Välkommen till. Institutionen för vårdvetenskap och hälsa. Praktisk information. Hemsida:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till. Institutionen för vårdvetenskap och hälsa. Praktisk information. Hemsida: www.caresci.gu.se"

Transkript

1 Välkommen till Institutionen för vårdvetenskap och hälsa Praktisk information Hemsida: Hösten 2010

2 INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP OCH HÄLSA Besöksadress: Arvid Wallgrens Backe Hus 1, Göteborg Postadress: Box 457, Göteborg Tfn Fax Hemsida Följande program finns vid Institutionen: Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng Röntgensjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng Barnmorskeprogrammet, 90 högskolepoäng Följande specialistsjuksköterskeinriktningar finns: Anestesisjukvård, 60 högskolepoäng Barn och ungdom, 60 högskolepoäng Distriktssköterska, 75 högskolepoäng Intensivvård, 60 högskolepoäng Medicinsk vård, 60 högskolepoäng Kirurgisk vård, 60 högskolepoäng Onkologisk vård, 60 högskolepoäng Operationssjukvård, 60 högskolepoäng Psykiatrisk vård, 60 högskolepoäng Vård av äldre, 60 högskolepoäng Fristående kurser Uppdragsutbildningar Forskarutbildning i vårdvetenskap och hälsa Forskarutbildning i vårdpedagogik

3 Prefekt/Biträdande prefekt Karin Ahlberg Hus 1 plan 2 Sektionschefer Hilden Talje Sektion Symtom och hälsa Hus 1 plan 2 Ingela Lundgren Sektion Omgivning och hälsa Hus 1 plan 2 Nils Sjöström Sektion Lärande och ledarskap Hus 1 plan 2 Studierektorer Bibi Kennergren Kompletteringsutbildning för sjuksköterskor från länder utanför EU/EES/Schweiz Hus 2 plan 3 Ingegerd Bergbom Forskarutbildning i vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad/forskarutbildning i vårdpedagogik Hus 1 plan 3 Biträdande studierektor Margret Lepp Forskarutbildning i vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad/forskarutbildning i vårdpedagogik/ Internationalisering Hus 2 plan 4 Programansvariga Eva Jakobsson/ Sjuksköterskeprogrammet/ Hus 2 plan 4 Margaretha Jerlock Sjuksköterskeprogrammet Hus 2 plan 4 Solveig Lundgren Röntgensjuksköterskeprogrammet Hus 1 plan 1 Marie Berg Barnmorskeprogrammet Hus 1 plan 1 Kristin Falk Specialistsjuksköterskeprogrammen Hus 1 plan 4 Febe Friberg Fristående kurser Hus 2 plan 4 Studievägledare Ing-Marie Borg Telefon- och besökstid: Hus 1 plan 1 Måndag Onsdag Torsdag Samordnare för Lena Bernerman- Sjuksköterskeprogrammet/ Hus 1 plan 2 verksamhetsförlagd Sternhufvud Röntgensjuksköterskeprogrammet/ utbildning (VFU) Specialistsjuksköterskeprogrammen Monica Kilebrand Winroth Sjuksköterskeprogrammet/ Hus 1 plan 2 Röntgensjuksköterskeprogrammet/ Specialistsjuksköterskeprogrammen Tone Ahlborg Barnmorskeprogrammet Hus 1 plan 1 Cathrin Madsen Rihlert Anestesisjukvård, Intensivvård, Operationssjukvård Hus 1 plan 3 Ansvariga för Kliniskt Marie Dahl/ Hus 3 plan 2 träningscentrum/(ktc) Camilla Weidestam Hus 3 plan 2 Ansvarig för Kristina Andersson Hus 1 plan 2 uppdragsutbildning Koordinator för Bibi Kennergren Hus 2 plan 3 internationalisering Huvudskyddsombud Barbro Robertsson Hus 1 plan 1 Intendent Inger Wiberg Hus 1 plan 2 Ekonomer Ellen Petersen Hus 1 plan 2 Annika Karlsson Hus 1 plan 2 Byrådirektör Elisabet Hellstrand Hus 1 plan 1 Forskningssekreterare/ Christine Forssell Hus 1 plan 3 prefektsekreterare Kursadministratörer Lena Bandgren Hus 1 plan 1 Annika Johansson - - Katarina Richenberg - - Yvonne Svensson - - Kersti Spåman Hus 2 plan 4

4 IT-samordnare Fiona Lovén Hus 1 plan 0 IT-administratör Andreas Wieslander Hus 1 plan 0 Tekniker Benny Almqvist Hus 4 Börje Karlsson - - Säkerhetstekniker Mats Doverhag Medicinaregatan 3 Anders Broberg Praktisk information A-Ö Akademihälsan / Akademihälsan/Studenthälsovård. Kaserntorget 11B, vån 6. Tfn Studenthälsovård e-post Hemsida: Arbetsskada/tillbud Bibliotek/Studietorget Vid eventuell skada/tillbud som uppkommer antingen på Institutionen eller i den verksamhetsförlagda utbildningen skall anmälan göras. Hemsida: Arbetsskada: Formuläret lämnas ifyllt till Institutionens huvudskyddsombud Barbro Robertsson (Hus 1 plan 1), som skriver under. Tillbud: Formuläret lämnas ifyllt till Institutionens huvudskyddsombud Barbro Robertsson (Hus 1 plan 1), som skriver under. Lånekort ansöker du om på Studietorget alt Biomedicinska biblioteket eller via deras hemsida. Biomedicinska biblioteket Måndag-Torsdag Medicinaregatan 4 Fredag Box 416, Göteborg Lördag Tfn Fax Söndag stängt E-post: Hemsida: Studietorget Hälsovetarbacken Måndag-Fredag Arvid Wallgrens Backe, Hus 5 Lördag stängt Box 458, Göteborg Söndag stängt Tfn Fax E-post: Hemsida: Bokhandel Brandskydd Bokus. Hemsida: Göteborgs Studentbokhandel, Götabergsgatan 17, Göteborg. Hemsida: Lär dig var byggnadens brandsläckningsanordningar finns! Läs och lär dig instruktionen som finns på varje brandsläckare. Information angående utrymningsvägar och var man befinner sig finns uppsatt i alla korridorer. Cafeteria Cafeteria finns i Hus 4 plan 3. Öppettider: Måndag-torsdag samt fredag Datasalar/utskrift/kopiering Studenterna har tillgång till tre datasalar som är placerade i Hus 3. Alla studenter får fr o m våren 2007 ett utskriftskonto kopplat till sitt studentkonto med 100 kronor/termin (250 utskrifter). Utskrifter kan göras i datasalarna 3118, 3119 och Om fler utskrifter behövs hänvisas ni till receptionen på Medicinaregatan 3, för att fylla på kontot (40 öre/kopia). Om alla utskrifter inte har utnyttjas under terminen finns dessa kvar till nästkommande termin. Kopieringsmaskin finns utanför datasalarna och i hus 7. Kopieringskort kan köpas i automaten utanför datasalarna. Kopierat material som säljs inom undervisningen kostar f n 70 öre/kopierad sida.

