KURSER 2010 Centrum för specialisttandvård, Odontologiska utbildningsenheten, Örebro

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KURSER 2010 Centrum för specialisttandvård, Odontologiska utbildningsenheten, Örebro"

Transkript

1 KURSER 2010 Centrum för specialisttandvård,,

2 Innehållsförteckning 2010 Aktuella utbildningar Ansvarig Datum Sista anmälningsdag Bettfysiologik för tandläkare Bettfysiologi september maj 2010 Bettfysiologik för tandhygienister och tandsköterskor Bettfysiologi 26 oktober maj 2010 Professionell hållning Bettfysiologi Enligt överenskommelse 9 december 2009 Endodonti för tandsköterskor Endodonti 19 april december 2009 Ortodonti - Några praktiska arbetsmoment för tandhygienister och tandsköterskor Avlägsnande av supragingivala beläggningar Ortodonti 28 april december 2009 Parodontologi/Implantat 5-6 mars december 2009 Stödbehandling KBF Implantat Parodontologi/Implantat 23 september maj 2010 Stödbehandling KBF Implantat Praktisk del Parodontologi/Implantat Enligt överenskommelse 26 maj 2010 Teamtandvård för parodontitpatienter Det motiverande samtalet som verktyg i barn- och ungdomstandvården Traumatiska tandskador diagnos och behandling Karies hos små barn diagnos och behandling Implantatprotetik teori och praktik Parodontologi/Implantat 9 december maj 2010 Pedodonti 27 september maj 2010 Pedodonti 14 oktober maj 2010 Pedodonti 28 oktober maj 2010 Protetik 8-10 november maj 2010 Konsultationer i Protetik & Parodontologi Samarbete i form av klinikbesök. Bistå i terapiplanering och behandlingsstrategi Protetik/Parodontologi Enligt överenskommelse Intresseanmälan Terapidiskussioner/Öppet hus Protetik/Parodontologi 1 timme/månad Ingen anmälan behövs Panoramakurs körkortskurs för tandläkare Panoramakurs för tandhygienister och tandsköterskor Odontologisk radiologi januari december 2009 Odontologisk radiologi 10-11februari december

3 Röntgenkurs för tandhygienister handhavande, diagnos Röntgenkurs för tandsköterskor - handhavande Odontologisk radiologi oktober maj 2009 Odontologisk radiologi 12 oktober maj 2009 Infiltrationsanestesi Käkkirurgiska klin USÖ 21 maj december

4 Bettfysiologik för tandläkare Övertandläkare, Odont. Dr. Bertil Sundqvist Avdelning för bettfysiologi,, Tandläkare, tjänste och privat verksamma 2 dagar föreläsning och diskussion Tid september 2010 kl Föreläsningssalen Antal deltagare 20 Vidga och fördjupa kunskaper kring identifiering, diagnostik, prediktion, omhändertagande och behandling av patienter med störd käkfunktion. Kursplan/innehåll Hur kan tandläkaren förutsäga bettfysiologiska behandlingsresultat på individnivå? Vad påverkar behandlingsresultatet? För att besvara frågorna kommer kursen att, ur ett kliniskt perspektiv, belysa Begreppet smärta Patient tandläkarrelationen Placeboeffekten Käksystemets anatomi Bettfysiologisk anamnes och status Diagnostik och differential diagnostik Behandling Utvärdering av behandlingsresultat Sundqvist, B & Magnusson T. Individual prediction of treatment outcome in patients with temporomandibular disorders. Swedish Dental Journal, 2001;25(1):1-11 Avgift för övriga: 3000 kronor/person Ta gärna med egna fall. Efter kursen finns möjlighet till auskultation vid avdelning för bettfysiologi. Sista anmälningsdag den 26 maj

5 Bettfysiologik för tandhygienister och tandsköterskor Övertandläkare, Odont. Dr. Bertil Sundqvist Avdelning för bettfysiologi,, Tandhygienister och tandsköterskor vid allmäntandvård och privat 1 dag föreläsning och diskussion Tid 26 oktober 2010 kl Föreläsningssalen Antal deltagare 20 Orientera om hur man identifierar, undersöker, diagnostiserar, predikterar behandlingsresultat och behandlar patienter med bettfysiologiska besvär. Kursplan/innehåll Hur hittar vi patienter med störd käkfunktion? Vilka besvär kan kopplas till störd käkfunktion? Patient vårdgivare relationens betydelse Placeboeffekten Undersökning Förutsägelse av behandlingsresultat (prediktion) Behandling Utvärdering av behandling Avgift för övriga: 1500 kronor/person Sista anmälningsdag den 26 maj

6 Professionell hållning Tid Antal Övertandläkare, Odont. dr. Bertil Sundqvist Avdelningen för Bettfysiologi,, Tandvårdspersonal 1 dag 2010, enligt överenskommelse Den egna kliniken/praktiken Samtliga medarbetare Kursen syftar till att utveckla deltagarnas kunskaper om ett professionellt bemötande av patienter, samt insikt i egna beteenden som påverkar patientrelationen. Kursplan/innehåll Föreläsning, diskussion, grupparbeten samt rollspel. SBU 1999: Patient läkarrelationen. Läkekonst på vetenskaplig grund. Holm U, 1995: Det räcker inte att vara snäll; förhållningssätt, empati och psykologiska strategier hos läkare och andra professionella hjälpare. Ingen avgift för anställda inom Folktandvården ÖLL Privatkliniker kr/dag, stilleståndsersättning Kursen ges 3 ggr/år. Först till kvarn gäller. Uppföljning genom nytt klinikbesök, 2 timmar, inom 6-9 månader rekommenderas. Sista anmälningsdag den 9 december

7 Endodonti för tandsköterskor Tandläkare Robert Carroll Avdelning för Endodonti,, Tandsköterskor Halvdag, 4 timmar Tid 19 april 2010 kl Föreläsningssalen Antal deltagare 20 Efter genomförd kurs finns en djupare kunskap om endodontiskt arbete utifrån patologisk bakgrund och behandlingsalternativ. Stort fokus kommer läggas vid den instrumentella behandlingen anseende tandsköterskans roll för att genomföra en rationell endodontisk behandling med god prognos. Kursplan/innehåll Pulpans anatomi och fysiologi Sjukdomstillstånd och endodontiska diagnoser Akutbehandling och uppföljning Rotfyllning Uppdukning Maskinell och manuell rensning Material i endodontin Aseptik och hygienarbete Avgift för övriga: 1000 kronor/person Sista anmälningsdag 9 december

8 Ortodonti Några praktiska arbetsmoment Personal vid avdelning för Ortodonti,, Tandsköterskor och tandhygienister inom Folktandvården 0,5 dags teoretisk genomgång och praktisk övning med uppföljning på den egna kliniken Tid 28 april 2010 kl Seminarierum 2 (Pedodonti) Antal deltagare 20 Kursen syftar till att ge deltagarna kunskaper om krav och teknik vid några ortodontiska arbetsmoment Kursplan/innehåll Avtryckstagning Separering Bandprovning anvisning och kompendier delas ut under kursen Sista anmälningsdag den 9 december

