Folktandvårdens Interna Utvecklingsprogram År 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Folktandvårdens Interna Utvecklingsprogram År 2015"

Transkript

1 Folktandvårdens Interna Utvecklingsprogram År 2015 Inom Folktandvården Värmland är komptensutveckling ett viktigt inslag i verksamheten. Vi satsar därför på att ha en intern kurskatalog där vi kan erbjuda olika utbildningar till samtliga yrkeskategorier. Fortbildningsvolymen beräknas till 2 dagar per medarbetare, klinikchefen fördelar dagarna utefter de individuella utvecklingsbehov som finns hos medarbetarna och på kliniken. Vill Du veta mer om Riktlinjer för Folktandvårdens kompetensutveckling så finns de i Verket på Folktandvårdens intranät. Där finns också en här utbildningskatalogen i digital form. Samtliga interna kursanmälningar ska vara fortbildningen tillhanda senast det datum som står angivet under varje kurspresentation. Du anmäler dig på intranätet och då ska klinikchefen ha godkänt din anmälan. I detta interna fortbildningsprogram hoppas vi du finner utbildningar som kompletterar dina utvecklingsbehov för såväl dig som person som i din yrkesroll. Möjligheten för att skräddarsy utbildningsinsatser som passar dina och klinikens behov finns ständigt. Vid sådana behov kontakta oss! Lycka till! Margareta Gustafsson Fortbildningssamordnare

2 INNEHÅLL Barn- och ungdomstandvård Hur ska vi bemöta barn i olika utvecklingsåldrar? Barnperspektiv i tandvården... sid 4 Kostråd till barn- och ungdomspatienter... sid 5 Medicinska aspekter indikationer och kontraindikationer Praktiska tips... sid 6 Rationellt omhändertagande av barn- och ungdomspatienter med stort Behandlingsbehov... sid 7 Bettfysiologi Bettfysiologiskt seminarium Nationella Riktlinjer för vuxentandvård... sid 8 Endodonti Aktuella endodontiska behandlingsprinciper... sid 9 Kanalletning... sid 10 Maskinell instrumentering Wave One... sid 11 Rutiner i samband med endodontisk behandling... sid 12 Kirurgi Extraktion av den retinerade underkäksvisdomstanden... sid 13 Medicinska problempatienter och medicinska problem... sid 14 Infiltrationsanestesi för tandsköterskor... sid 15 Hur vi tar hand om våra traumapatienter... sid 16 Mandibularblockad för tandhygienister... sid 17 Oral medicin Praktiskt omhändertagande av patient med slemhinneförändringar vad skall jag göra med min patient... sid 18 Tandvård på medicinskt belastade patienter... sid 19 Ortodonti Grundkurs i bettutveckling för tandläkare... sid 20 Grundkurs i bettutveckling för tandhygienister och tandsköterskor... sid 21 Ortodontisk apparatur i allmäntandvården... sid 22 Parodontologi Intensiv- och stödbehandling vid kronisk parodontit... sid 23 Parodontal behandling Ett veteskapligt tillvägagångssätt... sid 24 Parodontal kirurgi... sid 25 Scaling för tandsköterskor... sid 26 Study Club... sid 27 2

3 Protetik Behandling av avtrycksmassor och modellframställning... si 28 Grundkurs i implantatprotetik, steg 1... sid 29 Hur stämmer ocklusionen?... sid 30 Klinisk fotografering... sid 31 Öppet hus för terapiplanering... sid 32 Samverkan över ämnesområdena Den rotfyllda tandens problematik... sid 33 Erosioner - etiologi och diagnostik, prevention och behandling... sid 34 Implantatpatienter som revisionspatient... sid 35 Hälsoodontologi Nödvändig tandvård för patienter med särskilda behov... sid 36 Praktisk handledning på klinik: Nödvändig tandvård... sid 37 Praktisk profylax för barn- och ungdom... sid 38 Teamtandvård Kompositfyllningar... sid 39 Data Word Verksamhetsanpassad... sid 40 Excel Individ och Verksamhetsanpassad... sid 41 Powerpoint Verksamhetsanpassad... sid 42 Forskning och utveckling Folktandvårdens FoU- verksamhet... sid 43 Röntgen Digital röntgen för tandläkare... sid 44 Digital röntgen för tandhygienister... sid 45 Panorama för alla... sid 46 Praktisk kurs i röntgenbildtagning... sid 47 Utveckling Handledarutbildning-hur kan vi skapa trygghet hos nyutbildade med- Arbetare... sid 48 Övrigt Asyltandvård... sid 49 Auskultation... sid 50 Förflyttningsteknik... sid 51 Tandvårdstaxan... sid 51 3

4 BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD Hur skall vi bemöta barn i olika utvecklingsåldrar? Barnperspektiv i tandvården Tid: Övertandläkare Tita Mensah och Britta Sillén Seminarium Tandvårdsteamet Barnets utvecklingsåldrar Barnkonventionen Anordnas efter överenskommelse Anmälan: Sista anmälningsdatum

5 BARN- OCH UNGDOMSTANVÅRD Kostråd till barn- och ungdomspatienter Övertandläkare Britta Sillén och Tita Mensah Seminarium Tandvårdsteamet Hur ges kostråd så att de följs? Vilka råd är det egentligen vi ska ge? Metoder för beteendepåverkan enligt nationella riktlinjer Kommunikation där föräldrarna släppt sitt ansvar Kostvanor och råd till invandrare Tid: Torsdagen 5 november, kl Anmälan: Sistae anmälningsdatum

6 BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD Medicinska aspekter Indikationer och kontraindikationer Praktiska tips Övertandläkare Britta Sillén Specialistläkare Ragnar Henningsson Seminarium minimum 10 deltagare Teamet Etiska aspekter Lagar och förordningar Praktiska tips Farmakologi Manual för dosering Tid: Tisdagen 10 februari 2015, kl Anmälan: Sista anmälningsdatum

