4/13. Kvalitetssnickerier INNEHÅLL. 36:e årgången Tidning för anställda i TAB-gruppen PERSONALINFORMATION

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "4/13. Kvalitetssnickerier INNEHÅLL. 36:e årgången Tidning för anställda i TAB-gruppen www.thages.se tab@thages.se PERSONALINFORMATION"

Transkript

1 4/13 36:e årgången Tidning för anställda i TAB-gruppen PI PERSONALINFORMATION INNEHÅLL Kretslopp och miljö 2 Ledaren: Arbetsmiljö 3 Att skapa goda miljöer 4 En annorlunda reseskildring från Sicilien 5 PERSONALINFO 6 Nya Jobb 6 Per-Erik Carleskär 50 år 7 Göran Oscarsson 50 år 7 Kai Wessberg 65 år 8 Pappa var raggare, mamma var mods 9 Hej 9 Tjenare! 10 Yrkesbevis 10 Stör du din omgivning 11 Rapport från MB-gruppen 12 Previa 15 Thage Anderssons Byggnads AB Mobilia Bostäder 18 Betongavdelningen, Mattias rapporterar 18 Alfa Laval 20 Arbetsledarmöte på kv Niagara 21 Kulturkvarteret i Kristianstad 21 Niagara - Malmö Högskola 22 Rapport från Betongavdelningen 24 Karstorpsskolan 26 Ombyggnad kv Fältmarskalken 3 27 Lägesrapport från HQ Lund 28 TAB Håltagning rapporterar 29 Interna Service rapporterar 30 V-Huset LTH i Lund 31 NEP rapporterar: VD Joakim har ordet 32 Kv Koggen 1 Västra Hamnen 33 Kv Getingen Veberöd 34 Slutrapport från kv Pastorn i Skurup 35 Lägesrapport från Sege Park 35 Kv Åkerblom 2 i Ystad 36 Spolhall P7 Revingehed 37 Plåtexpressen, Östra Vrams smide rapporterar: VD Henry har ordet 38 Plåtarbeten på kv Christina 6 i Ystad 39 Rapport från Östra Vrams Smide 40 Kv Triangeln i Malmö 42 Aug Lundberg rapporterar: Några ord från produktionschefen: 44 August Lundbergs Byggservice 45 En julhälsning från Snickeriet 46 Kranexpressen rapporterar: VD Per-Erik har ordet 48 Här och där med Kranexpressen 49 Tunggodsavdelningen 50 Kvalitetssnickerier På Snickeriet hos August Lundbergs har vi haft väldigt mycket att stå i under hela hösten. Det som i mycket hög grad har bidragit till detta är inredningen till den nya personalmatsalen på Tetra Pak. Arbetet med den har slukat nästan all vår tid ända sedan slutet av maj fram tills nu.

2 Thage Anderssons Byggnads AB Kretslopp och miljö Arbetsmiljö - något vi alla måste bli bättre på För några veckor sen var jag och besökte en väldigt komplicerad byggarbetsplats. Då menar jag inte bara det rent byggtekniska utan även logistik, pågående verksamhet, utrymningsvägar, personlig skyddsutrustning m.m. - d.v.s. säkerhetstänk överhuvudtaget. Vilken byggarbetsplats det är och var den ligger har mindre betydelse - för det ser likadant ut på de flesta arbetsplatserna av denna typ som jag besökt. Okunskap Varför blir det då så rörigt ute på dessa arbetsplatser? Jag tror att det är en kombination av beställarens begränsade kunskaper och ibland ovilja samt vår egen flathet och dåliga engagemang i arbetsmiljöfrågor som gör, att det blir så här. Jag vill framhålla speciellt två saker, som beställare kan bli bättre på och två saker, som vi själva kan bli bättre på. Om vi börjar med byggherrarna, så är dessa ganska ovetande om att arbetsmiljöansvaret i alla lägen ligger på dem. I alla AF-delar står det ofta att entreprenören ska överta arbetsmiljöansvaret enl. 3 7a (BAS P) och 7b (BAS U). Därmed tror byggherren att allt är klappat och klart. Och visst, till viss del är det så. Skapa förutsättningar Nu får byggaren/entreprenören fixa en bra arbetsmiljö - med all dokumentation som krävs. Det man ofta glömmer är, att man som byggherre måste skapa förutsättningar för att det ska bli en bra arbetsmiljö, särskilt vid renoveringar. Man måste kanske flytta eller stänga vissa verksamheter under en tid för att byggaren ostört och utan risk för att någon utomstående/ tredje man får för sig att ta en genväg genom byggarbetsplatsen - för att det är så långt att gå ut genom en utrymningsväg. Flytta verksamheter kostar, det vet vi. Men i allra värsta fall - vad kostar ett människoliv? Miljö/Materialinventering Vid ombyggnader och rivningar ska ägaren av fastigheten ta fram en mängdlista på vilka typer av material som finns i byggnaden och hur stor mängd av respektive. Särskilt viktigt är det att hitta de farliga materialen, så att en riktig sanering kan göras. Och framförallt att ingen utsätts för dessa skadliga ämnen. Erfarenheten säger, att det är ytterst sällan en miljö/materialinventering är framtagen. Anledningen till detta är nog okunskap helt enkelt. Vi byggare hjälper naturligtvis till i alla lägen för att det ska bli så smidigt som möjligt. Problemet är att det ändrar på förutsättningarna hela tiden. Vid nybyggnation är det väl bättre? Jo, till viss del är det det. Här kan det istället vara stora fönster, långa och tunga tegelbalkar, trånga arbetsplatser o.d. som är det som bidrar till en dålig arbetsmiljö. Men dessa problem är mera påverkbara. Entreprenörers ansvar Detta var en hel del om byggherrens/ fastighetsägarens åtaganden. Men vi ska naturligtvis inte glömma att även vi som entreprenörer vare sig det gäller bygg-, el-, vs-, vent-, mark-, styr- eller någon annan entreprenör - själva också har ett stort ansvar. Och det glömmer vi tyvärr ibland. Hur många arbetsplatser, som gör en korrekt riskanalys och arbetsberedning inför ett nytt arbetsmoment har jag ingen koll på. Hur många som dokumenterar det/skriver ner det på ett papper kan jag inte heller svara på. Om skyddsombudet är delaktigt när dessa dokument upprättas och sätter sin signatur på är också en obesvarad fråga. Det enda jag vet är, att om något oväntat och otrevligt händer, vill man gärna att riskanalys och arbetsberedning är gjord. Personlig skyddsutrustning I samtliga arbetsmiljöplaner jag har läst står det att man ska ha hjälm och skyddsskor på sig om inte BAS U medgivit (=skrivit/dokumenterat) något annat. En mycket enkel sak kan man tycka. Skyddsskor har alla på sig - men hjälm? Vad jag vet har aldrig någon BAS U sagt att hjälmen inte behövs på respektive arbetsplats när arbetet pågår för högtryck. Jag kan ju ha fel,.men då är det första gången. Artikeln fortsätter på sidan 14 Personal Information Redaktionskommitté: Lars-Eric Nyström Henrik Sylwan Ann-Christin Olsson Marianne Stedt Uno Stenfeldt Anders Nilsson Pia Roth Dennis Mårtensson Kontaktperson: Lars Larsson Ansvarig utgivare: Lars Larsson Utgivningsort Tollarp 2 PI nr

