Arenan som är en injektion för arbetet på hemmaplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arenan som är en injektion för arbetet på hemmaplan"

Transkript

1 Nr Nyheter från Sirius finns också på Ny ISO-standard för socialt ansvar Nästa år lanseras en ISO-standard för socialt ansvarstagande, där hälsa och säkerhet på arbetet hör till kärnområdena. Redan nu erbjuder standardiseringsorganet SIS utbildningar för företag och organisationer om den nya standarden, ISO Det finns i dag ett stort tryck på företag och organisationer att arbeta med socialt ansvarstagande, och trycket kommer att öka. Mer om ISO på Sprid Sirius till kollegor Tipsa gärna dina kollegor om Sirius. På hemsidan (www.skogsindustrierna. org/sirius) kan du läsa hur du gör. Inom nätverket Sirius sker möten mellan kollegor från olika bruk. Här är det Ing-Mari Rapakko, ordförande för Pappers inom Södra Cell, Mönsterås som diskuterar med produktionschefen på pappersfabriken på SCA Ortviken, Katarina Kolar. I bakgrunden Mikael Ybert, ordförande för Pappers inom Stora Enso Skutskär och kompetensutvecklare Percy Schiöld, Södra Cell, Mönsterås. Arenan som är en injektion för arbetet på hemmaplan Sirius nätverk för förändringsledare är en arena för människor inom pappers- och massaindustrin som arbetar med utveckling av arbetsinnehåll och arbetsorganisation. Det är en mötesplats som ska ge en injektion för det lokala arbetet, som inspirerar och lär. Där kunnandet finns på de enskilda bruken och kraften skapas i det gemensamma. Här möts kollektivanställda och tjänstemän, drift och underhåll, fackliga företrädare och chefer. Läs mer på nästa uppslag.

2 En mötesplats för nya idéer När Sirius nätverk för förändringsledare möttes för första gången var det företrädare för sex olika bruk som försiktigt lärde känna varandra under ett dygn. Vi möttes utan att egentligen veta vad vi gav oss in på, säger Ing-Mari Rapakko, ordförande för Pappers avd 24 i Mönsterås. Men det blev två intressanta halvdagar med spännande erfarenhetsutbyten och många goda exempel på positiva förändringar. Det var intressant och vi fick en möjlighet att snappa upp det som gått bra på andra håll. Fånga idéer. Ing-Mari Rapakko, ordförande Pappers på Södra Cell, En första konkret effekt Mönsterås. är ett studiebesök som en grupp från Mönsterås ska göra hos sina kollegor i Ortviken och i Husum. Vi har ett pilotprojekt på torkmaskinen där vi ska förbättra introduktionen och inskolningen för att förbättra kompetens överföringen och vi vill se hur de jobbar med liknande frågor inom SCA och M-real. Lyssna till deras sätt att hantera handledarfrågor. Grundtanken bakom Sirius är att skapa en plattform och arena för människor som kan lyssna och dela med sig av egna erfarenheter av utvecklingsarbete inom områden som berör arbetsorganisation, arbetsformer och den enskildes kompetens. Med utgångspunkt från det egna bruket ska deltagarna lyssna till andras upplevelser och tankar och dela med sig av egna erfarenheter och förändringsidéer. Vi står inför en generationsväxling i Mönsterås, säger Ing-Mari Rapakko, 200 personer ska ersättas inom tio år. Vi måste vara attraktiva för att få in rätt personal för att fortsätta att vara konkurrenskraftiga. Kompetenscenter Ett led i det arbetet är ett nyinrättat Kompetenscenter i Mönsterås. Det började sin trevande verksamhet i höst med kompetensutvecklare Percy Schiöld som ansvarig. Percy, som tidigare varit ordförande för den lokala Pappersklubben, ser stora möjligheter för det nystartade Kompetenscenter: Vi kommer att bli mer systematiska och strukturerade när det gäller kompetensöverföring och vi kommer att få en mer ordnad inskolningsgång. Och vi ser möjligheter till ett utvecklat handledarskap med mentorer som stöttar nyanställda. För Percy Schiöld kommer nätverksarbetet inom Sirius helt rätt i tiden. Vi kan aldrig plagiera någon annan rakt av, det finns skillnader i kultur, bakgrund etc, men vi är öppna för idéer. Framtidens operatörsroll Han är entusiastisk för grundtankarna - att möta kollegor och förutsättningslöst diskutera arbetsorganisation och kompetensutveckling. Att diskutera framtidens operatörsroll i en grupp med människor som brinner för samma frågor. Jag upplever att frågorna legat vilande några Diskussion inom Husumgruppen, kompetenskoordinator Sune Westman, Pappersordföranden Kenneth Olsson, massabrukschef Jan Kjellsson och pappersbrukschef Olov Winblad.

