martin OCH sofie LANTMÄTERIEt VILL ÖVERVINNA KUNSKAPER I LANDHÖJNINGEN HINDREN PÅ VÄGEN MOT ÖPPNA GEODATA VIKTIGA I KLIMATFORSKNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "martin OCH sofie LANTMÄTERIEt VILL ÖVERVINNA KUNSKAPER I LANDHÖJNINGEN HINDREN PÅ VÄGEN MOT ÖPPNA GEODATA VIKTIGA I KLIMATFORSKNING"

Transkript

1 lantmäteriets tidning juni 2015 #2 martin OCH sofie VILL JOBBA SOM LANTMÄTARE LANTMÄTERIEt VILL ÖVERVINNA HINDREN PÅ VÄGEN MOT ÖPPNA GEODATA KUNSKAPER I LANDHÖJNINGEN VIKTIGA I KLIMATFORSKNING ortnamn i kosmos

2 2 Ledare

3 3 Hej kära läsare! Öppna data kan leda till innovation, det är därför viktigt att alla myndigheter jobbar för att göra sina data tillgängliga. Det säger Vinnovas generaldirektör Charlotte Brogren i en intervju på sidan 11. Jag kan bara hålla med, det skulle betyda mycket för samhällsutvecklingen i Sverige om myndigheternas data var enkla och fria att använda. Vi på Lantmäteriet hör till dem som arbetar för detta. Efterfrågan på kartinformation har ökat de senaste åren, det handlar bland annat om data som rör trafik och transporter, lokalisering, miljö och klimat. Nyheten om att vi i den 1 juli i år släpper Översiktskartan över hela Sverige som öppna data blev mycket uppmärksammad. Allmänheten och kommersiella aktörer får därmed fri tillgång till många av de kartor som används exempelvis i samband med friluftsliv och transporter. I slutet av året kommer vi att öppna upp ytterligare data. Vår ambition är att så småningom kunna släppa så gott som alla våra geografiska databaser fria för utvecklare och andra användare. Vi samarbetar nära med Trafikverket och Sveriges kommuner och landsting (SKL) för att hitta gemensamma lösningar. Men det finns en del hinder på vägen. Därför bjuder vi även i år in till samtal om öppna data i Almedalen. Politiker, tjänstemän från andra myndigheter och innovatörer får komma till tals om hur de ser på frågan. Hur ser hindren ut vad krävs för att Sverige ska få öppna data? Hur kan den viktiga finansieringsfrågan lösas? Ett annat inslag som vi har tagit initiativ till under Almedalsveckan handlar om framtidens samhällsplanering. Idén till detta har bland annat sin utgångspunkt i ett omfattande arbete med framtidsscenarier som vi har genomfört på Lantmäteriet under ett års tid. Vilka vägar den regionala utvecklingen kan ta och hur stort statens inflytande över planeringen kommer att vara om tio år har varit viktiga inslag i våra diskussioner och den tråden vill vi ta upp med inbjudna experter på ett seminarium i Almedalen. Föråldrade registerlagar är ett problem när vi vill göra vår information mer tillgänglig, men nu är en ändring på gång. Malgorzata Drewniak, som är en av våra jurister, har medverkat som expert i Informationshanteringsutredningen. Nyligen kom deras slutbetänkande med förslag om en ny myndighetsdatalag. På sidan 12 hittar du en intervju med henne där hon berättar om huvuddragen i lagförslaget. Själv tycker jag att ett för oss mycket viktigt inslag i den nya lagen är att särskilda registerlagar, som exempelvis fastighetsregisterlagen, inte längre behöver reglera hur registren får användas utan det ska bestämmas av varje myndighet. Om detta skulle bli verklighet tar vi stora steg framåt när det gäller e-förvaltning. I det här numret kan du också läsa om två unga entusiastiska blivande lantmätare, som inom kort ska göra sitt gemensamma examensarbete i Gällivare. I Malmberget förbereds uppbyggnaden av två nya arktiska städer och deras examensarbete kommer att handla om samhällsomvandlingen. Sedan vill de söka jobb på Lantmäteriet och det är vi glada för! Trevlig läsning! Bengt Kjellson

4 4 Innehåll Omslagsbild Pernilla Wahlman 2 Ledare Bengt Kjellson 6 Sverige uppifrån Orbaden, Hälsingland Öppna data 8 Lantmäteriet vill övervinna hindren på vägen mot öppna geodata 10 Möjligheter och utmaningar med öppna data 11 Öppna data kan leda till fantastiska innovationer 12 Ny lag kan ersätta personuppgiftslagen 14 Lantmäteriet bjuder in till framtids- diskussion i Almedalen 15 SMÅHUS: Stark prisutveckling - men antalet försäljningar minskar 16 Kunskaper om landhöjningen viktiga i klimatforskning 19 GPS ett måste för husbilsåkarna - men man kan ändå hamna fel 22 Vindkraft eller havsörnsbo? 26 Bengt vill väcka intresse för kartor 27 Notiser 28 Martin och Sofie vill jobba som lantmätare 30 Nu mår jag bra för att jag jobbar Namnvård i kosmos 36 Upptäcksresande vid skrivbordet 38 Tävling 39 Ortnamn naturligt öppna data? 19

5 30 INNEHÅLL 5 22 Ängläaki (uggleeken) i Gröttingbo på södra Gotland. Foto Mattias Andersson/Region Gottland Redaktion Ansvarig utgivare och redaktör Lena Nordin, layout Natasja Kamenjasevic tryck Edita Bobergs Adress Lantmäteriet, Gävle, Lantmäterigatan 2 C TELEFON E-post Adressändringar, Prenumeration

6 6 flygbilder sverige Sverige från ovan - Ljusnan orbaden

7 flygbilder sverige 7 Orbaden som även kallas för Hälsinglands riviera, är en kilometerlång sandstrand vid älven Ljusnan. Flygfotot är taget med Lantmäteriets kamera.