7 PEDODONTI Rationellt omhändertagande av barn- och ungdomspatienter med stort behandlingsbehov Övertandläkare Britta Sillén och Tita Mensah Seminarium Tandvårdsteamet ART vad är det? Kan Lyckselemodellen användas idag? Extraktion av primära/permanenta tänder - när är det lämpligt att skjuta upp extraktionen? - hur ser man på tandbortagning i olika kulturer? - praktiska tips för utförandet Kariesslipning indikationer / kontraindikationer, utförande Sedering eller inskolning? Eller båda? Vem i teamet gör vad? Tid: Torsdagen 9 april, kl Anmälan: Sista anmälningsdatum

8 BETTFYSIOLOGI Bettfysiologiskt seminarium Nationella Riktlinjer för vuxentandvård Övertandläkare och Odont. Dr Bertil Sundqvist Seminarium Tandläkare (min 6, max 10 deltagare) Tillämpning av Nationella Riktlinjer för Vuxentandvård vid käkfunktionsstörningar Diagnostik och behandling käkledsoch/eller käkmuskelrelaterade besvär När är det dags för remiss till specialist i bettfysiologi? Tid: Torsdagen 26 mars 2015, kl Anmälan: Sista anmälningsdatum

9 ENDODONTI Aktuella endodontiska behandlingsprinciper och nationella riktlinjer för endodonti Övrigt: Övertandläkare Åke Fredriksson Seminarium Tandläkare Hur ska vi behandla tänder med - vital pulpa - nekrotisk pulpa - periapikal patologi Akutbehandling Nationella riktlinjer - diskussion 2 timmar Anordnas efter överenskommelse Anmälan: Sista anmälningsdatum för våren

10 ENDODONTI Kanalletning Övrigt: Övertandläkare Åke Fredriksson Seminarium Tandläkare Halvdag Teori Praktiska övningar Anordnas efter överenskommelse Anmälan: Anmälningsdatum för våren Anmälningsdatum för hösten

11 ENDODONTI Maskinell instrumentering Wave one Övrigt: Anmälan: Övertandläkare Åke Fredriksson Arbetskurs på hemmakliniken Tandläkare Halvdag Teori Praktiska övningar Anordnas efter överenskommelse Anmälningsdatum för våren Anmälningsdatum för hösten

12 ENDODONTI Rutiner i samband med endodontisk behandling Anmälan: Tandhygienist Carina Fröling Teori och demonstration Tandsköterskor och tandhygienister Sterilrutiner Genomgång av endodontibrickan Beställning av material 1,5 timmar Anmälningsdatum för våren Anmälningsdatum för hösten

13 KIRURGI Extraktion av den retinerade underkäksvisdomstanden Övrigt: Övertandläkare Sandro Halbritter Arbetskurs på den egna kliniken Tandvårdsteam Heldag Teoretisk genomgång Kliniskt arbete på egna patienter under handledning Operationsbrickans instrument och övrig utrustning Anordnas enligt överenskommelse Inför utbildningen ska deltagaren ha samlat fem lämpliga patienter som undervisningsfall Anmälan: Sista anmälningsdatum

14 KIRURGI OCH SJUKHUSTANDVÅRD Medicinska problempatienter och medicinska problem Övrigt: Övertandläkare Irene Falahat, Sandro Halbritter och Andrea Wölner Hansen Halbritter samt Tandläkare Fredrik Thyberg Seminarium Tandläkare, tandhygienister Fokalutredning - inför organ transplantation - inför klaffoperation - inför strålbehandling mot huvud hals - immunosupprimerade patienter Antibiotika profylax vid blod maligniter Infektionsbehandling, när, var, hur? Bisfosfanater Osteoradionekroser Behandlingskomplikation hos immunosuprimerade patienter reumatiska sjukdomar Koagulation Falldiskussioner Heldag Anordnas efter överenskommelse Anmälan: Sista anmälningsdatum

15 KIRURGI Infiltrationsanestesi för tandsköterskor Övrigt: Övertandläkare Sten Olsson Arbetskurs Tandsköterskor Teoretisk genomgång - anatomi - farmakologi - riskgrupper - indikationer och kontraindikationer Demonstration och praktisk övning Tentamen Hela utbildningen omfattar ca 40 timmar Inläsning av litteratur sker inför den teoretiska genomgången. Den praktiska delen sker under handledning av teamledaren som avgör när tandsköterskan har tillräcklig kunskap och färdighet att lägga infiltrationsanestesi på delegation. Minst 15 patientfall och skriftlig redovisning krävs för godkänd utbildning Kompendium skickas ut före kursstart Anordnas efter överenskommelse Anmälan: Sista anmälningsdatum

16 KIRURGI Hur tar vi hand om våra traumapatienter Övertandläkare Andrea Wölner Hanssen och Sandro Halbritter Seminarium Tandläkare Heldag Klassifikation av tand- och käkskador och reaktioner i vävnaden Diagnostik Behandling - vad kan jag göra själv - när ska jag remittera Fallpresentationer Anmälan: Sista anmälningsdatum

17 KIRURGI Mandibularblockad för tandhygienister Övrigt: Övertandläkare Andrea Wölner Hanssen Arbetskurs Tandhygienister Teoretisk genomgång -anatomi -farmakologi -riskgrupper -indikationer och kontraindikationer -metoder Praktiska övningar 1 dag samt egna studier och praktiska övningar på hemmakliniken De praktiska övningarna består av två delar: i anslutning till den teoretiska genomgången får kursdeltagarna lägga anestesi på varandra under handledning. Färdighetsträningen sker sedan i det dagliga arbetet på hemmakliniken under handledning av teamledaren tills tandhygienisten känner sig säker och trygg med tekniken och kan arbeta med den på egen hand. Anmälan: Sista anmälningsdatum

