Den uthålliga kapitalismen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Den uthålliga kapitalismen"

Transkript

1 hans sjögren Den uthålliga kapitalismen Bolagsstyrningen i Astra, Stora Kopparberg och Svenska Tändsticksaktiebolaget Andra upplagan SNS Förlag

2 SNS Förlag Box Stockholm Telefon: Telefax: E-post: SNS är en oberoende ideell förening som genom forskning, möten och bokutgivning bidrar till att ledande beslutsfattare i politik, offentlig förvaltning och näringsliv kan fatta välgrundade beslut baserade på vetenskap och saklig analys.! Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen! Kopiering, utöver lärares rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt Bonusavtal, är förbjuden. Den uthålliga kapitalismen Bolagsstyrningen i Astra, Stora Kopparberg och Svenska Tändsticksaktiebolaget Hans Sjögren Andra upplagan Första tryckningen 2005 och 2012 Författaren och SNS Förlag Sättning och grafisk form: RPform Omslag: Patrik Sundström Omslagsillustration: Marcus Wallenberg ( ) och Jacob Wallenberg ( ). Stiftelsen för Ekonomisk Historisk Forskning inom Bank och Företagande. Tryck: ScandBook AB, Falun 2012 ISBN

3 Innehåll förord 9 förord till andra upplagan 11 Del I 1. introduktion 15 Bolagsstyrning 16 En eller flera intressenter? 22 Företagsstruktur och bolagsstyrning 32 Diversifiering och konglomerat 34 Bolagsstyrning inom svenskt näringsliv 43 Kunskapslucka 48 Strategiska processer 50 Astras expansion under hotet om förstatligande 52 Bergslagets satsning i Nova Scotia 53 STAB:s divisionalisering och diversifiering 54 Noter 56 Del II Astra 2. finansieringsbehov och ägarspridning 61 Bolagets ägare 63 Styrelsens sammansättning och kompetens 72 Aktieägarvärde kontra konsolidering 82 Två verkställande direktörer på femtio år 86 Kvalificerad för ordförandeskap 90 Ständig förnyelse med samma ägare 95 Noter 96

4 3. socialiseringshotet 100 Diversifiering till högt pris 104 Utlandsetablering och köp av konkurrenter 106 Utredningar med större utfall 113 Motståndet och strategierna består 119 Nya privata och statliga bolag 124 Kring partikongressen Högervindar och strategibyte 139 Slutsats 146 Noter 149 Del III Stora Kopparbergs Bergslags Aktiebolag 4. växande ägarinflytande 157 Styrelsens sammansättning och kompetens 159 Åldersfixering 179 Bruksdisponenter 183 Strukturkris 193 Noter investeringarna i nova scotia, kanada 199 Planering under beslutsvånda Hjälp med finansiering genom partnerskap 219 Byggstart, färdig fabrik och stora förluster Bygga ut eller lägga ned, köpa ut eller sälja av? 233 Karl Clausen begär avsked 241 Ledningsskifte och utbyggnad Skatte-, ägar- och ledningsproblematik inför beslut Inkörningsproblem och nytt tidningspappersbruk ( ) 256 Förbättrat resultat under fortsatt kunskapsöverföring Slutsats 275 Noter 280

5 Del IV Svenska Tändsticksaktiebolaget 6. i spåren av kreugerkraschen 291 s t a b under andra världskriget 296 Förändringar i ägarkapitalet 300 Koncentration av ägandet 303 Trotjänare avgår men internationell profil består 311 Täta byten på vd-posten 316 Noter diversifiering och divisionalisering 320 Nyorientering och stora företagsförvärv Nya förhandlingar med Åkerlund & Rausing 333 Förvärvsvåg 343 Omorganisation och ledningsskifte Ny division, styrinstrument och personal 358 Riskfylld expansion under oklar arbetsfördelning Expansion genom förvärv 378 Fortsatt oklar rollfördelning 386 Fördubblad omsättning till högt pris 393 Oenighet kring hur vinsten skall fördelas 407 Slutsats 414 Noter 419 Del V 8. sammanfattning med komparativ analys 429 Förändringstrycket i svensk industri under tillväxtperioden Responderande bolagsstyrning 435 Astra 436 Bergslaget 439 Svenska Tändsticksaktiebolaget 441

