Sammanfattning ändringar i TLVFS 2008:1 gällande från den 1 september 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanfattning ändringar i TLVFS 2008:1 gällande från den 1 september 2014"

Transkript

1 Sammanfattning ändringar i TLVFS 2008:1 gällande från den 1 september 2014 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket har beslutat om ändringar i det statliga tandvårdsstödet för att ytterligare förbättra, förtydliga och förenkla regelverket. Ändringarna syftar till att öka måluppfyllelsen för tandvårdsstödet. Det sker bland annat genom bättre anpassade åtgärder för undersökning och diagnostik. Patienter med större tandvårdsbehov får möjlighet till fler ersättningar inom tandvårdsstödet, både inom reparativ och rehabiliterande vård, vilket förbättrar för individer med stora tandvårdsbehov att få tandvård till en rimlig kostnad. Ändringarna syftar också till att förenkla reglerna så att de blir lättare för patienter att förstå och enklare för behandlare att tillämpa. Ändringarna träder i kraft den 1 september 2014 och kan sammanfattas: 1. Stödet utökas för patienter med rehabiliteringsbehov och regelverket förenklas. 2. Ändringar med anledning av Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vuxentandvård. 3. Övriga justeringar och förbättringar av regelverket. 4. Ändringar med anledning av strukturell genomgång av referenspriserna. För några av ändringarna finns övergångsregler. 1. Stödet utökas för patienter med rehabiliteringsbehov och regelverket förenklas. Fler behandlingar för patienter med tandvårdsbehov kommer att ingå i tandvårdsstödet och samtidigt genomför TLV betydande förenklingar. Krona blir alltid ersättningsberättigande för tandposition 1-7 vid en omfattande skada. Utbytesåtgärder för tvåtandslucka tas bort och implantat blir istället ersättningsberättigande behandling. Implantat blir ersättningsberättigande inom position 6-6. Det innebär att tandvårdsersättning även lämnas för utbytesåtgärder i entandslucka 6. Dessa ändringar medför betydande regelförenklingar och har varit efterfrågade av tandvården. Reglerna blir tydligare utan tillämpningsundantag och för patienterna blir samtidigt mer tandvård ersättningsberättigande, stöd lämnas för behandlingar de idag måste betala helt eller delvis själva. Förenklingarna medför också att det blir lättare att göra kostnadsförslag och förklara dessa för patienten. Det blir enklare för patienten att förstå regelverket för tandvårdsstödet. 2. Ändringar med anledning av Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vuxentandvård Från de nationella riktlinjerna för vuxentandvård återstod fortfarande ett par delar av tandvårdens områden som tidigare inte varit föremål för TLV:s översyn: Behandling av smärta och sjukdom i tänder och käkar, inriktat på bettfysiologisk behandling Rekonstruktiv behandling med regenerativa material vid parodontal sjukdom Beteendemedicinsk behandling Ändringarna har, inom respektive område, utarbetats tillsammans med externa sakkunniga experter från olika delar av landet.

2 2 Inom området för bettfysiologi tillförs ett nytt tillstånd och två nya åtgärder. Andra åtgärder med anknytning till ämnesområdet har förtydligats och ger möjlighet till fler behandlingsalternativ inom tandvårdsstödet. Exempel: - De nya åtgärderna är Motorisk aktivering och Bettslipning för ocklusal stabilisering. - Åtgärd 605 för hård bettskena delas upp i tre åtgärder (överkäke, underkäke och reponeringsskena). - Följdändringar sker bland annat i åtgärd 846 och 848 (för skena respektive uppbyggnad för bettstabilisering). För behandling med regenerativa material vid parodontal sjukdom tillförs tre tilläggsåtgärder för rekonstruktiv behandling vid parodontit ; - rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, - rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, och - fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation. Tilläggsåtgärderna, som ska användas tillsammans med lambåoperation, blir endast ersättningsberättigande när de utförs av specialist i parodontologi eller ST-tandläkare vid godkänd utbildningsklinik. För beteendemedicinsk behandling blir två nya åtgärder ersättningsberättigande. Dessa blir ersättningsberättigande i tillstånd för parodontal sjukdom, kariessjukdom, tandslitage och käkfunktionsstörning. Följdändring sker i övriga åtgärder för information och åtgärderna tillförs 6 och kan därigenom användas även med särskilt tandvårdsbidrag. 3. Övriga justeringar och förbättringar av regelverket Övriga ändringar syftar till att förtydliga, korrigera, förenkla och förbättra regelverket för både behandlare och patienter. Exempel på övriga ändringar: - Fler undersökningsåtgärder för tandhygienister. - Upprepade fluorbehandlingar. - Förtydliganden av åtgärd för sjukdomsbehandling. - Översyn och utveckling av de kirurgiska åtgärderna (400-åtgärder och 541). - Kronregeln (D.3) utvidgas för rotkaries. - Åtgärder vid reparation av tandstödd respektive implantatstödd protetik utvecklas och förtydligas. - Distans blir en egen åtgärd istället för att ingå i åtgärder för implantatkronor och implantatbroar. 4. Ändringar efter strukturell genomgång av referenspriserna Åtgärderna för tandstödd krona respektive implantatkrona delas upp i två: - en åtgärd när endast en krona utförs vid samma tillfälle i samma käke, och - en åtgärd när flera kronor eller hängande led utförs vid samma tillfälle i samma käke. Tidmätningar visar att det är en betydande skillnad i tidsåtgång per krona, både för tandläkare och för tandtekniker, när endast en krona utförs jämfört med när flera kronor utförs i samma käke vid samma tillfälle. Det gäller kronor både vid tandstödd och implantatstödd protetik. Referenspriserna ska vara kostnadsbaserade och varje åtgärd bära sina egna kostnader så långt det är möjligt. Det finns inom varje åtgärd alltid vissa skillnader i hur omfattande eller komplicerad behandlingen inom åtgärden är i det enskilda fallet. Men för kronor är det generellt en betydande skillnad i tid, varför en uppdelning behöver ske. Åtgärd 801 och 852 används som tidigare vid kron- eller broterapi, utom i det fall när endast en krona utförs i en käke vid det aktuella tillfället. Då används i stället åtgärd 800 respektive 850. Övrigt Övergångsregler finns för sådana åtgärder som utförs under en längre tid och där ändringarna medför restriktioner. Då en åtgärd kan ha påbörjats under de äldre förutsättningarna behöver den kunna slutföras enligt dessa.

