4/13. Kvalitetssnickerier INNEHÅLL. 36:e årgången Tidning för anställda i TAB-gruppen PERSONALINFORMATION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "4/13. Kvalitetssnickerier INNEHÅLL. 36:e årgången Tidning för anställda i TAB-gruppen www.thages.se tab@thages.se PERSONALINFORMATION"

Transkript

1 4/13 36:e årgången Tidning för anställda i TAB-gruppen PI PERSONALINFORMATION INNEHÅLL Kretslopp och miljö 2 Ledaren: Arbetsmiljö 3 Att skapa goda miljöer 4 En annorlunda reseskildring från Sicilien 5 PERSONALINFO 6 Nya Jobb 6 Per-Erik Carleskär 50 år 7 Göran Oscarsson 50 år 7 Kai Wessberg 65 år 8 Pappa var raggare, mamma var mods 9 Hej 9 Tjenare! 10 Yrkesbevis 10 Stör du din omgivning 11 Rapport från MB-gruppen 12 Previa 15 Thage Anderssons Byggnads AB Mobilia Bostäder 18 Betongavdelningen, Mattias rapporterar 18 Alfa Laval 20 Arbetsledarmöte på kv Niagara 21 Kulturkvarteret i Kristianstad 21 Niagara - Malmö Högskola 22 Rapport från Betongavdelningen 24 Karstorpsskolan 26 Ombyggnad kv Fältmarskalken 3 27 Lägesrapport från HQ Lund 28 TAB Håltagning rapporterar 29 Interna Service rapporterar 30 V-Huset LTH i Lund 31 NEP rapporterar: VD Joakim har ordet 32 Kv Koggen 1 Västra Hamnen 33 Kv Getingen Veberöd 34 Slutrapport från kv Pastorn i Skurup 35 Lägesrapport från Sege Park 35 Kv Åkerblom 2 i Ystad 36 Spolhall P7 Revingehed 37 Plåtexpressen, Östra Vrams smide rapporterar: VD Henry har ordet 38 Plåtarbeten på kv Christina 6 i Ystad 39 Rapport från Östra Vrams Smide 40 Kv Triangeln i Malmö 42 Aug Lundberg rapporterar: Några ord från produktionschefen: 44 August Lundbergs Byggservice 45 En julhälsning från Snickeriet 46 Kranexpressen rapporterar: VD Per-Erik har ordet 48 Här och där med Kranexpressen 49 Tunggodsavdelningen 50 Kvalitetssnickerier På Snickeriet hos August Lundbergs har vi haft väldigt mycket att stå i under hela hösten. Det som i mycket hög grad har bidragit till detta är inredningen till den nya personalmatsalen på Tetra Pak. Arbetet med den har slukat nästan all vår tid ända sedan slutet av maj fram tills nu.

2 Thage Anderssons Byggnads AB Kretslopp och miljö Arbetsmiljö - något vi alla måste bli bättre på För några veckor sen var jag och besökte en väldigt komplicerad byggarbetsplats. Då menar jag inte bara det rent byggtekniska utan även logistik, pågående verksamhet, utrymningsvägar, personlig skyddsutrustning m.m. - d.v.s. säkerhetstänk överhuvudtaget. Vilken byggarbetsplats det är och var den ligger har mindre betydelse - för det ser likadant ut på de flesta arbetsplatserna av denna typ som jag besökt. Okunskap Varför blir det då så rörigt ute på dessa arbetsplatser? Jag tror att det är en kombination av beställarens begränsade kunskaper och ibland ovilja samt vår egen flathet och dåliga engagemang i arbetsmiljöfrågor som gör, att det blir så här. Jag vill framhålla speciellt två saker, som beställare kan bli bättre på och två saker, som vi själva kan bli bättre på. Om vi börjar med byggherrarna, så är dessa ganska ovetande om att arbetsmiljöansvaret i alla lägen ligger på dem. I alla AF-delar står det ofta att entreprenören ska överta arbetsmiljöansvaret enl. 3 7a (BAS P) och 7b (BAS U). Därmed tror byggherren att allt är klappat och klart. Och visst, till viss del är det så. Skapa förutsättningar Nu får byggaren/entreprenören fixa en bra arbetsmiljö - med all dokumentation som krävs. Det man ofta glömmer är, att man som byggherre måste skapa förutsättningar för att det ska bli en bra arbetsmiljö, särskilt vid renoveringar. Man måste kanske flytta eller stänga vissa verksamheter under en tid för att byggaren ostört och utan risk för att någon utomstående/ tredje man får för sig att ta en genväg genom byggarbetsplatsen - för att det är så långt att gå ut genom en utrymningsväg. Flytta verksamheter kostar, det vet vi. Men i allra värsta fall - vad kostar ett människoliv? Miljö/Materialinventering Vid ombyggnader och rivningar ska ägaren av fastigheten ta fram en mängdlista på vilka typer av material som finns i byggnaden och hur stor mängd av respektive. Särskilt viktigt är det att hitta de farliga materialen, så att en riktig sanering kan göras. Och framförallt att ingen utsätts för dessa skadliga ämnen. Erfarenheten säger, att det är ytterst sällan en miljö/materialinventering är framtagen. Anledningen till detta är nog okunskap helt enkelt. Vi byggare hjälper naturligtvis till i alla lägen för att det ska bli så smidigt som möjligt. Problemet är att det ändrar på förutsättningarna hela tiden. Vid nybyggnation är det väl bättre? Jo, till viss del är det det. Här kan det istället vara stora fönster, långa och tunga tegelbalkar, trånga arbetsplatser o.d. som är det som bidrar till en dålig arbetsmiljö. Men dessa problem är mera påverkbara. Entreprenörers ansvar Detta var en hel del om byggherrens/ fastighetsägarens åtaganden. Men vi ska naturligtvis inte glömma att även vi som entreprenörer vare sig det gäller bygg-, el-, vs-, vent-, mark-, styr- eller någon annan entreprenör - själva också har ett stort ansvar. Och det glömmer vi tyvärr ibland. Hur många arbetsplatser, som gör en korrekt riskanalys och arbetsberedning inför ett nytt arbetsmoment har jag ingen koll på. Hur många som dokumenterar det/skriver ner det på ett papper kan jag inte heller svara på. Om skyddsombudet är delaktigt när dessa dokument upprättas och sätter sin signatur på är också en obesvarad fråga. Det enda jag vet är, att om något oväntat och otrevligt händer, vill man gärna att riskanalys och arbetsberedning är gjord. Personlig skyddsutrustning I samtliga arbetsmiljöplaner jag har läst står det att man ska ha hjälm och skyddsskor på sig om inte BAS U medgivit (=skrivit/dokumenterat) något annat. En mycket enkel sak kan man tycka. Skyddsskor har alla på sig - men hjälm? Vad jag vet har aldrig någon BAS U sagt att hjälmen inte behövs på respektive arbetsplats när arbetet pågår för högtryck. Jag kan ju ha fel,.men då är det första gången. Artikeln fortsätter på sidan 14 Personal Information Redaktionskommitté: Lars-Eric Nyström Henrik Sylwan Ann-Christin Olsson Marianne Stedt Uno Stenfeldt Anders Nilsson Pia Roth Dennis Mårtensson Kontaktperson: Lars Larsson Ansvarig utgivare: Lars Larsson Utgivningsort Tollarp 2 PI nr

3 Thage Anderssons Byggnads AB Arbetsmiljö Arbetsmiljön har alltid varit viktig i vår koncern. När vi började med vårt kvalitetsarbete ISO 9001 år 1997 och miljöcertifierade oss enligt ISO år 2000, var vi mycket väl framme med vårt systematiska arbetsmiljöarbete. Ryktet om vårt arbete spred sig på marknaden och blev vida känt. Vi blev i februari 2002 inbjudna att berätta om vårt systematiska arbetsmiljöarbete vid ett stort arbetsmiljöseminarium i Stockholm, med deltagande av bl.a. dåvarande generaldirektören för arbetsmiljöverket Kenth Pettersson. Mona Sahlin, vid den tiden arbetsmarknadsminister i Näringsdepartementet, var en annan av föredragshållarna liksom överåklagare Sven-Erik Alhem. Vår dåvarande personalchef Lars Larsson gjorde det stora arbetet i vårt certifieringsarbete och såg till att särskilt beakta arbetsmiljöfrågor i detta sammanhang. Så vi var tidigt på med allt som rörde arbetsmiljön. Utbildningar I år har vår nuvarande personalchef Lars-Erik Nyström kallat in alla medarbetare till utbildning i arbetsmiljö. Previa håller i utbildningen, och Lars- Erik går igenom våra rutiner. Det blir en nystart inom detta viktiga område där mycket behöver aktualiseras. Vi i ledningen behöver fokusera ännu mera på frågan och bli mera stringenta. I arbetsmiljön ingår även ordning och reda med rena arbetsplatser. Vi har bildat ett avfallsforum där varje arbetsplats har en avfallsledare som ingår, och här utbyter man erfarenheter för att på så vis bli bättre. Vi mäter också sorterat och osorterat avfall på arbetsplatserna. Certifieringsarbete Henry Svensson, som är VD på plåtoch smidessidan, har inom dessa verksamheter påbörjat arbetet för certifiering inom arbetsmiljöområdet. Tidigare har vi på byggsidan alltid lett utvecklingen - nu leder plåt och smide. Och byggsidan ska ha samma målsättning. Vi har idag träffat kunder, som sätter arbetsmiljön högt på agendan. Det måste vi också göra i koncernen så kund kraven inte springer ifrån oss. Det viktigaste är ändå att värna om medarbetarna, så att ingen skadas. Det ska kännas tryggt och säkert att gå till våra arbetsplatser. Svag konjunktur Konjunkturen är fortsatt svag med mycket låg prisbild. Detta visar resultat och i orderingång, även hos de stora börsnoterade byggbolagen. I press, radio och TV förs en stor debatt om den låga produktionen av bostäder, främst hyresrätter. T.o.m Boverket har skrivit att något måste göras. Ett förslag är att avreglera hyressättningen. Nog hade det byggts fler hyresrätter om så hade skett. Hyresrätten är den högst beskattade boendeformen. Högst beskattad Akelius uttalade sig i DI den 15 november, att skatten på hyresrätter är 70 %. Hyresrätten som är till för de svagaste i samhället har högst beskattning. Det är inte rättvist. Detta är ett av argumenten som finns i debatten kring bostadsbyggandet. Något måste göras, kanske blir bostadsfrågan en av de viktigaste valfrågorna? Vi i byggbranschen önskar detta. I rätt riktning Vi har utvecklat vår koncern och arbetat med många frågor internt för att bli bättre och sänka våra kostnader. Det börjar nu så smått visa sig i månadsrapporterna som kommit fram efter den 1 september, då vårt nya bokslutsår in - leddes. Det känns mycket glädjande att vi går i rätt riktning trots fortsatt lågkonjunktur i byggbranschen. Detta ska vi ha med oss nu när vi ska gå hem och fira jul. Alla kan gå hem med tillförsikt och tillfredställelse. Vi kan njuta av julens frid och finna ro. Det ska jag göra med min familj och min släkt. Jag vill tacka alla medarbetare för ett mycket bra jobb under hösten. Tack alla kunder för bra samarbete och för Ert förtroende. God Jul och Gott Nytt År PI nr

