Atlas Copco Direktdrivna centrifugalkompressorer med variabelt varvtal. ZB VSD kw

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Atlas Copco Direktdrivna centrifugalkompressorer med variabelt varvtal. ZB 100-160 VSD 100-160 kw"

Transkript

1 Atlas Copco Direktdrivna centrifugalkompressorer med variabelt varvtal ZB VSD kw

2 Total förmåga, totalt ansvar Atlas Copco levererar tryckluft av högsta kvalitet så att du som kund får ut maximalt av kärnverksamheten. Du väljer ur vårt breda sortiment av produkter och skapar ett komplett tryckluftssystem från den plats där tryckluften genereras till den plats där den ska användas, helt och hållet anpassat efter dina behov. Samtliga Atlas Copcos produkter har utvecklats för att fungera tillsammans på ett smidigt sätt med bästa möjliga tillförlitlighet och energieffektivitet. Dessutom är vår produktportfölj för eftermarknaden utformad för att ge maximal nytta till våra kunder genom att tillförsäkra dem optimalt tillgänglig och pålitlig tryckluftsutrustning. Atlas Copco har stått för branschstandarden i tryckluftsteknik i mer än ett århundrade. Vårt fokus på att erbjuda de bästa produkterna och tjänsterna är inte begränsat till fabriksluftlösningar utan omfattar också lågtrycksluftsystem som uppfyller de exakta kraven för specifika processer. Dygnet runt och världen över har ZB-centrifugalkompressorer visat sig vara tillförlitliga hjälpmedel i lågtrycksluftprocessen. Vi strävar efter att förbättra din produktivitet genom samverkan och innovation.

3 Tillförlitlig kvalitetstryckluft Lågtrycksluft som är oljefri är ofta en viktig del i produktionsprocessen Lågtrycksluft är ofta en viktig del i produktionsprocesserna. En konstant försörjning är nödvändig för att produktionen ska ske effektivt, men luften ska också vara av utmärkt kvalitet. Användningsområden som luftning av spillvatten, luftseparering, jäsning och fibertyg tolererar inte någon som helst produktkontamination. Atlas Copcos ZB-sortiment är det perfekta valet för att klara av de höga krav som de här processerna ställer på din verksamhet. Det levereras som standard som ett fullständigt allt-i-ett-paket som är utrustat med komponenter som är perfekt anpassade till varandra. Den rätta kompressorn för jobbet och mer än så... Den rätta kompressorn för jobbet presterar inte bara optimalt. Den är dessutom mycket tyst. Trots allt handlar din verksamhet inte bara om tysta maskiner utan också om den komfort som personalen behöver för att kunna fokusera på sina arbetsuppgifter. Atlas Copcos tjänster omfattar mycket mer än att erbjuda rätt kompressor för jobbet. Med vårt stora utbud av eftermarknadstjänster förblir kompressorn lika produktiv som den första dagen. Dina behov som kund är en drivkraft för Atlas Copco att sträva efter ständig förbättring, förnyelse och att hjälpa dig att öka produktiviteten. Intervalldiagram bar(e) 2,5 psig 36,3 2,0 29,0 1,5 ZB 160 VSD 21,8 Tryck 1,0 ZB 130 VSD 14,5 0,5 ZB 100 VSD 7, FAD 0 m 3 /tim kubikfot/min

4 Innovation Atlas Copcos centrifugalkompressor ZB VSD (Variable Speed Drive) innebär ett helt nytt tänkande när det gäller lågtrycksluft. Tack vare kombinationen av revolutionerande teknik får du en mängd funktioner och fördelar med ZB VSD som tidigare var omöjligt att kombinera i en enda kompressor. 1 Luftinloppsfilter Generös design för minimal strypning och lågt tryckfall Låg ljudnivå Alla sex sidor är helt inneslutna. Luftintag med skärmplåt och dämpat tryckluftsutlopp Ventil av hög kvalitet Monterad konstruktion av rostfritt stål som kräver lite underhåll på plats Luftutlopp Paketlösning. Alla rörledningar, strömkablar och styrsystem medföljer vilket innebär minsta möjliga arbete på plats.

