Utvärderingrapport Skogskollo 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvärderingrapport Skogskollo 2014"

Transkript

1 Utvärderingrapport Skogskollo 2014 SKOGSRIKET VÄSTERBOTTEN

2

3 Utvärderingrapport Skogskollo 2014 Lena Jonsson

4

5 Innehåll Bakgrund... 2 Syfte/mål... 2 Organisation... 2 Finansiering/ekonomi... 2 Genomförande... 3 Utvärdering... 4 Resultat och analys... 5 Schema Skogskollo 2014 Bilaga Burträsk, augusti... 8 Sollefteå augusti... 9 Utvärderingsmetod Skogskollo 2014 Bilaga Föräldraenkät Skogskollo Utvärdering av deltagarna på Skogskollot på Skedomsfäbodarna Utvärdering av deltagarna på Skogskollot i Burträsk Omslagsfoto: Skogskollo 2014 i Sollefteå. Foto: Jan Lindmark

6 Bakgrund I Västerbottens län finns det mycket skog och det talas om länet som skogslänet i Sverige. Västerbotten ligger i framkant vad gäller jämställdhetsfrågor och var först i landet med att ta fram en regional jämställdhetsstrategi för skogssektorn. Skogssektorn är en könssegregerad bransch, men det finns en medvetenhet och vilja inom branschen att förändra det. Under arbetet med jämställdhetsstrategin föddes idén om ett Skogskollo för tjejer. Skogskollo 2014 ingår i satsningen Skogsriket Västerbotten, som samlar olika aktiviteter kopplade till skog i Västerbotten. Syftet med Skogsriket är att skapa förutsättningar för fler jobb på landsbygden och ge fler kunskap om vilken resurs de västerbottniska skogarna är. År 2014 är tredje året som Skogskollo genomförs och det är andra året som det genomförs med Skogstekniska klustret som projektägare. Lägret har vuxit från att vara ett dagläger till att i år omfatta tre dagar och två nätter. Syfte och mål Syftet med Skogskollo är att visa upp och berätta om skogssektorn i vid mening för unga tjejer så att de får en positiv bild av skogen och får en inblick i de möjligheter som finns för fortsatt utbildning och jobb inom skogssektorn. Målsättningen med projektet är att: tjejer från Västerbotten och Västernorrland totalt deltar i de två Skogskollo som genomförs. 1/3 av deltagarna rekryteras från de större städerna i regionen; Umeå, Skellefteå, Örnsköldsvik, Härnösand och Sundsvall. budskapet att tjejer har möjligheter till jobb och utbildning inom skogssektorn ska spridas till fler än deltagarna genom webben och media. Målgrupp är flickor år. Organisation Skogskollo 2014 har arrangerats i samverkan mellan Skogstekniska klustret, Mera skog i Västerbotten, Länsstyrelsen Västerbotten, Norra skogsägarna, Skogen i skolan i Västerbotten och Västernorrland. Skogstekniska klustret har varit projektägare och Lena Jonsson projektledare. Det operativa arbetet har Erika Nilsson, Skogen i skolan Västerbotten, Caroline Wågberg, Skogen i skolan Västernorrland, Weronica Mattsson och Lena Jonsson, Skogstekniska klustret utfört. Projektets referensgrupp har bestått av Maria Hedblom, Skogstekniska klustret, Rebecca Donatello, Norra skogsägarna och Emma Johansson, Länsstyrelsen. Referensgruppen hade möte den 13/3, 13/5 och 12/9. Finansiering/ekonomi Skogskollo har finansierats via projekt Skogskollo 2014 som delfinansieras av Länsstyrelsen Västerbotten, Swedbank, Norra Skogsägarna och Skogen i skolan Västerbotten. Lön till projektledare och administratör har finansierats via projekt Företagsdrivna innovationer främjar export som delfinansieras av Tillväxtverket, regionförbund och kommuner. Skogen i skolan Västerbotten och Västernorrland har bidragit med eget arbete. Västerbottens landshövding Magdalena Andersson har bidragit med kr till kollot. Kollot har också sponsrats med fotograf av Länsstyrelsen Västerbotten samt giwe aways av Martinsson skog och Skogen i skolan Västerbotten. Deltagarna

7 har betalat en avgift på 300 kronor för att få vara med på kollot. Den totala kostnaden för de två Skogskollona, exklusive arbetstid för den operativa arbetsgruppen beräknas uppgå till ca kr. Alla fakturor har i skrivandes stund inte inkommit så kostnadsangivelsen är ungefärlig. En programpunkt under Skogskollo i Burträsk var att prova på simulator. Foto: Calle Bredberg Genomförande Det operativa arbetet med 2014 års Skogskollo började med att marknadsföringsmaterial (vykort, affischer och annonser) och webb uppdaterades. Senare under våren kompletterades marknadsföringsmaterialet också med två beachflaggor. Marknadsföring och rekrytering av deltagare har därefter främst gjorts via Skogen i skolans kanaler ut till de lärare som är skogskogsansvariga och de skogliga kommungrupper som ansvarar för kontakterna med skolorna. Marknadsföring har också skett via de samverkande organisationernas nätverk, hemsidan och sponsrade annonser som satts ut via Mera skogs medlemmars media. Den 6 juni marknadsfördes Skogskollo också på Kulturlandet och Röbäcks kosläpp. Under 2014 har också kommunikationen via Skogskollos facebooksida utvecklats via exempelvis utlysning av en tävling om bästa programpunkt. Inga bidrag till tävlingen kom in men responsen och spridningen via facebook var mycket positiv. Den 24:e mars öppnade det elektroniska anmälningsformuläret på och den 5 maj var det de bägge lägren fulltecknade samt reservlista upprättad. För att ta tillvara det stora intresset så öppnades den 20:e maj en intresseanmälningssida. För närvarande är det 20 tjejer som anmält intresse för 2015 års läger. I samband med att deltagarna anmälde sig så skickades en bekräftelse ut. Packningslista, program och allmän information om kollot skickades ut den 10 juni. Programmet för Skogskollodagarna har utformats successivt under våren. Strävan vid programutformningen har varit att deltagarna ska få träffa kvinnliga förebilder, jämställdhet och att visa på olika användningsområden av skogen. Anpassning har också skett till lokala förutsättningar. Tre kolloledare rekryterades till skogskollot vid Skedomsfäbodarna strax utanför Sollefteå och två kolloledare till skogskollot i Burträsk. Bägge kollona genomfördes samtidigt den augusti.

