Stångmärket. Projekt som ger avtryck. Nu summerar vi Green Islands och Young Voices. MIDGETS EDEN PÅ ÄNGSKÄR Historien om ett skärgårdsliv

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stångmärket. Projekt som ger avtryck. Nu summerar vi Green Islands och Young Voices. MIDGETS EDEN PÅ ÄNGSKÄR Historien om ett skärgårdsliv"

Transkript

1 Stångmärket #5 / 2013 PRIS 30 KR SKARGARDSSTIFTELSEN.SE MIDGETS EDEN PÅ ÄNGSKÄR Historien om ett skärgårdsliv LÅNGA SKÄR PÅ HAL IS Islandskap lockar långväga besökare jonny nord på simesgården Naturvård och jordburk på Arholma Projekt som ger avtryck Nu summerar vi Green Islands och Young Voices

2 #5/2013 Innehåll Ge bort vänskap i julklapp! Nu kan du ge bort en julklapp som gäller ett helt år. Ge bort vänskap i Skärgårdsstiftelsen för 2014 och få årets vänbok Nio liv på köpet att lägga under granen. Vänskap i Skärgårdsstiftelsen kostar 300 kr för enskild vän och 375 för familjevän. På kan du beställa och betala din julgåva. Har du inte tillgång till internet kan du ringa in din beställning till stiftelsens kansli på Å terigen närmar sig ett verksamhetsår sitt slut och det är dags att summera året som gått och samtidigt göra planer för kommande år. Under 2013 har mycket hänt på stiftelsens områden. Tack vare en engagerad och erfaren personal har vi, med begränsade resurser, både lyckats sköta våra områden för att besökare ska trivas och utvecklat verksamheten. Ett framgångsrikt sätt att skapa förutsättningar för att u tveckla stiftelsens verksamhet har visat sig vara att söka externa medel. Det ger oss möjlighet att göra lite extra insatser på våra områden och skaffa oss ny kunskap. Externa finansiering har bland annat gjort det möjligt för stiftelsen att renovera Utö kvarn, anlägga en gruvstig på Utö och det har utarbetats informationsskyltar till Lidö inför kommande säsong. På Hjälmö har stiftelsens jordbruk utvecklats till en än mer publik verksamhet där man kan ta del av både dagens och gårdagens småskaliga jordbruk. En verksamhet som kommer kunna dra till sig många besökare. Tack vare medel från EU har vi skaffat oss mer kunskap om förutsättningarna för en hållbar utveckling i skärgården både inom miljöområdet och när det gäller den yngsta befolkningen i skärgården. Även flera andra externt finansierade projekt har gjort det möjligt för stiftelsen att utveckla insatser för en bättre miljö och ökad kunskap om avfall i skärgården. Bidragen ger stiftelsen välbehövliga resurser för att utveckla verksamheten och skapa förutsättningar för besökarna på våra områden att få en större upplevelse genom information och utvecklad verksamhet. Stiftelsen kommer att fortsätta söka samverkan med andra aktörer för att kunna förstärka våra insatser. 4 Naturvård och jordbruk på Arholma 10 Långa skär på hal is OBS! För att hinna skicka boken i tid till julafton måste vi ha din beställning innan den 12 december. Efter det går det bra att betala och få boken i handen på kansliet, Skeppsholmen. Vid årsskiftet kommer stiftelsen att ta över två spännande och publika markområden som vi hoppas kunna utveckla tillsammans med lokala aktörer. Det är Huvudskärs by och en fastighet på Fejan som stiftelsen idag arrenderar. Dessa markområden har ägts av Fortifikationsverket men är inte längre intressanta ur ett militärt perspektiv. En markreglering har gjort det möjligt för stiftelsen att få ta över dessa mycket natur och kulturhistoriskt intressanta områden. Ett nytt år väntar med nya utmaningar. En god jul och ett gott nytt år tillönskas alla Stångmärkets läsare. Lena Nyberg, Vd Skärgårdsstiftelsen Omslagsbilden är tagen av Henrik Trygg. Foto denna sida Bosse LInd. 15 Kolor och kakor Recept på julgodis 22 Green Islands Inspirerande och tankeväckande 26 Young Voices Slutseminarium och summering 32 Historiska platser Långviksskär 34 Boktips Helgläsning och julklappstips 16 Midgets Eden på Ängskär NÄSTA NUMMER 20/ Skärgårdsstiftelsens tidning Stångmärket kommer ut med fem nummer om året och går till alla Skärgårdsstiftelsens vänner och samtliga hushåll på öarna i Stockholms skärgård. Utgivare & ägare: Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län, Box 7669, Stockholm, tel , fax , Ansvarig utgivare: Lena Nyberg. Redaktör: Ulrika Palmblad. Prenumeration och adressändringar: Prenumerations pris 120:-/år, lösnummer 30:-/st. Annonser: (bokning och material) Joakim Hilding, tel , Tryck: Elanders Sverige. Upplaga: ex, tryckt på G-print, 100 g. Omslag 170 g, G-print. Formgivning: romdahl.se Följ oss gärna även på facebook och på SKÄRGÅRDSSTIFTELSENS VÄNTIDNING STÅNGMÄRKET 3

3 JORDBRUKSARRENDATORN PÅ ARHOLMA Naturvård och jordbruk håller Arholma i hävd 4 STÅNGMÄRKET SKÄRGÅRDSSTIFTELSENS VÄNTIDNING SKÄRGÅRDSSTIFTELSENS VÄNTIDNING STÅNGMÄRKET 5