9 Avlägsnande av supragingivala beläggningar Tid Leg tandhygienist Kickis Eliasson Leg tandhygienist Kristina Johansson Avdelning för Parodontologi/Implantat,, Examinerade tandsköterskor 1 dag föreläsning 1 dag praktiska övningar 5-6 mars 2010 kl båda dagarna Föreläsningssalen Antal deltagare 10 Erhålla tillräckliga teoretiska och praktiska kunskaper/färdigheter för att i den kliniska verksamheten avlägsna supragingivala beläggningar med luftdriven scaler Kursplan/innehåll Teori: Anatomi, mikrobiologi, instrumentkunskap Praktiska övningar: På fantom och varandra Kurskompendium ingår Avgift för övriga: 3000 kronor/person Sista anmälningsdag den 9 december

10 Stödbehandling KBF-implantat Personal vid avdelning för Parodontologi/Implantat och avdelning för Oral protetik,, Tandläkare och tandhygienister Heldagskurs Tid 23 september 2010 kl Föreläsningssalen Antal deltagare 20 Kursen syftar till att ge deltagarna kunskaper och färdigheter vid behandling av patienter med KBF-konstruktioner Kursplan/innehåll Kirurgisk del olika implantatsystem Protetiska aspekter och komplikationer Stödbehandling Röntgenologiska aspekter och uppföljning Kirurgiska komplikationer Periimplantit Avgift för övriga: 1500 kronor/person Sista anmälningsdag den 26 maj

11 Stödbehandling KBF-implantat - praktisk del Tid Antal deltagare Personal vid avdelning för Parodontologi/Implantat,, Tandhygienister som har gått teoridelen 4 timmar Enligt överenskommelse Avdelning för Parodontologi/Implantat Enligt överenskommelse Kursen syftar till att ge deltagarna kunskaper och praktiska färdigheter vid behandling av patienter med KBF-konstruktioner Kursplan/innehåll Att kunna utföra stödbehandling av implantatpatienter Att kunna bestämma stödbehandlingsintervall Avgift för övriga: 1000 kronor/person Sista anmälningsdag 26 maj

12 Teamtandvård för parodontitpatienter Personalen vid Avdelning för Parodontologi/Implantat,, Tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor Heldagskurs Tid 9 december 2010 kl Föreläsningssalen Antal deltagare 20 Att med hela teamets hjälp kunna ta hand om patienter med parodontit. Vem gör vad? Kursplan/innehåll Parodontal undersökning, anamnes, diagnoser Röntgen Icke-kirurgisk parodontalbehandling, omvärdering Fortsatt behandling; När implantat? När kirurgi? Stödbehandling Remisshantering röntgenunderlag Diskussion Avgift för övriga: kronor/person Sista anmälningsdag den 26 maj

13 Det motiverande samtalet som verktyg i barn- och ungdomstandvården Personal vid avdelning för Pedodonti,, Tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor 4 timmar (halvdag) Föreläsning och diskussion i kombination med gruppövningar Tid 27 september 2010 kl Föreläsningssalen Antal deltagare Att introducera och visa på tillämpningar av en samtalsmetodik som kan användas vid behandlingsöverenskommelser och/eller i arbete med beteendeförändringar. Att erbjuda en plattform för tandvårdspersonal med intresse för kommunikation Kursplan/innehåll Etik och människosyn Förändringsprocess Kommunikation och samtalsmetodik Delaktighet/ansvar och beslutsfattande Barth T, Näsholm C. Motiverande samtal MI: att hjälpa en människa till förändring på hennes egna villkor. Studentlitteratur AB, ISBN: Avgift för övriga: 1000 kronor/person Sista anmälningsdag den 26 maj

14 Traumatiska tandskador - diagnos och behandling Övertandläkare Georgios Tsilingaridis, Eastmaninstitutet, Stockholm Tandläkare 8 timmar Tid 14 oktober 2010 kl Föreläsningssal Antal deltagare 20 Uppdatering av rutiner/manual för Omhändertagande av traumatiska tandskador Kursplan/innehåll Traumatiska tandskador; prevalens & etiologi, diagnos & behandling, uppföljning & prognos Textbook and Color Atlas of Traumatic Injuries to the Teeth, 4th Edition. Jens O. Andreasen, Frances M. Andreasen, Lars Andersson; Editors ISBN: Avgift för övriga: 2000 kronor/person Sista anmälningsdag den 26 maj

15 Karies hos små barn - diagnos och behandling Övertandläkare Margaret Grindefjord, Eastmaninstitutet, Stockholm Teamet: Tandläkare och tandsköterska 8 timmar Tid 28 oktober 2010 kl Antal deltagare Föreläsningssal 20 team (40 deltagare) Uppdatering av kunskaper rörande tidig diagnos och tidigt profylaxomhändertagande av karies hos små barn Kursplan/innehåll Karies hos små barn; etiologi, prevalens, progression Tidig kariesbehandling; klinisk undersökning, profylax, kariesbehandling SBU-rapport. Karies diagnostik, riskbedömning och icke-invasiv behandling. Rapportnummer 188:2007 Hugoson A, Falk M, Johansson S (eds). Concensus conference on caries in the primary dentition and its clinical management. Stockholm: Förlagshuset Gothia AB, 2002 Mejare, Twetman och Modéer (eds). Pedodonti, Gothia 2005 Avgift för övriga: 2000 kronor/person Sista anmälningsdag den 26 maj

16 Implantatprotetik teori och praktik Personal från Specialisttandvården i och Sörmland Allmäntandläkare från Folktandvården och privattandvården i och Sörmland 3 heldagar teori Praktiskt patientarbete vid lokal specialistklinik 1 dag redovisning av patientfall sker vid gemensamt tillfälle cirka 6 månader efter avslutad teoridel vid respektive landstings specialistklinik Tid 8-10 november 2010 Teori Eskilstuna Praktik vid respektive specialistklinik Antal deltagare Totalt cirka 18 Att ge kunskaper om de olika momenten i framställning av implantatretinerade konstruktioner för tandläkare som har för avsikt att själva börja arbeta med implantatprotetik. Kursen är också lämplig för den som önskar mer information och kunskap inom ämnesområdet implantat, för att därmed kunna selektera lämpliga patientfall för vidare behandling vid specialistklinik. Kursplan/innehåll - Osseointegrering principer och förutsättningar - Terapiplanering, indikationer och kontraindikationer vid implantatbehandling - Röntgenutredning - Protetisk och parodontal förbehandling - Kirurgisk behandling direkt installation, benaugmentation - Klinisk arbetsgång vid olika implantatlösningar - Olika implantatsystem tillämpning och klinisk värdering - Presentationer av patientfall med implantatbehandling - Prognos/långtidsuppföljning av implantat - Komplikationer, uppföljning och hygienbehandling Kompendium tillhandahålls Avgift för personal inom Folktandvården ÖLL: 1000 kr För övriga: 6000 kr Yvonne Magnusson e-post Tel: Sista anmälningsdag den 26 maj