3 Thage Anderssons Byggnads AB Arbetsmiljö Arbetsmiljön har alltid varit viktig i vår koncern. När vi började med vårt kvalitetsarbete ISO 9001 år 1997 och miljöcertifierade oss enligt ISO år 2000, var vi mycket väl framme med vårt systematiska arbetsmiljöarbete. Ryktet om vårt arbete spred sig på marknaden och blev vida känt. Vi blev i februari 2002 inbjudna att berätta om vårt systematiska arbetsmiljöarbete vid ett stort arbetsmiljöseminarium i Stockholm, med deltagande av bl.a. dåvarande generaldirektören för arbetsmiljöverket Kenth Pettersson. Mona Sahlin, vid den tiden arbetsmarknadsminister i Näringsdepartementet, var en annan av föredragshållarna liksom överåklagare Sven-Erik Alhem. Vår dåvarande personalchef Lars Larsson gjorde det stora arbetet i vårt certifieringsarbete och såg till att särskilt beakta arbetsmiljöfrågor i detta sammanhang. Så vi var tidigt på med allt som rörde arbetsmiljön. Utbildningar I år har vår nuvarande personalchef Lars-Erik Nyström kallat in alla medarbetare till utbildning i arbetsmiljö. Previa håller i utbildningen, och Lars- Erik går igenom våra rutiner. Det blir en nystart inom detta viktiga område där mycket behöver aktualiseras. Vi i ledningen behöver fokusera ännu mera på frågan och bli mera stringenta. I arbetsmiljön ingår även ordning och reda med rena arbetsplatser. Vi har bildat ett avfallsforum där varje arbetsplats har en avfallsledare som ingår, och här utbyter man erfarenheter för att på så vis bli bättre. Vi mäter också sorterat och osorterat avfall på arbetsplatserna. Certifieringsarbete Henry Svensson, som är VD på plåtoch smidessidan, har inom dessa verksamheter påbörjat arbetet för certifiering inom arbetsmiljöområdet. Tidigare har vi på byggsidan alltid lett utvecklingen - nu leder plåt och smide. Och byggsidan ska ha samma målsättning. Vi har idag träffat kunder, som sätter arbetsmiljön högt på agendan. Det måste vi också göra i koncernen så kund kraven inte springer ifrån oss. Det viktigaste är ändå att värna om medarbetarna, så att ingen skadas. Det ska kännas tryggt och säkert att gå till våra arbetsplatser. Svag konjunktur Konjunkturen är fortsatt svag med mycket låg prisbild. Detta visar resultat och i orderingång, även hos de stora börsnoterade byggbolagen. I press, radio och TV förs en stor debatt om den låga produktionen av bostäder, främst hyresrätter. T.o.m Boverket har skrivit att något måste göras. Ett förslag är att avreglera hyressättningen. Nog hade det byggts fler hyresrätter om så hade skett. Hyresrätten är den högst beskattade boendeformen. Högst beskattad Akelius uttalade sig i DI den 15 november, att skatten på hyresrätter är 70 %. Hyresrätten som är till för de svagaste i samhället har högst beskattning. Det är inte rättvist. Detta är ett av argumenten som finns i debatten kring bostadsbyggandet. Något måste göras, kanske blir bostadsfrågan en av de viktigaste valfrågorna? Vi i byggbranschen önskar detta. I rätt riktning Vi har utvecklat vår koncern och arbetat med många frågor internt för att bli bättre och sänka våra kostnader. Det börjar nu så smått visa sig i månadsrapporterna som kommit fram efter den 1 september, då vårt nya bokslutsår in - leddes. Det känns mycket glädjande att vi går i rätt riktning trots fortsatt lågkonjunktur i byggbranschen. Detta ska vi ha med oss nu när vi ska gå hem och fira jul. Alla kan gå hem med tillförsikt och tillfredställelse. Vi kan njuta av julens frid och finna ro. Det ska jag göra med min familj och min släkt. Jag vill tacka alla medarbetare för ett mycket bra jobb under hösten. Tack alla kunder för bra samarbete och för Ert förtroende. God Jul och Gott Nytt År PI nr

4 Thage Anderssons Byggnads AB Att skapa goda miljöer Vid ett möte jag var på, utspann sig följande samtal med min bordsgranne. Vi kom till att börja tala om DNAkoden. I just denna kod lär finnas alla de grundförutsättningar vi har i våra liv. I DNA-koden finns allt. Hur långa vi kommer att bli, vilken hudfärg vi får, om vi har anlag för fetma eller om vi blir magra. Visst är det väl fantastiskt att det redan från allra första början, långt innan födelseögonblicket, är bestämt vilken hårfärg vi får, om det blir ljust eller mörkt, får vi allt vänta med att se. Här i detta ofattbara mysterium finns anlagen för om du blir ett mattesnille eller om musiken och främmande språk blir det dominerande i ditt liv. Eller är du född till en ny Ingemar Stenmark, Pernilla Wiberg eller kanske till och med en ny Zlatan? Allt finns här i skapelsens stora underverk, och det är i sig självt helt ofattbart. Ändå beror alla våra förutsättningar till sist på hur vi förvaltar dem, och vilken miljö vi lever i. Om detta var jag och min bordsdam helt överens. I sin yrkesutövning hade min bordsdam kommit i kontakt med en polis, som arbetade mycket med ungdomar. Denne hade förmågan att både förstå och korrigera när det var på väg utför för någon av dem. Förvisso var han omtyckt av ungdomarna, och han hade också ett gott anseende bland såväl försvarsadvokater som åklagare. Några år senare blir polisens dotter också polis. Allt eftersom åren gick, blev hon mer och mer lik sin pappa. Hon hade god hand med buset utan att för den sakens skull göra avkall på sitt uppdrag. Och åtskilliga gånger fick hon höra kommentarer om att hon och pappan var lika som bär. Det var bara en sak som de var olika i, och det var hudfärgen. Dottern var nämligen en mycket mörkhyad dam från en helt annan del av världen. Hon var adopterad och var i genetisk mening helt olik sin pappa, ändå var de så lika i sitt sätt att vara. Av den här absolut sanna berättelsen kan vi förstå hur viktigt det är vilken miljö vi skapar för våra barn, för oss själva, för vårt umgänge, våra arbetsplatser och inte minst i våra hem. Det finns åtminstone några viktiga frågor vi kan ställa oss i allt umgänge med våra medmänniskor. Lyfter vi och stöttar varandra på ett sätt att våra förmågor ges möjlighet att komma fram? Får vi den andre att växa som människa, eller förblir den andra en vissen blomma? Förtalar vi och pratar bakom ryggen på den andre eller vågar vi vara ärliga och rakryggade? Jag må ha en naiv och barnslig människosyn - det bjuder jag gärna på. Men jag bär på en absolut övertygelse, och det gör jag ända tills jag blir överbevisad: När vi får och när vi ger beröm, så växer vi som människor. Det blir på ett sätt en dubbelverkande effekt. Ger du beröm, då har du sett den andre. Du har kanske till och med sett bakom det där som andra inte ser. Du har vuxit och det har den andre också gjort. Jag pläderar ständigt att vi ska berömma varandra även för det där lilla vardagliga. Det är väl få saker som känns så gott som att få höra: Vad duktig du är! Det får oss att växa. Det får oss att våga plocka fram de där fantastiska förmågorna som ligger lagrade i - just det, DNA-koden. Beröm får oss att växa och bli till den människa vi var avsedda att bli. Motsatsen - klaga, kritisera oc fördöma får oss att krympa och torka ihop till. Ja vad tror Du? En julklapp vill jag ge till Er alla och det är en stor kartong med massor av beröm i! Jag önskar er alla en riktigt God och Välsignad Jul och ett Gott Nytt År! Kai 4 PI nr

5 Thage Anderssons Byggnads AB En annorlunda reseskildring från Sicilien Första gången jag och Monika besökte Sicilien var under Förstamajhelgen Mor Elin och svärmor Elsy följde med. Min svärfar, byggmästaren Kaj Ericsson, hade då nyss gått bort - den 9 april. Vi bodde i Naxos, men åkte varje kväll till Taormina, vår favoritstad, och åt middag. Mor och svärmor hade sagt, att de kunde passa barnen medan jag och Monika gick ut för att äta på kvällarna. Men de var med varenda kväll, och mor förundrade sig över vilka bra restauranger jag kunde hitta. Aha I Naxos fick jag också en teknisk aha-upplevelse. Jag hade av företaget fått min första GSM-telefon. Liten var den. När vi kom till hotellet gick jag ut på balkongen för att testa den. Jag ringde Anne Byrhult i företagets växel. Hon visste att jag var på semester. När hon hörde att det var jag, blev hon konfunderad och frågade, Var är du? Ljudet var perfekt och det lät som om hon var i rummet intill. Jag höll ut telefonen mot havet, hon sa, Vad är det som hörs? Det är vågorna, svarade jag. En sån liten telefon och allt fungerade perfekt. Vi hade en underbar resa med våra mödrar och barnen. Taormina satte sig i våra hjärtan. Nästa gång Nästa gång det blev dags för Sicilien var inte förrän Då blev det Palermo och Siracusa. Två vackra städer där Sirracusa sticker ut med sin historia från 700-talet f.kr och grekernas fantastiska byggnationer. Nu började vi bli riktigt förälskade i ön. Här finns allt. Spännande historia, underbar mat och dryck samt värme med varma bad. Man blir som turister också trevligt bemötta överallt. Ett år senare 2012 var det dags igen, och nu bar det åter av till Taormina, där vi en gång var med våra mödrar. Vi bodde vid havet i Mazaro nedanför Taormina som ligger på en klippa 300m över havet. Vi vandrar mycket, och Monika hade skaffat en vandringskarta. Nära vårt hotell skulle det finnas en vandringsväg upp i bergen mot Taormina. De är inte så bra på att skylta i Italien, och vandringsvägen var svår att hitta. Men vi såg två äldre damer med ryggsäckar försvinna in bland buskarna. Vi gick dit, och där var mycket riktigt en rostig skylt med anvisningen Taormina till fots (penodale). Vi var iklädda snabba vandringsskor och idrottskläder. Stigningen var rejäl, och det var mycket varmt. Stigen var inte underhållen utan liknade mer en klättringsled. Vi sa till var- Artikeln fortsätter på sidan 16 PI nr