5 5 5 Elektronikon Mk IV en beprövad och tillförlitlig centralstyrenhet 6 Magnetlager Vibrationsfri prestanda vid alla flöden och tryck Komplett allt-i-ett-paket Standard Luftinloppssystem (inklusive filter) Ljudhuv Utloppsbackventil Avblåsningsventil (inklusive ljuddämpare) Elektronisk styrning Fullt utrustat elsystem VSD - system för drivning med variabelt varvtal Tillval LAN- eller Internet-styrning/övervakning Luftkylda enheter Fina inloppsfilter - 99 % vid 1 µm 7 Stängd vattenkrets Utformad för låga underhållskostnader och hög tillförlitlighet 8 Inbyggt VSD-skåp Allt-i-ett-lösningen sparar installationstid och pengar Inbyggda komponenter för maximal tillförlitlighet Termostatisk ventil för kylvatten Lämplig kylning vid alla förhållanden

6 Varför kompressorer med drivning med variabelt varvtal (VSD)? Direkt energibesparing på upp till 60 % Mindre avblåsning av tryckluft till atmosfären VSD-kompressorns exakta tryckkontroll ger ett snävare tryckband och lägre genomsnittligt arbetstryck vilket resulterar i minskad energiförbrukning Beräkna dina besparingar Ta hjälp av den expertis som Atlas Copcos specialister tillhandahåller och låt dem göra en utvärdering av din produktionsanläggning. I en detaljerad rapport åskådliggörs aktuell drift och möjliga besparingar med en VSD-lösning i ditt tryckluftssystem. investering underhåll energi 60 % energibesparing med VSD Indirekta energibesparingar Det lägre systemtrycket som uppnås av VSD resulterar i ytterligare årliga besparingar: lägre energiförbrukning hos (andra) grundbelastade maskiner läckförluster minskar betydligt: t.ex. läckaget vid 1 bar är 5 % lägre än vid 1,1 bar de flesta tryckluftstillämpningar förbrukar mindre luft vid lägre tryck Fler fördelar med VSD Det stabila systemtrycket ger stabilitet åt alla processer där tryckluft används. Drivning med variabelt varvtal istället för avblåsningsluftstyrning Inga strömtoppar under uppstart obegränsade starter och stopp ingen risk för straffavgifter vid strömtoppar vid start 0,3 bar Tryck - turbomodulerande - 0,3 bar Tryck - VSD - 0,1 bar Ström vid fullast i procent Stjärn-/triangelstartare DOL Mjukstartare VSD Processtryck Sekunder Besparingar i elektriska installationer mindre brytare, säkringar, transformatorer och kablar

7 Magin hos VSD AC-ingång 50 eller 60 Hz AC-utgång 20 till 133 khz Växelriktare Likriktare RFI-filter Frekvensen hos drivmotorn anpassas kontinuerligt till det växlande tryckluftsbehovet. Nätreaktor Integrerad VSD - det enda sättet Elektronikon styr kompressor och omriktare maximal maskinsäkerhet tillförlitligt nätverkssystem EMC-testad och -certifierad maximalt driftsintervall ingen påverkan på externa källor inga utsläpp till annan utrustning synkronmotor med permanentmagnet Motorn är specialkonstruerad för VSD motor och omvandlare är perfekt avstämda för att uppnå bästa effektivitet över hela varvtalsintervallet optimerad kylning Testad över komplett varvtalsintervall eliminering av varvtalsfönster, ger stabilt tryck och kontinuerliga energibesparingar Kombinerad motor-/omvandlareffektivitet 100 % PMSM VSD andra VSD minimum Motorns varvtal maximum