4 JONNY NORD JORDBRUKSARRENDATOR PÅ ARHOLMA Till Arholma går reguljär båttrafik från Simpnäs.» På en dag kan hästarna köra fram 30 kubikmeter i det steniga skärgårdslandskapet, utan körskador. «Simesgården i vinterskrud. Efter många år som naturvårdare och betesdjursägare på tätortsnära Järvafältet utanför Stockholm flyttade Jonny Nord och sambon Maud Eng för några år sedan till Arholma. Men fort farande är det naturvård och djur hållning som fyller dagarna, men nu på uppdrag av Skärgårdsstiftelsen. text Mats Wigardt foto Bosse Lind smhi lovar busväder över Stockholms norra skärgård när vi ombord på Erik Westerlunds M/S Hemfjord tar oss från fastlandsbryggan i Simpnäs till norra hamnen på Arholma. Två havsörnar vilar på isflaken som kommit drivande från Åland. Utanför butiken på Arholma väntar Jonny Nord framför sin traktor. Han är naturvårdare, anställd av Skärgårdsstiftelsen för att hålla skärgårdslandskapet i hävd. Dessutom arrenderar han det lilla jordbruket på Arholma. Det är två uppgifter som passar som hand i handske. Betesdjuren bidrar till att hålla efter skärgårdsnaturen. Och ängarna hjälper till att ge foder åt de kor och får som Jonny föder upp. Jordbruket driver jag själv, men utan tjänsten som naturvårdare hade det inte varit möjligt att överleva. Enbart djurhållning går inte att försörja sig på, konstaterar han och startar traktorn. Vi tar plats på traktorsläpet och snirklar oss på smala, välplogade vägar över Arholma. Ett täcke av vit snö har lagt sig till rätta över stugtak och bärbuskar. Det är tyst och tillbommat, utom i de fåtaliga hus där det bor människor året runt. Ett sådant hus är Simesgården. Det är en parstuga med anor från 1600-talet då Simon Simonsson bosatte sig på Arholma. I samband med laga skiftet i mitten av 1800-talet plockades gården ner, stock för stock, och flyttades från kyrkbyn till sin nuvarande plats. nu ägs gården av skärgårdsstiftelsen som i sin tur arrenderar ut boningshus och stallar till familjen Nord-Eng som sedan 2008 är bosatta på Arholma. Jag var naturvårdsentreprenör på Järvafältet och hade dessutom egna djur i bete i Gjörvelns natur reservat och trivdes bra med det, berättar Jonny. Men jag var borta väldigt mycket och tänkte att om jag skulle göra något nytt i livet var det nu det skulle ske. Jonny ringde därför upp Skärgårdsstiftelsen och anmälde sitt intresse för den lediga tjänsten på Arholma. Och med sin bakgrund och kompetens var jobbet snart hans. Det tog längre tid än planerat att etablera sig på ön. Huset var i sämre skick än väntat och tog lång tid att renovera. Och uppdraget i Järfälla skulle avvecklas. men nu flyter allt på som det ska, med god hjälp av tillsynsmannen på Arholma, Lasse Karlsson. Vi planerar och gör jobbet tillsammans, be tonar Jonny. Dessutom har Skärgårdsstiftelsen lagt ner mycket arbete på att stängsla, dika och renovera övriga byggnader på gården. Vilket innebär mycket arbete med röjning, skogsbruk och naturvård för att hålla jämna steg med skärgårdsnaturen och skapa en biologisk mångfald på mark där annars granen snabbt skulle ta över. Vintertid ägnas de korta dagarna åt hagmarksrestaurering och skogsvård. Man hugger bort och glesar ut och tar fram den igenvuxna betesmarken. Och innan tjälen kommer är det många kilometers stängslingsarbete som ska utföras. Man måste veta vad man gör, understryker Jonny. Men det finns en skötselplan att hålla sig efter. Det viktiga är att det är kontinuitet i arbetet. Och att man har ändamålsenliga maskiner och bra båtar. vi gör ett besök i ligghallen där en nyfödd herefordkalv kurar i halmen och tittar på oss med stora, varma ögon. Hennes mamma råmar beskyddande när Jonny kliver över staketet för att sätta fast en plastbricka med ett EU-nummer i kalvens öra. Härmed döper jag dig till 0301, säger Jonny och knipsar till med tången. Han fortsätter att med traktorn köra ut en inplastad rundbal hö till övriga kossor. Det är rundmagade Hereford- och Angus-kor och korsningar av de båda raserna som snart ska föda ytterligare 15 kalvar. Dessutom finns här två hästar, en dräktig nordsvensk, Minni, och en tolv år gammal ardenner med jättelika hovar som får marken att darra, döpt till Pardon. råkylan från havet kommer snart krypande genom kläderna när vi följer de brunfläckiga stigarna genom snön. De 60 tackor som Jonny hade med sig från Gjörvelns gård har blivit avsevärt färre och successivt ersatta med nötdjur. Fler djurslag gynnar betesmarken och gör jordbruket mer lättskött och uthålligt. Sedan 2008 är familjen Nord- Eng bosatta på Arholma. De bor i Simesgården som de arrenderar från stiftelsen. 6 STÅNGMÄRKET SKÄRGÅRDSSTIFTELSENS VÄNTIDNING SKÄRGÅRDSSTIFTELSENS VÄNTIDNING STÅNGMÄRKET 7

5 JONNY NORD JORDBRUKSARRENDATOR PÅ ARHOLMA Arholma Skärgårdsstiftelsen äger sedan 1963 delar av Arholma. Stiftelsen bidrar till att hålla landskapet öppet med jordbruk baserat på betesdrift med nöt och får. I naturreservatet ingår även Idö söder om Arholma. Nötboskapen kräver mindre passning än får och behöver bara utfodras var tredje dag. Och utegångs Dessutom mycket trevligare än en maskin. de är helt enkelt bättre lämpade för mina behov. djur väljer själva var de ska kalva, i ligghallen eller Till sin hjälp att lasta och köra veden har han en i avskildhet under någon gran. Slaktmogna blir de hästdragen griplastare med en liten bensinmotor för efter cirka 25 månader. hydraliken. Varje lass väger omkring två ton som de Ett ekologiskt jordbruk i skärgården kräver två hästarna drar fram genom den djupa snön utan mycket arbete och måste skötas både extensivt och större ansträngning. rationellt, förklarar Jonny. Vintern är bästa tiden att jobba i skogen. Mardrömmen för Jonny är att hans tunga ekipage ska hamna i en getingsvärm en varm sommardag. Det kan vara ett riskfyllt arbete, säger han. Jag och Lasse Karlsson försöker därför så gott det går planera så att vi kan arbeta tillsammans i skogen. i simesgårdens kök är det varmt och ombonat. Takbräderna skrapar i flinten och rummet domineras av en väldig spis. Många kubikmeter ved krävs för att hålla huset varmt vintern igenom. Man måste vara stark och frisk för att ha ett sådant här jobb, konstaterar Jonny och sätter fram sina biffar gjorda på Arholmaälg med rårörda lingon och svampsås på köksbordet. Innanför dörren väntar vallhundarna Hojja och Iris tålmodigt på att vi ska äta färdigt. Snart är det dags att ge sig ut i snön för att köra hem ett lass ved. Jonny tar oss med för att hämta hem och sela på hästarna. På en dag kan de köra fram 30 kubikmeter ved i det steniga skärgårdslandskapet, utan körskador. Nackdelen är att det är längre ställtid med hästar. Men det fungerar bra och jag hinner med allt som ska göras, försäkrar Jonny. Det är inte av nostalgiskäl jag använder hästarna att köra med, det börjar skymma och några kalla snöflingor kommer blåsande i ansiktet. Det är absolut inget vykortsväder. Jonny har emellertid inga planer på att flytta iland igen. När beslutet väl var fattat fanns ingen återvändo, försäkrar han. Hemma i soffan väntar nu kvällens pappersarbete. Det är viktigt att få den kompensation man är berättigad till för det arbete som utförs. Men kontrollen är rigorös, allt som görs måste dokumenteras. Upptäcks minsta felaktighet kan man bli återbetalningsskyldig. Men jag tänker mig absolut att stanna här tills jag är åtminstone 70, hojtar han när vi vinkat adjö vid bryggan. Bara jag håller mig frisk så» Ett ekologiskt jordbruk i skärgården kräver mycket arbete och måste skötas både extensivt och rationellt «8 STÅNGMÄRKET SKÄRGÅRDSSTIFTELSENS VÄNTIDNING SKÄRGÅRDSSTIFTELSENS VÄNTIDNING STÅNGMÄRKET 9