18 ORAL MEDICIN Praktiskt omhändertagande av patienter med munslemhinneförändringar - vad ska jag göra med min patient Övertandläkare Ulf Mattsson Seminarium Tandläkare, tandhygienister Heldag Vävnadsnybildningar Inflammatoriska tillstånd Munsveda Vita och röda fläckar Biopsins roll Anmälan: Sista anmälningsdatum

19 ORAL MEDICIN Tandvård på mediciniskt belastade patienter Övrigt: Sjukhustandläkare Peter Broman Seminarium Tandhygienister och tandsköterskor Halvdag Blödningsproblematik Hjärtsjukdomar Behov av antibiotikaprofylax Genomgången strålbehandling Bisfosfonatmedicinering Anordnas enligt överenskommelse Anmälan: Sista anmälningsdatum

20 ORTODONTI Grundkurs i bettutveckling Tid: Övertandläkare Marie Branzén Seminarium Tandläkare, 5-8 deltagare Heldag Diagnostik -bettavvikelser Bettutveckling Bettutvecklingskontroll Behandlingsbehov Falldiskussioner Anmälan: Sista anmälningsdatum

21 ORTODONTI Grundkurs i bettutveckling Tid: Övertandläkare Marie Branzén Seminarium Tandhygienist/tandsköterskor, 5-8 deltagare Heldag Diagnostik -bettavvikelser Bettutveckling Bettutvecklingskontroll Behandlingsbehov Falldiskussioner Anmälan: Sista anmälningsdatum

22 ORTODONTI Ortodontisk apparatur i allmäntandvården Tid: Övertandläkare Marie Branzén Teori och praktik Tandläkare Heldag Separation, bandutprovning, avtryckstagning Quad-Helix, Lib Klammerplåt Aktivator EOD Cross-elastic Anmälan: Sista anmälningsdatum

23 PARODONTOLOGI Intensiv- och stödbehandling vid kronisk parodontit Dag 1, heldag: Praktik: Dag 2, halv/heldag: Övrigt: Tandhygienist Linda Gull och Marianna Szigeti Söderberg Klinisk arbetskurs Tandhygienister Strategier och kliniska behandlingar på patienter med kronisk och aggressiv parodontit Teori Diagnostik Behandlingens mål och kommunikation Intensiv- och stödbehandling Instrument, teknik Infektionskontroller och utvärdering Patientbehandlingar på deltagarens egna patienter Uppföljning efter ca: 3månader 2 dagar förlagd på hemmaklinik Anordnas enligt överenskommelse Anmälan: Anmälningsdatum för våren Anmälningsdatum för hösten

24 PARODONTOLOGI Parodontal behandling Ett vetenskapligt tillvägagångssätt Övrigt: Övertandläkare Antonios Zampelis, tandhygienist Linda Gull och Marianna S Söderberg Seminarium/demonstration, praktiska övningar Tandläkare, tandhygienister Gemensam teori Klinisk/radiologisk diagnostisering av parodontit Syftet med den icke kirurgiska behandlingen Möjligheter/begränsningar Indikationer för icke kirurgisk vs kirurgisk behandling Terapiplanering inom teamet, remisshantering Handinstrument vs ultraljud Nationella riktlinjer och vetenskapligt underlag för olika behandlingsåtgärder Praktiska övningar Tandhygienister Depurationstekniker/praktisk övning (depurationsinstrument och extraherade tänder inbäddade i gips medtas) Tandläkare Terapidiskussion (egna patientfall medtas) Heldag Anordnas enligt överenskommelse Anmälan: Anmälningsdatum för våren

25 PARODONTOLOGI Parodontal kirurgi Övrigt: Övertandläkare Antonios Zampelis Seminarium/demonstration, praktisk övning Tandläkare Heldag Klinisk/radiologisk diagnostisering av parodontit Möjligheter/begränsningar med den icke kirurgiska vs kirurgiska behandlingen Indikationer för kirurgisk behandling Resektiv och regenerativ kirurgi - benersättning - membraner - emaljproteiner Lambådesign, sutureringstekniker Nationella riktlinjer och vetenskapligt underlag för olika kirurgiska åtgärder Stödbehandling, utvärdering av parodontal kirurgi Praktisk träning på griskäkar (medtag gärna en egen kirurgibricka) Anordnas enligt överenskommelse Anmälan: Anmälningsdatum för våren

26 PARODONTOLOGI Scaling för tandsköterskor Övrigt: Tandhygienist Linda Gull och Marianna Sziegeti Söderberg Klinisk arbetskurs på modell Tandsköterskor Heldag Teori genomgång av sulcus anatomi Teori och praktik, supragingival depuration med handinstrument och ultraljud Handinstrument, instrumentslipning Ergonomi Diskussion (Medtag gärna egna handinstrument) Anordnas efter överenskommelse Anmälan: Anmälningsdatum för våren Anmälningsdatum för hösten

27 PARODONTOLOGI Study Club Övrigt: Övertandläkare Antonios Zampelis Seminarium/öppen diskussion. Litteraturstudier på engelska Tandläkare, tandhygienister Hur ska man läsa och förstå publicerade studier Baskunskap om statistik Vid varje tillfälle ska ett eller flera ämnen presenteras och diskuteras, baserat på handplockade studier som har publicerats i vetenskapliga tidskrifter (diagnos, etiologi, icke kirurgisk och kirurgisk behandling, parodontal regeneration, den furkationsinvolverade tanden, antibiotika, rökning mm) Hur kan man nischa sig inom parodontologi? Presentera och diskutera tilldelad litteratur Träffarna sker på fritid var tredje månad Anordnas enligt överenskommelse Anmälan: Anmälningsdatum för våren

