Folktandvårdens Interna Utvecklingsprogram År 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Folktandvårdens Interna Utvecklingsprogram År 2015"

Transkript

1 Folktandvårdens Interna Utvecklingsprogram År 2015 Inom Folktandvården Värmland är komptensutveckling ett viktigt inslag i verksamheten. Vi satsar därför på att ha en intern kurskatalog där vi kan erbjuda olika utbildningar till samtliga yrkeskategorier. Fortbildningsvolymen beräknas till 2 dagar per medarbetare, klinikchefen fördelar dagarna utefter de individuella utvecklingsbehov som finns hos medarbetarna och på kliniken. Vill Du veta mer om Riktlinjer för Folktandvårdens kompetensutveckling så finns de i Verket på Folktandvårdens intranät. Där finns också en här utbildningskatalogen i digital form. Samtliga interna kursanmälningar ska vara fortbildningen tillhanda senast det datum som står angivet under varje kurspresentation. Du anmäler dig på intranätet och då ska klinikchefen ha godkänt din anmälan. I detta interna fortbildningsprogram hoppas vi du finner utbildningar som kompletterar dina utvecklingsbehov för såväl dig som person som i din yrkesroll. Möjligheten för att skräddarsy utbildningsinsatser som passar dina och klinikens behov finns ständigt. Vid sådana behov kontakta oss! Lycka till! Margareta Gustafsson Fortbildningssamordnare

2 INNEHÅLL Barn- och ungdomstandvård Hur ska vi bemöta barn i olika utvecklingsåldrar? Barnperspektiv i tandvården... sid 4 Kostråd till barn- och ungdomspatienter... sid 5 Medicinska aspekter indikationer och kontraindikationer Praktiska tips... sid 6 Rationellt omhändertagande av barn- och ungdomspatienter med stort Behandlingsbehov... sid 7 Bettfysiologi Bettfysiologiskt seminarium Nationella Riktlinjer för vuxentandvård... sid 8 Endodonti Aktuella endodontiska behandlingsprinciper... sid 9 Kanalletning... sid 10 Maskinell instrumentering Wave One... sid 11 Rutiner i samband med endodontisk behandling... sid 12 Kirurgi Extraktion av den retinerade underkäksvisdomstanden... sid 13 Medicinska problempatienter och medicinska problem... sid 14 Infiltrationsanestesi för tandsköterskor... sid 15 Hur vi tar hand om våra traumapatienter... sid 16 Mandibularblockad för tandhygienister... sid 17 Oral medicin Praktiskt omhändertagande av patient med slemhinneförändringar vad skall jag göra med min patient... sid 18 Tandvård på medicinskt belastade patienter... sid 19 Ortodonti Grundkurs i bettutveckling för tandläkare... sid 20 Grundkurs i bettutveckling för tandhygienister och tandsköterskor... sid 21 Ortodontisk apparatur i allmäntandvården... sid 22 Parodontologi Intensiv- och stödbehandling vid kronisk parodontit... sid 23 Parodontal behandling Ett veteskapligt tillvägagångssätt... sid 24 Parodontal kirurgi... sid 25 Scaling för tandsköterskor... sid 26 Study Club... sid 27 2

3 Protetik Behandling av avtrycksmassor och modellframställning... si 28 Grundkurs i implantatprotetik, steg 1... sid 29 Hur stämmer ocklusionen?... sid 30 Klinisk fotografering... sid 31 Öppet hus för terapiplanering... sid 32 Samverkan över ämnesområdena Den rotfyllda tandens problematik... sid 33 Erosioner - etiologi och diagnostik, prevention och behandling... sid 34 Implantatpatienter som revisionspatient... sid 35 Hälsoodontologi Nödvändig tandvård för patienter med särskilda behov... sid 36 Praktisk handledning på klinik: Nödvändig tandvård... sid 37 Praktisk profylax för barn- och ungdom... sid 38 Teamtandvård Kompositfyllningar... sid 39 Data Word Verksamhetsanpassad... sid 40 Excel Individ och Verksamhetsanpassad... sid 41 Powerpoint Verksamhetsanpassad... sid 42 Forskning och utveckling Folktandvårdens FoU- verksamhet... sid 43 Röntgen Digital röntgen för tandläkare... sid 44 Digital röntgen för tandhygienister... sid 45 Panorama för alla... sid 46 Praktisk kurs i röntgenbildtagning... sid 47 Utveckling Handledarutbildning-hur kan vi skapa trygghet hos nyutbildade med- Arbetare... sid 48 Övrigt Asyltandvård... sid 49 Auskultation... sid 50 Förflyttningsteknik... sid 51 Tandvårdstaxan... sid 51 3

4 BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD Hur skall vi bemöta barn i olika utvecklingsåldrar? Barnperspektiv i tandvården Tid: Övertandläkare Tita Mensah och Britta Sillén Seminarium Tandvårdsteamet Barnets utvecklingsåldrar Barnkonventionen Anordnas efter överenskommelse Anmälan: Sista anmälningsdatum

5 BARN- OCH UNGDOMSTANVÅRD Kostråd till barn- och ungdomspatienter Övertandläkare Britta Sillén och Tita Mensah Seminarium Tandvårdsteamet Hur ges kostråd så att de följs? Vilka råd är det egentligen vi ska ge? Metoder för beteendepåverkan enligt nationella riktlinjer Kommunikation där föräldrarna släppt sitt ansvar Kostvanor och råd till invandrare Tid: Torsdagen 5 november, kl Anmälan: Sistae anmälningsdatum

6 BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD Medicinska aspekter Indikationer och kontraindikationer Praktiska tips Övertandläkare Britta Sillén Specialistläkare Ragnar Henningsson Seminarium minimum 10 deltagare Teamet Etiska aspekter Lagar och förordningar Praktiska tips Farmakologi Manual för dosering Tid: Tisdagen 10 februari 2015, kl Anmälan: Sista anmälningsdatum

7 PEDODONTI Rationellt omhändertagande av barn- och ungdomspatienter med stort behandlingsbehov Övertandläkare Britta Sillén och Tita Mensah Seminarium Tandvårdsteamet ART vad är det? Kan Lyckselemodellen användas idag? Extraktion av primära/permanenta tänder - när är det lämpligt att skjuta upp extraktionen? - hur ser man på tandbortagning i olika kulturer? - praktiska tips för utförandet Kariesslipning indikationer / kontraindikationer, utförande Sedering eller inskolning? Eller båda? Vem i teamet gör vad? Tid: Torsdagen 9 april, kl Anmälan: Sista anmälningsdatum

8 BETTFYSIOLOGI Bettfysiologiskt seminarium Nationella Riktlinjer för vuxentandvård Övertandläkare och Odont. Dr Bertil Sundqvist Seminarium Tandläkare (min 6, max 10 deltagare) Tillämpning av Nationella Riktlinjer för Vuxentandvård vid käkfunktionsstörningar Diagnostik och behandling käkledsoch/eller käkmuskelrelaterade besvär När är det dags för remiss till specialist i bettfysiologi? Tid: Torsdagen 26 mars 2015, kl Anmälan: Sista anmälningsdatum

9 ENDODONTI Aktuella endodontiska behandlingsprinciper och nationella riktlinjer för endodonti Övrigt: Övertandläkare Åke Fredriksson Seminarium Tandläkare Hur ska vi behandla tänder med - vital pulpa - nekrotisk pulpa - periapikal patologi Akutbehandling Nationella riktlinjer - diskussion 2 timmar Anordnas efter överenskommelse Anmälan: Sista anmälningsdatum för våren

10 ENDODONTI Kanalletning Övrigt: Övertandläkare Åke Fredriksson Seminarium Tandläkare Halvdag Teori Praktiska övningar Anordnas efter överenskommelse Anmälan: Anmälningsdatum för våren Anmälningsdatum för hösten

11 ENDODONTI Maskinell instrumentering Wave one Övrigt: Anmälan: Övertandläkare Åke Fredriksson Arbetskurs på hemmakliniken Tandläkare Halvdag Teori Praktiska övningar Anordnas efter överenskommelse Anmälningsdatum för våren Anmälningsdatum för hösten

12 ENDODONTI Rutiner i samband med endodontisk behandling Anmälan: Tandhygienist Carina Fröling Teori och demonstration Tandsköterskor och tandhygienister Sterilrutiner Genomgång av endodontibrickan Beställning av material 1,5 timmar Anmälningsdatum för våren Anmälningsdatum för hösten

