Tjänstespecifikation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänstespecifikation"

Transkript

1 1(47) Tjänstespecifikation för Anvisningstjänst som del av Svensk e-legitimation

2 2(47) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING Tjänsten i sitt sammanhang Syfte Mål Förväntade effekter Styrande förutsättningar Avgränsningar FUNKTIONELL BESKRIVNING Sammanfattning Arkitektur och ingående funktioner Central anvisning Lokalt integrerad anvisning Beskrivning av funktioner JavaScript för anvisning Anvisningsfeed Funktion för hantering av användarstatus Webbsida med gränssnitt för val av legitimeringstjänst BESKRIVNING AV GRÄNSSNITT Tekniska gränssnitt Standarder och profiler Gränssnitt för integration med Anvisningstjänsten JavaScript API Grafiska gränssnitt Gränssnitt vid visning av alla valbara legitimeringstjänster Gränssnitt med föreslaget förval Gränssnitt vid Single Sign On Hantering av tillitsnivåer och kategorier Informationsspridning FUNKTIONELLA KRAV Anvisningstjänstens funktioner Protokollstöd enligt IdpDisco JavaScript för anvisning Anvisningsfeed Hantering av användarstatus Anvisningstjänstens användargränssnitt ICKE FUNKTIONELLA KRAV Säkerhets- och tillgänglighetskrav Verifiering av metadata Krav på administration och kontroll Loggar Administration och konfigurering... 32

3 3(47) Krypterad kommunikation Tillförlitlig tid Tillgänglighet Integrationsdokumentation KRAV PÅ UTVECKLING Uppdateringar av funktionalitet och felrättningar Bakåtkompatibla uppdateringar Bakåtinkompatibla förändringar Framtida metoder för anvisning Account Chooser INFORMATIONSMODELL Legitimeringstjänster (Identity Providers) E-tjänster (Service Providers) ANVÄNDNINGSFALL OCH SEKVENSDIAGRAM Användare autentiseras mot e-tjänst Användare avbryter val av legitimeringstjänst Anvisningstjänstens roll vid Single Sign On Generell Single Sign On Single Sign On med passiv Anvisningstjänst E-tjänsten kräver autentisering av användaren Sömlös inloggning mellan e-tjänster REFERENSER Normativa referenser... 46

4 4(47) 1 INLEDNING 1.1 TJÄNSTEN I SITT SAMMANHANG En Anvisningstjänst, eller Discovery Service, har som sitt syfte att avlasta de enskilda e-tjänsterna (Service Providers, SP) inom federationen från att själva implementera stöd för hur användare väljer legitimeringstjänst (Identity Provider, IdP) för autentisering. Genom att en Anvisningstjänst finns tillgänglig inom federationen kan e-tjänster styra sina användare dit för val av legitimeringsmetod (eller legitimeringstjänst). Anvisningstjänsten interagerar med användaren som gör sitt val och användaren, tillsammans med dennes val, styrs tillbaka till e-tjänsten som nu vet till vilken legitimeringstjänst användaren ska skickas för legitimering. 1.2 SYFTE Syftet med Anvisningstjänsten är att tillhandahålla en enkel och robust infrastrukturkomponent för tillhandahållare av e-tjänster och dess slutanvändare för val av legitimeringstjänst vid inloggning mot e-tjänst. 1.3 MÅL Målet med Anvisningstjänsten är att den alltid är tillgänglig och att dess svarstider medverkar till en positiv användarupplevelse. Anvisningstjänsten är enkel att integrera emot för e-tjänster och den kräver lite administration. 1.4 FÖRVÄNTADE EFFEKTER Anvisningstjänsten skapar förutsättningar för att slutanvändaren får ett bättre stöd i valet av e-legitimation i e-tjänster och ger en säker kommunikation över Internet. Vidare bidrar tjänsten till en effektivare utveckling av e-tjänster. 1.5 STYRANDE FÖRUTSÄTTNINGAR Anvisningstjänsten läser från metadatatjänsten och extraherar relevant data. Fastställda format avseende metadata och en samverkan vid förändring krävs. Visuella gränssnitt som exponeras av Anvisningstjänsten för val av legitimeringsmetod skall utformas i samverkan med E-legitimationsnämnden. Centrala begrepp är användbarhet, tillgänglighet och enkelhet. För att underlätta för användare som utför val skall Anvisningstjänsten spara användares tidigare val av legitimeringsmetod genom skrivning av webbläsar-cookies, och därmed kunna erbjuda förenklade valsidor. Anvisningstjänsten skall betjäna användare som ansluter via såväl vanliga webbläsare som mobila enheter.

5 5(47) Anvisningstjänsten för Svensk e-legitimation är en vital punkt inom federationen då i princip alla e-legitimationsinloggningar som utförs behöver någon form av anvisning. Tjänsten skall dimensioneras och säkras därefter. Anvisningstjänstens arkitektur skall utformas på ett sådant sätt att e-tjänster inom federationen har möjlighet att använda komponenter från Anvisningstjänsten för att lokalt integrera anvisning i e-tjänsten (se 2.2.2, Lokalt integrerad anvisning ). 1.6 AVGRÄNSNINGAR Anvisningstjänsten innefattar inte komponenter och anpassningar som utförs hos e-tjänster för att implementera anvisning. Lokalt integrerad anvisning ingår därför inte i Anvisningstjänsten. Däremot ingår i Anvisningstjänsten att tillhandahålla centrala funktioner och gränssnitt för att möjliggöra lokalt integrerad anvisning. I detta dokument finns informativa avsnitt där lokalt integrerad anvisning hos e-tjänster beskrivs.

6 6(47) 2 FUNKTIONELL BESKRIVNING 2.1 SAMMANFATTNING Anvisningstjänsten betjänar federationens e-tjänster med ett centralt stöd för hur användare utför val av legitimeringstjänst. Nedanstående sekvensdiagram illustrerar det enkla protokoll som används för att åstadkomma anvisning. Användare (webbläsare) e-tjänst (SP) Anvisningstjänst (DS) Begäran om anvisning genom HTTP redirect till DS Användaren väljer legitimeringstjänst (IdP) Resultat av anvisning returneras till SP genom HTTP redirect Figur 1: Sekvensdiagram som illustrerar hur e-tjänst begär anvisning. Anvisningstjänsten ansvarar för att sammanställa en vy för användaren där alla valbara legitimeringstjänster visas. Denna information läses från federationens metadataregister och filtreras baserat på e-tjänstens krav på legitimering, användarens egenskaper och legitimeringstjänsternas egenskaper. Anvisningstjänsten skall hantera användarnas val över tid med syfte att underlätta valsituationen för användare, d.v.s., en användares tidigare val av legitimeringstjänst skall framhävas så att användaren endast behöver bekräfta sitt tidigare val. Anvisningstjänsten skall också hantera användares val av legitimeringstjänst inom en webbläsarsession för att understödja Single Sign On mellan federationens e-tjänster. Användandet av en central tjänst för anvisning innebär att federationens aktörer använder ett och samma gränssnitt då användare väljer legitimeringstjänst. Syftet är att användare alltid skall förstå att de utför en e-legitimationsinloggning och inte behöva lära sig flera olika sätt att autentisera sig mot offentliga e-tjänster. Det centrala gränssnittet ger också möjlighet att på ett

7 7(47) centralt ställe sammanställa information rörande användandet av e-legitimationer, något som i dagsläget är spritt hos alla e-tjänster som erbjuder e-legitimationsinloggning. En central tjänst introducerar en punkt i federationen, som om den inte fungerar korrekt påverkar möjligheter till inloggning mot alla e-tjänster som är beroende av anvisning. Det ställer ett antal icke-funktionella krav på Anvisningstjänsten vad gäller tillgänglighet och svarstider för att säkerställa den centrala tjänstens stabilitet inom federationen. Anvisningstjänsten skall konstrueras på ett sådant sätt att e-tjänster kan ärva in information från den centrala tjänsten för att utföra lokalt integrerad anvisning och därmed undvika ett beroende till en central tjänst. Detta beskrivs i kapitlet nedan. 2.2 ARKITEKTUR OCH INGÅENDE FUNKTIONER Inom federationen för Svensk e-legitimation kan e-tjänster åstadkomma anvisning på två olika sätt: Central anvisning En e-tjänst som använder central anvisning skickar sina användare till Anvisningstjänsten för val av legitimeringstjänst. Då användaren utfört sitt val returneras denna till e-tjänsten för fortsatt hantering av inloggningen. I detta fall används protokollet som beskrivs i [idp-disco]. Lokalt integrerad anvisning Genom integrering av funktioner från Anvisningstjänsten genererar e-tjänsten en lokal sida för anvisning med samma utseende och interna logik för anvisning som den centrala tjänsten. Skillnaden mot den centrala lösningen ligger främst i hur integrationen utförs (JavaScript-anrop istället för HTTP-redirect enligt [idp-disco]). För att kunna åstadkomma stöd för ovanstående metoder skall Anvisningstjänsten delas upp i delkomponenter som levererar funktioner som kan användas för både central och lokalt integrerad anvisning. Dessa funktioner är: JavaScript för anvisning En funktion som används i webbläsaren för att generera ett användargränssnitt för val av legitimeringstjänst. Funktionen har också som sin uppgift att, baserat på e-tjänsters och legitimeringstjänsters egenskaper, filtrera vallistan för användaren. Anvisningsfeed Funktion som läser data från federationens metadata, verifierar denna och gör den tillgänglig för Anvisningstjänstens logik. En eller flera speglingar av denna funktion skall göras tillgängliga för att säkerställa tillgängligheten för anvisning. Central funktion för hantering av användarstatus En central funktion där webbläsare/javascript kan spara och läsa användarstatus till/från användarnas webbläsare genom att styra dessa mot den centrala statusfunktionens domänadress. Användarstatus är användares förvalda och aktuella legitimeringstjänster. Webbsida med gränssnitt för val av legitimeringstjänst Den webbsida som användaren laddar hem till sin webbläsare som innefattar ett användargränssnitt för val