6 Skillnader och likheter 444 Mer än bara uthållig? 451 Slutord 462 Noter 464 appendix. kommentar till källmaterial 467 referenser 473 register 481 ehff:s skriftserie 492

7 Förord Imaj 2001 fick jag uppdraget från Institutet för ekonomiskhistorisk forskning (ehf) vid Handelshögskolan i Stockholm att på vetenskaplig grund undersöka företagarverksamhetens drivkrafter och mål i svenskt näringsliv under tillväxtåren efter andra världskrigets slut till mitten av 1970-talet, med särskild uppgift att studera bolagsstyrningsfunktionen i ett antal storföretag inom den s.k. Wallenberggruppen. Valet föll på Astra, Stora Kopparbergs Bergslags Aktiebolag och Svenska Tändsticksaktiebolaget. Intresset för bolagsstyrning grundlades under doktorandåren och har därefter underhållits genom studier av finansiella kriser, konkurser samt fallstudier av finansiella och icke-finansiella företag. Intresset för ägarmakt och ledningsansvar blev knappast mindre under projektets gång, då ett antal s.k. företagsskandaler på bägge sidor om Atlanten drog till sig medial uppmärksamhet, ekonomisk-politisk debatt och statliga ingripanden. I kölvattnet av händelserna aktualiserades behovet av perspektiv på dagens bolagsstyrning och en fördjupad förståelse av förhållandet mellan tillväxt, institutioner och ledarskap. Flera personer har bidragit till bokens tillkomst och innehåll. Håkan Lindgren har genom sitt starka engagemang för empirisk forskning med teoretisk och samhällelig relevans visat på intressanta forskningsvägar. Därutöver har jag haft förmånen att kunna diskutera lösa idéer och manusförslag i en referensgrupp bestående av Rolf H. Carlsson, Lennart Hagelin, Mats Larsson, Ragnhild Lundström, Göran B. Nilsson, Ulf Olsson och Anders Perlinge. Vid seminarier och möten har ytterligare personer generöst lämnat bidrag som väsentligt påverkat bo- 9

8 den uthålliga kapitalismen kens slutgiltiga form och innehåll. Ett särskilt tack går till Bo Berggren, Ingemund Hägg, Daniel Nyberg, Sven-Erik Sjöstrand och Fredrik Tell. Lars Frostman, Peter Sjöstrand och Sven Sundling har dessutom lämnat ovärderliga bidrag i samband med insamling och bearbetning av fakta. Arkivarbetet har avsevärt underlättats efter hjälp från Elke Frölander, Sture Kristiansson, Olle Nordqvist, Ingalill Nyqvist och Anders Perlinge. Projektet har finansierats av Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond. Linköping och Stockholm i mars 2005 Hans Sjögren 10

9 Förord till andra upplagan Syftet med denna bok är att förmedla kunskap och förståelse av bolagsstyrning. Fokus ligger på hur ägare, styrelse och ledning i tre storföretag agerat för att skapa industriell förnyelse och ekonomiskt värde. Boken presenterades i sin första upplaga 2005 och har sedan dess använts som kursbok på ekonomutbildningar och som referenslitteratur i uppsatser och doktorandstudier. I ekonomutbildningen vid Linköpings universitet har den använts som underlag för fallstudier och uppsatsseminarier, med en uppföljning av företagens strategiska vägval och händelser efter bokens sista undersökningsår. Dessutom har den rönt intresse bland personer verksamma inom nordiskt näringsliv. Derivat av boken, med tillägg och fördjupningar, är publicerade i två antologier och en internationell tidskrift. Denna upplaga har kompletterats med en genomgång av olika synsätt på bolagsstyrning, hämtade från den internationella litteraturen. Detta tillägg känns väsentligt, inte minst pedagogiskt, eftersom läsaren skall kunna placera in den svenska bolagsstyrningens praktik i ett internationellt perspektiv. Denna genomgång av den finansteoretiska modellen respektive intressentmodellen återfinns i introduktionskapitlet i del I av boken. Utökningen har också föranlett referenser till ny forskningslitteratur. Det är min förhoppning att den nya upplagan av Den uthålliga kapitalismen skall vinna uppskattning hos dig som läsare. Linköping och Stockholm i november 2011 Hans Sjögren 11

rekrytering av koncernstyrelser

rekrytering av koncernstyrelser rekrytering av koncernstyrelser sven-erik sjöstrand pernilla petrelius rekrytering av koncernstyrelser Nomineringsförfaranden och styrelsesammansättning med fokus på kvinnors ställning och möjligheter