13 KIRURGI Extraktion av den retinerade underkäksvisdomstanden Övrigt: Övertandläkare Sandro Halbritter Arbetskurs på den egna kliniken Tandvårdsteam Heldag Teoretisk genomgång Kliniskt arbete på egna patienter under handledning Operationsbrickans instrument och övrig utrustning Anordnas enligt överenskommelse Inför utbildningen ska deltagaren ha samlat fem lämpliga patienter som undervisningsfall Anmälan: Sista anmälningsdatum

14 KIRURGI OCH SJUKHUSTANDVÅRD Medicinska problempatienter och medicinska problem Övrigt: Övertandläkare Irene Falahat, Sandro Halbritter och Andrea Wölner Hansen Halbritter samt Tandläkare Fredrik Thyberg Seminarium Tandläkare, tandhygienister Fokalutredning - inför organ transplantation - inför klaffoperation - inför strålbehandling mot huvud hals - immunosupprimerade patienter Antibiotika profylax vid blod maligniter Infektionsbehandling, när, var, hur? Bisfosfanater Osteoradionekroser Behandlingskomplikation hos immunosuprimerade patienter reumatiska sjukdomar Koagulation Falldiskussioner Heldag Anordnas efter överenskommelse Anmälan: Sista anmälningsdatum

15 KIRURGI Infiltrationsanestesi för tandsköterskor Övrigt: Övertandläkare Sten Olsson Arbetskurs Tandsköterskor Teoretisk genomgång - anatomi - farmakologi - riskgrupper - indikationer och kontraindikationer Demonstration och praktisk övning Tentamen Hela utbildningen omfattar ca 40 timmar Inläsning av litteratur sker inför den teoretiska genomgången. Den praktiska delen sker under handledning av teamledaren som avgör när tandsköterskan har tillräcklig kunskap och färdighet att lägga infiltrationsanestesi på delegation. Minst 15 patientfall och skriftlig redovisning krävs för godkänd utbildning Kompendium skickas ut före kursstart Anordnas efter överenskommelse Anmälan: Sista anmälningsdatum

16 KIRURGI Hur tar vi hand om våra traumapatienter Övertandläkare Andrea Wölner Hanssen och Sandro Halbritter Seminarium Tandläkare Heldag Klassifikation av tand- och käkskador och reaktioner i vävnaden Diagnostik Behandling - vad kan jag göra själv - när ska jag remittera Fallpresentationer Anmälan: Sista anmälningsdatum

17 KIRURGI Mandibularblockad för tandhygienister Övrigt: Övertandläkare Andrea Wölner Hanssen Arbetskurs Tandhygienister Teoretisk genomgång -anatomi -farmakologi -riskgrupper -indikationer och kontraindikationer -metoder Praktiska övningar 1 dag samt egna studier och praktiska övningar på hemmakliniken De praktiska övningarna består av två delar: i anslutning till den teoretiska genomgången får kursdeltagarna lägga anestesi på varandra under handledning. Färdighetsträningen sker sedan i det dagliga arbetet på hemmakliniken under handledning av teamledaren tills tandhygienisten känner sig säker och trygg med tekniken och kan arbeta med den på egen hand. Anmälan: Sista anmälningsdatum

18 ORAL MEDICIN Praktiskt omhändertagande av patienter med munslemhinneförändringar - vad ska jag göra med min patient Övertandläkare Ulf Mattsson Seminarium Tandläkare, tandhygienister Heldag Vävnadsnybildningar Inflammatoriska tillstånd Munsveda Vita och röda fläckar Biopsins roll Anmälan: Sista anmälningsdatum

19 ORAL MEDICIN Tandvård på mediciniskt belastade patienter Övrigt: Sjukhustandläkare Peter Broman Seminarium Tandhygienister och tandsköterskor Halvdag Blödningsproblematik Hjärtsjukdomar Behov av antibiotikaprofylax Genomgången strålbehandling Bisfosfonatmedicinering Anordnas enligt överenskommelse Anmälan: Sista anmälningsdatum

20 ORTODONTI Grundkurs i bettutveckling Tid: Övertandläkare Marie Branzén Seminarium Tandläkare, 5-8 deltagare Heldag Diagnostik -bettavvikelser Bettutveckling Bettutvecklingskontroll Behandlingsbehov Falldiskussioner Anmälan: Sista anmälningsdatum

21 ORTODONTI Grundkurs i bettutveckling Tid: Övertandläkare Marie Branzén Seminarium Tandhygienist/tandsköterskor, 5-8 deltagare Heldag Diagnostik -bettavvikelser Bettutveckling Bettutvecklingskontroll Behandlingsbehov Falldiskussioner Anmälan: Sista anmälningsdatum

22 ORTODONTI Ortodontisk apparatur i allmäntandvården Tid: Övertandläkare Marie Branzén Teori och praktik Tandläkare Heldag Separation, bandutprovning, avtryckstagning Quad-Helix, Lib Klammerplåt Aktivator EOD Cross-elastic Anmälan: Sista anmälningsdatum

23 PARODONTOLOGI Intensiv- och stödbehandling vid kronisk parodontit Dag 1, heldag: Praktik: Dag 2, halv/heldag: Övrigt: Tandhygienist Linda Gull och Marianna Szigeti Söderberg Klinisk arbetskurs Tandhygienister Strategier och kliniska behandlingar på patienter med kronisk och aggressiv parodontit Teori Diagnostik Behandlingens mål och kommunikation Intensiv- och stödbehandling Instrument, teknik Infektionskontroller och utvärdering Patientbehandlingar på deltagarens egna patienter Uppföljning efter ca: 3månader 2 dagar förlagd på hemmaklinik Anordnas enligt överenskommelse Anmälan: Anmälningsdatum för våren Anmälningsdatum för hösten

24 PARODONTOLOGI Parodontal behandling Ett vetenskapligt tillvägagångssätt Övrigt: Övertandläkare Antonios Zampelis, tandhygienist Linda Gull och Marianna S Söderberg Seminarium/demonstration, praktiska övningar Tandläkare, tandhygienister Gemensam teori Klinisk/radiologisk diagnostisering av parodontit Syftet med den icke kirurgiska behandlingen Möjligheter/begränsningar Indikationer för icke kirurgisk vs kirurgisk behandling Terapiplanering inom teamet, remisshantering Handinstrument vs ultraljud Nationella riktlinjer och vetenskapligt underlag för olika behandlingsåtgärder Praktiska övningar Tandhygienister Depurationstekniker/praktisk övning (depurationsinstrument och extraherade tänder inbäddade i gips medtas) Tandläkare Terapidiskussion (egna patientfall medtas) Heldag Anordnas enligt överenskommelse Anmälan: Anmälningsdatum för våren

25 PARODONTOLOGI Parodontal kirurgi Övrigt: Övertandläkare Antonios Zampelis Seminarium/demonstration, praktisk övning Tandläkare Heldag Klinisk/radiologisk diagnostisering av parodontit Möjligheter/begränsningar med den icke kirurgiska vs kirurgiska behandlingen Indikationer för kirurgisk behandling Resektiv och regenerativ kirurgi - benersättning - membraner - emaljproteiner Lambådesign, sutureringstekniker Nationella riktlinjer och vetenskapligt underlag för olika kirurgiska åtgärder Stödbehandling, utvärdering av parodontal kirurgi Praktisk träning på griskäkar (medtag gärna en egen kirurgibricka) Anordnas enligt överenskommelse Anmälan: Anmälningsdatum för våren

26 PARODONTOLOGI Scaling för tandsköterskor Övrigt: Tandhygienist Linda Gull och Marianna Sziegeti Söderberg Klinisk arbetskurs på modell Tandsköterskor Heldag Teori genomgång av sulcus anatomi Teori och praktik, supragingival depuration med handinstrument och ultraljud Handinstrument, instrumentslipning Ergonomi Diskussion (Medtag gärna egna handinstrument) Anordnas efter överenskommelse Anmälan: Anmälningsdatum för våren Anmälningsdatum för hösten

27 PARODONTOLOGI Study Club Övrigt: Övertandläkare Antonios Zampelis Seminarium/öppen diskussion. Litteraturstudier på engelska Tandläkare, tandhygienister Hur ska man läsa och förstå publicerade studier Baskunskap om statistik Vid varje tillfälle ska ett eller flera ämnen presenteras och diskuteras, baserat på handplockade studier som har publicerats i vetenskapliga tidskrifter (diagnos, etiologi, icke kirurgisk och kirurgisk behandling, parodontal regeneration, den furkationsinvolverade tanden, antibiotika, rökning mm) Hur kan man nischa sig inom parodontologi? Presentera och diskutera tilldelad litteratur Träffarna sker på fritid var tredje månad Anordnas enligt överenskommelse Anmälan: Anmälningsdatum för våren

