Verksamhetsberättelse 2014 Sida 1 av 19

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2014 Sida 1 av 19"

Transkript

1 Sida 1 av 19 Sammanfattning Under 2014 fortsatte glädjande antalet medlemmar att öka. På samma sätt ökade också antalet banor genom Unipeg. Det som framkom redan i vår undersökning 2013 är att vi har överlägset och bäst tillgänglighet och möjlighet till spel som ingen annan klubb kan göra i Stockholm. Kopplat till prisvärdhet och utbud i verksamheten har vi kommit långt. Vårt fokus på banorna kvarstår och här ligger ju ansvar på Unipeg och de som anlitas för underhåll. Klubbstyrelsen är inför säsongen 2015 mer hoppfulla att banorna och övrigt kring våra banor kommer lyfta succesivt till en ny bättre nivå. Detta grundar sig på att nu Unipeg har tagit ansvar för underhåll själva och att personalen har utökats. Allt kommer inte hända 2015 men vi tror att det märkbart kommer göra skillnad. Under årsmötet i december klubbades också att styrelsen inför ett nytt verksamhetsområde som kallas HGK Arena som syftar till att förstärka kompetens och ännu bättre vara kravställare som kund till Unipeg. Detta kommer processas under våren Under säsongen 2014 hade vi ca besök på vår webbsida i veckan. Under 2014 fortsatte vår Facebookgrupp att växa och mer än fördubblades. Per årsskiftet 14/15 hade den passerat medlemmar (+500). För att vara en stor klubb har vi jämfört med övriga Golfsverige ett lågt snitt HCP (under 20). Vi tror detta är ett fortsatt resultat av klubbens stora idrottsfokus där vi under flera år har satsat på ett omfattande tävlingsutbud för alla typer av golfare likväl som våra egna tourer, bredd och elit inom junior och medlemsgolf på våra anläggningar. Detta gällde även under 2014 med ca 230 tävlingar inklusive våra egna tourer och ett 20-tal serielag som märkets därute i Stockholms golfdistrikt. Massor av seriesegrare och insatser som lämnar avtryck, mer om detta under HGK Idrott. På Kick-off den 10 maj hade vi som vanligt fullbokat med massor av glada golfare. Denna gång genomförde vi också Kick-off med middag för de som ville stanna kvar o njuta av kvällen i glada golfares lag. Vår Supporterklubb växte och den sista augusti genomfördes Supportermästerskapet för fjärde året i rad. Under 2015 gör vi en paus i denna satsning då vi inte känner att vi får till det riktigt.. Innan året var slut hade vi som vanligt en Capital Cup, denna gång på Parkbanan och Lindö. Även denna tillställning var mer än fullbokad. För tredje gången genomfördes den med Viksbergs GK inbjudna. Under 2015 har styrelsen beslutat att Capital Cup endast är öppen för HGK medlemmar och mellan de tre HGK anläggningarna som det en gång började. Innan det blev vinter hade vi också en välbesökt verksamhetskonferens som numera har blivit en tradition i november. Denna gång presenterades också en ny organisation som succesivt integreras under Mot bakgrund av att Unipeg ändrar sin organisation kommer sannolikt klubbstyrelse och verksamhetsansvariga att anpassas för detta också under För klubbstyrelsen Stefan Thorberg Klubbordförande

2 Sida 2 av 19 Styrelsen Under 2014 har styrelsen haft åtta protokollförda ordinarie styrelsemöten, ett strategimöte samt sex möten med Unipeg plus mängder av mail och telefonmöten under året. Vidare har styrelsen varit representerad på möten med Stockholm Golfdistriktförbund (SGDF) plus Svenska Golfförbundets (SGF) förbundsmöte. Styrelsen har också varit värdar för Kick-off, Capital Cup och verksamhetskonferens samt två årsmöten under Styrelsen sammansättning under året har varit följande: Klubbstyrelse Stefan Thorberg Berndt Lundberg Patrik Stålemark Per Liedstrand Louise Lindell Wolfgang Erbe Adolf Franzén Hans Gustavsson Åke Pihlanen Jan Rosing Adjungerade Klubbordförande, stf. Ordförande HGK Idrott Ekonomi samt Klubbsamordnare Sekreterare Webb- och informationsansvarig Teamordförande Riksten Teamordförande Lövsättra Teamordförande Lindö Ordförande HGK Tävling & Utbildning Ordförande HGK Junior Ordförande HGK Elit Johan Molander - Ungdom Styrelsearbete för att stärka klubbkänsla och social trevnad Styrelsen i HGK arbetar konsekvent efter ett styrelseschema och en arbetsordning som sattes 2008, givetvis med uppdateringar årligen. Styrelsens arbete i symbios med en projektorganisation har bidragit naturligt till att det finns flera centrala resurspersoner som adjungeras styrelsen. Totalt har klubben ca 70 personer som arbetar ideellt uppdelat i; klubbstyrelse, tre team per anläggning, centrala kommittéer för Tävling & Utbildning, Junior och Idrott och resten i övriga lokala kommittéer per anläggning. Detta innebär ca timmar varje år av ideellt arbete. Utöver årsmöten, Kick-off och andra klubbmöten har vi årligen dels en strategiweekend för styrelsen och dels en verksamhets- och idrottskonferens för alla. Här har fokus varit att just vara framtidsorienterade och se möjligheter snarare än hot. Detta har inneburit att vi vågat ta flera nya grepp. Dessutom har det genererat en satsning på juniorer och idrott som vi också tror är en del av framgångsresan. Detta parat med att se golfbanan som mötesplats med utrymme för sociala aktiviteter där alla trivs bidrar till ökad klubbkänsla. Detta bidrar till att det finns en stolthet att tillhöra Huvudstadens GK. På höstårsmötet 2013 klubbades vår nya programförklaring för Klubbstyrelsen har påbörjat resan för att möta de mål som finns uppsatta. Mot bakgrund av att Unipeg har ändrat och tillfört en hel del nytt kommer klubbstyrelsen se över Programförklaringen och om den behöver revideras på några punkter. Översyn av stadgar och avtal är också en del av detta arbete.

