Sammanfattning ändringar i TLVFS 2008:1 gällande från den 1 september 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanfattning ändringar i TLVFS 2008:1 gällande från den 1 september 2014"

Transkript

1 Sammanfattning ändringar i TLVFS 2008:1 gällande från den 1 september 2014 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket har beslutat om ändringar i det statliga tandvårdsstödet för att ytterligare förbättra, förtydliga och förenkla regelverket. Ändringarna syftar till att öka måluppfyllelsen för tandvårdsstödet. Det sker bland annat genom bättre anpassade åtgärder för undersökning och diagnostik. Patienter med större tandvårdsbehov får möjlighet till fler ersättningar inom tandvårdsstödet, både inom reparativ och rehabiliterande vård, vilket förbättrar för individer med stora tandvårdsbehov att få tandvård till en rimlig kostnad. Ändringarna syftar också till att förenkla reglerna så att de blir lättare för patienter att förstå och enklare för behandlare att tillämpa. Ändringarna träder i kraft den 1 september 2014 och kan sammanfattas: 1. Stödet utökas för patienter med rehabiliteringsbehov och regelverket förenklas. 2. Ändringar med anledning av Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vuxentandvård. 3. Övriga justeringar och förbättringar av regelverket. 4. Ändringar med anledning av strukturell genomgång av referenspriserna. För några av ändringarna finns övergångsregler. 1. Stödet utökas för patienter med rehabiliteringsbehov och regelverket förenklas. Fler behandlingar för patienter med tandvårdsbehov kommer att ingå i tandvårdsstödet och samtidigt genomför TLV betydande förenklingar. Krona blir alltid ersättningsberättigande för tandposition 1-7 vid en omfattande skada. Utbytesåtgärder för tvåtandslucka tas bort och implantat blir istället ersättningsberättigande behandling. Implantat blir ersättningsberättigande inom position 6-6. Det innebär att tandvårdsersättning även lämnas för utbytesåtgärder i entandslucka 6. Dessa ändringar medför betydande regelförenklingar och har varit efterfrågade av tandvården. Reglerna blir tydligare utan tillämpningsundantag och för patienterna blir samtidigt mer tandvård ersättningsberättigande, stöd lämnas för behandlingar de idag måste betala helt eller delvis själva. Förenklingarna medför också att det blir lättare att göra kostnadsförslag och förklara dessa för patienten. Det blir enklare för patienten att förstå regelverket för tandvårdsstödet. 2. Ändringar med anledning av Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vuxentandvård Från de nationella riktlinjerna för vuxentandvård återstod fortfarande ett par delar av tandvårdens områden som tidigare inte varit föremål för TLV:s översyn: Behandling av smärta och sjukdom i tänder och käkar, inriktat på bettfysiologisk behandling Rekonstruktiv behandling med regenerativa material vid parodontal sjukdom Beteendemedicinsk behandling Ändringarna har, inom respektive område, utarbetats tillsammans med externa sakkunniga experter från olika delar av landet.

2 2 Inom området för bettfysiologi tillförs ett nytt tillstånd och två nya åtgärder. Andra åtgärder med anknytning till ämnesområdet har förtydligats och ger möjlighet till fler behandlingsalternativ inom tandvårdsstödet. Exempel: - De nya åtgärderna är Motorisk aktivering och Bettslipning för ocklusal stabilisering. - Åtgärd 605 för hård bettskena delas upp i tre åtgärder (överkäke, underkäke och reponeringsskena). - Följdändringar sker bland annat i åtgärd 846 och 848 (för skena respektive uppbyggnad för bettstabilisering). För behandling med regenerativa material vid parodontal sjukdom tillförs tre tilläggsåtgärder för rekonstruktiv behandling vid parodontit ; - rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, - rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, och - fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation. Tilläggsåtgärderna, som ska användas tillsammans med lambåoperation, blir endast ersättningsberättigande när de utförs av specialist i parodontologi eller ST-tandläkare vid godkänd utbildningsklinik. För beteendemedicinsk behandling blir två nya åtgärder ersättningsberättigande. Dessa blir ersättningsberättigande i tillstånd för parodontal sjukdom, kariessjukdom, tandslitage och käkfunktionsstörning. Följdändring sker i övriga åtgärder för information och åtgärderna tillförs 6 och kan därigenom användas även med särskilt tandvårdsbidrag. 3. Övriga justeringar och förbättringar av regelverket Övriga ändringar syftar till att förtydliga, korrigera, förenkla och förbättra regelverket för både behandlare och patienter. Exempel på övriga ändringar: - Fler undersökningsåtgärder för tandhygienister. - Upprepade fluorbehandlingar. - Förtydliganden av åtgärd för sjukdomsbehandling. - Översyn och utveckling av de kirurgiska åtgärderna (400-åtgärder och 541). - Kronregeln (D.3) utvidgas för rotkaries. - Åtgärder vid reparation av tandstödd respektive implantatstödd protetik utvecklas och förtydligas. - Distans blir en egen åtgärd istället för att ingå i åtgärder för implantatkronor och implantatbroar. 4. Ändringar efter strukturell genomgång av referenspriserna Åtgärderna för tandstödd krona respektive implantatkrona delas upp i två: - en åtgärd när endast en krona utförs vid samma tillfälle i samma käke, och - en åtgärd när flera kronor eller hängande led utförs vid samma tillfälle i samma käke. Tidmätningar visar att det är en betydande skillnad i tidsåtgång per krona, både för tandläkare och för tandtekniker, när endast en krona utförs jämfört med när flera kronor utförs i samma käke vid samma tillfälle. Det gäller kronor både vid tandstödd och implantatstödd protetik. Referenspriserna ska vara kostnadsbaserade och varje åtgärd bära sina egna kostnader så långt det är möjligt. Det finns inom varje åtgärd alltid vissa skillnader i hur omfattande eller komplicerad behandlingen inom åtgärden är i det enskilda fallet. Men för kronor är det generellt en betydande skillnad i tid, varför en uppdelning behöver ske. Åtgärd 801 och 852 används som tidigare vid kron- eller broterapi, utom i det fall när endast en krona utförs i en käke vid det aktuella tillfället. Då används i stället åtgärd 800 respektive 850. Övrigt Övergångsregler finns för sådana åtgärder som utförs under en längre tid och där ändringarna medför restriktioner. Då en åtgärd kan ha påbörjats under de äldre förutsättningarna behöver den kunna slutföras enligt dessa.