28 PROTETIK Behandling av avtrycksmassor och modellframställning Övrigt: Tandtekniker Monica Berg, Marie Karlsson Teori med praktiska övningar Tandsköterskor Halvdag Behandling av avtrycksmassor Studera ett avtryck och upptäcka felaktigheter Modellframställning Omhändertagande av modeller med smittrisk Egna avtryck medtas till kursen Anordnas enligt överenskommelse Anmälan: Sista anmälningsdatum för våren Sista anmälningsdatum för hösten

29 PROTETIK Grundkurs i implantatprotetik, steg 1 Ansvariga: Mål: Övertandläkare Annika Torbjörner, Per Häger, tandhygienist Hilda Ladekvist samt tandsköterskor på protetikkliniken. Övertandläkare Monica Gordh, Sandro Halbritter, Käkkirurgen Övertandläkare Antonios Zampelis, endo/parod Representanter från Nobel, Dentsply och Straumann. Tandläkare, helst med sköterska. Begränsat antal deltagare Målet med utbildningen är att ge teamet de teoretiska och praktiska kunskaper som ligger till grund för att utföra den protetiska delen av implantatbehandlingen. Steg 1 Föreläsnings- och diskussionsform med praktiska och kliniska inslag. Steg 2 Praktisk individanpassad handledning. För tandläkaren ingår också kurslitteratur som skall läsas in inför kursen, och ett avslutande skriftligt förhör Tid: Måndag 9 mars torsdag 12 mars Viss aktivitet sker även kvällstid. En uppföljande dag med fallredovisning i september Anmälan: Sista anmälningsdatum

30 PROTETIK Hur stämmer ocklusionen? Syfte: Övertandläkare i oral protetik Annika Torbjörner och Per Häger Tandtekniker och tandläkare Denna arbetskurs skall ge en ökad förståelse för olika ocklusionslägen och ge en ökad kunskap och insikt i hur bettregistrering och indextagning kan göras med god säkerhet. Målet är att skapa så goda förutsättningar som möjligt för att artikulator-inslagningen skall överensstämma med verkligheten och därmed också minimera tiden för inslipning av protetiska konstruktioner i munnen i samband med utlämning. Vid kursen diskuteras också hantering av modeller och index på lab som ökar säkerheten vid inslagning. RP, IP, MP, CO, CR spelar det någon roll? Artikulator och ansiktsbåge Preprotetisk bettslipning Olika typer av bettregistrering och index Intagning av RP och indextagning praktisk träning Hantering av index och modeller praktisk träning Tid: Onsdagen 4 februari 2015, kl Anmälan: Sista anmälningsdatum

31 PROTETIK Klinisk fotografering Övertandläkare Annika Torbjörner Seminarium Teamet Bildtagning genomgång av tekniker att med hakar och speglar ta interorala foton Praktisk träning gruppvis Bearbetning av bilder innan de infogas i Dental Eye Importering av bilder till Dental Eye 3 timmar i samband med klinikbesök från protetik Anmälan: Sista anmälningsdatum

32 PROTETIK Öppet Hus för terapiplanering Övrigt: Övertandläkare Annika Torbjörner Övertandläkare Per Häger Diskussionsforum Tandläkare Diskussion över: - modeller - helstatus - fickstatus - kliniska bilder Protetikkliniken har öppet hus första måndagen i varje månad från kl Möjlighet finns att ta med patient för ett konsultationsbesök Anmälan om deltagande sker till klinikadministratör Maritha Theander på Protetikkliniken, tel

33 SAMVERKAN ÖVER ÄMNESOMRÅDEN Den rotfyllda tandens problematik Övertandläkare Annika Torbjörner Övertandläkare Åke Fredriksson Seminarium Tandläkare Varför lossnar stiftretinerade kronor? Hur skyddas den rotfyllda tanden bäst från rotfraktur? Vilket är bäst individuellt gjutna pelare eller pelare på prefabricerade stift? Håller reklamen vad den lovar? Vad säger forskningen och hur går man tillväga? Stift i metall, keramik eller fiberarmerad plast vad ska man välja? Spelar cementvalet någon roll? Expectans för utläkning efter genomförd endodontisk behandling innan eventuell protetik? Revidera eller inte revidera rotfyllningen? Ortograd eller retrograd revision? Stiftpreparation och avtryck ur aseptisk/endodontisk aspekt? Tid: Tisdagen 24 mars, kl Anmälan: Sista anmälningsdatum

34 SAMVERKAN ÖVER ÄMNESOMRÅDEN Erosioner etiologi och diagnostik, prevention och behandling Övertandläkarna Britta Sillén, Tita Mensah, Annika Torbjörner, Per Häger Seminarium Tandvårdsteamet Erosioner är den tredje stora tandsjukdomen efter karies och parodontit och i vissa åldersgrupper är tanderosion vanligare än karies. Blir skadorna omfattande får patienten ett stort och livslångt behov av tandvård och en rehabilitering kan ibland kosta betydligt mer än vad den ofta unga patienten klarar ekonomiskt. En tidig diagnos och behandling är av dessa skäl lika angelägen som diagnostik och behandling av karies. Följande punkter kommer att belysas: Diagnostik Orsaker Att förebygga och bromsa förloppet hur motivera patienten? Behandling av tidiga skador Behandling av grava skador Tid: Tisdagen 15 september, kl Anmälan: Sista anmälningsdatum

35 SAMVERKAN ÖVER ÄMNESOMRÅDE Implantatpatienten som revisionspatient Syfte: Övertandläkare i oral protetik Annika Torbjörner och Per Häger, tandhygienist Hilda Ladekvist Övertandläkare i parodontologi Antonios Zampelis Tandläkare som inte aktivt gör implantatbehandlingar, tandhygienister Många av våra revisionspatienter har någon implantatretinerad krona eller bro. En tandstödd konstruktion och en implantatkrona/ bro är lika vid första anblicken, men skillnaderna stora ur både biologiska och mekaniska aspekter. Även om man själv inte aktivt arbetar med implantat behöver man därför hålla sig uppdaterad om både indikationer, risker och skötsel. Implantatbehandlingens möjligheter. Implantatbehandling översikt. Biologiska komplikationer. Mukosit och periimplantit hur ser det friska och det sjuka ut? Behandlingsprinciper. När skall man försöka behålla tanden i stället? Att följa upp implantatbehandlingar. Hygienrutiner före, under och efter implantat behandling Röntgen på implantat Mekaniska komplikationer Tid: Torsdagen 15 oktober 2015, kl Anmälan: Sista anmälningsdatum

36 HÄLSOODONTOLOGI Nödvändig tandvård för patienter med särskilda behov Övertandläkare Inger von Bûltzingslöwen Övertandläkare Agne Nihlson Sjukhustandläkare Christina Unosson Tandhygienist Lena Lindqvist Seminarium Tandvårdsteamen Vårdmål och etiska överväganden Profylax och stödbehandling Förhandsprövningskrav och regelverk Patientfall Medicinska överväganden Bemötande Tid: Torsdagen 29 oktober 2015, kl Anmälan: Sista anmälningsdatum

37 HÄLSOODONTOLOGI Praktisk handledning på klinik: Nödvändig tandvård Tid: Sjukhustandläkare Christina Unosson Tandhygienist Lena Lindqvist Utbildningen bygger på det aktiva lärandets pedagogik, som varvar praktiskt utövande med skräddarsydd teori utgående från klinikens utvecklingsbehov Tandläkare och tandhygienister som behandlar patienter med särskilda behov och rätt till Nödvändig tandvård. Vi behandlar klinikens patienter tillsammans, med fokus på bemötande, regelverk och vårdmålsanpassning Undersökning-vårdplan-behandling Hjälpmedel Profylax/stödbehandling Litteraturförslag Varje dag avslutas med en gemensam diskussion av dagens arbete. Prioritering av omsorgspatienter 1 heldag varannan vecka 3-4 ggr Anpassas efter klinikens behov Anmälan: Anmälningsdatum för våren Anmälningsdatum för hösten