4 Thage Anderssons Byggnads AB Att skapa goda miljöer Vid ett möte jag var på, utspann sig följande samtal med min bordsgranne. Vi kom till att börja tala om DNAkoden. I just denna kod lär finnas alla de grundförutsättningar vi har i våra liv. I DNA-koden finns allt. Hur långa vi kommer att bli, vilken hudfärg vi får, om vi har anlag för fetma eller om vi blir magra. Visst är det väl fantastiskt att det redan från allra första början, långt innan födelseögonblicket, är bestämt vilken hårfärg vi får, om det blir ljust eller mörkt, får vi allt vänta med att se. Här i detta ofattbara mysterium finns anlagen för om du blir ett mattesnille eller om musiken och främmande språk blir det dominerande i ditt liv. Eller är du född till en ny Ingemar Stenmark, Pernilla Wiberg eller kanske till och med en ny Zlatan? Allt finns här i skapelsens stora underverk, och det är i sig självt helt ofattbart. Ändå beror alla våra förutsättningar till sist på hur vi förvaltar dem, och vilken miljö vi lever i. Om detta var jag och min bordsdam helt överens. I sin yrkesutövning hade min bordsdam kommit i kontakt med en polis, som arbetade mycket med ungdomar. Denne hade förmågan att både förstå och korrigera när det var på väg utför för någon av dem. Förvisso var han omtyckt av ungdomarna, och han hade också ett gott anseende bland såväl försvarsadvokater som åklagare. Några år senare blir polisens dotter också polis. Allt eftersom åren gick, blev hon mer och mer lik sin pappa. Hon hade god hand med buset utan att för den sakens skull göra avkall på sitt uppdrag. Och åtskilliga gånger fick hon höra kommentarer om att hon och pappan var lika som bär. Det var bara en sak som de var olika i, och det var hudfärgen. Dottern var nämligen en mycket mörkhyad dam från en helt annan del av världen. Hon var adopterad och var i genetisk mening helt olik sin pappa, ändå var de så lika i sitt sätt att vara. Av den här absolut sanna berättelsen kan vi förstå hur viktigt det är vilken miljö vi skapar för våra barn, för oss själva, för vårt umgänge, våra arbetsplatser och inte minst i våra hem. Det finns åtminstone några viktiga frågor vi kan ställa oss i allt umgänge med våra medmänniskor. Lyfter vi och stöttar varandra på ett sätt att våra förmågor ges möjlighet att komma fram? Får vi den andre att växa som människa, eller förblir den andra en vissen blomma? Förtalar vi och pratar bakom ryggen på den andre eller vågar vi vara ärliga och rakryggade? Jag må ha en naiv och barnslig människosyn - det bjuder jag gärna på. Men jag bär på en absolut övertygelse, och det gör jag ända tills jag blir överbevisad: När vi får och när vi ger beröm, så växer vi som människor. Det blir på ett sätt en dubbelverkande effekt. Ger du beröm, då har du sett den andre. Du har kanske till och med sett bakom det där som andra inte ser. Du har vuxit och det har den andre också gjort. Jag pläderar ständigt att vi ska berömma varandra även för det där lilla vardagliga. Det är väl få saker som känns så gott som att få höra: Vad duktig du är! Det får oss att växa. Det får oss att våga plocka fram de där fantastiska förmågorna som ligger lagrade i - just det, DNA-koden. Beröm får oss att växa och bli till den människa vi var avsedda att bli. Motsatsen - klaga, kritisera oc fördöma får oss att krympa och torka ihop till. Ja vad tror Du? En julklapp vill jag ge till Er alla och det är en stor kartong med massor av beröm i! Jag önskar er alla en riktigt God och Välsignad Jul och ett Gott Nytt År! Kai 4 PI nr

5 Thage Anderssons Byggnads AB En annorlunda reseskildring från Sicilien Första gången jag och Monika besökte Sicilien var under Förstamajhelgen Mor Elin och svärmor Elsy följde med. Min svärfar, byggmästaren Kaj Ericsson, hade då nyss gått bort - den 9 april. Vi bodde i Naxos, men åkte varje kväll till Taormina, vår favoritstad, och åt middag. Mor och svärmor hade sagt, att de kunde passa barnen medan jag och Monika gick ut för att äta på kvällarna. Men de var med varenda kväll, och mor förundrade sig över vilka bra restauranger jag kunde hitta. Aha I Naxos fick jag också en teknisk aha-upplevelse. Jag hade av företaget fått min första GSM-telefon. Liten var den. När vi kom till hotellet gick jag ut på balkongen för att testa den. Jag ringde Anne Byrhult i företagets växel. Hon visste att jag var på semester. När hon hörde att det var jag, blev hon konfunderad och frågade, Var är du? Ljudet var perfekt och det lät som om hon var i rummet intill. Jag höll ut telefonen mot havet, hon sa, Vad är det som hörs? Det är vågorna, svarade jag. En sån liten telefon och allt fungerade perfekt. Vi hade en underbar resa med våra mödrar och barnen. Taormina satte sig i våra hjärtan. Nästa gång Nästa gång det blev dags för Sicilien var inte förrän Då blev det Palermo och Siracusa. Två vackra städer där Sirracusa sticker ut med sin historia från 700-talet f.kr och grekernas fantastiska byggnationer. Nu började vi bli riktigt förälskade i ön. Här finns allt. Spännande historia, underbar mat och dryck samt värme med varma bad. Man blir som turister också trevligt bemötta överallt. Ett år senare 2012 var det dags igen, och nu bar det åter av till Taormina, där vi en gång var med våra mödrar. Vi bodde vid havet i Mazaro nedanför Taormina som ligger på en klippa 300m över havet. Vi vandrar mycket, och Monika hade skaffat en vandringskarta. Nära vårt hotell skulle det finnas en vandringsväg upp i bergen mot Taormina. De är inte så bra på att skylta i Italien, och vandringsvägen var svår att hitta. Men vi såg två äldre damer med ryggsäckar försvinna in bland buskarna. Vi gick dit, och där var mycket riktigt en rostig skylt med anvisningen Taormina till fots (penodale). Vi var iklädda snabba vandringsskor och idrottskläder. Stigningen var rejäl, och det var mycket varmt. Stigen var inte underhållen utan liknade mer en klättringsled. Vi sa till var- Artikeln fortsätter på sidan 16 PI nr

6 PERSONALINFO Personalinformation TACK Hjärtligt tack för all Uppvaktning på min Födelsedag. Göran Oscarsson TACK Hjärtligt TACK till företaget och till konstklubben för all uppvaktning på min födelsedag. TACK också till alla f.d. arbetskamrater som hörde av sig ingen nämnd och ingen glömd! Nya Jobb sedan förra utgåvan av PI Viggo E Lunds Universitet, V-huset åt Akademiska Hus /TAB/ Ombyggnad av Kv Fältmarskalken 3, Kristianstad åt Contentus AB, Ystad /TAB/ Carl-Gustafs förskola, Nybyggnad av nio avdelningar åt Malmö Stadsfastigheter /NEP/ Betongplattor i Ravlunda/Revinge åt Fortifikationsverket /NEP/ (Överklagandetid) TACK Ett stort tack för uppvaktningen på min 50-årsdag. Per-Erik Carleskär Nyproduktion av bostäder i kv. Brandstationen i Lund åt LKF Lund /NEP/ (Överklagandetid) 6 PI nr

7 Personalinformation Per-Erik Carleskär 50 år Första gången vi träffades var i byggmästarföreningen för över 10 år sedan, då jag var ordförande i föreningen. Vi gjorde också en del utlandsresor tillsammans i detta sammanhang. För 3 år sedan behövde vi en ny VD på Kranexpressen. Lennart Wihlborg, vår dåvarande produktionschef på TAB, var då ordförande i Byggmästar föreningen. Och Henry Svensson träffade Du på Friskis & Svettis. Båda tipsade Dig om det lediga jobbet, eftersom Du vid denna tidpunkt var på väg från Cleanosol, eftersom man skulle flytta sitt huvudkontor till Göteborg. Jag fick också tipset och kontaktade Dig. Den 1 december 2010 började Du Din anställning på Kranexpressen, vilket var en stor lättnad för mig, som då var tf. VD där. I Kranexpressen har Du varit med om medgång, motgång och nu åter medgång - det är stora svängningar på marknaden. Du är ekonom, vilket under lättar i ekonomiska diskussioner. Du ledde en liknande organisation på Clenosol. Stora mobila enheter som är kapitalkrävande. Du kom snabbt in i jobbet, och dessutom är Du självständig, vilket var stor hjälp för mig.du är mycket omtyckt av alla våra medarbetare på Kranexpressen. Gunnar Larsson sade, att det var bra att jobba med Dig, och han tyckte det var synd, att han skulle gå i pension nu. Jag tycker också om Dig och jag tycker Du gör ett bra jobb. Du håller ordning och reda, Du avlastar depåcheferna, då de har mycket att stå i eller är semesterlediga. Framför oss har vi en del utmaningar tillsammans. Nu har det vänt och vi jobbar i medvind. Du fyller Klok, 50 år, och jag hoppas vi får kämpa tillsammans under många år framåt. Anders Göran Oscarsson 50 år Den 12 november fyllde Du 50 år, en aktningsvärd ålder. Ung men ändå med stor erfarenhet. Någon medarbetare sade, att det måste vara 40 år Du fyller! Du började på TAB den 13 mars 1989, så det börjar närma sig guldklocka. Per-Åke Strömbäck har byggt upp vår håltagningsavdelning, och Du har varit en nyckelspelare i hans framgång. Han har alltid framhävt Din duglighet, lojalitet och ditt engagemang. Du har varit en stor tillgång för honom och därmed även för hela koncernen. Idag är ni nio medarbetare på Artikeln fortsätter på sidan 8 PI nr