8 17 tjejer deltog i skogskollot i Burträsk. Mat och lokaler tillhandahölls av Burträsk naturbruksgymnasium. Kollodeltagarna bodde i en skolsal på Naturbruksgymnasiet och många av aktiviteterna genomfördes i skogen runt naturbruksgymnasiet. Under dag två åkte deltagarna buss in till Umeå för företagsbesök och en del andra aktiviteter. Kolloledare var Maja Agnemo och Amalia Wännman. 16 tjejer deltog på kollot på Skedomsfäbodarna, en gammal fäbod strax utanför Sollefteå som ägs av Skogsstyrelsen. Mycket av aktiviteterna genomfördes i skogen runt fäboden men besök gjordes också vid Skedomsskolan och Bollsta sågen. Maten lagades av kolloledningen. Kolloledare var Caroline Wågberg, Cia Odelberg och Nicole Nordström. Vid lägren delades give aways ut till deltagarna i form av en t-shirt med Skogskollologga och en ryggsäck från Skogen i skolan innehållande kåsa, vattenflaska och sittunderlag. Dessutom kommer alla deltagare att få en USB-sticka i trä från Mera skog innehållande bilder från kollot. Emma Johansson, kommunikatör för Skogsriket Västerbotten, gjorde ett gemensamt utskick för bägge lägren till branschtidningar vecka 25 och ett till lokala media i början av augusti. Utskick till lokala media i Västernorrland gjorde Caroline Wågberg. Bägge kollona bevakades av media både före och efter kollot. Inslag om kollo sändes i TV4, SVT Mittnytt och radio P4 Västerbotten. Tidningar som skrev om Skogskollo var tidningen Västerbottningen, Norran, Land Lantbruk & Skogsland, Mellanbygd, Norra skogsmagasinet, Sundsvallstidningen och SCA:s tidning Din skog. Fotograf Jan Lindmark dokumenterade också kollot på uppdrag av Länsstyrelsen som en del av Skogsriketsatsningen. Skogskollo-deltagarna i Sollefteå anländer till Skedomsbodarna. Foto: Jan Lindmark Utvärdering Deltagarna var mycket nöjda med lägret och det visar kanske inte minst att en av de kommentarer som fick mest kryss i Burträsk var den som det stod Allt på. Den aktivitet som flest ansåg vara roligast var skogmaskinskörningen både i Burträsk och i Sollefteå. En stor del av kollot består också av att lära känna nya kompisar och göra saker som att sova ute, grilla och bada vilket framgår tydligt i utvärderingen. Under punkten om vad som kan göras bättre har deltagarna lyft upp luftigare schema

9 (Burträsk), mindre tidiga morgnar (bägge lägren) och bättre mobiltäckning (Sollefteå). Utvärderingsmetod och svaren från deltagarna finns redovisad i bilaga 2. En kort enkät med föräldrarna genomfördes också vid hämtningen av tjejerna. Svaren på den enkäten visar att föräldrarna var nöjda med organisation och information. Det tycker att det är bra att en sådan här aktivitet anordnas för tjejer och tog också upp frågan om hur kollot kan följas upp så att intresset som väckts kan utvecklas och bibehållas. Skogskollo i Sollefteå. Foto: Jan Lindmark Resultat och analys Målsättningen att genomföra två Skogskollon med totalt tjejer uppfylldes mer än väl då 33 tjejer deltog i de två lägren som anordnades. Nytt för i år var att anmälningarna strömmade in och platserna på de bägge kollona fylldes utan ansträngning och reservlista upprättades. Under 2013 så gjordes också skolbesök där lärare informerades och affischer hängdes upp. Detta behövdes inte i år. Merparten av deltagarna uppger att de fått information om kollot via skolan. I bägge länen är det tydligt att den kanal som gjorde att anmälningarna började strömma in var utskicket till lärare som står som skolskogskontakter. I fjol skickades e-brev till skolskogskontakterna, men i år skickades både brev och vykort ut. Tydligen var det effektivare. Endast 15 % av tjejerna som deltog i lägret bor i någon av de större städerna utefter kusten (2 Ö-vik, 1 Umeå, 2 Sundsvall). Övriga deltagare bor på landsbygd och i mindre orter*. Tydligt är att de flesta av deltagarna har föräldrar eller annan släkt med anknytning till skogen i någon form. Målet om att 1/3 av deltagarna skulle rekryteras från de större städerna uppfylldes ej och några åtgärder för att klara det vidtogs inte. Projektledningen överraskades av det stora intresset och hann helt enkelt inte med. Målsättningen att sprida budskapet om att tjejer har möjligheter till jobb och utbildning inom skogssektorn till fler än deltagarna får sägas vara uppfyllt såtillvida att det gått bra att sprida information om Skogskollo som företeelse. Bevakningen av media var ännu bättre i år än ifjol, mycket tack vare att kollot anordnades i ytterligare ett län. Aktiviteten på Skogskollos facebooksida har varit hög framförallt under själva lägerveckan då mer än 2200 personer

10 nåddes. Facebook verkar vara en bra och effektiv kanal för att spridning av information om Skogskollo. Merparten av aktiviteterna under de bägge lägren fungerade mycket bra och deltagarna var mycket nöjda. De bägge kollona skiljde sig åt såtillvida att det i Burträsk blev för mycket aktiviteter och det hade behövts mer tid för lek och social samvaro. Deltagarna kompenserade detta med att vara upp länge på nätterna. I Sollefteå hade deltagarna mycket tid att umgås under den tid det tog för kolloledarna att exempelvis laga mat. Tjejerna är aktiva och gillar både att röra på sig och att få göra saker. Det får inte bli för mycket prat och stillasittande. Något att tänka på vid framtida schemaläggning och utformning av aktiviteter. Studiebesöken hos sågverk och skogsmaskintillverkare var mycket uppskattade och tjejerna känner sig speciella och utvalda som får besöka företag på det här sättet. Det är också nyttigt för företagen att lära sig visa sin verksamhet för den här målgruppen, eftersom de säkerligen har nytta av det när de ska ta emot högstadielever och gymnasieklasser. Skogskollo kan genom sina besök och feed-back till värdarna vara ett verktyg för förbättrad information till unga och ökad jämställdhet då studiebesöken görs med genusglasögonen på. Denna funktion skulle gå att utveckla vidare i kommande Skogskollo koncept. Fler av aktiviteterna skulle med fördel ha kunnat vara kolloledarledda. Kolloledarna vara alla mycket duktiga och väl fungerande med stor kompetens inom naturvård, skogsbruk, gruppdynamik m.m. Dessa kompetenser skulle ha kunnat tas tillvara i större utsträckning om kolloledarna involverats mer i programplaneringen och ledarna hade kunnat hålla i en större del av programmet själva. Tema för dessa aktiviteter hade med fördel kunnat innehålla grunder i skog, skogsbruk och miljö. Bättre möjlighet till samplanering mellan kolloledarna innan lägret efterfrågades också främst i Sollefteå där alla ledarna träffades första gången dagen innan kollot. På bägge lägren ingick en aktivitet med tydligt jämställdhetsperspektiv tema i form av ett samtal om att bryta normer som Helena Österlind, Klabböle konsult höll i. Detta samtal genomfördes under kvällstid. Tjejerna var trötta, hade lite för mycket spring i benen och det blev därför svårt för deltagarna att fokusera på ämnet. Jämställdhetsinslaget på kollot bör utvecklas, dels genom att programpunkten bör få ta mer plats och genomföras under dagtid, dels genom en kompetenshöjning av kolloledarna så att de kan ta med jämställhetsperspektivet som en röd tråd genom hela lägret. Både Burträsk naturbruksgymnasium och Skedomsfäbodarna fungerade som plats för Skogskollot. Fördelarna med naturbruksgymnasiet är att det fungerar bra med mat, bussar och att den duktiga personalen verkligen ställer upp och fixar allt som behövs. Däremot är det inte så mysigt att sova i en skolsal. Fäbodarna är mysiga med härlig naturmiljö runtomkring. Nackdelen är kalla stugor och att matlagning och annat praktiskt tar lång tid då det inte finns el och vatten. För att hinna med mer kolloledarledda aktiviteter hade det behövts en extra resurs som hade tagit hand om mat och disk. Kolloledarna upplevde också att de fick ett stort ansvar i och med att två av deltagarna var mycket allergiska och det ställde stora krav på matserveringen. Dålig mobiltäckning som medförde svårigheter i kommunikationen med media och föräldrar var också en annan nackdel. Ålderspannet på deltagarna i år var år. Den största gruppen utgjordes av tjejer födda Tanken är att tjejerna som deltar i kollot ska våga delta i aktiviteterna fullt ut och tycka om att leka. När puberteten inträder och på vilket sätt det påverkar är högst individuellt men