6 PERSONALINFO Personalinformation TACK Hjärtligt tack för all Uppvaktning på min Födelsedag. Göran Oscarsson TACK Hjärtligt TACK till företaget och till konstklubben för all uppvaktning på min födelsedag. TACK också till alla f.d. arbetskamrater som hörde av sig ingen nämnd och ingen glömd! Nya Jobb sedan förra utgåvan av PI Viggo E Lunds Universitet, V-huset åt Akademiska Hus /TAB/ Ombyggnad av Kv Fältmarskalken 3, Kristianstad åt Contentus AB, Ystad /TAB/ Carl-Gustafs förskola, Nybyggnad av nio avdelningar åt Malmö Stadsfastigheter /NEP/ Betongplattor i Ravlunda/Revinge åt Fortifikationsverket /NEP/ (Överklagandetid) TACK Ett stort tack för uppvaktningen på min 50-årsdag. Per-Erik Carleskär Nyproduktion av bostäder i kv. Brandstationen i Lund åt LKF Lund /NEP/ (Överklagandetid) 6 PI nr

7 Personalinformation Per-Erik Carleskär 50 år Första gången vi träffades var i byggmästarföreningen för över 10 år sedan, då jag var ordförande i föreningen. Vi gjorde också en del utlandsresor tillsammans i detta sammanhang. För 3 år sedan behövde vi en ny VD på Kranexpressen. Lennart Wihlborg, vår dåvarande produktionschef på TAB, var då ordförande i Byggmästar föreningen. Och Henry Svensson träffade Du på Friskis & Svettis. Båda tipsade Dig om det lediga jobbet, eftersom Du vid denna tidpunkt var på väg från Cleanosol, eftersom man skulle flytta sitt huvudkontor till Göteborg. Jag fick också tipset och kontaktade Dig. Den 1 december 2010 började Du Din anställning på Kranexpressen, vilket var en stor lättnad för mig, som då var tf. VD där. I Kranexpressen har Du varit med om medgång, motgång och nu åter medgång - det är stora svängningar på marknaden. Du är ekonom, vilket under lättar i ekonomiska diskussioner. Du ledde en liknande organisation på Clenosol. Stora mobila enheter som är kapitalkrävande. Du kom snabbt in i jobbet, och dessutom är Du självständig, vilket var stor hjälp för mig.du är mycket omtyckt av alla våra medarbetare på Kranexpressen. Gunnar Larsson sade, att det var bra att jobba med Dig, och han tyckte det var synd, att han skulle gå i pension nu. Jag tycker också om Dig och jag tycker Du gör ett bra jobb. Du håller ordning och reda, Du avlastar depåcheferna, då de har mycket att stå i eller är semesterlediga. Framför oss har vi en del utmaningar tillsammans. Nu har det vänt och vi jobbar i medvind. Du fyller Klok, 50 år, och jag hoppas vi får kämpa tillsammans under många år framåt. Anders Göran Oscarsson 50 år Den 12 november fyllde Du 50 år, en aktningsvärd ålder. Ung men ändå med stor erfarenhet. Någon medarbetare sade, att det måste vara 40 år Du fyller! Du började på TAB den 13 mars 1989, så det börjar närma sig guldklocka. Per-Åke Strömbäck har byggt upp vår håltagningsavdelning, och Du har varit en nyckelspelare i hans framgång. Han har alltid framhävt Din duglighet, lojalitet och ditt engagemang. Du har varit en stor tillgång för honom och därmed även för hela koncernen. Idag är ni nio medarbetare på Artikeln fortsätter på sidan 8 PI nr

8 Personalinformation Forts från sid 7. Göran Oscarsson 50 år. Håltagnings avdelningen, och det finns möjligheter att växa. Pelle har använt Dig till mycket, och det var naturligt med Ditt ansvarstagande att hjälpa Pelle då hans hälsa sviktade. Detta har Du också gjort med bravur. Vi har många duktiga avdelningar i koncernen men kanske inga som får så mycket beröm, såväl internt och externt, som Håltagnings avdelningens killar. Ni håller tider, håller rent och snyggt samt ger bra service. I en helg för några veckor sedan ringde en medarbetare i ett annat bolag upp Dig för han behövde Din hjälp. Du sa då: Ska jag komma nu? Det var fredag kväll. Nej, det räcker med i morgon, lördag. Pelle följde med Dig på lördagsmorgonen och löste problemet. Vi försökte vid ett tillfälle sälja in fastighetsservice på en fastighetsmässa i Kristianstad. Areskougs Fastighetsförvaltning var där och jag pratade om att dom borde testa oss. Det gör vi redan svarade dom - håltagningsavdelningen. De är mycket bra och håller rent och snyggt. Jag hade ingen aning om detta, och det gladde mig att få höra.. Din inställning till jobbet och företaget är mycket viktig för mig. Med Ditt sätt säljer Du många uppdrag för företaget. Du är viktig för Pelle, för håltagningen och för mig. Fortsätt på detta sätt så kan vi utveckla avdelningen och företaget vidare. Ett STORT GRATTIS!! Anders Kai Wessberg 65 år STORT GRATTIS i efterskott säger vi till vår vän krönikör medarbetare medmänniska Kai Wessberg, som sedan förra utgåvan av PI hunnit jubilera. Sedan mer än sex år tillbaka har vi glädjen att i PI läsa Kais krönikor med tänkvärda betraktelser inbäddade i små vardagshändelser. Vi vill också även det något senkommet gratulera till det nya jobbet som kyrkoherde i de sammanslagna församligarna Degeberga och Everöd. I alla krönikor och berättelser ur vardagslivet som förmedlats av Kai i PI under årens lopp, har många av oss kunnat känna igen sig och kunnat känna samhörighet. Det har varit många kloka och lärorika tankar. Själv har jag anledning samt kan jag likaså även känna än större samhörighet med Kai. Vi är båda två frukter långt ut på var sin gren på ett släktträd, där våra anfäder var skogvaktaren Ola Jönsson ( ) och hans hustru Matilda Olivia Åberg ( ) i Degeberga. Olas och Olivias dotter Else Olsdotter ( ) var Kais fars farmor, och Olas och Matildas dotter Hanna ( ) var min fars mormor. Kai och jag är med andra ord bryllingar (fyrmänningar). Så än en gång STORT GRATTIS, BRYLLING!! Lars 8 PI nr