3 Arkivbild Södra Cell, Mönsterås. år men kommit tillbaka i ljuset, dialogen är igång igen. Han menar att visst är tekniken viktig, men att det är samspelet mellan teknik-arbetsorganisation-kompetens som skapar skillnad. Ska en arbetsplats vara attraktiv måste människan vara i centrum. Därför är det bra att diskussionen lyfts upp och blir belyst - som vi gör genom Sirius. Partsgemensamt Han uppskattar inte minst det partsgemensamma initiativet, att alla parter finns med från början. Det är ju frågor som är viktiga för både företagen och för de anställda, säger han. Och här finns stora möjligheter för de fackliga organisationerna att jobba aktivt. Från Södra Cell Mönsterås medverkar tre personer i nätverket. Produktionschefen Johan Sjögren hoppas att den svenska pappersoch massaindustrin kan stärka sin konkurrenskraft genom ett utökat samarabete. Kompetensutvecklare Percy Vi är visserligen konkurrenter, säger han, men av Schiöld, Södra Cell, Mönsterås. tradition konkurrerar vi mer på de tekniska bitarna. Vi vill alla att våra medarbetare och uppmuntrar kreativitet och individuellt ansigt ska växa och utvecklas såväl yrkesmässvarstagande och många har en god bild av vad som personligt. Sirius kan öppna stora möjligheter som är bäst för helheten inom företaget. Det och nätverket kan bli mycket värdefullt är här vi har möjlighet att vinna matchen mot för oss. konkurrenterna. Det handlar om att ha modet Johan Sjögren jämför den svenska industrin att släppa loss kraften som finns inom våra organisationer. med konkurrentländer i andra världsdelar. Det finns mycket positivt i t.ex. den japanska produktionsfilosofin med standardiserade arbetssätt, Brinner för frågorna ordning och reda och systematik i för- Han summerar det första dygnet tillsammans bättringsarbetet och här kan vi naturligtvis lära med kollegor från fem andra bruk: en hel del. Men i den svenska industrin tillåter vi Alla som möttes brinner för de här frågorna, Produktionschef Johan Sjögren, Södra Cell Mönsterås.

4 alla är stolta över att kunna sprida och diskutera sina idéer. Om nätverket får fortleva och vi skapar relationer kan det skörda stora vinster för oss alla. Han ser alternativa sätt att arbeta - utbildningar eller möten inom den egna familjen där det finns kollegor i Mörrum, Tofta och Värö. Kanske får vi idéer via leverantörer som berättar om intressanta projekt någon annanstans. Men fram tills nu handlar det mer om slumpen. Att vi springer på intressanta ämnen. Under dagarna fick han många nya kontakter - förutom diskussionerna med SCA och M-real berättar han också om intressanta tankar om driftscentral och kompetensutveckling som pågår inom Iggesund, projekt han vill lära sig mer om. Det egna Kompetenscenter, som alltså startats nu i höst är en satsning på bredden i Mönsterås. Förr hade vi flera engagerade chefer som kom en bit med inskolning och vidareutbildning. Men det fans ingen röd tråd. Nu satsar vi resurser och tillför systematik, det blir inget luftslott och ska bli spännande och hoppfullt att följa. Inte modernast längre Han menar att svensk industri idag inte har den modernaste maskinparken längre och därför måste bli konkurrenskraftig genom kompetens och organisation. Inom hans egen organisation väntar en radikalt minskad bemanning när 200 anställda nu varslats. Arbetsorganisationen börjar i princip om på vitt papper. Att osthyvla går inte längre. Vi angriper hela strukturen, säger Olov. Vi måste skapa möjligheter för avdelningar och funktioner att samverka att använda den samlade kompetensen där den skapar mest mervärde. Det handlar om flexibla arbetsformer, mångkunnighet och ett systematiskt kompetensarbete för att utveckla personalen mot den nya verkligheten. Många kommer att få helt nya roller, fabriken får övergripande driftsledare som kompleteras med personalledare. Flexibilitet blir ett ledord och operatörerna ska ha gemensamma baskunskaper och sedan vara specialiserade inom pappersmaskin, som färdigställare, bestrykare eller rullhanterare. Operatören ska veta vilka krav som ställs. Kenneth Olsson, ordförande för Pappers avd 143 i Husum uppskattade diskussionerna på den första nätverksträffen. Men för oss hade det varit än mer värdefullt om den kommit tidigare, säger han. Jag tror att vi kan hitta egna nätverk inom nätverket. Där kan det bli värdefulla diskussioner. Våga dela med sig Katarina Kolar, produktionschef för pappersbruket på SCA Ortviken, ser det som viktigt att våga dela med sig inom nätverksgruppen. Och det fungerade väldigt bra, jag blev mycket överraskad över öppenheten, säger hon. Hon ser inte minst de branschgemensamma utbildningskraven som ett mål för diskussionerna: Där är det viktigt att ha en samsyn och bred bas när vi utvecklar kompetensbilden för framtidens processoperatörer. Här finns en bra blandning av människor inom nätverket som kan påverka från början. Om nätverket kommer att bli en framgång är för tidigt att säga, menar Katarina Kolar: Men vi har en gemensam arena och nu är det vi som har möjligheten att skapa något Katarina Kolar, produktionschef på pappersfabriken, SCA av den. Ortviken. Bortom det akuta För de fyra deltagarna från M-real Husum innebär nätverksarbetet en möjlighet att se bortom de akuta problem man just nu står inför med stora varsel och en organisation som förändras i grunden. Olov Winblad är pappersbrukschef och är nöjd med möten med kollegor som delvis möter samma problematik i sin vardag. Vi hanterar ständiga effektivitetskrav och alla experimenterar med olika modeller; organisationen, flexibla arbetsformer, kompetens etc. Nu kan vi jämföra med varandra och kanske lära av lyckade lösningar. Det är en väldigt intressant gruppkonstellation, anser han. Fackliga företrädare, ledningsfolk kryddat med de som jobbar aktivt och driver frågeställningar. Arkivbild M-real Husum.