3 3 Samtliga ändringar framgår av den omtryckta föreskriften TLVFS 2014:X. Den beräknas komma från tryckeriet den 13 juni Samtidigt publiceras föreskriften på TLV:s webbplats som pdf för utskrift, och går då även att beställa från Fritzes 1 i tryckt form. Ändringarna, förutom rent språkliga justeringar, beskrivs områdesvis på följande sidor. STÖDET UTÖKAS FÖR PATIENTER MED REHABILITERINGSBEHOV OCH REGELVERKET FÖRENKLAS KRONA BLIR ERSÄTTNINGSBERÄTTIGANDE FÖR TANDPOSITION 1-7 VID EN OMFATTANDE SKADA... 4 UTBYTESÅTGÄRDER FÖR TVÅTANDSLUCKA TAS BORT OCH IMPLANTAT BLIR ISTÄLLET ERSÄTTNINGSBERÄTTIGANDE BEHANDLING... 4 IMPLANTAT BLIR ERSÄTTNINGSBERÄTTIGANDE INOM POSITION 6-6, TANDSTÖDD BRO BLIR ERSÄTTNINGSBERÄTTIGANDE FÖR TVÅTANDSLUCKA ÄNDRINGAR MED ANLEDNING AV NATIONELLA RIKTLINJER FÖR VUXENTANDVÅRD... 4 BEHANDLING AV SMÄRTA OCH SJUKDOM I TÄNDER OCH KÄKAR, DVS BETTFYSIOLOGISK BEHANDLING... 4 Ett nytt tillstånd 3162 tillförs... 4 Instabil ocklusion... 4 Tillstånd 5042 förtydligas med att det kan tillämpas vid annan förberedande bettanpassning Åtgärd 605 tas bort och delas in i tre åtgärder för bettskenor, åtgärd REKONSTRUKTIV BEHANDLING MED REGENERATIVA MATERIAL VID PARODONTAL SJUKDOM... 5 BETEENDEMEDICINSK BEHANDLING... 6 ÖVRIGA JUSTERINGAR OCH FÖRBÄTTRINGAR AV REGELVERKET... 6 FÖRTYDLIGANDEN AV 2, ALLMÄNNA RÅD OM TILLSTÅND FLYTTAS OCH 2 FÖRTYDLIGAS... 6 UNDERSÖKNING, DIAGNOSTIK... 6 Röntgenåtgärder... 6 Nya åtgärder för undersökning av tandhygienist, åtgärd 102 och 105 tas bort... 6 Fluorbehandling, åtgärd 205 och 206. Förtydligande i åtgärd SJUKDOMSBEHANDLING... 7 Åtgärd , behandling av känsliga tandhalsar, borttagande av hängande led... 7 KIRURGISKA ÅTGÄRDER... 7 Åtgärd 441 delas upp i två separata åtgärder där övrig dentoalveolär kirurgi får egen åtgärd Övriga ändringar i 400-serien... 7 Endodonti... 8 REPARATIV VÅRD... 8 Kronregeln (D.3) utvidgas för rotkaries... 8 REHABILITERING OCH HABILITERING... 8 Tillstånd 5031, 5036, förtydligas om separerad molar i tandposition 6 genom allmänna råd... 8 Tillstånd 5041 och 5051 förtydligas... 8 Tillstånd 5443, åtgärd 836 tillförs... 8 Inledande text 800- och 850 åtgärder... 8 Åtgärd 811 och regel D.5, E Åtgärd , tillstånd 5445, 4882 och Åtgärd 871 och873 för implantatstödd täckprotes samt åtgärd, 863 och 865 förimplantatförankrad bro, förtydligas... 9 Åtgärd förtydligas, restriktioner läggs in, ny åtgärd 880 för av- och återmontering av implantatkonstruktioner på ett till två implantat... 9 Regel E.7 förtydligas samt tas bort ur tillstånd justering i regel E.6 och E Ny åtgärd 858 åtgärd för distans rapporteras separat vid implantatkrona och implantatbro... 9 ÄNDRING EFTER STRUKTURELL GENOMGÅNG AV REFERENSPRISERNA... 9 ÅTGÄRD 801 OCH 852 DELAS UPP I ENSTAKA OCH FLERA SAMMA DAG... 9 ÖVERGÅNGSREGLER... 10