8 - + Anvisningstjänst för svensk e-legitimation Avbryt Även e-legitimationer från SEB och Skatteverket Hem Ange språk Hjälp Kontakt - + Välkommen till Myndigheten Logga in Leveransavtal 8(47) av legitimeringstjänst. Denna sida tillhör Anvisningstjänsten. E-tjänster som använder lokalt integrerad anvisning ansvarar själva för denna funktion 1. Givet dessa funktioner kan central och lokalt integrerad anvisning illustreras enligt nedan Central anvisning + e-tjänst https://anvisning.eid.se Anvisningstjänsten för svensk e-legitimation Ange den e-legitimation du önskar använda för att legitimera dig Myndigheten + BankID Telia e-legitimation Informationssidan Här finns en massa information som inte kräver inloggning. Anvisningsfeed Mobilt BankID Hjälp mig ta reda på vilken e-legitimation jag har... Steria e-legitimation Allmän information där Myndigheten sprider sitt budskap. Logga in till Mina Sidor Kom ihåg mitt val Klicka på knappen för att logga in till mina sidor med din e-legitimation. JavaScript för Anvisning Vad är en e-legitimation? Har du tekniska problem med din e-legitimation? Skaffa en e-legitimation Tjänst för Användarstatus HTTP redirect till Anvisningstjänst enligt IdpDisco-protokollet. Användaren loggar in mot e-tjänsten. Anvisningstjänsten Figur 2: E-tjänst som använder central anvisning. Användare Bilden ovan illustrerar hur Anvisningstjänstens funktioner används för att bygga upp en central anvisning. Användaren loggar in mot e-tjänsten och styrs då till Anvisningstjänsten via en HTTP-redirect enligt protokollet beskrivet i [idp-disco]. I exemplet ovan exponerar Anvisningstjänsten URL:en https://anvisning.eid.se som adress för central anvisning. Anvisningstjänsten bygger upp HTML-sidan som användaren utför sitt val från genom att ladda och anropa funktioner i JavaScript för Anvisning. Detta JavaScript anropar i sin tur Anvisningstjänstens funktioner för Anvisningsfeed för att kunna läsa metadata rörande e- tjänsten och de legitimeringstjänster som skall presenteras, samt funktionen för Användarstatus vilken används för att läsa och uppdatera användarens förvalda (och aktuella) legitimeringstjänst. All logik rörande vilka legitimeringstjänster som skall presenteras i gränssnittet utförs av JavaScript för Anvisning och exekveras sålunda i användarens webbläsare istället för på servern, vilket medför att Anvisningstjänsten kan betjäna anrop snabbare och med mindre processorkraft. 1 Dock är det möjligt för dessa e-tjänster att använda samma stildefinitioner (CSS:er) som används av Anvisningstjänsten.

9 - + Anvisningstjänst för svensk e-legitimation Avbryt Även e-legitimationer från SEB och Skatteverket Hem Ange språk Hjälp Kontakt - + Välkommen till Myndigheten Logga in Leveransavtal 9(47) Lokalt integrerad anvisning https://anvisning.eid.se e-tjänst https://www.myndigheten.se/anvisning + https://www.myndigheten.se/loggain Anvisningstjänsten för svensk e-legitimation + Anvisningsfeed Proxy för Anvisningsfeed Ange den e-legitimation du önskar använda för att legitimera dig BankID Telia e-legitimation Myndigheten Informationssidan Här finns en massa information som inte kräver inloggning. Mobilt BankID Steria e-legitimation Allmän information där Myndigheten sprider sitt budskap. JavaScript för Anvisning Cachat JavaScript för Anvisning Hjälp mig ta reda på vilken e-legitimation jag har... Kom ihåg mitt val Vad är en e-legitimation? Skaffa en e-legitimation Har du tekniska problem med din e-legitimation? Logga in till Mina Sidor Klicka på knappen för att logga in till mina sidor med din e-legitimation. Logga in Tjänst för Användarstatus Anvisningstjänsten Styrs till lokalt genererad sida för anvisning. Användaren loggar in mot e-tjänsten. Spegling av Anvisningsfeed Figur 3: Anvisning genom lokal integration hos e-tjänst. Detta avsnitt illustrerar hur Anvisningstjänstens funktioner används för att åstadkomma lokalt integrerad anvisning. Detta är ett informativt avsnitt och omfattar inte krav på Anvisningstjänsten. En hos e-tjänsten lokalt integrerad anvisning innebär att användaren inte styrs till en central tjänst för anvisning utan att e-tjänsten själv ansvarar för att konstruera sidan vari användaren utför sitt val (i exemplet ovan på adressen https://www.myndigheten.se/anvisning). För detta syfte använder e-tjänsten de funktioner som exponeras av Anvisningstjänsten ingen egen logik för anvisning implementeras. För att e-tjänsten skall kunna använda Anvisningstjänstens funktioner krävs följande: Vid lokalt integrerad anvisning använder e-tjänsten Anvisningstjänsten funktioner enligt följande: E-tjänsten konfigurerar en proxy för hämtning av anvisningsdata från Anvisningstjänstens funktion Anvisningsfeed. Data från Anvisningsfeed används av JavaScript för Anvisning då dess logik bygger upp valsidan. För att säkerställa att funktionen JavaScript för Anvisning alltid har tillgång till anvisningsdata kan e-tjänsten välja mellan följande metoder: - Konfigurera JavaScriptet att gå till en spegling av Anvisningstjänstens metadata om dess master inte är tillgänglig. Detta förfarande innebär att en mycket enkel proxy för hämtning av metadata kan användas, t.ex. Apache ProxyPass.

10 Hem Ange språk Hjälp Kontakt Leveransavtal 10(47) - Implementera en mer avancerad proxy som också har möjlighet att mellanlagra (cacha) nedladdat metadata. I detta fall kan e-tjänstens proxy-funktion leverera metadata även då den centrala funktionen för Anvisningsfeed inte är tillgänglig. E-tjänsten använder sig av samma JavaScript som Anvisningstjänsten det enda som skiljer är dess konfiguration. Detta JavaScript laddas ned periodiskt till e-tjänsten för att undvika ett direkt beroende till Anvisningstjänsten. E-tjänsten använder en egen webbsida som laddar JavaScript för Anvisning och tar hand om resultatet av användarens val. För detta kan e-tjänsten välja att skapa en fristående webbsida inom tjänstens webb och utför integrering genom att inkludera Anvisningstjänstens JavaScript på e-tjänstens sida, t.ex. https://www.myndigheten.se/anvisning. - + Anvisningstjänst för svensk e-legitimation + Anvisningstjänsten för svensk e-legitimation Ange den e-legitimation du önskar använda för att legitimera dig BankID Telia e-legitimation Även e-legitimationer från SEB och Skatteverket Mobilt BankID Steria e-legitimation Hjälp mig ta reda på vilken e-legitimation jag har... Avbryt Kom ihåg mitt val Vad är en e-legitimation? Skaffa en e-legitimation Har du tekniska problem med din e-legitimation? E-tjänsten kan också inkludera anvisning som en del av en av e-tjänstens sidor för att bättre integrera med e-tjänstens inloggningsflöde. - + Välkommen till Myndigheten + Myndigheten Logga in Ange den e-legitimation du önskar använda för att legitimera dig BankID Telia e-legitimation Även e-legitimationer från SEB och Skatteverket Mobilt BankID Steria e-legitimation Hjälp mig ta reda på vilken e-legitimation jag har... Avbryt Kom ihåg mitt val Det enda beroende till Anvisningstjänsten som kvarstår efter att e-tjänsten konstruerat sin miljö enligt ovan är beroendet till den centrala funktionen för hantering av användarstatus. Om denna funktion inte är tillgänglig kan e-tjänsten inte läsa eller uppdatera användarens förvalda legitimeringstjänst, men det innebär inte att användaren inte kan legitimera sig, bara

11 11(47) att användarens förval inte kan presenteras. Att funktionen för hantering av användarstatus inte kan exekvera lokalt beror på webbläsares krav på Same Origin Policy BESKRIVNING AV FUNKTIONER JavaScript för anvisning Anvisningstjänsten är en central tjänst inom federationen för Svensk e-legitimation och är inblandad i princip samtliga inloggningar som utförs med e-legitimationer till e-tjänster inom federationen. Detta innebär att Anvisningstjänsten skall kunna hantera många samtidiga anrop och dessutom ha korta svarstider. Ett sätt att dramatiskt minska bördan på tjänsten är att låta användarnas webbläsare göra en stor del av arbetet. Därför skall logiken för anvisning utföras av ett JavaScript som exekverar på klienten. En annan fördel med att placera Anvisningstjänstens logik i ett JavaScript är, som redan nämnts, att en sådan uppdelning medger att samma bakomliggande teknik kan användas av både en central tjänst och för lokalt integrerad anvisning hos e-tjänster. Detta JavaScript skall ombesörja följande: Hämta relevant metadata i JSON- eller XML-format från Anvisningsfeed. Hämta relevant information angående användares förvalda (och aktuella) val av legitimeringstjänster från webbläsaren med stöd av den centrala funktionen för hantering av användarstatus, eller med andra ord, läsa användarnas webbläsarcookies 3 för förval och aktuellt val. Utföra selektering (filtrering) av valbara legitimeringstjänster enligt de krav och egenskaper som gäller för e-tjänsten och legitimeringstjänsterna. Skapa grafiskt gränssnitt för val av legitimeringstjänst (generera HTML). Ta emot information om användarens val av legitimeringstjänst. Uppdatera användarstatus rörande utfört val av legitimeringstjänst med stöd av den centrala funktionen för hantering av användarstatus (skriva webbläsarcookies). Tillhandahålla information om användarens valda legitimeringstjänst. Detta JavaScript tillhandahåller alltså såväl grafiskt gränssnitt som funktioner för val av legitimeringstjänst när det infogas och aktiveras inom en webbsida (se 2.3.4, Webbsida med gränssnitt för val av legitimeringstjänst, nedan) Anvisningsfeed Metadatatjänstens funktion för publicering [spec-metadata] är källan till metadata för Anvisningstjänsten. Funktionen för Anvisningsfeed utför följande steg: 2 Same Origin Policy är en säkerhetspolicy som begränsar en webbläsare till att endast hämta data från samma domän som den webbsida, som hämtar information, själv hämtades från. En webbsida från example.com kan endast hämta data från example.com. 3 För webbläsare som stödjer funktionen Web Storage skall denna metod användas i stället för webbläsarcookies.

