F1126. Värmepump med berg, mark eller sjö som värmekälla. Framledningstemperatur 70 C Returledningstemperatur 56 C

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "F1126. Värmepump med berg, mark eller sjö som värmekälla. Framledningstemperatur 70 C Returledningstemperatur 56 C"

Transkript

1 PBD SE 48- Bergvärmepump 4 F6 TM 6954 NIBE F6 FLIK 4 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK 9 FLIK Värmepump med berg, mark eller sjö som värmekälla n BBR6-anpassad. n Ny displayenhet med tydlig skärm. n Inbyggd elpatron och varmvattenstyrning. n Värmefaktor (COP) på upp till 4,7 vid /5 C. n Högt temperaturområde. Framledningstemperatur 7 C Returledningstemperatur 56 C n Mjukstartsrelä monterad från fabrik. n Inbyggd klocka med realtidsfunktion för bland annat periodisk höjning av varmvattentemperaturen. n Separat kapsling för kompressor och cirkulationspumpar ger säkrare service och lägre ljudnivå. n Enkelt att ta ut kylmodulen. n Värmepumpen finns i storlekarna: 6, 8, och kw. NIBE F6 är en värmepump för uppvärmning av villor, mindre flerfamiljshus och industrifastigheter. F6 är en flexibel produkt med avancerad styrutrustning och är anpassningsbar till ett flertal systemlösningar. Som värmekällor kan bland annat berg, mark eller sjö användas. Även grundvatten kan användas som värmekälla, vilket dock kräver en mellanliggande värmeväxlare samt tillbehöret EXC4. F6 har inbyggd kassett med 7 kw elpatron (omkopplingsbar till 9kW). F6 har en hög verkningsgrad tack vare en hög effektiv kompressor i en väldimensionerad köldmediekrets. Båda cirkulationspumparna samt flexslangar är inbyggda. Köldbärar- resp värmebärarkretsen anslutes från toppen av värmepumpen för bästa åtkomlighet. Smutsfilter medleveraras. Värmepumpen kan anslutas till valfritt lågtempererat distributionssystem typ radiatorer, konvektorer eller golvvärme. F6 är utrustad med en reglerdator för att erhålla optimal och säker drift. En stor bakgrundsbelyst display visar med hjälp av ikoner och text tydlig information om tillstånd, drifttid och alla temperaturer i värmepumpen. Hela F6 är uppbyggd på en robust ram med kraftiga plåtar och effektiv ljudisolering för bästa komfort. Alla plåtar är enkla att demontera för bästa åtkomlighet vid installation och eventuell service.

2 Installationsprincip Alt. Alt. Alt.. Berg Värmepumpen hämtar upp en del av bergets lagrade solenergi via en kollektor i ett borrat hål i berget.. Mark Värmepumpen hämtar upp en del av markens lagrade solenergi via den nergrävda markkollektorn. Köldbärare till värmepump Köldbärare från värmepump Foderrör Grundvattennivå. Sjö Värmepumpen hämtar upp en del av vattnets lagrade solenergi via sjökollektorn som är förankrad på sjöbotten. Aktivt borrhål (vattenpelare i berg) Funktionsprincip F6 består av värmepump, elkassett, cirkulationspumpar samt styrsystem. F6 ansluts till köldbärar- respektive värmebärarkrets. Värmeupptagningen från värmekällan (berg, mark, sjö) sker genom ett slutet köldbärarsystem där vatten blandat med frysskyddsmedel cirkulerar. I vissa fall kan grundvatten användas som värmekälla. Då skall en mellanväxlare användas för att skydda värmepumpen. I värmepumpens förångare avger köldbärarvätskan (frostskyddad vätska, t.ex. etanol alternativt glykol blandat med vatten) sin energi till köldmediet vilket förångas för att i sin tur komprimeras i kompressorn. Köldmediet, vars temperatur nu höjts, leds in i kondensorn där det avger sin energi till värmebärarkretsen och vid behov till eventuellt dockad varmvattenberedare. Om större behov av värme/varmvatten föreligger än vad kompressorn klarar av finns en inbyggd elkassett. Värmebärare fram Varmvattenberedare Värmebärare retur Köldbärare in Köldbärare ut VBf KBin VV Växelventil Elpatron Värmebärarpump Expansionsventil Kondensor Förångare KBut VBr Avstängningsventiler Kompressor Köldbärarpump Kylmodul