11 utifrån de erfarenheter som drogs under Skogskollo 2014 så skulle åldersspannet år kanske fungera ännu bättre. Fem av deltagarna på Skogskollot i Burträsk deltog även ifjol. De sågs som resurs ur marknadsföringssynpunkt, men erfarenheten visar att det fungerar bäst om ingen av deltagarna har varit med tidigare utan alla har samma utgångsläge inför aktiviteterna. Längden på lägret var i år ganska lagom. Kollot kan möjligen förlängas med en natt och en halv dag. Kanske borde lägret också starta vid lunchtid första dagen då deltagarna var väldigt trötta i och med den tidiga starten. En framtidsutmaning är hur vi kan utveckla och sprida Skogskollo-konceptet, så att det blir ett verktyg för att få skogssektorn att bli mer jämställd samtidigt som unga kvinnor blir intresserade av att jobba med skog? De två lägren blev i år ganska olika trots att de genomfördes av samma operativa grupp. Hur behåller vi och utvecklar konceptet om det sprids till fler platser? Hur följer vi upp det intresse för skogen som har väckts hos deltagarna? Inför framtiden vore en mer långsiktigt finansiering önskvärd då det bland annat skulle ge bättre möjliget att jobba med rekrytering, samplanering och kompetensutveckling av kolloledare och de företag och naturbruksgymnasier. *(2 Näsåker, 5 Vindeln, 3 Junsele, 1 Vilhelmina, 2 Husum, 3 Malå, 3 Ljungaverk, 1 Solberg, 1 Åsele, 1 Söråker, 1 Robertsfors, 1 Blåviksjön, 1 Kvissleby, 1 Tvärålund, 1 Rentjärn, 1 Kristineberg) Glada deltagare på Skogskollo i Burträsk. Foto: Calle Bredberg

12

13 Schema Skogskollo 2014 Bilaga 1 Burträsk, augusti Plats: Naturbruksgymnasiet Burträsk Dag Ankomst fika. Barn och föräldrar packar in. Lära-känna-tid Gruppövning med ledarna Lunch Kvinnlig skogsägare, Deserée Olofsson Eftermiddagsfika Studiebesök Martinsons, Bygdsiljum (bussresa) Middag Bada, kolloledaraktivitet, fria aktiviteter Dag 2: 7.00 Frukost 7.45 Bussresa Umeå 9.30 Skog och hälsa, Ylva Lundell/Skog och jakt, Anja Kjellsson. Hamptjärnsstugan Umeå Lunch Studiebesök Komatsu Forest, Umeå Eftermiddagsfika Middag i Burträsk Kvällsövning, om att bryta normer, Helena Österlind, Klabböle konsult Bada, kolloledaraktivitet, fria aktiviteter, sova ute. Dag 3: 7.30 Frukost 8.00 Skogsmaskinkörning/Skogens vatten. Delad grupp. Skogens vatten, Lotta Ström och Tobias Eriksson. Simulator och skotarkörning med lärare från Naturbruksgymnasiet Burträsk. Skogsmaskinförare Maria Thörngren medverkar Lunch Utvärdering/avslutningsaktivitet och ev. börja packa ihop Fika för föräldrar + barn. Föräldrautvärdering Packa ihop. Hemfärd

14 Sollefteå augusti Plats: Skedomsfäbodarna, strax utanför Sollefteå Dag Vi spenderar hela dagen uppe vid Skedomsbodarna och i skogarna däromkring. Uppstart, presentation, lära-känna-tid Skogens alla värden! Naturvärden och vatten, Lena Högberg, Skogsstyrelsen Skogens kulturarv och fäbodliv, Ulrika Stenbäck Lönnquist, kulturarvspedagog Vi lagar middag och lunch tillsammans Kvällsövning, om att bryta normer, Helena Österlind, Klabböle konsult Dag 2: 8.00 Avfärd till Skedomskolan för skogsmaskinkörning och skotarsimulator Lunch innan vi åker tillbaka Vi lär oss tälja, Annso Grahn hemslöjdskonsulent Middag Kvällsaktiviteter, kanske bad och bastu, egen tid. Dag 3: 9.00 Utvärdering, ihoppackning och kolloledaraktiviteter Avfärd till Bollstasågen för lunch och studiebesök Avslutning på Skogsstyrelsen kontor på Skedom Aktivitet med föräldrarna, avslut med fika.

15 Utvärderingsmetod Skogskollo 2014 Bilaga 2 Deltagarna delades in fem grupper med tre personer i varje (i några grupper blev det fyra personer). Varje grupp fick enas om fyra olika svar till respektive frågeställning (detta tog kanske min men övningen bröts när alla grupper verkade klara). De skrev ned dessa svar i form av en mening (eller några ord) på en post it lapp. Vi satte sedan upp alla post it lappar väl synligt och läste upp dem inför hela gruppen. Därefter fick varje deltagare sätta kryss på tre av de svar som de tyckte överenstämde bäst med sina egna synpunkter. De lappar som inte fått något kryss togs sedan bort (men sparades för att få den fullständiga bilden av deltagarnas tankar). Genom att läsa upp dem som fanns kvar kunde vi sammanfatta vad deltagarnas tycker är viktigast att säga om dessa frågeställningar. Frågeställningar som deltagarna fick ta ställning till: 1) Vad har du lärt dig av Skogskollot? 2) Vad har varit roligast? 3) Vad kan göras bättre till nästa gång? 4) Hur skulle du berätta om Skogskollo för dina kompisar? 5) Fri fråga/påstående. Kan göras som ett klotterplank. Här fick varje grupp lämna in hur många svar de ville. Föräldraenkät Skogskollo Lämnades ut och samlades in vid fikat som avslutade kollot Hur har informationen och organisationen kring Skogskollot fungerat? Vad kan göras bättre till nästa gång? Är det något särskilt vi bör tänka på till nästa år? Övriga synpunkter Utvärdering av deltagarna på Skogskollot på Skedomsfäbodarna I Sollefteå gjordes utvärderingen lite annorlunda såtillvida att deltagarna endast satte tre kryss var fördelat över alla frågor. 1) Vad har du lärt dig av Skogskollot? Vad en lupp är, lunglav, om skogen/naturen, mäta träd, borra, skogsmaskin, simulator, hur det var på en fäbod, om vittror, att tälja, 2st. 2) Vad har varit roligast? Tälja, köra skogsmaskin och simulator, 13 st, sitta vid elden och fixa mat, efterätt, grilla, nya kompisar, 3 st, och att vara här. 3) Vad kan göras bättre till nästa gång? Längre sovmorgnar, 8st, längre lägertid, 5 st, bättre badplats, varmare i stugorna 7 st, ström och mobiltäckning, 12st, mer banan och choklad, 7st, mer skogsmaskin/längre tid på skolan, tävlingar/skattjakt och röja.

