Välkommen till. Institutionen för vårdvetenskap och hälsa. Praktisk information. Hemsida:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till. Institutionen för vårdvetenskap och hälsa. Praktisk information. Hemsida: www.caresci.gu.se"

Transkript

1 Välkommen till Institutionen för vårdvetenskap och hälsa Praktisk information Hemsida: Hösten 2010

2 INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP OCH HÄLSA Besöksadress: Arvid Wallgrens Backe Hus 1, Göteborg Postadress: Box 457, Göteborg Tfn Fax Hemsida Följande program finns vid Institutionen: Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng Röntgensjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng Barnmorskeprogrammet, 90 högskolepoäng Följande specialistsjuksköterskeinriktningar finns: Anestesisjukvård, 60 högskolepoäng Barn och ungdom, 60 högskolepoäng Distriktssköterska, 75 högskolepoäng Intensivvård, 60 högskolepoäng Medicinsk vård, 60 högskolepoäng Kirurgisk vård, 60 högskolepoäng Onkologisk vård, 60 högskolepoäng Operationssjukvård, 60 högskolepoäng Psykiatrisk vård, 60 högskolepoäng Vård av äldre, 60 högskolepoäng Fristående kurser Uppdragsutbildningar Forskarutbildning i vårdvetenskap och hälsa Forskarutbildning i vårdpedagogik

3 Prefekt/Biträdande prefekt Karin Ahlberg Hus 1 plan 2 Sektionschefer Hilden Talje Sektion Symtom och hälsa Hus 1 plan 2 Ingela Lundgren Sektion Omgivning och hälsa Hus 1 plan 2 Nils Sjöström Sektion Lärande och ledarskap Hus 1 plan 2 Studierektorer Bibi Kennergren Kompletteringsutbildning för sjuksköterskor från länder utanför EU/EES/Schweiz Hus 2 plan 3 Ingegerd Bergbom Forskarutbildning i vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad/forskarutbildning i vårdpedagogik Hus 1 plan 3 Biträdande studierektor Margret Lepp Forskarutbildning i vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad/forskarutbildning i vårdpedagogik/ Internationalisering Hus 2 plan 4 Programansvariga Eva Jakobsson/ Sjuksköterskeprogrammet/ Hus 2 plan 4 Margaretha Jerlock Sjuksköterskeprogrammet Hus 2 plan 4 Solveig Lundgren Röntgensjuksköterskeprogrammet Hus 1 plan 1 Marie Berg Barnmorskeprogrammet Hus 1 plan 1 Kristin Falk Specialistsjuksköterskeprogrammen Hus 1 plan 4 Febe Friberg Fristående kurser Hus 2 plan 4 Studievägledare Ing-Marie Borg Telefon- och besökstid: Hus 1 plan 1 Måndag Onsdag Torsdag Samordnare för Lena Bernerman- Sjuksköterskeprogrammet/ Hus 1 plan 2 verksamhetsförlagd Sternhufvud Röntgensjuksköterskeprogrammet/ utbildning (VFU) Specialistsjuksköterskeprogrammen Monica Kilebrand Winroth Sjuksköterskeprogrammet/ Hus 1 plan 2 Röntgensjuksköterskeprogrammet/ Specialistsjuksköterskeprogrammen Tone Ahlborg Barnmorskeprogrammet Hus 1 plan 1 Cathrin Madsen Rihlert Anestesisjukvård, Intensivvård, Operationssjukvård Hus 1 plan 3 Ansvariga för Kliniskt Marie Dahl/ Hus 3 plan 2 träningscentrum/(ktc) Camilla Weidestam Hus 3 plan 2 Ansvarig för Kristina Andersson Hus 1 plan 2 uppdragsutbildning Koordinator för Bibi Kennergren Hus 2 plan 3 internationalisering Huvudskyddsombud Barbro Robertsson Hus 1 plan 1 Intendent Inger Wiberg Hus 1 plan 2 Ekonomer Ellen Petersen Hus 1 plan 2 Annika Karlsson Hus 1 plan 2 Byrådirektör Elisabet Hellstrand Hus 1 plan 1 Forskningssekreterare/ Christine Forssell Hus 1 plan 3 prefektsekreterare Kursadministratörer Lena Bandgren Hus 1 plan 1 Annika Johansson - - Katarina Richenberg - - Yvonne Svensson - - Kersti Spåman Hus 2 plan 4