8 8 öppna data Lantmäteriet vill övervinna hindren på vägen mot öppna geodata Text Martin Hofvenstam Illustration Anders Thyr Gränssnittet nr nr 2/2015 2/2015

9 ÖPPNA data 9 Lantmäteriet meddelade i våras att myndigheten öppnar sina databaser med småskalig kartinformation, till mångas uppskattning. Men för att kunna dela med sig av hela den skatt av geografiska data Lantmäteriet förvaltar flygbilder, högupplösta höjddata och adresser måste ett antal hinder övervinnas. Det kräver politiska beslut och gemensamma initiativ. Vår inställning är att vi är beredda att gå långt för att så många som möjligt ska kunna använda våra data, säger Peter Nyhlén, marknadschef på Lantmäteriets geodatadivison. Under Almedalsveckan bjuder Lantmäteriet in till samtal. Politiker, tjänstemän från andra myndigheter och innovatörer intervjuas av Elisif Elvinsdotter. Ämnet är den hinderbana som återstår att övervinna vad krävs för att Sverige ska få öppna geodata? En självklar punkt är finansiering. Ur ett investeringsperspektiv skulle öppna geografiska databaser hos Lantmäteriet kosta ungefär 100 miljoner kronor årligen i förlorade avgiftsintäkter, för bland annat ajourhållning och förvaltning, vilket Lantmäteriet har framhållit i budgetunderlaget för 2016 till och med Beloppet motsvarar, som jämförelse, två kilometer motorväg i landsbygd. Lantmäteriet behöver en ordnad och långsiktig statlig finansiering, och det gäller att våra politiker förstår detta. Jag har stora förhoppningar om att vi ska kunna nå resultat i den diskussionen och ser fram emot Almedalsveckan, säger Peter Nyhlén. Enhetligt och med modern lagstiftning En annan punkt på agendan i Almedalen är standardisering. Peter Nyhlén framhåller vikten av att harmonisera den offentliga sektorns geografiska data, nationellt och internationellt. Framtidens tjänsteleverantörer vill att data och dataspecifikationer ska vara gränslösa så att de är enkla att använda. Då måste vi se till att den offentliga sektorns information hänger samman sinsemellan, oavsett kommun- och nationsgränser, säger Peter Nyhlén. Han tycker också att det är viktigt att otidsenliga lagar inte sätter onödiga käppar i hjulet. Att exempelvis registerlagstiftningen är inkonsekvent och begränsar hur adresser får användas är inget som gynnar spridningen av Lantmäteriets geodata. Vill se ökad användning I sommar släpps ett öppet API¹ till Lantmäteriets översiktsdatabas över Sverige. Ett API är helt enkelt ett strukturerat sätt att maskiner emellan hämta och lämna data i ett system. API:et innebär fritt tillträde till vägnät, bebyggelse, gränser, höjdkurvor och vattendrag i skala 1: Vid årsskiftet öppnas databaserna för Lantmäteriets terräng-, väg- och och fjällkartor. Det handlar om information som är mycket mer detaljrik än annan gratisinformation på nätet. Dessutom släpps en så kallad DGNSS-tjänst fri. Ett system som förbättrar exaktheten i GPS-positioneringar till under metern med hjälp av fasta geografiska referenspunkter som används för att korrigera positionen via mobilt Internet. Det vi bland annat hoppas ska hända är att någon till exempel ska vilja vidareutveckla tjänsten så att den kan användas utan dyr GPS-utrustning, i vanliga mobiltelefoner, säger Peter Nyhlén. Ambition att släppa mer geografiska data Lantmäteriets ambition är därefter att stegvis släppa nästan alla geografiska databaser fria för utvecklare och andra användare, men först måste som sagt ett antal hinder undanröjas. Just nu jobbar Anna Svedlund och Johanna Fröjdenlund, verksamhetsutvecklare på Lantmäteriet, bland annat med att få en teknisk infrastruktur på plats för att underlätta åtkomst. Det handlar också om att kunna erbjuda support. Nu när trösklarna sänks förväntar vi oss fler nya användare och utvecklare. Vi kan inte utgå från att de redan vet allt om Lantmäteriets data, säger Johanna Fröjdenlund. Det bästa hade varit att kunna göra allt tillgängligt på en gång, men självklart finns det fördelar med att börja i liten skala. De data som nu blir tillgängliga är efterfrågade, och samtidigt ganska okomplicerade att göra öppna i jämförelse med andra geodata, konstaterar Anna Svedlund. Peter Nyhlén tror att Lantmäteriets strategi för öppna geodata är både nödvändig och oundviklig. Vi vill att grundläggande geografiska data används ännu mer. Det kommer att leda till bättre beslut, mer innovation, bättre översikt vid planering och effektivare miljöarbete. Att någon måste avstå från Lantmäteriets data på grund av kostnader är ett misslyckande ur samhällsynpunkt, säger han. ¹ API = applikationsprogrammeringsgränssnitt

10 10 öppna data SKL ser Möjligheter och utmaningar Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) stöder sina medlemmar i arbetet med att förenkla tillgången till öppna data för medborgare och företag. Sedan ett par år tillbaka samarbetar man med Lantmäteriet när det gäller öppna geografiska data, och har upprättat en handlingsplan för införande. Text Martin Hofvenstam Foto Britt-Louise Malm Marianne Leckström Hos de flesta av våra medlemmar är detta ännu inte en fråga som är högt på agendan, det visar våra enkäter. Men visst, det finns tjänstemän och politiker som brinner för öppna geodata, säger Marianne Leckström på SKL. Lantmäteriet och Sveriges kommuner behöver gå hand i hand, tycker Peter Nyhlén, Lantmäteriet. Vårt samarbete handlar om att förstå varandra, att vi menar samma saker när vi pratar om öppna data. Viktigt är också att få politikerna att förstå, eftersom både Lantmäteriet och kommunerna är beroende av politiska beslut för att trygga finansiseringen, säger han. hur en annan finansieringsmodell skulle kunna se ut, säger Marianne Lecksktröm. Idag ingår Lantmäteriet och landets kommuner i en kedja av samarbeten, utbyten och transaktioner av intäkter, när det gäller geodata. När förändringar sker på ett håll i kedjan, får de återverkningar på ett annat. Det kompliceras också av att kommunerna är så olika varandra när det gäller förhållandet mellan hur mycket geodata de köper respektive säljer till Lantmäteriet. Därför skulle öppna data med rådande finansieringsmodell påverka kommunerna väldigt olika, konstaterar hon. Intäktsmodell inte längre optimal Sveriges kommuner fyller på de nationella geografiska databaserna hos Lantmäteriet och får ersättning för arbetet ungefär 60 miljoner kronor årligen. Det rådande avtalet bygger på en procentsats av Lantmäteriets externa intäkter, vilken man förhandlat fram Som det är nu blir intäkterna för de ingivande kommunerna mindre om Lantmäteriets grundpott krymper. Men vi vänder just nu på alla stenar tillsammans med Lantmäteriet för att se Hoppas på beslutsfattare Men både Lantmäteriet och kommunerna är ense om att vinsterna för samhället blir stora med öppna geodata, när man hittat en långsiktig finansiering som tryggar fortsatt hög kvalitet. Till exempel när Lantmäteriet aviserar att de släpper de småskaliga produkterna fria. Det gynnar ju medborgare, många företag och offentliga verksamheter med nationellt och regionalt ansvar. Alla vill att den här informationen ska vara tillgänglig för så många som möjligt, säger Marianne Leckström.