28 PROTETIK Behandling av avtrycksmassor och modellframställning Övrigt: Tandtekniker Monica Berg, Marie Karlsson Teori med praktiska övningar Tandsköterskor Halvdag Behandling av avtrycksmassor Studera ett avtryck och upptäcka felaktigheter Modellframställning Omhändertagande av modeller med smittrisk Egna avtryck medtas till kursen Anordnas enligt överenskommelse Anmälan: Sista anmälningsdatum för våren Sista anmälningsdatum för hösten

29 PROTETIK Grundkurs i implantatprotetik, steg 1 Ansvariga: Mål: Övertandläkare Annika Torbjörner, Per Häger, tandhygienist Hilda Ladekvist samt tandsköterskor på protetikkliniken. Övertandläkare Monica Gordh, Sandro Halbritter, Käkkirurgen Övertandläkare Antonios Zampelis, endo/parod Representanter från Nobel, Dentsply och Straumann. Tandläkare, helst med sköterska. Begränsat antal deltagare Målet med utbildningen är att ge teamet de teoretiska och praktiska kunskaper som ligger till grund för att utföra den protetiska delen av implantatbehandlingen. Steg 1 Föreläsnings- och diskussionsform med praktiska och kliniska inslag. Steg 2 Praktisk individanpassad handledning. För tandläkaren ingår också kurslitteratur som skall läsas in inför kursen, och ett avslutande skriftligt förhör Tid: Måndag 9 mars torsdag 12 mars Viss aktivitet sker även kvällstid. En uppföljande dag med fallredovisning i september Anmälan: Sista anmälningsdatum

30 PROTETIK Hur stämmer ocklusionen? Syfte: Övertandläkare i oral protetik Annika Torbjörner och Per Häger Tandtekniker och tandläkare Denna arbetskurs skall ge en ökad förståelse för olika ocklusionslägen och ge en ökad kunskap och insikt i hur bettregistrering och indextagning kan göras med god säkerhet. Målet är att skapa så goda förutsättningar som möjligt för att artikulator-inslagningen skall överensstämma med verkligheten och därmed också minimera tiden för inslipning av protetiska konstruktioner i munnen i samband med utlämning. Vid kursen diskuteras också hantering av modeller och index på lab som ökar säkerheten vid inslagning. RP, IP, MP, CO, CR spelar det någon roll? Artikulator och ansiktsbåge Preprotetisk bettslipning Olika typer av bettregistrering och index Intagning av RP och indextagning praktisk träning Hantering av index och modeller praktisk träning Tid: Onsdagen 4 februari 2015, kl Anmälan: Sista anmälningsdatum

31 PROTETIK Klinisk fotografering Övertandläkare Annika Torbjörner Seminarium Teamet Bildtagning genomgång av tekniker att med hakar och speglar ta interorala foton Praktisk träning gruppvis Bearbetning av bilder innan de infogas i Dental Eye Importering av bilder till Dental Eye 3 timmar i samband med klinikbesök från protetik Anmälan: Sista anmälningsdatum

32 PROTETIK Öppet Hus för terapiplanering Övrigt: Övertandläkare Annika Torbjörner Övertandläkare Per Häger Diskussionsforum Tandläkare Diskussion över: - modeller - helstatus - fickstatus - kliniska bilder Protetikkliniken har öppet hus första måndagen i varje månad från kl Möjlighet finns att ta med patient för ett konsultationsbesök Anmälan om deltagande sker till klinikadministratör Maritha Theander på Protetikkliniken, tel

33 SAMVERKAN ÖVER ÄMNESOMRÅDEN Den rotfyllda tandens problematik Övertandläkare Annika Torbjörner Övertandläkare Åke Fredriksson Seminarium Tandläkare Varför lossnar stiftretinerade kronor? Hur skyddas den rotfyllda tanden bäst från rotfraktur? Vilket är bäst individuellt gjutna pelare eller pelare på prefabricerade stift? Håller reklamen vad den lovar? Vad säger forskningen och hur går man tillväga? Stift i metall, keramik eller fiberarmerad plast vad ska man välja? Spelar cementvalet någon roll? Expectans för utläkning efter genomförd endodontisk behandling innan eventuell protetik? Revidera eller inte revidera rotfyllningen? Ortograd eller retrograd revision? Stiftpreparation och avtryck ur aseptisk/endodontisk aspekt? Tid: Tisdagen 24 mars, kl Anmälan: Sista anmälningsdatum

34 SAMVERKAN ÖVER ÄMNESOMRÅDEN Erosioner etiologi och diagnostik, prevention och behandling Övertandläkarna Britta Sillén, Tita Mensah, Annika Torbjörner, Per Häger Seminarium Tandvårdsteamet Erosioner är den tredje stora tandsjukdomen efter karies och parodontit och i vissa åldersgrupper är tanderosion vanligare än karies. Blir skadorna omfattande får patienten ett stort och livslångt behov av tandvård och en rehabilitering kan ibland kosta betydligt mer än vad den ofta unga patienten klarar ekonomiskt. En tidig diagnos och behandling är av dessa skäl lika angelägen som diagnostik och behandling av karies. Följande punkter kommer att belysas: Diagnostik Orsaker Att förebygga och bromsa förloppet hur motivera patienten? Behandling av tidiga skador Behandling av grava skador Tid: Tisdagen 15 september, kl Anmälan: Sista anmälningsdatum