38 HÄLSOODONTOLOGI Praktisk profylax för barn och ungdom Tandhygienist Pia Borgenstedt och Camilla Andersson Seminarium Tandhygienist/tandsköterska Vem är riskpatient? Vårdprogram för barn och ungdom Intervall för profylaxbesök Behandlingsupplägg Fluorpreparat APL tandkräm/naf- klorhexidin gel 0,3%+0,2% Evidens Fissurförsegling, när, var och hur Praktisk demonstration av fissurförsegling Tid: Tisdagen 5 maj 2015, kl Anmälan: Sista anmälningsdatum

39 TEAMTANDVÅRD Kompositfyllningar Tandläkare Elisabeth Wennerberg Arbetskurs, 6-8 deltagare Tandhygienister och tandsköterskor Kompositens uppbyggnad Bondingmaterial olika tillvägagångssätt Steg för steg från preparation till fyllning Puts - tandanatomi Praktiska övningar Tid: Onsdagen 11 februari 2015, kl Anmälan: Sista anmälningsdatum

40 DATA Word - verksamhetsanpassad Administratör Marion Drews Karlsson Teori och praktiska övningar Klinikchefen, medarbetare med särskilt uppdrag Mallar Dokumenthantering Tid: Onsdagen 4 mars 2015, kl Anmälan: Sista anmälningsdatum

41 DATA Excel-Individ - Verksamhetsanpassad Administratör Marion Drews Karlsson Teori och praktiska övningar Klinikchefen, medarbetare med särskilt uppdrag Grunder Bygga Formler Skapa diagram Tid: Onsdag 6 maj 2015, kl Anmälan: Sista anmälningsdatum

42 DATA PowerPoint - Verksamhetsanpassad Administratör Marion Drews Karlsson Teori och praktiska övningar Klinikchefen, medarbetare med externt uppdrag Presentationsteknik Tips och Råd Tid: Onsdagen 15 april 2015, kl Anmälan: Sista anmälningsdatum

43 FORSKNING OCH UTVECKLING Folktandvårdens FoU-verksamhet Ansvariga: Tid: Övertandläkarna Ulf Mattsson, Inger von Bültzingslöwen, Antonios Zampelis Seminarium Tandvårdsmedarbetare med intresse att inleda ett forsknings- eller utvecklingsprojekt Folktandvårdens FoU-råd har som ambition att fånga upp projekt som kan hänföras till forskning och utveckling där rimliga insatser kan medföra viktig kunskapsvinst. Samtidigt skall det vara stimulerande för den/de som utför projektet. Ambitionen behöver inte vara att få resultaten publicerade i en vetenskaplig tidskrift. Det kan vara lika värdefullt att göra en avrapportering på interna konferenser eller liknande möten. Det är viktigt att stimulera medarbetare att starta projekt men också att dessa får en sådan utformning att de kan leda fram till ett resultat med en rimlig arbetsinsats. Syftet med detta seminarium är därför att den intresserade medarbetaren får en möjlighet att presentera sina funderingar för medlemmarna i FFoU-rådet och därigenom få en start för planering av det tänkta projektet. Våren 2015, datum meddelas senare på intranätet Träffen sker på fritid Anmälan: Sista anmälningsdatum för

44 RÖNTGEN Digital röntgen för tandläkare Övertandläkare Silvia Miranda Bazargani Seminarium (begränsat antal deltagare utifrån praktisk bildtagning?) Tandläkare Halvdag Diagnostik Praktisk bildtagning Remiss och röntgenutlåtande Anmälan: Sista anmälningsdatum

45 RÖNTGEN Digital röntgen för tandhygienister Innehåll Övertandläkare Silvia Miranda Bazargani Seminarium (begränsat antal deltagare utifrån praktisk bildtagning?) Tandhygienister Halvdag Diagnostik bitewing röntgenbilder Praktisk bildtagning Anmälan: Sista anmälningsdatum

46 RÖNTGEN Panorama för alla Övrigt: Övertandläkare Silvia Miranda Bazargani Seminarium Tandvårdteamet, som har körkort Diagnostik Inställning SSM Röntgenutlåtande Praktisk bildtagning tips och trix Halvdag Anordnas efter överenskommelse Anmälan: Anmälningsdatum för våren

47 RÖNTGEN Praktisk kurs i röntgenbildtagning Övrigt: Tandhygienist Ann-Christin Erlandsson Arbetskurs på den egna kliniken Tandvårdspersonal Halvdag Teoretisk genomgång av bildplattor och sensorer samt lämpliga hållare vid olika typer av bildtagning Praktisk bildtagning under handledning Praktisk hantering i Dental Eye Anordnas enligt överenskommelse Anmälan: Sista anmälningsdatum

48 UTVECKLING Handledarutbildning-hur kan vi skapa trygghet hos nyutbildade medarbetare? Klinikchef Per Hjalmarsson, HR-strateg Johanna Sundberg och koordinator Elisabeth Wennerberg Medarbetare som ska handleda kollegor Förväntningar på dagen? Erfarenhetsutbyte Vad är handledning? Handledningsprogrammet Reflektionssamtalet Handledning med/utan patient Utvecklingsplan handledarskapet Sammanfattning Dagen avslutas Tid: Måndagen 23 mars 2015, kl Anmälan: Sista anmälningsdatum

49 ÖVRIGT Asyltandvård Övrigt: Klinikchef Mats Lindgren Seminarium Tandläkare Kulturkrock Tolkhjälp Behandlingsstrategier Vad är Akuttandvård Barn och ungdomstandvård Lagar och bestämmelser Halvdag Anordnas efter överenskommelse Anmälan: Anmälningsdatum för våren Anmälningsdatum för hösten

50 AUSKULTATION Auskultation Syfte: Övrigt: Berörd handledare på respektive specialistklinik Klinisk handledning Tandläkare, tandhygienist och tandsköterskor Utbildningen är om möjligt behovsstyrd utifrån deltagarens specifika frågeställningar 1-2 dag Begränsat antal deltagare. Motivering och frågeställningar bifogas tillsammans med ansökan Anmälan: Sista anmälningsdatum

51 ÖVRIGT Förflyttningsteknik Övrigt: Anmälan: Instruktör Moa Karlsson Arbetskurs på hemmaklinik Tandvårdsteam Förflyttningsteknik från rullstol till behandlingsstol - manuellt - mobillyft 1-1,5 timmar Anordnas efter överenskommelse Kan anmälas under hela året 51

52 ÖVRIGT Tandvårdstaxan Övrigt: Klinikchef Anders Hultén Seminarium Tandvårdsteam Den nya taxan och regelverket kring denna - vad gäller Varför debitera Hur debiterar vi olika behandlingsfall Halvdag Anordnas efter överenskommelse Anmälan: Anmälningsdatum för våren Anmälningsdatum för hösten

Folktandvårdens kurskatalog 2016

Folktandvårdens kurskatalog 2016 Folktandvården Värmland Handläggare, namn och telefon Margareta Gustafsson, 054-61 96 45 Folktandvårdens kurskatalog 2016 Inskolning av barn och ungdomar... 3 Barn och ungdomar med mycket karies... 4 Tandvård

Läs mer

Folktandvårdens kurskatalog 2017

Folktandvårdens kurskatalog 2017 Folktandvården Värmland Handläggare, namn och telefon Margareta Gustafsson, 054-61 96 45 Folktandvårdens kurskatalog 2017 Inskolning av barn och ungdomar... 2 Barnet i centrum... 3 Erosioner - etiologi

Läs mer

KURSER 2012 Centrum för specialisttandvård, Odontologiska utbildningsenheten, Örebro

KURSER 2012 Centrum för specialisttandvård, Odontologiska utbildningsenheten, Örebro KURSER 2012 Centrum för specialisttandvård, Odontologiska utbildningsenheten, Örebro Innehållsförteckning 2012 Aktuella utbildningar Ansvarig Datum Sista anmälningsdag Professionell hållning Bettfysiologi

Läs mer

KURSER 2013 Centrum för specialisttandvård, Odontologiska utbildningsenheten, Örebro

KURSER 2013 Centrum för specialisttandvård, Odontologiska utbildningsenheten, Örebro KURSER 2013 Centrum för specialisttandvård, Odontologiska utbildningsenheten, Innehållsförteckning kurser 2013 Kurser Datum Sista anmälningsdag Introduktionskurs i forskningsmetodik 7 mars 15 januari Rutiner