5 Dispens Dispens för behörighet till högre kurs i utbildningsprogram. Särskild blankett används. Lämnas till kursadministratören f v b till studievägledaren. Funktionshinder Samordnare för studenter med funktionshinder är Lena Borg Melldahl, tfn , e-post Kontaktperson för studenter med dyslexi är Eva Johansson, tfn , e-post / Studentavdelningen, Karl Gustavsgatan 29. Försäkring GUL*/ Göteborgs universitets lärplattform Personskadeförsäkringen gäller för studenter och omfattar olycksfall i Sverige under skoltid och för resor mellan bostaden och den plats skoltiden tillbringas. Hemsida: GUL är en webbaserad kommunikationsplattform som finns tillgänglig i studentportalen. I GUL har varje kurs en egen sida och utvärdering av kursen sker här. Vissa delar av GUL är öppen för alla medan andra delar kräver inloggning med hjälp av användar-id och lösenord. I GUL kommer du: - enkelt att kunna kommunicera med lärare och kurskamrater via chatt, frågor och svar, diskussionsforum, projektgrupp - enkelt att kunna ladda upp och ned dokument från läraren, i projektgruppen, till kurskamrater - enkelt att kunna lämna in uppgifter som hemtenta, inlämningsuppgift, uppsats Hemsida: Högskolepräst Sahlgrenska akademins högskolepräst Lars van der Heeg kan kontaktas (Svenska kyrkan) för enskilda samtal. Tystnadsplikt gäller. Tfn alt , e-post Inlämningsuppgifter För att inlämnade uppsatser, papers och andra digitala dokument skall kunna läsas måste man som student använda något av följande format: Dokument skapade i MS Office (.doc,.docx,.xls etc) Dokument skapade i Open Office (ODF) (.odt,.ods, mfl) Dokument sparade i PDF Filer sparade i andra format och som inte går att öppna med standardprogram kommer inte att kunna läsas utan skickas i retur. Det är den enskilda studentens ansvar att inlämnade dokument följer ovan standard. Open Office är en gratis programvara och finns att ladda hem på sidan: PDF995 är ett annat gratisprogram som kan användas för skapande av PDF: Internationellt studentutbyte Kontakta koordinatorn för internationalisering om Du under utbildningstiden planerar utlandsstudier. Kaffeautomater Automater finns i studenternas uppehållsrum/lunchrum samt i Hus 2 ingång F. Kliniskt träningscentrum (KTC) Kvarglömt/upphittat Ladok Lokaler Militärtjänstgöring Vid Kliniskt träningscentrum (KTC) ges studenter möjlighet att träna praktiska färdigheter och utveckla klinisk skicklighet. Mer information om kliniskt träningscentrum (KTC), se hemsida: Kvarglömt/upphittat lämnas till teknikerna, lokalvårdarna alt studentexpeditionen. Ladok (som nås via Studentportalen) är ett datorbaserat studiedokumentationssystem för studerande i den grundläggande utbildningen samt i forskarutbildningen. Om du vill boka lokal eller grupprum kontakta Studietorget (Hälsovetarbacken). Anstånd med militärtjänstgöring, kontakta studievägledaren.

6 Namn-/adressändring Obligatorisk närvaro Parkeringstillstånd Passerkort Regelsamling Rökning Sahlgrenska akademins studentsupport Språkhandledning Stipendier Studentexpedition Studentkår Vid namnändring under utbildningstiden, lämnas nytt personbevis in till kursadministratören. Vid adressändring kan du själv lägga in tidsbegränsad adressändring samt ändra telefonnummer i Studentportalen alt meddela kursadministratören. Obligatorisk närvaro krävs vid upprop på samtliga kurser. Vid förhinder skall kursadministratören meddelas via e-post. Frånvaro från upprop beviljas av kursledningen, i annat fall riskerar man att förlora sin kursplats. Parkeringsmöjligheter vid institutionen är mycket begränsade. AS:tillstånd kan kvitteras ut i studentexpeditionen, Hus 1 plan 1 (måndag-torsdag kl 10-13). Med AS:tillstånd är man endast behörig att parkera i parkeringshuset vid Zoologen och vid parkeringen vid Änggårdens koloniområde. AS:tillstånd innebär inte en garanterad parkeringsplats. Parkerar man på GU:s övriga parkeringsområden med AS:tillstånd kan en kontrollavgift debiteras. Kostnad med AS:tillstånd är f n 25 kronor per dag. Parkeringstillståndet måste förnyas varje år i januari. Passerkort till byggnaderna är obligatoriskt och erhålls vid Institutionen. Fotografering sker vid kursstart. Fotografering efter kursstart sker i grupprum 2032 innanför caféet, Medicinaregatan 3, tisdagar kl Passerkortet är att betrakta som en värdehandling som du skall ha tillgängligt under hela studietiden. Borttappat kort spärras hos säkerhetsgruppen, tfn Kortet skall omgående återlämnas vid avslutade studier. Lokala regelsamlingen för studier vid Göteborgs universitet är ett gemensamt dokument där studenter och anställda finner sina rättigheter och skyldigheter beskrivna. Hemsida: Rökning är inte tillåtet inom hela Hälsovetarbackens område. Information om t ex GU-konto, utskrifter, trådlöst nät, support m m, se hemsida: Information om språkhandledning för studenter vid Sahlgrenska akademin, se hemsida: En gång om året (i maj/juni) annonseras stipendier som studenter inom Sahlgrenska akademin kan söka. Information och ansökan sker via hemsida: För stipendier i övrigt, se hemsida: I studentexpeditionen (hus 1 plan 1 ) sker utlämning av tentamen och parkeringstillstånd. Öppettider: Måndag torsdag kl 10-13, Fredag stängt Sahlgrenska akademins Studentkår, SAKS Besöksadress: Medicinaregatan 5A Postadress: Box 411, Göteborg Ordförande Erik Strandmark, tfn , e-post Vice ordförande Fanny Fors, tfn , e-post Hemsida: Studentkårsexpedition (Hälsovetarbacken) Besöksadress: Arvid Wallgrens Backe Hus 4 plan 3 Postadress: Box 405, Göteborg

