Utvärderingrapport Skogskollo 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvärderingrapport Skogskollo 2014"

Transkript

1 Utvärderingrapport Skogskollo 2014 SKOGSRIKET VÄSTERBOTTEN

2

3 Utvärderingrapport Skogskollo 2014 Lena Jonsson

4

5 Innehåll Bakgrund... 2 Syfte/mål... 2 Organisation... 2 Finansiering/ekonomi... 2 Genomförande... 3 Utvärdering... 4 Resultat och analys... 5 Schema Skogskollo 2014 Bilaga Burträsk, augusti... 8 Sollefteå augusti... 9 Utvärderingsmetod Skogskollo 2014 Bilaga Föräldraenkät Skogskollo Utvärdering av deltagarna på Skogskollot på Skedomsfäbodarna Utvärdering av deltagarna på Skogskollot i Burträsk Omslagsfoto: Skogskollo 2014 i Sollefteå. Foto: Jan Lindmark

6 Bakgrund I Västerbottens län finns det mycket skog och det talas om länet som skogslänet i Sverige. Västerbotten ligger i framkant vad gäller jämställdhetsfrågor och var först i landet med att ta fram en regional jämställdhetsstrategi för skogssektorn. Skogssektorn är en könssegregerad bransch, men det finns en medvetenhet och vilja inom branschen att förändra det. Under arbetet med jämställdhetsstrategin föddes idén om ett Skogskollo för tjejer. Skogskollo 2014 ingår i satsningen Skogsriket Västerbotten, som samlar olika aktiviteter kopplade till skog i Västerbotten. Syftet med Skogsriket är att skapa förutsättningar för fler jobb på landsbygden och ge fler kunskap om vilken resurs de västerbottniska skogarna är. År 2014 är tredje året som Skogskollo genomförs och det är andra året som det genomförs med Skogstekniska klustret som projektägare. Lägret har vuxit från att vara ett dagläger till att i år omfatta tre dagar och två nätter. Syfte och mål Syftet med Skogskollo är att visa upp och berätta om skogssektorn i vid mening för unga tjejer så att de får en positiv bild av skogen och får en inblick i de möjligheter som finns för fortsatt utbildning och jobb inom skogssektorn. Målsättningen med projektet är att: tjejer från Västerbotten och Västernorrland totalt deltar i de två Skogskollo som genomförs. 1/3 av deltagarna rekryteras från de större städerna i regionen; Umeå, Skellefteå, Örnsköldsvik, Härnösand och Sundsvall. budskapet att tjejer har möjligheter till jobb och utbildning inom skogssektorn ska spridas till fler än deltagarna genom webben och media. Målgrupp är flickor år. Organisation Skogskollo 2014 har arrangerats i samverkan mellan Skogstekniska klustret, Mera skog i Västerbotten, Länsstyrelsen Västerbotten, Norra skogsägarna, Skogen i skolan i Västerbotten och Västernorrland. Skogstekniska klustret har varit projektägare och Lena Jonsson projektledare. Det operativa arbetet har Erika Nilsson, Skogen i skolan Västerbotten, Caroline Wågberg, Skogen i skolan Västernorrland, Weronica Mattsson och Lena Jonsson, Skogstekniska klustret utfört. Projektets referensgrupp har bestått av Maria Hedblom, Skogstekniska klustret, Rebecca Donatello, Norra skogsägarna och Emma Johansson, Länsstyrelsen. Referensgruppen hade möte den 13/3, 13/5 och 12/9. Finansiering/ekonomi Skogskollo har finansierats via projekt Skogskollo 2014 som delfinansieras av Länsstyrelsen Västerbotten, Swedbank, Norra Skogsägarna och Skogen i skolan Västerbotten. Lön till projektledare och administratör har finansierats via projekt Företagsdrivna innovationer främjar export som delfinansieras av Tillväxtverket, regionförbund och kommuner. Skogen i skolan Västerbotten och Västernorrland har bidragit med eget arbete. Västerbottens landshövding Magdalena Andersson har bidragit med kr till kollot. Kollot har också sponsrats med fotograf av Länsstyrelsen Västerbotten samt giwe aways av Martinsson skog och Skogen i skolan Västerbotten. Deltagarna

7 har betalat en avgift på 300 kronor för att få vara med på kollot. Den totala kostnaden för de två Skogskollona, exklusive arbetstid för den operativa arbetsgruppen beräknas uppgå till ca kr. Alla fakturor har i skrivandes stund inte inkommit så kostnadsangivelsen är ungefärlig. En programpunkt under Skogskollo i Burträsk var att prova på simulator. Foto: Calle Bredberg Genomförande Det operativa arbetet med 2014 års Skogskollo började med att marknadsföringsmaterial (vykort, affischer och annonser) och webb uppdaterades. Senare under våren kompletterades marknadsföringsmaterialet också med två beachflaggor. Marknadsföring och rekrytering av deltagare har därefter främst gjorts via Skogen i skolans kanaler ut till de lärare som är skogskogsansvariga och de skogliga kommungrupper som ansvarar för kontakterna med skolorna. Marknadsföring har också skett via de samverkande organisationernas nätverk, hemsidan och sponsrade annonser som satts ut via Mera skogs medlemmars media. Den 6 juni marknadsfördes Skogskollo också på Kulturlandet och Röbäcks kosläpp. Under 2014 har också kommunikationen via Skogskollos facebooksida utvecklats via exempelvis utlysning av en tävling om bästa programpunkt. Inga bidrag till tävlingen kom in men responsen och spridningen via facebook var mycket positiv. Den 24:e mars öppnade det elektroniska anmälningsformuläret på och den 5 maj var det de bägge lägren fulltecknade samt reservlista upprättad. För att ta tillvara det stora intresset så öppnades den 20:e maj en intresseanmälningssida. För närvarande är det 20 tjejer som anmält intresse för 2015 års läger. I samband med att deltagarna anmälde sig så skickades en bekräftelse ut. Packningslista, program och allmän information om kollot skickades ut den 10 juni. Programmet för Skogskollodagarna har utformats successivt under våren. Strävan vid programutformningen har varit att deltagarna ska få träffa kvinnliga förebilder, jämställdhet och att visa på olika användningsområden av skogen. Anpassning har också skett till lokala förutsättningar. Tre kolloledare rekryterades till skogskollot vid Skedomsfäbodarna strax utanför Sollefteå och två kolloledare till skogskollot i Burträsk. Bägge kollona genomfördes samtidigt den augusti.

8 17 tjejer deltog i skogskollot i Burträsk. Mat och lokaler tillhandahölls av Burträsk naturbruksgymnasium. Kollodeltagarna bodde i en skolsal på Naturbruksgymnasiet och många av aktiviteterna genomfördes i skogen runt naturbruksgymnasiet. Under dag två åkte deltagarna buss in till Umeå för företagsbesök och en del andra aktiviteter. Kolloledare var Maja Agnemo och Amalia Wännman. 16 tjejer deltog på kollot på Skedomsfäbodarna, en gammal fäbod strax utanför Sollefteå som ägs av Skogsstyrelsen. Mycket av aktiviteterna genomfördes i skogen runt fäboden men besök gjordes också vid Skedomsskolan och Bollsta sågen. Maten lagades av kolloledningen. Kolloledare var Caroline Wågberg, Cia Odelberg och Nicole Nordström. Vid lägren delades give aways ut till deltagarna i form av en t-shirt med Skogskollologga och en ryggsäck från Skogen i skolan innehållande kåsa, vattenflaska och sittunderlag. Dessutom kommer alla deltagare att få en USB-sticka i trä från Mera skog innehållande bilder från kollot. Emma Johansson, kommunikatör för Skogsriket Västerbotten, gjorde ett gemensamt utskick för bägge lägren till branschtidningar vecka 25 och ett till lokala media i början av augusti. Utskick till lokala media i Västernorrland gjorde Caroline Wågberg. Bägge kollona bevakades av media både före och efter kollot. Inslag om kollo sändes i TV4, SVT Mittnytt och radio P4 Västerbotten. Tidningar som skrev om Skogskollo var tidningen Västerbottningen, Norran, Land Lantbruk & Skogsland, Mellanbygd, Norra skogsmagasinet, Sundsvallstidningen och SCA:s tidning Din skog. Fotograf Jan Lindmark dokumenterade också kollot på uppdrag av Länsstyrelsen som en del av Skogsriketsatsningen. Skogskollo-deltagarna i Sollefteå anländer till Skedomsbodarna. Foto: Jan Lindmark Utvärdering Deltagarna var mycket nöjda med lägret och det visar kanske inte minst att en av de kommentarer som fick mest kryss i Burträsk var den som det stod Allt på. Den aktivitet som flest ansåg vara roligast var skogmaskinskörningen både i Burträsk och i Sollefteå. En stor del av kollot består också av att lära känna nya kompisar och göra saker som att sova ute, grilla och bada vilket framgår tydligt i utvärderingen. Under punkten om vad som kan göras bättre har deltagarna lyft upp luftigare schema