9 Personalinformation Pappa var raggare, mamma var mods - och jag blev resultatet För 38 år sedan föddes jag och chockade mina föräldrar totalt, då de var beredda på en son, som skulle heta Manfred. Pappa satt sedan en dag och bläddrade i en veckotidning och läste där att Agneta Fältskog hade en dotter som hette Linda Marie, så det fick även jag heta. 14 år senare började jag praoa i min första fotoaffär. Där jobbade jag sen under skolloven samt i fyra år efter avslutad skolgång. Första riktiga jobbet var på Bergströms Foto på Hansa Compagniet i Malmö, och där var jag i 14 år tills branschen dog. Då passade jag på att skaffa två barn och funderade på vad jag ville bli när jag blev stor. Här är jag nu på Plåtexpressen från litet till stort, från service till bygg, från flärdiga gallerian till skitiga verkstan. Jag är då 38 år med två barn som jag har tillsammans med min man sedan 12 år tillbaka. Vi bor i ett pyttelitet radhus i Oxie, men kommer från början från Malmö. Jag är väldig envis och brukar inte ge upp det jag påbörjat förutom mc-karriären, som slutade i en åker, samt boken Brott och Straff av Fjodor Dostojevskij. Den var alldeles för tråkig och deprimerande. För övrigt gillar jag 50-60tals musik, blues och rock, fotografering, keramik, matlagning, pyssel av alla slag, wordfeud - och hela familjen är loppisnördar. Linda Holmgren HEJ! Säger som Ulf Lundell - har just fyllt trettiotre, har fru å barn å jag påtar i min trädgård (När jag Kysser havet). Jag som säger det heter Johan Gebert och är ny produktionsledare på Plåt ex pressen i Malmö. Jag har tagit över rollen efter Mattias Gyllander, som valt att söka nya utmaningar i återförsäljarledet. Bakom mig har jag en karriär som spänner från himmel till jord, bokstavligen talat. Med allt från dödgrävare och bilmekaniker till telecom och försäljning. Och nu senast 3 år som plåtslagare på just Plåtexpressen, där jag nu lagt ned plåtbleck och verktygslåda för att ta upp bläckpennan ur kontorslådan istället. Jag hoppas att jag tack vare min breda bakgrund har mycket att tillföra för att få Plåtexpressen att framöver nå nya höjder ute på taken Jag kommer ursprungligen från Norrtälje/Stockholm, något som är oerhört uppskattat ute på verkstaden, och jag behandlas likt en popikon bland knegarna. Kärleken fick mig dock att lämna Stockholm för drygt 5 år sedan, och då menar jag inte kärleken till Malmö utan till den tjej som idag är min fru och som jag har en 9 månaders dotter tillsammans med. Mig når ni på 08- fel av mig! ska det vara. Johan PI nr

10 Personalinformation Tjenare! Roman Palm är mitt namn, och jag efterträder Lars Nilsson som avdelningschef på Östra Vrams Smides AB i Malmö. Jag är gift med Irene och bor på Limhamn. Vi har fyra vuxna barn och ett barnbarn samt två hundar. På min fritid fiskar jag och spelar även golf när tid ges. Är även intresserad av hockey och har varit lagledare i Limhamns Limeburners för TEAM 90 i 12 år. Mina söner lirade i TEAM 90. Lite kort om min bakgrund är, att jag började jobba på ASEA Service AB (numera ABB Service) i Malmö 1977 och var kvar där fram till Jag arbetade bl.a. som montör, arbetsledare och från 2000 till 2006 som marknadsansvarig och tillika kvalitéts-, miljö- och arbetsmiljöan- svarig för den södra regionen. År 2006 började jag på Ban verket Produktion, numera Infranord AB, som arbetsledare för svets och från 2008 till 2012 var jag platschef för verksamheten i Malmö. Som platschef var mitt ansvar att Infranord levererade samtliga åtaganden enligt ett Drift & Under hållskontrakt, som var tecknat med Trafikverket. Detta innebar drift och underhåll av all järnvägsanläggning i Malmö och Södra Skåne, dygnet runt året runt. Sedan ett halvår är jag ny medarbetare på Östra Vrams Smides AB. Det känns riktigt kul och inspirerande att ha kommit in i Thagekoncernen och inte minst att få vara med om att bygga framtiden. Hej o tack för ordet Roman Yrkesbevis Pontus Nilsson har fått sitt yrkesbevis och blivit fullbetald betongarbetare på NE Persson Byggnads AB Gratulerar gör Emilia Talevska. GRATTIS säger vi till Pontus. Anders N Yrkesbevis Ännu ett yrkesbevis att fira. Det är betongarbetaren Patrik Anders son hos NEP som för en tid sedan fick sitt yrkesbevis. GRATTIS säger vi till Patrik. Anders N 10 PI nr

11 Personalinformation Stör du din omgivning? Bullret är ett av flera miljöproblem för en byggplats och varierar under olika skeden i arbetet. Särskilt under pålnings- och grundläggningsarbeten kan bullret bli så starkt, att det blir påtagliga störningar för dem som bor nära byggplatsen. Naturvårdsverket har därför givit ut en vägledning som vänder sig till den som planerar och utför byggen samt till tillsynsmyndigheter. I vägledningen anger man riktvärden för buller från byggplatser. Naturvårdsverket ansvarar också för att vägleda tillsynsmyndigheterna om hur miljöbalken ska tillämpas. Planeringen viktig Bullret från en byggarbetsplats beror främst på vilka arbeten som ska utföras och vilka maskintyper som ska användas. Planeringen av arbetsplatsen är viktig, till exempel hur maskinerna ställs upp och skärmas av, hur transportvägar anläggs för bortforsling av schakt- och sprängmassor och för tillförsel av olika byggnadsmaterial. Riktvärden Naturvårdsverket har tagit fram allmänna råd om buller från byggplatser, NFS 2004:15. Nedan redovisas riktvärdena i ett kort sammandrag, men om du ska tillämpa dem är det viktigt att du utgår från det ursprungliga dokumentet. Tabellen nedan visar riktvärden för buller från byggplatser. Bullervärdena för ekvivalent ljudnivå (LAeq) är angivna som frifältsvärden under dag, kväll respektive natt. För permanentbostäder, fritidshus och vårdlokaler finns även ett värde för maximal ljudnivå (tidsvägning; Fast), LAFmax, nattetid under tiden Område Helgfri Lördag, Samtliga måndag- söndag och dagar fredag helgdag Dag Kväll Dag Kväll Natt LAeq LA/q Laeq Laeq LAeq LAFmax Bostäder för permanent boende och fritidshus Utomhus 60 dba 50 dba 50 dba 45 dba 45 dba 70 dba (vid fasad) Inomhus 45 dba 35 dba 35 dba 30 dba 30 dba 45 dba (bostadsrum) Vårdlokaler Utomhus 60 dba 50 dba 50 dba 45 dba 45 dba - (vid fasad) Inomhus 45 dba 35 dba 35 dba 30 dba 30 dba 45 dba Undervisningslokaler Utomhus (vid fasad) Inomhus Arbetslokaler för tyst verksamhet 1) Utomhus (vid fasad) Inomhus 60 dba dba dba dba--- 1) Med arbetslokaler menas lokaler för ej bullrande verksamhet med krav på stadigvarande koncentration eller behov att kunna föra samtal obesvärat, exempelvis kontor. Högre värden undantagsvis Riktvärdena är en utgångspunkt och vägledning för den bedömning som görs i varje enskilt fall. Särskilda skäl kan motivera avsteg från riktvärdena, såväl uppåt som nedåt. För byggverksamhet som pågår i högst två månader bör 5 dba högre värden kunna tillåtas. Det gäller korta bygguppdrag som borrning, spontning och pålning. Vid enstaka kortvariga händelser som pågår högst 5 minuter per timme bör upp till 10 dba högre nivåer kunna accepteras. Men detta bör inte gälla på kvällar eller nätter. Även om verksamheten både är begränsad i tiden och innehåller kortvariga störningar får bullernivån ändå inte höjas mer än sammanlagt högst 10 dba. Om det inte går att uppfylla riktvärdena för buller utomhus med tekniskt möjliga och/eller ekonomiska rimliga åtgärder bör målet vara att åtminstone uppfylla riktvärdena för buller inomhus. Bindande bestämmelser för byggverksamhet kan finnas i lokala föreskrifter i kommunen med längre gående krav på bullernivåer eller tid då arbetet får bedrivas. (På Naturvårdsverkets hemsida finns information om hur man beskriver en bullernivå Bullermått och bullermätning ). Artikeln fortsätter på sidan 14 PI nr