7 Studentportalen GUL (Göteborgs universitets lärplattform) kommer att användas som informations- och Kommunikationsplattform och finns tillgänglig i Studentportalen och i GUL har varje kurs en egen sida. Vissa delar är öppen för alla medan andra delar kräver inloggning med hjälp av användar-id och lösenord, dessa skickas ut i två separata brev vid antagning. I Studentportalen finns bl a följande studenttjänster: - GUL (Göteborgs universitets lärplattform)* - e-post (din e-post adress är ditt - se registreringar och studieresultat i Ladok - tentamensanmälan (Ladok på webb) - utskrift av studieintyg - anmäla tidsbegränsad adressändring samt ändra telefonnummer - söka direkt i universitetsbibliotekets kataloger - studentprogramvara - ändra lösenord - kalender Hemsida/inloggning: Studentsupport: Studentuppehållsrum/ Studentuppehållsrum/lunchrum med mikrougnar och kaffekokare m m finns i lunchrum Hus 4 plan 3. Studieintyg Studiemedel Studieuppehåll/ studieavbrott Stödgrupp Tentamensanmälan Tillgodoräknande av kurs/prov Verifierbart studieintyg kan du själv skriva ut vid Studentportalens Ladok på webb alt kontakta kursadministratören. CSN Göteborg Besöksadress: Kungsgatan 19, Göteborg Tfn Talsvar Besökstid Telefontid Måndag-Fredag Måndag-Fredag Hemsida: Särskild blankett används. Lämnas till kursadministratören f v b till studievägledaren. Sahlgrenska akademins stödgrupp ger hjälp och stöd i samband med tillfälliga problem och svårigheter i det vardagliga arbetet. Alla samtal behandlas konfidentiellt. Tfn Hemsida: Tentamensanmälan sker i Studentportalen under Ladok på webb på respektive kurs/tentamen. Anmälan skall ske senast 1 vecka före tentamensdatum. Tillgodoräknande av kurs. Särskild blankett används. Lämnas till kursadministratören f v b till studievägledaren. Tillgodoräknande av prov (del av kurs). Särskild blankett används. Lämnas till kursansvarig lärare. Tillträde till ny termin Vaccination Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Uppflyttning till påföljande kurs sker automatiskt med platsgaranti under förutsättning att man uppfyller förkunskapskraven enligt kursplanen. Det är du själv som ansvarar för att söka eventuell dispens från förkunskapskraven. Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet startade höstterminen 2007 ett vaccinationsprogram för berörda programstudenter enligt rekommendationer från Smittskyddsenheten i Västra Götaland. Vaccinationsprogrammet omfattar studenter i Sjuksköterske-, röntgensjuksköterske-, barnmorske- och specialistsjuksköterskeprogrammen samt läkarprogrammet. Mer information ges vid terminsstart. Information om verksamhetsförlagd utbildning, se hemsida:

8 Ytterligare information Ytterligare information för Dig som är student vid Göteborgs universitet, se hemsida: samt institutionens hemsida: Återupptagande av studier Särskild blankett används. Ansökan skall vara inlämnad senast 15 april (inför hösten) resp 15 oktober (inför våren). Lämnas till kursadministratören. Öppettider Vid entrédörrarna i Hus 2, 6 och 7, behövs ej passerkort mellan kl , övriga tider måste passerkort användas. Hörsalar och 45-salar vardagar Datasalar 3118, 3119, vardagar Datasalar 3118, 3119 stängt lördag-söndag Datasal lördag-söndag Kliniskt träningscentrum (KTC) måndag-fredag/ lördag-söndag Hus 1 plan 1 är öppet med passerkort måndag-torsdag kl samt fredag kl , lördag och söndag stängt. Hus 1 plan 2, 3 och 4 är öppet med passerkort måndag-torsdag kl samt fredag kl , lördag och söndag stängt.

Student. DisCo, Mitt konto, Min sida, Studentportal, Office 365 - e-post. IT-avdelningen

Student. DisCo, Mitt konto, Min sida, Studentportal, Office 365 - e-post. IT-avdelningen IT-introduktion Student DisCo, Mitt konto, Min sida, Studentportal, Office 365 - e-post 2015 IT-avdelningen Med den här foldern till hands hoppas vi att du som ny student ska få hjälp med att komma igång

Läs mer

Studentens. IT-guide. Denna guide ger en orientering om de IT-tjänster som universitetet erbjuder.

Studentens. IT-guide. Denna guide ger en orientering om de IT-tjänster som universitetet erbjuder. Studentens IT-guide IT spelar en allt viktigare roll på universitetet. Man måste ha tillgång till dator och kunna använda Internet. Framför allt måste man som student kvittera ut sitt Lukaskonto, IT-kontot,

Läs mer

SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET

SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET Välkommen till SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET vid i Linköping och Norrköping Höstterminen 2015 http://www.hu.liu.se/ssk VARMT VÄLKOMMEN TILL SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET Du som antagits till utbildningen i urval 1-

Läs mer

Välkommen till Linköpings universitet!

Välkommen till Linköpings universitet! Välkommen till! Med detta brev vill vi hälsa dig välkommen till Yrkeslärarprogrammet 90 hp vid. Vi är glada för att du har valt att studera till lärare. Mitt namn är och jag är Programansvarig utbildningsledare,

Läs mer

Psykologprogrammets LATHUND. Fo r studenter och la rare

Psykologprogrammets LATHUND. Fo r studenter och la rare Psykologprogrammets LATHUND Fo r studenter och la rare Läsåret 2015/2016 Uppdaterad maj 2015 1 Psykologprogrammets lathund Detta är en information om övergripande regler och principer på Psykologprogrammet

Läs mer

PROTOKOLL Sammanträdesdatum: 27 april 2011, klockan 14.00-17.00 Lokal: Ingegerd Eriksson

PROTOKOLL Sammanträdesdatum: 27 april 2011, klockan 14.00-17.00 Lokal: Ingegerd Eriksson Rådet för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (RUGA) Karin Wikeby, utbildningsavdelningen Närvarande ledamöter Kerstin Nilsson, ordförande Eric Hanse, 1-15 Gunilla Krantz, 1-19 Birgitha Archenholtz,