4 4 Stödet utökas för patienter med rehabiliteringsbehov och regelverket förenklas. Krona blir ersättningsberättigande för tandposition 1-7 vid en omfattande skada Regel D.3 justerats så att krona är ersättningsberättigande vid en omfattande skada för tänder i position 1-7. Det gäller även i en fullt betandad käke och när tänderna i position 6 finns. Förutom ändring i regel D.3 justeras villkoren på motsvarande sätt i tillstånd 4076 och Utbytesåtgärder för tvåtandslucka tas bort och implantat blir istället ersättningsberättigande behandling Utbytesåtgärderna tas bort för rehabilitering av en tvåtandslucka. I stället blir åtgärder för kirurgisk och protetisk behandling med implantat ersättningsberättigande, likväl som tandstödd bro. I tillstånd 5033 och 5037 tillförs åtgärder för implantatkirurgi och implantatprotetik. Utbytesåtgärd 927, och utbyte genom ortodontisk slutning tas bort ur tandvårdsstödet. Det finns dock övergångregler för påbörjad ortodontisk behandling inom dessa åtgärder. De gäller till och med 31 augusti Följdändringar: Tillstånd 5448 och 5449 justeras så att vid skador på implantatkonstruktioner i tvåtandsluckor tillämpas fortsättningsvis tillstånd Regel D.5, D.6, E.4, E.5, E.6, E.9, E.14 och E.15 justeras. Implantat blir ersättningsberättigande inom position 6-6, tandstödd bro blir ersättningsberättigande för tvåtandslucka 6-7. Ändringen innebär att regel E.2 blir skarp, dvs. undantag om implantat inte kan placeras inom 6-6 tas bort. tandvårdsersättning lämnas för utbytesåtgärder för implantat i entandslucka tandposition 6. ett nytt tillstånd 5010 tillförs för friändstandlöshet i position 6-8, ett implantat i position 6 blir ersättningsberättigande. tillstånd 5033 och 5037 för tvåtandslucka omfattar även tandposition 6 7 och ett implantat i position 6 eller en tandstödd bro till position 8 blir ersättningsberättigande. Samtliga tillstånd för friändstandlöshet och tandluckor har justerats så att implantatbehandling är ersättningsberättigande inom tandposition 6 6. Regel E.2 förenklas betydligt genom dessa ändringar. Ändringar med anledning av nationella riktlinjer för vuxentandvård Behandling av smärta och sjukdom i tänder och käkar, dvs bettfysiologisk behandling Ett nytt tillstånd 3162 tillförs Instabil ocklusion vid käkledssmärta längre än tre månader. vid symtomatisk käkledsartros. på grund av otillräckligt antal tandpar i ocklusion samt med smärta från käksystemet, eller på grund av tvångsföring samt med smärta från käksystemet.

5 5 De ersättningsberättigande åtgärderna inom tillstånd 3162 blir 607, 846 och 848, dvs bettslipning, uppbyggnad för ockslusal stabilisering och skena för bettstabilisering. Tillstånd 5042 förtydligas med att det kan tillämpas vid annan förberedande bettanpassning. Åtgärd 605 tas bort och delas in i tre åtgärder för bettskenor, åtgärd Åtgärd 601 Bettskena i hård akrylat i överkäke, Åtgärd 602 Bettskena i hård akrylat i underkäken, Åtgärd 603 Reponeringsskena. Restriktioner tillförs samtliga åtgärder för bettskenor genom att begränsa hur många bettskenor som är ersättningsberättigande under en ersättningsperiod. Reponeringsskena är ersättningsberättigande när den utförs av specialist i bettfysiologi eller av ST-tandläkare vid godkänd utbildningsklinik. Ny åtgärd 606, Motorisk aktivering tillförs. Den innefattar instruktion och information till rörelseträning, koordinationsträning, hållningsträning, biofeedback eller töjning. I åtgärden ingår även reponering. Ny åtgärd 607, Bettslipning för ocklusal stabilisering tillförs. Den skiljer sig från åtgärd 845, Ocklusionskorrigernade bettslipning, som är ersättningsberättigande en gång per ersättningsperiod vid dysfunktionell ocklusion. Den nya åtgärd 607 är ersättningsberättigande vid instabil ocklusion och smärta. Vid smärtbehandling kan slipning behövas vid flera tillfällen, men av mindre omfattning per tillfälle. Åtgärd 607 är ersättningsberättigande högst tre gånger per patient och ersättningsperiod. Åtgärd 201 förtydligas med att den även inkluderar information vid risk för käkfunktionsstörning. Åtgärd 301 kompletteras med nervblockad vid orofaciala smärttillstånd (inkluderar inte anestesi vid odontologiska ingrepp), intramuskulär injektion, eller mindre korrigering av äldre laboratorieframställd hård bettskena. Åtgärd 302 kompletteras med akupunktur eller annan behandling av tillstånd i käkled eller käkmuskler som orsakat käkfunktionsstörning. Exempel på annan behandling kan vara, att en patient med smärta i käkarna får sin bettskena som inte använts på flera år basad så att den passar och kan användas igen. Ågärden kommer att beskrivas med exempel i handboken. Åtgärd 303 kompletteras med ombyggnad av laboratorieframställd hård bettskena för annan funktion. Till exempel kan en reponeringsskena byggas om till en stabiliseringsskena och tvärt om. Åtgärd 311: text om rörelseträning tas bort eftersom ny åtgärd 606 istället tillförs. Åtgärd 846 förtydligas: Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering. Den blir ersättningsberättigande per käke. Åtgärd 848 förtydligas: Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition. Att tand ändras till tandposition beror på att uppbyggnad kan ibland även behöva göras på protestand. Nytt avsnitt om bettfysiologi införs i handboken. Rekonstruktiv behandling med regenerativa material vid parodontal sjukdom Tre tilläggsåtgärder för rekonstruktiv behandling vid parodontit tillförs: Åtgärd Rekonstruktiv behandling med membran(gtr) eller emaljmatrixprotein, tilläggsåtgärd, per operationstillfälle Åtgärd Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd, per operationstillfälle Åtgärd Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd, per operationstillfälle