12 Personalinformation Rapport från MB-gruppen på TAB Träff med NEP:s MB-grupp 10/ Besök hos NEP:s MB-grupp i Sjöbo har ägt rum. Syftet med besöket var att ta reda på hur de arbetar i sin grupp. Det skiljer sig inte så mycket från vårt arbetssätt. De har skyddsträffar 2-3 ggr/år och lagbasträffar 4-5 ggr/år. NEP:s personalchef Anders Nilsson och MB-sammankallande Lars Byberg har regelbundna kontakter en gång per vecka. Vid byggstartmöte medverkar lagbas och tilltänkt skyddsombud alternativt huvud-skyddsombudet. Erfarenhetsträffarna efter avslutat projekt fungerar inte så bra. Huvudskyddsombudet tillsammans med arbetsgivarrepresentant gör årligen två oanmälda arbetsplatsbesök. Man har en endagsutbildning i Hjärt- och Lungräddning (HLR), liftutbildning samt utbildning i Heta Arbeten. Vid nyanställning träffas man på kontoret samt har en genomgång på den nyanställdes arbetsplats. En i MB-gruppen håller kontakt med lärlingar. Servicegruppen består i dagsläget av arton medarbetare, och man har varierande storlek på projekten/uppdragen allt ifrån 2 timmar till 2500 timmar, och man tar jobb även till privatpersoner. Varje medarbetare har klädkonto. Intresseanmälningar för utbildning till lagbas eller skyddsombud tas upp på varje UVA-möte och det skrivs en anmälan. Studieplanering TAB 30/ Lars-Eric Nyström, Dan Ohlsson och Göran Sundholm tillsammans med Marcus Ericsson från Byggnads, gick igenom studieplanen för bl.a. lagbasar och skyddsombud. Marcus presenterade ett delvis nytt studieprogram som Byggnads tagit fram. Förhandlingar förs med BI om detta program. Höstprogrammet för 2013 är oförändrat. Vid sommarens arbetsplatsbesök (av Göran S o underteckn.) har sju medarbetare anmält sitt intresse för lagbasutbildning och sex till skyddsombudsutbildning. Avstämning gjordes också av vårens utbildningar och ny plan upprättas inför hösten 2013 där avstämning sker i december. Lagbas- och skyddsombudsträff på Kunskapscenter i Tollarp 3/ av 22 inbjudna förtroendevalda kom till denna träff, där Lars-Eric Nyström informerade om sysselsättningsläget, som på sikt kan bli sämre, då det är mindre jobb att räkna på och med dålig prisbild. En medarbetare på Interna Service är uppsagd, men i övrigt är det inte aktuellt med några varsel. Däremot har NEP i Sjöbo tvingats säga upp arton medarbetare plus fem lärlingar på grund av arbetsbrist TAB har lämnat anbud på 1,3 miljarder kr. Erhållna projekt uppgår till c:a 190 miljoner kronor till dags datum. LRQA hade haft revision av kvalitets- och miljöledningssystemet, och vid denna hade det noterats en mindre avvikelse vad beträffar kemikaliehanteringen i ett projekt. Som ett led i att släcka avvikelsen kommer utbildning att anordnas. Hälsoundersökning på Previa är påbörjad under oktober. Nytt för i år är Funktionsprofil där sjukgymnast utför ett styrkerörlighetstest på samtliga medarbetare. Nytt är också att de som fyllt 50 år har möjlighet att få undersökning varje år. Som ett led i att hålla en hög nivå och ett högt medvetande bland medarbetarna kommer arbetsmiljöutbildningar, 1 dags för vissa medarbetar och 2 dagars för en del, genomföras under höst/vinter. Undertecknad redovisade vad som hänt sedan förra träffen i maj. Göran S och Dan O har genomfört arbetsplatsbesök dels för att kolla skyddet och dels för att värva nya intresserade till lagbas- och skyddsombudsutbildningen. Vidare är studieplanering genomförd. Andreas Sjögren redogjorde för en omorganisation i Byggnads med bl.a. många pensionsavgångar de närmsta åren. Den 11 december är det FFM-träff på Fackens Hus, då bl.a. Skatteverket kommer att informera om olika beskattningsformer. Lagbasträffar pågår i höst och avtalsmotioner välkomnas till kongressen i juni PI nr

13 Personalinformation Skyddsombuden hade synpunkter på: - bristfälliga ställningar - Vilken funktion har ställningen? Arbete på ställning får inte sättas igång förrän den är besiktigad och godkänd - att man i flera fall inte fick vara med vid planeringsstarten av ett projekt för att kunna påverka - på vissa byggen är det för få skyddsronder och för få veckomöten - huvudskyddsombudet bör göra tätare besök på arbetsplatserna. Lagbasarna diskuterade sysselsättningsläget, löneförhandlingar, avstämningar och tvister. MB-möte TAB Tollarp Kunskapscenter i Tollarp 10/ Lars-Eric Nyström redogjorde för sysselsättningsläget som f.n. är rätt så bra men att en viss avmattning är att vänta. Vi har erhållit nya jobb för c:a 160 MSEK sedan det förra MB-mötet i juni. Uteliggande anbud ligger på c:a 602 MSEK. Antalet yrkesarbetare i TAB är f.n. sjuttiosex, varav tre är lärlingar. Turordningslistor och tillbudsrapportering genomgicks. Tillbudsrapporteringen visade, att vi i jämförelse med andra byggföretag ligger rätt bra till i statistiken, men ett visst mörkertal bör man nog räkna med, eftersom allt inte rapporteras. Undertecknad och Göran Sundholm (H.s.o.) har efter semestern besökt olika arbetsplatser, dels för att kontrollera skyddet och dels för att få medarbetare intresserade för förtroendeuppdrag. Tretton medarbetare anmälde sitt intresse och kommer att kallas till antingen lagbasutbildning eller skyddsombudsutbildning. Allt enligt den utbildningsplan som revideras två gånger per år, senast den 30/9 och nästa äger rum i december. Centralt håller BI och Byggnads på att förhandla fram innehållet i ett delvis nytt studieprogram. Vi besökte Karstorpsskolan i Lomma den 6 september och fick information från arbetsmiljökonsult Gert Johansson angående Arbetsmiljöregler, en bok innehållande arbetsmiljöregler och där Afs:ar som berör branschen finns. Arbetsmiljöregler skall finnas tillgängliga ute på arbetsplatserna. In- och utlåning av personal kom upp till diskussion. Överenskommelse är gjord mellan MB-gruppen och arbetsgivaren om in- och utlåning inom koncernen. Vid utlåning upp till tio dagar behövs ingen förhandling, gäller det längre tid skall förhandling med MB-gruppen genomföras. Utlåningsperioder får inte överstiga åtta veckor. Överenskommelse om längre utlåning kan dock träffas med lokal facklig organisation. De som berörs av utlåning kan kontakta representant från MB-gruppen innan utlåningen äger rum. Överenskommelsen gäller fram till 31 december Avstämningar med Arbetslivsresurs har genomförts. Arbetslivsresurs har hand om TSL = omställningsstöd för de som varit uppsagda i företaget. Sammanlagt tjugosju medarbetare, varav fjorton blivit återanställda. Av de tretton som ej har återanställts har tio genomgått någon form av utbildning och övriga tre tackade nej Kommande möten: Studieplanering 9 december.på Haganderska Palatset. Lagbas- och skyddsombudsträff 17 december i Fulltofta. MB-träff TAB - NEP - August Lundbergs den 30 januari Vid pennan Dan Ohlsson TAB:s MB-grupp KenKen lösning från sid : 12x 15x x x 2 : 12x x 20x x 2 : PI nr

14 Personalinformation Forts från sid 11. Stör du din omgivning? Buller från trafik till och från byggplatsen bör bedömas efter riktvärdena för trafikbuller. Men trafik inom byggplatsen räknas som byggbuller. Viktigt informera kringboende Olika undersökningar har visat att information till de kringboende om den störande verksamheten gör att de tolererar störningarna bättre. Det gäller informationen om själva bygget samt när och hur länge olika arbeten ska pågå. Information till de kringboende bör alltid ske om arbetet väntas ge högre bullernivåer än vad som angetts i tabellen ovan. Lars L (Källa: Naturvårdsverket.m.m) Forts från sid 2. Kretslopp och miljö Gör en liten koll i detta nummer av PI och se hur många av våra medarbetare som har hjälm på sig på bilderna från arbetsplatserna. Titta också hur ställningar ser ut, om det finns en korrekt tillträdesled till ställningen, om det finns sparkbräda o.s.v.. Använder man fallskydd? Om alla vi i Thagekoncernen ska bli bättre, måste vi ta ett steg ut ur boxen och titta med mycket kritiska ögon på oss själva. Vi är bra på det mesta, men vi skall och kan bli mycket, mycket bättre. Med detta vill jag önska er alla en God Jul & Ett Gott Nytt År men framför allt ett säkert byggår 2014 för alla i byggbranschen. Sven N Sudoku lösning från sid PI nr