3 3 Samtliga ändringar framgår av den omtryckta föreskriften TLVFS 2014:X. Den beräknas komma från tryckeriet den 13 juni Samtidigt publiceras föreskriften på TLV:s webbplats som pdf för utskrift, och går då även att beställa från Fritzes 1 i tryckt form. Ändringarna, förutom rent språkliga justeringar, beskrivs områdesvis på följande sidor. STÖDET UTÖKAS FÖR PATIENTER MED REHABILITERINGSBEHOV OCH REGELVERKET FÖRENKLAS KRONA BLIR ERSÄTTNINGSBERÄTTIGANDE FÖR TANDPOSITION 1-7 VID EN OMFATTANDE SKADA... 4 UTBYTESÅTGÄRDER FÖR TVÅTANDSLUCKA TAS BORT OCH IMPLANTAT BLIR ISTÄLLET ERSÄTTNINGSBERÄTTIGANDE BEHANDLING... 4 IMPLANTAT BLIR ERSÄTTNINGSBERÄTTIGANDE INOM POSITION 6-6, TANDSTÖDD BRO BLIR ERSÄTTNINGSBERÄTTIGANDE FÖR TVÅTANDSLUCKA ÄNDRINGAR MED ANLEDNING AV NATIONELLA RIKTLINJER FÖR VUXENTANDVÅRD... 4 BEHANDLING AV SMÄRTA OCH SJUKDOM I TÄNDER OCH KÄKAR, DVS BETTFYSIOLOGISK BEHANDLING... 4 Ett nytt tillstånd 3162 tillförs... 4 Instabil ocklusion... 4 Tillstånd 5042 förtydligas med att det kan tillämpas vid annan förberedande bettanpassning Åtgärd 605 tas bort och delas in i tre åtgärder för bettskenor, åtgärd REKONSTRUKTIV BEHANDLING MED REGENERATIVA MATERIAL VID PARODONTAL SJUKDOM... 5 BETEENDEMEDICINSK BEHANDLING... 6 ÖVRIGA JUSTERINGAR OCH FÖRBÄTTRINGAR AV REGELVERKET... 6 FÖRTYDLIGANDEN AV 2, ALLMÄNNA RÅD OM TILLSTÅND FLYTTAS OCH 2 FÖRTYDLIGAS... 6 UNDERSÖKNING, DIAGNOSTIK... 6 Röntgenåtgärder... 6 Nya åtgärder för undersökning av tandhygienist, åtgärd 102 och 105 tas bort... 6 Fluorbehandling, åtgärd 205 och 206. Förtydligande i åtgärd SJUKDOMSBEHANDLING... 7 Åtgärd , behandling av känsliga tandhalsar, borttagande av hängande led... 7 KIRURGISKA ÅTGÄRDER... 7 Åtgärd 441 delas upp i två separata åtgärder där övrig dentoalveolär kirurgi får egen åtgärd Övriga ändringar i 400-serien... 7 Endodonti... 8 REPARATIV VÅRD... 8 Kronregeln (D.3) utvidgas för rotkaries... 8 REHABILITERING OCH HABILITERING... 8 Tillstånd 5031, 5036, förtydligas om separerad molar i tandposition 6 genom allmänna råd... 8 Tillstånd 5041 och 5051 förtydligas... 8 Tillstånd 5443, åtgärd 836 tillförs... 8 Inledande text 800- och 850 åtgärder... 8 Åtgärd 811 och regel D.5, E Åtgärd , tillstånd 5445, 4882 och Åtgärd 871 och873 för implantatstödd täckprotes samt åtgärd, 863 och 865 förimplantatförankrad bro, förtydligas... 9 Åtgärd förtydligas, restriktioner läggs in, ny åtgärd 880 för av- och återmontering av implantatkonstruktioner på ett till två implantat... 9 Regel E.7 förtydligas samt tas bort ur tillstånd justering i regel E.6 och E Ny åtgärd 858 åtgärd för distans rapporteras separat vid implantatkrona och implantatbro... 9 ÄNDRING EFTER STRUKTURELL GENOMGÅNG AV REFERENSPRISERNA... 9 ÅTGÄRD 801 OCH 852 DELAS UPP I ENSTAKA OCH FLERA SAMMA DAG... 9 ÖVERGÅNGSREGLER... 10

4 4 Stödet utökas för patienter med rehabiliteringsbehov och regelverket förenklas. Krona blir ersättningsberättigande för tandposition 1-7 vid en omfattande skada Regel D.3 justerats så att krona är ersättningsberättigande vid en omfattande skada för tänder i position 1-7. Det gäller även i en fullt betandad käke och när tänderna i position 6 finns. Förutom ändring i regel D.3 justeras villkoren på motsvarande sätt i tillstånd 4076 och Utbytesåtgärder för tvåtandslucka tas bort och implantat blir istället ersättningsberättigande behandling Utbytesåtgärderna tas bort för rehabilitering av en tvåtandslucka. I stället blir åtgärder för kirurgisk och protetisk behandling med implantat ersättningsberättigande, likväl som tandstödd bro. I tillstånd 5033 och 5037 tillförs åtgärder för implantatkirurgi och implantatprotetik. Utbytesåtgärd 927, och utbyte genom ortodontisk slutning tas bort ur tandvårdsstödet. Det finns dock övergångregler för påbörjad ortodontisk behandling inom dessa åtgärder. De gäller till och med 31 augusti Följdändringar: Tillstånd 5448 och 5449 justeras så att vid skador på implantatkonstruktioner i tvåtandsluckor tillämpas fortsättningsvis tillstånd Regel D.5, D.6, E.4, E.5, E.6, E.9, E.14 och E.15 justeras. Implantat blir ersättningsberättigande inom position 6-6, tandstödd bro blir ersättningsberättigande för tvåtandslucka 6-7. Ändringen innebär att regel E.2 blir skarp, dvs. undantag om implantat inte kan placeras inom 6-6 tas bort. tandvårdsersättning lämnas för utbytesåtgärder för implantat i entandslucka tandposition 6. ett nytt tillstånd 5010 tillförs för friändstandlöshet i position 6-8, ett implantat i position 6 blir ersättningsberättigande. tillstånd 5033 och 5037 för tvåtandslucka omfattar även tandposition 6 7 och ett implantat i position 6 eller en tandstödd bro till position 8 blir ersättningsberättigande. Samtliga tillstånd för friändstandlöshet och tandluckor har justerats så att implantatbehandling är ersättningsberättigande inom tandposition 6 6. Regel E.2 förenklas betydligt genom dessa ändringar. Ändringar med anledning av nationella riktlinjer för vuxentandvård Behandling av smärta och sjukdom i tänder och käkar, dvs bettfysiologisk behandling Ett nytt tillstånd 3162 tillförs Instabil ocklusion vid käkledssmärta längre än tre månader. vid symtomatisk käkledsartros. på grund av otillräckligt antal tandpar i ocklusion samt med smärta från käksystemet, eller på grund av tvångsföring samt med smärta från käksystemet.