4 IT-samordnare Fiona Lovén Hus 1 plan 0 IT-administratör Andreas Wieslander Hus 1 plan 0 Tekniker Benny Almqvist Hus 4 Börje Karlsson - - Säkerhetstekniker Mats Doverhag Medicinaregatan 3 Anders Broberg Praktisk information A-Ö Akademihälsan / Akademihälsan/Studenthälsovård. Kaserntorget 11B, vån 6. Tfn Studenthälsovård e-post Hemsida: Arbetsskada/tillbud Bibliotek/Studietorget Vid eventuell skada/tillbud som uppkommer antingen på Institutionen eller i den verksamhetsförlagda utbildningen skall anmälan göras. Hemsida: Arbetsskada: Formuläret lämnas ifyllt till Institutionens huvudskyddsombud Barbro Robertsson (Hus 1 plan 1), som skriver under. Tillbud: Formuläret lämnas ifyllt till Institutionens huvudskyddsombud Barbro Robertsson (Hus 1 plan 1), som skriver under. Lånekort ansöker du om på Studietorget alt Biomedicinska biblioteket eller via deras hemsida. Biomedicinska biblioteket Måndag-Torsdag Medicinaregatan 4 Fredag Box 416, Göteborg Lördag Tfn Fax Söndag stängt E-post: Hemsida: Studietorget Hälsovetarbacken Måndag-Fredag Arvid Wallgrens Backe, Hus 5 Lördag stängt Box 458, Göteborg Söndag stängt Tfn Fax E-post: Hemsida: Bokhandel Brandskydd Bokus. Hemsida: Göteborgs Studentbokhandel, Götabergsgatan 17, Göteborg. Hemsida: Lär dig var byggnadens brandsläckningsanordningar finns! Läs och lär dig instruktionen som finns på varje brandsläckare. Information angående utrymningsvägar och var man befinner sig finns uppsatt i alla korridorer. Cafeteria Cafeteria finns i Hus 4 plan 3. Öppettider: Måndag-torsdag samt fredag Datasalar/utskrift/kopiering Studenterna har tillgång till tre datasalar som är placerade i Hus 3. Alla studenter får fr o m våren 2007 ett utskriftskonto kopplat till sitt studentkonto med 100 kronor/termin (250 utskrifter). Utskrifter kan göras i datasalarna 3118, 3119 och Om fler utskrifter behövs hänvisas ni till receptionen på Medicinaregatan 3, för att fylla på kontot (40 öre/kopia). Om alla utskrifter inte har utnyttjas under terminen finns dessa kvar till nästkommande termin. Kopieringsmaskin finns utanför datasalarna och i hus 7. Kopieringskort kan köpas i automaten utanför datasalarna. Kopierat material som säljs inom undervisningen kostar f n 70 öre/kopierad sida.

