Arenan som är en injektion för arbetet på hemmaplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arenan som är en injektion för arbetet på hemmaplan"

Transkript

1 Nr Nyheter från Sirius finns också på Ny ISO-standard för socialt ansvar Nästa år lanseras en ISO-standard för socialt ansvarstagande, där hälsa och säkerhet på arbetet hör till kärnområdena. Redan nu erbjuder standardiseringsorganet SIS utbildningar för företag och organisationer om den nya standarden, ISO Det finns i dag ett stort tryck på företag och organisationer att arbeta med socialt ansvarstagande, och trycket kommer att öka. Mer om ISO på Sprid Sirius till kollegor Tipsa gärna dina kollegor om Sirius. På hemsidan (www.skogsindustrierna. org/sirius) kan du läsa hur du gör. Inom nätverket Sirius sker möten mellan kollegor från olika bruk. Här är det Ing-Mari Rapakko, ordförande för Pappers inom Södra Cell, Mönsterås som diskuterar med produktionschefen på pappersfabriken på SCA Ortviken, Katarina Kolar. I bakgrunden Mikael Ybert, ordförande för Pappers inom Stora Enso Skutskär och kompetensutvecklare Percy Schiöld, Södra Cell, Mönsterås. Arenan som är en injektion för arbetet på hemmaplan Sirius nätverk för förändringsledare är en arena för människor inom pappers- och massaindustrin som arbetar med utveckling av arbetsinnehåll och arbetsorganisation. Det är en mötesplats som ska ge en injektion för det lokala arbetet, som inspirerar och lär. Där kunnandet finns på de enskilda bruken och kraften skapas i det gemensamma. Här möts kollektivanställda och tjänstemän, drift och underhåll, fackliga företrädare och chefer. Läs mer på nästa uppslag.

2 En mötesplats för nya idéer När Sirius nätverk för förändringsledare möttes för första gången var det företrädare för sex olika bruk som försiktigt lärde känna varandra under ett dygn. Vi möttes utan att egentligen veta vad vi gav oss in på, säger Ing-Mari Rapakko, ordförande för Pappers avd 24 i Mönsterås. Men det blev två intressanta halvdagar med spännande erfarenhetsutbyten och många goda exempel på positiva förändringar. Det var intressant och vi fick en möjlighet att snappa upp det som gått bra på andra håll. Fånga idéer. Ing-Mari Rapakko, ordförande Pappers på Södra Cell, En första konkret effekt Mönsterås. är ett studiebesök som en grupp från Mönsterås ska göra hos sina kollegor i Ortviken och i Husum. Vi har ett pilotprojekt på torkmaskinen där vi ska förbättra introduktionen och inskolningen för att förbättra kompetens överföringen och vi vill se hur de jobbar med liknande frågor inom SCA och M-real. Lyssna till deras sätt att hantera handledarfrågor. Grundtanken bakom Sirius är att skapa en plattform och arena för människor som kan lyssna och dela med sig av egna erfarenheter av utvecklingsarbete inom områden som berör arbetsorganisation, arbetsformer och den enskildes kompetens. Med utgångspunkt från det egna bruket ska deltagarna lyssna till andras upplevelser och tankar och dela med sig av egna erfarenheter och förändringsidéer. Vi står inför en generationsväxling i Mönsterås, säger Ing-Mari Rapakko, 200 personer ska ersättas inom tio år. Vi måste vara attraktiva för att få in rätt personal för att fortsätta att vara konkurrenskraftiga. Kompetenscenter Ett led i det arbetet är ett nyinrättat Kompetenscenter i Mönsterås. Det började sin trevande verksamhet i höst med kompetensutvecklare Percy Schiöld som ansvarig. Percy, som tidigare varit ordförande för den lokala Pappersklubben, ser stora möjligheter för det nystartade Kompetenscenter: Vi kommer att bli mer systematiska och strukturerade när det gäller kompetensöverföring och vi kommer att få en mer ordnad inskolningsgång. Och vi ser möjligheter till ett utvecklat handledarskap med mentorer som stöttar nyanställda. För Percy Schiöld kommer nätverksarbetet inom Sirius helt rätt i tiden. Vi kan aldrig plagiera någon annan rakt av, det finns skillnader i kultur, bakgrund etc, men vi är öppna för idéer. Framtidens operatörsroll Han är entusiastisk för grundtankarna - att möta kollegor och förutsättningslöst diskutera arbetsorganisation och kompetensutveckling. Att diskutera framtidens operatörsroll i en grupp med människor som brinner för samma frågor. Jag upplever att frågorna legat vilande några Diskussion inom Husumgruppen, kompetenskoordinator Sune Westman, Pappersordföranden Kenneth Olsson, massabrukschef Jan Kjellsson och pappersbrukschef Olov Winblad.