12 12(47) Läser metadata från metadatatjänstens funktion för publicering. Säkerställer metadatans autenticitet genom att verifiera dess signatur. Extraherar relevant data för anvisningstjänstens logik (se kapitel 7,

13 13(47) Informationsmodell ). Sammanställer dessa data i ett väldefinierat format och gör den tillgänglig för konsumering (av JavaScript för anvisning ). Ovanstående steg utförs periodiskt för att garantera att funktionen exponerar aktuell metadata för anvisning. De data som levereras från funktionen Anvisningsfeed läses endast av JavaScriptet som hanterar anvisningslogiken, vilket innebär att dess format inte behöver definieras och dokumenteras för extern konsumtion. Formatet skall vara anpassat så att det lämpar sig för HTTP cachning hos e-tjänster som integrerar anvisning lokalt (se 2.2.2, Lokalt integrerad anvisning ). Funktionen för Anvisningsfeed skall speglas i ytterligare minst en instans. Denna instans skall installeras på en domän separerad från Anvisningstjänsten. Detta möjliggör att e-tjänster som lokalt integrerar anvisning kan använda speglade instanser som fall-back och därmed undvika ett Single Point of Failure. Det skall också finnas en process/funktion för att forcera nedladdning av data från Metadatatjänsten vid akut ändring av metadata Funktion för hantering av användarstatus Anvisningstjänsten skall kunna spara och läsa användares förvalda och aktuella legitimeringstjänster. Med aktuell legitimeringstjänst avses den legitimeringstjänst som användaren använder i befintlig webbläsarsession, och denna funktion används av Anvisningstjänsten för att understödja Single Sign On mellan e-tjänster. Hantering av ovanstående implementeras med webbläsarcookies, eller med funktionen LocalStorage om webbläsaren stödjer denna funktion. Oavsett vilken e-tjänst användaren loggar in mot, och oavsett om en central eller en hos e-tjänsten integrerad anvisning används, skall anvisningslogiken hantera förvald och aktuell legitimeringstjänst. Denna funktion skall göras till en fristående komponent inom Anvisningstjänsten så att den kan användas av både Anvisningstjänsten och av de e-tjänster som integrerar anvisning lokalt. Funktionen för hantering av användarstatus används av funktionen JavaScript för anvisning i följande situationer: Då HTML för val av legitimeringstjänst genereras utför JavaScriptet anrop till funktionen för att först ta reda på om ett aktuellt val av legitimeringstjänst är lagrat i användarens webbläsare, d.v.s., om en legitimeringstjänst redan valts för aktuell webbläsarsession. Om inget aktuellt val existerar utför JavaScriptet ett nytt anrop till funktionen. Denna gång för att läsa användarens förvalda legitimeringstjänst(er).

14 14(47) Då användaren utför ett val av legitimeringstjänst och indikerar att detta val ska sparas som en förvald legitimeringstjänst sker följande: - Om inget tidigare förval existerar skapas ett förval genom ett anrop till funktionen för hantering av användarstatus. - Om ett tidigare förval existerade och det nya valet skiljer sig från detta uppdateras användarens förval genom ett anrop till funktionen för användarstatus. I alla fall då användaren utför ett val skrivs webbläsarcookien för aktuellt val genom ett anrop till funktionen för användarstatus. Anvisningstjänstens gränssnitt erbjuder användaren möjligheter att rensa tidigare förval (se kapitel 3.2.2, Gränssnitt med föreslaget förval ). Då detta sker utförs ett anrop till funktionen för hantering av användarstatus för att rensa användarens förval. Notera: För Anvisningstjänsten kan läsning och skrivning av förvalda och aktuella legitimeringstjänster hanteras direkt i JavaScriptet om funktionen för hantering av användarstatus exekverar på samma domän som Anvisningstjänsten. I detta fall kan sedvanliga funktioner för läsning och skrivning av webbläsar-cookies användas. För att undvika att Anvisningstjänsten och integrerade lösningar för anvisning hanterar användarstatus på olika sätt skall funktionen för hantering av användarstatus exponera JavaScript-funktioner för läsning och skrivning av status för användande av Anvisningstjänsten Webbsida med gränssnitt för val av legitimeringstjänst Den webbsida med gränssnitt för val av legitimeringstjänst som presenteras för användarna ska alltid se likadan ut, och detta utseende styrs av den HTML-kod som Anvisningstjänstens JavaScript genererar. Dock skiljer sig infogandet av JavaScript/HTML beroende på om anvisning utförs av Anvisningstjänsten eller om den integreras lokalt hos en e-tjänst. Sättet användare dirigeras för anvisning och hur resultat av val hanteras skiljer sig också åt mellan de två varianterna. Detta beskrivs i detalj i kapitel 3.1, Tekniska gränssnitt, nedan. Webbsidan har sitt eget JavaScript för att aktivera anvisning via ett anrop till en funktion i JavaScript för anvisning och att hantera dess returnerade val. Webbsidans funktion är att: Skapa sidans grundläggande gränssnittsstruktur: - Övrig information och länkar på sidan som inte tillhandahålls av JavaScriptet som genererar HTML-kod för anvisning. - Färg och stil (CSS). - Placering på sidan för användargränssnittet för val av legitimeringstjänst. Aktivera användargränssnittet som tillhandahålls av JavaScriptet. Tillhandahålla en resultatfunktion som tar emot information om vald e- legitimation och använder denna för att antingen returnera informationen inom ramen för Discovery-protokollet (central anvisning), eller för att vidarebefordra användaren till relevant inloggningstjänst (lokalt integrerad anvisning).

15 15(47) 3 BESKRIVNING AV GRÄNSSNITT 3.1 TEKNISKA GRÄNSSNITT Detta avsnitt behandlar de gränssnitt som exponeras av Anvisningstjänsten Standarder och profiler Anvisningstjänsten tillämpar ett antal standarder och profiler. För fullständiga referenser se kapitel 9. Protokoll och profil för anvisning enligt en http-redirect modell, [idp-disco], utgör basen för integration med Anvisningstjänsten. Standard för SAML metadata [saml-metadata] utgör basstandard för all metadata. Denna information konsumeras av Anvisningstjänsten. SAML extension standard för användargränssnittsdata [saml-meta-mdui] specificerar en extension för lagring av användargränssnittsdata i SAML metadata. Denna information konsumeras av anvisningslogiken då användargränssnitt konstrueras. Interoperabilitetsprofil e-gov 2.0 [saml-egov20] är en SAML interoperabilitetsprofil från Kantara. Denna profil är tillämplig i alla delar som rör anvisning. Interoperabel Web SSO profil [saml2-int] specificerar en SAML deployment profil som är tillämplig för denna tjänstespecifikation i alla delar som rör anvisning. The Entity Category SAML Entity Metadata Attribute Type [entity-category] specificerar ett SAML attribut för Entity Category. Denna information konsumeras av anvisningslogiken då filtrering av legitimeringstjänster utförs Gränssnitt för integration med Anvisningstjänsten Gränssnittet för integration med Anvisningstjänsten specificeras i [idp-disco]. Protokollet för anvisning används för att en Service Provider (e-tjänst) skall kunna associera en användare med en Identity Provider (legitimeringstjänst) för legitimering. Anvisningsprotokollet innefattar tre steg och två normativa meddelandeutbyten. 1. E-tjänsten dirigerar (HTTP-redirect) användarens webbläsare till Anvisningstjänsten. I denna begäran skickas också styrande parametrar med. 2. Anvisningstjänsten interagerar med användaren för att etablera ett val av legitimeringstjänst. 3. Anvisningstjänsten dirigerar användarens webbläsare tillbaka till e-tjänsten med en parameter innehållande en identifierare för den valda legitimeringstjänsten. Om parametern utelämnas gjordes inget val.