11 ÖPPNA data 11 Charlotte Brogren: Öppna data kan leda till fantastiska innovationer Text Camilla Lagerqvist Foto Anette Andersson Charlotte Brogren, som nyligen fick förlängt förordnade som generaldirektör och chef för Verket för innovationssystem, Vinnova, har tidigare sagt att värdet av den information som myndigheterna har endast realiseras när informationen används. Lösningen är att göra informationen till öppna data som kan användas av vem som helst. Jag tror att vi bara har sett början på den här utvecklingen. Det är spännande att följa, men framförallt väldigt viktigt att alla myndigheter jobbar för att tillgängliggöra sina data, säger hon. Det finns ett stort värde för alla användare att myndigheterna öppnar upp sina data. Fria data kan leda till nya fantastiska innovationer och spännande applikationer, menar Charlotte Brogren. Det syns i så kallade Hackatons hur man genom att till exempel kombinera data från Lantmäteriet med data från SMHI kan hitta på helt nya saker som ingen tidigare har tänkt på. Charlotte Brogren tycker att det är viktigt att skapa evenemang som dessa, som ger användarna möjlighet att utveckla nya uppfinningar genom att kombinera olika öppna data. Tillsammans med många andra myndigheter stöttar vi därför till exempel Hackatons och vi ger andra utvecklingsbidrag för att just utifrån ett användarperspektiv identifiera behoven. Viktigt vara med på resan Charlotte Brogren tror att vi går en spännande framtid till mötes när det gäller öppna data eftersom det hela tiden händer nya saker inom området. Det är viktigt att vara med på den här resan. Vart den leder vet jag inte, men jag är helt säker på att leverans av mer samhällsnyttiga tjänster som utgår från brukaren, användaren, bara kan göra saker och ting bättre.

12 12 ny lag Ny lag kan ersätta I mitten av april lämnades ett över 700 sidor tjockt betänkande till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson. Rapporten är författad av informationshanteringsutredningen och föreslår att en särskild myndighetsdatalag ska gälla i stället för personuppgiftslagen när det gäller myndigheters och kommuners verksamhet. personuppgiftslagen Text Camilla Lagerqvist Foto Britt-Louise Malm Det behövs verkligen en reform inom det här rättsområdet. Registerlagstiftningen har kritiserats under många år nu och äntligen ser vi det första konkreta steget för att göra något åt problemen, säger Malgorzata Drewniak, jurist på Lantmäteriet och en av experterna som medverkat i utredningen. Informationshanteringsutredningen slutbetänkande (SOU 2015:39) om en generell myndighetsdatalag ska på sikt även kunna ersätta många registerförfattningar. De innehåller idag myndighetsspecifika regler till skydd för integriteten. Utredningen har haft i uppdrag att se över den mycket omfattande och svåröverskådliga lagstiftningen inom området. Betänkandet är ett gediget verk så det kan vara svårt att få en snabb överblick över innebörden av förslaget. Det är bokstavligen en tung utredning. Ett tips är att börja läsa bakifrån, i kapitlet som beskriver konsekvenserna, säger Malgorzata Drewniak. Informationsutbytet stoppas upp Utredningen visar att gällande registerförfattningar inte är utformade på ett enhetligt sätt och innehåller regelkonflikter. Det har lett till att myndigheters hantering av information och samverkan om informationsutbyte ofta stoppas upp och tvingas förbli ineffektivt, exempelvis genom fortsatt pappershantering. Samtidigt ökar kraven på myndigheterna att hänga med i den digitala utvecklingen. De förvaltningspolitiska målen om en enklare vardag för medborgaren och en öppnare förvaltning som stödjer innova- Fakta Förslaget till ny lag innebär att rättsutvecklingen ska ske stegvis: Utredningens förslag remissbehandlas i ett första steg och regeringen tar fram en proposition. Därefter måste riksdagen godkänna myndighetsdatalagen. I ett andra steg vidtar ett arbete med de registerförfattningar som kan ersättas av den nya lagen. Ett sista steg i den föreslagna rättsutvecklingen är kopplat till ett arbete som pågår för fullt nu inom EU, med dataskyddsdirektivet. Direktivet ses över och tanken är att det ska bytas ut mot en EU-förordning under namnet En allmän uppgiftsskyddsförordning. Bytet från direktiv till förordning gör att Sverige antagligen inte kommer att kunna behålla sin nuvarande personuppgiftslag. Det beror på att EU-förordningar ska tillämpas direkt av medlemsländerna. Dubbletter av regler i en EU-förordning får inte förekomma i nationell rätt. Steg tre handlar om att anpassa myndighetsdatalagen till den kommande EUförordningen, när den trätt i kraft. Det är förslaget till myndighetsdatalagen redan förberett för.

13 ny lag 13 Det är bokstavligen en tung utredning. Ett tips är att börja läsa bakifrån, i kapitlet som beskriver konsekvenserna, säger Malgorzata Drewniak. tion och delaktighet, handlar i mångt och mycket om att kunna hantera information på ett effektivt sätt, säger Malgorzata Drewniak och tillägger att effektivitet exempelvis kan handla om att inte lagra samma information dubbelt hos flera olika myndigheter utan istället hämta den från källan när den behövs, genom en digital tjänst. Drabbar medborgarna Problemet med den snåriga registerlagstiftningen är att den inte bara drabbar myndigheterna utan i slutändan medborgarna som inte får den hjälp och service från myndigheterna som de förväntar sig. Ineffektiv informationshantering innebär längre handläggningstider, högre avgifter där sådana tas ut och onödigt krångliga kontaktvägar med myndigheter, säger Malgorzata Drewniak och tillägger att företagen drabbas på samma sätt. Utredningen föreslår en lösning på bland annat detta genom att göra reglerna mer generella så att myndigheterna får ett större bedömningsutrymme. Det innebär också ett större ansvar för myndigheterna. Hindras i onödan För Lantmäteriet är förslaget till en generell myndighetsdatalag mycket viktig eftersom flera av myndighetens registerlagar är föråldrade vilket medför bland annat att användningen av informationen i registret hindras i onödan, säger Malgorzata. I över tre år har hon medverkat som expert i utredningen och åkt ner till Stockholm ungefär en gång i månaden för att delta i utredningens sammanträden. Hon tycker själv att det har varit roligt, lärorikt och väldigt givande att ha fått bidra med erfarenheter från den egna myndigheten. Nu håller vi tummarna att utvecklingen av registerförfattningarna tar fart på riktigt, säger Malgorzata Drewniak.