8 Personalinformation Forts från sid 7. Göran Oscarsson 50 år. Håltagnings avdelningen, och det finns möjligheter att växa. Pelle har använt Dig till mycket, och det var naturligt med Ditt ansvarstagande att hjälpa Pelle då hans hälsa sviktade. Detta har Du också gjort med bravur. Vi har många duktiga avdelningar i koncernen men kanske inga som får så mycket beröm, såväl internt och externt, som Håltagnings avdelningens killar. Ni håller tider, håller rent och snyggt samt ger bra service. I en helg för några veckor sedan ringde en medarbetare i ett annat bolag upp Dig för han behövde Din hjälp. Du sa då: Ska jag komma nu? Det var fredag kväll. Nej, det räcker med i morgon, lördag. Pelle följde med Dig på lördagsmorgonen och löste problemet. Vi försökte vid ett tillfälle sälja in fastighetsservice på en fastighetsmässa i Kristianstad. Areskougs Fastighetsförvaltning var där och jag pratade om att dom borde testa oss. Det gör vi redan svarade dom - håltagningsavdelningen. De är mycket bra och håller rent och snyggt. Jag hade ingen aning om detta, och det gladde mig att få höra.. Din inställning till jobbet och företaget är mycket viktig för mig. Med Ditt sätt säljer Du många uppdrag för företaget. Du är viktig för Pelle, för håltagningen och för mig. Fortsätt på detta sätt så kan vi utveckla avdelningen och företaget vidare. Ett STORT GRATTIS!! Anders Kai Wessberg 65 år STORT GRATTIS i efterskott säger vi till vår vän krönikör medarbetare medmänniska Kai Wessberg, som sedan förra utgåvan av PI hunnit jubilera. Sedan mer än sex år tillbaka har vi glädjen att i PI läsa Kais krönikor med tänkvärda betraktelser inbäddade i små vardagshändelser. Vi vill också även det något senkommet gratulera till det nya jobbet som kyrkoherde i de sammanslagna församligarna Degeberga och Everöd. I alla krönikor och berättelser ur vardagslivet som förmedlats av Kai i PI under årens lopp, har många av oss kunnat känna igen sig och kunnat känna samhörighet. Det har varit många kloka och lärorika tankar. Själv har jag anledning samt kan jag likaså även känna än större samhörighet med Kai. Vi är båda två frukter långt ut på var sin gren på ett släktträd, där våra anfäder var skogvaktaren Ola Jönsson ( ) och hans hustru Matilda Olivia Åberg ( ) i Degeberga. Olas och Olivias dotter Else Olsdotter ( ) var Kais fars farmor, och Olas och Matildas dotter Hanna ( ) var min fars mormor. Kai och jag är med andra ord bryllingar (fyrmänningar). Så än en gång STORT GRATTIS, BRYLLING!! Lars 8 PI nr

9 Personalinformation Pappa var raggare, mamma var mods - och jag blev resultatet För 38 år sedan föddes jag och chockade mina föräldrar totalt, då de var beredda på en son, som skulle heta Manfred. Pappa satt sedan en dag och bläddrade i en veckotidning och läste där att Agneta Fältskog hade en dotter som hette Linda Marie, så det fick även jag heta. 14 år senare började jag praoa i min första fotoaffär. Där jobbade jag sen under skolloven samt i fyra år efter avslutad skolgång. Första riktiga jobbet var på Bergströms Foto på Hansa Compagniet i Malmö, och där var jag i 14 år tills branschen dog. Då passade jag på att skaffa två barn och funderade på vad jag ville bli när jag blev stor. Här är jag nu på Plåtexpressen från litet till stort, från service till bygg, från flärdiga gallerian till skitiga verkstan. Jag är då 38 år med två barn som jag har tillsammans med min man sedan 12 år tillbaka. Vi bor i ett pyttelitet radhus i Oxie, men kommer från början från Malmö. Jag är väldig envis och brukar inte ge upp det jag påbörjat förutom mc-karriären, som slutade i en åker, samt boken Brott och Straff av Fjodor Dostojevskij. Den var alldeles för tråkig och deprimerande. För övrigt gillar jag 50-60tals musik, blues och rock, fotografering, keramik, matlagning, pyssel av alla slag, wordfeud - och hela familjen är loppisnördar. Linda Holmgren HEJ! Säger som Ulf Lundell - har just fyllt trettiotre, har fru å barn å jag påtar i min trädgård (När jag Kysser havet). Jag som säger det heter Johan Gebert och är ny produktionsledare på Plåt ex pressen i Malmö. Jag har tagit över rollen efter Mattias Gyllander, som valt att söka nya utmaningar i återförsäljarledet. Bakom mig har jag en karriär som spänner från himmel till jord, bokstavligen talat. Med allt från dödgrävare och bilmekaniker till telecom och försäljning. Och nu senast 3 år som plåtslagare på just Plåtexpressen, där jag nu lagt ned plåtbleck och verktygslåda för att ta upp bläckpennan ur kontorslådan istället. Jag hoppas att jag tack vare min breda bakgrund har mycket att tillföra för att få Plåtexpressen att framöver nå nya höjder ute på taken Jag kommer ursprungligen från Norrtälje/Stockholm, något som är oerhört uppskattat ute på verkstaden, och jag behandlas likt en popikon bland knegarna. Kärleken fick mig dock att lämna Stockholm för drygt 5 år sedan, och då menar jag inte kärleken till Malmö utan till den tjej som idag är min fru och som jag har en 9 månaders dotter tillsammans med. Mig når ni på 08- fel av mig! ska det vara. Johan PI nr

10 Personalinformation Tjenare! Roman Palm är mitt namn, och jag efterträder Lars Nilsson som avdelningschef på Östra Vrams Smides AB i Malmö. Jag är gift med Irene och bor på Limhamn. Vi har fyra vuxna barn och ett barnbarn samt två hundar. På min fritid fiskar jag och spelar även golf när tid ges. Är även intresserad av hockey och har varit lagledare i Limhamns Limeburners för TEAM 90 i 12 år. Mina söner lirade i TEAM 90. Lite kort om min bakgrund är, att jag började jobba på ASEA Service AB (numera ABB Service) i Malmö 1977 och var kvar där fram till Jag arbetade bl.a. som montör, arbetsledare och från 2000 till 2006 som marknadsansvarig och tillika kvalitéts-, miljö- och arbetsmiljöan- svarig för den södra regionen. År 2006 började jag på Ban verket Produktion, numera Infranord AB, som arbetsledare för svets och från 2008 till 2012 var jag platschef för verksamheten i Malmö. Som platschef var mitt ansvar att Infranord levererade samtliga åtaganden enligt ett Drift & Under hållskontrakt, som var tecknat med Trafikverket. Detta innebar drift och underhåll av all järnvägsanläggning i Malmö och Södra Skåne, dygnet runt året runt. Sedan ett halvår är jag ny medarbetare på Östra Vrams Smides AB. Det känns riktigt kul och inspirerande att ha kommit in i Thagekoncernen och inte minst att få vara med om att bygga framtiden. Hej o tack för ordet Roman Yrkesbevis Pontus Nilsson har fått sitt yrkesbevis och blivit fullbetald betongarbetare på NE Persson Byggnads AB Gratulerar gör Emilia Talevska. GRATTIS säger vi till Pontus. Anders N Yrkesbevis Ännu ett yrkesbevis att fira. Det är betongarbetaren Patrik Anders son hos NEP som för en tid sedan fick sitt yrkesbevis. GRATTIS säger vi till Patrik. Anders N 10 PI nr

11 Personalinformation Stör du din omgivning? Bullret är ett av flera miljöproblem för en byggplats och varierar under olika skeden i arbetet. Särskilt under pålnings- och grundläggningsarbeten kan bullret bli så starkt, att det blir påtagliga störningar för dem som bor nära byggplatsen. Naturvårdsverket har därför givit ut en vägledning som vänder sig till den som planerar och utför byggen samt till tillsynsmyndigheter. I vägledningen anger man riktvärden för buller från byggplatser. Naturvårdsverket ansvarar också för att vägleda tillsynsmyndigheterna om hur miljöbalken ska tillämpas. Planeringen viktig Bullret från en byggarbetsplats beror främst på vilka arbeten som ska utföras och vilka maskintyper som ska användas. Planeringen av arbetsplatsen är viktig, till exempel hur maskinerna ställs upp och skärmas av, hur transportvägar anläggs för bortforsling av schakt- och sprängmassor och för tillförsel av olika byggnadsmaterial. Riktvärden Naturvårdsverket har tagit fram allmänna råd om buller från byggplatser, NFS 2004:15. Nedan redovisas riktvärdena i ett kort sammandrag, men om du ska tillämpa dem är det viktigt att du utgår från det ursprungliga dokumentet. Tabellen nedan visar riktvärden för buller från byggplatser. Bullervärdena för ekvivalent ljudnivå (LAeq) är angivna som frifältsvärden under dag, kväll respektive natt. För permanentbostäder, fritidshus och vårdlokaler finns även ett värde för maximal ljudnivå (tidsvägning; Fast), LAFmax, nattetid under tiden Område Helgfri Lördag, Samtliga måndag- söndag och dagar fredag helgdag Dag Kväll Dag Kväll Natt LAeq LA/q Laeq Laeq LAeq LAFmax Bostäder för permanent boende och fritidshus Utomhus 60 dba 50 dba 50 dba 45 dba 45 dba 70 dba (vid fasad) Inomhus 45 dba 35 dba 35 dba 30 dba 30 dba 45 dba (bostadsrum) Vårdlokaler Utomhus 60 dba 50 dba 50 dba 45 dba 45 dba - (vid fasad) Inomhus 45 dba 35 dba 35 dba 30 dba 30 dba 45 dba Undervisningslokaler Utomhus (vid fasad) Inomhus Arbetslokaler för tyst verksamhet 1) Utomhus (vid fasad) Inomhus 60 dba dba dba dba--- 1) Med arbetslokaler menas lokaler för ej bullrande verksamhet med krav på stadigvarande koncentration eller behov att kunna föra samtal obesvärat, exempelvis kontor. Högre värden undantagsvis Riktvärdena är en utgångspunkt och vägledning för den bedömning som görs i varje enskilt fall. Särskilda skäl kan motivera avsteg från riktvärdena, såväl uppåt som nedåt. För byggverksamhet som pågår i högst två månader bör 5 dba högre värden kunna tillåtas. Det gäller korta bygguppdrag som borrning, spontning och pålning. Vid enstaka kortvariga händelser som pågår högst 5 minuter per timme bör upp till 10 dba högre nivåer kunna accepteras. Men detta bör inte gälla på kvällar eller nätter. Även om verksamheten både är begränsad i tiden och innehåller kortvariga störningar får bullernivån ändå inte höjas mer än sammanlagt högst 10 dba. Om det inte går att uppfylla riktvärdena för buller utomhus med tekniskt möjliga och/eller ekonomiska rimliga åtgärder bör målet vara att åtminstone uppfylla riktvärdena för buller inomhus. Bindande bestämmelser för byggverksamhet kan finnas i lokala föreskrifter i kommunen med längre gående krav på bullernivåer eller tid då arbetet får bedrivas. (På Naturvårdsverkets hemsida finns information om hur man beskriver en bullernivå Bullermått och bullermätning ). Artikeln fortsätter på sidan 14 PI nr