6 LÅNGFÄRDSSKRIDSKOR I STOCKHOLMS SKÄRGÅRD Långa skär på hal is I Stockholms skärgård finns världens bästa förutsättningar för att åka långfärdsskridskor. Skridskoguiden Joakim Malm tvekar inte en sekund över betyget. Läget och klimatet är faktorer som sammantaget ger isar som lockar besökare från hela världen. text Mats Wigardt foto Bosse Lind vi har kommit halvvägs in i januari. Det är tidig morgon och termometern har precis sjunkit under minus 25. Söndagshimlen är gråblå, köldröken hänger tung över Strömmen, gatorna ligger öde. Men vänta, några individer är faktiskt uppe och traskar med hastiga steg i riktning Centralsta tionen. Väl inne i värmen ser de sig om och styr stegen mot spottkoppen, den öppna rundeln mitt i hallen som människor i alla år använt som mötesplats. Snart har det bildats en liten grupp som alla har samma avsikter med att trotsa kyla och den tidiga timmen. Joakim Malm är skridskoguide och har åkt skridskor i Stockholms skärgård i närmare 25 år.» Frihetskänslan, den friska luften, spänningen, motionen... Skridsko åkning är det bästa man kan göra med kläderna på. «Piken används för att bedöma isens kvalité och bärighet. Den kan också vara ett stöd då man tar sig fram över svårare partier av knölig is, vallar och snö. 10 STÅNGMÄRKET SKÄRGÅRDSSTIFTELSENS VÄNTIDNING En stund för vila och för att äta medhavd matsäck är alltid uppskattat. Det är bra att ha en extra jacka eller tröja i ryggsäcken som man kan sätta på sig eftersom man snabbt blir lite kall i pausen. joakim malm hälsar runt. Han är skridskoguide som åkt långfärdsskridskor i Stockholms skärgård i närmare 25 år. De senaste åtta åren har han vintertid haft skridskoåkningen som jobb och arrangerar turer för såväl gästande utlänningar som företagsgrupper och stockholmare, med eller utan erfarenhet. Vi gör det möjligt, förklarar han. Vi snackar inte så mycket utan ser till att alla får bra utrustning och ger oss sedan iväg. På frågan vad det är som gör skridskoåkningen i skärgården så lockande har han bara ett svar: Oj, oj, oj, det är det bästa man kan göra med kläderna på. Frihetskänslan, den friska luften, spänningen, motionen Själv hade han provat på ett antal sporter som var både krävande och spännande, men som antingen krävde att han tog sig över hela världen, som att surfa. Eller så behövdes flygplan och pilot, som att hoppa fallskärm. Skridskoåkningen gav honom allt det som andra sporter gav, men utan att han behövde lämna Stockholm. Och säsongen sträckte sig över fem månader, varje år. Vi erbjuder skridskoturer på naturis från slutet av december till mitten av mars, men många sjöar är ofta åkbara betydligt längre, försäkrar han. Jag har stått på is så tidigt som den 19 oktober. Han är inte ensam om förtjusningen över att kunna ta sig fram över isarna i skärgården. Intresset har på senare år formligen exploderat. Sedan starten har Joakim Malm guidat gäster från världens alla hörn; holländare, tyskar, amerikaner engelsmän, australiensare, japaner joakim och hans kollegor instruerar och berättar. Lär ut åkteknik och livräddning. Förser alla i gruppen med utrustning och ryggsäckar som även fungerar som flythjälpmedel och ger sig sedan iväg, en dag eller flera, med övernattning. All inclusive. I hans stall av guider finns ett 40-tal skridskovana personer som kan rycka in. Svårighetsgraden avgörs av vindriktning och isens kvalitet. Koll av åkbarhet görs på nätet, där entusiaster i hela länet delar med sig om lokala förhållanden. Isen är föränderlig och informationen måste vara dagsaktuell, konstaterar Joakim. Vi vet aldrig var vi ska åka förrän samma morgon. Det kan vara i skärgården eller på andra lämpliga isar. Och den hittills SKÄRGÅRDSSTIFTELSENS VÄNTIDNING STÅNGMÄRKET 11