3 Arkivbild Södra Cell, Mönsterås. år men kommit tillbaka i ljuset, dialogen är igång igen. Han menar att visst är tekniken viktig, men att det är samspelet mellan teknik-arbetsorganisation-kompetens som skapar skillnad. Ska en arbetsplats vara attraktiv måste människan vara i centrum. Därför är det bra att diskussionen lyfts upp och blir belyst - som vi gör genom Sirius. Partsgemensamt Han uppskattar inte minst det partsgemensamma initiativet, att alla parter finns med från början. Det är ju frågor som är viktiga för både företagen och för de anställda, säger han. Och här finns stora möjligheter för de fackliga organisationerna att jobba aktivt. Från Södra Cell Mönsterås medverkar tre personer i nätverket. Produktionschefen Johan Sjögren hoppas att den svenska pappersoch massaindustrin kan stärka sin konkurrenskraft genom ett utökat samarabete. Kompetensutvecklare Percy Vi är visserligen konkurrenter, säger han, men av Schiöld, Södra Cell, Mönsterås. tradition konkurrerar vi mer på de tekniska bitarna. Vi vill alla att våra medarbetare och uppmuntrar kreativitet och individuellt ansigt ska växa och utvecklas såväl yrkesmässvarstagande och många har en god bild av vad som personligt. Sirius kan öppna stora möjligheter som är bäst för helheten inom företaget. Det och nätverket kan bli mycket värdefullt är här vi har möjlighet att vinna matchen mot för oss. konkurrenterna. Det handlar om att ha modet Johan Sjögren jämför den svenska industrin att släppa loss kraften som finns inom våra organisationer. med konkurrentländer i andra världsdelar. Det finns mycket positivt i t.ex. den japanska produktionsfilosofin med standardiserade arbetssätt, Brinner för frågorna ordning och reda och systematik i för- Han summerar det första dygnet tillsammans bättringsarbetet och här kan vi naturligtvis lära med kollegor från fem andra bruk: en hel del. Men i den svenska industrin tillåter vi Alla som möttes brinner för de här frågorna, Produktionschef Johan Sjögren, Södra Cell Mönsterås.

4 alla är stolta över att kunna sprida och diskutera sina idéer. Om nätverket får fortleva och vi skapar relationer kan det skörda stora vinster för oss alla. Han ser alternativa sätt att arbeta - utbildningar eller möten inom den egna familjen där det finns kollegor i Mörrum, Tofta och Värö. Kanske får vi idéer via leverantörer som berättar om intressanta projekt någon annanstans. Men fram tills nu handlar det mer om slumpen. Att vi springer på intressanta ämnen. Under dagarna fick han många nya kontakter - förutom diskussionerna med SCA och M-real berättar han också om intressanta tankar om driftscentral och kompetensutveckling som pågår inom Iggesund, projekt han vill lära sig mer om. Det egna Kompetenscenter, som alltså startats nu i höst är en satsning på bredden i Mönsterås. Förr hade vi flera engagerade chefer som kom en bit med inskolning och vidareutbildning. Men det fans ingen röd tråd. Nu satsar vi resurser och tillför systematik, det blir inget luftslott och ska bli spännande och hoppfullt att följa. Inte modernast längre Han menar att svensk industri idag inte har den modernaste maskinparken längre och därför måste bli konkurrenskraftig genom kompetens och organisation. Inom hans egen organisation väntar en radikalt minskad bemanning när 200 anställda nu varslats. Arbetsorganisationen börjar i princip om på vitt papper. Att osthyvla går inte längre. Vi angriper hela strukturen, säger Olov. Vi måste skapa möjligheter för avdelningar och funktioner att samverka att använda den samlade kompetensen där den skapar mest mervärde. Det handlar om flexibla arbetsformer, mångkunnighet och ett systematiskt kompetensarbete för att utveckla personalen mot den nya verkligheten. Många kommer att få helt nya roller, fabriken får övergripande driftsledare som kompleteras med personalledare. Flexibilitet blir ett ledord och operatörerna ska ha gemensamma baskunskaper och sedan vara specialiserade inom pappersmaskin, som färdigställare, bestrykare eller rullhanterare. Operatören ska veta vilka krav som ställs. Kenneth Olsson, ordförande för Pappers avd 143 i Husum uppskattade diskussionerna på den första nätverksträffen. Men för oss hade det varit än mer värdefullt om den kommit tidigare, säger han. Jag tror att vi kan hitta egna nätverk inom nätverket. Där kan det bli värdefulla diskussioner. Våga dela med sig Katarina Kolar, produktionschef för pappersbruket på SCA Ortviken, ser det som viktigt att våga dela med sig inom nätverksgruppen. Och det fungerade väldigt bra, jag blev mycket överraskad över öppenheten, säger hon. Hon ser inte minst de branschgemensamma utbildningskraven som ett mål för diskussionerna: Där är det viktigt att ha en samsyn och bred bas när vi utvecklar kompetensbilden för framtidens processoperatörer. Här finns en bra blandning av människor inom nätverket som kan påverka från början. Om nätverket kommer att bli en framgång är för tidigt att säga, menar Katarina Kolar: Men vi har en gemensam arena och nu är det vi som har möjligheten att skapa något Katarina Kolar, produktionschef på pappersfabriken, SCA av den. Ortviken. Bortom det akuta För de fyra deltagarna från M-real Husum innebär nätverksarbetet en möjlighet att se bortom de akuta problem man just nu står inför med stora varsel och en organisation som förändras i grunden. Olov Winblad är pappersbrukschef och är nöjd med möten med kollegor som delvis möter samma problematik i sin vardag. Vi hanterar ständiga effektivitetskrav och alla experimenterar med olika modeller; organisationen, flexibla arbetsformer, kompetens etc. Nu kan vi jämföra med varandra och kanske lära av lyckade lösningar. Det är en väldigt intressant gruppkonstellation, anser han. Fackliga företrädare, ledningsfolk kryddat med de som jobbar aktivt och driver frågeställningar. Arkivbild M-real Husum.