35 SAMVERKAN ÖVER ÄMNESOMRÅDE Implantatpatienten som revisionspatient Syfte: Övertandläkare i oral protetik Annika Torbjörner och Per Häger, tandhygienist Hilda Ladekvist Övertandläkare i parodontologi Antonios Zampelis Tandläkare som inte aktivt gör implantatbehandlingar, tandhygienister Många av våra revisionspatienter har någon implantatretinerad krona eller bro. En tandstödd konstruktion och en implantatkrona/ bro är lika vid första anblicken, men skillnaderna stora ur både biologiska och mekaniska aspekter. Även om man själv inte aktivt arbetar med implantat behöver man därför hålla sig uppdaterad om både indikationer, risker och skötsel. Implantatbehandlingens möjligheter. Implantatbehandling översikt. Biologiska komplikationer. Mukosit och periimplantit hur ser det friska och det sjuka ut? Behandlingsprinciper. När skall man försöka behålla tanden i stället? Att följa upp implantatbehandlingar. Hygienrutiner före, under och efter implantat behandling Röntgen på implantat Mekaniska komplikationer Tid: Torsdagen 15 oktober 2015, kl Anmälan: Sista anmälningsdatum

36 HÄLSOODONTOLOGI Nödvändig tandvård för patienter med särskilda behov Övertandläkare Inger von Bûltzingslöwen Övertandläkare Agne Nihlson Sjukhustandläkare Christina Unosson Tandhygienist Lena Lindqvist Seminarium Tandvårdsteamen Vårdmål och etiska överväganden Profylax och stödbehandling Förhandsprövningskrav och regelverk Patientfall Medicinska överväganden Bemötande Tid: Torsdagen 29 oktober 2015, kl Anmälan: Sista anmälningsdatum

37 HÄLSOODONTOLOGI Praktisk handledning på klinik: Nödvändig tandvård Tid: Sjukhustandläkare Christina Unosson Tandhygienist Lena Lindqvist Utbildningen bygger på det aktiva lärandets pedagogik, som varvar praktiskt utövande med skräddarsydd teori utgående från klinikens utvecklingsbehov Tandläkare och tandhygienister som behandlar patienter med särskilda behov och rätt till Nödvändig tandvård. Vi behandlar klinikens patienter tillsammans, med fokus på bemötande, regelverk och vårdmålsanpassning Undersökning-vårdplan-behandling Hjälpmedel Profylax/stödbehandling Litteraturförslag Varje dag avslutas med en gemensam diskussion av dagens arbete. Prioritering av omsorgspatienter 1 heldag varannan vecka 3-4 ggr Anpassas efter klinikens behov Anmälan: Anmälningsdatum för våren Anmälningsdatum för hösten

38 HÄLSOODONTOLOGI Praktisk profylax för barn och ungdom Tandhygienist Pia Borgenstedt och Camilla Andersson Seminarium Tandhygienist/tandsköterska Vem är riskpatient? Vårdprogram för barn och ungdom Intervall för profylaxbesök Behandlingsupplägg Fluorpreparat APL tandkräm/naf- klorhexidin gel 0,3%+0,2% Evidens Fissurförsegling, när, var och hur Praktisk demonstration av fissurförsegling Tid: Tisdagen 5 maj 2015, kl Anmälan: Sista anmälningsdatum

39 TEAMTANDVÅRD Kompositfyllningar Tandläkare Elisabeth Wennerberg Arbetskurs, 6-8 deltagare Tandhygienister och tandsköterskor Kompositens uppbyggnad Bondingmaterial olika tillvägagångssätt Steg för steg från preparation till fyllning Puts - tandanatomi Praktiska övningar Tid: Onsdagen 11 februari 2015, kl Anmälan: Sista anmälningsdatum

40 DATA Word - verksamhetsanpassad Administratör Marion Drews Karlsson Teori och praktiska övningar Klinikchefen, medarbetare med särskilt uppdrag Mallar Dokumenthantering Tid: Onsdagen 4 mars 2015, kl Anmälan: Sista anmälningsdatum

41 DATA Excel-Individ - Verksamhetsanpassad Administratör Marion Drews Karlsson Teori och praktiska övningar Klinikchefen, medarbetare med särskilt uppdrag Grunder Bygga Formler Skapa diagram Tid: Onsdag 6 maj 2015, kl Anmälan: Sista anmälningsdatum

42 DATA PowerPoint - Verksamhetsanpassad Administratör Marion Drews Karlsson Teori och praktiska övningar Klinikchefen, medarbetare med externt uppdrag Presentationsteknik Tips och Råd Tid: Onsdagen 15 april 2015, kl Anmälan: Sista anmälningsdatum

43 FORSKNING OCH UTVECKLING Folktandvårdens FoU-verksamhet Ansvariga: Tid: Övertandläkarna Ulf Mattsson, Inger von Bültzingslöwen, Antonios Zampelis Seminarium Tandvårdsmedarbetare med intresse att inleda ett forsknings- eller utvecklingsprojekt Folktandvårdens FoU-råd har som ambition att fånga upp projekt som kan hänföras till forskning och utveckling där rimliga insatser kan medföra viktig kunskapsvinst. Samtidigt skall det vara stimulerande för den/de som utför projektet. Ambitionen behöver inte vara att få resultaten publicerade i en vetenskaplig tidskrift. Det kan vara lika värdefullt att göra en avrapportering på interna konferenser eller liknande möten. Det är viktigt att stimulera medarbetare att starta projekt men också att dessa får en sådan utformning att de kan leda fram till ett resultat med en rimlig arbetsinsats. Syftet med detta seminarium är därför att den intresserade medarbetaren får en möjlighet att presentera sina funderingar för medlemmarna i FFoU-rådet och därigenom få en start för planering av det tänkta projektet. Våren 2015, datum meddelas senare på intranätet Träffen sker på fritid Anmälan: Sista anmälningsdatum för

44 RÖNTGEN Digital röntgen för tandläkare Övertandläkare Silvia Miranda Bazargani Seminarium (begränsat antal deltagare utifrån praktisk bildtagning?) Tandläkare Halvdag Diagnostik Praktisk bildtagning Remiss och röntgenutlåtande Anmälan: Sista anmälningsdatum

45 RÖNTGEN Digital röntgen för tandhygienister Innehåll Övertandläkare Silvia Miranda Bazargani Seminarium (begränsat antal deltagare utifrån praktisk bildtagning?) Tandhygienister Halvdag Diagnostik bitewing röntgenbilder Praktisk bildtagning Anmälan: Sista anmälningsdatum