8 Effektivitet Direktdrivningsteknik ZB VSD är direktdriven med en permanentmagnetiserad synkronmotor, som är helt överlägsen traditionella motorer. Minskar energiförlusten och kylkraven och ger högre varvtal i en mer kompakt design. Effektiv direktdrivning vid 100 % strömförsörjning Konsekvent hög motoreffektivitet med låg rotorförlust bibehålls i hela varvtalsområdet, både vid fullast och dellast. oljepump, fläktar: 2.5 % motor: 5 % växel och lager: 10 % 9 % 1 %: omvandlare 3 %: pump, fläktar 1 %: elfilter 3 %: elektrisk motor Till skillnad från traditionella motorer behöver inte ZB VSD-motorn ström för att alstra ett magnetfält i rotorn, detta tack vare de permanenta magneterna i rotorn. 83,4 % Konventionell enstegs centrifugalteknik 92,2 % ZB VSD direktdrivningscentrifugalteknik Effektivitet i drivning Förluster Livscykelkostnad ZB-kompressorlösningen har den lägsta energiförbrukningen i branschen. ZB Den är utrustad med komponenter med lång livslängd och hög tillförlitlighet vilket medför att kompressorerna har de lägsta livscykelkostnaderna Break even Konventionellt lågtryckssystem Förutsättningar: 0,70 SEK/kWh timmar/år 0,75 bar År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År Investering

9 Avancerad Elektronikon -övervakning och -styrning Driftlägen: konstanttrycksläge (flödesområde: %) konstantflödesläge fjärrinlopp 4-20 ma (flöde eller tryck) Funktioner: styrning - varvtalsreglering - pumpningskontroll - avblåsningsreglering säkerhet övervakning - självdiagnostik kommunikation - intern, med frekvensomvandlare och magnetlagerstyrning - extern (Modbus, Profibus) ES-styrsystem Centralstyrningen är hjärnan i kompressorrummet. Det dirigerar trafiken och hjälper dig att spara energi, öka tillförlitligheten via dataexporter och garantera maximal drifttid. Låg ljudnivå, hög arbetskomfort Kompressorhjul med högsta effektivitet Buller är något som man aldrig vänjer sig vid. Även om du inte upplever det som störande kommer din hörsel att påverkas om du utsätts för det under en längre tid. Utformningen hos det unika bakåtlutade kompressorhjulet i rostfritt stål är Atlas Copcos design med labyrinttätningar som ger högsta effektivitet med minimalt luftläckage. Dessvärre är kompressorer inte bullerfri och dina anställda måste arbeta med dem varje dag. Även om driftsljud inte kan elimineras fullständigt har Atlas Copco lyckats sänka ljudnivån avsevärt på kompressorerna i ZB-serien. Den anställde som arbetar nära en ZB-kompressor kommer att märka skillnaden. En anställd som får arbeta i en lugnare miljö kan fokusera bättre på sitt jobb. Oljefri, riskfri Eftersom kompressorhjulet är monterat direkt på motoraxeln och det inte finns någon växellåda är ZB VSD helt oljefri, vilket utesluter de förluster som uppstår i traditionella oljesystem. mindre komplex konfiguration: lägre underhållskostnader ingen pumpförlust inga kontakter, ingen förslitning ingen miljörisk

10 CustomDesign Svaret på alla frågor utanför standard Den nya generationen ZB-kompressorer är som standard utformad för att motsvara ett stort antal krav från drift och miljö. En del miljöer ställer dock ytterligare krav. För alla de här specialbehoven så erbjuder Atlas Copcos avdelning CustomDesign en lämplig lösning. Allt detta med bibehållen hög standard avseende energi, säkerhet och pålitlighet, som hos alla Atlas Copcos produkter. Med hängivna arbetslag både inom produktionsföretag och regionala teknikcentra, så erbjuder CustomDesign närbelägna lösningar som passar dina installationer världen över. anpassa standardprodukter till att passa in i din lokala anläggningsstandard. Uppfyll standard för elektrisk spänning, färgsättningar, explosionssäkra zoner, dokumentation, test och inspektionsbehov utforma produkter för säker användning i en hård miljö. Tillåt utomhusinstallationer vid temperaturer under noll, öka korrosionsmotståndet för vindpinade kust- eller havsinstallationer eller säkerställ prestandan i heta, fuktiga eller dammiga miljöer