14 14 almedalen Hur ser förutsättningarna ut för myndighetssverige i ett framtidsperspektiv, till exempel om tio år? Hur kommer samhällets behov att se ut? Kommer just Lantmäteriets roll att förändras på något sätt? Vilka tjänster kommer att vara viktiga och vilka frågar efter dem? Det beror förstås på hur det ser ut i omvärlden och kanske framför allt på hur samhällsplaneringen utvecklas. Lantmäteriet bjuder in till framtidsdiskussion i Almedalen Vi ser ett stort värde i att diskutera utvecklingstrender, som kan ha betydelse för vår verksamhet. Det är viktigt för att kunna planera strategiskt i ett långsiktigt perspektiv, säger kommunikationsdirektör Henrik Stridsman. Lantmäteriet har därför valt att under det senaste året jobba med framtidsscenarier på ett systematiskt sätt, på flera nivåer i organisationen. I scenarier spekulerar man om hur det kan bli i framtiden, till skillnad från visioner, som handlar om hur man vill att det ska bli. Metoden är en hjälp att orientera sig mot omvärlden och försöka förutsäga sådant som annars skulle bli överraskningar. Vill diskutera framtid med andra aktörer Utgångspunkten i Lantmäteriets scenarioarbete har varit de viktiga framtidsfrågorna klimatförändringar, globalisering, urbanisering och digitalisering. Frågeställningarna i diskussionerna har i stora drag handlat om: Vad händer med den regionala utvecklingen blir det fortsatt koncentration till storstäderna eller mer balanserad regional utveckling? Hur stort inflytande kommer staten att ha i framtiden kommer den att ta ett fastare grepp om samhällsplaneringen eller får istället kommuner och företag ökat inflytande? Dessa områden tycker vi är relevanta att diskutera även med andra aktörer och bjuder därför in till ett seminarium i Almedalen i sommar på temat hur kommer samhällsplaneringen att gå till i framtiden?, säger Henrik Stridsman. Lantmäteriet har också i en färsk antologi låtit åtta experter teckna sin bild av framtidens samhällsplanering. Några av dem som medverkar i antologin kommer även att delta i seminariet och ge sin syn på städernas och landsbygdens roll och vad som kommer att krävas av beslutsfattare och samhällsplanerare år 2025.

15 småhus 15 Kvartalsrapport Sveriges småhusmarknad: Stark prisutveckling men antalet försäljningar minskar Antalet småhusförsäljningar fortsätter att minska under årets första kvartal. Mest har försäljningen minskat i Uppsala län medan Kalmar län sticker ut med en kraftigt ökad försäljning. Prisutvecklingen under första kvartalet har dock varit positiv i samtliga län. Allra störst har prisökningen varit i Östergötlands län. Text Daniel Vallin Sålda småhus per län för första kvartalet 2015: Kalmar län +23 % Jönköpings län +15 % Jämtlands län +15 % Södermanlands län +8 % Gävleborgs län +8 % Kronobergs län +6 % Örebro län +6 % Skåne län +4 % Värmlands län +4 % Blekinge län +/-0 % Hallands län -1 % Västernorrlands län -1 % Stockholms län -3 % Västmanlands län -4 % Dalarnas län -6 % Östergötlands län -7 % Norrbottens län -7 % Gotlands län -9 % Västra Götalands län -13 % Västerbottens län -13 % Uppsala län -16 % Prisutveckling per län för första kvartalet 2015: Östergötlands län +14 % Dalarnas län +12 % Västerbottens län +12 % Norrbottens län +12 % Stockholms län +11 % Södermanlands län +10 % Västmanlands län +10 % Örebro län +8 % Jämtlands län +8 % Uppsala län +7 % Skåne län +7 % Hallands län +7 % Västra Götalands län +7 % Värmlands län +7 % Västernorrlands län +7 % Jönköpings län +6 % Kronobergs län +6 % Gävleborgs län +6 % Gotlands län +5 % Kalmar län +4% Blekinge län +4 % Lantmäteriet, som ansvarar för det officiella fastighetsregistret, ger ut fakta och grafik kvartalsvis över Sveriges småhusmarknad, det vill säga villor, radhus och kedjehus med äganderätt för permanentboende. Av Lantmäteriets rapport framgår bland annat att landets samtliga 21 län har haft en positiv prisutveckling på småhus för permanentboende under årets första kvartal. Samtidigt fortsätter försäljningen att minska i de flesta län. Totalt såldes småhus i Sverige under första kvartalet 2015, vilket är två procent färre jämfört med samma period föregående år. I Uppsala län minskar försäljningen mest i landet, minus 16 procent. Även Västra Götalands och Västerbottens län har haft en tvåsiffrig procentuell minskning av antalet försäljningar, minus 13 procent. Kalmar län sticker ut från mängden med en 23-procentig ökning av antalet sålda småhus. Länet ligger samtidigt i botten gällande prisutvecklingen. Även i Jönköpings och Jämtlands län har försäljningarna ökat kraftigt jämfört med första kvartalet föregående år, plus 15 procent. Starkast prisutveckling i Östergötland, svagast i Kalmar och Blekinge För landet i genomsnitt har priserna ökat med åtta procent. Östergötlands län toppar listan över prisutvecklingen på småhus för permanentboende, med 14 procent för första kvartalet i år jämfört med samma period Delad tvåa på listan är Dalarnas, Västerbottens och Norrbottens län, där priserna ökat 12 procent jämfört med första kvartalet Trea är Stockholms län med en prisuppgång på 11 procent och därefter Södermanlands och Västmanlands län med vardera 10 procent. Lägst uppgång i landet har Kalmar och Blekinge län haft, där priserna ökat med fyra procent.

16 16 klimat landhöjning Kunskaper om landhöjningen viktiga i klimatforskning Text Britt-Louise Malm Foto Britt-Louise Malm, Lantmäteriet Redan under 1700-talet observerade man att marken höjde sig i Norden. På den tiden trodde man att det berodde på att det försvann vatten och kalllade fenomenet för vattuminskning. I själva verket var det landet som höjde sig. Under den senaste istiden då isen låg kilometertjock trycktes jordskorpan ner flera hundra meter. I takt med att isarna smälter minskar trycket på jordskorpan och landet höjer sig sakta och är på väg tillbaka till sitt ursprungsläge. Det som hände här i Skandinavien för år sedan, då inlandsisen smälte, är nu på väg att hända på exempelvis Antarktis och Grönland. Landhöjningen har på sina håll gjort att sjöbodar, som tidigare låg vid vattenbrynet, hamnar en bit upp på land. Här en vy från Brämön strax söder om Sundsvall.