16 16(47) Användare (webbläsare) e-tjänst (SP) Anvisningstjänst (DS) Begäran om anvisning genom HTTP redirect till DS Användaren väljer legitimeringstjänst (IdP) Resultat av anvisning returneras till SP genom HTTP redirect Figur 4: Illustration av anvisningsprotokoll enligt [idp-disco] HTTP-begäran till Anvisningstjänsten Protokollets första steg innebär att e-tjänsten dirigerar användarens webbläsare till Anvisningstjänsten med en HTTP GET-begäran. Följande parameter SKALL skickas med i query-strängen (URL-kodad): entityid Den unika identifieraren för den e-tjänst hos vilken användaren autentiserar sig. Denne identifierare är e-tjänstens entityid i federationens metadata. Följande parametrar är inte obligatoriska men kan skickas i begäran: return policy returnidparam ispassive En URL som specificerar den adress till vilken Anvisningstjänsten ska styra tillbaka webbläsaren efter det att användaren utfört sitt val. Om denna URL inte anges används elementet <idpdisc:discoveryresponse> från e-tjänstens egenskaper i federationens metadata. En parameter som anges av anropande e-tjänst för att ange enligt vilken policy Anvisningstjänsten ska utföra anvisning. Om ingen policy anges antas värdet urn:oasis:names:tc:saml:profiles:sso:idp-discoveryprotocol:single. I nuläget finns inga andra policy-värden definierade, men Anvisningstjänsten skall vara förberedd för att hantera även andra värden. Anger parameternamnet på den parameter som skall innehålla returvärdet innehållande den valda legitimeringstjänsten. Om inget värde anges används parameternamnet entityid. Anger om Anvisningstjänsten tillåts visa ett grafiskt gränssnitt för val av legitimeringstjänst, eller om tjänsten skall försöka härleda

17 17(47) filter legitimeringstjänst utan att kräva ett val av användaren. Om inget värde anges antas värdet false vilket innebär att Anvisningstjänsten tillåts interagera med användaren via det grafiska gränssnittet. Parametern filter utökar protokollet som beskrivs i [idp-disco] med funktionalitet för att påverka hur filtrering av legitimeringstjänster sker. Om denna parameter specificeras anger dess värde kriterier för att göra legitimeringstjänster valbara i gränssnittet. Till exempel kan en viss tillitsnivå specificeras vilket innebär att endast legitimeringstjänster som uppfyller denna nivå (eller högre) får visas som valbara legitimeringstjänster. Notera: Formatet för värden till parametern filter kommer att definieras i dokumentet [sv-eidprof] Dirigering tillbaka till e-tjänst Efter att användaren utfört sitt val av legitimeringstjänst skall webbläsaren dirigeras tillbaka till e-tjänsten. Anvisningstjänsten dirigerar webbläsaren till den URL som angavs som värde till return-parametern (se ovan), eller om detta värde inte angavs i begäran till den URL som anges som e-tjänstens standard-url i federationens metadata. Den legitimeringstjänst som valdes av användaren representeras med en unik identifierare (som anges i federationens metadata) och skickas tillbaka som värde till parametern entityid. Om returnidparam angavs i e-tjänstens begäran om anvisning används istället värdet av denna parameter som parameternamn. Om användaren inte utför ett val, eller om Anvisningstjänsten av någon annan anledning inte kan returnera ett val, skall Anvisningstjänsten styra tillbaka användarens webbläsare till e-tjänsten utan parameter för vald legitimeringstjänst JavaScript API Då lokalt integrerad anvisning implementeras av e-tjänsten används inte det protokoll som beskrivs i [idp-disco] utan integrering sker genom ett anrop till nedanstående funktion som exponeras från JavaScript för anvisning. Då funktionen anropas genereras HTML-kod för anvisning som inkluderas på angiven plats på e-tjänstens webbsida. Användarens valda legitimeringstjänst överförs till e-tjänsten via ett anrop till den angivna callback-funktionen. function dodiscovery(discoverysettings) Följande namn-värde-par ingår i objektet DiscoverySettings: entityid Den unika identifieraren för e-tjänsten vilken integrerar anvisningen. Denna identifierare är e-tjänstens entityid i federationens metadata. Denna parameter har samma innebörd som anges i protokollet som

18 18(47) includediv dsproxies uiconfig resultcallback beskrivs i [idp-disco]. Detta värde måste anges. Pekare till ett HTML div-element inom vilket gränssnittet för val av legitimeringstjänst skall placeras på e-tjänstens webbsida. Detta värde måste anges utom i de fall då ispassive=true tilldelas uiconfig (se nedan). En array av en eller flera adresser till e-tjänstens instanser av Proxy för anvisningsdata (se 2.2.2, Lokalt integrerad anvisning ). Detta värde måste anges. Ett objekt av namn-värde par som används för att styra hur gränssnittet för anvisning utformas. Om detta värde inte anges används standardinställningar. Se nedan för möjliga värden. En JavaScript-funktion som tar emot identifieraren för vald legitimeringstjänst (entityid) och använder detta för att legitimera användaren. Om inget val utfördes anropas funktionen med ett nullvärde. Detta värde måste anges. Möjliga namn-värde properties kan tillkomma. Eventuella tillägg ska godkännas av E-legitimationsnämnden. Möjliga namn-värde-par som kan ingå i objektet som tilldelas uiconfig ovan är: ispassive Anger om dodiscovery skall generera HTML-kod för ett grafiskt gränssnitt för val av legitimeringstjänst, eller om funktionen skall försöka härleda legitimeringstjänst utan att kräva ett val av användaren. Motsvarar parametern med samma namn i [idp-disco]. Om inget värde anges antas false. filter Motsvarar parametern med samma namn som beskrivs i Fler namn-värde-par för uiconfig kan komma att definieras Felhantering Felaktigt utförda anrop, eller misslyckad exekvering, kan leda till att dodiscovery kastar ett JavaScript-exception. Kapitel specificerar vid vilka tillfällen fel kan, och får, rapporteras. Grundkriteriet är att inga aktiviteter som användaren utför får leda till att en exception kastas från funktionen, endast felaktiga anrop eller underliggande systemfel får rapporteras. Exceptions som kastas från dodiscovery skall vara ett JavaScript-objekt innehållande följande namn-värde-par. errorcode description En numerisk felkod. En textuell beskrivning av felet. Denna text skall inte visas för slutanvändaren utan kan användas för intern felrapportering och felsökning.

19 19(47) De felkoder som definieras skall dokumenteras i Anvisningstjänstens API-dokumentation. 3.2 GRAFISKA GRÄNSSNITT Anvisningstjänstens gränssnitt skall utformas enligt följande kriterier: Det ska tydligt framgå att användaren dirigerats till en tjänst som är en del av federationen för Svensk e-legitimation. Gränssnittet skall vara enkelt och snabbt att använda, både för erfarna användare av e-legitimationer och användare som kan behöva förklaringar och hjälp för att utföra sina val. Gränssnittet skall utformas baserat på en användares status och tidigare val. Anvisningstjänsten skall hantera enheter såsom datorer, läsplattor och mobiltelefoner, och måste därför kunna detektera vilken webbläsare och operativsystem en användare använder. Detta kapitel visar ett antal exempel på hur Anvisningstjänstens gränssnitt kan utformas vid olika typfall. Dessa typfall styrs av användarens tidigare val, om användaren redan legitimerat sig under sessionen och utifrån de tillitsnivåer som uppfylls av olika e-legitimationer. Utformningen av användargränssnitt för Anvisningstjänsten skall göras i samverkan med gränssnittsexperter och E-legitimationsnämnden. Terminologi och begrepp som används i gränssnittet skall utformas i enlighet med E-legitimationsnämndens anvisningar. Den information för val av legitimeringslösning som presenteras av Anvisningstjänsten kan aldrig mellanlagras ( cachas ) i webbläsaren då den aldrig är statisk utan är beroende av användarens status och anropande tjänsts krav. I de exempel som illustrerar Anvisningstjänstens grafiska gränssnitt uppmanas användarna välja e-legitimation istället för legitimeringstjänst, vilket vore det korrekta. Detta är ett exempel på att Anvisningstjänstens grafiska gränssnitt skall anpassas så att detta är pedagogiskt för slutanvändarna Gränssnitt vid visning av alla valbara legitimeringstjänster Första gången en användare styrs till Anvisningstjänsten skall samtliga legitimeringstjänster/e-legitimationer som uppfyller e-tjänstens krav 4 vara valbara. I dessa fall har användarens webbläsare inte skickat med cookies som innehåller förvalda eller redan använda e-legitimationer. Bilden nedan illustrerar vilken information som skall exponeras för användaren. Användaren ska tydligt uppfatta att denne dirigerats till Anvisningstjänsten för Svensk e-legitimation. 4 E-tjänstens krav på val av legitimeringstjänst anges i metadata där bland annat begärda tillitsnivåer och kategorier anges.

20 20(47) En lista över tillgängliga e-legitimationer (eller legitimeringstjänster) ska presenteras. Också med ikoner och beskrivningar (vilket läses från federationens metadata). För användare som är osäkra finns stöd. I exemplet nedan kan användaren klicka på Hjälp mig ta reda på vilken e-legitimation jag har. En sådan sida kan söka assistera användaren, till exempel via frågor eller försök att ladda olika insticksprogram för webbläsaren. I de fall där användaren inte önskar fortsätta sin legitimering finns en Avbryt-knapp. I detta fall utförs inget val utan användaren skall skickas tillbaks till e-tjänsten utan vald legitimeringstjänst. I de allra flesta fall önskar förmodligen användaren att valet som görs ska kommas ihåg av Anvisningstjänsten. I de fall där så inte är fallet (t.ex., vid en lånad dator) kan användaren avmarkera att valet ska sparas. Anvisningstjänsten bör också erbjuda ytterligare information kring e-legitimationer (kapitel 3.2.5, Informationsspridning ). - + Anvisningstjänst för Svensk e-legitimation + Hem Ange språk Hjälp Kontakt Anvisningstjänsten för Svensk e-legitimation Ange den e-legitimation du önskar använda för att legitimera dig BankID Telia e-legitimation Även e-legitimationer från SEB och Skatteverket Mobilt BankID Steria e-legitimation Hjälp mig ta reda på vilken e-legitimation jag har... Avbryt Kom ihåg mitt val Vad är en e-legitimation? Skaffa en e-legitimation Har du tekniska problem med din e-legitimation? Figur 5: Exempel på gränssnitt som visar val av samtliga möjliga legitimeringstjänster. En motsvarande sida anpassad för en för en mobil enhet skulle kunna se ut enligt bilden nedan.

