Dags att förändra smittskyddslagen och ta bort informationsplikten för personer som lever med hiv

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dags att förändra smittskyddslagen och ta bort informationsplikten för personer som lever med hiv"

Transkript

1 Dags att förändra smittskyddslagen och ta bort informationsplikten för personer som lever med hiv 1985 inkluderades hiv i den svenska smittskyddslagstiftningen. Syftet var att ge stöd till de åtgärder man ansåg nödvändiga för att bromsa överföringarna av hiv, en infektion man då var övertygad om att kunde bli en epidemi utom all kontroll. Trots den begränsade kunskap som då fanns om hiv konstaterade regeringen i förarbetena till lagen att: Om något botemedel upptäcks som innebär att den smittade kan bli smittfri, kommer detta självklart att ändra synen på när smittsamhet föreligger. Detsamma blir förhållandet om man skulle finna att infektionen, oavsett om något botemedel finns att tillgå eller ej, inte är smittsam i vissa perioder (Prop. 1985/86:13). I oktober 2013 lanserade Folkhälsomyndigheten kunskapsunderlaget Smittsamhet vid behandlad hivinfektion. Där slår myndigheten fast att risken för att överföra hiv genom sexuell kontakt vid välfungerande behandling, när kondom används, är närmast obefintlig. Risken bedöms även som mycket liten om kondom inte används. I Sverige har över 90 procent av de som fått en hivdiagnos en välfungerande behandling i dag. I enlighet med de intentioner som fanns i förarbetena till smittskyddslagstiftningen från 1985, måste därför den kunskap vi nu har om överföringsrisker, bidra till en förändring av smittskyddslagstiftningens utformning. Ett av de ställningstaganden som Hiv-Sverige, RFSL och RFSU oftast får förklara är just varför vi anser att den så kallade informationsplikten borde tas bort för personer som lever med hiv. Informationsplikten är en av flera förhållningsregler som personer som lever med hiv måste följa enligt den gällande smittskyddslagstiftningen. Informationsplikten kräver att den som lever med hiv ska informera sina sexpartners om sin hiv. Informationsplikten tar bort fokus från det som är hivpreventionens mest centrala budskap: att samtliga personer i det sexuella mötet bär ansvaret för att skydda sig själv och sin partner. Så som lagstiftningen är utformad vilar ansvaret på den av parterna som vet om sin hiv att informera. Detta trots att över 90 procent av dem som i dag lever med hiv har en välfungerande behandling och därmed utsätter sexpartners för en närmast obefintlig risk för hivöverföring. Det står i stark kontrast till det faktum att det är de som inte vet om att de bär på hiv som överför viruset i de flesta fall till andra. Det är alltså dessa odiagnostiserade det finns en stor risk att

2 få viruset överfört från. För denna grupp gäller förstås ingen informationsplikt då de inget vet och därför heller inte har något att berätta. Informationsplikten är därför kontraproduktiv och den bidrar till att stigmatisera personer som lever med hiv och vet om sin status. #ITSNOBIGDEAL Hiv-Sverige, RFSL och RFSU har sedan informationsplikten lagreglerades 2004 jobbat för en översyn av smittskyddslagen och ett avskaffande av informationsplikten. Vi har stött på patrull inom myndigheter, smittskyddsläkare, deras jurister och bland beslutsfattare. Ofta bemöts vi av en uppfattning om att vi inte helt har förstått hur lagen fungerar eller en övertygelse om att vi vill ta hiv ut ur smittskyddslagen. Så är inte fallet. Vi anser att hiv måste ingå i smittskyddslagen ur ett preventions- och behandlingsperspektiv. Men vi anser att lagen enkelt kan utformas på så sätt att hiv, och eventuellt andra relevanta sjukdomar, undantas från de förhållningsregler som är kontraproduktiva, som frångår det som är preventionens centrala budskap, som stigmatiserar personer som lever med hiv, och som inte ligger i linje med den kunskap vi numera har om överföringsrisker. För att underlätta för beslutsfattare och tjänstemän har vi i samarbete med jurister tagit fram ett förslag på hur smittskyddslagen kan formuleras för att råda bot på de missuppfattningar om vårt ställningstagande som kan synas finnas. Förslaget kan läsas på hiv-sverige.se och på rfsl.se. Det är nu vår förhoppning att regeringen ser till att en översyn av smittskyddslagen sker skyndsamt och att informationsplikten för personer som lever med hiv därmed kan avskaffas inom en nära framtid. CHRISTINA FRANZÉN Ordförande, Hiv-Sverige CHRISTIAN ANTONI MÖLLEROP Vice förbundsordförande, RFSL Mycket har hänt, men att leva med hiv har inte förändrats. Det finns många fördomar och felaktiga uppfattningar om vad det innebär att leva med hiv. Kan man dejta någon som lever med hiv? Kan man få barn? Hur överförs hiv? Måste man inte berätta att man har hiv? Frågorna kan vara många. Ung-Hiv presenterar kampanjen #ITSNOBIGDEAL, its.nobigdeal.nu Avsikten med kampanjen är att belysa hur det är att leva med hiv 2015, samt att visa för de unga som lever med hiv i Sverige att det finns en plats för dem att träffas på. De kan nämligen vända sig till sin infektionsklinik och få inloggningsuppgifter till No.Big.Deal (nobigdeal.nu), en plattform för dig mellan 15 och 30 år och som lever med hiv. Läs mer om kampanjen, dela vår videoquiz på sociala medier och visa att du har kunskap. Lyssna på en mammas brev till sitt väntande barn, rädslan att berätta för sina föräldrar, eller hur det är när kondomen spruckit och man kommer i sin partner. Ge en person som lever med hiv i Sverige en röst. SIMON BLOM Projektledare KRISTINA LJUNGROS Förbundsordförande, RFSU

