Sahlgrenska akademins vaccinationsprogram. Informationen kommer också att finnas på GUL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sahlgrenska akademins vaccinationsprogram. Informationen kommer också att finnas på GUL"

Transkript

1 Sahlgrenska akademins vaccinationsprogram Studenter på läkarprogrammet omfattas av Sahlgrenska akademins vaccinationsprogram. Vaccinationerna ges kostnadsfritt och erbjuds studenter antagna till termin 1 höstterminen 2007 eller senare. Onsdagen 8 september kl ges information om vaccinationsprogrammet av sjuksköterska Anna Söderberg från Akademihälsan i sal Ivan Östholm. Observera att det endast erbjuds ett informationstillfälle. I samband med informationen ges information om hur du bokar tid för vaccination hos Kungsportsläkarna. Informationen kommer också att finnas på GUL Vaccinationsprogrammet för studenter på läkarprogrammet omfattar: Tuberkulos Hepatit B Vattkoppor Vid behov komplettering av grundskydd Det är bra om du i förväg kan ta reda på vad du är vaccinerad mot innan du kommer till Kungsportsläkarna. Om du är osäker kan du få informationen från den grundskola alternativt den kommun där du avslutade åk 9. Akademihälsan i Göteborg AB Besöksadress: Kaserntorget 11 B Org nr Kungsgatan 11 Tel VAT SE Göteborg Fax

2 Vaccinationsprogram för studenter vid Sahlgrenska akademin. Vaccinationsprogrammet omfattar följande programstudenter: Sjuksköterskor inklusive barnmorske- och specialistsjuksköterskeprogrammen, Läkarprogrammet. Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet startade höstterminen 2007 ett vaccinationsprogram för berörda programstudenter enligt rekommendationer från Smittskyddsenheten i Västra Götaland. Målsättningen är att minska risken för att studenter i vårdutbildningar utsätts för smitta eller själva sprider smitta till vårdtagare enligt nedanstående riktlinjer. Akademihälsan (GFS studenthälsovård) har universitetets uppdrag att informera och orientera studenterna om vaccinationsprogrammet samt upplysa om anvisningarna. Kungsportsläkarna har uppdraget att ansvara för vaccinationerna. 1. Vid behov skall studentens grundskydd kompletteras. Samtliga i Sverige födda eller från spädbarnsålder här uppvuxna, omfattas av det nationella vaccinationsprogrammets grundskydd enligt Socialstyrelsens rekommendationer. De som av någon anledning saknar grundskydd innefattande poliovaccin 4 doser, stelkrampsvaccin 4 doser, difterivaccin 4 doser samt vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR) erbjuds en komplettering av grundskyddet på vaccinationsmottagningen. MPR vaccinationen innefattas i grundskyddet sedan Alla som är födda 1981 och tidigare rekommenderas att vaccinera sig även om de haft sjukdomarna som barn. 2. Vattkoppor. Ca 95 % av den vuxna befolkningen har ett skydd mot vattkoppor genom att de haft sjukdomen som barn eller tonåring. Man bär då med sig en livslång immunitet. Om man som barn så bara haft en vattkoppsblåsa och mildare infektionssymptom i samband med att kamrater i omgivningen, syskon insjuknat i vattkoppor, så har man ett försvar mot vattkoppor! Endast de som är genuint osäkra om de haft någon vattkoppsinfektion skall ta kontakt med Akademihälsan för att genomgå ett blodprovstest med kontroll av antikroppar. Den som efter det testet visar sig sakna skydd mot vattkoppor meddelas detta och erbjuds att vaccineras mot vattkoppor på vaccinationsmottagningen. 3. Tuberkulos, TBC. Den allmänna vaccineringen mot TBC, BCG-vaccinationen, upphörde i Sverige Man ansåg då att risken för TBC smitta i vårt land var i det närmaste obefintlig. De sista åren har man noterat något ökad förekomst av tuberkulos. Socialstyrelsen rekommenderar BCG vaccination till ej vaccinerade vuxna som studerar eller arbetar inom yrken där risken för tuberkulossmitta kan vara ökad (särskilt lungklinik, infektionsklinik, obduktionsavdelning, vissa laboratorier, specifika forskningsmiljöer). Innan vaccineringen genomförs skall du i förväg besvara ett frågeformulär som sedan skall uppvisas på vaccinationsmottagningen. Formuläret utdelas vid informationstillfället. På mottagningen noterar man dina svar och utför ett s.k. PPD test på överarmshuden.

