Vad betyder märkningen?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vad betyder märkningen?"

Transkript

1 Vad betyder märkningen?

2 Miljömärkningar 3 Bra Miljöval 5 Demeter 10 Ekologiskt jordbruk 5 EU Ecolabel 9 FSC 8 Krav 6 MSC 10 Svanen 4 TCO Certified 7 Treklövern 11 Änglamark 11 Andra märkningar 12 Nyckelhålet 13 Svenskt sigill 12 Sädesaxet 13 Rainforest Alliance 14 Svalan 14 Fairtrade 15 2 Klädmärkningar 16 Bra Miljöval 17 EU Ecolabel 17 Fairtrade Cotton 16 GOTS 18 Oeko-Tex 19 Svanen 19

3 Om miljömärkningar Miljömärkning är ett system som garanterar att en vara eller tjänst uppfyller vissa miljökrav. Att en produkt är miljömärkt garanterar inte att den är bra för miljön, men den är mindre miljöbelastande än de produkter inom samma produktområde som inte är miljömärkta. 3

4 Svanen Svanen är en nordisk officiell miljömärkning beslutad av Nordiska Ministerrådet. Hänsyn tas till produktens miljöbelastning från råvara till avfall, det vill säga under produktens hela livscykel. Kraven gäller energi- och vattenförbrukning, luftförorening, avfallsproduktion, hållbart skogsbruk samt buller- och markföroreningar. Krav ställs på produktens kvalitet och funktion. Idag Svanenmärks allt från tvättmedel till möbler, butiker, biltvättar och hotell. 4

5 Bra Miljöval Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens miljömärkning. Kraven på produkterna är hårt ställda men inte omöjliga att nå. Istället skärps kraven efter hand och produkterna måste successivt utvecklas och bli mindre skadliga för miljön. Märkningen gäller antingen varor (till exempel papper och tvättmedel) eller tjänster (till exempel el, transporter och försäljning av livsmedel i butik), inte hela företag. bramiljoval Ekologiskt jordbruk EU:s logotyp för ekologisk produktion är obligatorisk på alla färdigförpackade eko logiska livsmedel. För importerade livsmedel är det frivilligt att använda märkningen. organic/consumer-confidence/ logo-labelling_sv 5

6 Krav KRAV-märket sitter bara på livsmedel som har odlats utan kemiska bekämpningsmedel, konstgödsel och GMO. KRAV-mat inne håller bara naturliga tillsatser. Märkningen står även för god djuromsorg, socialt ansvar och ett hållbart klimat. KRAV arbetar inom hela kedjan, från jord till bord, men även med KRAV-märkning av restauranger och butiker. All KRAVcerti fierad verksamhet kontrolleras minst en gång per år. 6

7 TCO Certified TCO Certified-märkningen gör det enkelt att välja IT-utrustning som är utformad för både användarnas och miljöns bästa. TCO Certified finns för stationära och bärbara datorer, bildskärmar, projektorer och headsets. De områden som bedöms är ergonomi (bland annat bildkvalitet), buller, elektromagnetiska fält (strålning), energi och ekologi som till exempel minimala nivåer av miljöfarliga ämnen, krav på att produkten ska vara förberedd för återvinning. Dessutom ställs krav på att tillverkaren arbetar aktivt med socialt ansvarstagande för att förbättra arbets villkoren i tillverkningsprocessen. 7

8 FSC Forest Stewardship Council, FSC, är en internationell organisation som tagit fram riktlinjer för ett miljöanpassat, samhälls nyttigt och ekonomiskt livskraftigt skogsbruk. FSC-märket används på produkter som innehåller trä från FSC-certifierat skogsbruk. I Sverige finns märket på bland annat papper, byggmaterial, grillkol och trädgårdsmöbler. FSC Trademark 1996 Forest Stewardship Council A.C. 8