7 VI TÅL ATT JÄMFÖRAS BOO ENERGI LITEN, SMART, ENERGIFULL & NÄRA Boo Energi ligger bra till i Villaägarnas rankingsystem för elpriser. Läs mer på booenergi.se/vf Tjänsten är GRATIS Skridskoåkning sker alltid på egen risk, därför är det bra att lära sig hur isarna fungerar hur snabbt de växer till och hur de förändras av exempelvis vind, sol och snö. Telefon enda incidenten är någon strumpa som blivit blöt. skrinnare som passerar samma väg som vi själva Alla turer inleds på Centralstationen. Så även idag. tagit. Isen är inte särskilt tjock, men känns förvånansvärt stabil. Enkelt att ta sig till och från förklarar Joakim. Efter hälsningsrundan slår vi oss ner på ett café och Kylan gör ändå att vi i god tid vänder hemåt. Vi är får sätta på oss kängorna. Därefter förflyttar vi oss nöjda och ganska ömma i ovana ben och fötter. till Joakims minibuss för vidare färd till Tyresö. Lite domnat känns det också i några av fingrarna. Men vi åker lika ofta kollektivt, buss, tunnelbana eller pendeltåg, allt beror på var isarna är bäst, hade vi inte önskat oss. Men att ha en dag som denna ogjord Nej, det säger Joakim. Man vill ju gärna ha solen på näsan Vi vill helt enkelt förmedla en skön upplevelse, och vinden i ryggen deklarerar Joakim när vi är tillbaka vid bilen. Att ställa in hör till ovanligheterna. Just denna dag Jag missionerar gärna om skridskoåkningens fröjder. Men man måste åka själv för att riktigt förstå hade Joakim emellertid till nöds kunnat acceptera att gruppen kände tveksamhet inför kylan. Men inte ett vad det egentligen handlar om. ljud av protest hörs. Och väl ute vid starten har solen fått kylan att nödtorftigt ge med sig. vilken dag det sedan blir. Gruppen skrinnar över Erstaviken och ut på Ingaröfjärden. Långt där ute skimrar Nämndöfjärden i soldiset. Isarna ligger spegelblanka, med plötsliga moln av isrök som avslöjar enstaka råkar. Som att åka skidor på kalfjället hörs en kommentar i ledet. Med långa skär tillryggaläggs kilometer efter kilo meter. Kontrasten mot sommarens blåa hav och vita segel kunde inte varit större än denna iskalla vinterdag. Regelbundet kollar vi av varandras ansikten så att ingen har fått vita frostskador på näsa eller kinder. På en udde där snön blåst bort gör vi paus. Joakim dukar upp mackor och varm dryck. Vi ser enstaka Långfärdsskridskor I Sverige finns minst utövare av långfärdsskridskor. Det är idag en folksport som börjat exporteras över världen. Redan på 400-talet fanns skridskor som gjordes av mellanfotsben från hjort, nöt eller häst. Långfärdsskridskoåkning som vi känner den uppstod i Sverige strax efter förra sekelskiftet. Stockholms Skridskoseglarklubb bildades 1901, men så kallad benåkning blev med tiden allt vanligare och 1927 skrevs långfärdsskridsko åkning in i klubbens stadgar. Världens mest sålda förbränningstoalett! Mekanisk Robust Enkel Funktionell INCINOLET En riktig el-toalett på landet, men utan vatten och avlopp. Tar liten plats och är lätt att montera Incinolet är tillverkad sedan 1959 och är originalet. Vill du veta mer? För att hitta din återförsäljare: gå in på eller ring STÅNGMÄRKET SKÄRGÅRDSSTIFTELSENS VÄNTIDNING SKÄRGÅRDSSTIFTELSENS VÄNTIDNING STÅNGMÄRKET 13

8 GOD JUL Annonsera i Stångmärket! För annonsbokning kontakta Joakim Hilding, tel , Julbord 29/11 15/12 Bokning och information Weekendpaket, logi, frukost 995:- Julbord 545:-, julbord barn 305:-. JULBORD I SKÄRGÅRDEN Här ute vid havet sprakar brasan extra värmande när hemlagade delikatesser läggs upp på silverfat och i koppargrytor. Från 23/11 till 21/12 kan du njuta av årets skärgårdsjulbord på Utö Värdshus. Vardagar 545:-/p.p Fredagkväll och helger: 595:-/p.p utovardshus.se Har du fortfarande inte provat vårt fantastiska julbord? Konferenser, middagar, bröllop, fester, bed & breakfast, luncher och lunchkorgar. Öppet året runt. Info och bokning Tel , Se även vår hemsida: Vår specialitet är som tidigare fisk från egen fångst. Öppet året runt, ring för bordsbeställning; tel: , fax Det bästa från 20 år Traditionellt Julbord a la Wikströms fisk 430: /pers barn under 13 år 15: /år 30 nov 15 dec från kl Välkommen Vi finns i Ramsmora på Möja Julbord Varje dag mellan November - 22 December Ett unikt julbord under två utvalda helger, boka på Ingmarsö Livs ÖNSKAR GAMLA OCH NYA KUNDER GOD JUL & GOTT NYTT ÅR ICA livs & Bensin Öppet hela året Ombud för: Posten Brev & Paket Apoteket och Systembolaget Telefon Öppettider Mån-Fre , Lör JULGODIS Här har vi samlat några julgodisfavoriter. Vi önskar er alla en riktigt smaskig jul! LAKRITSKOLA MED HAVSSALT Detta godis är lite pilligt att göra men blir fantastiskt gott. 3 dl socker 1 dl sirap 1 msk kakao 3 dl vispgrädde 0,75 dl hackad turkisk peppar (godis) 2 tsk smör 200 g mörk blockchoklad Blanda socker, sirap, kakao, vispgrädde och den hackade turkiska pepparn i en tjockbottnad gryta och låt koka ihop till ca 120 grader (ca 15 min). Rör i smör. Häll upp på bakplåtspapper och låt stelna. Skär eller klipp den stelande kolan i bitar. Smält choklad över vattenbad, låt svalna något. Doppa kolan i chokladen, strö över havssalt innan chokladen har stelnat. AMERIKANSK CHOKLADFUDGE 100 g smör 5 dl socker 1 dl grädde 12 st mashmallows 100 g mörk blockchoklad 1 nypa salt 1 tsk flytande vanilj (alternativt 3 tsk vaniljsocker) Smält smör, blanda med socker och grädde. Smält i mashmallows, låt bubbla på hög värme i minst 4 minuter. Lägg i hel choklad, salt och vanilj. När allt är blandat, häll upp i en smörad och bröad form. Låt svalna, och skär upp eller låt gästerna själva skära upp så stora bitar de önskar ur formen. CAKE POPS Detta är ett lite barnvänligare recept om man hoppar över den smälta chokladen och slipper använda spisen. 1 paket Oreokakor 2 msk Philadelphiaost 100 g mörk blockchoklad Strössel Mixa Oreokakor till smulor i matberedare. Rör i Philadelphiaosten till en smet och ställ i kyl skåpet en stund. Forma bollar och spetsa på träspett. Lägg in klubborna i kylen en stund. Finhacka och smält chokladen över vattenbad. Doppa klubborna i den smälta chokladen, strö över strössel, förvara i kylen. Om du vill hoppa över den smälta chokladen så kan du dekorera klubborna med strössel direkt efter att du har format bollarna. MARIANNETRYFFEL 30 st Mariannekarameller 250 g mörk blockchoklad (70%) 1 dl vispgrädde 200 g vit blockchoklad Krossa Mariannekaramellerna fint i en mortel, inga stora bitar får vara kvar. Värm grädden i en kastrull. Ta av kastrullen från plattan. Finhacka choklad och rör ner i grädden. Tillsätt Marianne krosset och rör tills allt är smält. Låt blandningen svalna i kylen, drygt en timme. Forma sen små bollar av chokladen och lägg in i frysen en kvart. Smält vit choklad i vattenbad. Doppa tryfflarna i chokladen. Låt torka och förvara i kylskåp. ANNAS KOKOSKAKOR MED VIT CHOKLADTRYFFEL Här en vinterfavorit som med fördel kan serveras kylskåps kalla. En uppskattad godsak inte minst av den glutenintoleranta! Kokoskakor 2 ägg 2 dl socker 200g kokosflingor Vispa ägg och socker pösigt. Rör i kokos. Klicka ut smeten med tesked på bakplåtspappersklädd plåt. Grädda kakorna i 200 grader i ca 10 min. De ska bli lite gyllene i kanten. Låt svalna. Vit chokladtryffel 1 dl grädde 25 g smör 300 g vit choklad rivet skal av 1 lime (eller 1 msk rårörda lingon) Koka upp grädde och smör i en kastrull. Ta kastrullen från värmen. Bryt chokladen i bitar, lägg ner dem i grädden och rör tills de smälter. Rör i limeskal eller lingon. Låt svalna. Sätt ihop kokoskakorna två och två med en rejäl klick smet. 14 STÅNGMÄRKET SKÄRGÅRDSSTIFTELSENS VÄNTIDNING SKÄRGÅRDSSTIFTELSENS VÄNTIDNING STÅNGMÄRKET 15

