Välkommen till. Institutionen för vårdvetenskap och hälsa. Praktisk information. Hemsida:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till. Institutionen för vårdvetenskap och hälsa. Praktisk information. Hemsida: www.caresci.gu.se"

Transkript

1 Välkommen till Institutionen för vårdvetenskap och hälsa Praktisk information Hemsida: Hösten 2010

2 INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP OCH HÄLSA Besöksadress: Arvid Wallgrens Backe Hus 1, Göteborg Postadress: Box 457, Göteborg Tfn Fax Hemsida Följande program finns vid Institutionen: Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng Röntgensjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng Barnmorskeprogrammet, 90 högskolepoäng Följande specialistsjuksköterskeinriktningar finns: Anestesisjukvård, 60 högskolepoäng Barn och ungdom, 60 högskolepoäng Distriktssköterska, 75 högskolepoäng Intensivvård, 60 högskolepoäng Medicinsk vård, 60 högskolepoäng Kirurgisk vård, 60 högskolepoäng Onkologisk vård, 60 högskolepoäng Operationssjukvård, 60 högskolepoäng Psykiatrisk vård, 60 högskolepoäng Vård av äldre, 60 högskolepoäng Fristående kurser Uppdragsutbildningar Forskarutbildning i vårdvetenskap och hälsa Forskarutbildning i vårdpedagogik

3 Prefekt/Biträdande prefekt Karin Ahlberg Hus 1 plan 2 Sektionschefer Hilden Talje Sektion Symtom och hälsa Hus 1 plan 2 Ingela Lundgren Sektion Omgivning och hälsa Hus 1 plan 2 Nils Sjöström Sektion Lärande och ledarskap Hus 1 plan 2 Studierektorer Bibi Kennergren Kompletteringsutbildning för sjuksköterskor från länder utanför EU/EES/Schweiz Hus 2 plan 3 Ingegerd Bergbom Forskarutbildning i vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad/forskarutbildning i vårdpedagogik Hus 1 plan 3 Biträdande studierektor Margret Lepp Forskarutbildning i vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad/forskarutbildning i vårdpedagogik/ Internationalisering Hus 2 plan 4 Programansvariga Eva Jakobsson/ Sjuksköterskeprogrammet/ Hus 2 plan 4 Margaretha Jerlock Sjuksköterskeprogrammet Hus 2 plan 4 Solveig Lundgren Röntgensjuksköterskeprogrammet Hus 1 plan 1 Marie Berg Barnmorskeprogrammet Hus 1 plan 1 Kristin Falk Specialistsjuksköterskeprogrammen Hus 1 plan 4 Febe Friberg Fristående kurser Hus 2 plan 4 Studievägledare Ing-Marie Borg Telefon- och besökstid: Hus 1 plan 1 Måndag Onsdag Torsdag Samordnare för Lena Bernerman- Sjuksköterskeprogrammet/ Hus 1 plan 2 verksamhetsförlagd Sternhufvud Röntgensjuksköterskeprogrammet/ utbildning (VFU) Specialistsjuksköterskeprogrammen Monica Kilebrand Winroth Sjuksköterskeprogrammet/ Hus 1 plan 2 Röntgensjuksköterskeprogrammet/ Specialistsjuksköterskeprogrammen Tone Ahlborg Barnmorskeprogrammet Hus 1 plan 1 Cathrin Madsen Rihlert Anestesisjukvård, Intensivvård, Operationssjukvård Hus 1 plan 3 Ansvariga för Kliniskt Marie Dahl/ Hus 3 plan 2 träningscentrum/(ktc) Camilla Weidestam Hus 3 plan 2 Ansvarig för Kristina Andersson Hus 1 plan 2 uppdragsutbildning Koordinator för Bibi Kennergren Hus 2 plan 3 internationalisering Huvudskyddsombud Barbro Robertsson Hus 1 plan 1 Intendent Inger Wiberg Hus 1 plan 2 Ekonomer Ellen Petersen Hus 1 plan 2 Annika Karlsson Hus 1 plan 2 Byrådirektör Elisabet Hellstrand Hus 1 plan 1 Forskningssekreterare/ Christine Forssell Hus 1 plan 3 prefektsekreterare Kursadministratörer Lena Bandgren Hus 1 plan 1 Annika Johansson - - Katarina Richenberg - - Yvonne Svensson - - Kersti Spåman Hus 2 plan 4

4 IT-samordnare Fiona Lovén Hus 1 plan 0 IT-administratör Andreas Wieslander Hus 1 plan 0 Tekniker Benny Almqvist Hus 4 Börje Karlsson - - Säkerhetstekniker Mats Doverhag Medicinaregatan 3 Anders Broberg Praktisk information A-Ö Akademihälsan / Akademihälsan/Studenthälsovård. Kaserntorget 11B, vån 6. Tfn Studenthälsovård e-post Hemsida: Arbetsskada/tillbud Bibliotek/Studietorget Vid eventuell skada/tillbud som uppkommer antingen på Institutionen eller i den verksamhetsförlagda utbildningen skall anmälan göras. Hemsida: Arbetsskada: Formuläret lämnas ifyllt till Institutionens huvudskyddsombud Barbro Robertsson (Hus 1 plan 1), som skriver under. Tillbud: Formuläret lämnas ifyllt till Institutionens huvudskyddsombud Barbro Robertsson (Hus 1 plan 1), som skriver under. Lånekort ansöker du om på Studietorget alt Biomedicinska biblioteket eller via deras hemsida. Biomedicinska biblioteket Måndag-Torsdag Medicinaregatan 4 Fredag Box 416, Göteborg Lördag Tfn Fax Söndag stängt E-post: Hemsida: Studietorget Hälsovetarbacken Måndag-Fredag Arvid Wallgrens Backe, Hus 5 Lördag stängt Box 458, Göteborg Söndag stängt Tfn Fax E-post: Hemsida: Bokhandel Brandskydd Bokus. Hemsida: Göteborgs Studentbokhandel, Götabergsgatan 17, Göteborg. Hemsida: Lär dig var byggnadens brandsläckningsanordningar finns! Läs och lär dig instruktionen som finns på varje brandsläckare. Information angående utrymningsvägar och var man befinner sig finns uppsatt i alla korridorer. Cafeteria Cafeteria finns i Hus 4 plan 3. Öppettider: Måndag-torsdag samt fredag Datasalar/utskrift/kopiering Studenterna har tillgång till tre datasalar som är placerade i Hus 3. Alla studenter får fr o m våren 2007 ett utskriftskonto kopplat till sitt studentkonto med 100 kronor/termin (250 utskrifter). Utskrifter kan göras i datasalarna 3118, 3119 och Om fler utskrifter behövs hänvisas ni till receptionen på Medicinaregatan 3, för att fylla på kontot (40 öre/kopia). Om alla utskrifter inte har utnyttjas under terminen finns dessa kvar till nästkommande termin. Kopieringsmaskin finns utanför datasalarna och i hus 7. Kopieringskort kan köpas i automaten utanför datasalarna. Kopierat material som säljs inom undervisningen kostar f n 70 öre/kopierad sida.