17 klimat landhöjning 17 Jag tror att Lantmäteriet kommer att få en viktig roll i framtiden inom klimatforskningen tack vare våra kunskaper om landhöjningen och havsnivåförändringarna, säger Per-Anders Olsson, Lantmäteriet. Samma fenomen som syns i Skandinavien finns även på andra håll i världen bland annat i Kanada, men ingenstans har landhöjningen och havsnivåförändringen studerats och dokumenterats så väl som här. Att känna till och förstå hur issmältningen påverkar jorden blir allt viktigare inom klimatforskningen. På Lantmäteriet finns många års erfarenhet från landhöjningsstudier. Det finns dels mätdata från tre riksavvägningar som skett under de senaste 100 åren, dels data från Sweposnätet vilket är ett nationellt nät som består av fasta referensstationer för GNSS¹. Lantmäteriet började bygga Swepos-stationer i samverkan med Chalmers i mitten på 1990-talet. GNSS-mätning och data från Swepos möjliggör navigering och positionsbestämning på meter- till centimeternivå, i realtid eller genom efterberäkning. Lantmäteriets samlade mätserier och studier bidrar till att det blir lättare att förstå vad som nu händer på Grönland och Antarktis. Celsius en pionjär En av pionjärerna som studerade förändringarna som skedde av havsnivån på 1700-talet var Anders Celsius. Han föreslog att förändringarna som skedde i vattenståndet skulle studeras genom att hugga in vattenmärken på klippor och stora stenar längs kusten. Från slutet av 1800-talet började man anlägga mareografer längs kusten för att göra automatiska vattenståndsobservationer. Dessa observationer ger en uppfattning om landhöjningen längs kusten och de kompletteras numera med data i inlandet från riksavvägningarna och GNSS-mätningar. Den senaste riksavvägningen som ägde rum under åren gav tillsammans med de två tidigare avvägningarna samt data från Swepos-stationerna underlag som bidrog till att Lantmäteriet kunde ta fram en bättre och mer tillförlitlig landhöjningsmodell. En av de viktigaste anledningarna till att Swepos-nätet etablerades var att kunna mäta rörelserna i jordskorpan som orsakas av landhöjningen. Informationen från Swepos-stationerna förklarar dock inte vad det är som händer under själva jordskorpan, det vill säga vad som driver landhöjningen. För att få bättre kunskap om detta och för att kunna bygga säkrare modeller började Lantmäteriet från och med 2006 mäta hur tyngdkraften förändras vid drygt ett tiotal stationer i Sverige. Det yttersta syftet med de modeller vi tar fram är att alla aktörer som är ute och mäter, med exempelvis GPS, inte ska behöva bekymra sig över att marken och punkterna på marken rör sig. På Lantmäteriet arbetar vi med att korrigera rörelserna och se till att vi behåller kvaliteten i mätningarna, säger geodeten Per-Anders Olsson och fortsätter: Det finns egentligen två huvudanvändningsområden för» ¹ GNSS är samlingsnamn för de världstäckande navigeringssystemen som GPS, Glonass m.fl.

18 18 klimat landhöjning Foto Örjan Josefsson Här mäts en mareograf (vattenståndsmätare) in i Forsmark. De första mareograferna började anläggas i slutet av 1800-talet längs kusten för att kunna göra automatiska vattenståndsobservationer. Fakta Marken rör sig relativt havsytan samtidigt ändras även havsytan i takt med att vatten frigörs från inlandsisarna. Under de senaste åren räknar man med att havsnivån i snitt har höjts med cirka 120 meter på grund av att vatten från smältande is förts ut i haven. Landhöjningen varierar och är som allra störst i norra Sverige, i Bottenvikskusten (cirka 1 cm/år) och minst i Skåne (cirka 0 cm/ år). Under de senaste århundrandena har flera havsvikar i Bottenviken förvandlats till sjöar och hamnar har blivit liggande på land.» våra landhöjningsmodeller. Dels har vi själva nytta av informationen inom geodesiområdet för att hålla koll på våra referenssystem, dels är våra data intressanta inom forskningsvärlden för exempelvis klimatstudier. Ingen homogen spridning En viktig och intressant aspekt är hur havet reagerar när inlandsisarna smälter. Vattnet från isarna distribueras inte homogent över världshaven utan i själva verket med stora variationer. När isen smälter på Grönland påverkas inte Sverige nämnvärt av detta. Däremot skulle havsnivån stiga i andra delar av världen som exempelvis Bangladesh medan den skulle sjunka avsevärt runt Grönland, säger Per-Anders. Anledningen till att vattnet sjunker runt Grönland när inlandsisen smälter förklarar han med att isens dragningskraft på vattnet minskar i takt med att isen smälter, vilket samtidigt innebär att vattnet drar sig tillbaka. När däremot inlandsisen på Antarktis smälter, leder det till en betydande ökning av havsnivån i Skandinavien samtidigt som havsnivån sjunker runt själva Antarktis. Breddad kompetens Lantmäteriets geodesiverksamhet har under senare år breddat sin kompetens när det gäller teoretisk modellering av exempelvis landhöjningens drivkrafter och globala havsnivåvariationer. Det har bland annat skett genom nyanställning av en expert inom området modellering samt genom att Per-Anders Olsson har doktorerat i ämnet Tyngdkraftens förändring på grund av landhöjning. Vi har skapat en plattform för att kommunicera om och bidra med våra data till den internationella forskarvärlden och delta i nationella projekt och utredningar som rör havsnivåförändringar relativt land. De erfarenheter och kunskaper vi får här i Sverige är viktiga också för det nordiska samarbetet inom området och kan på sikt komma till nytta vid forskningen om isavsmältningen på Antarktis och Grönland, säger Per-Anders Olsson.

19 GPS 19 GPS ett måste för husbilsåkarna men man kan ändå hamna fel Text Margareta Jonilson Foto Bobo Jonilson Ett nedlagt kvartsitbrott i Dalsland kan bli en underbar naturcampingplats för den som hittar dit.»

20 20 gps För trettio år sedan var det karta och vägskyltar som gällde. I dag sitter semesterfirarna med blicken stint i mobilen eller GPS:n och tar sig fram genom landet. Och husbilsåkarna är de verkliga koordinatnördarna. Hoppsan, tog det slut här?? I husbilskretsar är en träffpunkt ofta detsamma som en koordinat. Fast till populära Sjötorp vid Vänern hittar de flesta utan GPS.» Näej Ingrid, du kan inte mena allvar! Vi står med husbilens nos precis vid en kajkant vid Vänern och vår GPS-röst uppmanar oss käckt att ta fågelvägen. En programmerare har uppenbarligen haft lite skoj på jobbet, men vi är måttligt roade, för vi vill snarast komma fram till den där sköna ställplatsen för husbilar som vi nyligen fick tips om. Men som vi nu inte ser röken av. Få resenärer är så beroende av sina GPS-koordinater som husbilsåkarna. Vi har ju inte alltid en gatuadress att luta oss emot, så det har vuxit fram en tradition att ange våra träffpunkter i form av GPS-koordinater, säger Gomer Swahn som driver intressesajten Husbilkompisar.se och är i färd med att bygga upp Sveriges bästa ställplatslista på nätet. Givetvis baserad på GPS-koordinater. Men hur GPS-vana husbilsåkarna än är, så finns det knappt ett enda ekipage som inte har dråpliga eller mindre roande felkörningsepisoder att berätta om. Conny Eriksson från Karlstad: Den där lilla italienska byn blev bara trängre och trängre och till sist fastnade vi helt enkelt mellan en husvägg och en mur. Vi bestämde oss för att offra den sida av husbilen som det var minst fönster på och som därmed skulle bli billigast att laga, sedan fick min fru gå ut och lotsa mig därifrån medan hela sidoväggen skrapade mot den skrovliga muren. Uno Persson från Lilla Edet guidade en karavan med husbilar och lyckades dra med hela gänget till Putgarden i östra Tyskland istället för det kända färjeläget Puttgarden i västra Tyskland. Det lärde mig att jag ska ta fram kartan ibland, skrattar han så här efteråt. Navigatorns stora nackdel är ju att du saknar överblick. Om du bara okritiskt lyder instruktionerna kan det bli väldigt fel. Olika standarder olika system Många av oss har en personlig relation till navigatorn och dess röst. I vårt fall kan vi välja mellan rösterna Ingrid och Sven, troligtvis de mest svenska namn den amerikanska tillverkaren kunde hitta på. Bådas våra mammor heter dessutom Ingrid, så när vår GPS blir för tjatig gastar vi i kör Men sluta, morsan! Vi SKA svänga! Riktigt förgrymmade blir vi när hon med förorättat darr på stämman tillkännager: Det finns en bättre rutt Jaha, men vem förde oss in på den här då? Ett mer allvarligt bekymmer är att koordinaterna anges i olika system och på olika sätt. Det skapar ofta förvirring och leder ibland till grova felkörningar. Varför finns det olika system? Det beror på att olika länder har valt olika standarder, säger geodeten Dan Norin på Lantmäteriet. Inget system är mer kor-