16 4) Hur skulle du berätta om Skogskollo för dina kompisar? Kul, roligt, väldigt mysigt. Snälla ledare. Sova i stugor, sovplatserna, kallt, vi har lärt oss nya saker om skogen. Göra massa roliga saker, lära sig mycket och vara mycket i naturen. Köra skogsmaskin och simulator. Skar mig. Båtrace och badade i kallt vatten. Utvärdering av deltagarna på Skogskollot i Burträsk 1) Vad har du lärt dig? Göra eget papper, 3 st, Köra truck, 3 st, Jag har lärt mig en massa nytt om skogen/naturen, 9 st, Hur man gör en skogsmaskin, 4st, Massor med nya lekar, 5st. Jag har lärt mig göra drömfångare, 6 st, vi har lärt oss vad man kan äta i skogen, 8 st, Lärt oss gör te, 4 st, vi har lärt oss kör skogsmaskin, 15 st. 2) Vad var roligast? Allt 11 st, bada 10 st, köra skogsmaskin 11 st, att få nya kompisar, 7 st, Studiebesöken, 2 st, Komatsu, 4 st, grilla, 3 st, att sova ute, 3 st, det roligaste var att vara här, 2 st. 3) Vad kan bli bättre nästa gång? Luftigare schema, mindre aktiviteter, 6 st, Äta godis, 7 st, mindre prat, mer praktiskt, 3st, 4-5 nätter istället för, 2 st, sova längre, 11st, längre läger, 5st, att lägret ska vara minst en vecka långt 4 st, att dom som börjar åttan får vara med, 4 st, sova ute mer, 3 st. 4) Vad ska du berätta för dina kompisar? Att vi fick köra skogsmaskin, 11 st, Vi fick vara med på tv, 8st, att de lär känna fantastiska människor och att de inte åkte när de hade chansen!,3st, Komatsu och Martinsson, 2 st, Att de har missat något jätte kul! 2 st, att det var jätte kul och att de också borde åka hit, 8 st, att det var kul, 1st, att vi fick sova ute, 4 st, att vi grillade, 3 st, att vi badade mycket, 1st.

17

Rikslägerträff på äventyrsbanan i Ryssby söndagen den 17 maj kl. 16:00-20:00 Rikslägerträff och korvgrillning 26 maj kl.

Rikslägerträff på äventyrsbanan i Ryssby söndagen den 17 maj kl. 16:00-20:00 Rikslägerträff och korvgrillning 26 maj kl. På G i Kronoberg Riksläger i Stockholm 17-24 juli 2015 För alla som fyller 13 eller är äldre så finns möjligheten att följa med på årets riksläger där 4H:are från hela Sverige träffas och umgås. Lägret

Läs mer

STADSLEDNINGSKONTORET

STADSLEDNINGSKONTORET Sommarkollo 2012-Botvidsgårdens prova på kollo SIDAN 1 Det fanns alltid någon ledare till hands som du kunde prata med om du behövde A. Aldrig 0 0 B. Sällan 0 0 C. Ibland 5 8,9 D. Oftast 22 39,3 E. Alltid

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Stockholm och Vässarö 31 juli-9 aug

Stockholm och Vässarö 31 juli-9 aug Stockholm och Vässarö 31 juli-9 aug 1 Resor Fredagen den 31 juli från Umeå flygplats kl 9:50 till Stockholm Arlanda ankomst kl 10:55 Hemresa söndagen den 9 aug från Arlanda kl 17.05 ankomst Umeå kl 18:05

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Dyslexiförbundet FMLS Ungdomssektionen i Skåne Presentation av ungdomssektionen vid pennan Johan Viebke Ansvarig ledare: Johan Viebke Ledare: Mikael (Mige) Lundahl Ledare: Eva

Läs mer

Egna kommentarer Autism grundutbildning

Egna kommentarer Autism grundutbildning Utbildning Autism 76 respondenter. 90,8% upplever att de fått inspiration. 90,8% upplever att utbildningen lett till lärande. 90,8% upplever ökat intresse efter utbildningen. 77,6% upplever att de fått

Läs mer

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie 2013-01-29 Karlshamns Kommun Marianne Westerberg och Maria Hjelm Nilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 2 3. Projektets syfte... 2

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Utvärdering Målsman 2011

Utvärdering Målsman 2011 Utvärdering Målsman 2011 Var informationen innan kollot tillräcklig? (76 svar) 80 60 40 20 0 Ja (100%, 76 st) Nej (0%, 0st) Om nej, vad tycker ni saknades? Informativ hemsida. Mycket bra info hemskickad.

Läs mer

TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER

TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER En rapport om hur kvinnor kan uppmuntras och introduceras till tyngdlyftningssporten Till Svenska Tyngdlyftningsförbundet och Västerbottens Idrottsförbund Av Lucy Rist och Frida

Läs mer

Produktkatalog. Luleå Studentkår Luleå tekniska universitet

Produktkatalog. Luleå Studentkår Luleå tekniska universitet Produktkatalog Luleå Studentkår Luleå tekniska universitet LULEÅ STUDENTKÅR 1 kår 6 sektioner Luleå Studentkår är en intresseorganisation som verkar för studenter på Luleå tekniska universitet. Vårt ansvarsområde

Läs mer

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04 Uppdrag Vi har valt att för ett annat företags räkning undersöka hur möjligheterna ser ut för att starta upp, sprida och marknadsföra en virtuell sida som riktar sig till studenterna vid Linköpings universitet.

Läs mer

Utvärdering 2014 målsman

Utvärdering 2014 målsman Utvärdering 2014 målsman 209 deltagare Kändes det tryggt att lämna era barn på lägret? (%) 100 80 60 40 20 0 100 0 Ja Nej Varför/varför inte? - Mycket väl anordnat och bra information. - Seriöst! Utförlig

Läs mer

Infobladet utkommer varje studievecka - läs det

Infobladet utkommer varje studievecka - läs det Infobladet utkommer varje studievecka - läs det 1 Ebersteinska gymnasiet Nr 6 On 26/9 Lå 12/13 Köer i matsalen För alla elevers trevnad: respektera era lunchtider så blir köerna i matsalen mindre. UTSKRIFT

Läs mer

Landshövdingen samtalar. En serie samtal för länets utveckling. Skogsriket förändring, förädling, förnyelse

Landshövdingen samtalar. En serie samtal för länets utveckling. Skogsriket förändring, förädling, förnyelse Landshövdingen samtalar En serie samtal för länets utveckling Skogsriket förändring, förädling, förnyelse Samtal nr 4, den 18 januari 2012 Projektledare Landshövdingen samtalar : Mats-Rune Bergström, Helena

Läs mer

Praktisk information om Rädda Barnens Ungdomsförbunds FÖRBUNDSÅRSMÖTE 2013 & TIOÅRSJUBILEUM!

Praktisk information om Rädda Barnens Ungdomsförbunds FÖRBUNDSÅRSMÖTE 2013 & TIOÅRSJUBILEUM! Praktisk information om Rädda Barnens Ungdomsförbunds FÖRBUNDSÅRSMÖTE 2013 & TIOÅRSJUBILEUM! Datum: 13-15 september, 2013 Plats: Marieborgs folkhögskola, Marieborgsvägen 25 i Norrköping (karta: http://goo.gl/maps/umpuu)

Läs mer

Du är klok som en bok, Lina!

Du är klok som en bok, Lina! Du är klok som en bok, Lina! Den här boken handlar om hur det är när man har svårt att vara uppmärksam och har svårt att koncentrera sig. Man kan ha svårt med uppmärksamheten och koncentrationen, men på

Läs mer

Grattis! Om Du blir antagen till Vretagymnasiet, inriktning häst.