5 Dispens Dispens för behörighet till högre kurs i utbildningsprogram. Särskild blankett används. Lämnas till kursadministratören f v b till studievägledaren. Funktionshinder Samordnare för studenter med funktionshinder är Lena Borg Melldahl, tfn , e-post Kontaktperson för studenter med dyslexi är Eva Johansson, tfn , e-post / Studentavdelningen, Karl Gustavsgatan 29. Försäkring GUL*/ Göteborgs universitets lärplattform Personskadeförsäkringen gäller för studenter och omfattar olycksfall i Sverige under skoltid och för resor mellan bostaden och den plats skoltiden tillbringas. Hemsida: GUL är en webbaserad kommunikationsplattform som finns tillgänglig i studentportalen. I GUL har varje kurs en egen sida och utvärdering av kursen sker här. Vissa delar av GUL är öppen för alla medan andra delar kräver inloggning med hjälp av användar-id och lösenord. I GUL kommer du: - enkelt att kunna kommunicera med lärare och kurskamrater via chatt, frågor och svar, diskussionsforum, projektgrupp - enkelt att kunna ladda upp och ned dokument från läraren, i projektgruppen, till kurskamrater - enkelt att kunna lämna in uppgifter som hemtenta, inlämningsuppgift, uppsats Hemsida: Högskolepräst Sahlgrenska akademins högskolepräst Lars van der Heeg kan kontaktas (Svenska kyrkan) för enskilda samtal. Tystnadsplikt gäller. Tfn alt , e-post Inlämningsuppgifter För att inlämnade uppsatser, papers och andra digitala dokument skall kunna läsas måste man som student använda något av följande format: Dokument skapade i MS Office (.doc,.docx,.xls etc) Dokument skapade i Open Office (ODF) (.odt,.ods, mfl) Dokument sparade i PDF Filer sparade i andra format och som inte går att öppna med standardprogram kommer inte att kunna läsas utan skickas i retur. Det är den enskilda studentens ansvar att inlämnade dokument följer ovan standard. Open Office är en gratis programvara och finns att ladda hem på sidan: PDF995 är ett annat gratisprogram som kan användas för skapande av PDF: Internationellt studentutbyte Kontakta koordinatorn för internationalisering om Du under utbildningstiden planerar utlandsstudier. Kaffeautomater Automater finns i studenternas uppehållsrum/lunchrum samt i Hus 2 ingång F. Kliniskt träningscentrum (KTC) Kvarglömt/upphittat Ladok Lokaler Militärtjänstgöring Vid Kliniskt träningscentrum (KTC) ges studenter möjlighet att träna praktiska färdigheter och utveckla klinisk skicklighet. Mer information om kliniskt träningscentrum (KTC), se hemsida: Kvarglömt/upphittat lämnas till teknikerna, lokalvårdarna alt studentexpeditionen. Ladok (som nås via Studentportalen) är ett datorbaserat studiedokumentationssystem för studerande i den grundläggande utbildningen samt i forskarutbildningen. Om du vill boka lokal eller grupprum kontakta Studietorget (Hälsovetarbacken). Anstånd med militärtjänstgöring, kontakta studievägledaren.

6 Namn-/adressändring Obligatorisk närvaro Parkeringstillstånd Passerkort Regelsamling Rökning Sahlgrenska akademins studentsupport Språkhandledning Stipendier Studentexpedition Studentkår Vid namnändring under utbildningstiden, lämnas nytt personbevis in till kursadministratören. Vid adressändring kan du själv lägga in tidsbegränsad adressändring samt ändra telefonnummer i Studentportalen alt meddela kursadministratören. Obligatorisk närvaro krävs vid upprop på samtliga kurser. Vid förhinder skall kursadministratören meddelas via e-post. Frånvaro från upprop beviljas av kursledningen, i annat fall riskerar man att förlora sin kursplats. Parkeringsmöjligheter vid institutionen är mycket begränsade. AS:tillstånd kan kvitteras ut i studentexpeditionen, Hus 1 plan 1 (måndag-torsdag kl 10-13). Med AS:tillstånd är man endast behörig att parkera i parkeringshuset vid Zoologen och vid parkeringen vid Änggårdens koloniområde. AS:tillstånd innebär inte en garanterad parkeringsplats. Parkerar man på GU:s övriga parkeringsområden med AS:tillstånd kan en kontrollavgift debiteras. Kostnad med AS:tillstånd är f n 25 kronor per dag. Parkeringstillståndet måste förnyas varje år i januari. Passerkort till byggnaderna är obligatoriskt och erhålls vid Institutionen. Fotografering sker vid kursstart. Fotografering efter kursstart sker i grupprum 2032 innanför caféet, Medicinaregatan 3, tisdagar kl Passerkortet är att betrakta som en värdehandling som du skall ha tillgängligt under hela studietiden. Borttappat kort spärras hos säkerhetsgruppen, tfn Kortet skall omgående återlämnas vid avslutade studier. Lokala regelsamlingen för studier vid Göteborgs universitet är ett gemensamt dokument där studenter och anställda finner sina rättigheter och skyldigheter beskrivna. Hemsida: Rökning är inte tillåtet inom hela Hälsovetarbackens område. Information om t ex GU-konto, utskrifter, trådlöst nät, support m m, se hemsida: Information om språkhandledning för studenter vid Sahlgrenska akademin, se hemsida: En gång om året (i maj/juni) annonseras stipendier som studenter inom Sahlgrenska akademin kan söka. Information och ansökan sker via hemsida: För stipendier i övrigt, se hemsida: I studentexpeditionen (hus 1 plan 1 ) sker utlämning av tentamen och parkeringstillstånd. Öppettider: Måndag torsdag kl 10-13, Fredag stängt Sahlgrenska akademins Studentkår, SAKS Besöksadress: Medicinaregatan 5A Postadress: Box 411, Göteborg Ordförande Erik Strandmark, tfn , e-post Vice ordförande Fanny Fors, tfn , e-post Hemsida: Studentkårsexpedition (Hälsovetarbacken) Besöksadress: Arvid Wallgrens Backe Hus 4 plan 3 Postadress: Box 405, Göteborg