11 Global närvaro - lokal service Vår produktportfölj för eftermarknaden är utformad för att ge maximal nytta till våra kunder. Genom att tillförsäkra dem optimalt tillgänglig och pålitlig tryckluftsutrustning med lägsta tänkbara driftskostnader. Vi levererar den här kompletta servicegarantin genom vår omfattande organisation för eftermarknaden, vilken understöder vår ledarposition inom tryckluft. Fullständigt intervall av tillgängliga produkter på eftermarknaden Aktivitet Originalreservdelar Utökade garantier Servicekontrakt Systemövervakningar Fjärrövervakning Energibesparing Produktförbättringar ProduKt* Atlas Copco servicesatser och oljor AIRXtend ServicePlan AIRScan AIRConnect AIROptimizer Uppgraderingsprogram * Mer information finns tillgänglig hos ditt lokala Atlas Copco Customer Center.

12 För att bli ditt första val: First in Mind First in Choice för alla dina tryckluftsbehov, levererar Atlas Copco produkter och tjänster som hjälper dig att förbättra din verksamhets effektivitet och lönsamhet. Drivna av våra kunders krav på tillförlitlighet och effektivitet är Atlas Copco ständigt på jakt efter nya innovationer. Vi har som målsättning att alltid arbeta med våra kunder och erbjuda dem den skräddarsydda lösning för kvalitetsluft som är bäst för deras företag. Andas aldrig in komprimerad luft som inte har renats i enlighet med lokala bestämmelser och standarder Tryckt i Belgien Kan komma att ändras utan föregående meddelande.

GA 55 + -90 GA 75-90 VSD

GA 55 + -90 GA 75-90 VSD GA 55 + -90 GA 75-90 VSD 55-90 kw/75-125 hk Oljeinsprutade skruvkompressorer WorkPlace Air System Full kapacitet, fullt ansvar Atlas Copco levererar tryckluft av högsta kvalitet för att kunden skall få

Läs mer

Atlas Copco. Kompressorer för medicinsk luft GA 5-22 MED / GA 5-15 VSD MED (5-22 kw / 7,5-30 hk)

Atlas Copco. Kompressorer för medicinsk luft GA 5-22 MED / GA 5-15 VSD MED (5-22 kw / 7,5-30 hk) Atlas Copco Kompressorer för medicinsk luft (5-22 kw / 7,5-30 hk) Medicinsk luft: Renhet och precision i krävande sjukvårdsmiljöer Inom det viktiga området patientvård krävs en tillförlitlig tryckluftskälla

Läs mer

Låt Otis visa dig. med innovativ GeN2 -hissteknik.

Låt Otis visa dig. med innovativ GeN2 -hissteknik. TM Låt Otis visa dig med innovativ GeN2 -hissteknik. Miljövänliga GeN2-hissar sätter en ny standard för prestanda, tillförlitlighet, konstruktionsflexibilitet och komfort samtidigt som de minskar kostnaderna

Läs mer

20 år. En trygg investering för din bostad - år efter år. Danfoss värmepumpar. varme.danfoss.se. av energibesparing MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

20 år. En trygg investering för din bostad - år efter år. Danfoss värmepumpar. varme.danfoss.se. av energibesparing MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss värmepumpar En trygg investering för din bostad - år efter år 20 år av energibesparing Med en beräknad livslängd på mer än 20 år kommer investeringen i en Danfoss

Läs mer

GRUNDFOS VARVTALSREGLERING. Grundfos koncept för elektronisk varvtalsreglering

GRUNDFOS VARVTALSREGLERING. Grundfos koncept för elektronisk varvtalsreglering GRUNDFOS VARVTALSREGLERING Grundfos koncept för elektronisk varvtalsreglering 2 Användargränssnitt Frekvensomformare Programvara Styrenhet Standardmotor Givare Pump Grundfos koncept för varvtalsreglering