3 Sida 3 av 19 Kort HGK historik Eftersom Huvudstadens Golfklubb (HGK) består av tre anläggningar (Lövsättra, Riksten och Lindö) finns en utmaning redan från början d v s att bygga klubbkänsla med en klubb och tre anläggningar. Huvudstadens GK har fungerat med dessa preferenser sedan hösten Ett intensivt arbete med att koordinera anläggningarnas arbete påbörjades under 2006 och till hösten beslutades klubbens första 3-års plan Här fanns ett flertal mål med, både utifrån klubben som helhet likväl som utifrån verksamhet och anläggning, 80 % av målen nåddes. Under 2007 beslutades nya stadgar för klubben som hade genomgått en omfattande översyn med synkning till SGDF och SGF samt med mer tydlighet för Huvudstadens Golfklubb. Under 2007 inledde också HGK löpande möten med ledningen för Huvudstadens Golf AB (Capital Golf AB 2011) för att öka transparensen och nyttan för medlemmarna samt synkning av tävlingar och övrig verksamhet med den kommersiella verksamheten. Säsongen avslutades 2007 med en nyinstiftad och kul tävling Capital Cup som är en s. k Ryder Cup mellan anläggningarna i syfte att bygga klubbkänsla. På höstmötet beslutades att följa SGDF: s rekommendation om att fortsättningsvis ha två årsmöten (höst och vår). Under hösten beslutades även en ny organisation med bl. a en central kommitté för Tävling samt bättre central synkning för juniorverksamheten. Dessutom togs beslut om en mer projektorienterad verksamhet i övrigt. Allt detta ledde till att klubbstyrelsen utökades i antal och flera centrala resurspersoner tillsattes som adjungerade. Under 2008 ökade tävlingsaktiva deltagare dramatiskt dels genom att den nya tävlingskommittén gjorde ett omfattande arbete (30 tävlingar med alla spelformer för alla nivåer) och dels genom att vi frekvent skickade ut nyhetsmejl som gjorde att alla tävlingar var mer eller mindre överbokade. Under året genomfördes också Kategori DM på Lindö. Under året bildades en central damkommitté som bidrog till alltmer aktivt deltagande av damer i tävlingar och aktiviteter under På höstmötet formaliserades detta samtidigt som junior och idrott delades upp i HGK Junior och HGK Idrott. Under hösten lanserades även klubbens egen tour nämligen HGK Tour och HGK Senior Tour för att ge utrymme för de bästa att kunna spela HCP rundor under tävlingsrelaterade former. Även detta blev snabbt en succé och vi vet att det pratas om detta i distriktet! Under 2009 ökade antalet serielag i klubben från 10 till 15 lag och på samma sätt som 2008 vann 4 lag sina serier och under 2010 tillkom ytterligare 2 lag och fem av klubbens lag vann sina serier. Under 2011 hade vi rekord med inte mindre än 7 seriesegrare. Till 2012 som konsekvens av fusionen med Lindö GK hade klubben 28 serielag med representation i alla ålderskategorier Under 2009 påbörjades arbete med en elitsatsning som formaliserades inpå Klubbens idrottssatsning som påbörjades redan 2008 fick nu full kraft med många framgångar. Parallellt med detta blommade även vår juniorverksamhet ut på alla anläggningar. Lövsättra hade redan påbörjat detta flera år tidigare men nu kom även övriga anläggningar igång ordentligt.

4 Sida 4 av 19 Under 2011 hade klubben några spelare som nu hunnit till Nordea Tour kval, deltagande i landslag och i den absoluta toppen av distriktets elitjuniorer. Under 2012 sattes äntligen formerna för HGK Junior som har varit en process under många år. Vi har flyttat fram positionerna vartefter och kunnat implementera Grönt Ljus med mera. Under året har denna organisation fått en plattform som känns än mer långsiktig och spännande för fortsatt utveckling. Under året har dialogen mellan HGK och Capital Golf intensifierats i ännu högre grad. Inte bara i banor och anläggning utan också för samarbete i marknadsföring och kommunikation. Ett led i detta var starten av projektet för en ny webbplattform som lanseras till säsongen I slutet av året bytte också Capital Golf ägare och HGK ser fram emot både fortsatt arbete och ännu mer kreativitet och struktur för att möta framtidens krav och behov. Under 2014 har alla som vanligt varit goda ambassadörer för vår klubb. Precis som under flera år i följd, har vi dessutom många lag som vunnit sin serie. Inte mindre än 8 seriesegrare sätter Huvudstadens GK på en självklar plats i distriktet som den främsta golfklubben med fokus på idrott under Det är förstås riktigt kul att framgångarna syns i alla åldrar och på såväl dam- som herrsidan. Extra roligt är förstås den satsning vi gjort och gör inom elit, där våra elitgrabbar formligen sopar banan med motståndarna och dessutom på allra högsta nivå. Detsamma gör tjejerna i Stockholmsserien! Under 2014 blev vår partner Unipeg en helt ny aktör med ett offensivt satsande på nya anläggningar och banor. När vi går in i 2015 har utbudet utökats till att nu omfatta 17 banor! Från Klubbstyrelsen tycker vi naturligtvis detta är positivt men har samtidigt kännt under året att vi inte går i takt då vårt fokus förstås också är våra hemmabanor och övrigt som är kopplat till klubbverksamhet. Förhoppningen är att vi kommer bättre i takt under Stockholm april 2015 Stefan Thorberg, Klubbordförande