12 Personalinformation Rapport från MB-gruppen på TAB Träff med NEP:s MB-grupp 10/ Besök hos NEP:s MB-grupp i Sjöbo har ägt rum. Syftet med besöket var att ta reda på hur de arbetar i sin grupp. Det skiljer sig inte så mycket från vårt arbetssätt. De har skyddsträffar 2-3 ggr/år och lagbasträffar 4-5 ggr/år. NEP:s personalchef Anders Nilsson och MB-sammankallande Lars Byberg har regelbundna kontakter en gång per vecka. Vid byggstartmöte medverkar lagbas och tilltänkt skyddsombud alternativt huvud-skyddsombudet. Erfarenhetsträffarna efter avslutat projekt fungerar inte så bra. Huvudskyddsombudet tillsammans med arbetsgivarrepresentant gör årligen två oanmälda arbetsplatsbesök. Man har en endagsutbildning i Hjärt- och Lungräddning (HLR), liftutbildning samt utbildning i Heta Arbeten. Vid nyanställning träffas man på kontoret samt har en genomgång på den nyanställdes arbetsplats. En i MB-gruppen håller kontakt med lärlingar. Servicegruppen består i dagsläget av arton medarbetare, och man har varierande storlek på projekten/uppdragen allt ifrån 2 timmar till 2500 timmar, och man tar jobb även till privatpersoner. Varje medarbetare har klädkonto. Intresseanmälningar för utbildning till lagbas eller skyddsombud tas upp på varje UVA-möte och det skrivs en anmälan. Studieplanering TAB 30/ Lars-Eric Nyström, Dan Ohlsson och Göran Sundholm tillsammans med Marcus Ericsson från Byggnads, gick igenom studieplanen för bl.a. lagbasar och skyddsombud. Marcus presenterade ett delvis nytt studieprogram som Byggnads tagit fram. Förhandlingar förs med BI om detta program. Höstprogrammet för 2013 är oförändrat. Vid sommarens arbetsplatsbesök (av Göran S o underteckn.) har sju medarbetare anmält sitt intresse för lagbasutbildning och sex till skyddsombudsutbildning. Avstämning gjordes också av vårens utbildningar och ny plan upprättas inför hösten 2013 där avstämning sker i december. Lagbas- och skyddsombudsträff på Kunskapscenter i Tollarp 3/ av 22 inbjudna förtroendevalda kom till denna träff, där Lars-Eric Nyström informerade om sysselsättningsläget, som på sikt kan bli sämre, då det är mindre jobb att räkna på och med dålig prisbild. En medarbetare på Interna Service är uppsagd, men i övrigt är det inte aktuellt med några varsel. Däremot har NEP i Sjöbo tvingats säga upp arton medarbetare plus fem lärlingar på grund av arbetsbrist TAB har lämnat anbud på 1,3 miljarder kr. Erhållna projekt uppgår till c:a 190 miljoner kronor till dags datum. LRQA hade haft revision av kvalitets- och miljöledningssystemet, och vid denna hade det noterats en mindre avvikelse vad beträffar kemikaliehanteringen i ett projekt. Som ett led i att släcka avvikelsen kommer utbildning att anordnas. Hälsoundersökning på Previa är påbörjad under oktober. Nytt för i år är Funktionsprofil där sjukgymnast utför ett styrkerörlighetstest på samtliga medarbetare. Nytt är också att de som fyllt 50 år har möjlighet att få undersökning varje år. Som ett led i att hålla en hög nivå och ett högt medvetande bland medarbetarna kommer arbetsmiljöutbildningar, 1 dags för vissa medarbetar och 2 dagars för en del, genomföras under höst/vinter. Undertecknad redovisade vad som hänt sedan förra träffen i maj. Göran S och Dan O har genomfört arbetsplatsbesök dels för att kolla skyddet och dels för att värva nya intresserade till lagbas- och skyddsombudsutbildningen. Vidare är studieplanering genomförd. Andreas Sjögren redogjorde för en omorganisation i Byggnads med bl.a. många pensionsavgångar de närmsta åren. Den 11 december är det FFM-träff på Fackens Hus, då bl.a. Skatteverket kommer att informera om olika beskattningsformer. Lagbasträffar pågår i höst och avtalsmotioner välkomnas till kongressen i juni PI nr

13 Personalinformation Skyddsombuden hade synpunkter på: - bristfälliga ställningar - Vilken funktion har ställningen? Arbete på ställning får inte sättas igång förrän den är besiktigad och godkänd - att man i flera fall inte fick vara med vid planeringsstarten av ett projekt för att kunna påverka - på vissa byggen är det för få skyddsronder och för få veckomöten - huvudskyddsombudet bör göra tätare besök på arbetsplatserna. Lagbasarna diskuterade sysselsättningsläget, löneförhandlingar, avstämningar och tvister. MB-möte TAB Tollarp Kunskapscenter i Tollarp 10/ Lars-Eric Nyström redogjorde för sysselsättningsläget som f.n. är rätt så bra men att en viss avmattning är att vänta. Vi har erhållit nya jobb för c:a 160 MSEK sedan det förra MB-mötet i juni. Uteliggande anbud ligger på c:a 602 MSEK. Antalet yrkesarbetare i TAB är f.n. sjuttiosex, varav tre är lärlingar. Turordningslistor och tillbudsrapportering genomgicks. Tillbudsrapporteringen visade, att vi i jämförelse med andra byggföretag ligger rätt bra till i statistiken, men ett visst mörkertal bör man nog räkna med, eftersom allt inte rapporteras. Undertecknad och Göran Sundholm (H.s.o.) har efter semestern besökt olika arbetsplatser, dels för att kontrollera skyddet och dels för att få medarbetare intresserade för förtroendeuppdrag. Tretton medarbetare anmälde sitt intresse och kommer att kallas till antingen lagbasutbildning eller skyddsombudsutbildning. Allt enligt den utbildningsplan som revideras två gånger per år, senast den 30/9 och nästa äger rum i december. Centralt håller BI och Byggnads på att förhandla fram innehållet i ett delvis nytt studieprogram. Vi besökte Karstorpsskolan i Lomma den 6 september och fick information från arbetsmiljökonsult Gert Johansson angående Arbetsmiljöregler, en bok innehållande arbetsmiljöregler och där Afs:ar som berör branschen finns. Arbetsmiljöregler skall finnas tillgängliga ute på arbetsplatserna. In- och utlåning av personal kom upp till diskussion. Överenskommelse är gjord mellan MB-gruppen och arbetsgivaren om in- och utlåning inom koncernen. Vid utlåning upp till tio dagar behövs ingen förhandling, gäller det längre tid skall förhandling med MB-gruppen genomföras. Utlåningsperioder får inte överstiga åtta veckor. Överenskommelse om längre utlåning kan dock träffas med lokal facklig organisation. De som berörs av utlåning kan kontakta representant från MB-gruppen innan utlåningen äger rum. Överenskommelsen gäller fram till 31 december Avstämningar med Arbetslivsresurs har genomförts. Arbetslivsresurs har hand om TSL = omställningsstöd för de som varit uppsagda i företaget. Sammanlagt tjugosju medarbetare, varav fjorton blivit återanställda. Av de tretton som ej har återanställts har tio genomgått någon form av utbildning och övriga tre tackade nej Kommande möten: Studieplanering 9 december.på Haganderska Palatset. Lagbas- och skyddsombudsträff 17 december i Fulltofta. MB-träff TAB - NEP - August Lundbergs den 30 januari Vid pennan Dan Ohlsson TAB:s MB-grupp KenKen lösning från sid : 12x 15x x x 2 : 12x x 20x x 2 : PI nr

14 Personalinformation Forts från sid 11. Stör du din omgivning? Buller från trafik till och från byggplatsen bör bedömas efter riktvärdena för trafikbuller. Men trafik inom byggplatsen räknas som byggbuller. Viktigt informera kringboende Olika undersökningar har visat att information till de kringboende om den störande verksamheten gör att de tolererar störningarna bättre. Det gäller informationen om själva bygget samt när och hur länge olika arbeten ska pågå. Information till de kringboende bör alltid ske om arbetet väntas ge högre bullernivåer än vad som angetts i tabellen ovan. Lars L (Källa: Naturvårdsverket.m.m) Forts från sid 2. Kretslopp och miljö Gör en liten koll i detta nummer av PI och se hur många av våra medarbetare som har hjälm på sig på bilderna från arbetsplatserna. Titta också hur ställningar ser ut, om det finns en korrekt tillträdesled till ställningen, om det finns sparkbräda o.s.v.. Använder man fallskydd? Om alla vi i Thagekoncernen ska bli bättre, måste vi ta ett steg ut ur boxen och titta med mycket kritiska ögon på oss själva. Vi är bra på det mesta, men vi skall och kan bli mycket, mycket bättre. Med detta vill jag önska er alla en God Jul & Ett Gott Nytt År men framför allt ett säkert byggår 2014 för alla i byggbranschen. Sven N Sudoku lösning från sid PI nr