Läs mer

Komvux Södertälje Västergatan 2. Komvux Södertälje. Grundläggande och gymnasiala kurser

Komvux Södertälje Västergatan 2. Komvux Södertälje. Grundläggande och gymnasiala kurser Komvux Södertälje Västergatan 2 Komvux Södertälje Grundläggande och gymnasiala kurser Välkommen till Vuxenutbildning i Södertälje Komvux är en del av Vuxenutbildningen i Södertälje. Vi erbjuder kurser

Läs mer

ATT STUDERA VID NEWMANINSTITUTET Att studera vid en högskola eller ett universitet ställer stora krav på egen planering och egna initiativ, men vi

ATT STUDERA VID NEWMANINSTITUTET Att studera vid en högskola eller ett universitet ställer stora krav på egen planering och egna initiativ, men vi ATT STUDERA VID NEWMANINSTITUTET Att studera vid en högskola eller ett universitet ställer stora krav på egen planering och egna initiativ, men vi hoppas att du också ska finna att du kan få den assistans

Läs mer

Sahlgrenska akademins vaccinationsprogram. Informationen kommer också att finnas på GUL

Sahlgrenska akademins vaccinationsprogram. Informationen kommer också att finnas på GUL Sahlgrenska akademins vaccinationsprogram Studenter på läkarprogrammet omfattas av Sahlgrenska akademins vaccinationsprogram. Vaccinationerna ges kostnadsfritt och erbjuds studenter antagna till termin

Läs mer

Välkommen till Folkuniversitetet

Välkommen till Folkuniversitetet Välkommen till Folkuniversitetet Praktisk information för studerande på Polstjärnegatan HT 2011 Besöksadress: Postadress: Polstjärnegatan 4 D, vån 2, 417 56 Göteborg Box 2542, 403 17 Göteborg Vart vänder

Läs mer

2009-12-03. Bästa kursdeltagare!

2009-12-03. Bästa kursdeltagare! Kursledare: helsjo@ki.se 08-616 50 66 Bästa kursdeltagare! Välkommen att börja din specialistutbildning hos oss. Utbildningen bedrivs av Institutionen för klinisk forskning och utbildning på Södersjukhuset

Läs mer

Introduktion till Mina sidor

Introduktion till Mina sidor Introduktion till Mina sidor Denna manual ger en introduktion till verktyget Mina sidor Skapad: 2011-08-01 Innehåll Hur använder jag verktyget Mina sidor?... 3 Vad finns under länken Mina studier?... 5

Läs mer

Introduktion till Mina sidor

Introduktion till Mina sidor Introduktion till Mina sidor Denna manual ger en introduktion till verktyget Mina sidor Granskad: 2013-08-08 Innehållsförteckning Hur använder jag verktyget Mina sidor?... 3 Vad finns under länken Mina

Läs mer

2013-12-11. Studiehandledningen finns på vår lärplattform Mondo, där du loggar in efter det att du webbregistrerat dig.

2013-12-11. Studiehandledningen finns på vår lärplattform Mondo, där du loggar in efter det att du webbregistrerat dig. 2013-12-11 Välkommen till YPG04F Utbildningsledare vid trafikskola 30hp Vt-2014 Educational Leadership in Driver s Education, FC, 30 ECTS Kursen startar måndagen den 10 februari kl. 13.00 i sal 2503, vid

Läs mer

Kognitionsvetenskap vid Linköpings universitet

Kognitionsvetenskap vid Linköpings universitet 2015-06-10 1(11) GUIDE TILL STUDIER PÅ KANDIDATPROGRAMMET I Kognitionsvetenskap vid Linköpings universitet Saker att göra första månaden på programmet: Att du är registrerad är viktigt bland annat för

Läs mer

Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus 2010-11-11 Enheten för obstetrik och gynekologi Kursadministratör Kristian Hagfors

Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus 2010-11-11 Enheten för obstetrik och gynekologi Kursadministratör Kristian Hagfors Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus 2010-11-11 Enheten för obstetrik och gynekologi Kursadministratör Kristian Hagfors Kursinformation SVK Från väntelista till välbefinnande operationer

Läs mer

STUDIEHANDBOK HT 2015. för teologistudenter

STUDIEHANDBOK HT 2015. för teologistudenter STUDIEHANDBOK HT 2015 för teologistudenter Välkommen som teologistudent! Vid Ersta Sköndal högskola bedrivs utbildning och forskning inom vårdvetenskap, socialt arbete, psykoterapi, teologi, kyrkomusik

Läs mer

När, var, hur? För dig som är anställd vid Blåsenhus HT 2012 Uppdaterad 2012 08 16 www.blasenhus.uu.se

När, var, hur? För dig som är anställd vid Blåsenhus HT 2012 Uppdaterad 2012 08 16 www.blasenhus.uu.se När, var, hur? För dig som är anställd vid Blåsenhus HT 2012 Uppdaterad 2012 08 16 www.blasenhus.uu.se Institutioner och enheter i Blåsenhus Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Läs mer

Elevbladet hösten 2015

Elevbladet hösten 2015 Elevbladet hösten 2015 Viktig information för dig som ska vuxenstudera i Trollhättan Vänersborg Innehåll Rubrik Sidan Öppettider, adress och telefonnummer 3 Elevinfo under studietiden 3 Reservantagning

Läs mer

Välkommen till Kommunikation. Ledarskap och hälsa, 15 hp

Välkommen till Kommunikation. Ledarskap och hälsa, 15 hp 2014-01-02 Välkommen till Kommunikation. Ledarskap och hälsa, 15 hp Kurskod VPG04F Kursen startar torsdagen den 30 januari, kl. 16.00 i sal. Den följande undervisningen kommer att ske i ett antal olika

Läs mer

Att studera på distans vid Högskolan Dalarna

Att studera på distans vid Högskolan Dalarna Att studera på distans vid Högskolan Dalarna ÄR FRIHET DIN GREJ? Frihet Tycker du om frihet? Vill du själv bestämma när och var du ska studera? I så fall kan distansstudier vara det bästa sättet för dig

Läs mer

Idag: Massor av Information och Inspiration!