Läs mer

Gränssnitt mellan allmäntandvård och specialisttandvård

Gränssnitt mellan allmäntandvård och specialisttandvård Folktandvården Dalarna Gränssnitt mellan allmäntandvård och specialisttandvård Reviderad 2016-04-05 Innehåll Gränssnitt mellan allmäntandvård och specialisttandvård 2 Syfte Remiss Ansvar Beskrivning av

Läs mer

Inbjudan till: 2011-06-28 Klinisk Gren

Inbjudan till: 2011-06-28 Klinisk Gren Inbjudan till: 2011-06-28 Klinisk Gren För dig som är tandsköterska och önskar vidareutveckla/uppdatera dig i tandsköterskans roll inom det kliniska arbetet på Folktandvårdskliniken 1 Välkommen! till ett

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan allmän- och specialisttandvård

Ansvarsfördelning mellan allmän- och specialisttandvård Regional medicinsk riktlinje Fastställd av Hälso- och sjukvårdsdirektören (HSD-A 47-2014) giltigt till september 2016 Utarbetad av Sektorsrådet i odontologi Huvudbudskap Riktlinjen beskriver vilken vård

Läs mer

KURSER 2009 Centrum för specialisttandvård, Odontologiska utbildningsenheten, Örebro

KURSER 2009 Centrum för specialisttandvård, Odontologiska utbildningsenheten, Örebro KURSER 2009 Centrum för specialisttandvård,, Innehållsförteckning 2009 Aktuella utbildningar Ansvarig Datum Sista anmälningsdag Bettfysiologik för tandläkare Bettfysiologi 2009 01 27-28 2008 12 10 Bettfysiologik

Läs mer

KURSER 2011 Centrum för specialisttandvård, Odontologiska utbildningsenheten, Örebro

KURSER 2011 Centrum för specialisttandvård, Odontologiska utbildningsenheten, Örebro KURSER 2011 Centrum för specialisttandvård,, Örebro Innehållsförteckning 2011 Aktuella utbildningar Ansvarig Datum Sista anmälningsdag Panoramakurs för tandläkare Odontologisk radiologi 26 28 oktober 2011

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling

Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling ISSN 2000-6802 Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter för att utbildningar med inriktning tandsköterska ska ha nationellt likvärdigt innehåll;

Läs mer

Utbildningsplan Certifieringsutbildning Allmäntandvård

Utbildningsplan Certifieringsutbildning Allmäntandvård Utbildningsplan Certifieringsutbildning Allmäntandvård Utbildningsplan Certifieringsutbildning Allmäntandvård Örebro Läns Landsting Huvudhandledare Maria Holmgren Övertandläkare Legitimation 1989 Certifieringskompetens

Läs mer

KURSER 2010 Centrum för specialisttandvård, Odontologiska utbildningsenheten, Örebro

KURSER 2010 Centrum för specialisttandvård, Odontologiska utbildningsenheten, Örebro KURSER 2010 Centrum för specialisttandvård,, Innehållsförteckning 2010 Aktuella utbildningar Ansvarig Datum Sista anmälningsdag Bettfysiologik för tandläkare Bettfysiologi 14-15 september 2010 26 maj 2010

Läs mer

Plan över yrkeshögskolepoäng för utbildning till tandsköterska

Plan över yrkeshögskolepoäng för utbildning till tandsköterska Yrkeshögskoleutbildning med nationell kursplan Tandsköterska Utbildning till tandsköterska inom yrkeshögskolan avser att ge den kompetens som motsvarar kraven för arbetet som tandsköterska. Som förkunskapskrav

Läs mer

FOTO: SOFIE JARL FOLKTANDVÅRDENS

FOTO: SOFIE JARL FOLKTANDVÅRDENS FOTO: SOFIE JARL FOLKTANDVÅRDENS KURSPROGRAM 2016 sförteckning Visdomstandskirurgi...4 Bettfysiologi för allmäntandvården...5 Det slitna bettets problematik...6 Materialval inom protetisk tandvård...7

Läs mer

Pris- och åtgärdsförteckning Specialisttandvård för barn och ungdomar Gällande från 1 jan 2016

Pris- och åtgärdsförteckning Specialisttandvård för barn och ungdomar Gällande från 1 jan 2016 1(5) Pris- och åtgärdsförteckning Specialisttandvård för barn och ungdomar Gällande från 1 jan 2016 Undersökning I undersökningsåtgärderna ingår: - upptagande av anamnes- och statusuppgifter som är nödvändiga

Läs mer

Institutionen för odontologi. 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 813 670

Institutionen för odontologi. 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 813 670 Prislista 2011 och Led i sjukdomsbehandling Undersökning 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 813 670 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd av tandhygienist 750 618 103

Läs mer

Kursprogram 2012-2013 interna kurser. Sista ansökningsdag 29 juni 2012!

Kursprogram 2012-2013 interna kurser. Sista ansökningsdag 29 juni 2012! Kursprogram 2012-2013 interna kurser Sista ansökningsdag 29 juni 2012! 1 U T B I L D N I N G Så här fungerar det Titta igenom listan och de kurser som vänder sig till din målgrupp och som du tycker ser

Läs mer

SEMINARIEPROGRAM SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING

SEMINARIEPROGRAM SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING SEMINARIEPROGRAM SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING Vårterminen 2016 Centrum för specialisttandvård Örebro Reviderat 15-12-14 TEORETISKA SEMINARIER INOM SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRINGARNA VID FOLKTANDVÅRDEN CENTRUM

Läs mer

Efterutbildning/tjänstgöring. Centrum för specialisttandvård, Odontologiska utbildningsenheten, Örebro

Efterutbildning/tjänstgöring. Centrum för specialisttandvård, Odontologiska utbildningsenheten, Örebro Efterutbildning/tjänstgöring 2013 Centrum för specialisttandvård, Odontologiska utbildningsenheten, Örebro Assistenttjänstgöring och Auskultation söks av intresserade. Platser tilldelas med hänsynstagande

Läs mer

CERTIFIERINGSTJÄNSTGÖRING I CARIOLOGI

CERTIFIERINGSTJÄNSTGÖRING I CARIOLOGI Utbildningsplan för CERTIFIERINGSTJÄNSTGÖRING I CARIOLOGI för att erhålla kompetensbevis som certifieringstandläkare i cariologi utfärdat av Svensk Förening för Cariologi. Svensk Förening för Cariologi

Läs mer

SEMINARIEPROGRAM SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING

SEMINARIEPROGRAM SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING SEMINARIEPROGRAM SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING Höstterminen 2015 Centrum för specialisttandvård Örebro Reviderat 15-09-01 TEORETISKA SEMINARIER INOM SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRINGARNA VID FOLKTANDVÅRDEN CENTRUM

Läs mer

Malmö Vård- och Hälsogymnasium. Kursplan. Kvalificerad yrkesutbildning till tandsköterska 60 poäng

Malmö Vård- och Hälsogymnasium. Kursplan. Kvalificerad yrkesutbildning till tandsköterska 60 poäng Malmö Vård- och Hälsogymnasium Kursplan Kvalificerad yrkesutbildning till tandsköterska 60 poäng 2005 2006 KY - utbildning till tandsköterska 60 p Utbildningens övergripande mål Den studerande skall efter

Läs mer

Översikt - tandvård för barn och ungdomar samt unga vuxna

Översikt - tandvård för barn och ungdomar samt unga vuxna Översikt - tandvård för barn och ungdomar samt unga vuxna Allmänt Barn och ungdomar samt unga vuxna 3-20 år som är folkbokförda i Sörmland kan välja vårdgivare för den allmäntandvård som erbjuds av Landstinget

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING (ST) ORTODONTI

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING (ST) ORTODONTI UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING (ST) ORTODONTI STV ORTODONTI LINKÖPING FOLKTANDVÅRDEN LANDSTINGET I ÖSTERGÖTLAND Två platser godkända av Socialstyrelsen 1995-01-26 Dnr: 524-7071/94 Tredje

Läs mer

Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist 113 Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist 114

Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist 113 Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist 114 100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd av tandhygienist 103 Akut eller

Läs mer

330 500 enstaka problem, tandläkare 103e Kompletterande eller akut undersökning eller utredning av enstaka tand eller

330 500 enstaka problem, tandläkare 103e Kompletterande eller akut undersökning eller utredning av enstaka tand eller Tandvårdstaxa Folktandvården Örebro läns landsting 2011-10-01 100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare 660 725 102 Fullständig undersökning

