Tjänstebeskrivning och servicegarantier, hemtjänst Service och omvårdnad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänstebeskrivning och servicegarantier, hemtjänst Service och omvårdnad"

Transkript

1 och servicegarantier, hemtjänst Service och omvårdnad Antaget SN , 99, komplettering SN , 38. Reviderat SN

2 Hemtjänst i Motala kommun Hemtjänsten ska utgå från en människosyn som betonar alla människors lika värde. Ett gott bemötande ska vara en utgångspunkt för arbetet. Verksamheten ska präglas av respekt för varje individs behov, resurser och önskemål samt bygga på grundtanken att den enskilde har förmåga att själv välja hur han/hon vill leva sitt liv. Detta innebär att medarbetare i mötet med människor skall ha respekt för deras självbestämmande, integritet, trygghet och värdighet. Hemtjänsten har två huvudsakliga inriktningar, service och omvårdnad: Service Städservice Tvättservice Inköpsservice Medicin/apoteksvaror Matdistribution Dagliga hemsysslor Omvårdnad Trygghetsservice Personlig omvårdnad Avlösning er Avsikten med servicegarantier är att Du som kund ska veta vad Du kan förvänta Dig av oss när Du använder dessa tjänster. erna innehåller även våra förväntningar på Dig att skapa förutsättningar så att tjänsten kan utföras på ett bra sätt. Det här lovar vi för alla hemtjänstinsatser: Individuell planering Vi gör en individuell planering tillsammans med Dig inom två veckor, för att ta reda på hur och när Du vill få beslutade insatser utförda. Detta dokumenteras i en genomförandeplan. Det är Dina behov och personliga önskemål som styr. Genomförandeplanen följs upp kontinuerligt, dock minst två gånger per år. Kontaktman Du får en egen kontaktman inom hemtjänsten senast en vecka efter det att hjälpinsatsen påbörjats. Hålla tider Vi håller de tider vi kommit överens om. Skulle vi bli försenade mer än en halvtimme så meddelar vi Dig det. 1

3 Legitimation och namnskylt All personal som kommer till Dig har legitimation och synlig namnskylt. Ringer eller knackar på dörren Vi ringer eller knackar alltid på dörren när vi kommer, även om vi har nyckel. Säker hantering av nycklar Om vi kommit överens om det öppnar vi in till Dig med nyckel. Nycklar som vi i så fall fått att använda förvaras i kodsäkrade nyckelskåp när de inte används. Du kan nå oss varje dag Du kan nå oss varje dag mellan kl på telefonnummer som meddelas Dig av hemtjänsten. Du kan alltid lämna ett meddelande så ringer vi upp samma dag. Dokumentation Vår dokumentation om Dig förvaras på ett säkert sätt så att obehöriga inte kan ta del av innehållet. Tystnadsplikt Alla som arbetar inom hemtjänsten i Motala kommun har tystnadsplikt. Det innebär att ingen får lämna ut uppgifter om Dig till någon utomstående utan att Du själv har godkänt det. Som kund betalar Du bara för utförda insatser. Men Du ska snarast meddela hemtjänsten om Du räknar med att inte vara hemma när tjänsten är planerad att utföras. Städservice Hemtjänsten åtar sig att utföra städning med de inslag och villkor som följer nedan: Grundstädning: Dammsugning Avtorkning av golv Rengöring av sanitetsporslin och speglar i toalett/badrum. Avtorkning, rengöring av bord och bänkar i kök (endast öppna ytor) Avtorkning av väggar, kakel, dörrar och lister i toalett-/badrum och kök Vid behov kan följande moment utföras: 1. Damning av möbler, hyllor m.m. 2. Avtorkning av målade ytor (dörrar, lister, skåpsluckor m.m.) 3. Avfrostning och rengöring av kyl/frys 4. Rengöring av spis, spisfläkt och ugn Då en eller flera av punkterna 1 4 utförs kommer grundstädningen att minskas så mycket som krävs för att ge tid till att kunna utföra aktuell tjänst. 2

