Stångmärket. Projekt som ger avtryck. Nu summerar vi Green Islands och Young Voices. MIDGETS EDEN PÅ ÄNGSKÄR Historien om ett skärgårdsliv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stångmärket. Projekt som ger avtryck. Nu summerar vi Green Islands och Young Voices. MIDGETS EDEN PÅ ÄNGSKÄR Historien om ett skärgårdsliv"

Transkript

1 Stångmärket #5 / 2013 PRIS 30 KR SKARGARDSSTIFTELSEN.SE MIDGETS EDEN PÅ ÄNGSKÄR Historien om ett skärgårdsliv LÅNGA SKÄR PÅ HAL IS Islandskap lockar långväga besökare jonny nord på simesgården Naturvård och jordburk på Arholma Projekt som ger avtryck Nu summerar vi Green Islands och Young Voices

2 #5/2013 Innehåll Ge bort vänskap i julklapp! Nu kan du ge bort en julklapp som gäller ett helt år. Ge bort vänskap i Skärgårdsstiftelsen för 2014 och få årets vänbok Nio liv på köpet att lägga under granen. Vänskap i Skärgårdsstiftelsen kostar 300 kr för enskild vän och 375 för familjevän. På kan du beställa och betala din julgåva. Har du inte tillgång till internet kan du ringa in din beställning till stiftelsens kansli på Å terigen närmar sig ett verksamhetsår sitt slut och det är dags att summera året som gått och samtidigt göra planer för kommande år. Under 2013 har mycket hänt på stiftelsens områden. Tack vare en engagerad och erfaren personal har vi, med begränsade resurser, både lyckats sköta våra områden för att besökare ska trivas och utvecklat verksamheten. Ett framgångsrikt sätt att skapa förutsättningar för att u tveckla stiftelsens verksamhet har visat sig vara att söka externa medel. Det ger oss möjlighet att göra lite extra insatser på våra områden och skaffa oss ny kunskap. Externa finansiering har bland annat gjort det möjligt för stiftelsen att renovera Utö kvarn, anlägga en gruvstig på Utö och det har utarbetats informationsskyltar till Lidö inför kommande säsong. På Hjälmö har stiftelsens jordbruk utvecklats till en än mer publik verksamhet där man kan ta del av både dagens och gårdagens småskaliga jordbruk. En verksamhet som kommer kunna dra till sig många besökare. Tack vare medel från EU har vi skaffat oss mer kunskap om förutsättningarna för en hållbar utveckling i skärgården både inom miljöområdet och när det gäller den yngsta befolkningen i skärgården. Även flera andra externt finansierade projekt har gjort det möjligt för stiftelsen att utveckla insatser för en bättre miljö och ökad kunskap om avfall i skärgården. Bidragen ger stiftelsen välbehövliga resurser för att utveckla verksamheten och skapa förutsättningar för besökarna på våra områden att få en större upplevelse genom information och utvecklad verksamhet. Stiftelsen kommer att fortsätta söka samverkan med andra aktörer för att kunna förstärka våra insatser. 4 Naturvård och jordbruk på Arholma 10 Långa skär på hal is OBS! För att hinna skicka boken i tid till julafton måste vi ha din beställning innan den 12 december. Efter det går det bra att betala och få boken i handen på kansliet, Skeppsholmen. Vid årsskiftet kommer stiftelsen att ta över två spännande och publika markområden som vi hoppas kunna utveckla tillsammans med lokala aktörer. Det är Huvudskärs by och en fastighet på Fejan som stiftelsen idag arrenderar. Dessa markområden har ägts av Fortifikationsverket men är inte längre intressanta ur ett militärt perspektiv. En markreglering har gjort det möjligt för stiftelsen att få ta över dessa mycket natur och kulturhistoriskt intressanta områden. Ett nytt år väntar med nya utmaningar. En god jul och ett gott nytt år tillönskas alla Stångmärkets läsare. Lena Nyberg, Vd Skärgårdsstiftelsen Omslagsbilden är tagen av Henrik Trygg. Foto denna sida Bosse LInd. 15 Kolor och kakor Recept på julgodis 22 Green Islands Inspirerande och tankeväckande 26 Young Voices Slutseminarium och summering 32 Historiska platser Långviksskär 34 Boktips Helgläsning och julklappstips 16 Midgets Eden på Ängskär NÄSTA NUMMER 20/ Skärgårdsstiftelsens tidning Stångmärket kommer ut med fem nummer om året och går till alla Skärgårdsstiftelsens vänner och samtliga hushåll på öarna i Stockholms skärgård. Utgivare & ägare: Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län, Box 7669, Stockholm, tel , fax , Ansvarig utgivare: Lena Nyberg. Redaktör: Ulrika Palmblad. Prenumeration och adressändringar: Prenumerations pris 120:-/år, lösnummer 30:-/st. Annonser: (bokning och material) Joakim Hilding, tel , Tryck: Elanders Sverige. Upplaga: ex, tryckt på G-print, 100 g. Omslag 170 g, G-print. Formgivning: romdahl.se Följ oss gärna även på facebook och på SKÄRGÅRDSSTIFTELSENS VÄNTIDNING STÅNGMÄRKET 3

3 JORDBRUKSARRENDATORN PÅ ARHOLMA Naturvård och jordbruk håller Arholma i hävd 4 STÅNGMÄRKET SKÄRGÅRDSSTIFTELSENS VÄNTIDNING SKÄRGÅRDSSTIFTELSENS VÄNTIDNING STÅNGMÄRKET 5

4 JONNY NORD JORDBRUKSARRENDATOR PÅ ARHOLMA Till Arholma går reguljär båttrafik från Simpnäs.» På en dag kan hästarna köra fram 30 kubikmeter i det steniga skärgårdslandskapet, utan körskador. «Simesgården i vinterskrud. Efter många år som naturvårdare och betesdjursägare på tätortsnära Järvafältet utanför Stockholm flyttade Jonny Nord och sambon Maud Eng för några år sedan till Arholma. Men fort farande är det naturvård och djur hållning som fyller dagarna, men nu på uppdrag av Skärgårdsstiftelsen. text Mats Wigardt foto Bosse Lind smhi lovar busväder över Stockholms norra skärgård när vi ombord på Erik Westerlunds M/S Hemfjord tar oss från fastlandsbryggan i Simpnäs till norra hamnen på Arholma. Två havsörnar vilar på isflaken som kommit drivande från Åland. Utanför butiken på Arholma väntar Jonny Nord framför sin traktor. Han är naturvårdare, anställd av Skärgårdsstiftelsen för att hålla skärgårdslandskapet i hävd. Dessutom arrenderar han det lilla jordbruket på Arholma. Det är två uppgifter som passar som hand i handske. Betesdjuren bidrar till att hålla efter skärgårdsnaturen. Och ängarna hjälper till att ge foder åt de kor och får som Jonny föder upp. Jordbruket driver jag själv, men utan tjänsten som naturvårdare hade det inte varit möjligt att överleva. Enbart djurhållning går inte att försörja sig på, konstaterar han och startar traktorn. Vi tar plats på traktorsläpet och snirklar oss på smala, välplogade vägar över Arholma. Ett täcke av vit snö har lagt sig till rätta över stugtak och bärbuskar. Det är tyst och tillbommat, utom i de fåtaliga hus där det bor människor året runt. Ett sådant hus är Simesgården. Det är en parstuga med anor från 1600-talet då Simon Simonsson bosatte sig på Arholma. I samband med laga skiftet i mitten av 1800-talet plockades gården ner, stock för stock, och flyttades från kyrkbyn till sin nuvarande plats. nu ägs gården av skärgårdsstiftelsen som i sin tur arrenderar ut boningshus och stallar till familjen Nord-Eng som sedan 2008 är bosatta på Arholma. Jag var naturvårdsentreprenör på Järvafältet och hade dessutom egna djur i bete i Gjörvelns natur reservat och trivdes bra med det, berättar Jonny. Men jag var borta väldigt mycket och tänkte att om jag skulle göra något nytt i livet var det nu det skulle ske. Jonny ringde därför upp Skärgårdsstiftelsen och anmälde sitt intresse för den lediga tjänsten på Arholma. Och med sin bakgrund och kompetens var jobbet snart hans. Det tog längre tid än planerat att etablera sig på ön. Huset var i sämre skick än väntat och tog lång tid att renovera. Och uppdraget i Järfälla skulle avvecklas. men nu flyter allt på som det ska, med god hjälp av tillsynsmannen på Arholma, Lasse Karlsson. Vi planerar och gör jobbet tillsammans, be tonar Jonny. Dessutom har Skärgårdsstiftelsen lagt ner mycket arbete på att stängsla, dika och renovera övriga byggnader på gården. Vilket innebär mycket arbete med röjning, skogsbruk och naturvård för att hålla jämna steg med skärgårdsnaturen och skapa en biologisk mångfald på mark där annars granen snabbt skulle ta över. Vintertid ägnas de korta dagarna åt hagmarksrestaurering och skogsvård. Man hugger bort och glesar ut och tar fram den igenvuxna betesmarken. Och innan tjälen kommer är det många kilometers stängslingsarbete som ska utföras. Man måste veta vad man gör, understryker Jonny. Men det finns en skötselplan att hålla sig efter. Det viktiga är att det är kontinuitet i arbetet. Och att man har ändamålsenliga maskiner och bra båtar. vi gör ett besök i ligghallen där en nyfödd herefordkalv kurar i halmen och tittar på oss med stora, varma ögon. Hennes mamma råmar beskyddande när Jonny kliver över staketet för att sätta fast en plastbricka med ett EU-nummer i kalvens öra. Härmed döper jag dig till 0301, säger Jonny och knipsar till med tången. Han fortsätter att med traktorn köra ut en inplastad rundbal hö till övriga kossor. Det är rundmagade Hereford- och Angus-kor och korsningar av de båda raserna som snart ska föda ytterligare 15 kalvar. Dessutom finns här två hästar, en dräktig nordsvensk, Minni, och en tolv år gammal ardenner med jättelika hovar som får marken att darra, döpt till Pardon. råkylan från havet kommer snart krypande genom kläderna när vi följer de brunfläckiga stigarna genom snön. De 60 tackor som Jonny hade med sig från Gjörvelns gård har blivit avsevärt färre och successivt ersatta med nötdjur. Fler djurslag gynnar betesmarken och gör jordbruket mer lättskött och uthålligt. Sedan 2008 är familjen Nord- Eng bosatta på Arholma. De bor i Simesgården som de arrenderar från stiftelsen. 6 STÅNGMÄRKET SKÄRGÅRDSSTIFTELSENS VÄNTIDNING SKÄRGÅRDSSTIFTELSENS VÄNTIDNING STÅNGMÄRKET 7

5 JONNY NORD JORDBRUKSARRENDATOR PÅ ARHOLMA Arholma Skärgårdsstiftelsen äger sedan 1963 delar av Arholma. Stiftelsen bidrar till att hålla landskapet öppet med jordbruk baserat på betesdrift med nöt och får. I naturreservatet ingår även Idö söder om Arholma. Nötboskapen kräver mindre passning än får och behöver bara utfodras var tredje dag. Och utegångs Dessutom mycket trevligare än en maskin. de är helt enkelt bättre lämpade för mina behov. djur väljer själva var de ska kalva, i ligghallen eller Till sin hjälp att lasta och köra veden har han en i avskildhet under någon gran. Slaktmogna blir de hästdragen griplastare med en liten bensinmotor för efter cirka 25 månader. hydraliken. Varje lass väger omkring två ton som de Ett ekologiskt jordbruk i skärgården kräver två hästarna drar fram genom den djupa snön utan mycket arbete och måste skötas både extensivt och större ansträngning. rationellt, förklarar Jonny. Vintern är bästa tiden att jobba i skogen. Mardrömmen för Jonny är att hans tunga ekipage ska hamna i en getingsvärm en varm sommardag. Det kan vara ett riskfyllt arbete, säger han. Jag och Lasse Karlsson försöker därför så gott det går planera så att vi kan arbeta tillsammans i skogen. i simesgårdens kök är det varmt och ombonat. Takbräderna skrapar i flinten och rummet domineras av en väldig spis. Många kubikmeter ved krävs för att hålla huset varmt vintern igenom. Man måste vara stark och frisk för att ha ett sådant här jobb, konstaterar Jonny och sätter fram sina biffar gjorda på Arholmaälg med rårörda lingon och svampsås på köksbordet. Innanför dörren väntar vallhundarna Hojja och Iris tålmodigt på att vi ska äta färdigt. Snart är det dags att ge sig ut i snön för att köra hem ett lass ved. Jonny tar oss med för att hämta hem och sela på hästarna. På en dag kan de köra fram 30 kubikmeter ved i det steniga skärgårdslandskapet, utan körskador. Nackdelen är att det är längre ställtid med hästar. Men det fungerar bra och jag hinner med allt som ska göras, försäkrar Jonny. Det är inte av nostalgiskäl jag använder hästarna att köra med, det börjar skymma och några kalla snöflingor kommer blåsande i ansiktet. Det är absolut inget vykortsväder. Jonny har emellertid inga planer på att flytta iland igen. När beslutet väl var fattat fanns ingen återvändo, försäkrar han. Hemma i soffan väntar nu kvällens pappersarbete. Det är viktigt att få den kompensation man är berättigad till för det arbete som utförs. Men kontrollen är rigorös, allt som görs måste dokumenteras. Upptäcks minsta felaktighet kan man bli återbetalningsskyldig. Men jag tänker mig absolut att stanna här tills jag är åtminstone 70, hojtar han när vi vinkat adjö vid bryggan. Bara jag håller mig frisk så» Ett ekologiskt jordbruk i skärgården kräver mycket arbete och måste skötas både extensivt och rationellt «8 STÅNGMÄRKET SKÄRGÅRDSSTIFTELSENS VÄNTIDNING SKÄRGÅRDSSTIFTELSENS VÄNTIDNING STÅNGMÄRKET 9