5 Sida 5 av 19 Detaljerade verksamhetsberättelser för centrala kommittéer och lokala team HGK Idrott Ordföranden arrangerade en större Idrotts- o verksamhetskonferens under hösten 2014 och kommittén eller delar av den har haft ett flertal möten under övriga delar av året. Syftet har varit att dels samla alla resurspersoner samverka dels för att gemensamt kunna dra upp riktlinjerna för en tydlig verksamhet och förbättrade resurser för både idrott och junior långsiktigt. Flera av mötena har också varit operativa för att säkerställa aktiviteter och tävlingar. HGK Idrottskommitté 2014 har bestått av följande personer; Stefan Thorberg Jan Rosing My Rydin Daniel Hansson Rein Sule Åke Pilhanen Berndt Lundberg Ordförande Ansvarig HGK Elit, herrlag och program/kalender Damlag och elitsatsning dam samt program o kalender HGK Tour HGK Senior Tour HGK Junior Tour Samordning Det är fantastiskt glädjande att återigen kunna konstatera att vi sätter avtryck i Stockholm, i seriespel likväl som nationellt spel. Med stor stolthet räknar jag in inte mindre än ÅTTA seriesegrare nu när säsong 2014 är avslutad. Otroligt! Extra roligt är att vår satsning på idrott och extra stöd för serielagen ger frukt och återbäring. Tjejerna sopar rent i Stockholmsserien och flyttas upp liksom D50. Killarna går All in och krossar i båda lagen och dessutom i nationella spelet. H65 match lag 2 vinner och H65 Slag lag 1 vinner och visar att det inte är något fel på gubbarna heller. Till övriga riktar jag ett stort tack för att ni kämpat väl och för er som blev nedflyttade är det bara att knyta näven och komma tillbaka till nästa säsong. Alla är vinnare som satsar på golf som idrott. Som kuriosa kan nämnas att vi under senaste fem åren aldrig haft mindre än fem seriesegrare! Alla delar inom HGK Idrott samverkar med klubbens PGA Pron. i träningsverksamhet. Detta sker både via kommittén och genom lagledare i serielagen. Fortsatt samverkan fanns också under 2014 men det är oklart hur detta kommer se ut m h t förändringar från Unipeg under Här sker också en integrering med HGK Elit, Dam och Herr i samverkan med JK kommittén. Under 2014 blev Order of Merit för fjärde året kopplad till HGK Tour och KM en fortsatt succé. Klubbens vinnare blev; Carl Jismark i herrklassen och HGK Tour tog Anton Potila hem för tredje gången. Under Verksamhetskonferensen och belöningsceremoni delades ut resestipendier till vinnarna. Stefan Thorberg Ordförande HGK Idrott

6 Sida 6 av 19 HGK Tävling & Utbildning Under 2014 har vi haft både central och lokal verksamhet. Den centrala har i huvudsak bestått i att tillhandahålla adekvat utbildning, upprättat en tävlingskalender och administrerat klubbangelägna tävlingar. Den centrala kommittén bestod av: Hans Gustafsson Berndt Lundberg Claes Thagemark Louise Lindell Bo Nyborg ordförande ledamot ledamot ledamot ledamot KM KM spelades i år på Riksten. En bana som allt som oftast håller väldigt fint skick på våra tävlingar. Damklassen vanns av Emelie Alpe, följd av Marie Mattfolk och Katarina Elisson. Herrklassen vanns av Johan Molander som gick sista 18 på 68 slag, fantastiskt bra spelat! Tvåa var Carl Jismark och trea Viktor Kratz, båda på 222 slag, men Carl hade bättre på sista 18. Kategori KM Årets kategori KM spelades på Lindö Äng. En damklass spelades, D 50, och den vanns av Incan Amrén, följd av Louise Lindell och Harriet Edsbrand. Herrarna fick till tre klasser och resultaten blev som följer: H 45: Jan Eklöf 145, Roger Hedberg 153, Asko Aro 153 H 55: Mikael Sinclair 156, Christer Carlsson 161, Anders Durling 161 H 65: Leif Pettersson 171, Adolf Franzén 183, Rein Sule 184 Junior KM Årets segrare blev Sebastian Vos följd av David Rosing och Simon Sandberg. Fyrklövern Fyrklövern var även i år en populär tävling med stort deltagande och mycket spänning. Resultaten läses bäst på hemsidan under tävling/resultat/fyrklövern. Vi ser fram emot nästa år då vi kanske också får in Kyssinge och Waxholm. Utbildning Under året har vi också anordnat lokala utbildningar i GIT och tävlingsledare. Det har varit ett väldigt roligt, spännande och inspirerande år där vi fått äran att träffa många trevliga och duktiga medlemmar och jag ser verkligen fram emot ett ännu bättre Vi ses ute på banan! Hans Gustafsson Ordförande i tävlings- och utbildningskommittén

7 Sida 7 av 19 HGK Junior 2014 Central juniorkommitté - HGK Junior Åke Pihlanen Ordförande HGK Junior Hans Nordin Junioransvarig Riksten Peter Vos Tävlingsansvarig HGK Junior Vakant Junioransvarig Lindö (Sköttes av Åke Pihlanen) Vakant Juniorkoordinator Organisation Arbetet med att stärka upp med fler engagerade ledare började under 2014 att bära frukt. Fler föräldrar än tidigare år klev fram och hjälpa till med att sköta träningar och tävlingar. Posten som Junioransvarig lokalt på Lindö står dock fortfarande som vakant. Övergripande HGK Junior HGK Junior gjorde en bra säsong och överträffade sitt uppsatta mål och landade på 160 juniorer i träning. Då underlaget inte räckte för att bedriva en juniorverksamhet på Lövsättra så beslutade HGK Junior att koncentrera juniorverksamheten till Lindö och Riksten. Med detta skapades HGK Junior Norr (Lindö) och HGK Junior Söder (Riksten). Ett övergripande fokus för 2014 var att fortsätta bygga en stark och långsiktigt hållbar juniorverksamhet som ska följa SGF: s Grönt Ljus. HGK Junior skall även fortsätta att följa den utvecklingstrappa som SGF tagit fram. Med detta är vår inriktning ett helhetsgrepp från nybörjare, bredd, talang, utveckling och till elit. HGK Junior fortsatte sin Golftjej satsning och överträffade sitt mål om +30% tjejer i träning. Klubbens tjejer deltog även flitigt i de tjejträffar som arrangerades av SGDF under säsongen. En av höjdpunkterna var Annica Sörenstams Clinic på Bro Bålsta. Tävling Mycket glädjande så fortsatte juniorerna sitt tävlande ute i Stockholms golf distrikt med fokus på SGDF Mini Tour och SGDF Rookie Tour. Flertalet juniorer tog under säsongen även klivet att börja tävla i Skandia Distrikt och Skandia Regional. Mycket glädjande så deltog HGK Junior med ett eget tjejlag i Tjejligan för 1.a gången. Tävlingar och serier som HGK Juniorer deltog i under 2014: Lilla Stockholmsligan Tjejligan SGDF Mini Tour SGDF Rookie tour Skandia Distrikt Skandia Regional Skandia Cup Skandia Riks JMI