15 Personalinformation Nu är det tid att börja tänka på julen och börja njuta av allt gott som hör julen till. Hur är det då med julmaten? Visst finns det massor av gott och nyttigt att välja! Protein finns i animaliska produkter som kött, mjölk, fisk och ägg samt i vegetabiliska livsmedel som ärtor, bönor och spannmål. Vi behöver protein för exempelvis cellernas uppbyggnad, för att få bra immunförsvar. Och det ger även en bra mättnadskänsla. Kött innehåller ofta en del mindre nyttiga fetter, så att välja magrare varianter som kalkon och kyckling är bra. Tips: Komplettera julbordet med fisk, kyckling, kalkon, ärtor, bönor och linser. Vill man prova något nytt, är kalkonskinka eller hemmarullade kycklingköttbullar bra alternativ. Kolhydrater är en viktig energikälla och kommer främst från växtriket. Kolhydrater behövs bl.a. också för immunförsvaret och för att hålla oss pigga. Här finns det mycket gott att ta med på julbordet. Njut av frukt, grönsaker och bär, prova den supernyttiga grönkålen, broccoli eller något annat nytt. Tips: Skär upp och lägg på ett fat - gärna råa snyggt skivade så ser det mer tilltalande ut. När det gäller spannmålsprodukter, så välj alltid fullkorn som ger bättre mättnadskänsla och ger mindre känsla av uppblåst mage. Fett finns det ofta gott om på julbordet. Vi behöver äta fett, som också är en viktig energikälla. Så passa på att välja de bättre alternativen på julbordet. Tips: Välj fet fisk som lax, sill, makrill som är bra för det goda kolesterolet. Ät nötter, mandel och avokado. Så rena produkter som möjligt är bra. Välj därför gärna bort de kladdiga såserna som den färdigköpta sillen kan ligga i. Välj gärna KRAV- märkta produkter. Mindre bra fett är det i feta charkuterier, kakor och godis. Komplettera julbordet med en stor färgglad sallad. Strimla t.ex. rödkål och lägg i apelsin-bitar, valnötter, pumpafrön, psylliumfröskal, äppelskivor, fikonbitar och ringla över en god olivolja. Svårt att motstå! När det gäller julgodis, så finns det bättre och sämre alternativ. Välj gärna frukt, nötter och mörkt choklad. Har ni fått för många chokladkartonger så går det alltid att ge bort till någon annan.. Övrigt beträffande julmaten är, att det ofta blir för mycket mat, som sedan får slängas. För att tänka på såväl plånbok, miljö som vikt är det bra att inte ta fram för mycket mat på en gång. Ta inte upp mer än nödvändigt, det ser ofta trevligare ut med mindre upplagt och det håller bättre, om det inte står framme länge samt åker ut och in från matbordet. Tänk på att hålla god handhygien. Och: Ät långsamt och tills du är lagom mätt!! Självklart har vissa produkter sin givna plats på julbordet. Ät det goda och komplettera med bra alternativ. Bäst är att inte slarva med frukost och lunch det leder ofta till större portioner på kvällen. Ha bra alternativ till lunch redo under juldagarna. Slutligen: I år är det många röda dagar, så passa på att varva släktbesöken med avkoppling samt med många sköna långpromenader. Det är oftast inte så att all övervikt läggs på under en julvecka, det är vanligare att det är under de övriga 51 veckorna på året Välj mer av: välj bort/mindre av: Frukost/lunch För stora portioner kvällstid Vatten Läsk Hemlagat godis med >70 % kakao, nötter Färdigköpt godis Grönsaker, kål, frukt, bär Gratänger, färdiga röror Lax, sill Prinskorv, färdiglagade köttbullar, charkuterier Kvalitet Kvantitet GOD JUL! Martina Persson Företagssköterska AB Previa PI nr

16 Personalinformation Forts från sid 5. En annorlunda reseskildring andra, att Snart är vi ifatt de äldre damerna. Men de försvann längre iväg. Efter c:a en timma nådde vi Taormina - genomsvettiga. Och där satt de båda damerna på en trottoarkant och drack vatten. Jag berättade för dem om våra tankar. De skrattade åt oss och sa att de var på tur. De bodde i Oslo och var vana att gå på tur. Vi frågade också vart de var på väg. De skulle till Castelmola ytterligare 300 m ovanför Taormina, alltså 600 m på en klippa ovanför havet. Ett mål som jag inte ens tänkt mig. När vi lämnat damerna sa jag till Monika: Kan de gamla damerna gå ända dit på en gång måste vi göra det i morgon. Sagt och gjort, nästa dag laddade vi med ännu mera vatten. Värmen gjorde att vi svettades mycket. Det var brant men utsikten var vidunderligt vacker. Alla tak, Medelhavet knallblått och Etna som pyste i bakgrunden. Efter två timmars idogt kämpande var vi uppe genomblöta av svett. En riktig utmaning. Vi gjorde det. Tänk att de äldre damerna klarade det. Efter att vi hämtat andan gick vi in i den lilla klippbyn Castelmola. Allt är mycket vackert här. Plötsligt får vi syn på en vit och svart katt som ser ut som om han äger byn. Monika SvD i postlådan. De har börjat med en söndagsbilaga som heter SvD Resor & Mat. På första sidan längst upp till höger står om dagens bilaga och texten lyder Mäktiga Sicilien. Jag läser det för Monika, och hon tycker inte det är bra att det skrivs så mycket reseskildringar om Sicilien. Det blir alltför populärt. Jag tar fram bilagan - och vem ligger där på hela första sidan. Jo, min vit/svarta katt från Castelmola. Elin, vår dotter, är hemma och säger att det inte kan vara samma katt. Hon hämtar min kamera och vi zoomar in huvudet. Visst är det samma katt, min katt. Det är helt otroligt. Målet blir nu att ta med tidningen upp till ägaren, berätta och överlämna tidningen. Åter i Taormina Första morgonen i Taormina blir det till att på med de snabba skorna och lätta vandringskläderna, för nu bär det iväg från havet och upp till Castelmola, 600 m över havet. När vi kommer upp är vi inte lika svettiga som året innan - men trötta. Vi dricker rejält på utsiktstorget innan vi går in i byn på huvudgatan. Vi har inte hunnit gå många meter, förrän vi ser min katt. På samma plats som SvD:s reportageteam hittade honom och i samma pose. och jag älskar katter, och denna ser så cool ut att jag fotograferar honom. Det är oktober 2012, ett härligt minne förevigat. Detta år Innevarande år, 2013, be stäm de vi oss för att åka tillbaka. Vi kunde inte motstå Taormina. Vi beställde en resa med rundtur i den Eoliska ögruppen först. Den mest kända ön i gruppen är Stromboli. Sedan avslutade vi i Taormina. Vi beställde resan i maj 2013 och skulle åka i slutet av september. Söndagen den 25 augusti hämtade jag 16 PI nr

17 Personalinformation Vi börjar prata med affärsinnehavaren och frågar honom vem som äger katten. En något rund dam ger sig tillkänna - det är hon till vänster på bilden. Hon pratar bara italienska, och fort går det då hon tittar i tidningen. Flera personer i närheten på huvudgatan ansluter sig och snart även en ung mamma med barnvagn. Det är damens dotter med barn. De förklarar att min katt har ingen ägare. Kvinnan i affären tar hand om honom och matar honom. De berättar att han (katten) har en bror. Plötsligt dyker även han upp, och är förvillande lik. Jag tycker att historien om katten är så fantastisk, att jag berättar den för honom och om den runda damen vi pratat med. Det är min svärmor sa han, och mamman och barnet är min fru och dotter. Han berättar att katterna var tre syskon. Min katt heter Toni, hans bror som vi nyss träffade Tano och deras syster, som gått bort, Lulu. Hon bodde i svärmoderns butik och han visar foton på henne för oss. Så vår historia fick en fortsättning och vi fick nya kompisar. Tänk vad roligt och härligt livet är. Så många skratt detta har gett oss och anledningar till att återvända till Taormina. Men det är ej min katt. En fantastisk historia är till ända tror vi. Damen får tidningen och tejpar genast upp den på dörren till sin butik. Vi intar en espresso och lite vatten. Nu är det dags att gå ner och hem. På en liten tvärgata upptäcker vi butiken, där vi tidigare köpt armband till våra döttrar. Vi går in, och Monika börjar titta på butikens lavasmycken (Bild 7) som butiksinnehavaren designar och tillverkar själv. PS. Vi ska skicka historien till SvD Och så var det utsikten. Se första bilden. Anders PI nr