6 LÅNGFÄRDSSKRIDSKOR I STOCKHOLMS SKÄRGÅRD Långa skär på hal is I Stockholms skärgård finns världens bästa förutsättningar för att åka långfärdsskridskor. Skridskoguiden Joakim Malm tvekar inte en sekund över betyget. Läget och klimatet är faktorer som sammantaget ger isar som lockar besökare från hela världen. text Mats Wigardt foto Bosse Lind vi har kommit halvvägs in i januari. Det är tidig morgon och termometern har precis sjunkit under minus 25. Söndagshimlen är gråblå, köldröken hänger tung över Strömmen, gatorna ligger öde. Men vänta, några individer är faktiskt uppe och traskar med hastiga steg i riktning Centralsta tionen. Väl inne i värmen ser de sig om och styr stegen mot spottkoppen, den öppna rundeln mitt i hallen som människor i alla år använt som mötesplats. Snart har det bildats en liten grupp som alla har samma avsikter med att trotsa kyla och den tidiga timmen. Joakim Malm är skridskoguide och har åkt skridskor i Stockholms skärgård i närmare 25 år.» Frihetskänslan, den friska luften, spänningen, motionen... Skridsko åkning är det bästa man kan göra med kläderna på. «Piken används för att bedöma isens kvalité och bärighet. Den kan också vara ett stöd då man tar sig fram över svårare partier av knölig is, vallar och snö. 10 STÅNGMÄRKET SKÄRGÅRDSSTIFTELSENS VÄNTIDNING En stund för vila och för att äta medhavd matsäck är alltid uppskattat. Det är bra att ha en extra jacka eller tröja i ryggsäcken som man kan sätta på sig eftersom man snabbt blir lite kall i pausen. joakim malm hälsar runt. Han är skridskoguide som åkt långfärdsskridskor i Stockholms skärgård i närmare 25 år. De senaste åtta åren har han vintertid haft skridskoåkningen som jobb och arrangerar turer för såväl gästande utlänningar som företagsgrupper och stockholmare, med eller utan erfarenhet. Vi gör det möjligt, förklarar han. Vi snackar inte så mycket utan ser till att alla får bra utrustning och ger oss sedan iväg. På frågan vad det är som gör skridskoåkningen i skärgården så lockande har han bara ett svar: Oj, oj, oj, det är det bästa man kan göra med kläderna på. Frihetskänslan, den friska luften, spänningen, motionen Själv hade han provat på ett antal sporter som var både krävande och spännande, men som antingen krävde att han tog sig över hela världen, som att surfa. Eller så behövdes flygplan och pilot, som att hoppa fallskärm. Skridskoåkningen gav honom allt det som andra sporter gav, men utan att han behövde lämna Stockholm. Och säsongen sträckte sig över fem månader, varje år. Vi erbjuder skridskoturer på naturis från slutet av december till mitten av mars, men många sjöar är ofta åkbara betydligt längre, försäkrar han. Jag har stått på is så tidigt som den 19 oktober. Han är inte ensam om förtjusningen över att kunna ta sig fram över isarna i skärgården. Intresset har på senare år formligen exploderat. Sedan starten har Joakim Malm guidat gäster från världens alla hörn; holländare, tyskar, amerikaner engelsmän, australiensare, japaner joakim och hans kollegor instruerar och berättar. Lär ut åkteknik och livräddning. Förser alla i gruppen med utrustning och ryggsäckar som även fungerar som flythjälpmedel och ger sig sedan iväg, en dag eller flera, med övernattning. All inclusive. I hans stall av guider finns ett 40-tal skridskovana personer som kan rycka in. Svårighetsgraden avgörs av vindriktning och isens kvalitet. Koll av åkbarhet görs på nätet, där entusiaster i hela länet delar med sig om lokala förhållanden. Isen är föränderlig och informationen måste vara dagsaktuell, konstaterar Joakim. Vi vet aldrig var vi ska åka förrän samma morgon. Det kan vara i skärgården eller på andra lämpliga isar. Och den hittills SKÄRGÅRDSSTIFTELSENS VÄNTIDNING STÅNGMÄRKET 11

7 VI TÅL ATT JÄMFÖRAS BOO ENERGI LITEN, SMART, ENERGIFULL & NÄRA Boo Energi ligger bra till i Villaägarnas rankingsystem för elpriser. Läs mer på booenergi.se/vf Tjänsten är GRATIS Skridskoåkning sker alltid på egen risk, därför är det bra att lära sig hur isarna fungerar hur snabbt de växer till och hur de förändras av exempelvis vind, sol och snö. Telefon enda incidenten är någon strumpa som blivit blöt. skrinnare som passerar samma väg som vi själva Alla turer inleds på Centralstationen. Så även idag. tagit. Isen är inte särskilt tjock, men känns förvånansvärt stabil. Enkelt att ta sig till och från förklarar Joakim. Efter hälsningsrundan slår vi oss ner på ett café och Kylan gör ändå att vi i god tid vänder hemåt. Vi är får sätta på oss kängorna. Därefter förflyttar vi oss nöjda och ganska ömma i ovana ben och fötter. till Joakims minibuss för vidare färd till Tyresö. Lite domnat känns det också i några av fingrarna. Men vi åker lika ofta kollektivt, buss, tunnelbana eller pendeltåg, allt beror på var isarna är bäst, hade vi inte önskat oss. Men att ha en dag som denna ogjord Nej, det säger Joakim. Man vill ju gärna ha solen på näsan Vi vill helt enkelt förmedla en skön upplevelse, och vinden i ryggen deklarerar Joakim när vi är tillbaka vid bilen. Att ställa in hör till ovanligheterna. Just denna dag Jag missionerar gärna om skridskoåkningens fröjder. Men man måste åka själv för att riktigt förstå hade Joakim emellertid till nöds kunnat acceptera att gruppen kände tveksamhet inför kylan. Men inte ett vad det egentligen handlar om. ljud av protest hörs. Och väl ute vid starten har solen fått kylan att nödtorftigt ge med sig. vilken dag det sedan blir. Gruppen skrinnar över Erstaviken och ut på Ingaröfjärden. Långt där ute skimrar Nämndöfjärden i soldiset. Isarna ligger spegelblanka, med plötsliga moln av isrök som avslöjar enstaka råkar. Som att åka skidor på kalfjället hörs en kommentar i ledet. Med långa skär tillryggaläggs kilometer efter kilo meter. Kontrasten mot sommarens blåa hav och vita segel kunde inte varit större än denna iskalla vinterdag. Regelbundet kollar vi av varandras ansikten så att ingen har fått vita frostskador på näsa eller kinder. På en udde där snön blåst bort gör vi paus. Joakim dukar upp mackor och varm dryck. Vi ser enstaka Långfärdsskridskor I Sverige finns minst utövare av långfärdsskridskor. Det är idag en folksport som börjat exporteras över världen. Redan på 400-talet fanns skridskor som gjordes av mellanfotsben från hjort, nöt eller häst. Långfärdsskridskoåkning som vi känner den uppstod i Sverige strax efter förra sekelskiftet. Stockholms Skridskoseglarklubb bildades 1901, men så kallad benåkning blev med tiden allt vanligare och 1927 skrevs långfärdsskridsko åkning in i klubbens stadgar. Världens mest sålda förbränningstoalett! Mekanisk Robust Enkel Funktionell INCINOLET En riktig el-toalett på landet, men utan vatten och avlopp. Tar liten plats och är lätt att montera Incinolet är tillverkad sedan 1959 och är originalet. Vill du veta mer? För att hitta din återförsäljare: gå in på eller ring STÅNGMÄRKET SKÄRGÅRDSSTIFTELSENS VÄNTIDNING SKÄRGÅRDSSTIFTELSENS VÄNTIDNING STÅNGMÄRKET 13

8 GOD JUL Annonsera i Stångmärket! För annonsbokning kontakta Joakim Hilding, tel , Julbord 29/11 15/12 Bokning och information Weekendpaket, logi, frukost 995:- Julbord 545:-, julbord barn 305:-. JULBORD I SKÄRGÅRDEN Här ute vid havet sprakar brasan extra värmande när hemlagade delikatesser läggs upp på silverfat och i koppargrytor. Från 23/11 till 21/12 kan du njuta av årets skärgårdsjulbord på Utö Värdshus. Vardagar 545:-/p.p Fredagkväll och helger: 595:-/p.p utovardshus.se Har du fortfarande inte provat vårt fantastiska julbord? Konferenser, middagar, bröllop, fester, bed & breakfast, luncher och lunchkorgar. Öppet året runt. Info och bokning Tel , Se även vår hemsida: Vår specialitet är som tidigare fisk från egen fångst. Öppet året runt, ring för bordsbeställning; tel: , fax Det bästa från 20 år Traditionellt Julbord a la Wikströms fisk 430: /pers barn under 13 år 15: /år 30 nov 15 dec från kl Välkommen Vi finns i Ramsmora på Möja Julbord Varje dag mellan November - 22 December Ett unikt julbord under två utvalda helger, boka på Ingmarsö Livs ÖNSKAR GAMLA OCH NYA KUNDER GOD JUL & GOTT NYTT ÅR ICA livs & Bensin Öppet hela året Ombud för: Posten Brev & Paket Apoteket och Systembolaget Telefon Öppettider Mån-Fre , Lör JULGODIS Här har vi samlat några julgodisfavoriter. Vi önskar er alla en riktigt smaskig jul! LAKRITSKOLA MED HAVSSALT Detta godis är lite pilligt att göra men blir fantastiskt gott. 3 dl socker 1 dl sirap 1 msk kakao 3 dl vispgrädde 0,75 dl hackad turkisk peppar (godis) 2 tsk smör 200 g mörk blockchoklad Blanda socker, sirap, kakao, vispgrädde och den hackade turkiska pepparn i en tjockbottnad gryta och låt koka ihop till ca 120 grader (ca 15 min). Rör i smör. Häll upp på bakplåtspapper och låt stelna. Skär eller klipp den stelande kolan i bitar. Smält choklad över vattenbad, låt svalna något. Doppa kolan i chokladen, strö över havssalt innan chokladen har stelnat. AMERIKANSK CHOKLADFUDGE 100 g smör 5 dl socker 1 dl grädde 12 st mashmallows 100 g mörk blockchoklad 1 nypa salt 1 tsk flytande vanilj (alternativt 3 tsk vaniljsocker) Smält smör, blanda med socker och grädde. Smält i mashmallows, låt bubbla på hög värme i minst 4 minuter. Lägg i hel choklad, salt och vanilj. När allt är blandat, häll upp i en smörad och bröad form. Låt svalna, och skär upp eller låt gästerna själva skära upp så stora bitar de önskar ur formen. CAKE POPS Detta är ett lite barnvänligare recept om man hoppar över den smälta chokladen och slipper använda spisen. 1 paket Oreokakor 2 msk Philadelphiaost 100 g mörk blockchoklad Strössel Mixa Oreokakor till smulor i matberedare. Rör i Philadelphiaosten till en smet och ställ i kyl skåpet en stund. Forma bollar och spetsa på träspett. Lägg in klubborna i kylen en stund. Finhacka och smält chokladen över vattenbad. Doppa klubborna i den smälta chokladen, strö över strössel, förvara i kylen. Om du vill hoppa över den smälta chokladen så kan du dekorera klubborna med strössel direkt efter att du har format bollarna. MARIANNETRYFFEL 30 st Mariannekarameller 250 g mörk blockchoklad (70%) 1 dl vispgrädde 200 g vit blockchoklad Krossa Mariannekaramellerna fint i en mortel, inga stora bitar får vara kvar. Värm grädden i en kastrull. Ta av kastrullen från plattan. Finhacka choklad och rör ner i grädden. Tillsätt Marianne krosset och rör tills allt är smält. Låt blandningen svalna i kylen, drygt en timme. Forma sen små bollar av chokladen och lägg in i frysen en kvart. Smält vit choklad i vattenbad. Doppa tryfflarna i chokladen. Låt torka och förvara i kylskåp. ANNAS KOKOSKAKOR MED VIT CHOKLADTRYFFEL Här en vinterfavorit som med fördel kan serveras kylskåps kalla. En uppskattad godsak inte minst av den glutenintoleranta! Kokoskakor 2 ägg 2 dl socker 200g kokosflingor Vispa ägg och socker pösigt. Rör i kokos. Klicka ut smeten med tesked på bakplåtspappersklädd plåt. Grädda kakorna i 200 grader i ca 10 min. De ska bli lite gyllene i kanten. Låt svalna. Vit chokladtryffel 1 dl grädde 25 g smör 300 g vit choklad rivet skal av 1 lime (eller 1 msk rårörda lingon) Koka upp grädde och smör i en kastrull. Ta kastrullen från värmen. Bryt chokladen i bitar, lägg ner dem i grädden och rör tills de smälter. Rör i limeskal eller lingon. Låt svalna. Sätt ihop kokoskakorna två och två med en rejäl klick smet. 14 STÅNGMÄRKET SKÄRGÅRDSSTIFTELSENS VÄNTIDNING SKÄRGÅRDSSTIFTELSENS VÄNTIDNING STÅNGMÄRKET 15