3 2 Testet avläses sedan efter 3 dygn, på vaccinationsmottagningen och därefter tar man beslut om vaccination mot TBC. Ger testet kraftigt utslag eller om du hör till en riskzon för TBC (kan vara långvarig hosta, TBC hos nära anhörig, eller om du arbetat/vistats i miljö/område med hög frekvens av TBC), så kommer du att hänvisas för en utvidgad undersökning hos läkaren på Akademihälsan innan definitivt beslut om vaccination kan ske. 4. Hepatit är en virussjukdom som orsakar gulsot, den finns i olika typer. Man kan vaccinera sig mot Hepatit A och B. Hepatit B sprids främst med blod (och vid sexuella kontakter) och är en vanlig sjukdom i många länder. Det finns effektiva motåtgärder, till exempel vaccin, och i Sverige rekommenderar Socialstyrelsen vaccination av vissa riskgrupper, bland annat hälso- och sjukvårdspersonal där risken för blodsmitta kan föreligga. Vaccineringen omfattar 3 doser (med 0, 1 och 6 månaders intervall). Hepatit A. Viruset utsöndras i avföringen och, ofta vattenburen, sprids den sedan via mat och dryck. Det är den typiska turistgulsoten som man varnar för vid utlandsresa. Den ingår inte i vaccineringsprogrammet, men den som önskar kan fråga vaccinationsmottagningen om råd. Det går att göra ett vaccintillägg, men det vaccinet får du bekosta själv. Övrig information: MRSA: Staphylococcus aureus (stafylokocker) är en bakterie som många av oss har i näsan och på huden. Normalt märker vi inte av den men ibland kan den orsaka infektioner. MRSA är en förkortning av Methicillin Resistent Staphylococcus Aureus. Det innebär att en sådan stam av stafylokockebakterien är motståndskraftig mot antibiotika som vanligen används för att behandla stafylokockinfektioner. I övrigt skiljer sig MRSA inte från vanliga antibiotikakänsliga Staphylococcus aureus. Erfarenheten visar att MRSA lätt kan spridas inom ett sjukhus, och orsaka bl.a. kroniska infektioner, som är mycket svårbehandlade. MRSA är anmälningspliktig enligt smittskyddslagen Vid nyanställning, gäller även tillträdande studerande, skall MRSA provtagning ske om: 1. Du har haft kontakt med vårdinrättning utomlands, som patient, eller som personal i patientnära arbete. Om du efter utlandsresa, har infekterade sår som inte läkt. Minst de senaste sex föregående månaderna bör omfattas. 2. Du i Sverige, där pågående MRSA spridning finns dokumenterad, vistats antingen som patient eller som personal i vårdtagarnära arbete. Minst de senaste sex föregående månaderna bör omfattas. 3. Du har känd nära kontakt med MRSA-bärare, exempelvis en medlem i det egna hushållet/familjen. Hur skall du gå tillväga?: Du beställer tid hos sjuksköterskan på Akademihälsans för MRSA-provtagning.

4 3 Diverse kom ihåg tips! Kungsportsläkarna Besöksadress: Kungsportsavenyn 10, vån 4 Postadress: Box 3005, Göteborg Tfn Mail: Det är Kungsportsläkarna som utför alla vaccinationer. Fyll i alla papper innan ni kommer till Kungsportsläkarna. Anmäl er i receptionen när ni kommer dit. Ha med ID-handling. Ta med vaccinationsbok om ni har en sådan. Boka en tid för vaccination när ni vet att ni kan komma på återbesök 3 dagar senare mellan kl 8-11 (Gäller för TBC-vaccination). Vaccinationer kommer att erbjudas under veckorna Tillgängliga tider är måndag, tisdag och fredag mellan 13:30-16:00. Akademihälsan Besöksadress: Kaserntorget 11 B Postadress: Kungsgatan 11, Göteborg Tel: Mail: På Akademihälsan tas eventuella prover för MRSA och vattkoppor. För MRSA-test måste tid bokas.provtagning av vattkopps-antikroppar sker på Akademihälsan på drop-in tid: Onsdag 15 september kl Onsdag 22 september kl Det är via Akademihälsans hemsida som ni bokar in er på vaccinationstid (till Kungsportsläkarna). Se instruktioner nästa sida. Hemsida: Har ni frågor? Är något oklart? Hör av er till Akademihälsan via telefon eller Telefontider sjuksköterska Akademihälsan: Måndagar 13:30-15:00. Onsdagar 11:30-13:00 Tisdagar, Torsdagar och Fredagar 8:00-11:00. Telefonnummer: (tryck 1 för medicinsk rådgivning) adress:

