Välkommen till vår förening och vårt trivsamma hus!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till vår förening och vårt trivsamma hus!"

Transkript

1 BRF MURAREN 2 November 2012 Nybodagatan SOLNA Välkommen till vår förening och vårt trivsamma hus! Att vara medlem i en bostadsrättsförening är en alldeles speciell typ av boende. Det innebär att man inte är hyresgäst utan att man genom medlemskap kollektivt ansvarar för husets drift. Du betalar i en bostadsrättsförening en avgift som sammanlagt ska täcka de kostnader vi har för driften av huset. Du har själv möjlighet att påverka verksamheten genom att aktivt agera inom föreningen. Den ansvarskännande andan som präglar vårt hus innebär inte bara ansvar utan också en mycket trevlig gemenskap. För att administrera driften av vårt hus och stimulera gemensamma aktiviteter har vi en styrelse som väljs av medlemmarna på föreningsstämman. Tänk på att Dina göranden och låtanden har stor betydelse för allas vår trevnad. Innehållet i det här informationsbladet är viktigt för Dig som bor i vårt hus. Läs det därför noga. Med vänliga hälsningar Styrelsen 1

2 ALLMÄN INFORMATION... 3 HISTORIK...3 FASTIGHETSFÖRVALTNING...3 FÖRSÄKRING...3 STYRELSE...3 FELANMÄLAN...4 NYCKLAR OCH PORTAR...4 STÄDNING...4 INFORMATION...4 VÄRME, VATTEN OCH VENTILATION... 4 VÄRMEREGLERING OCH UPPVÄRMNING...4 FLÄKTAR OCH VENTILATION...4 VATTEN OCH AVLOPP...4 PARKERING... 5 CYKELPARKERING...5 BILPARKERING...5 BALKONGER, TVÄTTSTUGA OCH ANDRA GEMENSAMMA UTRYMMEN... 5 TVÄTTSTUGAN...5 TRAPPHUS ETC...5 YTTRE FASAD OCH BALKONGER...5 SOPHANTERING... 6 SOPRUMMET...6 GROVSOPOR...7 TRIVSEL... 7 RÖKNING...7 FÅGELMATNING...7 DJUR I LÄGENHETEN...7 VISA HÄNSYN TILL GRANNAR...7 MATTOR, SÄNGKLÄDER O DYL...7 OMBYGGNAD OCH INSTALLATIONER... 6 UTHYRNING ETC... 7 UTHYRNING...7 LÄGENHETSÖVERLÅTELSE...8 AVGIFTER...8 2

3 Allmän information Muraren 2 är en bostadsrättsförening grundad 1958 och som är medlem i SBC (Sveriges BostadsrättsCentrum). Vi följer föreningens stadgar från Som nyinflyttad i huset får Du en kopia av stadgarna tillsammans med denna information. När Du köpte din lägenhet upprättades ett köpeavtal. Detta är en värdehandling och bör förvaras som en sådan. Föreningen har en medlemsförteckning som visar vilka som är medlemmar. Historik De första medlemmarna flyttade in i huset i december En del av dessa pionjärer bor fortfarande kvar. Huset var redan från början en bostadsrättsförening. Vårt hus var ett av de första som byggdes i detta område. Anledningen till att föreningen heter Muraren 2 är att det finns en annan förening i området som heter Muraren. Styrelse Föreningen har årsmöte en gång om året (april), då bl a styrelse väljs. Styrelsen består av 3 ordinarie ledamöter samt 3 suppleanter. Du har möjlighet att föreslå ändringar i vårt hus genom att senast sista februari lämna in motioner som tas upp på årsmötet. Förslag och synpunkter av mindre omfattning lämnar Du bäst i föreningens brevlåda i entrén och dessa hanteras på nästkommande styrelsemöte. Styrelsemöten hålls en gång i månaden. Innan varje styrelsemöte finns tid avsatt för medlemmar i föreningen att träffa styrelsen och framföra synpunkter. Anslag om när styrelsemötena sker sätts upp i entrén. Fastighetsförvaltning SBC har ansvaret för vår administrativa förvaltning. Förvaltningsföretaget Nordstaden svarar för veckovis rondering i huset och byter glödlampor o dylikt. Se anslag i entrén. Gräsklippning och trädgårdsskötsel sköter vi medlemmar om själva. Övrig fastighetsskötsel, se under rubrik Felanmälan. Försäkring Fastigheten är försäkrad i SBC. Det är mycket viktigt att Du som bostadsrättsinnehavare har tecknat en egen hemförsäkring med bostadsrättstillägg. Annars kan Du personligen bli ekonomiskt ansvarig för skador som inte täcks av föreningens försäkring. Har du ingen egen försäkring med bostadsrättstillägg kan du i värsta fall personligen bli skyldig enorma belopp! 3