9 MIDGET PÅ ÄNGSKÄR» Jag har aldrig ångrat mig. Varken att jag första gången valde att flytta ut i skärgården eller att jag stannade kvar sedan jag blivit änka. «Midgets trotjänare Firallyn vid bryggan på Ängskär. Med den har hon färdats åtskilliga distansminuter på tillsynsrundor i skärgården. Midgets Eden på Ängskär Hon är omskriven och vida omtalad. I hela sitt yrkesverksamma liv har hon varit skärgården trogen, som mångsysslare och tillsynskvinna. Idag är Midget Söderberg-Nyström välförtjänt pensionär, men aldrig att hon lämnar huset på Ängskär och den praktfulla trädgården hon skapat. text Mats Wigardt foto Bosse Lind timmarna går snabbt under besöket på Ängskär. Det finns mycket att berätta och Midget är inte talträngd. Hon visar och förklarar, plockar fram episod efter episod ur minnesarkivet, ömsom upprörs, ömsom storskrattar åt dråpliga händelser. Språket är mustigt och målande. Hon tar emot på bryggan där hennes egen Fisksätra Firally, med värmekamin i hytten, ligger förtöjd. Med Firallyn har hon genom åren färdats otaliga distansminuter i skärgården, även om det blåst småspik över fjärdarna. till ängskär kom förortstjejen Midget med sin man Stig Nyström första gången Där fick de bo på vinden hos Stigs mormor. Det var hennes mamma Klara som tillsammans med sin Viktor kom till 16 STÅNGMÄRKET SKÄRGÅRDSSTIFTELSENS VÄNTIDNING SKÄRGÅRDSSTIFTELSENS VÄNTIDNING STÅNGMÄRKET 17

10 Att odla är Midgets stora passion och invid huset på Ängskär har hon skapat en praktfull trädgård av ett gammalt igenvuxet kärr. Här växer bland annat 22 sorters potatis, lök, morötter, jordgubbar och vinbär, klasar med vindruvor och flera olika sorters tomater. Ängskär i mitten av förförra seklet. Det var också Klara som stod modell för pigan Clara i August Strindbergs Hemsöborna. Två år efter att ha flyttat tillbaka till Ängskär erbjöds Stig en tillsynsmannatjänst hos Skärgårdsstiftelsen. Han och Midget flyttade då med sonen Gits till ett gammalt torp på Jungfruskär där Stigs mormors farfar varit fisketorpare. Vi hade varken el eller vatten, berättar Midget osentimentalt. Men vi hade ko och gris och jobbade med lite av varje för att försörja oss. Med detta menas att Stig byggde hus och bryggor och körde taxibåt, och att hon själv, förutom att ta hand om barnen, städade på SE-bankens semesteranläggning och ambulerade som hårfrisörska. En period drev Midget också ett litet åkeri som körde ut Blommogram i Nacka och södra Stockholm. På helgerna skötte hon och Stig det då gemensamma uppdraget åt Skärgårdsstiftelsen. åren gick och drömmen om ett eget hus växte sig allt starkare flyttade de därför tillbaka till Ängskär, till Skaten som ligger på öns norra udde. Men jag var först inte så road av att flytta, medger Midget. Det var vackrare och lummigare på Jungfruskär och jag trivdes bra där. Hon var emellertid inte svår att övertala. Och nu skulle det byggas ett rejält hus, helt olikt det trångbodda och dragiga hus som Stig vuxit upp i på Ängskär. Tillsammans planerade de för sin dröm: ett stort hus i två våningar, med två toaletter, burspråk, rymligt kök och källare med vedeldad värmepanna. De blandade betong och handskrapade berget med diskborste innan grunden kunde gjutas. När de flyttade in sommaren 1993 var huset inte mer än halvfärdigt, och med saltvatten som trängt in i brunnen. Men i november samma år omkom Stig i en drunkningsolycka. För att överleva valde jag att på egen hand föra vår dröm vidare, säger Midget tyst. Jag kan fortfarande känna lukten av hans skinnjacka när jag blundar. God hjälp fick hon av sina båda söner. Yngsta sonen Urban övertog pappans arbete med båttaxin och hans tjänst som tillsynsman på Jungfruskär. Tillsammans med storebror Gits byggde Urban och Midget vidare på huset på Ängskär, de har snickrat, tapetserat, målat, gjutit. Och nu, efter många år, är det äntligen klart, högt upp på en klippa, omgivet av knotiga tallar, med utsikt mot havet. Övervåningen var det sista som blev färdigt. Drömmen har infriats även om enstaka lister återstår att spika fast. nyligen fick midget också el och en avsaltningsanläggning installerad. Bara några dagar innan vårt besök kunde hon för första gången njuta av ett varmt bad i sitt eget badrum. Du anar inte, säger hon och himlar med ögonen som har samma klara blåa färg som en sommar himmel. När Stig dog fortsatte Midget arbetet med tillsynen av Jungfruskär, Långviksskär och naturreservaten Skogavik-Hamnskär. Hon har delat tjänsten med sin son och har sommartid gjort regelbundna rundor i naturreservat och fågelskyddsområden. Det har blivit mycket sopor och många dasstunnor att tömma genom åren, försäkrar hon. 18 STÅNGMÄRKET SKÄRGÅRDSSTIFTELSENS VÄNTIDNING SKÄRGÅRDSSTIFTELSENS VÄNTIDNING STÅNGMÄRKET 19

11 MIDGET PÅ ÄNGSKÄR Därav den onda ryggen och ömmande axlarna och massagestolen framför TVn i köket. Hon kan heller inte komma ihåg alla gånger hon stukat foten och hon har tvingats till fler än en helikopterresa till sjukhuset för behandling. Men jag har aldrig ångrat mig, konstaterar Midget och serverar kaffe och mazarinkaka. Varken att jag första gången valde att flytta ut i skärgården eller att jag stannade kvar sedan jag blivit änka. hon är också synbart stolt över den prunkande lustgård hon med egna händer skapat utanför huset. I vad som en gång var ett igenvuxet kärr har Midget anlagt en trädgård som vilken TV-odlare som helst skulle ha varit mäkta stolt över. Visserligen gör älgen sitt bästa för att hålla blomster prakten i tukt och förmaning, men här växer ändå hyacinter, narcisser, luktärter, prästkragar och dalior. Bland annat. Dessutom 22 sorters potatis, dill, persilja, spenat, sallad, lök, morötter, rödbetor, jordärtskockor och kryddor. Hon får riklig skörd av hallon, vinbär och jordgubbar, på knotiga träd växer äpplen och päron och i växthuset dinglar gurkor, klasar med vindruvor och flera olika sorters tomater. Strax intill står bikuporna som ser till att blommorna har det som behövs för att må bra. Jag använder tång att odla i, säger hon och berättar förtjust om alla ekorrar, fiskgjusar och talgoxar som håller henne sällskap under arbetet i trädgårdslandet. några månader tidigare har Midget fyllt 70 år. Kalaset fick flyttas på grund av dåligt väder, men när gästerna väl kunde komma ut till Ängskär blev det den mest lyckade födelsedag hon någonsin haft. Jag behövde inte göra ett dugg, bara sitta och må bra, säger hon med ett lyckligt leende. Nu ska snart tjänstetelefonen lämnas till baka. Men någon oro för vad pensionärslivet ska innebära känner hon inte, även om hon, i likhet med många andra mångsysslare, anser att nivån på pensionen kunde vara högre. Trädgården kräver mycket tid för att trivas i den karga miljön, strandängarna måste hållas efter och veden tas om hand. Dessutom har hon både barnbarn och barnbarnsbarn att dela sin tid med. Hon läser mycket. Och med tele fonens hjälp håller hon kontakt med vännerna. Här behöver jag aldrig vara ensam, om jag inte själv väljer det, försäkrar Midget och förser oss med solvarma tomater i en påse innan vi lämnar Ängskär. Och bakom hennes rygg, där en lång hårfläta leker i vinden, skymtar drömmarnas hus mellan träden. 20 STÅNGMÄRKET SKÄRGÅRDSSTIFTELSENS VÄNTIDNING SKÄRGÅRDSSTIFTELSENS VÄNTIDNING STÅNGMÄRKET 21

12 GREEN ISLAND SLUTSEMINARIUM Björn Olivusson, vattenstrateg vid Haninge kommun. Per Holmgren, Meteorolog. Inspirerande och tankeväckande Under ett välbesökt seminarium ville Green Islandsprojektet sätta avtryck i deltagarnas med vetande. Genom att bjuda in föreläsare med tydliga budskap inom projektets kärnfrågor energi-, avfall och avlopp, inspirerades vi att tänka både globalt och lokalt. Att få till kretsloppsöar både i stort och smått är utmaningen. minska beroendet av fossila bränslen. Vi måste minska energianvändningen, beskatta användningen av fossila bränslen hårdare, effektivisera energiomvandlingen och fortsätta leta efter nya energikällor som vindkraft, solkraft och biobränslen. Han avslutade med att också påpeka att vi i Sverige är ovanligt lyckligt lottade när det gäller tillgången av förnybara energikällor. Vi skulle i Sverige kunna bryta beroendet av fossila bränslen när det gäller vår inhemska förbrukning. moderator för dagen var Pella Thiel, ordförande i Värmdö Naturskyddsförening och i sitt eget anförande uppmärksammade även hon vår resurskrävande livsstil. Ett linjärt förbrukande som vi sysslar med just nu kan aldrig bli hållbart. Kretsloppstänket måste anammas på riktigt! Det räcker inte med att sopsortera. Vi måste börja reflektera över vad vi tar hem, inte bara hur vi slänger det. Det största problemet ligger kanske inte i hur vi minskar på avfallet, det är fullt möjligt. Men hur ska vi människor lägga om våra vanor, och minska våra behov? I vårt samhälle, i en av världens rikaste länder handlar det sällan om att tillfredsställa livsviktiga behov utan snarare om livsstilskonsumtion. Per Holmgren knyter ihop säcken med skärgårdsperspektivet och säger att det gäller att vi sluter alla kretslopp. Att vi ser på avlopps och energifrågor som resursfrågor och inte bara problem Kanske är det så att vi spolar bort saker vi kan ha nytta av. Ö-bor är säkert väldigt bra på att hitta resurssnåla åtgärder, lösningar som sedan kan läras ut till besökarna. för skärgårdsstiftelsen har projektet varit mycket värdefullt och stiftelsens ordförande Gustav Hemming poängterade att fokus ytterst handlar om Östersjöns överlevnad. Något som även projektledare Cecilia Wibjörn intygar. Avlopps- och avfallsfrågorna har väckt mest engagemang bland öborna i projektet. Vi börjar kanske förstå att vi trots svårig heterna det innebär måste tänka i kretslopp för att få njuta av skärgården även i framtiden. Projektet har arbetat mycket med informationsspridning till ö-bor i Stockholms- Finlands- och Estlands skärgårdar. I olika samarbeten har man också bland annat involverat KTH genom att låta studenter kolla på energieffektiviseringsåtgärder för Skärgårdsstiftelsens byggnader. De påvisade effektiviseringsåtgärderna kommer att hjälpa oss i vårt dagliga arbete för att få mer hållbara öar, säger Jonathan Alm teknisk ansvarig i projektet. Skärgårdsstiftelsens vd Lena Nyberg avslutade med att berätta att projektet betytt mycket för stiftelsen som nu kommer att använda den kunskap som Green Islands tagit fram i verksamheten. Stiftelsens uppgift är att medverka till en långsiktigt hållbar utveckling i Stockholms skärgård. Seminariedeltagare Anna Björkman sammanfattar sina intryck från dagen: Liten tuva stjälper ofta stort lass. Tydligare kunde det inte bli under projekt Green Islands slutseminarium. Intressanta föreläsningar om klimatproblemen fick mig att tänka på att vi behöver bli matade med den här informationen betydligt oftare. Vi äter mer kött än någonsin, vi konsumerar elektronikprylar och kläder som om det var livsviktigt med varsin walk in closet och hemma biosystem i varje rum. Vi behöver lägga om våra vanor. Det gör väl inget om den här lilla lampan är tänd eller att jag spolar ner den här lilla skvätten lacknafta. Jo, det gör något, små sammanhang på verkar de stora. text Ulrika Palmblad foto Sara Hallén, Christoffer Thuresson-Björn skärgårdsstiftelsens projekt Green Islands har under tre år samlat information om hur skärgårdsaktörer och ö-bor kan leva mer hållbart med fokus på energi-, avfallsoch avloppsfrågor. För att få till grönare öar handlar det mycket om att ändra folks attityder. Det har projektet jobbat med genom att inspirera och informera ute i skärgården. Under slutseminariet samlades föreläsare, projektmedarbetare och åhörare för att under en dag få inspiration och information om det som utgör projektets kärnpunkt. Nämligen hur vi alla måste börja tänka mer i kretslopp. Vi lever över våra tillgångar, sa meteorologen Per Holmgren som pratade om klimat frågan i stort som smått. Det gäller att vi börjar tänka i kretslopp i alla de frågor som Green Islands arbetat med. Vi behöver skapa kretsloppsöar både globalt och lokalt. Per Holmgrens perspektiv på frågorna är det övergripande globala och det är där allt egentligen hamnar. Ekologi, ekonomi och energi hänger ihop, sa Per och påpekade att tillväxtekonomin är helt oekonomisk ur ett framtidsperspektiv. Resurserna vi förbrukar är ändliga de kommer att ta slut! 80 % av den energi vi använder idag kommer från fossila energikällor, likaså är 95 % av bränslet för transporter fossilt. Vi befinner oss just nu i en gråzon, vi måste välja om vi vill gå mot hållbar utveckling eller kollaps. Det är bara den generation som är vuxen nu som kommer att kunna fortsätta leva så här, redan våra barn kommer att drabbas hårt av konsekvenserna. men det gäller att inte tappa tron på att det går att göra något åt utvecklingen. Per Holmgren talar mycket om hur allt hänger ihop och att om den enskilda människan tar sitt ansvar blir små insatser en del av det stora. Björn Olivusson, vattenstrateg vid Haninge kommun bekräftade hur miljö, ekonomi och resurser hänger ihop också på ett lokalt plan när det gäller avloppsfrågan. Gamla avlopp blir sällan godkända vid en kontroll och nya avlopp är dyra att anlägga. Men det är värt det, lovar Björn. Fastighetsvärdet höjs då man kan garantera ett stabilt och fungerande avlopp. Vem vill bada i en vik där orenat vatten läcker ut? Eller dricka vatten ur en brunn som smittats från grannens avlopp. jan-erik dahlin forskare vid KTH pra tade mycket om långsiktigt hållbara energisystem. Det är få länder som har större energiuttag från kärnkraft än Sverige, vi ligger på en femte plats i världen. Enligt Jan-Erik måste vi använda flera vägar för att nå fram till målet med att Jan-Erik Dahlin, forskare vid KTH. 22 STÅNGMÄRKET SKÄRGÅRDSSTIFTELSENS VÄNTIDNING SKÄRGÅRDSSTIFTELSENS VÄNTIDNING STÅNGMÄRKET 23