15 Personalinformation Nu är det tid att börja tänka på julen och börja njuta av allt gott som hör julen till. Hur är det då med julmaten? Visst finns det massor av gott och nyttigt att välja! Protein finns i animaliska produkter som kött, mjölk, fisk och ägg samt i vegetabiliska livsmedel som ärtor, bönor och spannmål. Vi behöver protein för exempelvis cellernas uppbyggnad, för att få bra immunförsvar. Och det ger även en bra mättnadskänsla. Kött innehåller ofta en del mindre nyttiga fetter, så att välja magrare varianter som kalkon och kyckling är bra. Tips: Komplettera julbordet med fisk, kyckling, kalkon, ärtor, bönor och linser. Vill man prova något nytt, är kalkonskinka eller hemmarullade kycklingköttbullar bra alternativ. Kolhydrater är en viktig energikälla och kommer främst från växtriket. Kolhydrater behövs bl.a. också för immunförsvaret och för att hålla oss pigga. Här finns det mycket gott att ta med på julbordet. Njut av frukt, grönsaker och bär, prova den supernyttiga grönkålen, broccoli eller något annat nytt. Tips: Skär upp och lägg på ett fat - gärna råa snyggt skivade så ser det mer tilltalande ut. När det gäller spannmålsprodukter, så välj alltid fullkorn som ger bättre mättnadskänsla och ger mindre känsla av uppblåst mage. Fett finns det ofta gott om på julbordet. Vi behöver äta fett, som också är en viktig energikälla. Så passa på att välja de bättre alternativen på julbordet. Tips: Välj fet fisk som lax, sill, makrill som är bra för det goda kolesterolet. Ät nötter, mandel och avokado. Så rena produkter som möjligt är bra. Välj därför gärna bort de kladdiga såserna som den färdigköpta sillen kan ligga i. Välj gärna KRAV- märkta produkter. Mindre bra fett är det i feta charkuterier, kakor och godis. Komplettera julbordet med en stor färgglad sallad. Strimla t.ex. rödkål och lägg i apelsin-bitar, valnötter, pumpafrön, psylliumfröskal, äppelskivor, fikonbitar och ringla över en god olivolja. Svårt att motstå! När det gäller julgodis, så finns det bättre och sämre alternativ. Välj gärna frukt, nötter och mörkt choklad. Har ni fått för många chokladkartonger så går det alltid att ge bort till någon annan.. Övrigt beträffande julmaten är, att det ofta blir för mycket mat, som sedan får slängas. För att tänka på såväl plånbok, miljö som vikt är det bra att inte ta fram för mycket mat på en gång. Ta inte upp mer än nödvändigt, det ser ofta trevligare ut med mindre upplagt och det håller bättre, om det inte står framme länge samt åker ut och in från matbordet. Tänk på att hålla god handhygien. Och: Ät långsamt och tills du är lagom mätt!! Självklart har vissa produkter sin givna plats på julbordet. Ät det goda och komplettera med bra alternativ. Bäst är att inte slarva med frukost och lunch det leder ofta till större portioner på kvällen. Ha bra alternativ till lunch redo under juldagarna. Slutligen: I år är det många röda dagar, så passa på att varva släktbesöken med avkoppling samt med många sköna långpromenader. Det är oftast inte så att all övervikt läggs på under en julvecka, det är vanligare att det är under de övriga 51 veckorna på året Välj mer av: välj bort/mindre av: Frukost/lunch För stora portioner kvällstid Vatten Läsk Hemlagat godis med >70 % kakao, nötter Färdigköpt godis Grönsaker, kål, frukt, bär Gratänger, färdiga röror Lax, sill Prinskorv, färdiglagade köttbullar, charkuterier Kvalitet Kvantitet GOD JUL! Martina Persson Företagssköterska AB Previa PI nr

16 Personalinformation Forts från sid 5. En annorlunda reseskildring andra, att Snart är vi ifatt de äldre damerna. Men de försvann längre iväg. Efter c:a en timma nådde vi Taormina - genomsvettiga. Och där satt de båda damerna på en trottoarkant och drack vatten. Jag berättade för dem om våra tankar. De skrattade åt oss och sa att de var på tur. De bodde i Oslo och var vana att gå på tur. Vi frågade också vart de var på väg. De skulle till Castelmola ytterligare 300 m ovanför Taormina, alltså 600 m på en klippa ovanför havet. Ett mål som jag inte ens tänkt mig. När vi lämnat damerna sa jag till Monika: Kan de gamla damerna gå ända dit på en gång måste vi göra det i morgon. Sagt och gjort, nästa dag laddade vi med ännu mera vatten. Värmen gjorde att vi svettades mycket. Det var brant men utsikten var vidunderligt vacker. Alla tak, Medelhavet knallblått och Etna som pyste i bakgrunden. Efter två timmars idogt kämpande var vi uppe genomblöta av svett. En riktig utmaning. Vi gjorde det. Tänk att de äldre damerna klarade det. Efter att vi hämtat andan gick vi in i den lilla klippbyn Castelmola. Allt är mycket vackert här. Plötsligt får vi syn på en vit och svart katt som ser ut som om han äger byn. Monika SvD i postlådan. De har börjat med en söndagsbilaga som heter SvD Resor & Mat. På första sidan längst upp till höger står om dagens bilaga och texten lyder Mäktiga Sicilien. Jag läser det för Monika, och hon tycker inte det är bra att det skrivs så mycket reseskildringar om Sicilien. Det blir alltför populärt. Jag tar fram bilagan - och vem ligger där på hela första sidan. Jo, min vit/svarta katt från Castelmola. Elin, vår dotter, är hemma och säger att det inte kan vara samma katt. Hon hämtar min kamera och vi zoomar in huvudet. Visst är det samma katt, min katt. Det är helt otroligt. Målet blir nu att ta med tidningen upp till ägaren, berätta och överlämna tidningen. Åter i Taormina Första morgonen i Taormina blir det till att på med de snabba skorna och lätta vandringskläderna, för nu bär det iväg från havet och upp till Castelmola, 600 m över havet. När vi kommer upp är vi inte lika svettiga som året innan - men trötta. Vi dricker rejält på utsiktstorget innan vi går in i byn på huvudgatan. Vi har inte hunnit gå många meter, förrän vi ser min katt. På samma plats som SvD:s reportageteam hittade honom och i samma pose. och jag älskar katter, och denna ser så cool ut att jag fotograferar honom. Det är oktober 2012, ett härligt minne förevigat. Detta år Innevarande år, 2013, be stäm de vi oss för att åka tillbaka. Vi kunde inte motstå Taormina. Vi beställde en resa med rundtur i den Eoliska ögruppen först. Den mest kända ön i gruppen är Stromboli. Sedan avslutade vi i Taormina. Vi beställde resan i maj 2013 och skulle åka i slutet av september. Söndagen den 25 augusti hämtade jag 16 PI nr

17 Personalinformation Vi börjar prata med affärsinnehavaren och frågar honom vem som äger katten. En något rund dam ger sig tillkänna - det är hon till vänster på bilden. Hon pratar bara italienska, och fort går det då hon tittar i tidningen. Flera personer i närheten på huvudgatan ansluter sig och snart även en ung mamma med barnvagn. Det är damens dotter med barn. De förklarar att min katt har ingen ägare. Kvinnan i affären tar hand om honom och matar honom. De berättar att han (katten) har en bror. Plötsligt dyker även han upp, och är förvillande lik. Jag tycker att historien om katten är så fantastisk, att jag berättar den för honom och om den runda damen vi pratat med. Det är min svärmor sa han, och mamman och barnet är min fru och dotter. Han berättar att katterna var tre syskon. Min katt heter Toni, hans bror som vi nyss träffade Tano och deras syster, som gått bort, Lulu. Hon bodde i svärmoderns butik och han visar foton på henne för oss. Så vår historia fick en fortsättning och vi fick nya kompisar. Tänk vad roligt och härligt livet är. Så många skratt detta har gett oss och anledningar till att återvända till Taormina. Men det är ej min katt. En fantastisk historia är till ända tror vi. Damen får tidningen och tejpar genast upp den på dörren till sin butik. Vi intar en espresso och lite vatten. Nu är det dags att gå ner och hem. På en liten tvärgata upptäcker vi butiken, där vi tidigare köpt armband till våra döttrar. Vi går in, och Monika börjar titta på butikens lavasmycken (Bild 7) som butiksinnehavaren designar och tillverkar själv. PS. Vi ska skicka historien till SvD Och så var det utsikten. Se första bilden. Anders PI nr

18 Thage Anderssons Byggnads AB Mobilia Bostäder Vi har nu lämnat över det första höghuset i förvaltarens händer och jobbar på för fullt i nästa byggnad. I skrivande stund lägger vi den sista handen vid dubblingen av väggar inne i lägenheterna, och köksmontage, målningsarbeten, kakelsättning och parkettläggning är igång på de olika våningsplanen. Ute i hisshallarna är snart alla undertaken nedpendlade, och schakten uppreglade. Inom kort börjar vi montera dörrar och inredning i lägenheterna med start från högsta våningen. Snart ser det riktigt beboligt ut! Vi tackar alla involverade för det här året och tar oss an 2014 i samma anda! Härmed önskas en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År! Johan S Jörgen och ett av 43 kök, som ska monteras i höghus nr 2. Södra och västra fasaderna. Betongavdelningen - Mattias rapporterar - Valvformning med Fredde och Lars Så var det dags igen...julen (.och vintern) närmar sig med stormsteg, och man förundras hur fort året har gått. Här i Knästorp, ett stenkast från E22:an, har vi bråda dagar att slutföra grundläggningen för en siloanläggning åt Svenska Foder som vi påbörjade strax före byggsemestern. Vi hade, som tidigare rapporterats, ett uppehåll på nästan två månader, när lantbrukarna skördade sin säd och hela asfaltplanen fylldes med diverse spannmål. Men sedan en tid är vi åter i full gång. 18 PI nr

19 Thage Anderssons Byggnads AB Tjock platta I denna etapp har vi gjutit c:a 40 m kulvert och håller i skrivande stund på med att forma siloplattan som är ca 40 x 15 meter och 800 mm tjock. Plattan innehåller även 36 platsgjutna luftkanaler och c:a 40 ton armering (inklusive kulverten), så det är en del stänger att lägga i! Vår förhoppning är att den vita nederbörden och de många minusgraderna väntar tills efter julhelgen, då vi planerar att vara färdiga med det mesta av arbetet. Nedan kan ses ett litet bildkollage från detta arbete. Kulvertgolv färdigarmerat. Hela kulverten gjuten,fredde och David river form Snyggt gjutet kulvertgolv. Tetra Pak På Tetra Pak i Lund har vi gjutit ännu en omgång av carrierbanor (körvägar för automattruckar) mellan två byggnader. Detta arbete utfördes av Andreas, Samuel, David och Jari. God Jul och Gott Nytt År önskar Silobyggarna Matthias Fredde undrar om det är hästkött i korven Gjutning luftkanaler görs av David och Jari Gjutning carrierbana. PI nr

20 Thage Anderssons Byggnads AB Alfa Laval En liten bildrapport från ett pågående jobb åt Alfa Laval i Lund, där TAB:s Betongavdelning utför en del arbeten. Uppdraget omfattar tillbyggnad av kök och restaurang. Vi är nu klara med betongstommen och påbörjar i dagarna arbetena med bl.a. sopförråd, fasadskivor och spaljéer. Till våren blir det fasadputsning och massagolv som står på programmet. God Jul och Gott Nytt År Magnus A Armeringen på utrymningstunneln Gjutning av bjälklag. Göran kontrollerar formen. Patrick övervakar när Per och Sven formar utrymningstunneln. Sven och Molle gjuter vägg. 20 PI nr