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

FASTIGHETSFAKTA ÅRSRAPPORT

FASTIGHETSFAKTA ÅRSRAPPORT FASTIGHETSFAKTA Lantmäteriet ger regelbundet ut sammanställningar med fakta och grafik om hur ägandet och användandet av Sverige ser ut och har förändrats över tid. ÅRSRAPPORT 2014 FASTIGHETSUTVECKLINGEN

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar Länsstyrelsernas handläggningstider skl granskar Förord Den 2 maj 2011 fick Sverige en ny plan- och bygglag. Målet var att reglerna för bygglov och planering skulle förenklas. Man ville snabba upp bygglovsprocessen

Läs mer

april 2013 Hej alla Klippan-sektioner! Våren är här! Hoppas ni är vår-glada.

april 2013 Hej alla Klippan-sektioner! Våren är här! Hoppas ni är vår-glada. april 2013 Hej alla Klippan-sektioner! Våren är här! Hoppas ni är vår-glada. brev Alla Klippan-sektioner får här ett nyhetsbrev. Hoppas jag! Kanske får du detta brev, fast det egentligen någon annan borde

Läs mer

Hoppas ni får en underbar sommar!

Hoppas ni får en underbar sommar! juni 2015 Till alla Klippan-sektioner Hej alla vänner i Klippan-sektionerna! brev Bild från Almedalen Foto: Mikael Svedberg Nu kanske ni inte träffas så ofta när sommaren är här? Då kan du ta med nyhetsbrevet

Läs mer

Myndighetsranking 2010

Myndighetsranking 2010 Myndighetsranking 2010 Så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag Rapport från Företagarna december 2010 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Så gjordes undersökningen...

Läs mer

Lag (1993:1742) och förordning (1993:1745) om skydd för landskapsinformation

Lag (1993:1742) och förordning (1993:1745) om skydd för landskapsinformation Lag (1993:1742) och förordning (1993:1745) om skydd för landskapsinformation Bestämmelser om Krav på tillstånd för: sjömätning fotografering och liknande registrering från luftfartyg upprättande av databaser

Läs mer

ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL

ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL SAMMANFATTNING ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL Mars 3 EIO SAMMANFATTNING AV KONJUNKTURRAPPORT Mars 3 Tuffare marknad för elteknikföretagen 3 och Med viss fördröjning fick oron i omvärlden och en allt svagare

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Verksamhet inom Juridik, ekonomi, vetenskap & teknik 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever

Läs mer

Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete

Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete Agenda 1. Länsstyrelsernas uppdrag och verksamhetsområden 2. Samordnarnas nätverksstruktur och arbetsgrupper 3. Redovisning av länsstyrelsernas arbete 4. Exempel

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

StepStone Se vår nya specialsajt för rekrytering inom: Marknadsjobb

StepStone Se vår nya specialsajt för rekrytering inom: Marknadsjobb Se vår nya specialsajt för rekrytering inom: Marknadsjobb Fakta och siffror för StepStone StepStone i ett nötskal November månad går inte till historien med muntra siffror gällande sysselsättningsgraden

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Företagsamheten 2014 Hallands län

Företagsamheten 2014 Hallands län Företagsamheten 2014 s län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

Sveriges villaägare om grannrelationer. Rapport september 2010

Sveriges villaägare om grannrelationer. Rapport september 2010 Sveriges villaägare om grannrelationer Rapport september 2010 Välkommen till villapanelen Villapanelen är den första oberoende och opolitiska panelen som speglar villaägarnas åsikter inom olika områden.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västmanlands län

Företagsamheten 2014 Västmanlands län Företagsamheten 2014 Västmanlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västmanlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västmanlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga...

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Frågor och svar Region i Örebro län

Frågor och svar Region i Örebro län Projekt Region 2015 Frågor och svar Region i Örebro län Vad är poängen med att bilda en region inom Örebro län? Erfarenheter från tidigare regionbildningar i Sverige visar bland annat på följande positiva

Läs mer

Företagsamheten 2014 Dalarnas län

Företagsamheten 2014 Dalarnas län Företagsamheten 2014 Dalarnas län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Dalarnas län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Dalarnas län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Hotell & restaurang 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden

Läs mer

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Örebro län Örebro län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Örebro län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening 1 Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit

Läs mer

Alla vinnare i Custice Awards 2013: http://custice.se/pressrum/custice-awards-2013/ Canon Business Center Dalarna. Gävleborg. Koneo Gävle.

Alla vinnare i Custice Awards 2013: http://custice.se/pressrum/custice-awards-2013/ Canon Business Center Dalarna. Gävleborg. Koneo Gävle. Sveriges bästa dokumenthanteringsleverantörer län för län Vinnarna av Custice Awards 2013 är de leverantörer som fått högst medelbetyg i företagskundnöjdhet. Idag presenterar vi de bästa leverantörerna

Läs mer

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan?