13 GREEN ISLAND SLUTSEMINARIUM Tre frågor till Green Islands projektledare Cicci Wibjörn Vad händer nu i projektet? Just nu avrapporterar vi Green Islands till ö-bor, kommuner och finansiärer för att snart börja med den slutrapport som ska in till EU innan årsskiftet. Vad har varit roligt och intressant med projektet? Vi har lärt oss massor om avlopp och också upptäckt de svårig heter som finns med de allmänna råd som finns att tillgå för den som får anmärkningar på sitt avlopp. Projektet har också möjliggjort roliga samarbeten med andra organisationer som jobbar för att öka medvetenheten hos enskilda personer. Skräputställningen på Aquaria blev resultatet av ett sådant samarbete, även olika samarbeten med Skansen har möjliggjorts där vi informerat om Green Islands frågor. Vad får stiftelsen ut av arbetet i Green Islands? Organisationen har redan dragit nytta av all den information vi tagit fram och de erfarenheter vi gjort kring avlopps- och dass frågor. Vi har också stärkt relationerna till skärgårdskom munerna i de här frågorna och lagt grunden för bra samarbeten för stiftelsen. De energieffektiviseringsplaner vi har tagit fram kan vi ha oerhört stor nytta av i framtiden om vi hittar finansiering till att genomföra de föreslagna åtgärderna. Vi har även utrett frågor kring biogasverk, reningsverk och våtmarker bland annat på Utö. Kunskaper och underlag som är oerhört viktiga för stiftelsens framtida miljöarbete. Biovacuum/Watercare minireningsverk Ingen slamsugning behövs. Enkel placering ovan mark. Hög reningsgrad - även vid ojämn användning. Besök - installation - service Hör av dig för mer information. Vi delar gärna med oss av vår långa erfarenhet Archipelagofoundation.se Nu lanserar vi en uppdaterad version av vår engelska hemsida. Tipsa alla dina engelskspråkiga vänner! Några saker som projektet arbetat med de här tre åren: Miljö & Bioteknik Informerat och utbildat i vatten, energi och sophanteringsfrågor på ett antal öar i Stockholms, Västra Nylands skärgård i Finland samt på Muhu i Estland. Gjort en utställning kring miljöfrågor med anknytning till Green Islands frågor som visats på Skansen, i Utö hamn och på Muhu. Med hjälp av KTH studenter som studerar maskinteknik med inriktning på hållbara energisystem har det producerats ett tjugotal rapporter kring hur man kan energieffektivisera fastigheter. Samtliga rapporter återfinns på projektets hemsida, Tagit fram underlag och beskrivningar för vad en kommunal VA-rådgivare ska göra utifrån den problematik vi upptäckte i att miljö och hälsoskyddsinspektörerna inte får rekommendera lösningar för dem som drabbas av restriktioner för vatten och avlopp. Haninge kommun har sedan september 2013 anställt en VA-rådgivare. Gjort en mycket välbesökt och uppmärksammad utställning om marin nedskräpning tillsammans med Aquaria vattenmuseeum. Startat ett samarbete med Vatten Centrum i Norrtälje som förhoppningsvis ska kunna leda till att kunna testa smarta BDT lösningar för att kunna få fram testade godkända produkter för den svenska marknaden. 530SERIEN I Estland har man gjort en heltäckande grundvattenkartering av Muhu. I Finland har man tittat på ekosystemtjänster samt beräknat koldioxidavtryck på medverkande öar. Just nu sammanställs den information på elektroniska kartor som ska kopplas till Skärgårdsstiftelsens hemsida. För mer information besök ETT ENKELT BÅTÄGANDE Det fina med 530-serien är dess mångsidighet i vattnet. Körglädje så att det räcker och blir över när man vill dra på lite extra, men samtidigt grymt stadig och bekväm när du vill ta det lite lugnare. För mer information gå in på eller kontakta din Anytec återförsäljare. 24 STÅNGMÄRKET SKÄRGÅRDSSTIFTELSENS VÄNTIDNING SKÄRGÅRDSSTIFTELSENS VÄNTIDNING STÅNGMÄRKET 25

14 YOUNG VOICES SLUTSEMINARIUM Rainer Juslin, Ålands landsskapsregering. Young Voices deltagare. Linn Lundberg, ungdomslots i Österåkers kommun. Känslor och tilltal väckte engagemang Det blev ett slutseminarium helt i ungdomarnas regi när Young Voices presenterade sin rapport från projektet den 14 oktober inför en publik bestående av beslutsfattare och tjänstemän inom bland annat kommun och landsting. text Ulrika Palmblad foto Christoffer Thuresson-Björn, Ulrika Palmblad» Ungdomsfrågor är inga egna frågor utan ett perspektiv på alla frågor och ska tas med i alla diskussioner. «noggranna förberedelser under en hel helg innan seminariet lyfte ungdomarnas presentationer till höga höjder och gav flygfart åt idéer och åsikter som fördes fram med känsla och engagemang. Inte ett öga var torrt när ungdomarna berättade om hur projektet hjälpt dem att komma över rädslor för att närma sig nya vänner, tala inför publik och gett dem nya sammanhang att lysa i. Ledorden för eftermiddagen var delaktighet och påverkan och framfördes av både forskare, ungdomar och politiker ledda av moderatorerna Viktoria Helin från Föglö, Åland och Marcus Söderlund från Ljusterö i Stockholms skärgård. Det svåraste med att jobba med ungdomar är att jobba med vuxna, sa Linn Lundberg, ungdomslots i Österåkers kommun. Det finns så mycket fördomar om vad som kommer att hända om ungdomar får vara med och påverka på riktigt. Ungdomsfrågor är inga egna frågor utan ett perspektiv på alla frågor och ska tas med i alla diskussioner. en inledning som krokar i de resultat som rapporten också lägger fram, nämligen att ungdomar vill vara med och påverka på riktigt inte bara vara med som ett alibi för de vuxna när det passar dem i deras beslutsprocesser. Rainer Juslin från Ålands landskapsregering bekräftade att det också krävs mod av politikerna att fatta de beslut som behövs för att utvecklingen i skärgården ska vända. Presentationerna leddes av flera ungdomar under teman som framtid, fritid, skola, ökad delaktighet och kommunikationer. Gemensamt för allas framträdande var ett rättframt tilltal som vände sig direkt till de beslutsfattare som fanns närvarande. Vi unga är skärgårdens framtid, men om ni inte gör någonting så får vi inga skärgårdsbor kvar i framtiden, sa Linnéa Grahn-Johansson, från Brändö på Åland. Pontus Åbrandt från Möja ville också se ett ökat engagemang. Vi har förlorat elva elever på fem år i skolan och det finns inget att göra på fritidsgården. Vi vill gärna att politikerna kommer ut till oss i skolan och pratar med oss. deras uppmaningar gick inte beslutsfattarna förbi. Stiftelsens ordförande tillika Skärgårdslandstingsråd Gustav Hemming sammanfattade eftermiddagen som en av de bästa eftermiddagar jag har haft på år och dag. Han berättade att han hade blivit starkt berörd av det som framkommit. Det är viktiga strategiska saker som ni kommit fram till och ni har många smarta lösningar i de resonemang ni presenterat. På stående fot lovade han bland annat att ta med ungdomar från projektet i Skärgårdstrafikrådet och att undersöka möjligheter till en presenterad idé om en ungdomscoach. Vi kommer inte kunna genomföra allt som står i rapporten men vi kan börja ta ett steg i taget. moderatorn viktoria helins sammanfattning av Young Voices är kanske den som bäst beskriver både den utveckling och det engagemang som projektet gett deltagarna. Young Voices har gjort mig säkrare som person. Jag var isolerad tidigare men här har jag fått underbara vänner. Jag vet nu att jag kan förändra och påverka och tror på att vi är starka tillsammans! Stiftelsens ordförande Gustaf Hemming och projektledaren Sandra Löfgren satt med i en av gruppdiskussionerna. Moderatorer var Marcus Söderlund, Ljusterö och Viktora Helin, Föglö. 26 STÅNGMÄRKET SKÄRGÅRDSSTIFTELSENS VÄNTIDNING SKÄRGÅRDSSTIFTELSENS VÄNTIDNING STÅNGMÄRKET 27

15 YOUNG VOICES PROJEKT SLUTSUMMERING Det har varit helt fantastiskt Under två år har Sandra Löfgren varit Young Voices projektledare för Skärgårdsstiftelsen och Sveriges del i projektet. Nu är det dags att summera erfarenheterna och se hur resultaten ska förvaltas vidare. I ett samtal berättar hon om två lärorika, spännande och intensiva projektår. text Ulrika Palmblad Vad har varit svårast med projektet? Från början var det svåraste att få deltagarna att faktiskt våga komma till mötena. Det finns en försiktighet hos unga att delta i saker som man inte riktigt vet vad de går ut på. Det har också funnits en viss tvekan och frustration kring just projekt, många vuxna och barn är less på projekt. De har vid flertalet tillfällen under flera år blivit frågade samma frågor utan att något direkt händer. Jag har också fått lära mig skärgården på ett nytt sätt. Inte bara som turist och under sommarmånaderna när det är enkelt att ta sig ut och runt. Det har verkligen varit learning by doing hur man bor, var man handlar, hur det fungerar och då är det viktigt att komma ihåg att jag har fått massor och lotsning och hjälp av de bofasta. Min tryggaste person har varit kompisen Lotten Andersson, Norra Stavsudda, som lugnt tröstat då jag förvirrat inte förstått tidtabeller eller bryggor. Efter de här åren har jag fått större insikt i både vilken utmaning och vilken tjusning det är att bo året runt i skärgården. öppna upp och skapa mötesplatser på våra marker. Det står i stadgarna att vi ska främja utvecklingen av friluftsliv, kultur, rekreation och turism med beaktande av den bofasta befolkningens intressen. Då är de unga bofasta en otrolig kunskapsbank. Många av förslagen som kommit fram är sådant som också skulle kunna gynna våra besökare. Till exempel crossbana på Utö, mötesplatser för unga, både bofasta och sommargäster. Stiftelsen vill behålla en skärgård med en åldersblandad befolkning. Det här har varit ett sätt att ta reda på hur vi ska göra för att lyckas med det. Kanske vill de här ungdomarna arbeta åt stiftelsen en dag i framtiden. Oavsett vill vi ha goda ambassadörer från skärgården de är de bästa reklampelare man kan få. Vad händer nu med projektresultaten? Min förhoppning är att skärgårdskommunerna och SIKO tar på sig ansvaret för att säkerställa att skärgårdsungdomarnas åsikter tas tillvara framöver. Jag skulle vilja att man upprättar en handlingsplan som kommunerna ansvarar för att följa upp och underhålla. Det ska vara ett levande dokument med förståelse för att det gynnar hela skärgården och inte bara enskilda öar. Det måste byggas upp en struktur som är tydlig och lätt för nya ungdomar att ansluta sig till för att bli delaktiga i processen. Skärgårdsungdomarna är så få i antal att de försvinner i de befintliga demokratiska forum som finns idag där barn och unga ska kunna vara med och påverka. Kommunerna måste hitta ett rättvist sätt för påverkan även om du går i en skärgårdsskola med tre elever i hela högstadiet. Även öborna behöver ta ansvar för att släppa fram unga skärgårdsröster. Det finns en glöd och ett upparbetat engagemang nu det får vi inte låta dö ut. Ungdomarna har genom projektet skapat vänner för livet både över ålders- och ö-gränser. Det här har byggt upp och stärkt dem i både deras personliga relationer och i relationerna med omvärlden. Det får inte bara försvinna utan måste förvaltas! Foto: Johan Karrento Det här vill ungdomarna De tre viktigaste förbättringspunkterna som framkommit i rapporten: Fler mötesplatser & möjligheter till ett mer aktivt fritidsliv Ungdomarna i Stockholms skärgård efterfrågar möjligheter att kunna träffas och utöva aktiviteter på sin fritid. Det finns en tydlig saknad och längtan att få en meningsfull fritid efter skolan, många vittnar om att det istället blir datorn som får uppmärksamheten. En del ungdomar har hittat sin hobby i båtar, mopeder, djur eller fotografi, men långt ifrån alla har en aktiv fritid. I dagsläget finns det bygdegårdar och på vissa ställen ungdomsgårdar men dessa utnyttjas inte till sin fulla potential. VI hjälper dig med: tvätt, mögelbehandling och impregnering VI HJÄLPER av kapell, markiser, DIG förtält, MED: båtdynor, båtmattor samt reparationer, byte av blixtlås, rutor m.m tvätt, mögelbehandling och För mer information gå in på: Kontakta oss på telefon: impregne Ni hittar oss på ring Stenhuggarvägen av kapell, 2 R, Saltsjö-Boo Kummelbergets Industriområde markiser, förtält, båtdynor, båtmattor samt reparationer, byte av blixtlås, rutor m.m 18_Nackakapell_PB1303.indd :48:59 För mer information gå in på: Ring telefon Adress: Stenhuggarvägen 2R, Saltsjö-Boo Kummelbergets Industriområde Inget vatten I Nästan inget underhåll I Luktfri Inga utsläpp I Sluten långtidskompostering God jul och Gott nytt år önskar Hur har projektarbetet fortlöpt? Framförallt har projektet utvecklats till något stort. Jag trodde att jobbet skulle gå ut på att fråga ungdomarna vad de ville ha i syfte att lyfta fram en fotbollsplan eller liknande. Från början gav de oss också försiktiga svar, typ fotbollsplanen, men ju mer vi har arbetat med träffar och möten har det vuxit fram ett oerhört starkt engagemang. Ungdomarna vill vara delaktiga i beslut som rör dem. Det har fascinerat mig enormt att de har orkat sitta en hel helg från morgon till kväll och engagerat jobba med påverkansstrategier. Jag har ibland varit trött men de har gett massor av tid och engagemang det har varit helt fantastiskt! Vad har varit roligast med projektet? Att jag fått vara med och bygga upp de här broarna mellan ungdomarna och kommuner och tjänstemän. Att se de här länkarna växa fram både mellan ungdomarna i form av vänskapsband och mellan ung domarna, tjänstemän och politiker där det handlar om strategier för påverkan och att bli lyssnad på. Det har också varit jättekul att se skärgården från de bofastas synvinkel. Hur sommarparadiset fungerar övrig tid. Hur är det att leva utan öppna närbutiker och service? Vad gör man när sista båten har gått en kall vinterkväll vid bryggan? Vad är en semafor? Hur kan stiftelsen använda projektet och resultaten? Vi har fått upp ögonen för hur vi skulle kunna arbeta för att Sandra Löfgren och Lovisa Arlid är projektledare för Young Voices i Stockholms respektive Ålands skärgård. Samarbete mellan skärgårdsskolor En tydlig önskan är ökat samarbete mellan skärgårdskolor. Elevant alet är begränsat och önskan om ett bredare nätverk bland jämnåriga kamrater är stort. Att vara få elever är en fördel på många sätt, läraren är nära till hands och kan ge eleven en mer personlig undervisning. Nackdelen ungdomarna beskriver i Stockholms skärgårdsskolor är att det i längden blir enformigt och tråkigt med små grupper i skolan samt att rollerna i gruppen är svåra att bryta. Delaktighet i skärgårdens utveckling Stockholms skärgårdsungdomar vill att kommuner, fastland och lokala aktörer ska lyssna på och se dem 70% vill engagera sig i sin ö/bygds utveckling. Ungdomarna uttrycker behovet av att bli en självklar del i ett större sammanhang och inte betraktas som en ekonomisk belastning på en plats de upplever att sommargäster prioriteras. De efterfrågar etablerade strukturer för att bli en naturlig del av att utveckla skärgården. Vill du veta mer? På Skärgårdsstiftelsens hemsida kan du ladda ned rapporten i sin helhet i pdf-format. Du kan också beställa en tryckt version genom stiftelsens kansli. Vi översänder färdig säck med betald frakt, för inlämning på posten. Var tvättar du ditt båtkapell och segel? 28 STÅNGMÄRKET SKÄRGÅRDSSTIFTELSENS VÄNTIDNING SKÄRGÅRDSSTIFTELSENS VÄNTIDNING STÅNGMÄRKET 29