7 Studentportalen GUL (Göteborgs universitets lärplattform) kommer att användas som informations- och Kommunikationsplattform och finns tillgänglig i Studentportalen och i GUL har varje kurs en egen sida. Vissa delar är öppen för alla medan andra delar kräver inloggning med hjälp av användar-id och lösenord, dessa skickas ut i två separata brev vid antagning. I Studentportalen finns bl a följande studenttjänster: - GUL (Göteborgs universitets lärplattform)* - e-post (din e-post adress är ditt - se registreringar och studieresultat i Ladok - tentamensanmälan (Ladok på webb) - utskrift av studieintyg - anmäla tidsbegränsad adressändring samt ändra telefonnummer - söka direkt i universitetsbibliotekets kataloger - studentprogramvara - ändra lösenord - kalender Hemsida/inloggning: Studentsupport: Studentuppehållsrum/ Studentuppehållsrum/lunchrum med mikrougnar och kaffekokare m m finns i lunchrum Hus 4 plan 3. Studieintyg Studiemedel Studieuppehåll/ studieavbrott Stödgrupp Tentamensanmälan Tillgodoräknande av kurs/prov Verifierbart studieintyg kan du själv skriva ut vid Studentportalens Ladok på webb alt kontakta kursadministratören. CSN Göteborg Besöksadress: Kungsgatan 19, Göteborg Tfn Talsvar Besökstid Telefontid Måndag-Fredag Måndag-Fredag Hemsida: Särskild blankett används. Lämnas till kursadministratören f v b till studievägledaren. Sahlgrenska akademins stödgrupp ger hjälp och stöd i samband med tillfälliga problem och svårigheter i det vardagliga arbetet. Alla samtal behandlas konfidentiellt. Tfn Hemsida: Tentamensanmälan sker i Studentportalen under Ladok på webb på respektive kurs/tentamen. Anmälan skall ske senast 1 vecka före tentamensdatum. Tillgodoräknande av kurs. Särskild blankett används. Lämnas till kursadministratören f v b till studievägledaren. Tillgodoräknande av prov (del av kurs). Särskild blankett används. Lämnas till kursansvarig lärare. Tillträde till ny termin Vaccination Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Uppflyttning till påföljande kurs sker automatiskt med platsgaranti under förutsättning att man uppfyller förkunskapskraven enligt kursplanen. Det är du själv som ansvarar för att söka eventuell dispens från förkunskapskraven. Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet startade höstterminen 2007 ett vaccinationsprogram för berörda programstudenter enligt rekommendationer från Smittskyddsenheten i Västra Götaland. Vaccinationsprogrammet omfattar studenter i Sjuksköterske-, röntgensjuksköterske-, barnmorske- och specialistsjuksköterskeprogrammen samt läkarprogrammet. Mer information ges vid terminsstart. Information om verksamhetsförlagd utbildning, se hemsida:

8 Ytterligare information Ytterligare information för Dig som är student vid Göteborgs universitet, se hemsida: samt institutionens hemsida: Återupptagande av studier Särskild blankett används. Ansökan skall vara inlämnad senast 15 april (inför hösten) resp 15 oktober (inför våren). Lämnas till kursadministratören. Öppettider Vid entrédörrarna i Hus 2, 6 och 7, behövs ej passerkort mellan kl , övriga tider måste passerkort användas. Hörsalar och 45-salar vardagar Datasalar 3118, 3119, vardagar Datasalar 3118, 3119 stängt lördag-söndag Datasal lördag-söndag Kliniskt träningscentrum (KTC) måndag-fredag/ lördag-söndag Hus 1 plan 1 är öppet med passerkort måndag-torsdag kl samt fredag kl , lördag och söndag stängt. Hus 1 plan 2, 3 och 4 är öppet med passerkort måndag-torsdag kl samt fredag kl , lördag och söndag stängt.

===== Välkommen till. Institutionen för vårdvetenskap och hälsa. Hemsida:

===== Välkommen till. Institutionen för vårdvetenskap och hälsa. Hemsida: ===== Välkommen till Institutionen för vårdvetenskap och hälsa Hemsida: www.caresci.gu.se Hösten 2009 = = = = INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP OCH HÄLSA Besöksadress: Arvid Wallgrens Backe 1, SE 41346 Göteborg

Läs mer

Psykoterapeutprogrammet LATHUND. För studenter och lärare. Läsåret 2010/2011 Uppdaterad december 2010

Psykoterapeutprogrammet LATHUND. För studenter och lärare. Läsåret 2010/2011 Uppdaterad december 2010 Psykoterapeutprogrammet LATHUND För studenter och lärare Läsåret 2010/2011 Uppdaterad december 2010 Avdelningen för klinisk och socialpsykologi Institutionen för beteendevetenskap och lärande Linköpings

Läs mer

Student. DisCo, Mitt konto, Min sida, Studentportal, Office 365 - e-post. IT-avdelningen

Student. DisCo, Mitt konto, Min sida, Studentportal, Office 365 - e-post. IT-avdelningen IT-introduktion Student DisCo, Mitt konto, Min sida, Studentportal, Office 365 - e-post 2015 IT-avdelningen Med den här foldern till hands hoppas vi att du som ny student ska få hjälp med att komma igång

Läs mer

Programmet för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen. vid Sahlgrenska akademin Göteborgs universitet

Programmet för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen. vid Sahlgrenska akademin Göteborgs universitet Programmet för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen vid Sahlgrenska akademin Göteborgs universitet Vårterminen 2011 Denna information är avsedd för studerande vid programmet för Kompletterande

Läs mer

Kristin Falk, vice ordförande Marie Berg Febe Friberg Eva Jakobsson Solveig Lundgren 1-16 Eva Osvald Gustafsson 1-16. Studentrepresentanter

Kristin Falk, vice ordförande Marie Berg Febe Friberg Eva Jakobsson Solveig Lundgren 1-16 Eva Osvald Gustafsson 1-16. Studentrepresentanter Protokoll fört vid sammanträde med Programkommittén för vårdvetenskap Måndag 26 oktober 2009, klockan 13:00-16:45 Konferensrum hus 1, plan 1, Arvid Wallgrens backe Närvarande ledamöter Joakim Öhlen, ordförande

Läs mer

Studieadministrativa bestämmelser för studenter vid Högskolan Dalarna

Studieadministrativa bestämmelser för studenter vid Högskolan Dalarna Studieadministrativa bestämmelser för studenter vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2012-08-01 Revidering: 2012-10-22, 2013-11-06 Dnr: DUC 2012/1169/10 Gäller fr.o.m. 2013-11-06 Ersätter: Studieadministrativa

Läs mer

SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET

SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET Välkommen till SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET vid i Linköping och Norrköping Höstterminen 2015 http://www.hu.liu.se/ssk VARMT VÄLKOMMEN TILL SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET Du som antagits till utbildningen i urval 1-

Läs mer

Ansökan om studieuppehåll - anmälan av uppehåll/avbrott från. Program vid institutionen för odontologi:

Ansökan om studieuppehåll - anmälan av uppehåll/avbrott från. Program vid institutionen för odontologi: Ansökan om studieuppehåll - anmälan av uppehåll/avbrott från programstudier vid institutionen för odontologi Efternamn Tilltalsnamn Personnummer Adress Telefon Postnummer Ort Mobiltelefon Program vid institutionen

Läs mer

Studentens. IT-guide. Denna guide ger en orientering om de IT-tjänster som universitetet erbjuder.

Studentens. IT-guide. Denna guide ger en orientering om de IT-tjänster som universitetet erbjuder. Studentens IT-guide IT spelar en allt viktigare roll på universitetet. Man måste ha tillgång till dator och kunna använda Internet. Framför allt måste man som student kvittera ut sitt Lukaskonto, IT-kontot,

Läs mer

Välkomna till Samhällsvetar sektionen! En guide till Göta studentkår Samhällsvetarsektionen och Samhällsvetenskapliga fakulteten

Välkomna till Samhällsvetar sektionen! En guide till Göta studentkår Samhällsvetarsektionen och Samhällsvetenskapliga fakulteten Välkomna till Samhällsvetar sektionen! En guide till Göta studentkår Samhällsvetarsektionen och Samhällsvetenskapliga fakulteten Innehåll Samhällsvetarsektionen vid Göta studentkår...4 Hitta till oss...9

Läs mer

Välkommen till Linköpings universitet!