9 MIDGET PÅ ÄNGSKÄR» Jag har aldrig ångrat mig. Varken att jag första gången valde att flytta ut i skärgården eller att jag stannade kvar sedan jag blivit änka. «Midgets trotjänare Firallyn vid bryggan på Ängskär. Med den har hon färdats åtskilliga distansminuter på tillsynsrundor i skärgården. Midgets Eden på Ängskär Hon är omskriven och vida omtalad. I hela sitt yrkesverksamma liv har hon varit skärgården trogen, som mångsysslare och tillsynskvinna. Idag är Midget Söderberg-Nyström välförtjänt pensionär, men aldrig att hon lämnar huset på Ängskär och den praktfulla trädgården hon skapat. text Mats Wigardt foto Bosse Lind timmarna går snabbt under besöket på Ängskär. Det finns mycket att berätta och Midget är inte talträngd. Hon visar och förklarar, plockar fram episod efter episod ur minnesarkivet, ömsom upprörs, ömsom storskrattar åt dråpliga händelser. Språket är mustigt och målande. Hon tar emot på bryggan där hennes egen Fisksätra Firally, med värmekamin i hytten, ligger förtöjd. Med Firallyn har hon genom åren färdats otaliga distansminuter i skärgården, även om det blåst småspik över fjärdarna. till ängskär kom förortstjejen Midget med sin man Stig Nyström första gången Där fick de bo på vinden hos Stigs mormor. Det var hennes mamma Klara som tillsammans med sin Viktor kom till 16 STÅNGMÄRKET SKÄRGÅRDSSTIFTELSENS VÄNTIDNING SKÄRGÅRDSSTIFTELSENS VÄNTIDNING STÅNGMÄRKET 17

10 Att odla är Midgets stora passion och invid huset på Ängskär har hon skapat en praktfull trädgård av ett gammalt igenvuxet kärr. Här växer bland annat 22 sorters potatis, lök, morötter, jordgubbar och vinbär, klasar med vindruvor och flera olika sorters tomater. Ängskär i mitten av förförra seklet. Det var också Klara som stod modell för pigan Clara i August Strindbergs Hemsöborna. Två år efter att ha flyttat tillbaka till Ängskär erbjöds Stig en tillsynsmannatjänst hos Skärgårdsstiftelsen. Han och Midget flyttade då med sonen Gits till ett gammalt torp på Jungfruskär där Stigs mormors farfar varit fisketorpare. Vi hade varken el eller vatten, berättar Midget osentimentalt. Men vi hade ko och gris och jobbade med lite av varje för att försörja oss. Med detta menas att Stig byggde hus och bryggor och körde taxibåt, och att hon själv, förutom att ta hand om barnen, städade på SE-bankens semesteranläggning och ambulerade som hårfrisörska. En period drev Midget också ett litet åkeri som körde ut Blommogram i Nacka och södra Stockholm. På helgerna skötte hon och Stig det då gemensamma uppdraget åt Skärgårdsstiftelsen. åren gick och drömmen om ett eget hus växte sig allt starkare flyttade de därför tillbaka till Ängskär, till Skaten som ligger på öns norra udde. Men jag var först inte så road av att flytta, medger Midget. Det var vackrare och lummigare på Jungfruskär och jag trivdes bra där. Hon var emellertid inte svår att övertala. Och nu skulle det byggas ett rejält hus, helt olikt det trångbodda och dragiga hus som Stig vuxit upp i på Ängskär. Tillsammans planerade de för sin dröm: ett stort hus i två våningar, med två toaletter, burspråk, rymligt kök och källare med vedeldad värmepanna. De blandade betong och handskrapade berget med diskborste innan grunden kunde gjutas. När de flyttade in sommaren 1993 var huset inte mer än halvfärdigt, och med saltvatten som trängt in i brunnen. Men i november samma år omkom Stig i en drunkningsolycka. För att överleva valde jag att på egen hand föra vår dröm vidare, säger Midget tyst. Jag kan fortfarande känna lukten av hans skinnjacka när jag blundar. God hjälp fick hon av sina båda söner. Yngsta sonen Urban övertog pappans arbete med båttaxin och hans tjänst som tillsynsman på Jungfruskär. Tillsammans med storebror Gits byggde Urban och Midget vidare på huset på Ängskär, de har snickrat, tapetserat, målat, gjutit. Och nu, efter många år, är det äntligen klart, högt upp på en klippa, omgivet av knotiga tallar, med utsikt mot havet. Övervåningen var det sista som blev färdigt. Drömmen har infriats även om enstaka lister återstår att spika fast. nyligen fick midget också el och en avsaltningsanläggning installerad. Bara några dagar innan vårt besök kunde hon för första gången njuta av ett varmt bad i sitt eget badrum. Du anar inte, säger hon och himlar med ögonen som har samma klara blåa färg som en sommar himmel. När Stig dog fortsatte Midget arbetet med tillsynen av Jungfruskär, Långviksskär och naturreservaten Skogavik-Hamnskär. Hon har delat tjänsten med sin son och har sommartid gjort regelbundna rundor i naturreservat och fågelskyddsområden. Det har blivit mycket sopor och många dasstunnor att tömma genom åren, försäkrar hon. 18 STÅNGMÄRKET SKÄRGÅRDSSTIFTELSENS VÄNTIDNING SKÄRGÅRDSSTIFTELSENS VÄNTIDNING STÅNGMÄRKET 19