8 Sida 8 av 19 Sommarläger HGK Junior HGK Junior genomfördes återigen ett mycket lyckat fyradagars sommarläger. 60 juniorer tränade, umgicks, hade kul och övernattade på Lindöanläggningen inför lägrets sista dag som samtidigt var tävlingsdag med Skandia Cup kval för juniorer år. Lägret var öppet för juniorer från andra klubbar. Mycket glädjande var den hjälp som +20 föräldrar och ledare bidrog med under lägerdagarna. HGK Junior Söder (Riksten) Tränare och ledare på Riksten har gjort ett mycket bra arbete vilket tydligt visade sig på den fantastiska utveckling som flertalet spelare hade under säsongen Fokus var kvalitativ träning och man har utökat ledargruppen med ytterligare ett par ledare. Utvecklingsgruppen har tränat hela året med väldigt bra förbättringar i spelnivå och HCP. Flera spelar tog steget upp till Skandia Regional med några riktigt bra resultat med en seger på tjejsidan och även bra spel för killarna. På Skandia distrikt hade vi framgångar med en total två över hela säsongen. Några fick prova på spel på Skandia Riks och JMI. Flera gick vidare till Skandia Cup distriktskvalet och en tog sig vidare till finalen. Vi hade lite färre spelare på SGDF Rookie Tour i år, men några deltog även där. På Mini Touren en seger och flera som deltog. Ett läger i början på säsongen på Landeryd med mycket spel, träning och social samvaro. Ett läger på hösten i Sala var en bra avslutning på säsongen. Sedan har vi utökat spelträningen på Onsdagar där vi har haft juniorer som spelat varje onsdag. Vi körde öppen söndagsträning driven av föräldrar. Detta var nya aktiviteter som föll bra ut och vi kommer jobba vidare med. Avslutning med Föräldrar/Junior tävling körde vi även i år med avslutande grillning. En bra säsong med fin utveckling på alla och med en topp med Linnea som sänkte sig mest av alla HGK Junior Norr (Lindö) Säsongen startade med Inomhusträning på Inhouse Golf där juniorerna tränades under ledning av Svante. Utomhussäsongen startade i samband med ett välbesökt Öppet Hus i slutet av april vars syfte var att fungerar både som Kickoff för befintliga juniorer samt som ett rekryteringsmöte för nya juniorer i alla åldrar som var nyfikna på golf som idrott Efter detta fylldes alla träningsgrupper snabbt upp och landade till slut på 110 juniorer i träning vilken var en kraftig tillväxt från tidigare år. Träningen sköttes av Pro Svante Adelin med assistans av Christopher Senoshak och Johan Isberg. Träningsgrupperna tränade på måndagar, onsdagar, torsdagar och söndagar. De allra yngsta 5-7 år Golfkul tränade på korthålsbanan varje söndag under 10 tillfällen. De allra flesta juniorer representerar här Bredd i åldrarna 8-12 år som med stor energi visat stort träningsflit. HGK Junior Norr stack ut genom sin stora andel tjejer i träning 35 % vilket är klart över snittet i SGDF.

9 Sida 9 av 19 Ett speciellt fokus var under säsongen att få juniorerna att fortsätta att tävla vilket vi med facit i hand kan konstatera att vi lyckats mycket bra med. Även de allra minsta +8 år var med och ville bara tävla mer. Åke Pihlanen ansvarig HGK Junior HGK Senior Tour 2014 HGK Senior Tour har skapats för att klubbens bättre seniorspelare ska få regelbundna tillfällen till tävlingar i tuff konkurrens på scratch-basis. En tanke har också varit att resultaten på HGK Senior Tour ska kunna underlätta laguttagningar till Stockholmsserien m m. Berättigade att deltaga har varit herrar och damer, 45 år och äldre. Handicapgränserna har satts till högst 15,0 för herrarna och 25,0 för damerna. Ca 170 spelare har varit anmälda till serien. Tävlingen har varit upplagd i form av en grundserie och en separat finalomgång. Grundserien har omfattat 9 tävlingstillfällen ungefär varannan lördags- eller söndagseftermiddag eller förmiddag under säsongen. Spelet har skett växelvis på våra banor. Varje tävlingstillfälle har utgjort en separat tävling i sig, men där man också erhållit kvalificeringspoäng för att få delta i finalspelet. Grundserien vanns av Harriet Edsbrand resp Jan Eklöf. Finalspelet avgjordes på Dalbanan och vanns på damsidan av Harriet Edsbrand före Incan Amrén och Britt Sule medan Jan Eklöf vann bland herrarna före Mikael Woxberg och Mikael Sinclair. Golfresan skänkte välvilligt varsin fyradagars golfresa till Golf & SPA Resort Konopiste utanför Prag i Tjeckien till vinnarna av HGK Senior Tour i dam- och herrklassen. Även Valter Hammarlund och Katrin Holmberg sponsrade tävlingen med fina priser. I samband med finalspelet spelade även ett antal av de övriga deltagarna i HGK Senior Tour en separat tävling, som vanns av Katrin Holmberg resp Tommie Weiner. Efter finalomgången förrättades prisutdelning och det gjordes även en uppsummering av den gångna säsongen. Rein Sule Senioransvarig Lindö

