Solna där E4 och E18 korsar varandra. Nybörjarkurser "Grönt Kort" 2014! Vi har ett av Stockholms mest centrala lägen intill Järva Krog i Solna där E4 och E18 korsar varandra. FairWay Golf Ulriksdals golftränare under 2014 är Gustaf Ehrnrooth

Läs mer

Verksamhetsplan Seniorkommittén Vreta Kloster GK

Verksamhetsplan Seniorkommittén Vreta Kloster GK Verksamhetsplan 2017-2018 Seniorkommittén Vreta Kloster GK Vision 3 Ledord 3 Värderingar 3 Organisation 3 Verksamhet 4 Klubbtävlingar 4 Regiontävlingar 4 Resor 5 Resursgrupp 5 Målsättning 5 2 (5) Vision

Läs mer

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhetsidé Allerum GK är en golfklubb, som är verksam på Allerum Golf AB:s anläggning och som har lokal förankring i Helsingborg med omnejd med tyngdpunkt

Läs mer

Förvaltningsberättelse för verksamhetsår 2012

Förvaltningsberättelse för verksamhetsår 2012 Förvaltningsberättelse för verksamhetsår 2012 Allmänt om verksamheten Kalix Golfklubbs syfte och ändamål är att bedriva och utveckla den idrottsliga golfverksamheten i Kalix Kommun fysiskt, mentalt, och

Läs mer

www.brastadgolfcenter.nu/golfklubb Ordinarie årsmöte, Brastad GK Plats: Stångenäs AIS klubbstuga Datum 2009-02-14 Tid: 13:00 Förslag till dagordning 1 Öppnande 2 Fastställande av röstlängd 3 Fastställande

Läs mer

Verksamhetsidé. Värdegrund. Vision. Vi ska erbjuda:

Verksamhetsidé. Värdegrund. Vision. Vi ska erbjuda: Verksamhetsidé Vi ska erbjuda: en golfanläggning med hög kvalitet och hög tillgänglighet en attraktiv golfklubb, i trivsam miljö, för både befintliga och nya medlemmar en social samvaro som bygger på demokrati,

Läs mer

JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK

JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK VIKSJÖ GK NR 7, 2012 JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK Juniorverksamheten på Viksjö GK Målsättning: Att kunna vara en idrottare i golf! Stödja barn och ungdomars utveckling från Golfkul till Knatte mot Elit! Ledare

Läs mer

HGK Styrelseprotokoll 8/2014

HGK Styrelseprotokoll 8/2014 Agenda: Styrelsemöte HGK Klubbstyrelse Möte nr: 8/2014 Plats: Lindö Mötestid: 11 november 2014 18-21 Kallade: Wolfgang Erbe (WE), Adolf Franzén (AF), Hans Gustavsson (HG), Per Liedstrand (PL), Louise Lindell

Läs mer

Informationsmöte Juniorer 2016-04-13 Tävling

Informationsmöte Juniorer 2016-04-13 Tävling Informationsmöte Juniorer 2016-04-13 Tävling Program Träningen Förmåner och skyldigheter Aktiviteter Tävlingar Information Övrigt Tävlingsgrupper Det här är träningen för dig som har ambitioner med din

Läs mer

Huvudstadens Golfklubb. HGK Programförklaring 2010-2013 (4 års plan)

Huvudstadens Golfklubb. HGK Programförklaring 2010-2013 (4 års plan) Huvudstadens Golfklubb HGK Programförklaring 2010-2013 (4 års plan) Värderingar Vision Verksamhetsidé Övergripande mål Värdegrund Junior och elitverksamhet Uppdatering 100830 Värderingar Huvudstadens Golfklubb

Läs mer

Informationsmöte Juniorer 2014-04-09

Informationsmöte Juniorer 2014-04-09 Informationsmöte Juniorer 2014-04-09 Program Träningen Grönt kort och teori Aktiviteter Övriga tävlingar Juniorrepresentanter Information Övrigt Medlem/icke medlem MEDLEM: Fritt spel på banan hela säsongen,

Läs mer

Vreta Kloster GK Junior & Elitkommittén. Verksamhetsberättelse 2015. Version 1.0

Vreta Kloster GK Junior & Elitkommittén. Verksamhetsberättelse 2015. Version 1.0 Vreta Kloster GK Junior & Elitkommittén Verksamhetsberättelse 2015 Version 1.0 Innehåll VERKSAMHETEN... 3 GOLFKUL... 3 GOLFÄVENTYRET GRÖNA KORTET... 3 UTVECKLING OCH BREDDGRUPPER... 4 UTVECKLING JSM...