3 INBJUDAN HIV-SVERIGES 25-ÅRSKONFERENS Vi diskuterar forskning och vad det innebär att leva med hiv idag. Tillsammans vill vi belysa de positiva förändringar som har skett sedan 1990 när Hiv-Sverige bildades, och framförallt vad som väntar de kommande 25 åren, framtidens utmaningar och möjligheter. Konferensen vänder sig till dig som lever med hiv, representanter för hälso- och sjukvården, beslutsfattare och tjänstemän, politiker, ideella organisationer samt till media och privata aktörer. Kom och lyssna på professorerna Anna-Mia Ekström och Anders Sönnerborg, författaren Pia-Kristina Gardhe, Hiv-Sveriges f.d. ordförande Hans Nilsson m.fl. Tid: Fredag den 25/9 kl Registrering börjar kl 8.30 Plats: Clarion Hotel Stockholm, Ringvägen 98, Stockholm Anmälan: Via e-post till Ange namn, kontaktinfo, organisation/instans och ev. specialkost i mejlet. Konferensen är kostnadsfri. Antalet platser är begränsat. Först till kvarn... gäller. Sista anmälningsdag är måndag den 21/9. VÄLKOMMEN!

4 Almedalen I år fanns vi redo att ställa våra politiker mot väggen under Almedalsveckan, den 29 juni till 1 juli. leva med hiv idag där det framhölls att vi behöver sprida information om hiv och öka allmänhetens och professionens kunskap först innan vi kan prata om avstigmatisering. Vi träffade många politiker, läkemedelsföretag och inte minst aktivister från andra organisationer och föreningar som vi utbytte erfarenheter med och tittade på hur vi inför kommande säsong hittar olika samverkansfrågor gällande personer som lever med hiv för en bättre livskvalité. Under tisdagskvällen den 30 juli arrangerade vi, tillsammans med läkemedelsbolaget MSD, en smygpremiär av Staffan Hildenbrands film Den lägsta resan är resan inåt filmen om Steve som kommer att ha officiell premiär i september. Filmen uppmärksammade vikten av att våga vara hivaktivist. Under de intensiva dygnen hann vi med närmare 24 seminarier och debatter. Vi började veckan med en debatt arrangerad av Dagens Medicin som handlade om att FARHAD MAZI ESFAHANI Verksamhetsutvecklare Malmö Pride Under Malmö Pride hade Peter Månehall och Simon Blom ett seminarium där man diskuterade livskvalité för personer som lever med hiv, hiv ur ett historiskt perspektiv, It s no big deal-kampanjen presenterades samt hur man som enskild person kan vara med och uppmärksamma hiv i samhället. På fredagskvällen genomfördes den stora Dragshowgalan där överskottet av inkomsterna går till Hiv-Sverige och deras verksamhet med inriktning på södra Sverige. Det är andra året i rad som vi får ta del av detta initiativ. Vi tackar High Heels Entertainment för detta samt alla artister som medverkade denna kväll. Inte minst tackar vi hela publiken som ser till att det kommer in medel till verksamhet riktat till personer som lever med hiv. PETER MÅNEHALL Ombudsman

5 Inbjudan 25 till 25-årsafton Med anledning av att Hiv-Sverige har funnits i 25 år bjuder vi in till en kväll där vi uppmärksammar detta. Tid: Lördag den år 26 september kl 18 Kvällen kommer bland annat att innehålla middag, tal, underhållning och dans. Plats: Clarion Hotel Stockholm, Ringvägen 98, Stockholm Kuvertavgift: 250 kr Anmälan: Anmälan görs genom att betala in kuvertavgiften till bankgiro Ange 25 år samt ditt namn och ev. specialkost som meddelande till betalningsmottagaren. Anmälan är bindande! Sista anmälningsdag är den 13 september. Välkommen!