4 Felanmälan Fel anmäls genom att lägga ett meddelande i föreningens brevlåda i entrén eller genom anmälan till Nordstaden. Vid akuta fel (översvämning, hissfel etc) som absolut inte kan vänta kontakta Jourtjänst enligt anslag i entrén. Nycklar och portar Entrédörren är kodad mellan kl Övrig tid används dörrnyckel. Övriga ytterdörrar hålls alltid låsta. Släpp aldrig in en för Dig främmande person. Se till att dörren går i lås. Om Du behöver ytterligare nycklar till lägenheten kan Du inte kopiera nycklarna hos vilken låssmed som helst, kontakta styrelsen. Nyckel beställs då hos en låssmed i Sundbyberg som har avtal med föreningen. Du får själv hämta och betala för nyckeln. Städning Städning sker två gånger i veckan av trapphuset, tvättstugan samt gången mellan entré och gårdsplan. Städningen sköts av en städfirma. Information Allmän information anslås vid hissarna i entréplanet. Värme, vatten och ventilation Värmereglering och uppvärmning Uppvärmning av huset och varmvattnet sker via fjärrvärme. Fjärrvärmecentralen är utbytt under år Reglering av värmen sker via en central termostat samt termostat på respektive element. Tänk på att uppvärmningskostnader är en stor del av föreningens kostnad. Fläktar och ventilation Installation av köksfläktar, som är anslutna till ventilationssystemet, är inte tillåten, däremot får Du installera en s k kolfilterfläkt. Borttagande av ventilationsventiler är inte tillåtet, ej heller att ändra inställda luftflöden i ventilerna. Att ändra i ventilationen påverkar andra lägenheter och kan resultera i att matos dras in i andra lägenheter i stället för att ventileras ut i det fria! Vi rekommenderar att ni har friskluftsintagen öppna i fönstrens överkant, det behövs för att få ett bra luftflöde genom huset. Vatten och avlopp Avloppssystemet är inte byggt för att klara blöjor, bindor, tamponger, topz eller liknande. Sådant får därför inte spolas ned. Vi slösar naturligtvis inte med vattnet. Skölj inte disken under rinnande vatten och låt inte vattnet rinna medan Du borstar tänderna, många bäckar små 4

5 Parkering Cykelparkering Cyklar ska parkeras i cykelställen som finns på husets framsida. Det finns också plats för cyklar i cykelrummet i källaren. Bilparkering Nybodagatan har s k boendeparkering som innebär att man måste betala en p-avgift. Vissa dagar är det städdag och då är det parkeringsförbud. Det finns möjlighet att köpa månads/kvartalsbiljetter för parkering på gatan. Parkeringsplatsen mellan Nybodagatan 5 och 3 tillhör Solna Stad och det är kö till platserna. Kontakta Solna Stad om Du är intresserad av en parkeringsplats eller månads/kvartalsbiljetter. OBS! Gårdsplanen mellan Nybodagatan 5 och 7 får inte användas till parkering. Endast tillfällig parkering i samband med av- och pålastning är tillåten. De tre parkeringsplatserna som finns där hyrs av tandläkarna Larsson. För garage i huset gäller kösystem, kontakta styrelsen. Mycket lång väntetid. Balkonger, tvättstuga och andra gemensamma utrymmen Tvättstugan Vi har en nyrenoverad tvättavdelning med 5 tvättmaskiner och 1 centrifug fördelade på 2 tvättstugor. Det finns också 2 torktumlare, 2 torkrum och 1 mangelrum. Det är viktigt att följa de bokningsregler som finns, så fungerar det på bästa sätt. Tänk på att alltid lämna tvättstugan ordentligt städad efter Dig. Gör rent de luddfilter som finns, både de som är i torktumlarna och de som sitter i lådorna i luftkanalerna. Se anslag i tvättstugan vilka regler som gäller! Trapphus etc Barnvagnar, rullatorer, dörrmattor etc får inte förvaras i gångar eller trapphus pga brandbestämmelser men också för att underlätta städning. Hobbyrummet kan användas för uppställning av barnvagn. Skidor, kälkar mm ska förvaras i respektive medlems källar/vindsförråd. Gångarna i källar- och vindsförråd får inte blockeras av möbler m m. Meddelanden på ytterdörrar om t.ex Ingen reklam skall vara av förtryckt typ och se prydliga ut, inga handskrivna lappar! Yttre fasad Styrelsen har full bestämmanderätt vad gäller allt som påverkar husets yttre utseende. Det är absolut förbjudet att borra hål i fasaden eller i de yttre fönsterbågarna, stor skada kan orsakas pga att vatten och fukt kan tränga in och sedan inte komma ut. Termometrar får ej borras fast i fönstret, vi rekommenderar att termometer med känselkropp på sladd användes. 5

6 Uppsättning av parabolantenner, markiser, vindskydd, flaggstänger eller dylikt är inte tillåten. Balkongerna får inte användas som uppställningsplats för allehanda skräp som stör husets utseende. Inglasning av balkonger Det är tillåtet att efter styrelsens tillstånd glasa in sin balkong. Föreningen har ett generellt bygglov för inglasning av alla balkonger, MEN varje inglasning måste var och en anmälas till Solna Stad. Denna anmälan kan endast styrelsen göra. Anmälan är administrativt tämligen komplicerad att utföra varför önskemål om inglasning samlas upp och behandlas 2 gånger om året. Bygglovet avser endast en typ av inglasning. Solna Stad föreskriver glas utan ramar i fönstren. De inglasningar som hitintills gjorts har utförts av företaget Lumon. Ombyggnad och installationer Större och bestående förändringar i lägenheten får göras först sedan styrelsen givit sitt medgivande. Önskemål om renovering skall skriftligen lämnas i föreningens brevlåda. Förändringar ska alltid utföras på ett fackmannamässigt sätt. Elinstallationer och arbete med vatten och avlopp ska alltid utföras av behörig yrkesman. Arbete i våtrum skall ske i enlighet med Byggkeramiska Rådets anvisningar. Styrelsen förbehåller sig rätten att på medlems bekostnad låta besiktningsman besiktiga fuktspärr i badrum om befintlig sådan påverkats. Installation av tvättmaskin får inte ske utan styrelsens medgivande. Diskmaskin skall vara försedd med vattenuppsamlande tråg under maskinen för att tidigt varsla om eventuellt vattenläckage. Montering av säkerhetsdörr får ske först efter samråd med styrelsen. Ventilationstrummor och ventiler får aldrig förändras då det påverkar andra medlemmars ventilation. Bredbands- och TV-uttag måste alltid lämnas så att funktionen framöver finns kvar. Alla större förändringar skall efter slutförandet besiktigas av styrelsen tillsammans med fackman för att säkerställa att ingen risk föreligger för vattenläckage, elöverslag, brand etc. Sophantering Soprummet I föreningens soprum får endast väl förpackat hushållsavfall, elektronik och små elektriska apparater, glödlampor och lysrör lämnas. Glas, plåtburkar, batterier o dylikt får inte kastas i hushållsavfallet. Sådant ska istället lämnas i av kommunen iordningställda källsorteringsstationer. Även kartonger ska lämnas vid källsorteringsstationerna. 6

7 Miljöfarligt avfall (lösningsmedel, färg m m) får inte heller kastas/lämnas i föreningens soprum. Sådant avfall ska lämnas till respektive leverantör eller till särskilda uppsamlingsställen. Elskrot och glödlampor får lämnas i särskilda behållare i soprummet. Tidningar och reklamblad lämnas i separata kärl i soprummet. Observera att kartonger inte skall läggas bland tidningarna. Andra sopor får absolut inte ställas in i soprummet. Grovsopor Grovsopor kan kostnadsfritt lämnas vid återvinningscentral. Se anslag i soprummet! Föreningen brukar i samband med vår- och höststädning hyra en skåpbil där grovsopor kan lämnas för transport till återvinningsanläggning. Trivsel Rökning Vi röker givetvis inte på andra ställen än i våra lägenheter och fimpar kastas inte ut från fönster och balkonger. Observera friskluftsintagen som finns ute precis vid sidan av ingången, där är rökning absolut förbjuden! Fågelmatning Hälsovårdsnämnden har påpekat att all matning av fåglar på och från balkonger eller på marken är förbjuden. Anledningen är att fåglar ofta är smittoförande och att råttor på det sättet får föda i bostadsområdet. Lägg inte heller ut mat till kaniner på tomten. Djur i lägenheten Djur får inte skötas så att sanitär olägenhet uppstår och de får inte heller störa grannarna. Farliga djur såsom giftormar, giftspindlar, skorpioner och dylika djur får ej förekomma, ens kortvarigt. Eventuell förekomst av skadeinsekter i lägenheten måste enligt Bostadsrättslagen omedelbart rapporteras till styrelsen för åtgärd. Visa hänsyn till grannar Mellan kl och ska man undvika störande ljud, buller, hög musik m m. Borrning, hamrande och dylikt bör helst inte ske sön- och helgdagar och aldrig efter kl Vid fester är det trevligt om du meddelar grannarna i förväg, gärna genom anslag i entrén. Mattor, sängkläder Skaka inte mattor och sängkläder från fönster eller utanför balkongen. Uthyrning etc Uthyrning Uthyrning i andra hand måste alltid godkännas av styrelsen. Ansökan ska innehålla: Under vilken tid Du ska hyra ut i andra hand 7

8 Anledning till uthyrningen Namn på hyresgästen Din adress under den tid Du hyr ut Till ansökan ska ett avtal om avstående av besittningsskyddet för andra hands-hyresästen bifogas. Formulär finns hos Hyresnämnden. Du som hyr ut i andra hand har alltid själv ansvaret för lägenheten och dina hyresgäster. Lägenhetsöverlåtelse Följande handlingar ska lämnas till styrelsen: Kopia av överlåtelse/köpeavtal Ansökan om inträde i föreningen för köparen Ansökan om utträde ur föreningen för säljaren Avgifter Följande avgifter gäller enligt stadgarna vid pantförskrivning m m: Överlåtelseavgift (betalas av köparen): högst 2,5 % av prisbasbeloppet Pantförskrivningsavgift (per pantförskrivning): högst 1 % av prisbasbeloppet Än en gång, varmt välkommen till Muraren 2! Denna skrivelse är fastställd av styrelsen i november Eventuella synpunkter eller förslag till ändringar kan lämnas i styrelsens brevlåda i entrén. 8

Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna

Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna Att visa respekt och ta hänsyn till sina grannar är naturligtvis mycket viktigt för att alla i huset ska trivas. Vårda grannsämjan genom att behandla

Läs mer

Trivselregler och praktiska frågor gällande BRF Svenska Högarna 4

Trivselregler och praktiska frågor gällande BRF Svenska Högarna 4 Trivselregler och praktiska frågor gällande BRF Svenska Högarna 4 För att föreningen ska fungera till allas trevnad och för att undvika missförstånd krävs gemensamma regler. Vi har skapat dessa med stöd

Läs mer

Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö. Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs

Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö. Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs Innehåll Trivselregler - Varför det? 2 Andrahandsuthyrning 3 Balkong 3 Barnvagnar & Cyklar 3 Brandvarnare

Läs mer

VÄLKOMMEN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STENBROTTET 1 INFORMATIONSMATERIAL OCH TRIVSELREGLER

VÄLKOMMEN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STENBROTTET 1 INFORMATIONSMATERIAL OCH TRIVSELREGLER VÄLKOMMEN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STENBROTTET 1 INFORMATIONSMATERIAL OCH TRIVSELREGLER VÄLKOMMEN Hjärtligt välkommen till bostadsrättsföreningen Stenbrottet 1 Styrelsen i föreningen har i detta häfte sammanställt

Läs mer

Från A till Ö. Handbok för hushållen i Brf Spetsbonaden. För hyresgästerna undantas de punkter som är riktade till hushåll med bostadsrätt.

Från A till Ö. Handbok för hushållen i Brf Spetsbonaden. För hyresgästerna undantas de punkter som är riktade till hushåll med bostadsrätt. Tillhör lägenhet nr: Från A till Ö Handbok för hushållen i Brf Spetsbonaden. För hyresgästerna undantas de punkter som är riktade till hushåll med bostadsrätt. Uppdaterad 2015-02-07 Anna Georgiadis 1 Inledning

Läs mer

BRF Skogås 1:s A - Ö Detta är ett särtryck från den uppdaterade version av Husboken som finns på BRF Skogås 1:s hemsida, brfskogas1.se/husboken.

BRF Skogås 1:s A - Ö Detta är ett särtryck från den uppdaterade version av Husboken som finns på BRF Skogås 1:s hemsida, brfskogas1.se/husboken. 1 BRF Skogås 1:s A - Ö Detta är ett särtryck från den uppdaterade version av Husboken som finns på BRF Skogås 1:s hemsida, brfskogas1.se/husboken. a Allmän information Organisationsnummer: 712800-0200

Läs mer

Informationsblad Brf. Körsbäret

Informationsblad Brf. Körsbäret John Ericssonsgatan 15 112 22 Stockholm Informationsblad Brf. Körsbäret Här följer information som är viktig att känna till som bostadsrättsinnehavare i Brf. Körsbäret. Vi har försökt göra informationen

Läs mer

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4 BRF Diligensen 4 A-Ö Trivselregler A Ö om vad som gäller i BRF Diligensen 4 När man har valt ett boende i ett flerfamiljshus, så innebär det att man har grannar nära inpå sig, ofta både ovanför, under

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Sjöberg

Bostadsrättsföreningen Sjöberg Informationsblad med trivsel- och ordningsregler för Dig som bor i Bostadsrättsföreningen Sjöberg Uppdaterad mars 2015 Brf Sjöberg 1 Innehållsförteckning Styrelsens och fritidskommitténs ledamöter 3 Förvaltare/fastighetsskötare

Läs mer

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. April 2008. Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28. Fastighetshuset/Bostadsrättsbildning

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. April 2008. Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28. Fastighetshuset/Bostadsrättsbildning Handbok Tips, regler och bestämmelser April 2008 Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28 Innehåll 1. En handbok för föreningsmedlemmar 2. Om föreningen och huset 3. Allmänna ordningsregler 4. Förvaltning