Läs mer

ALTHERMA LUFT/VATTEN VÄRMEPUMP DEN INTELLIGENTA VÄGEN TILL KOMFORT

ALTHERMA LUFT/VATTEN VÄRMEPUMP DEN INTELLIGENTA VÄGEN TILL KOMFORT ALTHERMA LUFT/VATTEN VÄRMEPUMP DEN INTELLIGENTA VÄGEN TILL KOMFORT VERKNINGSGRAD & LÖNSAMHET MED STÄNDIGT STIGANDE ENERGIPRISER Folk blir mer och mer medvetna om värmekostnaden. Traditionella uppvärmningssystem

Läs mer

Krav på tryckluftssystem. För lägre kostnader, ökad energieffektivitet och förbättrad driftsäkerhet

Krav på tryckluftssystem. För lägre kostnader, ökad energieffektivitet och förbättrad driftsäkerhet Krav på tryckluftssystem För lägre kostnader, ökad energieffektivitet och förbättrad driftsäkerhet Förord När du handlar upp ett nytt tryckluftssystem har du en unik möjlighet att påverka energiförbrukningen

Läs mer

Perfekt C mfort - varje dag

Perfekt C mfort - varje dag LUFT/VATTEN VÄRMEPUMP Perfekt C mfort - varje dag VERKNINGSGRAD & LÖNSAMHET MED STÄNDIGT STIGANDE ENERGIPRISER Folk blir mer och mer medvetna om värmekostnaden. Traditionella uppvärmningssystem som t.ex.

Läs mer

Atlas Copco trycklufttorkar. Kyltorkar FX-serie 50Hz INDUSTRIPRESTANDA ENKEL TILLFÖRLITLIGHET

Atlas Copco trycklufttorkar. Kyltorkar FX-serie 50Hz INDUSTRIPRESTANDA ENKEL TILLFÖRLITLIGHET Atlas Copco trycklufttorkar Kyltorkar FX-serie 50Hz INDUSTRIPRESTANDA ENKEL TILLFÖRLITLIGHET Luftförbättring en klok investering Den dolda faran med obehandlad luft När den omgivande luften komprimeras

Läs mer

Kunskap och engagemang ingår alltid. CG Drives & Automations serviceerbjudande

Kunskap och engagemang ingår alltid. CG Drives & Automations serviceerbjudande Kunskap och engagemang ingår alltid CG Drives & Automations serviceerbjudande Vi lägger all vår energi på att spara din! Att spara energi handlar inte bara om din elräkning. Det handlar om att kunna lita

Läs mer

Underhållsprogram för automatiska entrélösningar. ASSA ABLOY Entrance Systems

Underhållsprogram för automatiska entrélösningar. ASSA ABLOY Entrance Systems Underhållsprogram för automatiska entrélösningar ASSA ABLOY Entrance Systems Del av ett komplett erbjudande ASSA ABLOY Entrance Systems är din fullservicepartner när det gäller underhåll. Vårt underhållserbjudande

Läs mer

din prestandamässiga och miljömässiga fördel.

din prestandamässiga och miljömässiga fördel. New Holland CX8OOO CX8O4O CX8O5O CX8O7O CX8O8O CX8O9O 2 3 din prestandamässiga och miljömässiga fördel. Över 10 000 CX tröskor har tillverkats sedan introduktionen år 2001 och under tiden har de genomgått

Läs mer

Det naturliga. alet DAIKIN ALTHERMA LUFT/VATTEN VÄRMEPUMP FÖR LÅG TEMPERATUR

Det naturliga. alet DAIKIN ALTHERMA LUFT/VATTEN VÄRMEPUMP FÖR LÅG TEMPERATUR Det naturliga alet DAIKIN ALTHERMA LUFT/VATTEN VÄRMEPUMP FÖR LÅG TEMPERATUR 2 Det naturliga valet 3 i 1: värme, kyla och varmvatten Daikin Altherma är ett komplett värme- och varmvattensystem med ett tillval

Läs mer

Komplett, anpassningsbart och energisparande energisystem med den senaste miljövänliga teknologin

Komplett, anpassningsbart och energisparande energisystem med den senaste miljövänliga teknologin INOMHUSDELAR PKFY-P-VBM-VGM PFFY-P-VKM-E PCFY-P-VGM-E Komplett, anpassningsbart och energisparande energisystem med den senaste miljövänliga teknologin PLFY-P-VCM-E PLFY-P-VBM-E PLFY-P-VLMD-E PMFY-P-VBM-E