46 RÖNTGEN Panorama för alla Övrigt: Övertandläkare Silvia Miranda Bazargani Seminarium Tandvårdteamet, som har körkort Diagnostik Inställning SSM Röntgenutlåtande Praktisk bildtagning tips och trix Halvdag Anordnas efter överenskommelse Anmälan: Anmälningsdatum för våren

47 RÖNTGEN Praktisk kurs i röntgenbildtagning Övrigt: Tandhygienist Ann-Christin Erlandsson Arbetskurs på den egna kliniken Tandvårdspersonal Halvdag Teoretisk genomgång av bildplattor och sensorer samt lämpliga hållare vid olika typer av bildtagning Praktisk bildtagning under handledning Praktisk hantering i Dental Eye Anordnas enligt överenskommelse Anmälan: Sista anmälningsdatum

48 UTVECKLING Handledarutbildning-hur kan vi skapa trygghet hos nyutbildade medarbetare? Klinikchef Per Hjalmarsson, HR-strateg Johanna Sundberg och koordinator Elisabeth Wennerberg Medarbetare som ska handleda kollegor Förväntningar på dagen? Erfarenhetsutbyte Vad är handledning? Handledningsprogrammet Reflektionssamtalet Handledning med/utan patient Utvecklingsplan handledarskapet Sammanfattning Dagen avslutas Tid: Måndagen 23 mars 2015, kl Anmälan: Sista anmälningsdatum

49 ÖVRIGT Asyltandvård Övrigt: Klinikchef Mats Lindgren Seminarium Tandläkare Kulturkrock Tolkhjälp Behandlingsstrategier Vad är Akuttandvård Barn och ungdomstandvård Lagar och bestämmelser Halvdag Anordnas efter överenskommelse Anmälan: Anmälningsdatum för våren Anmälningsdatum för hösten

50 AUSKULTATION Auskultation Syfte: Övrigt: Berörd handledare på respektive specialistklinik Klinisk handledning Tandläkare, tandhygienist och tandsköterskor Utbildningen är om möjligt behovsstyrd utifrån deltagarens specifika frågeställningar 1-2 dag Begränsat antal deltagare. Motivering och frågeställningar bifogas tillsammans med ansökan Anmälan: Sista anmälningsdatum

51 ÖVRIGT Förflyttningsteknik Övrigt: Anmälan: Instruktör Moa Karlsson Arbetskurs på hemmaklinik Tandvårdsteam Förflyttningsteknik från rullstol till behandlingsstol - manuellt - mobillyft 1-1,5 timmar Anordnas efter överenskommelse Kan anmälas under hela året 51

52 ÖVRIGT Tandvårdstaxan Övrigt: Klinikchef Anders Hultén Seminarium Tandvårdsteam Den nya taxan och regelverket kring denna - vad gäller Varför debitera Hur debiterar vi olika behandlingsfall Halvdag Anordnas efter överenskommelse Anmälan: Anmälningsdatum för våren Anmälningsdatum för hösten

Lyft din kompetens! ANMÄL DIG FÖRE 25 APRIL, DÄREFTER I MÅN AV PLATS, PÅ WWW.TANDLAKARFORBUNDET.SE

Lyft din kompetens! ANMÄL DIG FÖRE 25 APRIL, DÄREFTER I MÅN AV PLATS, PÅ WWW.TANDLAKARFORBUNDET.SE Lyft din kompetens! ANMÄL DIG FÖRE 25 APRIL, DÄREFTER I MÅN AV PLATS, PÅ WWW.TANDLAKARFORBUNDET.SE KURSER HÖSTEN 2014 KONSTEN ATT SKAPA ESTETIK MED FLYTBAR KOMPOSIT Från den minsta Klass V till den största

Läs mer

SVERIGE Straumann AB Krokslätts fabriker 45, 43137 Mölndal Phone +46 (0)31 708 75 00, Fax +46 (0)31 708 75 29

SVERIGE Straumann AB Krokslätts fabriker 45, 43137 Mölndal Phone +46 (0)31 708 75 00, Fax +46 (0)31 708 75 29 SVERIGE Straumann AB Krokslätts fabriker 45, 43137 Mölndal Phone +46 (0)31 708 75 00, Fax +46 (0)31 708 75 29 NORGE Straumann AS Nedre Vollgate 3, Postboks 1751 Vika, NO-0122 Oslo Phone +47 (0)23 35 44

Läs mer

Utbildningsplaner. för tandläkares specialiseringstjänstgöring vid Odontologiska Institutionen i Jönköping

Utbildningsplaner. för tandläkares specialiseringstjänstgöring vid Odontologiska Institutionen i Jönköping Utbildningsplaner för tandläkares specialiseringstjänstgöring vid Odontologiska Institutionen i Jönköping Odontologiska Institutionen Tfn: 036-32 46 00 Box 1030, 551 11 Jönköping Fax: 036-32 46 12, 32

Läs mer

Akademisk utbildning ger utveckling av professionen

Akademisk utbildning ger utveckling av professionen ThTidn nr 1.11_Ny mall 2011-09-06 11.46 Sida 26 Akademisk utbildning ger utveckling av professionen Under hösten föreslog Behörighetsutredeningen att Tandhygienistutbildningen förlängs till 180 högskolepoäng,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 www.lj.se/oi Innehåll Avdelningen för klinisk bettfysiologi Avdelningen för odontologisk radiologi Avdelningen för oral protetik Avdelningen för ortodonti, Jönköping Avdelningen

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd; Tandläkarnas specialiseringstjänstgöring

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd; Tandläkarnas specialiseringstjänstgöring Sida 1 av 13 Utskrift från www.socialstyrelsen.se Publicerad: 1993-04-16 02:00 Start /SOSFS /1993:4 SOSFS 1993:4 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd; Tandläkarnas specialiseringstjänstgöring

Läs mer

UPPDRAGSBESKRIVNING. Barn- och ungdomstandvård Region Halland

UPPDRAGSBESKRIVNING. Barn- och ungdomstandvård Region Halland UPPDRAGSBESKRIVNING Barn- och ungdomstandvård Region Halland 1 Uppdragsbeskrivning... 3 1.1 Grundprinciper... 3 1.2 Författningar... 3 1.3 Uppdragets omfattning... 3 2 Övergripande mål... 3 2.1 Tillgänglighet...