Välkommen till Linköpings universitet! Välkommen till! Med detta brev vill vi hälsa dig välkommen till Yrkeslärarprogrammet 90 hp vid. Vi är glada för att du har valt att studera till lärare. Mitt namn är och jag är Programansvarig utbildningsledare,

Läs mer

Student Institutionen för tillämpad IT

Student Institutionen för tillämpad IT Student 2010 Institutionen för tillämpad IT Innehåll 1. Välkommen 2. Att hitta i byggnaden 3. Kaffe & kök 4. Datakonto 5. GUL 6. Studieinformation 7. Kommunikation 8. Miljö 9. Studentkåren 10. Kontaktuppgifter

Läs mer

Anmälan om felaktig och otydlig information

Anmälan om felaktig och otydlig information BESLUT 1(6) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Christoffer Svensson 08-563 087 05 Christoffer.svensson@uka.se Göteborgs universitet Rektor Anmälan om felaktig och otydlig information Anmälan NN

Läs mer

Komvux Södertälje Västergatan 2. Komvux Södertälje. Grundläggande och gymnasiala kurser

Komvux Södertälje Västergatan 2. Komvux Södertälje. Grundläggande och gymnasiala kurser Komvux Södertälje Västergatan 2 Komvux Södertälje Grundläggande och gymnasiala kurser Välkommen till Vuxenutbildning i Södertälje Komvux är en del av Vuxenutbildningen i Södertälje. Vi erbjuder kurser

Läs mer

IT-INTRODUKTION. Student. DisCo, Mitt konto, Studentportal, MyPage, e-post, Office 365. IT-avdelningen

IT-INTRODUKTION. Student. DisCo, Mitt konto, Studentportal, MyPage, e-post, Office 365. IT-avdelningen IT-INTRODUKTION Student DisCo, Mitt konto, Studentportal, MyPage, e-post, Office 365 2016 IT-avdelningen Med den här foldern till hands hoppas vi att du som ny student ska få hjälp med att komma igång

Läs mer

Introduktion till Mina sidor

Introduktion till Mina sidor Introduktion till Mina sidor Denna manual ger en introduktion till verktyget Mina sidor Skapad: 2011-08-01 Innehåll Hur använder jag verktyget Mina sidor?... 3 Vad finns under länken Mina studier?... 5

Läs mer

Programkommittén för vårdvetenskap Evalise Wetterberg Johannisson, utbildningsavdelningen

Programkommittén för vårdvetenskap Evalise Wetterberg Johannisson, utbildningsavdelningen Programkommittén för vårdvetenskap Evalise Wetterberg Johannisson, utbildningsavdelningen Närvarande ledamöter Kristin Falk, ordförande Karin Ahlberg Marie Berg Lena Oxelmark Helle Wijk Eva Jakobsson Ung

Läs mer

Välkommen till programinformation Grundlärarprogrammet förskoleklass och årskurs 1-3 Hösten 2014 Tatjana Norbäck Ann Hagernäs

Välkommen till programinformation Grundlärarprogrammet förskoleklass och årskurs 1-3 Hösten 2014 Tatjana Norbäck Ann Hagernäs Välkommen till programinformation Grundlärarprogrammet förskoleklass och årskurs 1-3 Hösten 2014 Tatjana Norbäck Ann Hagernäs Dagens program Måndagen den 22 september kl. 10.30 ca 12.00 Lärarfacket Programmets

Läs mer

Studiehandbok för audionomprogrammet. vid Sahlgrenska akademin

Studiehandbok för audionomprogrammet. vid Sahlgrenska akademin Studiehandbok för audionomprogrammet vid Sahlgrenska akademin Höstterminen 2012 Sida 2 Till dig som nybliven student vid Sahlgrenska akademin Studiehandboken innehåller praktisk information för dig som

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Personal... 1 Reception Campus Telge... 3 Akademiexpedition i Eskilstuna och Västerås... 3 Lärare... 3 Inriktningsansvarig... 3 Registering... 3 Omregistrering... 3 Användar-ID och

Läs mer

Introduktion till Mina sidor

Introduktion till Mina sidor Introduktion till Mina sidor Denna manual ger en introduktion till verktyget Mina sidor Granskad: 2013-08-08 Innehållsförteckning Hur använder jag verktyget Mina sidor?... 3 Vad finns under länken Mina

Läs mer

BTH HANDBOK FÖR NYA STUDENTER

BTH HANDBOK FÖR NYA STUDENTER BTH BLEKINGE B L E K I N G E TEKNISKA T E K N I S K A HÖGSKOLA H Ö G S K O L A HANDBOK FÖR NYA STUDENTER Hej! Välkommen till BTH, kul att du valt att läsa här. Dina studier vid BTH kommer att de dig värdefulla

Läs mer

Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus 2010-11-11 Enheten för obstetrik och gynekologi Kursadministratör Kristian Hagfors

Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus 2010-11-11 Enheten för obstetrik och gynekologi Kursadministratör Kristian Hagfors Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus 2010-11-11 Enheten för obstetrik och gynekologi Kursadministratör Kristian Hagfors Kursinformation SVK Från väntelista till välbefinnande operationer

Läs mer

ATT STUDERA VID NEWMANINSTITUTET Att studera vid en högskola eller ett universitet ställer stora krav på egen planering och egna initiativ, men vi

ATT STUDERA VID NEWMANINSTITUTET Att studera vid en högskola eller ett universitet ställer stora krav på egen planering och egna initiativ, men vi ATT STUDERA VID NEWMANINSTITUTET Att studera vid en högskola eller ett universitet ställer stora krav på egen planering och egna initiativ, men vi hoppas att du också ska finna att du kan få den assistans

Läs mer

REGELVERK FÖR KANDIDATPROGRAMMET I BIOMEDICIN

REGELVERK FÖR KANDIDATPROGRAMMET I BIOMEDICIN REGELVERK FÖR KANDIDATPROGRAMMET I BIOMEDICIN Behörighetskrav och ansökan inom programmet Närvaro vid kursupprop är alltid obligatoriskt. Särskilda behörighetskrav gäller vid övergången till termin tre

Läs mer

Psykologprogrammets LATHUND. Fo r studenter och la rare

Psykologprogrammets LATHUND. Fo r studenter och la rare Psykologprogrammets LATHUND Fo r studenter och la rare Läsåret 2015/2016 Uppdaterad maj 2015 1 Psykologprogrammets lathund Detta är en information om övergripande regler och principer på Psykologprogrammet

Läs mer

Välkommen till Folkuniversitetet

Välkommen till Folkuniversitetet Välkommen till Folkuniversitetet Praktisk information för studerande på Polstjärnegatan HT 2011 Besöksadress: Postadress: Polstjärnegatan 4 D, vån 2, 417 56 Göteborg Box 2542, 403 17 Göteborg Vart vänder

Läs mer

STUDIEHANDBOK FÖR TANDLÄKARPROGRAMMET VID SAHLGRENSKA AKADEMIN

STUDIEHANDBOK FÖR TANDLÄKARPROGRAMMET VID SAHLGRENSKA AKADEMIN INSTITUTIONEN FÖR ODONTOLOGI STUDIEHANDBOK FÖR TANDLÄKARPROGRAMMET VID SAHLGRENSKA AKADEMIN Praktisk information för dig som är student Reviderad augusti 2016 TANDLÄKARPROGRAMMET, 300 HÖGSKOLEPOÄNG...5