Läs mer

Det naturliga. valet KATALOG FÖR INSTALLATÖRER DAIKIN ALTHERMA LUFT/VATTEN VÄRMEPUMP FÖR LÅG TEMPERATUR

Det naturliga. valet KATALOG FÖR INSTALLATÖRER DAIKIN ALTHERMA LUFT/VATTEN VÄRMEPUMP FÖR LÅG TEMPERATUR Det naturliga valet KATALOG FÖR INSTALLATÖRER DAIKIN ALTHERMA LUFT/VATTEN VÄRMEPUMP FÖR LÅG TEMPERATUR DAIKIN ALTHERMA LÅGTEMPERATUR Helt ny för DEN NYA DAIKIN ALTHERMA LÅGTEMPERATUR VÄRMEPUMP, ETT INNOVATIVT

Läs mer

Living. För återvinning av värme i flerbostadshus med frånluftsventilation

Living. För återvinning av värme i flerbostadshus med frånluftsventilation Fläktar Luftbehandlingsaggregat Brandsäkerhet Luftdistribution Luftkonditionering Värmeprodukter Living För återvinning av värme i flerbostadshus med frånluftsventilation 2 Living Energieffektiv ventilation

Läs mer

airborn Utveckling på hög höjd PORTABELT LÄTTMETALL KRAFTCENTRUM Göteborgs egna Tidermans Från Sundsvall med kärlek På besök hos Megufo #1 2009

airborn Utveckling på hög höjd PORTABELT LÄTTMETALL KRAFTCENTRUM Göteborgs egna Tidermans Från Sundsvall med kärlek På besök hos Megufo #1 2009 #1 2009 PORTABELT Göteborgs egna Tidermans LÄTTMETALL Från Sundsvall med kärlek KRAFTCENTRUM På besök hos Megufo airborn Utveckling på hög höjd EN TIDNING FRÅN ATLAS COPCO COMPRESSOR AB [PÅ GÅNG] [ledare]

Läs mer

160-215 Klassledande stortraktorer 8 modeller: 160 till 215 hk (190 till 245 hk vid maxeffekt*) *Se specifikationerna

160-215 Klassledande stortraktorer 8 modeller: 160 till 215 hk (190 till 245 hk vid maxeffekt*) *Se specifikationerna HK MF 6400/7400 160-215 Klassledande stortraktorer 8 modeller: 160 till 215 hk (190 till 245 hk vid maxeffekt*) *Se specifikationerna VISION INNOVATION LEDARSKAP KVALITET PÅLITLIGHET SUPPORT STOLTHET ENGAGEMANG

Läs mer

omfort komplett bruk för bostäder ochkommersiellt DAIKIN ALTHERMA VÄRMEKATALOG

omfort komplett bruk för bostäder ochkommersiellt DAIKIN ALTHERMA VÄRMEKATALOG komplett omfort för bostäder ochkommersiellt bruk DAIKIN ALTHERMA VÄRMEKATALOG Värme, varmvatten och kyla Hållbara energilösningar för användning i hem och för kommersiellt bruk 2 3 Du och din kund har

Läs mer

För dig som kräver MeR. AXIAL FLOW 230-SERIEn AGRICULTURAL ENGINEERING

För dig som kräver MeR. AXIAL FLOW 230-SERIEn AGRICULTURAL ENGINEERING För dig som kräver MeR. AXIAL FLOW 230-SERIEn OF AGRICULTURAL ENGINEERING EFTER MER ÄN 160 ÅR HAR VI FORTFARANDE SAMMA VISION: FÖR FRAMTIDENS LANTBRUK MÅSTE MASKINERNA ALLTID VARA EN INNOVATIV, TILLFÖRLITLIG

Läs mer

Kompletta entrélösningar för Distribution och Logistik. ASSA ABLOY Entrance Systems