5 Gemensamma gruppdiskussioner - här SCA Ortvikens Katarina Kolar och Korsnäs Frövis Staffan Orthin - är en del av upplägget under den första nätverksträffen. Ett nätverk som alla gynnas av Sirius ska skapa möjligheter för kontakter och kunskapsöverföring över gränserna. Vi har kommit igång väldigt bra och ligger långt framme om vi kan fortsätta att jobba så här tillsammans, tycker Lars Wåhlstedt från Pappers. Idén är helt fantastisk och gynnar egentligen alla. Det är ju viktigt för våra medlemmar att ha det så bra som möjligt på jobbet. Han menar att alla deltagare i nätverket genom Sirius kan få influenser och goda idéer. Goda lokala projekt sprids och kan utvecklas på hemmaplan. Vi ska ju inte trycka ut något centralt, poängterar han. Angreppssättet gynnar ett utbyte som ger vidgad kompetens. Och kraften i förändringsarbetet blir så mycket större om alla är med på samma linje från början. Inom Sirius möts de olika parterna på arbetsmarknaden i lokala projekt med gemensamma mål. Lars Wåhlstedt ser en möjlighet för de fackliga organisationerna att bli mindre av bevakare och mer initiativrika i arbetet. Vi inom den fackliga rörelsen behöver rent generellt jobba med med förnyelse av arbetsorganisationen, säger han. Gunilla Thor, som är organisationskonsult med en bakgrund bl a inom Skogforsk där hon arbetat med verksamhetsutveckling och förändringsarbete, är en sammanhållande länk som reser runt till de olika bruken. Jag kan vara ett bollplank, bistå med metoder och ge ett utifrån-perspektiv, säger hon. Men det är viktigt att varje bruk initierar och själva driver sina egna projekt. Arbetet måste ske lokalt och verklighetsnära om det ska bli någon utveckling. Kunskapsutbyte Hon ser nätverket inom Sirius som en möjlighet för kunskapsutbyte, värdefull kunskap utvecklas och sprids och nya kontakter skapas. Gunilla Thor har upplevt att förändrings- och förbättringsarbete ofta förknippats med nedskärningar. Här handlar det istället om att stärka konkurrenskraften, poängterar hon. Företagen kan snabbare utveckla och sprida kunskap och arbetsformer som gynnar alla. Det handlar heller inte om intern konkurrens mellan de olika bruken: Konkurrensen ligger på ett globalt plan, anser hon. Företagen kan ta kontakt med varandra för att utveckla idéer som man tagit fram lokalt. Mårten Ericsson, Skogsindustrierna, betonar det lokala initiativet: Kraften i den här typen av förändringsarbete hittar man om många jobbar tillsammans på det enskilda bruket. Där finns kunskapen. Med Sirius som plattform möts drift/underhåll, kollektivanställda/tjänstemän och man jobbar tillsammans. Han ser Sirius nätverk som den arena som kopplar ihop människor som arbetar med arbetsorganisation och att utveckla arbetets innehåll. Sirius kan ge en injektion i arbetet på hemmaplan, nätverksträffarna är toppen på isberget där vi kan lära av varandra, men vardagsarbetet finns fortfarande kvar hemma på bruket.

6 B Sverige porto betalt Riskerna till och från jobbet är också en del av säkerhetskulturen Förebyggande åtgärder och ständiga förbättringar görs för att minska olyckorna i branschen. Bättre processer och säkrare arbetsmiljö är ständigt i fokus. Men vad händer på vägen till jobbet eller när det är dags att gå hem? Olyckor som sker till och från arbetet anmäls som arbetsolycksfall även om de inte ingår i den officiella olycksfallsstatistiken. Margareta Jernelöv Vid en genomgång av år 2008 års olycksfallsstatistik framgår det att utöver de 409 arbetsolyckorna som registrerats, så inträffade 114 färdolyckor på väg till eller från arbetet nästan uteslutande under vinterhalvåret. Färdolyckorna var fler än klämskadorna (99) respektive fallolyckorna (81). En genomgång av 50 färdolyckor i PIA systemet för år 2008 visar att de flesta handlar om att man gåendes halkat på snön eller på en isfläck eller att man cyklat omkull på vintern. Några var mopedolyckor. Olyckor med bil eller krock med vilt var sällsynta. Olyckorna sker hemmavid, på väg till arbetet eller vid själva fabriksområdet. Detta gör att de kan vara svåra att förebygga på ett enkelt sätt. Vi uppmanar ändå företagen att ta upp frågan t ex på era arbetsplatsträffar. Vad kan företaget göra och vad kan individen själv göra för att förebygga halkolyckorna på vintern? Det känns som onödiga olyckor som borde gå att förebygga genom att sätta fokus på dem. Inte sällan medför halkolyckor långvariga besvär för den drabbade. Skador som sker även utanför arbetet faller inom arbetsgivarens anpassnings och rehabiliteringsskyldighet, dvs de arbetslivsinriktade åtgärderna. Att ta sig till och från jobbet på ett säkert sätt är ockå en viktig del av vår säkerhetskultur. En uppenbar åtgärd är att se till att sköta vinterunderhållet på gångvägar, cykelvägar och p-platser i anslutning till fabriksområdet. För individen kan det vara bra att fundera kring den egna färdvägen och säkerheten. Användning av reflexväst, cykelhjälm och att ha vinterdäck på cykeln ökar säkerheten om man cyklar vintertid. När man går minskar halkrisken med skor/stövlar som har grov sula och/eller att man använder broddar. Utslitna gympadojor fungerar inte så bra! Kanske kan t o m motionsstavarna komma till användning som ett stöd på väg till och från arbetet. När det är halt ute måste man också gå försiktigare ä vanligt för att inte halka, vilket medför att man måste ha extra god tid på sig. Diskutera hur ni tänker kring frågorna och hur ni kan minska olyckorna till och från arbetet. Skador till och från arbetet ska anmälas till Försäkringskassan enligt lagen om allmän skadeförsäkring, men ska inte anmälas till Arbetsmiljöverket i distriktet (enligt 2 i Arbetsmiljöförordningen). Arbetsgivarens skyldighet att utreda olycksfall och tillbud gäller endast när skadan sker i arbetet. Säkerhetskultur är också att visa att vi bryr oss om varandras säkerhet även till och från arbetet. Tidnigen Sirius ges ut av Sirius, Skogsindustrins råd för Industriell Utveckling i samverkan. Ansvarig Utgivare: Mårten Ericsson Sirius på nätet: Text: Där inget annan anges, Sven Magnusson Foto: Där inget annan anges, Mårten Ericsson eller Sven Magnusson Hur vill du ha tidningen distribuerad i fortsättningen? Som papperstidning eller via mejl? Gå in på vår hemsida och fyll i dina uppgifter:

Få din egen SIRIUS via epost

Få din egen SIRIUS via epost Tema Kompetensoch utbildning Nr 2 2011 Nyheter från Sirius finns också på www.skogsindustrierna.org/sirius Kompetenscenter skapar lärande mötesplatser i Mönsterås Få din egen SIRIUS via epost Du läser

Läs mer

Vikten av systematiska utvecklingssamtal

Vikten av systematiska utvecklingssamtal Nr 1 2010 Nyheter från Sirius finns också på www.skogsindustrierna.org/sirius Mattias Ardesjö (till vänster) är skiftgående produktionsledare på Korsnäs Frövi och har ansvar för de BUM-samtal som man nu

Läs mer

entre.ssg.se Status I fjol planerade vi för ENTRE I år är ENTRE på plats Nu är det upp till bruken att dra nytta av konceptet

entre.ssg.se Status I fjol planerade vi för ENTRE I år är ENTRE på plats Nu är det upp till bruken att dra nytta av konceptet entre.ssg.se Status I fjol planerade vi för ENTRE I år är ENTRE på plats Nu är det upp till bruken att dra nytta av konceptet Vad är ENTRE Ett koncept för branschgemensam säkerhetsutbildning och certifiering

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet!

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet! 1 Vår arbetsplats Kongress 2014 2 Att trivas och utvecklas på jobbet! Arbetsorganisation. Bemanning. Arbetstider. Arbetsmiljö. Rehabilitering. Kompetensutveckling. Trygga anställningar. Jämställdhet. Lönesystem

Läs mer

Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagen av Direktionen 010919 Reviderad av Cesam 080214

Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagen av Direktionen 010919 Reviderad av Cesam 080214 Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagen av Direktionen 010919 Reviderad av Cesam 080214 Följande rutiner finns inom Sydskånska gymnasiet för att signaler om fysisk- och psykosocial ohälsa och

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

SSG ENTRE. Säkerhetsutbildning för industrins entreprenörer

SSG ENTRE. Säkerhetsutbildning för industrins entreprenörer SSG ENTRE Säkerhetsutbildning för industrins entreprenörer Syfte och mål Branschgemensam, enhetlig säkerhetsutbildning för entreprenörer/ue Kostnadseffektivisering Kvalitetsförbättring av industrins säkerhetsutbildning

Läs mer

OBS! Kopior papper/filer kan vara ogiltiga, senaste utgåva se Intranet.

OBS! Kopior papper/filer kan vara ogiltiga, senaste utgåva se Intranet. Utgåva: 2 Datum: 2010-09-09 Sida 1(5) Husums fabrik Riskbedömning Riskanalyser I arbetsmiljölagen anges att arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön. Lagen ger ramarna för hur ansvaret skall uppfyllas.

Läs mer

Nyheter från Sirius finns också på www.skogsindustrierna.org/sirius

Nyheter från Sirius finns också på www.skogsindustrierna.org/sirius Nr 2 2009 Nyheter från Sirius finns också på www.skogsindustrierna.org/sirius Jörgen Larsson och Håkan Blomberg är säkerhetsansvariga för Metsä Tissue Katrinefors Bruk respektive Metsä Tissue Pauliström.

Läs mer

Nya rutiner ger ökad säkerhet

Nya rutiner ger ökad säkerhet Tema Arbetsmiljö Nr 3 2010 Nyheter från Sirius finns också på www.skogsindustrierna.org/sirius Nya rutiner ger ökad säkerhet Processindustrin är en tuff miljö och det är viktigt att processen är ordentligt

Läs mer

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE Samverkan FAS VÄRDEGRUND Kommunens värdegrund är ett förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör i vårt arbete. Alla ska behandlas rättvist, våra relationer ska kännetecknas av öppenhet och gott bemötande.