9 (Burträsk), mindre tidiga morgnar (bägge lägren) och bättre mobiltäckning (Sollefteå). Utvärderingsmetod och svaren från deltagarna finns redovisad i bilaga 2. En kort enkät med föräldrarna genomfördes också vid hämtningen av tjejerna. Svaren på den enkäten visar att föräldrarna var nöjda med organisation och information. Det tycker att det är bra att en sådan här aktivitet anordnas för tjejer och tog också upp frågan om hur kollot kan följas upp så att intresset som väckts kan utvecklas och bibehållas. Skogskollo i Sollefteå. Foto: Jan Lindmark Resultat och analys Målsättningen att genomföra två Skogskollon med totalt tjejer uppfylldes mer än väl då 33 tjejer deltog i de två lägren som anordnades. Nytt för i år var att anmälningarna strömmade in och platserna på de bägge kollona fylldes utan ansträngning och reservlista upprättades. Under 2013 så gjordes också skolbesök där lärare informerades och affischer hängdes upp. Detta behövdes inte i år. Merparten av deltagarna uppger att de fått information om kollot via skolan. I bägge länen är det tydligt att den kanal som gjorde att anmälningarna började strömma in var utskicket till lärare som står som skolskogskontakter. I fjol skickades e-brev till skolskogskontakterna, men i år skickades både brev och vykort ut. Tydligen var det effektivare. Endast 15 % av tjejerna som deltog i lägret bor i någon av de större städerna utefter kusten (2 Ö-vik, 1 Umeå, 2 Sundsvall). Övriga deltagare bor på landsbygd och i mindre orter*. Tydligt är att de flesta av deltagarna har föräldrar eller annan släkt med anknytning till skogen i någon form. Målet om att 1/3 av deltagarna skulle rekryteras från de större städerna uppfylldes ej och några åtgärder för att klara det vidtogs inte. Projektledningen överraskades av det stora intresset och hann helt enkelt inte med. Målsättningen att sprida budskapet om att tjejer har möjligheter till jobb och utbildning inom skogssektorn till fler än deltagarna får sägas vara uppfyllt såtillvida att det gått bra att sprida information om Skogskollo som företeelse. Bevakningen av media var ännu bättre i år än ifjol, mycket tack vare att kollot anordnades i ytterligare ett län. Aktiviteten på Skogskollos facebooksida har varit hög framförallt under själva lägerveckan då mer än 2200 personer

10 nåddes. Facebook verkar vara en bra och effektiv kanal för att spridning av information om Skogskollo. Merparten av aktiviteterna under de bägge lägren fungerade mycket bra och deltagarna var mycket nöjda. De bägge kollona skiljde sig åt såtillvida att det i Burträsk blev för mycket aktiviteter och det hade behövts mer tid för lek och social samvaro. Deltagarna kompenserade detta med att vara upp länge på nätterna. I Sollefteå hade deltagarna mycket tid att umgås under den tid det tog för kolloledarna att exempelvis laga mat. Tjejerna är aktiva och gillar både att röra på sig och att få göra saker. Det får inte bli för mycket prat och stillasittande. Något att tänka på vid framtida schemaläggning och utformning av aktiviteter. Studiebesöken hos sågverk och skogsmaskintillverkare var mycket uppskattade och tjejerna känner sig speciella och utvalda som får besöka företag på det här sättet. Det är också nyttigt för företagen att lära sig visa sin verksamhet för den här målgruppen, eftersom de säkerligen har nytta av det när de ska ta emot högstadielever och gymnasieklasser. Skogskollo kan genom sina besök och feed-back till värdarna vara ett verktyg för förbättrad information till unga och ökad jämställdhet då studiebesöken görs med genusglasögonen på. Denna funktion skulle gå att utveckla vidare i kommande Skogskollo koncept. Fler av aktiviteterna skulle med fördel ha kunnat vara kolloledarledda. Kolloledarna vara alla mycket duktiga och väl fungerande med stor kompetens inom naturvård, skogsbruk, gruppdynamik m.m. Dessa kompetenser skulle ha kunnat tas tillvara i större utsträckning om kolloledarna involverats mer i programplaneringen och ledarna hade kunnat hålla i en större del av programmet själva. Tema för dessa aktiviteter hade med fördel kunnat innehålla grunder i skog, skogsbruk och miljö. Bättre möjlighet till samplanering mellan kolloledarna innan lägret efterfrågades också främst i Sollefteå där alla ledarna träffades första gången dagen innan kollot. På bägge lägren ingick en aktivitet med tydligt jämställdhetsperspektiv tema i form av ett samtal om att bryta normer som Helena Österlind, Klabböle konsult höll i. Detta samtal genomfördes under kvällstid. Tjejerna var trötta, hade lite för mycket spring i benen och det blev därför svårt för deltagarna att fokusera på ämnet. Jämställdhetsinslaget på kollot bör utvecklas, dels genom att programpunkten bör få ta mer plats och genomföras under dagtid, dels genom en kompetenshöjning av kolloledarna så att de kan ta med jämställhetsperspektivet som en röd tråd genom hela lägret. Både Burträsk naturbruksgymnasium och Skedomsfäbodarna fungerade som plats för Skogskollot. Fördelarna med naturbruksgymnasiet är att det fungerar bra med mat, bussar och att den duktiga personalen verkligen ställer upp och fixar allt som behövs. Däremot är det inte så mysigt att sova i en skolsal. Fäbodarna är mysiga med härlig naturmiljö runtomkring. Nackdelen är kalla stugor och att matlagning och annat praktiskt tar lång tid då det inte finns el och vatten. För att hinna med mer kolloledarledda aktiviteter hade det behövts en extra resurs som hade tagit hand om mat och disk. Kolloledarna upplevde också att de fick ett stort ansvar i och med att två av deltagarna var mycket allergiska och det ställde stora krav på matserveringen. Dålig mobiltäckning som medförde svårigheter i kommunikationen med media och föräldrar var också en annan nackdel. Ålderspannet på deltagarna i år var år. Den största gruppen utgjordes av tjejer födda Tanken är att tjejerna som deltar i kollot ska våga delta i aktiviteterna fullt ut och tycka om att leka. När puberteten inträder och på vilket sätt det påverkar är högst individuellt men