3 R R H M flo w4 9 (5 C ) H o t w a te r 5 C - + R H M flo w4 9 (5 C) H o t w a te r 5 C - + R Transport och förvaring F6 ska transporteras och förvaras stående och torrt. Vid inforsling i byggnaden kan F6 dock försiktigt lutas bakåt 45. OBS! Kan vara baktung. Om kylmodulen dras ut och transporteras stående kan F6 transporteras liggande på rygg. Installationsutrymme Lämna ett fritt utrymme på 8 mm framför värmepumpen. För att kunna ta av sidoluckorna behövs ca 5 mm fritt utrymme på varje sida. Sidoluckorna behöver dock inte öppnas vid service, utan all service på F6 kan utföras framifrån. * * (5) (5) Utdragning av kylmodulen För att underlätta transport och service kan värmepumpen delas genom att kylmodulen dras ut ur skåpet. Se installatörshandboken för mer utförliga instruktioner om hur delningen går till. 8 * En normalinstallation behöver - 4 mm (valfri sida) till kopplingsutrustning, t.ex. nivåkärl, ventiler och elutrustning. Bipackade komponenter Utegivare Säkerhetsventil ( bar) O-ringar Nivåkärl Temperaturgivare Rör för givare Uppställning Placera värmepumpen på ett fast underlag, helst betonggolv eller betongfundament. Använd värmepumpens justerbara fötter för att få en stabil uppställning. Placera ryggsidan mot yttervägg i ljudokänsligt rum för att eliminera olägenheter. Om det inte är möjligt ska vägg mot sovrum eller annat ljudkänsligt rum undvikas. Oavsett placering ska vägg mot ljudkänsligt rum ljudisoleras. Rördragning ska utföras utan klamring i innervägg mot sov- eller vardagsrum. Aluminuimtejp Smutsfilter Isolertejp Placering Bipackningssatsen är placerad på emballaget till värmepumpen.

4 Värmepumpens konstruktion XL XL9 XL6 XL XL7 UB AA4 PF SF PF FA FD AA QN BT EB WP4 QM QM4 PF AA X UB QM FB UB AA EP BT EP GQ BT GP GP BT QM 4 AA BT QM

5 Röranslutningar XL Anslutning, värmebärare fram XL Anslutning, värmebärare retur XL6 Anslutning, köldbärare in XL7 Anslutning, köldbärare ut XL9 Anslutning, varmvattenberedare VVS-komponenter GP Värmebärarpump GP Köldbärarpump QM Avtappning, klimatsystem QM Avtappning, köldbärarsystem QM Avstängningsventil, värmebärare retur QM Avstängningsventil, köldbärare ut QM4 Avstängningsventil, köldbärare in QN Växelventil, klimatsystem/varmvattenberedare WP4 Rörkoppling, värmebärare fram Kylkomponenter EP Förångare EP Kondensor GQ Kompressor Givare etc. BT Temperaturgivare, ute BT Temperaturgivare, värmebärare fram BT Temperaturgivare, värmebärare retur BT Temperaturgivare, köldbärare in BT Temperaturgivare, köldbärare ut BT Temperaturgivare, kondensor framledning Elkomponenter AA Elpatronskort AA Grundkort AA4 Displayenhet AA Mjukstartskort AA Skarvkort EB Elpatron FA Automatsäkring FB Motorskyddsbrytare FD Temperaturbegränsare/Reservlägestermostat SF Strömställare X Kopplingsplint, mjuka ingångar Övrigt PF Dataskylt PF Typskylt kyldel PF Serienummerskylt UB Kabelgenomföring, inkommande el UB Kabelgenomföring UB Kabelgenomföring, baksida, givare Beteckningar i komponentplacering enligt standard IEC 846- och

6 Rörinstallation Rörinstallationen ska utföras enligt gällande regler. F6 kan arbeta med en returtemperatur på upp till ca 56 C och en utgående temperatur från värmepumpen på 7 C (6 C med enbart kompressorn). F6 är inte utrustad med externa avstängningsventiler, utan dessa måste monteras för att underlätta eventuell framtida service Rörinkoppling (köldbärare) Alt. Alt. P P Rörinkoppling (värmebärare) Inkoppling av klimatsystem Ett klimatsystem är ett system som reglerar inomhuskomforten med hjälp av styrsystemet i F6 och t.ex. radiatorer, golvvärme/kyla, fläktkonvektorer etc. Montera erforderlig säkerhetsutrustning, avstängningsventiler (monteras så nära värmepumpen som möjligt) samt smutsfilter. Säkerhetsventilen ska ha max,5 bars öppningstryck och monteras på utgående värmebärare enligt bild. Spillvattenrör från säkerhetsventilen ska förläggas sluttande i hela sin längd för att undvika vattensäckar samt vara frostfritt anordnat. Vid inkoppling till system med termostater i alla radiatorer (slingor) monteras antingen överströmningsventil alternativt demonteras ett antal termostater, så att tillräckligt flöde garanteras. T Kondensisolera samtliga köldbärarledningar inomhus. Placera nivåkärlet som högsta punkt i köldbärarsystemet på inkommande rör före köldbärarpumpen (alt. ). Går det inte att placera nivåkärlet på högsta punkt ska expansionskärl användas (alt. ). OBS! Kondensdropp från nivåkärlet kan förekomma. Placera därför kärlet så att övrig utrustning inte skadas. Märk nivåkärlet med det frysskyddsmedel som används. Montera bipackad säkerhetsventil under nivåkärlet enligt bild. Spillvattenröret från säkerhetsventilen ska förläggas sluttande i hela sin längd för att undvika vattensäckar samt vara frostfritt anordnat. Montera avstängningsventiler så nära värmepumpen som möjligt. Montera medlevererat smutsfilter på inkommande köldbärarledning. Vid anslutning till öppet grundvattensystem ska, p.g.a. smuts och frysrisk i förångaren, en mellanliggande frysskyddad krets anordnas. Detta kräver en extra värmeväxlare. Sidoanslutning Det finns möjlighet att vinkla köldbäraranslutningarna, för anslutning i sidled istället för toppanslutning. För att vinkla en anslutning:. Lossa röret vid toppanslutningen.. Vinkla röret åt önskat håll.. Vid behov kapa röret till önskad längd. Rörinkoppling (varmvattenberedare) Eventuellt dockad varmvattenberedare ska förses med erforderlig ventilutrustning. Blandningsventil ska finnas om inställningen ändras så att temperaturen kan överstiga 6 C. Inställningen görs i meny 5... Säkerhetsventilen ska ha max 9, bars öppningstryck och monteras på inkommande tappvattenledning enligt bild. Spillvattenröret från säkerhetsventilen ska förläggas sluttande i hela sin längd för att undvika vattensäckar samt vara frostfritt anordnat. Om F6 installeras med en VPB kan det gå att få en dold rörinstallation i toppen på VPB. Detta för att få en snyggare installation. Produkterna är förberedda för denna typ av inkoppling. 6