5 Gemensamma gruppdiskussioner - här SCA Ortvikens Katarina Kolar och Korsnäs Frövis Staffan Orthin - är en del av upplägget under den första nätverksträffen. Ett nätverk som alla gynnas av Sirius ska skapa möjligheter för kontakter och kunskapsöverföring över gränserna. Vi har kommit igång väldigt bra och ligger långt framme om vi kan fortsätta att jobba så här tillsammans, tycker Lars Wåhlstedt från Pappers. Idén är helt fantastisk och gynnar egentligen alla. Det är ju viktigt för våra medlemmar att ha det så bra som möjligt på jobbet. Han menar att alla deltagare i nätverket genom Sirius kan få influenser och goda idéer. Goda lokala projekt sprids och kan utvecklas på hemmaplan. Vi ska ju inte trycka ut något centralt, poängterar han. Angreppssättet gynnar ett utbyte som ger vidgad kompetens. Och kraften i förändringsarbetet blir så mycket större om alla är med på samma linje från början. Inom Sirius möts de olika parterna på arbetsmarknaden i lokala projekt med gemensamma mål. Lars Wåhlstedt ser en möjlighet för de fackliga organisationerna att bli mindre av bevakare och mer initiativrika i arbetet. Vi inom den fackliga rörelsen behöver rent generellt jobba med med förnyelse av arbetsorganisationen, säger han. Gunilla Thor, som är organisationskonsult med en bakgrund bl a inom Skogforsk där hon arbetat med verksamhetsutveckling och förändringsarbete, är en sammanhållande länk som reser runt till de olika bruken. Jag kan vara ett bollplank, bistå med metoder och ge ett utifrån-perspektiv, säger hon. Men det är viktigt att varje bruk initierar och själva driver sina egna projekt. Arbetet måste ske lokalt och verklighetsnära om det ska bli någon utveckling. Kunskapsutbyte Hon ser nätverket inom Sirius som en möjlighet för kunskapsutbyte, värdefull kunskap utvecklas och sprids och nya kontakter skapas. Gunilla Thor har upplevt att förändrings- och förbättringsarbete ofta förknippats med nedskärningar. Här handlar det istället om att stärka konkurrenskraften, poängterar hon. Företagen kan snabbare utveckla och sprida kunskap och arbetsformer som gynnar alla. Det handlar heller inte om intern konkurrens mellan de olika bruken: Konkurrensen ligger på ett globalt plan, anser hon. Företagen kan ta kontakt med varandra för att utveckla idéer som man tagit fram lokalt. Mårten Ericsson, Skogsindustrierna, betonar det lokala initiativet: Kraften i den här typen av förändringsarbete hittar man om många jobbar tillsammans på det enskilda bruket. Där finns kunskapen. Med Sirius som plattform möts drift/underhåll, kollektivanställda/tjänstemän och man jobbar tillsammans. Han ser Sirius nätverk som den arena som kopplar ihop människor som arbetar med arbetsorganisation och att utveckla arbetets innehåll. Sirius kan ge en injektion i arbetet på hemmaplan, nätverksträffarna är toppen på isberget där vi kan lära av varandra, men vardagsarbetet finns fortfarande kvar hemma på bruket.

6 B Sverige porto betalt Riskerna till och från jobbet är också en del av säkerhetskulturen Förebyggande åtgärder och ständiga förbättringar görs för att minska olyckorna i branschen. Bättre processer och säkrare arbetsmiljö är ständigt i fokus. Men vad händer på vägen till jobbet eller när det är dags att gå hem? Olyckor som sker till och från arbetet anmäls som arbetsolycksfall även om de inte ingår i den officiella olycksfallsstatistiken. Margareta Jernelöv Vid en genomgång av år 2008 års olycksfallsstatistik framgår det att utöver de 409 arbetsolyckorna som registrerats, så inträffade 114 färdolyckor på väg till eller från arbetet nästan uteslutande under vinterhalvåret. Färdolyckorna var fler än klämskadorna (99) respektive fallolyckorna (81). En genomgång av 50 färdolyckor i PIA systemet för år 2008 visar att de flesta handlar om att man gåendes halkat på snön eller på en isfläck eller att man cyklat omkull på vintern. Några var mopedolyckor. Olyckor med bil eller krock med vilt var sällsynta. Olyckorna sker hemmavid, på väg till arbetet eller vid själva fabriksområdet. Detta gör att de kan vara svåra att förebygga på ett enkelt sätt. Vi uppmanar ändå företagen att ta upp frågan t ex på era arbetsplatsträffar. Vad kan företaget göra och vad kan individen själv göra för att förebygga halkolyckorna på vintern? Det känns som onödiga olyckor som borde gå att förebygga genom att sätta fokus på dem. Inte sällan medför halkolyckor långvariga besvär för den drabbade. Skador som sker även utanför arbetet faller inom arbetsgivarens anpassnings och rehabiliteringsskyldighet, dvs de arbetslivsinriktade åtgärderna. Att ta sig till och från jobbet på ett säkert sätt är ockå en viktig del av vår säkerhetskultur. En uppenbar åtgärd är att se till att sköta vinterunderhållet på gångvägar, cykelvägar och p-platser i anslutning till fabriksområdet. För individen kan det vara bra att fundera kring den egna färdvägen och säkerheten. Användning av reflexväst, cykelhjälm och att ha vinterdäck på cykeln ökar säkerheten om man cyklar vintertid. När man går minskar halkrisken med skor/stövlar som har grov sula och/eller att man använder broddar. Utslitna gympadojor fungerar inte så bra! Kanske kan t o m motionsstavarna komma till användning som ett stöd på väg till och från arbetet. När det är halt ute måste man också gå försiktigare ä vanligt för att inte halka, vilket medför att man måste ha extra god tid på sig. Diskutera hur ni tänker kring frågorna och hur ni kan minska olyckorna till och från arbetet. Skador till och från arbetet ska anmälas till Försäkringskassan enligt lagen om allmän skadeförsäkring, men ska inte anmälas till Arbetsmiljöverket i distriktet (enligt 2 i Arbetsmiljöförordningen). Arbetsgivarens skyldighet att utreda olycksfall och tillbud gäller endast när skadan sker i arbetet. Säkerhetskultur är också att visa att vi bryr oss om varandras säkerhet även till och från arbetet. Tidnigen Sirius ges ut av Sirius, Skogsindustrins råd för Industriell Utveckling i samverkan. Ansvarig Utgivare: Mårten Ericsson Sirius på nätet: Text: Där inget annan anges, Sven Magnusson Foto: Där inget annan anges, Mårten Ericsson eller Sven Magnusson Hur vill du ha tidningen distribuerad i fortsättningen? Som papperstidning eller via mejl? Gå in på vår hemsida och fyll i dina uppgifter:

Få din egen SIRIUS via epost

Få din egen SIRIUS via epost Tema Kompetensoch utbildning Nr 2 2011 Nyheter från Sirius finns också på www.skogsindustrierna.org/sirius Kompetenscenter skapar lärande mötesplatser i Mönsterås Få din egen SIRIUS via epost Du läser

Läs mer

SAMVERKAN RUNT UTBILDNINGAR. Nu blir det mer fokus på vårt eget behov. Flera bruk med samma behov kan gå samman

SAMVERKAN RUNT UTBILDNINGAR. Nu blir det mer fokus på vårt eget behov. Flera bruk med samma behov kan gå samman Tema: Kompetens- och utbildningsfrågor Nr 1 2016 Nyheter från Sirius finns också på www.industrisirius.se Nu blir det mer fokus på vårt eget behov Flera bruk med samma behov kan gå samman SAMVERKAN RUNT

Läs mer

Nyheter från Sirius finns också på www.skogsindustrierna.org/sirius

Nyheter från Sirius finns också på www.skogsindustrierna.org/sirius Nr 3 2009 SYFTET MED SIRIUS Sirius uppgift är att - i linje med samverkansavtalet - övergripande stödja företagens och medarbetarnas utveckling av kompetens, hälsa, säkerhet, arbetsmiljö, ledarskap och

Läs mer

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth FÖRBÄTTRINGSVÄGEN Verktyg & inspiration för företagets utveckling Helene Kolseth Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets utveckling Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets

Läs mer

Vikten av systematiska utvecklingssamtal

Vikten av systematiska utvecklingssamtal Nr 1 2010 Nyheter från Sirius finns också på www.skogsindustrierna.org/sirius Mattias Ardesjö (till vänster) är skiftgående produktionsledare på Korsnäs Frövi och har ansvar för de BUM-samtal som man nu

Läs mer

NY KARRIÄR FÖR MÅNGA KVINNOR. Mixade grupper skapar kreativitet och flexibilitet. Könsfördelningen i gruvan har blivit en icke-fråga

NY KARRIÄR FÖR MÅNGA KVINNOR. Mixade grupper skapar kreativitet och flexibilitet. Könsfördelningen i gruvan har blivit en icke-fråga Tema: Jämställdhet Mångfald Nr 2 2014 Nyheter från Sirius finns också på www.industrisirius.se Forskaren: Mixade grupper skapar kreativitet och flexibilitet Könsfördelningen i gruvan har blivit en icke-fråga

Läs mer

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA Våga rekrytera smartare! Branschråd VA vill uppmuntra dig att tänka både kreativt och strategiskt vid rekrytering. Det finns väldigt många människor med kunskaper som du inte har råd att bortse ifrån,

Läs mer

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun ÄNGELHOLMS KOMMUN Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Öppenhet Omtanke Handlingskraft Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Personalpolicyn är ett övergripande idé- och styrdokument som gäller

Läs mer

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet!

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet! 1 Vår arbetsplats Kongress 2014 2 Att trivas och utvecklas på jobbet! Arbetsorganisation. Bemanning. Arbetstider. Arbetsmiljö. Rehabilitering. Kompetensutveckling. Trygga anställningar. Jämställdhet. Lönesystem

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Berättelser från att jobba inom skogsindustrin...