6 Stockholm Pride Årets Pride och framförallt Pride House var en av de mest välbesökta. Vi arrangerade totalt sex seminarier. Två seminarier tillsammans med RFSL som behandlade hivtestning med snabbsvar och om avkriminalisering. Båda seminarierna var välbesökta. Vi arrangerade även två seminarier om vårt projekt NO.BIG.DEAL. Tillsammans med Posithiva Gruppen arrangerade vi ett personligt seminarium om hur det är att leva med hiv idag, dit drog vi fullsatt lokal. Tillsammans med RFSL och RFSU arrangerade vi även en partidebatt som hölls i Café Klara där politikerna Hannah Bergstedt (s), Jan Lindholm (mp), Barbro Westerholm (fp), Karin Rågsjö (v) och Anders W Jonsson (c) fick svara på frågor kring smittskyddslagen, informationsplikten samt hiv- och STI-strategin efter år Politikerna var överens om att en ny strategi behövs då den nuvarande löper ut Politikerna var även med på noterna att smittskyddslagen behöver revideras och att informationsplikten så som den fungerar idag är kontraproduktiv för en effektiv hivprevention. Man var även eniga om att injektionsutrustning behöver tillgängliggöras i hela landet. Barbro Westerholm framhöll att smittskyddslagen när den antogs var lite av en kompromisslag, där ingen egentligen var nöjd, men alla var överens, därför visste vi redan då att den kommer att behöva förändras i framtiden. Idag kan personer som lever med hiv i dialog med sin läkare få informationsplikten borttagen från listan av förhållningsregler om man har omätbara virusnivåer eller under 50 kopior per milliliter blod vid två separata mätningar med tre till sex månaders mellanrum. Problemet som finns kvar är att bedömningen att skriva bort informationsplikten görs godtyckligt och att det inte finns särskilda riktlinjer för hur detta ska göras. Vi kommer fortsätta att kämpa för avkriminalisering av personer som lever med hiv och hoppas på en revidering av smittskyddslagen. Vi hoppas också på att vi får en ny tydlig hiv- och STI-strategi som skriver bort kommuners veto vad gäller sprutbyte och som framhåller vikten av harm reduction snarare än riskgruppsfokus. Under Pride-veckan i Stockholm nätverkade vi med flera organisationer, föreningar, myndigheter och politiska partier i Pride Park. Alltifrån juridik i vardagen, mänskliga rättigheter, rätten att få gå vilken utbildning man vill till hur partierna förhåller sig till smittskyddslagen och bland annat informationsplikten, kyrkans roll i arbetet med personer som lever med hiv, nätverk för unga ensamkommande migranter diskuterades. FARHAD MAZI ESFAHANI Verksamhetsutvecklare

HIV-SVERIGE. NYHETSBLAD Nr 2-2014 ALMEDALEN NY MEDARBETARE PRIDE HIV-SVERIGE. Fredag den 1/8 kl 14.00 14.45 i Klarabiografen.

HIV-SVERIGE. NYHETSBLAD Nr 2-2014 ALMEDALEN NY MEDARBETARE PRIDE HIV-SVERIGE. Fredag den 1/8 kl 14.00 14.45 i Klarabiografen. ALMEDALEN Almedalsveckan har arrangerats på Gotland i över 40 år. Det hela började 1968 när dåvarande utbildningsministern Olof Palme talade från ett lastbilsflak vid kruttornet i Almedalen. De tidiga

Läs mer

EN BRA NYKTER MÖTESPLATS

EN BRA NYKTER MÖTESPLATS NAMN PÅ TESTAD ADRESS KONTAKTPERSON PÅ PLATS brons: silver: En tillgänglig verksamhet som erbjuder en attraktiv och välkomnande plats för unga att mötas på. Platsen/lokalen har en stor andel unga besökare.