Datum Tel Fastighetskontoret Mobil Stockholm

Datum Tel Fastighetskontoret Mobil Stockholm RAPPORT C 1 (7) Handläggare Daniel Lindfors Datum 20150317 Tel +46 10 505 60 88 Fastighetskontoret Mobil +46 70 184 57 88 Box 8312 Fax +46 10 505 00 10 104 20 Stockholm Daniel.lindfors@afconsult.com Att:

Läs mer

PM Nobel Center, Stockholm Byggbuller

PM Nobel Center, Stockholm Byggbuller Uppdrag 10191409 1 (6) Handläggare: Tobias Gredenman, Stockholm 2015-02-06 PM 10191409 Nobel Center, Stockholm Byggbuller Bakgrund har fått i uppdrag att utföra en översiktlig beräkning och bedömning av

Läs mer

Kompis med kroppen. 5. Bra för mig bra för miljön

Kompis med kroppen. 5. Bra för mig bra för miljön Kompis med kroppen 5. Bra för mig bra för miljön 5 om dan gör kroppen glad Intervjua kompisen, skolsköterskan, föräldern, syskon, tränare eller någon annan du känner om varför de tycker att man ska äta

Läs mer

Innehåll. 1. Underlag. 2. Bakgrund

Innehåll. 1. Underlag. 2. Bakgrund Innehåll 1. Underlag... 2 2. Bakgrund... 2 3. Riktvärden för ljud från industriverksamhet... 3 4. Riktvärden för ljud från trafik... 3 5. Riktvärden för byggbuller... 4 6. Förutsättningar... 5 6.1. Trafikuppgifter...

Läs mer

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Copyright ICA AB 2011. 5 om dan gör kroppen glad Intervjua kompisen, skolsköterskan, personalen i matsalen, vaktmästaren, en annan lärare, syskon, föräldrar, idrottstränare

Läs mer

Träna ordföljd Ett övningshäfte där du tränar rak ordföljd och omvänd ordföljd. Namn:

Träna ordföljd Ett övningshäfte där du tränar rak ordföljd och omvänd ordföljd. Namn: Träna ordföljd Ett övningshäfte där du tränar rak ordföljd och omvänd ordföljd. Namn: Träna rak ordföljd. Subjektet är först. Verbet är alltid på andra plats. Subjekt Verb Objekt Zlatan spelar fotboll.

Läs mer

Mitt Jobb svenska som andraspråk

Mitt Jobb svenska som andraspråk Sara elektriker AV-nummer 41511tv 2 Programvinjett /Sara är i en lägenhet, hon spikar, borrar och monterar./ SARA elektriker. Jag är utbildad starkströmselektriker. Jag har ju alltid gillat mycket tekniska

Läs mer

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli. Det var 2 år sedan jag var där sisst? Hur gammal var Rut då?

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli. Det var 2 år sedan jag var där sisst? Hur gammal var Rut då? MATTE PÅ ZOO HEJSAN! Jag heter Mattias och jag är 8 år. Jag kallas Matte, det har jag gjort sedan jag var väldigt liten. Jag har tre syskon. Elin, Matilda och Rut. Elin är två år mindre än mig. Matilda

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

E: Har du jobbat som det hela tiden som du har varit här på företaget?

E: Har du jobbat som det hela tiden som du har varit här på företaget? A: Vad heter du? S: Jag heter Stefan. A: Hur gammal är du? S: 39. A: Och var jobbar du någonstans? S: Fällmans Kött. A: Vad är ditt yrke? S: Jag är logistik- och lagerchef. A: Hur hamnade du i den här

Läs mer

Kap,1. De nyinflyttade

Kap,1. De nyinflyttade Kap,1 De nyinflyttade Det är mitt i sommaren och Clara sitter i fönstret och tittar ut, hon ser dem nyinflyttade bära in flyttkartonger. Mamma hade sagt att dom hade en tjej som är lika gammal som Clara.

Läs mer

Facit Spra kva gen B tester

Facit Spra kva gen B tester Facit Spra kva gen B tester En stressig dag B 1 Pappan (mannen) låser dörren. 2 Han handlar mat efter jobbet. 3 Barnen gråter i affären. 4 Han diskar och tvättar efter maten. 5 Han somnar i soffan. C 1

Läs mer

EN SEPTEMBER-REPRIS SFI. Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis?

EN SEPTEMBER-REPRIS SFI. Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis? SFI EN SEPTEMBERREPRIS Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis? Vill du ha lite mer? Kan du hjälpa mig? Oj, förlåt! Tack för lånet!

Läs mer

Elevuppgifter till Spöket i trädgården. Frågor. Kap. 1

Elevuppgifter till Spöket i trädgården. Frågor. Kap. 1 Elevuppgifter till Spöket i trädgården Frågor Kap. 1 1. Varför vaknade Maja mitt i natten? 2. Berätta om när du vaknade mitt i natten. Varför vaknade du? Vad tänkte du? Vad gjorde du? Kap 2 1. Varför valde

Läs mer

Här är några av frågorna som diskuterades på mötet och svaren på dessa.

Här är några av frågorna som diskuterades på mötet och svaren på dessa. Oktober 2013 Till dig som bor på Mariehemsvägen 7 E Frågor och svar från informationsmötet Tisdag 1 oktober hölls ett informationsmöte för dig som bor på Mariehemsvägen 7 E. På mötet deltog representanter

Läs mer

Får jag lov? LÄSFÖRSTÅELSE KIRSTEN AHLBURG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Får jag lov? LÄSFÖRSTÅELSE KIRSTEN AHLBURG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN LÄSFÖRSTÅELSE STORA SÄCKAR väckarklocka (sida 3, rad 1), alarm när man måste vakna brevbärare (sida 3, rad 9), den som delar ut post sorterar (sida 4, rad 7), lägger på rätt

Läs mer

Inplaceringstest A1/A2

Inplaceringstest A1/A2 SVENSKA Inplaceringstest A1/A2 Välj ett ord som passar i meningen. Skriv inte det! Ring in bokstaven med det passande ordet! Exempel: Smöret står i kylskåpet. a) om b) på c) i d) från Svar c) ska ringas

Läs mer

Inledning. ömsesidig respekt Inledning

Inledning. ömsesidig respekt Inledning Inledning läkaren och min man springer ut ur förlossningsrummet med vår son. Jag ligger kvar omtumlad efter vad jag upplevde som en tuff förlossning. Barnmorskan och ett par sköterskor tar hand om mig.

Läs mer

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar!

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar! Kap.1 Packning Hej jag heter Elin. Jag och min pojkvän Jonathan ska till Gotland med våra kompisar Madde och Markus. Vi håller på att packa. Vi hade tänkt att vi skulle tälta och bada sedan ska vi hälsa

Läs mer

Bostäder inom fastigheten Nordvik 1:54, Nordviksgärde Vägtrafikbullerutredning

Bostäder inom fastigheten Nordvik 1:54, Nordviksgärde Vägtrafikbullerutredning Bostäder inom fastigheten Nordvik 1:54, Nordviksgärde Beställare: Tjörns kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Projektledare Konsult: Uppdragsledare Elisabet Börlin GF Konsult AB Box 8774 402 76 Göteborg

Läs mer

1 december B Kära dagbok!

1 december B Kära dagbok! 1 december B Kära dagbok! (Fast egentligen är det ju ingen dagbok, utan en blå svenskaskrivbok från skolan. Jag bad fröken om en ny och sa att jag hade tappat bort den andra. Sen kan jag bara säga att

Läs mer

Holmuddsrännan, Gävle Buller från muddring av inseglingsleden

Holmuddsrännan, Gävle Buller från muddring av inseglingsleden Datum: 2011-02-24 Holmuddsrännan, Gävle Buller från muddring av inseglingsleden L:\2009\2009-005 Skrotlossning Gävle hamn, Gävle Hamn AB\6 Rapporter\Text till ppt.docx Muddring och lastning på pråm. Beställare:

Läs mer

Skyddsombudet en arbetskamrat och facklig kompis

Skyddsombudet en arbetskamrat och facklig kompis Ditt skyddsombud Skyddsombudet en arbetskamrat och facklig kompis Ligger du vaken om nätterna och grubblar över hur skyddsombudet har det? Inte det? Byggnads vet i alla fall att många skyddsombud funderar

Läs mer

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i Ensamhet Danielle hade precis slutat jobbet och var på väg hemåt för en lugn och stilla fredagskväll för sig själv. Hon hade förberett med lite vin och räkor, hade inhandlat doftljus och köpt några bra

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Min Ledarskapsresa Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Dina första förebilder De första ledare du mötte i ditt liv var dina föräldrar. De ledde dig genom din barndom tills det var dags

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

Du har bara en kropp - ta hand om den! av Elin Häggström

Du har bara en kropp - ta hand om den! av Elin Häggström Du har bara en kropp - ta hand om den! av Elin Häggström Du är värdefull! Det är viktigt att få höra att man är värdefull och att man är duktig på något. Så kom ihåg, beröm dina kompisar och personer i

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 13 april - söndag 10 maj, 2015

barnhemmet i muang mai måndag 13 april - söndag 10 maj, 2015 barnhemmet i muang mai måndag 13 april - söndag 10 maj, 2015 I morgon är lugnet över för imorgon är alla barn tillbaks från lovet och vi har dessutom fått nio nya familjemedlemmar. I veckan som kommer

Läs mer

På resande fot på Cuba och i Mexico

På resande fot på Cuba och i Mexico Sida 1 av 5 Välkommen till Willy o Ingers gästbok På resande fot på Cuba och i Mexico [Skriv nytt] - [Skapa ny gästbok] 72 personer har besökt gästboken som innehåller 17 meddelanden. Senaste meddelandet

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

Innehållsförteckning. Kapitel 1

Innehållsförteckning. Kapitel 1 Innehållsförteckning Kapitel 1, Zara: sid 1 Kapitel 2, Jagad: sid 2 Kapitel 3, Slagna: sid 3 Kapitel 4, Killen i kassan: sid 5 Kapitel 5, Frågorna: sid 7 Kapitel 6, Fångade: sid 8 Kapitel 1 Zara Hej, mitt

Läs mer

Tror du på vampyrer? Lärarmaterial

Tror du på vampyrer? Lärarmaterial sidan 1 Författare: Daniel Zimakoff Vad handlar boken om? Boken handlar om Oskar och hans familj som är på semester i Rumänien. Oskars kompis Emil är också med. De bor hos Ion som har en hund som heter

Läs mer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text 1 Har du köpt tillräckligt med saker? 2 Tja... Jag vet inte. Vad tycker du? Borde jag handla mer saker? 3 Är det nån på ön som du inte har köpt nåt åt? 4 -Ja, en. -En? 5 -Dig. -Men jag bor inte på ön...