Läs mer

Elevbladet. Viktig information för dig som ska vuxenstudera i Trollhättan Vänersborg våren 2016 VUXENUTBILDNINGEN

Elevbladet. Viktig information för dig som ska vuxenstudera i Trollhättan Vänersborg våren 2016 VUXENUTBILDNINGEN Elevbladet Viktig information för dig som ska vuxenstudera i Trollhättan Vänersborg våren 2016 VUXENUTBILDNINGEN Innehåll Rubrik Sidan Öppettider, adress och telefonnummer 3 Elevinfo under studietiden

Läs mer

och Kompletterande Pedagogisk utbildning, 90 hp

och Kompletterande Pedagogisk utbildning, 90 hp och Kompletterande Pedagogisk utbildning, 90 hp Upprop och registrering sker måndagen den 25 augusti kl. 09.00 i sal 31:530, i samband med er första träff på kursen Perspektiv på läraryrket (se särskilt

Läs mer

STUDIEHANDBOK HT 2015. för teologistudenter

STUDIEHANDBOK HT 2015. för teologistudenter STUDIEHANDBOK HT 2015 för teologistudenter Välkommen som teologistudent! Vid Ersta Sköndal högskola bedrivs utbildning och forskning inom vårdvetenskap, socialt arbete, psykoterapi, teologi, kyrkomusik

Läs mer

Välkommen till Kommunikation. Ledarskap och hälsa, 15 hp

Välkommen till Kommunikation. Ledarskap och hälsa, 15 hp 2014-01-02 Välkommen till Kommunikation. Ledarskap och hälsa, 15 hp Kurskod VPG04F Kursen startar torsdagen den 30 januari, kl. 16.00 i sal. Den följande undervisningen kommer att ske i ett antal olika

Läs mer

IT-INTRODUKTION. Student. DisCo, Mitt konto, hv.se/student, MyPage, e-post, Office 365. IT-avdelningen

IT-INTRODUKTION. Student. DisCo, Mitt konto, hv.se/student, MyPage, e-post, Office 365. IT-avdelningen IT-INTRODUKTION Student DisCo, Mitt konto, hv.se/student, MyPage, e-post, Office 365 2017 IT-avdelningen Med den här foldern till hands hoppas vi att du som ny student ska få hjälp med att komma igång

Läs mer

Praktisk information för dig som studerar Sfi för högutbildade på Polstjärnegatan

Praktisk information för dig som studerar Sfi för högutbildade på Polstjärnegatan Praktisk information för dig som studerar Sfi för högutbildade på Polstjärnegatan Besöksadress: Polstjärnegatan 4 D, vån 2, 417 56 Göteborg Postadress: Box 2542, 403 17 Göteborg Våren 2014 Vart vänder

Läs mer

Välkommen till Folkuniversitetet

Välkommen till Folkuniversitetet Välkommen till Folkuniversitetet Praktisk information för studerande på Polstjärnegatan HT 2010 Besöksadress: Postadress: Polstjärnegatan 4 D, vån 2, 417 56 Göteborg Box 2542, 403 17 Göteborg Vart vänder

Läs mer

2009-12-03. Bästa kursdeltagare!

2009-12-03. Bästa kursdeltagare! Kursledare: helsjo@ki.se 08-616 50 66 Bästa kursdeltagare! Välkommen att börja din specialistutbildning hos oss. Utbildningen bedrivs av Institutionen för klinisk forskning och utbildning på Södersjukhuset

Läs mer

Välkommen till yrkeslärarprogrammet inriktning vård och omsorg, 90 hp Vårterminen 2014

Välkommen till yrkeslärarprogrammet inriktning vård och omsorg, 90 hp Vårterminen 2014 2013-12-10 Välkommen till yrkeslärarprogrammet inriktning vård och omsorg, 90 hp Vårterminen 2014 Utbildningen startar måndagen den 20 januari kl. 9 i sal F389 vid Södra huset, Hus F vid Stockholms universitet.

Läs mer

Sjuksköterske- och röntgensjuksköterskeprogrammet SCHEMA HT 10 100830

Sjuksköterske- och röntgensjuksköterskeprogrammet SCHEMA HT 10 100830 Sahlgrenska akademin Sjuksköterske- och röntgensjuksköterskeprogrammet SCHEMA HT 10 100830 Kurskod: OM 3270 Kursens benämning: Vetenskaplig metod, 7,5 hp Kurs: SSK 3 + RÖS 1 Kursnivå: Grundnivå, termin

Läs mer

Elevbladet hösten 2015

Elevbladet hösten 2015 Elevbladet hösten 2015 Viktig information för dig som ska vuxenstudera i Trollhättan Vänersborg Innehåll Rubrik Sidan Öppettider, adress och telefonnummer 3 Elevinfo under studietiden 3 Reservantagning

Läs mer

Välkommen till yrkeslärarprogrammet halvfart, 90 hp, höstterminen 2013

Välkommen till yrkeslärarprogrammet halvfart, 90 hp, höstterminen 2013 2013-06-18 Välkommen till yrkeslärarprogrammet halvfart, 90 hp, höstterminen 2013 Utbildningen startar måndagen den 2 september kl. 9 i sal 2419 vid Institutionen för pedagogik och didaktik, Frescativägen

Läs mer

Handbok för yrkeslärarprogrammet

Handbok för yrkeslärarprogrammet Handbok för yrkeslärarprogrammet Institutionen för pedagogik och didaktik Stockholms universitet 1 Innehåll Välkommen till yrkeslärarprogrammet vid Stockholms universitet!... 3 Allmänt om programmet...

Läs mer

Information till årskurs 2 CDATE inför årskurs 3

Information till årskurs 2 CDATE inför årskurs 3 Information till årskurs 2 CDATE inför årskurs 3 KTH/CSC - Datateknik 300 hp Studievägledare Alicja Lissenko tel. 08-790 81 76 Måndag torsdag kl. 9-12 för bokade besök kl.13-15 drop-in Sitter i E-huset

Läs mer

Studiehandbok för tandhygienistprogrammet vid Sahlgrenska akademin

Studiehandbok för tandhygienistprogrammet vid Sahlgrenska akademin Studiehandbok för tandhygienistprogrammet vid Sahlgrenska akademin Höstterminen 2011 Sida 2 Till dig som nybliven student vid Sahlgrenska akademin Studiehandboken innehåller praktisk information för dig

Läs mer

Välkommen till kursen i handledning för yrkeslärare inom gymnasieskolan, 7, 5 Hp, HT-14

Välkommen till kursen i handledning för yrkeslärare inom gymnasieskolan, 7, 5 Hp, HT-14 2014-06-14 Välkommen till kursen i handledning för yrkeslärare inom gymnasieskolan, 7, 5 Hp, HT-14 Kursen startar torsdagen den 11 september kl. 9.00 i sal 2419 vid Institutionen för pedagogik och didaktik,

Läs mer

Sahlgrenska akademins vaccinationsprogram. Informationen kommer också att finnas på GUL