11 utifrån de erfarenheter som drogs under Skogskollo 2014 så skulle åldersspannet år kanske fungera ännu bättre. Fem av deltagarna på Skogskollot i Burträsk deltog även ifjol. De sågs som resurs ur marknadsföringssynpunkt, men erfarenheten visar att det fungerar bäst om ingen av deltagarna har varit med tidigare utan alla har samma utgångsläge inför aktiviteterna. Längden på lägret var i år ganska lagom. Kollot kan möjligen förlängas med en natt och en halv dag. Kanske borde lägret också starta vid lunchtid första dagen då deltagarna var väldigt trötta i och med den tidiga starten. En framtidsutmaning är hur vi kan utveckla och sprida Skogskollo-konceptet, så att det blir ett verktyg för att få skogssektorn att bli mer jämställd samtidigt som unga kvinnor blir intresserade av att jobba med skog? De två lägren blev i år ganska olika trots att de genomfördes av samma operativa grupp. Hur behåller vi och utvecklar konceptet om det sprids till fler platser? Hur följer vi upp det intresse för skogen som har väckts hos deltagarna? Inför framtiden vore en mer långsiktigt finansiering önskvärd då det bland annat skulle ge bättre möjliget att jobba med rekrytering, samplanering och kompetensutveckling av kolloledare och de företag och naturbruksgymnasier. *(2 Näsåker, 5 Vindeln, 3 Junsele, 1 Vilhelmina, 2 Husum, 3 Malå, 3 Ljungaverk, 1 Solberg, 1 Åsele, 1 Söråker, 1 Robertsfors, 1 Blåviksjön, 1 Kvissleby, 1 Tvärålund, 1 Rentjärn, 1 Kristineberg) Glada deltagare på Skogskollo i Burträsk. Foto: Calle Bredberg

12

13 Schema Skogskollo 2014 Bilaga 1 Burträsk, augusti Plats: Naturbruksgymnasiet Burträsk Dag Ankomst fika. Barn och föräldrar packar in. Lära-känna-tid Gruppövning med ledarna Lunch Kvinnlig skogsägare, Deserée Olofsson Eftermiddagsfika Studiebesök Martinsons, Bygdsiljum (bussresa) Middag Bada, kolloledaraktivitet, fria aktiviteter Dag 2: 7.00 Frukost 7.45 Bussresa Umeå 9.30 Skog och hälsa, Ylva Lundell/Skog och jakt, Anja Kjellsson. Hamptjärnsstugan Umeå Lunch Studiebesök Komatsu Forest, Umeå Eftermiddagsfika Middag i Burträsk Kvällsövning, om att bryta normer, Helena Österlind, Klabböle konsult Bada, kolloledaraktivitet, fria aktiviteter, sova ute. Dag 3: 7.30 Frukost 8.00 Skogsmaskinkörning/Skogens vatten. Delad grupp. Skogens vatten, Lotta Ström och Tobias Eriksson. Simulator och skotarkörning med lärare från Naturbruksgymnasiet Burträsk. Skogsmaskinförare Maria Thörngren medverkar Lunch Utvärdering/avslutningsaktivitet och ev. börja packa ihop Fika för föräldrar + barn. Föräldrautvärdering Packa ihop. Hemfärd

14 Sollefteå augusti Plats: Skedomsfäbodarna, strax utanför Sollefteå Dag Vi spenderar hela dagen uppe vid Skedomsbodarna och i skogarna däromkring. Uppstart, presentation, lära-känna-tid Skogens alla värden! Naturvärden och vatten, Lena Högberg, Skogsstyrelsen Skogens kulturarv och fäbodliv, Ulrika Stenbäck Lönnquist, kulturarvspedagog Vi lagar middag och lunch tillsammans Kvällsövning, om att bryta normer, Helena Österlind, Klabböle konsult Dag 2: 8.00 Avfärd till Skedomskolan för skogsmaskinkörning och skotarsimulator Lunch innan vi åker tillbaka Vi lär oss tälja, Annso Grahn hemslöjdskonsulent Middag Kvällsaktiviteter, kanske bad och bastu, egen tid. Dag 3: 9.00 Utvärdering, ihoppackning och kolloledaraktiviteter Avfärd till Bollstasågen för lunch och studiebesök Avslutning på Skogsstyrelsen kontor på Skedom Aktivitet med föräldrarna, avslut med fika.

15 Utvärderingsmetod Skogskollo 2014 Bilaga 2 Deltagarna delades in fem grupper med tre personer i varje (i några grupper blev det fyra personer). Varje grupp fick enas om fyra olika svar till respektive frågeställning (detta tog kanske min men övningen bröts när alla grupper verkade klara). De skrev ned dessa svar i form av en mening (eller några ord) på en post it lapp. Vi satte sedan upp alla post it lappar väl synligt och läste upp dem inför hela gruppen. Därefter fick varje deltagare sätta kryss på tre av de svar som de tyckte överenstämde bäst med sina egna synpunkter. De lappar som inte fått något kryss togs sedan bort (men sparades för att få den fullständiga bilden av deltagarnas tankar). Genom att läsa upp dem som fanns kvar kunde vi sammanfatta vad deltagarnas tycker är viktigast att säga om dessa frågeställningar. Frågeställningar som deltagarna fick ta ställning till: 1) Vad har du lärt dig av Skogskollot? 2) Vad har varit roligast? 3) Vad kan göras bättre till nästa gång? 4) Hur skulle du berätta om Skogskollo för dina kompisar? 5) Fri fråga/påstående. Kan göras som ett klotterplank. Här fick varje grupp lämna in hur många svar de ville. Föräldraenkät Skogskollo Lämnades ut och samlades in vid fikat som avslutade kollot Hur har informationen och organisationen kring Skogskollot fungerat? Vad kan göras bättre till nästa gång? Är det något särskilt vi bör tänka på till nästa år? Övriga synpunkter Utvärdering av deltagarna på Skogskollot på Skedomsfäbodarna I Sollefteå gjordes utvärderingen lite annorlunda såtillvida att deltagarna endast satte tre kryss var fördelat över alla frågor. 1) Vad har du lärt dig av Skogskollot? Vad en lupp är, lunglav, om skogen/naturen, mäta träd, borra, skogsmaskin, simulator, hur det var på en fäbod, om vittror, att tälja, 2st. 2) Vad har varit roligast? Tälja, köra skogsmaskin och simulator, 13 st, sitta vid elden och fixa mat, efterätt, grilla, nya kompisar, 3 st, och att vara här. 3) Vad kan göras bättre till nästa gång? Längre sovmorgnar, 8st, längre lägertid, 5 st, bättre badplats, varmare i stugorna 7 st, ström och mobiltäckning, 12st, mer banan och choklad, 7st, mer skogsmaskin/längre tid på skolan, tävlingar/skattjakt och röja.

16 4) Hur skulle du berätta om Skogskollo för dina kompisar? Kul, roligt, väldigt mysigt. Snälla ledare. Sova i stugor, sovplatserna, kallt, vi har lärt oss nya saker om skogen. Göra massa roliga saker, lära sig mycket och vara mycket i naturen. Köra skogsmaskin och simulator. Skar mig. Båtrace och badade i kallt vatten. Utvärdering av deltagarna på Skogskollot i Burträsk 1) Vad har du lärt dig? Göra eget papper, 3 st, Köra truck, 3 st, Jag har lärt mig en massa nytt om skogen/naturen, 9 st, Hur man gör en skogsmaskin, 4st, Massor med nya lekar, 5st. Jag har lärt mig göra drömfångare, 6 st, vi har lärt oss vad man kan äta i skogen, 8 st, Lärt oss gör te, 4 st, vi har lärt oss kör skogsmaskin, 15 st. 2) Vad var roligast? Allt 11 st, bada 10 st, köra skogsmaskin 11 st, att få nya kompisar, 7 st, Studiebesöken, 2 st, Komatsu, 4 st, grilla, 3 st, att sova ute, 3 st, det roligaste var att vara här, 2 st. 3) Vad kan bli bättre nästa gång? Luftigare schema, mindre aktiviteter, 6 st, Äta godis, 7 st, mindre prat, mer praktiskt, 3st, 4-5 nätter istället för, 2 st, sova längre, 11st, längre läger, 5st, att lägret ska vara minst en vecka långt 4 st, att dom som börjar åttan får vara med, 4 st, sova ute mer, 3 st. 4) Vad ska du berätta för dina kompisar? Att vi fick köra skogsmaskin, 11 st, Vi fick vara med på tv, 8st, att de lär känna fantastiska människor och att de inte åkte när de hade chansen!,3st, Komatsu och Martinsson, 2 st, Att de har missat något jätte kul! 2 st, att det var jätte kul och att de också borde åka hit, 8 st, att det var kul, 1st, att vi fick sova ute, 4 st, att vi grillade, 3 st, att vi badade mycket, 1st.