16 NOTERAT Huvudskär Genom ett markbyte med Fortifikationsverket får allmänheten även fortsättningsvis möjlighet att besöka och uppleva Huvudskär i Stockholms skärgård. I mitten av oktober undertecknade Fortifikationsverkets generaldirektör Urban Karlström och Skärgårdsstiftelsens ordförande Gustav Hemming det avtal som ger Skärgårdsstiftelsen markinnehav på Huvudskär och Fejan. Julklappstips! Litografier av Björn Lindroth Passa på att beställa en numrerad litografi i en begränsad upplaga av Skärgårdsmålaren Björn Lindroth. Kanske en julklapp till dig själv eller någon kär. Kostnad 300 kr/st. Ring eller maila stiftelsens kansli. Sjöbjörn i smoking Dimensionerad för yrkesbruk - älskad av fritidsskeppare Tiiskeri är byggd för tuffa tag utan att för den skull vara råbarkad. Mycket möda har lagts ned på att skapa en vacker miljö inombords och en harmonisk exteriör. Du som väljer att åka Tiiskeri får en trivsam kamrat på sjön som utstrålar trygghet och harmoni och som du kan lita på i alla lägen. 30 STÅNGMÄRKET SKÄRGÅRDSSTIFTELSENS VÄNTIDNING Båtar för sjöfolk VINDÖ LANDSVÄG N ', E ' LEVERANSER MED BIL & BÅT SAMT GÄSTKAJ

17 HISTORISKA PLATSER NOTERAT Långviksskär en pärla för alla konstnärer De flesta läsare känner till Axel Sjöberg-stipendiet och vad det erbjuder utöver äran; fem veckors vistelse i Axel Sjöbergs paradis på Långviksskär mitt i sommaren. Men hur och varför blev det så? Vad är det för hus och vem var skärgårdskonstnären Axel Sjöberg? text och illustration Misse Ljungström axel sjöberg växte upp på Skeppsholmen i Stockholm, där hans intresse för vatten, sjöfart och skärgård grundlades. Han påbörjade studier vid den skola som är nuvarande Konstfack, arbetade på Generalstabens topografiska institut, utbildades vid Konstakademien mellan 1885 och 1889, for till världsutställningen i Paris och fascinerades av stadens konstutbud. Hemma igen blev han medlem i Konstnärsklubben och fann, genom både August Strindberg och Bruno Liljefors, Sandhamn och Långviksskär som sin konstnärliga hemvist. År 1900 invaldes han i Konstnärsförbundet och fungerade som dess sekreterare under några år då han deltog i alla utställningar förbundets medlemmar deltog i. Det här var en tid då han slog igenom även internationellt och 1906 var hans ekonomi så god att han kunde köpa det största huset på Långviksskär. Huset hade byggts på 1880-talet av tullaren Johan Sjöblom, som gift in sig i Långviksskärs ägarfamiljer. Redan 1910 tvingades Axel Sjöberg av ekonomiska skäl att sälja sitt hus, men fick bo kvar fram till När han flyttade ut blev det till ett litet hus, som han själv ritat och som byggts på Gammelmanskluven, där det stod kvar fram till 1944, då hans arrende gick ut och huset flyttades till Sandhamn. stipendiebostaden hamnade i den amerikanske ambassadören William Widgery Thomas ägo tillsammans med stora delar av Långviksskär. W W Thomas var en stor Sverigevän och uppskattade skärgårdens självhushållning. En av hans favorit syssel sättningar var sjöfågeljakt, som han lyriskt skildrar i sin bok Från slott till koja. Familjen Thomas ägde sina delar av Långviks skär i tre generationer och vistades på ön varje sommar, men 1983 sålde man sina älskade åtta niondelar till Skärgårdsstiftelsen, med motiveringen att Skärgårdsstiftelsen var den bästa garanten för att området skulle skyddas för framtiden. Och redan i samband med köpet kläckte stiftelsens första vd; Torsten Brissman idén att låta ön bli en stipendieö för konst närer, författare och fotografer, helt i Axel Sjöbergs anda berättar Bernt Festin, stiftel sens vd nummer två, i stiftelsens årsbok Sommaren 1986 kom de två första stipendiaterna för varsin femveckor vistelse på ön och så har det fortsatt sedan dess Axel Sjöbergsstipendiet 2014 Tillbringa fem sommar veckor på Långviksskär! Sedan 1986 upplåter skärgårdsstiftelsen Axel Sjöbergs gamla bostad på Långviksskär till yrkesverksamma konstnärer. Du som författare, fotograf eller konstnär är välkommen att söka stipendiet som innebär fem veckor i Stockholms skärgård sommaren Axel Sjöberg skildrade livet i Stockholms skärgård genom måleri, fotografi och med boken Bland kobbar och skär som utkom år Nu har du chans att söka stipendiet som ger dig möjlighet att tillbringa fem sommarveckor i huset som Axel Sjöberg en gång ägde och verkade i. Stipendierna är avsedda att ge inspiration och rekreation för personer som på ett kvalificerat sätt utövar konst arter inom Axel Sjöbergs verksamhetsområden; teckning, måleri, författarskap eller fotografi. En förutsättning är att sökanden har ett aktivt intresse för skärgården, dess historia, befolkning, natur eller kultur. Stipendierna omfattar två sommarperioder om fem veckor vardera: vecka eller vecka Skärgårdsvinter med svävare! Taxi, utflykter, företagsevent mm. Vånö Skärgårdsliv Vånö, Nämdö. Telefon Hjälmö naturvårdsdag Strålande höstväder och många besökare på Hjälmö. På Västergården fanns mycket att se. Stiftelsens före detta naturvårdare visade upp ett portabelt sågverk. Fårklippning förevisades i lösdriftslagården. Kocken från Svartsö krog lagade mat och familjen Schierman drev kaféverksamhet. Självklart kunde man även ta en förhandstitt på utställningen som blir klar i vår om skärgårdsjordbruk förr och nu. Missa inte invigningen i vår, alla är välkomna! 32 STÅNGMÄRKET SKÄRGÅRDSSTIFTELSENS VÄNTIDNING SKÄRGÅRDSSTIFTELSENS VÄNTIDNING STÅNGMÄRKET 33