Berättelser från att jobba inom skogsindustrin... Berättelser från att jobba inom skogsindustrin... Vad kommer från skogen? Förpackningar, papper, tidningar, magasin, möbler, fönster, blöjor, tuggummi, såpa... Ja listan kan göras lång på produkter som

Läs mer

entre.ssg.se Status I fjol planerade vi för ENTRE I år är ENTRE på plats Nu är det upp till bruken att dra nytta av konceptet

entre.ssg.se Status I fjol planerade vi för ENTRE I år är ENTRE på plats Nu är det upp till bruken att dra nytta av konceptet entre.ssg.se Status I fjol planerade vi för ENTRE I år är ENTRE på plats Nu är det upp till bruken att dra nytta av konceptet Vad är ENTRE Ett koncept för branschgemensam säkerhetsutbildning och certifiering

Läs mer

Hjärnkraft. Systematiskt utvecklingsarbete ökar produktiviteten. en tidning från skogsindustriernas kompetensförsörjningskommitté

Hjärnkraft. Systematiskt utvecklingsarbete ökar produktiviteten. en tidning från skogsindustriernas kompetensförsörjningskommitté Hjärnkraft en tidning från skogsindustriernas kompetensförsörjningskommitté År 2008 Tema: Produktivitet Systematiskt utvecklingsarbete ökar produktiviteten 2015 Hjärnkraft 2015 Människan gör skillnad Inom

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

NätVerkstan Bli medlem i NätVerkstan och du får tillgång till värdefull expertkunskap och ett nätverk av samlade erfarenheter.

NätVerkstan Bli medlem i NätVerkstan och du får tillgång till värdefull expertkunskap och ett nätverk av samlade erfarenheter. NätVerkstan Bli medlem i NätVerkstan och du får tillgång till värdefull expertkunskap och ett nätverk av samlade erfarenheter. Som medlem i IUC Sjuhärads NätVerkstan ingår ditt företag i ett nätverk där

Läs mer

OBS! Kopior papper/filer kan vara ogiltiga, senaste utgåva se Intranet.

OBS! Kopior papper/filer kan vara ogiltiga, senaste utgåva se Intranet. Utgåva: 2 Datum: 2010-09-09 Sida 1(5) Husums fabrik Riskbedömning Riskanalyser I arbetsmiljölagen anges att arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön. Lagen ger ramarna för hur ansvaret skall uppfyllas.

Läs mer

Medarbetaren i Nacka är målinriktad, kompetent och ansvarstagande samt serviceinriktad och stolt över sitt arbete.

Medarbetaren i Nacka är målinriktad, kompetent och ansvarstagande samt serviceinriktad och stolt över sitt arbete. 1 (7).. Personalpolicy Personalpolicyn visar vad arbetsgivaren tycker är viktigt och strävar mot. Genom personalpolicyn vill vi utveckla en framgångsrik verksamhet till fördel för både medarbetare och

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla.

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Arbetsmiljö och SAM Arbetsmiljölagen I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Aktuellt inom SSG och nyckeltal för underhållsverksamhet. Mats Karlsson. Kramfors 2012-10-24 SCOPE-möte

Aktuellt inom SSG och nyckeltal för underhållsverksamhet. Mats Karlsson. Kramfors 2012-10-24 SCOPE-möte Aktuellt inom SSG och nyckeltal för underhållsverksamhet Mats Karlsson Kramfors 2012-10-24 SCOPE-möte 2 SSG STANDARD SOLUTIONS GROUP AB 3 SSG utvecklar, producerar och säljer standardiserade tjänster framtagna

Läs mer

ENGAGEMANGET HAR BLIVIT STÖRRE. Vi samlar allas kunnande i team. Boka redan nu KompetensForum i februari. Nya arbetsformer skapade förändringar:

ENGAGEMANGET HAR BLIVIT STÖRRE. Vi samlar allas kunnande i team. Boka redan nu KompetensForum i februari. Nya arbetsformer skapade förändringar: Tema: Arbetsmiljö, säkerhet och hälsa Nr 3 2014 Nyheter från Sirius finns också på www.industrisirius.se Framtidens kompetens Vi samlar allas kunnande i team Boka redan nu KompetensForum i februari Nya

Läs mer

ALAA ÄR SPRÅKPRAKTIKANT PÅ STORA ENSO

ALAA ÄR SPRÅKPRAKTIKANT PÅ STORA ENSO Tema: Jämställdhet och Mångfald Nr 2 2016 Nyheter från Sirius finns också på www.industrisirius.se ALAA ÄR SPRÅKPRAKTIKANT PÅ STORA ENSO Integration med hjälp av svensk klassiker En öppen inställning till

Läs mer

Sågverksbranchen måste utvecklas i sin helhet

Sågverksbranchen måste utvecklas i sin helhet Sågverksbranchen måste utvecklas i sin helhet Företagen måste öka sin kompetens på alla plan om vi skall ha en möjlighet att möta en allt hårdare internationell konkurrens. Detta gäller för såväl det enskilda

Läs mer

Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagen av Direktionen 010919 Reviderad av Cesam 080214

Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagen av Direktionen 010919 Reviderad av Cesam 080214 Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagen av Direktionen 010919 Reviderad av Cesam 080214 Följande rutiner finns inom Sydskånska gymnasiet för att signaler om fysisk- och psykosocial ohälsa och

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete CHARLOTTA GOTTSCHALK DIEDEN ARBETSMILJÖRÅDGIVARE, SVERIGES BYGGINDUSTRIER SYD

Systematiskt arbetsmiljöarbete CHARLOTTA GOTTSCHALK DIEDEN ARBETSMILJÖRÅDGIVARE, SVERIGES BYGGINDUSTRIER SYD Systematiskt arbetsmiljöarbete CHARLOTTA GOTTSCHALK DIEDEN ARBETSMILJÖRÅDGIVARE, SVERIGES BYGGINDUSTRIER SYD SVERIGES BYGGINDUSTRIER ARBETAR FÖR SÄKRA ARBETSPLATSER Våra arbetsplatser ska vara säkra, trygga