17 Erbjudande om konsultation i Protetik och Parodontologi Avdelningarna för Oral protetik och Parodontologi inbjuder till konsultationssamarbete i form av klinikbesök. t från vår sida är att primärt bistå i terapiplanering och behandlingsstrategi av patienter, där behandlingen planeras att helt eller delvis utföras av visande allmäntandläkare. De patientfall som kräver specialistbehandling har redan sin administration via sedvanligt remissförfarande. Vi ser konsultationer mer avsedda för patienter i gränslandet, där behandlande tandläkare önskar bedömning, råd och stöd inför en planerad protetisk eller parodontal behandling. Patienten debiteras undersökningsarvode enligt specialisttaxa konsultationen i övrigt har ekonomisk täckning från centrala medel. Initialt planeras två visningstillfällen per år. För ett effektivt utnyttjande av resurser förelås samordning av visningstillfällen mellan kliniker i samma länsdel. Vår ambition är att alla kliniker har en ansvarig övertandläkare i syfte att skapa ett kontinuerligt samarbete. I syfte att få ett smidigt förfarande kring konsultationen, har vi följande önskemål: - Vid konsultationstillfället finns aktuellt röntgenologiskt helstatus - Vid konsultationstillfället finns aktuellt fickstatus - Vid mer avancerade bettavvikelser kan studiemodeller vara ett komplement I samband med konsultationstillfället kan det även finnas tillfälle att genomföra intern utbildning i form av föreläsning eller demonstration, efter önskemål från respektive enhet/klinik. För att anmäla intresse för konsultationsbesök, vad god kontakta utbildningssekreterare Yvonne Magnusson, Centrum för specialisttandvård,. E-post: Tel:

18 Terapidiskussion/Öppet hus Personal vid avdelning för Protetik,, Allmäntandläkare 1 timmar/månad Tid kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl Avdelning för Protetik Ingen anmälan behövs 18

19 Panoramakurs - körkortskurs för tandläkare Övertandläkare Solweig Sundén Pikner samt personal vid Avdelning för Odontologisk radiologi,, Tandläkare vid Folktandvårdskliniker med panoramautrustning samt ST-tandläkare 3 dagar (2 ½ dagar teori plus ½ dag praktik samt skriftligt förhör med genomgång) ST-tandläkare genomför praktik på Avd för Odontologisk radiologi Övriga tandläkare genomför praktik på egen klinik Tid januari 2010 kl januari 2010 kl ½ dag praktik efter överenskommelse SCB (Statistiska Centralbyrån) Sal 7, Örnen Klostergatan 23 Ge tandläkarna formell behörighet för att använda panoramatekniken Kursplan/innehåll Enligt rekommendationer från SSM (Statens StrålsäkerhetsMyndighet) Oral radiology principles and interpretation. Författare White and Pharoah Sista anmälningsdag den 9 december

20 Panoramakurs för tandhygienister och tandsköterskor Övertandläkare Solweig Sundén Pikner samt personal vid Avdelning för Odontologisk radiologi,, Tandhygienister och tandsköterskor vid Folktandvårdskliniker med panoramautrustning 2 dagar (1/2 dag praktik på egen klinik) Tid 10 februari 2010 kl februari 2010 kl /2 dag praktik efter överenskommelse Föreläsningssalen Ge tandhygienisterna och tandsköterskorna formell behörighet för att använda panoramatekniken Kursplan/innehåll Enligt rekommendationer från SSM (Statens Strålsäkerhetsmyndighet) Oral radiology principles and interpretation. Författare White and Pharoah Sista anmälningsdag den 9 december

21 Röntgenkurs för tandhygienister handhavande, diagnos Övertandläkare Solweig Sundén Pikner samt personal vid Avdelning för Odontologisk radiologi,, Examinerade tandhygienister vid Folktandvården 1 ½ dag Tid 26 oktober 2010 kl oktober 2010 ½ dag (för- eller eftermiddag efter överenskommelse) Avdelning för Odontologisk radiologi Antal deltagare 8 Ge deltagarna 1 dags teoretisk utbildning och ½ dag praktisk kunskap om intraoral röntgenbildtagning samt diagnostik av de vanligaste tandsjukdomarna. Kursplan/innehåll 1 ½ dagar teori samt praktik på röntgenavdelningen Oral radiologi. Författare Hans-Göran Gröndahl Sista anmälningsdag den 26 maj

22 Röntgenkurs för tandsköterskor - handhavande Övertandläkare Solweig Sundén Pikner samt personal vid Avdelning för Odontologisk radiologi,, Examinerade tandsköterskor vid Folktandvården Heldagskurs Tid 12 oktober 2010 kl Avdelning för Odontologisk radiologi Antal deltagare Maximalt 8 Ge deltagarna teoretisk och praktisk kunskap om intraoral röntgenbildtagning Kursplan/innehåll En dag teori samt inledande praktik på röntgenavdelningen Oral radiologi Författare Hans-Göran Gröndahl Sista anmälningsdag den 26 maj

23 Infiltrationsanestesi Övertandläkare Ewa Felle Persson Käkkirurgiska kliniken, USÖ Examinerade tandsköterskor 1 dags undervisning Injektionsträning under handledning på hemmaplan Tid 21 maj 2010 kl Seminarierum 1 (Parodontologi) Antal deltagare 8-10 Att ge teoretiska och praktiska kunskaper för att utföra intraoral infiltrationsanestesi efter ordination av tandläkare till aktuell patient Kursplan/innehåll Tillämpad anatomi Smärta Lokalanestesimedel och dess verkningsmekanismer Indikationer och kontraindikationer Komplikationer Introduction to dental local anaesthesia. H Evers, G. Haegerstam. Dentsply. De Trey.. Avgift för övriga: kronor/person Sista anmälningsdag den 9 december

KURSER 2009 Centrum för specialisttandvård, Odontologiska utbildningsenheten, Örebro

KURSER 2009 Centrum för specialisttandvård, Odontologiska utbildningsenheten, Örebro KURSER 2009 Centrum för specialisttandvård,, Innehållsförteckning 2009 Aktuella utbildningar Ansvarig Datum Sista anmälningsdag Bettfysiologik för tandläkare Bettfysiologi 2009 01 27-28 2008 12 10 Bettfysiologik

Läs mer

KURSER 2012 Centrum för specialisttandvård, Odontologiska utbildningsenheten, Örebro

KURSER 2012 Centrum för specialisttandvård, Odontologiska utbildningsenheten, Örebro KURSER 2012 Centrum för specialisttandvård, Odontologiska utbildningsenheten, Örebro Innehållsförteckning 2012 Aktuella utbildningar Ansvarig Datum Sista anmälningsdag Professionell hållning Bettfysiologi

Läs mer

KURSER 2011 Centrum för specialisttandvård, Odontologiska utbildningsenheten, Örebro

KURSER 2011 Centrum för specialisttandvård, Odontologiska utbildningsenheten, Örebro KURSER 2011 Centrum för specialisttandvård,, Örebro Innehållsförteckning 2011 Aktuella utbildningar Ansvarig Datum Sista anmälningsdag Panoramakurs för tandläkare Odontologisk radiologi 26 28 oktober 2011

Läs mer

KURSER 2013 Centrum för specialisttandvård, Odontologiska utbildningsenheten, Örebro

KURSER 2013 Centrum för specialisttandvård, Odontologiska utbildningsenheten, Örebro KURSER 2013 Centrum för specialisttandvård, Odontologiska utbildningsenheten, Innehållsförteckning kurser 2013 Kurser Datum Sista anmälningsdag Introduktionskurs i forskningsmetodik 7 mars 15 januari Rutiner

Läs mer

Utbildningsplan Certifieringsutbildning Allmäntandvård

Utbildningsplan Certifieringsutbildning Allmäntandvård Utbildningsplan Certifieringsutbildning Allmäntandvård Utbildningsplan Certifieringsutbildning Allmäntandvård Örebro Läns Landsting Huvudhandledare Maria Holmgren Övertandläkare Legitimation 1989 Certifieringskompetens