18 Thage Anderssons Byggnads AB Mobilia Bostäder Vi har nu lämnat över det första höghuset i förvaltarens händer och jobbar på för fullt i nästa byggnad. I skrivande stund lägger vi den sista handen vid dubblingen av väggar inne i lägenheterna, och köksmontage, målningsarbeten, kakelsättning och parkettläggning är igång på de olika våningsplanen. Ute i hisshallarna är snart alla undertaken nedpendlade, och schakten uppreglade. Inom kort börjar vi montera dörrar och inredning i lägenheterna med start från högsta våningen. Snart ser det riktigt beboligt ut! Vi tackar alla involverade för det här året och tar oss an 2014 i samma anda! Härmed önskas en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År! Johan S Jörgen och ett av 43 kök, som ska monteras i höghus nr 2. Södra och västra fasaderna. Betongavdelningen - Mattias rapporterar - Valvformning med Fredde och Lars Så var det dags igen...julen (.och vintern) närmar sig med stormsteg, och man förundras hur fort året har gått. Här i Knästorp, ett stenkast från E22:an, har vi bråda dagar att slutföra grundläggningen för en siloanläggning åt Svenska Foder som vi påbörjade strax före byggsemestern. Vi hade, som tidigare rapporterats, ett uppehåll på nästan två månader, när lantbrukarna skördade sin säd och hela asfaltplanen fylldes med diverse spannmål. Men sedan en tid är vi åter i full gång. 18 PI nr

19 Thage Anderssons Byggnads AB Tjock platta I denna etapp har vi gjutit c:a 40 m kulvert och håller i skrivande stund på med att forma siloplattan som är ca 40 x 15 meter och 800 mm tjock. Plattan innehåller även 36 platsgjutna luftkanaler och c:a 40 ton armering (inklusive kulverten), så det är en del stänger att lägga i! Vår förhoppning är att den vita nederbörden och de många minusgraderna väntar tills efter julhelgen, då vi planerar att vara färdiga med det mesta av arbetet. Nedan kan ses ett litet bildkollage från detta arbete. Kulvertgolv färdigarmerat. Hela kulverten gjuten,fredde och David river form Snyggt gjutet kulvertgolv. Tetra Pak På Tetra Pak i Lund har vi gjutit ännu en omgång av carrierbanor (körvägar för automattruckar) mellan två byggnader. Detta arbete utfördes av Andreas, Samuel, David och Jari. God Jul och Gott Nytt År önskar Silobyggarna Matthias Fredde undrar om det är hästkött i korven Gjutning luftkanaler görs av David och Jari Gjutning carrierbana. PI nr

20 Thage Anderssons Byggnads AB Alfa Laval En liten bildrapport från ett pågående jobb åt Alfa Laval i Lund, där TAB:s Betongavdelning utför en del arbeten. Uppdraget omfattar tillbyggnad av kök och restaurang. Vi är nu klara med betongstommen och påbörjar i dagarna arbetena med bl.a. sopförråd, fasadskivor och spaljéer. Till våren blir det fasadputsning och massagolv som står på programmet. God Jul och Gott Nytt År Magnus A Armeringen på utrymningstunneln Gjutning av bjälklag. Göran kontrollerar formen. Patrick övervakar när Per och Sven formar utrymningstunneln. Sven och Molle gjuter vägg. 20 PI nr

3/13. Bäste dräng reder sig själv INNEHÅLL. 36:e årgången Tidning för anställda i TAB-gruppen www.thages.se tab@thages.se PERSONALINFORMATION

3/13. Bäste dräng reder sig själv INNEHÅLL. 36:e årgången Tidning för anställda i TAB-gruppen www.thages.se tab@thages.se PERSONALINFORMATION 3/13 36:e årgången Tidning för anställda i TAB-gruppen www.thages.se tab@thages.se PI PERSONALINFORMATION INNEHÅLL Kretslopp och miljö 2 Ledaren: Byggkonjunkturen fortsatt svag 3 La De leva 4 Arbetsmiljöutbildning

Läs mer

1/14. Inflyttat på Sege Park

1/14. Inflyttat på Sege Park 1/14 37:e årgången Tidning för anställda i TAB-gruppen www.thages.se tab@thages.se INNEHÅLL Kretslopp och miljö 2 Ledaren: Våren är här 3 Pensionärsföreningen TAB 3 Årsmöte i TAB:s konstklubb 4 Vinstförteckning

Läs mer

1/12. Arkivcentrum Syd i Lund

1/12. Arkivcentrum Syd i Lund 1/12 35:e årgången Tidning för anställda i TAB-gruppen www.thages.se tab@thages.se PI PERSONALINFORMATION INNEHÅLL Kretslopp och miljö: 2 Ledaren: Sorg i koncernen 3 Några Livsfunderingar 4 Till minne

Läs mer

Niagara Malmö Högskola

Niagara Malmö Högskola Niagara Malmö Högskola Efter c:a tre års byggande är vi nu inne på upploppet. El-, styr-, lås- och larminstallatörer jobbar frenetiskt med att få alla funktioner att klaffa, vilket emellanåt resulterar

Läs mer

1/13. Högevallsbadet invigt INNEHÅLL. 36:e årgången Tidning för anställda i TAB-gruppen www.thages.se tab@thages.se PERSONALINFORMATION

1/13. Högevallsbadet invigt INNEHÅLL. 36:e årgången Tidning för anställda i TAB-gruppen www.thages.se tab@thages.se PERSONALINFORMATION 1/13 36:e årgången Tidning för anställda i TAB-gruppen www.thages.se tab@thages.se PI PERSONALINFORMATION INNEHÅLL Kretslopp och miljö: 2 Ledaren: Fortfarande mörkt i byggbranschen 3 Att ta vara på ögonblicken

Läs mer

PERSONALINFORMATION. Historien om Mobilia 20 Här och där med Betongavdelningen 21 Karstorpsskolan 22

PERSONALINFORMATION. Historien om Mobilia 20 Här och där med Betongavdelningen 21 Karstorpsskolan 22 2/13 36:e årgången Tidning för anställda i TAB-gruppen www.thages.se tab@thages.se PI PERSONALINFORMATION Kretslopp och miljö 2 Ledaren: Nu är det sommar 3 Bara ett par vardagsfunderingar 4 Sven Färgare

Läs mer

Den här tidningen handlar om några av alla de unga människor som kämpar för att erövra en ny framtid i Sverige. De har tvingats lämna sina hem.

Den här tidningen handlar om några av alla de unga människor som kämpar för att erövra en ny framtid i Sverige. De har tvingats lämna sina hem. Den här tidningen handlar om några av alla de unga människor som kämpar för att erövra en ny framtid i Sverige. De har tvingats lämna sina hem. Många av dem har flytt fattigdom, förtryck, förföljelse och

Läs mer

Borlänges nya esplanad

Borlänges nya esplanad Gruppförsändelse (samhällsinformation) till samtliga postavlämningsställen Prisbelönat kundcenter Sidan 13 Information om byggande, boende och miljö i borlänge Nr 1 Mars 2006 Borlänges nya esplanad Sidan

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 HSB SKÅNE

ÅRSREDOVISNING 2011 HSB SKÅNE ÅRSREDOVISNING 2011 HSB SKÅNE INNEHÅLL VD ANN IREBO HAR ORDET _ BRA AFFÄRER OCH GLADA SKRATT; SÅ VAR VÅRT 2011 JANUARI _ THERESE GÖR SKILLNAD; PRECIS SOM HSB SKÅNE FEBRUARI _ HSB SKÅNES EXPERTER GER FÖRENINGEN

Läs mer

Med vackra växter i stället för alla vintriga Vikenvyer.