6 6 Tilläggsåtgärderna är endast ersättningsberättigande tillsammans med åtgärder för parodontalkirurgi ( ) och endast när de utförs av specialist i parodontologi eller ST-tandläkare vid godkänd utbildningsklinik. Åtgärderna kan inte kombineras med varandra samma dag. Om behandlaren väljer att använda flera olika material vid samma behandling får denne välja att rapportera en av de tillämpliga åtgärderna. Alla tre åtgärderna blir ersättningsberättigande inom tillstånd 3043, Parodontit. Åtgärd 446 och 448 blir även ersättningsberättigande inom tillstånd 3046, Andra sjukdomar och tillstånd i tandköttet och vävnaderna kring tänder och tandimplantat. Till åtgärd 441, 442 och 444 har texten Åtgärden innefattar även parodontal mjukvävnadskirurgi med lambå vid tand tillförts. Beteendemedicinsk behandling Två nya åtgärder för beteendemedicinsk behandling införs i tandvårdsstödet. Dessa blir ersättningsberättigande i tillstånd för parodontal sjukdom, kariessjukdom, tandslitage och käkfunktionsstörning. Följdändring sker i åtgärd 201 och åtgärderna tillförs uppräkningen i 6 av de åtgärder som kan betalas med särskilt tandvårdsbidrag. De nya åtgärderna är: Åtgärd 313, Beteendemedicinsk behandling, 60 min eller mer Åtgärd 314, Beteendemedicinsk behandling Åtgärderna blir ersättningsberättigande inom tillstånd: 3021, 4001, 4002, 4011, 4012 vid karies, 3043 vid parodontit, 3042, 3044 vid mukosit och periimplantit, 3161 vid käkfunktionsstörning, och 4071, 4072 och 4073 vid tandslitage. I villkoren för de nämnda tillstånden framgår att för åtgärd 313 och 314 ska det dokumenteras i patientjournalen en motivering till varför beteende-medicinsk behandling ska utföras, samt en individanpassad behandlingsplan för beteendepåverkan. Övriga justeringar och förbättringar av regelverket Förtydliganden av 2, Allmänna råd om tillstånd flyttas och 2 förtydligas Det allmänna rådet förtydligar att ett nytt tillstånd för skada kan behöva fastställas efter trepanation eller efter behandling av symtomgivande sprickbildning. Undersökning, diagnostik Röntgenåtgärder I referenspriset för röntgenåtgärder och åtgärder för tomografi för specialist (i odontologisk radiologi) tillförs tid för upptagande av anamnes samt remissvar. Nya åtgärder för undersökning av tandhygienist, åtgärd 102 och 105 tas bort Åtgärd 102 och 105 tas bort och nya åtgärder för tandhygienistbehandling tillförs. Åtgärd Basundersökning, utförd av tandhygienist Åtgärd 112 Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist Åtgärd 113 Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist. Åtgärd 114 Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning, utförd av tandhygienist