Tekniskt ramverk för Svensk e- legitimation

Tekniskt ramverk för Svensk e- legitimation Tekniskt ramverk för Svensk e- legitimation ELN-0600-v1.4 Version: 1.4 2015-08-14 1 (10) 1 INTRODUKTION 3 1.1 IDENTITETSFEDERATIONER FÖR SVENSK E- LEGITIMATION 3 1.2 TILLITSRAMVERK OCH SÄKERHETSNIVÅER

Läs mer

E-legitimationsnämndens legitimeringstjänster för test

E-legitimationsnämndens legitimeringstjänster för test E-legitimationsnämndens legitimeringstjänster för test 2015-11-11 Inledning E-legitimationsnämnden) tillhandahåller två legitimeringstjänster för test. Den första legitimeringstjänsten har endast gränssnitt

Läs mer

Tekniskt ramverk för Svensk e-legitimation

Tekniskt ramverk för Svensk e-legitimation Tekniskt ramverk för Svensk e-legitimation ELN-0600-v1.3 Version: 1.3 2015-04-29 1 (10) 1 INTRODUKTION 3 1.1 IDENTITETSFEDERATIONER FÖR SVENSK E-LEGITIMATION 3 1.2 TILLITSRAMVERK OCH SÄKERHETSNIVÅER 4

Läs mer

Användarbeskrivning för Anvisningstjänsten

Användarbeskrivning för Anvisningstjänsten 1 (23) Användarbeskrivning för Anvisningstjänsten 2 (23) INNEHÅLL 1 ALLMÄN BESKRIVNING AV ANVISNINGSTJÄNSTEN... 3 1.1 Skillnad mellan Central och Lokal anvisning... 3 2 INTEGRATION ENLIGT [IDP-DISCO]...

Läs mer

SOLHEMSSKOLAN. Vårdnadshavare inloggning i Stockholms Skolwebb

SOLHEMSSKOLAN. Vårdnadshavare inloggning i Stockholms Skolwebb Vårdnadshavare inloggning i Stockholms Skolwebb Du som vårdnadshavare på Solhemsskolan kan logga in i Stockholms Skolwebb och få information om ditt barns skolgång. Stockholm Skolwebb är en e-tjänst som

Läs mer

Användarbeskrivning för Metadatatjänsten

Användarbeskrivning för Metadatatjänsten 1 (53) Användarbeskrivning för Metadatatjänsten 2 (53) INNEHÅLL 1 DOKUMENTETS SYFTE OCH INNEHÅLL... 4 1.1 Definitioner, akronymer och förkortningar... 4 2 ALLMÄN BESKRIVNING AV METADATATJÄNSTEN... 6 2.1

Läs mer

BILAGA 2 Tekniska krav Version 0.81

BILAGA 2 Tekniska krav Version 0.81 BILAGA 2 Tekniska krav Version 0.81 Sammanfattande teknisk kravbild Sambi har likt andra federativa initiativ som mål att använda följande SAMLv2 1 profiler: Implementationsprofilen egov2 2 (beskriver

Läs mer

Mobilt Efos och ny metod för stark autentisering

Mobilt Efos och ny metod för stark autentisering Mobilt Efos och ny metod för stark autentisering I och med lanseringen av E-identitet för offentlig sektor, Efos, kommer Inera att leverera komponenter som möjliggör att en användare ska kunna logga in

Läs mer

Testning av Sambi. Testplan. Version PA12. Fil namn: SAMBI_TP.docx Senast sparad: 2014-11- 24. Copyright (c) 2014 IIS

Testning av Sambi. Testplan. Version PA12. Fil namn: SAMBI_TP.docx Senast sparad: 2014-11- 24. Copyright (c) 2014 IIS Testning av Sambi Testplan Version PA12 Fil namn: SAMBI_TP.docx Senast sparad: 2014-11- 24 Copyright (c) 2014 IIS Dokument kontroll Dokument information och säkerhet Skapad av Faktaansvarig Dokumentansvarig

Läs mer

Mobilt Efos och ny metod för stark autentisering

Mobilt Efos och ny metod för stark autentisering Mobilt Efos och ny metod för stark autentisering I och med lanseringen av E-identitet för offentlig sektor, Efos, kommer Inera att leverera komponenter som möjliggör att en användare ska kunna logga in

Läs mer

Införande av Skolfederation. Erfarenheter i Sundsvalls kommun

Införande av Skolfederation. Erfarenheter i Sundsvalls kommun Införande av Erfarenheter i Sundsvalls kommun Innehåll 1. OM DOKUMENTET... 3 2. OM SKOLFEDERATION... 3 3. INFÖRANDE AV SKOLFEDERATION... 3 3.1 FASTSLÅ VERKSAMHETENS MÅLBILD FÖR SKOLFEDERATION... 3 3.1.1

Läs mer

Utkast/Version (8) Användarhandledning - inrapportering maskin-till-maskin

Utkast/Version (8) Användarhandledning - inrapportering maskin-till-maskin Utkast/Version Sida 2.0 1 (8) 2017-05-12 Användarhandledning - inrapportering maskin-till-maskin 2 (8) Innehåll 1. Rapportering till VINN eller KRITA... 3 1.1 Allmänt... 3 1.2 Terminologi... 3 2. Hämta

Läs mer

Modell fo r ä ndringshäntering äv Sämbis gemensämmä tekniskä infrästruktur Version 1.0

Modell fo r ä ndringshäntering äv Sämbis gemensämmä tekniskä infrästruktur Version 1.0 Modell fo r ä ndringshäntering äv Sämbis gemensämmä tekniskä infrästruktur Version 1.0 Innehåll Revisionshistorik... 2 1. Inledning... 2 1.1. Syfte... 2 1.2. Omfattning och avgränsning... 2 2. Princip

Läs mer

E-legitimationsdagen. Metadata Underskriftstjänst Praktisk implementering och demo. Stefan Santesson (stefan@aaa-sec.com)

E-legitimationsdagen. Metadata Underskriftstjänst Praktisk implementering och demo. Stefan Santesson (stefan@aaa-sec.com) E-legitimationsdagen Metadata Underskriftstjänst Praktisk implementering och demo Stefan Santesson (stefan@aaa-sec.com) Införande av metadatatjänst Metadata Överblick Metadata Behov av metadata Leverans

Läs mer

Nyregistrering och Ändring av Tjänst Testfederationen

Nyregistrering och Ändring av Tjänst Testfederationen Nyregistrering och Ändring av Tjänst Testfederationen Nyregistrering av tjänst får göras av personer som har rättighet [A2] Rätt att anmäla ny Tjänst för Aktören till Kundtjänst Denna blankett avser (välj

Läs mer

Policy Underskriftstjänst Svensk e-legitimation

Policy Underskriftstjänst Svensk e-legitimation Policy Underskriftstjänst Svensk e-legitimation Version 1.0 2014-04-15 1 (7) 1 INLEDNING OCH SYFTE 3 1.1 AVGRÄNSNINGAR 3 1.2 DEFINITIONER 3 2 POLICYPARAMETRAR 4 2.1 DATALAGRING 4 2.1.1 LAGRING AV INFORMATION

Läs mer

Datum: 2011-02-10 Version: Författare: Christina Danielsson Senast ändrad:

Datum: 2011-02-10 Version: Författare: Christina Danielsson Senast ändrad: I N T E R N T Säkerhetskrav på extern part För enskild individs direktåtkomst till Datum: 2011-02-10 Version: Författare: Christina Danielsson Senast ändrad: Dokumentnamn: Säkerhetskrav på extern part

Läs mer

eid Support Version 0.1 2011-02-08

eid Support Version 0.1 2011-02-08 eid Support Version 0.1 2011-02-08 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERSIONSHANTERING... 3 2 INLEDNING... 3 3 VAD ÄR EN E-LEGITIMATION?... 3 4 OLIKA TYPER AV E-LEGITIMATION?... 3 4.1 BANKID... 3 4.2 NORDEA... 4

Läs mer

Telia Connect för Windows

Telia Connect för Windows Telia Connect för Windows Version 3.0 Användarguide Updaterad: 3 juli 2007 Innehåll Ansluta till Internet...3 Information som presenteras av Telia Connect...4 Konfiguration av Telia Connect...7 Fliken

Läs mer

Användarhandledning. edwise Webbläsarinställningar 2013-10-24

Användarhandledning. edwise Webbläsarinställningar 2013-10-24 Användarhandledning edwise Webbläsarinställningar 2013-10-24 Sida 2/22 Innehållsförteckning 1 Webbläsarinställningar... 3 1.1 Internet Explorer Kompabilitetsläge... 3 1.1.1 Inställningar för kompabilitetsvyn...

Läs mer

Extern dialog för Samtycke och vårdrelation. Säkerhetstjänster

Extern dialog för Samtycke och vårdrelation. Säkerhetstjänster Extern dialog för Samtycke och vårdrelation Innehållsförteckning 1 INLEDNING 4 1.1 Allmänt... 4 1.2 Konventioner... 4 1.3 Referenser... 4 3 Webbsidegränssnittet 5 3.1 Förutsättningar... 5 3.2 Gränssnittsspecifikation...

Läs mer

Nyregistrering och Ändring av Tjänst Testfederationen

Nyregistrering och Ändring av Tjänst Testfederationen Nyregistrering och Ändring av Tjänst Testfederationen Nyregistrering av tjänst får göras av personer som har rättighet [A2] Rätt att anmäla ny Tjänst för Aktören till Kundtjänst (se blankett för Nyregistrering

Läs mer

Marknadsundersökning avseende centrala tjänster för Svensk e-legitimation Inbjudan till möte

Marknadsundersökning avseende centrala tjänster för Svensk e-legitimation Inbjudan till möte PM Marknadsundersökning 1(13) Marknadsundersökning avseende centrala tjänster för Svensk e-legitimation Inbjudan till möte Innehåll 1 BAKGRUND... 2 2 FÖRUTSÄTTNINGAR... 2 3 AGENDA... 3 4 FRÅGESTÄLLNINGAR...