Grattis! Om Du blir antagen till Vretagymnasiet, inriktning häst. Grattis! Om Du blir antagen till Vretagymnasiet, inriktning häst. För att få ut så mycket som möjligt av din tid här på skolan har jag satt ihop denna lilla tidning. Du har säkert massvis av intressanta

Läs mer

Affärsplan 2013/2014

Affärsplan 2013/2014 Affärsplan 2013/2014 Företagsmedlemmar Cherie Sjöblom, VD Sanne Zettergren, Ekonomiansvarig Tina Allersjö, Administratör Lisa Magnusson, Marknadsansvarig Handledare Ylva Ekbrand Rådgivare Jonathan Malm

Läs mer

2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete

2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete 2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete Tema Resa i Kina med Kultur, teknik och shopping 28 oktober - 4 november 2007 Inbjudan Tema Resa Kina Kultur, teknik och shopping Alla pratar om Kina

Läs mer

STADSLEDNINGSKONTORET

STADSLEDNINGSKONTORET Sommarkollo 2012-Granbo scen Barnens ö SIDAN 1 Det fanns alltid någon ledare till hands som du kunde prata med om du behövde A. Aldrig 0 0 B. Sällan 0 0 C. Ibland 1 2 D. Oftast 14 27,5 E. Alltid 36 70,6

Läs mer

Tillväxtföretag i Västernorrland

Tillväxtföretag i Västernorrland Tillväxtföretag i Västernorrland Tillväxtföretag i Västernorrland Syfte Projektets huvudsyfte är att skapa fler konkurrenskraftiga och växande företag, en växande lokal ekonomi och fler arbetstillfällen

Läs mer

Om oss. * Projektet påbörjades hösten 2002. *!7 jan. 2004 Föreningen bildades formellt. * 1 febr. 2005 Föreningen startklar

Om oss. * Projektet påbörjades hösten 2002. *!7 jan. 2004 Föreningen bildades formellt. * 1 febr. 2005 Föreningen startklar Om oss * Över 780 företagare i Norr- och Västerbotten har bildat en ek. förening vars uppgift är att ställa kreditgarantier i form av borgen till föreningens medlemmar * Projektet påbörjades hösten 2002

Läs mer

Utvärdering 2012 - deltagare

Utvärdering 2012 - deltagare Utvärdering 12 - deltagare 145 deltagare Tycker du att det har varit kul att vara på kollo? (%) 1 8 4 1 Ja Nej Varför eller varför inte? - Det har varit kul för det är fina lokaler och bra utrustning.

Läs mer

Stall Flitige Lise. Resan. Boende

Stall Flitige Lise. Resan. Boende Stall Flitige Lise Jag hade min praktik med Klara Winkler, vi åkte ner till Holland, till stall Flitige Lise. Stall Flitige Lise är ett försäljnings och tillridningsstall. De flesta av hästarna ägs av

Läs mer

Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB

Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB Den här boken handlar om hur det är när man har svårt att vara uppmärksam och har svårt att koncentrera sig. Man kan ha svårt med uppmärksamheten och koncentrationen,

Läs mer

Rapport Kompetenta familjer Feriepraktik sommaren 2013

Rapport Kompetenta familjer Feriepraktik sommaren 2013 Rapport Kompetenta familjer Feriepraktik sommaren 2013 Alamir Samir Elvira Fernandez Elin Lindberg Bakgrund Att forska är att skaffa sig djupare kunskaper om ett ämne, kan vara vad som helst. Föräldrastöd

Läs mer

Utvärdering av inspirationsdagar i Örnsköldsvik och Söråker Tillsammans kan vi bättre

Utvärdering av inspirationsdagar i Örnsköldsvik och Söråker Tillsammans kan vi bättre 2013-03-23 Utvärdering av inspirationsdagar i Örnsköldsvik och Söråker Tillsammans kan vi bättre Bakgrund Inom satsningen Bättre liv för sjuka äldre 2013 anordnade Demensnätverket i Västernorrland tillsammans

Läs mer

SAGOTEMA. Kattgruppen. Stenänga Förskola. Vårterminen 2014. Ansvariga pedagoger Marina Undenius och Carina Nilsson

SAGOTEMA. Kattgruppen. Stenänga Förskola. Vårterminen 2014. Ansvariga pedagoger Marina Undenius och Carina Nilsson SAGOTEMA Kattgruppen Stenänga Förskola Vårterminen 2014 Ansvariga pedagoger Marina Undenius och Carina Nilsson BAKGRUND Barngruppen består av 11 barn varav 5 flickor och 6 pojkar. En pojke är 6 år, fyra

Läs mer

Landsbygdsdepartementet (2011) Konkurrenskraft kräver jämställdhet

Landsbygdsdepartementet (2011) Konkurrenskraft kräver jämställdhet Andelen kvinnliga skogsägare i Sverige idag uppgår till 38%. Fortfarande är dock skogsnäringen av tradition en manlig domän som utgår från att det är mannens uppgift att äga och sköta skog (Regeringskansliet

Läs mer

Regionens olika skepnader, näringslivets olika önskemål och kommunernas olika visioner måste därför

Regionens olika skepnader, näringslivets olika önskemål och kommunernas olika visioner måste därför Regionens olika skepnader, näringslivets olika önskemål och kommunernas olika visioner måste därför lyftas och diskuteras för att det regionala arbetet ska kunna fortsätta. Regionfrågan/-indelningen är

Läs mer

Slutrapport projektet YouTube, Twitter och Google för seniorer

Slutrapport projektet YouTube, Twitter och Google för seniorer Föreningen Kulturstorm Rådhusesplanaden 10-12 903 28 Umeå Slutrapport projektet YouTube, Twitter och Google för seniorer 1. Projektbeskrivning Idén med projektet är att introducera internet på ett lekfullt

Läs mer

2012-04-10 12/47. Informationsansvariga inom samtliga förvaltningar Marknadsföringsansvariga Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen

2012-04-10 12/47. Informationsansvariga inom samtliga förvaltningar Marknadsföringsansvariga Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen 2012-04-10 12/47 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Informationsansvariga inom samtliga förvaltningar Marknadsföringsansvariga Kommunala bolag/stiftelser Landstinget

Läs mer

KTH. Företagskatalog Stockholm

KTH. Företagskatalog Stockholm 11111011100 KTH Företagskatalog Stockholm Innehållsförteckning Välkomna 3 Datatjej konferens 4 Sponsorpaketen 6 Sponsortabell 7 Förtydliganden 8 Övrig spons 10 Intresseanmälan 11 Projektgruppen 12 Välkomna

Läs mer

Projektplan för Ferie Företagarna

Projektplan för Ferie Företagarna 1. Projektnamn Ferie Företagarna 2. Projektidé Att utveckla och stimulera deltagarnas kunskaper i entreprenörskap genom att starta och driva ett företag som sommarjobb. Hjälpa deltagarna med en resursfördelning

Läs mer

Min dag med Lena Lindahl - den barnkära matlagande kontorsvaktmästaren

Min dag med Lena Lindahl - den barnkära matlagande kontorsvaktmästaren Min dag med Lena Lindahl - den barnkära matlagande kontorsvaktmästaren Lena Lindahl är 49 år och kommer från Malå. Hon har ekonomisk utbildning och har jobbat som kontorsvaktmästare i 10 år. Hennes arbetsplats

Läs mer

Uppföljning rörelseglada barn

Uppföljning rörelseglada barn Bilaga 3 Uppföljning rörelseglada barn Pilotprojekt i Ystads Barn och Elevhälsa 7-8 Backaskolan, Blekeskolan, Köpingebro skola och Östraskolan Ystad kommun Kultur och utbildning Barn och Elevhälsan Kerstin

Läs mer

Ansökan om deltagande på NYork Life kollo gör du till din LSShandläggare. VARMT VÄLKOMMEN!