Sahlgrenska akademins vaccinationsprogram. Informationen kommer också att finnas på GUL Sahlgrenska akademins vaccinationsprogram Studenter på läkarprogrammet omfattas av Sahlgrenska akademins vaccinationsprogram. Vaccinationerna ges kostnadsfritt och erbjuds studenter antagna till termin

Läs mer

PROTOKOLL Sammanträdesdatum: 27 april 2011, klockan 14.00-17.00 Lokal: Ingegerd Eriksson

PROTOKOLL Sammanträdesdatum: 27 april 2011, klockan 14.00-17.00 Lokal: Ingegerd Eriksson Rådet för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (RUGA) Karin Wikeby, utbildningsavdelningen Närvarande ledamöter Kerstin Nilsson, ordförande Eric Hanse, 1-15 Gunilla Krantz, 1-19 Birgitha Archenholtz,

Läs mer

Att studera vid Newmaninstitutet

Att studera vid Newmaninstitutet Att studera vid Newmaninstitutet På vår hemsida www.newman.se finns all information du kan behöva för dina studier hos oss. Aktuella evenemang och nyheter finner du under fliken Aktuellt Vi finns även

Läs mer

Förskollärarprogrammet. 210 hp

Förskollärarprogrammet. 210 hp Förskollärarprogrammet 210 hp Campus Gotland Sökanvisningar och kursutbud vt 2014 Detta material vänder sig till dig som läser på Förskollärarprogrammet vid Campus Gotland. Det gäller dels dig som antogs

Läs mer

Att studera på distans vid Högskolan Dalarna

Att studera på distans vid Högskolan Dalarna Att studera på distans vid Högskolan Dalarna ÄR FRIHET DIN GREJ? Frihet Tycker du om frihet? Vill du själv bestämma när och var du ska studera? I så fall kan distansstudier vara det bästa sättet för dig

Läs mer

Välkommen till kursen Vårdpedagogik I, 30 hp, Vårterminen 2014

Välkommen till kursen Vårdpedagogik I, 30 hp, Vårterminen 2014 2013-12-11 Välkommen till kursen Vårdpedagogik I, 30 hp, Vårterminen 2014 Utbildningen startar torsdagen den 30 januari kl. 13-16 i sal 1503 vid Institutionen för pedagogik och didaktik, Frescativägen

Läs mer

Välkommen till Handelshögskolan!

Välkommen till Handelshögskolan! Välkommen till Handelshögskolan! Välkommen! Vi är glada att du har valt att studera på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Hos oss får du inte bara en konkurrenskraftig utbildning, utan också tillgång

Läs mer

Idag: Massor av Information och Inspiration!

Idag: Massor av Information och Inspiration! Idag: Massor av Information och Inspiration! Studievägledning Studieuppföljning och information Individuella vägledningssamtal Kurativa samtal tystnadsplikt Planering av dina studier Individuella studieplaner

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL LINKÖPINGS UNIVERSITET OCH LISAM

VÄLKOMMEN TILL LINKÖPINGS UNIVERSITET OCH LISAM Linköpings Universitet 2014.08.13 VÄLKOMMEN TILL LINKÖPINGS UNIVERSITET OCH LISAM LiU-ID Som ny student behöver du först skapa ett temporärt LiU-ID (studentkonto). På www.liu.se/antagen finns anvisningar

Läs mer

Sommarakademin 2010 SOMMARGUIDE

Sommarakademin 2010 SOMMARGUIDE Sommarakademin 2010 SOMMARGUIDE Innehåll: Välkommen till HFF! Tacka JA! till kursen Att vara i huset Schema Bra att veta inför kursen Studentexpeditionen Verkstäder och utlåning Utställning Välkommen till

Läs mer

Spelschema för årets fotbollsmästerskap! island tyskland Söndag 14/7 Växjö Arena, Växjö. Söndag 14/7 Kalmar Arena, Kalmar

Spelschema för årets fotbollsmästerskap! island tyskland Söndag 14/7 Växjö Arena, Växjö. Söndag 14/7 Kalmar Arena, Kalmar ! Onsdagen 10/7 Onsdagen 10/7 Torsdag 11/7 Torsdag 11/7, Fredag 12/7 Fredag 12/7 Lördag 13/7 Lördag 13/7 Söndag 14/7 Söndag 14/7 Måndag 15/7 Måndag 15/7 Tisdag 16/7 Tisdag 16/7 Onsdag 17/7 Onsdag 17/7

Läs mer

Förskollärarprogrammet. 210 hp

Förskollärarprogrammet. 210 hp Förskollärarprogrammet 210 hp studieort Uppsala Sökanvisningar och kursutbud vt 2016 Detta material vänder sig till dig som läser på förskollärarprogrammet och med studieort Uppsala. För dig som läser

Läs mer

Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE

Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE Version Mars 2014 2 Välkommen till Komvux Eskilstuna! Det här häftet ger dig, som via Komvux i Eskilstuna studerar hos

Läs mer

Kognitionsvetenskap vid Linköpings universitet

Kognitionsvetenskap vid Linköpings universitet 2015-06-10 1(11) GUIDE TILL STUDIER PÅ KANDIDATPROGRAMMET I Kognitionsvetenskap vid Linköpings universitet Saker att göra första månaden på programmet: Att du är registrerad är viktigt bland annat för

Läs mer

Välkommen till Lärarhögskolan!

Välkommen till Lärarhögskolan! Välkommen till! Till dig som är antagen till Yrkeslärarprogrammet 90 hp Varmt välkommen, vi hoppas att du ska få en mycket givande studietid! I det här brevet hittar du viktig information inför programstarten.

Läs mer

Välkommen till studierna i engelska!

Välkommen till studierna i engelska! 1(4) Juli 2011 Information till antagna till EN01H8, Engelska I, med didaktisk inriktning, heltid hösten 2011 Välkommen till studierna i engelska! Vi hoppas att du kommer att trivas som student hos oss

Läs mer

MEDFÖDDA HJÄRTFEL OCH BARN OC H UNGA 7.5HP

MEDFÖDDA HJÄRTFEL OCH BARN OC H UNGA 7.5HP SAHLGRENSKA AKADEMIN STUDIEHANDLEDNING FÖR KURSEN: MEDFÖDDA HJÄRTFEL OCH BARN OC H UNGA 7.5HP Kurskod OM9229 KURSEN GES SOM UPPDRAGSUTBILDNING Kursansvarig Kursadministratör Examinator Ewa-Lena Bratt e-post:

Läs mer

FRÅN ANTAGNING TILL PROGRAMSTART

FRÅN ANTAGNING TILL PROGRAMSTART STUDENTGUIDE FÖR LÄRARUTBILDNINGEN 2011 Campus och distans KARLSTADS UNIVERSITET I studentguiden har vi samlat information som kan vara till nytta innan och under utbildningens gång. Vår förhoppning är

Läs mer

Välkommen till Hälsopedagogik 1 15/30 hp (VPG03F/VPG01F)

Välkommen till Hälsopedagogik 1 15/30 hp (VPG03F/VPG01F) 2014-06-17 Välkommen till Hälsopedagogik 1 15/30 hp (VPG03F/VPG01F) Kursen startar måndagen den 15 september klockan 09.00 i sal 2511 vid Institutionen för pedagogik och didaktik, Frescativägen 54. För

Läs mer

Studiehandbok för logopedprogrammet vid Sahlgrenska akademin

Studiehandbok för logopedprogrammet vid Sahlgrenska akademin Studiehandbok för logopedprogrammet vid Sahlgrenska akademin Höstterminen 2013 Senast reviderad 2013-08-14 Sida 2 Till dig som är nybliven logopedstudent vid Sahlgrenska akademin Vid den hälsovetenskapliga

Läs mer

Välkommen till yrkeslärarprogrammet halvfart, 90 hp,

Välkommen till yrkeslärarprogrammet halvfart, 90 hp, 2014-06-09 Välkommen till yrkeslärarprogrammet halvfart, 90 hp, Utbildningen startar måndagen den 1 september kl. 9 i sal 2403 belägen vid Institutionen för pedagogik och didaktik. För karta och vägbeskrivning,

Läs mer

Vä lkommen till ekonomprogrämmet pä distäns!