5 4 Instruktion för vaccinationsbokning via internet Gå in på Akademihälsans hemsida: Klicka vidare på studenthälsovård. Klicka sedan vidare på individuell behandling. Välj vaccinationer i menyn till vänster. Klicka vidare längst ner på sidan där det står boka här. Välj tid i listan, kom ihåg att boka en tid där du kan komma på återbesök 3 dagar senare mellan kl 8-11 (gäller vid vaccination av TBC). Fyll i alla uppgifter som efterfrågas. Din bokning kommer att bekräftas genom att du får ett mail till den mail-adress du fyller i. Var därför noga med att fylla i rätt adress. Använd inte en hotmail-adress, då brukar inte bekräftels et fungera. Spara detta mail eftersom du med hjälp av detta också kan avboka dig via internet. Avbokning via internet måste ske 24 timmar innan bokad tid. Om tid ska avbokas senare måste du själv ringa till Kungsportsläkarna och göra detta. Telefonnummer till Kungsportsläkarna: Var noga med att fylla i vilket program och vilken termin du går. Kontroll av bokningar kommer att göras genom jämförelse med klasslistan. Mailet som bekräftar din bokning kommer från: Om ni är osäkra på hur bokningarna fungerar kontakta Akademihälsan:

6

7

8

Smitta och smittspridning... 3 förebyggande insatser och praktisk vägledning... 3. Telefonlista... 4

Smitta och smittspridning... 3 förebyggande insatser och praktisk vägledning... 3. Telefonlista... 4 1 (32) Smitta och smittspridning... 3 förebyggande insatser och praktisk vägledning... 3 Telefonlista... 4 Akademiska sjukhuset... 4 Vårdhygien... 4 Infektionsmottagningen... 4 Lungklinikens mottagning...

Läs mer

Det svenska vaccinationsprogrammet

Det svenska vaccinationsprogrammet Det svenska vaccinationsprogrammet FÖR BARN Information till föräldrar Innehåll Till dig som är förälder 1 Varför vaccinerar man? 3 Hur fungerar vacciner? 4 Vilket skydd ger vaccination? 4 Hur går vaccination

Läs mer

Direktiv för handläggning av personal avseende MRSA

Direktiv för handläggning av personal avseende MRSA Direktiv för handläggning av personal avseende MRSA 1 1 Direktiven finns att ladda hem från www.sll.se (Arbeta hos oss, Landstinget som arbetsgivare) samt www.smittskyddsenheten.nu Bilagor: se www.intranat.sll.se

Läs mer

7 Information om antibiotika. 9 Några vanliga infektionssymtom och infektionssjukdomar. 19 Barnhälsovården i förskolan

7 Information om antibiotika. 9 Några vanliga infektionssymtom och infektionssjukdomar. 19 Barnhälsovården i förskolan När barnet är sjukt Ska barnet vara hemma eller i barngrupp? Råd om barns vardagssjuklighet och om andra sjukdomar som förekommer i förskoleverksamheten. innehåll 4 När barnet är sjukt 5 Ovanligare smittor

Läs mer

När barnet är sjukt. Bra tips. Råd om barns vardagssjuklighet och om andra sjukdomar som förekommer i förskoleåldern. innehåller

När barnet är sjukt. Bra tips. Råd om barns vardagssjuklighet och om andra sjukdomar som förekommer i förskoleåldern. innehåller När barnet är sjukt Råd om barns vardagssjuklighet och om andra sjukdomar som förekommer i förskoleåldern. innehåller Bra tips När barnet är sjukt Innehåll 4 När barnet är sjukt 5 Ovanligare smittor 6

Läs mer

Behandling med MabCampath. En informationsbroschyr för patienter och anhöriga

Behandling med MabCampath. En informationsbroschyr för patienter och anhöriga Behandling med MabCampath En informationsbroschyr för patienter och anhöriga Innehållsförteckning Sidan Inledning 3 KRONISK LYMFATISK LEUKEMI 4 Vad är kronisk lymfatisk leukemi (KLL)? 4 BEHANDLING MED