Läs mer

Har Du funderingar över något som tas upp i medlemsinformationen eller förslag på förändringar, är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Har Du funderingar över något som tas upp i medlemsinformationen eller förslag på förändringar, är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. Medlemsinformation från A till Ö Att bo i en bostadsrättsförening innebär samma ansvar som att bo i ett eget hus. Alla måste ta sitt ansvar för att hålla huset helt och rent. Därför har vi samlat viktig

Läs mer

för medlemmar i Bostadsrättsföreningen Silvieberg

för medlemmar i Bostadsrättsföreningen Silvieberg för medlemmar i Bostadsrättsföreningen Silvieberg Detta är en allmän information som ger svar på de vanligaste frågorna för medlemmar i Brf Silvieberg. En hel del av det som finns i ABC behandlas även

Läs mer

Välkommen till Brf Målaren!

Välkommen till Brf Målaren! Bostadsrättsföreningen MÅLAREN Välkommen till Brf Målaren! Bostadsrättsföreningen MÅLAREN Verkmästargatan 7, 754 36 UPPSALA Hej! Vi hoppas att du ska komma att trivas i ditt nya boende hos oss i bostadsrättsföreningen

Läs mer

HANDBOK för. Version 090907

HANDBOK för. Version 090907 HANDBOK för Version 090907 Inledning... 3 Brf Färdknäppen 2... 4 Bostadsrätt och bostadsrättsförening... 4 Hur föreningen styrs... 4 Föreningsstämman... 4 Styrelsen... 4 Styrelsens arbetssätt... 5 Valberedningens

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Brf Apeln 7 1.1 Att bo i bostadsrätt 1.2 Styrelsen 1.3 Föreningsstämma 1.4 Stadgar 1.5 Felanmälan

Innehållsförteckning. 1. Brf Apeln 7 1.1 Att bo i bostadsrätt 1.2 Styrelsen 1.3 Föreningsstämma 1.4 Stadgar 1.5 Felanmälan Hej medlem! Denna medlemsinformation är utgiven av styrelsen i Bostadsrättsföreningen Apeln 7 i Solna och vänder sig till dig som är medlem i föreningen. Tanken är att den ska ge svar på de vanligaste

Läs mer

Ordningsregler/Trivselregler för Bostadsrättsföreningen Benzelius

Ordningsregler/Trivselregler för Bostadsrättsföreningen Benzelius Ordningsregler/Trivselregler för Bostadsrättsföreningen Benzelius Det här bör du veta om föreningens ordningsregler/trivselregler. Ansvar för ordningen Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar.

Läs mer

Information & ordningsregler

Information & ordningsregler Uppdaterad: 2015-01-19 Information & ordningsregler HSB Brf Martallen Genom denna information önskar styrelsen i bostadsrättsföreningen HSB Martallen ge dig information om föreningen och de förhållningsregler

Läs mer

Välkomstbrev BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NORDOSTEN. Kallad Brf Nordosten

Välkomstbrev BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NORDOSTEN. Kallad Brf Nordosten Välkomstbrev BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NORDOSTEN Kallad Brf Nordosten Vi önskar dig välkommen till Bostadsrättsföreningen Nordosten, kallad Brf Nordosten. Fastigheterna uppfördes 1967. Föreningen bildades

Läs mer

Att bo i en bostadsrätt 1. Föreningens arbete 2. Lägenheten 3. Gemensamma lokaler och utrustning 4. Sopor och returpapper 5. Förvaring och parkering 6

Att bo i en bostadsrätt 1. Föreningens arbete 2. Lägenheten 3. Gemensamma lokaler och utrustning 4. Sopor och returpapper 5. Förvaring och parkering 6 Innehållsförteckning Avsnitt Att bo i en bostadsrätt 1 Föreningens arbete 2 Lägenheten 3 Gemensamma lokaler och utrustning 4 Sopor och returpapper 5 Förvaring och parkering 6 Systematiskt Brandskyddsarbete

Läs mer

BRF Kumlet 18 trivsel- och ordningsregler

BRF Kumlet 18 trivsel- och ordningsregler BRF Kumlet 18 trivsel- och ordningsregler 1 Innehållsförteckning 1 Permanent boende... 3 2 Andrahandsuthyrning... 3 Rutiner vid andrahandsuthyrning.... 3 3 Anslagstavlor... 4 4 Autogiro... 5 5 Brandskydd...