4 Lättstädning : Enbart dammsugning Högst tre rum och kök Städning omfattar bostadsytor om högst tre rum och kök. Om bostaden har fler än tre rum avgör Du själv från gång till gång vilka rum som ska ingå i städningen. Det första städtillfället kommer att erbjudas inom två veckor från det att städning blivit beviljad. Eller enligt överenskommelse med Dig. Om städning inte kan utföras på överenskommen tid så kommer detta att meddelas Dig senast tre timmar före avtalad tid. Kan städning inte utföras på överenskommen tid kommer hemtjänsten att erbjuda en ny tid. Det här behöver vi: Tänk på att Din bostad är vår arbetsmiljö. För att vi ska kunna utföra service i form av städning så måste bostaden vara i sådant skick att det går att genomföra en normal städning. Det måste också finnas en av hemtjänsten godkänd utrustning. Den ska bestå av: Dammsugare Golvmopp och hink med urvridningsanordning Disktrasor WC-borste Rengöringsmedel Hemtjänsten kan rekommendera lämplig utrustning och även hjälpa till med att skaffa det som behövs. Om godkänd utrustning som ingår i visst städmoment saknas så kommer detta moment inte att utföras. Återbud Om Du räknar med att vara borta eller av annan orsak inte önskar att planerad städning ska utföras, måste begäran om att ställa in städningen meddelas till hemtjänsten. Detta ska ske senast två vardagar före planerat städtillfälle. Övrigt Städning utförs inte lördag söndag eller helgdag. Om ordinarie städning infaller på en helgdag så erbjuds Du en ny tid. 3

5 Tvättservice Hemtjänsten åtar sig att utföra tvätt med de inslag och villkor som följer nedan: Bastvätt: - Personliga klädesplagg - Sängkläder - Handdukar Annan tvätt - Gardiner - Hushållstextilier som till exempel, dukar Varje tvättillfälle omfattar följande moment: Sortering Tvättning Torkning Eventuell efterbehandling Eventuell transport till och från tvättstuga Insortering av färdig tvätt i skåp och lådor vid behov Övriga villkor: Tvätt sker enbart av maskintvättbara textilier. Tvätt får enbart avse plagg och övrigt som tillhör den som på grund av funktionsnedsättning inte klarar att sköta sin tvätt själv. Strykning av skjortor, blusar eller motsvarande sker vid behov. I samband med tvätt och strykning av gardiner utför hemtjänsten nedtagning och uppsättning av gardiner. Det första tvättillfället kommer att erbjudas inom två veckor från det att service i form av tvätt blivit beviljad. Eller enligt överenskommelse med Dig. Om tvätt inte kan utföras på överenskommen tid så kommer detta att meddelas senast tre timmar före planerat tvättillfälle. Kan tjänsten inte utföras på överenskommen tid kommer hemtjänsten att erbjuda en ny tid. Det här behöver vi: För att det ska vara möjligt för hemtjänsten att utföra tvätt så måste hushållet ha tillgång till fungerande utrustning i form av: Tvättmaskin Strykjärn och strykbräda Tvättmedel Sköljmedel (om Du vill använda detta) 4

6 Om det inte finns tvättmaskin att tillgå för hushållet får Du komma överens med hemtjänstpersonalen om något annat sätt att sköta om Din tvätt. Återbud Om Du räknar med att vara borta eller av annan orsak inte önskar att planerad tvätt ska utföras, måste begäran om att ställa in hjälp med tvätt meddelas till hemtjänsten. Detta ska ske senast två vardagar innan planerat tvättillfälle. Övrigt Om hemtjänst förekommer i form av daglig omvårdnad kan viss tvätt utföras som inslag i sådan löpande omvårdnad. Bastvätt utförs inte lördag söndag eller helgdag. Om ordinarie tvättillfälle infaller på en helgdag så erbjuds Du en ny tid. Inköpsservice Hemtjänsten åtar sig att utföra inköp av dagligvaror med de inslag och villkor som följer nedan: Inköp av dagligvaror Vid behov ingår även: Hjälp med inköpslista Inplockning av varor i skåp, kyl och frys Övriga villkor för inköp av dagligvaror: Inköpen sker samlat i närmaste butik eller den butik som hemtjänsten anlitar. Inga kontanta medel hanteras, inköpen betalas genom kontoköp eller fakturering direkt från butik. Det första inköpstillfället kommer att erbjudas inom två veckor från det att service i form av inköpsservice blivit beviljad. Om inköpen inte kan utföras på överenskommen tid så kommer detta att meddelas senast tre timmar före planerad tid. Ny tid kommer då att erbjudas inom 24 timmar. Vi byter de varor Du inte är nöjd med. Vi hanterar rabattkuponger och tar med oss returflaskor och drickabackar. Det här behöver vi: Att Du är ansluten till betalsystem så att vi inte behöver hantera Dina kontanta medel (kontokort eller fakturering med betalning över post-/bankgiro). Vid behov hjälper hemtjänsten till med att ordna med ett tillämpligt betalsystem. Att Du finns hemma för att ta emot varorna vid överenskommen tid. 5