Idag: Massor av Information och Inspiration! Idag: Massor av Information och Inspiration! Studievägledning Studieuppföljning och information Individuella vägledningssamtal Kurativa samtal tystnadsplikt Planering av dina studier Individuella studieplaner

Läs mer

Bra att veta - för dig som är ny student på Alnarp

Bra att veta - för dig som är ny student på Alnarp Bra att veta - för dig som är ny student på Alnarp Studentinformation 2011/12 Adressändring Du uppdaterar själv ditt telefonnummer och eventuell tillfällig postadress via Studentportalen. Din folkbokföringsadress

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kontakt... 2 Lärare... 4 Akademiexpedition... 4 Registrering... 4 Omregistrering... 4 Passertag... 4 Datorkonto och e-post... 4 Studentportal... 5 Blackboard... 5 Utskrift skrivare,

Läs mer

Vä lkommen till ekonomprogrämmet pä distäns!

Vä lkommen till ekonomprogrämmet pä distäns! Vä lkommen till ekonomprogrämmet pä distäns! Du är antagen till vårt ekonomprogram som ges på it-distans. Om du blivit antagen eller reservplacerad i urval 1 måste du tacka JA till det antagningsbesked

Läs mer

PROTOKOLL Sammanträdesdatum: 24 januari 2011, klockan 14.00-17.00 Lokal: Ingegerd Eriksson

PROTOKOLL Sammanträdesdatum: 24 januari 2011, klockan 14.00-17.00 Lokal: Ingegerd Eriksson Rådet för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (RUGA) Karin Wikeby, utbildningsavdelningen Närvarande ledamöter Kerstin Nilsson, ordförande Jon Karlsson, vice ordförande Eric Hanse Joakim Öhlén Birgitha

Läs mer

Välkommen till ekonomprogrammet på distans!

Välkommen till ekonomprogrammet på distans! Välkommen till ekonomprogrammet på distans! Du är antagen till vårt ekonomprogram som ges på distans. Det innebär att du kommer att studera med hjälp av Internet och instruktioner på web-plattformen Blackboard

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Rubrik Sidnummer Akademiexpeditioner 4 Allmän datorintroduktion 8 Anslagstavlor 9 Blackboard 7 Examenshögtid 10 Helpdesk 7 KLOK studieteknik 8 Kurslitteratur 10 Lokaler och grupprum

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016 Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016 Dnr: 62/12 Reviderad 2015-03-24 och ersätter antagningsordning från 2014-03-26 Innehåll

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL LINKÖPINGS UNIVERSITET OCH LISAM

VÄLKOMMEN TILL LINKÖPINGS UNIVERSITET OCH LISAM Linköpings Universitet 2014.08.13 VÄLKOMMEN TILL LINKÖPINGS UNIVERSITET OCH LISAM LiU-ID Som ny student behöver du först skapa ett temporärt LiU-ID (studentkonto). På www.liu.se/antagen finns anvisningar

Läs mer

Praktisk information för dig som studerar på Polstjärnegatan

Praktisk information för dig som studerar på Polstjärnegatan Praktisk information för dig som studerar på Polstjärnegatan Post - och Besöksadress Telefon E-mail Polstjärnegatan 4 D 031-10 65 80 vux.gbg@folkuniversitetet.se 417 56 Göteborg Vart vänder jag mig? Har

Läs mer

V u x e n u t b i l d n i n g e n

V u x e n u t b i l d n i n g e n V u x e n u t b i l d n i n g e n vårterminen 2013 Detta häfte ger viktig information i kortfattad form till våra studerande. Behåll häftet under hela din studietid hos oss! Mer information samt eventuella

Läs mer

Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE

Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE Version Mars 2014 2 Välkommen till Komvux Eskilstuna! Det här häftet ger dig, som via Komvux i Eskilstuna studerar hos

Läs mer

Psykologprogrammet. Information till dig som påbörjar dina studier vid Linnéuniversitetet, HT-11.

Psykologprogrammet. Information till dig som påbörjar dina studier vid Linnéuniversitetet, HT-11. Psykologprogrammet Information till dig som påbörjar dina studier vid Linnéuniversitetet, HT-11. 1 Innehåll 3 Välkommen som student på psykologprogrammet 4 Terminsöversikt 6 Mentorskap och askultering

Läs mer

Välkomstbrev. Ekonom Online 180 hp

Välkomstbrev. Ekonom Online 180 hp E Välkomstbrev Ekonom Online 180 hp Välkommen Välkommen till Ekonom Online vid BTH. Terminen börjar måndagen den 1 september. Vi inleder med ett introduktionsmöte på distans tisdagen den 2 september. Tid

Läs mer

Studieinformation hösten 2015. fristående gymnasiala kurser (ej vård)

Studieinformation hösten 2015. fristående gymnasiala kurser (ej vård) Studieinformation hösten 2015 fristående gymnasiala kurser (ej vård) Kontaktuppgifter Vid allmänna frågor kontakta receptionen i Utbildningens Hus. Telefon: 0322-61 65 60, E-post: vuxenutbildningen@alingsas.se

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015

VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015 VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015 Vi erbjuder dig en skola där skolledning, lärare och administrativ personal arbetar för att ge dig de bästa kunskaper och förutsättningar inför framtiden.

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016

Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016 Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016 60 / 75 HP UPPSALA DISTANS 50%, CAMPUS 100%, CAMPUS 50% Specialistsjuksköterskeprogrammet är för dig som vill fördjupa dina kunskaper och självständigt ansvara

Läs mer

Bedömning av förvärvade neuromotoriska talstörningar, 1,5 hp (Assessment of acquired neuromotor speech disorders, 1.5 credits)

Bedömning av förvärvade neuromotoriska talstörningar, 1,5 hp (Assessment of acquired neuromotor speech disorders, 1.5 credits) Bedömning av förvärvade neuromotoriska talstörningar, 1,5 hp (Assessment of acquired neuromotor speech disorders, 1.5 credits) Enheterna för logopedi vid Göteborgs universitet och Karolinska Institutet

Läs mer

Startnyckel - För dig som ska börja på vårt ungdomsgymnasium och komvux

Startnyckel - För dig som ska börja på vårt ungdomsgymnasium och komvux Startnyckel - För dig som ska börja på vårt ungdomsgymnasium och komvux I detta häfte hittar du all information du behöver för att komma igång med din skolgång på NFU. Det viktigaste: Introduktionsdagen

Läs mer

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School Välkommen till Du som nu börjar dina studier vid är naturligtvis nyfiken på skolan. Det här häftet innehåller viktig information om sådant du behöver veta om skolan. Informationen finns även på skolans

Läs mer

Bra att veta. som student vid Högskolan i Gävle

Bra att veta. som student vid Högskolan i Gävle Bra att veta som student vid Högskolan i Gävle INNEHÅLL Välkommen till Högskolan i Gävle 2 Studentcentrum 3 Studentportalen 3 Bra att veta som student 4 Anstånd 4 Biblioteket 4 Blackboard 4 Datasalar 4