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET NOAKS ARK

RIKSFÖRBUNDET NOAKS ARK RIKSFÖRBUNDET NOAKS ARK Verksamhetsberättelse 2013 INNEHÅLL FÖRORD...3 Insatser för att öka kunskapen och medvetenheten om hiv 7 Insatser för att bidra till tidig diagnosticering av hiv.11 Påverkansarbete

Läs mer

"Vi ringer om det är nåt" bemötande och vård av hbtq-personer på testningsmottagningar i Örebro, Göteborg och Malmö

Vi ringer om det är nåt bemötande och vård av hbtq-personer på testningsmottagningar i Örebro, Göteborg och Malmö "Vi ringer om det är nåt" bemötande och vård av hbtq-personer på testningsmottagningar i Örebro, Göteborg och Malmö 1 RFSL, 2014 Författare: Carolina Orre Formgivning: Melina Grundel Materialet är framtaget

Läs mer

hiv HIV HIV HIV n hiv, brott och straff www.rfsu.se www.rfsl.se www.hiv-sverige.se

hiv HIV HIV HIV n hiv, brott och straff www.rfsu.se www.rfsl.se www.hiv-sverige.se IV www.rfsu.se www.rfsl.se www.hiv-sverige.se H hiv hiv n hiv, brott och straff Innehåll hiv, brott och straff 3 Förord 4 Inledning 7 Hot om straff är negativt för preventionen 11 Hiv och straffrätten

Läs mer

- en informationsskrift om hiv/aids

- en informationsskrift om hiv/aids - en informationsskrift om hiv/aids Bilder: Karin Persson och ABCs bildarkiv. Bilderna i häftet är enbart att betrakta som illustrationer till ämnet. De personnamn som nämns i häftet är fingerade. Den

Läs mer

Handledarmaterial. Ska vi byta? Sex mot...?

Handledarmaterial. Ska vi byta? Sex mot...? Handledarmaterial Handledarmaterial Ska vi byta? Sex mot...? Första upplagan: 5 000 ex Utgivningsår: 2011 Produktion: 1000 Möjligheter Utgivare: 1000 Möjligheter Grafisk form och illustration: Fiin -

Läs mer

Kvinnors företagande. Rapport från konferens 12 november 2010. Rapport nr 2011:3. Vi måste jobba med de här skillnaderna i hur vi bemöter människor

Kvinnors företagande. Rapport från konferens 12 november 2010. Rapport nr 2011:3. Vi måste jobba med de här skillnaderna i hur vi bemöter människor Kvinnors företagande Rapport från konferens 12 november 2010 Rapport nr 2011:3 Vi måste jobba med de här skillnaderna i hur vi bemöter människor Bidragssystemet hänger inte med i dagens företagande Inledning

Läs mer

RFSU 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE. Kom med i kampen för alla människors frihet att vara, välja och njuta!

RFSU 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE. Kom med i kampen för alla människors frihet att vara, välja och njuta! Kom med i kampen för alla människors frihet att vara, välja och njuta! Jag vill bli medlem i RFSU! Medlemsavgiften är 150 kr och jag får tidningen Ottar på köpet. NAMN ADRESS POSTADRESS E-POST TELEFON

Läs mer

Ett utbildningsmaterial om FN:s milleniemål nummer 6 HJÄLP OSS STOPPA SPRIDNINGEN AV HIV DIN MUSIK RÄDDAR LIV. musikhjälpen.se

Ett utbildningsmaterial om FN:s milleniemål nummer 6 HJÄLP OSS STOPPA SPRIDNINGEN AV HIV DIN MUSIK RÄDDAR LIV. musikhjälpen.se Ett utbildningsmaterial om FN:s milleniemål nummer 6 2014 HJÄLP OSS STOPPA SPRIDNINGEN AV HIV DIN MUSIK RÄDDAR LIV musikhjälpen.se HJÄLP OSS STOPPA SPRIDNINGEN AV HIV, DIN MUSIK RÄDDAR LIV Varje dag smittas

Läs mer

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar,

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar, Nyhetsbrev maj 2015 Bästa Brismedlemmar, Först och främst tack för att just du är medlem. Via ditt medlemskap har vi möjlighet att hänga med i barnens behov och utveckla verksamheten. Fler får en större

Läs mer

Se mig som person! - Röster från ungdomar i familjehem

Se mig som person! - Röster från ungdomar i familjehem Se mig som person! - Röster från ungdomar i familjehem Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Vår vision är en värld

Läs mer

Projekt - barnkonvention och barnfattigdom

Projekt - barnkonvention och barnfattigdom Projekt - barnkonvention och barnfattigdom Sammanställning 29 augusti 2014 Folkhälsoteamet i norra Örebro län Sara Gustavsson - projektledare barn och unga Innehåll Innehåll... 1 1. Inledning... 2 2. Projektet...