Läs mer

Inbjudan till: 2011-06-28 Klinisk Gren

Inbjudan till: 2011-06-28 Klinisk Gren Inbjudan till: 2011-06-28 Klinisk Gren För dig som är tandsköterska och önskar vidareutveckla/uppdatera dig i tandsköterskans roll inom det kliniska arbetet på Folktandvårdskliniken 1 Välkommen! till ett

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan allmän- och specialisttandvård

Ansvarsfördelning mellan allmän- och specialisttandvård Regional medicinsk riktlinje Fastställd av Hälso- och sjukvårdsdirektören (HSD-A 47-2014) giltigt till september 2016 Utarbetad av Sektorsrådet i odontologi Huvudbudskap Riktlinjen beskriver vilken vård

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN ST-UTBILDNING PEDODONTI

UTBILDNINGSPLAN ST-UTBILDNING PEDODONTI VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTING SPECIALISTTANDVÅRDEN 2010-11-09 UTBILDNINGSPLAN ST-UTBILDNING PEDODONTI SPECIALISTTANDVÅRDEN TANDLÄKARHÖGSKOLAN 901 85, UMEÅ ST-UTBILDNING PEDODONTI ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNING

Läs mer

Gränssnitt mellan allmäntandvård och specialisttandvård

Gränssnitt mellan allmäntandvård och specialisttandvård Folktandvården Dalarna Gränssnitt mellan allmäntandvård och specialisttandvård Reviderad 2016-04-05 Innehåll Gränssnitt mellan allmäntandvård och specialisttandvård 2 Syfte Remiss Ansvar Beskrivning av

Läs mer

SEMINARIEPROGRAM SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING

SEMINARIEPROGRAM SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING SEMINARIEPROGRAM SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING Vårterminen 2009 Odontologiska utbildningsenheten Centrum för specialisttandvård TEORETISKA SEMINARIER INOM SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRINGARNA VID FOLKTANDVÅRDEN

Läs mer

Efterutbildning/tjänstgöring. Centrum för specialisttandvård, Odontologiska utbildningsenheten, Örebro

Efterutbildning/tjänstgöring. Centrum för specialisttandvård, Odontologiska utbildningsenheten, Örebro Efterutbildning/tjänstgöring 2013 Centrum för specialisttandvård, Odontologiska utbildningsenheten, Örebro Assistenttjänstgöring och Auskultation söks av intresserade. Platser tilldelas med hänsynstagande

Läs mer

Folktandvårdens Interna Utvecklingsprogram År 2015

Folktandvårdens Interna Utvecklingsprogram År 2015 Folktandvårdens Interna Utvecklingsprogram År 2015 Inom Folktandvården Värmland är komptensutveckling ett viktigt inslag i verksamheten. Vi satsar därför på att ha en intern kurskatalog där vi kan erbjuda

Läs mer

Specialiseringstjänstgöring vid Odontologiska Utbildningsenheten i Örebro

Specialiseringstjänstgöring vid Odontologiska Utbildningsenheten i Örebro O S M Specialiseringstjänstgöring vid Odontologiska Utbildningsenheten i Örebro dontologiska utbildningsenheten i Örebro har bedrivit specialistutbildning för tandläkare sedan 1966. Sammanlagt har cirka

Läs mer

Skapa en sammanhållen rutin för auskultationer vid Tandvårdens kompetenscentrum

Skapa en sammanhållen rutin för auskultationer vid Tandvårdens kompetenscentrum Styrande dokument Rutindokument Rutin Sida 1 (21) Auskultation Tandvårdens kompetenscentrum Syfte Skapa en sammanhållen rutin för auskultationer vid Tandvårdens kompetenscentrum All personal inom hälso-

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling

Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling ISSN 2000-6802 Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter för att utbildningar med inriktning tandsköterska ska ha nationellt likvärdigt innehåll;

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING (ST) ORTODONTI

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING (ST) ORTODONTI UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING (ST) ORTODONTI STV ORTODONTI LINKÖPING FOLKTANDVÅRDEN LANDSTINGET I ÖSTERGÖTLAND Två platser godkända av Socialstyrelsen 1995-01-26 Dnr: 524-7071/94 Tredje

Läs mer

Avsaknad av permanenta tänder

Avsaknad av permanenta tänder Avsaknad av permanenta tänder 2010-05-02 Rutiner för omhändertagande av barn och ungdomar inom Folktandvården i Jämtlands läns landsting Ansvariga: Maria Gunneriusson, Kristina Johansson, Per-Ola Malmström

Läs mer

Plan över yrkeshögskolepoäng för utbildning till tandsköterska

Plan över yrkeshögskolepoäng för utbildning till tandsköterska Yrkeshögskoleutbildning med nationell kursplan Tandsköterska Utbildning till tandsköterska inom yrkeshögskolan avser att ge den kompetens som motsvarar kraven för arbetet som tandsköterska. Som förkunskapskrav

Läs mer

330 500 enstaka problem, tandläkare 103e Kompletterande eller akut undersökning eller utredning av enstaka tand eller

330 500 enstaka problem, tandläkare 103e Kompletterande eller akut undersökning eller utredning av enstaka tand eller Tandvårdstaxa Folktandvården Örebro läns landsting 2011-10-01 100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare 660 725 102 Fullständig undersökning

Läs mer

FOTO: SOFIE JARL FOLKTANDVÅRDENS

FOTO: SOFIE JARL FOLKTANDVÅRDENS FOTO: SOFIE JARL FOLKTANDVÅRDENS KURSPROGRAM 2016 sförteckning Visdomstandskirurgi...4 Bettfysiologi för allmäntandvården...5 Det slitna bettets problematik...6 Materialval inom protetisk tandvård...7

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGS- TJÄNSTGÖRING I ORAL PROTETIK

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGS- TJÄNSTGÖRING I ORAL PROTETIK VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTING SPECIALISTTANDVÅRDEN 2012-09-01 UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGS- TJÄNSTGÖRING I ORAL PROTETIK SPECIALISTTANDVÅRDEN TANDLÄKARHÖGSKOLAN 901 85 UMEÅ Innehållsförteckning ÖVERGRIPANDE

Läs mer

Pris- och åtgärdsförteckning Specialisttandvård för barn och ungdomar Gällande från 1 jan 2016

Pris- och åtgärdsförteckning Specialisttandvård för barn och ungdomar Gällande från 1 jan 2016 1(5) Pris- och åtgärdsförteckning Specialisttandvård för barn och ungdomar Gällande från 1 jan 2016 Undersökning I undersökningsåtgärderna ingår: - upptagande av anamnes- och statusuppgifter som är nödvändiga

Läs mer

SEMINARIEPROGRAM SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING

SEMINARIEPROGRAM SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING SEMINARIEPROGRAM SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING Vårterminen 2011 Odontologiska utbildningsenheten Centrum för specialisttandvård Örebro TEORETISKA SEMINARIER INOM SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRINGARNA VID FOLKTANDVÅRDEN

Läs mer

Malmö Vård- och Hälsogymnasium. Kursplan. Kvalificerad yrkesutbildning till tandsköterska 60 poäng

Malmö Vård- och Hälsogymnasium. Kursplan. Kvalificerad yrkesutbildning till tandsköterska 60 poäng Malmö Vård- och Hälsogymnasium Kursplan Kvalificerad yrkesutbildning till tandsköterska 60 poäng 2005 2006 KY - utbildning till tandsköterska 60 p Utbildningens övergripande mål Den studerande skall efter

Läs mer

Kursprogram 2012-2013 interna kurser. Sista ansökningsdag 29 juni 2012!

Kursprogram 2012-2013 interna kurser. Sista ansökningsdag 29 juni 2012! Kursprogram 2012-2013 interna kurser Sista ansökningsdag 29 juni 2012! 1 U T B I L D N I N G Så här fungerar det Titta igenom listan och de kurser som vänder sig till din målgrupp och som du tycker ser

Läs mer

Institutionen för odontologi. 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 813 670

Institutionen för odontologi. 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 813 670 Prislista 2011 och Led i sjukdomsbehandling Undersökning 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 813 670 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd av tandhygienist 750 618 103

Läs mer

Fastställande Kursplanen är fastställd av programrådet för odontologiska program att gälla från vårterminen 2013.

Fastställande Kursplanen är fastställd av programrådet för odontologiska program att gälla från vårterminen 2013. Medicinska fakulteten Institutionen för odontologi Umeå universitet, 901 87 Umeå Tandläkarprogrammet www.odont.umu.se Dnr 513-3040-12 Datum 2012-12-13 Sid 1 (5) Protetik 2 Prosthetic Dentistry 2 Högskolepoäng:

Läs mer

101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 640 650 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd av

101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 640 650 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd av REFERENSPRISLISTA 100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Kod Åtgärd Pris t.o.m 30 juni 2010 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 640 650 102 Fullständig undersökning

Läs mer

FTV pris valt län. Snittpri s övriga PTJ. Snittpri s Addera. Referen spris. Snittpri s PTJ. Kod Åtgärdsnamn Teamet

FTV pris valt län. Snittpri s övriga PTJ. Snittpri s Addera. Referen spris. Snittpri s PTJ. Kod Åtgärdsnamn Teamet Kod Åtgärdsnamn Teamet Alla kostnadsställets åtgärder (tar ej hänsyn till antal rum) Referen spris FTV pris valt län Snittpri s PTJ 11, 7, -3, Snittpri s Addera Snittpri s övriga PTJ Undersökning, riskbedömning

Läs mer

CERTIFIERINGSTJÄNSTGÖRING I CARIOLOGI

CERTIFIERINGSTJÄNSTGÖRING I CARIOLOGI Utbildningsplan för CERTIFIERINGSTJÄNSTGÖRING I CARIOLOGI för att erhålla kompetensbevis som certifieringstandläkare i cariologi utfärdat av Svensk Förening för Cariologi. Svensk Förening för Cariologi

Läs mer

SEMINARIEPROGRAM SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING

SEMINARIEPROGRAM SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING SEMINARIEPROGRAM SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING Vårterminen 2010 Odontologiska utbildningsenheten Centrum för specialisttandvård Örebro TEORETISKA SEMINARIER INOM SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRINGARNA VID FOLKTANDVÅRDEN

Läs mer

Översikt - tandvård för barn och ungdomar samt unga vuxna

Översikt - tandvård för barn och ungdomar samt unga vuxna Översikt - tandvård för barn och ungdomar samt unga vuxna Allmänt Barn och ungdomar samt unga vuxna 3-20 år som är folkbokförda i Sörmland kan välja vårdgivare för den allmäntandvård som erbjuds av Landstinget

Läs mer

Tandvårdsenhetens Ersättningslista för Särskilt Tandvårdsstöd

Tandvårdsenhetens Ersättningslista för Särskilt Tandvårdsstöd Tandvårdsenhetens Ersättningslista för Särskilt Tandvårdsstöd Gäller från 2010-01-15 Ersättningslistan är baserad på Folktandvården Västra Götalands prislista, och anger de åtgärdskoder som ingår i Nödvändig

Läs mer

Klinisk tjänstgöring inom karaktärsämnet

Klinisk tjänstgöring inom karaktärsämnet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Specialiseringstjänstgöring Pedodonti Centrum för Specialisttandvård Odontologiska utbildningsenheten Örebro Handledares och övriga tandläkares kompetens Huvudhandledare Annika Gustafsson

Läs mer

SEMINARIEPROGRAM SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING

SEMINARIEPROGRAM SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING SEMINARIEPROGRAM SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING Höstterminen 2015 Centrum för specialisttandvård Örebro Reviderat 15-09-01 TEORETISKA SEMINARIER INOM SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRINGARNA VID FOLKTANDVÅRDEN CENTRUM

Läs mer

Folktandvårdens kurskatalog 2017

Folktandvårdens kurskatalog 2017 Folktandvården Värmland Handläggare, namn och telefon Margareta Gustafsson, 054-61 96 45 Folktandvårdens kurskatalog 2017 Inskolning av barn och ungdomar... 2 Barnet i centrum... 3 Erosioner - etiologi

Läs mer

prislista Specialisttandvård

prislista Specialisttandvård lista Specialisttandvård Välkommen till Folktandvården! Här följer en beskrivning av vad det kostar att göra olika slags behandlingar på alla Folktandvårdens kliniker i Västra Götaland. Prislistan är förändrad

Läs mer

Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist 113 Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist 114

Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist 113 Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist 114 100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd av tandhygienist 103 Akut eller

Läs mer

Västra Götalandregionens ersättningslista vid Nödvändig tandvård och Tandvård som led i sjukdomsbehandling.

Västra Götalandregionens ersättningslista vid Nödvändig tandvård och Tandvård som led i sjukdomsbehandling. Västra Götalandregionens ersättningslista vid Nödvändig tandvård och Tandvård som led i sjukdomsbehandling. Gäller från 2009-01-01 Reviderad 2009-10-01 Ny utgåva 2009-07-01 Ersättningslistan är baserad

Läs mer

Utbildningskatalog 2014-2015 interna kurser

Utbildningskatalog 2014-2015 interna kurser Utbildningskatalog 2014-2015 interna kurser Sista ansökningsdag 30 april 2014! U T B I L D N I N G 1 Så här fungerar det Titta igenom listan och de kurser som vänder sig till din målgrupp och som du tycker

Läs mer

Prislista. Alla priser är angivna i svenska kronor. Kod Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Pris Referens

Prislista. Alla priser är angivna i svenska kronor. Kod Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Pris Referens Prislista Från och med det året du fyller 20 år omfattas du av den allmänna tandvårdsförsäkringen. Det innebär att du som patient får ett ekonomiskt stöd från Försäkringskassan. Ersättningen betalas ut

Läs mer

Utbildningsplan för Tandteknikerprogrammet, 120 poäng

Utbildningsplan för Tandteknikerprogrammet, 120 poäng KAROLINSKA INSTITUTET Dnr: 6243/02-415 Utbildningsplan för Tandteknikerprogrammet, 120 poäng Study programme in Dental Technology, 120 credits (180 ECTS credits) Fastställd av Styrelsen för utbildning

Läs mer

SEMINARIEPROGRAM SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING

SEMINARIEPROGRAM SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING SEMINARIEPROGRAM SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING Vårterminen 2016 Centrum för specialisttandvård Örebro Reviderat 15-12-14 TEORETISKA SEMINARIER INOM SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRINGARNA VID FOLKTANDVÅRDEN CENTRUM

Läs mer

Folktandvårdens kurskatalog 2016

Folktandvårdens kurskatalog 2016 Folktandvården Värmland Handläggare, namn och telefon Margareta Gustafsson, 054-61 96 45 Folktandvårdens kurskatalog 2016 Inskolning av barn och ungdomar... 3 Barn och ungdomar med mycket karies... 4 Tandvård