18 BOKTIPS NOTERAT Julen närmar sig och med den en tid för läsning. Självklart hamnar deckare bland julklapparna, men här rekommenderas några böcker som erbjuder annorlunda, mer eftertänksam spänning och svindlande perspektiv. Misse Ljungström Ensamseglare jorden runt Joshua Slocum. 272 sidor. Nautiska Biblioteket, Norstedts. Redan 1900 skrev världens förste ensamseglare jorden runt sin klassiska bok Sailing alone around the world. Nu har Joshua Slocums fantastiska seglingsskildring givits ut igen i nyöversättning av Ulf Gyllenhak och med förord av författaren/ seglaren Björn Larsson. I boken skildrar Slocum hur han som 50-åring upplever sin världsomsegling mellan åren 1895 och 1898 i slupen Spray, som ursprungligen var byggd som ostronfiskare. Utan klocka startar han sin seglats mot väster i Boston på den amerikanska östkusten för att tre år senare återvända till Sprays hemmahamn Fairhaven i Massachusets. En bok som fortfarande fascinerar och som står som förebild för all världens jordenruntseglare. Läs den! Än lever skogen John Hallmén, Roine Magnusson, Pelle Svensson. 224 sidor. Norstedts. Bilderna av den svenska urskogen är så vackra så man vill gråta, och de visar tyvärr en snabbt försvinnande del av vårt land. I Sverige finns näm - ligen mindre än 5 procent skog i skyddade områden! Under årmiljoner har skogen läkt sig själv, men på bara några hundra år har människan omöjlig gjort det och nu är den stora, viktiga frågan: Tänk om gammelskogen är mer värd orörd än avverkad! En oerhört vacker och tänkvärd bok som skildrar alla skogens liv från minsta insekt till den stora, svindlande helheten. Perfekt som julklapp för alla naturintresserade! Bokrea i stiftelsens webbshop Passa på att julklappsfynda bland fina skärgårdsböcker. butik/bocker/ So long! 28 brev från Arholma Arholma-Kalle (Karl H Andersson). 160 sidor. Arholmabåk HB. Tidigare Arholmahandlaren Christer Forssander har med hjälp av en mängd gamla Arholmabor samlat ihop material till en unik liten bok, som bör bli årets julklapp för alla nostalgiker i skärgården. Det är Arholma-Kalles brev, som på ett lättsamt och humoristiskt sätt skildrar den skärgård vi bara anar nu för tiden. Arholma-Kalle föddes 1890 i Bull-Augusts gård; den som nu är vandrarhem på Arholma. Han gick tidigt till sjöss och medverkade under många år i Norrtälje tidning med kåserier som blev underlag till flera böcker på LT:s förlag. En lättläst bok som är rikt illustrerad av gamla foton från Arholma och en förfluten tid. Expeditionen min kärlekshistoria Bea Uusma. 239 sidor. Norstedts. Även den som inte är det minsta intresserad av Ingenjör Andreé och hans ödesdigra polarexpedition 1897 kommer att ryckas med i denna unika berättelse. Läsaren lär känna de tre ballongflygarna, vars öden fascinerat så många genom åren. Nya teorier och bevis för vad som egentligen hände presenteras skickligt av författaren/ läkaren Bea Uusma, som berättar att hon själv blev helt besatt av att ta reda på vad de tre männen egentligen dog av, efter att ha läst boken Med Örnen mot polen, Andrées polarexpedition Hon har efter mycken forskning och flera egna ishavs- och nordpolsresor skrivit en bok man sträckläser för att den är så välskriven och spännande! Det är lätt att förstå författarens besatthet. En fin julklappsbok, som dessutom finns i en illustrerad utgåva med foton, teckningar och kartor. Flyger natt flyger dag en naturlyrisk betraktelse över fjärilars metamorfos på Runmarö Ann Andrén. 64 sidor. Almlöfs Förlag. Fotografen/konstnären/författaren Ann Andrén är en sann fjärilsälskare och har under 20 år följt fjärilars livscykel i sitt lilla växthus på Runmarö. Skeenden som hon här skildrar i mycket närgångna bilder. Fjärilarna hon valt att titta närmare på är apollofjäril, gaffelsvansfjäril och påfågelöga. Hennes apollofjäril valdes till frimärke 2008 och graverades av Lars Sjööblom. Även en vingfläck från en ängspärlemorfjäril fick hon med på frimärke! Boken börjar med ett sympatiskt citat av George Orwell: Genom att bevara barndomens kärlek till träd, fiskar, fjärilar och paddor gör man en fredlig anständig framtid en aning troligare. och avslutas i samma anda med dikten Air Mail av öns store poet Tomas Tranströmer. En trolskt vacker bok! Torsten tar med barnen ut i världen Syskonen Ester, Petronella och Klara Ehn har läst två barnböcker skrivna av Pär Holmgren, Torstens resa in i Vattnets värld (2012) och Torstens resa ut i vida världen (2010). Boken Vattnets värld är bäst säger Klara. Där står det att vatten finns i allt. Och att vatten kan se så olika ut i is, snö eller regn. Vattnet går runt, runt, vi kanske dricker dinosauriekiss! utbrister Ester i ett gapskratt. Petronella tycker mer om Ut i världen. Man får följa med till olika platser i världen, tex; regnskogen, staden och nordpolen. Men, fyller Klara i, de träffade inte tomten på nordpolen utan en isbjörn. Jag tycker det är häftigt att Torsten och hans farmor reser i en gungstol förklarar Petronella. Alla tre enas om att böckernas bilder är roliga och färgrika och Ester tycker om alla finurliga detaljer. CHRISTER HÄGG Med Eugenie Runt Jorden I denna förkortade version av den första utgåvan presenteras den på sin tid mycket omtalade världsomseglingen med fregatten Eugenie under åren Läsaren får uppleva livet ombord och en spännande, innehållsrik och underhållande reseskildring från en värld som förändrats mycket sedan dess. Vi får vara med om revolutioner i Sydamerika, en dramatisk genomsegling Med Eugenie Runt Jorden av Magellans sund, möta sjörövare, I denna förkortade version av den första utgåvan, som utkom 1999, presenteras den på sin tid mycket omtalade världsomseglingen med fregatten Eugenie under åren Läsaren får uppleva livet ombord och en spännande, innehållsrik och underhållande reseskildring från en värld som förändrats mycket sedan dess. Vi får vara med om revolutioner i Sydamerika, en dramatisk genomsegling av Magellans sund, möta sjörövare, besöka Galapagosöarna och de nyupptäckta guldfälten i Kalifornien, göra audiens hos kungen av Hawaii och drottningen av Tahiti, göra ett strandhugg på Vildarnas ö och mycket, mycket mera. Med Eugenie Runt Jorden besöka Galapagosöarna och de nyupptäckta guldfälten i Kalifornien, göra audiens hos kungen av Hawaii och drottningen av Tahiti, göra ett strandhugg på Vildarnas ö och mycket mera. Christer Hägg, sjöofficer och marinmålare, gör denna skildring till en oförglömlig upplevelse. Pris 385:- En närmare presentation av boken finns på Du kan beställa boken direkt på tel: eller Christer Hägg, sjöofficer och marinmålare, gör denna skildring till en oförglömlig upplevelse. ISBN CHRISTER HÄGG Bokförlaget Magnus Ullman CHRISTER HÄGG Boken levereras med en inbetalningsavi. Priset inkluderar porto och emballage. Erbjudandet gäller endast i Sverige. Bokförlaget Magnus Ullman JULERBJUDANDE! Köp båda böckerna för 150 :- (ord pris 90:-/styck). Beställ på Porto 30:- tillkommer. Pär Holmgren blev känd som meteorolog i SVT i början av 1990-talet. Numera föreläser han om klimatfrågan och har dessutom utgivit ett flertal böcker. 34 STÅNGMÄRKET SKÄRGÅRDSSTIFTELSENS VÄNTIDNING SKÄRGÅRDSSTIFTELSENS VÄNTIDNING STÅNGMÄRKET 35

19 DRÖMMEN OM SKÄRGÅRDEN Stockholms skärgård är Sveriges största med drygt öar, holmar och skär från Singö i norr till Landsort i söder. I mer än 25 år har vi sålt fastigheter här. Därför är det ingen överdrift att säga att vi är specialister på sjöställen. Vi hjälper dig gärna att göra din dröm till verklighet. VI SÖKER SJÖNÄRA FASTIGHETER PÅ FASTLAND OCH ÖAR RING FÖR ATT PLANERA 2014 ÅRS FÖRSÄLJNING

Facit Spra kva gen B tester

Facit Spra kva gen B tester Facit Spra kva gen B tester En stressig dag B 1 Pappan (mannen) låser dörren. 2 Han handlar mat efter jobbet. 3 Barnen gråter i affären. 4 Han diskar och tvättar efter maten. 5 Han somnar i soffan. C 1

Läs mer

Äkta smakupplevelser!

Äkta smakupplevelser! Äkta smakupplevelser! Receptbroschyr för soliga vårdagar Ann-Louises Quinoasallad med passionsfrukt, torkad physalis och nötmix, 4 portioner Ann-Louises fantastiska Lemony-lime hummus, en stor sats Till

Läs mer

Max, var är du? LÄSFÖRSTÅELSE MARIA FRENSBORG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Max, var är du? LÄSFÖRSTÅELSE MARIA FRENSBORG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN MARIA FRENSBORG LÄSFÖRSTÅELSE kapitel 1 scouterna(sid 3, rad 8), grupp för ungdomar som tycker om naturen försvunnen (sid 3, rad10), borta parkeringen (sid 4, rad 1), där man

Läs mer

Wow, hösten är här. Så mycket att lära sig, höstlov och Halloween. Spännande! Mica lär sig om återvinning. Busiga Pyssel med NR 5, 2017

Wow, hösten är här. Så mycket att lära sig, höstlov och Halloween. Spännande! Mica lär sig om återvinning. Busiga Pyssel med NR 5, 2017 NR 5, 2017 Wow, hösten är här. Så mycket att lära sig, höstlov och Halloween. Spännande! Nummer 5 Vecka 38 46 2017 Mica lär sig om återvinning Busiga Halloweentrix Pyssel med pussel I butiken... Vad enkelt

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder!

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! Möt världen. Bli utbytesstudent med AFS. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! AFS ger dig möjligheten att lära känna dig själv samtidigt som du får vänner från hela världen. Som utbytesstudent

Läs mer

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård Unikt boende Hyresrätter i Västerviks skärgård Bo i hyresrätt året runt på Hasselö! För dig som vill stanna kvar i skärgården även när sommaren är slut kan detta bli verklighet. Genom ett unikt projekt

Läs mer

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård Unikt boende Hyresrätter i Västerviks skärgård Bo i hyresrätt året runt på Hasselö! För dig som vill stanna kvar i skärgården även när sommaren är slut kan detta bli verklighet. Genom ett unikt projekt

Läs mer

Uppgift: 1 På spaning i hemmet.

Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Julias Energibok Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Min familj tänker redan ganska miljösmart, men det finns såklart saker vi kan förbättra. Vi har redan bytt ut alla vitvaror till mer energisnåla vitvaror.

Läs mer

Välkommen till Västergården på Hjälmö

Välkommen till Västergården på Hjälmö Elevblad Hjälmö Bilaga 4:1 Välkommen till Västergården på Hjälmö Den här gården är skärgårdsjordbrukets hjärta och centrum. Det är härifrån allt utgår, här bor djuren på vintern, här finns bostadshusen

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012 FEBRUARI 2012 JVM-Distans den 22 februari 2012 Då var första tävlingen avklarad för oss äldre igår, resultatet från min egen sida var inte alls suveränt, faktiskt inte ens i närheten.. Men med tanke på

Läs mer

DÖDLIG törst Lärarmaterial

DÖDLIG törst Lärarmaterial sidan 1 Författare: Peter Gotthardt Vad handlar boken om? I staden där Anna, Siri och Lina bor finns ett gammalt hus som alla kallar Slottet. Det är ett mystiskt hus där helt otroliga saker kan hända.

Läs mer

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar!

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar! Kap.1 Packning Hej jag heter Elin. Jag och min pojkvän Jonathan ska till Gotland med våra kompisar Madde och Markus. Vi håller på att packa. Vi hade tänkt att vi skulle tälta och bada sedan ska vi hälsa

Läs mer

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej jag heter Felicia och är tio år. Jag bor på en gård i södra Sverige och jag har ett syskon som heter Anna. Hon är ett år äldre än mig. Jag har även en bror som är ett år, han

Läs mer

Vattnet finns överallt även inuti varje människa.

Vattnet finns överallt även inuti varje människa. Bygg en karusell tillsammans. Ställ er i en ring och kroka fast i varandras armar. När karusellen inte får energi står den still. En av er låtsas sätta i kontakten. Karusellen börjar snurra. Dra ut kontakten.

Läs mer

skärgårdsstiftelsens pärlor

skärgårdsstiftelsens pärlor skärgårdsstiftelsens pärlor Lena Nyberg Lena Nyberg Vd SKÄRGÅRDSSTIFTELSEN Syfte och stadgar Skärgårdsstiftelsen ska verka för att bevara skärgårdens egenart, naturvärden och landskapsbild och samtidigt

Läs mer

Lektion nr 3 Matens resa

Lektion nr 3 Matens resa Lektion nr 3 Matens resa Copyright ICA AB 2011. Matens resa nu och då 1. Ta reda på: Hur kom mjölken hem till köksbordet för 100 år sedan? Var producerades den, hur transporterades och hur förpackades

Läs mer

UTAN SOCKER, GLUTEN & MJÖLK

UTAN SOCKER, GLUTEN & MJÖLK NOVEMBERMYS UTAN SOCKER, GLUTEN & MJÖLK Med dagens krav på ren mat fri från vitt socker, vitt mjöl, mjölk och för mycket salt, kan det lätt kännas som en utmaning när man väl står där vid spisen. Vi har

Läs mer

Hasse Andersson - Avtryck i naturen

Hasse Andersson - Avtryck i naturen Hasse Andersson - Avtryck i naturen En i gänget Efter nio timmar i bil anländer jag till Kongsvold fjällstation i Norge. Klockan är halv fyra och solen står fortfarande högt på himlen. Det är september

Läs mer

Lättbakade LÄCKRA KAKOR. Kunglig Dansk Hovleverantör

Lättbakade LÄCKRA KAKOR. Kunglig Dansk Hovleverantör Lättbakade LÄCKRA KAKOR Kunglig Dansk Hovleverantör Fina danska kransekager (Biskvier) (cirka 20 stycken) Vit kräm: 2,5 dl vispgrädde 100 g ODENSE Vit Choklad Koka upp grädden och ta bort kastrullen från

Läs mer

Vem vinkar i Alice navel. av Joakim Hertze

Vem vinkar i Alice navel. av Joakim Hertze Vem vinkar i Alice navel av Joakim Hertze c 2006 Joakim Hertze. Detta verk är licensierat under Creative Commons Erkännande- Ickekommersiell-Inga bearbetningar 3.0 Unported licens. För att se en kopia

Läs mer

Upptäck naturen! 3. Naturens konsert

Upptäck naturen! 3. Naturens konsert 3. Naturens konsert På våren och försommaren sjunger fågelhanarna. De lockar till sig honor och hävdar revir genom att sjunga. Honorna väljer kräset den som sjunger mest och bäst. Senare på sommaren tystnar

Läs mer

Gud är en eld inuti huvudet.

Gud är en eld inuti huvudet. Gud är en eld inuti huvudet. Siri Frances Stockholm 2013 Gerlesborgsskolan Du skulle gått till skolan och på ett möte och på lokal med en vän idag. Det skulle varit en dag av saker att uträtta, en dag

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

10 september. 4 september

10 september. 4 september I AM GREGER PUTTESSON 4 september Hej dumma dagbok jag skriver för att min mormor gav mig den i julklapp! Jag heter Greger förresten, Greger Puttesson. Min mamma och pappa är konstiga, de tror att jag

Läs mer

Stall Flitige Lise. Resan. Boende

Stall Flitige Lise. Resan. Boende Stall Flitige Lise Jag hade min praktik med Klara Winkler, vi åkte ner till Holland, till stall Flitige Lise. Stall Flitige Lise är ett försäljnings och tillridningsstall. De flesta av hästarna ägs av

Läs mer

Barnsligt roliga julbak När snön viner runt knuten och julen står för dörren, passa på att samla nära och kära till ett mysigt julbak.