Läs mer

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder Lär dig något nytt! Vill du börja studera för att utvecklas i ditt arbete, söka nytt arbete, bli behörig till eftergymnasial utbildning eller lära dig något nytt bara för din egen skull? I så fall är du

Läs mer

Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen

Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen Antagning till senare del av Apotekarprogrammet och Receptarieprogrammet för studenter med tidigare högskolestudier Farmaceutiska fakulteten

Läs mer

Studiemedel för utbytesstudier

Studiemedel för utbytesstudier Studiemedel för utbytesstudier 1 Ansökan Du måste skicka in en separat ansökan för studier utomlands. Ange utbytesstudier i ansökan Ange högskolepoäng i ansökan (inte credits eller units) Alla ansökningar

Läs mer

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30 VUXENUTBILDNINGEN GÄVLE KURSUTBUD MED SCHEMA Komvux 14-01-13 14-05-30 För heltidsstudier VT-14 krävs minst 400 gymnasiepoäng Omfattningen av studierna mäts i poäng = gymnasiepoäng eller studiepoäng. Varje

Läs mer

Välkommen till Högskolan i Gävle och Akademin för Utbildning och Ekonomi

Välkommen till Högskolan i Gävle och Akademin för Utbildning och Ekonomi Välkommen till Högskolan i Gävle och Akademin för Utbildning och Ekonomi KURSNAMN Examensarbete i företagsekonomi KURSKOD FEG300 ANMÄLNINGSKOD 11119 och 11118 KURSVECKOR 36-03 KURSPLAN alt. Se Blackboard

Läs mer

välkomnar till studier

välkomnar till studier Vuxenutbildningen välkomnar till studier på grundläggande och gymnasial (teoretisk) nivå! vårterminen 2014 Detta häfte ger viktig information i kortfattad form till våra studerande. Behåll häftet under

Läs mer

Viva komvux guiden hösten 2015

Viva komvux guiden hösten 2015 Viva komvux guiden hösten 2015 Välkommen till Viva komvux hösten 2015! Vi erbjuder dig ett brett utbud av kurser, ett flertal studieformer med kursstart vid olika tidpunkter Vi finns till för dig, för

Läs mer

Ett tillgängligt universitet. Stöd till studenter med funktionsnedsättning en guide

Ett tillgängligt universitet. Stöd till studenter med funktionsnedsättning en guide Ett tillgängligt universitet Stöd till studenter med funktionsnedsättning en guide 2 Stöd till studenter med funktionsnedsättning en guide Den här guiden innehåller information till dig som har någon form

Läs mer

Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet

Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet BESLUT 2010-06-08 Dnr LiU-2009-00464 Senast reviderad 2014-06-05 Utbildningsplan för Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet Professional Qualification Course for Teachers

Läs mer

tentamensguide studentens

tentamensguide studentens studentens tentamensguide prestation. Exempel på olika examinationsformer är: laboration, inlämningsuppgift, uppsats samt muntlig eller skriftlig tentamen. I den aktuella kursplanen anges examinationsformen

Läs mer

Viva komvux guiden våren 2015

Viva komvux guiden våren 2015 Viva komvux guiden våren 2015 Välkommen till Viva komvux våren 2015! Vi erbjuder dig ett brett utbud av kurser, ett flertal studieformer med kursstart vid olika tidpunkter Vi finns till för dig, för att

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2012 Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Komvux - en del av Campus Strängnäs Vårt

Läs mer

Bra att veta frågor?

Bra att veta frågor? Inför avresa Bra att veta frågor? Sofie Halldén Internationell koordinator Utbildningssamordnare Läkarprogrammet Termin 10 Sofie.hallden@gu.se Tel: 786 3081 Resehandlingar att förbereda Letter ofinvitation?

Läs mer

Studera med funktionsnedsättning - en guide för studenter 1. Studera med funktionsnedsättning. En guide för studenter

Studera med funktionsnedsättning - en guide för studenter 1. Studera med funktionsnedsättning. En guide för studenter Studera med funktionsnedsättning - en guide för studenter 1 Studera med funktionsnedsättning En guide för studenter 2 Studera med funktionsnedsättning - en guide för studenter Välkommen till Stockholms

Läs mer

VAD HÄNDER EFTER SFI?

VAD HÄNDER EFTER SFI? VAD HÄNDER EFTER SFI? STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING Hos oss kan du få studie- och yrkesvägledning information om utbildningar, behörighetsregler och ansökningstider komma på drop-in med korta frågor boka

Läs mer

välkomnar till studier

välkomnar till studier Vuxenutbildningen välkomnar till studier på grundläggande och gymnasial (teoretisk) nivå! vårterminen 2015 Innehåll Värdegrund och målsättningar... 1 Pedagogisk information... 2 Betyg... 2 Reservintagning...

Läs mer

Välkommen. Information till nya studenter

Välkommen. Information till nya studenter Välkommen Information till nya studenter Tommy Gustafsson, programansvarig Arbetsrum på Institutionen för matematiska vetenskaper på campus Johanneberg samt på 4:e våningen i hus Jupiter E-post: tommy.gustafsson@chalmers.se

Läs mer

Förskollärarprogrammet LGFOD

Förskollärarprogrammet LGFOD Förskollärarprogrammet LGFOD Lärarutbildningen Förskollärare Grundlärare Fritidshem Förskoleklass och årskurs 1-3 Årskurs 4-6 Ämneslärare Årskurs 7-9 (startade ej 2013) Gymnasieskola Yrkeslärare Kompletterande

Läs mer

Anställd. När, var, hur? För dig som är anställd vid Engelska parken. http://www.engelskaparken.uu.se

Anställd. När, var, hur? För dig som är anställd vid Engelska parken. http://www.engelskaparken.uu.se Anställd När, var, hur? För dig som är anställd vid Engelska parken http://www.engelskaparken.uu.se Institutioner vid Engelska parken ABM Hus 3 plan 0 018-471 2292, 018-471 7976 Arkeologi och antik historia

Läs mer

Inloggning i Ladokportalen för personal

Inloggning i Ladokportalen för personal Inloggning i Ladokportalen för personal Ladokportalen är en webbtjänst som gör det möjligt för all personal att via webben få tillgång till uppgifter i Ladok. Gå till https://ladokportalen.hb.se Ange de

Läs mer

Information. Parkeringstillstånd. för. rörelsehindrade

Information. Parkeringstillstånd. för. rörelsehindrade Information om Parkeringstillstånd för rörelsehindrade 1 Denna information är en kortfattad information om parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Kontakta oss gärna om ni har ytterligare frågor. Kontaktinformation

Läs mer

Bra att veta. inför dina studier vid Högskolan i Gävle

Bra att veta. inför dina studier vid Högskolan i Gävle Bra att veta inför dina studier vid Högskolan i Gävle INNEHÅLL VÄLKOMMEN TILL HÖGSKOLAN I GÄVLE STUDENTcentrum studentportalen BRA ATT VETA...inför dina studier BRA ATT VETA...om oss på HiG GEFLE STUDENTKÅR

Läs mer

Välkommen. till kulturgeografiska institutionen!