Läs mer

Samverkan i praktiken

Samverkan i praktiken Tema: Ledarkonferensen Nr 1 2014 Nyheter från Sirius finns också på www.industrisirius.se Mats Bjärmark, personalchef på Munksjö Aspa Bruk, tillsammans med kollegan Helén Öder Skarström från Munksjö Paper

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Systematiskt arbete ger ökad jämställdhet och bättre kompetens

Systematiskt arbete ger ökad jämställdhet och bättre kompetens Tema: Sociala hållberhetsmål Nr 4 2013 Nyheter från Sirius finns också på www.industrisirius.se Vi tittar bakom hållbarhetsmålens siffror: Systematiskt arbete ger ökad jämställdhet och bättre kompetens

Läs mer

Berättelser från att jobba inom skogsindustrin...

Berättelser från att jobba inom skogsindustrin... Berättelser från att jobba inom skogsindustrin... Vad kommer från skogen? Förpackningar, papper, tidningar, magasin, möbler, fönster, blöjor, tuggummi, såpa... Ja listan kan göras lång på produkter som

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla.

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Arbetsmiljö och SAM Arbetsmiljölagen I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000 EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) PERSONALPOLICY Kommunens framtida utmaningar Ekerö kommer även fortsättningsvis vara en inflyttningskommun dit främst barnfamiljer flyttar. Ökad befolkningsmängd medför

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet?

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. Målet med samverkansavtalet är en väl fungerande verksamhet med hög delaktighet från medarbetarna i vardagsfrågor och en god relation mellan

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth FÖRBÄTTRINGSVÄGEN Verktyg & inspiration för företagets utveckling Helene Kolseth Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets utveckling Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Gällande från och med 2011-04-01 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter... 3 Åtagande... 3 Samverkansgruppen det representativa inflytandet... 4 Arbetsplatsträffen

Läs mer

IUC Sverige det operativa innovationsnätverket

IUC Sverige det operativa innovationsnätverket IUC Sverige det operativa innovationsnätverket IUC är ett fungerande innovationsnätverk för utveckling IUC Sverige bidrar tillsammans med kompletterande regionala och nationella organisationer till att

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal 1 Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal De centrala parterna har ett gemensamt synsätt om samverkan och kompetens inom hälso- och arbetsmiljöområdet i kommuner och landsting.

Läs mer

LEDARSKAP 2 OMPLACERING / PERSONALAVVECKLING 4 UPPVAKTNINGAR MM 6

LEDARSKAP 2 OMPLACERING / PERSONALAVVECKLING 4 UPPVAKTNINGAR MM 6 PERSONALPOLITISKT PROGRAM 1/6 SAMVERKAN 2 ARBETSPLATSTRÄFFAR 2 LEDARSKAP 2 2 PERSONALUTVECKLING 2 INTRODUKTION 3 PERSONALUTBILDNING 3 PERSONALRÖRLIGHET 4 PERSONALFÖRSÖRJNING 4 OMPLACERING / PERSONALAVVECKLING

Läs mer

Björn Hultman Sveriges Ingenjörer: Det fackliga arbetet får mig att utvecklas. Tema: Medarbetarskap & Ledarskap

Björn Hultman Sveriges Ingenjörer: Det fackliga arbetet får mig att utvecklas. Tema: Medarbetarskap & Ledarskap Tema: Medarbetarskap & Ledarskap Nr 4 2011 Nyheter från Sirius finns också på www.skogsindustrierna.org/sirius Björn Hultman Sveriges Ingenjörer: Det fackliga arbetet får mig att utvecklas De jobbar båda

Läs mer

Studie visar: Chefens uppdrag ska vara begripligt och hanterbart. Tema: Ledarskap & medarbetarskap

Studie visar: Chefens uppdrag ska vara begripligt och hanterbart. Tema: Ledarskap & medarbetarskap Tema: Ledarskap & medarbetarskap Nr 4 2012 Nyheter från Sirius finns också på www.skogsindustrierna.org/sirius Studie visar: Chefens uppdrag ska vara begripligt och hanterbart Bör vi ställa höga krav på

Läs mer

SMÅ IDÉER STORA RESULTAT. En bok om kreativitet, motivation och konkurrenskraft LOUISE ÖSTBERG. DEAN M. SCHROEDER. ALLAN G.

SMÅ IDÉER STORA RESULTAT. En bok om kreativitet, motivation och konkurrenskraft LOUISE ÖSTBERG. DEAN M. SCHROEDER. ALLAN G. SMÅ IDÉER STORA RESULTAT LOUISE ÖSTBERG. DEAN M. SCHROEDER. ALLAN G. ROBINSON En bok om kreativitet, motivation och konkurrenskraft 1 2010 SIS Förlag AB SIS HB 345 Små idéer stora resultat En bok om kreativitet,

Läs mer

TILL KEMILÄRARE SOM VILL MÖTA FRAMTIDEN I SKOGSINDUSTRIERNAS HÖSTFORTBILDNING 2008

TILL KEMILÄRARE SOM VILL MÖTA FRAMTIDEN I SKOGSINDUSTRIERNAS HÖSTFORTBILDNING 2008 TILL KEMILÄRARE SOM VILL MÖTA FRAMTIDEN I SKOGSINDUSTRIERNAS HÖSTFORTBILDNING 2008 Södra Cell Värö 28-29 oktober 2008 Kommentarer från tidigare fortbildningar Några kommentarer från deltagarna 2007 på

Läs mer

NätVerkstan Bli medlem i NätVerkstan och du får tillgång till värdefull expertkunskap och ett nätverk av samlade erfarenheter.