17

Framtidens hållbara skogsbruk med fokus på vattenmiljöer och jämställdhet

Framtidens hållbara skogsbruk med fokus på vattenmiljöer och jämställdhet Framtidens hållbara skogsbruk med fokus på vattenmiljöer och jämställdhet Konferensen är ett led i projektet Friskare Skogsvattens arbete att genomföra kompetensutvecklingsinsatser tillsammans med skogsägare

Läs mer

Skogsriket. Pär Lärkeryd Ambassadör för Skogsriket

Skogsriket. Pär Lärkeryd Ambassadör för Skogsriket Skogsriket Pär Lärkeryd Ambassadör för Skogsriket Skogsriket med värden för världen Skogsriket är regeringens plattform som skogssektorn kan ta avstamp ifrån för att lyfta och skapa ökad lönsamhet för

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

STADSLEDNINGSKONTORET

STADSLEDNINGSKONTORET Sommarkollo 2012-Granliden Barnens ö SIDAN 1 Det fanns alltid någon ledare till hands som du kunde prata med om du behövde A. Aldrig 1 1,5 B. Sällan 0 0 C. Ibland 2 3 D. Oftast 17 25,4 E. Alltid 47 70,1

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Dyslexiförbundet FMLS Ungdomssektionen i Skåne Presentation av ungdomssektionen vid pennan Johan Viebke Ansvarig ledare: Johan Viebke Ledare: Mikael (Mige) Lundahl Ledare: Eva

Läs mer

Föräldrarnas syn på terapikoloniverksamheten 2009

Föräldrarnas syn på terapikoloniverksamheten 2009 Föräldrarnas syn på terapikoloniverksamheten 2009 En utvärdering genomförd under hösten 2009 För Terapikolonier AB Ulrika Sundqvist Sammanfattning föräldraenkäter Terapikolonier AB:s verksamhet utvärderas

Läs mer

Slutrapport projekt Företagsdrivna innovationer främjar export, FIFE.

Slutrapport projekt Företagsdrivna innovationer främjar export, FIFE. 2012-2015 Slutrapport projekt Företagsdrivna innovationer främjar export, FIFE. Luleå tekniska universitet Umeå universitet Sveriges lantbruksuniversitet Länsstyrelsen Västerbotten Vindelns kommun Bräcke

Läs mer

STADSLEDNINGSKONTORET

STADSLEDNINGSKONTORET Sommarkollo 2012-Botvidsgårdens prova på kollo SIDAN 1 Det fanns alltid någon ledare till hands som du kunde prata med om du behövde A. Aldrig 0 0 B. Sällan 0 0 C. Ibland 5 8,9 D. Oftast 22 39,3 E. Alltid

Läs mer

Rikslägerträff på äventyrsbanan i Ryssby söndagen den 17 maj kl. 16:00-20:00 Rikslägerträff och korvgrillning 26 maj kl.

Rikslägerträff på äventyrsbanan i Ryssby söndagen den 17 maj kl. 16:00-20:00 Rikslägerträff och korvgrillning 26 maj kl. På G i Kronoberg Riksläger i Stockholm 17-24 juli 2015 För alla som fyller 13 eller är äldre så finns möjligheten att följa med på årets riksläger där 4H:are från hela Sverige träffas och umgås. Lägret

Läs mer

Utvärdering Målsman 2011

Utvärdering Målsman 2011 Utvärdering Målsman 2011 Var informationen innan kollot tillräcklig? (76 svar) 80 60 40 20 0 Ja (100%, 76 st) Nej (0%, 0st) Om nej, vad tycker ni saknades? Informativ hemsida. Mycket bra info hemskickad.

Läs mer

SKOGSRIKET-regional färdplan för Västerbotten

SKOGSRIKET-regional färdplan för Västerbotten SKOGSRIKET, regional färdplan för Västerbotten Skogsriket från ord till handling Nationella visioner möter den regionala utvecklingskraften Lycksele, 31 oktober och 1 november 2012 1 Förord När jag fick

Läs mer

UU Företagskatalog 1

UU Företagskatalog 1 UU Företagskatalog 1 Innehållsförteckning DataTjej Konferens 2011 3 Föreningen DataTjej 7 Sponsorpaketen 8 Övrig Spons 10 Intresseanmälan 11 Förtydliganden 12 Projektgruppen 16 2 Konferensen 2011 För ungefär

Läs mer

Stockholm och Vässarö 31 juli-9 aug

Stockholm och Vässarö 31 juli-9 aug Stockholm och Vässarö 31 juli-9 aug 1 Resor Fredagen den 31 juli från Umeå flygplats kl 9:50 till Stockholm Arlanda ankomst kl 10:55 Hemresa söndagen den 9 aug från Arlanda kl 17.05 ankomst Umeå kl 18:05

Läs mer

Du är klok som en bok, Lina!

Du är klok som en bok, Lina! Du är klok som en bok, Lina! Den här boken handlar om hur det är när man har svårt att vara uppmärksam och har svårt att koncentrera sig. Man kan ha svårt med uppmärksamheten och koncentrationen, men på

Läs mer

Sportlovsläger på Lillsved 24-28 februari 2013

Sportlovsläger på Lillsved 24-28 februari 2013 Sportlovsläger på Lillsved 24-28 februari Välkommen på sportlovsläger där du som deltagare får chansen att pröva på lite olika sporter både i idrottshallen och ute i naturen på Lillsved. Hela Lillsved

Läs mer

Rapport Kompetenta familjer Feriepraktik sommaren 2013

Rapport Kompetenta familjer Feriepraktik sommaren 2013 Rapport Kompetenta familjer Feriepraktik sommaren 2013 Alamir Samir Elvira Fernandez Elin Lindberg Bakgrund Att forska är att skaffa sig djupare kunskaper om ett ämne, kan vara vad som helst. Föräldrastöd

Läs mer

CAMP VÅR APRIL

CAMP VÅR APRIL CAMP VÅR 2016 23 24 APRIL Välkommen till Camp Vår 2016, Region Mälardalens vårläger för de äldre frilufsargrupperna! Lägret arrangeras vid Domarudden, Åkersberga, helgen 23-24 april. Priset är 170 kr.

Läs mer

STADSLEDNINGSKONTORET

STADSLEDNINGSKONTORET Sommarkollo 2012-Granbo scen Barnens ö SIDAN 1 Det fanns alltid någon ledare till hands som du kunde prata med om du behövde A. Aldrig 0 0 B. Sällan 0 0 C. Ibland 1 2 D. Oftast 14 27,5 E. Alltid 36 70,6

Läs mer

Utvärdering 2014 målsman

Utvärdering 2014 målsman Utvärdering 2014 målsman 209 deltagare Kändes det tryggt att lämna era barn på lägret? (%) 100 80 60 40 20 0 100 0 Ja Nej Varför/varför inte? - Mycket väl anordnat och bra information. - Seriöst! Utförlig

Läs mer

Utvärdering 2012 - deltagare

Utvärdering 2012 - deltagare Utvärdering 12 - deltagare 145 deltagare Tycker du att det har varit kul att vara på kollo? (%) 1 8 4 1 Ja Nej Varför eller varför inte? - Det har varit kul för det är fina lokaler och bra utrustning.

Läs mer

Workshop 28/ Framtidens hållbara skogsbruk. Olofsfors AB Länsstyrelsen Västerbotten

Workshop 28/ Framtidens hållbara skogsbruk. Olofsfors AB Länsstyrelsen Västerbotten Workshop 28/10 2011 Framtidens hållbara skogsbruk Olofsfors AB Länsstyrelsen Västerbotten Framtidens hållbara skogsbruk Schema Olofsfors AB och Länsstyrelsen i Västerbotten bjöd den 28/10 2011 in till

Läs mer

Avfärd: Klockan 8:00 från fritids (samling senast 7:45) Hemkomst: Ca klockan 16:00 (vi åker från Höör ca 15:00)

Avfärd: Klockan 8:00 från fritids (samling senast 7:45) Hemkomst: Ca klockan 16:00 (vi åker från Höör ca 15:00) Utflykt till Skånes Djurpark 28 juni Avfärd: Klockan 8:00 från fritids (samling senast 7:45) Hemkomst: Ca klockan 16:00 (vi åker från Höör ca 15:00) Ströva i djurparken (kolla matningen av vissa djur)

Läs mer

TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER

TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER En rapport om hur kvinnor kan uppmuntras och introduceras till tyngdlyftningssporten Till Svenska Tyngdlyftningsförbundet och Västerbottens Idrottsförbund Av Lucy Rist och Frida

Läs mer

UNGDOMSENKÄTER. Magelungen Kolloverksamheter BONDEGATAN 35 116 33 STOCKHOLM TELEFON 08-556 93 196 www.magelungen.com info@magelungen.