Läs mer

Utbildningsprogram Höstterminen 2014

Utbildningsprogram Höstterminen 2014 Utbildningsprogram inom specialiseringstjänstgöringen vid Odontologiska Institutionen i Jönköping Höstterminen 2014 plus.lj.se/oi 1 SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING HÖSTEN 2014 Teoretiska seminarier i den

Läs mer

SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING I ORAL PROTETIK VID

SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING I ORAL PROTETIK VID 1 (8) Tjänsteställe, handläggare Datum Avd. för Protetik, Alf Eliasson 16-05-25 SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING I ORAL PROTETIK VID ODONTOLOGISKA UTBILDNINGSENHETEN CENTRUM FÖR SPECIALISTTANDVÅRD ÖREBRO Föreskrifter

Läs mer

Utbildningsplan. I arbetsgruppen har ingått: Dan Ericsson, Malmö Pia Gabre, Göteborg Ingegerd Johansson, Umeå Marianne Kjaeldgaard, Stockholm

Utbildningsplan. I arbetsgruppen har ingått: Dan Ericsson, Malmö Pia Gabre, Göteborg Ingegerd Johansson, Umeå Marianne Kjaeldgaard, Stockholm Utbildningsplan Under våren 2012 har en arbetsgrupp bestående av representanter från de fyra fakulteterna tagit fram en gemensam utbildningsplan som ska beskriva en utbildning i cariologi som motsvarar

Läs mer

SEMINARIEPROGRAM SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING

SEMINARIEPROGRAM SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING SEMINARIEPROGRAM SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING Höstterminen 2010 Odontologiska utbildningsenheten Centrum för specialisttandvård Örebro TEORETIS SEMINARIER INOM SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRINGARNA VID FOLKTANDVÅRDEN

Läs mer

Utbildningsplan för tandläkarprogrammet

Utbildningsplan för tandläkarprogrammet Dnr 3-2831/2014 Utbildningsplan för tandläkarprogrammet 2TL13 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-08 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2012-11-12 Reviderad av Styrelsen för utbildning 2014-09-22

Läs mer

Prislista för Tandvårdsgruppen. Gäller från den 1 september 2009.

Prislista för Tandvårdsgruppen. Gäller från den 1 september 2009. Prislista för Tandvårdsgruppen. Gäller från den 1 september 2009. Från och med det året du fyller 20 år omfattas du av den allmänna tandvårdsförsäkringen. Det innebär att du som patient får ett ekonomiskt

Läs mer

Utbildningsplan för Tandläkarprogrammet 300 högskolepoäng. Programme in Dental Surgery. Fastställd av Sahlgrenska akademistyrelsen åååå-mm-dd

Utbildningsplan för Tandläkarprogrammet 300 högskolepoäng. Programme in Dental Surgery. Fastställd av Sahlgrenska akademistyrelsen åååå-mm-dd Utbildningsplan för Tandläkarprogrammet 300 högskolepoäng Programme in Dental Surgery Fastställd av Sahlgrenska akademistyrelsen åååå-mm-dd 1. Beslut om fastställande Utbildningsplan för tandläkarprogrammet,

Läs mer

Prislista. Kod Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Pris Referenspris

Prislista. Kod Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Pris Referenspris Prislista Kod Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Pris Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 783 660 101red Basundersökning och diagnostik, utförd

Läs mer

Prislista. Tandläkare Marika Jacobsson

Prislista. Tandläkare Marika Jacobsson Prislista Välkommen till vår mottagning! Här kan du läsa om våra priser och det statliga tandvårdsstödet. Fråga gärna oss i tandvårdsteamet om du vill veta mera. Vi kallar dig till undersökning med jämna

Läs mer

Prislista Specialisttandvård Folktandvården Skåne

Prislista Specialisttandvård Folktandvården Skåne Prislista Specialisttandvård Folktandvården 100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Diagnostik 101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare 858 660 103 Akut eller kompletterande undersökning

Läs mer

Fördjupad utbildning (certifiering) av tandläkare i allmäntandvård.

Fördjupad utbildning (certifiering) av tandläkare i allmäntandvård. Fördjupad utbildning (certifiering) av tandläkare i allmäntandvård. Fördjupad utbildning (certifiering) av tandläkare i allmäntandvård. Allmänt I Sverige finns inom odontologin ingen av Socialstyrelsen

Läs mer

STADIEEXAMINATION TERMIN 7

STADIEEXAMINATION TERMIN 7 UMEÅ UNIVERSITET Tandläkarprogrammet Anders Wänman professor STADIEEXAMINATION TERMIN 7 Kariologi UTMÄRKT UNDERKÄND Undersökning Alltid noggrann sondering Oftast korrekt registrering Missar alltid kariesoch

Läs mer

SEMINARIEPROGRAM SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING

SEMINARIEPROGRAM SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING SEMINARIEPROGRAM SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING Höstterminen 2009 Odontologiska utbildningsenheten Centrum för specialisttandvård Örebro TEORETISKA SEMINARIER INOM SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRINGARNA VID FOLKTANDVÅRDEN

Läs mer

Ortodonti. Orthodontics

Ortodonti. Orthodontics Medicinska fakulteten Institutionen för odontologi Umeå universitet, 901 87 Umeå Tandläkarprogrammet www.odont.umu.se Dnr 513-404-11 Datum 2012-12-20 Sid 1 (5) Ortodonti Orthodontics Högskolepoäng: 9 Kurskod:

Läs mer

Course Program China including Dental fair in Shanghai 19/10-1/11-2012

Course Program China including Dental fair in Shanghai 19/10-1/11-2012 Course Program China including Dental fair in Shanghai 19/10-1/11-2012 Docent Leif Lysell och Tandläkare Mats Peterson håller kursen: Från terapiplanering till uppföljning av färdig implantatbehandling

Läs mer

tandläkare jens müller, bragegatan 3, 281 39 hässleholm 0451-818 00 www.jensmuller.se

tandläkare jens müller, bragegatan 3, 281 39 hässleholm 0451-818 00 www.jensmuller.se Prislista Från och med det året du fyller 20 år omfattas du av den allmänna tandvårdsförsäkringen. Det innebär att du som patient får ett ekonomiskt stöd från Försäkringskassan. Ersättningen betalas ut

Läs mer

Nationellt likvärdigt innehåll i utbildningar till tandsköterska inom yrkeshögskolan

Nationellt likvärdigt innehåll i utbildningar till tandsköterska inom yrkeshögskolan YH1008, v1.7, 2013-05-15 1 (13) Dnr MYH 2014/1502 Remiss Nationellt likvärdigt innehåll i utbildningar till tandsköterska inom yrkeshögskolan Er organisation/myndighet/bransch ges här möjlighet att lämna

Läs mer

Prislista. Tandläkare Per Backe

Prislista. Tandläkare Per Backe Prislista Välkommen till vår mottagning! Här kan du läsa om våra priser och det statliga tandvårdsstödet. Fråga gärna oss i tandvårdsteamet om du vill veta mera. Vi kallar dig till undersökning med jämna

Läs mer

Tandvårdsenhetens Ersättningslista för Särskilt Tandvårdsstöd

Tandvårdsenhetens Ersättningslista för Särskilt Tandvårdsstöd Gäller från 2011-11-01 Tandvårdsenhetens Ersättningslista för Särskilt Tandvårdsstöd Ersättningslistan anger de åtgärdskoder som ingår i Nödvändig Tandvård och Tandvård som Led i Sjukdomsbehandling. Listan

Läs mer

S-1 Tandvårdsbehandling som görs till följd av medfödd missbildning i käkområdet eller ansiktet.

S-1 Tandvårdsbehandling som görs till följd av medfödd missbildning i käkområdet eller ansiktet. 130101 Tandvårdstaxa för särskilda grupper 2013-01-01 S-Tandvård Skall användas för vissa patientkategorier som inte kräver mertid vid behandling. Dessa patientkategorier är följande: S-1 Tandvårdsbehandling

Läs mer

Utbildningsplan för tandhygienistprogrammet

Utbildningsplan för tandhygienistprogrammet Utbildningsplan för tandhygienistprogrammet 1TH13 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-08 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2012-11-16 Sid 2 (8) 1. Basdata 1.1. Programkod 1TH13 1.2. Programmets

Läs mer

riser & åtgärder 2012

riser & åtgärder 2012 P riser & åtgärder 2012 sida 2/12 Folktandv. BASUNDERSÖKNING 101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare 660 690 960 102 Fullständig undersökning och diagnostik, tandhygienist 605 630 630 103 Akut eller

Läs mer

Tandvårdstaxa för särskilda grupper 2013-01-01

Tandvårdstaxa för särskilda grupper 2013-01-01 130101 Tandvårdstaxa för särskilda grupper 2013-01-01 Tandvård vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning - F-tandvård Åtgärder som anges i denna förhöjda taxa får användas för patientkategorier

Läs mer

Prislista. Tandläkare Ström

Prislista. Tandläkare Ström Prislista Välkommen till vår mottagning! Här kan du läsa om våra priser och det statliga tandvårdsstödet. Fråga gärna oss i tandvårdsteamet om du vill veta mera. Vi kallar dig till undersökning med jämna

Läs mer

Tdl. Ewa Rosén Lundberg Tdl. Björn Lundberg Tdl. Caroline Edlund

Tdl. Ewa Rosén Lundberg Tdl. Björn Lundberg Tdl. Caroline Edlund Från och med det året du fyller 20 år omfattas du av den allmänna tandvårdsförsäkringen. Det innebär att du som patient får ett ekonomiskt stöd från Försäkringskassan. Ersättningen betalas ut till din

Läs mer

Åtgärder, prislista. Tabrizi Dental. Sida 1/7 Utskriven 14-01-14 22:30. Åtgärd Beskrivning

Åtgärder, prislista. Tabrizi Dental. Sida 1/7 Utskriven 14-01-14 22:30. Åtgärd Beskrivning Åtgärder, lista Sida 1/7 Utskriven 14-1-14 22:3 11 Basundersökning och diagnostik utförd av tandläkare 12 Fullständig undersökning och diagnostik utförd av tandhygienist 13 Akut eller kompletterande undersökning

Läs mer

SEMINARIEPROGRAM SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING

SEMINARIEPROGRAM SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING SEMINARIEPROGRAM SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING Höstterminen 2014 Centrum för specialisttandvård Örebro Reviderat 14-05-28 TEORETISKA SEMINARIER INOM SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRINGARNA VID FOLKTANDVÅRDEN CENTRUM

Läs mer

Remissmall Bettfysiologi

Remissmall Bettfysiologi Remissmall Bettfysiologi Aktuella subjektiva symtom i käkar/ ansikte/ huvud? Har patienten någon ovana/ parafunktion som kan belasta käksystemet, t.ex. nagelbitning, frekvent tuggummituggning, frekvent

Läs mer

Prislista tandvård Gäller från och med 2011-03-01

Prislista tandvård Gäller från och med 2011-03-01 Prislista tandvård Gäller från och med 2011-03-01 Tandvårdscheck 20-29 år samt 75+ = 300 kronor per år Tandvårdscheck 30-74 år = 150 kronor per år Högkostnadsskydd beräknas på referenspris: 3000-15000

Läs mer

200 Sjukdomsförebyggande åtgärder. Referenspris 2009-09-01

200 Sjukdomsförebyggande åtgärder. Referenspris 2009-09-01 Tandvårdstaxa Folktandvården Örebro läns landsting 2009-07-01 Allmänt tandvårdsbidrag 20-29 år samt 75 år och äldre = 300 kr per år Allmänt tandvårdsbidrag 30-74 år = 150 kr per år Högkostnadsskydd: 3

Läs mer

Allmäntandläkare 2014

Allmäntandläkare 2014 Allmäntandläkare 2014 kunskap utveckling inspiration Förnya dina kunskaper om karies ta del av de senaste behandlingsmetoderna Hur tar du hand om en akutpatient? så här fattar du de snabba och rätta besluten

Läs mer

SEMINARIEPROGRAM SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING

SEMINARIEPROGRAM SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING SEMINARIEPROGRAM SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING Vårterminen 2013 Centrum för specialisttandvård Örebro Reviderat 13-01-24 TEORETISKA SEMINARIER INOM SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRINGARNA VID FOLKTANDVÅRDEN CENTRUM

Läs mer

Tabell1. Kod Åtgärd Referenspris Vårt pris Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder

Tabell1. Kod Åtgärd Referenspris Vårt pris Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 730 760 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd av tandhygienist 680

Läs mer

Prislista. Luna Tandläkarna

Prislista. Luna Tandläkarna Prislista Välkommen till vår mottagning! Här kan du läsa om våra priser och det statliga tandvårdsstödet. Fråga gärna oss i tandvårdsteamet om du vill veta mera. Vi kallar dig till undersökning med jämna

Läs mer

Prislista från 15 januari 2016 Folktandvården, Region Jönköpings län

Prislista från 15 januari 2016 Folktandvården, Region Jönköpings län Prislista 15 januari 2016 Folktandvården, Region Jönköpings län Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. Vad betyder orden i prislistan? Attachments kopplingsdel mellan tand och protes. Benaugmentation

Läs mer

Tandvårdshuset Bromölla, Olle Holmström och Lars Wibäck. Friska tänder är en lönsam investering. Prislista

Tandvårdshuset Bromölla, Olle Holmström och Lars Wibäck. Friska tänder är en lönsam investering. Prislista Friska tänder är en lönsam investering Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 750 745 102 Fullständig

Läs mer

KURSPLAN. Accesia AB Tel +46 35 397 97 Slottsmöllan G S-302 31 Halmstad, Sweden info@accesia.se www.accesia.se

KURSPLAN. Accesia AB Tel +46 35 397 97 Slottsmöllan G S-302 31 Halmstad, Sweden info@accesia.se www.accesia.se 1 KURSPLAN 2015 Accesias kurser är en bra investering i företagets viktigaste resurs: Personalen Accesia erbjuder det största kursutbudet inom djurtandvård. Vårt mål är att erbjuda högkvalitativ utbildning

Läs mer

Remissmall Bettfysiologi Extern vårdgivare/privattandläkare

Remissmall Bettfysiologi Extern vårdgivare/privattandläkare Remissmall Bettfysiologi Extern vårdgivare/privattandläkare Detta är en remissbilaga som du fyller i på dator och den är ett komplement till remissen som finns i journalsystemet där patientens och vårdgivarens