10 Sida 10 av 19 HGK Elit Golfen är till största del är en individuell sport där tävlandet oftast mäts på egen prestation, men där spelaren vid ett flertal tillfällen representerar klubben i lag och seriesammanhang. Mål och måluppfyllelse 1. Att på individnivå utveckla och stödja våra elit- och juniorspelare så att de placerar sig på framskjutande placeringar och avancerar på de olika tourerna. På juniorelit heter tourerna Skandia och JMI. Ecco Tour, Nordea Tour och Nordea Future Tour heter de högsta i Sverige och är öppna för både proffs och amatörer. 2. Att de främsta spelarna kvalar in på Nordea Tour. 3. Att klubbens representationslag placerar sig 1.a eller 2.a i div1 (högsta serien) och att vårt andralag placerar sig bra (div 2) i Stockholmsserien och i det nationella seriespelet är med och konkurrerar om avancemang. Vi kan konstatera att vi delvis lyckats väl med dessa mål. I Stockholmsserien herrar vann vårt förstalag serien där de fyra främsta klubbarna i Stockholm spelar. Vi har varje år sedan vår satsning avancerat och nu nått ända fram. Vi är bäst i Stockholm! Vårt andralag vann också sin serie (div 2) och erbjöds en plats även de i div 1 kommande år. Vi valde att tacka nej till detta och nöjer oss med att ha ett lag i div 1. Andralaget spelar vidare i div 2. I det nationella seriespelet spelade vi i div 1 som är den näst högsta serien i Sverige, endast Elitserien är högre. Där hade vi som mål att tillhöra den övre halvan vilket vi uppnådde med en fin 4:e plats av 14. Vi lyckades på Österåkers GK spela mycket bra under fyra dagar och överträffade både oss själva och inte minst de andra lagen. Vi väcker uppmärksamhet med struktur, fokus, profilering och leverans. Inför sista dagens singelspel gick vi i ledarboll tillsammans med Djurgårdens IF. Nu räckte det inte ända fram denna gång då rutin från DIF avgjorde till deras fördel. Laget var blandat med juniorer och seniorer. I laget spelade Mathias Wentjärvi, Johan Molander, David Rosing, Daniel Hansson, Viktor Kratz och Carl Jismark. På individuell nivå hade vi en relativt bra säsong för våra elitspelare. Carl Jismark, Daniel Hansson och Viktor Kratz spelade också på den högsta nivån för seniorer i Sverige, Nordea Tour. Några framskjutna placeringar hade vi, främst genom Carl Jismark. Övriga spelare fick spela kvala i Danmark för att försöka ta sig in på 2015 års Ecco Tour. Daniel Hansson spelade mycket bra men blev tvungen att bryta med endast åtta hål kvar p g a ryggskada. Viktor Kratz spelade upp sig och kom till särspel där han tyvärr fick se sig besegrad. Johan Molander spelade mycket stabilt och bra och klarade kvalet och spelar kommande år på Ecco Tour tillsammans med Carl Jismark. Spelare De spelare som ingick i denna satsning 2014 var till största del våra elitspelade juniorer och några unga seniorer. Spelarna i denna grupp är heltidssatsande spelare som kompletterar sin golf med studier och säsongsarbete. Spelare togs ut efter flera kriterier där potential, hcp och rankingpoäng bör vara konkurrenskraftiga och tillhöra toppen i respektive ålder på regional nivå. Vi har också valt att prioritera spelare som varit ett flertal år i klubben. Hos varje spelare bedömdes potentialen. Alla spelare intervjuades personligen innan säsongen i syfte att vara tydlig med vilken insats som krävs av varje spelare.

11 Sida 11 av 19 Träning Spelarna i gruppen har tränat både kvalitativ och kvantitativ träning. Alla har fått stöd för träning t ex bollkort, lektioner av pro, startavgifter, seminarier och föreläsningar mm. Flera träffar genomfördes under säsongen och hade fokus på puttning, spelstrategi och träningslära. Ansvarig för aktiviteterna var Martin Pettersson, ansvarig för landslag och juniorverksamhet på elitnivå i puttning och mental förberedelse. Tävling De spelare som ingår i teamet har nästan uteslutande varit de som också representerar HGK i seriespel, såväl Stockholmsserien som den Nationella serien. Juniorer har haft huvuddelen av sin tävlingstillhörighet på Skandia Tour på nivåerna, Riks, och Elit samt Junior Masters Invitational (JMI). Några av juniorerna har valt att spela vissa andra rankinggrundande tävlingar i syfte att förbättra sin snittranking och utveckla sin tävlingserfarenhet. Klubben har ersatt utgifterna enligt policy mot uppvisande av kvitto. Ersättning för klubbtävlingar som HGK Tour, KM utgår ej. De yngre och äldre seniorerna har sin tävlingsverksamhet i huvudsak på Ecco Tour, Nordea Tour och Nordea Future Tour, HGK Tour, KM och seriespel. Jan Rosing HGK Elit

12 Sida 12 av 19 Team HGK Lövsättra Wolfgang Erbe Berndt Lundberg Bo Nyborg Carina Höijer-Wentjärvi Stefan Kvillström Christer Berner och Anders Söderling Peter Svanberg och Per Pukite Teamordförande Vice ordf./sekreterare Tävlingsansvarig Ordf. Juniorkommittén Pro Seniorgolfen Medlemsgolfen Skolorna till Lövsättra Hösten 2011 hade vi för första gången besök av skolelever på Lövsättra. Min förhoppning att det inte skulle var en engångsföreteelse har tills dags datum infriats. I år hade vi först besök av 6a och 6b från Karbyskolan och därefter kom även elever från skolan i Kårsta. Eftersom det inte finns någon 6:e klass i Kårsta (endast två elever) kom klassen som bestod av elever från årskurs 4-6. Således höll vi på under tre förmiddagar. Varje grupp bestod av ca 20 elever. Stefan Kvillström tog hand om några och visade hur man svingar en golfklubba. Bo Nyborg visade några elever hur man puttar och Yvonne Nyborg åkte golfbil med eleverna. Undertecknad försökte visa eleverna hur man chippar. Efter ca en timme bjöds eleverna på saft och bullar. Saften höll receptionen med och Bullarna hade Yvonne bakat. Efter pausen turades man om med aktiviteterna. Vår grillmästare Berndt Lundberg hade hamburgarna färdiga för servering vid tolv. Vid ettiden avslutades evenemangen. Stefan hade tagit fram ett specialkurserbjudande som några elever nappade på. Lokala tävlingar på Lövsättra Två dagars sommarecelctic poängbogey 26 och 27 juli som avslutades med grillafton och prisutdelning. Året innan hade vi försökt att ta ett nytt grepp genom att herrarna skulle spela från gul tee dag ett och från röd tee dag två. Tyvärr stöddes inte denna spelform av GIT. Detta år spelade både damerna och herrarna från röd tee under båda dagar, vilket uppskattades. Den 10 augusti hade vi räkfrossa och golftävling var deltagandet på dessa tävlingar inte speciellt stort och i år stod det en gatupratare framför klubbhuset med information om tävlingarna, men tyvärr blev det inte fler än ca 20 deltagare per tävling. SGDF tävlingen Final för Lilla Stockholmsligan och Tjejligan Tävlingen spelades i slutet av augusti. Året innan hade vi det sämsta tänkbara väder men i år hade vi vädergudarna med oss. Glädjande nog fick Lövsättras personal och funktionärerna mycket beröm av spelarna, deras föräldrar och sist men inte minst av arrangören SGDF. Medlemsaktiviteter Medlemsgolfen har pågått varje torsdagskväll under säsongen med en liten men trogen skara.