Läs mer

prislista Specialisttandvård

prislista Specialisttandvård lista Specialisttandvård Välkommen till Folktandvården! Här följer en beskrivning av vad det kostar att göra olika slags behandlingar på alla Folktandvårdens kliniker i Västra Götaland. Prislistan är förändrad

Läs mer

Nationellt likvärdigt innehåll i utbildningar till tandsköterska inom yrkeshögskolan

Nationellt likvärdigt innehåll i utbildningar till tandsköterska inom yrkeshögskolan YH1008, v1.7, 2013-05-15 1 (13) Dnr MYH 2014/1502 Remiss Nationellt likvärdigt innehåll i utbildningar till tandsköterska inom yrkeshögskolan Er organisation/myndighet/bransch ges här möjlighet att lämna

Läs mer

Prislista. Tandläkare Marika Jacobsson

Prislista. Tandläkare Marika Jacobsson Prislista Välkommen till vår mottagning! Här kan du läsa om våra priser och det statliga tandvårdsstödet. Fråga gärna oss i tandvårdsteamet om du vill veta mera. Vi kallar dig till undersökning med jämna

Läs mer

Tabell1. Kod Åtgärd Referenspris Vårt pris Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder

Tabell1. Kod Åtgärd Referenspris Vårt pris Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 730 760 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd av tandhygienist 680

Läs mer

FTV pris valt län. Snittpri s övriga PTJ. Snittpri s Addera. Referen spris. Snittpri s PTJ. Kod Åtgärdsnamn Teamet

FTV pris valt län. Snittpri s övriga PTJ. Snittpri s Addera. Referen spris. Snittpri s PTJ. Kod Åtgärdsnamn Teamet Kod Åtgärdsnamn Teamet Alla kostnadsställets åtgärder (tar ej hänsyn till antal rum) Referen spris FTV pris valt län Snittpri s PTJ 11, 7, -3, Snittpri s Addera Snittpri s övriga PTJ Undersökning, riskbedömning

Läs mer

101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 640 650 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd av

101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 640 650 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd av REFERENSPRISLISTA 100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Kod Åtgärd Pris t.o.m 30 juni 2010 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 640 650 102 Fullständig undersökning

Läs mer

Utbildningskatalog 2014-2015 interna kurser

Utbildningskatalog 2014-2015 interna kurser Utbildningskatalog 2014-2015 interna kurser Sista ansökningsdag 30 april 2014! U T B I L D N I N G 1 Så här fungerar det Titta igenom listan och de kurser som vänder sig till din målgrupp och som du tycker

Läs mer

Tandhygienistforum 2008

Tandhygienistforum 2008 Tandhygienistforum 2008 Inbjudan till konferens i Stockholm den 16-17 september 2008 Fördjupningsdag den 18 september 2008 TALARE FRÅN Sofia Wallström Socialdepartementet, Regeringskansliet Britt-Mari

Läs mer

Prislista. Tandläkare Per Backe

Prislista. Tandläkare Per Backe Prislista Välkommen till vår mottagning! Här kan du läsa om våra priser och det statliga tandvårdsstödet. Fråga gärna oss i tandvårdsteamet om du vill veta mera. Vi kallar dig till undersökning med jämna

Läs mer

SEMINARIEPROGRAM SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING

SEMINARIEPROGRAM SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING SEMINARIEPROGRAM SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING Vårterminen 2010 Odontologiska utbildningsenheten Centrum för specialisttandvård Örebro TEORETISKA SEMINARIER INOM SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRINGARNA VID FOLKTANDVÅRDEN

Läs mer

Tandläkare Anders Sundh. Prislista

Tandläkare Anders Sundh. Prislista Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 810 810 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd

Läs mer

Prislista 2015 Gäl er från 1 februari 2015 1

Prislista 2015 Gäl er från 1 februari 2015 1 Prislista 2015 Gäller från 1 februari 2015 1 Folktandvården Skånes prislista Så beslutas Folktandvården Skånes priser Folktandvården Skånes priser på åtgärder är beslutade av Regionfullmäktige i Region

Läs mer

SEMINARIEPROGRAM SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING

SEMINARIEPROGRAM SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING SEMINARIEPROGRAM SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING Höstterminen 2009 Odontologiska utbildningsenheten Centrum för specialisttandvård Örebro TEORETISKA SEMINARIER INOM SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRINGARNA VID FOLKTANDVÅRDEN

Läs mer

Utbildningsplan för Programmet för kompletterande utbildning för tandläkare med examen från länder utanför EU/EES/Schweiz 60 högskolepoäng

Utbildningsplan för Programmet för kompletterande utbildning för tandläkare med examen från länder utanför EU/EES/Schweiz 60 högskolepoäng Dnr G 2016/146 Utbildningsplan för Programmet för kompletterande utbildning för tandläkare med examen från länder utanför EU/EES/Schweiz 60 högskolepoäng Complementary Programme for Dentists with a dental

Läs mer

Prislista Specialisttandvård Folktandvården Skåne

Prislista Specialisttandvård Folktandvården Skåne Prislista Specialisttandvård Folktandvården 100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Diagnostik 101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare 858 660 103 Akut eller kompletterande undersökning

Läs mer

Utbildningsplan. I arbetsgruppen har ingått: Dan Ericsson, Malmö Pia Gabre, Göteborg Ingegerd Johansson, Umeå Marianne Kjaeldgaard, Stockholm

Utbildningsplan. I arbetsgruppen har ingått: Dan Ericsson, Malmö Pia Gabre, Göteborg Ingegerd Johansson, Umeå Marianne Kjaeldgaard, Stockholm Utbildningsplan Under våren 2012 har en arbetsgrupp bestående av representanter från de fyra fakulteterna tagit fram en gemensam utbildningsplan som ska beskriva en utbildning i cariologi som motsvarar

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN ST-UTBILDNING PEDODONTI

UTBILDNINGSPLAN ST-UTBILDNING PEDODONTI VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTING SPECIALISTTANDVÅRDEN 2010-11-09 UTBILDNINGSPLAN ST-UTBILDNING PEDODONTI SPECIALISTTANDVÅRDEN TANDLÄKARHÖGSKOLAN 901 85, UMEÅ ST-UTBILDNING PEDODONTI ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNING

Läs mer

Tandläkare Mona Nilzén. Prislista

Tandläkare Mona Nilzén. Prislista Prislista 2017-01-16 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 825 825 103 Akut eller kompletterande undersökning,

Läs mer

Remissmall Bettfysiologi

Remissmall Bettfysiologi Remissmall Bettfysiologi Aktuella subjektiva symtom i käkar/ ansikte/ huvud? Har patienten någon ovana/ parafunktion som kan belasta käksystemet, t.ex. nagelbitning, frekvent tuggummituggning, frekvent

Läs mer

UPPDRAGSBESKRIVNING. Barn- och ungdomstandvård Region Halland 2013

UPPDRAGSBESKRIVNING. Barn- och ungdomstandvård Region Halland 2013 UPPDRAGSBESKRIVNING Barn- och ungdomstandvård Region Halland 2013 1 Uppdragsbeskrivning... 3 1.1 Grundprinciper... 3 1.2 Författningar... 3 1.3 Uppdragets omfattning... 3 2 Övergripande mål... 3 2.1 Tillgänglighet...