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

Pedagogens manus till BILDSPEL 2 Åk 6 KROPPEN OCH MAT

Pedagogens manus till BILDSPEL 2 Åk 6 KROPPEN OCH MAT Pedagogens manus till BILDSPEL 2 Åk 6 KROPPEN OCH MAT 1. Manus: Dagens bildspel handlar om kroppen och mat och dryck. Man brukar säga mätt och glad vilket stämmer ganska bra är vi mätta och otörstiga blir

Läs mer

10 september. 4 september

10 september. 4 september I AM GREGER PUTTESSON 4 september Hej dumma dagbok jag skriver för att min mormor gav mig den i julklapp! Jag heter Greger förresten, Greger Puttesson. Min mamma och pappa är konstiga, de tror att jag

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november Oj, oj oj, nu går tiden fort det har redan gått fem veckor sedan förra veckobrevet! Var tog de fem veckorna vägen? Jo, de försvann i en massa

Läs mer

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner.

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Veronicas Diktbok Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Vi gör roliga saker tillsammans. Jag kommer alltid

Läs mer

Publicerat med tillstånd Tidningsmysteriet Text Martin Widmark Bild Helena Willis Bonnier Carlsen 2005

Publicerat med tillstånd Tidningsmysteriet Text Martin Widmark Bild Helena Willis Bonnier Carlsen 2005 Kapitel 3 är de kommer ut från Pia Penn-Tax rum, frågar Lasse: Varför var Marklund så stressad? Och varför river han i fotografens lådor, säger Maja. De tittar på nästa dörrskylt: Sigge Jansson reporter,

Läs mer

Veronica s. Dikt bok 2

Veronica s. Dikt bok 2 Veronica s Dikt bok 2 Det är bra att ha en syster Min syster betyder så mycket för mig. Jag vet att hon betyder likadant för mig. Om jag vill henne något så vet jag att hon finns där för mig. Jag är glad

Läs mer

ITALIEN Reggio Emilia

ITALIEN Reggio Emilia Maria Selin OP2A ITALIEN Reggio Emilia Maria Selin op2a Jag har varit i 3 Italien i veckor och haft praktik och det har varit jätte bra! Jag skulle rekommendera alla elever som får möjligheten att åka

Läs mer

Reglerna för när man sätter punkt och när man kan eller måste sätta kommatecken

Reglerna för när man sätter punkt och när man kan eller måste sätta kommatecken 1 Reglerna för när man sätter punkt och när man kan eller måste sätta kommatecken En huvudsats kan ensam bilda en mening Flera huvudsatser kan bilda en mening En huvudsats + en bisats kan bilda en mening

Läs mer

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu!

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Det här dokumentet riktar sig till dig som ansvarar för att personalen får utbildning på ett företag eller själv utbildar om arbetsmiljö för vuxna eller ungdomar

Läs mer

Slutsång. Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag. och ha det så bra!

Slutsång. Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag. och ha det så bra! Slutsång Melodi: "Tack ska du ha, Kalle heter jag, vad du heter gör detsamma tack ska du ha!" Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag och ha det så bra! En liten båt En liten båt blir ofta

Läs mer

Praktikrapport. Ingenjörsinriktad yrkesträning. Olof Rydman. Allbygg i Höganäs AB. Annika Mårtensson

Praktikrapport. Ingenjörsinriktad yrkesträning. Olof Rydman. Allbygg i Höganäs AB. Annika Mårtensson Praktikrapport Kurs: Ingenjörsinriktad yrkesträning Namn: Olof Rydman Företag: Allbygg i Höganäs AB Handledare: Annika Mårtensson Presentation av företaget Allbygg i Höganäs AB är ett byggföretag som huvudsakligen

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Han som älskade vinden

Han som älskade vinden Draken är färdig hos smeden Torbjörn Nilsson i Råby. Jörgens lilla blå MG Midget får också vara med på bild. Han som älskade vinden Det var en gång en man som tyckte om det som rörde sig. Han älskade vinden

Läs mer

EN TJUV UTANFÖR DÖRREN Lärarmaterial

EN TJUV UTANFÖR DÖRREN Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Ellen Holmboe Vad handlar boken om? Boken handlar om Filip som är en hemlig agent. Varje morgon läser han tidningen. Men plötsligt kommer inte tidningen längre. Mamma ringer och klagar.

Läs mer

Får jag lov? LÄSFÖRSTÅELSE KIRSTEN AHLBURG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Får jag lov? LÄSFÖRSTÅELSE KIRSTEN AHLBURG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN KIRSTEN AHLBURG LÄSFÖRSTÅELSE STORA SÄCKAR väckarklocka (sida 3, rad 1), alarm när man måste vakna brevbärare (sida 3, rad 9), den som delar ut post sorterar (sida 4, rad 7),

Läs mer

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA Bild 1: Annas bakgrund Anna växte upp i en fattig familj. Många syskon, trångt och lite mat. Föräldrarna arbetade båda två, och även Annas äldre syskon. Anna fick börja arbeta

Läs mer

Vi levererar helhetslösningar

Vi levererar helhetslösningar R TM Vi levererar helhetslösningar Ett badrum är en helhet. Vi levererar den. Ett nytt badrum ska du leva med under lång som vi alla tycker oss ha för lite av. Men tar du dig att läsa vår broschyr, får

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Kom ihåg ombyteskläder.

Kom ihåg ombyteskläder. Hej v48 Nu har vi börjat med massage, med tända ljus och skön musik masserade barnen varandra medan jag visade i luften vilka rörelser de skulle göra. Först var det lite fnissigt och de hade lite svårt

Läs mer

Om författaren. Om boken Den här boken handlar om en tjej som heter Andrea som är med om sitt livs äventyr.

Om författaren. Om boken Den här boken handlar om en tjej som heter Andrea som är med om sitt livs äventyr. Monstret av Elsa Om författaren Namn Elsa Ålder 10 år Intressen Gymnastik och teater Familj Mamma, pappa och lillebror Husdjur Tre ökenråttor, en fisk och en kräfta Tidigare utgivna böcker Den magiska

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

CASA DEI BAMBINI ROM den 8 Maj 2008

CASA DEI BAMBINI ROM den 8 Maj 2008 CASA DEI BAMBINI ROM den 8 Maj 2008 Det var en torsdag klockan 13.30 som jag förväntansfull stod utanför dörren som leder in till Casa Dei Bambini. Jag har i många år längtat tills den dagen jag skulle

Läs mer

Lärarrummet för lättläst lattlast.se/larare

Lärarrummet för lättläst lattlast.se/larare Kampen mot klockan - funderingsfrågor, diskussion om tid och skrivövning Ämne: Svenska, SVA, Årskurs: 7-9 Lektionstyp: reflektion, diskussion, skrivövning Lektionsåtgång: 2-5 Upp och hoppa! hojtar mamma.

Läs mer

Trevlig helg Monika och Helene

Trevlig helg Monika och Helene Hej! v.47 Den här veckan har vi börjat tänka lite matte, vi har tex 6 kulor i handen och "gömmer" 3 i andra handen hur många finns då kvar? jo 3, vi har också 6 små fyrkanter till hjälp som ligger framför

Läs mer

Ny Strålningsbehandling Lund NCC AB 2010-12-03 1

Ny Strålningsbehandling Lund NCC AB 2010-12-03 1 Ny Strålningsbehandling Lund NCC AB 2010-12-03 1 Innehåll Organisation Lokalisering Projektet Viktiga moment Tidplan Påverkan på verksamheten Dialog & Information NCC AB 2010-12-03 2 Organisation Projektledning

Läs mer

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej jag heter Felicia och är tio år. Jag bor på en gård i södra Sverige och jag har ett syskon som heter Anna. Hon är ett år äldre än mig. Jag har även en bror som är ett år, han

Läs mer

Uppföljning rörelseglada barn

Uppföljning rörelseglada barn Bilaga 3 Uppföljning rörelseglada barn Pilotprojekt i Ystads Barn och Elevhälsa 7-8 Backaskolan, Blekeskolan, Köpingebro skola och Östraskolan Ystad kommun Kultur och utbildning Barn och Elevhälsan Kerstin

Läs mer

Kapitel 1 - Hej Hej! Jag heter Lola. Och jag är 10 år och går på vinbärsskolan som ligger på Gotland. Jag går i skytte och fotboll. Jag älskar min bästa vän som heter Moa. Jag är rädd för våran mattant

Läs mer

Nyanställd som course manager, banchef, En manual för att komma rätt!

Nyanställd som course manager, banchef, En manual för att komma rätt! Nyanställd som course manager, banchef, En manual för att komma rätt! Detta är i första hand ett HGU arbete för att belysa dom fällor, tricks som finns, vi är alltid väldigt skickliga på att visa upp våra

Läs mer

Mina nio liv utan röd tråd

Mina nio liv utan röd tråd Mina nio liv utan röd tråd Marie Lind Strömblad Sida 1 Mina nio liv utan röd tråd Copyright 2012, Marie Lind Strömblad Ansvarig utgivare: Marie Lind Strömblad Framställt på vulkan.se ISBN: 978-91-637-1397-2

Läs mer

>>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR

>>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR >>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR Den här föreställningen är skapad av vår ungdomsensemble. Gruppen består av ungdomar i åldern 15-20 år varav en del aldrig spelat teater

Läs mer

Kom igång med utbildningen säkervardag.nu!

Kom igång med utbildningen säkervardag.nu! GUIDE Kom igång med utbildningen säkervardag.nu! Det här dokumentet riktar sig till dig som ansvarar för att personalen får utbildning på ett företag eller till dig som utbildar i arbetsmiljöfrågan hot

Läs mer

Nu kör vi igång med ombyggnad av lillstugan samt röjning!