Läs mer

Personalvision Polykemi AB

Personalvision Polykemi AB Personalvision Polykemi AB I ett företag som Polykemi anser vi att teknik står för 30 % och att människan står för 70 % av företagets framgång. Medarbetarna är alltså den viktigaste resursen för att kunna

Läs mer

Personalidé Arvika kommun

Personalidé Arvika kommun Personalidé Arvika kommun Personalidé Kommunens vision Arvika en attraktivare kommun med strategiska mål och strategier beskriver kommunens långsiktiga inriktning och politiska vilja. För att nå vår vision

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder Systematiskt arbetsmiljöarbete Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder Glasklart! Bra arbetsmiljö ger ökad lönsamhet. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete - SAM - ger ökad vinst genom minskade kostnader

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2005-08-23, 79 Reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-28, 107 Reviderat av kommunfullmäktige 2009-04-21, 31 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12,

Läs mer

Välkommen som skyddsombud i Pappers

Välkommen som skyddsombud i Pappers Välkommen som skyddsombud i Pappers Du är nu vald av dina arbetskamrater till ett av de finaste uppdragen som man kan få inom Pappers SKYDDSOMBUD, vi kan bara säga GRATTIS, till uppdraget. Varför då? Du

Läs mer

Vallentuna kommuns värdegrund:

Vallentuna kommuns värdegrund: PERSONALPOLITISKT PROGRAM Fastställt av kommunfullmäktige 1991. Jämställdhet och mångfald reviderat 2000. Avsnitt "Lön - belöning" reviderat 2001 Reviderat av Kommunstyrelsens arbetsutskott i januari 2007

Läs mer

En liten folder om Lanseringskampanjen

En liten folder om Lanseringskampanjen En liten folder om Lanseringskampanjen 2011 Lanseringskampanjen 2011 Den 5 september 2011 drar hela förbundet igång en historisk satsning där vi med 2012-målen och våra nio åtgärdspunkter i ryggen ska

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Hållbart arbete. så utvecklar vi arbetet

Hållbart arbete. så utvecklar vi arbetet Hållbart arbete så utvecklar vi arbetet Hållbart arbete en överlevnadsfråga IF Metall utgår ifrån att arbetsorganisationen är nyckeln till utveckling. Att utveckla både produktion och arbetsuppgifter är

Läs mer

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE Studenter behöver relevanta extrajobb på schyssta villkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom 10 år PLUGGJOBB

Läs mer

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron?

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Av Ronny Brandqvist Sida 1 av 19 Lean är INTE ett statiskt tillstånd Sida 2 av 19 Hur kan det se ut? Attityder,

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Lysekils kommuns Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2016-12-15, 197 För revidering ansvarar: För ev. uppföljning och

Läs mer

Vad skulle chefen säga...

Vad skulle chefen säga... Vad skulle chefen säga... Vi ser det så här; när du tillåts vara dig själv blir det roligare att jobba. Och nöjda medarbetare gör för det mesta ett bättre jobb. Arbetet och arbetsplatsen blir attraktivare

Läs mer

IF Metalls 5 arbetsmiljöutmaningar 2011 2014

IF Metalls 5 arbetsmiljöutmaningar 2011 2014 IF Metalls 5 arbetsmiljöutmaningar 2011 2014 1 IF Metalls handlingslinjer En arbetsmiljö för hållbara, trygga och utvecklande jobb Arbetsmiljöarbetet är en viktig del i det hållbara arbetet. En god arbetsmiljö

Läs mer

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling p e r s o n a l p o l i c y Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling Vår personalpolicy Att bygga och utveckla ny kunskap ställer särskilda krav

Läs mer

Förbättringskompetens/mognad

Förbättringskompetens/mognad /mognad En fullständigt ovetenskaplig analys baserad på ett antal års erfarenhet av svensk industri Av Ronny Brandqvist QDC Förbättringskonsult AB Kännetecken: -Kortsiktigt tänkande -Accepterar vissa förluster,

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Våld och hot på jobbet. kartlägg riskerna

Våld och hot på jobbet. kartlägg riskerna Våld och hot på jobbet kartlägg riskerna Förebygg våld och hot i arbetsmiljön. Det går att skydda sig mot våld och hot i arbetet. Broschyren bygger på Arbetsmiljöverkets regler Våld och hot i arbetsmiljön

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

SSG ENTRE. Säkerhetsutbildning för industrins entreprenörer

SSG ENTRE. Säkerhetsutbildning för industrins entreprenörer SSG ENTRE Säkerhetsutbildning för industrins entreprenörer Syfte och mål Branschgemensam, enhetlig säkerhetsutbildning för entreprenörer/ue Kostnadseffektivisering Kvalitetsförbättring av industrins säkerhetsutbildning

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

Professionellt har det gett nya kontakter och framförallt kunskaper i de ämnen som avhandlas.