NätVerkstan Bli medlem i NätVerkstan och du får tillgång till värdefull expertkunskap och ett nätverk av samlade erfarenheter. NätVerkstan Bli medlem i NätVerkstan och du får tillgång till värdefull expertkunskap och ett nätverk av samlade erfarenheter. Som medlem i IUC Sjuhärads NätVerkstan ingår ditt företag i ett nätverk där

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Bilaga 3 Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Inledning Parterna sluter detta avtal med stöd av FAS 05 (Förnyelse-Arbetsmiljö-Samverkan i kommuner, landsting och regioner). Parternas syfte

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun

Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun Kommunens mål och policy Skövde kommun har angett mål och policy för arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet i särskilda handlingsprogram. Här

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Personalvision Polykemi AB

Personalvision Polykemi AB Personalvision Polykemi AB I ett företag som Polykemi anser vi att teknik står för 30 % och att människan står för 70 % av företagets framgång. Medarbetarna är alltså den viktigaste resursen för att kunna

Läs mer

Remiss - Personalpolicy för Huddinge kommun

Remiss - Personalpolicy för Huddinge kommun BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-06-22 GSN-2015/406.199 1 (2) HANDLÄGGARE Tullgren, Elisabet 08-535 360 30 elisabet.tullgren@huddinge.se Grundskolenämnden Remiss

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun

Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lindh Marie-Louise Datum 2015-04-07 Diarienummer KSN-2015-0823 Kommunstyrelsen Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Workshop SSG Säkerhetskonferens 2013

Workshop SSG Säkerhetskonferens 2013 Workshop SSG Säkerhetskonferens 2013 1 (10) Sida Johan Jag heter Johan och jag arbetar med säkerhets- och brandskyddsfrågor på SSG, Svenska Stålgruvan AB. Jag träffade en del av er förra året på konferensen

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs mer

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Arbetsgivarstrategi Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Innehållsförteckning Vad innebär det att vara en bra

Läs mer

Ny som företrädare 1

Ny som företrädare 1 Ny som företrädare 1 2 Välkommen som företrädare i Ledarna! Du som är företrädare i Ledarna har ett mycket viktigt uppdrag. Det är du som är Ledarnas förlängda arm ute på arbetsplatsen och har fått förtroendet

Läs mer

CreArena DRIVE IN 2014-11-28

CreArena DRIVE IN 2014-11-28 CreArena DRIVE IN 2014-11-28 DRIVE för driv och motivation! IN för innanför hellre än utanför! Vi vill erbjuda en mötesarena för att stötta ungdomar som vi tror på olika sätt kan ha nytta av att bredda

Läs mer

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN Det här är en policy för dig som arbetar i Höganäs kommun eller som funderar på att söka arbete i Höganäs kommun. Den är en vägledning i vad vi står för och vad vi vill

Läs mer

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun PERSONALENHETEN 2009-09-28 1 (5) Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun Detta dokument fastställer rutiner samt reder ut ansvarsförhållanden för arbetsmiljöarbetet inom Enköpings

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass NOLATO MEDITECH Vi skapar en verksamhet i världsklass Kunden i fokus Medical Excellence utgår från Nolatos vision: Hållbar utveckling Design av processer Minska slöserier Miljöhänsyn Kundvärde Kompetens

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll?

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll? det har gett mig mer kunskap och självkänsla för det jag arbetar med. det har kännts väldigt skönt att fått gått utbildningar som passat in i verksamheten,som man annars inte hade fått gått.. Ökade kunskaper

Läs mer

DAGS ATT TA TILLVARA DE ÄLDRES KUNSKAP

DAGS ATT TA TILLVARA DE ÄLDRES KUNSKAP Tema: Ledarskap/ medarbetarskap Nr 4 2014 Nyheter från Sirius finns också på www.industrisirius.se Hög tid att boka Kompetensforum Diskussionsämne på Kompetensforum Tidiga attityder följer oss genom livet

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Personalpolicy DOKUMENTNAMN Personalpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-06-16 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KF 2014-06-16 16 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 1.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer

GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling

GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling Hej En fråga, vi undrar om ni har samma spaningar som vi? Efter att ha jobbat med förändringar sedan slutet av 90-talet, ser vi likartade utmaningar

Läs mer

ARBETSMILJÖAVTAL. Parter Svensk Handel, Handelsanställdas förbund samt Unionen. Gäller från 1 juni 2011

ARBETSMILJÖAVTAL. Parter Svensk Handel, Handelsanställdas förbund samt Unionen. Gäller från 1 juni 2011 ARBETSMILJÖAVTAL Parter Svensk Handel, Handelsanställdas förbund samt Unionen Gäller från 1 juni 2011 1 2 1 Lokal arbetsmiljösamverkan... 4 2 Företagshälsovård... 5 3 Arbetsmiljöutbildning... 6 4 Förhandlingsordning...