UNGDOMSENKÄTER. Magelungen Kolloverksamheter BONDEGATAN 35 116 33 STOCKHOLM TELEFON 08-556 93 196 www.magelungen.com info@magelungen. UNGDOMSENKÄTER Sammanställning av utvärderingsenkäter ifyllda av ungdomar som deltagit i någon av Terapikoloniers sommarverksamheter 2013. Enkäter skickas efter avslutad sommarperiod på Terapikolonier

Läs mer

Slutrapport projektet YouTube, Twitter och Google för seniorer

Slutrapport projektet YouTube, Twitter och Google för seniorer Föreningen Kulturstorm Rådhusesplanaden 10-12 903 28 Umeå Slutrapport projektet YouTube, Twitter och Google för seniorer 1. Projektbeskrivning Idén med projektet är att introducera internet på ett lekfullt

Läs mer

Kvalitetsanalys. Grankotten f-klass/fritidshem

Kvalitetsanalys. Grankotten f-klass/fritidshem Kvalitetsanalys Grankotten f-klass/fritidshem Innehållsförteckning et av årets verksamhet... 3 Normer och värden... 3 Verksamhetens resultat... 4 Inflytande/delaktighet... 5 Arbete i verksamheten... 7

Läs mer

Du är klok som en bok, Lina!

Du är klok som en bok, Lina! Du är klok som en bok, Lina! Den här boken handlar om hur det är när man har svårt att vara uppmärksam och har svårt att koncentrera sig. Man kan ha svårt med uppmärksamheten och koncentrationen, men på

Läs mer

Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB

Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB Den här boken handlar om hur det är när man har svårt att vara uppmärksam och har svårt att koncentrera sig. Man kan ha svårt med uppmärksamheten och koncentrationen,

Läs mer

Söra kollogårds inre och yttre miljö

Söra kollogårds inre och yttre miljö SÖRA ÄVENTYRSKOLLO Söra kollogård är belägen i Södermanland, en bit norr om Nyköping i en lugn och avskild miljö omgiven av skog och stora ängar med utsikt över Hovrasjön. Kollogården ligger ca tio mil

Läs mer

FÖRÄLDRAENKÄTER. Magelungen Kolloverksamheter BONDEGATAN 35 116 33 STOCKHOLM TELEFON 08-556 93 196 www.magelungen.com info@magelungen.

FÖRÄLDRAENKÄTER. Magelungen Kolloverksamheter BONDEGATAN 35 116 33 STOCKHOLM TELEFON 08-556 93 196 www.magelungen.com info@magelungen. FÖRÄLDRAENKÄTER Sammanställning av utvärderingsenkäter ifyllda av föräldrar som haft barn på Terapikoloniers sommarverksamheter, eller som själva deltagit tillsammans med sina barn på någon Terapikoloniers

Läs mer

Kollo för barn och ungdomar. Sammanhang för goda erfarenheter och utveckling. En dag på kollo kan se ut ungefär så här: 8:30 Frukost och telefontid

Kollo för barn och ungdomar. Sammanhang för goda erfarenheter och utveckling. En dag på kollo kan se ut ungefär så här: 8:30 Frukost och telefontid Kollo för barn och ungdomar En dag på kollo kan se ut ungefär så här: 8:30 Frukost och telefontid 10:00 Samling 10:30 Aktivitet Sammanhang för goda erfarenheter och utveckling 12:30 Lunch 13:00 Lugn stund

Läs mer

CAMP VÅR APRIL

CAMP VÅR APRIL CAMP VÅR 2017 22 23 APRIL Välkommen till Camp Vår 2017, Region Mälardalens vårläger för de äldre frilufsargrupperna! Lägret arrangeras utanför Tungelsta, Haninge, helgen 22-23 april. Priset är 180 kr.

Läs mer

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04 Detta var bra 1 Precis allting! Det har verkligen varit två perfekta dagar 2 Bra övningar. Trevliga och berikande diskussioner. 4 Allting. Bra med möte ungdomar och vuxna. 5 Både föreläsningarna och de

Läs mer

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04 Uppdrag Vi har valt att för ett annat företags räkning undersöka hur möjligheterna ser ut för att starta upp, sprida och marknadsföra en virtuell sida som riktar sig till studenterna vid Linköpings universitet.

Läs mer

Nummer 5. Boxdags. Elden är lös. Vad gör förläggning? Vad är ditt galnaste lägerminne?

Nummer 5. Boxdags. Elden är lös. Vad gör förläggning? Vad är ditt galnaste lägerminne? Nummer 5 Boxdags Elden är lös Vad gör förläggning? Vad är ditt galnaste lägerminne? Boxdags! Påarps äventyrare har precis hämtat ut sin andra box för dagen. Nyss har dom gjort Paracordarmband, vilket alla

Läs mer

Rembo Skidor Presenterar

Rembo Skidor Presenterar Rembo Skidor Presenterar HUGO JACOBSSON Ålder: 16 år Skidgymnasiets ort: Mora kommun Gren: Längdskidor Vilket år går du på skidgymnasiet: Första året Program: Naturvetenskapliga programmet Hugos tips:

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT 1 INLEDNING 1.1 Allmänna uppgifter Datum: 9/7-2012 Projekttid: 18 juni 29 juni Stödmottagare (organisation): Josephine Svärd Journalnummer: Projektnamn: Konstutställning 1.2 Sammanfattning

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Absoluta tal Fridebo 0 0% Åkerbo 25 100% Ängabo 0 0% Obesvarad 0 0% Ack. svar 25 Vertikal procentberäkning Frågetyp: Endast ett svar Report filtered

Absoluta tal Fridebo 0 0% Åkerbo 25 100% Ängabo 0 0% Obesvarad 0 0% Ack. svar 25 Vertikal procentberäkning Frågetyp: Endast ett svar Report filtered Åkerbo Förskola 1 vilken förskola går ditt barn på? Fridebo 0 0 Åkerbo 25 100 Ängabo 0 0 Obesvarad 0 0 2 Vilken avdelning går ditt barn på? Månen 1 4 Regnbågen 0 0 Solen 0 0 Stjärnan 0 0 Flöjten 12 48

Läs mer

Praktisk information om Rädda Barnens Ungdomsförbunds FÖRBUNDSÅRSMÖTE 2013 & TIOÅRSJUBILEUM!

Praktisk information om Rädda Barnens Ungdomsförbunds FÖRBUNDSÅRSMÖTE 2013 & TIOÅRSJUBILEUM! Praktisk information om Rädda Barnens Ungdomsförbunds FÖRBUNDSÅRSMÖTE 2013 & TIOÅRSJUBILEUM! Datum: 13-15 september, 2013 Plats: Marieborgs folkhögskola, Marieborgsvägen 25 i Norrköping (karta: http://goo.gl/maps/umpuu)

Läs mer

Praktiska exempel på jämställdhetsinsatser i skogsrelaterade verksamheter. skogssektorn genom innovativ samverkan

Praktiska exempel på jämställdhetsinsatser i skogsrelaterade verksamheter. skogssektorn genom innovativ samverkan Praktiska exempel på jämställdhetsinsatser i skogsrelaterade verksamheter Samlingspunkt för inkluderande tillväxt i skogssektorn genom innovativ samverkan Förord Här samlas praktiska exempel på insatser

Läs mer

Kvalitetsanalys. Björnens förskola

Kvalitetsanalys. Björnens förskola Kvalitetsanalys Björnens förskola Innehållsförteckning et av årets verksamhet... 3 Normer och värden... 3 Verksamhetens resultat... 4 Inflytande/delaktighet... 7 Arbete i verksamheten... 7 Övriga mål enligt

Läs mer

Barmarksläger i Portugal februari 2010

Barmarksläger i Portugal februari 2010 Barmarksläger i Portugal februari 2010 Torsdagen den 11 februari åkte en tapper skara orienteringsbrudar (Karin, Eva E, Eva J, Frida och Johanna) mot Portugal för att slipa formen i en vecka. Fredagen

Läs mer

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans?