Professionellt har det gett nya kontakter och framförallt kunskaper i de ämnen som avhandlas. Dags att nätverka Svensk Byggtjänst har tagit fram ett program med nätverksträffar med syfte att hjälpa unga (under 30 år) talanger till en bra start i yrkeslivet. Idén är att erbjuda den senaste kunskapen

Läs mer

Workshop SSG Säkerhetskonferens 2013

Workshop SSG Säkerhetskonferens 2013 Workshop SSG Säkerhetskonferens 2013 1 (10) Sida Johan Jag heter Johan och jag arbetar med säkerhets- och brandskyddsfrågor på SSG, Svenska Stålgruvan AB. Jag träffade en del av er förra året på konferensen

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Dagordningens punkt 20 Handlingslinjer. Förbundsstyrelsens förslag till handlingslinjer

Dagordningens punkt 20 Handlingslinjer. Förbundsstyrelsens förslag till handlingslinjer Förbundsstyrelsens förslag till handlingslinjer Handlingslinjernas syfte är att formulera mål och strategier inom viktiga områden för IF Metall. Inom varje område anges konkreta mål och inriktningar för

Läs mer

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE Samverkan FAS VÄRDEGRUND Kommunens värdegrund är ett förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör i vårt arbete. Alla ska behandlas rättvist, våra relationer ska kännetecknas av öppenhet och gott bemötande.

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svensk industri har stor betydelse för vår samhällsekonomi och hög teknisk kompetens är viktig för svensk tillväxt.

Läs mer

Medarbetarskap i Umeå kommun. Vi tar ansvar och visar engagemang för det egna och det gemensamma uppdraget

Medarbetarskap i Umeå kommun. Vi tar ansvar och visar engagemang för det egna och det gemensamma uppdraget Medarbetarskap i Umeå kommun Vi tar ansvar och visar engagemang för det egna och det gemensamma uppdraget Inledning Vi som arbetar i Umeå kommun har ett viktigt uppdrag: att bidra till ett gott liv i Umeå

Läs mer

KFS ett tryggt val. a r b e t s giva r or ga nis at ione n f ör s a m hä l l s nyt t iga f ör e ta g

KFS ett tryggt val. a r b e t s giva r or ga nis at ione n f ör s a m hä l l s nyt t iga f ör e ta g KFS ett tryggt val K F S a r b e t s giva r or ga nis at ione n f ör s a m hä l l s nyt t iga f ör e ta g 5 goda skäl att vara medlem i KFS Är du arbetsgivare i ett samhällsnyttigt företag? Har du det

Läs mer

Du som är yrkesutövare. Så kan du bidra till att ställa om till personcentrerad vård

Du som är yrkesutövare. Så kan du bidra till att ställa om till personcentrerad vård Du som är yrkesutövare i vården Så kan du bidra till att ställa om till personcentrerad vård Våga prova Så kan du bidra till att ställa om till personcentrerad vård B SVERIGE PORTO BETALT Personcentrerad

Läs mer

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet?

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. Målet med samverkansavtalet är en väl fungerande verksamhet med hög delaktighet från medarbetarna i vardagsfrågor och en god relation mellan

Läs mer

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels Välkommen som skyddsombud Skyddsombuden har verkat i över 100 år med att förbättra arbetsmiljön i Sverige. En bra arbetsmiljö kräver både samverkan och

Läs mer

Säkerhetskultur i Skanska Sverige

Säkerhetskultur i Skanska Sverige Säkerhetskultur i Skanska Sverige 29 oktober 2008 Säkerhetskultur i Skanska Sverige 29 oktober 2008 Det här är vad vi gör Vi utvecklar, bygger och underhåller den fysiska miljön för människor att bo, arbeta

Läs mer

Hur arbetar vi med vår värdegrund? Praktiska tips och övningar.

Hur arbetar vi med vår värdegrund? Praktiska tips och övningar. Till dig som är chef Hur arbetar vi med vår värdegrund? Praktiska tips och övningar. Vilja och våga på jobbet Vår värdegrund pekar ut riktningen framåt i det stora, men kan också vara till hjälp i det

Läs mer

Välkommen till Migrationsverket och en presentation av vårt arbetssätt Värde för alla, 2013-04-09

Välkommen till Migrationsverket och en presentation av vårt arbetssätt Värde för alla, 2013-04-09 Välkommen till Migrationsverket och en presentation av vårt arbetssätt Värde för alla, 2013-04-09 Dag Eliasson, inköps- och upphandlingschef Björn Andrén, inköps- och upphandlingsstrateg Syftet med dagens

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksamheten. Personalpolitiken är ett medel för att uppnå Huddinge

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Gällande från och med 2011-04-01 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter... 3 Åtagande... 3 Samverkansgruppen det representativa inflytandet... 4 Arbetsplatsträffen

Läs mer

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställnings taganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksam heten. Personal politiken är ett medel för att uppnå

Läs mer

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Ett vägledningsdokument till Arbetsmiljöverkets mallverktyg Startpaket SAM, som bygger på föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete,

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

Social investeringsfond

Social investeringsfond En efterfrågad fördjupning Social investeringsfond Grundtanken är att skapa ekonomiskt utrymme för förebyggande insatser som bidrar till att reducera framtida kostnader för utanförskap Värdet av en god

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET

HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET Utvecklingssamtalet är en årlig strukturerad dialog mellan chef och medarbetare med fokus på medarbetarens arbetsuppgifter, uppdrag, arbetsmiljö och kompetensutveckling.