Välkommen. till kulturgeografiska institutionen! Umeå universitet, SE-901 87 Umeå Kulturgeografiska institutionen Tel: +46 90 786 5258 Fax: +46 90 786 6359 E-mail: margit.soderberg@geography.umu.se http://www8.umu.se/soc_econ_geography/ Välkommen till

Läs mer

Till studerande på kandidatprogrammet i beteendevetenskap

Till studerande på kandidatprogrammet i beteendevetenskap Kansli S Till studerande på kandidatprogrammet i beteendevetenskap Du anmäler dig till kurs inom program via http://www.antagning.se/ (välj Logga in på sidans överkant). I Logga in-fönstret under Är du

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2013 Kommunal Vuxenutbildning Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Vuxenutbildningen

Läs mer

International Office (IO)

International Office (IO) International Office (IO) http://lnu.se/student/studera-utomlands/mobilitetsgruppen Jobbar med utresande utbytesstudenter och inresande utbytesstudenter. Vi på International Office är 5 internationella

Läs mer

MÅNGKULTURELLA FOLKHÖGSKOLAN en del av Finska folkhögskolan i Göteborg

MÅNGKULTURELLA FOLKHÖGSKOLAN en del av Finska folkhögskolan i Göteborg KURSTIDER...1 STUDIETID...1 NÄRVARO...2 FRÅNVAROANMÄLAN...2 OMDÖME & BEHÖRIGHET...3 Information om klagomålshantering 3 UTVECKLINGSSAMTAL...3 STUDIEFINANSIERING...3 INTYG...4 ANTAGNING TILL FORTSATTA STUDIER...4

Läs mer

Examinationsregler från och med vårterminen 2007

Examinationsregler från och med vårterminen 2007 1 (5) 2012-07-06 Dnr SU Johan Schelin Studierektor Juridiska institutionen Examinationsregler från och med vårterminen 2007 Följande information utgör en översikt över regler och rutiner för examination

Läs mer

Regler och rutiner för studentutbyten samt stipendier

Regler och rutiner för studentutbyten samt stipendier 1 HÖGSKOLAN I HALMSTAD Regler och rutiner för studentutbyten samt stipendier Fastställda av Utbildningsnämnden den 18 september 2002. 1. STUDENTUTBYTEN 1.1 Studentutbyten inom Erasmus Erasmus ingår i Sokrates

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Sommaren och hösten 2011 PERIODER 2011 Period 3: 30 juni 29 juli (sista ansökan 19 maj 2011) Period 4 5: 8 augusti 23 december (sista ansökan 30 maj 2011) Period

Läs mer

Bra att veta. inför dina studier vid Högskolan i Gävle

Bra att veta. inför dina studier vid Högskolan i Gävle Bra att veta inför dina studier vid Högskolan i Gävle INNEHÅLL VÄLKOMMEN TILL HÖGSKOLAN I GÄVLE STUDENTcentrum studentportalen BRA ATT VETA...inför dina studier BRA ATT VETA...om oss på HiG GEFLE STUDENTKÅR

Läs mer

Juridicum. Juridiska institutionen. Informationsmöte inför ansökan om utlandsstudier via juridiska institutionen

Juridicum. Juridiska institutionen. Informationsmöte inför ansökan om utlandsstudier via juridiska institutionen Informationsmöte inför ansökan om utlandsstudier via juridiska institutionen Sandra Fagerlund, Maria Fotiadis Forssjö 2014-05-13 Juridicum Juridiska institutionen Agenda Allmän information Kurser på engelska?

Läs mer

Programschemat är beslutat av utbildningsledare Annika Björklund vid akademin för innovation, design och teknik 2014-02-07.

Programschemat är beslutat av utbildningsledare Annika Björklund vid akademin för innovation, design och teknik 2014-02-07. Programschema för 04/05 Programschema för Textdesign Informationsdesign, 80 hp Programkod: Gäller för läsåret 04/05 Programschemat är beslutat av utbildningsledare Annika Björklund vid akademin för innovation,

Läs mer

SCHEMA HT 2011 OBS preliminärt/9 augusti Personcentrerad vård vid symtom och tecken på ohälsa II, 30 högskolepoäng OM4250

SCHEMA HT 2011 OBS preliminärt/9 augusti Personcentrerad vård vid symtom och tecken på ohälsa II, 30 högskolepoäng OM4250 SCHEMA HT 2011 OBS preliminärt/9 augusti Personcentrerad vård vid symtom och tecken på o II, 30 högskolepoäng OM4250 Sjuksköterskeprogrammet Termin 3 SP1 Grupp A + B 35 Kursansvariga: Linda Berg (LB),

Läs mer

Lunds universitets klassificeringsstruktur version 1.1

Lunds universitets klassificeringsstruktur version 1.1 KLASSIFICERINGSSTRUKTUR Bilaga 1 (5) 2015-03-23 dnr V 2015/322 Juridik och dokumenthantering Sektionschef Annette Nilsson Lunds universitets klassificeringsstruktur version 1.1 1 Styra verksamhet 1.1 Hantera

Läs mer

STUDENTENS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

STUDENTENS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER Regelsamling vid Luleå tekniska universitet Nr 4-09 Beslutsfattare Re 38-09 Beslutsdatum 2009-02-24 Dnr 411-09 Enhet Student service Kommentar STUDENTENS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER Inledning Rektor fastställde

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

Utbildning i svenska för invandrare SFI

Utbildning i svenska för invandrare SFI Utbildning i svenska för invandrare SFI Läsåret 2015/2016 Allmän information För dig som har annat hemspråk än svenska och behöver lära dig svenska finns utbildning i svenska för invandrare (Sfi) och därefter

Läs mer

Välkommen till vt 2014! I detta häfte har vi samlat lite praktisk information som du ska känna till som studerande på Färnebo folkhögskola i Gävle.