Barnsligt roliga julbak När snön viner runt knuten och julen står för dörren, passa på att samla nära och kära till ett mysigt julbak. Pressmeddelande Oktober 2013 Barnsligt roliga julbak När snön viner runt knuten och julen står för dörren, passa på att samla nära och kära till ett mysigt julbak. Släpp fantasin fri och baka lekfulla

Läs mer

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Filmer och diktamen Till detta häfte finns en internetsida. Där hittar du filmer om vokalerna. Du kan också träna diktamen. vokalprogrammet.weebly.com Titta

Läs mer

glad påsk! Citronkulor med marsipan och vit choklad Recept sid 70. ELLE mat & vin 2/09

glad påsk! Citronkulor med marsipan och vit choklad Recept sid 70. ELLE mat & vin 2/09 glad påsk! Citronkulor med marsipan och vit choklad Recept sid 70. 64 ELLE mat & vin 2/09 för en Istället personligt påskblomma Bortbjuden? Baka ett gäng krispiga grissini och ta med i stället för en bukett

Läs mer

Våra godaste desserter

Våra godaste desserter Våra godaste desserter Låt dig inspireras Slutet gott, allting gott Vi är många som tycker att något sött hör till efter en god middag. Här har vi samlat några av våra allra godaste desserter, från exotisk

Läs mer

mina intressen:... mina favoriträtter:... JAG ÄR EN SOM... (SÄTT ETT KRYSS FÖR JA ELLER NEJ)

mina intressen:... mina favoriträtter:... JAG ÄR EN SOM... (SÄTT ETT KRYSS FÖR JA ELLER NEJ) namn:... klass:... ålder:... familj:... mina intressen:... mina favoriträtter:... dagens datum:... JAG ÄR EN SOM... (SÄTT ETT KRYSS FÖR JA ELLER NEJ) JA NEJ tycker om att vara tillsammans med andra tycker

Läs mer

NYANS FILM 2015-04-26. EN UPPSTIGNING Ett kortfilmsmanus av Marcus Berguv. Tredje versionen. Kontakt: nyansfilm@marcusberguv.se +46 702 92 03 36

NYANS FILM 2015-04-26. EN UPPSTIGNING Ett kortfilmsmanus av Marcus Berguv. Tredje versionen. Kontakt: nyansfilm@marcusberguv.se +46 702 92 03 36 NYANS FILM 2015-04-26 EN UPPSTIGNING Ett kortfilmsmanus av Marcus Berguv Tredje versionen Kontakt: nyansfilm@marcusberguv.se +46 702 92 03 36 1. EXT. BALKONGEN- DAG, 70 år, står på balkongen, rökandes

Läs mer

Saffranspannkaka är enkelt fixat på gårdagens gröt. Bara att blanda ihop och grädda. Naturligt

Saffranspannkaka är enkelt fixat på gårdagens gröt. Bara att blanda ihop och grädda. Naturligt 1 von 5 25.01.2014 21:18 EN SMAKSAK EC Det About här these inlägget ads (http://en.wordpress.com/about these ads/) görs i samarbete med Ålandsmejeriet (http://www.aca.ax/sv/hem). Ålandspannkaka i all ära

Läs mer

jul Höj stämningen med söta saker och bakade klappar...

jul Höj stämningen med söta saker och bakade klappar... jul Höj stämningen med söta saker och bakade klappar... lill s godbitar ca 30 stycken 1/2 dl vispgrädde 100 g choklad i bitar 1 tsk Dansukker Vaniljsocker 1 msk Dansukker Råsocker Flor 50 g rumsvarmt osaltat

Läs mer

Petter och mamma är i fjällen. De ska åka skidor. Petters kompis Elias brukar alltid vara med. Men nu är bara Petter och mamma här.

Petter och mamma är i fjällen. De ska åka skidor. Petters kompis Elias brukar alltid vara med. Men nu är bara Petter och mamma här. Petter och mamma är i fjällen. De ska åka skidor. Petters kompis Elias brukar alltid vara med. Men nu är bara Petter och mamma här. Det är morgon och fortfarande mörkt ute. Utanför fönstret är det bara

Läs mer

19688 Rödluvan/Hans och Greta/Tre små grisar

19688 Rödluvan/Hans och Greta/Tre små grisar 19688 Rödluvan/Hans och Greta/Tre små grisar Rödluvan Det var en gång, en vacker solig dag, en liten flicka som hette Rödluvan. Hon lekte utomhus i sin trädgård. Hon kallades Rödluvan för hon hade en röd

Läs mer

Recept på kesellasås. Min favorit kommer från ICA, lättkvarg 0,1%. Näringsvärde ICA Lättkvarg 0,1% (per burk 250 g)

Recept på kesellasås. Min favorit kommer från ICA, lättkvarg 0,1%. Näringsvärde ICA Lättkvarg 0,1% (per burk 250 g) Nyttig kesellasås Recept på kesellasås Att göra sås på kvarg (eller Kesella som Arlas variant heter) är ett lätt alternativ till kall sås på exempelvis cremé fraiche eller turkisk yoghurt. Min favorit

Läs mer

Välkommen ombord! Nu är du Garantör. En av tio, bland över 11 000 sökande. Häftigt, va? Och grattis till ett av Sveriges mest sökta jobb!

Välkommen ombord! Nu är du Garantör. En av tio, bland över 11 000 sökande. Häftigt, va? Och grattis till ett av Sveriges mest sökta jobb! Välkommen ombord! Nu är du Garantör. En av tio, bland över 11 000 sökande. Häftigt, va? Och grattis till ett av Sveriges mest sökta jobb! Matkassen du har framför dig är den första av totalt tolv, fylld

Läs mer

Johanna: Ta mera av soppan, den måste gå åt. 02 Ola: Den var god, jag tar gärna lite till.

Johanna: Ta mera av soppan, den måste gå åt. 02 Ola: Den var god, jag tar gärna lite till. 1 Spelet om Beredskapsåret 1940 Av Ragnar Karlsson 2013-01-16 Akt 4 Nerklippt ver. 1 Hösten 1940 Personer: Thure 65 småbrukare Johanna 60 hans hustru Stina 30 dotter Mona 78 mormor Ola Norman flykting

Läs mer

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA Daniel Lehto 2011 daniellehto@yahoo.se Till Julia PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO Pappa jobbar på ett boende för gamla människor. Det är ett roligt

Läs mer

ÖNSKEHUSET VID ÄLVEN Ett generöst kök med plats för både matlagning och vänner. Rymligt badrum med bastu och glasdörr ut mot Klarälven.

ÖNSKEHUSET VID ÄLVEN Ett generöst kök med plats för både matlagning och vänner. Rymligt badrum med bastu och glasdörr ut mot Klarälven. ÖNSKEHUSET VID ÄLVEN Ett generöst kök med plats för både matlagning och vänner. Rymligt badrum med bastu och glasdörr ut mot Klarälven. Stor klädkammare. Och altaner med både morgon- och kvällssol. Caroline

Läs mer

Uppdaterad. Tisdag v 47. Torsdag v 46. Tisdag v 45. Måndag v 43. Tisdag v 42

Uppdaterad. Tisdag v 47. Torsdag v 46. Tisdag v 45. Måndag v 43. Tisdag v 42 Uppdaterad Vill du vara med från starten, rulla då ner till slutet av dokumentet. Nya inlägg alltid först. Tisdag v 47 Utvärdering Avslutning Torsdag v 46 Vattnets kretslopp Tisdag v 45 Kretslopp Tippen

Läs mer

Göingegården. kv. Aroma

Göingegården. kv. Aroma Göingegården kv. Aroma VILLOR Välkommen till Göingegården! Precis invid en genuin gammal äppelodling växer en helt ny stadsdel fram, centralt belägen nära stan och med utmärkta förbindelser till både Halmstad

Läs mer

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner.

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Veronicas Diktbok Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Vi gör roliga saker tillsammans. Jag kommer alltid

Läs mer

POLKAGRISKNÄCK 75 ST Pepparmint ger frisk smak till knäcken som blir ett nytt favoritgodis på dessertbordet.

POLKAGRISKNÄCK 75 ST Pepparmint ger frisk smak till knäcken som blir ett nytt favoritgodis på dessertbordet. Alla älskar en lagom söt och seg knäck som långsamt smälter i munnen. Här bjuder vi på både välkända och blivande klassiker. För ett lyckat resultat, dubblera inte receptet. Häll över den färdiga smeten

Läs mer

Zanzibar Café & Rökeri

Zanzibar Café & Rökeri 146 Zanzibar Café & Rökeri HITTA HIT: Från Göteborg kör E6 norrut. Ta av väg 168 mot Kungälv/Marstrand/ Ytterby och kör 17 km. I Tjuvkil fortsätt rakt fram tills du ser Café Zanzibar B & Bs plank. et sticker

Läs mer

150 RECEPT FRÅN NESTLÉ

150 RECEPT FRÅN NESTLÉ Recept 135-142 150 RECEPT FRÅN NESTLÉ 1 CHOKLADFONDANT MED AFTER EIGHT Ingredienser: 100 g smör 125 g mörk choklad 4 pastöriserade äggulor 4 pastöriserade äggvitor 40 g socker 20 g vetemjöl 10 stycken

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Textbearbetning: Boel Werner och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Grafisk form: Per

Läs mer

SÖDERARMS SKÄRGÅRD torsdag till söndag 12-15 juli 2012

SÖDERARMS SKÄRGÅRD torsdag till söndag 12-15 juli 2012 SÖDERARMS SKÄRGÅRD torsdag till söndag 12-15 juli 2012 Vi är åtta personer, varav två är ledare, Mats och Heléne. Inför paddlingen har vi önskningar att vädret ska tillåta oss besök på Håkansskär och Torskär

Läs mer

Eva Bernhardtson Louise Tarras. Min mening. Bildfrågor (diskutera)

Eva Bernhardtson Louise Tarras. Min mening. Bildfrågor (diskutera) Eva Bernhardtson Louise Tarras Min mening Bildfrågor (diskutera) Folkuniversitetets förlag Box 2116 SE-220 02 Lund tel. 046-14 87 20 www.folkuniversitetetsforlag.se info@folkuniversitetetsforlag.se Information

Läs mer

Veronica s. Dikt bok 2

Veronica s. Dikt bok 2 Veronica s Dikt bok 2 Det är bra att ha en syster Min syster betyder så mycket för mig. Jag vet att hon betyder likadant för mig. Om jag vill henne något så vet jag att hon finns där för mig. Jag är glad

Läs mer

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i Ensamhet Danielle hade precis slutat jobbet och var på väg hemåt för en lugn och stilla fredagskväll för sig själv. Hon hade förberett med lite vin och räkor, hade inhandlat doftljus och köpt några bra

Läs mer

Min bok om hållbar utveckling

Min bok om hållbar utveckling Min bok om hållbar utveckling När jag såg filmen tänkte jag på hur dåligt vi tar hand om vår jord och att vi måste göra något åt det. Energi är ström,bensin och vad vi släpper ut och det är viktigt att

Läs mer

Hans trädgård är en fest!

Hans trädgård är en fest! Hans trädgård är en fest! Text: Stina Lovisa Seger Bild: Ewa-Marie Rundquist Det är väl knappast någon som har missat att vi trädgårdsintresserade delar vårt intresse med Sveriges genom tiderna största

Läs mer

Det våras för söta små påskbakverk

Det våras för söta små påskbakverk Pressmeddelande Mars 2017 Det våras för söta små påskbakverk Våren står för dörren och det börjar äntligen nalkas färgsprakande påsk. Ge påskbordet ett extra lyft med fina små påskfigurer och bakverk som

Läs mer

Petrus Dahlin & Sofia Falkenhem. Mirjas guldhalsband

Petrus Dahlin & Sofia Falkenhem. Mirjas guldhalsband Petrus Dahlin & Sofia Falkenhem Mirjas guldhalsband www.kalleskavank.se www.rabensjogren.se Det har gått en vecka sedan Dilsa och jag löste fallet. Nu är det helg och jag cyklar bort till Mirja. Solen

Läs mer

UTMANANDE PADDLING OCH SPÄNNANDE NATUR PÅ SHETLAND

UTMANANDE PADDLING OCH SPÄNNANDE NATUR PÅ SHETLAND AV HÉLÈNE LUNDGREN UTMANANDE PADDLING OCH SPÄNNANDE NATUR PÅ SHETLAND Kraftiga dyningar, grottor, vikingahistoria, sandstränder och vackra klipportaler längs Shetlandsöarnas kust. En dramatisk natur med

Läs mer

Recept med Canderel Green

Recept med Canderel Green Recept med Canderel Green Smoothies: Exotisk sötma Energi-smoothie Varma drycker: Lätt-capuccino Efterrätter och sötsaker: Bakade äpplen Päronmos Tigerkaka med pistasch Chokladkaka och vaniljsås Cheesecake

Läs mer

- Höstterminen 2012 började med ett gemensamt tema på hela förskolan, Djur och natur i vår närmiljö.

- Höstterminen 2012 började med ett gemensamt tema på hela förskolan, Djur och natur i vår närmiljö. - Höstterminen 2012 började med ett gemensamt tema på hela förskolan, Djur och natur i vår närmiljö. Vår grupp var ny, med 3-åringar som kom från olika förskolor och med olika erfarenheter. Vi började

Läs mer

UR-val svenska som andraspråk

UR-val svenska som andraspråk AV-nr 101196tv 3 4 UR-val svenska som andraspråk Klimatet och växthuseffekten och Klimatet vad kan vi göra? Handledning till två program om klimat och växthuseffekten av Meta Lindberg Attlerud Förberedelse

Läs mer

Recept för bakning till Björnö 2015 2015 / JUNI

Recept för bakning till Björnö 2015 2015 / JUNI Recept för bakning till Björnö 2015 KARINS MJUKA KOLAKAKA 4 st ägg 6 dl socker 4 msk kakao 6 dl mjöl 2 msk bakpulver 100 g smör 3 dl kokande vatten Ugn: 175⁰C 2 st runda kakor Smält smöret. Vispa ägg och

Läs mer

Slutsång. Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag. och ha det så bra!