7 7 Den nya åtgärderna innebär följdändringar i åtgärd 101, 103, 107, 108, 201, 206 och 312. Åtgärd 111, 112 och 114 blir ersättningsberättigande inom tillstånd 1001, Basundersökning. Åtgärd 113 och 114 blir ersättningsberättigande inom tillstånd 1301, Mindre omfattande undersökning. Åtgärd 114 blir ersättningsberättigande inom tillstånd 1302, Utredning, omfattande. Fluorbehandling, åtgärd 205 och 206. Förtydligande i åtgärd Åtgärd 205 och 206 vid fluorbehandling får nya restriktioner enligt följande: Före den 1 september 2014 är åtgärd 205 endast ersättningsberättigande tillsammans med åtgärd 101 och 102. Denna restriktion tas bort, vilket innebär att åtgärden kan tillämpas tillsammans med annan åtgärd vid andra besök än enbart vid undersökning. Restriktioner motsvarande de som finns i åtgärd 206 tillförs. Det innebär att åtgärd 205 och 206 inte blir ersättningsberättigande tillsammans med andra åtgärder som också innehåller fluorbehandling. Det vill säga åtgärd 321, 341, 342 eller 343. Samtidigt förtydligas åtgärdstexten för åtgärd 341, 342 och 343 med att fluorbehandling ingår. Restriktioner tillförs åtgärd 205 och 206 att de är ersättningsberättigande högst 6 gånger per patient och ersättningsperiod. Sjukdomsbehandling Åtgärd , behandling av känsliga tandhalsar, borttagande av hängande led I åtgärd 301; Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling, tillförs text om avlägsnande av vävnadsskadande extensionsled och avlägsnande av broled inför operation. I åtgärd 302; Sjukdomsbehandlande åtgärder, tas behandling av ilningar bort. I tillstånd 3022 Ilning, känslig tandhals stryks åtgärd 302. Det blir nu tydligt att åtgärd 301 tillämpas vid behandling av känsliga tandhalsar. Kirurgiska åtgärder Åtgärd 441 delas upp i två separata åtgärder där övrig dentoalveolär kirurgi får egen åtgärd. Ny åtgärd 407 tillförs; Övrig dentoalveolär kirurgi eller plastik, per operationstillfälle. I åtgärden innefattas korrigerande mjukvävnadskirurgi, avlägsnande av mjukvävnadsförändring, benplastik som kräver lambå, frenulumplastik, preprotetisk friläggning med lambå, separation och extraktion av del av molar inklusive tillputsning av kvarvarande rot eller övrig kirurgi som kräver lambå och inte inryms i annan ersättningsberättigande åtgärd för kirurgi. Åtgärd 407 blir ersättningsberättigande inom tillstånd 3043, 3046, 3051, 3063, 3064, 3065, 3111, 4001, 4002, 4011, 4012, 4074 och Åtgärd 441 innehåller fortsättningsvis enbart parodontalkirurgi och rubriken blir: Parodontalkirurgisk behandling vid en eller två tänder eller kirurgisk behandling av periimplantit vid ett implantat, per operationstillfälle. Åtgärden innefattar mekanisk infektionsbehandling med uppfällning av lambå. Åtgärden innefattar även parodontal mjukvävnadskirurgi med lambå vid tand. Åtgärd 441 blir ersättningsberättigande inom tillstånd 3043, 3044 och Övriga ändringar i 400-serien Åtgärd 402: Rubriken förtydligas med att ordet komplicerad tas bort och åtgärdstexten när separation eller friläggning krävs lyfts upp i rubriken. Ny rubrik blir, Tanduttagning när separation eller friläggning krävs, en tand. Åtgärd 430: Åtgärdstext och rubrik förtydligas med att åtgärden är en tilläggsåtgärd vid implantatoperation. Inledningstexten för samtliga 400-åtgärder kompletteras med att operationsuppdukning innefattas i förekommande fall.