Läs mer

Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM

Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM 3 Innehåll Några inledande ord...3 Är du anhörig?...3 Varför behöver jag Waran?...5 Hur länge behöver jag ta Waran?...5 Hur ofta och när ska jag ta Waran?...6

Läs mer

Rådgivningens vaccinationsguide

Rådgivningens vaccinationsguide Rådgivningens vaccinationsguide Mannerheims Barnskyddsförbund Institutet för hälsa och välfärd Andra linjen 17, 00530 Helsingfors PB 30, 00271 Helsingfors tel. 075 324 51 tel. 0206 106 000 mll@mll.fi www.thl.fi

Läs mer

7 Information om antibiotika. 9 Några vanliga infektionssymtom och infektionssjukdomar. 20 Barnhälsovården i förskolan

7 Information om antibiotika. 9 Några vanliga infektionssymtom och infektionssjukdomar. 20 Barnhälsovården i förskolan När barnet är sjukt Ska barnet vara hemma eller i barngrupp? Råd om barns vardagssjuklighet och om andra sjukdomar som förekommer i förskoleverksamheten. Innehåll 4 När barnet är sjukt 5 Ovanligare smittor

Läs mer

Råd och fakta om. Sexuellt överförda infektioner

Råd och fakta om. Sexuellt överförda infektioner Råd och fakta om Sexuellt överförda infektioner Folkhälsomyndigheten Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner Sjätte reviderade upplagan, andra tryckningen 2014 Denna titel kan beställas från: Folkhälsomyndighetens

Läs mer

Riktlinjer för komplettering av vaccinationer för ofullständigt vaccinerade barn och unga under 18 år i Västra Götaland

Riktlinjer för komplettering av vaccinationer för ofullständigt vaccinerade barn och unga under 18 år i Västra Götaland Riktlinjer för komplettering av vaccinationer för ofullständigt vaccinerade barn och unga under 18 år i Västra Götaland Författare: Ann-Sofie Cavefors och Thomas Arvidsson, Centrala Barnhälsovården i Göteborg

Läs mer

Bild: Agnes Moström. Kör du med eller utan kondom?

Bild: Agnes Moström. Kör du med eller utan kondom? Bild: Agnes Moström Kör du med eller utan kondom? Fakta om klamydia Klamydia är en bakterie som smittar vid samlag i både slida och ändtarmsöppning. Petting (smeksex) och munsex kan också sprida smittan.

Läs mer

VAD ÄR EN FÖRKYLNING?

VAD ÄR EN FÖRKYLNING? 1 2 Usch för förkylning! En förkylning gör ingen människa glad. Näsan rinner, halsen och ögonen svider och i värsta fall har du både feber och hosta. Och än värre är det att få influensa. I den här lilla

Läs mer

En handbok för förskolepersonal och föräldrar

En handbok för förskolepersonal och föräldrar Sjuka barn Illustration: Marie En handbok för förskolepersonal och föräldrar Barnhälsovården Dalarna En handbok för förskolepersonal och föräldrar Innehåll Allmänt... 3-4 Hygienregler... 5 Medicinering

Läs mer

Instruktion till kund för beställning av språktolk via webbtjänsten TSR online

Instruktion till kund för beställning av språktolk via webbtjänsten TSR online Instruktion till kund för beställning av språktolk via webbtjänsten TSR online Gå in via www.tolkformedlingvast.se. Logga in med ditt användarnamn och lösenord. Kontakta tolkförmedlingskontoret om du inte

Läs mer

Information: hiv och STI

Information: hiv och STI Information: hiv och STI Smittskyddslagen För att förhindra spridningen av infektioner som är farliga för allmänheten finns i Sverige en speciell lag för vissa smittsamma infektioner. Den heter smittskyddslagen

Läs mer

En handbok för förskolepersonal och föräldrar

En handbok för förskolepersonal och föräldrar Sjuka barn Illustration: Marie En handbok för förskolepersonal och föräldrar Barnhälsovården Dalarna En handbok för förskolepersonal och föräldrar Innehåll Allmänt... 3-4 Hygienregler... 5 Medicinering

Läs mer

Informationshäfte till dig som ska opereras dagkirurgiskt vid Verksamhetsområde Ortopedi Malmö