Läs mer

Företagsledarutbildningen

Företagsledarutbildningen Företagsledarutbildningen En utbildning som gör skillnad! Företagsledarutbildningen Det har blivit dags för tredje omgången av den populära Företagsledarutbildningen som vi har tagit fram tillsammans med

Läs mer

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT VÄRNA OM DINA MEDLEMMAR GENOM OMSTÄLLNINGSSTÖD VI HAR HJÄLPT MÄNNISKOR SEDAN 1912 AVSTÄLLNING ELLER OMSTÄLLNING? ABF Jobb ägs av Arbetarnas Bildningsförbund. Vi har en lång

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE mellan. Föreningen Sveriges Skogsindustrier. och. Sveriges Civilingenjörsförbund

ÖVERENSKOMMELSE mellan. Föreningen Sveriges Skogsindustrier. och. Sveriges Civilingenjörsförbund ÖVERENSKOMMELSE mellan och Gällande avtal prolongeras för tiden 1 april 2004-31 mars 2007 med nedan angivna ändringar och tillägg. Anmärkning Part äger senast 30 november 2005 säga upp detta avtal vad

Läs mer

Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter

Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter VERKSAMHETSUTVECKLING FÖRVALTNINGSKUNSKAP CHEFSUTVECKLING KOMPETENSFÖRSÖRJNING Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter Etnisk mångfald 1 ETNISK OCH KULTURELL MÅNGFALD I STATLIGA MYNDIGHETER

Läs mer

Social investeringsfond

Social investeringsfond En efterfrågad fördjupning Social investeringsfond Grundtanken är att skapa ekonomiskt utrymme för förebyggande insatser som bidrar till att reducera framtida kostnader för utanförskap Värdet av en god

Läs mer

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija,

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija, Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Ksenija, Genomgående mycket bra svar. Väl genomtänkta resonemang kring fackliga grundtankar såväl som bra koll på regelverket. Du hade bara ett par smärre missar

Läs mer

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland 1(6) Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland Medbestämmandeavtal 2002 har här, av parterna gemensamt, utvecklats utifrån FAS 05. 1. Utgångspunkter för samverkan Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen

Läs mer

Kunskaperna stannar kvar när vi varvar teori och praktik. Tema: Kompetens & Utbildning

Kunskaperna stannar kvar när vi varvar teori och praktik. Tema: Kompetens & Utbildning Tema: Kompetens & Utbildning Nr 1 2013 Nyheter från Sirius finns också på www.industrisirius.se Maria gick internutbildning på bruket: Kunskaperna stannar kvar när vi varvar teori och praktik LEDARE: Fokus

Läs mer

TEKNIKCOLLEGE Skaraborg

TEKNIKCOLLEGE Skaraborg Skaraborg TEKNIKCOLLEGE Vår tradition och stolthet Skaraborg har en stark industriell tradition som befinner sig i en dynamisk utveckling. Etablerade branscher som jordbruk, livsmedel, möbelindustri och

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15. Sekreterare. 3 Lönepolicy - fortsatt genomgång och diskussion 2010/454

Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15. Sekreterare. 3 Lönepolicy - fortsatt genomgång och diskussion 2010/454 KALLELSE 2010-11-25 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Bo Lager Ordförande Peter Scharff Sekreterare

Läs mer

Individuell och differentierad lön DISKUSSIONSUNDERLAG OM FRAMGÅNGSFAKTORER FÖR DEN LOKALA LÖNEBILDNINGSPROCESSEN

Individuell och differentierad lön DISKUSSIONSUNDERLAG OM FRAMGÅNGSFAKTORER FÖR DEN LOKALA LÖNEBILDNINGSPROCESSEN Individuell och differentierad lön DISKUSSIONSUNDERLAG OM FRAMGÅNGSFAKTORER FÖR DEN LOKALA LÖNEBILDNINGSPROCESSEN Förord Individuell och differentierad lön är grunden i nuvarande löneavtal. Det förutsätter

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder Systematiskt arbetsmiljöarbete Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder Glasklart! Bra arbetsmiljö ger ökad lönsamhet. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete - SAM - ger ökad vinst genom minskade kostnader

Läs mer

Personalpolitisk plattform. för Landstinget i Värmland

Personalpolitisk plattform. för Landstinget i Värmland Personalpolitisk plattform för Landstinget i Värmland Den personalpolitiska plattformen ger stöd och vägledning för medarbetare, chefer och ledare i arbetet med att förverkliga den politiska visionen:

Läs mer

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Inledning Insatserna för samverkan, arbetsorganisation, hälsa, arbetsmiljö, rehabilitering,

Läs mer

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden.

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden. Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) har, som facklig organisation, en betydande roll i arbetet för att främja allas lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. I detta dokument tydliggör vi förbundets

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

FAS 05. En uppföljning av implementeringen av avtalet i sex kommuner, ett landsting och en region. Carina Åberg Malin Ljungzell. Utdrag från rapporten

FAS 05. En uppföljning av implementeringen av avtalet i sex kommuner, ett landsting och en region. Carina Åberg Malin Ljungzell. Utdrag från rapporten Utdrag från rapporten FAS 05 En uppföljning av implementeringen av avtalet i sex kommuner, ett landsting och en region Januari 2009 Carina Åberg Malin Ljungzell APeL Forskning och Utveckling Bakgrund FAS

Läs mer

Lilla guiden till. arbetsmiljö lagstiftningen

Lilla guiden till. arbetsmiljö lagstiftningen Lilla guiden till arbetsmiljö lagstiftningen Förord I den här skriften får du snabb information om vad som ingår i begreppet arbetsmiljö. Vilka lagar som styr och vilka rättigheter och skyldigheter du

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 *Om du är under 30 betalar du endast 100 kr för hela första året Vi är fackförbundet