7 Ventilationsåtervinning Anläggningen kan kompletteras med frånluftsmodulen NIBE FLM för att möjliggöra ventilationsåtervinning. För att undvika kondensbildning måste rörledningar och övriga kalla ytor isoleras med diffusionstätt material. Köldbärarsystemet ska förses med tryckexpansionskärl. Eventuellt befintligt nivåkärl byts ut. Avluft Ø 6 Frånluft Ø 6 Frikyla Anläggningen kan kompletteras med till exempel fläktkonvektorer för att möjliggöra anslutning för frikyla. För att undvika kondensbildning måste rörledningar och övriga kalla ytor isoleras med diffusionstätt material. Vid stort kylbehov krävs fläktkonvektor med droppskål och avloppsanslutning. Köldbärarsystemet ska förses med tryckexpansionskärl. Eventuellt befintligt nivåkärl byts ut. Fläktkonvektor FLM P P 7

8 Installationskontroll Enligt gällande regler skall värmeanläggningen undergå installationskontroll innan den tas i bruk. Kontrollen får endast utföras av person som har kompetens för uppgiften och skall dokumenteras. Ovan stående gäller slutna värmesystem. Utbyte av värmepump får ej ske utan förnyad kontroll. Riktvärden för kollektorer Typ Ytjordvärme, rekommenderad kollektorlängd Bergvärme, rekommenderat aktivt borrdjup m 9 m 8 5 x5 m 45 m x5 x5 m 8 m Gäller vid PEM-slang 4 x,4 PN 6,. Kollektorslangens längd varierar beroende på berg-/markförhållande, klimatzon och på klimatsystemet (radiatorer alternativt golvvärme). Max längd per kollektor bör ej överstiga 4 m. Om det behövs flera kollektorer ska dessa parallellkopplas med möjlighet för injustering av flödet på respektive slinga. Slangföringsdjupet vid ytjordvärme ska vara ca m och avståndet mellan slangarna minst m. Vid flera borrhål ska avståndet mellan hålen vara minst 5 m. Se till att kollektorslangen är konstant stigande mot värmepumpen för att undvika luftfickor. Om det inte är möjligt ska högpunkterna förses med avluftningsmöjligheter. Då temperaturen på köldbärarsystemet kan understiga C måste detta frysskyddas ner till -5 C. Som riktvärde för volymberäkning används liter färdigblandad köldbärarvätska per meter kollektorslang (gäller vid PEM-slang 4x,4 PN 6,). Styrning, allmänt Inomhustemperaturen är beroende av flera olika faktorer. Under den varmare årstiden räcker oftast solinstrålning och värmeavgivning från människor och apparater för att hålla huset varmt. När det blir kallare ute måste man starta sitt klimatsystem. Ju kallare det blir ute desto varmare måste radiatorerna/golvslingorna vara. För kontroll av värmepumpens funktion finns inbyggda givare för in- och utgående köldbärartemperaturer (kollektor). Utgående köldbärartemperatur kan, om så önskas, minimibegränsas (exempelvis vid grundvat ten system). Styrning av värmeproduktionen sker med principen flytande kondensering det vill säga den temperaturnivå som behövs för uppvärmning vid en viss utetemperatur produceras med ledning av insamlade värden från ute- och framledningsgivare. Rumsgivare kan även användas för kompensering av avvikelse i rumstemperatur. F6 kan om så önskas dockas till en extern enhet med egen värmeautomatik. Då levererar värmepumpen värme upp till en fast temperaturnivå. Detta kallas för Fast kondensering. Värmeautomatiken styrs då med hjälp av den externa enhetens reglerautomatik. Värmeproduktion Reglering av värmetillförsel till huset sker enligt vald inställning av reglerkurva (kurvlutning och förskjutning). Efter injustering tillföres rätt värmemängd för den aktuella utetemperaturen. Värmepumpens framledningstemperatur kommer att pendla runt det teoretiskt önskade värdet. Vid undertemperatur räknar styrsystemet fram ett värmeunderskott i form av grad-minuter vilket innebär att inkoppling av värmeproduktion påskyndas ju större undertemperatur som för tillfället råder. Värmepumpens styrsystem kan styra en eventuell monterad extern oljepanna och shuntventil (kräver tillbehörskortet AXC4). Varmvattenproduktion Om varmvattenberedare är dockad till F6 vid varmvattenbehov prioriterar värmepumpen detta och går över i varmvattenläge med hela värmepumpseffekten. I detta läge sker ingen värmeproduktion. Maxtiden för varmvattenladdning är justerbart i menysystemet. Därefter produceras värme under restrerande periodtiden innan eventuell ytterligare varmvattenvärmning kan ske. Start av varmvattenladdning sker när varmvattengivaren har sjunkit till inställd starttemperatur. Varmvattenladdningen stoppas när vattentemperaturen på varmvattengivaren (BT6) har uppnåtts. Vid tillfälligt större varmvattenbehov finns en funktion kalllad tillfällig lyx som gör att temperaturen kan höjas till högre temperatur under timmar (valbart i menysystemet). 8

9 Enbart tillsats F6 kan användas med enbart tillsats för att producera värme och eventuellt varmvatten exempelvis innan kollektorinstallationen är klar. USB-serviceuttag Köldbärarpump Köldbärarpumpen följer normalt värmepumpens drift. Ett särskilt funktionsläge finns för kontinuerlig drift under dagar, därefter automatisk återgång till normalläge (kan användas innan stabil cirkulation erhållits). Larmindikeringar Vid larm lyser statuslampan rött och i displayen visas detaljerad information beroende på fel. Vid varje larm skapas en larmlogg som sparar ett antal temperaturer, tidpunkt och utgångarnas status. Egen kurva F6 har förprogrammerade icke linjära värmekurvor. Möjligheten finns även att skapa en egendefinierad kurva. Denna är en styckvis linjär kurva med en knäckpunkt. Man väljer en knäckpunkt och de temperaturer som hör till. F6 är utrustad med USB-uttag i displayenheten. I USButtaget kan du t.ex. ansluta ett USB-minne och använda det till att uppdatera programvaran, spara loggad information och hantera inställningarna i F6. Effektlåsning F6 följer gällande byggregler (BBR6). Detta innebär att max effektuttag (max installerad eleffekt) kan låsas. För att därefter ändra max effektuttag måste displaykortet bytas ut. 9

10 Displayenhet Menysystem När dörren till värmepumpen öppnas visas menysystemets fyra huvudmenyer samt viss grundinformation på displayen. Utetemperatur Inomhustemperatur (om rumsgivare finns) A Display B Statuslampa C OK-knapp D Bakåt-knapp Varmvattentemperatur F6 E Manöverratt F Strömställare Extra varmvatten (om aktiverad) Meny - Inomhusklimat Inställning av inomhusklimatet. Uppskattad mängd varmvatten A B C D E F Display På displayen visas instruktioner, inställningar och driftinformation. Med hjälp av den tydliga displayen och ett lättanvänt menysystem kan du enkelt navigera mellan olika menyer och alternativ för att ställa in den komfort eller få den information du önskar. Statuslampa Statuslampan indikerar värmepumpens status. Den lyser grönt vid normal funktion. lyser gult vid aktiverat reservläge. lyser rött vid utlöst larm. OK-knapp OK-knappen används för att bekräfta val av undermeny/alternativ/inställt värde/ sida i startguiden. Bakåt-knapp Bakåt-knappen används för att backa till föregående meny. ångra en inställning som ej bekräftats. Manöverratt Manöverratten kan vridas åt höger eller vänster. Du kan förflytta dig i menyer och mellan alternativ. öka eller minska värden. byta sida i flersidesvisningar (t.ex. hjälptexter och serviceinfo). Strömbrytare Strömbrytaren har tre lägen: På () Standby ( ) Reservläge ( ) Meny - Varmvatten Inställning av varmvattenproduktionen. Den här menyn visas bara om varmvattenberedare är dockad mot värmepumpen. Meny - Info Visning av temperatur- och annan driftinformation samt tillgång till larmloggen. Meny 4 - Värmepump Inställning av tid, datum språk, display, driftläge mm. Meny 5 - Service Avancerade inställningar. Dessa inställningar är ej åtkomliga för användaren. Menyn blir synlig genom att bakåt-knappen trycks in i 7 sekunder. Startguide Första gången värmepumpen startas sätts en startguide igång. I startguiden ges instruktioner om vad som behöver utföras vid första uppstart tillsammans med en genomgång av värmepumpens grundläggande inställningar. Startguiden säkerställer att uppstarten görs på rätt sätt och kan därför inte hoppas över. Startguiden kan startas i efterhand i meny 5.7.