5 Dispens Dispens för behörighet till högre kurs i utbildningsprogram. Särskild blankett används. Lämnas till kursadministratören f v b till studievägledaren. Funktionshinder Samordnare för studenter med funktionshinder är Lena Borg Melldahl, tfn , e-post Kontaktperson för studenter med dyslexi är Eva Johansson, tfn , e-post / Studentavdelningen, Karl Gustavsgatan 29. Försäkring GUL*/ Göteborgs universitets lärplattform Personskadeförsäkringen gäller för studenter och omfattar olycksfall i Sverige under skoltid och för resor mellan bostaden och den plats skoltiden tillbringas. Hemsida: GUL är en webbaserad kommunikationsplattform som finns tillgänglig i studentportalen. I GUL har varje kurs en egen sida och utvärdering av kursen sker här. Vissa delar av GUL är öppen för alla medan andra delar kräver inloggning med hjälp av användar-id och lösenord. I GUL kommer du: - enkelt att kunna kommunicera med lärare och kurskamrater via chatt, frågor och svar, diskussionsforum, projektgrupp - enkelt att kunna ladda upp och ned dokument från läraren, i projektgruppen, till kurskamrater - enkelt att kunna lämna in uppgifter som hemtenta, inlämningsuppgift, uppsats Hemsida: Högskolepräst Sahlgrenska akademins högskolepräst Lars van der Heeg kan kontaktas (Svenska kyrkan) för enskilda samtal. Tystnadsplikt gäller. Tfn alt , e-post Inlämningsuppgifter För att inlämnade uppsatser, papers och andra digitala dokument skall kunna läsas måste man som student använda något av följande format: Dokument skapade i MS Office (.doc,.docx,.xls etc) Dokument skapade i Open Office (ODF) (.odt,.ods, mfl) Dokument sparade i PDF Filer sparade i andra format och som inte går att öppna med standardprogram kommer inte att kunna läsas utan skickas i retur. Det är den enskilda studentens ansvar att inlämnade dokument följer ovan standard. Open Office är en gratis programvara och finns att ladda hem på sidan: PDF995 är ett annat gratisprogram som kan användas för skapande av PDF: Internationellt studentutbyte Kontakta koordinatorn för internationalisering om Du under utbildningstiden planerar utlandsstudier. Kaffeautomater Automater finns i studenternas uppehållsrum/lunchrum samt i Hus 2 ingång F. Kliniskt träningscentrum (KTC) Kvarglömt/upphittat Ladok Lokaler Militärtjänstgöring Vid Kliniskt träningscentrum (KTC) ges studenter möjlighet att träna praktiska färdigheter och utveckla klinisk skicklighet. Mer information om kliniskt träningscentrum (KTC), se hemsida: Kvarglömt/upphittat lämnas till teknikerna, lokalvårdarna alt studentexpeditionen. Ladok (som nås via Studentportalen) är ett datorbaserat studiedokumentationssystem för studerande i den grundläggande utbildningen samt i forskarutbildningen. Om du vill boka lokal eller grupprum kontakta Studietorget (Hälsovetarbacken). Anstånd med militärtjänstgöring, kontakta studievägledaren.

6 Namn-/adressändring Obligatorisk närvaro Parkeringstillstånd Passerkort Regelsamling Rökning Sahlgrenska akademins studentsupport Språkhandledning Stipendier Studentexpedition Studentkår Vid namnändring under utbildningstiden, lämnas nytt personbevis in till kursadministratören. Vid adressändring kan du själv lägga in tidsbegränsad adressändring samt ändra telefonnummer i Studentportalen alt meddela kursadministratören. Obligatorisk närvaro krävs vid upprop på samtliga kurser. Vid förhinder skall kursadministratören meddelas via e-post. Frånvaro från upprop beviljas av kursledningen, i annat fall riskerar man att förlora sin kursplats. Parkeringsmöjligheter vid institutionen är mycket begränsade. AS:tillstånd kan kvitteras ut i studentexpeditionen, Hus 1 plan 1 (måndag-torsdag kl 10-13). Med AS:tillstånd är man endast behörig att parkera i parkeringshuset vid Zoologen och vid parkeringen vid Änggårdens koloniområde. AS:tillstånd innebär inte en garanterad parkeringsplats. Parkerar man på GU:s övriga parkeringsområden med AS:tillstånd kan en kontrollavgift debiteras. Kostnad med AS:tillstånd är f n 25 kronor per dag. Parkeringstillståndet måste förnyas varje år i januari. Passerkort till byggnaderna är obligatoriskt och erhålls vid Institutionen. Fotografering sker vid kursstart. Fotografering efter kursstart sker i grupprum 2032 innanför caféet, Medicinaregatan 3, tisdagar kl Passerkortet är att betrakta som en värdehandling som du skall ha tillgängligt under hela studietiden. Borttappat kort spärras hos säkerhetsgruppen, tfn Kortet skall omgående återlämnas vid avslutade studier. Lokala regelsamlingen för studier vid Göteborgs universitet är ett gemensamt dokument där studenter och anställda finner sina rättigheter och skyldigheter beskrivna. Hemsida: Rökning är inte tillåtet inom hela Hälsovetarbackens område. Information om t ex GU-konto, utskrifter, trådlöst nät, support m m, se hemsida: Information om språkhandledning för studenter vid Sahlgrenska akademin, se hemsida: En gång om året (i maj/juni) annonseras stipendier som studenter inom Sahlgrenska akademin kan söka. Information och ansökan sker via hemsida: För stipendier i övrigt, se hemsida: I studentexpeditionen (hus 1 plan 1 ) sker utlämning av tentamen och parkeringstillstånd. Öppettider: Måndag torsdag kl 10-13, Fredag stängt Sahlgrenska akademins Studentkår, SAKS Besöksadress: Medicinaregatan 5A Postadress: Box 411, Göteborg Ordförande Erik Strandmark, tfn , e-post Vice ordförande Fanny Fors, tfn , e-post Hemsida: Studentkårsexpedition (Hälsovetarbacken) Besöksadress: Arvid Wallgrens Backe Hus 4 plan 3 Postadress: Box 405, Göteborg