Läs mer

Guide för Innehållsleverantörer

Guide för Innehållsleverantörer Library of Labs Content Provider s Guide Guide för Innehållsleverantörer Inom LiLa ramverket är innehållsleverantörer ansvariga för att skapa experiment som "LiLa Learning Objects", att ladda upp dessa

Läs mer

Tjänstespecifikation

Tjänstespecifikation TJÄNSTESPECIFIKATION 1(24) Tjänstespecifikation Underskriftstjänst som del av Svensk e-legitimation TJÄNSTESPECIFIKATION 2(24) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 4 1.1 Tjänsten i sitt sammanhang... 4

Läs mer

Gränssnitt och identiteter. - strategiska frågor inom Ladok3

Gränssnitt och identiteter. - strategiska frågor inom Ladok3 - strategiska frågor inom Ladok3 Sida 2 av 9 er Revision Datum Av Kommentar Granskare Godkännare 0.1 2011-05-26 Daniel Lind Utkast 0.2 2011-05-30 Daniel Lind Synpunkter från Catherine 0.3 2011-06-16 Daniel

Läs mer

Regelverk. Infrastrukturen för vidareförmedling av grundläggande uppgifter om företag. Bilaga A. Tekniska ramverk. Version: 1.0

Regelverk. Infrastrukturen för vidareförmedling av grundläggande uppgifter om företag. Bilaga A. Tekniska ramverk. Version: 1.0 Regelverk Infrastrukturen för vidareförmedling av grundläggande uppgifter om företag Bilaga A Tekniska ramverk Version: 1.0 Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte... 1 1.1 Definitioner 1 2 Inledning...

Läs mer

MVK SSO 2.0 Mina vårdkontakter

MVK SSO 2.0 Mina vårdkontakter Ämne Version Datum Introduktion MVK SSO 2.0 1.7 2014-02-14 Ansvarig Dokument ID Sign Martin Carlman/Peter Bäck MVK-0031 Version Datum Av Avsnitt Ändring 1.7 140214 AL MVK SSO 2.0 Mina vårdkontakter MVK

Läs mer

Introduktion Schenker-BTL AB, Stab IT Beskrivning över informationsintegreringmed Schenker, metodbeskrivning version 1.

Introduktion Schenker-BTL AB, Stab IT Beskrivning över informationsintegreringmed Schenker, metodbeskrivning version 1. Schenker har interna system som handhar information som är av intresse för våra kunder/partners. Idag finns ett flertal av dem tillgängliga via Internet, sk Online-tjänster. Dessa erbjuder inte bara hämtning

Läs mer

Formulärflöden (utkast)

Formulärflöden (utkast) 2017-03-15 1 (17) PROJEKT SERVERAT Formulärflöden (utkast) ARKITEKTUR, BILAGA 1, VER 0.7, 2017-03-16 Sveriges Kommuner och Landsting, Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 Org nr: 222000-0315, info@skl.se,

Läs mer

Hantering av tillitsnivåer

Hantering av tillitsnivåer Hantering av tillitsnivåer Version 1.2 Innehåll Hantering av tillitsnivåer för Skolfederation... 1 1 Inledning... 2 2 Tillitsnivåer... 2 3 Profiler och referenser... 2 3.1 Förtydligande gällande deploymentprofil...

Läs mer

Testning av Sambi. Testplan. Version PA5. Fil namn: SAMBI_TP.docx Senast sparad: 2014-10-13. Copyright (c) 2014 IIS

Testning av Sambi. Testplan. Version PA5. Fil namn: SAMBI_TP.docx Senast sparad: 2014-10-13. Copyright (c) 2014 IIS Testning av Sambi Testplan Version PA5 Fil namn: SAMBI_TP.docx Senast sparad: 2014-10-13 Copyright (c) 2014 IIS Dokument kontroll Dokument information och säkerhet Skapad av Faktaansvarig Dokumentansvarig

Läs mer

1 (19) Policy 2014-04-03 0.9.1. Metadatapolicy

1 (19) Policy 2014-04-03 0.9.1. Metadatapolicy 1 (19) Metadatapolicy 2 (19) INNEHÅLL 1 INTRODUKTION... 4 1.1 Dokumentets syfte och omfattning... 4 1.2 Allmänt om metadatatjänsten... 4 1.3 Definitioner... 4 2 REGLER FÖR ANSLUTNING AV TJÄNST TILL FEDERATIONSTJÄNSTELEVERANTÖR...

Läs mer

Konfigurationer Video- och distansmöte Bilaga till Tekniska anvisningar

Konfigurationer Video- och distansmöte Bilaga till Tekniska anvisningar Konfigurationer Video- och distansmöte Bilaga till Tekniska anvisningar Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Inkopplingsalternativ... 4 2.1 Lokal gatekeeper ansluten till Central Sjunet SBC... 4 2.2

Läs mer

Axalon Process Navigator SP Användarhandledning

Axalon Process Navigator SP Användarhandledning Axalon Process Navigator SP Användarhandledning Axalon Process Navigator SP 2013, senast reviderad: den 11 juni 2014 Innehåll Innehåll... 2 Om denna användarhandledning... 3 Syfte... 3 Vem är denna handledning

Läs mer

Översikt. Installation av EasyPHP 1. Ladda ner från http://www.easyphp.org/ Jag använder Release 5.3.4.0 2. Installera EasyPHP.

Översikt. Installation av EasyPHP 1. Ladda ner från http://www.easyphp.org/ Jag använder Release 5.3.4.0 2. Installera EasyPHP. Laboration 1 Översikt 1. Att komma igång med laborationsmiljön a. installera Aptana Studio 3 b. Installera EasyPHP 2. Testa lite programmering a. Testa enkla uppgifter b. Testa automatiskt 3. Skapa inloggningsformulär

Läs mer

Alfa e-recept: Ny anva ndare

Alfa e-recept: Ny anva ndare Ny förskrivare Registrera ny användare av Alfa e-recept Klicka på [Ny användare] Kontrollera att du har din e-legitimation tillgänglig innan du börjar fylla i formuläret. Det går bra att använda BankID,

Läs mer

Instruktion. Datum. 2013-06-19 1 (12) Coverage Dokument id Rev Status? - 1.0 Godkänd. Tillhör objekt -

Instruktion. Datum. 2013-06-19 1 (12) Coverage Dokument id Rev Status? - 1.0 Godkänd. Tillhör objekt - 20130619 1 (12)? 1.0 Godkänd Secure Manager Guide Hantera användarprofiler i tjänsten Telia Secure Manager Dokumentet beskriver hur du som administratör beställer och hanterar användarprofiler i administrationsportalen

Läs mer

RDT Externt Webbtjänst Gränssnitt

RDT Externt Webbtjänst Gränssnitt Version 2.0 1(9) RDT Externt Webbtjänst Gränssnitt Ändringsförteckning: Versionsnummer Ändringsdatum Orsak till ändringen Ändad av 1.0 2007-11-23 Första versionen. Magnus Fredriksson 2.0 2009-03-17 Ändrat

Läs mer

Compose Connect. Hosted Exchange

Compose Connect. Hosted Exchange Sida 1 av 15 Compose Connect Hosted Exchange Presentation av lösningen: Compose Hosted Exchange Följande möjligheter finns för hantering av e-post 1. Lokalinstallerad Outlook-klient För att kunna använda

Läs mer

Installationsbeskrivning för CAB Service Platform med CABInstall

Installationsbeskrivning för CAB Service Platform med CABInstall Installationsbeskrivning för CAB Service Platform med CABInstall INLEDNING... 2 INSTALLATION... 3 AVANCERAD INSTALLATION... 10 YTTERLIGARE INFORMATION... 11 Proxy... 11 Sida 1 av 12 Inledning Denna beskrivning

Läs mer

LEFI Online, system till system (Leverera Förmånsinformation) WEBBSERVICE/SHS/SSEK

LEFI Online, system till system (Leverera Förmånsinformation) WEBBSERVICE/SHS/SSEK LEFI Online, system till system (Leverera Förmånsinformation) WEBBSERVICE/SHS/SSEK Gränssnittsspecifikation Försäkringskassan IT 1 (11) Ändringsförteckning Nedanstående tabell redovisar ändringshistoriken

Läs mer

Hja lp till Mina sidor

Hja lp till Mina sidor Hja lp till Mina sidor Vanliga Frågor Varför godkänner inte Mina sidor mitt personnummer trots att jag har prövat flera gånger och är säker på att jag skrivit rätt? Du behöver använda ett 12 siffrigt personnummer

Läs mer

Skolfederation.se. KommITS

Skolfederation.se. KommITS Skolfederation.se Staffan.Hagnell@iis.se KommITS 2012-05-10 Allt fler skolor... satsar på datorer eller annan utrustning till alla elever har ett väl utbyggt trådlöst nät tillåter elever att ta med egen

Läs mer

BILAGA 1 Tekniska krav Version 1.0

BILAGA 1 Tekniska krav Version 1.0 BILAGA 1 Tekniska krav Version 1.0 Tekniska krav för anslutning till Sambi Sambi har likt många andra Federativa initiativ som mål att använda följande SAML 1 - profiler: Implementationsprofilen egov 2

Läs mer

SaaS Email and Web Services 8.3.0

SaaS Email and Web Services 8.3.0 Versionsinformation Version A SaaS Email and Web Services 8.3.0 Innehåll Om den här utgåvan Nya funktioner Lösta problem Hitta McAfee SaaS tjänstedokumentation Om den här utgåvan Tack för att du väljer