7 Övrigt Inköp av dagligvaror utförs inte lördag söndag eller helgdag. Vill Du själv medverka vid inköp av dagligvaror kan detta ske endast efter beviljat bistånd i form av ledsagning. Medicin/apoteksvaror Hemtjänsten åtar sig att hämta/förmedla medicin och andra apoteksvaror med de inslag och villkor som följer nedan: Tillfälliga behov: Uthämtning av ordinerad medicin enligt recept Återkommande behov: Uthämtning och leverans av mediciner enligt frekvens som är fastställd av primärvården Förmedling av medicin och apoteksvaror så att givna ordinationer kan hållas Matdistribution Hemtjänsten åtar sig att förmedla service i form av hemleverans av färdiglagade måltider med de inslag och villkor som följer nedan: Matservice består av: Leverans till hemmet av kylda matportioner en gång per vecka Vid behov hjälp med att fylla i veckobeställning, Matsedel med minst tio rätter att välja på inför kommande leverans. Första tillfälle för veckoleverans sker inom två veckor efter det att insatsen beviljats. Om behov finns kan hemtjänsten leverera färdig mat från dagen efter det att beslut om matservice fattats och fram till det första tillfälle då leverans av kyld mat kan ske. 6

8 Det här behöver vi: Att Du har ett kylskåp som håller högst 8 grader. Att Du finns hemma för att ta emot levererad mat på överenskommen tid. Övrigt Avbeställning av beställda portioner får göras till dess att leverans skett till bostaden. Levererade portioner återtas inte och kommer att debiteras Dig. Om Du på grund av särskilda omständigheter inte kan ta emot och förvara färdig mat för hel vecka åtar sig hemtjänsten förvaring och daglig leverans till bostaden. Det går att få hjälp med uppvärmning och annat stöd i samband med måltiden efter individuell prövning. Du behöver i så fall ha en mikrovågsugn för att värma maten. Dagliga hemsysslor Hemtjänsten åtar sig att utföra förekommande hemsysslor såsom: Bädda säng Tömma sopor Ta in post Vattna blommor och andra enklare praktiska hushållsbestyr Trygghetsservice Hemtjänsten åtar sig att ge trygghetsservice med de inslag och villkor som följer nedan: Trygghetsservice består av: Trygghetslarm Telefonservice Installation av larm sker normalt inom fem dygn efter det att larm beviljats Vid akut behov installeras larmet omgående Kontakt direkt via högtalartelefon vid larm Inställelse och hjälp i bostaden snarast möjligt, oftast inom 20 minuter då bostaden är belägen i Motala tätort, längre tid utom tätort och kvällstid/natt. Daglig funktionskontroll Byte av batterier Säker förvaring av bostadsnycklar i kodsäkrade skåp Daglig telefonpåringning på överenskommen tid (gäller vid telefonservice) 7

9 Det här behöver vi: Att Du har ett fast telefonabonnemang för att kunna ansluta trygghetslarmet Att hemtjänsten har tillgång till 1 2 nycklar till Din bostad Att larmanordningen hålls i gott skick. Du är ersättningsskyldig i händelse av borttappad eller förstörd larmdosa. Personlig omvårdnad Till personlig omvårdnad hör sådana grundläggande personliga behov som är en förutsättning för att vardagen ska fungera. Insatserna varierar i fråga om innehåll, antal tillfällen då hjälpen utförs och den tid som går åt vid varje sådant tillfälle. Behoven är mycket individuella. Avgörande är begränsningen i funktionsförmåga. De insatser som behövs bestäms efter individuell prövning (utredning och beslut om bistånd). Omvårdnad kan bestå av hjälp med: Enstaka insatser per vecka/månad - Bad/dusch, hår- och hudvård - Ledsagning för utevistelse/aktiviteter/ärenden Dagliga insatser - stödstrumpa - lindning av ben - ögondroppar - medicin - uppvärmning/framtagning mat - tillsyn Grundläggande daglig omvårdnad - på- och avklädning - daglig hygien - toalett - matning Övrigt I vårt arbetssätt ingår att försöka stödja Dig så att du klarar så mycket som möjligt av Din vardag på egen hand. Vi ska finnas hos Dig för hjälp med det som är nödvändigt för att Du ska kunna leva så normalt som möjligt. (Rehabiliterande arbetssätt). 8