5 5 De ersättningsberättigande åtgärderna inom tillstånd 3162 blir 607, 846 och 848, dvs bettslipning, uppbyggnad för ockslusal stabilisering och skena för bettstabilisering. Tillstånd 5042 förtydligas med att det kan tillämpas vid annan förberedande bettanpassning. Åtgärd 605 tas bort och delas in i tre åtgärder för bettskenor, åtgärd Åtgärd 601 Bettskena i hård akrylat i överkäke, Åtgärd 602 Bettskena i hård akrylat i underkäken, Åtgärd 603 Reponeringsskena. Restriktioner tillförs samtliga åtgärder för bettskenor genom att begränsa hur många bettskenor som är ersättningsberättigande under en ersättningsperiod. Reponeringsskena är ersättningsberättigande när den utförs av specialist i bettfysiologi eller av ST-tandläkare vid godkänd utbildningsklinik. Ny åtgärd 606, Motorisk aktivering tillförs. Den innefattar instruktion och information till rörelseträning, koordinationsträning, hållningsträning, biofeedback eller töjning. I åtgärden ingår även reponering. Ny åtgärd 607, Bettslipning för ocklusal stabilisering tillförs. Den skiljer sig från åtgärd 845, Ocklusionskorrigernade bettslipning, som är ersättningsberättigande en gång per ersättningsperiod vid dysfunktionell ocklusion. Den nya åtgärd 607 är ersättningsberättigande vid instabil ocklusion och smärta. Vid smärtbehandling kan slipning behövas vid flera tillfällen, men av mindre omfattning per tillfälle. Åtgärd 607 är ersättningsberättigande högst tre gånger per patient och ersättningsperiod. Åtgärd 201 förtydligas med att den även inkluderar information vid risk för käkfunktionsstörning. Åtgärd 301 kompletteras med nervblockad vid orofaciala smärttillstånd (inkluderar inte anestesi vid odontologiska ingrepp), intramuskulär injektion, eller mindre korrigering av äldre laboratorieframställd hård bettskena. Åtgärd 302 kompletteras med akupunktur eller annan behandling av tillstånd i käkled eller käkmuskler som orsakat käkfunktionsstörning. Exempel på annan behandling kan vara, att en patient med smärta i käkarna får sin bettskena som inte använts på flera år basad så att den passar och kan användas igen. Ågärden kommer att beskrivas med exempel i handboken. Åtgärd 303 kompletteras med ombyggnad av laboratorieframställd hård bettskena för annan funktion. Till exempel kan en reponeringsskena byggas om till en stabiliseringsskena och tvärt om. Åtgärd 311: text om rörelseträning tas bort eftersom ny åtgärd 606 istället tillförs. Åtgärd 846 förtydligas: Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering. Den blir ersättningsberättigande per käke. Åtgärd 848 förtydligas: Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition. Att tand ändras till tandposition beror på att uppbyggnad kan ibland även behöva göras på protestand. Nytt avsnitt om bettfysiologi införs i handboken. Rekonstruktiv behandling med regenerativa material vid parodontal sjukdom Tre tilläggsåtgärder för rekonstruktiv behandling vid parodontit tillförs: Åtgärd Rekonstruktiv behandling med membran(gtr) eller emaljmatrixprotein, tilläggsåtgärd, per operationstillfälle Åtgärd Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd, per operationstillfälle Åtgärd Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd, per operationstillfälle

6 6 Tilläggsåtgärderna är endast ersättningsberättigande tillsammans med åtgärder för parodontalkirurgi ( ) och endast när de utförs av specialist i parodontologi eller ST-tandläkare vid godkänd utbildningsklinik. Åtgärderna kan inte kombineras med varandra samma dag. Om behandlaren väljer att använda flera olika material vid samma behandling får denne välja att rapportera en av de tillämpliga åtgärderna. Alla tre åtgärderna blir ersättningsberättigande inom tillstånd 3043, Parodontit. Åtgärd 446 och 448 blir även ersättningsberättigande inom tillstånd 3046, Andra sjukdomar och tillstånd i tandköttet och vävnaderna kring tänder och tandimplantat. Till åtgärd 441, 442 och 444 har texten Åtgärden innefattar även parodontal mjukvävnadskirurgi med lambå vid tand tillförts. Beteendemedicinsk behandling Två nya åtgärder för beteendemedicinsk behandling införs i tandvårdsstödet. Dessa blir ersättningsberättigande i tillstånd för parodontal sjukdom, kariessjukdom, tandslitage och käkfunktionsstörning. Följdändring sker i åtgärd 201 och åtgärderna tillförs uppräkningen i 6 av de åtgärder som kan betalas med särskilt tandvårdsbidrag. De nya åtgärderna är: Åtgärd 313, Beteendemedicinsk behandling, 60 min eller mer Åtgärd 314, Beteendemedicinsk behandling Åtgärderna blir ersättningsberättigande inom tillstånd: 3021, 4001, 4002, 4011, 4012 vid karies, 3043 vid parodontit, 3042, 3044 vid mukosit och periimplantit, 3161 vid käkfunktionsstörning, och 4071, 4072 och 4073 vid tandslitage. I villkoren för de nämnda tillstånden framgår att för åtgärd 313 och 314 ska det dokumenteras i patientjournalen en motivering till varför beteende-medicinsk behandling ska utföras, samt en individanpassad behandlingsplan för beteendepåverkan. Övriga justeringar och förbättringar av regelverket Förtydliganden av 2, Allmänna råd om tillstånd flyttas och 2 förtydligas Det allmänna rådet förtydligar att ett nytt tillstånd för skada kan behöva fastställas efter trepanation eller efter behandling av symtomgivande sprickbildning. Undersökning, diagnostik Röntgenåtgärder I referenspriset för röntgenåtgärder och åtgärder för tomografi för specialist (i odontologisk radiologi) tillförs tid för upptagande av anamnes samt remissvar. Nya åtgärder för undersökning av tandhygienist, åtgärd 102 och 105 tas bort Åtgärd 102 och 105 tas bort och nya åtgärder för tandhygienistbehandling tillförs. Åtgärd Basundersökning, utförd av tandhygienist Åtgärd 112 Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist Åtgärd 113 Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist. Åtgärd 114 Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning, utförd av tandhygienist

7 7 Den nya åtgärderna innebär följdändringar i åtgärd 101, 103, 107, 108, 201, 206 och 312. Åtgärd 111, 112 och 114 blir ersättningsberättigande inom tillstånd 1001, Basundersökning. Åtgärd 113 och 114 blir ersättningsberättigande inom tillstånd 1301, Mindre omfattande undersökning. Åtgärd 114 blir ersättningsberättigande inom tillstånd 1302, Utredning, omfattande. Fluorbehandling, åtgärd 205 och 206. Förtydligande i åtgärd Åtgärd 205 och 206 vid fluorbehandling får nya restriktioner enligt följande: Före den 1 september 2014 är åtgärd 205 endast ersättningsberättigande tillsammans med åtgärd 101 och 102. Denna restriktion tas bort, vilket innebär att åtgärden kan tillämpas tillsammans med annan åtgärd vid andra besök än enbart vid undersökning. Restriktioner motsvarande de som finns i åtgärd 206 tillförs. Det innebär att åtgärd 205 och 206 inte blir ersättningsberättigande tillsammans med andra åtgärder som också innehåller fluorbehandling. Det vill säga åtgärd 321, 341, 342 eller 343. Samtidigt förtydligas åtgärdstexten för åtgärd 341, 342 och 343 med att fluorbehandling ingår. Restriktioner tillförs åtgärd 205 och 206 att de är ersättningsberättigande högst 6 gånger per patient och ersättningsperiod. Sjukdomsbehandling Åtgärd , behandling av känsliga tandhalsar, borttagande av hängande led I åtgärd 301; Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling, tillförs text om avlägsnande av vävnadsskadande extensionsled och avlägsnande av broled inför operation. I åtgärd 302; Sjukdomsbehandlande åtgärder, tas behandling av ilningar bort. I tillstånd 3022 Ilning, känslig tandhals stryks åtgärd 302. Det blir nu tydligt att åtgärd 301 tillämpas vid behandling av känsliga tandhalsar. Kirurgiska åtgärder Åtgärd 441 delas upp i två separata åtgärder där övrig dentoalveolär kirurgi får egen åtgärd. Ny åtgärd 407 tillförs; Övrig dentoalveolär kirurgi eller plastik, per operationstillfälle. I åtgärden innefattas korrigerande mjukvävnadskirurgi, avlägsnande av mjukvävnadsförändring, benplastik som kräver lambå, frenulumplastik, preprotetisk friläggning med lambå, separation och extraktion av del av molar inklusive tillputsning av kvarvarande rot eller övrig kirurgi som kräver lambå och inte inryms i annan ersättningsberättigande åtgärd för kirurgi. Åtgärd 407 blir ersättningsberättigande inom tillstånd 3043, 3046, 3051, 3063, 3064, 3065, 3111, 4001, 4002, 4011, 4012, 4074 och Åtgärd 441 innehåller fortsättningsvis enbart parodontalkirurgi och rubriken blir: Parodontalkirurgisk behandling vid en eller två tänder eller kirurgisk behandling av periimplantit vid ett implantat, per operationstillfälle. Åtgärden innefattar mekanisk infektionsbehandling med uppfällning av lambå. Åtgärden innefattar även parodontal mjukvävnadskirurgi med lambå vid tand. Åtgärd 441 blir ersättningsberättigande inom tillstånd 3043, 3044 och Övriga ändringar i 400-serien Åtgärd 402: Rubriken förtydligas med att ordet komplicerad tas bort och åtgärdstexten när separation eller friläggning krävs lyfts upp i rubriken. Ny rubrik blir, Tanduttagning när separation eller friläggning krävs, en tand. Åtgärd 430: Åtgärdstext och rubrik förtydligas med att åtgärden är en tilläggsåtgärd vid implantatoperation. Inledningstexten för samtliga 400-åtgärder kompletteras med att operationsuppdukning innefattas i förekommande fall.