Nu kör vi igång med ombyggnad av lillstugan samt röjning! Nu kör vi igång med ombyggnad av lillstugan samt röjning! På årsfesten informerade vi om att vi måste ta vår del av arbetet inför nya Storsjögården. Det innebär att vi skall röja vårt mtrl. i gamla stugan

Läs mer

Regionservice Fastighetsdivisionen

Regionservice Fastighetsdivisionen Regionservice Fastighetsdivisionen Riktlinjer och råd angående byggbuller vid ny-, till- och ombyggnad av sjukhuslokaler 1. Bakgrund står inför omfattande investeringar inom sjukvården när det kommer till

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

barnhemmet i muang mai söndag28 januari - onsdag 28 februari

barnhemmet i muang mai söndag28 januari - onsdag 28 februari barnhemmet i muang mai söndag28 januari - onsdag 28 februari Det har gått en hel månad sedan sist, vi ber om ursäkt för detta. Tiden har bara flugit iväg då det är lite mer jobb med 46 barn än med, som

Läs mer

PM 10168123.03. Bullerutredning, detaljplaneområde i Påarp

PM 10168123.03. Bullerutredning, detaljplaneområde i Påarp Uppdragsnr: 10168123 1 (8) PM 10168123.03 Denna PM har uppdaterats 2013-11-18 med nya data för trafik på Helsingborgsvägen samt järnvägen. Utöver detta har extra beräkningar utförts med lägre tåghastigheter

Läs mer

Först vill vi förklara några ord och förkortningar. i broschyren: impulsiv för en del personer kan det vara som att

Först vill vi förklara några ord och förkortningar. i broschyren: impulsiv för en del personer kan det vara som att Hej! Du som har fått den här broschyren har antagligen ett syskon som har ADHD eller så känner du någon annan som har det. Vi har tagit fram den här broschyren för att vi vet att det inte alltid är så

Läs mer

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Filmer och diktamen Till detta häfte finns en internetsida. Där hittar du filmer om vokalerna. Du kan också träna diktamen. vokalprogrammet.weebly.com Titta

Läs mer

Kapitel 1. Lina. Innehållsförteckning: Kapitel 1: sid 1 Kapitel 2: sid 2 Kapitel 3: sid 3 Kapitel 4: sid 5 Kapitel 5: sid 7 Kapitel 6: sid 10

Kapitel 1. Lina. Innehållsförteckning: Kapitel 1: sid 1 Kapitel 2: sid 2 Kapitel 3: sid 3 Kapitel 4: sid 5 Kapitel 5: sid 7 Kapitel 6: sid 10 Innehållsförteckning: Kapitel 1: sid 1 Kapitel 2: sid 2 Kapitel 3: sid 3 Kapitel 4: sid 5 Kapitel 5: sid 7 Kapitel 6: sid 10 Lina Kapitel 1 Lina var 10 år och satt inne med sina två vänner Gustav och Caroline.

Läs mer

INDISKA BERÄTTELSER DEL 8 MANGOTRÄDET av Lena Gramstrup Olofgörs intervju och berättelse. Medverkande: Arvind Chander Pallavi Chander

INDISKA BERÄTTELSER DEL 8 MANGOTRÄDET av Lena Gramstrup Olofgörs intervju och berättelse. Medverkande: Arvind Chander Pallavi Chander INDISKA BERÄTTELSER DEL 8 MANGOTRÄDET av Lena Gramstrup Olofgörs intervju och berättelse Medverkande: Arvind Chander Pallavi Chander Uppläsning av Cecilia Frode Indiska Berättelser del 8 Hej Jag heter

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen

Övning: Föräldrapanelen Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA

INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA PREMIÄR PÅ TEATER SAGOHUSET 6 MARS 2011 INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA AV ISA SCHÖIER Regi och kostym Scenografi Ljusdesign Stalle Ahrreman Marta Cicionesi Ilkka Häikiö I rollerna Ulf Katten

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen.

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Årgång 9 Nr 9 December 2006 BILDER FRÅN HALLOWEEN BASTUN ÄR ÖPPEN BASAR PÅ SKOLAN JULMARKNAD I UR OCH SKUR INVIGNING AV SKOLAN 0-12ÅR NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD

Läs mer

barnhemmet i muang mai onsdag 13 juni - måndag 2 juli

barnhemmet i muang mai onsdag 13 juni - måndag 2 juli barnhemmet i muang mai onsdag 13 juni - måndag 2 juli Vad gjorde ni på midsommar? Vi lekte och dansade runt årets vackraste midsommarstång, åt fantastisk lunch- och middagsbuffé och hade kareokee-disco

Läs mer

Martin Widmark Christina Alvner

Martin Widmark Christina Alvner Nelly Rapp monsteragent: Martin Widmark Christina Alvner Kapitel 1 På hotell Fjällvidden Nej, sa mamma. Jo, sa pappa. Nej, sa mamma. Du är finare utan. Det blir som jag har sagt, sa pappa. Det är jag

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder Systematiskt arbetsmiljöarbete Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder Glasklart! Bra arbetsmiljö ger ökad lönsamhet. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete - SAM - ger ökad vinst genom minskade kostnader

Läs mer

Hur visar du andra att du tycker om dom? Vad märker du att andra människor blir glada av?

Hur visar du andra att du tycker om dom? Vad märker du att andra människor blir glada av? MBT 2013 Undervisning av Ulrika Ernvik Guds dröm om mej! Gud har en dröm! Ps 139:13-18 Gud har en dröm för varenda liten människa även mej. Drömmen handlar mest om vem han vill att jag ska VARA mer än

Läs mer

Hörmanus. 1 Ett meddelande. A Varför kommer hon för sent? B Vem ska hon träffa?

Hörmanus. 1 Ett meddelande. A Varför kommer hon för sent? B Vem ska hon träffa? 1 Ett meddelande Lyssna på meddelandet. Sätt kryss för rätt svar. Du får lyssna två gånger. Hej Peter! Jag är lite försenad. Jag hinner inte komma till klockan sex. Jag måste köra mamma till ögonläkaren.

Läs mer

Frågor. Svar. Elevuppgifter Kim och Lina badar en bil. Elevuppgifter Kim och Lina räddar Sture

Frågor. Svar. Elevuppgifter Kim och Lina badar en bil. Elevuppgifter Kim och Lina räddar Sture Elevuppgifter Kim och Lina räddar Sture Frågor 1. Vem är Sture? 2a.Vad gör Sture? 2b. Varför gör han det? 3. Kim vill rädda Sture. Hur gör han då? 4. Varför kommer brand-bilen? 5. Vad gör Sture till sist?

Läs mer

ABC klubben. Historiestund med mormor Asta. Av Edvin Bucht. Djuptjärnsskolan Kalix

ABC klubben. Historiestund med mormor Asta. Av Edvin Bucht. Djuptjärnsskolan Kalix ABC klubben Historiestund med mormor Asta Av Edvin Bucht 3a Djuptjärnsskolan Kalix Nu är Lea, Jacob och Dennis på väg till sin mormor, Asta som hon heter. Dom körde från orten Kalix, till deras mormor,

Läs mer

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 1 hej! Sid: 5 Kapitel: 2 brevet Sid: 6 Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 3 nycklarna Sid: 7 Kapitel: 4 en annan värld Sid: 9 Kapitel: 5 en annorlunda vän Sid: 10

Läs mer

Vero hit & dit. Text Katarina Kieri Bild Helena Lunding Hultqvist

Vero hit & dit. Text Katarina Kieri Bild Helena Lunding Hultqvist 1 Vero hit & dit Text Katarina Kieri Bild Helena Lunding Hultqvist Vero kommer ny en dag till Markus klass. Hon verkar så säker på sig själv och kan en massa saker som han inte har en aning om. Hur kan

Läs mer

lyckades. Jag fick sluta på dagis och mamma blev tvungen att stanna hemma från jobbet ibland, eftersom jag inte tyckte om de barnflickor som mina

lyckades. Jag fick sluta på dagis och mamma blev tvungen att stanna hemma från jobbet ibland, eftersom jag inte tyckte om de barnflickor som mina Förlåt mig mamma! D et finns bara en människa här på jorden som älskar mig och det är min mamma. Jag är en svår och besvärlig person som jag ofta är fruktansvärt trött på, en människa jag tycker riktigt

Läs mer

9. Hur upplevde du kontakten med Häst & Sport Resor?: mycket bra Kommentar om kontakten med Häst & Sport Resor: -

9. Hur upplevde du kontakten med Häst & Sport Resor?: mycket bra Kommentar om kontakten med Häst & Sport Resor: - Namn: Peggy norman Resa: Transylvanien Datum: 7 juli 1. Hur blev du mottagen vid ankomsten?: mycket bra Kommentar mottagande: - 2. Hur var boendet jämfört med dina förväntningar?: mycket bra Kommentar

Läs mer

Intervjusvar Bilaga 2

Intervjusvar Bilaga 2 49 Intervjusvar Bilaga 2 Fråga nummer 1: Vad säger ordet motivation dig? Motiverade elever Omotiverade elever (gäller även de följande frågorna) (gäller även de följande frågorna) Att man ska vilja saker,

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig 2014 Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig är en webbaserad enkät om ungdomars hälsa och livsstil som genomfördes för första gången under hösten 2014. Enkäten är ett samarbete mellan

Läs mer

Kv Kantorn etapp 2. Trafikbullerutredning. www.bjerking.se. Sammanfattning. Uppdrag nr. 14U25633

Kv Kantorn etapp 2. Trafikbullerutredning. www.bjerking.se. Sammanfattning. Uppdrag nr. 14U25633 Kv Kantorn etapp 2 Trafikbullerutredning Sammanfattning Det finns goda förutsättningar att uppföra bostäder som uppfyller gällande riktvärden för trafikbuller. www.bjerking.se Sida 1 (13) Trafikbullerutredning

Läs mer

Gabriella. Innerhållsförteckning

Gabriella. Innerhållsförteckning Innerhållsförteckning Kapitel,1 Gabriella Sid,1 Kapitel,2 Bion Sid,2 Kapitel,3 Smyckesbutiken Sid,3 Kapitel,4 Tjuven Sid,4 Kapitel,5 Selma Sid,5 Kapitel,6 Hamnen Sid,6 Kap,1 Gabriella Hej jag heter Gabriella

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 22 februari 2010 - tisdag 23 mars 2010

barnhemmet i muang mai måndag 22 februari 2010 - tisdag 23 mars 2010 barnhemmet i muang mai måndag 22 februari 2010 - tisdag 23 mars 2010 Här hos oss är det väldigt varmt och med värmen infinner sig en lugn nästan lite loj stämning. I skrivande stund har alla barn slutat

Läs mer

Eva Bernhardtson Louise Tarras. Min mening. Bildfrågor (diskutera)

Eva Bernhardtson Louise Tarras. Min mening. Bildfrågor (diskutera) Eva Bernhardtson Louise Tarras Min mening Bildfrågor (diskutera) Folkuniversitetets förlag Box 2116 SE-220 02 Lund tel. 046-14 87 20 www.folkuniversitetetsforlag.se info@folkuniversitetetsforlag.se Information

Läs mer