Ansökan om deltagande på NYork Life kollo gör du till din LSShandläggare. VARMT VÄLKOMMEN! NYork Life Kollot där orken och glädjen är viktigast! På NYork Life vänder vi oss till dig som är ungdom och har en lindrig intellektuell funktionsnedsättning och som dessutom har en kraftig övervikt där

Läs mer

Marseille, New Hotel of Marseille.

Marseille, New Hotel of Marseille. Bjurholm Nordmaling Robertsfors Umeå Vindeln Vännäs Örnsköldsvik KALLELSE 1(5) Regionråd Dag 2014-05-17 Tid 10.30 12.30 Plats ande Marseille, New Hotel of Marseille. Ingemar Nyman, Bjurholms kommun Dagmar

Läs mer

Rembo Skidor Presenterar

Rembo Skidor Presenterar Rembo Skidor Presenterar HUGO JACOBSSON Ålder: 16 år Skidgymnasiets ort: Mora kommun Gren: Längdskidor Vilket år går du på skidgymnasiet: Första året Program: Naturvetenskapliga programmet Hugos tips:

Läs mer

Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande

Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande Projektets namn Från småskalighet till full blom - att växa i egen takt. Uppgifter om sökanden Sökande Föreningen Palma Postadress Etelhem Hemängen

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT 1 INLEDNING 1.1 Allmänna uppgifter Datum: 9/7-2012 Projekttid: 18 juni 29 juni Stödmottagare (organisation): Josephine Svärd Journalnummer: Projektnamn: Konstutställning 1.2 Sammanfattning

Läs mer

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Copyright ICA AB 2011. 5 om dan gör kroppen glad Intervjua kompisen, skolsköterskan, personalen i matsalen, vaktmästaren, en annan lärare, syskon, föräldrar, idrottstränare

Läs mer

Min bok. När mamma, pappa eller ett syskon är sjuk

Min bok. När mamma, pappa eller ett syskon är sjuk Min bok När mamma, pappa eller ett syskon är sjuk Förord Tanken med Min bok är att den ska delas ut till alla barn som har en mamma, pappa eller ett syskon som ligger på sjukhus men kan även användas om

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2014/2015

Kvalitetsredovisning Läsåret 2014/2015 Kvalitetsredovisning Läsåret 2014/2015 Vilans öppna förskola 1. Presentation av förskolan och förutsättningarna för arbetet Vilans öppna förskola finns på andra våningen i Vilans gamla skola. Vi delar

Läs mer

Fritidsgårdsenkät Jönköping tonår 2013

Fritidsgårdsenkät Jönköping tonår 2013 Fritidsgårdsenkät Jönköping tonår 2013 2-årig cykel Undersökningen feb - mars 2013 Redovisa/dokumentera genomföra åtgärder nov dec 2014 Sammanställning av resultat april - maj 2013 Planera och förebereda,

Läs mer

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04 Detta var bra 1 Precis allting! Det har verkligen varit två perfekta dagar 2 Bra övningar. Trevliga och berikande diskussioner. 4 Allting. Bra med möte ungdomar och vuxna. 5 Både föreläsningarna och de

Läs mer

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan.

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. 79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. KOMMENTARER: vad var särskilt positivt under dagen och vad kan förbättras? Tänk på innehållet under dagen, förtäring,

Läs mer

ICF. International Coach Federation. Sammanställning av Internationella coachveckan 2009 Sverige aktiviteter

ICF. International Coach Federation. Sammanställning av Internationella coachveckan 2009 Sverige aktiviteter Sammanställning av Internationella coachveckan 2009 Sverige aktiviteter Ort Plats och Resultat vid fler aktiviteter Plats och Resultat Luleå Kulturens Hus Antal besökare/deltagare: ca 6-7 personer stannade

Läs mer

Rapport Projekt Affärsutveckling

Rapport Projekt Affärsutveckling Rapport Projekt Affärsutveckling Qniv Våren 2009 Projektledare Marianne Örtengren Ulrika Sandström Enkät och rapport: Ulrika Sandström Nära coaching ulrika@naracoaching.se Sammanfattning Under våren 2009

Läs mer

Bo Nilsö, SACT, sammanhållande och sekreterare

Bo Nilsö, SACT, sammanhållande och sekreterare SACT och SAASDC arrangerade 2013-03-02-03 Squaredans-seminariet 2013. Detta är seminariegruppens rapport om planering, genomförande, innehåll, feedback och kommentarer för vårt arbete. Bakgrund Squaredansseminariet

Läs mer

INNOVATION CAMP. 9-10 november 2010, Campus Norrköping. Koncept, praktiska detaljer program

INNOVATION CAMP. 9-10 november 2010, Campus Norrköping. Koncept, praktiska detaljer program INNOVATION CAMP 9-10 november 2010, Campus Norrköping Koncept, praktiska detaljer program & Innovation Camp BAKGRUND Innovation Camp är ett koncept som riktar sig till gymnasieungdomar. Under 24 timmar

Läs mer

Sommarlovsentreprenör 2008

Sommarlovsentreprenör 2008 Sommarlovsentreprenör 2008 Sommarlovsentreprenör 2008 i Söderhamns kommun För andra året i rad genomfördes projektet Sommarlovsentreprenör i Söderhamns kommun. Syftet med projektet är att öka ungas intresse

Läs mer

Utvärdering 2013 deltagare Filmkollo Original

Utvärdering 2013 deltagare Filmkollo Original Utvärdering 2013 deltagare Filmkollo Original 128 deltagare Tycker du att det har varit kul att vara på kollo? (%) 100 80 60 40 20 0 98 2 0 Ja Nja Nej Varför eller varför inte? - Jag har träffat jättemycket

Läs mer

Vision med Mera Skog i Västerbotten

Vision med Mera Skog i Västerbotten Verksamhetsplan 2010-2012 Innehåll Vision med Mera Skog i Västerbotten... 2 Riktlinjer för Mera Skog i Västerbotten... 3 Utvärdering av tidigare verksamhetsår... 4 Verksamhet 2008, summering av resultat...

Läs mer

Skogen i Skolan ett centrum för samarbete. SiS Västernorrland inbjuder till det Stora Äventyret

Skogen i Skolan ett centrum för samarbete. SiS Västernorrland inbjuder till det Stora Äventyret Skogen i Skolan ett centrum för samarbete SiS Västernorrland inbjuder till det Stora Äventyret Mellan skog och hav 12-17 juni 2007 INBJUDAN Lofoten Mellan skog och hav 12-17 juni 2007 Även i år har vi

Läs mer

Lär med Skogen i Skolan

Lär med Skogen i Skolan Lär med Skogen i Skolan Skogen i Skolan har många grenar Naturkunskap och naturvetenskap Vår svenska skog är mycket mer än bara natur. Skogen är en naturresurs som ger oss mat, arbete, papper, virke, energi

Läs mer

arbetsmarknad@luleastudentkar.com 0920-49 32 72 Luleå Studentkår Luleå Tekniska Universitet 971 87 Luleå

arbetsmarknad@luleastudentkar.com 0920-49 32 72 Luleå Studentkår Luleå Tekniska Universitet 971 87 Luleå Luleå Studentkår är en intresseorganisation som verkar för studenter på Luleå tekniska universitet. Genom våra studentföreningar har vi en nära anknytning till studenter hos samtliga utbildningar inom

Läs mer

European Union. IT Västerbotten Eva-Marie Marklund, projektsamordnare www.itvasterbotten.org

European Union. IT Västerbotten Eva-Marie Marklund, projektsamordnare www.itvasterbotten.org IT Västerbotten Eva-Marie Marklund, projektsamordnare www.itvasterbotten.org Så här var det då Lokala nät Telefoni Sorsele Robertsfors Telia Malå Norsjö Skellefteå Token Ring Landstinget Umeå Nordmaling

Läs mer

Välkommen till Internat läkarutbildningen T9 på stiftsgården Vårdnäs

Välkommen till Internat läkarutbildningen T9 på stiftsgården Vårdnäs Välkommen till Internat läkarutbildningen T9 på stiftsgården Vårdnäs Höstterminen 2013 Vecka 45 Vecka 46 4/11 6/11 11/11 13/11 Introduktion till ledarskapsutbildning: självkännedom, gruppers utveckling

Läs mer

Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande.

Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande. Projektledare 2007-08-31 Cecilia Ek Lena Hellsten Robert Karlsson Lednings- och styrgrupp Märta Vagge Kristina Rönnkvist Madeleine Jonsson Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande. Syfte Syftet med projektet

Läs mer

Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013

Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013 Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013 Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnrättsstrateg

Läs mer

Positiva vinterupplevelser för barn och ungdomar från andra länder

Positiva vinterupplevelser för barn och ungdomar från andra länder Rapportering till SKANDIA- idéer för livet gällande projekt Positiva vinterupplevelser för barn och ungdomar från andra länder Projektets namn: Positiva Vinterupplevelser för barn och ungdomar från andra

Läs mer

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge.

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge. 1 Slutrapport till länsstyrelsen ang. Projektet Biff 2 2008-08-25-2010-06-01 gällande barn till missbrukare, barn som bevittnat våld och barn till föräldrar med psykisk ohälsa. Bakgrund/sammanfattning

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Östergötland 2012 Det här samarbetet handlar om att unga, som det pratas om och planeras för i kulturplanerna, själva ska få komma till tals. Att deras idéer

Läs mer

Projektnamn: Innovativum Uppdragsgivare: Ingrid Thuresson, Charlotte Engblom & Philip Bengtsson Projektgruppdeltagare: Sara Nasser, Arianita Rexha &

Projektnamn: Innovativum Uppdragsgivare: Ingrid Thuresson, Charlotte Engblom & Philip Bengtsson Projektgruppdeltagare: Sara Nasser, Arianita Rexha & Projektnamn: Innovativum Uppdragsgivare: Ingrid Thuresson, Charlotte Engblom & Philip Bengtsson Projektgruppdeltagare: Sara Nasser, Arianita Rexha & Jesper Zanton Projektkordinator: Dina Jacobson Innehåll:

Läs mer

BLADLUSEN. Föreläsningar! Årsmöte! Tips! Studiebesök! Mars 2007

BLADLUSEN. Föreläsningar! Årsmöte! Tips! Studiebesök! Mars 2007 BLADLUSEN Föreläsningar! Tips! Årsmöte! Mars 2007 Studiebesök! Vill du få hem Bladlusen via epost istället? Meddela din epost-adress till ulrica.danielsson@hotmail.com så fixar vi det. Har du egen erfarenhet

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2011-01-24, kl. 18.30 Plats: IKDC Ordförande: Olle Eliasson, TM11 Sekreterare: Emelie Gustafsson, TM11 Övriga närvarande:

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november Oj, oj oj, nu går tiden fort det har redan gått fem veckor sedan förra veckobrevet! Var tog de fem veckorna vägen? Jo, de försvann i en massa

Läs mer

Workshop 24/10 2011 Nya tjänster för framtidens skogsägare. Norra skogsägarna Länsstyrelsen Västerbotten Designhögskolan i Umeå

Workshop 24/10 2011 Nya tjänster för framtidens skogsägare. Norra skogsägarna Länsstyrelsen Västerbotten Designhögskolan i Umeå Workshop 24/10 2011 Nya tjänster för framtidens skogsägare Norra skogsägarna Länsstyrelsen Västerbotten Designhögskolan i Umeå Nya tjänster för framtidens skogsägare Länsstyrelsen tillsammans med Norra

Läs mer

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 IAKCO Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 1. Bakgrund Den ideella föreningen Internationella Afghanska Kvinnocenter Organisation, nedan kallat IAKCO, har varit verksam sedan 2005.

Läs mer

Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans

Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans Ungas sätt att göra skillnad Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans Den 18-19 maj 2013 anordnade Nytänk den andra av de 4 inspirationsträffar som projektet kommer att hålla under

Läs mer

Barmarksläger i Portugal februari 2010

Barmarksläger i Portugal februari 2010 Barmarksläger i Portugal februari 2010 Torsdagen den 11 februari åkte en tapper skara orienteringsbrudar (Karin, Eva E, Eva J, Frida och Johanna) mot Portugal för att slipa formen i en vecka. Fredagen

Läs mer

Att öka kunskapen om barnen i gruppverksamheter Första halvåret 2013

Att öka kunskapen om barnen i gruppverksamheter Första halvåret 2013 Arbetsrapport 2014:2 Att öka kunskapen om barnen i gruppverksamheter Första halvåret 2013 Annika Almqvist & Per Åsbrink Att öka kunskapen om barnen i gruppverksamheter Första halvåret 2013 Annika Almqvist

Läs mer

Inbjudan till. Träningsläger. Österrike Wipptal. 8-16 augusti 2015

Inbjudan till. Träningsläger. Österrike Wipptal. 8-16 augusti 2015 Inbjudan till Träningsläger Österrike Wipptal 8-16 augusti 2015 Info: Den andra veckan i augusti är det dags för årets stora klubb-händelse. Då drar nämligen OK Hammaren till Wipptal i Österrikiska alperna

Läs mer

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 Frisk & fri Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 2. Projektets syfte Syftet är att utveckla ett material som dels ger djupare kunskaper i ämnet än vad

Läs mer

2007-03-13. Skogen i skolan -ett centrum för samarbete. VIP KONFERENS på Hotell södra berget med Skogen i Skolan

2007-03-13. Skogen i skolan -ett centrum för samarbete. VIP KONFERENS på Hotell södra berget med Skogen i Skolan 2007-03-13 -ett centrum för samarbete VIP KONFERENS på Hotell södra berget med Skogen i Skolan 18-19 augusti 2007 VIP KONFERENS på Hotell södra berget Till alla gamla kontaktpersoner för Skogen i Skolan

Läs mer

Pluggstugan har inte gått så bra, intresset finns helt enkelt inte hos ettorna. Diskussioner kring om vi ska fortsätta hålla den ska äga rum.

Pluggstugan har inte gått så bra, intresset finns helt enkelt inte hos ettorna. Diskussioner kring om vi ska fortsätta hålla den ska äga rum. Bilaga 1 Rapporter och meddelanden Ordförande, Jacob Fredriksson Efter höstmötet anordnade och höll jag i utvecklingssamtal med alla i styrelsen. Utvecklingssamtalen syftade till att få åsikter om styrelse

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

2014 1 (8) Historik. Ing-Marie Nilsson

2014 1 (8) Historik. Ing-Marie Nilsson Örnsköldsviks SeniorUniversitet 2014 1 (8) Innehållsförteckning Starten... 2 Interimsstyrelse... 2 Programförklaring... 3 Stadgar... 3 Den första styrelsen... 3 Ordförandeklubba... 4 Programråd... 4 Namn

Läs mer

Kungsörnsymposium 2007

Kungsörnsymposium 2007 MAGNUS MARTINSSON Kungsörnsymposium 2007 Kungsörnsymposiet är det 9:e i ordningen och vänder sig till dig som jobbar ideellt eller yrkesmässigt med inventering av och forskning om kungsörn. Gotland har

Läs mer

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa!