8 8 Endodonti Ny tilläggsåtgärd, 542, för tillkommande tand när fler tänder behandlas med apikalkirurgi vid samma tillfälle. Den nya åtgärden tillämpas även då en tand eller flera tänder behöver apikalkirurgisk behandling vid samma tillfälle som annan dentoalveolär kirurgi utförs. Åtgärden blir ersättningsberättigande endast tillsammans med åtgärd 404, 405, 407 eller 541. Åtgärd 542 tillförs tillstånd 3051, Sjukdomar i tandpulpan och de periradikulära vävnaderna och 5041, Ofullständig rotfyllning. Den inledande texten för 500 Rotbehandlingsåtgärder, förtydligas med att vid kofferdamläggning ingår i förekommande fall nödvändig friläggning eller uppbyggnad med fyllningsmaterial. Reparativ vård Tillstånd 4881, Lossnad fasad på krona eller lossnat inlägg, upphör. Eftersom rubriken till tillstånd 4882 tidigare justerats till att avse protetiska konstruktioner och samtliga åtgärder som finns inom tillstånd 4881 även finns inom 4882 är tillstånd 4881 överflödigt. Utbytesåtgärd 921 tillförs tillstånd Kronregeln (D.3) utvidgas för rotkaries Till regel D.3 tillförs ett nytt villkor om rotkaries, vilket möjliggör kronterapi vid omfattande rotkaries. Omfattande kavitet vid rotkaries innebär att minst tre av fyra rotytor omfattas. I beräkningen inbegrips även rotytor som tidigare har ersatts med fyllningsmaterial. Rehabilitering och habilitering För att göra regelverket mer tydligt och enhetligt har de generella dokumentationskraven i avsnitt E fått en rubricering benämnd E.0 Dokumentation, i likhet med D.1 och B.1. Det införs också en hänvisning till E.0 i de tillstånd där dessa dokumentationskrav gäller för att tydliggöra att det finns flera krav på dokumentation i tillstånden. Tillstånd 5031, 5036, förtydligas om separerad molar i tandposition 6 genom allmänna råd Ett allmänt råd tillförs tillstånd 5031 och 5036 som beskriver att dessa tillstånd även kan avse den tandlucka som uppkommer efter separation av den mesiala eller distala roten av en molar i tandposition 6. Det allmänna rådet gäller endast för entandslucka. Exempel tillförs i handboken som även förtydligar hur en separerad molar förhåller sig till andra tandluckor. Ett förtydligande tillförs tillstånd 5031 och 5036 att tandvårdsersättning inte lämnas för behandlingen med utbytesåtgärder för att behandla den tandlucka som kan uppstå efter separation av en molar. Tillstånd 5041 och 5051 förtydligas Språklig ändring av villkoren för ersättning av tillstånd 5041, Ofullständig rotfyllning och 5051, Avsaknad av retention. Orden inom tandvårdsstödet tillförs för att tydliggöra att tillstånden endast kan tillämpas när den påföljande behandlingen av tanden är ersättningsberättigande inom tandvårdsstödet. Tillstånd 5443, åtgärd 836 tillförs Förslaget innebär att åtgärd 836, där bl.a. byte av samtliga proteständer ingår, blir ersättningsberättigande inom tillstånd 5443 som avser hela proteser. Inledande text 800- och 850 åtgärder Den inledande texten för Tandstödd protetik förtydligas med att cementering ingår. Den inledande texten för Implantatprotetiska åtgärder förtydligas med att förslutning eller cementering ingår. Text om förslutning stryks därmed i åtgärd 852, 861, 862, 863 och 865.

9 9 Åtgärd 811 och regel D.5, E.5 Åtgärd 811 stryks i regel D.5 och regel E.5 vilket innebär att blockeringen mot åtgärd 811, cementering av lossnad protetisk konstruktion tas bort. Det innebär i sin tur att ersättning lämnas när en lossnad krona återcementeras på en nygjord pelare. Åtgärd , tillstånd 5445, 4882 och 5447 Rubrikerna förtydligas för åtgärd som avser broreparationer. I åtgärd 812, Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats, tillförs att den innefattar intraradikulär stiftförankring och kompositfyllning vid trepanationshål genom krona. Åtgärd 812, blir ersättningsberättigande inom tillstånd 4882 som avser skada i en separat krona. Åtgärd 811, Cementering av lossnad protetisk konstruktion, per stöd, tillförs tillstånd Åtgärd 871 och 873 för implantatstödd täckprotes samt åtgärd, 863 och 865 förimplantatförankrad bro, förtydligas Åtgärd 871 förtydligas med att den tillämpas för täckprotes på två implantat i överkäken och för täckprotes i underkäken oavsett antal implantat. Åtgärd 873 förtydligas med att den tillämpas när en täckprotes i överkäken utförs på fyra implantat eller fler. Motsvarande förtydligande görs i rubrikerna för åtgärd 863 och 865, dvs de tillämpas när implantatstödda broar utförs på fler än sex respektive fyra implantat. Åtgärd förtydligas, restriktioner läggs in, ny åtgärd 880 för av- och återmontering av implantatkonstruktioner på ett till två implantat En ny åtgärd 880 tillförs. Den avser av- och återmontering av implantatförankrade konstruktioner på ett till två implantat till exempel vid behandling av periimplantit eller byte av frakturerad fäst- eller centrumskruv. Åtgärd 880 förs in i tillstånd 3042, 3044, 3046 samt Åtgärd 883 förtydligas bland annat med att den avser reparation av fast implantatförankrad konstruktion och att eventuella provingar ingår. En restriktion tillförs åtgärd 881, 883 och 884 om att de är ersättningsberättigande en gång per käke och dag. Regel E.7 förtydligas samt tas bort ur tillstånd justering i regel E.6 och E.7 Regel E.7 reglerar implantat som görs om, hel käke, och ska därför inte finnas inom tillstånd 5448 och 5449 som avser behandling i partiellt tandlösa käkar. Ny åtgärd 858 åtgärd för distans rapporteras separat vid implantatkrona och implantatbro Åtgärd 858 för distans rapporteras separat när sådan används. Kostnaden för distanser tas bort ur åtgärd 852 för implantatkrona och åtgärd och 865 för implantatbroar. Ändringen innebär även att distanser blir ersättningsberättigande när semipermanenta och långtidstemporära konstruktioner utförs och att åtgärd 864 och 867 tas bort. Ändring efter strukturell genomgång av referenspriserna Åtgärd 801 och 852 delas upp i enstaka och flera samma dag Ändringen innebär att det finns en särskild åtgärd för när endast en (1) krona utförs. Åtgärderna 801 och 852 används som tidigare när mer än en krona eller hängande led utförs i en käke vid samma tillfälle. Kostnaderna för att framställa en eller flera kronor vid samma tillfälle skiljer så mycket att en uppdelning av åtgärderna sker för att referenspriserna ska vara kostnadsbaserade.