11 P P P 4 4 Pumpkapacitetsdiagram Värmebärarsida P,5,,,5,,,5,,4,5,,5,,5 Tillgängligt tryck P Eleffekt P5% F6-6 kw P 4,5, Tillgängligt Tillgängligt tryck, tryck, kpa kpa ,5,,5,5,, 4 4 F6 5kW %, 7 5 4,5 8 6,5,5, F6/F,5,5,, P P,5,5,, 8 4 P ,, 7 P 6 F6/F6 8kW 6 P 5 4 F6/F6 6kW,5,,5,,5 F6/F 8 P 7,,5,4 W Eleffekt,,5,5 F6-8 kw 8 4,5 F6 - kw P,5,5 8 7 P ,4,4 F6/F6 8kW F6/F6 kw P 4 P 8 F6/F 6 4,5,,5,,5,,5,4 8 7 P P P kw 8 F6/F6 kw 6 4 P P 5,5 P,, F6/F6 6kW P F45/F45 5 & 7kW,4 P,5, , P 7 P 8 P 6 7 P 5 6 4, P 8 5%,,5,5,6,7,,5 P% 6 8,5,,5,,5,,5,4 GP Här ställer du in hastigheten på värmebärarpumpen. kw

12 ,5,,5 Köldbärarsida,,,5,, P 4 P5% 8,,5,,5,46 % 4 5%,,4,5,6,7,,5,,5,4 P P F6-6 kw P P P P 4,,,,4,5,,5,,5,,5,,5, ,,5,,,,4, 4,5,,6,7,4 8 F6/F6 6kW 6 4,,,,5,4 4 P4 P F6/F6 kw P 6 F6/F6 8kW P 6,8,5 8 P 6 6 P ,,,,4,5,6,7,,4,5,6 F6/F6 kw kw,7,8 GP Här ställer du in hastigheten på köldbärarpumpen. kw 8 4 P4 P, P 4 F6/F6 8kW P, 6 P , 8 6,54 P P4 6 P P 4 P 6 P 4 4,4 Eleffekt,4 W P ,4 F6-8 kw 8 F6 - kw Tillgängligt tryck, kpa 4 Eleffekt, W P 6 5, 6 Tillgängligt tryck, kpa 6 4 P 7 6,5 8 Tillgängligt tryck Eleffekt 8 F6 5kW F45/F45 5 & 7kW Pumpkapacitetsdiagram P F6/F6 6kW P P P,8

13 Mått XXX* XXX* XXX* XXX* *Eftersom vinkeln på köldbärarrören består av flexslang, kan rören justeras några cm i höjdled vid sidoanslutning.

14 Tekniska data IP Typ 6 8 Effektdata vid nom flöde Avser prestanda för värmepump utan cirkualtionspumpar /5 Avgiven effekt kw 5,56 7,6, Kyleffekt kw 4, 6, 8,59 Eleffekt kw,4,6,4 COP - 4,5 4,7 4,55 /5 Avgiven effekt kw 4,45 6,, Kyleffekt kw,6 4,44 7,4 Eleffekt kw,9,88,8 COP -,,6,5 Effektdata enligt EN 45 /5 Avgiven effekt kw 5,4 7,,65 Eleffekt kw,,7,6 COP EN45-4,9 4, 4,6 /45 Avgiven effekt kw 4,58 6,74,4 Eleffekt kw,8,86, COP EN45,,6,6 Tillsatseffekt kw ///4/5/6/7 (omkopplingsbar till /4/6/9) Elektrisk data Märkspänning 4V NAC 5 Hz Max driftström kompressor A rms 4,6 6,6 9, (Inkl. Styrsystem & Cirk.Pumpar) Startström A rms 8 9 Max tillåten impedans i anslutningspunkt ) ohm Max driftström värmepump inkl kw elpatron A rms (6) 5(6) 8() (Rekomenderad Avsäkring) Max driftström värmepump inkl 4 kw elpatron A rms (6) 5(6) 8() (Rekomenderad Avsäkring) Max driftström värmepump inkl 5 6 kw elpatron A rms (6) 5(6) 8() (Rekomenderad Avsäkring) Max driftström värmepump inkl 7 kw elpatron, leveranskopplad A rms 9() (5) (5) (Rekomenderad Avsäkring) Max driftström värmepump inkl 9 kw elpatron, kräver omkoppling A rms 9() (5) 4(5) (Rekomenderad Avsäkring) Effekt, KB-pump W Effekt, VB-pump W IP-klass IP Köldmediekrets Typ av köldmedium R47C Fyllnadsmängd kg,4,5,5 Brytvärde pressostat HP bar 9 Differens pressostat HP bar -7 Brytvärde pressostat LP bar,5 Differens pressostat LP bar,5 Köldbärarkrets Max systemtryck köldbärare bar Min flöde,,,4 Nominellt flöde,,4,64 Externt tillg. tryck vid nom flöde kpa Max/Min Inkommande KB-temp C se diagram Min Utgående KB-temp C - 4