11 MIDGET PÅ ÄNGSKÄR Därav den onda ryggen och ömmande axlarna och massagestolen framför TVn i köket. Hon kan heller inte komma ihåg alla gånger hon stukat foten och hon har tvingats till fler än en helikopterresa till sjukhuset för behandling. Men jag har aldrig ångrat mig, konstaterar Midget och serverar kaffe och mazarinkaka. Varken att jag första gången valde att flytta ut i skärgården eller att jag stannade kvar sedan jag blivit änka. hon är också synbart stolt över den prunkande lustgård hon med egna händer skapat utanför huset. I vad som en gång var ett igenvuxet kärr har Midget anlagt en trädgård som vilken TV-odlare som helst skulle ha varit mäkta stolt över. Visserligen gör älgen sitt bästa för att hålla blomster prakten i tukt och förmaning, men här växer ändå hyacinter, narcisser, luktärter, prästkragar och dalior. Bland annat. Dessutom 22 sorters potatis, dill, persilja, spenat, sallad, lök, morötter, rödbetor, jordärtskockor och kryddor. Hon får riklig skörd av hallon, vinbär och jordgubbar, på knotiga träd växer äpplen och päron och i växthuset dinglar gurkor, klasar med vindruvor och flera olika sorters tomater. Strax intill står bikuporna som ser till att blommorna har det som behövs för att må bra. Jag använder tång att odla i, säger hon och berättar förtjust om alla ekorrar, fiskgjusar och talgoxar som håller henne sällskap under arbetet i trädgårdslandet. några månader tidigare har Midget fyllt 70 år. Kalaset fick flyttas på grund av dåligt väder, men när gästerna väl kunde komma ut till Ängskär blev det den mest lyckade födelsedag hon någonsin haft. Jag behövde inte göra ett dugg, bara sitta och må bra, säger hon med ett lyckligt leende. Nu ska snart tjänstetelefonen lämnas till baka. Men någon oro för vad pensionärslivet ska innebära känner hon inte, även om hon, i likhet med många andra mångsysslare, anser att nivån på pensionen kunde vara högre. Trädgården kräver mycket tid för att trivas i den karga miljön, strandängarna måste hållas efter och veden tas om hand. Dessutom har hon både barnbarn och barnbarnsbarn att dela sin tid med. Hon läser mycket. Och med tele fonens hjälp håller hon kontakt med vännerna. Här behöver jag aldrig vara ensam, om jag inte själv väljer det, försäkrar Midget och förser oss med solvarma tomater i en påse innan vi lämnar Ängskär. Och bakom hennes rygg, där en lång hårfläta leker i vinden, skymtar drömmarnas hus mellan träden. 20 STÅNGMÄRKET SKÄRGÅRDSSTIFTELSENS VÄNTIDNING SKÄRGÅRDSSTIFTELSENS VÄNTIDNING STÅNGMÄRKET 21

FÄRÖARNA Eldsjälar vill vända avflyttningstrend. Ge bort vänskap i julklapp! Skärgårdens livlinor Svävare och helikopter ett måste på vintern

FÄRÖARNA Eldsjälar vill vända avflyttningstrend. Ge bort vänskap i julklapp! Skärgårdens livlinor Svävare och helikopter ett måste på vintern #5 / 2014 PRIS 30 KR SKARGARDSSTIFTELSEN.SE Skärgårdens livlinor Svävare och helikopter ett måste på vintern vaktavbyte på örskär Tommy Mattsson tar över som tillsynsman HISTORISKA PLATSER Landsort Stockholms

Läs mer

Stångmärket HÖSTMYS. Bästa tiden för skärgårdsbesök. PIONJÄR PÅ GRINDA Möt entreprenör Jan Pfister. ANDAS UT PÅ FJÄRDLÅNG Höstbesök på Norrötorpet

Stångmärket HÖSTMYS. Bästa tiden för skärgårdsbesök. PIONJÄR PÅ GRINDA Möt entreprenör Jan Pfister. ANDAS UT PÅ FJÄRDLÅNG Höstbesök på Norrötorpet Stångmärket #4 / 2013 PRIS 30 KR SKARGARDSSTIFTELSEN.SE PIONJÄR PÅ GRINDA Möt entreprenör Jan Pfister ANDAS UT PÅ FJÄRDLÅNG Höstbesök på Norrötorpet RESA TILLBAKA I TIDEN Anna Lindhagens Sandböte HÖSTMYS

Läs mer

VÅGAR DU SKÄRGÅRDEN PÅ HÖSTEN?

VÅGAR DU SKÄRGÅRDEN PÅ HÖSTEN? #4 / 2014 PRIS 30 KR SKARGARDSSTIFTELSEN.SE VÅGAR DU SKÄRGÅRDEN PÅ HÖSTEN? STORT OCH SMÅTT PÅ SJÖN Vi tar temperaturen på båtlivet SVARTVITT HUVUDSKÄR Upptäck de vackra grå nyanserna NATURENS EGET SKAFFERI

Läs mer

Hipp hipp hurra! TRETTIOÅRING I FIN FORM Nu fyller Stångmärket jämnt. BASTANT UTPOST I NORR Ett besök på stiftelsens Örskär

Hipp hipp hurra! TRETTIOÅRING I FIN FORM Nu fyller Stångmärket jämnt. BASTANT UTPOST I NORR Ett besök på stiftelsens Örskär #2 / 2014 PRIS 30 KR SKARGARDSSTIFTELSEN.SE Stångmärket 30 år Hipp hipp hurra! TRETTIOÅRING I FIN FORM Nu fyller Stångmärket jämnt BASTANT UTPOST I NORR Ett besök på stiftelsens Örskär MÖT KONSTNÄREN STIG

Läs mer

SKÖRDETID. Stångmärket TEMA. ANNIE OCH BANDI En speciell kärlekshistoria. Slow Food, ö-slakteri och gourmetmat. Tuffa villkor förr och nu

SKÖRDETID. Stångmärket TEMA. ANNIE OCH BANDI En speciell kärlekshistoria. Slow Food, ö-slakteri och gourmetmat. Tuffa villkor förr och nu Stångmärket #4 / 2011 PRIS 25 KR SKARGARDSSTIFTELSEN.SE ANNIE OCH BANDI En speciell kärlekshistoria Ät närodlat och i säsong Slow Food, ö-slakteri och gourmetmat FISKARBÖNDER I SKÄRGÅRDEN Tuffa villkor

Läs mer

PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN

PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN EUROPEAN UNION EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INVESTING IN YOUR FUTURE Projektet Young Voices 2012-2013 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län och SKUNK skärgårdsungdomarnas