8 8 Endodonti Ny tilläggsåtgärd, 542, för tillkommande tand när fler tänder behandlas med apikalkirurgi vid samma tillfälle. Den nya åtgärden tillämpas även då en tand eller flera tänder behöver apikalkirurgisk behandling vid samma tillfälle som annan dentoalveolär kirurgi utförs. Åtgärden blir ersättningsberättigande endast tillsammans med åtgärd 404, 405, 407 eller 541. Åtgärd 542 tillförs tillstånd 3051, Sjukdomar i tandpulpan och de periradikulära vävnaderna och 5041, Ofullständig rotfyllning. Den inledande texten för 500 Rotbehandlingsåtgärder, förtydligas med att vid kofferdamläggning ingår i förekommande fall nödvändig friläggning eller uppbyggnad med fyllningsmaterial. Reparativ vård Tillstånd 4881, Lossnad fasad på krona eller lossnat inlägg, upphör. Eftersom rubriken till tillstånd 4882 tidigare justerats till att avse protetiska konstruktioner och samtliga åtgärder som finns inom tillstånd 4881 även finns inom 4882 är tillstånd 4881 överflödigt. Utbytesåtgärd 921 tillförs tillstånd Kronregeln (D.3) utvidgas för rotkaries Till regel D.3 tillförs ett nytt villkor om rotkaries, vilket möjliggör kronterapi vid omfattande rotkaries. Omfattande kavitet vid rotkaries innebär att minst tre av fyra rotytor omfattas. I beräkningen inbegrips även rotytor som tidigare har ersatts med fyllningsmaterial. Rehabilitering och habilitering För att göra regelverket mer tydligt och enhetligt har de generella dokumentationskraven i avsnitt E fått en rubricering benämnd E.0 Dokumentation, i likhet med D.1 och B.1. Det införs också en hänvisning till E.0 i de tillstånd där dessa dokumentationskrav gäller för att tydliggöra att det finns flera krav på dokumentation i tillstånden. Tillstånd 5031, 5036, förtydligas om separerad molar i tandposition 6 genom allmänna råd Ett allmänt råd tillförs tillstånd 5031 och 5036 som beskriver att dessa tillstånd även kan avse den tandlucka som uppkommer efter separation av den mesiala eller distala roten av en molar i tandposition 6. Det allmänna rådet gäller endast för entandslucka. Exempel tillförs i handboken som även förtydligar hur en separerad molar förhåller sig till andra tandluckor. Ett förtydligande tillförs tillstånd 5031 och 5036 att tandvårdsersättning inte lämnas för behandlingen med utbytesåtgärder för att behandla den tandlucka som kan uppstå efter separation av en molar. Tillstånd 5041 och 5051 förtydligas Språklig ändring av villkoren för ersättning av tillstånd 5041, Ofullständig rotfyllning och 5051, Avsaknad av retention. Orden inom tandvårdsstödet tillförs för att tydliggöra att tillstånden endast kan tillämpas när den påföljande behandlingen av tanden är ersättningsberättigande inom tandvårdsstödet. Tillstånd 5443, åtgärd 836 tillförs Förslaget innebär att åtgärd 836, där bl.a. byte av samtliga proteständer ingår, blir ersättningsberättigande inom tillstånd 5443 som avser hela proteser. Inledande text 800- och 850 åtgärder Den inledande texten för Tandstödd protetik förtydligas med att cementering ingår. Den inledande texten för Implantatprotetiska åtgärder förtydligas med att förslutning eller cementering ingår. Text om förslutning stryks därmed i åtgärd 852, 861, 862, 863 och 865.

9 9 Åtgärd 811 och regel D.5, E.5 Åtgärd 811 stryks i regel D.5 och regel E.5 vilket innebär att blockeringen mot åtgärd 811, cementering av lossnad protetisk konstruktion tas bort. Det innebär i sin tur att ersättning lämnas när en lossnad krona återcementeras på en nygjord pelare. Åtgärd , tillstånd 5445, 4882 och 5447 Rubrikerna förtydligas för åtgärd som avser broreparationer. I åtgärd 812, Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats, tillförs att den innefattar intraradikulär stiftförankring och kompositfyllning vid trepanationshål genom krona. Åtgärd 812, blir ersättningsberättigande inom tillstånd 4882 som avser skada i en separat krona. Åtgärd 811, Cementering av lossnad protetisk konstruktion, per stöd, tillförs tillstånd Åtgärd 871 och 873 för implantatstödd täckprotes samt åtgärd, 863 och 865 förimplantatförankrad bro, förtydligas Åtgärd 871 förtydligas med att den tillämpas för täckprotes på två implantat i överkäken och för täckprotes i underkäken oavsett antal implantat. Åtgärd 873 förtydligas med att den tillämpas när en täckprotes i överkäken utförs på fyra implantat eller fler. Motsvarande förtydligande görs i rubrikerna för åtgärd 863 och 865, dvs de tillämpas när implantatstödda broar utförs på fler än sex respektive fyra implantat. Åtgärd förtydligas, restriktioner läggs in, ny åtgärd 880 för av- och återmontering av implantatkonstruktioner på ett till två implantat En ny åtgärd 880 tillförs. Den avser av- och återmontering av implantatförankrade konstruktioner på ett till två implantat till exempel vid behandling av periimplantit eller byte av frakturerad fäst- eller centrumskruv. Åtgärd 880 förs in i tillstånd 3042, 3044, 3046 samt Åtgärd 883 förtydligas bland annat med att den avser reparation av fast implantatförankrad konstruktion och att eventuella provingar ingår. En restriktion tillförs åtgärd 881, 883 och 884 om att de är ersättningsberättigande en gång per käke och dag. Regel E.7 förtydligas samt tas bort ur tillstånd justering i regel E.6 och E.7 Regel E.7 reglerar implantat som görs om, hel käke, och ska därför inte finnas inom tillstånd 5448 och 5449 som avser behandling i partiellt tandlösa käkar. Ny åtgärd 858 åtgärd för distans rapporteras separat vid implantatkrona och implantatbro Åtgärd 858 för distans rapporteras separat när sådan används. Kostnaden för distanser tas bort ur åtgärd 852 för implantatkrona och åtgärd och 865 för implantatbroar. Ändringen innebär även att distanser blir ersättningsberättigande när semipermanenta och långtidstemporära konstruktioner utförs och att åtgärd 864 och 867 tas bort. Ändring efter strukturell genomgång av referenspriserna Åtgärd 801 och 852 delas upp i enstaka och flera samma dag Ändringen innebär att det finns en särskild åtgärd för när endast en (1) krona utförs. Åtgärderna 801 och 852 används som tidigare när mer än en krona eller hängande led utförs i en käke vid samma tillfälle. Kostnaderna för att framställa en eller flera kronor vid samma tillfälle skiljer så mycket att en uppdelning av åtgärderna sker för att referenspriserna ska vara kostnadsbaserade.