9 EU Ecolabel EU:s officiella miljömärkning, vars kriterier är gemensamma för alla länder inom EU. Blomman fungerar på samma sätt som Svanen. Produkterna granskas ur ett livs cykel perspektiv från råvara till avfall och för att få licens måste produkterna uppfylla höga krav på miljö, funktion och kvalitet. Märkningen finns bland annat på färg, textilier och barnskor. EU-Ecolabel 9

10 MSC Marine Stewardship Council, MSC, är en oberoende global och inte vinstdrivande organisation, som arbetar för att säkra världens fisketill gångar för framtiden genom att främja de miljömässigt bästa alternativen. MSC-märket visar att fisken inte kommer från ett fiskebestånd som är överfiskat eller är fångad på ett sätt som skadar havets ekosystem. Demeter Svenska Demeterförbundet är kontrollorganisation för biodynamisk odling i Sverige. Det är en ideell konsumentförening som kontrollerar och auktoriserar växtodling, djurhållning, slakterier, butiker, förädlare, grossister och importörer. Alla som blir auktoriserade av Demeterförbundet är redan kontrollerade enligt EU:s förordning för ekologisk produktion 834/

11 Treklövern Treklövern är inte en officiell miljö märkning, utan enbart en signal som ska göra det lättare för dig att veta vilka råvaror som finns som ekologiska i Coops matrecept. På ditt kundkvitto kan du snabbt få reda på hur mycket och vilka artiklar som är miljömärkta och ekologiska. Coop Änglamark Är Coops eget märke för ekologiska och miljömärkta varor. Det finns i tre varianter: Ekologi som finns på livsmedel, Miljö för allt man använder i hushållet och Sensibel för det man använder på kroppen. Där det finns kriterier märker de även med KRAV, EU-ekologiskt, Fairtrade, Svanen, Bra Miljöval eller Astma- och Allergiförbundet märken och symboler. 11

12 Andra märkningar Här är andra märkningar som är vanliga i handeln. De avser främst andra aspekter än miljö och handlar bland annat om social rättvisa, hälsa, djuromsorg och livsmedelssäkerhet. 12 Svenskt sigill Kontrollmärkning för svensk mat och blommor. Råvarorna kommer alltid från svenska kontrolle rade gårdar. Gårdarna möter Svensk Sigills krav på livs - medels säkerhet, god djuromsorg, miljöhänsyn och öppna landskap. Att reglerna följs garanteras av oberoende certifie ringsorgan. GMO är inte tillåtet. Märkta produkter kan spåras tillbaka till producenterna.

13 Sädesaxet Det överkorsade sädesaxet visar att livsmedlet är lämpligt för glutenintoleranta. Märkningen kräver tillstånd från Svenska Celiakiförbundet. Nyckelhålet Nyckelhålet gör det enklare att välja hälsosamt. Märkningen finns främst på färdigförpackade mejeri-, fisk och köttprodukter, bröd, müsli, pasta men återfinns även på oförpackad fisk, frukt och grönt. Jämfört med andra livsmedel av samma typ följer nyckelhålet ett eller flera av följande krav; mindre och nyttigare fett, mindre socker, mindre salt, mer kostfiber och fullkorn. 13

14 Rainforest Alliance Rainforest Alliance är en internationell naturskyddsorganisation som arbetar för att bevara den biologiska mångfalden och för att skapa hållbara försörjningsmöjligheter för arbetare och odlare. Rainforest Alliance certifierar odlingar av bland annat kaffe, bananer, kakao och te. Reglerna tas fram i samarbete med lokala naturskyddsorganisationer. Svalan Astma- och Allergiförbundets egen märkning. Syftet är att hjälpa astmatiker och allergiker att hitta varor som är bra ur allergisynpunkt. Kriteriet för att få använda märket är att produkten ska vara fri från allergiframkallande ämnen. Märkningen ska ses som en väg ledning, inte som en fullständig garanti för att den märkta produkten inte kan orsaka allergiska problem. 14

15 Fairtrade Fairtrade är en oberoende produkt märkning och garanti för att en produkt uppfyller internationella Fairtrade-kriterier. Försäljningen av Fairtrade-märkta produkter skapar förutsättningar för odlare och anställda i utvecklingsländer att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Odlare och anställda får förbättrade eko nomiska villkor Premier till investeringar i lokalsamhälle och verksamhet Barnarbete och diskriminering motverkas Demokratin och organisationsrätten främjas Miljöhänsyn och ekologisk produktion främjas Läs mer på 15

16 Om klädmärkningar Det finns ett antal märkningar på kläder och textilier och det är viktigt att hålla isär råvaran och tillverkningen av produkten. Det bästa är om råvaran är certifierad samt att beredningen också är kontrollerad. För ekologiskt odlad råvara är det viktigt att den är certifierad av tredje part, det räcker inte med att det står ekologisk eller organic på produkten. Fairtrade Cotton En etisk märkning för bomull odlad i utvecklingsländer. Bomullsmärket visar att råvaran är certifierad enligt interna tionella Fairtradekriterier som ställer krav på minimi pris, en social premie samt miljökrav. En produkt i Fairtrade- certifierad bomull innebär också spårbarhet genom hela handelskedjan från bomullsfältet fram till slutlig produkt. 16

17 Bra Miljöval Kläder och textilier som är märkta med Bra Miljö val tillverkas med snällare kemikalier. Oftast är bomullen ekologiskt odlad vilket innebär att man inte använt kemiska be kämpningsmedel. Textilier märkta med Bra Miljöval finns in delade i två steg. Det första gäller framställningen av fibrerna. Det andra gäller beredningen av textilen. Även second hand, re-design och vintage kan märkas med Bra Miljöval. Naturskydds - föreningen kontrollerar noga att företagen uppfyller kraven. bramiljoval EU Ecolabel Det europeiska miljömärket. Samma krav som Svanens textilmärkning men utan krav på ekologisk odling. Om ekologiska fibrer använts så finns texten organic med under märket. 17

18 GOTS Internationell miljömärkning för naturfiber. Reglerar begränsningen av skadliga ämnen och utsläpp i hela produktionskedjan. Certifieringen baseras på två huvudprinciper. Det krävs naturliga fibrer som ska vara certifierat ekologiskt odlade enligt EU-direktiv och det krävs kontroller under hela produktionskedjan av den ekologiska bomullen. Varje processteg (spinning, vävning/stickning, beredning etc) måste uppfylla speciella kriterier, där största möjliga hänsyn tas till miljön i varje steg. Ett märke för minst 70 % ekologisk råvara och det andra för %. Stränga regler för användande av kemikalier i odling och beredning samt även sociala krav. 18

19 Svanen Det nordiska miljömärket för naturfiber, syntetfiber och returfiber. Krav på ekologisk odling av naturfiber. Hårda klimat- och miljökrav samt krav på funktion och kvalitet. Krav på att respektive lands arbetslagstiftning ska följas. Oeko-Tex En hälsomärkning som innebär att produkten inte innehåller några ämnen som är skadliga för slutanvändaren. Inga krav på ekologisk odling eller andra krav gällande klimat, miljö, funktion eller kvalitet. Avser textila produkter och tillbehör såsom knappar och dragkedjor. 19

20 Konsumentföreningen Stockholm, KfS, är en självständig och pådrivande kraft vars uppgift är att göra medlemsnytta och stärka medlemmarnas ställning som konsumenter. KfS skapar opinion, påverkar kvaliteten på maten och driver på i miljö- och solidaritetsfrågor. Föreningen har över med lemmar och är delägare i KF, Kooperativa Förbundet, som driver kedjorna Coop Forum, Coop Extra, Coop Konsum och Coop Nära. Medlems kortet heter Coop MedMera. Aktuell information hittar du i vårt medlemsblad Medlem Stockholm, på medlemspunkterna i Coops butiker och på AD Design/Mars 2011

Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt.

Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Det finns flera olika märke Å andra sidan räcker det Med den här trycksaken vill vi reda ut det här med alla olika märken. Vilka förekommer i den grafiska

Läs mer

SCHYSSTA BANANER! En banan ska vara schysst och giftfri. Annars är det ingen modern banan. STOR POTENTIAL PÅ DEN SVENSKA MARKNADEN.

SCHYSSTA BANANER! En banan ska vara schysst och giftfri. Annars är det ingen modern banan. STOR POTENTIAL PÅ DEN SVENSKA MARKNADEN. SCHYSSTA BANANER! En banan ska vara schysst och giftfri. Annars är det ingen modern banan. Anna Billing, ICA Malmborgs Tuna, Lund STOR POTENTIAL PÅ DEN SVENSKA MARKNADEN. 1 INLEDNING På trettio år har

Läs mer

Fakta om Fairtrade-märkt kaffe

Fakta om Fairtrade-märkt kaffe Fakta om Fairtrade-märkt kaffe Fairtrade-märkt kaffe kostar bara cirka 20 öre mer än vanligt kaffe, per kopp. Men vad är det egentligen som påverkar priset och på vilket sätt gör företag och konsumenter

Läs mer

Att ställa miljöoch sociala krav i upphandling

Att ställa miljöoch sociala krav i upphandling Att ställa miljöoch sociala krav i upphandling Möjligheter att påverka I Sverige uppskattas offentlig upphandling årligen omsätta omkring 500 miljarder kronor. Det ger en stor möjlighet att påverka produktionen

Läs mer

Hotet mot din kaffekopp

Hotet mot din kaffekopp Innehåll Förord av författarna 4 Förord av We Effect 5 Sammanfattning 6 Inledning: Ditt kaffe är hotat 9 Problem för världens kaffeodlare 10 Problem #1: Kaffemarknadens nyckfullhet 10 Problem #2: Klimatförändringar

Läs mer

Valerio Chinchay Niño, sockerodlare i Peru. Fattigdomsbekämpning genom empowerment

Valerio Chinchay Niño, sockerodlare i Peru. Fattigdomsbekämpning genom empowerment Valerio Chinchay Niño, sockerodlare i Peru. Fattigdomsbekämpning genom empowerment Fairtrade-rapporten 2012 Innehållsförteckning Förord... 3 Fattigdomsbekämpning genom empowerment... 4 Framsteg och utmaningar

Läs mer

SÅ KAN DITT FÖRETAG JOBBA MED ETIK OCH SOCIALT ANSVARSTAGANDE

SÅ KAN DITT FÖRETAG JOBBA MED ETIK OCH SOCIALT ANSVARSTAGANDE SÅ KAN DITT FÖRETAG JOBBA MED ETIK OCH SOCIALT ANSVARSTAGANDE Innehållsförteckning Inledning 3 Företagens handlingskraft viktig 4 Detta är csr 4 Socialt ansvarstagande kan öka din konkurrenskraft 7 Så

Läs mer

Att köpa grönt! Handbok om miljöanpassad offentlig upphandling. Europeiska kommissionen

Att köpa grönt! Handbok om miljöanpassad offentlig upphandling. Europeiska kommissionen Att köpa grönt! Handbok om miljöanpassad offentlig upphandling Europeiska kommissionen Att köpa grönt! Handbok om miljöanpassad offentlig upphandling Europeiska kommissionen Viktigt meddelande Denna handbok

Läs mer

SÅ MÅR DJUREN SOM GER OSS VÅR MAT. En guide för den medvetne konsumenten

SÅ MÅR DJUREN SOM GER OSS VÅR MAT. En guide för den medvetne konsumenten SÅ MÅR DJUREN SOM GER OSS VÅR MAT En guide för den medvetne konsumenten 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Att handla djurvänligt 3 Stora skillnader mellan djurskyddslagar 4 Mat som märks och inte märks 6 Nötkött