7 Studentportalen GUL (Göteborgs universitets lärplattform) kommer att användas som informations- och Kommunikationsplattform och finns tillgänglig i Studentportalen och i GUL har varje kurs en egen sida. Vissa delar är öppen för alla medan andra delar kräver inloggning med hjälp av användar-id och lösenord, dessa skickas ut i två separata brev vid antagning. I Studentportalen finns bl a följande studenttjänster: - GUL (Göteborgs universitets lärplattform)* - e-post (din e-post adress är ditt - se registreringar och studieresultat i Ladok - tentamensanmälan (Ladok på webb) - utskrift av studieintyg - anmäla tidsbegränsad adressändring samt ändra telefonnummer - söka direkt i universitetsbibliotekets kataloger - studentprogramvara - ändra lösenord - kalender Hemsida/inloggning: Studentsupport: Studentuppehållsrum/ Studentuppehållsrum/lunchrum med mikrougnar och kaffekokare m m finns i lunchrum Hus 4 plan 3. Studieintyg Studiemedel Studieuppehåll/ studieavbrott Stödgrupp Tentamensanmälan Tillgodoräknande av kurs/prov Verifierbart studieintyg kan du själv skriva ut vid Studentportalens Ladok på webb alt kontakta kursadministratören. CSN Göteborg Besöksadress: Kungsgatan 19, Göteborg Tfn Talsvar Besökstid Telefontid Måndag-Fredag Måndag-Fredag Hemsida: Särskild blankett används. Lämnas till kursadministratören f v b till studievägledaren. Sahlgrenska akademins stödgrupp ger hjälp och stöd i samband med tillfälliga problem och svårigheter i det vardagliga arbetet. Alla samtal behandlas konfidentiellt. Tfn Hemsida: Tentamensanmälan sker i Studentportalen under Ladok på webb på respektive kurs/tentamen. Anmälan skall ske senast 1 vecka före tentamensdatum. Tillgodoräknande av kurs. Särskild blankett används. Lämnas till kursadministratören f v b till studievägledaren. Tillgodoräknande av prov (del av kurs). Särskild blankett används. Lämnas till kursansvarig lärare. Tillträde till ny termin Vaccination Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Uppflyttning till påföljande kurs sker automatiskt med platsgaranti under förutsättning att man uppfyller förkunskapskraven enligt kursplanen. Det är du själv som ansvarar för att söka eventuell dispens från förkunskapskraven. Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet startade höstterminen 2007 ett vaccinationsprogram för berörda programstudenter enligt rekommendationer från Smittskyddsenheten i Västra Götaland. Vaccinationsprogrammet omfattar studenter i Sjuksköterske-, röntgensjuksköterske-, barnmorske- och specialistsjuksköterskeprogrammen samt läkarprogrammet. Mer information ges vid terminsstart. Information om verksamhetsförlagd utbildning, se hemsida:

8 Ytterligare information Ytterligare information för Dig som är student vid Göteborgs universitet, se hemsida: samt institutionens hemsida: Återupptagande av studier Särskild blankett används. Ansökan skall vara inlämnad senast 15 april (inför hösten) resp 15 oktober (inför våren). Lämnas till kursadministratören. Öppettider Vid entrédörrarna i Hus 2, 6 och 7, behövs ej passerkort mellan kl , övriga tider måste passerkort användas. Hörsalar och 45-salar vardagar Datasalar 3118, 3119, vardagar Datasalar 3118, 3119 stängt lördag-söndag Datasal lördag-söndag Kliniskt träningscentrum (KTC) måndag-fredag/ lördag-söndag Hus 1 plan 1 är öppet med passerkort måndag-torsdag kl samt fredag kl , lördag och söndag stängt. Hus 1 plan 2, 3 och 4 är öppet med passerkort måndag-torsdag kl samt fredag kl , lördag och söndag stängt.

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011 Bra att veta för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! 1 April 2011 1. Din ansökan 4 a. Komplettera 4 b. Kontrolluppgifter 4 c. Urval 1 4 d. Antagningsbesked 1 4

Läs mer

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! Augusti 2011

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! Augusti 2011 Bra att veta för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! 1 Augusti 2011 För att komma direkt till sidan, klicka på det du vill veta mer om. 1. Din ansökan 4 a. Komplettera

Läs mer

Studentens ABC - viktigt att veta från A till V för studenter på Hälsa och samhälle

Studentens ABC - viktigt att veta från A till V för studenter på Hälsa och samhälle Studentens ABC - viktigt att veta från A till V för studenter på Hälsa och samhälle Adresser Besöksadressen till Hälsa och samhälle är Universitetssjukhuset MAS, ingång 49. Postadressen är Malmö högskola,

Läs mer

Malmö högskola, Lärarutbildningen Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Malmö. Telefon: 040-665 70 00

Malmö högskola, Lärarutbildningen Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Malmö. Telefon: 040-665 70 00 Malmö högskola, Lärarutbildningen Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Malmö. Telefon: 040-665 70 00 Fikon Design Studentens ABC L ä r a r u t b i l d n i n g e n läsåret 2008/09 1 Studentens ABC är en

Läs mer

Lycka till med studierna! Börje Alström, avdelningschef

Lycka till med studierna! Börje Alström, avdelningschef Välkommen till MKV! Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap, till vardags förkortat MKV, är en del av Institutionen för informationsteknologi, ITM och medier vid Mittuniversitetet. MKV är ett

Läs mer

Välkommen. till kulturgeografiska institutionen!

Välkommen. till kulturgeografiska institutionen! Umeå universitet, SE-901 87 Umeå Kulturgeografiska institutionen Tel: +46 90 786 5258 Fax: +46 90 786 6359 E-mail: margit.soderberg@geography.umu.se http://www8.umu.se/soc_econ_geography/ Välkommen till

Läs mer

SOCIONOMUTBILDNING STUDENTINFORMATION

SOCIONOMUTBILDNING STUDENTINFORMATION SOCIONOMUTBILDNING STUDENTINFORMATION Läsåret 2013/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING HISTORIK OM SOCIONOMUTBILDNINGEN... 5 OM FASTIGHETEN SVEAVÄGEN 160-162 - SVEAPLAN... 5 ATT HITTA RÄTT... 6 Bokhandel... 6 Dataansvarig...

Läs mer

Studenthandboken 2014-2015

Studenthandboken 2014-2015 Studenthandboken 2014-2015 Framtagen av GIH:s Studentkår Välkommen till GIH! Det här häftet vänder sig till alla GIH-studenter men framförallt till dig som nyantagen GIH:are. Till dig vill vi säga ett

Läs mer

Studenthandbok. För dig som studerar vid Stockholms universitet. Läsåret HT15/VT16

Studenthandbok. För dig som studerar vid Stockholms universitet. Läsåret HT15/VT16 Studenthandbok För dig som studerar vid Stockholms universitet Läsåret HT15/VT16 Studenthandbok Inför varje läsår tar Studentavdelningen fram den här studenthandboken med samlad information som kan vara

Läs mer

KMH:s Studentguide. Handbok för studenter vid Kungl. Musikhögskolan 2012/2013. Andra upplagan 2012-10-05

KMH:s Studentguide. Handbok för studenter vid Kungl. Musikhögskolan 2012/2013. Andra upplagan 2012-10-05 KMH:s Studentguide Handbok för studenter vid Kungl. Musikhögskolan 2012/2013 Andra upplagan 2012-10-05 Innehåll Kurs, program och examen... 3 Studieadministration/Studiecentrum... 4 Arbetsmiljö...5 Hälsovård...