13 Sida 13 av 19 Lövsättraseniorerna Seniorgolfen på Lövsättra var fortsatt livaktig under året. Från den första maj arrangerades onsdagstävlingar utan uppehåll fram till den andra oktober spelare deltog vår och höst, under sommarveckorna. Tre av onsdagstävlingarna spelades på Lindö Dal och en på Lindö Äng. Poängbogey- och slaggolfserier utgjorde basen, kompletterade med andra spelformer. Våroch höstsäsongerna avslutades sedvanligt med scramble, gemensam lunch och prisutdelning. Tävlingsresultaten redovisades i GIT och serieställningarna löpande på Lövsättraseniorernas egna webbsidor. Den augusti genomfördes en lyckad golfresa till Landeryd med 15 deltagare. Wolfgang Erbe Teamordförande Lövsättra Team HGK Riksten Året 2014 blev ur ett golfperspektiv, ett underbart år om man ser till värden som tidig säsongstart, fina och snabba greener, finn och tät fairway och bra väder. Under vintersäsongen hade vi fem stycken mötestillfällen då vi planerade för olika verksamheter som hör golfsäsongen till. Vi gick också noggrant igenom de enkätsvar som våra medlemmar lämnat med inriktning Riksten. Åsikter som vi tog till oss och försökte göra något åt. Här kan nämnas åsikter som att man upplevde att anläggningen började se sliten ut, avsaknad av damverksamhet, mer klubbkänsla, att rangen upplevdes vara farligt då utrymmet var litet etc. På vårsidan genomfördes ett mycket bra möte med Unipeg och greenkeeper Ricke Gillan och vår nya Course manager Stuart Cooper, där vi bl a diskuterade banans status, behov av förbättringsarbeten samt om vi skulle planera för en så kallad städdag. Städdag blev det, men vi valde att kalla den för Röjardag. Tornet på hål 14 reparerades och målades, repstaketet vid rangen togs bort, blommor planterades och det snyggades till runt parkering och runt klubbhuset. Resultatet mottogs mycket positivt av våra medlemmar. Vi, Harriet E och Louise L, startade upp damverksamhet på måndagkvällarna. Pigga positiva damer med mål att träffa andra damer, spela tillsamman, lära och utvecklas tillsammans och ha kul kom till våra måndagsträffar. Då vi anser att golf blir roligare om man tränar, bjöd vi in vår pro att delta för att ge oss tips och utvecklande övningar. Mer om verksamheten kan du läsa om under rubrik, Måndagsgolf-Damer. Tävlingsverksamheten bemannades av Peter Edsbrand som gjorde ett mycket bra jobb med tävlingsverksamheten. Mer om tävlingar kan du läsa om under rubrik Tävling. Senior -och Medlemsgolf, kom snabbt igång och lockade båda gamla och nya deltagare och det tävlades och tävlades och jag tror att alla medlemmar som testar på dessa verksamheter har svårt att sluta, eftersom kontakter knyts och den egna golfen utvecklas. Mer om dessa verksamheter kan du läsa om under rubrikerna Tisdagsgolf-Senior och Onsdagsgolf-Medlem. Vi fortsatte med att bygga vidare på att stärka klubbkänsla på olika sätt och vi märkte snabbt att fler började hälsade på varandra, fler började stå och prata i små grupper och fler ställde frågor och engagerade sig på ett positivt sätt. Riksten har en fördel av att vara en liten anläggning då allt ligger så nära inpå klubbhuset och det blir därmed enkelt att umgås. Den goda klubbkänslan som

Verksamhetsplan 2014 Sida 1 av 32. Huvudstadens Golfklubb. Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 Sida 1 av 32. Huvudstadens Golfklubb. Verksamhetsplan 2014 Sida 1 av 32 Huvudstadens Golfklubb Verksamhetsplan 2014 131209 Sida 2 av 32 Huvudstadens Golfklubb övergripande verksamhetsplan 2014 Denna inledande del är en sammanfattning av övriga verksamhetsplaner.

Läs mer

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 2 OKTOBER 2012

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 2 OKTOBER 2012 MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 2 OKTOBER 2012 Vinden har vänt 2012 är året då trenden vände Rutinen avgjorde än en gång Ställer vi rätt krav på våra prestationer? När får man kratta en bunker?

Läs mer

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 1 APRIL 2013

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 1 APRIL 2013 MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 1 APRIL 2013 Öppnade rangen till påsk i år? SoGK är med i Golfstore Caroline Back in the game! Utökade bokningsbara tider Regler Spelarens ansvar Golf på heltid Kan

Läs mer

Kallelse till ordinarie. Årsmöte 2015

Kallelse till ordinarie. Årsmöte 2015 Kallelse till ordinarie Årsmöte 2015 Bokskogens Golfklubb Lördagen den 28 mars 2015 kl. 09:30 i klubbhuset PROGRAM 09:30. kaffe och bulle (till självkostnad) 10:00 Årsmöte Styrelsen översänder stadgeenligt

Läs mer

e-golfgripen, Medlemsbladet november 2009

e-golfgripen, Medlemsbladet november 2009 e-golfgripen, Medlemsbladet november 2009 Gryning vid klubbhuset Foto Mona Skoglund Kallelse till Höstmöte Måndag 30 november 2009 Kl. 19:00 Plats: Restaurang Terrassen i Klubbhuset Vill du ha ett exemplar