Läs mer

Vitec Connect. Teknisk beskrivning REVIDERAT SENAST: VITEC. VITEC Affärsområde Mäklare

Vitec Connect. Teknisk beskrivning REVIDERAT SENAST: VITEC. VITEC Affärsområde Mäklare VITEC Vitec Connect Teknisk beskrivning REVIDERAT SENAST: 2016-02-10 VITEC Affärsområde Mäklare www.vitec.se/maklare info.maklare@vitec.se GÖTEBORG: REDEGATAN 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA VÄXEL: 031-360 61

Läs mer

BILAGA 1 Tekniska krav

BILAGA 1 Tekniska krav 1 av 8 BILAGA 1 Tekniska krav Version 2.4.7 Tekniska krav för anslutning till Skolfederation Skolfederationen har likt många andra Federativa initiativ som mål att använda följande SAML 1 - profiler: egov

Läs mer

SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok

SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok * Vissa innehåll i denna handbok kan skilja sig från din telefon beroende på mjukvaran som installerats eller din operatör. SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok ELECTRONICS Behöver du hjälp eller har frågor,

Läs mer

Användarmanual Phoniro App 3.4 för Android

Användarmanual Phoniro App 3.4 för Android Användarmanual Phoniro App 3.4 för Android Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Phoniro Care - en IT-plattform inom vård och omsorg... 5 2 Terminologi och ikoner... 6 2.1 Terminologi... 6 2.2

Läs mer

Konfigurationer Videooch distansmöte Bilaga till Tekniska anvisningar

Konfigurationer Videooch distansmöte Bilaga till Tekniska anvisningar Konfigurationer Videooch distansmöte Bilaga till Tekniska anvisningar Innehåll 1. Inledning... 3 2. Inkopplingsalternativ... 3 2.1 Lokal gatekeeper ansluten till Central Sjunet SBC... 4 2.2 Lokal SBC ansluten

Läs mer

Teknisk guide för brevlådeoperatörer. Annika Melin 2015-03-10 Version: 1.1

Teknisk guide för brevlådeoperatörer. Annika Melin 2015-03-10 Version: 1.1 Teknisk guide för brevlådeoperatörer Annika Melin 2015-03-10 Sida 1 av 21 Innehållsförteckning Inledning... 2 1 Dokumentinformation... 3 Syfte... 3 1.2 Avgränsningar... 3 1.3 Målgrupp... 3 1.4 Begrepp

Läs mer

Delrapport DP3. FGS för paketstruktur för e-arkiv Bilaga 1 METS

Delrapport DP3. FGS för paketstruktur för e-arkiv Bilaga 1 METS Delrapport DP3 FGS för paketstruktur för e-arkiv Bilaga 1 METS Karin Bredenberg & Mats Berggren IT/SoU 010-476 71 23 2013-01-14 2.0 1(9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BILAGA 1: METS...3 1.1 INTRODUKTION...3

Läs mer

Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365

Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365 Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365 Version 1.0 Introduktion Skapa ett MSPA-konto Aktivera Office 365 i Telia Business Apps Verifiera företagets domännamn Lägg till användare

Läs mer

Metoder för verifiering av användare i ELMS 1.1

Metoder för verifiering av användare i ELMS 1.1 Metoder för verifiering av användare i ELMS 1.1 2012-12-21 Kivuto Solutions Inc. [KONFIDENTIELLT] INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÖVERSIKT...1 VERIFIERINGSMETODER...2 IUV (Integrated User Verification)...2 Shibboleth

Läs mer

Geodataportalen - Metadata - Dokumentation av tjänster

Geodataportalen - Metadata - Dokumentation av tjänster PM 1(13) Geodataportalen - Metadata - Dokumentation av tjänster Organisation Postadress Besöksadress Telefon E-post Internet Lantmäteriet 801 82 Gävle Lantmäterigatan 2 0771-63 63 63 geodatasekretariatet@lm.se

Läs mer

Stockholm Skolwebb. Information kring säkerhet och e-legitimation för Stockholm Skolwebb. skolwebb.stockholm.se

Stockholm Skolwebb. Information kring säkerhet och e-legitimation för Stockholm Skolwebb. skolwebb.stockholm.se S Stockholm Skolwebb Information kring säkerhet och e-legitimation för Stockholm Skolwebb Innehållsförteckning Säkerhet i Stockholm Skolwebb... 3 Roller i Stockholm Skolwebb... 3 Hur definieras rollerna

Läs mer

Bilaga 3a. Ickefunktionella krav. Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt material inom Skolplattform Stockholm

Bilaga 3a. Ickefunktionella krav. Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt material inom Skolplattform Stockholm SID 1 (6) Bilaga 3a Ickefunktionella krav Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt material inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104 22 Stockholm. Besöksadress

Läs mer

Federerad åtkomst Information om åtkomst till Apotekens Services tjänster inom ramen för en identitetsfederation.

Federerad åtkomst Information om åtkomst till Apotekens Services tjänster inom ramen för en identitetsfederation. Federerad åtkomst Information om åtkomst till Apotekens Services tjänster inom ramen för en identitetsfederation. Datum: 2011-02-28 Version: Författare: Christina Danielsson Senast ändrad: Dokumentnamn:

Läs mer

Teknisk beskrivning Hälsa för mig

Teknisk beskrivning Hälsa för mig Bilaga 2 Teknisk beskrivning Hälsa för mig 1.1 Att skapa ett Konto i Hälsa för mig För att börja använda Hälsa för mig måste man skapa ett Konto. När en Användare väljer att skapa ett Konto får Användaren

Läs mer

Sekretesspolicy. för MyLyconet Website

Sekretesspolicy. för MyLyconet Website Sekretesspolicy för MyLyconet Website Lyoness och ägaren ( ägare ) till denna MyLyconet website ( Website ) [namn på ägaren] tror starkt på skyddet av dina personuppgifter. Följande information förklarar

Läs mer

Ny förskrivare. Registrera ny användare av Alfa e-recept. Klicka på [Ny förskrivare]

Ny förskrivare. Registrera ny användare av Alfa e-recept. Klicka på [Ny förskrivare] Ny förskrivare Registrera ny användare av Alfa e-recept Klicka på [Ny förskrivare] Kontrollera att du har din e-legitimation tillgänglig innan du börjar fylla i formuläret. Det går bra att använda BankID,

Läs mer

Kravunderlag inom området Identitet och Åtkomst

Kravunderlag inom området Identitet och Åtkomst Kravunderlag inom området Identitet och Åtkomst Specifik kravställning inom området identitets- och åtkomsthantering att utnyttja som underlag vid nyanskaffning av informationssystem. Ett kompletterande

Läs mer

Kom igång med Provectus Groupware

Kom igång med Provectus Groupware Kom igång med Provectus Groupware Provectus Groupware är en sammarbetsplattform för arbetsgrupper som innehåller alla de funktioner som en modern Microsoft Exchange lösning gör så som e-post, kalender,

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: Dokumenttitel Datum Godkänd av Sid SIT24 Manual E-post 2007-03-09 Sign 1(14) Utgivare/Handläggare Dokumentbeteckning Version Info Klass Björn Carlsson SIT24 mailmanual.doc 1.0.2 Öppen SIT24 Manual E-Post

Läs mer

Modul 8 Hantering av indata

Modul 8 Hantering av indata Modul 8 Hantering av indata Indata De flesta webbplatser idag tillåter användare att mata in data Utan denna möjlighet hade inte webben varit vad den är idag Tyvärr innebär detta stora säkerhetsrisker

Läs mer

ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare

ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare PRERELEASE 03/07/2011 Juridisk information Juridisk information Juridisk information finns på http://help.adobe.com/sv_se/legalnotices/index.html. iii

Läs mer

Apotekens Service. federationsmodell

Apotekens Service. federationsmodell Apotekens Service Federationsmodell Detta dokument beskriver hur Apotekens Service samverkar inom identitetsfederationer Datum: 2011-12-12 Version: Författare: Stefan Larsson Senast ändrad: Dokumentnamn:

Läs mer

Release notes och kända fel. Webcert 4.1

Release notes och kända fel. Webcert 4.1 Release notes och kända fel Webcert 4.1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1. Versionshistorik... 2 2. Genomförda förändringar... 3 2.1. Ny/förbättrad funktionalitet... 3 2.2. 2.3. 2.4. 2.1.1. Funktion

Läs mer

Ajax TruClient. Erfarenheter, tips och trix från Swedbank IT. Christian Gerdes Performance Engineer, LIGHTS IN LINE AB

Ajax TruClient. Erfarenheter, tips och trix från Swedbank IT. Christian Gerdes Performance Engineer, LIGHTS IN LINE AB Ajax TruClient Erfarenheter, tips och trix från Swedbank IT Christian Gerdes Performance Engineer, LIGHTS IN LINE AB Intro Lite om Swedbanks Teknik Test Varför TruClient En ny teknik kräver ett nytt tänk

Läs mer

WebViewer Manual för administratör. 2013 Nova Software AB

WebViewer Manual för administratör. 2013 Nova Software AB WebViewer Manual för administratör 2 Manual WebViewer Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Introduktion... 3 2 Inställningar... 4 2.1 Uppdatera licensinformation... 4 2.2 Inmatning av användaruppgifter...