10 10 Åtgärd 801 och 852 används precis som tidigare utom i det fall när endast en krona 800 eller 850 utförs i en käke vid samma tillfälle. Åtgärd 801 delas upp i - åtgärd 800, när en krona utförs i en käke vid samma tillfälle - åtgärd 801, när mer än en krona, vilket inkluderar krona och hängande led, utförs i samma käke vid samma tillfälle. Åtgärd 852 delas upp i - åtgärd 850, när en implantatkrona utförs i en käke vid samma tillfälle - åtgärd 852, när mer än en implantatkrona, vilket inkluderar krona och hängande led, utförs i samma käke vid samma tillfälle. Åtgärd 800 blir ersättningsberättigande i tillstånd 4002, 4012, 4072, 4073, 4076, 4078, 4081, 4882, 5005, 5071 och Åtgärd 850 blir ersättningsberättigande i samma tillstånd där åtgärd 852 finns. Följdändringar i D- och E-regler, i rubrikerna för några utbytesåtgärder samt i de allmänna råden till åtgärd 801. Övergångsregler Åtgärd 604 som påbörjats före den 1 september 2014 kan inrapporteras fram till den 31 oktober 2014, det vill säga två månader efter att regeländringarna trätt i kraft. För pågående behandlingar med implantat där permanent distans satts på plats före den 1 september 2014 kan åtgärd 858 inrapporteras tillsammans med 850,852, eller åtgärd 865 fram till och med 31 december För ortodontisk behandling inom utbytesåtgärd 943 eller 944 som påbörjats före den 1 september 2014 kan åtgärderna rapporteras längst till och med den 31 augusti 2016

JUSTERINGAR I LANDSTINGSPLANDEN SEDAN LANDSTINGSSTYRELSENS SAMMANTRÄDE DEN 28 MAJ 2014

JUSTERINGAR I LANDSTINGSPLANDEN SEDAN LANDSTINGSSTYRELSENS SAMMANTRÄDE DEN 28 MAJ 2014 1 (1) Datum 2014 06 11 JUSTERINGAR I LANDSTINGSPLANDEN SEDAN LANDSTINGSSTYRELSENS SAMMANTRÄDE DEN 28 MAJ 2014 Avsnitt 10.2.6 Intention och mål Nulägesvärdena avseende mål för kollektivtrafik (nöjda medborgare

Läs mer

Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist 113 Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist 114

Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist 113 Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist 114 100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd av tandhygienist 103 Akut eller

Läs mer

Prislista 2015. Referenspris specialisttandvård. Referenspris allmäntandvård

Prislista 2015. Referenspris specialisttandvård. Referenspris allmäntandvård lista 2015 100 - Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 101 - Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 775 775 950 103 - Akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare

Läs mer

Specialisttaxa för Folktandvården Kronoberg 2015 01 01

Specialisttaxa för Folktandvården Kronoberg 2015 01 01 Specialisttaxa för Folktandvården Kronoberg 2015 01 01 Tandvårdsbidrag 20-29 år samt 75+ =300 kr per år Tandvårdsbidrag30-74 år. 150 kr per år Högkostnadsskydd: 3000 kr - 15000kr = 50% subvention. >15

Läs mer

Specialisttandvård Pris STV ATV

Specialisttandvård Pris STV ATV 100. Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder S101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 800 775 775 S101 L Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare, enkel 500

Läs mer

Aroskliniken prislista

Aroskliniken prislista 100 - Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 101 - Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 900 103 - Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare 405 107 -

Läs mer

Tandläkarna Dellborg Nordin AB - Tandvårdstaxa Pris. Åtgärd

Tandläkarna Dellborg Nordin AB - Tandvårdstaxa Pris. Åtgärd 100 - Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 101 - Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 810 103 - Akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare 355 107 -

Läs mer

Information om ändringar i TLV:s föreskrifter och allmänna råd om statligt tandvårdsstöd

Information om ändringar i TLV:s föreskrifter och allmänna råd om statligt tandvårdsstöd 2010-04-26 Information om ändringar i TLV:s föreskrifter och allmänna råd om statligt tandvårdsstöd Informationstexten avser att kortfattat ge dig som behandlare en översikt över ändringarna som börjar

Läs mer

Prislista Gylle Tandvård

Prislista Gylle Tandvård Prislista Gylle Tandvård Undersökning Pris Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare 775 775 103 Akut eller kompletterande undersökning eller utredning av 340 340 enstaka tand eller enstaka

Läs mer

101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 640 650 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd av

101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 640 650 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd av REFERENSPRISLISTA 100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Kod Åtgärd Pris t.o.m 30 juni 2010 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 640 650 102 Fullständig undersökning

Läs mer

Hönö Tandläkarmottagning. Prislista

Hönö Tandläkarmottagning. Prislista lista lista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 905 775 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare

Läs mer

Tabell1. Kod Åtgärd Referenspris Vårt pris Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder

Tabell1. Kod Åtgärd Referenspris Vårt pris Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 730 760 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd av tandhygienist 680

Läs mer

Referenspris allmäntandvård

Referenspris allmäntandvård er för det statliga tandvårdsstödet 100 - Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 101 - Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 775 775 103 - Akut eller kompletterande undersökning,

Läs mer

kod Åtgärd Ord. pris Vårt pris Kod Åtgärd Referenspris Vårt pris

kod Åtgärd Ord. pris Vårt pris Kod Åtgärd Referenspris Vårt pris Prislista 2015 Tandblekning kod Åtgärd Ord. pris Vårt pris Tandblekning med vetenskapligt och välbeprövade Opalescence med blekningsskena. 3999 1999 Undersökning & Riskbedömning Kod Åtgärd Referenspris

Läs mer

Specialisttandvårdstaxa för Region Halland från 1 januari 2015

Specialisttandvårdstaxa för Region Halland från 1 januari 2015 Sida 1 Specialisttandvårdstaxa för Region Halland från 1 januari 2015 Specialiståtgärder 100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 114S Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning

Läs mer

Förslag till ny taxa från 1/9 2014 Denna flik skickad tillsammans med Missiv till HSN 17 juni 2014

Förslag till ny taxa från 1/9 2014 Denna flik skickad tillsammans med Missiv till HSN 17 juni 2014 Förslag till ny taxa från 1/9 2014 Denna flik skickad tillsammans med Missiv till HSN 17 juni 2014 Ny åtgärd i blå text ALLMÄNTANDVÅRD (ATV) SPECIALISTTANDVÅRD (STV) Åtgärd spec spec 101 Basundersökning

Läs mer

970 970 undersökning, utförd av tandläkare 107-0 Omfattande akut eller kompletterande

970 970 undersökning, utförd av tandläkare 107-0 Omfattande akut eller kompletterande Prislista 2015-05-18 www.domnadental.se 08-774 29 40 info@domnadental.se ÅTGÄRD BESKRIVNING FK REFERENSPRIS VÅRT PRIS 101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare 775 775 103 Akut eller kompletterande

Läs mer

Prislista giltig från och med 1 september 2014

Prislista giltig från och med 1 september 2014 100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare 775 815 103 Akut eller kompletterande undersökning, tandläkare 340 370 107 Omfattande akut eller

Läs mer

*) Referenspris är grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet. Alla priser är i svenska kronor.