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR. VÄSTERVIKS NYA GOLFKLUBB www.vasterviksgolf.se

ÅRSMÖTESHANDLINGAR. VÄSTERVIKS NYA GOLFKLUBB www.vasterviksgolf.se ÅRSMÖTESHANDLINGAR VÄSTERVIKS NYA GOLFKLUBB www.vasterviksgolf.se VERKSAMHETSÅRET 2009 Västerviks Nya Golfklubb Organisationsnummer: 83 36 00-885 Årsredovisning verksamhetsåret 2009-01-01 2009-12-31 Verksamhets-

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 Sidan 1 av 11 Verksamhetsplan för 2015 I styrelsen hittar ni: Siw Ölmheden, Ordförande Stefan Arnesson, Vice ordförande Anders Jarl, Sekreterare Joacim Björklund, ledamot Jens Bohm,

Läs mer

Klubbsnack. Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb. hösten 2008 www.vaxjogk.com

Klubbsnack. Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb. hösten 2008 www.vaxjogk.com hösten 2008 www.vaxjogk.com Klubbsnack Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb Datum: måndagen den 19 november 2007 kl. 19.00 Plats: Småländska bil, Södra Ringvägen 7, Växjö Vid höstmötet skall

Läs mer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer TeeTime Nr 3 2005 Årsmötesnummer Välkommen till årsmöte den 24 november TeeTime Klubbtidning för Karlskoga Golfklubb Postadress TeeTime Bricketorp 647 691 94 Karlskoga E-post teetime@kgagk.se Ansvarig

Läs mer

BOKBLADET VÄLKOMMEN TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB. Lördagen den 31 mars 2012 KL. 09.30 I KLUBBHUSET. Handlingar Årsmötet

BOKBLADET VÄLKOMMEN TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB. Lördagen den 31 mars 2012 KL. 09.30 I KLUBBHUSET. Handlingar Årsmötet BOKBLADET Nummer 1 2012 VÄLKOMMEN TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB Lördagen den 31 mars 2012 KL. 09.30 I KLUBBHUSET Handlingar Årsmötet PROGRAM 09.00 Kaffe och bulle 09.30 Årsmöte 10.30 Information

Läs mer

Nr 1-11. 5-7 profilerna 8 städdagar, se kansliinfo 9-15 vårmöte 22-24 kaicy summerar

Nr 1-11. 5-7 profilerna 8 städdagar, se kansliinfo 9-15 vårmöte 22-24 kaicy summerar Nr 1-11 5-7 profilerna 8 städdagar, se kansliinfo 9-15 vårmöte 22-24 kaicy summerar Kärlek vid första ögonkastet. Och andra. Och tredje. Och fjärde Nya CLS är en välutrustad fyradörrarskupé och en åtråvärd

Läs mer

Ringenäs Golfklubb Verksamhetsberättelse för år 2014

Ringenäs Golfklubb Verksamhetsberättelse för år 2014 Ringenäs Golfklubb Verksamhetsberättelse för år 2014 Kallelse Årsmöte KALLELSE Medlemmarna i Ringenäs Golfklubb kallas härmed till årsmöte på Staffansalen Församlingsgården Söndrums Kyrka, onsdagen den

Läs mer

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 3 NOVEMBER 2010

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 3 NOVEMBER 2010 MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 3 NOVEMBER 2010 Golfen och din hcp 2010? Det är nu det börjar bli intressant Juniorsäsongen är alltid för kort! Bäst i klassen! Miljödiplomet i hamn Lempa tackar

Läs mer

ForsbackaNytt. Herresan 2012. 20års-jubileum. Traditionellt julbord i mysig miljö. Pris 345:inkl. glögg, dryck & kaffe

ForsbackaNytt. Herresan 2012. 20års-jubileum. Traditionellt julbord i mysig miljö. Pris 345:inkl. glögg, dryck & kaffe FORSBACKA GOLFKLUBB FORSBACKA GOLFKLUBB November 2011 November 2010 Foto: Leif Sundberg Herresan 2012 Traditionellt julbord i mysig miljö Pris 345:inkl. glögg, dryck & kaffe Bordsbeställning ring 0532-430

Läs mer

ÄNGLAMARK NYHETSBREV FRÅN ÅKERSBERGA GOLFKLUBB

ÄNGLAMARK NYHETSBREV FRÅN ÅKERSBERGA GOLFKLUBB NYHETSBREV FRÅN ÅKERSBERGA GOLFKLUBB Ordförande har ordet Ytterligare ett varv har rullat Säsongen har gått in i slutfasen och det är dags att sätta betyg på upplevelsen av banan i år och den egna golfen

Läs mer

En dröm att tillsammans med sina barn skapa en golfbana... ... och vi klubbmedlemmar som hjälpte till att nå drömmen. KALLFORSgk

En dröm att tillsammans med sina barn skapa en golfbana... ... och vi klubbmedlemmar som hjälpte till att nå drömmen. KALLFORSgk ÅRSJubileum KALLFORSgk en jubileumsskrift för att minnas de 10 FÖRSTA åren En dröm att tillsammans med sina barn skapa en golfbana...... och vi klubbmedlemmar som hjälpte till att nå drömmen. Innehåll

Läs mer

Historik Huvudstadens Golf

Historik Huvudstadens Golf Historik Huvudstadens Golf (Rev 2, feb 2012) Följande beskrivning skildrar hur 2 golfprojekt: Lindös och Huvudstadens golfanläggningar, oberoende av varandra startar och utvecklas för att gå ihop 2004

Läs mer

Årets golfare 2011 LÄS. Årets junior 2011

Årets golfare 2011 LÄS. Årets junior 2011 LÄS Julnummer 2011 Årg. 25 RÄTTVIKS GOLFKLUBBS DNING Årets golfare 2011 Andreas Johansson Andreas har under året varit vår genomgående bästa spelare, han har under åren utvecklats till en mycket stabil

Läs mer

First tee. 15 år med Bredareds Golfklubb. - sid 17-18. Medlemstidning Bredareds Golfklubb nummer 1 2007. Nya tag för miljön - Sid 3