Läs mer

Användarguide. Bildslinga internet

Användarguide. Bildslinga internet Användarguide Bildslinga internet Capitex AB Bildslinga internet Inledning Bildslingan låter dig exponera dina objekt i helskärmsläge, exempelvis för skyltfönstret. Text och bild hämtas från de objekt

Läs mer

Uppgiftskravstjänsten Teknisk anslutning för att hämta uppgiftskrav som öppna data. Version 1.0

Uppgiftskravstjänsten Teknisk anslutning för att hämta uppgiftskrav som öppna data. Version 1.0 Uppgiftskravstjänsten Teknisk anslutning för att hämta uppgiftskrav som öppna data Version 1.0 1 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Anslutning... 3 2.1 Scenario 1: Hämtning av uppgiftskrav som öppna

Läs mer

Hämta SITHS-certifikat till Telia e-leg och logga in till Telia SITHS Admin med SITHS-certifikat

Hämta SITHS-certifikat till Telia e-leg och logga in till Telia SITHS Admin med SITHS-certifikat Guide Hämta SITHS-certifikat till Telia e-leg och logga in till Telia SITHS Admin med SITHS-certifikat 1 (10) 1 Så här gör du för att hämta ditt SITHS-certifikat till din Telia e-legitimation. Öppna mejlet

Läs mer

Guide för kunder med Nordea e-legitimation

Guide för kunder med Nordea e-legitimation Dok namn: Guide för kunder Typ: typ Sida: 1(24) Beslutsfattare: beslutsfattare Status: status Datum: 2013-04-10 Ägare: Servicedesk Version: 1.0 Guide för kunder med Nordea e-legitimation Innehåll Guide

Läs mer

Företagens användning av ID-tjänster och e-tjänster juridiska frågor

Företagens användning av ID-tjänster och e-tjänster juridiska frågor Företagens användning av ID-tjänster och e-tjänster juridiska frågor Per.Furberg@Setterwalls.se Per Furberg advokat Sekreterare/expert i olika utredningar 1988 1998 http://www.setterwalls.se F.d. rådman

Läs mer

Sammanfattning och specifikationer för POT

Sammanfattning och specifikationer för POT 0.2 Sammanfattning och specifikationer för POT Kornhamnstorg 61 SE-111 27 Stockholm Sweden 00 00 Telefon: +46 (0)8 791 92 Telefax: +46 (0)8 791 95 www.certezza.net Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...

Läs mer

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1.

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1. 2015 05 17 Arbetslöshetskassornas samorganisation SO Version 1.0 ARBETSGIVARINTYG för Sveriges alla arbetsgivare Användarbeskrivning arbetsgivarintyg.nu Med tjänsten arbetsgivarintyg.nu kan du som arbetsgivare

Läs mer

Felsökning av vanliga fel Kontrollera installera version Innehållsförteckning

Felsökning av vanliga fel Kontrollera installera version Innehållsförteckning Felsökning av vanliga fel I det här dokumentet har vi försökt sammanställa de vanligast förekommande felen. Observera att felsökningen förutsätter att du lyckats installera Net id och Telia E-legitimation

Läs mer

Identitet, kontroll & spårbarhet

Identitet, kontroll & spårbarhet Identitet, kontroll & spårbarhet Nexus erbjudande 2017 Stefan Runneberger 2017-09-07 Hantera fysisk och digital åtkomst Nexus Kommunkoncept 2017 Ge ut och hantera bärare av identiteter Säker inloggning,

Läs mer

SAMBI SAML Profil. Samverkan för Behörighet och Identitet inom hälsa, vård och omsorg

SAMBI SAML Profil. Samverkan för Behörighet och Identitet inom hälsa, vård och omsorg SAMBI SAML Profil Samverkan för Behörighet och Identitet inom hälsa, vård och omsorg Innehållsförteckning 1. Introduktion... 4 1.1. Specifikation... 4 1.2. Notation... 4 1.3. XML namnrymd... 4 2. Metadata

Läs mer

Instruktion för åtkomst till Nyps via LstNet

Instruktion för åtkomst till Nyps via LstNet Instruktion för åtkomst till Nyps via LstNet Innehållsförteckning Åtkomst till Nyps via LstNet... 2 Målgrupp... 2 Åtkomst och URL... 2 Ladda ner och installera Citrix Online Plug-in Web... 2 Förberedelser

Läs mer

CVI ANALYZER V 1.2.0.X

CVI ANALYZER V 1.2.0.X Del nr 6159939235 Utgåva nr 07 Datum 01/2016 Sida 1 / 20 CVI ANALYZER V 1.2.0.X Bruksanvisning Software Part number CVI ANALYZER 1 user 6159276960 CVI ANALYZER 5 users 6159276970 CVI ANALYZER 25 users

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Arkitektur för ansökan/anmälan (utkast)

Arkitektur för ansökan/anmälan (utkast) PROJEKT SERVERAT Arkitektur för ansökan/anmälan (utkast) ANGE UNDERRUBRIK Innehåll Marcos rubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat. Mellanrubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat. Arkitektur för

Läs mer

Leverantörsmöte om tekniska specifikationer

Leverantörsmöte om tekniska specifikationer Leverantörsmöte om tekniska specifikationer 2016-12-01 Agenda Inledning E-legitimationsnämndens Tekniska Ramverk eidas Test och interoperabilitet Metadata Underskriftstjänster Hur driver vi utvecklingen

Läs mer

Geodataportalen - Metadata -Webbformulär för redigering av metadata

Geodataportalen - Metadata -Webbformulär för redigering av metadata PM 1(17) Geodataportalen - Metadata -Webbformulär för redigering av metadata PM 2(17) 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning... 2 2 Inledning... 3 3 Webbformulär för metadata... 3 3.1 Översikt...

Läs mer

LATHUND FÖR MALVIN. 1 Registrera ny användare... 2. 2 Logga In... 3. 2.1 Glömt lösenord... 4. 3 Annonsering... 5. 3.1 Skapa annons...

LATHUND FÖR MALVIN. 1 Registrera ny användare... 2. 2 Logga In... 3. 2.1 Glömt lösenord... 4. 3 Annonsering... 5. 3.1 Skapa annons... LATHUND FÖR MALVIN INNEHÅLL 1 Registrera ny användare... 2 2 Logga In... 3 2.1 Glömt lösenord... 4 3 Annonsering... 5 3.1 Skapa annons... 5 3.2 Redigera annons... 8 3.3 Ta bort förmedlad annons... 8 3.4

Läs mer

Medieteknologi Webbprogrammering och databaser MEB725, 5p (7,5 ECTS) Klientprogrammering JavaScript Program på flera sidor

Medieteknologi Webbprogrammering och databaser MEB725, 5p (7,5 ECTS) Klientprogrammering JavaScript Program på flera sidor http://w3.msi.vxu.se/multimedia Medieteknologi Webbprogrammering och databaser MEB725, 5p (7,5 ECTS) Klientprogrammering JavaScript Program på flera sidor Rune Körnefors Innehåll Variabler i JavaScript

Läs mer

Version 1.8.7A. Tidrapportering med ctimesheet

Version 1.8.7A. Tidrapportering med ctimesheet Version 1.8.7A Tidrapportering med ctimesheet Installation I tidrapporten på webben finns en ikon som heter Mobile. Klicka på ikonen. En sida öppnas och du kan här välja mellan automatisk eller manuell

Läs mer

Manual Lead tracking. Version 1.0 2013-12-12

Manual Lead tracking. Version 1.0 2013-12-12 Manual Lead tracking Version 1.0 2013-12-12 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Om manualen... 3 1.2 Om tjänsten... 3 2 Använd tjänsten för första gången... 4 2.1 Installera applikationen... 4 2.2

Läs mer

Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning

Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning Sida 2 av 19 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Så ansluter du till nätverket orebro-utbildning... 4 2.1 Allmän information:... 4 2.2 Enkel anslutning

Läs mer

INSTALLATION AV KLIENT

INSTALLATION AV KLIENT 2016-09-07 INSTALLATION AV KLIENT BOOK-IT version 9.0 Axiell Sverige AB, Box 24014, 224 21 Lund. Besöksadress: Fältspatsvägen 4, 224 78 Lund tel 046-270 04 00, e-post: axiellsverige@axiell.com, www.axiell.se

Läs mer

Programbeskrivning. Chaos på Web. Version 1.0 2005-09-21

Programbeskrivning. Chaos på Web. Version 1.0 2005-09-21 2005-09-21 Programbeskrivning Chaos på Web Version 1.0 Chaos systems AB Tel. 08-410 415 00 e-post: info@chaos.se Solna strandväg 18, 6tr Fax. 08-29 06 66 http://www.chaos.se 171 54 SOLNA Reg. nr: 556476-6813

Läs mer

Krav på säker autentisering över öppna nät

Krav på säker autentisering över öppna nät Krav på säker autentisering över öppna nät I enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2008:14 2 kap. 5 skall en vårdgivare som använder öppna nät för att hantera patientuppgifter, ansvara för att

Läs mer

Version: 1.0.1 Datum: 2012-05-23. DynaMaster 5 Golf Övergripande manual

Version: 1.0.1 Datum: 2012-05-23. DynaMaster 5 Golf Övergripande manual Version: 1.0.1 Datum: 2012-05-23 DynaMaster 5 Golf Övergripande manual Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Systemkrav 3 2 Logga in 4 3 Översikt 5 4 Verktygsfält och funktioner 6 4.1 Översikt gränssnitt

Läs mer

Kopiering av objekt i Java

Kopiering av objekt i Java 1 (6) Kopiering av objekt i Java Först När du läser detta papper bör du samtidigt studera dokumentationen för klasserna Object, Cloneable (java.lang) och ArrayList (java.util). Mycket blir klarare genom

Läs mer

Nyheter i IA-systemet

Nyheter i IA-systemet Nyheter i IA-systemet från 2015-09-27 Sida 2 av 11 INNEHÅLL 1. ALLMÄNT OM VERSIONEN... 3 2. NYTT GRÄNSSNITT... 4 2.1. Logga ut-knappen... 4 2.2. Hjälp och information om systemet... 4 2.3. Vallistor...

Läs mer