10 10 Åtgärd 801 och 852 används precis som tidigare utom i det fall när endast en krona 800 eller 850 utförs i en käke vid samma tillfälle. Åtgärd 801 delas upp i - åtgärd 800, när en krona utförs i en käke vid samma tillfälle - åtgärd 801, när mer än en krona, vilket inkluderar krona och hängande led, utförs i samma käke vid samma tillfälle. Åtgärd 852 delas upp i - åtgärd 850, när en implantatkrona utförs i en käke vid samma tillfälle - åtgärd 852, när mer än en implantatkrona, vilket inkluderar krona och hängande led, utförs i samma käke vid samma tillfälle. Åtgärd 800 blir ersättningsberättigande i tillstånd 4002, 4012, 4072, 4073, 4076, 4078, 4081, 4882, 5005, 5071 och Åtgärd 850 blir ersättningsberättigande i samma tillstånd där åtgärd 852 finns. Följdändringar i D- och E-regler, i rubrikerna för några utbytesåtgärder samt i de allmänna råden till åtgärd 801. Övergångsregler Åtgärd 604 som påbörjats före den 1 september 2014 kan inrapporteras fram till den 31 oktober 2014, det vill säga två månader efter att regeländringarna trätt i kraft. För pågående behandlingar med implantat där permanent distans satts på plats före den 1 september 2014 kan åtgärd 858 inrapporteras tillsammans med 850,852, eller åtgärd 865 fram till och med 31 december För ortodontisk behandling inom utbytesåtgärd 943 eller 944 som påbörjats före den 1 september 2014 kan åtgärderna rapporteras längst till och med den 31 augusti 2016

Referenspris allmäntandvård

Referenspris allmäntandvård er för det statliga tandvårdsstödet 100 - Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 101 - Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 775 775 103 - Akut eller kompletterande undersökning,

Läs mer

LANDSTINGET I KALMAR LÄN

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGET I KALMAR LÄN Landstingsstyrelsens framställningar 2014: Dnr 140260 Jennie Hagberg Ändringar i Folktandvårdens prislista för allmän- och specialisttandvård Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket

Läs mer

Det statliga tandvårdsstödet

Det statliga tandvårdsstödet Social Insurance Report Det statliga tandvårdsstödet en lägesrapport 2012 ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Försäkringskassan Analys och prognos Anna Arwidsson Hansen 010-116 90 38 anna.arwidsson.hansen@forsakringskassan.se

Läs mer

Nulägesbeskrivning av det statliga tandvårdsstödet. Rapportering av regeringsuppdrag

Nulägesbeskrivning av det statliga tandvårdsstödet. Rapportering av regeringsuppdrag Nulägesbeskrivning av det statliga tandvårdsstödet Rapportering av regeringsuppdrag 2 (50) Citera gärna Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets rapporter men glöm inte att uppge källa: Rapportens namn,

Läs mer

Tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling

Tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling Tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Uppföljning och utvärdering. Det innebär att den innehåller uppföljningar och

Läs mer

Efterhandskontroller inom tandvården

Efterhandskontroller inom tandvården 1 (22) Efterhandskontroller inom tandvården 2 (22) Sammanfattning I den här rapporten redogörs för omfattningen av felaktiga utbetalningar inom det statliga tandvårdsstödet och i vilken omfattning de kan

Läs mer

Prisutvecklingen inom tandvården 2008 2009 samt analys av patientkostnaden i det gamla respektive nya tandvårdsstödet

Prisutvecklingen inom tandvården 2008 2009 samt analys av patientkostnaden i det gamla respektive nya tandvårdsstödet Social Insurance Report Prisutvecklingen inom tandvården 2008 2009 samt analys av patientkostnaden i det gamla respektive nya tandvårdsstödet ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Hemsida: Försäkringskassan

Läs mer

Tandvård som led i sjukdomsbehandling

Tandvård som led i sjukdomsbehandling DATUM 2013-01-01 Tandvård som led i sjukdomsbehandling I tandvårdsförordningen anges vilken tandvård som är ett led i en sjukdomsbehandling under en begränsad tid. Tandvården ska vara ett led i sjukdomsbehandlingen,

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013.

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013. Meddelandeblad Kommuner: Kommunstyrelse, Nämnder med ansvar för SoL och LSS, Förvaltningschefer Nr 3/2011 April 2011 Landsting: Nämnder med ansvar för råd och stöd enligt LSS Detta meddelandeblad är reviderat

Läs mer

Högkostnadsskydd för tandvård

Högkostnadsskydd för tandvård Högkostnadsskydd för tandvård Alla som bor i Sverige omfattas av ett tandvårdsstöd. I tandvårdsstödet finns ett högkostnadsskydd som gör att du vid större behandlingar bara behöver betala en del av kostnaden

Läs mer

Delrapport om receptbelagda läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånerna

Delrapport om receptbelagda läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånerna Delrapport om receptbelagda läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånerna September 2014 2 (52) Citera gärna Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets rapporter, men glöm inte att uppge källa: Rapportens

Läs mer

Om Prioriteringscentrums förslag till ny etisk plattform för prioriteringsbeslut inom hälso- och sjukvården

Om Prioriteringscentrums förslag till ny etisk plattform för prioriteringsbeslut inom hälso- och sjukvården Bilaga till beslut av Statens medicinsk etiska råd (S 1985:A) den 23 januari 2009, Dnr 03/09. Om Prioriteringscentrums förslag till ny etisk plattform för prioriteringsbeslut inom hälso- och sjukvården

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE. Dnr: 140072. Planeringsenheten Regionsjukvården. Landstingsstyrelsen. Landstinget i Kalmar län. Sida 1(2) Datum 2014-10-06

TJÄNSTESKRIVELSE. Dnr: 140072. Planeringsenheten Regionsjukvården. Landstingsstyrelsen. Landstinget i Kalmar län. Sida 1(2) Datum 2014-10-06 Planeringsenheten Regionsjukvården TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-06 Dnr: 140072 Sida 1(2) Landstingsstyrelsen Utredningsuppdrag 14/07 - Riktlinjer för all landstingsfinansierad tandvård inklusive barntandvårdspeng,

Läs mer

PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16

PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16 PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16 Avd för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Patientlagen Sammanfattning Den 1 januari 2015 träder patientlagen (2014:xxx) i kraft. För

Läs mer

Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink

Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink Förord Patientsäkerhet, vårdkvalitet och tillgänglighet inom vård och omsorg kan kraftigt förbättras

Läs mer

Frågor och svar om Rehabiliteringsgarantin 2015

Frågor och svar om Rehabiliteringsgarantin 2015 2014-12-08 Avdelningen för vård och omsorg Anna Östbom, Frågor och svar om Rehabiliteringsgarantin 2015 1. Vad är intentionerna med rehabiliteringsgarantin? Det primära målet med rehabiliteringsgarantin

Läs mer

Finansinspektionens remissvar avseende FAR:s förslag till RevR X, Revision av finansiella företag

Finansinspektionens remissvar avseende FAR:s förslag till RevR X, Revision av finansiella företag 2012-06-08 REMISSVAR FAR FI Dnr 12-5482 Finansinspektionen Box 7821 Att. Janet Temple (Anges alltid vid svar) SE-103 97 Stockholm janet.temple@far.se [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13

Läs mer

Fördjupad utbildning (certifiering) av tandläkare i allmäntandvård.

Fördjupad utbildning (certifiering) av tandläkare i allmäntandvård. Fördjupad utbildning (certifiering) av tandläkare i allmäntandvård. Fördjupad utbildning (certifiering) av tandläkare i allmäntandvård. Allmänt I Sverige finns inom odontologin ingen av Socialstyrelsen

Läs mer

användning av medicinteknik

användning av medicinteknik Rapport 2015:2 Mot en mer effektiv och jämlik användning av medicinteknik om nyttan med hälsoekonomiska Mot en bedömningar mer effektiv av och medicinteknik jämlik användning av medicinteknik om nyttan

Läs mer

Vård till papperslösa

Vård till papperslösa 2015:10 Vård till papperslösa En uppföljning av lagen om vård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd MISSIV DATUM DIARIENR 2015-04-08 2014/78-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-04-16 S2014/3531/FS

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund 3 Vårdplanering och informationsöverföring

Läs mer

STOCKHOLMS STADSARKIV. Att. värdera och. information i stockholms stad

STOCKHOLMS STADSARKIV. Att. värdera och. information i stockholms stad STOCKHOLMS STADSARKIV Att värdera och gallra information i stockholms stad Att värdera och gallra information i stockholms stad Version 1, 2009 Författare: Martin Ståhl Innehållsförteckning inledning...1

Läs mer

Systematisk uppföljning. Beskrivning och exempel

Systematisk uppföljning. Beskrivning och exempel Systematisk uppföljning Beskrivning och exempel Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna

Läs mer

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14 samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Enheten för farliga ämnen Narges Teimore 0102405402 Narges.teimore@msb.se Konsekvensutredning avseende förslag till myndigheten för samhällskydd och

Läs mer

ESV 2004:25. Konsten att styra. en analys av dokument i den statliga budgetprocessen

ESV 2004:25. Konsten att styra. en analys av dokument i den statliga budgetprocessen ESV 2004:25 Konsten att styra en analys av dokument i den statliga budgetprocessen Denna publikation kan beställas från: Ekonomistyrningsverket Publikationsservice Box 45316 104 30 STOCKHOLM Telefon: 08-690

Läs mer

Vägledning 2003:1 Version 8. Bilstöd till personer med funktionsnedsättning

Vägledning 2003:1 Version 8. Bilstöd till personer med funktionsnedsättning Bilstöd till personer med funktionsnedsättning Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning kan innehålla beskrivningar

Läs mer

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 2 Utredare: Magnus Johansson (projektledare), Suzanne Malmberg och Björn Larsson. Innehåll Om rapporten 4

Läs mer