Läs mer

ARKIVÖVERSIKT ANDERS PERLINGE

ARKIVÖVERSIKT ANDERS PERLINGE ARKIVÖVERSIKT STIFTELSEN FÖR EKONOMISK HISTORISK FORSKNING INOM BANK OCH FÖRETAGANDE OCH ARKIVEN VID STOCKHOLMS ENSKILDA BANK, 1856-1971 ANDERS PERLINGE Stockholms Enskilda Banks historiska arkiv utgör

Läs mer

myndigheten för Kulturanalys Årsredovisning 2011

myndigheten för Kulturanalys Årsredovisning 2011 myndigheten för Kulturanalys Årsredovisning 2011 Postadress: Box 120 30 102 21 Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 20, 6 tr Telefon: 08-528 020 00 E-post: info@kulturanalys.se Webbplats: www.kulturanalys.se

Läs mer

framtidens tjänstepensioner

framtidens tjänstepensioner framtidens tjänstepensioner Michael Møller Niels Christian Nielsen Framtidens tjänstepensioner SNS FÖRLAG SNS Förlag Box 5629 114 86 Stockholm Telefon: 08-507 025 00 Telefax: 08-507 025 25 order@sns.se

Läs mer

NBER RAPPORTENII. Att reformera välfärdsstaten. Amerikanskt perspektiv på den svenska modellen. sns förlag

NBER RAPPORTENII. Att reformera välfärdsstaten. Amerikanskt perspektiv på den svenska modellen. sns förlag sns förlag NBER RAPPORTENII Att reformera välfärdsstaten redaktion Richard B. Freeman Birgitta Swedenborg Robert Topel Amerikanskt perspektiv på den svenska modellen att reformera välfärdsstaten NBER NBERrapprten

Läs mer

Sista fracken inga fickor har

Sista fracken inga fickor har Sista fracken inga fickor har Filantropi och ekonomisk tillväxt Pontus Braunerhjelm & Göran Skogh [red.] Den sista fracken... 04-02-18 13.25 Sida 1 SISTA FRACKEN INGA FICKOR HAR Den sista fracken... 04-02-18

Läs mer

Göran Cars Thomas Kalbro Hans Lind NYA REGLER. för ökat BOSTADSBYGGANDE. och bättre INFRASTRUKTUR. Logotyp C. SNS Förlag

Göran Cars Thomas Kalbro Hans Lind NYA REGLER. för ökat BOSTADSBYGGANDE. och bättre INFRASTRUKTUR. Logotyp C. SNS Förlag Göran Cars Thomas Kalbro Hans Lind NYA REGLER för ökat BOSTADSBYGGANDE och bättre INFRASTRUKTUR drat 16 x 16 mm, samt röda. tgår texten Förlag Logotyp C C SNS Förlag NYA REGLER FÖR ÖKAT BOSTADSBYGGANDE

Läs mer

REVISIONENS ROLL I BOLAGSSTYRNINGEN

REVISIONENS ROLL I BOLAGSSTYRNINGEN 35 C Bino Catasús Niclas Hellman Christopher Humphrey C SNS Förlag kvadrat 16 x 16 mm ad, samt röda. a utgår texten Förlag Logotyp C REVISIONENS ROLL I BOLAGSSTYRNINGEN REVISIONENS ROLL I BOLAGSSTYRNINGEN

Läs mer

Företaget från insidan

Företaget från insidan YLVA HASSELBERG, TOMAS MATTI & TOM PETERSSON Företaget från insidan VD-korrespondens och den historiska fiiretagsforskningen Företagsarkiv har alltid haft en stor betydelse for den ekonomisk-historiska

Läs mer

De svenska forskningsinstituten

De svenska forskningsinstituten De svenska forskningsinstituten företagsnytta på internationella kunskapsoch kompetensmarknader Dan Hjalmarsson, Maria Lundberg, SWECO EuroFutures AB KK-stiftelsen, 2008 De värderingar och slutsatser som