Läs mer

Kommunicera och nå dina mål. Kommunikationsstrategi 2013-2016

Kommunicera och nå dina mål. Kommunikationsstrategi 2013-2016 Kommunicera och nå dina mål Kommunikationsstrategi 2013-2016 Lyssna och prata för att nå målen Östersunds kommun har tagit fram en kommunikationsstrategi som sträcker sig från 2013 till 2016. Den här foldern

Läs mer

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor dialog delegera tydlighe humor besluta stöd lojal kommunice feedback bemötande motivera rättvis tillåtande lyhörd delaktighet inkluderande ansvar närvaro tydlighet samarbete närvarande förtroende vision

Läs mer

Introduktion till systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) Introduktion

Introduktion till systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) Introduktion DEL 1: Introduktion till systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) Modulen inleds med det övergripande målet för modul 1 och en innehållsförteckning över utbildningens olika delar. Börja med att sätta ramarna

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

ENGAGEMANG SKAPAR FRAMGÅNG

ENGAGEMANG SKAPAR FRAMGÅNG Tema: Ledarskap och medarbetarskap Nr 4 2015 Nyheter från Sirius finns också på www.industrisirius.se Dags igen för Kompetensforum Bra klimat på jobbet då lyfter idéerna ENGAGEMANG SKAPAR FRAMGÅNG 1 KRÖNIKA:

Läs mer

Naturvetenskaps- och tekniksatsningen. Företag som lärmiljö

Naturvetenskaps- och tekniksatsningen. Företag som lärmiljö Företag som lärmiljö Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om tekniken i vardagen och förtrogenhet med ämnets specifika uttrycksformer och begrepp. Undervisningen

Läs mer

Kompetenslyftet ehälsa

Kompetenslyftet ehälsa Kompetenslyftet ehälsa Januari 2011 december 2013 Slutrapport Ann-Marie Bönström, Projektledare Bakgrund Användning av IT-stöd inom hälso- och sjukvården har under de senaste åren ökat mycket snabbt och

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

Ny som företrädare 1

Ny som företrädare 1 Ny som företrädare 1 2 Välkommen som företrädare i Ledarna! Du som är företrädare i Ledarna har ett mycket viktigt uppdrag. Det är du som är Ledarnas förlängda arm ute på arbetsplatsen och har fått förtroendet

Läs mer

Arbetsmiljöprogram

Arbetsmiljöprogram PROGRAM 1 (8) INLEDNING I Regionplanen för perioden -2019 framgår det att regionen ska utvecklas som arbetsplats med ledarskap och medarbetarskap som proaktivt påverkar arbetsmiljön i positiv riktning

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija,

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija, Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Ksenija, Genomgående mycket bra svar. Väl genomtänkta resonemang kring fackliga grundtankar såväl som bra koll på regelverket. Du hade bara ett par smärre missar

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV GRUPPDISKUSSIONER

SAMMANSTÄLLNING AV GRUPPDISKUSSIONER SAMMANSTÄLLNING AV GRUPPDISKUSSIONER Flera frågor kring Nya Visit Dalarna diskuterades kring borden under Up to Date. Vad krävs av oss i Dalarna för att vi ska fördubbla omsättningen till 2020? Dalarna

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från kommunstyrelsen till kommundirektören

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från kommunstyrelsen till kommundirektören Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från kommunstyrelsen till kommundirektören Innebörden av att fördela arbetsmiljöuppgifter Huvudansvaret för arbetsmiljön vilar på arbetsgivaren. Det är arbetsgivarens

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs mer

INBJUDAN TILL STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE

INBJUDAN TILL STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE INBJUDAN TILL STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE Oskarshamn och Mönsterås 19-20 oktober 2011 Välkommen till Skogsindustriernas fortbildning för studie- och yrkesvägledare Skogsindustrierna och Södra arrangerar

Läs mer

Skyddsombudet en arbetskamrat och facklig kompis

Skyddsombudet en arbetskamrat och facklig kompis Ditt skyddsombud Skyddsombudet en arbetskamrat och facklig kompis Ligger du vaken om nätterna och grubblar över hur skyddsombudet har det? Inte det? Byggnads vet i alla fall att många skyddsombud funderar

Läs mer

Medarbetarsamtal Chefer och medarbetare

Medarbetarsamtal Chefer och medarbetare Medarbetarsamtal Chefer och medarbetare Chef / ledarsansvar STEG 1: ORGANISERA STEG 2: FÖRBEREDA STEG 3: GENOMFÖRA STEG 4: UTVÄRDERA STEG 5: FÖLJA UPP Medarbetaransvar Medarbetarsamtal på LiU Medarbetarsamtalet

Läs mer

Avlösning som anhörigstöd

Avlösning som anhörigstöd Avlösning som anhörigstöd Viktiga faktorer som styr när anhöriga ska ta beslut om avlösning Pia Rylander och 2015-05-13 Arbetet har genomförts med hjälp av Utvärderingsverkstaden på FoU Sjuhärad Innehåll

Läs mer

Vad kallar man de viktigaste orsakerna till lönsammare företag? Anita och Björn till exempel.

Vad kallar man de viktigaste orsakerna till lönsammare företag? Anita och Björn till exempel. Vad kallar man de viktigaste orsakerna till lönsammare företag? Anita och Björn till exempel. Vad som gör företag framgångsrika är inte alltid det du tror. Visst är det viktigt med affärsplaner, distributionsmodeller

Läs mer