First tee. 15 år med Bredareds Golfklubb. - sid 17-18. Medlemstidning Bredareds Golfklubb nummer 1 2007. Nya tag för miljön - Sid 3 First tee Medlemstidning Bredareds Golfklubb nummer 1 2007 15 år med Bredareds Golfklubb - sid 17-18 Nytt juniorår - Sid 12 Nya tag för miljön - Sid 3 Vårens Kurser - Sid 5 Huvudsponsorer HEJ ALLA GLADA

Läs mer

Kom till vårmötet! Ny på banan Vilken sanning har infunnit sig? Att tävla som knatte/junior Kållerts Kåseri Alfred Berglund till minne

Kom till vårmötet! Ny på banan Vilken sanning har infunnit sig? Att tävla som knatte/junior Kållerts Kåseri Alfred Berglund till minne MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 1 APRIL 2009 Kom till vårmötet! Ny på banan Vilken sanning har infunnit sig? Att tävla som knatte/junior Kållerts Kåseri Alfred Berglund till minne Bokningsinformation

Läs mer

Nr 3-10. 8-11 hänt i sommar 13-19 höstmöte 20-21 om banan. Tvåa i Sverige

Nr 3-10. 8-11 hänt i sommar 13-19 höstmöte 20-21 om banan. Tvåa i Sverige Nr 3-10 8-11 hänt i sommar 13-19 höstmöte 20-21 om banan Tvåa i Sverige PREMIÄR FÖR NYA NISSAN JUKE EN LITEN CROSSOVER FRÅN NISSAN URBANPROOF ENERGIZED E Philipson Körkarlsvägen Bergvik Karlstad 054-777

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE HAGGE GOLFKLUBB VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 BUDGET 2015 INNEHÅLL sida 3 Det ekonomiska utfallet 2014 och budget för Hagge GK 2015 4 Budgetkommentarer 2015 5 Avgifter 2015 5 Redovisning från kommittéer 2014

Läs mer

BOKBLADET. VÄLKOMmen TILl ORDINARIE HÖSTMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB. Program: 18.00 Informationsmöte 19.00 Fika 19.30 Årsmöte. Limhamns Folkets hus

BOKBLADET. VÄLKOMmen TILl ORDINARIE HÖSTMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB. Program: 18.00 Informationsmöte 19.00 Fika 19.30 Årsmöte. Limhamns Folkets hus BOKBLADET Nummer 3 2011 VÄLKOMmen TILl ORDINARIE HÖSTMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB 1 december 2011, kl. 18.00 Program: 18.00 Informationsmöte 19.00 Fika 19.30 Årsmöte Limhamns Folkets hus För styrelsen:

Läs mer

Vårmöte. Välkommen till Stallet torsdag 26 mars 2008 kl 19.00. Vid vårårsmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras:

Vårmöte. Välkommen till Stallet torsdag 26 mars 2008 kl 19.00. Vid vårårsmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras: TeeTime Nr 1 2009 Vårmöte Välkommen till Stallet torsdag 26 mars 2008 kl 19.00. Vid vårårsmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras: 01. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare,

Läs mer

Gullbringa Golf & Country Club

Gullbringa Golf & Country Club Gullbringa Golf & Country Club Nr 2-2011 BILDANDET AV DRIFTSBOLAG HÖSTMÖTET INFORMATION FRÅN KLUBBCEFEN OCH TRÄNAREN K löver bladet N r2/20 11 Ledare Innehåll Ledaren...... 2 Klubbchefen informerar...3

Läs mer

Kallelse till Höstmöte. Året som gått ordförande summerar, sid 2 Vilket första år på touren för David! sid 13 Budgetförslag & Årsavgifter sid 4-5

Kallelse till Höstmöte. Året som gått ordförande summerar, sid 2 Vilket första år på touren för David! sid 13 Budgetförslag & Årsavgifter sid 4-5 GOLFARENNovember 2013 Året som gått ordförande summerar, sid 2 Vilket första år på touren för David! sid 13 Budgetförslag & Årsavgifter sid 4-5 Kallelse till Höstmöte 28 november 19.00 i Klubbhuset Välkommen

Läs mer

Öregrunds Golfklubb. Nytt krögarpar hälsar välkommen. Många rara blommor på banan. God ekonomi och inga skulder. Medlemstidning nr 1 2010

Öregrunds Golfklubb. Nytt krögarpar hälsar välkommen. Många rara blommor på banan. God ekonomi och inga skulder. Medlemstidning nr 1 2010 Medlemstidning nr 1 2010 Öregrunds Golfklubb Nytt krögarpar hälsar välkommen sid 5 God ekonomi och inga skulder sid 3 Många rara blommor på banan sid 12 2 Vi går en ny säsong till mötes STYRELSE Sören

Läs mer

Göteborgs Golfförbund. Verksamhetsberättelse 2008 Verksamhetsplan 2009

Göteborgs Golfförbund. Verksamhetsberättelse 2008 Verksamhetsplan 2009 Göteborgs Golfförbund Verksamhetsberättelse 2008 Verksamhetsplan 2009 Innehållsförteckning Innehåll Sidan GGFs Ordförande tycker till 3 Styrelsen 4-5 Juridiska kommittén 5 Ungdomskommittén 6-7 Seniorkommittén

Läs mer

Året som gått BÅstad golfklubb 2012

Året som gått BÅstad golfklubb 2012 Året som gått Båstad Golfklubb 2012 1 Ordföranden Båstad Golfklubb Box 1037 269 21 BÅSTAD Org. nr. 83 94 00-0288 Reception Telefon 0431-783 70 Fax 0431-733 31 Hemsida www.bgk.se E-post kansli@bgk.se Verkstad

Läs mer

Årsmöteshandlingar sid 6-10

Årsmöteshandlingar sid 6-10 Årgång 31 Nr 1 2008 Årsmöteshandlingar sid 6-10 Reglerna från VGF vad gäller utnyttjandet av Västgötagreenfeen är: 1. Rabatt Rabatten gäller endast fullbetalande medlemmar, samt fullbetalande juniormedlem

Läs mer