10 Vi startar insatsen inom två dygn från det att Du beviljats bistånd genom hemtjänsten. Eller enligt överenskommelse med Dig. Du träffar personal som är utbildad för att klara Dina behov av hjälp. Du träffar personal som har kännedom om Ditt behov av insatser innan de börjar arbeta hos Dig. Du kan nå oss varje dag mellan kl på telefonnummer som meddelas Dig av hemtjänsten. Du kan alltid lämna ett meddelande så ringer vi upp samma dag. Det här behöver vi: Din bostad är vår arbetsplats. Detta innebär att bostaden i vissa fall kan behöva anpassas för att vi ska kunna utföra insatserna som Du behöver. Exempelvis när det finns behov av höjoch sänkbar säng. Avlösning i hemmet Att ge anhörig/närstående med huvudansvar för omsorg om person tillfällen till egen tid för personliga behov. Avlösning genom tillsyn och ansvar för stöd och omvårdnad gentemot person som normalt får daglig omsorg genom anhörig/närstående. Insatsen utförs i den enskildes ordinarie bostad. Den personal som står för avlösningen kommer att ha god kännedom om Era behov av insatser innan första avlösningstillfället. Vid återkommande behov strävar vi efter att samma personal kommer till Er. Återbud Om planerad avlösning behöver ställas in, meddela detta snarast till hemtjänsten. Övrigt Önskemål om ny/ändrad tid för avlösning ska meddelas hemtjänsten senast fyra vardagar före önskat tillfälle för avlösning. 9

Kvalitetsdeklaration. för dig som får hemtjänst i ordinärt (eget) boende. Reviderad 2011-04-19

Kvalitetsdeklaration. för dig som får hemtjänst i ordinärt (eget) boende. Reviderad 2011-04-19 Kvalitetsdeklaration för dig som får hemtjänst i ordinärt (eget) boende Reviderad 2011-04-19 Kvalitetsdeklaration hemtjänst Om kvalitetsdeklarationen Kvalitetsdeklarationen anger vilka grundläggande kvalitetskrav

Läs mer

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707 Hemtjänst i Strängnäs kommun Dnr SN/2015:251-707 Förord I den här broschyren har vi samlat information för dig som vill veta mer om hemtjänst i Strängnäs kommun. Vi beskriver hur en ansökan om hemtjänst

Läs mer

Riktlinjer för bistånd enligt Socialtjänstlagen gällande hjälp i hemmet och vård- och omsorgsboende

Riktlinjer för bistånd enligt Socialtjänstlagen gällande hjälp i hemmet och vård- och omsorgsboende Riktlinjer för bistånd enligt Socialtjänstlagen gällande hjälp i hemmet och vård- och omsorgsboende i Åstorps kommun Beslutat av Socialnämnden 2014-04-22, 66 Dnr 2014/110 2(15) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

Insatserna i hemtjänst, ledsagning och boendestöd inom omsorgen om äldre och funktionshindrade i Vimmerby kommun

Insatserna i hemtjänst, ledsagning och boendestöd inom omsorgen om äldre och funktionshindrade i Vimmerby kommun Socialförvaltningen Insatserna i hemtjänst, ledsagning och boendestöd inom omsorgen om äldre och funktionshindrade i Vimmerby kommun Tjänstedeklaration Antagna av omsorgsnämnden 2010-12-16, 133 Övertagna

Läs mer

Hemtjänst. Du är med och planerar. omvårdnad gävle

Hemtjänst. Du är med och planerar. omvårdnad gävle omvårdnad gävle SVENSKA/LÄTTLÄST Hemtjänst Vem kan få hemtjänst? Funktionsnedsättning eller sjukdom kan göra att du behöver stöd och omsorg från andra för att leva ett bra liv i vardagen. Då kan du få

Läs mer

stöd och hjälp i det egna boendet.

stöd och hjälp i det egna boendet. Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Korttidsplats Övriga insatser stöd och hjälp i det egna boendet. Välkommen! Vi Vill ge äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av bistånd till hemtjänst och annan äldreomsorg enligt socialtjänstlagen