*) Referenspris är grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet. Alla priser är i svenska kronor. lista lista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 825 775 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare

Läs mer

Tandvården Kågeröd. Prislista

Tandvården Kågeröd. Prislista Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 745 745 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd

Läs mer

Prislista specialisttandvård i Västra Götaland fr.o.m. 1 januari 2015

Prislista specialisttandvård i Västra Götaland fr.o.m. 1 januari 2015 Prislista specialisttandvård i Västra Götaland fr.o.m. 1 januari 2015 Allmänt tandvårdsbidrag (ATB) 20-29 år samt 75+ = 300 kronor per år Allmänt tandvårdsbidrag (ATB) 30-74 år = 150 kronor per år Särskilt

Läs mer

Åtgärder, prislista. 013 Rotspetsoperation, per operationstillfälle 3 345 101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare 775 775

Åtgärder, prislista. 013 Rotspetsoperation, per operationstillfälle 3 345 101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare 775 775 Åtgärder, lista Sida 1/7 013 Rotspetsoperation, per operationstillfälle 3 345 101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare 775 775 102 Fullständig undersökning och diagnostik, tandhygienist 103 Akut

Läs mer

Citytandläkarna Britt-Marie Älverbrandt, Ulf Högardh. "För patienten i centrum" Prislista

Citytandläkarna Britt-Marie Älverbrandt, Ulf Högardh. För patienten i centrum Prislista "För patienten i centrum" lista lista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 850 775 103 Akut eller kompletterande

Läs mer

Från och med det året du fyller 20 år omfattas du av den allmänna tandvårdsförsäkringen. Det innebär att du som patient får ett ekonomiskt stöd från Försäkringskassan. Ersättningen betalas ut till din

Läs mer

Hörntanden. Prislista

Hörntanden. Prislista Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 775 775 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd

Läs mer

Tandläkare Richard Neider. Prislista

Tandläkare Richard Neider. Prislista lista lista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 795 775 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare

Läs mer

Tingvallapraktiken. Prislista

Tingvallapraktiken. Prislista lista lista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 600 775 875 775 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd

Läs mer

Prislista. Kod Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Pris Referenspris

Prislista. Kod Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Pris Referenspris Prislista Kod Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Pris Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 856 775 101red Basundersökning och diagnostik, utförd

Läs mer

*) Referenspris är grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet. Alla priser är i svenska kronor.

*) Referenspris är grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet. Alla priser är i svenska kronor. lista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 985 775 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare

Läs mer

Bilaga till konsekvensutredning om föreskriftsändringar i det statliga tandvårdsstödet till den 1 september 2014

Bilaga till konsekvensutredning om föreskriftsändringar i det statliga tandvårdsstödet till den 1 september 2014 1 2014-02-18 Bilaga till konsekvensutredning om föreskriftsändringar i det statliga tandvårdsstödet till den 1 september 2014 STÖDET UTÖKAS FÖR PATIENTER MED REHABILITERINGSBEHOV OCH REGELVERKET FÖRENKLAS...

Läs mer

Kod Beskrivning av åtgärdskod Referenspris Pris

Kod Beskrivning av åtgärdskod Referenspris Pris Prislista Hässleholms Tandläkargrupp fr o m 2014-12-01 Kod Beskrivning av åtgärdskod Referenspris Pris Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 101 Basundersökning och diagnostik, utförd

Läs mer

Kvalite service och personligt omhändertagande. Prislista

Kvalite service och personligt omhändertagande. Prislista Kvalite service och personligt omhändertagande lista lista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 775 875 775 103

Läs mer

Sanei Tandvårdsteam. Prislista

Sanei Tandvårdsteam. Prislista Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 845 775 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd

Läs mer

2015 Åtgärd Vårt pris Referens- Undersökning pris Röntgenåtgärder mm Sjukdomsbehandlande åtgärder Kirurgiska åtgärder

2015 Åtgärd Vårt pris Referens- Undersökning pris Röntgenåtgärder mm Sjukdomsbehandlande åtgärder Kirurgiska åtgärder 2015 Åtgärd Vårt Referens- Undersökning 101 Undersöking utförd av tandläkare, grundavgift 775 775 103S Kompletterande undersökning, utförd av specialisttandläkare 570 420 107S0 Omfattande kompletterande

Läs mer

Tandvårdsgruppen. Prislista

Tandvårdsgruppen. Prislista Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 775 775 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd

Läs mer

*) Referenspris är grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet. Alla priser är i svenska kronor.

*) Referenspris är grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet. Alla priser är i svenska kronor. Åsa Berg Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 800 775 103 Akut eller kompletterande undersökning,

Läs mer

Tandvårdsteam Maria Lettius. Bästa kvalitet, kunskap och omhändertagande! Prislista

Tandvårdsteam Maria Lettius. Bästa kvalitet, kunskap och omhändertagande! Prislista Bästa kvalitet, kunskap och omhändertagande! lista lista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 750 780 1 100 775

Läs mer

Gävle Implantatklinik. Prislista

Gävle Implantatklinik. Prislista lista lista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 775 775 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare

Läs mer

Prislista tandvård Gäller från och med 2013-01-01

Prislista tandvård Gäller från och med 2013-01-01 Prislista tandvård Gäller från och med 2013-01-01 Tandvårdscheck 20-29 år samt 75+ = 300 kronor per år Tandvårdscheck 30-74 år = 150 kronor per år Högkostnadsskydd beräknas på referenspris: 3000-15000

Läs mer

LANDSTINGET I KALMAR LÄN

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGET I KALMAR LÄN Landstingsstyrelsens framställningar 2014: Dnr 140260 Jennie Hagberg Ändringar i Folktandvårdens prislista för allmän- och specialisttandvård Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket

Läs mer

Specialisttandvård Gäller från och med 2014-09-01

Specialisttandvård Gäller från och med 2014-09-01 Specialisttandvård Gäller från och med 2014-09-01 slista landstingets tandvårdstöd 100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 103s Akut eller kompletterande undersökning, utförd avtandläkare.

Läs mer

Översikt över behandlingar och priser 2015 Behandlingar Priskod Ölandstandläkarnas pris Refpris Basundersökning och diagnostik, tandläkare p101 775

Översikt över behandlingar och priser 2015 Behandlingar Priskod Ölandstandläkarnas pris Refpris Basundersökning och diagnostik, tandläkare p101 775 Översikt över behandlingar och priser 2015 Behandlingar Priskod Ölandstandläkarnas pris Refpris Basundersökning och diagnostik, tandläkare p101 775 775 Akut eller kompletterande undersökning eller utredning

Läs mer

Åtgärds- och prislista

Åtgärds- och prislista Åtgärds- och prislista 2015-05-08 Åtg. Dentsmiles pris Referenspris BLEKNING Individuellt framställda blekskenor inklusive blekningsmaterial* per käke 995 Blekningsmaterial* inkl fyra sprutor med material

Läs mer

S:t Jörgen-Tandläkarna. Ditt glada leende - Vår drivkraft. Prislista

S:t Jörgen-Tandläkarna. Ditt glada leende - Vår drivkraft. Prislista Ditt glada leende - Vår drivkraft Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 775 775 103 Akut eller

Läs mer

Tandläkare Anders Skoglund. Vi skapar leenden! Prislista

Tandläkare Anders Skoglund. Vi skapar leenden! Prislista Vi skapar leenden! lista lista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 825 775 103 Akut eller kompletterande undersökning,

Läs mer

Prislista giltig från och med 15 januari 2017

Prislista giltig från och med 15 januari 2017 100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare 825 900 103 Kompletterande eller akut undersökning, tandläkare 365 390 107 Omfattande kompletterande