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Det finns många spännande aktiviteter som scouterna kan bjuda in sina kompisar till. Att följas till scoutmötet känns kul och tryggt. Att ha

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Innehåll: Vision. Riktlinjer. Mål. Organisation - Medlemmar - Ledningsgrupp - Ordförande - Verksamhetsledare - Kommungrupper. Ekonomi.

Innehåll: Vision. Riktlinjer. Mål. Organisation - Medlemmar - Ledningsgrupp - Ordförande - Verksamhetsledare - Kommungrupper. Ekonomi. Verksamhetsplan 2006-2009 Innehåll: Vision Riktlinjer Mål Organisation - Medlemmar - Ledningsgrupp - Ordförande - Verksamhetsledare - Kommungrupper Ekonomi Övrigt Vision med Mera Skog i Västerbotten Medlemsföretagen/organisationerna

Läs mer

Fritidsgårdsenkät Jönköping tonår 2013

Fritidsgårdsenkät Jönköping tonår 2013 Fritidsgårdsenkät Jönköping tonår 2013 2-årig cykel Undersökningen feb - mars 2013 Redovisa/dokumentera genomföra åtgärder nov dec 2014 Sammanställning av resultat april - maj 2013 Planera och förebereda,

Läs mer

KSS projekt Skåneresan

KSS projekt Skåneresan KSS projekt Skåneresan Antal anmälda klasser Helsingborg 20 1 149 elever Övriga Skåne 32-688 elever Avhopp Helsingborg - Övriga Skåne 5 klasser Nationella prov i årskurs 6 Tack Jan Björklund! Antal elever

Läs mer

LEGOFOXES 2008 DAGBOK. Sanna Josefsson, Evelina Haraldsson, Ellinor Persson, Erika Åmansson, Emelie Sundqvist Kroon, Maja Oskarsson

LEGOFOXES 2008 DAGBOK. Sanna Josefsson, Evelina Haraldsson, Ellinor Persson, Erika Åmansson, Emelie Sundqvist Kroon, Maja Oskarsson LEGOFOXES 2008 DAGBOK Sanna Josefsson, Evelina Haraldsson, Ellinor Persson, Erika Åmansson, Emelie Sundqvist Kroon, Maja Oskarsson FLL DAGBOK 2008 FLL i fjol Vi såg ett problem med energin i skidstugan.

Läs mer

Klamydiamåndagen i Västra Götaland 2010

Klamydiamåndagen i Västra Götaland 2010 Klamydiamåndagen i Västra Götaland 2010 Sammanställning av provtagningsblanketter och väntrumsenkäter Klara Abrahamsson Hivprevention i Västra Götaland Oktober 2010 Klamydiamåndagen i Västra Götaland 2010

Läs mer

Programmet kommer bli roligt och vi hoppas att solen lyser på oss och att det är varmare i vattnet.

Programmet kommer bli roligt och vi hoppas att solen lyser på oss och att det är varmare i vattnet. Lägerbrev 2 Hej Det kommer bli ett toppen läger med mycket scouter vi blir ca 80 st när vi är som flest. På Vässarö kommer det vara nästan 2 000 scouter totalt under delar av den tid vi är där. Programmet

Läs mer

Träna ordföljd Ett övningshäfte där du tränar rak ordföljd och omvänd ordföljd. Namn:

Träna ordföljd Ett övningshäfte där du tränar rak ordföljd och omvänd ordföljd. Namn: Träna ordföljd Ett övningshäfte där du tränar rak ordföljd och omvänd ordföljd. Namn: Träna rak ordföljd. Subjektet är först. Verbet är alltid på andra plats. Subjekt Verb Objekt Zlatan spelar fotboll.

Läs mer

Utvärdering av inspirationsdagar i Örnsköldsvik och Söråker Tillsammans kan vi bättre

Utvärdering av inspirationsdagar i Örnsköldsvik och Söråker Tillsammans kan vi bättre 2013-03-23 Utvärdering av inspirationsdagar i Örnsköldsvik och Söråker Tillsammans kan vi bättre Bakgrund Inom satsningen Bättre liv för sjuka äldre 2013 anordnade Demensnätverket i Västernorrland tillsammans

Läs mer

STADSLEDNINGSKONTORET

STADSLEDNINGSKONTORET Sommarkollo 2012-Djuprämmen water camp ungdom SIDAN 1 Det fanns alltid någon ledare till hands som du kunde prata med om du behövde A. Aldrig 1 1 B. Sällan 3 2,9 C. Ibland 4 3,8 D. Oftast 35 33,3 E. Alltid

Läs mer

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie 2013-01-29 Karlshamns Kommun Marianne Westerberg och Maria Hjelm Nilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 2 3. Projektets syfte... 2

Läs mer

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012 FEBRUARI 2012 JVM-Distans den 22 februari 2012 Då var första tävlingen avklarad för oss äldre igår, resultatet från min egen sida var inte alls suveränt, faktiskt inte ens i närheten.. Men med tanke på

Läs mer

FRUSTUNA. Utepedagogik Sverige AB Vulcanusgatan 15 113 21 Stockholm 08-652 52 92 www.utepedagogik.se info@utepedagogik.se

FRUSTUNA. Utepedagogik Sverige AB Vulcanusgatan 15 113 21 Stockholm 08-652 52 92 www.utepedagogik.se info@utepedagogik.se FRUSTUNA Frustuna är belägen strax utanför Gnesta i Södermanland med direkt anslutning till sjön Frösjön och är en perfekt anläggning för verksamhet med den idylliska känslan och närhet till vatten. Frustuna

Läs mer

Yttrande på underlagsrapporter från arbetet med att ta fram Sveriges första nationella skogsprogram

Yttrande på underlagsrapporter från arbetet med att ta fram Sveriges första nationella skogsprogram 2016-11-11 1(6) Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande på underlagsrapporter från arbetet med att ta fram Sveriges första nationella skogsprogram Bakgrund Regeringen arbetar i bred dialog med organisationer

Läs mer

Om oss. * Projektet påbörjades hösten 2002. *!7 jan. 2004 Föreningen bildades formellt. * 1 febr. 2005 Föreningen startklar

Om oss. * Projektet påbörjades hösten 2002. *!7 jan. 2004 Föreningen bildades formellt. * 1 febr. 2005 Föreningen startklar Om oss * Över 780 företagare i Norr- och Västerbotten har bildat en ek. förening vars uppgift är att ställa kreditgarantier i form av borgen till föreningens medlemmar * Projektet påbörjades hösten 2002

Läs mer

Lägerutvärdering VETTRA 2016

Lägerutvärdering VETTRA 2016 Lägerutvärdering VETTRA 2016 26 juni-4 augusti 2016 Utvärdering 7-dagars läger (läger 1,3 och 4), Vettra 2016 Förmågor: (Före och efter lägret, skalan 1-5 där 1=lägst, 5=högst) Tänka positivt Före 3,40

Läs mer

Utvärdering deltagare

Utvärdering deltagare Utvärdering deltagare 37 svar, 325 deltagare Har det varit roligt på lägret? (%) 1 8 6 4 99 1 Ja Nej Varför, varför inte? - Det har varit lärorikt och kul att använda utrustningen och att skådespela. -