Riktlinjer för bedömning av bistånd till hemtjänst och annan äldreomsorg enligt socialtjänstlagen Socialförvaltningen Riktlinjer för bedömning av bistånd till hemtjänst och annan äldreomsorg enligt socialtjänstlagen 1. Hemtjänst Insatser från hemtjänsten ges för att underlätta för den enskilde i den

Läs mer

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Omsorgsförvaltningen ansvarar för äldreomsorg, LSS stöd och service, social psykiatri samt individ- och familjeomsorg. I den här broschyren hittar

Läs mer

BISTÅND ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN

BISTÅND ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN 2012-11-14 SN/2012/77 1 (21) BISTÅND ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN - RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV BISTÅND ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN INOM VÅRD- OCH OMSORGSVERKSAMHETEN I 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING...3

Läs mer

Riktlinjer för handläggning

Riktlinjer för handläggning Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt Socialtjänstlagen vid biståndsavdelningen inom äldre- och handikappomsorgen Dnr: SN 2013/624 730 Antagen av socialnämnden 2013-11-11, 99 För tillämpning fr.o.m.

Läs mer

Bemötande Äldreomsorg

Bemötande Äldreomsorg Bemötande Äldreomsorg dig som har insatser inom äldreomsorgen. Det första mötet är ofta avgörande för att en relation ska ha förutsättningar att bli bra. Äldreomsorgens insatser ska vara individuellt anpassade

Läs mer

Omvårdnads- och serviceinsatser inom hemtjänsten

Omvårdnads- och serviceinsatser inom hemtjänsten Omvårdnads- och serviceinsatser inom hemtjänsten 2012-01-16 Reviderad 2012-03-12 2012-05-30 Så här går en ansökan om bistånd till: Alla insatser inom kommunens äldreomsorg inleds med att du gör en ansökan

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för biståndsbeslut omvandlade till tid gällande serviceinsatser i hemtjänst

Tillämpningsanvisningar för biståndsbeslut omvandlade till tid gällande serviceinsatser i hemtjänst Tillämpningsanvisningar för biståndsbeslut omvandlade till tid gällande serviceinsatser i hemtjänst Innehållsförteckning Inledning... 3 1. Utgångspunkter... 4 Socialtjänstlagen rätt till bistånd... 4 Plan

Läs mer

Övergripande riktlinjer för. äldre och personer med funktionsnedsättning Socialtjänstlagen (SoL)

Övergripande riktlinjer för. äldre och personer med funktionsnedsättning Socialtjänstlagen (SoL) Riktlinjer Övergripande riktlinjer för äldre och personer med funktionsnedsättning Socialtjänstlagen (SoL) Antagna av kommunfullmäktige den 11 juni 2013 67 att gälla från 1 juli 2013 att upphäva kommunfullmäktiges

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 24 april 2014 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 24 april 2014 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 24 april 2014 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset Ärenden 1 Val av justerande ledamöter 2 Anmälningsärenden 3 Inkomna interpellationer och

Läs mer

Förfrågningsunderlag Kundval inom hemtjänst. Socialnämnden 2010-09-15, SN 105 Diarienummer: 10/SN 0131 Version 1.5

Förfrågningsunderlag Kundval inom hemtjänst. Socialnämnden 2010-09-15, SN 105 Diarienummer: 10/SN 0131 Version 1.5 Förfrågningsunderlag Kundval inom hemtjänst Socialnämnden 2010-09-15, SN 105 Diarienummer: 10/SN 0131 Version 1.5 Innehållsförteckning Information om Motala kommun 1 1. Affärsförutsättningar 1 1.1 Verksamheten

Läs mer

Riktlinjer inom äldreomsorgen i Huddinge kommun

Riktlinjer inom äldreomsorgen i Huddinge kommun 1 (27) Antaget av kommunfullmäktige 2005-06-14, 111, 2006-09-11, 151, 2007-03-19, 42 med ändring i äldreomsorgsnämnden 2007-11-14, 133, 2009-05-11, 105, 2010-04-19, 57, 2010-12-14, 136, 2011-10-10, 195,

Läs mer

Hemtjänst i Båstads kommun

Hemtjänst i Båstads kommun Hemtjänst i Båstads kommun Fotograf: Lars Bygdemark Vår verksamhetsidé Vård och omsorg i Båstads kommun ska präglas av respekt, värdighet, trygghet och professionalism. Vad är hemtjänst? Kommunen har enligt