15 Typ 6 8 Värmebärarkrets Max systemtryck värmebärare bar 4 Min flöde,9,,8 Nominellt flöde,,6,5 Externt tillg. tryck vid nom flöde kpa Max/Min VB-temp C se diagram Ljudeffektnivå (L WA ) enl EN vid - 5 db(a) Ljudtrycksnivå (L PA ) beräknade värden enligt EN ISO vid /5 och m avstånd db(a) Röranslutningar Köldbärare utv diam, Cu-rör mm Värmebärare utv diam, Cu-rör mm 8 Anslutning varmvattenberedare utv diam mm 8 Mått och vikt Bredd mm 6 Djup mm 6 Höjd mm 5 Erforderlig reshöjd ) mm 67 Vikt komplett värmepump kg Vikt endast kylmodul kg Artikelnummer RSK-nummer ) Max tillåten impedans i nätanslutningspunkten i enlighet med EN Startströmmar kan orsaka korta spännings dippar som kan påverka annan utrustning under ogynnsamma förhållanden. Om impedansen i nätanslutningspunkten är högre än den angivna så är det troligt att störningar kan förekomma. Om impedansen i nätanslutningspunkten är högre än den angivna så kontrollera med nätägaren innan köp av utrustningen. ) Med fötter avmonterade blir höjden ca 65 mm. Reservation för ev mått- och konstruktionsändringar! Arbetsområde, kompressordrift Kompressorn ger framledningstemperatur upp till 6 C, resten (upp till 7 C) åstadkommes med tillsatsvärme. Vattentemperatur Vattentemperatur C 6, 8 kw Vattentemperatur C kw 7 C C C Köldbärare in, temperatur Köldbärare 5 C in, temperatur Köldbärare in, temperatur Framledning Framledning Framledning Returledning Returledning Returledning 5

16 TRYGGHETSFÖRSÄKRING A A 5V TRYGGHETSFÖRSÄKRING TRYGGHETSFÖRSÄKRING TRYGGHETSFÖRSÄKRING Tillbehör Effektvakt EBV RSK nr Effektvakt Till Begränsning Ström Marginal Extra reläkort EXC 4 Extra reläkort krävs om grundvattenpump och/eller varmvattencirkulationspump ska anslutas till F6. Frånluftsmodul FLM FLM är en frånluftsmodul speciellt framtagen för att kombinera återvinning av mekanisk frånluft med berg-/ markvärme. FLM RSK nr Konsolpaket FLM RSK nr Det extra reläkortet monteras internt i värmepumpen. RSK nr Påfyllningsventilsats KB R5 Påfyllnadsventilsats för fyllning av köldbärarvätska i kollektorslangen till bergvärmepumpar. Inkluderar smutsfilter och isolering. KB R5 (max kw) RSK nr Hjälprelä HR RSK nr Varmvattenberedare VPB RSK nr Nivåvakt NV Art nr 89 5 VPB RSK nr 686 Rumsgivare RTS 4 RSK nr UPP TILL ÅR Vår trygghet räcker länge I F6 ingår NIBE s 6-åriga trygghetsförsäkring. Försäkringen innebär sex års skydd mot maskinskada. Försäkringen är ett komplement till hem-, villa- eller fritidshusförsäkring. UPP TILL ÅR Trygghetsförsäkringen kan förlängas ytterligare fyra år för fortsatt trygghet. För fullständiga villkor se UPP TILL ÅR UPP TILL ÅR NIBE AB - Energy Systems Box 4, 85 Markaryd Tel 4-7 Fax

F1245. Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla

F1245. Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla BD SE 111-8 Bergvärmepump 4 F1245 TM 63932 NIBE F1245 FLIK 4 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK 9 FLIK Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla n BBR16-anpassad. n Ny displayenhet

Läs mer

F1245. Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla

F1245. Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla BD SE 1151-9 Bergvärmepump 4 F1245 TM 63932 NIBE F1245 FLIK 4 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK 9 FLIK Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla n BBR-anpassad. n Displayenhet

Läs mer

Bergvärmepump NIBE TM F1255. Värmepump med varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla

Bergvärmepump NIBE TM F1255. Värmepump med varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla PBD SE 1338-1 Bergvärmepump NIBE TM F1255 NIBE TM 639574 F1255 4 Värmepump med varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla n Optimal årsvärmefaktor tack vare den inverterstyrda kompressorn.

Läs mer

Bergvärmepump NIBE TM F1255. Värmepump med varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla

Bergvärmepump NIBE TM F1255. Värmepump med varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla PBD SE 1417-2 Bergvärmepump NIBE TM F1255 NIBE TM 639574 F1255 4 Värmepump med varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla n Optimal årsvärmefaktor tack vare den inverterstyrda kompressorn.

Läs mer

639251 NIBE FIGHTER 1225

639251 NIBE FIGHTER 1225 PBD SE 7 Bergvärmepump FIGHTER 122 21 NIBE FIGHTER 122 FLIK FLIK FLIK, 7 FLIK FLIK FLIK Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla NIBE FIGHTER 122 är en komplett värmepump

Läs mer

Värmepump med berg, mark eller sjö som värmekälla

Värmepump med berg, mark eller sjö som värmekälla PBD SE 244-3 Bergvärmepump IBE TM FIGHTER 5 IBE TM 639284 FIGHTER 5 4 Värmepump med berg, mark eller sjö som värmekälla Optimal årsvärmefaktor tack vare den inverterstyrda kompressorn. Inverterstyrd köldbärarpump