Läs mer

Regiongemensamma Riktlinjer om tandvård till barn 3-19 år

Regiongemensamma Riktlinjer om tandvård till barn 3-19 år R Regiongemensamma Riktlinjer om tandvård till barn 3-19 år 2013-01-01 Innehåll 1 Målet för Regionens tandvård till barn och ungdomar...3 1.1 Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli ansvarar till och med

Läs mer

Prislista tandvård Gäller från och med 2011-03-01

Prislista tandvård Gäller från och med 2011-03-01 Prislista tandvård Gäller från och med 2011-03-01 Tandvårdscheck 20-29 år samt 75+ = 300 kronor per år Tandvårdscheck 30-74 år = 150 kronor per år Högkostnadsskydd beräknas på referenspris: 3000-15000

Läs mer

Norrbottens läns landsting Tandvårdstaxa från den 1 januari 2015 Specialisttandvård

Norrbottens läns landsting Tandvårdstaxa från den 1 januari 2015 Specialisttandvård Åtgärd Norrbottens läns landsting Tandvårdstaxa från den 1 januari 2015 100. Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Tandvård Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare

Läs mer

Åtgärder, prislista. Tabrizi Dental. Sida 1/7 Utskriven 14-01-14 22:30. Åtgärd Beskrivning

Åtgärder, prislista. Tabrizi Dental. Sida 1/7 Utskriven 14-01-14 22:30. Åtgärd Beskrivning Åtgärder, lista Sida 1/7 Utskriven 14-1-14 22:3 11 Basundersökning och diagnostik utförd av tandläkare 12 Fullständig undersökning och diagnostik utförd av tandhygienist 13 Akut eller kompletterande undersökning

Läs mer

Tandläkare Ann och Mårten Palm. Bästa möjliga tandvård i en trygg och trivsam miljö. Prislista

Tandläkare Ann och Mårten Palm. Bästa möjliga tandvård i en trygg och trivsam miljö. Prislista Bästa möjliga tandvård i en trygg och trivsam miljö Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 780 775

Läs mer

Familjetandläkarna Konsberg. Prislista

Familjetandläkarna Konsberg. Prislista Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 760 730 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd

Läs mer

Prislista från 15 januari 2016 Folktandvården, Region Jönköpings län

Prislista från 15 januari 2016 Folktandvården, Region Jönköpings län Prislista 15 januari 2016 Folktandvården, Region Jönköpings län Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. Vad betyder orden i prislistan? Attachments kopplingsdel mellan tand och protes. Benaugmentation

Läs mer

Tandhygienistprogrammet

Tandhygienistprogrammet Tandhygienistprogrammet Studiehandledning Odontologisk profylaktik 1 Teoretisk kurs, 7,5 högskolepoäng 1TH002 Termin 1 Höstterminen 2010 Kursansvarig och examinator Universitetsadjunkt, Med.dr., Lena Karlsson

Läs mer

Regiongemensamma Riktlinjer om fri tandvård till Unga Vuxna

Regiongemensamma Riktlinjer om fri tandvård till Unga Vuxna R Regiongemensamma Riktlinjer om fri tandvård till Unga Vuxna 2013-01-01 Innehåll 1 Målet för Regionens fria tandvård till unga vuxna...3 1.1 Definition av unga vuxna...3 1.2 Tandvårdsenheten...3 1.2.1

Läs mer

SEMINARIEPROGRAM SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING

SEMINARIEPROGRAM SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING SEMINARIEPROGRAM SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING Vårterminen 2011 Odontologiska utbildningsenheten Centrum för specialisttandvård Örebro TEORETISKA SEMINARIER INOM SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRINGARNA VID FOLKTANDVÅRDEN

Läs mer

Egna åtgärder Åtgärd Förklaring 12A Datortomografisk röntgenundersökning av en kvadrant. Används av specialist i radiologi.

Egna åtgärder Åtgärd Förklaring 12A Datortomografisk röntgenundersökning av en kvadrant. Används av specialist i radiologi. 1 (5) Anvisningar till pris- och åtgärdsförteckning för specialisttandvård till barn och ungdomar Åtgärderna i pris- och åtgärdsförteckningen för specialisttandvård till barn och ungdomar tillämpas enligt

Läs mer

Tandvårdstaxa för särskilda grupper 2013-01-01

Tandvårdstaxa för särskilda grupper 2013-01-01 130101 Tandvårdstaxa för särskilda grupper 2013-01-01 Tandvård vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning - F-tandvård Åtgärder som anges i denna förhöjda taxa får användas för patientkategorier

Läs mer

Prislista. Alla priser är angivna i svenska kronor. Kod Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Pris Referens

Prislista. Alla priser är angivna i svenska kronor. Kod Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Pris Referens Prislista Från och med det året du fyller 20 år omfattas du av den allmänna tandvårdsförsäkringen. Det innebär att du som patient får ett ekonomiskt stöd från Försäkringskassan. Ersättningen betalas ut

Läs mer

riser & åtgärder 2012

riser & åtgärder 2012 P riser & åtgärder 2012 sida 2/12 Folktandv. BASUNDERSÖKNING 101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare 660 690 960 102 Fullständig undersökning och diagnostik, tandhygienist 605 630 630 103 Akut eller

Läs mer

S-1 Tandvårdsbehandling som görs till följd av medfödd missbildning i käkområdet eller ansiktet.

S-1 Tandvårdsbehandling som görs till följd av medfödd missbildning i käkområdet eller ansiktet. 130101 Tandvårdstaxa för särskilda grupper 2013-01-01 S-Tandvård Skall användas för vissa patientkategorier som inte kräver mertid vid behandling. Dessa patientkategorier är följande: S-1 Tandvårdsbehandling

Läs mer

SEMINARIEPROGRAM SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING

SEMINARIEPROGRAM SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING SEMINARIEPROGRAM SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING Vårterminen 2009 Odontologiska utbildningsenheten Centrum för specialisttandvård TEORETISKA SEMINARIER INOM SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRINGARNA VID FOLKTANDVÅRDEN

Läs mer

Bästa tänkbara tandvård i en lugn och trygg miljö. Prislista

Bästa tänkbara tandvård i en lugn och trygg miljö. Prislista Bästa tänkbara tandvård i en lugn och trygg miljö Prislista Välkommen till vår mottagning! Här kan du läsa om våra priser och det statliga tandvårdsstödet. Fråga gärna oss i tandvårdsteamet om du vill

Läs mer

Övre Husartandläkarna. Prislista

Övre Husartandläkarna. Prislista lista lista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 995 810 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare

Läs mer

Prislista giltig från och med 15 januari 2016

Prislista giltig från och med 15 januari 2016 100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare 810 850 103 Akut eller kompletterande undersökning, tandläkare 355 375 107 Omfattande akut eller

Läs mer

Referenspris. Referenspris allmäntandvård. specialisttandvård Anna & Mikael Nilsson Åtgärd fr o m 15 jan 2016 fr o m 15 jan 2016 2 016

Referenspris. Referenspris allmäntandvård. specialisttandvård Anna & Mikael Nilsson Åtgärd fr o m 15 jan 2016 fr o m 15 jan 2016 2 016 100 - Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 101 - Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 810 810 950 103 - Akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare 355

Läs mer

Prislista. Gäller från den 15 januari 2016

Prislista. Gäller från den 15 januari 2016 Prislista Gäller från den 15 januari 2016 Innehåll 100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 3 200 Sjukdomsförebyggande åtgärder 4 300 Sjukdomsbehandlande åtgärder 4 400 Kirurgiska åtgärder

Läs mer

Gäller från 15 januari 2016. Prislista

Gäller från 15 januari 2016. Prislista Gäller från 15 januari 2016 Prislista 2016 11 Innehåll Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 3 Sjukdomsförebyggande åtgärder 4 Sjukdomsbehandlande/smärtstillande åtgärder 5 Kirurgiska

Läs mer

Tandläkare Mona Nilzén. Prislista

Tandläkare Mona Nilzén. Prislista lista lista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 775 775 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare

Läs mer

Citytandläkarna Staffan Hernqvist och Maria Paldanius. Engagerad personal och medvetna patienter. Prislista

Citytandläkarna Staffan Hernqvist och Maria Paldanius. Engagerad personal och medvetna patienter. Prislista Engagerad personal och medvetna patienter. Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 850 730 102 Fullständig

Läs mer

Prislista 2016. Priserna gäller från 1 januari 2016

Prislista 2016. Priserna gäller från 1 januari 2016 Prislista 2016 Priserna gäller från 1 januari 2016 I Sverige råder fri prissättning på tandvård vilket betyder att tandläkare och tandhygienister själva bestämmer priset för olika behandlingar. I den här

Läs mer

Sammanfattning ändringar i TLVFS 2008:1 gällande från den 1 september 2014

Sammanfattning ändringar i TLVFS 2008:1 gällande från den 1 september 2014 1 2014-04-28 Sammanfattning ändringar i TLVFS 2008:1 gällande från den 1 september 2014 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket har beslutat om ändringar i det statliga tandvårdsstödet för att ytterligare

Läs mer

Tandläkare Pär Fugelstad. Prislista

Tandläkare Pär Fugelstad. Prislista Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 760 730 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd

Läs mer

Utbildningsplan för Tandteknikerprogrammet, 120 poäng

Utbildningsplan för Tandteknikerprogrammet, 120 poäng KAROLINSKA INSTITUTET Dnr: 6243/02-415 Utbildningsplan för Tandteknikerprogrammet, 120 poäng Study programme in Dental Technology, 120 credits (180 ECTS credits) Fastställd av Styrelsen för utbildning