Läs mer

Kvalitetsanalys. Sörgårdens förskola

Kvalitetsanalys. Sörgårdens förskola Kvalitetsanalys Sörgårdens förskola Innehållsförteckning et av årets verksamhet... 3 Normer och värden... 3 Verksamhetens resultat... 4 Inflytande/delaktighet... 7 Arbete i verksamheten... 7 Övriga mål

Läs mer

Landsbygdsdepartementet (2011) Konkurrenskraft kräver jämställdhet

Landsbygdsdepartementet (2011) Konkurrenskraft kräver jämställdhet Andelen kvinnliga skogsägare i Sverige idag uppgår till 38%. Fortfarande är dock skogsnäringen av tradition en manlig domän som utgår från att det är mannens uppgift att äga och sköta skog (Regeringskansliet

Läs mer

Utvärdering 2013 deltagare Filmkollo Original

Utvärdering 2013 deltagare Filmkollo Original Utvärdering 2013 deltagare Filmkollo Original 128 deltagare Tycker du att det har varit kul att vara på kollo? (%) 100 80 60 40 20 0 98 2 0 Ja Nja Nej Varför eller varför inte? - Jag har träffat jättemycket

Läs mer

Stall Flitige Lise. Resan. Boende

Stall Flitige Lise. Resan. Boende Stall Flitige Lise Jag hade min praktik med Klara Winkler, vi åkte ner till Holland, till stall Flitige Lise. Stall Flitige Lise är ett försäljnings och tillridningsstall. De flesta av hästarna ägs av

Läs mer

Föräldrarnas syn på terapikoloniverksamheten 2008

Föräldrarnas syn på terapikoloniverksamheten 2008 Föräldrarnas syn på terapikoloniverksamheten 2008 En utvärdering genomförd under hösten 2008 För Terapikolonier AB Eva Huld Sammanfattning Terapikolonier AB:s verksamhet utvärderas kontinuerligt. Som en

Läs mer

Tänk på att alltid involvera programrådet i diskussioner som rör marknadsföring av er skogliga utbildning!

Tänk på att alltid involvera programrådet i diskussioner som rör marknadsföring av er skogliga utbildning! Marknadsföringsaktiviteter som SLA stödjer med marknadsföringsbidrag - Inspiration och förslag för dig som arbetar på skolan eller är ledamot i skolans skogliga programråd. Branschen och SLA ser naturbruksskolorna

Läs mer

FÖRÄLDRAENKÄTER-BARN. Sammanfattning

FÖRÄLDRAENKÄTER-BARN. Sammanfattning FÖRÄLDRAENKÄTER-BARN Sammanställning av utvärderingsenkäter ifyllda av föräldrar/vårdnadshavare till barn som ensamma åkte ut på Terapikoloniers sommarverksamheter sommaren 2015. Utvärderingsenkäter skickas

Läs mer

Det vinnande Skånelaget Kävlinge HK F99. Utvärdering av Klimatmatchen 2013 i Skåne. November 2013, Jonas Hedlund, Hållbar Mobilitet Skåne

Det vinnande Skånelaget Kävlinge HK F99. Utvärdering av Klimatmatchen 2013 i Skåne. November 2013, Jonas Hedlund, Hållbar Mobilitet Skåne Det vinnande Skånelaget Kävlinge HK F99 Utvärdering av Klimatmatchen 203 i Skåne November 203, Jonas Hedlund, Hållbar Mobilitet Skåne Bakgrund Idrotten är Sveriges största folkrörelse och resorna till

Läs mer

FUB presenterar 2015 års sommarläger

FUB presenterar 2015 års sommarläger FUB presenterar 2015 års sommarläger På FUB:s lägergård i Stenestad vill vi ge deltagarna möjlighet att prova olika gemensamma aktiviteter och att tillsammans få minnesvärda upplevelser och erfarenheter.

Läs mer

Tillväxtföretag i Västernorrland

Tillväxtföretag i Västernorrland Tillväxtföretag i Västernorrland Tillväxtföretag i Västernorrland Syfte Projektets huvudsyfte är att skapa fler konkurrenskraftiga och växande företag, en växande lokal ekonomi och fler arbetstillfällen

Läs mer

Utvärdering 2014 deltagare Voice Camp

Utvärdering 2014 deltagare Voice Camp 214 Voice Camp Utvärdering 214 deltagare Voice Camp 55 deltagare Har det varit roligt på lägret? (%) 1 8 6 4 2 Ja Nej Varför eller varför inte? För att jag har fått uppleva min dröm Lägret har varit roligt,

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Östergötland 2012 Det här samarbetet handlar om att unga, som det pratas om och planeras för i kulturplanerna, själva ska få komma till tals. Att deras idéer

Läs mer

KTH. Företagskatalog Stockholm

KTH. Företagskatalog Stockholm 11111011100 KTH Företagskatalog Stockholm Innehållsförteckning Välkomna 3 Datatjej konferens 4 Sponsorpaketen 6 Sponsortabell 7 Förtydliganden 8 Övrig spons 10 Intresseanmälan 11 Projektgruppen 12 Välkomna

Läs mer

SOMMARLOVSENTREPRENÖR

SOMMARLOVSENTREPRENÖR SLUTRAPPORT SOMMARLOVSENTREPRENÖR Norsjö 2011 KONCEPTET SOMMARLOVSENTREPRENÖR Sommarlovsentreprenör är ett koncept som vänder sig till ungdomar i högstadie- och gymnasieåldern. Programmet syftar till att

Läs mer

Innehåll. Gemensam vision och verksamhetsidé inom Skogen i Skolan... 15 Bilaga 2:... 16 Fördelningsnyckel Mera Skog i Västerbotten...

Innehåll. Gemensam vision och verksamhetsidé inom Skogen i Skolan... 15 Bilaga 2:... 16 Fördelningsnyckel Mera Skog i Västerbotten... Verksamhetsplan 2013-2015 Innehåll Vision med Mera Skog i Västerbotten... 2 Riktlinjer för Mera Skog i Västerbotten... 3 Utvärdering av tidigare verksamhetsår... 4 Verksamhet 2012, summering av resultat...

Läs mer

Effektrapport. Rasmus Ornstein Fredlund

Effektrapport. Rasmus Ornstein Fredlund 2014 Effektrapport Rasmus Ornstein Fredlund Om Mattecentrum Mattecentrum grundades 2008 av Johan Wendt, som är utbildad civilingenjör på Lunds Tekniska Högskola. Genom en personligt upplevd händelse, då

Läs mer

Ansökan om deltagande på NYork Life kollo gör du till din LSShandläggare. VARMT VÄLKOMMEN!

Ansökan om deltagande på NYork Life kollo gör du till din LSShandläggare. VARMT VÄLKOMMEN! NYork Life Kollot där orken och glädjen är viktigast! På NYork Life vänder vi oss till dig som är ungdom och har en lindrig intellektuell funktionsnedsättning och som dessutom har en kraftig övervikt där

Läs mer

SLUTRAPPORT Delprojekt Ungdomsprojekt 2.0 Leader Ystad-Österlenregionen SJV 2011-4409

SLUTRAPPORT Delprojekt Ungdomsprojekt 2.0 Leader Ystad-Österlenregionen SJV 2011-4409 SLUTRAPPORT Delprojekt Ungdomsprojekt 2.0 Leader Ystad-Österlenregionen SJV 2011-4409 Leaderkontorets anteckningar Inkom: 2012-11-19 Diarienr: 314/12 Objektnr: 0044 Namn på projektet: Skånes Ponnyagility

Läs mer

Svenska Bågskytteförbundet Ett examensarbete i Högre Tränarutbildning. Fler ungdomar i föreningarna

Svenska Bågskytteförbundet Ett examensarbete i Högre Tränarutbildning. Fler ungdomar i föreningarna Svenska Bågskytteförbundet Ett examensarbete i Högre Tränarutbildning Fler ungdomar i föreningarna En undersökning om vad föreningarna gör för att rekrytera och behålla ungdomar. Rikard Dylander Motala

Läs mer

Min tid i Bryssel. Onsdag 12 nov 2008:

Min tid i Bryssel. Onsdag 12 nov 2008: Min tid i Bryssel Onsdag 12 nov 2008: Klockan ringde 03:15 och jag har aldrig varit så trött i hela mitt liv. Det var väldigt nära att jag direkt somnade om för just då kändes en hel natts sömn viktigare

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2011-01-24, kl. 18.30 Plats: IKDC Ordförande: Olle Eliasson, TM11 Sekreterare: Emelie Gustafsson, TM11 Övriga närvarande:

Läs mer

STADSLEDNINGSKONTORET

STADSLEDNINGSKONTORET Sommarkollo 2012-Anton Wassbergs danskollo Barnens ö SIDAN 1 Det fanns alltid någon ledare till hands som du kunde prata med om du behövde A. Aldrig 0 0 B. Sällan 0 0 C. Ibland 2 8,7 D. Oftast 8 34,8 E.