Läs mer

EKOLOGISKA FOTAVTRYCK. Ekologiska. FotavtrycK. Vår påverkan på planeten

EKOLOGISKA FOTAVTRYCK. Ekologiska. FotavtrycK. Vår påverkan på planeten EKOLOGISKA FOTAVTRYCK Ekologiska FotavtrycK Vår påverkan på planeten tillsammans kan vi förändra! Vi gör det varje gång vi handlar mat och kläder. Vi gör det varje gång vi reser, värmer våra bostäder eller

Läs mer

Krav på KRAV En studie om hur och varför KRAV förändrat sättet att organisera sin märkningskontroll under perioden 1985 2012

Krav på KRAV En studie om hur och varför KRAV förändrat sättet att organisera sin märkningskontroll under perioden 1985 2012 Scores rapportserie 2013:3 Krav på KRAV En studie om hur och varför KRAV förändrat sättet att organisera sin märkningskontroll under perioden 1985 2012 Alexandra Kenne, Bernice Lindqvist & Kristina Tamm

Läs mer

Hållbart är det normala

Hållbart är det normala Hållbart är det normala Lika bra vi säger det nu: Hållbart är det normala. Vår planet har byggt upp sig i årtusenden genom att skapa hållbara processer, ekotjänster, som skapar välfärd. Det är helt normalt

Läs mer

Det ansvarsfulla företaget 2014

Det ansvarsfulla företaget 2014 Det ansvarsfulla företaget 2014 Svensk Handels årliga undersökning om CSR- och hållbarhetsfrågor bland medlemsföretag och konsumenter. svenskhandel.se Rapporten är framtagen av Carin Blom HUI RESEARCH

Läs mer

Den blinda klädimporten

Den blinda klädimporten Rapport nr 21 Den blinda klädimporten Miljöeffekter från produktionen av kläder som importeras till Sverige SwedWatch SwedWatch Den blinda klädimporten 1 SwedWatch är en religiöst och partipolitiskt obunden

Läs mer

PEFC Skogscertifiering

PEFC Skogscertifiering PEFC Skogscertifiering Foto: Bo Göran Backström/SKOGENbild Arbetar för ett hållbart skogsbruk Skogen förser oss med mycket. Förnybart material att bygga hus eller göra papper av till exempel. Och förnybart

Läs mer

BluePower. Tanka med egen el.

BluePower. Tanka med egen el. BluePower. Tanka med egen el. Ett erbjudande från OX2 och Volkswagen vind el 6h 190 e-up! km Vindparken på Fallåsberget. Foto: Lina Westman, Gefle Dagblad 2 BluePower. Juni 2014. Kör din elbil på el som

Läs mer

RÄTTVISA MÅL - SÅ NÅR VI DIT!

RÄTTVISA MÅL - SÅ NÅR VI DIT! RÄTTVISA MÅL - SÅ NÅR VI DIT! en rapport av Göran Eklöf Innehåll Miljöförbundet Jordens Vänner (MJV) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som arbetar för miljö och solidaritet. Föreningen

Läs mer

Jordbruket vid ett vägskäl: hur får vi maten och planetens resurser att räcka till alla?

Jordbruket vid ett vägskäl: hur får vi maten och planetens resurser att räcka till alla? Jordbruket vid ett vägskäl: hur får vi maten och planetens resurser att räcka till alla? Svensk sammanfattning av den internationella studien IAASTD, International Assessment of Agricultural Science and

Läs mer

Rapport Nr 4/07. Miljöledning och Giftfri miljö. kemikaliefrågorna i teori och praktik K E M I K A L I E I N S P E K T I O N E N

Rapport Nr 4/07. Miljöledning och Giftfri miljö. kemikaliefrågorna i teori och praktik K E M I K A L I E I N S P E K T I O N E N Rapport Nr 4/07 E n r a p p o r t f r å n K e m i k a l i e i n s p e k t i o n e n w w w. k e m i. s e Miljöledning och Giftfri miljö kemikaliefrågorna i teori och praktik Rapporten är framtagen i samarbete