Läs mer

Stångmärket TEMA UTFLYKTER. VÄNRESOR! Till Nämdö, Tärnskär och Grönskär SKÄRGÅRDEN SOM JOBB SEMESTERVÄDER FULL RULLE I SKÄRGÅRDEN

Stångmärket TEMA UTFLYKTER. VÄNRESOR! Till Nämdö, Tärnskär och Grönskär SKÄRGÅRDEN SOM JOBB SEMESTERVÄDER FULL RULLE I SKÄRGÅRDEN Stångmärket #3 / 2012 PRIS 30 KR SKARGARDSSTIFTELSEN.SE SKÄRGÅRDEN SOM JOBB Träffa tillsynsman Petter Lundgren SEMESTERVÄDER Lage Larsson om skärgårdssommaren FULL RULLE I SKÄRGÅRDEN På upptäcksfärd med

Läs mer

Stångmärket ISLOSSNING FRAMTIDENS SKÄRGÅRD. På Fjärdlång rustar man för kommande sommarsäsong! Att coacha en transformation

Stångmärket ISLOSSNING FRAMTIDENS SKÄRGÅRD. På Fjärdlång rustar man för kommande sommarsäsong! Att coacha en transformation Stångmärket #1 / 2011 PRIS 25 KR SKARGARDSSTIFTELSEN.SE FRAMTIDENS SKÄRGÅRD Att coacha en transformation möt gustav andersson Ny ordförande med miljöengagemang LIVET EFTER VINTERN Hur har fåglarna klarat

Läs mer

VOICES PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN

VOICES PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN NYHETSBREV FRÅN YOUNG VOICES SAMHÄLLSINFORMATION VOICES PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN Young Voices har syftat till att förbättra ungas tillvaro i Ålands och Stockholms skärgård genom att ta tillvara

Läs mer

Stångmärket FRILUFTSLIV SKÄRGÅRDEN EN MODERN VINNARE TEMA. VÄNSEMINARIER Välj bland spännande ämnen

Stångmärket FRILUFTSLIV SKÄRGÅRDEN EN MODERN VINNARE TEMA. VÄNSEMINARIER Välj bland spännande ämnen Stångmärket #1 / 2013 PRIS 30 KR SKARGARDSSTIFTELSEN.SE VÄNSEMINARIER Välj bland spännande ämnen FLYGHISTORIA PÅ GÅLÖ Vi trodde det var krig när planen kom TILLSYNSMÄN MED STORT T Tack till Tom och Sören

Läs mer

God Jul och Gott Nytt År önskas alla läsare! Gör besök på Finnhamn i vinter! Krogen på Ålö går i ide

God Jul och Gott Nytt År önskas alla läsare! Gör besök på Finnhamn i vinter! Krogen på Ålö går i ide E N T I D N I N G F R Å N S K Ä R G Å R D S S T I F T E L S E N N R 6 / 2 0 0 7 God Jul och Gott Nytt År önskas alla läsare! Gör besök på Finnhamn i vinter! Krogen på Ålö går i ide Vinter på Röder Gör

Läs mer

Pristagare 1 3. Verklig framtid eller drömscenario? Uppsatstävling transporter år 9

Pristagare 1 3. Verklig framtid eller drömscenario? Uppsatstävling transporter år 9 Pristagare 1 3 Verklig framtid eller drömscenario? Idag är alltid en bra dag för den påminner mig om igår och är en början på imorgon. Det är den bästa tidpunkten att få saker att hända, genom att börja

Läs mer

Stångmärket BÅTLIV TEMA. BASTUBAD Bastur på våra områden. SOS STOCKHOLMS SKÄRGÅRD Möt verklighetens och filmens hjältar

Stångmärket BÅTLIV TEMA. BASTUBAD Bastur på våra områden. SOS STOCKHOLMS SKÄRGÅRD Möt verklighetens och filmens hjältar Stångmärket #1 / 2012 PRIS 25 KR SKARGARDSSTIFTELSEN.SE BASTUBAD Bastur på våra områden SOS STOCKHOLMS SKÄRGÅRD Möt verklighetens och filmens hjältar HITTA HAMNEN 10 favoriter för natten TEMA BÅTLIV KAPPSEGLAREN

Läs mer

Stångmärket SKÄRGÅRDS- SOMMAR TEMA VI VILL GÖRA MER ÄN VI HAR RÅD MED NYA ENTREPRENÖRER PÅ LIDÖ LIVSNJUTARE FÖRR OCH NU

Stångmärket SKÄRGÅRDS- SOMMAR TEMA VI VILL GÖRA MER ÄN VI HAR RÅD MED NYA ENTREPRENÖRER PÅ LIDÖ LIVSNJUTARE FÖRR OCH NU Stångmärket #3 / 2011 PRIS 25 KR SKARGARDSSTIFTELSEN.SE VI VILL GÖRA MER ÄN VI HAR RÅD MED Möt de som var först med att ge pengar till våra gåvokonton NYA ENTREPRENÖRER PÅ LIDÖ Hugo och Olle energifyllda

Läs mer

Hälsa på hos Utö Rederi AB. Öppen skärgård lockar med eld. Beställ Levande Skärgårdsnaturs kalender EN TIDNING FRÅN SKÄRGÅRDSSTIFTELSEN NR 6/2006

Hälsa på hos Utö Rederi AB. Öppen skärgård lockar med eld. Beställ Levande Skärgårdsnaturs kalender EN TIDNING FRÅN SKÄRGÅRDSSTIFTELSEN NR 6/2006 EN TIDNING FRÅN SKÄRGÅRDSSTIFTELSEN NR 6/2006 Hälsa på hos Utö Rederi AB Öppen skärgård lockar med eld Beställ Levande Skärgårdsnaturs kalender Båtuppdragningstid på Svartsö Rysshärjningarna på Ostkusten

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

HÄRLIGA HÄRINGE. Välkommen till Skärgårdsstiftelsens fastlandsområden. VÅRENS VÄNRESOR Möja, Mariefred och Själbottna

HÄRLIGA HÄRINGE. Välkommen till Skärgårdsstiftelsens fastlandsområden. VÅRENS VÄNRESOR Möja, Mariefred och Själbottna #2 / 2015 PRIS 30 KR SKARGARDSSTIFTELSEN.SE VÅRENS VÄNRESOR Möja, Mariefred och Själbottna KONST INSPIRERAD AV HAMMERSTA Mah-Jong-klädernas skapare Veronica Nygren BO OCH RESA TILL HUVUDSKÄR Reguljära

Läs mer

MEDLEMSBLADET. Blidö- Frötuna Skärgårdsförening

MEDLEMSBLADET. Blidö- Frötuna Skärgårdsförening MEDLEMSBLADET Nr 3b, 2012 Pris 50:- Blidö- Frötuna Skärgårdsförening Skolnedläggningar kommunens hot mot skärgården Vagnsunda skärgårdsbyn vid vägens slut Kallelse till årsmöte Jisses vad fort tiden går!