Slutsång. Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag. och ha det så bra! Slutsång Melodi: "Tack ska du ha, Kalle heter jag, vad du heter gör detsamma tack ska du ha!" Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag och ha det så bra! En liten båt En liten båt blir ofta

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

jul 08 Höj stämningen med söta saker och bakade klappar...

jul 08 Höj stämningen med söta saker och bakade klappar... jul 08 Höj stämningen med söta saker och bakade klappar... 2 Julen är den tid på året när vi bryr oss lite extra om dem vi tycker om och vill skapa en ombonad stämning hemma. Här följer några tips på hur

Läs mer

Vecka 47,4 port. Monikas 3-dagarskasse! Recept. Ingredienser. Bra att ha hemma! 1 2,3 1 1 1,3 2 2 1

Vecka 47,4 port. Monikas 3-dagarskasse! Recept. Ingredienser. Bra att ha hemma! 1 2,3 1 1 1,3 2 2 1 Vecka 47,4 port Monikas -dagarskasse! Varmt välkomna till en riktigt god, lättlagad och spännande vecka! Här finns vardagsfavoriter som kyckling, färsbiffar och fisk fast på lite annorlunda vis. De baconlindade

Läs mer

Sexårskören 2015 Min vän i Rymden Sångtexter

Sexårskören 2015 Min vän i Rymden Sångtexter Sexårskören 2015 Min vän i Rymden Sångtexter Innehåll Spår på CDn Titel Sidnummer 01 Alla är så ensamma här 2 02 Vi har letat 2 03 Rymdramsa 3 04 Raketbyggarna 4 05 Vi är på väg till rymden 5 06 Rymdvals

Läs mer

Får jag lov? LÄSFÖRSTÅELSE KIRSTEN AHLBURG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Får jag lov? LÄSFÖRSTÅELSE KIRSTEN AHLBURG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN LÄSFÖRSTÅELSE STORA SÄCKAR väckarklocka (sida 3, rad 1), alarm när man måste vakna brevbärare (sida 3, rad 9), den som delar ut post sorterar (sida 4, rad 7), lägger på rätt

Läs mer

Reglerna för när man sätter punkt och när man kan eller måste sätta kommatecken

Reglerna för när man sätter punkt och när man kan eller måste sätta kommatecken 1 Reglerna för när man sätter punkt och när man kan eller måste sätta kommatecken En huvudsats kan ensam bilda en mening Flera huvudsatser kan bilda en mening En huvudsats + en bisats kan bilda en mening

Läs mer

Rödluvan Med bilder av Mati Lepp

Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Det var en gång en liten flicka som var så söt och rar att alla människor tyckte om henne. Den som älskade henne allra mest var hennes gamla mormor. Alltid när hon kom

Läs mer

Järvstabladet tidningen för dig som bor i Järvsta Utgåva nr 2 2009. Utgiven av Järvsta byförening Gävle 2010-10-11 WWW.JARVSTABYN.

Järvstabladet tidningen för dig som bor i Järvsta Utgåva nr 2 2009. Utgiven av Järvsta byförening Gävle 2010-10-11 WWW.JARVSTABYN. J ÄRVST A B LADET Järvstabladet tidningen för dig som bor i Järvsta Utgåva nr 2 2009 Utgiven av Järvsta byförening Gävle 2010-10-11 JÄRVSTABLADET I handen håller du nu utgåva nr 2 av den nya tidningen

Läs mer

Smaksätt påsken med Muscovadorörsocker! 8 söta påskrecept med exotiskt socker och sirap från Mauritius.

Smaksätt påsken med Muscovadorörsocker! 8 söta påskrecept med exotiskt socker och sirap från Mauritius. Smaksätt påsken med! 8 söta påskrecept med exotiskt socker och sirap från Mauritius. Färg och smak i ljuvlig mix och -sirap kommer från sockerrör som växer på den exotiska ön Mauritius. Smakrika produkter

Läs mer

T R Ä D G Å R D S D E S I G N E N M I N I K U R S

T R Ä D G Å R D S D E S I G N E N M I N I K U R S T R Ä D G Å R D S D E S I G N E N M I N I K U R S EN VACKER TRÄDGÅRD KRÄVER OMSORG När du har skapat en trädgård precis som du vill ha den ger det en riktigt skön känsla - känslan att kunna slappna av

Läs mer

Lektion nr 1 Häng med på upptäcksfärd! Copyright ICA AB 2011.

Lektion nr 1 Häng med på upptäcksfärd! Copyright ICA AB 2011. Lektion nr 1 Häng med på upptäcksfärd! Copyright ICA AB 2011. Hej! Häng med på upptäcktsfärd bland coola frukter och bli klimatschysst! Hej! Kul att du vill jobba med frukt och grönt och bli kompis med

Läs mer

URBAN X BARN OCH UNGA I STADSPLANERINGEN

URBAN X BARN OCH UNGA I STADSPLANERINGEN URBAN X BARN OCH UNGA I STADSPLANERINGEN 1 Det bästa är att få ha egna idéer och att få säga vad vi tycker och vill. 2 Innehållsförteckning Vad är Urban X? Projektarbete med elever på Kirsebergsskolan

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 13 Jul. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 13 Jul. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 13 Jul En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 # 13 Jul Snöflingorna

Läs mer

Svensk unggris. inspiration & recept

Svensk unggris. inspiration & recept Svensk unggris inspiration & recept Mört och saftigt premiumkött Svensk unggris föds upp i liten skala runtom i Sverige. Det är en ung gris som väljs ut för sina goda egenskaper. Det speciella med den

Läs mer

Välkommen till Trähusets mathörna.

Välkommen till Trähusets mathörna. Välkommen till Trähusets mathörna. Ni undrar säkert varför vi öppnar en mathörna på ett företag som tillverkar småhus! Förklaring följer. Trähuset har nio anställda i varierande åldrar från 26-63 år. Av

Läs mer

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se Arbetsmaterial LÄSAREN Ensam och fri Författare: Kirsten Ahlburg Bakgrund Ensam och fri är en berättelse om hur livet plötsligt förändras på grund av en skilsmässa. Vi får följa Lena och hennes tankar

Läs mer

40-årskris helt klart!

40-årskris helt klart! 40-årskris helt klart! Oj, det kom som ett brev på posten! En stor och enorm hemsk känsla! Det var krisdags igen! Jag ville helst inte vara med, jag kände mig så totalt misslyckad mitt i mitt liv! Så här

Läs mer

Kapitel 1. Lina. Innehållsförteckning: Kapitel 1: sid 1 Kapitel 2: sid 2 Kapitel 3: sid 3 Kapitel 4: sid 5 Kapitel 5: sid 7 Kapitel 6: sid 10

Kapitel 1. Lina. Innehållsförteckning: Kapitel 1: sid 1 Kapitel 2: sid 2 Kapitel 3: sid 3 Kapitel 4: sid 5 Kapitel 5: sid 7 Kapitel 6: sid 10 Innehållsförteckning: Kapitel 1: sid 1 Kapitel 2: sid 2 Kapitel 3: sid 3 Kapitel 4: sid 5 Kapitel 5: sid 7 Kapitel 6: sid 10 Lina Kapitel 1 Lina var 10 år och satt inne med sina två vänner Gustav och Caroline.

Läs mer

Hallands kulturhistoriska museum

Hallands kulturhistoriska museum Hallands kulturhistoriska museum Alla recepten nedan förutom konfekten kommer från Anna Weckers kokbok som ursprungligen publicerades på tyska 1597. Boken publicerades även på danska, delar av den 1616

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

INDISKA BERÄTTELSER DEL 8 MANGOTRÄDET av Lena Gramstrup Olofgörs intervju och berättelse. Medverkande: Arvind Chander Pallavi Chander

INDISKA BERÄTTELSER DEL 8 MANGOTRÄDET av Lena Gramstrup Olofgörs intervju och berättelse. Medverkande: Arvind Chander Pallavi Chander INDISKA BERÄTTELSER DEL 8 MANGOTRÄDET av Lena Gramstrup Olofgörs intervju och berättelse Medverkande: Arvind Chander Pallavi Chander Uppläsning av Cecilia Frode Indiska Berättelser del 8 Hej Jag heter

Läs mer

Plockmat. i advent. Plockmeny

Plockmat. i advent. Plockmeny Plockmat & pyssel i advent Plockmeny Hur ska vi hinna ses innan jul? Jo, bjud hem vännerna så kan ni fira advent och pyssla på samma gång! Duka med enkel plockmat, doftande glögg och ett stort bord med

Läs mer

Recept i vårens tecken Tema picknick. Laga mjölkfritt Enkel sallad gjord på kokt ägg, grönsaker & skinka. Något sött efter: Melon och physalis

Recept i vårens tecken Tema picknick. Laga mjölkfritt Enkel sallad gjord på kokt ägg, grönsaker & skinka. Något sött efter: Melon och physalis Recept i vårens tecken Tema picknick Enkel sallad gjord på kokt ägg, grönsaker & skinka. Något sött efter: Melon och physalis Välkommen till min alldeles egna tidning där jag delar med mig av mina bästa

Läs mer

GRILLA VILT INSPIRATION OCH LÄCKRA GRILLRECEPT FÖR DIG SOM UPPSKATTAR DET GODA I LIVET

GRILLA VILT INSPIRATION OCH LÄCKRA GRILLRECEPT FÖR DIG SOM UPPSKATTAR DET GODA I LIVET GRILLA VILT INSPIRATION OCH LÄCKRA GRILLRECEPT FÖR DIG SOM UPPSKATTAR DET GODA I LIVET Grilla Vilt är något alldeles extra Receptsamlingen med grillat från åke P är här. Fullproppad med unika recept med

Läs mer

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö Varför du borde delta: - Du får makt på årets största och viktigaste möte inom spelhobbyn. - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen

Läs mer

LUGNETS FÖRSKOLA LUGNETS FÖRSKOLA

LUGNETS FÖRSKOLA LUGNETS FÖRSKOLA , LUGNETS MELLANMÅL LUGNETS MELLANMÅL Våren 2012 startade vi arbetet med att få Grön Flagg certifiering, som är utmärkelsen för skolor och förskolor som vill arbeta med hållbar utveckling. Vi siktar på

Läs mer

Träna ordföljd Ett övningshäfte där du tränar rak ordföljd och omvänd ordföljd. Namn:

Träna ordföljd Ett övningshäfte där du tränar rak ordföljd och omvänd ordföljd. Namn: Träna ordföljd Ett övningshäfte där du tränar rak ordföljd och omvänd ordföljd. Namn: Träna rak ordföljd. Subjektet är först. Verbet är alltid på andra plats. Subjekt Verb Objekt Zlatan spelar fotboll.

Läs mer

MatHems Halloweenkasse!

MatHems Halloweenkasse! Halloweenkassen Med i kassen: Frukt/Grönsaker 1 pumpa Mejeriprodukter 500 g smör 6 ägg MatHems Halloweenkasse! MatHem hjälper er att få ihop halloweenpysslet inför lediga höstlovsdagar. Vi skickar med

Läs mer

Sju kakor från långpannan Enkelt bak med kakor från långpannan. Här finns sju favoriter.

Sju kakor från långpannan Enkelt bak med kakor från långpannan. Här finns sju favoriter. 1 Sju kakor från långpannan Enkelt bak med kakor från långpannan. Här finns sju favoriter. 7 Recept Foto: Holger Edström Fru Grills kardemummabröd med äpplen Ingredienser 35 bitar 200 g smör 2 st ägg 3

Läs mer

Äkta smakupplevelser!

Äkta smakupplevelser! Äkta smakupplevelser! Receptbroschyr för kyliga vinterdagar Receptet kommer från Ann-Louise som bloggar för Kung Markatta. Ann-Louise som bloggar för Ann-Louises Kokoslinssoppa med grön curry, 4 portioner

Läs mer

Du borde bli ombud! Riksmöte 2009. 20-22 november - Stockholm. Fyra bra anledningar: - Du får lära känna massor av intressanta

Du borde bli ombud! Riksmöte 2009. 20-22 november - Stockholm. Fyra bra anledningar: - Du får lära känna massor av intressanta Riksmöte 2009 20-22 november - Stockholm Du borde bli ombud! Fyra bra anledningar: - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen som dig. - Du får tre dagars intensiv och

Läs mer

Min bok om hållbar utveckling

Min bok om hållbar utveckling Min bok om hållbar utveckling av: Emilia Nordstrand från Jäderforsskola Energianvändning När jag såg filmen så tänkte jag på hur mycket energi vi egentligen använder. Energi är det som gör att te.x. lamporna

Läs mer

När vi så stiger in på macken så är Håkan i full färd med sina sysslor, de har blivit som ett inrutat mönster efter 25 år.

När vi så stiger in på macken så är Håkan i full färd med sina sysslor, de har blivit som ett inrutat mönster efter 25 år. Artikel av Tuva Klinthäll Publicerad i Smålandsposten den 18 september 2010 Kl 07.00 Klockan har precis slagit sju och det är i mitten av augusti. De allra flesta ligger och sover men inte Håkan Håkansson.

Läs mer

Glutenfri kladdkaka med dulce de leche

Glutenfri kladdkaka med dulce de leche Glutenfri kladdkaka med dulce de leche 3 ägg 1 dl farinsocker 1½ dl strösocker 2 dl glutenfria havregryn ½ dl glutenfritt ströbröd 5 msk kakao 200 g Arla Svenskt Smör 50 g mörk choklad ½ burkar karamelliserad

Läs mer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer 2009-04-16 Sid: 1 (7) Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer Det var en gång en kanin som hette Kalle. Han bodde på en grön äng vid en skog, tillsammans med en massa andra kaniner. Kalle hade

Läs mer

STADSLEDNINGSKONTORET

STADSLEDNINGSKONTORET Sommarkollo 2012-Granliden Barnens ö SIDAN 1 Det fanns alltid någon ledare till hands som du kunde prata med om du behövde A. Aldrig 1 1,5 B. Sällan 0 0 C. Ibland 2 3 D. Oftast 17 25,4 E. Alltid 47 70,1

Läs mer