Vä lkommen till ekonomprogrämmet pä distäns! Vä lkommen till ekonomprogrämmet pä distäns! Du är antagen till vårt ekonomprogram som ges på it-distans. Om du blivit antagen eller reservplacerad i urval 1 måste du tacka JA till det antagningsbesked

Läs mer

Handbok för yrkeslärarprogrammet - VAL

Handbok för yrkeslärarprogrammet - VAL Handbok för yrkeslärarprogrammet - VAL Institutionen för pedagogik och didaktik Stockholms universitet 1 Innehåll Välkommen till yrkeslärarprogrammet vid Stockholms universitet!... 3 Allmänt om programmet...

Läs mer

Elevbladet VUXENUTBILDNINGEN. våren Viktig information för dig som ska studera inom vux i Trollhättan l Vänersborg

Elevbladet VUXENUTBILDNINGEN. våren Viktig information för dig som ska studera inom vux i Trollhättan l Vänersborg Elevbladet Viktig information för dig som ska studera inom vux i Trollhättan l Vänersborg våren 2017 VUXENUTBILDNINGEN Innehåll Rubrik Sidan Öppettider, adress och telefonnummer 3 Elevinfo under studietiden

Läs mer

PROTOKOLL Sammanträdesdatum: 24 januari 2011, klockan 14.00-17.00 Lokal: Ingegerd Eriksson

PROTOKOLL Sammanträdesdatum: 24 januari 2011, klockan 14.00-17.00 Lokal: Ingegerd Eriksson Rådet för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (RUGA) Karin Wikeby, utbildningsavdelningen Närvarande ledamöter Kerstin Nilsson, ordförande Jon Karlsson, vice ordförande Eric Hanse Joakim Öhlén Birgitha

Läs mer

IPKL:s Kursledarguide Checklista

IPKL:s Kursledarguide Checklista IPKL:s Kursledarguide Checklista Beslutsdatum 2013-06-07 Dnr. G 2013/274 Olika kurser har olika förutsättningar och villkor. Här följer dock några hållpunkter som gäller för samtliga kursledare vid IPKL.

Läs mer

VIKTIGT ATT VETA. För dig som studerar på Komvux i Eskilstuna genom en annan utbildare

VIKTIGT ATT VETA. För dig som studerar på Komvux i Eskilstuna genom en annan utbildare VIKTIGT ATT VETA För dig som studerar på Komvux i Eskilstuna genom en annan utbildare VERSION Januari 2016 Välkommen till Komvux! Det här häftet ger dig, som via Komvux i Eskilstuna studerar hos en annan

Läs mer

När, var, hur? För dig som är anställd vid Blåsenhus HT 2012 Uppdaterad 2012 08 16 www.blasenhus.uu.se

När, var, hur? För dig som är anställd vid Blåsenhus HT 2012 Uppdaterad 2012 08 16 www.blasenhus.uu.se När, var, hur? För dig som är anställd vid Blåsenhus HT 2012 Uppdaterad 2012 08 16 www.blasenhus.uu.se Institutioner och enheter i Blåsenhus Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Läs mer

INFORMATION TILL VÅRA UTBYTESSTUDENTER VÅRTERMINEN Nu börjar det närma sig. Vårterminen vid vår institution börjar måndagen den 16 januari.

INFORMATION TILL VÅRA UTBYTESSTUDENTER VÅRTERMINEN Nu börjar det närma sig. Vårterminen vid vår institution börjar måndagen den 16 januari. 1(5) 2011-12-09 Dnr: INFORMATION TILL VÅRA UTBYTESSTUDENTER VÅRTERMINEN 2012 Hej! Nu börjar det närma sig. Vårterminen vid vår institution börjar måndagen den 16 januari. Som du kanske redan vet så ordnar

Läs mer

André Sadeghi Lars Rönnbäck

André Sadeghi Lars Rönnbäck Anna Gunnarsson, utbildningsavdelningen Protokoll från sammanträde med Programkommittén för audiologi och logopedi Torsdagen den 26 april 2012, klockan 15:15 17:15 Lokal: sal 7021, hus 7, Arvid Wallgrens

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kontakt... 2 Lärare... 4 Akademiexpedition... 4 Registrering... 4 Omregistrering... 4 Passertag... 4 Datorkonto och e-post... 4 Studentportal... 5 Blackboard... 5 Utskrift skrivare,

Läs mer

Tillämpad apoteksfarmaci med författningar, 30hp

Tillämpad apoteksfarmaci med författningar, 30hp Tillämpad apoteksfarmaci med författningar, 30hp www.apoteksfarmaci.se Tove Hedenrud Helena Paulsson Enheten för socialmedicin och epidemiologi (EPSO) Göteborgs universitet www.epso.gu.se Kontaktpersoner

Läs mer

Välkommen till kursen Genus i vård, hälsa och lärande, VPG06F

Välkommen till kursen Genus i vård, hälsa och lärande, VPG06F 2013-12-11 Välkommen till kursen Genus i vård, hälsa och lärande, VPG06F Kursen startar tisdag 28 januari 9-12, vid Institutionen för pedagogik och didaktik, Frescativägen 54. För karta och vägbeskrivning,

Läs mer

Praktisk information för dig som studerar på Polstjärnegatan

Praktisk information för dig som studerar på Polstjärnegatan Praktisk information för dig som studerar på Polstjärnegatan Post - och Besöksadress Telefon E-mail Polstjärnegatan 4 D 031-10 65 80 vux.gbg@folkuniversitetet.se 417 56 Göteborg Vart vänder jag mig? Har

Läs mer

2013-12-11. Studiehandledningen finns på vår lärplattform Mondo, där du loggar in efter det att du webbregistrerat dig.