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 HSB SKÅNE

ÅRSREDOVISNING 2011 HSB SKÅNE ÅRSREDOVISNING 2011 HSB SKÅNE INNEHÅLL VD ANN IREBO HAR ORDET _ BRA AFFÄRER OCH GLADA SKRATT; SÅ VAR VÅRT 2011 JANUARI _ THERESE GÖR SKILLNAD; PRECIS SOM HSB SKÅNE FEBRUARI _ HSB SKÅNES EXPERTER GER FÖRENINGEN

Läs mer

helt enkelt aktiviteter I sommar rubrik Bullandö k Djurö k Ingarö k Möja k Nämdö k Runmarö k Sandön sv t-profilen Joachim Vogel

helt enkelt aktiviteter I sommar rubrik Bullandö k Djurö k Ingarö k Möja k Nämdö k Runmarö k Sandön sv t-profilen Joachim Vogel rubrik där njutningen börjar! Utgåva 1/2010, årgång 5 Varsågod, ett gratis magasin Värde 45 kr sv t-profilen Joachim Vogel Genuin helt enkelt Lisa Larsons världskända figurer samlade på hemmaplan Låt paddelturen

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

EN TIDNING FRÅN SKÄRGÅRDSSTIFTELSEN NR 2/2007. Landsortstrafiken går året runt. Pensionär på Hjälmö. Följ med på vårens vänkryssning!

EN TIDNING FRÅN SKÄRGÅRDSSTIFTELSEN NR 2/2007. Landsortstrafiken går året runt. Pensionär på Hjälmö. Följ med på vårens vänkryssning! EN TIDNING FRÅN SKÄRGÅRDSSTIFTELSEN NR 2/2007 Landsortstrafiken går året runt Pensionär på Hjälmö Följ med på vårens vänkryssning! Landsort Familjen Österman Släktkrönikan om familjen Österman skildrar

Läs mer

Obekväm debatt och opinionsbildning måste enligt regeringen stoppas. Därför ger man sig på kulturtidskrifter som inte sysslar direkt med

Obekväm debatt och opinionsbildning måste enligt regeringen stoppas. Därför ger man sig på kulturtidskrifter som inte sysslar direkt med 3 09 Livet är gratis Obekväm debatt och opinionsbildning måste enligt regeringen stoppas. Därför ger man sig på kulturtidskrifter som inte sysslar direkt med konstarternas utövning. Fältbiologen, Miljötidningen,

Läs mer

Möt kulturen på Blidö! Vandrarhemmen i skärgården. Utö den barnvänliga ön EN TIDNING FRÅN SKÄRGÅRDSSTIFTELSEN NR 2/2006

Möt kulturen på Blidö! Vandrarhemmen i skärgården. Utö den barnvänliga ön EN TIDNING FRÅN SKÄRGÅRDSSTIFTELSEN NR 2/2006 EN TIDNING FRÅN SKÄRGÅRDSSTIFTELSEN NR 2/2006 Möt kulturen på Blidö! Vandrarhemmen i skärgården Utö den barnvänliga ön Isrännan mot Lådna i slutet av mars STORMFÅGELN BÖRSNOTERAT Stormfågeln AB (Publ.)

Läs mer

VAD GÖR EN ELDSJÄL? LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR

VAD GÖR EN ELDSJÄL? LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR VAD GÖR EN ELDSJÄL? En studie av landsbygdsutvecklingen inom Kalmar län och eldsjälarnas roll i det lokala utvecklingsarbetet Meddelande 2004:05 Rapporten är framtagen

Läs mer

VILDA ÖRTKUNGEN EN KOCK DRYCKERNAS SÖRMLAND HYR SÖRMLANDS MATSKATTER. det. Malmköping. län. mat i sörmland. från gårdsbutik till White Guide.

VILDA ÖRTKUNGEN EN KOCK DRYCKERNAS SÖRMLAND HYR SÖRMLANDS MATSKATTER. det. Malmköping. län. mat i sörmland. från gårdsbutik till White Guide. # 1 2014 mat i sörmland PASSION : MOD : TANKE det VILDA SÖRMLAND ÖRTKUNGEN från Malmköping DRYCKERNAS län SÖRMLANDS MATSKATTER från gårdsbutik till White Guide HYR EN KOCK : 1 : Känn STOLTHET för matlänet

Läs mer

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan.

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. Om du kikar ut genom fönstret så kommer du att lägga märke till en sak. Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. 10 stärkande dagar Tiodagarsutmaningen Universe Imagine Publishing www.universeimagine.com

Läs mer

Pitekvarten. Norrsken ger inspiration och nya möjligheter. Sidan 10-11. Vad är piteandan?

Pitekvarten. Norrsken ger inspiration och nya möjligheter. Sidan 10-11. Vad är piteandan? Pitekvarten En tidning för alla medarbetare på Piteå kommun Nr 3 2011 Vad är piteandan? läs mer på sidan 19 Norrsken ger inspiration och nya möjligheter. Sidan 10-11 3 E-lönebesked... 8 ny organisation...

Läs mer

Så gick det sedan: Från förskola till college. Tema: Mat på bordet Maud från SVT:s Go kväll: Om husmanskost och längtan till Afrika

Så gick det sedan: Från förskola till college. Tema: Mat på bordet Maud från SVT:s Go kväll: Om husmanskost och längtan till Afrika nummer 2 2009 årgång 55 Tema: Mat på bordet Maud från SVT:s Go kväll: Om husmanskost och längtan till Afrika O-Ringen borrar brunnar i Afrika Så gick det sedan: Från förskola till college Foto: Mikael

Läs mer

Bli xtpatrullens äventy r. Lek och lär om nedskräpning, allemansrätt och om skräpet som resurs.

Bli xtpatrullens äventy r. Lek och lär om nedskräpning, allemansrätt och om skräpet som resurs. Bli xtpatrullens äventy r Lek och lär om nedskräpning, allemansrätt och om skräpet som resurs. Stiftelsen Håll Sverige Rent Februari 2011 Författare: Lisa Adelsköld Illustrationer, pusselbitar: Gro Leksaker,

Läs mer