Läs mer

Psykologprogrammets LATHUND. Fo r studenter och la rare

Psykologprogrammets LATHUND. Fo r studenter och la rare Psykologprogrammets LATHUND Fo r studenter och la rare Läsåret 2015/2016 Uppdaterad maj 2015 1 Psykologprogrammets lathund Detta är en information om övergripande regler och principer på Psykologprogrammet

Läs mer

V u x e n u t b i l d n i n g e n

V u x e n u t b i l d n i n g e n V u x e n u t b i l d n i n g e n vårterminen 2013 Detta häfte ger viktig information i kortfattad form till våra studerande. Behåll häftet under hela din studietid hos oss! Mer information samt eventuella

Läs mer

Att läsa biologi 2013/2014. Studiehandbok för studenter vid Institutionen för biologisk grundutbildning (IBG)

Att läsa biologi 2013/2014. Studiehandbok för studenter vid Institutionen för biologisk grundutbildning (IBG) Att läsa biologi 2013/2014 Studiehandbok för studenter vid Institutionen för biologisk grundutbildning (IBG) Produktion: IBG, juli 2013. Omslagsbild: U.S. Fish and Wildlife Service. Redaktörer: Anna Mentor

Läs mer

Viva komvux guiden hösten 2015

Viva komvux guiden hösten 2015 Viva komvux guiden hösten 2015 Välkommen till Viva komvux hösten 2015! Vi erbjuder dig ett brett utbud av kurser, ett flertal studieformer med kursstart vid olika tidpunkter Vi finns till för dig, för

Läs mer

välkomnar till studier

välkomnar till studier Vuxenutbildningen välkomnar till studier på grundläggande och gymnasial (teoretisk) nivå! vårterminen 2014 Detta häfte ger viktig information i kortfattad form till våra studerande. Behåll häftet under

Läs mer

MÅNGKULTURELLA FOLKHÖGSKOLAN en del av Finska folkhögskolan i Göteborg

MÅNGKULTURELLA FOLKHÖGSKOLAN en del av Finska folkhögskolan i Göteborg KURSTIDER...1 STUDIETID...1 NÄRVARO...2 FRÅNVAROANMÄLAN...2 OMDÖME & BEHÖRIGHET...3 Information om klagomålshantering 3 UTVECKLINGSSAMTAL...3 STUDIEFINANSIERING...3 INTYG...4 ANTAGNING TILL FORTSATTA STUDIER...4

Läs mer

Studieinformation hösten 2015. fristående gymnasiala kurser (ej vård)

Studieinformation hösten 2015. fristående gymnasiala kurser (ej vård) Studieinformation hösten 2015 fristående gymnasiala kurser (ej vård) Kontaktuppgifter Vid allmänna frågor kontakta receptionen i Utbildningens Hus. Telefon: 0322-61 65 60, E-post: vuxenutbildningen@alingsas.se

Läs mer

Vuxenstuderande. Handbok för. våren 2015. Här kan du läsa utifrån dina behov och förutsättningar 2015-01-12

Vuxenstuderande. Handbok för. våren 2015. Här kan du läsa utifrån dina behov och förutsättningar 2015-01-12 2015-01-12 Handbok för Vuxenstuderande våren 2015 Här kan du läsa utifrån dina behov och förutsättningar MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Välkommen till Vuxenutbildningen Informationssamhälle,

Läs mer

Elevbladet. hösten. Viktig information för dig som studerar på Lärcentrum Trollhättan

Elevbladet. hösten. Viktig information för dig som studerar på Lärcentrum Trollhättan Elevbladet hösten 2010 Viktig information för dig som studerar på Lärcentrum Trollhättan Innehåll Rubrik Sidan Här finns Lärcentrum - karta, öppettider, adress och telefonnummer 3 Terminstider 3 Reservintag