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Frågan om ett eventuellt vinstförbud för privata aktörer i välfärden är en fråga som kommer att diskuteras under Socialdemokraternas partikongress den

Läs mer

Företagarnas Entreprenörsindex 2013

Företagarnas Entreprenörsindex 2013 LÄTT ATT STARTA - SVÅRT ATT VÄXA Företagarnas Entreprenörsindex 2013 Rapport Februari 2013 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Så gjordes Entreprenörsindex... 4 Högre Entreprenörsindex sedan 2004,men

Läs mer

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Socialdemokraternas skattechock mot ungas jobb Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Inledning Den rödgröna oppositionens förslag om höjda arbetsgivaravgifter för unga

Läs mer

Stabil prisutveckling för skog

Stabil prisutveckling för skog Pressmeddelande, den 31 januari 2003 Ny statistik från LRF Konsult Skogsbyrån: Stabil prisutveckling för skog Priserna för skogsfastigheter ökade under andra halvåret 2002 jämfört med det första halvåret

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Bilaga 5. Iakttagelser om personal och kompetens

Bilaga 5. Iakttagelser om personal och kompetens Bilaga 5. Iakttagelser om personal och kompetens RiR 2015:18 Länsstyrelsernas krisberedskapsarbete Skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar R I K S R E V I S I O N E N 1 B I L A G A 5. I A K

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Starka tillsammans. Om undersökningen

Starka tillsammans. Om undersökningen Om undersökningen Fältperiod: 19-25 februari 2009 4126 riksrepresentativa svar från Kommunals medlemspanel Svarsfrekvens: 68,6% Datainsamling: Webbenkät med en påminnelse Viktning: Resultaten har viktats

Läs mer

Fritidshuset 2014. - Hellre fritidshus än husvagn eller båt - Modern standard och nära vatten - Östersjööarna populärast

Fritidshuset 2014. - Hellre fritidshus än husvagn eller båt - Modern standard och nära vatten - Östersjööarna populärast Fritidshuset 2014 - Hellre fritidshus än husvagn eller båt - Modern standard och nära vatten - Östersjööarna populärast FRITIDSHUSET 2014 1 SBAB PRIVATEKONOMI 16 APRIL 2014 Fritidshuset 2014 Fritidshusen

Läs mer

SMÅFÖRETAGEN. vill växa

SMÅFÖRETAGEN. vill växa SMÅFÖRETAGEN vill växa men kan de det? Småföretagens finansieringsvillkor mars 2014 bättre Konjunktur tuffare finansieringsvillkor Tuffare finansieringsvillkor är ett stort tillväxthinder. Åtta av tio

Läs mer

Så sparar vi till barnen Rapport från Länsförsäkringar januari 2011

Så sparar vi till barnen Rapport från Länsförsäkringar januari 2011 Så sparar vi till barnen Rapport från Länsförsäkringar januari 2011 Sammanfattning 17 procent av föräldrar med barn under 18 år sparar inte till sina barn. Vilket innebär att det är något fler som sparar

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 SMHI/SGI-seminarium Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 Länsstyrelsernas nätverk om klimatanpassning Diskussion och workshop om framtida samarbetsområden Klimatanpassningssamordnarnas

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Stockholm den 15 maj 2012

Stockholm den 15 maj 2012 Stockholm den 15 maj 2012 Fritidshusmarknaden i Sverige Medelpriset för ett fritidshus idag är 1 300 000 kronor. Stora prisvariationer förekommer beroende av när fritidshuset är byggt och var det ligger

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit till

Läs mer

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014?

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? S12262 14-03 Inledning I denna rapport har vi brutit ned resultatet från Folksams rapport Vad blev det pension 2014? på landets län och regioner.

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

På slak lina. Stefan Fölster. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010

På slak lina. Stefan Fölster. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010 På slak lina Stefan Fölster Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010 Bra återhämtning i Sverige 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 Konsumtion 0,3 2,8 1,8 2,2 Investeringar -16,0 5,0 7,0

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2014

Västmanlands länmånad 12 2014 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 214 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Stark utveckling för skogspriser i Götaland

Stark utveckling för skogspriser i Götaland Pressmeddelande 040907 Ny statistik från LRF Konsult: Stark utveckling för skogspriser i Götaland Efter att i flera år ha legat en bra bit över riksgenomsnittet, ökar nu skogspriserna ytterligare för södra

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 12 29 maj 2006

FöreningsSparbanken Analys Nr 12 29 maj 2006 FöreningsSparbanken Analys Nr 12 29 maj 2006 Så ser småföretagen på det regionala samarbetet Samverkan mellan näringsliv, kommun och utbildningssektor stärker den regionala tillväxten. Även småföretagen

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 Vismas Affärsbarometer hösten 2014: Optimistisk trend i landets små och medelstora företag Hälften av de mindre företagen i Sverige räknar med ökad försäljning det kommande halvåret.

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Instruktion för användning av referensbibliotek i VISS version 3

Instruktion för användning av referensbibliotek i VISS version 3 Instruktion för användning av referensbibliotek i VISS version 3 Innehåll 1. Referensbiblioteket i VISS... 2 2. Att söka efter referenser i referensbiblioteket... 2 3. Inmatning av nya referenser... 3

Läs mer

GIS-strategi. för Nybro kommun. GIS-samordnare Lise Svensson. Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-25

GIS-strategi. för Nybro kommun. GIS-samordnare Lise Svensson. Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-25 GIS-strategi för Nybro kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-25 GIS-samordnare Lise Svensson 2 Inledning Bakgrund Geografiska informationssystem, GIS, används idag av de flesta kommuner, organisationer,

Läs mer

kontakt Län för län bästa leverantör av telefonitjänster om custice Dalarna om tjänsten fakta Gävleborg Halland Jämtland Dialect Dialect

kontakt Län för län bästa leverantör av telefonitjänster om custice Dalarna om tjänsten fakta Gävleborg Halland Jämtland Dialect Dialect Län för län bästa leverantör av telefonitjänster Vinnarna av Custice Awards 2013 är de leverantörer som fått högst medelbetyg i företagskundnöjdhet. Idag presenterar vi de bästa leverantörerna av telefonitjänster,

Läs mer

Regionalbehovsanalys. Länsstyrelseforum den 22-23 oktober

Regionalbehovsanalys. Länsstyrelseforum den 22-23 oktober Regionalbehovsanalys Länsstyrelseforum den 22-23 oktober Agenda Beskrivning av processen Nuläget Exempel på utgärder Virtuell samverkan Verktyg för omvärldsbevakning Beskrivning av arbetsprocess Metodkonceptet

Läs mer

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Bilaga Dnr a06-1969 En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Från januari 2004 till oktober 2006 har antalet medlemmar som arbetar som personlig

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2014:2 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län

Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län

Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län Skånes län Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att mäta överbeläggningar

Läs mer

mot strategisk nivå Polisens chefs- och ledarcenter

mot strategisk nivå Polisens chefs- och ledarcenter POLISENS CHEFsförsörjningSPROGRAM mot strategisk nivå Polisens chefs- och ledarcenter Polisens uppdrag är att minska brottslig heten och öka tryggheten. Genom vårt brotts före byggande arbete ska vi medverka

Läs mer

Rapport. Mars 2010. Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län

Rapport. Mars 2010. Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län Rapport Mars 21 Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län Omslagsbilder Ingång till hus. Foto: Marie Birkl. Par i kök. Foto: Tina Stafrén. Utgiven av Länsstyrelsen Jämtlands län, avdelningen för Hållbar

Läs mer

Företagarna kan nu presentera utfallet av revisionsreformens första tio månader.