Med vackra växter i stället för alla vintriga Vikenvyer. Byaluren Ack, tänk om man kunde dragit upp det andra benet också. Med vackra växter i stället för alla vintriga Vikenvyer. SID. 4 Vikens Kultur- och Byaförening Medlemstidning Nr 32 2010 årgång 15 Ordföranden

Läs mer

sällskapsspel kvarter I VÅRA HYRESGÄSTMAGASIN FRÅN BOSTADS AB POSEIDON december 2012 Pynta med grönt KORSORD JULGODIS LJUSET FIRA TILLSAMMANS

sällskapsspel kvarter I VÅRA HYRESGÄSTMAGASIN FRÅN BOSTADS AB POSEIDON december 2012 Pynta med grönt KORSORD JULGODIS LJUSET FIRA TILLSAMMANS I VÅRA kvarter kryssa & vinn sällskapsspel HYRESGÄSTMAGASIN FRÅN BOSTADS AB POSEIDON december 2012 Pynta med grönt KORSORD JULGODIS LJUSET FIRA TILLSAMMANS Välkommen till Poseidon Huvudkontor Bostads AB

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer

Nyheter och information för VätterHems hyresgäster - Nr 3 2009. Västra kajen. Vi valde VätterHem och Österängen

Nyheter och information för VätterHems hyresgäster - Nr 3 2009. Västra kajen. Vi valde VätterHem och Österängen Vi i VätterHem Nyheter och information för VätterHems hyresgäster - Nr 3 2009 Västra kajen Nu är arkitekttävlingen avgjord - Tham & Videgård Hansson Arkitekter från Stockholm har gjort det vinnande förslaget

Läs mer

PACKAT JULNUMMER: TOMTENS KLAPPAR Därför ger jultomten en suspensoar till Byggnads ordförande Hans Tilly.

PACKAT JULNUMMER: TOMTENS KLAPPAR Därför ger jultomten en suspensoar till Byggnads ordförande Hans Tilly. NUMMER 15 / 11 DECEMBER 2008 / WWW.BYGGNADSARBETAREN.SE PACKAT JULNUMMER: TOMTENS KLAPPAR Därför ger jultomten en suspensoar till Byggnads ordförande Hans Tilly. Ojämn kamp för arbetsmiljön 33 år efter

Läs mer

MASTHUGGS. nytt 2-07. Bostadsrättsföreningen. Masthugget

MASTHUGGS. nytt 2-07. Bostadsrättsföreningen. Masthugget nytt Bostadsrättsföreningen MASTHUGGS 2-07 Masthugget Så blev Nya Masthugget grönt Två nya i styrelsen Tommie tar farväl efter 18 år 14 ställde ut Enkätresultaten delas ut Hemma hos familjen Pedersen Ledare

Läs mer

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal?

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal? Nr 3 oktober 2014 Grönt möter rött i djurvärlden Besök på Wayne s Coffee Får kunden ångra sig? När får jag säga upp min personal? FORTNOX SMÅFÖRETAGENS BÄSTA VÄN Inga startavgifter Inga installationer

Läs mer

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15 SÅ E-HANDLAR VI: EROTISKA PRODUKTER NätSmart NUMMER 1 JANUARI 2010 EN TIDNING FRÅN E-BUTIK.SE DENISE RUDBERG: Min utopi om ett välfyllt kylskåp EN DAG MED: FRÖKEN FRÄKEN VITAMINVARUHUSET.SE 44 000 ordrar

Läs mer

Fler tjejer på bygget

Fler tjejer på bygget PEABJOURNALEN TIDNING FÖR PEABS ANSTÄLLDA, KUNDER OCH AKTIEÄGARE NR 1 MARS 2006 Peab tar skid-vm i mål God planering och laganda bakom nytt finskt projekt Nordens bästa golfbanebyggare Diana Palm, ny arbetschef,

Läs mer

KOLL PÅ STUDENTSTÄDER UTLANDSSTUDIER JOBBEN FINNS - I NORGE FÖR VI HAR

KOLL PÅ STUDENTSTÄDER UTLANDSSTUDIER JOBBEN FINNS - I NORGE FÖR VI HAR Studenten Tidnigen för dig som tar studenten 2010. Producerad av medieprogrammet, Magnus Åbergsgymnasiet, Trollhättan KOLL PÅ STUDENTSTÄDER Vi jämför några populära ställen UTLANDSSTUDIER Så är det att

Läs mer

Pristagare 1 3. Verklig framtid eller drömscenario? Uppsatstävling transporter år 9

Pristagare 1 3. Verklig framtid eller drömscenario? Uppsatstävling transporter år 9 Pristagare 1 3 Verklig framtid eller drömscenario? Idag är alltid en bra dag för den påminner mig om igår och är en början på imorgon. Det är den bästa tidpunkten att få saker att hända, genom att börja

Läs mer

Så kom ääääääntligen sommaren

Så kom ääääääntligen sommaren #2-10 10år Riksbyggen nu i nya lokaler i Ystad Dags att renovera. Kolla BoKöpSkolans tips Kom-i-håg-lista för semesterfirare Varför ska man ha en hemförsäkring? FÖRST & FRÄMST Så kom ääääääntligen sommaren

Läs mer

Sjölins Smide Hudiksvall Tisdag 3 december 2013 0 öre

Sjölins Smide Hudiksvall Tisdag 3 december 2013 0 öre 130 smidigare år Sjölins Smide Hudiksvall Tisdag 3 december 2013 0 öre Sjölins smide AB Företaget är ett privatägt aktiebolag och har ca 70 anställda. Vi ligger i Sveriges hjärttrakt, lika nära till det

Läs mer

Eller har du en vän, klient, patient, anhörig, som skulle vilja komma på ett besök?

Eller har du en vän, klient, patient, anhörig, som skulle vilja komma på ett besök? Vill du bli medlem i Fontänhuset Eksjö? Eller har du en vän, klient, patient, anhörig, som skulle vilja komma på ett besök? Vad är ett Fontänhus? Det är ett klubbhus, som är till för att hjälpa människor

Läs mer

MB-ledamoten. en facklig förtroendeman

MB-ledamoten. en facklig förtroendeman MB-ledamoten en facklig förtroendeman Den här foldern ger en inblick i hur MB-verksamheten är tänkt att fungera i företagen och i Byggnads som organisation. Hur ser företagets orderingång ut framöver nyanställningar

Läs mer

MB-ledamoten. en facklig förtroendeman

MB-ledamoten. en facklig förtroendeman MB-ledamoten en facklig förtroendeman Den här skriften ger en inblick i hur MB-verksamheten är tänkt att fungera i företagen och i Byggnads som organisation. Hur ser företagets orderingång ut framöver

Läs mer

Familjehemmet. Barnets perspektiv är det viktigaste Varför brister det? Jag tycker du är bra. och fler intressanta artiklar

Familjehemmet. Barnets perspektiv är det viktigaste Varför brister det? Jag tycker du är bra. och fler intressanta artiklar Familjehemmet En tidning för och om familjevård Årgång 30 Nr 3 oktober 2012 Barnets perspektiv är det viktigaste Varför brister det? Jag tycker du är bra och fler intressanta artiklar Vill du göra något

Läs mer

nytt MASTHUGGS Ny ordförande i kulturföreningen Porträtt av de nya fastighetsskötarna När Nya Masthugget fick färg

nytt MASTHUGGS Ny ordförande i kulturföreningen Porträtt av de nya fastighetsskötarna När Nya Masthugget fick färg nytt Bostadsrättsföreningen MASTHUGGS 1-07 MASTHUGGET Ny ordförande i kulturföreningen Porträtt av de nya fastighetsskötarna När Nya Masthugget fick färg Spelberoendes förening kan ge stöd Pingis och vävning

Läs mer

VinnVinn. Användarhandbok. Entreprenörspåret Business Arena Imaging. Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg

VinnVinn. Användarhandbok. Entreprenörspåret Business Arena Imaging. Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg VinnVinn Användarhandbok Entreprenörspåret Business Arena Imaging Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg VINNVINN Handbok E-spåret 2 (41) Version 0.8 Förord Denna handbok är en fortsättning på den tidigare

Läs mer