Läs mer

Skogen-inlaga_Layout 1 2010-03-03 12.18 Sida 1. kampen om skogen

Skogen-inlaga_Layout 1 2010-03-03 12.18 Sida 1. kampen om skogen Skogen-inlaga_Layout 1 2010-03-03 12.18 Sida 1 kampen om skogen Skogen-inlaga_Layout 1 2010-03-03 12.18 Sida 2 Skogen-inlaga_Layout 1 2010-03-03 12.18 Sida 3 Kampen om skogen koka, såga, bränna eller bevara?

Läs mer

Globaliseringen och den svenska ägarmodellen

Globaliseringen och den svenska ägarmodellen Globaliseringen och den svenska ägarmodellen Magnus Henrekson Ulf Jakobsson Underlagsrapport nr 19 till Globaliseringsrådet Vi tackar Johan Egebark för assistentarbete och Helena Svaleryd, Johan Fall,

Läs mer

Lyckas som eventplanerare

Lyckas som eventplanerare Lyckas som eventplanerare Modul 7: Bonus: En färdig affärsplan för ett eventföretag att utgå ifrån Holger Wästlund 1 Denna affärsplan är utgiven av: Tipsförlaget e-post: holger@wastlund.com telefon: 08

Läs mer

Tänk längre En kvalitativ studie om långsiktigt fastighetsägande

Tänk längre En kvalitativ studie om långsiktigt fastighetsägande Tänk längre En kvalitativ studie om långsiktigt fastighetsägande Kandidatuppsats & Magisteruppsats i Företagsekonomi Extern redovisning Vårterminen 2012 Handledare: Professor Thomas Polesie Författare:

Läs mer

ENKLA REGLER, SVÅRA TIDER

ENKLA REGLER, SVÅRA TIDER ENKLA REGLER, SVÅRA TIDER Konjunkturrådets rapport E N K L A R E G L E R, SVÅRA TIDER behöver stabiliserings- politiken förändras? 2012 Anders Vredin (ordf.) Martin Flodén Anna Larsson Morten O. Ravn

Läs mer

konkurrensens konsekvenser

konkurrensens konsekvenser konkurrensens konsekvenser Laura Hartman (red.) Konkurrensens konsekvenser Vad händer med svensk välfärd? SNS FÖRLAG SNS Förlag Box 5629 114 86 Stockholm Telefon: 08-507 025 00 Telefax: 08-507 025 25

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

Avskaffandet av revisionsplikten

Avskaffandet av revisionsplikten Avskaffandet av revisionsplikten En studie om faktorer som påverkar valet att behålla respektive avstå från revision Författare: Anna Holmström Paula Westin Handledare: Margareta Paulsson Student Handelshögskolan

Läs mer

EKONOMI FÖR CHEFER EKONOMI FÖR CHEFER MIKAEL CARLSON JONAS BERNHARDSSON BERNHARDSSON CARLSON. Är du chef? Har du ett ekonomiskt ansvar?

EKONOMI FÖR CHEFER EKONOMI FÖR CHEFER MIKAEL CARLSON JONAS BERNHARDSSON BERNHARDSSON CARLSON. Är du chef? Har du ett ekonomiskt ansvar? 144s Holmen ideal volym 100gr bulk 1,4 rygg = 14 mm Är du chef? Har du ett ekonomiskt ansvar? Ekonomi för chefer är en praktisk och lättöverskådlig bok för dig som har ett affärsekonomiskt ansvar. Den

Läs mer

Revisionspliktens avskaffande för mindre aktiebolag Revisionsbyråernas syn på verksamheten efter avskaffandet

Revisionspliktens avskaffande för mindre aktiebolag Revisionsbyråernas syn på verksamheten efter avskaffandet Högskolan i Halmstad Sektionen för Ekonomi & Teknik Ekonomprogram, Valfritt ekonomiskt program Revisionspliktens avskaffande för mindre aktiebolag Revisionsbyråernas syn på verksamheten efter avskaffandet

Läs mer

Små aktiebolag + Revision = Ett måste vid kreditärenden?