2013-12-11. Studiehandledningen finns på vår lärplattform Mondo, där du loggar in efter det att du webbregistrerat dig. 2013-12-11 Välkommen till YPG04F Utbildningsledare vid trafikskola 30hp Vt-2014 Educational Leadership in Driver s Education, FC, 30 ECTS Kursen startar måndagen den 10 februari kl. 13.00 i sal 2503, vid

Läs mer

Till dig som antagits till Specialistsjuksköterskeprogrammet, ambulanssjukvård, 60 högskolepoäng, VT 2017

Till dig som antagits till Specialistsjuksköterskeprogrammet, ambulanssjukvård, 60 högskolepoäng, VT 2017 1 2016-12-08 Camilla Sjölin, studievägledare och utbildningsadministratör Till dig som antagits till Specialistsjuksköterskeprogrammet, ambulanssjukvård, 60 högskolepoäng, VT 2017 Välkommen till utbildningen

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016 Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016 Dnr: 62/12 Reviderad 2015-03-24 och ersätter antagningsordning från 2014-03-26 Innehåll

Läs mer

Studieadministrativa regler och rutiner för anställda vid Högskolan Dalarna

Studieadministrativa regler och rutiner för anställda vid Högskolan Dalarna Studieadministrativa regler och rutiner för anställda vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2012-08-01 Revidering: 2012-10-22, 2013-11-06 Dnr: DUC 2012/1169/10 Gäller fr.o.m. 2013-11-06 Ersätter: Studieadministrative

Läs mer

Rådet för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (RUGA) Karin Wikeby, utbildningsavdelningen

Rådet för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (RUGA) Karin Wikeby, utbildningsavdelningen Rådet för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (RUGA) Karin Wikeby, utbildningsavdelningen Närvarande ledamöter Kerstin Nilsson, ordförande Jón Karlsson, vice ordförande Birgitha Archenholtz Eric

Läs mer

Välkommen till Yrkeslärarutbildningen

Välkommen till Yrkeslärarutbildningen Distansutbildning halvfart 2012-07-02 Välkommen till Yrkeslärarutbildningen Du är mycket välkommen till yrkeslärarutbildningen som bedrivs på halvfart och modifierad distans. Det betyder att du även har

Läs mer

FÖRSKOLLÄRAR- & ÄMNESLÄRAR- PROGRAMMET STUDENTGUIDE

FÖRSKOLLÄRAR- & ÄMNESLÄRAR- PROGRAMMET STUDENTGUIDE FÖRSKOLLÄRAR- & ÄMNESLÄRAR- PROGRAMMET STUDENTGUIDE HT 2012 Eskilstuna Västerås www.mdh.se/lararutbildning Innehållsförteckning Rubrik Sidnummer Akademiexpeditioner 3 Anslagstavlor 9 Ansökan om examensbevis

Läs mer

= = = STUDIEHANDBOK för logopedprogrammet

= = = STUDIEHANDBOK för logopedprogrammet STUDIEHANDBOK för logopedprogrammet Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet Senast reviderad 2009-07-03 Till dig som är nybliven logopedstudent vid Sahlgrenska akademin Vid den hälsovetenskapliga

Läs mer

Information inför ansökan till kursen Tillämpad apoteksfarmaci med författningar

Information inför ansökan till kursen Tillämpad apoteksfarmaci med författningar Information inför ansökan till kursen Tillämpad apoteksfarmaci med författningar www.apoteksfarmaci.se TOVE HEDENRUD OCH HELENA PAULSSON, ENHETEN FÖR SOCIALMEDICIN OCH EPIDEMIOLOGI (EPSO) Kontaktpersoner

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET

GÖTEBORGS UNIVERSITET GÖTEBORGS UNIVERSITET GUDOK- Projektet 2011-04-29 Processer Ge stöd till student och doktorand (inkl. presumtiva) Utbildning Forskning Syntax Processnivåer Aktörer Enskild process Samverkan Syntax enskild

Läs mer

V u x e n u t b i l d n i n g e n

V u x e n u t b i l d n i n g e n V u x e n u t b i l d n i n g e n vårterminen 2013 Detta häfte ger viktig information i kortfattad form till våra studerande. Behåll häftet under hela din studietid hos oss! Mer information samt eventuella

Läs mer

Bra att veta - för dig som är ny student på Alnarp

Bra att veta - för dig som är ny student på Alnarp Bra att veta - för dig som är ny student på Alnarp Studentinformation 2011/12 Adressändring Du uppdaterar själv ditt telefonnummer och eventuell tillfällig postadress via Studentportalen. Din folkbokföringsadress

Läs mer

VIKTIGT ATT VETA. För dig som studerar på Komvux i Eskilstuna genom en annan utbildare

VIKTIGT ATT VETA. För dig som studerar på Komvux i Eskilstuna genom en annan utbildare VIKTIGT ATT VETA För dig som studerar på Komvux i Eskilstuna genom en annan utbildare VERSION OKTOBER 2015 Välkommen till Komvux! Det här häftet ger dig, som via Komvux i Eskilstuna studerar hos en annan

Läs mer

Välkommen till kursen!! Kurs- och momentintroduktion; Moment 1, Omvårdnad & Moment 2, VFU pingpong, gruppindelningar ANA

Välkommen till kursen!! Kurs- och momentintroduktion; Moment 1, Omvårdnad & Moment 2, VFU pingpong, gruppindelningar ANA Schema T5 Vård vid akuta sjukdomstillstånd 15 hp, Campus VT 2017 vecka 3-12. Kursansvarig och ansvarig för moment 1 och moment 2 (VFU)/grupp B; Christina Takman, leg. ssk, fil. dr. ansvarig moment 2 (VFU)/grupp

Läs mer

Välkommen till kursen Vårdpedagogik II, 30 hp, Höstterminen 2014

Välkommen till kursen Vårdpedagogik II, 30 hp, Höstterminen 2014 2014-06-09 Välkommen till kursen Vårdpedagogik II, 30 hp, Höstterminen 2014 Utbildningen startar vid Institutionen för pedagogik och didaktik, Frescativägen 54. För karta och vägbeskrivning, se sista sidan.

Läs mer

Bedömning av förvärvade neuromotoriska talstörningar, 1,5 hp (Assessment of acquired neuromotor speech disorders, 1.5 credits)

Bedömning av förvärvade neuromotoriska talstörningar, 1,5 hp (Assessment of acquired neuromotor speech disorders, 1.5 credits) Bedömning av förvärvade neuromotoriska talstörningar, 1,5 hp (Assessment of acquired neuromotor speech disorders, 1.5 credits) Enheterna för logopedi vid Göteborgs universitet och Karolinska Institutet

Läs mer

Till studerande på kandidatprogrammet i beteendevetenskap

Till studerande på kandidatprogrammet i beteendevetenskap Kansli S Till studerande på kandidatprogrammet i beteendevetenskap Du anmäler dig till kurs inom program via http://www.antagning.se/ (välj Logga in på sidans överkant). I Logga in-fönstret under Är du

Läs mer

Startnyckel - För dig som ska börja på vårt ungdomsgymnasium och komvux

Startnyckel - För dig som ska börja på vårt ungdomsgymnasium och komvux Startnyckel - För dig som ska börja på vårt ungdomsgymnasium och komvux I detta häfte hittar du all information du behöver för att komma igång med din skolgång på NFU. Det viktigaste: Introduktionsdagen

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015

VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015 VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015 Vi erbjuder dig en skola där skolledning, lärare och administrativ personal arbetar för att ge dig de bästa kunskaper och förutsättningar inför framtiden.

Läs mer

Välkomstbrev. Ekonom Online 180 hp

Välkomstbrev. Ekonom Online 180 hp E Välkomstbrev Ekonom Online 180 hp Välkommen Välkommen till Ekonom Online vid BTH. Terminen börjar måndagen den 1 september. Vi inleder med ett introduktionsmöte på distans tisdagen den 2 september. Tid

Läs mer