Läs mer

Prislista. Kod Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Pris Referenspris

Prislista. Kod Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Pris Referenspris Prislista Kod Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Pris Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 783 660 101red Basundersökning och diagnostik, utförd

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGS- TJÄNSTGÖRING I ORAL PROTETIK

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGS- TJÄNSTGÖRING I ORAL PROTETIK VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTING SPECIALISTTANDVÅRDEN 2012-09-01 UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGS- TJÄNSTGÖRING I ORAL PROTETIK SPECIALISTTANDVÅRDEN TANDLÄKARHÖGSKOLAN 901 85 UMEÅ Innehållsförteckning ÖVERGRIPANDE

Läs mer

Tandläkare Anders Sundh. Prislista

Tandläkare Anders Sundh. Prislista Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 800 775 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd

Läs mer

Folktandvårdens behandlingstaxor gällande från 2014-09-01

Folktandvårdens behandlingstaxor gällande från 2014-09-01 BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Maria Johansson 2014-05-15 LiÖ 2014-609 Landstingsstyrelsen Folktandvårdens behandlingstaxor gällande från 2014-09-01 Folktandvården har inkommit med förslag till behandlingstaxor

Läs mer

GERODONTIDAGARNA 2014

GERODONTIDAGARNA 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 maj 2014 VÅRA KLINISKA TALARE: Dentomed Mercedes Jaktlund Tandsköterska, distriktchef Erja Anttonen Profylaxtandsköterska Praktikertjänst Annika Sahlin-Platt,

Läs mer

Tandläkare Jonas Ström. Prislista

Tandläkare Jonas Ström. Prislista Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 780 730 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd

Läs mer

Tandläkare Pär Fugelstad. Prislista

Tandläkare Pär Fugelstad. Prislista Prislista 2016-05-23 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 850 810 103 Akut eller kompletterande undersökning,

Läs mer

Nationellt Forum 2011 TANDHYGIENISTER

Nationellt Forum 2011 TANDHYGIENISTER Nationellt Forum 2011 TANDHYGIENISTER Inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 september 2011 TALARE Pristagare av IADR:s stora internationella kariespris 2007 Dowen Birkhed Sahlgrenska akademin Ann-Marie

Läs mer

Tandläkare Mona Nilzén. Prislista

Tandläkare Mona Nilzén. Prislista Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 810 810 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd

Läs mer

101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 800 659. 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd av tandhygienist 731 603

101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 800 659. 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd av tandhygienist 731 603 Prislista 2010 och Led i sjukdomsbehandling Undersökning 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 800 659 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd av tandhygienist 731 603 103

Läs mer

för Nödvändig tandvård (N) Tandvård på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning (F) Tandvård som led i sjukdomsbehandling (S)

för Nödvändig tandvård (N) Tandvård på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning (F) Tandvård som led i sjukdomsbehandling (S) Dnr HSS2012-0156 Prislista för landstingets sstöd Nödvändig (N) Tandvård på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning (F) Tandvård som led i sjukdomsbehandling (S) Gäller från den 15 januari

Läs mer

Prislista. Luna Tandläkarna

Prislista. Luna Tandläkarna Prislista Välkommen till vår mottagning! Här kan du läsa om våra priser och det statliga tandvårdsstödet. Fråga gärna oss i tandvårdsteamet om du vill veta mera. Vi kallar dig till undersökning med jämna

Läs mer

Avsaknad av permanenta tänder

Avsaknad av permanenta tänder Avsaknad av permanenta tänder 2010-05-02 Rutiner för omhändertagande av barn och ungdomar inom Folktandvården i Jämtlands läns landsting Ansvariga: Maria Gunneriusson, Kristina Johansson, Per-Ola Malmström

Läs mer

Programme in Dental Hygiene education

Programme in Dental Hygiene education Dnr: G217 4696/06 Utbildningsplan för Tandhygienistprogrammet 180 högskolepoäng Programme in Dental Hygiene education Fastställd av Sahlgrenska akademistyrelsen 2006-11-24 1. Beslut om fastställande Utbildningsplan

Läs mer

Prislista från 2016-01-15 - Beställarenheten för tandvård

Prislista från 2016-01-15 - Beställarenheten för tandvård Prislista från 2016-01-15 - Beställarenheten för tandvård Baserad på folktandvården Gävleborg AB's prislista. S-tandvård - Tandvård som led i en sjukdomsbehandling. Läkarremiss/förhandsbedömning krävs,

Läs mer

Gäller från och med 2016-01-15 Åtgärd Beställarkoder NTV LIS Undersökning Röntgenåtgärder mm Sjukdomsförebyggande åtgärder

Gäller från och med 2016-01-15 Åtgärd Beställarkoder NTV LIS Undersökning Röntgenåtgärder mm Sjukdomsförebyggande åtgärder Gäller från och med 2016-01-15 Åtgärd Beställarkoder NTV LIS F 04 Behandling av tandvårdsrädda, per timme 990 Ingår ej 07 Narkos, per tillfälle inkl för- och efterbehandling 7 305 7 305 7 305 07-1 IV-sedering

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Specialiseringstjänstgöring Ortodonti Centrum för Specialisttandvård Odontologiska utbildningsenheten Örebro

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Specialiseringstjänstgöring Ortodonti Centrum för Specialisttandvård Odontologiska utbildningsenheten Örebro ÖREBRO LÄNS LANDSTING Specialiseringstjänstgöring Ortodonti Centrum för Specialisttandvård Odontologiska utbildningsenheten Örebro SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING I ORTODONTI VID ODONTOLOGISKA UTBILDNINGSENHETEN

Läs mer

Prislista tandvård Gäller från och med 2013-01-01

Prislista tandvård Gäller från och med 2013-01-01 Prislista tandvård Gäller från och med 2013-01-01 Tandvårdscheck 20-29 år samt 75+ = 300 kronor per år Tandvårdscheck 30-74 år = 150 kronor per år Högkostnadsskydd beräknas på referenspris: 3000-15000

Läs mer

Hörntanden. Prislista

Hörntanden. Prislista Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 860 810 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd

Läs mer

2015 Åtgärd Beställarkoder NTV LIS Undersökning Röntgenåtgärder mm Sjukdomsförebyggande åtgärder

2015 Åtgärd Beställarkoder NTV LIS Undersökning Röntgenåtgärder mm Sjukdomsförebyggande åtgärder 2015 Åtgärd Beställarkoder NTV LIS F 04 Behandling av tandvårdsrädda, per timme 990 Ingår ej 07 Narkos, per tillfälle inkl för- och efterbehandling 7 125 7 125 7 125 07-1 IV-sedering 4 765 3 926 3 812

Läs mer

Prislista. Alla priser är angivna i svenska kronor. Kod Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Pris Referens

Prislista. Alla priser är angivna i svenska kronor. Kod Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Pris Referens Prislista Från och med det året du fyller 20 år omfattas du av den allmänna tandvårdsförsäkringen. Det innebär att du som patient får ett ekonomiskt stöd från Försäkringskassan. Ersättningen betalas ut

Läs mer

Tandvårdsgruppen. Prislista

Tandvårdsgruppen. Prislista Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 810 810 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd

Läs mer

*) Referenspris är grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet. Alla priser är i svenska kronor.

*) Referenspris är grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet. Alla priser är i svenska kronor. lista lista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 775 900 950 775 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd

Läs mer

200 Sjukdomsförebyggande åtgärder. Referenspris 2009-09-01

200 Sjukdomsförebyggande åtgärder. Referenspris 2009-09-01 Tandvårdstaxa Folktandvården Örebro läns landsting 2009-07-01 Allmänt tandvårdsbidrag 20-29 år samt 75 år och äldre = 300 kr per år Allmänt tandvårdsbidrag 30-74 år = 150 kr per år Högkostnadsskydd: 3

Läs mer

kod Åtgärd Ord. pris Vårt pris Kod Åtgärd Referenspris Vårt pris

kod Åtgärd Ord. pris Vårt pris Kod Åtgärd Referenspris Vårt pris Prislista 2015 Tandblekning kod Åtgärd Ord. pris Vårt pris Tandblekning med vetenskapligt och välbeprövade Opalescence med blekningsskena. 3999 1999 Undersökning & Riskbedömning Kod Åtgärd Referenspris

Läs mer

Tandläkare Anders Sundh. Prislista

Tandläkare Anders Sundh. Prislista Prislista 2017-02-07 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 825 825 103 Akut eller kompletterande undersökning,

Läs mer