Små aktiebolag + Revision = Ett måste vid kreditärenden? Institutionen för Ekonomi Sara Karlström Maria Lövgren Små aktiebolag + Revision = Ett måste vid kreditärenden? Examensarbete 10 poäng Ekonomiprogrammet Datum/Termin: VT 2007 Handledare: Dan Nordin Examinator:

Läs mer

DEN SVENSKA SKULDEN. Inlaga 2015.indd 1 2014-12-17 11:02

DEN SVENSKA SKULDEN. Inlaga 2015.indd 1 2014-12-17 11:02 DEN SVENSKA SKULDEN Inlaga 2015.indd 1 2014-12-17 11:02 Inlaga 2015.indd 2 2014-12-17 11:02 Konjunkturrådets rapport 2015 DEN SVENSKA SKULDEN Peter Englund (ordförande) Bo Becker Torbjörn Becker Marieke

Läs mer

Mediebilden av kvinnliga chefer i svenskt näringsliv

Mediebilden av kvinnliga chefer i svenskt näringsliv MARIA EDSTRÖM Mediebilden av kvinnliga chefer i svenskt näringsliv SNS FÖRLAG mediebilden av kvinnliga chefer i svenskt näringsliv maria edström mediebilden av kvinnliga chefer i svenskt näringsliv sns

Läs mer

Chefsarbetets etik. sns förl ag

Chefsarbetets etik. sns förl ag Chefsarbetets etik sns förl ag sns Förlag Box 5629 114 86 Stockholm Telefon: 08-507 025 00 Telefax: 08-507 025 25 order@sns.se www.sns.se sns är en oberoende ideell förening som genom forskning, möten

Läs mer

MPA MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Stockholms universitet

MPA MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Stockholms universitet MPA MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Stockholms universitet Företagsekonomiska institutionen Välkommen till stockholms universitet MPA VID Stockholms universitet en överblick Ny utbildning i Sverige. Ges

Läs mer

va r f ör f ou? Inlaga - skarp.indd 1 Inlaga - skarp.indd 1 07-11-13 13.48.36 07-11-13 13.48.36

va r f ör f ou? Inlaga - skarp.indd 1 Inlaga - skarp.indd 1 07-11-13 13.48.36 07-11-13 13.48.36 varför fou? Inlaga - skarp.indd 1 07-11-13 13.48.36 Inlaga - skarp.indd 2 07-11-13 13.48.39 patrik gustavsson tingva ll (r ed.) Varför FoU? Hur dagens internationella företag bedriver sin forskning och

Läs mer

MILJÖ, ARBETE OCH KAPITAL

MILJÖ, ARBETE OCH KAPITAL MILJÖ, ARBETE OCH KAPITAL Skarpt la ge 2011.indd 1 10-12-29 11.14.07 Skarpt la ge 2011.indd 2 10-12-29 11.14.07 Konjunkturrådets rapport M i l j ö, a r b e t e och kapital d a g s f ö r n ya samhällskontrakt

Läs mer

Klusterdynamik och design

Klusterdynamik och design School of Business STOCKHOLMS UNIVERSITET Magisteruppsats 10 p Hösten 2003 Handledare: Lisbeth Svengren Holm Klusterdynamik och design Etablering av industridesign i life science klustret i Stockholm/Uppsala

Läs mer

Arbetsrapport. Omvärldsanalysens olika element R2004:004. Anders Östhol Aurora Pelli

Arbetsrapport. Omvärldsanalysens olika element R2004:004. Anders Östhol Aurora Pelli Arbetsrapport R2004:004 Omvärldsanalysens olika element Anders Östhol Aurora Pelli Omvärldsanalysens olika element Anders Östhol och Aurora Pelli ITPS, Institutet för tillväxtpolitiska studier Studentplan

Läs mer

FÖRETAGSFÖRVÄRV en fallstudie av tre bankers förvärv

FÖRETAGSFÖRVÄRV en fallstudie av tre bankers förvärv FÖRETAGSFÖRVÄRV en fallstudie av tre bankers förvärv Rateb Nori SLU, Institutionen för ekonomi Examensarbete Nr 514 Företagsekonomi Uppsala, 2008 D-nivå, 30 högskolepoäng ISSN 1401-4084 ISRN SLU-EKON-EX-No

Läs mer