Informationshäfte till dig som ska opereras dagkirurgiskt vid Verksamhetsområde Ortopedi Malmö Informationshäfte till dig som ska opereras dagkirurgiskt vid Verksamhetsområde Ortopedi Malmö Denna broschyr innehåller viktig information inför och efter din operation. Välkommen till Verksamhetsområde

Läs mer

nr 4 2014 STOCKHOLMS LÄN NÄRÖPPET hjälp, nu! Smärtsamma stenar STÄLL DIG UPP och må bättre Temavaccin

nr 4 2014 STOCKHOLMS LÄN NÄRÖPPET hjälp, nu! Smärtsamma stenar STÄLL DIG UPP och må bättre Temavaccin nr 4 2014 STOCKHOLMS LÄN NÄRÖPPET hjälp, nu! Smärtsamma stenar STÄLL DIG UPP och må bättre Temavaccin Notiser Jag vill mejla! Varför kan jag inte få mejla min vårdcentral och boka tid, eller till exempel

Läs mer

Välkommen som användare av. WebVaccin

Välkommen som användare av. WebVaccin Välkommen som användare av WebVaccin... ett nationellt journalhanteringsprogram för resevaccinationer, bvc- / skolvaccinationer samt övriga vaccinationer mot tbe, influensa, livmoderhalscancer m.fl. WebVaccin

Läs mer

3TIPS IMMUNSYSTEMET FÖRBÄTTRA

3TIPS IMMUNSYSTEMET FÖRBÄTTRA ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr.1/September 2009 IMMUNSYSTEMET 3TIPS FÖRBÄTTRA FOTO: ULF BERGLUND/TV3/DIAGNOS OKÄND KROPPENS FÖRSVAR Läkaren Stefan Branth: Minst 60

Läs mer

Om att delta i en klinisk prövning

Om att delta i en klinisk prövning Om att delta i en klinisk prövning 1 Innehållsförteckning Vad är en klinisk prövning och hur utförs den? 5 Varför görs kliniska prövningar? 7 Varför gör min läkare kliniska prövingar? 7 Hur utförs en klinisk

Läs mer

Kirurgi. Till dig som ska genomgå en kirurgisk eller urologisk operation på Alingsås lasarett. (Slutenvård) Inläggnings datum: Operations datum:

Kirurgi. Till dig som ska genomgå en kirurgisk eller urologisk operation på Alingsås lasarett. (Slutenvård) Inläggnings datum: Operations datum: Ta med denna broschyr vid inskrivning & inläggning! Kirurgi (Slutenvård) Till dig som ska genomgå en kirurgisk eller urologisk operation på Alingsås lasarett Inläggnings datum: Operations datum: 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Min guide till säker vård

Min guide till säker vård Min guide till säker vård På lättläst svenska Den här guiden tillhör Namn: Adress: Telefonnummer: E-post: Säkrare vård med din hjälp Regeringen vill att patienter ska kunna vara med och bestämma mer över

Läs mer

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Uppdaterad 2013-12-10 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och webbläsare...

Läs mer

Anvisningar för sjuka barn

Anvisningar för sjuka barn Anvisningar för sjuka barn i Solnas förskoleverksamhet Den här skriften är ett gemensamt dokument för smittskyddsläkaren, barnavårdscentralerna och förskoleverksamheten i Solna. Den bygger på Socialstyrelsens

Läs mer

Hur verkar Fludara. En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal. There s more to life with Fludara

Hur verkar Fludara. En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal. There s more to life with Fludara Hur verkar Fludara En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal There s more to life with Fludara Innehåll Sidan Introduktion 4 Vad är kronisk lymfatisk leukemi (KLL)? 4 Hur verkar Fludara?

Läs mer

Legionella - Handläggarstöd

Legionella - Handläggarstöd 1(6) Legionella - Handläggarstöd Allmänt om legionella Legionella är namnet på en familj av bakterier som förekommer naturligt i mark och vatten. Det är genom vattnet som bakterierna kommer in i våra vattensystem.

Läs mer

hur gör vi när barnen blir sjuka?

hur gör vi när barnen blir sjuka? hur gör vi när barnen blir sjuka? Råd till föräldrar med barn i förskolan Denna broschyr riktar sig till föräldrar med barn i förskolan, den är tänkt som en hjälp på vägen när barnen blir sjuka. För informationen

Läs mer