Företagarna kan nu presentera utfallet av revisionsreformens första tio månader. Rapport från Företagarna september 2011 Innehållsförteckning... 2 Nära hälften av nya bolag väljer bort revisorn... 3 Nya uppgiftskrav... 4 Så här gör man... 4 I andra länder... 5 Bakgrundsfakta... 6 Län

Läs mer

Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007

Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007 Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007 augusti 2007 Generationsskiftesproblematiken: En stor andel av de svenska företagarna är på väg att pensioneras inom de närmaste åren. En fjärdedel av ägarna av

Läs mer

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2013

Nystartade företag första kvartalet 2013 Nystartade företag första kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag första kvartalet 2013... 2 Tabell 1: Antal nystartade företag kvartal 1 2012 - kvartal 1 2013, efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden.

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Om statistiken Statistiken baseras på ansökningar som gjorts hos Advisa

Läs mer

Villainbrott En statistisk kortanalys. Brottsförebyggande rådet

Villainbrott En statistisk kortanalys. Brottsförebyggande rådet Brottsförebyggande rådet Villainbrott En statistisk kortanalys Villainbrott En statistisk kortanalys Villainbrotten har ökat med 25 procent under den senaste treårsperioden jämfört med föregående tre

Läs mer

Resledaren Användarguide Android Innehåll

Resledaren Användarguide Android Innehåll Resledaren Användarguide Android Innehåll Planera Ny Resa... 3 Visa Mina Resor... 13 Ta bort sparad resa... 14 Ändra planerad resa... 15 Påminnelser... 16 Under Resan... 17 Inaktivera Pågående Resa...

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2012

Nystartade företag första kvartalet 2012 Nystartade företag första kvartalet 2012 Innehållsförteckning Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2011 - kvartal 1 2012 efter branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal sysselsatta i nystartade företag

Läs mer

Förvaltningspolitiken BP2015 Välkommen till ESV

Förvaltningspolitiken BP2015 Välkommen till ESV Förvaltningspolitiken BP2015 Välkommen till ESV 08.35 09.00 Förvaltningspolitiken Torkel Nyman 09.00 09.25 e-förvaltning Anders Nyström 09.25 09.30 Utvecklingen av Charlotta Eriksson resultatstyrningen

Läs mer

Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen

Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen www.winnetskane.se Fjelievägen 5, Lund Vi är ca 150

Läs mer

God bebyggd miljö - miljömål.se

God bebyggd miljö - miljömål.se Sida 1 av 6 Start Miljömålen Sveriges Generationsmålet Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och

Läs mer

För varje barns rätt att upptäcka världen

För varje barns rätt att upptäcka världen För varje barns rätt att upptäcka världen Lär dig använda din GPS 1 Vad är GPS? GPS står för Global Positioning System (Global Positions System). GPS använder sig av 27 satelliter som cirkulerar runt jordklotet,

Läs mer

Otrogna stockholmare

Otrogna stockholmare Otrogna stockholmare bolånemarknadens vinnare Bolån på Internet och telefon Storbankernas andel av bolånemarknaden sjunker. Men nio av tio hushåll anlitar fortfarande någon av de fyra storbankerna. Detta

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Fakta och prognoser samt enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel för kvartal 1 2015 Företagarpanelen utgörs av ca 8000 företagare, varav ca

Läs mer

Investeringsstöd till äldrebostäder

Investeringsstöd till äldrebostäder Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet: Svenskarnas skulder hos Kronofogden Studien i sammandrag: 360 941 personer har skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.

Läs mer

Sveriges villaägare om energi, uppvärmning och miljö. Rapport oktober 2008

Sveriges villaägare om energi, uppvärmning och miljö. Rapport oktober 2008 Sveriges villaägare om energi, uppvärmning och miljö Rapport oktober 2008 Välkommen till villapanelen Villapanelen är den första oberoende och opolitiska panelen som speglar villaägarnas åsikter inom olika

Läs mer

Sommaren 2015 i besöksnäringen

Sommaren 2015 i besöksnäringen Sommaren 2015 i besöksnäringen SOMMAREN 2015 I BESÖKSNÄRINGEN I denna rapport sammanfattar Visita sommaren 2015. Med sommaren menas här juni och juli. När utvecklingen kommenteras jämförs med motsvarande

Läs mer

2010-03-25 Vårt dnr 09/5304 Överenskommelse mellan kommunerna och landstinget i Sörmlands län och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om stöd till ett långsiktigt förbättringsarbete för de mest sjuka

Läs mer

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar,

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar, Nyhetsbrev maj 2015 Bästa Brismedlemmar, Först och främst tack för att just du är medlem. Via ditt medlemskap har vi möjlighet att hänga med i barnens behov och utveckla verksamheten. Fler får en större

Läs mer

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Eget företagande och livskvalitet En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Hösten 2013 Eget företagande ger högre livskvalitet Tre av fyra företagare anser

Läs mer

kontakt Län för län bästa leverantör av telefonitjänster om custice Dalarna om tjänsten fakta Gävleborg Halland Jämtland Dialect Dialect

kontakt Län för län bästa leverantör av telefonitjänster om custice Dalarna om tjänsten fakta Gävleborg Halland Jämtland Dialect Dialect Län för län bästa leverantör av telefonitjänster Vinnarna av Custice Awards 2013 är de leverantörer som fått högst medelbetyg i företagskundnöjdhet. Idag presenterar vi de bästa leverantörerna av telefonitjänster,

Läs mer

Resledaren Användarguide iphone Innehåll

Resledaren Användarguide iphone Innehåll Resledaren Användarguide iphone Innehåll Planera Ny Resa... 3 Visa Mina Resor... 13 Ta bort sparad resa... 14 Ändra planerad resa... 15 Påminnelser... 15 Under Resan... 17 Inaktivera Pågående Resa... 20

Läs mer

Stabil prisutveckling för skog i norra Sverige

Stabil prisutveckling för skog i norra Sverige Pressmeddelande 030828 Ny statistik från LRF Konsult Skogsbyrån: Stabil prisutveckling för skog i norra Sverige Priserna för skogsfastigheter i Västernorrlands län och Norrbottens och Västerbottens kustland

Läs mer

Förord. Statistiska centralbyrån i december 2013. Marie Haldorson Kaisa Ben Daher

Förord. Statistiska centralbyrån i december 2013. Marie Haldorson Kaisa Ben Daher Förord Syftet med den här boken är att ge en sammanvägd bild av markanvändningen i Sverige samt att beskriva hur den förändras över tid. Markanvändning handlar i vid mening om människans utnyttjande av

Läs mer