Läs mer

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER A - Ö

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER A - Ö ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER A - Ö Enligt bostadsrättslagen skall varje förening ha ordningsregler. I enlighet med lagens formulering måste man alltid sköta sitt boende så att man iakttar sundhet, ordning

Läs mer

ABC för boende. Ordningsregler & information för boende i bostadsrättsföreningen Tattby 4:1

ABC för boende. Ordningsregler & information för boende i bostadsrättsföreningen Tattby 4:1 ABC för boende Ordningsregler & information för boende i bostadsrättsföreningen Tattby 4:1 Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

2012-05-31. Husskrift. för Brf Lisö 1, Färnebogatan 62-64. Instruktioner, trivseltips och bra att veta

2012-05-31. Husskrift. för Brf Lisö 1, Färnebogatan 62-64. Instruktioner, trivseltips och bra att veta 2012-05-31 Husskrift för Brf Lisö 1, Färnebogatan 62-64 Instruktioner, trivseltips och bra att veta Inledning Med denna husskrift vänder vi oss både till dig som alldeles nyss har flyttat hit, till dig

Läs mer

Anvisningar och allmänna ordningsregler

Anvisningar och allmänna ordningsregler Anvisningar och allmänna ordningsregler För allas trivsel, tänk på följande: att väl akta och vårda föreningens egendom, bostadshus och utemiljö. att när du använder lägenheten se till att bevara vad som

Läs mer

Bostadsrättsföreningen

Bostadsrättsföreningen Bostadsrättsföreningen Bra Boende i Mölndal Trivsel- och ordningsregler Alla medlemmar har ett gemensamt ansvar för att vår bostadsrättsförening förblir en trivsam och väl fungerande förening. Förutom

Läs mer

Adresser Brf Södersiluetten har följande adresser, Gotlandsgatan 67 + 69 samt Brännerigatan 7.

Adresser Brf Södersiluetten har följande adresser, Gotlandsgatan 67 + 69 samt Brännerigatan 7. Adresser Brf Södersiluetten har följande adresser, Gotlandsgatan 67 + 69 samt Brännerigatan 7. Andrahandsuthyrning Bostadsrättsinnehavaren får upplåta hela sin lägenhet i andra hand endast om styrelsen

Läs mer

V Ä R T att V E T A. från A till Ö

V Ä R T att V E T A. från A till Ö V Ä R T att V E T A från A till Ö 2014 Värt att veta från A till Ö För dig som bor i Brf Harald Stake Information och trivselregler. Värt att veta kommer att uppdateras vid behov på föreningens hemsida.

Läs mer

Information till bostadsrättsinnehavare i Riksbyggens bostadsrättsförening Göteborgshus nr 27

Information till bostadsrättsinnehavare i Riksbyggens bostadsrättsförening Göteborgshus nr 27 Information till bostadsrättsinnehavare i Riksbyggens bostadsrättsförening Göteborgshus nr 27 FÖRORD: Att dessa trivselregler har samlats i ett särskilt häfte har ett enda syfte och det är att vi som är

Läs mer

V Ä R T att V E T A. från A till Ö

V Ä R T att V E T A. från A till Ö V Ä R T att V E T A från A till Ö 2014 Värt att veta från A till Ö För dig som bor i Brf Harald Stake Information och trivselregler. Värt att veta kommer att uppdateras vid behov på föreningens hemsida.

Läs mer