Folktandvårdens Interna Utvecklingsprogram År 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Folktandvårdens Interna Utvecklingsprogram År 2015"

Transkript

1 Folktandvårdens Interna Utvecklingsprogram År 2015 Inom Folktandvården Värmland är komptensutveckling ett viktigt inslag i verksamheten. Vi satsar därför på att ha en intern kurskatalog där vi kan erbjuda olika utbildningar till samtliga yrkeskategorier. Fortbildningsvolymen beräknas till 2 dagar per medarbetare, klinikchefen fördelar dagarna utefter de individuella utvecklingsbehov som finns hos medarbetarna och på kliniken. Vill Du veta mer om Riktlinjer för Folktandvårdens kompetensutveckling så finns de i Verket på Folktandvårdens intranät. Där finns också en här utbildningskatalogen i digital form. Samtliga interna kursanmälningar ska vara fortbildningen tillhanda senast det datum som står angivet under varje kurspresentation. Du anmäler dig på intranätet och då ska klinikchefen ha godkänt din anmälan. I detta interna fortbildningsprogram hoppas vi du finner utbildningar som kompletterar dina utvecklingsbehov för såväl dig som person som i din yrkesroll. Möjligheten för att skräddarsy utbildningsinsatser som passar dina och klinikens behov finns ständigt. Vid sådana behov kontakta oss! Lycka till! Margareta Gustafsson Fortbildningssamordnare

2 INNEHÅLL Barn- och ungdomstandvård Hur ska vi bemöta barn i olika utvecklingsåldrar? Barnperspektiv i tandvården... sid 4 Kostråd till barn- och ungdomspatienter... sid 5 Medicinska aspekter indikationer och kontraindikationer Praktiska tips... sid 6 Rationellt omhändertagande av barn- och ungdomspatienter med stort Behandlingsbehov... sid 7 Bettfysiologi Bettfysiologiskt seminarium Nationella Riktlinjer för vuxentandvård... sid 8 Endodonti Aktuella endodontiska behandlingsprinciper... sid 9 Kanalletning... sid 10 Maskinell instrumentering Wave One... sid 11 Rutiner i samband med endodontisk behandling... sid 12 Kirurgi Extraktion av den retinerade underkäksvisdomstanden... sid 13 Medicinska problempatienter och medicinska problem... sid 14 Infiltrationsanestesi för tandsköterskor... sid 15 Hur vi tar hand om våra traumapatienter... sid 16 Mandibularblockad för tandhygienister... sid 17 Oral medicin Praktiskt omhändertagande av patient med slemhinneförändringar vad skall jag göra med min patient... sid 18 Tandvård på medicinskt belastade patienter... sid 19 Ortodonti Grundkurs i bettutveckling för tandläkare... sid 20 Grundkurs i bettutveckling för tandhygienister och tandsköterskor... sid 21 Ortodontisk apparatur i allmäntandvården... sid 22 Parodontologi Intensiv- och stödbehandling vid kronisk parodontit... sid 23 Parodontal behandling Ett veteskapligt tillvägagångssätt... sid 24 Parodontal kirurgi... sid 25 Scaling för tandsköterskor... sid 26 Study Club... sid 27 2

3 Protetik Behandling av avtrycksmassor och modellframställning... si 28 Grundkurs i implantatprotetik, steg 1... sid 29 Hur stämmer ocklusionen?... sid 30 Klinisk fotografering... sid 31 Öppet hus för terapiplanering... sid 32 Samverkan över ämnesområdena Den rotfyllda tandens problematik... sid 33 Erosioner - etiologi och diagnostik, prevention och behandling... sid 34 Implantatpatienter som revisionspatient... sid 35 Hälsoodontologi Nödvändig tandvård för patienter med särskilda behov... sid 36 Praktisk handledning på klinik: Nödvändig tandvård... sid 37 Praktisk profylax för barn- och ungdom... sid 38 Teamtandvård Kompositfyllningar... sid 39 Data Word Verksamhetsanpassad... sid 40 Excel Individ och Verksamhetsanpassad... sid 41 Powerpoint Verksamhetsanpassad... sid 42 Forskning och utveckling Folktandvårdens FoU- verksamhet... sid 43 Röntgen Digital röntgen för tandläkare... sid 44 Digital röntgen för tandhygienister... sid 45 Panorama för alla... sid 46 Praktisk kurs i röntgenbildtagning... sid 47 Utveckling Handledarutbildning-hur kan vi skapa trygghet hos nyutbildade med- Arbetare... sid 48 Övrigt Asyltandvård... sid 49 Auskultation... sid 50 Förflyttningsteknik... sid 51 Tandvårdstaxan... sid 51 3

4 BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD Hur skall vi bemöta barn i olika utvecklingsåldrar? Barnperspektiv i tandvården Tid: Övertandläkare Tita Mensah och Britta Sillén Seminarium Tandvårdsteamet Barnets utvecklingsåldrar Barnkonventionen Anordnas efter överenskommelse Anmälan: Sista anmälningsdatum

5 BARN- OCH UNGDOMSTANVÅRD Kostråd till barn- och ungdomspatienter Övertandläkare Britta Sillén och Tita Mensah Seminarium Tandvårdsteamet Hur ges kostråd så att de följs? Vilka råd är det egentligen vi ska ge? Metoder för beteendepåverkan enligt nationella riktlinjer Kommunikation där föräldrarna släppt sitt ansvar Kostvanor och råd till invandrare Tid: Torsdagen 5 november, kl Anmälan: Sistae anmälningsdatum

6 BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD Medicinska aspekter Indikationer och kontraindikationer Praktiska tips Övertandläkare Britta Sillén Specialistläkare Ragnar Henningsson Seminarium minimum 10 deltagare Teamet Etiska aspekter Lagar och förordningar Praktiska tips Farmakologi Manual för dosering Tid: Tisdagen 10 februari 2015, kl Anmälan: Sista anmälningsdatum

7 PEDODONTI Rationellt omhändertagande av barn- och ungdomspatienter med stort behandlingsbehov Övertandläkare Britta Sillén och Tita Mensah Seminarium Tandvårdsteamet ART vad är det? Kan Lyckselemodellen användas idag? Extraktion av primära/permanenta tänder - när är det lämpligt att skjuta upp extraktionen? - hur ser man på tandbortagning i olika kulturer? - praktiska tips för utförandet Kariesslipning indikationer / kontraindikationer, utförande Sedering eller inskolning? Eller båda? Vem i teamet gör vad? Tid: Torsdagen 9 april, kl Anmälan: Sista anmälningsdatum

8 BETTFYSIOLOGI Bettfysiologiskt seminarium Nationella Riktlinjer för vuxentandvård Övertandläkare och Odont. Dr Bertil Sundqvist Seminarium Tandläkare (min 6, max 10 deltagare) Tillämpning av Nationella Riktlinjer för Vuxentandvård vid käkfunktionsstörningar Diagnostik och behandling käkledsoch/eller käkmuskelrelaterade besvär När är det dags för remiss till specialist i bettfysiologi? Tid: Torsdagen 26 mars 2015, kl Anmälan: Sista anmälningsdatum

9 ENDODONTI Aktuella endodontiska behandlingsprinciper och nationella riktlinjer för endodonti Övrigt: Övertandläkare Åke Fredriksson Seminarium Tandläkare Hur ska vi behandla tänder med - vital pulpa - nekrotisk pulpa - periapikal patologi Akutbehandling Nationella riktlinjer - diskussion 2 timmar Anordnas efter överenskommelse Anmälan: Sista anmälningsdatum för våren

10 ENDODONTI Kanalletning Övrigt: Övertandläkare Åke Fredriksson Seminarium Tandläkare Halvdag Teori Praktiska övningar Anordnas efter överenskommelse Anmälan: Anmälningsdatum för våren Anmälningsdatum för hösten

11 ENDODONTI Maskinell instrumentering Wave one Övrigt: Anmälan: Övertandläkare Åke Fredriksson Arbetskurs på hemmakliniken Tandläkare Halvdag Teori Praktiska övningar Anordnas efter överenskommelse Anmälningsdatum för våren Anmälningsdatum för hösten

12 ENDODONTI Rutiner i samband med endodontisk behandling Anmälan: Tandhygienist Carina Fröling Teori och demonstration Tandsköterskor och tandhygienister Sterilrutiner Genomgång av endodontibrickan Beställning av material 1,5 timmar Anmälningsdatum för våren Anmälningsdatum för hösten

13 KIRURGI Extraktion av den retinerade underkäksvisdomstanden Övrigt: Övertandläkare Sandro Halbritter Arbetskurs på den egna kliniken Tandvårdsteam Heldag Teoretisk genomgång Kliniskt arbete på egna patienter under handledning Operationsbrickans instrument och övrig utrustning Anordnas enligt överenskommelse Inför utbildningen ska deltagaren ha samlat fem lämpliga patienter som undervisningsfall Anmälan: Sista anmälningsdatum

14 KIRURGI OCH SJUKHUSTANDVÅRD Medicinska problempatienter och medicinska problem Övrigt: Övertandläkare Irene Falahat, Sandro Halbritter och Andrea Wölner Hansen Halbritter samt Tandläkare Fredrik Thyberg Seminarium Tandläkare, tandhygienister Fokalutredning - inför organ transplantation - inför klaffoperation - inför strålbehandling mot huvud hals - immunosupprimerade patienter Antibiotika profylax vid blod maligniter Infektionsbehandling, när, var, hur? Bisfosfanater Osteoradionekroser Behandlingskomplikation hos immunosuprimerade patienter reumatiska sjukdomar Koagulation Falldiskussioner Heldag Anordnas efter överenskommelse Anmälan: Sista anmälningsdatum

15 KIRURGI Infiltrationsanestesi för tandsköterskor Övrigt: Övertandläkare Sten Olsson Arbetskurs Tandsköterskor Teoretisk genomgång - anatomi - farmakologi - riskgrupper - indikationer och kontraindikationer Demonstration och praktisk övning Tentamen Hela utbildningen omfattar ca 40 timmar Inläsning av litteratur sker inför den teoretiska genomgången. Den praktiska delen sker under handledning av teamledaren som avgör när tandsköterskan har tillräcklig kunskap och färdighet att lägga infiltrationsanestesi på delegation. Minst 15 patientfall och skriftlig redovisning krävs för godkänd utbildning Kompendium skickas ut före kursstart Anordnas efter överenskommelse Anmälan: Sista anmälningsdatum

16 KIRURGI Hur tar vi hand om våra traumapatienter Övertandläkare Andrea Wölner Hanssen och Sandro Halbritter Seminarium Tandläkare Heldag Klassifikation av tand- och käkskador och reaktioner i vävnaden Diagnostik Behandling - vad kan jag göra själv - när ska jag remittera Fallpresentationer Anmälan: Sista anmälningsdatum

17 KIRURGI Mandibularblockad för tandhygienister Övrigt: Övertandläkare Andrea Wölner Hanssen Arbetskurs Tandhygienister Teoretisk genomgång -anatomi -farmakologi -riskgrupper -indikationer och kontraindikationer -metoder Praktiska övningar 1 dag samt egna studier och praktiska övningar på hemmakliniken De praktiska övningarna består av två delar: i anslutning till den teoretiska genomgången får kursdeltagarna lägga anestesi på varandra under handledning. Färdighetsträningen sker sedan i det dagliga arbetet på hemmakliniken under handledning av teamledaren tills tandhygienisten känner sig säker och trygg med tekniken och kan arbeta med den på egen hand. Anmälan: Sista anmälningsdatum

18 ORAL MEDICIN Praktiskt omhändertagande av patienter med munslemhinneförändringar - vad ska jag göra med min patient Övertandläkare Ulf Mattsson Seminarium Tandläkare, tandhygienister Heldag Vävnadsnybildningar Inflammatoriska tillstånd Munsveda Vita och röda fläckar Biopsins roll Anmälan: Sista anmälningsdatum

19 ORAL MEDICIN Tandvård på mediciniskt belastade patienter Övrigt: Sjukhustandläkare Peter Broman Seminarium Tandhygienister och tandsköterskor Halvdag Blödningsproblematik Hjärtsjukdomar Behov av antibiotikaprofylax Genomgången strålbehandling Bisfosfonatmedicinering Anordnas enligt överenskommelse Anmälan: Sista anmälningsdatum

20 ORTODONTI Grundkurs i bettutveckling Tid: Övertandläkare Marie Branzén Seminarium Tandläkare, 5-8 deltagare Heldag Diagnostik -bettavvikelser Bettutveckling Bettutvecklingskontroll Behandlingsbehov Falldiskussioner Anmälan: Sista anmälningsdatum

21 ORTODONTI Grundkurs i bettutveckling Tid: Övertandläkare Marie Branzén Seminarium Tandhygienist/tandsköterskor, 5-8 deltagare Heldag Diagnostik -bettavvikelser Bettutveckling Bettutvecklingskontroll Behandlingsbehov Falldiskussioner Anmälan: Sista anmälningsdatum

22 ORTODONTI Ortodontisk apparatur i allmäntandvården Tid: Övertandläkare Marie Branzén Teori och praktik Tandläkare Heldag Separation, bandutprovning, avtryckstagning Quad-Helix, Lib Klammerplåt Aktivator EOD Cross-elastic Anmälan: Sista anmälningsdatum

23 PARODONTOLOGI Intensiv- och stödbehandling vid kronisk parodontit Dag 1, heldag: Praktik: Dag 2, halv/heldag: Övrigt: Tandhygienist Linda Gull och Marianna Szigeti Söderberg Klinisk arbetskurs Tandhygienister Strategier och kliniska behandlingar på patienter med kronisk och aggressiv parodontit Teori Diagnostik Behandlingens mål och kommunikation Intensiv- och stödbehandling Instrument, teknik Infektionskontroller och utvärdering Patientbehandlingar på deltagarens egna patienter Uppföljning efter ca: 3månader 2 dagar förlagd på hemmaklinik Anordnas enligt överenskommelse Anmälan: Anmälningsdatum för våren Anmälningsdatum för hösten

24 PARODONTOLOGI Parodontal behandling Ett vetenskapligt tillvägagångssätt Övrigt: Övertandläkare Antonios Zampelis, tandhygienist Linda Gull och Marianna S Söderberg Seminarium/demonstration, praktiska övningar Tandläkare, tandhygienister Gemensam teori Klinisk/radiologisk diagnostisering av parodontit Syftet med den icke kirurgiska behandlingen Möjligheter/begränsningar Indikationer för icke kirurgisk vs kirurgisk behandling Terapiplanering inom teamet, remisshantering Handinstrument vs ultraljud Nationella riktlinjer och vetenskapligt underlag för olika behandlingsåtgärder Praktiska övningar Tandhygienister Depurationstekniker/praktisk övning (depurationsinstrument och extraherade tänder inbäddade i gips medtas) Tandläkare Terapidiskussion (egna patientfall medtas) Heldag Anordnas enligt överenskommelse Anmälan: Anmälningsdatum för våren

25 PARODONTOLOGI Parodontal kirurgi Övrigt: Övertandläkare Antonios Zampelis Seminarium/demonstration, praktisk övning Tandläkare Heldag Klinisk/radiologisk diagnostisering av parodontit Möjligheter/begränsningar med den icke kirurgiska vs kirurgiska behandlingen Indikationer för kirurgisk behandling Resektiv och regenerativ kirurgi - benersättning - membraner - emaljproteiner Lambådesign, sutureringstekniker Nationella riktlinjer och vetenskapligt underlag för olika kirurgiska åtgärder Stödbehandling, utvärdering av parodontal kirurgi Praktisk träning på griskäkar (medtag gärna en egen kirurgibricka) Anordnas enligt överenskommelse Anmälan: Anmälningsdatum för våren

26 PARODONTOLOGI Scaling för tandsköterskor Övrigt: Tandhygienist Linda Gull och Marianna Sziegeti Söderberg Klinisk arbetskurs på modell Tandsköterskor Heldag Teori genomgång av sulcus anatomi Teori och praktik, supragingival depuration med handinstrument och ultraljud Handinstrument, instrumentslipning Ergonomi Diskussion (Medtag gärna egna handinstrument) Anordnas efter överenskommelse Anmälan: Anmälningsdatum för våren Anmälningsdatum för hösten

27 PARODONTOLOGI Study Club Övrigt: Övertandläkare Antonios Zampelis Seminarium/öppen diskussion. Litteraturstudier på engelska Tandläkare, tandhygienister Hur ska man läsa och förstå publicerade studier Baskunskap om statistik Vid varje tillfälle ska ett eller flera ämnen presenteras och diskuteras, baserat på handplockade studier som har publicerats i vetenskapliga tidskrifter (diagnos, etiologi, icke kirurgisk och kirurgisk behandling, parodontal regeneration, den furkationsinvolverade tanden, antibiotika, rökning mm) Hur kan man nischa sig inom parodontologi? Presentera och diskutera tilldelad litteratur Träffarna sker på fritid var tredje månad Anordnas enligt överenskommelse Anmälan: Anmälningsdatum för våren

28 PROTETIK Behandling av avtrycksmassor och modellframställning Övrigt: Tandtekniker Monica Berg, Marie Karlsson Teori med praktiska övningar Tandsköterskor Halvdag Behandling av avtrycksmassor Studera ett avtryck och upptäcka felaktigheter Modellframställning Omhändertagande av modeller med smittrisk Egna avtryck medtas till kursen Anordnas enligt överenskommelse Anmälan: Sista anmälningsdatum för våren Sista anmälningsdatum för hösten

29 PROTETIK Grundkurs i implantatprotetik, steg 1 Ansvariga: Mål: Övertandläkare Annika Torbjörner, Per Häger, tandhygienist Hilda Ladekvist samt tandsköterskor på protetikkliniken. Övertandläkare Monica Gordh, Sandro Halbritter, Käkkirurgen Övertandläkare Antonios Zampelis, endo/parod Representanter från Nobel, Dentsply och Straumann. Tandläkare, helst med sköterska. Begränsat antal deltagare Målet med utbildningen är att ge teamet de teoretiska och praktiska kunskaper som ligger till grund för att utföra den protetiska delen av implantatbehandlingen. Steg 1 Föreläsnings- och diskussionsform med praktiska och kliniska inslag. Steg 2 Praktisk individanpassad handledning. För tandläkaren ingår också kurslitteratur som skall läsas in inför kursen, och ett avslutande skriftligt förhör Tid: Måndag 9 mars torsdag 12 mars Viss aktivitet sker även kvällstid. En uppföljande dag med fallredovisning i september Anmälan: Sista anmälningsdatum

30 PROTETIK Hur stämmer ocklusionen? Syfte: Övertandläkare i oral protetik Annika Torbjörner och Per Häger Tandtekniker och tandläkare Denna arbetskurs skall ge en ökad förståelse för olika ocklusionslägen och ge en ökad kunskap och insikt i hur bettregistrering och indextagning kan göras med god säkerhet. Målet är att skapa så goda förutsättningar som möjligt för att artikulator-inslagningen skall överensstämma med verkligheten och därmed också minimera tiden för inslipning av protetiska konstruktioner i munnen i samband med utlämning. Vid kursen diskuteras också hantering av modeller och index på lab som ökar säkerheten vid inslagning. RP, IP, MP, CO, CR spelar det någon roll? Artikulator och ansiktsbåge Preprotetisk bettslipning Olika typer av bettregistrering och index Intagning av RP och indextagning praktisk träning Hantering av index och modeller praktisk träning Tid: Onsdagen 4 februari 2015, kl Anmälan: Sista anmälningsdatum

31 PROTETIK Klinisk fotografering Övertandläkare Annika Torbjörner Seminarium Teamet Bildtagning genomgång av tekniker att med hakar och speglar ta interorala foton Praktisk träning gruppvis Bearbetning av bilder innan de infogas i Dental Eye Importering av bilder till Dental Eye 3 timmar i samband med klinikbesök från protetik Anmälan: Sista anmälningsdatum

32 PROTETIK Öppet Hus för terapiplanering Övrigt: Övertandläkare Annika Torbjörner Övertandläkare Per Häger Diskussionsforum Tandläkare Diskussion över: - modeller - helstatus - fickstatus - kliniska bilder Protetikkliniken har öppet hus första måndagen i varje månad från kl Möjlighet finns att ta med patient för ett konsultationsbesök Anmälan om deltagande sker till klinikadministratör Maritha Theander på Protetikkliniken, tel

33 SAMVERKAN ÖVER ÄMNESOMRÅDEN Den rotfyllda tandens problematik Övertandläkare Annika Torbjörner Övertandläkare Åke Fredriksson Seminarium Tandläkare Varför lossnar stiftretinerade kronor? Hur skyddas den rotfyllda tanden bäst från rotfraktur? Vilket är bäst individuellt gjutna pelare eller pelare på prefabricerade stift? Håller reklamen vad den lovar? Vad säger forskningen och hur går man tillväga? Stift i metall, keramik eller fiberarmerad plast vad ska man välja? Spelar cementvalet någon roll? Expectans för utläkning efter genomförd endodontisk behandling innan eventuell protetik? Revidera eller inte revidera rotfyllningen? Ortograd eller retrograd revision? Stiftpreparation och avtryck ur aseptisk/endodontisk aspekt? Tid: Tisdagen 24 mars, kl Anmälan: Sista anmälningsdatum

34 SAMVERKAN ÖVER ÄMNESOMRÅDEN Erosioner etiologi och diagnostik, prevention och behandling Övertandläkarna Britta Sillén, Tita Mensah, Annika Torbjörner, Per Häger Seminarium Tandvårdsteamet Erosioner är den tredje stora tandsjukdomen efter karies och parodontit och i vissa åldersgrupper är tanderosion vanligare än karies. Blir skadorna omfattande får patienten ett stort och livslångt behov av tandvård och en rehabilitering kan ibland kosta betydligt mer än vad den ofta unga patienten klarar ekonomiskt. En tidig diagnos och behandling är av dessa skäl lika angelägen som diagnostik och behandling av karies. Följande punkter kommer att belysas: Diagnostik Orsaker Att förebygga och bromsa förloppet hur motivera patienten? Behandling av tidiga skador Behandling av grava skador Tid: Tisdagen 15 september, kl Anmälan: Sista anmälningsdatum

35 SAMVERKAN ÖVER ÄMNESOMRÅDE Implantatpatienten som revisionspatient Syfte: Övertandläkare i oral protetik Annika Torbjörner och Per Häger, tandhygienist Hilda Ladekvist Övertandläkare i parodontologi Antonios Zampelis Tandläkare som inte aktivt gör implantatbehandlingar, tandhygienister Många av våra revisionspatienter har någon implantatretinerad krona eller bro. En tandstödd konstruktion och en implantatkrona/ bro är lika vid första anblicken, men skillnaderna stora ur både biologiska och mekaniska aspekter. Även om man själv inte aktivt arbetar med implantat behöver man därför hålla sig uppdaterad om både indikationer, risker och skötsel. Implantatbehandlingens möjligheter. Implantatbehandling översikt. Biologiska komplikationer. Mukosit och periimplantit hur ser det friska och det sjuka ut? Behandlingsprinciper. När skall man försöka behålla tanden i stället? Att följa upp implantatbehandlingar. Hygienrutiner före, under och efter implantat behandling Röntgen på implantat Mekaniska komplikationer Tid: Torsdagen 15 oktober 2015, kl Anmälan: Sista anmälningsdatum

36 HÄLSOODONTOLOGI Nödvändig tandvård för patienter med särskilda behov Övertandläkare Inger von Bûltzingslöwen Övertandläkare Agne Nihlson Sjukhustandläkare Christina Unosson Tandhygienist Lena Lindqvist Seminarium Tandvårdsteamen Vårdmål och etiska överväganden Profylax och stödbehandling Förhandsprövningskrav och regelverk Patientfall Medicinska överväganden Bemötande Tid: Torsdagen 29 oktober 2015, kl Anmälan: Sista anmälningsdatum

37 HÄLSOODONTOLOGI Praktisk handledning på klinik: Nödvändig tandvård Tid: Sjukhustandläkare Christina Unosson Tandhygienist Lena Lindqvist Utbildningen bygger på det aktiva lärandets pedagogik, som varvar praktiskt utövande med skräddarsydd teori utgående från klinikens utvecklingsbehov Tandläkare och tandhygienister som behandlar patienter med särskilda behov och rätt till Nödvändig tandvård. Vi behandlar klinikens patienter tillsammans, med fokus på bemötande, regelverk och vårdmålsanpassning Undersökning-vårdplan-behandling Hjälpmedel Profylax/stödbehandling Litteraturförslag Varje dag avslutas med en gemensam diskussion av dagens arbete. Prioritering av omsorgspatienter 1 heldag varannan vecka 3-4 ggr Anpassas efter klinikens behov Anmälan: Anmälningsdatum för våren Anmälningsdatum för hösten

38 HÄLSOODONTOLOGI Praktisk profylax för barn och ungdom Tandhygienist Pia Borgenstedt och Camilla Andersson Seminarium Tandhygienist/tandsköterska Vem är riskpatient? Vårdprogram för barn och ungdom Intervall för profylaxbesök Behandlingsupplägg Fluorpreparat APL tandkräm/naf- klorhexidin gel 0,3%+0,2% Evidens Fissurförsegling, när, var och hur Praktisk demonstration av fissurförsegling Tid: Tisdagen 5 maj 2015, kl Anmälan: Sista anmälningsdatum

39 TEAMTANDVÅRD Kompositfyllningar Tandläkare Elisabeth Wennerberg Arbetskurs, 6-8 deltagare Tandhygienister och tandsköterskor Kompositens uppbyggnad Bondingmaterial olika tillvägagångssätt Steg för steg från preparation till fyllning Puts - tandanatomi Praktiska övningar Tid: Onsdagen 11 februari 2015, kl Anmälan: Sista anmälningsdatum

40 DATA Word - verksamhetsanpassad Administratör Marion Drews Karlsson Teori och praktiska övningar Klinikchefen, medarbetare med särskilt uppdrag Mallar Dokumenthantering Tid: Onsdagen 4 mars 2015, kl Anmälan: Sista anmälningsdatum

41 DATA Excel-Individ - Verksamhetsanpassad Administratör Marion Drews Karlsson Teori och praktiska övningar Klinikchefen, medarbetare med särskilt uppdrag Grunder Bygga Formler Skapa diagram Tid: Onsdag 6 maj 2015, kl Anmälan: Sista anmälningsdatum

42 DATA PowerPoint - Verksamhetsanpassad Administratör Marion Drews Karlsson Teori och praktiska övningar Klinikchefen, medarbetare med externt uppdrag Presentationsteknik Tips och Råd Tid: Onsdagen 15 april 2015, kl Anmälan: Sista anmälningsdatum

43 FORSKNING OCH UTVECKLING Folktandvårdens FoU-verksamhet Ansvariga: Tid: Övertandläkarna Ulf Mattsson, Inger von Bültzingslöwen, Antonios Zampelis Seminarium Tandvårdsmedarbetare med intresse att inleda ett forsknings- eller utvecklingsprojekt Folktandvårdens FoU-råd har som ambition att fånga upp projekt som kan hänföras till forskning och utveckling där rimliga insatser kan medföra viktig kunskapsvinst. Samtidigt skall det vara stimulerande för den/de som utför projektet. Ambitionen behöver inte vara att få resultaten publicerade i en vetenskaplig tidskrift. Det kan vara lika värdefullt att göra en avrapportering på interna konferenser eller liknande möten. Det är viktigt att stimulera medarbetare att starta projekt men också att dessa får en sådan utformning att de kan leda fram till ett resultat med en rimlig arbetsinsats. Syftet med detta seminarium är därför att den intresserade medarbetaren får en möjlighet att presentera sina funderingar för medlemmarna i FFoU-rådet och därigenom få en start för planering av det tänkta projektet. Våren 2015, datum meddelas senare på intranätet Träffen sker på fritid Anmälan: Sista anmälningsdatum för

44 RÖNTGEN Digital röntgen för tandläkare Övertandläkare Silvia Miranda Bazargani Seminarium (begränsat antal deltagare utifrån praktisk bildtagning?) Tandläkare Halvdag Diagnostik Praktisk bildtagning Remiss och röntgenutlåtande Anmälan: Sista anmälningsdatum

45 RÖNTGEN Digital röntgen för tandhygienister Innehåll Övertandläkare Silvia Miranda Bazargani Seminarium (begränsat antal deltagare utifrån praktisk bildtagning?) Tandhygienister Halvdag Diagnostik bitewing röntgenbilder Praktisk bildtagning Anmälan: Sista anmälningsdatum

46 RÖNTGEN Panorama för alla Övrigt: Övertandläkare Silvia Miranda Bazargani Seminarium Tandvårdteamet, som har körkort Diagnostik Inställning SSM Röntgenutlåtande Praktisk bildtagning tips och trix Halvdag Anordnas efter överenskommelse Anmälan: Anmälningsdatum för våren

47 RÖNTGEN Praktisk kurs i röntgenbildtagning Övrigt: Tandhygienist Ann-Christin Erlandsson Arbetskurs på den egna kliniken Tandvårdspersonal Halvdag Teoretisk genomgång av bildplattor och sensorer samt lämpliga hållare vid olika typer av bildtagning Praktisk bildtagning under handledning Praktisk hantering i Dental Eye Anordnas enligt överenskommelse Anmälan: Sista anmälningsdatum

48 UTVECKLING Handledarutbildning-hur kan vi skapa trygghet hos nyutbildade medarbetare? Klinikchef Per Hjalmarsson, HR-strateg Johanna Sundberg och koordinator Elisabeth Wennerberg Medarbetare som ska handleda kollegor Förväntningar på dagen? Erfarenhetsutbyte Vad är handledning? Handledningsprogrammet Reflektionssamtalet Handledning med/utan patient Utvecklingsplan handledarskapet Sammanfattning Dagen avslutas Tid: Måndagen 23 mars 2015, kl Anmälan: Sista anmälningsdatum

49 ÖVRIGT Asyltandvård Övrigt: Klinikchef Mats Lindgren Seminarium Tandläkare Kulturkrock Tolkhjälp Behandlingsstrategier Vad är Akuttandvård Barn och ungdomstandvård Lagar och bestämmelser Halvdag Anordnas efter överenskommelse Anmälan: Anmälningsdatum för våren Anmälningsdatum för hösten

50 AUSKULTATION Auskultation Syfte: Övrigt: Berörd handledare på respektive specialistklinik Klinisk handledning Tandläkare, tandhygienist och tandsköterskor Utbildningen är om möjligt behovsstyrd utifrån deltagarens specifika frågeställningar 1-2 dag Begränsat antal deltagare. Motivering och frågeställningar bifogas tillsammans med ansökan Anmälan: Sista anmälningsdatum

51 ÖVRIGT Förflyttningsteknik Övrigt: Anmälan: Instruktör Moa Karlsson Arbetskurs på hemmaklinik Tandvårdsteam Förflyttningsteknik från rullstol till behandlingsstol - manuellt - mobillyft 1-1,5 timmar Anordnas efter överenskommelse Kan anmälas under hela året 51

52 ÖVRIGT Tandvårdstaxan Övrigt: Klinikchef Anders Hultén Seminarium Tandvårdsteam Den nya taxan och regelverket kring denna - vad gäller Varför debitera Hur debiterar vi olika behandlingsfall Halvdag Anordnas efter överenskommelse Anmälan: Anmälningsdatum för våren Anmälningsdatum för hösten

KURSER 2013 Centrum för specialisttandvård, Odontologiska utbildningsenheten, Örebro

KURSER 2013 Centrum för specialisttandvård, Odontologiska utbildningsenheten, Örebro KURSER 2013 Centrum för specialisttandvård, Odontologiska utbildningsenheten, Innehållsförteckning kurser 2013 Kurser Datum Sista anmälningsdag Introduktionskurs i forskningsmetodik 7 mars 15 januari Rutiner

Läs mer

KURSER 2011 Centrum för specialisttandvård, Odontologiska utbildningsenheten, Örebro

KURSER 2011 Centrum för specialisttandvård, Odontologiska utbildningsenheten, Örebro KURSER 2011 Centrum för specialisttandvård,, Örebro Innehållsförteckning 2011 Aktuella utbildningar Ansvarig Datum Sista anmälningsdag Panoramakurs för tandläkare Odontologisk radiologi 26 28 oktober 2011

Läs mer

Plan över yrkeshögskolepoäng för utbildning till tandsköterska

Plan över yrkeshögskolepoäng för utbildning till tandsköterska Yrkeshögskoleutbildning med nationell kursplan Tandsköterska Utbildning till tandsköterska inom yrkeshögskolan avser att ge den kompetens som motsvarar kraven för arbetet som tandsköterska. Som förkunskapskrav

Läs mer

Tandhygienistforum 2008

Tandhygienistforum 2008 Tandhygienistforum 2008 Inbjudan till konferens i Stockholm den 16-17 september 2008 Fördjupningsdag den 18 september 2008 TALARE FRÅN Sofia Wallström Socialdepartementet, Regeringskansliet Britt-Mari

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING (ST) ORTODONTI

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING (ST) ORTODONTI UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING (ST) ORTODONTI STV ORTODONTI LINKÖPING FOLKTANDVÅRDEN LANDSTINGET I ÖSTERGÖTLAND Två platser godkända av Socialstyrelsen 1995-01-26 Dnr: 524-7071/94 Tredje

Läs mer

Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist 113 Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist 114

Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist 113 Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist 114 100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd av tandhygienist 103 Akut eller

Läs mer

Utbildningskatalog 2014-2015 interna kurser

Utbildningskatalog 2014-2015 interna kurser Utbildningskatalog 2014-2015 interna kurser Sista ansökningsdag 30 april 2014! U T B I L D N I N G 1 Så här fungerar det Titta igenom listan och de kurser som vänder sig till din målgrupp och som du tycker

Läs mer

Tabell1. Kod Åtgärd Referenspris Vårt pris Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder

Tabell1. Kod Åtgärd Referenspris Vårt pris Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 730 760 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd av tandhygienist 680

Läs mer

101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 640 650 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd av

101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 640 650 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd av REFERENSPRISLISTA 100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Kod Åtgärd Pris t.o.m 30 juni 2010 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 640 650 102 Fullständig undersökning

Läs mer

Nationellt likvärdigt innehåll i utbildningar till tandsköterska inom yrkeshögskolan

Nationellt likvärdigt innehåll i utbildningar till tandsköterska inom yrkeshögskolan YH1008, v1.7, 2013-05-15 1 (13) Dnr MYH 2014/1502 Remiss Nationellt likvärdigt innehåll i utbildningar till tandsköterska inom yrkeshögskolan Er organisation/myndighet/bransch ges här möjlighet att lämna

Läs mer

Malmö Vård- och Hälsogymnasium. Kursplan. Kvalificerad yrkesutbildning till tandsköterska 60 poäng

Malmö Vård- och Hälsogymnasium. Kursplan. Kvalificerad yrkesutbildning till tandsköterska 60 poäng Malmö Vård- och Hälsogymnasium Kursplan Kvalificerad yrkesutbildning till tandsköterska 60 poäng 2005 2006 KY - utbildning till tandsköterska 60 p Utbildningens övergripande mål Den studerande skall efter

Läs mer

Översikt - tandvård för barn och ungdomar samt unga vuxna

Översikt - tandvård för barn och ungdomar samt unga vuxna Översikt - tandvård för barn och ungdomar samt unga vuxna Allmänt Barn och ungdomar samt unga vuxna 3-20 år som är folkbokförda i Sörmland kan välja vårdgivare för den allmäntandvård som erbjuds av Landstinget

Läs mer

Prislista Specialisttandvård Folktandvården Skåne

Prislista Specialisttandvård Folktandvården Skåne Prislista Specialisttandvård Folktandvården 100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Diagnostik 101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare 858 660 103 Akut eller kompletterande undersökning

Läs mer

GERODONTIDAGARNA 2014

GERODONTIDAGARNA 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 maj 2014 VÅRA KLINISKA TALARE: Dentomed Mercedes Jaktlund Tandsköterska, distriktchef Erja Anttonen Profylaxtandsköterska Praktikertjänst Annika Sahlin-Platt,

Läs mer

Prislista tandvård Gäller från och med 2011-03-01

Prislista tandvård Gäller från och med 2011-03-01 Prislista tandvård Gäller från och med 2011-03-01 Tandvårdscheck 20-29 år samt 75+ = 300 kronor per år Tandvårdscheck 30-74 år = 150 kronor per år Högkostnadsskydd beräknas på referenspris: 3000-15000

Läs mer

Remissmall Bettfysiologi

Remissmall Bettfysiologi Remissmall Bettfysiologi Aktuella subjektiva symtom i käkar/ ansikte/ huvud? Har patienten någon ovana/ parafunktion som kan belasta käksystemet, t.ex. nagelbitning, frekvent tuggummituggning, frekvent

Läs mer

riser & åtgärder 2012

riser & åtgärder 2012 P riser & åtgärder 2012 sida 2/12 Folktandv. BASUNDERSÖKNING 101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare 660 690 960 102 Fullständig undersökning och diagnostik, tandhygienist 605 630 630 103 Akut eller

Läs mer

Bästa tänkbara tandvård i en lugn och trygg miljö. Prislista

Bästa tänkbara tandvård i en lugn och trygg miljö. Prislista Bästa tänkbara tandvård i en lugn och trygg miljö Prislista Välkommen till vår mottagning! Här kan du läsa om våra priser och det statliga tandvårdsstödet. Fråga gärna oss i tandvårdsteamet om du vill

Läs mer

Prislista. Alla priser är angivna i svenska kronor. Kod Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Pris Referens

Prislista. Alla priser är angivna i svenska kronor. Kod Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Pris Referens Prislista Från och med det året du fyller 20 år omfattas du av den allmänna tandvårdsförsäkringen. Det innebär att du som patient får ett ekonomiskt stöd från Försäkringskassan. Ersättningen betalas ut

Läs mer

UPPDRAGSBESKRIVNING. Barn- och ungdomstandvård Region Halland

UPPDRAGSBESKRIVNING. Barn- och ungdomstandvård Region Halland UPPDRAGSBESKRIVNING Barn- och ungdomstandvård Region Halland 1 Uppdragsbeskrivning... 3 1.1 Grundprinciper... 3 1.2 Författningar... 3 1.3 Uppdragets omfattning... 3 2 Övergripande mål... 3 2.1 Tillgänglighet...

Läs mer

Tandvårdsteam Maria Lettius. Bästa kvalitet, kunskap och omhändertagande! Prislista

Tandvårdsteam Maria Lettius. Bästa kvalitet, kunskap och omhändertagande! Prislista Bästa kvalitet, kunskap och omhändertagande! lista lista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 750 780 1 100 775

Läs mer

Åtgärder, prislista. Tabrizi Dental. Sida 1/7 Utskriven 14-01-14 22:30. Åtgärd Beskrivning

Åtgärder, prislista. Tabrizi Dental. Sida 1/7 Utskriven 14-01-14 22:30. Åtgärd Beskrivning Åtgärder, lista Sida 1/7 Utskriven 14-1-14 22:3 11 Basundersökning och diagnostik utförd av tandläkare 12 Fullständig undersökning och diagnostik utförd av tandhygienist 13 Akut eller kompletterande undersökning

Läs mer

Avsaknad av permanenta tänder

Avsaknad av permanenta tänder Avsaknad av permanenta tänder 2010-05-02 Rutiner för omhändertagande av barn och ungdomar inom Folktandvården i Jämtlands läns landsting Ansvariga: Maria Gunneriusson, Kristina Johansson, Per-Ola Malmström

Läs mer

Egna åtgärder Åtgärd Förklaring 12A Datortomografisk röntgenundersökning av en kvadrant. Används av specialist i radiologi.

Egna åtgärder Åtgärd Förklaring 12A Datortomografisk röntgenundersökning av en kvadrant. Används av specialist i radiologi. 1 (5) Anvisningar till pris- och åtgärdsförteckning för specialisttandvård till barn och ungdomar Åtgärderna i pris- och åtgärdsförteckningen för specialisttandvård till barn och ungdomar tillämpas enligt

Läs mer

Prislista tandvård Gäller från och med 2013-01-01

Prislista tandvård Gäller från och med 2013-01-01 Prislista tandvård Gäller från och med 2013-01-01 Tandvårdscheck 20-29 år samt 75+ = 300 kronor per år Tandvårdscheck 30-74 år = 150 kronor per år Högkostnadsskydd beräknas på referenspris: 3000-15000

Läs mer

Sammanfattning ändringar i TLVFS 2008:1 gällande från den 1 september 2014

Sammanfattning ändringar i TLVFS 2008:1 gällande från den 1 september 2014 1 2014-04-28 Sammanfattning ändringar i TLVFS 2008:1 gällande från den 1 september 2014 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket har beslutat om ändringar i det statliga tandvårdsstödet för att ytterligare

Läs mer

Pris- och åtgärdsförteckning Specialisttandvård för barn och ungdomar Gällande från 1 jan 2015

Pris- och åtgärdsförteckning Specialisttandvård för barn och ungdomar Gällande från 1 jan 2015 1(8) Pris- och åtgärdsförteckning Specialisttandvård för barn och ungdomar Gällande från 1 jan 2015 Undersökning I undersökningsåtgärderna ingår: - upptagande av anamnes- och statusuppgifter som är nödvändiga

Läs mer

Prislista. Kod Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Pris Referenspris

Prislista. Kod Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Pris Referenspris Prislista Kod Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Pris Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 783 660 101red Basundersökning och diagnostik, utförd

Läs mer

Tandläkare Maria Lettius, Borgentandläkarna. Omsorg, kvalitet och kunnande! Prislista

Tandläkare Maria Lettius, Borgentandläkarna. Omsorg, kvalitet och kunnande! Prislista Omsorg, kvalitet och kunnande! Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 760 745 102 Fullständig undersökning

Läs mer

Vårdprogram för barn- och ungdomstandvård i Region Skåne

Vårdprogram för barn- och ungdomstandvård i Region Skåne Enheten för tandvård Datum 2012-10-22 Vårdprogram för barn- och ungdomstandvård i Region Skåne (innehållet uppdaterat 2012-10-03 och kompletterat med innehåll från det tidigare dokumentet Vårdstandard

Läs mer

Nationellt Forum 2011 TANDHYGIENISTER

Nationellt Forum 2011 TANDHYGIENISTER Nationellt Forum 2011 TANDHYGIENISTER Inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 september 2011 TALARE Pristagare av IADR:s stora internationella kariespris 2007 Dowen Birkhed Sahlgrenska akademin Ann-Marie

Läs mer

Tandvårdstaxa för Folktandvården Kronoberg 2012 01 01

Tandvårdstaxa för Folktandvården Kronoberg 2012 01 01 Tandvårdstaxa för Folktandvården Kronoberg 2012 01 01 Tandvårdscheck 20-29 år samt 75+ =300 kr per år Tandvårdscheck 30-74 år. 150 kr per år Högkostnadsskydd: 3000 kr - 15000kr = 50% subvention. >15 000

Läs mer

Klinisk tjänstgöring inom karaktärsämnet

Klinisk tjänstgöring inom karaktärsämnet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Specialiseringstjänstgöring Pedodonti Centrum för Specialisttandvård Odontologiska utbildningsenheten Örebro Handledares och övriga tandläkares kompetens Huvudhandledare Annika Gustafsson

Läs mer

Tandvårdsenhetens Ersättningslista för Särskilt Tandvårdsstöd

Tandvårdsenhetens Ersättningslista för Särskilt Tandvårdsstöd Tandvårdsenhetens Ersättningslista för Särskilt Tandvårdsstöd Gäller från 2010-01-15 Ersättningslistan är baserad på Folktandvården Västra Götalands prislista, och anger de åtgärdskoder som ingår i Nödvändig

Läs mer

Tandläkare Ann och Mårten Palm. Bästa möjliga tandvård i en trygg och trivsam miljö. Prislista

Tandläkare Ann och Mårten Palm. Bästa möjliga tandvård i en trygg och trivsam miljö. Prislista Bästa möjliga tandvård i en trygg och trivsam miljö Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 780 775

Läs mer

Riktlinjer om fri tandvård till Unga Vuxna 2011-01-01

Riktlinjer om fri tandvård till Unga Vuxna 2011-01-01 R Riktlinjer om fri tandvård till Unga Vuxna 2011-01-01 Innehåll 1 Målet för Regionens fria tandvård till Unga Vuxna...4 1.1 Definition av Unga Vuxna... 4 1.2 Tandvårdsenheten... 4 1.2.1 Västra Götalandsregionen

Läs mer

kod Åtgärd Ord. pris Vårt pris Kod Åtgärd Referenspris Vårt pris

kod Åtgärd Ord. pris Vårt pris Kod Åtgärd Referenspris Vårt pris Prislista 2015 Tandblekning kod Åtgärd Ord. pris Vårt pris Tandblekning med vetenskapligt och välbeprövade Opalescence med blekningsskena. 3999 1999 Undersökning & Riskbedömning Kod Åtgärd Referenspris

Läs mer

Specialisttandvårdstaxa för Region Halland från 1 januari 2015

Specialisttandvårdstaxa för Region Halland från 1 januari 2015 Sida 1 Specialisttandvårdstaxa för Region Halland från 1 januari 2015 Specialiståtgärder 100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 114S Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning

Läs mer

Vårdprogram för barn- och ungdomstandvård i Region Skåne

Vårdprogram för barn- och ungdomstandvård i Region Skåne Giltigt from 2015-04-01 Vårdprogram för barn- och ungdomstandvård i Region Skåne Inledning och bakgrund Sedan 2013-05-01 är det i Region Skåne infört ett vårdval (LOV) för den allmänna barn- och ungdomstandvården.

Läs mer

Tandläkare Anders Sundh. Prislista

Tandläkare Anders Sundh. Prislista Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 800 775 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd

Läs mer

VAR GOD SKRIV LÄSLIGT!!

VAR GOD SKRIV LÄSLIGT!! Institutionen för odontologi Namn: Kod: VAR GOD SKRIV LÄSLIGT!! Lycka till! VUX övningsfall (15) 1 VUXPROV Svarsformulär s 13 Konstruktionsritning s 14 Förkortningar s 15 Bilagor: OPG +hst Klin foto 6

Läs mer

Utbildningsplan för Tandteknikerprogrammet, 120 poäng

Utbildningsplan för Tandteknikerprogrammet, 120 poäng KAROLINSKA INSTITUTET Dnr: 6243/02-415 Utbildningsplan för Tandteknikerprogrammet, 120 poäng Study programme in Dental Technology, 120 credits (180 ECTS credits) Fastställd av Styrelsen för utbildning

Läs mer

Tandläkare Mona Nilzén. Prislista

Tandläkare Mona Nilzén. Prislista lista lista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 775 775 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare

Läs mer

Prislista 2015. Referenspris specialisttandvård. Referenspris allmäntandvård

Prislista 2015. Referenspris specialisttandvård. Referenspris allmäntandvård lista 2015 100 - Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 101 - Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 775 775 950 103 - Akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare

Läs mer

Prislista. Tandvårdsteam Framtidens Tandvård

Prislista. Tandvårdsteam Framtidens Tandvård Prislista Välkommen till vår mottagning! Här kan du läsa om våra priser och det statliga tandvårdsstödet. Fråga gärna oss i tandvårdsteamet om du vill veta mera. Vi kallar dig till undersökning med jämna

Läs mer

Barntandvårdsprogram 2015

Barntandvårdsprogram 2015 www.ltv.se RIKTLINJE 1 (10) VALET Sedan 1 juli 2000 har barn och ungdomar, 3 19 år, möjligheten att välja mellan folktandvård och privattandvård. Patienten ska erbjudas fullständig allmäntandvård i enlighet