Läs mer

Delårsbokslut augusti 2014. Folktandvården

Delårsbokslut augusti 2014. Folktandvården Delårsbokslut augusti 2014 Folktandvården Augusti 2014 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Målområde - En god hälso- och sjukvård samt insatser för en bättre folkhälsa... 4 2.1 Jämlik hälso-

Läs mer

Barntandläkarbladet. Svenska pedodontiföreningens medlemsblad. Nummer 1 2012/Årgång 25. Henrik Olsson Barntandläkarbladet 1 2012/årgång 25

Barntandläkarbladet. Svenska pedodontiföreningens medlemsblad. Nummer 1 2012/Årgång 25. Henrik Olsson Barntandläkarbladet 1 2012/årgång 25 Barntandläkarbladet Svenska pedodontiföreningens medlemsblad Nummer 1 2012/Årgång 25 Henrik Olsson Barntandläkarbladet 1 2012/årgång 25 Barntandläkarbladet ISSN 1400-6324 Organ sedan 1989 för Svenska Pedodontiföreningen

Läs mer

Riktlinjer för barn- och ungdomstandvård, Folktandvården Kronoberg

Riktlinjer för barn- och ungdomstandvård, Folktandvården Kronoberg Riktlinjer för barn- och ungdomstandvård, Folktandvården Kronoberg Innehåll 1. Mål och strategier 2. Omhändertagande- och ansvarsnivå 3. Riskbedömning, vårdnivå 4. Inskolning till tandvård 5. Tandhälsovårdsprogram

Läs mer

Klinisk tjänstgöring inom karaktärsämnet

Klinisk tjänstgöring inom karaktärsämnet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Specialiseringstjänstgöring Pedodonti Centrum för Specialisttandvård Odontologiska utbildningsenheten Örebro Handledares och övriga tandläkares kompetens Huvudhandledare Annika Gustafsson

Läs mer

Folktandvårdens årsredovisning

Folktandvårdens årsredovisning Folktandvårdens årsredovisning 2000 2000 King Features Syndicate Inc Represented by Bulls Östergötland www.folktandvarden.se www.lio.se 2 F Gemensam vision, målsättning och syfte olktandvårdens vision

Läs mer

VÅRDUPPDRAG 2007. Folktandvården Sörmland VÅRDUPPDRAG 2007...1. Allmänt...2

VÅRDUPPDRAG 2007. Folktandvården Sörmland VÅRDUPPDRAG 2007...1. Allmänt...2 VÅRDUPPDRAG 2007 Folktandvården Sörmland VÅRDUPPDRAG 2007...1 Allmänt...2 Barn- och ungdomstandvård...3 Allmäntandvård - individuell del... 3 Allmäntandvård - områdesansvar... 3 Specialisttandvård - tandreglering...

Läs mer

Nu blir medlemskapet i förbundet tydligare

Nu blir medlemskapet i förbundet tydligare LEDARE Nu blir medlemskapet i förbundet tydligare»jag ser denna proposition som ett tydligt tecken på allas vilja att ha en sammanhållen tandläkarorganisation med ett starkt förbund «roland svensson Ordförande

Läs mer

Personlig assistans utan vinstintresse utbildning

Personlig assistans utan vinstintresse utbildning Personlig assistans utan vinstintresse utbildning 2015 1 vt Viktig info HEJ! Jag skulle vilja börja med att säga tack! Tack alla arbetsledare, assistenter samt anställda på GILkontoret och tack alla externa

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE. Dnr: 140072. Planeringsenheten Regionsjukvården. Landstingsstyrelsen. Landstinget i Kalmar län. Sida 1(2) Datum 2014-10-06

TJÄNSTESKRIVELSE. Dnr: 140072. Planeringsenheten Regionsjukvården. Landstingsstyrelsen. Landstinget i Kalmar län. Sida 1(2) Datum 2014-10-06 Planeringsenheten Regionsjukvården TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-06 Dnr: 140072 Sida 1(2) Landstingsstyrelsen Utredningsuppdrag 14/07 - Riktlinjer för all landstingsfinansierad tandvård inklusive barntandvårdspeng,

Läs mer

GERODONTIDAGARNA 2014

GERODONTIDAGARNA 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 maj 2014 VÅRA KLINISKA TALARE: Dentomed Mercedes Jaktlund Tandsköterska, distriktchef Erja Anttonen Profylaxtandsköterska Praktikertjänst Annika Sahlin-Platt,

Läs mer

Nr 1 årgång 1 2011 OROFACIAL MEDICIN. Tidskrift för Svensk förening för Orofacial Medicin

Nr 1 årgång 1 2011 OROFACIAL MEDICIN. Tidskrift för Svensk förening för Orofacial Medicin Nr 1 årgång 1 2011 OROFACIAL MEDICIN Tidskrift för Svensk förening för Orofacial Medicin OROFACIAL MEDICIN Tidskrift för Svensk förening för Orofacial Medicin ISSN: 2000-9070 Plusgiro: Bankgiro: Upplaga

Läs mer

Mer från vårsom. Internetodontologi. Tandvård i Etiopien. Inför HPV-dagen. Tidskrift för Svensk förening för Orofacial Medicin