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

EN ANNAN HORISONT SEXARBETE OCH HIV/STI-PREVENTION UR ETT PEER-PERSPEKTIV

EN ANNAN HORISONT SEXARBETE OCH HIV/STI-PREVENTION UR ETT PEER-PERSPEKTIV EN ANNAN HORISONT SEXARBETE OCH HIV/STI-PREVENTION UR ETT PEER-PERSPEKTIV Materialet är framtaget med ekonomiskt stöd från 2013 års anslag 2:5 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar, som

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Hiv i Sverige. Kunskaper, attityder och beteenden hos allmänheten 1987 2011

Hiv i Sverige. Kunskaper, attityder och beteenden hos allmänheten 1987 2011 Hiv i Sverige Kunskaper, attityder och beteenden hos allmänheten 1987 2011 Hiv i Sverige Kunskaper, attityder och beteenden hos allmänheten 1987 2011 Bindningar och jäv För Smittskyddsinstitutets (SMI)

Läs mer

Nyhetsbrev. En Stärkt Röst. Ljusglimtar i vår tillvaro. Planeringen av våren i full gång! Kom ihåg datumet!

Nyhetsbrev. En Stärkt Röst. Ljusglimtar i vår tillvaro. Planeringen av våren i full gång! Kom ihåg datumet! N O V E M B E R 2 0 1 2 Nyhetsbrev En Stärkt Röst Planeringen av våren i full gång! När första snön har kommit och vi gått över till vintertid börjar projektet blicka mot ljusare tider. Vi har mycket att

Läs mer

Manifestation i kollektivtrafiken B Den 1 juli stod kollektivtrafiken i hela Sverige stilla. fakta och information från seko.

Manifestation i kollektivtrafiken B Den 1 juli stod kollektivtrafiken i hela Sverige stilla. fakta och information från seko. fakta och information från seko augusti 2005 foto: anna ledin Manifestation i kollektivtrafiken B Den 1 juli stod kollektivtrafiken i hela Sverige stilla i två minuter för att manifestera mot det hot och

Läs mer

PUFF-projektet i Tomelilla

PUFF-projektet i Tomelilla PUFF-projektet i Tomelilla Projektet för Utveckling av FöräldraFörmågan Samverkan Utveckling Föräldraskap Samverkan kring barn och föräldrar i familjer där någon av föräldrarna har en utvecklingsstörning

Läs mer

Våld och övergrepp mot äldre

Våld och övergrepp mot äldre tidningen brottsoffer brottsofferjourernas riksförbund nr 2/2013 årgång 18 Hon var livrädd att sonen skulle få reda på vår kontakt En brottsofferjour berättar om mötet med en våldsutsatt kvinna Sid 9 Våld

Läs mer

Skolbibliotek, det var en bra fråga!

Skolbibliotek, det var en bra fråga! Skolbibliotek, det var en bra fråga! Rapport från intervjuer med nio skolledare och chefer inom ESFprojektet Skolbibliotekarielyftet Nov 2012 Pia Holgersson, Velopia lärande utvärderare, Skolbibliotekarielyftet

Läs mer

tiskt tillsammans kan förändra en hel det fram till 2020. Men då måste vi acceptera att våra kunskaper verkligen kommer fram. Vi måste också från

tiskt tillsammans kan förändra en hel det fram till 2020. Men då måste vi acceptera att våra kunskaper verkligen kommer fram. Vi måste också från Referat av föredrag från konferens 110412 i Lund arrangerad av Schizofreniföreningen i Skåne i samarbete med Vuxenskolan i Skåne. Jimmie Trevett, andre vice ordförande RSMH. Det har varit många goda ord

Läs mer

ÅRSMÖTE 2014 Handlingar 15-16 november 2014

ÅRSMÖTE 2014 Handlingar 15-16 november 2014 ÅRSMÖTE 2014 Handlingar 15-16 november 2014 Elin Andersson från Ung Pirat och Lovisa Persson från Förbundet Vi Unga på LSU:s Representantskap 2013 Foto 2 / Charles Ludvig Sjölander INNEHÅLL VÄLKOMMEN TILL

Läs mer

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat

Läs mer

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga, maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Läs mer

Kvinnojouren - medmänniska, inte myndighet

Kvinnojouren - medmänniska, inte myndighet Kvinnojouren - medmänniska, inte myndighet Rapport 2004:34 www.o.lst.se Kartläggning av kvinnojourerna och deras verksamhet i Västra Götalands län 2004 Förord Länets kvinnojourer gör en viktig samhällinsats,

Läs mer