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Juniorverksamheten Hammarö Golfklubb

Verksamhetsplan 2014 Juniorverksamheten Hammarö Golfklubb Verksamhetsplan 2014 Juniorverksamheten Hammarö Golfklubb Nulägesanalys Vi i Hammarö GK har två instruktörer som sköter träning och träningsplaneringen har 20 ledare som är med och hjälper till i vår verksamhet

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Datum: Måndag den 13 april 2015. Plats: Ringenäs Golfklubb Närvarande: Jan-Olof Svensson, Bo Eliasson, Gunilla Björkman, Martin Engström, Peter Ljungkvist,

Läs mer

Juniorkommittén, kontaktuppgifter

Juniorkommittén, kontaktuppgifter Välkommen Vi skall inspirera juniorer att söka sig till tävlingsverksamheten som vänder sig till alla kunskapsnivåer och är en del av gemenskapen. Utöver detta skall det ges möjlighet till utveckling och

Läs mer

Vreta Kloster GK Junior & Elitkommitte n. Verksamhetsbera ttelse 2012. Version 1.0

Vreta Kloster GK Junior & Elitkommitte n. Verksamhetsbera ttelse 2012. Version 1.0 Vreta Kloster GK Junior & Elitkommitte n Verksamhetsbera ttelse 2012 Version 1.0 Innehåll VERKSAMHET 2012... 4 GOLFKUL... 4 GOLFÄVENTYRET GRÖNA KORTET... 4 UTVECKLING PAR, BIRDIE... 5 UTVECKLING EAGLE,

Läs mer

Prel. VERKSAMHETSPLAN KANSLI/SHOP 2017

Prel. VERKSAMHETSPLAN KANSLI/SHOP 2017 KANSLI/SHOP 2017 Jörgen Carlsson som klubbchef svarar för samordning och ledning för den dagliga driften av klubben. Verksamheten vid kansliet är att ge service till bl.a. klubbens medlemmar, greenfeegäster,

Läs mer

NYHETSBREV. Våren 2016

NYHETSBREV. Våren 2016 NYHETSBREV Våren 2016 Hej alla golfare i Lanna GK! Våren är på gång, även om det fortfarande ligger lite snö på marken. Många är vi väl som längtar efter våren och gröna gräsmattor och fina golfdagar.

Läs mer

Medlemsundersökning Hagge GK 8 28 Oktober, Standardrapport Del 2

Medlemsundersökning Hagge GK 8 28 Oktober, Standardrapport Del 2 Medlemsundersökning Hagge GK 8 28 Oktober, 2011 Standardrapport Del 2 1 Kön Kvinna 29,8% 134 Man 70,2% 315 Svarande 449 Inget svar 0 2 Ålder Yngre än 21 år 3,1% 14 21-30 år 5,6% 25 31-40 år 11,1% 50 41-50

Läs mer

Vi skall naturligtvis också trycka upp något exemplar att sätta upp på vår anslagstavla.

Vi skall naturligtvis också trycka upp något exemplar att sätta upp på vår anslagstavla. Våren är äntligen här! I skrivande stund är det 16 grader varmt ute och värmen är fantastisk. Äntligen får man sätta sig i solen och njuta, åka till golfbanan och spela golf och träffa härliga och trevliga

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 IFK GÖTEBORG BOWLING

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 IFK GÖTEBORG BOWLING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 IFK GÖTEBORG BOWLING VÅREN 2016 Vilken vår vi haft. Rättare sagt hela säsongen har varit helt fantastisk. Vi stod som segrare i båda våra serier. Vi har nått alla våra mål. Vi

Läs mer

Verksamhet och Målsättningar juniorer Lidingö GK. 1. Mål

Verksamhet och Målsättningar juniorer Lidingö GK. 1. Mål Verksamhet och Målsättningar juniorer Lidingö GK 1. Mål 2. Organisation 3. Indelning träningsgrupper 4. Professionell träning 5. Rekrytera, utveckla och behålla ledare 6. Lidingös lilla gröna 7. Duktiga

Läs mer

NVGF projektplan för juniorutveckling 2012

NVGF projektplan för juniorutveckling 2012 Sida 1 (9) NVGF projektplan för juniorutveckling 2012 Allmänt I samband med Norr- och Västerbottens golfförbunds planerinskonferens i Piteå den 21-22 november 2009 tog ordförande för distriktets klubbar

Läs mer