Välkommen till vt 2014! I detta häfte har vi samlat lite praktisk information som du ska känna till som studerande på Färnebo folkhögskola i Gävle. Välkommen till vt 2014! I detta häfte har vi samlat lite praktisk information som du ska känna till som studerande på Färnebo folkhögskola i Gävle. Har du frågor rörande studiemedel och CSN mm kan du ta

Läs mer

Användarguide itslearning

Användarguide itslearning Användarguide itslearning - 1 Innehåll Vad är itslearning... 3 Logga in på itslearning... 4 Startsida... 5 Kurser... 6 Kursens ingångssida... 7 Diskussionsforum... 8 Lämna in uppgift... 9 Meddelanden...

Läs mer

Ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor för Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram vid Göteborgs universitet

Ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor för Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram vid Göteborgs universitet Göteborgs universitet Handelshögskolan Box 601 405 30 GÖTEBORG Analys, främjande och tillträdesfrågor Erica Finnerman 010-470 03 65 BESLUT 2015-03-25 Reg. Nr. 411-02497-15 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm

Läs mer

Vårdcentralen Vikbolandet

Vårdcentralen Vikbolandet Vårdcentralen Vikbolandet Välkommen till Vårdcentralen Vikbolandet Öppettider: Vardagar 08.00-17.00 Rådgivning, bokning av tid eller telefontid samt receptförnyelse sker via sjuksköterska. Sjuksköterskor:

Läs mer

Kort IT-introduktion Psykologiska institutionen HT 2013. Universitetskonto. Mitt universitet

Kort IT-introduktion Psykologiska institutionen HT 2013. Universitetskonto. Mitt universitet Kort IT-introduktion Psykologiska institutionen HT 2013 Universitetskonto Alla som studerar vid Stockholms universitet har ett så kallat Universitetskonto, till vilket en mängd olika tjänster är kopplade.

Läs mer

Programschemat är beslutat avutbildningsledare Kristina Lundqvist vid akademin för innovation, design och teknik 2012-02-07.

Programschemat är beslutat avutbildningsledare Kristina Lundqvist vid akademin för innovation, design och teknik 2012-02-07. Programschema för liga programmet, 180 hp Programkod: Gäller för läsåret 2012/2013 Programschemat är beslutat avutbildningsledare Kristina Lundqvist vid akademin för innovation, design och teknik 2012-02-07.

Läs mer

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska GRAFISK FORM ILLUSTRATION ÖVERSÄTTNING TRYCK TRYCKT PÅ MILJÖVÄNLIGT PAPPER Att studera

Läs mer

Campus Helsingborg IT-INFORMATION FÖR STUDENTER HT15

Campus Helsingborg IT-INFORMATION FÖR STUDENTER HT15 Campus Helsingborg IT-INFORMATION FÖR STUDENTER HT15 2 Inledning Allmän information om IT-tjänster vid Lunds universitet finns på universitetets hemsida lu.se under Nuvarande student -> IT-tjänster, support

Läs mer

Välkommen till exjobbsinformation för M, DPU och EMM

Välkommen till exjobbsinformation för M, DPU och EMM Välkommen till exjobbsinformation för M, DPU och EMM 1 OCTOBER 2015 2 Varför exjobb? Examensarbetet ska visa att den studerande besitter förmåga att tillämpa sina under studietiden förvärvade kunskaper

Läs mer

Scio. en liten användarguide. Skriven av: Josefine Siewertz

Scio. en liten användarguide. Skriven av: Josefine Siewertz Scio en liten användarguide Senast ändrad: 2011-03-18 (Korrigerat typsnitt samt information om kursplaner) Skriven av: Josefine Siewertz Innehåll Allmän information samt att logga in i Scio... 1 Strukturen

Läs mer

Elevbladet. hösten. Viktig information för dig som studerar på Lärcentrum Trollhättan

Elevbladet. hösten. Viktig information för dig som studerar på Lärcentrum Trollhättan Elevbladet hösten 2010 Viktig information för dig som studerar på Lärcentrum Trollhättan Innehåll Rubrik Sidan Här finns Lärcentrum - karta, öppettider, adress och telefonnummer 3 Terminstider 3 Reservintag

Läs mer

Parkeringsvillkor inom Göteborgs universitet parkeringsområden.

Parkeringsvillkor inom Göteborgs universitet parkeringsområden. Fastighet- och serviceenheten Villkor för parkering Ann-Britt Hagman 10-11-12 dnr V 2015/675 031-786 1134 Parkeringsvillkor inom Göteborgs universitet parkeringsområden Publiceringsdatum Augusti 2015 Publicerad

Läs mer

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan 1 (9) Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Gäller fr.o.m. 2012-12-01 Fastställd av rektor 2012-11-23 Box 27805, 115 93 Stockholm 651 80 Karlstad Besöksadress:

Läs mer

Användarguide itslearning

Användarguide itslearning Användarguide itslearning - 1 Innehållsförteckning Vad är itslearning... 3 Logga in på itslearning... 4 1. Infopanel... 5 2.1 Kursens ingångssida... 7 2.2 Diskussionsforum... 9 2.3 Lämna in uppgift...

Läs mer

Välkomna till Chalmers Campus Lindholmen Elektroteknik, högskoleingenjör 180 hp Arto Heikkilä Institutionen för rymd- och geovetenskap

Välkomna till Chalmers Campus Lindholmen Elektroteknik, högskoleingenjör 180 hp Arto Heikkilä Institutionen för rymd- och geovetenskap Välkomna till Chalmers Campus Lindholmen Elektroteknik, högskoleingenjör 180 hp Arto Heikkilä Institutionen för rymd- och geovetenskap Datateknik, högskoleingenjör 180 hp Arne Linde WWW-adress: http://dataingenjör.eu/

Läs mer

Högskolan i Gävle Avdelningen för utbildningsstöd. Tentamensföreskrifter vid Högskolan i Gävle

Högskolan i Gävle Avdelningen för utbildningsstöd. Tentamensföreskrifter vid Högskolan i Gävle Tentamensföreskrifter vid Högskolan i Gävle HIG-STYR 2014/117 2014-09-16 Förvaltningschefsbeslut 2014/17 Innehåll 1. Ansvaret för tentamenssamordning vid Högskolan i Gävle... 1 2. Anmälan till tentamen...

Läs mer