Läs mer

639249 NIBE FIGHTER 1125

639249 NIBE FIGHTER 1125 PBD SE -5 Bergvärmepump FIGHTER 5 99 NIBE FIGHTER 5 FLIK FLIK 5 FLIK, FLIK FLIK 9 FLIK Allmänt Värmepump med berg, mark eller sjö som värmekälla NIBE FIGHTER 5 är en värmepump för uppvärmning av villor,

Läs mer

Installatörshandbok NIBE F1126. Bergvärmepump IHB SE 1133-2 031926 LEK

Installatörshandbok NIBE F1126. Bergvärmepump IHB SE 1133-2 031926 LEK LEK Installatörshandbok Bergvärmepump IHB SE 1133-2 031926 En detaljerad förklaring av knapparnas funktioner finns på sida 33. Hur du bläddrar bland menyer och gör olika inställningar finns beskrivet på

Läs mer

NIBE F470. Skötsel. Princip. Utrustning. Frånluftsvärmepump PBD SE 1043-1 F470

NIBE F470. Skötsel. Princip. Utrustning. Frånluftsvärmepump PBD SE 1043-1 F470 PBD SE 1043-1 Frånluftsvärmepump 3 NIBE TM F470 NIBE F470 TM 639401 Komplett värmepumpsaggregat som ger värme varmvatten ventilation värmd tilluft återvinning NIBE F470 är en komplett från- och tilluftsvärmepump

Läs mer

NIBE TM F750. Komplett värmepumpsaggregat som ger värme - varmvatten - ventilation - återvinning. Princip. Utrustning. Frånluftsvärmepump

NIBE TM F750. Komplett värmepumpsaggregat som ger värme - varmvatten - ventilation - återvinning. Princip. Utrustning. Frånluftsvärmepump PBD SE 1341-8 NIBE TM F75 63934 Frånluftsvärmepump NIBE TM F75 3 Komplett värmepumpsaggregat som ger värme - varmvatten - ventilation - återvinning Energi- och effektsnål frånluftsvärmepump med inverterstyrd

Läs mer

Komplett värmepumpsaggregat som ger värme varmvatten ventilation värmd tilluft återvinning

Komplett värmepumpsaggregat som ger värme varmvatten ventilation värmd tilluft återvinning PBD SE 1344-8 NIBE TM F47 63941 Frånluftsvärmepump NIBE TM F47 3 Komplett värmepumpsaggregat som ger värme varmvatten ventilation värmd tilluft återvinning Displayenhet med tydlig färgskärm Lågenergifläktar

Läs mer

Enkel styrmodul för luftvattenvärmepumpar och NIBE varmvattenberedare

Enkel styrmodul för luftvattenvärmepumpar och NIBE varmvattenberedare PBD SE 1405-2 Styrmodul SMO 20 TM 639562 NIBE SMO 20 5 Enkel styrmodul för luftvattenvärmepumpar och NIBE varmvattenberedare Enkel installation. Ger optimerad styrning av klimatanläggningen. Styr klimatanläggningen

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 1210 MOS SE 0224-4 611411 FIGHTER 1210

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 1210 MOS SE 0224-4 611411 FIGHTER 1210 MOS SE - FIGHTER R MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER Allmänt Kort produktbeskrivning... Inställningstabell... Systembeskrivning Funktionsprincip... Frontpanel Frontpanelen... Funktioner... Inställning

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 1235 MOS SE 0848-6 FIGHTER 1235 LEK

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 1235 MOS SE 0848-6 FIGHTER 1235 LEK MO E 0848-6 031107 MOTERIG- OCH KÖTELAVIIG 2 1 Innehåll 1 Allmänt Kort produktbeskrivning... 2 Inställningstabell..... 2 ystembeskrivning Funktionsprincip... 3 Frontpanel ppbyggnad... 4 Förklaring... 4

Läs mer

NIBE FIGHTER 1250 A B C D E F G

NIBE FIGHTER 1250 A B C D E F G MOS SE 0844-4 031108 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Användarhandledning Transport / Installation Igångkörning / Justering Tillbehör med snabbguide Styrning / Larm Tekniska uppgifter Sakregister A B C

Läs mer

NIBE FIGHTER 1150 A B C D E F G

NIBE FIGHTER 1150 A B C D E F G MOS SE 0923-2 031163 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING A B C D E F G Användarhandledning Transport / Installation Igångkörning / Justering Tillbehör med snabbguide Styrning / Larm Tekniska uppgifter Sakregister

Läs mer

Flexibel inomhusmodul för system med NIBEs luft/vatten värmepumpar

Flexibel inomhusmodul för system med NIBEs luft/vatten värmepumpar PBD SE 1338-1 Inomhusmodul NIBE TM VVM 320 NIBE TM 639569 VVM 320 6 Flexibel inomhusmodul för system med NIBEs luft/vatten värmepumpar Komplett allt-i-ett inomhusmodul för uppvärmning och varmvatten, inkluderar

Läs mer

Flexibel inomhusmodul för system med NIBEs luft/vatten värmepumpar

Flexibel inomhusmodul för system med NIBEs luft/vatten värmepumpar PBD SE 1426-2 Inomhusmodul NIBE TM VVM 320 NIBE TM 639569 VVM 320 6 Flexibel inomhusmodul för system med NIBEs luft/vatten värmepumpar Komplett allt-i-ett inomhusmodul för uppvärmning och varmvatten, inkluderar