Läs mer

Hugo Rammsy. Prislista

Hugo Rammsy. Prislista Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 775 775 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd

Läs mer

Prislista tandvård Gäller från och med 2011-03-01

Prislista tandvård Gäller från och med 2011-03-01 Prislista tandvård Gäller från och med 2011-03-01 Tandvårdscheck 20-29 år samt 75+ = 300 kronor per år Tandvårdscheck 30-74 år = 150 kronor per år Högkostnadsskydd beräknas på referenspris: 3000-15000

Läs mer

Tandvårdsgruppen Mörbylånga och Borgholm. Prislista

Tandvårdsgruppen Mörbylånga och Borgholm. Prislista lista lista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 795 775 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare

Läs mer

Allmäntandvård. Folktandvården Östergötland prislista 2014-09-01

Allmäntandvård. Folktandvården Östergötland prislista 2014-09-01 100. Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 750 775 101 L Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare, enkel 460 775 101

Läs mer

Tandläkare Mona Nilzén. Prislista

Tandläkare Mona Nilzén. Prislista Prislista 2017-01-16 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 825 825 103 Akut eller kompletterande undersökning,

Läs mer

Prislista. Gäller från den 1januari 2015

Prislista. Gäller från den 1januari 2015 Prislista Gäller från den 1januari 2015 Innehåll 100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 3 200 Sjukdomsförebyggande åtgärder 4 300 Sjukdomsbehandlande åtgärder 4 400 Kirurgiska åtgärder

Läs mer

Uppsalakliniken Team Brandmaier. Prislista

Uppsalakliniken Team Brandmaier. Prislista lista lista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 850 1 000 775 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd

Läs mer

HAGSÄTRA TANDLÄKARNA PRISLISTA 2016

HAGSÄTRA TANDLÄKARNA PRISLISTA 2016 PRISLISTA 2016 Priserna gäller från september 2016 I Sverige råder fri prissättning på tandvård vilket betyder att tandläkare och tandhygienister själva bestämmer priset för olika behandlingar. I den här

Läs mer

*) Referenspris är grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet. Alla priser är i svenska kronor.

*) Referenspris är grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet. Alla priser är i svenska kronor. Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 877 745 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd

Läs mer

Tandläkare Berg Ole. Vackra leende och nöjda kunder. Prislista

Tandläkare Berg Ole. Vackra leende och nöjda kunder. Prislista Vackra leende och nöjda kunder lista lista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 820 950 775 103 Akut eller kompletterande

Läs mer

Prislista, gäller från den 1 september 2010

Prislista, gäller från den 1 september 2010 Prislista, gäller från den 1 september 2010 Kod Åtgärd Referenspris Vårt pris 100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 650 700

Läs mer

Prislista Tandl. Lena Hansson AB

Prislista Tandl. Lena Hansson AB Prislista Tandl. Lena Hansson AB Från och med det året du fyller 20 år omfattas du av den allmänna tandvårdsförsäkringen. Det innebär att du som patient får ett ekonomiskt stöd från Försäkringskassan.

Läs mer

Prislista. Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder. Kod. Referenslista

Prislista. Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder. Kod. Referenslista Prislista Från och med det året du fyller 20 år omfattas du av den allmänna tandvårdsförsäkringen. Det innebär att du som patient får ett ekonomiskt stöd från Försäkringskassan. Ersättningen betalas ut

Läs mer

Prislista. Akalla Tandläk0arpraktik. Gäller f.o.m 1/9 2013

Prislista. Akalla Tandläk0arpraktik. Gäller f.o.m 1/9 2013 1 Prislista Akalla Tandläk0arpraktik Gäller f.o.m 1/9 2013 100-Undersök. Riskbedöm. och hälsofrämjande åtgärder 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 745 750 102 Fullständig undersökning

Läs mer

Tandläkare Björn Kruse. Prislista

Tandläkare Björn Kruse. Prislista Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 795 775 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd

Läs mer

Prislista Tandläkare Annica Örmin

Prislista Tandläkare Annica Örmin Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris *Referenspris) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 775 775 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare

Läs mer

Tandläkare Ann och Mårten Palm. Bästa möjliga tandvård i en trygg och trivsam miljö. Prislista

Tandläkare Ann och Mårten Palm. Bästa möjliga tandvård i en trygg och trivsam miljö. Prislista Bästa möjliga tandvård i en trygg och trivsam miljö Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 780 775

Läs mer

Allmäntandvård. Folktandvården Östergötland prislista 2014-01-01

Allmäntandvård. Folktandvården Östergötland prislista 2014-01-01 100. Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 750 745 101 L Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare, enkel 460 745 101

Läs mer

Prislista Specialisttandvård Folktandvården Skåne

Prislista Specialisttandvård Folktandvården Skåne Prislista Specialisttandvård Folktandvården 100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Diagnostik 101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare 858 660 103 Akut eller kompletterande undersökning

Läs mer

för Nödvändig tandvård (N) Tandvård på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning (F) Tandvård som led i sjukdomsbehandling (S)

för Nödvändig tandvård (N) Tandvård på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning (F) Tandvård som led i sjukdomsbehandling (S) Dnr HSS2012-0156 Prislista för landstingets sstöd Nödvändig (N) Tandvård på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning (F) Tandvård som led i sjukdomsbehandling (S) Gäller från den 1 januari

Läs mer

Tandläkarna Gustafsson. Prislista

Tandläkarna Gustafsson. Prislista Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 750 730 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd

Läs mer

Tandläkare Staffan Söderström. Prislista

Tandläkare Staffan Söderström. Prislista Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 730 730 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd

Läs mer

Gävle Implantatklinik. Prislista

Gävle Implantatklinik. Prislista Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 745 745 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd

Läs mer

City Tandvård. Prislista

City Tandvård. Prislista Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 775 775 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd

Läs mer

Capella Tandvård. Prislista

Capella Tandvård. Prislista lista lista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 810 950 810 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd

Läs mer

Prislista fr.o.m 1 september 2014

Prislista fr.o.m 1 september 2014 Ronny Stenbergs Tandläkarpraktik AB och Nobäcks Tandvård AB Prislista fr.o.m 1 september 2014 Från och med det år du fyller 20 år omfattas du av den allmänna tandvårdsförsäkringen. Det innebär att du som

Läs mer

Fruängens Familjetandvård. Prislista

Fruängens Familjetandvård. Prislista Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 840 775 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd

Läs mer

Åtgärder, prislista. Dencia AB. Sida 1/6 Utskriven 14-09-30 08:32. Åtgärd Beskrivning

Åtgärder, prislista. Dencia AB. Sida 1/6 Utskriven 14-09-30 08:32. Åtgärd Beskrivning Åtgärder, lista Referens Sida 1/6 101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare, 775 903 102 Fullständig undersökning och diagnostik, tandhygienist, ktr adress, ktr anamnes 103 Akut eller kompletterande

Läs mer

Tandläkare Behzad Sharifi. Prislista

Tandläkare Behzad Sharifi. Prislista Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 730 730 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd

Läs mer

Tandläkare Mona Nilzén. Prislista

Tandläkare Mona Nilzén. Prislista lista lista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 775 775 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare

Läs mer

Referenspriser för år 2013, per åtgärd

Referenspriser för år 2013, per åtgärd er för år 2013, per åtgärd Nr. Åtgärd allmäntandvård o m 130101 100 Undersökning, riskbedömning och hälsoämjande åtgärder specialisttandvård o m 130101 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare.