Läs mer

Tillhör process Handläggning och genomförandeprocess. Ansvarig för beslut om revideringar Myndighetschef/Funktionschef

Tillhör process Handläggning och genomförandeprocess. Ansvarig för beslut om revideringar Myndighetschef/Funktionschef Dokumenttyp Insatsbeskrivning Servicebostad LSS/SoL kommunalt utförande Beslutad av Myndighetschef/ Funktionschef Mottagare för information om revideringar Handläggare / Enhetschefer Tillhör process Handläggning

Läs mer

Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm.

Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm. Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm. Omsorgsinsatser Du kan få hjälp med din personliga hygien och med på och avklädning.

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

Äldreomsorgen i Södertälje. Hemtjänsten VI GÖR DET MÖJLIGT FÖR DIG ATT BO HEMMA

Äldreomsorgen i Södertälje. Hemtjänsten VI GÖR DET MÖJLIGT FÖR DIG ATT BO HEMMA Äldreomsorgen i Södertälje Hemtjänsten VI GÖR DET MÖJLIGT FÖR DIG ATT BO HEMMA Vad kan vi hjälpa dig med? Hemtjänstens viktigaste uppgift är att göra det möjligt för dig att kunna bo kvar i din invanda

Läs mer

TIMRÅ KOMMUN Socialförvaltningen

TIMRÅ KOMMUN Socialförvaltningen Riktlinjer för behovsbedömning äldre och funktionshindrade Enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Fastställd av socialnämnden 2008-09-17 Reviderad

Läs mer

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37.

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37. Hemtjänst i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden erbjuder stöd, omsorg och omvårdnad i livets olika skeden. I vård-

Läs mer

RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN

RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN 000 RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN Reviderad SN 98/080625 Reviderad SN 4/100127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1 1 Biståndshandläggning 2 1.1 Kompetens 2 1.2 Handläggning av ärenden

Läs mer

Bilaga 11 till kundval hemtjänst Biståndsriktlinjer SOL

Bilaga 11 till kundval hemtjänst Biståndsriktlinjer SOL Bilaga 11 sida 1 (19) Bilaga 11 till kundval hemtjänst Biståndsriktlinjer SOL Enbart information Bilaga 11 sida 2 (19) Innehållsförteckning Servicetjänster 3 Hjälp och stöd i hemmet 3 Matdistribution 6

Läs mer

Tillhör process Handläggning och genomförandeprocess. Ansvarig för beslut om revideringar Myndighetschef/Funktionschef

Tillhör process Handläggning och genomförandeprocess. Ansvarig för beslut om revideringar Myndighetschef/Funktionschef Dokumenttyp Insatsbeskrivning Gruppbostad LSS/SoL kommunalt utförande Beslutad av Myndighetschef/ Funktionschef Mottagare för information om revideringar Handläggare / Enhetschefer Tillhör process Handläggning

Läs mer

Förfrågningsunderlag för att bedriva hemtjänst enligt Lag Om Valfrihetssystem (LOV)

Förfrågningsunderlag för att bedriva hemtjänst enligt Lag Om Valfrihetssystem (LOV) Förfrågningsunderlag för att bedriva hemtjänst enligt Lag Om Valfrihetssystem (LOV) 1. INLEDANDE INFORMATION... 4 1.1 OM SALEMS KOMMUN... 4 1.2 SOCIALNÄMNDENS VISION... 4 1.3 MÅLSÄTTNING FÖR HEMTJÄNSTEN

Läs mer

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 1(28) Vård, omsorg och IFO Antagen av Kommunstyrelsen Diarienummer 2014.730.241 KS 109/14 Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 2 Innehåll Inledning... 4 Ansvarsfördelning för invånare som

Läs mer

INFORMATION OM VÅRD OCH OMSORG I VÄNERSBORGS KOMMUN

INFORMATION OM VÅRD OCH OMSORG I VÄNERSBORGS KOMMUN INFORMATION OM VÅRD OCH OMSORG I VÄNERSBORGS KOMMUN INNEHÅLL Hur ansöker jag om hjälp Sidan Biståndsenheten... 4 Avgifter... 4 Lagstiftning... 5 Värdegrund inom vård och omsorg... 6-11 Att bo kvar hemma

Läs mer