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! Celiakinytt NUMMER 2 2014 Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! INNEHÅLL/ NUMMER 1 Innehåll 3 KOMMANDE AKTIVITET ICA veteranernas handelsbod 4 KOMMANDE AKTIVITET Julbak för hela familjen 5 AKTUELL

Läs mer

Slutrapport för öppet hus i Ljustorp

Slutrapport för öppet hus i Ljustorp Sid1/6 Slutrapport för öppet hus i Ljustorp 1. Vilket projekt? Utökning av öppet hus i Ljustorp Paraplyprojekt under byutveckling Projektägare: Ljustorp socken ek förening 2. Vilka personer kan svara på

Läs mer

Loket och Vagnarna. Tips. Rekrytering Marknadsföring Sponsring

Loket och Vagnarna. Tips. Rekrytering Marknadsföring Sponsring Loket och Vagnarna Tips Rekrytering Marknadsföring Sponsring Undertecknad var under våren och hösten 2006 ute och besökte sammanlagt 28 föreningar runt om i Sverige. Jag hade med mig representanter från

Läs mer

Systerskap för att främja unga tjejers hälsa. Återrapportering från en enkätundersökning med tjejer som deltagit i Tjejzonens Storasysterverksamhet

Systerskap för att främja unga tjejers hälsa. Återrapportering från en enkätundersökning med tjejer som deltagit i Tjejzonens Storasysterverksamhet Systerskap för att främja unga tjejers hälsa Återrapportering från en enkätundersökning med tjejer som deltagit i Tjejzonens Storasysterverksamhet 1 Genusinriktad ANDT-prevention Under 2011 påbörjades

Läs mer

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 24 september 2013 Vad har varit bra under dagen? Tänkvärt - Kommunikation viktigt för att förebygga konflikter Givande dag, lugnt och bra tempo Håkan - Bra föreläsare,

Läs mer

Resultat av deltagarnas utvärderingar av BESÖK:s premiärdagar

Resultat av deltagarnas utvärderingar av BESÖK:s premiärdagar 1 Resultat av deltagarnas utvärderingar av BESÖK:s premiärdagar 2012-06-11 Projektets premiärdagar inledande utbildningstillfällen med fokus på två av målgruppens mest efterfrågade utvecklingsområden ägde

Läs mer

Hur syns vi i Digitala Sociala Medier? Digitala Sociala Medier är idag en oerhört viktig och kostnadseffektiv mediekanal

Hur syns vi i Digitala Sociala Medier? Digitala Sociala Medier är idag en oerhört viktig och kostnadseffektiv mediekanal 2013-01-21 13/06 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Informationsansvariga inom samtliga förvaltningar Marknadsföringsansvariga Kommunala bolag/stiftelser Landstinget

Läs mer

MAXSUMO. Aktivitet: Testresenär Röbäck/Böleäng 2011. Av: Ida Lundström

MAXSUMO. Aktivitet: Testresenär Röbäck/Böleäng 2011. Av: Ida Lundström MAXSUMO Aktivitet: Testresenär Röbäck/Böleäng 2011 Av: Ida Lundström Övergripande syfte Aktiviteten går ut på att få vanebilister att bryta sin vana (köra bil) och istället ta buss till och från arbetet.

Läs mer

Effektrapport. Rasmus Ornstein Fredlund

Effektrapport. Rasmus Ornstein Fredlund 2014 Effektrapport Rasmus Ornstein Fredlund Om Mattecentrum Mattecentrum grundades 2008 av Johan Wendt, som är utbildad civilingenjör på Lunds Tekniska Högskola. Genom en personligt upplevd händelse, då

Läs mer

Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation

Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation Sensus studieförbund Projektledare Anna Burack e-postadress anna.burack@sensus.se Tel 08-4061635 Syfte och deltagare 2. Projektets

Läs mer

Projektplan för projekt Inomhusmiljö

Projektplan för projekt Inomhusmiljö 4 mars 2015 Projektplanen har granskats av styrgrupperna för Miljösamverkan Halland och Miljösamverkan Västra Götaland. Inga förslag på ändringar har framförts och projektplanen är därmed fastställd. Projektplan

Läs mer

Öppet mål. Så kan din förening dra nytta av att vi har ett Dam-EM på hemmaplan. Tips och inspiration från svensk fotboll

Öppet mål. Så kan din förening dra nytta av att vi har ett Dam-EM på hemmaplan. Tips och inspiration från svensk fotboll Öppet mål Så kan din förening dra nytta av att vi har ett Dam-EM på hemmaplan Tips och inspiration från svensk fotboll Öppet mål 2 EM ger din förening nya målchanser Svensk fotboll står i centrum i sommar.

Läs mer

Mö te med Samördningsgruppen 10-11 april i Lulea

Mö te med Samördningsgruppen 10-11 april i Lulea Mö te med Samördningsgruppen 10-11 april i Lulea Närvarande: Gunilla Lidström, Anne-Sofie Koivisto, Anders Aidanpää, Marie Sandström, Annica Berg-Flemström och Lotta Lundströmer Inledning Annica går igenom

Läs mer

Utvärdering av Blivande Ledare 2. En sammanfattning

Utvärdering av Blivande Ledare 2. En sammanfattning Utvärdering av Blivande Ledare 2 En sammanfattning Utvärdering av Blivande ledare 2 Utvärderingen bygger på 22 enkätsvar. Nedan redovisas en sammanfattning av deltagarnas svar. Anser du att programmet

Läs mer

Rikskonferens för thailändska modersmålslärare 26-28 oktober 2009 Utvärdering Plats: Språkcentrum, Stockholm och konferenskryssning till Tallinn,

Rikskonferens för thailändska modersmålslärare 26-28 oktober 2009 Utvärdering Plats: Språkcentrum, Stockholm och konferenskryssning till Tallinn, Rikskonferens för thailändska modersmålslärare 26-28 oktober 2009 Utvärdering Plats: Språkcentrum, Stockholm och konferenskryssning till Tallinn, Estland Efter att ha länge följt den välkända föreläsaren

Läs mer

Bjuder på några bilder av de vuxna också.

Bjuder på några bilder av de vuxna också. Efter en busstur till havsnära Löderups strandbad startade dagen på bästa sätt nämligen med fika! Det är nog aldrig fel med fika om du frågar ungdomarna i. Efter fikastunden var det sedan dags att få sig

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

Enkätundersökningens genomförande

Enkätundersökningens genomförande Enkätundersökningens genomförande Anders Lidström, Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet Undersökningens uppläggning Planerna på att genomföra en särskild medborgarundersökning kring den norrländska

Läs mer

UTEFÖRSKOLA VÄLKOMMEN JORDENS TILL JORDEN. www.bjuv.se/jorden TELEFONNUMMER 042 764 50 GRANENS MOBILTELEFON 0709-495486

UTEFÖRSKOLA VÄLKOMMEN JORDENS TILL JORDEN. www.bjuv.se/jorden TELEFONNUMMER 042 764 50 GRANENS MOBILTELEFON 0709-495486 VÄLKOMMEN TILL JORDEN TELEFONNUMMER 042 764 50 GRANENS MOBILTELEFON 0709-495486 ADRESS: Storgatan 46 267 76 Ekeby JORDENS UTEFÖRSKOLA HEMSIDA: www.bjuv.se/jorden JORDENS GRUNDIDÉ Att uppleva och utforska

Läs mer