Mer från vårsom. Internetodontologi. Tandvård i Etiopien. Inför HPV-dagen. Tidskrift för Svensk förening för Orofacial Medicin Nr 3 årgång 2 2012 OROFACIAL MEDICIN Tidskrift för Svensk förening för Orofacial Medicin Mer från vårsom Tandvård i Etiopien Internetodontologi Inför HPV-dagen OROFACIAL MEDICIN Tidskrift för Svensk förening

Läs mer

2015-03-18 6 VAL AV VÅRDGIVARE... 11 7 VÅRDRAPPORTERING... 12

2015-03-18 6 VAL AV VÅRDGIVARE... 11 7 VÅRDRAPPORTERING... 12 2015-03-18 1 ANVISNINGAR FÖR BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD... 3 1.1 ÖVERSIKT... 3 1.2 ALLMÄNT... 3 1.3 VÅRDANSVAR... 4 1.4 REVISIONSINTERVALL... 4 1.5 AKUTTANDVÅRD... 4 1.6 UTEBLIVANDE... 5 1.7 VÅRD SOM INTE

Läs mer

Fördjupad utbildning (certifiering) av tandläkare i allmäntandvård.

Fördjupad utbildning (certifiering) av tandläkare i allmäntandvård. Fördjupad utbildning (certifiering) av tandläkare i allmäntandvård. Fördjupad utbildning (certifiering) av tandläkare i allmäntandvård. Allmänt I Sverige finns inom odontologin ingen av Socialstyrelsen

Läs mer

Barntandläkarbladet. Svenska Pedodontiföreningens medlemsblad Nummer 1-2010/Årgång 23

Barntandläkarbladet. Svenska Pedodontiföreningens medlemsblad Nummer 1-2010/Årgång 23 Barntandläkarbladet Svenska Pedodontiföreningens medlemsblad Nummer 1-2010/Årgång 23 Barntandläkarbladet ISSN 1400-6324 Organ sedan 1989 för Svenska Pedodontiföreningen Swedish Society of Paediatric Dentistry

Läs mer

Barntandvård 2015. talare

Barntandvård 2015. talare Barntandvård 2015 kunskap utveckling inspiration Kariesprofylax och erosionsskador uppdatera dig med det senaste inom forskning och behandling! Tandvårdsrädda barn? Lär dig enkla och pedagogiska verktyg

Läs mer

BARNTANDLÄKARBLADET SVENSKA PEDODONTIFÖRENINGENS MEDLEMSBLAD NUMMER 2 2008/ÅRGÅNG 21

BARNTANDLÄKARBLADET SVENSKA PEDODONTIFÖRENINGENS MEDLEMSBLAD NUMMER 2 2008/ÅRGÅNG 21 BARNTANDLÄKARBLADET SVENSKA PEDODONTIFÖRENINGENS MEDLEMSBLAD NUMMER 2 2008/ÅRGÅNG 21 Barntandläkarbladet ISSN 1400-6324 Organ sedan 1989 för Svenska Pedodontiföreningen Swedish Society of Paediatric Dentistry

Läs mer

Habiliteringens grupp- och kurskatalog för våren 2015

Habiliteringens grupp- och kurskatalog för våren 2015 Habiliteringens grupp- och kurskatalog för våren 2015 Foto Tony Österberg Den här katalogen är tillgänglig för dig som har kontakt med någon av Habiliteringens olika verksamheter. Den finns i samtliga

Läs mer

Tandspegeln. 2.2009 Folktandvården Gävleborg AB

Tandspegeln. 2.2009 Folktandvården Gävleborg AB Tandspegeln 2.2009 Folktandvården Gävleborg AB REDAKTÖR BRITTA Nu är det sommar igen! Trots att vintern alltid känns lång och mörk och kall så är ändå känslan; tänk att det sommar igen redan! Visst är

Läs mer

Välkommen ut i yrkeslivet och in i Folktandvården Östergötland!

Välkommen ut i yrkeslivet och in i Folktandvården Östergötland! Välkommen ut i yrkeslivet och in i Folktandvården Östergötland! Vi har byggt en speciell entré för dig som just blivit klar med utbildningen, så att du ska känna dig både trygg och välkommen hos oss. Vi

Läs mer

TILLÄGGSUTBILDNING FÖR GODKÄNNANDE ATT ARBETA INOM FORTSÄTTNINGSKURS FÖR TANDLÄKARE, 30 HP DJURENS HÄLSO OCH SJUKVÅRD UPPDRAGSUTBILDNING

TILLÄGGSUTBILDNING FÖR GODKÄNNANDE ATT ARBETA INOM FORTSÄTTNINGSKURS FÖR TANDLÄKARE, 30 HP DJURENS HÄLSO OCH SJUKVÅRD UPPDRAGSUTBILDNING TILLÄGGSUTBILDNING FÖR GODKÄNNANDE ATT ARBETA INOM DJURENS HÄLSO OCH SJUKVÅRD UPPDRAGSUTBILDNING FORTSÄTTNINGSKURS FÖR TANDLÄKARE, 30 HP Ämne: Sport och sällskapsdjurens odontologi Betygskala: Godkänd/Icke

Läs mer

Barntandläkar bladet

Barntandläkar bladet S E N S K A P E O O N T I F Ö R E N I N G E N Barntandläkar bladet SENSKA PEOONTIFÖRENINGENS MELEMSBLA NMMER 1 2004 /ÅRGÅNG 17 årmöte i Skevik Projekt för förlossningsrädda Specialistenkäten 2003... och

Läs mer

Pedagogikens roll inom tandvården

Pedagogikens roll inom tandvården Kurs: PED K01 Kandidatuppsats, 15 hp Datum: 2008-01-10 Pedagogiska institutionen Box 199, 221 00 Lund Pedagogikens roll inom tandvården En uppsats om den edukativa processen i mötet med patienten Safeta

Läs mer