Läs mer

Flexibel inomhusmodul för system med NIBEs luft/vatten värmepumpar

Flexibel inomhusmodul för system med NIBEs luft/vatten värmepumpar PBD SE 1426-3 Inomhusmodul NIBE TM VVM 310 NIBE TM 639529 VVM 310 6 Flexibel inomhusmodul för system med NIBEs luft/vatten värmepumpar Komplett allt-i-ett inomhusmodul för uppvärmning och varmvatten. För

Läs mer

Installatörshandbok NIBE F750. Frånluftsvärmepump IHB SE 1301-1 231364 LEK

Installatörshandbok NIBE F750. Frånluftsvärmepump IHB SE 1301-1 231364 LEK Installatörshandbok Frånluftsvärmepump LEK IHB SE 1301-1 231364 En detaljerad förklaring av knapparnas funktioner finns på sida 32. Hur du bläddrar bland menyer och gör olika inställningar finns beskrivet

Läs mer

Flexibel inomhusmodul för system med NIBEs luft/vatten värmepumpar

Flexibel inomhusmodul för system med NIBEs luft/vatten värmepumpar PBD SE 1444-6 Inomhusmodul NIBE TM VVM 500 NIBE TM 639487 VVM 500 6 Flexibel inomhusmodul för system med NIBEs luft/vatten värmepumpar Enkel anslutning och kontroll av extern värmekälla (gas/olja/ved).

Läs mer

MOS SE 0908-1 F1330 031377 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE F1330 LEK

MOS SE 0908-1 F1330 031377 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE F1330 LEK MOS SE 0908-1 F1330 031377 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE F1330 Innehåll Användarhandledning Allmänt Systemprincip 3 Funktionsprincip 3 Frontpanel Display 4 Strömställare 5 Förskjutning värmekurva

Läs mer

Luft/vatten-värmepump

Luft/vatten-värmepump PBD SE 1449-6 Luft/vatten-värmepump F2300 TM 639451 NIBE F2300 5 Luft/vatten-värmepump Allmänt NIBE F2300 är en ny generation luft/vatten-värmepump för större bostäder och fastigheter, speciellt framtagen

Läs mer

Installatörshandbok NIBE F370. Frånluftsvärmepump IHB SE 1301-1 231362 LEK

Installatörshandbok NIBE F370. Frånluftsvärmepump IHB SE 1301-1 231362 LEK Installatörshandbok Frånluftsvärmepump LEK IHB SE 1301-1 231362 En detaljerad förklaring av knapparnas funktioner finns på sida 29. Hur du bläddrar bland menyer och gör olika inställningar finns beskrivet

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 031900 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 031900 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10 LEK MOS SE 1107-1 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 031900 ACVM 270, AMS 10 LEK LEK 2 LEK LEK LEK LEK 1 7 5 3 6 LEK LEK LEK 4 $06 K LE LE K LE K LEK LEK $06 Innehållsförteckning Till Villaägaren Allmänt

Läs mer

Användarhandbok NIBE F1226

Användarhandbok NIBE F1226 LEK Användarhandbok Bergvärmepump UHB SE 1109-1 031927 En detaljerad förklaring av knapparnas funktioner finns på sida 11. Hur du bläddrar bland menyer och gör olika inställningar finns beskrivet på sida

Läs mer

F2030. Luft/vatten-värmepump. Allmänt. Luft/vatten-värmepump NIBE TM PBD SE 1408-2

F2030. Luft/vatten-värmepump. Allmänt. Luft/vatten-värmepump NIBE TM PBD SE 1408-2 PBD SE 1408-2 Luft/vatten-värmepump NIBE TM F2030 NIBE TM 639524 F2030 5 Luft/vatten-värmepump Allmänt NIBE F2030 är en luft/vatten-värmepump, speciellt framtagen för nordiskt klimat. F2030 utnyttjar utomhusluften

Läs mer

Luftmodul till bergvärmepump NIBE F1345

Luftmodul till bergvärmepump NIBE F1345 PBD SE 1306-1 Luftmodul NIBE T AB 30 NIBE T 639552 AB 30 4 Luftmodul till bergvärmepump NIBE F1345 Allmänt öjligt att kombinera luft med berg-/markkollektor. Flexibel placering av AB30. öjligt att bygga

Läs mer

639215 NIBE FIGHTER 2020

639215 NIBE FIGHTER 2020 PBD SE 077-5 Luft/vatten-värmepump 5 FIGHTER 00 6915 NIBE FIGHTER 00 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK 9 FLIK 10 Luft/vatten-värmepump Allmänt FIGHTER 00 är en luft/vatten-värmepump, speciellt framtagen för

Läs mer

Användarhandbok NIBE F1245

Användarhandbok NIBE F1245 Användarhandbok Bergvärmepump LEK AHB SE 1018-1 031674 En detaljerad förklaring av knapparnas funktioner finns på sida 12. Hur du bläddrar bland menyer och gör olika inställningar finns beskrivet på sida

Läs mer