Läs mer

Prislista för Tandvårdsgruppen. Gäller från den 1 september 2014

Prislista för Tandvårdsgruppen. Gäller från den 1 september 2014 Prislista för Tandvårdsgruppen. Gäller från den 1 september 2014 Från och med det året du fyller 20 år omfattas du av den allmänna tandvårdsförsäkringen. Det innebär att du som patient får ett ekonomiskt

Läs mer

Referenspris. Referenspris allmäntandvård. specialisttandvård Anna & Mikael Nilsson Åtgärd fr o m 15 jan 2016 fr o m 15 jan 2016 2 016

Referenspris. Referenspris allmäntandvård. specialisttandvård Anna & Mikael Nilsson Åtgärd fr o m 15 jan 2016 fr o m 15 jan 2016 2 016 100 - Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 101 - Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 810 810 950 103 - Akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare 355

Läs mer

Hörntanden. Prislista

Hörntanden. Prislista Prislista 2017-02-01 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 890 825 103 Akut eller kompletterande undersökning,

Läs mer

Prislista. Tingvallapraktiken

Prislista. Tingvallapraktiken Prislista Välkommen till vår mottagning! Här kan du läsa om våra priser och det statliga tandvårdsstödet. Fråga gärna oss i tandvårdsteamet om du vill veta mera. Vi kallar dig till undersökning med jämna

Läs mer

Referenspriser för år 2013, per åtgärd

Referenspriser för år 2013, per åtgärd Referenspriser för år 2013, per åtgärd Nr. Åtgärd Allmän Specialist Pris 100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare. 730 730 770

Läs mer

Vi vill ge dig som patient hög kvalitet och långsiktig trygghet i tandvården. Prislista

Vi vill ge dig som patient hög kvalitet och långsiktig trygghet i tandvården. Prislista Vi vill ge dig som patient hög kvalitet och långsiktig trygghet i tandvården Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd

Läs mer

Tandläkare Maria Lettius, Borgentandläkarna. Omsorg, kvalitet och kunnande! Prislista

Tandläkare Maria Lettius, Borgentandläkarna. Omsorg, kvalitet och kunnande! Prislista Omsorg, kvalitet och kunnande! Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 760 745 102 Fullständig undersökning

Läs mer

Tandläkarna Stora Gungan. Prislista

Tandläkarna Stora Gungan. Prislista Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 750 745 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd

Läs mer

Prislista. Kod Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Pris Referenspris

Prislista. Kod Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Pris Referenspris Prislista Kod Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Pris Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 783 660 101red Basundersökning och diagnostik, utförd

Läs mer

Prislista 2013. Gäller från 1 januari 2013. Vid fakturering tillkommer en avgift på 50 kronor.

Prislista 2013. Gäller från 1 januari 2013. Vid fakturering tillkommer en avgift på 50 kronor. Prislista 2013 Gäller från 1 januari 2013. Vid fakturering tillkommer en avgift på 50 kronor. 100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 101 Basundersökning och diagnostik, utfört av tandläkare

Läs mer

Sanei Tandvårdsteam 2014. Låt oss ta hand om dina tänder! Prislista

Sanei Tandvårdsteam 2014. Låt oss ta hand om dina tänder! Prislista Sanei Tandvårdsteam 2014 Låt oss ta hand om dina tänder! Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare

Läs mer

Prislista. Alla priser är angivna i svenska kronor. Kod Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Pris Referens

Prislista. Alla priser är angivna i svenska kronor. Kod Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Pris Referens Prislista Från och med det året du fyller 20 år omfattas du av den allmänna tandvårdsförsäkringen. Det innebär att du som patient får ett ekonomiskt stöd från Försäkringskassan. Ersättningen betalas ut

Läs mer

Åtgärder, prislista. Björklinge Tandklinik AB. Sida 1/6 Utskriven 14-06-16 13:05. Åtgärd Beskrivning

Åtgärder, prislista. Björklinge Tandklinik AB. Sida 1/6 Utskriven 14-06-16 13:05. Åtgärd Beskrivning Åtgärder, lista Sida 1/6 101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare 745 745 745 102 Fullständig undersökning och diagnostik, tandhygienist 103 Akut eller kompletterande undersökning eller utredning

Läs mer

Prislista för allmän- och specialisttandvård 2015-07-01 Kod Åtgärd Pris allmäntandvård

Prislista för allmän- och specialisttandvård 2015-07-01 Kod Åtgärd Pris allmäntandvård lista för allmän- och 2015-07-01 Kod Åtgärd Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare 775 kr 775 kr 775 kr 775 kr 103 Akut eller kompletterande

Läs mer

riser & åtgärder 2012

riser & åtgärder 2012 P riser & åtgärder 2012 sida 2/12 Folktandv. BASUNDERSÖKNING 101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare 660 690 960 102 Fullständig undersökning och diagnostik, tandhygienist 605 630 630 103 Akut eller

Läs mer

Grundsprislista. Prime Dental/ Attilio Bretto. Sida 1/6 Utskriven 15-09-17 16:31. Åtgärd Beskrivning

Grundsprislista. Prime Dental/ Attilio Bretto. Sida 1/6 Utskriven 15-09-17 16:31. Åtgärd Beskrivning Grundslista Referens Sida 1/6 101 Basundersökning och diagnostik utförd av tandläkare 103 Akut eller kompletterande undersökning eller utredning av enstaka tand eller ens 121 Röntgenundersökning av enskild

Läs mer

Alla priser är angivna i svenska kronor. Kod Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Pris Referenspris

Alla priser är angivna i svenska kronor. Kod Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Pris Referenspris Prislista 2012-09-18 Det är fri prissättning på tandvård. Det betyder att tandläkare och tandhygienister själva bestämmer priset för olika behandlingar. Priserna för samma behandling kan alltså variera

Läs mer

Tandläkare Martin Larsson. Prislista

Tandläkare Martin Larsson. Prislista Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 800 775 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd

Läs mer

Två Tandläkare. Prislista

Två Tandläkare. Prislista Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 775 775 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd

Läs mer

Tandvårdsteam Maria Lettius. Bästa kunskap, kvalitet och omsorg! Prislista

Tandvårdsteam Maria Lettius. Bästa kunskap, kvalitet och omsorg! Prislista Bästa kunskap, kvalitet och omsorg! lista 2017-02-19 lista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 780 840 1 144 825

Läs mer

Prislista 2016 Gäller från 15 januari 2016

Prislista 2016 Gäller från 15 januari 2016 Prislista 2016 Gäller från 15 januari 2016 Prislista Folktandvården Region Örebro län Vem bestämmer priset? Folktandvårdens prislista bestäms av Regionfullmäktige, Region Örebro län. Vad är ett referenspris?

Läs mer

Åtgärder, prislista. Tabrizi Dental. Sida 1/7 Utskriven 14-01-14 22:30. Åtgärd Beskrivning

Åtgärder, prislista. Tabrizi Dental. Sida 1/7 Utskriven 14-01-14 22:30. Åtgärd Beskrivning Åtgärder, lista Sida 1/7 Utskriven 14-1-14 22:3 11 Basundersökning och diagnostik utförd av tandläkare 12 Fullständig undersökning och diagnostik utförd av tandhygienist 13 Akut eller kompletterande undersökning

Läs mer

Prislista från 2014-09-01 - Beställarenheten för tandvård

Prislista från 2014-09-01 - Beställarenheten för tandvård Prislista från 2014-09-01 - Beställarenheten för tandvård Baserad på folktandvården Gävleborg AB's prislista. S-tandvård - Tandvård som led i en sjukdomsbehandling. Läkarremiss/förhandsbedömning krävs,

Läs mer