Läs mer

Folktandvårdens behandlingstaxor gällande från 2014-09-01

Folktandvårdens behandlingstaxor gällande från 2014-09-01 BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Maria Johansson 2014-05-15 LiÖ 2014-609 Landstingsstyrelsen Folktandvårdens behandlingstaxor gällande från 2014-09-01 Folktandvården har inkommit med förslag till behandlingstaxor

Läs mer

SEMINARIEPROGRAM SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING

SEMINARIEPROGRAM SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING SEMINARIEPROGRAM SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING Vårterminen 2015 Centrum för specialisttandvård Örebro Reviderat 14-12-15 TEORETISKA SEMINARIER INOM SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRINGARNA VID FOLKTANDVÅRDEN CENTRUM

Läs mer

Utbildningsplan för tandteknikerprogrammet, 120 poäng (180 högskolepoäng)

Utbildningsplan för tandteknikerprogrammet, 120 poäng (180 högskolepoäng) Utbildningsplan för tandteknikerprogrammet, 120 poäng (180 högskolepoäng) Study programme in Dental Technology, 120 credits (180 ECTS credits) Fastställd av Styrelsen för utbildning 2002-06-12. Reviderad

Läs mer

Utbildningsplan för Tandhygienistprogrammet 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Tandhygienistprogrammet 180 högskolepoäng SAHLGRENSKA AKADEMIN G 2016/167 Utbildningsplan för Tandhygienistprogrammet 180 högskolepoäng Programme in Dental Hygiene 180 higher education credits Fastställd av Sahlgrenska akademins styrelse 2016-08-31

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Specialiseringstjänstgöring Ortodonti Centrum för Specialisttandvård Odontologiska utbildningsenheten Örebro

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Specialiseringstjänstgöring Ortodonti Centrum för Specialisttandvård Odontologiska utbildningsenheten Örebro ÖREBRO LÄNS LANDSTING Specialiseringstjänstgöring Ortodonti Centrum för Specialisttandvård Odontologiska utbildningsenheten Örebro SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING I ORTODONTI VID ODONTOLOGISKA UTBILDNINGSENHETEN

Läs mer

Tandvårdstaxa för Folktandvården Kronoberg 2012 01 01

Tandvårdstaxa för Folktandvården Kronoberg 2012 01 01 Tandvårdstaxa för Folktandvården Kronoberg 2012 01 01 Tandvårdscheck 20-29 år samt 75+ =300 kr per år Tandvårdscheck 30-74 år. 150 kr per år Högkostnadsskydd: 3000 kr - 15000kr = 50% subvention. >15 000

Läs mer

Bästa tänkbara tandvård i en lugn och trygg miljö. Prislista

Bästa tänkbara tandvård i en lugn och trygg miljö. Prislista Bästa tänkbara tandvård i en lugn och trygg miljö Prislista Välkommen till vår mottagning! Här kan du läsa om våra priser och det statliga tandvårdsstödet. Fråga gärna oss i tandvårdsteamet om du vill

Läs mer

Tandvårdstaxa för Folktandvården Kronoberg 2011 01 01

Tandvårdstaxa för Folktandvården Kronoberg 2011 01 01 Tandvårdstaxa för Folktandvården Kronoberg 2011 01 01 Tandvårdscheck 20-29 år samt 75+ =300 kr per år Tandvårdscheck 30-74 år. 150 kr per år Högkostnadsskydd: 3000 kr - 15000kr = 50% subvention. >15 000

Läs mer

CAR: Kursinformation, Klinisk kariologi, Material och instrumentval i kliniken. MKJ, CBR med flera. Lokal: 4U (HT15) m T5. Måndag

CAR: Kursinformation, Klinisk kariologi, Material och instrumentval i kliniken. MKJ, CBR med flera. Lokal: 4U (HT15) m T5. Måndag Kompletterande utbildning för tandläkare med examen från land utanför EU/EES och Schweiz HT 05 Vecka: 36 Studievecka: Dag Grupp 08 09 0 3 4 5 6 Upprop 8.5. Information. BNI Lokal: Sundström plan 6 (HT5)

Läs mer

TILLÄGGSUTBILDNING FÖR VETERINÄRER I ODONTOLOGI SMÅDJUR 30 HP - UPPDRAGSUTBILDNING

TILLÄGGSUTBILDNING FÖR VETERINÄRER I ODONTOLOGI SMÅDJUR 30 HP - UPPDRAGSUTBILDNING TILLÄGGSUTBILDNING FÖR VETERINÄRER I ODONTOLOGI SMÅDJUR 30 HP - UPPDRAGSUTBILDNING Ämne: Sällskapsdjurens odontologi Betygskala: Godkänd/Icke godkänd Språk: Grundspråk svenska, delar kan komma att ges

Läs mer

101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 800 659. 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd av tandhygienist 731 603

101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 800 659. 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd av tandhygienist 731 603 Prislista 2010 och Led i sjukdomsbehandling Undersökning 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 800 659 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd av tandhygienist 731 603 103

Läs mer

SEMINARIEPROGRAM SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING

SEMINARIEPROGRAM SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING SEMINARIEPROGRAM SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING Höstterminen 2011 Odontologiska utbildningsenheten Centrum för specialisttandvård Örebro TEORETISKA SEMINARIER INOM SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRINGARNA VID FOLKTANDVÅRDEN

Läs mer

Prislista Maria Tandvård AB, Hornsgatan 50 A, Stockholm Gällande från 2009-09-29

Prislista Maria Tandvård AB, Hornsgatan 50 A, Stockholm Gällande från 2009-09-29 Prislista Maria Tandvård AB, Hornsgatan 50 A, Stockholm Gällande från 2009-09-29 Undersökande åtgärder Åtgärdsnummer Åtgärdsbeskrivning Detaljerat Pris Subventionsbelopp 101 Basundersökning och diagnostik,

Läs mer

Tandläkare Anders Sundh. Prislista

Tandläkare Anders Sundh. Prislista Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 810 810 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd

Läs mer

Tandhygienistprogrammet

Tandhygienistprogrammet Tandhygienistprogrammet Studiehandledning Odontologisk profylaktik 1 Teoretisk kurs, 7,5 högskolepoäng 1TH002 Termin 1 Höstterminen 2010 Kursansvarig och examinator Universitetsadjunkt, Med.dr., Lena Karlsson

Läs mer

Stina Hellman. Friska tänder för livet! Prislista

Stina Hellman. Friska tänder för livet! Prislista Friska tänder för livet! Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 775 745 102 Fullständig undersökning

Läs mer

Tandvårdstaxa för Region Halland från 1 januari 2012

Tandvårdstaxa för Region Halland från 1 januari 2012 Sida 1 Tandvårdstaxa för Region Halland från 1 januari 2012 Tandvårdsbidrag 20-29 år samt 75 år och äldre 300 kr per år. Tandvårdsbidrag 30-74 år 150 kr per år. Högkostnadsskydd utifrån referenspris: 3000

Läs mer

VÅRDUPPDRAG 2007. Folktandvården Sörmland VÅRDUPPDRAG 2007...1. Allmänt...2

VÅRDUPPDRAG 2007. Folktandvården Sörmland VÅRDUPPDRAG 2007...1. Allmänt...2 VÅRDUPPDRAG 2007 Folktandvården Sörmland VÅRDUPPDRAG 2007...1 Allmänt...2 Barn- och ungdomstandvård...3 Allmäntandvård - individuell del... 3 Allmäntandvård - områdesansvar... 3 Specialisttandvård - tandreglering...

Läs mer