Läs mer

Spelet om handeln en av/dramatisering av handelsdiskusssionen

Spelet om handeln en av/dramatisering av handelsdiskusssionen Spelet om handeln en av/dramatisering av handelsdiskusssionen I Spelet om handeln delas deltagarna upp i olika aktörer som försöker komma överens om ett globalt handelsavtal. Reglerna för världshandeln

Läs mer

Livsmedelskontroll - vårt uppdrag

Livsmedelskontroll - vårt uppdrag Livsmedelskontroll - vårt uppdrag Utbildningsmaterial från Livsmedelsverket - grundkunskaper om livsmedelskontroll Livsmedelsverket, oktober 2014 ISBN: 978 91 7714 2342 4 Layout: Merethe Andersen Foto:

Läs mer

En rapport om: Att köpa in och ställa krav på mat och måltider

En rapport om: Att köpa in och ställa krav på mat och måltider En rapport om: Att köpa in och ställa krav på mat och måltider Innehållsförteckning Förord Samarbete är nyckeln till hållbara måltider...3 Kapitel 1 Om Fazer Food Services arbete...4 Målet är smakupplevelser

Läs mer

TRÄ. ett medvetet val

TRÄ. ett medvetet val TRÄ ett medvetet val Av alla byggnadsmaterial intar trä en särställning. Det är ett förnybart och ekologiskt, miljövänligt och klimatsmart material. Och tänk att det faktiskt finns trähus som är flera

Läs mer

Så når vi en biobaserad ekonomi. Ett inspel från Lantbrukarnas Riksförbund

Så når vi en biobaserad ekonomi. Ett inspel från Lantbrukarnas Riksförbund Så når vi en biobaserad ekonomi Ett inspel från Lantbrukarnas Riksförbund Version 1 juni 2015 Innehåll Bakgrund... 3 Vad är en biobaserad ekonomi?... 4 Strategier för biobaserad ekonomi... 5 Finlands nationella

Läs mer

Textilier med ett smutsigt förflutet

Textilier med ett smutsigt förflutet Rapport nr 17 Textilier med ett smutsigt förflutet Miljöpåverkan vid tillverkningen av hemtextilier som importeras till Sverige SwedWatch SwedWatch Textilier med ett smutsigt förflutet SwedWatch är en

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

de svenska MILJÖMÅLEN en introduktion

de svenska MILJÖMÅLEN en introduktion de svenska MILJÖMÅLEN en introduktion A innehåll 1 Mål för Sveriges miljöarbete 2 Miljömålen ett system med flera mål 4 Hur vi arbetar med miljömålen i praktiken 6 Samarbete för att nå miljömålen 8 Sveriges

Läs mer

Jordbruksinformation 18 2010. Du är foderföretagare dessa regler gäller för dig

Jordbruksinformation 18 2010. Du är foderföretagare dessa regler gäller för dig Jordbruksinformation 18 2010 Du är foderföretagare dessa regler gäller för dig Innehåll Du är foderföretagare dessa regler gäller dig... 4 Så här läser du broschyren... 4 Vem är foderföretagare?... 5

Läs mer

Handlingsplan för en giftfri vardag 2011 2014. Skydda barnen bättre. Kemikalieinspektionen

Handlingsplan för en giftfri vardag 2011 2014. Skydda barnen bättre. Kemikalieinspektionen Handlingsplan för en giftfri vardag 2011 2014 Skydda barnen bättre Kemikalieinspektionen Handlingsplan för en giftfri vardag 2011 2014 Skydda barnen bättre Best.nr. 511 003 Sundbyberg, mars 2011 Utgivare:

Läs mer

Bilaga 5. Ett hållbart Sverige

Bilaga 5. Ett hållbart Sverige Bilaga 5 Ett hållbart Sverige . Ett hållbart Sverige 1. Samanfattning Sverige skall vara en pådrivande kraft och ett föregångsland för en ekologiskt hållbar utveckling. Den ekologiska hållbarheten kan

Läs mer