Kompletta entrélösningar för Distribution och Logistik. ASSA ABLOY Entrance Systems Kompletta entrélösningar för Distribution och Logistik ASSA ABLOY Entrance Systems "Vår terminal i Nuremburg är ett stort kylskåp. Eftersom ASSA ABLOY Entrance Systems utför regelbundet underhåll slipper

Läs mer

MF6400/7400. 100-170 Högeffektstraktorer i mellanklassen VISION INNOVATION LEDARSKAP KVALITET PÅLITLIGHET SUPPORT STOLTHET ENGAGEMANG

MF6400/7400. 100-170 Högeffektstraktorer i mellanklassen VISION INNOVATION LEDARSKAP KVALITET PÅLITLIGHET SUPPORT STOLTHET ENGAGEMANG HK MF6400/7400 100-170 Högeffektstraktorer i mellanklassen VISION INNOVATION LEDARSKAP KVALITET PÅLITLIGHET SUPPORT STOLTHET ENGAGEMANG Oslagbar prestanda och mångsidighet De senaste mellanklassmodellerna

Läs mer

FORUM. Jakten på renhet. SKF enradiga vinkelkontaktkullager sida 2. Ett år ombord. En kundtidning från SKF Nr 29. sida 3. sida 4

FORUM. Jakten på renhet. SKF enradiga vinkelkontaktkullager sida 2. Ett år ombord. En kundtidning från SKF Nr 29. sida 3. sida 4 FORUM En kundtidning från SKF Nr 29 SKF enradiga vinkelkontaktkullager sida 2 Jakten på renhet sida 3 Ett år ombord sida 4 FORUM Nr 29 SKF enradiga vinkelkontaktkullager Nu även i tätat utförande SKF har

Läs mer

85-130 HKMF FRÅN MASSEY FERGUSON

85-130 HKMF FRÅN MASSEY FERGUSON 5600 85-130 HKMF FRÅN MASSEY FERGUSON 02 www.masseyferguson.com Innehåll Sidan 04 Konstruerad av oss, skapad för dig Sidan 06 Ren kraft och prestanda från Massey Ferguson Sidan 10 En ny kraftgeneration

Läs mer

Din manual MASSEY FERGUSON 6400 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2875505

Din manual MASSEY FERGUSON 6400 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2875505 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för MASSEY FERGUSON 6400. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Ge dina besparingar ett lyft Kalmar DCG90-180

Ge dina besparingar ett lyft Kalmar DCG90-180 Ge dina besparingar ett lyft Kalmar DCG90-180 Säljbroschyr Effektivare truck- och förarteam och ökade livslängdsbesparingar Att hålla lasten i rörelse är självklart mycket viktigt. Samtidigt har trucken

Läs mer

Lindab Solus Systembeskrivning

Lindab Solus Systembeskrivning Säkerställer en snabb återbetalning på din investering Lindab beskrivning Det självklara valet helt enkelt Bild 1. Lindabs aktiva kylbaffel. Vad är Lindabs -system? Att minimera energikostnaderna för värme

Läs mer

Lely astronaut Robotmjölkningssystem

Lely astronaut Robotmjölkningssystem Lely astronaut Robotmjölkningssystem Skapar framtiden för din mjölkproduktion www.lely.com innovators in agriculture 2 lely astronaut Vi är hängivna till att hjälpa dig att skapa framtiden för din mjölkproduktion

Läs mer

Produktkatalog Värmepump

Produktkatalog Värmepump Produktkatalog Värmepump Om oss Navita Värmepumpar är en svensk leverantör av energibesparande produkter. Vi erbjuder smarta, prisvärda och innovativa lösningar som gör energibesparing möjlig för fler.

Läs mer

ALTHERMA. Värmepumpsteknik - När den är som bäst. Altherma är en produkt tillverkad av Daikin

ALTHERMA. Värmepumpsteknik - När den är som bäst. Altherma är en produkt tillverkad av Daikin ALTHERMA Värmepumpsteknik - När den är som bäst Altherma är en produkt tillverkad av Daikin DAIKIN D aikins unika position som tillverkare av luftkonditioneringsutrustning, kompressorer och köldmedier

Läs mer