Läs mer

BRUKARENKÄT: TONÅRINGAR

BRUKARENKÄT: TONÅRINGAR BRUKARENKÄT: TONÅRINGAR Sammanställning av utvärderingsenkäter ifyllda av tonåringar som åkte ut på Terapikoloniers sommarverksamheter sommaren 2015. Utvärderingsenkäter skickas efter avslutad sommarperiod

Läs mer

Utvärdering 2015 deltagare Filmkollo

Utvärdering 2015 deltagare Filmkollo Utvärdering 2015 deltagare Filmkollo 284 deltagare Har det varit roligt på lägret? (%) 100 80 60 40 20 0 99 1 Ja Nej Varför eller varför inte? - Vi har gjort roliga och väldigt varierade saker! - För att

Läs mer

Att öka kunskapen om barnen i gruppverksamheter Första halvåret 2013

Att öka kunskapen om barnen i gruppverksamheter Första halvåret 2013 Arbetsrapport 2014:2 Att öka kunskapen om barnen i gruppverksamheter Första halvåret 2013 Annika Almqvist & Per Åsbrink Att öka kunskapen om barnen i gruppverksamheter Första halvåret 2013 Annika Almqvist

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2014/2015

Kvalitetsredovisning Läsåret 2014/2015 Kvalitetsredovisning Läsåret 2014/2015 Vilans öppna förskola 1. Presentation av förskolan och förutsättningarna för arbetet Vilans öppna förskola finns på andra våningen i Vilans gamla skola. Vi delar

Läs mer

2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete

2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete 2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete Tema Resa i Kina med Kultur, teknik och shopping 28 oktober - 4 november 2007 Inbjudan Tema Resa Kina Kultur, teknik och shopping Alla pratar om Kina

Läs mer

Nr 1 2012. Vi besöker ett djurhem PYSSEL! LÄSARFOTON

Nr 1 2012. Vi besöker ett djurhem PYSSEL! LÄSARFOTON REDE-klubben Nr 1 2012 Vi besöker ett djurhem PYEL! LÄARFOTON 1 Hej! å roligt att just du är medlem i REDEklubben! Det här är det första numret av vår fina medlemstidning och vi på Djurskyddet verige hoppas

Läs mer

kl 9.45 10.30 ENA och Entreprenörskap kl 10.30 11.15 Självklarheter kl 11.15 12.00 Vad kommer Boden skryta om i framtiden?

kl 9.45 10.30 ENA och Entreprenörskap kl 10.30 11.15 Självklarheter kl 11.15 12.00 Vad kommer Boden skryta om i framtiden? Dagens program kl 9 9.45 Arbetsmodell Unga Spekulerar kl 9.45 10.30 ENA och Entreprenörskap kl 10.30 11.15 Självklarheter kl 11.15 12.00 Vad kommer Boden skryta om i framtiden? Malin Winsa, Näringslivskontoret

Läs mer

Du borde bli ombud! Riksmöte 2009. 20-22 november - Stockholm. Fyra bra anledningar: - Du får lära känna massor av intressanta

Du borde bli ombud! Riksmöte 2009. 20-22 november - Stockholm. Fyra bra anledningar: - Du får lära känna massor av intressanta Riksmöte 2009 20-22 november - Stockholm Du borde bli ombud! Fyra bra anledningar: - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen som dig. - Du får tre dagars intensiv och

Läs mer

Produktkatalog. Luleå Studentkår Luleå tekniska universitet

Produktkatalog. Luleå Studentkår Luleå tekniska universitet Produktkatalog Luleå Studentkår Luleå tekniska universitet LULEÅ STUDENTKÅR 1 kår 6 sektioner Luleå Studentkår är en intresseorganisation som verkar för studenter på Luleå tekniska universitet. Vårt ansvarsområde

Läs mer

TITANIC. Vårterminen 2015. Stenänga Förskola. Krokodilgruppen. Marina Undenius och Carina Nilsson

TITANIC. Vårterminen 2015. Stenänga Förskola. Krokodilgruppen. Marina Undenius och Carina Nilsson TITANIC Vårterminen 2015 Stenänga Förskola Krokodilgruppen Marina Undenius och Carina Nilsson Under hösten 2014 fanns ett intresse för Titanic hos några barn i barngruppen. När vårterminen startade hade

Läs mer

Infobladet utkommer varje studievecka - läs det

Infobladet utkommer varje studievecka - läs det Infobladet utkommer varje studievecka - läs det 1 Ebersteinska gymnasiet Nr 6 On 26/9 Lå 12/13 Köer i matsalen För alla elevers trevnad: respektera era lunchtider så blir köerna i matsalen mindre. UTSKRIFT

Läs mer

Välkommen till YFUs värdfamiljrekrytering 2012

Välkommen till YFUs värdfamiljrekrytering 2012 Välkommen till YFUs värdfamiljrekrytering 2012 Sverige är ett populärt land! 2012 kommer YFU Sverige att ta emot totalt 76 utbytesstudenter varav 4 är sommarstudenter, 5 är halvårsstudenter och 67 är helårsstudenter.

Läs mer

NANNY KALIFORNIEN. Att jobba som Au pair. Unikt inslag om min egen upplevelse som nanny i the golden state

NANNY KALIFORNIEN. Att jobba som Au pair. Unikt inslag om min egen upplevelse som nanny i the golden state NANNY I KALIFORNIEN Unikt inslag om min egen upplevelse som nanny i the golden state Att jobba som Au pair Att fara till Kalifornien och jobba som en Au pair är en fantastisk möjlighet att utvecklas och

Läs mer

Feriepraktik 2014. Enkät Ungdomar, period 2 Falköpings kommun. Standardrapport

Feriepraktik 2014. Enkät Ungdomar, period 2 Falköpings kommun. Standardrapport Feriepraktik 2014 Enkät Ungdomar, period 2 Falköpings kommun Standardrapport Procent Antal Kille 43,3% 13 Tjej 56,7% 17 Procent Antal 1996 33,3% 10 1997 66,7% 20 Barn- och fritidsprogrammet 0% 0 Bygg-

Läs mer

Sammanställning av besöksenkät på familjecentralerna i Nyköping. Undersökningsperiod november 2012

Sammanställning av besöksenkät på familjecentralerna i Nyköping. Undersökningsperiod november 2012 Sammanställning av besöksenkät på familjecentralerna i Nyköping Undersökningsperiod november 2012 Sammanställning februari/mars 2013 Dnr 2/19 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte och mål... 3 Sammanfattning

Läs mer

BOTVIDSGÅRDENS KOLLOGÅRD

BOTVIDSGÅRDENS KOLLOGÅRD BOTVIDSGÅRDENS KOLLOGÅRD Bodvidsgården kollogård är en utmärkt plats att utveckla och aktivera barn i en miljö långt ifrån stadens stress. Här finns möjlighet till att få tid att umgås utomhus, prova på

Läs mer

Lägerutvärdering FLATÖN 14

Lägerutvärdering FLATÖN 14 Lägerutvärdering FLATÖN 14 Läger 1 (22-28/6) Utvärdering 2014 års VVDS läger 1; 22 juni-28 juni Förmågor före och efter lägret (Skalan är 1-5 där 1 är lägst och 5 högst) Före (37) Efter (32) Självkänsla

Läs mer