Läs mer

Komvux Malmö. Södervärn. Information till studerande på Grundläggande och Gymnasial vuxenutbildning INNEHÅLL. Våra utbildningar 2 Praktisk information

Komvux Malmö. Södervärn. Information till studerande på Grundläggande och Gymnasial vuxenutbildning INNEHÅLL. Våra utbildningar 2 Praktisk information Komvux Malmö INNEHÅLL Södervärn Våra utbildningar 2 Praktisk information 3-4 Regler / Rutiner 5-6 Likabehandlingslagen Information om olycksfall och tillbud 7 8 Elevrådet 8 Studiemedel 9 Studieavbrott

Läs mer

Platengymnasiet läsåret 2015/2016

Platengymnasiet läsåret 2015/2016 Platengymnasiet läsåret 2015/2016 Denna ABC är ett stöd för att lätt finna praktisk information, telefonnummer, skolans rutiner och regler. För övrig och uppdaterad information hänvisas till www.fronter.com/motala.

Läs mer

Komvux Malmö Södervärn Heleneholmsskolan

Komvux Malmö Södervärn Heleneholmsskolan Komvux Malmö Södervärn Heleneholmsskolan INNEHÅLL Våra utbildningar 2 Praktisk information Information från biblioteket Information från kurator Information från studie- och yrkesvägledare 3-4 5 6 7 Lagen

Läs mer

Innehåll. Sida 1 av 20

Innehåll. Sida 1 av 20 Innehåll Olika funktioner på skolan... 3 Klasser och studiehandledare 2015-2016... 4 Frånvaro och sjukdom... 5 Kost... 5 Studieekonomi... 5 Försäkring... 6 Studier... 6 Dexter... 7 Ådalsskolans hemsida...

Läs mer

Elevbladet hösten 2015

Elevbladet hösten 2015 Elevbladet hösten 2015 Viktig information för dig som ska vuxenstudera i Trollhättan Vänersborg Innehåll Rubrik Sidan Öppettider, adress och telefonnummer 3 Elevinfo under studietiden 3 Reservantagning

Läs mer

Komvux Malmö Pauli Handbok Hösten 2015 på Pauliskolan

Komvux Malmö Pauli Handbok Hösten 2015 på Pauliskolan Komvux Malmö Pauli Handbok Hösten 2015 på Pauliskolan Malmö Stad Välkommen till Komvux Malmö Pauli 2 Välkommen till Komvux Malmö Pauli Hos oss kan du bl.a. läsa in gymnasieexamen och komplettera med ämnen

Läs mer

Ett tillgängligt universitet. Stöd till studenter med funktionsnedsättning en guide

Ett tillgängligt universitet. Stöd till studenter med funktionsnedsättning en guide Ett tillgängligt universitet Stöd till studenter med funktionsnedsättning en guide 2 Stöd till studenter med funktionsnedsättning en guide Den här guiden innehåller information till dig som har någon form

Läs mer

Platengymnasiet läsåret 2011/2012

Platengymnasiet läsåret 2011/2012 Platengymnasiet läsåret 2011/2012 Denna ABC är ett stöd för att lätt finna praktisk information, telefonnummer, skolans rutiner och regler. För övrig och uppdaterad information hänvisas till www.fronter.com/motala.

Läs mer

[top secret] Du har. rättigheter

[top secret] Du har. rättigheter [top secret] Du har rättigheter 1 Bli medlem idag! Hej! Det här häftet får du från oss på Linnéstudenterna, studentkåren vid Linnéuniversitetet. Vår förhoppning är att det ska bringa klarhet i vilka rättigheter

Läs mer

Välkommen till Linköpings universitet!

Välkommen till Linköpings universitet! Välkommen till! Med detta brev vill vi hälsa dig välkommen till Yrkeslärarprogrammet 90 hp vid. Vi är glada för att du har valt att studera till lärare. Mitt namn är och jag är Programansvarig utbildningsledare,

Läs mer