Läs mer

PRISLISTA 2009. Undersökning

PRISLISTA 2009. Undersökning Undersökning I undersökningsåtgärderna ingår: - upptagande av anamnes- och statusuppgifter som är nödvändiga för undersökning och diagnostik samt information till patienten avseende dessa - i förekommande

Läs mer

Folktandvården Gävleborgs tandvårdstaxa 1 April 2007

Folktandvården Gävleborgs tandvårdstaxa 1 April 2007 Folktandvården Gävleborgs tandvårdstaxa 1 April 2007 Bastandvård 1. Undersökning, diagnostik, rådgivning m.m. Avgift Grund- Patavg Grund- Patavg 111 Undersökning 20-29 år 535 106 429 112 Undersökning helprotes

Läs mer

Prislista, gäller från den 1 september 2010

Prislista, gäller från den 1 september 2010 Prislista, gäller från den 1 september 2010 Kod Åtgärd Referenspris Vårt pris 100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 650 700

Läs mer

PRISLISTA EKERÖ TANDVÅRD 2013

PRISLISTA EKERÖ TANDVÅRD 2013 PRISLISTA EKERÖ TANDVÅRD 2013 Undersökning/kontroll/akuta PRISLISTA 2012 101 Basundersökning gjord av tandläkare 750 730 102 Fullständig undersökning gjord av tandhygienist 645 605 103 Akut/kompletterande

Läs mer

Prislista. Folktandvården Skåne

Prislista. Folktandvården Skåne Prislista Folktandvården Skåne Gäller från 1 januari 2012 1 Folktandvården Skånes prislista Så beslutas Folktandvården Skånes priser Folktandvården Skånes priser är beslutade av regionfullmäktige i Region

Läs mer

Välkommen ut i yrkeslivet och in i Folktandvården Östergötland!

Välkommen ut i yrkeslivet och in i Folktandvården Östergötland! Välkommen ut i yrkeslivet och in i Folktandvården Östergötland! Vi har byggt en speciell entré för dig som just blivit klar med utbildningen, så att du ska känna dig både trygg och välkommen hos oss. Vi

Läs mer

Specialiseringstjänstgöring vid Odontologiska Utbildningsenheten i Örebro

Specialiseringstjänstgöring vid Odontologiska Utbildningsenheten i Örebro O S M Specialiseringstjänstgöring vid Odontologiska Utbildningsenheten i Örebro dontologiska utbildningsenheten i Örebro har bedrivit specialistutbildning för tandläkare sedan 1966. Sammanlagt har cirka

Läs mer

tandläkare jens müller, bragegatan 3, 281 39 hässleholm 0451-818 00 www.jensmuller.se

tandläkare jens müller, bragegatan 3, 281 39 hässleholm 0451-818 00 www.jensmuller.se Prislista Från och med det året du fyller 20 år omfattas du av den allmänna tandvårdsförsäkringen. Det innebär att du som patient får ett ekonomiskt stöd från Försäkringskassan. Ersättningen betalas ut

Läs mer

Tandläkare Jonas Ström. Prislista

Tandläkare Jonas Ström. Prislista Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 780 730 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd

Läs mer

Tandvården Kågeröd. Prislista

Tandvården Kågeröd. Prislista Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 745 745 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd

Läs mer

Tandläkare Per-Olof Jansson. Prislista

Tandläkare Per-Olof Jansson. Prislista lista lista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 840 775 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare

Läs mer

Prislista. Akalla Tandläk0arpraktik. Gäller f.o.m 1/9 2013

Prislista. Akalla Tandläk0arpraktik. Gäller f.o.m 1/9 2013 1 Prislista Akalla Tandläk0arpraktik Gäller f.o.m 1/9 2013 100-Undersök. Riskbedöm. och hälsofrämjande åtgärder 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 745 750 102 Fullständig undersökning

Läs mer

Tandvårdstaxa för Region Halland från 1 januari 2012

Tandvårdstaxa för Region Halland från 1 januari 2012 Sida 1 Tandvårdstaxa för Region Halland från 1 januari 2012 Tandvårdsbidrag 20-29 år samt 75 år och äldre 300 kr per år. Tandvårdsbidrag 30-74 år 150 kr per år. Högkostnadsskydd utifrån referenspris: 3000

Läs mer

FOLKTANDVÅRDENS VERKSAMHET - DELÅRSRAPPORT 08 2000 - HELÅRSBEDÖMNING.

FOLKTANDVÅRDENS VERKSAMHET - DELÅRSRAPPORT 08 2000 - HELÅRSBEDÖMNING. Elisabeth Olofsson-Öberg 2000-09-23 Ekonomichef Landstingsstyrelsen FOLKTANDVÅRDENS VERKSAMHET - DELÅRSRAPPORT 08 2000 - HELÅRSBEDÖMNING. Vård och verksamhetsutveckling Folktandvårdens kliniker har en

Läs mer

riser & åtgärder 2013

riser & åtgärder 2013 P riser & åtgärder 2013 2 av 9 BASUNDERSÖKNING 101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare 745 745 102 Fullständig undersökning och diagnostik, tandhygienist 695 695 103 Kompletterande undersökning

Läs mer

Prislista. Familjetandläkarna Könsberg

Prislista. Familjetandläkarna Könsberg Prislista Välkommen till vår mottagning! Här kan du läsa om våra priser och det statliga tandvårdsstödet. Fråga gärna oss i tandvårdsteamet om du vill veta mera. Vi kallar dig till undersökning med jämna

Läs mer

Prislista från 1 januari 2015 Folktandvården, region Jönköpings län

Prislista från 1 januari 2015 Folktandvården, region Jönköpings län Prislista uari Folktandvården, region Jönköpings län Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. Vad betyder orden i prislistan? Attachments kopplingsdel mellan tand och protes. Benaugmentation benersättning.

Läs mer

Tdl. Ewa Rosén Lundberg Tdl. Björn Lundberg Tdl. Caroline Edlund

Tdl. Ewa Rosén Lundberg Tdl. Björn Lundberg Tdl. Caroline Edlund Från och med det året du fyller 20 år omfattas du av den allmänna tandvårdsförsäkringen. Det innebär att du som patient får ett ekonomiskt stöd från Försäkringskassan. Ersättningen betalas ut till din

Läs mer

I utveckling 2013. KBT i tandvården. Senaste gerodontologiska forskningen Patientsäkerhet Vård av dementa patienter VÅRA TALARE

I utveckling 2013. KBT i tandvården. Senaste gerodontologiska forskningen Patientsäkerhet Vård av dementa patienter VÅRA TALARE gerodonti I utveckling 2013 inbjudan till konferens i Stockholm den 24-25 april 2013 VÅRA TALARE Oral Care Mikael Zimmerman Docent Klinisk oral diagnostik & övergripande odontologiskt ansvarig Mun-H-Center

Läs mer

Prislista. Gäller från den 1januari 2015

Prislista. Gäller från den 1januari 2015 Prislista Gäller från den 1januari 2015 Innehåll 100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 3 200 Sjukdomsförebyggande åtgärder 4 300 Sjukdomsbehandlande åtgärder 4 400 Kirurgiska åtgärder

Läs mer

prislista Allmäntandvård

prislista Allmäntandvård lista Allmäntandvård Välkommen till Folktandvården! Här följer en beskrivning av vad det kostar att göra olika slags behandlingar på alla Folktandvårdens kliniker i Västra Götaland. Prislistan är förändrad

Läs mer

Prislista Gylle Tandvård

Prislista Gylle Tandvård Prislista Gylle Tandvård Undersökning Pris Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare 775 775 103 Akut eller kompletterande undersökning eller utredning av 340 340 enstaka tand eller enstaka

Läs mer

Från och med det året du fyller 20 år omfattas du av den allmänna tandvårdsförsäkringen. Det innebär att du som patient får ett ekonomiskt stöd från Försäkringskassan. Ersättningen betalas ut till din

Läs mer

Prioriteringar och patientsäkerhet i tandvård för barn och ungdomar

Prioriteringar och patientsäkerhet i tandvård för barn och ungdomar Prioriteringar och patientsäkerhet i tandvård för barn och ungdomar Detta dokument har tagits fram av Svenska Pedodontiföreningen som ett led i kvalitetsutvecklingen av barn och ungdomstandvården, som

Läs mer

SEMINARIEPROGRAM SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING

SEMINARIEPROGRAM SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING SEMINARIEPROGRAM SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING Höstterminen 2013 Centrum för specialisttandvård TEORETISKA SEMINARIER INOM SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRINGARNA VID FOLKTANDVÅRDEN CENTRUM FÖR SPECIALISTTANDVÅRD

Läs mer

Prioriteringar och patientsäkerhet i tandvård för barn och ungdomar

Prioriteringar och patientsäkerhet i tandvård för barn och ungdomar Prioriteringar och patientsäkerhet i tandvård för barn och ungdomar Ett policydokument från Svenska Pedodontiföreningen 2008 Förord Svenska Pedodontiföreningen är en sammanslutning av tandläkare som är

Läs mer

Sanei Tandvårdsteam 2014. Låt oss ta hand om dina tänder! Prislista

Sanei Tandvårdsteam 2014. Låt oss ta hand om dina tänder! Prislista Sanei Tandvårdsteam 2014 Låt oss ta hand om dina tänder! Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare

Läs mer

Tandvårdstaxa för Folktandvården Kronoberg 2011 01 01

Tandvårdstaxa för Folktandvården Kronoberg 2011 01 01 Tandvårdstaxa för Folktandvården Kronoberg 2011 01 01 Tandvårdscheck 20-29 år samt 75+ =300 kr per år Tandvårdscheck 30-74 år. 150 kr per år Högkostnadsskydd: 3000 kr - 15000kr = 50% subvention. >15 000

Läs mer

Allmäntandläkare 2014

Allmäntandläkare 2014 Allmäntandläkare 2014 kunskap utveckling inspiration Förnya dina kunskaper om karies ta del av de senaste behandlingsmetoderna Hur tar du hand om en akutpatient? så här fattar du de snabba och rätta besluten

Läs mer

Ditt glada leende - Vår drivkraft Prislista Välkommen till vår mottagning! Här kan du läsa om våra priser och det statliga tandvårdsstödet. Fråga gärna oss i tandvårdsteamet om du vill veta mera. Vi kallar

Läs mer

775 775 775 775 103 Akut eller kompletterande undersökning av tandläkare. 340 340 420 441 107 Omfatt eller komplett undersökning av tandläkare

775 775 775 775 103 Akut eller kompletterande undersökning av tandläkare. 340 340 420 441 107 Omfatt eller komplett undersökning av tandläkare Prislista Folktandvården, Jämtlands läns landsting Gäller från den 1 september 2014 ATB, t TandvårdsBidrag 20-29 år samt 75 år och över = 300 kr per år. ATB, t TandvårdsBidrag 30-74 år = 150 kr per år.

Läs mer

Tandläkare Behzad Sharifi. Prislista

Tandläkare Behzad Sharifi. Prislista Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 730 730 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd

Läs mer

Prislista Folktandvården Örebro läns landsting 2013-01-01

Prislista Folktandvården Örebro läns landsting 2013-01-01 Prislista Folktandvården Örebro läns landsting 2013-01-01 Ref.pris: Referenspris FTV pris: Folktandvårdens pris 100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 101 Basundersökning och diagnostik,

Läs mer

City Tandvård. Prislista

City Tandvård. Prislista Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 775 775 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd

Läs mer

Borås Tandhälsa / Tandläkare Tage Svedensten. Hos oss ska Du känna dig trygg och väl omhändertagen. Prislista

Borås Tandhälsa / Tandläkare Tage Svedensten. Hos oss ska Du känna dig trygg och väl omhändertagen. Prislista Hos oss ska Du känna dig trygg och väl omhändertagen Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 875

Läs mer

Förslag till ny taxa från 1/9 2014 Denna flik skickad tillsammans med Missiv till HSN 17 juni 2014

Förslag till ny taxa från 1/9 2014 Denna flik skickad tillsammans med Missiv till HSN 17 juni 2014 Förslag till ny taxa från 1/9 2014 Denna flik skickad tillsammans med Missiv till HSN 17 juni 2014 Ny åtgärd i blå text ALLMÄNTANDVÅRD (ATV) SPECIALISTTANDVÅRD (STV) Åtgärd spec spec 101 Basundersökning

Läs mer

Kod Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Pris Referenspris

Kod Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Pris Referenspris Prislista 2011-09-01 Från och med det året du fyller 20 år omfattas du av den allmänna tandvårdsförsäkringen. Det innebär att du som patient får ett ekonomiskt stöd från Försäkringskassan. Ersättningen

Läs mer

PRISLISTA. Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Vårt pris Referenspris

PRISLISTA. Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Vårt pris Referenspris PRISLISTA Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Vårt pris Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 730 730 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd

Läs mer

Två Tandläkare. Prislista

Två Tandläkare. Prislista Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 775 775 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd

Läs mer

Hönötandläkarna. Prislista

Hönötandläkarna. Prislista Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 840 660 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd

Läs mer

Prislista. Tingvallapraktiken

Prislista. Tingvallapraktiken Prislista Välkommen till vår mottagning! Här kan du läsa om våra priser och det statliga tandvårdsstödet. Fråga gärna oss i tandvårdsteamet om du vill veta mera. Vi kallar dig till undersökning med jämna

Läs mer

Riktlinjer om fri tandvård till Unga Vuxna 2012-01-01

Riktlinjer om fri tandvård till Unga Vuxna 2012-01-01 R Riktlinjer om fri tandvård till Unga Vuxna 2012-01-01 Reviderad 12-05-01 Innehåll 1 Målet för Regionens fria tandvård till Unga Vuxna...4 1.1 Definition av Unga Vuxna...4 1.2 Tandvårdsenheten...4 1.2.1

Läs mer

Oral hälsa vid funktionsnedsättning & särskilda behov

Oral hälsa vid funktionsnedsättning & särskilda behov inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 september 2014 VÅRA TALARE Landstinget i Jönköpings län Kristina Berggren Tandhygienist Folktandvården Värmland Barbro Olsson Tandsköterska Folktandvården

Läs mer

Allmäntandvårdstaxa Folktandvården Kronoberg 2015 01 01

Allmäntandvårdstaxa Folktandvården Kronoberg 2015 01 01 Allmäntandvårdstaxa Folktandvården Kronoberg 2015 01 01 Tandvårdsbidrag 20-29 år samt 75+ =300 kr per år Tandvårdsbidrag30-74 år. 150 kr per år Högkostnadsskydd: 3000 kr - 15000kr = 50% subvention. >15

Läs mer

Specialisttaxa för Folktandvården Kronoberg 2015 01 01

Specialisttaxa för Folktandvården Kronoberg 2015 01 01 Specialisttaxa för Folktandvården Kronoberg 2015 01 01 Tandvårdsbidrag 20-29 år samt 75+ =300 kr per år Tandvårdsbidrag30-74 år. 150 kr per år Högkostnadsskydd: 3000 kr - 15000kr = 50% subvention. >15

Läs mer

Specialisttandvård Pris STV ATV

Specialisttandvård Pris STV ATV 100. Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder S101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 800 775 775 S101 L Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare, enkel 500

Läs mer

Folktandvården Dalarna Allmäntandvårdstaxa 2014-09-01

Folktandvården Dalarna Allmäntandvårdstaxa 2014-09-01 Folktandvården Dalarna Allmäntandvårdstaxa 2014-09-01 Åtg nr Behandlingsåtgärd Pris Referenspris 100. Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder 101 Basundersökning, diagnostik tandläkare

Läs mer

Prislista Tandläkare Annica Örmin

Prislista Tandläkare Annica Örmin Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris *Referenspris) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 775 775 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare

Läs mer

Referenspris allmäntandvård

Referenspris allmäntandvård er för det statliga tandvårdsstödet 100 - Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 101 - Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 775 775 103 - Akut eller kompletterande undersökning,

Läs mer

Tandläkarna Gustafsson. Prislista

Tandläkarna Gustafsson. Prislista Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 750 730 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd

Läs mer

Tandläkare Agneta Nilsson. Prislista

Tandläkare Agneta Nilsson. Prislista Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 750 730 121 Röntgenundersökning av enskild tand 52 40 124

Läs mer