Läs mer

Förändringsarbete. Aktionsforskning utbildning på vetenskaplig grund. Se lärare som lärande. Vad är viktigt i undervisningen

Förändringsarbete. Aktionsforskning utbildning på vetenskaplig grund. Se lärare som lärande. Vad är viktigt i undervisningen 2015-02-03 Aktionsforskning utbildning på vetenskaplig grund Karin Rönnerman 27 januari, 2015 Förändringsarbete Se lärare som lärande Vad är viktigt i undervisningen Lärare är nyckeln till förändring Karin.ronnerman@gu.se

Läs mer

FAS 05. Lokalt kollektivavtal. Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan. Munkedals kommun. Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5

FAS 05. Lokalt kollektivavtal. Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan. Munkedals kommun. Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5 FAS 05 Lokalt kollektivavtal Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan Munkedals kommun Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5 Sida 2 av 9 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. Gemensamma åtaganden

Läs mer

Några råd och frågeställningar på vägen mot ett eget FAS-avtal

Några råd och frågeställningar på vägen mot ett eget FAS-avtal Verksamhet och arbetsliv i utveckling Sveriges Kommuner och Landsting och fackliga organisationer i samverkan Några råd och frågeställningar på vägen mot ett eget FAS-avtal Februari 2009 Förnyelse, arbetsmiljö

Läs mer

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 77 Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Utveckla er säkerhetskultur med Säkerhetsvisaren. Britt-Marie Larsson Projektledare, med dr

Utveckla er säkerhetskultur med Säkerhetsvisaren. Britt-Marie Larsson Projektledare, med dr Utveckla er säkerhetskultur med Säkerhetsvisaren Britt-Marie Larsson Projektledare, med dr Agenda Kort om Prevent Bakgrund till projektet Genomgång av hur Säkerhetsvisaren fungerar Testa själva! 2 Det

Läs mer

Ledarkonferens över gränserna

Ledarkonferens över gränserna Tema Ledarkonferens Nr 1 2011 Nyheter från Sirius finns också på www.skogsindustrierna.org/sirius Ledarkonferens över gränserna Den första av Sirius tre ledarkonferenser hölls i Karlstad. Ännu finns lite

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

www.bygg.org En säker arbetsplats Charlotta Gottschalk Dieden 2013-01-24

www.bygg.org En säker arbetsplats Charlotta Gottschalk Dieden 2013-01-24 www.bygg.org En säker arbetsplats Charlotta Gottschalk Dieden 2013-01-24 Målbilder för Sveriges Byggindustrier VISIONEN ETT HÅLLBART SAMHÄLLSBYGGANDE I VÄRLDSKLASS DET ÖVERGRIPANDE MÅLET EN ATTRAKTIV BYGGBRANSCH

Läs mer

InItIatIvet för. reko arbetsplats

InItIatIvet för. reko arbetsplats InItIatIvet för reko arbetsplats Initiativet för reko arbetsplats Initiativet för Reko Arbetsplats är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt

Läs mer

Idé och Framtid. Idé & Framtid

Idé och Framtid. Idé & Framtid Idé & Framtid 1 Idé och Framtid fastställt vid kongressen 2010 2 Ledarna Sveriges chefsorganisation Idé & Framtid Verksamhetsidé Chefen gör skillnad Ledarna gör skillnad för chefen Bra chefer och ett gott

Läs mer

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Mötesplats Arbetsmarknad Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Lärorika samarbeten och regional samverkan Här erbjuds du en arena för erfarenhetsutbyte och inspiration. Erfarna projektledare presenterar

Läs mer

Genus och jämställdhet i gruvsamhällen under förändring

Genus och jämställdhet i gruvsamhällen under förändring Genus och jämställdhet i gruvsamhällen under förändring Lena Abrahamsson, professor Arbetsvetenskap Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle Luleå tekniska universitet Kvinnorna söker ju inte arbete

Läs mer

Evidensbaserad praktik

Evidensbaserad praktik positionspapper Evidensbaserad praktik i socialtjänst och hälso- och sjukvård Förord För att klienter, brukare och patienter ska få tillgång till bästa möjliga vård och omsorg och för att välfärdsresurser

Läs mer

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Karlstad 2014-01-16 Magnus Persson +46 54 540 29 09 magnus.persson@karlstad.se PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING Syfte Karlstads kommuns internationella

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

Distriktet. Distriktet förväntar sig att kårerna:

Distriktet. Distriktet förväntar sig att kårerna: Förslag Södra Skånes scoutdistrikt Distriktet Distriktet har idag ett omfattande ansvar för att stödja kårer och kretsar samt andra organisationer inom vår verksamhet. Detta ansvar tar vi genom att under

Läs mer

Samverkansavtal Utgångspunkter

Samverkansavtal Utgångspunkter Samverkansavtal Utgångspunkter Samverkansavtal för Lidköpings kommun har sin grund i Fas 05 Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan i kommuner, landsting och regioner. För att kunna tillämpas på en förvaltning

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(10) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Område 1 Styrning och ledning Fastställd KSAU, 2012-04- 24, 70 Program 1.2 Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Riktlinjer. Övertalighet

Riktlinjer. Övertalighet Riktlinjer Övertalighet FÖRORD Det är viktigt att Luleå kommuns verksamheter har ett enhetligt synsätt kring begreppet övertalighet. Min förhoppning är att dessa riktlinjer ska bli ett bra stöd i samband

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer