Specialisttandvårdstaxa för Region Halland från 1 januari 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Specialisttandvårdstaxa för Region Halland från 1 januari 2015"

Transkript

1 Sida 1 Specialisttandvårdstaxa för Region Halland från 1 januari 2015 Specialiståtgärder 100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 114S Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning utförd av tandhygienist 675 kr 520 kr 115S Konsultation specialisttandvård kr 820 kr 115S1 Konsultation specialisttandvård 820 kr 820 kr 116S Konsultation specialisttandvård, omfattande kr kr 116S1 Konsultation specialisttandvård, omfattande kr kr 121S Röntgenundersökning av enskild tand 55 kr 55 kr 122S Röntgenundersökning, delstatus 350 kr 350 kr 123S Röntgenundersökning, helstatus kr kr 124S Panoramaröntgenundersökning 735 kr 735 kr 125S Röntgenundersökning, extraoral 725 kr 725 kr 126S Röntgenundersökning, omfattande kr kr 131S Tomografiundersökning, en kvadrant kr kr 132S Tomografiundersökning, två kvadranter kr kr 133S Tomografiundersökning, tre kvadranter, sinus, käkled eller traumautredning kr kr 134S Tomografiundersökning, fyra kvadranter kr kr 163S Biopsi inklusive laboratorieundersökning (PAD) kr kr 200 Sjukdomsförebyggande åtgärder 201S Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 562 kr 410 kr 300 Sjukdomsbehandlande / Smärtstillande åtgärder 302S Sjukdomsbehandlande åtgärder 860 kr 860 kr 303S Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande behandling kr kr 311S Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 561 kr 420 kr 313S Beteendemedicinsk behandling, 60 minuter eller mer kr kr 314S Beteendemedicinsk behandling 880 kr 880 kr 341S Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning 630 kr 630 kr 342S Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, större omfattning kr kr 343S Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande behandling kr kr 400 Kirurgiska åtgärder 103S Akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare 420 kr 420 kr 107S Omfattande akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare kr kr 108S Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare kr kr 113S Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist 380 kr 240 kr 301S Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling 455 kr 455 kr 401S Tanduttagning, en tand kr kr 402S Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand kr kr 403S Tanduttagning, tillkommande, enkel 210 kr 210 kr 404S Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant och/eller annan vävnad, per operationstillfälle kr kr 405S Omfattande dentoalveolär kirurgi kr kr 406S Tanduttagning, övertalig tand kr kr 407S Övrig dentoalveolär kirurgi eller plastik, per operationstillfälle kr kr 420S Implantat, per styck Enl faktura kr 421S Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat kr kr 422S Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik kr kr

2 Sida 2 423S Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat kr kr 424S Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik kr kr 425S Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat kr kr 426S Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik kr kr 427S Benaugmentation med egen benvävnad, per operationstillfälle kr kr 427S1 Benaugmentation med egen benvävnad, per operationstillfälle (2 sidor) kr kr 428S Benaugmentation med benersättningsmaterial, per operationstillfälle kr kr 428S1 Benaugmentation med benersättningsmaterial, per operationstillfälle (2 sidor) kr kr 429S Kirurgiskt avlägsnande av implantat, per operationstillfälle kr kr 430S Peri-operativ kirurgi vid implantatkirurgi, tilläggsåtgärd - ex osteotomteknik kr kr 430S1 Peri-operativ kirurgi vid implantatkirurgi, tilläggsåtgärd - ex lateral fönsterteknik kr kr 430S2 Peri-operativ kirurgi vid implantatkirurgi, tilläggsåtgärd (2 sidor) kr kr 435S Avlägsnade av ett implantat kr kr 436S Avlägsnade av ett implantat, enkel 200 kr 200 kr 441S 441S1 Parodontalkirugiska åtgärder Parodontalkirurgisk behandling vid en eller två tänder eller kirurgisk behandling av periimplantit vid ett implantat, per operationstillfälle kr kr Parodontalkirurgisk behandling vid en eller två tänder eller kirurgisk behandling av periimplantit vid ett implantat, per operationstillfälle, omfattande kr kr 442S Parodontalkirurgisk behandling vid tre till sex tänder, per operationstillfälle kr kr 443S Kirurgisk behandling av periimplantit vid två till fyra implantat, per operationstillfälle kr kr Omfattande parodontalkirurgisk behandling vid sju tänder eller fler, eller vid tre tänder eller 444S fler i kombination med annan operation, per operationstillfällle kr kr 445S 446S 446S1 446S2 Omfattande kirurgisk behandling av periimplantit vid fem implantat eller fler, eller vid tre implantat eller fler i kombination med annan operation, per operationstillfällle kr kr Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, tilläggsåtgärd, per operationstillfälle kr kr Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, tilläggsåtgärd, per operationstillfälle, mindre 800 kr kr Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, tilläggsåtgärd, per operationstillfälle, omfattande kr kr 447S Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd, per operationstillfälle kr kr 447S1 Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd, per operationstillfälle, omfattande kr kr 448S Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd, per operationstillfälle kr 845 kr 500 Endodontiska åtgärder 502S Rensning och rotfyllning, två rotkanaler kr kr 503S Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler kr kr 504S Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler kr kr 521S Akut endodontisk behandling 880 kr 880 kr 522S Komplicerad kanallokalisation 865 kr 865 kr 523S Stiftborttagning kr kr 541S Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälle kr kr 541S2 Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälle, två rötter kr kr 541S3 Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälle, tre rötter kr kr 541S4 Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälle, fyra rötter kr kr 541S5 Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälle, fem rötter kr kr 542S Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd kr kr 600 Bettfysiologiska åtgärder 501S Rensning och rotfyllning, en rotkanal kr kr 601S Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena kr kr 602S Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena kr kr 603S Reponeringsskena, per skena kr kr 604S Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologiska indikationer, per skena kr kr

3 Sida 3 606S Motorisk aktivering 560 kr 560 kr 607S Bettslipning för ocklusal stabilisering 825 kr 825 kr 800 Protetiska åtgärder 800S Permanent tandstödd krona, en per käke kr kr 800S1 Permanent tandstödd krona, en per käke. Material: Zirconium, helkeram, inlägg kr kr 800S2 Permanent tandstödd krona, en per käke. Material: MK guld enl faktura kr 801S Permanent tandstödd krona, flera i samma käke kr kr 801S1 Permanent tandstödd krona, flera i samma käke. Material: Zirconium, helkeram kr kr 801S2 Permanent tandstödd krona, flera i samma käke. Material: MK guld enl faktura kr 802S Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift kr kr 803S Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift kr kr 804S Hängande led vid tandstödd protetik, per led kr kr 804S1 Hängande led vid tandstödd protetik, per led. Material: Zirconium, helkeram kr kr 804S2 Hängande led vid tandstödd protetik, per led. Material: MK guld enl faktura kr 805S Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd kr kr 806S Radikularförankring vid avtagbar protes kr kr 807S Semipermanent krona eller hängande led, per led kr kr 808S Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner kr kr 809S Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led kr kr 811S Cementering av lossnad protetisk konstruktion, per stöd 615 kr 520 kr 812S Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats kr kr 813S Broreparation med tandteknisk insats kr kr 814S Broreparation med tandteknisk insats, omfattande kr kr 815S Sadelkrona kr kr 822S Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder kr kr 823S Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder kr kr 824S Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad kr kr 825S Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments kr kr 827S Hel underkäksprotes kr kr 828S Hel överkäksprotes kr kr 829S Immediatprotes, hel käke kr kr 831S Justering av avtagbar protes 490 kr 425 kr 832S Lagning av protes eller tillsättning av protestand kr kr 833S Rebasering av protes kr kr 834S Lagning av protes där avtryck krävs kr kr 835S Rebasering och lagning av protes kr kr 836S Komplicerad lagning av protes kr kr 837S Komplicerad lagning av protes där upppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes kr kr 839S Inmontering av förankringselement, per käke kr kr 845S Ocklusionskorrigerande bettslipning kr kr 846S Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering kr kr 847S Klammerplåt kr kr 848S Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition 625 kr 625 kr 850S Implantatförankrad krona, en per käke kr kr 850S1 Implantatförankrad krona, en per käke. Material: Zirconium, helkeram kr kr 852S Implantatförankrad krona, flera i samma käke kr kr 852S1 Implantatförankrad krona, flera i samma käke. Material: Zirconium, helkeram kr kr 853S Hängande led vid implantatförankrad bro kr kr 853S1 Hängande led vid implantatförankrad bro. Material: Zirconium, helkeram kr kr 854S Semipermanent krona eller hängande led på implantat, per led kr kr 856S Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led på implantat, per led kr kr 858 Distans inklusive centrumskruv, per styck kr kr Distans inklusive centrumskruv, per styck. Material: Helkeram, individuell distans kr kr 861S Implantatförankrad bro, överkäke, fyra implantat - metall/akryl kr kr 861S1 Implantatförankrad bro, överkäke, fyra implantat - metall/keramik kr kr 862S Implantatförankrad bro, överkäke, fem implantat - metall/akryl kr kr 862S1 Implantatförankrad bro, överkäke, fem implantat - metall/keramik kr kr 863S Implantatförankrad bro, överkäke, sex implantat eller fler - metall/akryl kr kr 863S1 Implantatförankrad bro, överkäke, sex implantat eller fler - metall/keramik kr kr 865S Implantatförankrad bro, underkäke, fyra implantat eller fler - metall/akryl kr kr 865S1 Implantatförankrad bro, underkäke, fyra implantat eller fler - metall/keramik kr kr

4 Sida 4 871S Implantatstödd täckprotes, överkäke, två implantat, eller implantatstödd täckprotes, underkäke, oavsett antal implantat kr kr 872S Implantatstödd täckprotes, överkäke, tre implantat kr kr 873S Implantatstödd täckprotes, överkäke, fyra implantat eller fler kr kr 874S Tillägg för alveolarbar vid implantat, två implantat kr kr 875S Tillägg för alveolarbar vid implantat, tre implantat kr kr 876S Tillägg för alveolarbar vid implantat, fyra implantat kr kr 877S Implantatstödd täckprotes, exklusive implantat, implantat-komponenter och förankringselement kr kr 880S Av- och återmontering av implantatförankrade konstruktioner på ett till två implantat kr kr 881S Reparation av implantatförankrad konstruktion, mindre omfattande kr kr 882S Av- och återmontering av implantatförankrade konstruktioner på sammanlagt tre eller flera implantat kr kr 883S Reparation/ombyggnad av fast implantatförankrad konstruktion med tandteknisk insats kr kr 884S Reparation/ombyggnad av implantatförankrad bro där omfattande tandteknisk insats krävs kr kr 890S Implantatförankrad krona på befintligt implantat kr kr 890S1 Implantatförankrad krona på befintligt implantat, inklusive metalldistans kr kr 890S2 Implantatförankrad krona på befintligt implantat, inklusive helkeramisk distans kr kr Utbytesåtgärder 921S Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand kr kr Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand. 921.S1 Material: Zirconium, helkeram, inlägg kr kr 922S Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar kr kr Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar. 922.S1 Material: Zirconium, helkeram, inlägg kr kr 925S 925.S1 friläggning och distansanslutning vid tillstånd 5031 eller Implantat ingår. 1-stegs teknik kr kr friläggning och distansanslutning vid tillstånd 5031 eller Implantat ingår. 2-stegs teknik kr kr 925.S2 friläggning och distansanslutning vid tillstånd 5031 eller Implantat dyrare ingår. 1- stegs teknik kr kr friläggning och distansanslutning vid tillstånd 5031 eller Implantat dyrare ingår S3 stegs teknik kr kr 926S 5031 eller kr kr 926.S eller Inklusive metalldistans kr kr 926.S eller Inklusive helkeramisk distans kr kr 928S 928.1S 928.2S 928.3S utförts inom två år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på. Implantat ingår. 1-stegs teknik kr kr utförts inom två år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på. Implantat ingår. 2-stegs teknik kr kr utförts inom två år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på. Implantat dyrare ingår. 1-stegs teknik kr kr utförts inom två år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på. Implantat dyrare ingår. 2-stegs teknik kr kr

5 Sida 5 929S 929.S1 929.S2 940S 941S 5031 eller 5036 när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på kr kr 5031 eller 5036 när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på. Inklusive metalldistans kr kr 5031 eller 5036 när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på. Inklusive helkeramisk distans kr kr Enligt ortodonti Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av entandslucka Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av entandslucka när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på taxan Enligt ortodonti taxan kr kr 900 Tandreglering 901 Tandreglering, en käke, aktiv behandling högst 1 år kr 902 Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1 år till 1,5 år kr 903 Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1,5 år till 2 år kr 904 Tandreglering, en käke, aktiv behandling mer än 2 år kr 905 Tandreglering, två käkar, aktiv behandling högst 1 år kr 906 Tandreglering, två käkar, aktiv behandling 1 år till 1,5 år kr 907 Tandreglering, två käkar, aktiv behandling 1,5 år till 2 år kr 908 Tandreglering, två käkar, aktiv behandling mer än 2 år kr Tillägg för lingualortodonti, en käke, mindre omfattande behandling Tillägg för lingualortodonti, en käke Tillägg för lingualortodonti, två käkar, mindre omfattande behandling Tillägg för lingualortodonti, två käkar Tillägg för invisalign, en eller två käkar, mindre omfattande behandling Tillägg för invisalign, en eller två käkar Behandlingar och kostnader som inte ersätts av det statliga tandvårdsstödet S Timtaxa kirurgi, specialisttandvården kr S Timtaxa tandläkare, specialisttandvård kr Mtr Faktisk mtr kostnad vid kirurgi Nark Narkos, per tillfälle kr Tillägg för akuttandvård utanför ordinarie mottagningstid Vid undersökning och behandling som utförs utanför ordinarie mottagningstid får arvodet höjas med 50%. Kostnadsförslag Lämnade kostnadsförslag är preliminära. Taxeändringar, ändrat vårdbehov eller överskridande av ettårsregel p g a tex sjukdom kan medföra ändrade kostnader. Fråga din tandläkare om du är fundersam. Faktureringsavgift Faktureringsavgift på 50 kr debiteras för patientavgifter. Gäller även vid uteblivande från besök. Moms Lagstadgad mervärdesskatt, 25%, tillkommer i förekommande fall. Garanti För fast protetik gäller två års garanti och för avtagbar protetik ett års garanti. Undantag är de fall där patienten kan lastas för att behandlingen behöver göras om, om konstruktionen utsatts för yttre våld eller om konstruktionen behöver göras om pga skada på annan tandposition. För fyllningsterapi gäller ett års garanti om inget annat anges. Ett års garanti lämnas på retentionsapparatur och på resultat av tandregleringsbehandling under förutsättning att anvisning om retention har följts. Tandreglering Klinik ges möjlighet att erbjuda barn estetisk tandvård mot avgift enligt tandregleringens taxa. Vid kostnadsfri tandregleringsbehandling för barn ges möjlighet att välja osynlig tandställning mot avgift för merkostnaden som debiteras enligt gällande taxa.

6 Sida 6 Uteblivande Patienter som är asylsökannde ska för uteblivet besök debiteras specialisttandvårdens åtgärdstaxa för uteblivet besök. Tolkkostnad Ersättning för tolkkostnad utgår med motsvarande dubbla tolkkostnaden.

Prislista 2015. Referenspris specialisttandvård. Referenspris allmäntandvård

Prislista 2015. Referenspris specialisttandvård. Referenspris allmäntandvård lista 2015 100 - Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 101 - Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 775 775 950 103 - Akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare

Läs mer

Specialisttaxa för Folktandvården Kronoberg 2015 01 01

Specialisttaxa för Folktandvården Kronoberg 2015 01 01 Specialisttaxa för Folktandvården Kronoberg 2015 01 01 Tandvårdsbidrag 20-29 år samt 75+ =300 kr per år Tandvårdsbidrag30-74 år. 150 kr per år Högkostnadsskydd: 3000 kr - 15000kr = 50% subvention. >15

Läs mer

Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist 113 Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist 114

Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist 113 Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist 114 100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd av tandhygienist 103 Akut eller

Läs mer

Specialisttandvårdstaxa för Region Halland från 1 januari 2014

Specialisttandvårdstaxa för Region Halland från 1 januari 2014 Sida 1 Specialisttandvårdstaxa för Region Halland från 1 januari 2014 Specialiståtgärder 100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 103S Akut Kompletterande eller kompletterande eller

Läs mer

Specialisttandvård Pris STV ATV

Specialisttandvård Pris STV ATV 100. Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder S101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 800 775 775 S101 L Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare, enkel 500

Läs mer

Aroskliniken prislista

Aroskliniken prislista 100 - Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 101 - Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 900 103 - Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare 405 107 -

Läs mer

Tandläkarna Dellborg Nordin AB - Tandvårdstaxa Pris. Åtgärd

Tandläkarna Dellborg Nordin AB - Tandvårdstaxa Pris. Åtgärd 100 - Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 101 - Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 810 103 - Akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare 355 107 -

Läs mer

Specialisttandvårdstaxa för Region Halland från 15 januari 2017

Specialisttandvårdstaxa för Region Halland från 15 januari 2017 Sida 1 Specialisttandvårdstaxa för Region Halland från 15 januari 2017 Specialiståtgärder 100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 103S Akut eller kompletterande undersökning, utförd

Läs mer

Referenspris allmäntandvård

Referenspris allmäntandvård er för det statliga tandvårdsstödet 100 - Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 101 - Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 775 775 103 - Akut eller kompletterande undersökning,

Läs mer

Prislista specialisttandvård i Västra Götaland fr.o.m. 1 januari 2015

Prislista specialisttandvård i Västra Götaland fr.o.m. 1 januari 2015 Prislista specialisttandvård i Västra Götaland fr.o.m. 1 januari 2015 Allmänt tandvårdsbidrag (ATB) 20-29 år samt 75+ = 300 kronor per år Allmänt tandvårdsbidrag (ATB) 30-74 år = 150 kronor per år Särskilt

Läs mer

Allmäntandvårdstaxa för Region Halland från 1 januari 2016

Allmäntandvårdstaxa för Region Halland från 1 januari 2016 Allmäntandvårdstaxa för Region Halland från 1 januari 2016 Tandvårdsbidrag 20-29 år samt 75 år och äldre 300 kr per år. Tandvårdsbidrag 30-74 år 150 kr per år. Högkostnadsskydd utifrån referenspris: 3000

Läs mer

Allmäntandvårdstaxa för Region Halland från 1 januari 2015

Allmäntandvårdstaxa för Region Halland från 1 januari 2015 Allmäntandvårdstaxa för Region Halland från 1 januari 2015 Tandvårdsbidrag 20-29 år samt 75 år och äldre 300 kr per år. Tandvårdsbidrag 30-74 år 150 kr per år. Högkostnadsskydd utifrån referenspris: 3000

Läs mer

Förslag till ny taxa från 1/9 2014 Denna flik skickad tillsammans med Missiv till HSN 17 juni 2014

Förslag till ny taxa från 1/9 2014 Denna flik skickad tillsammans med Missiv till HSN 17 juni 2014 Förslag till ny taxa från 1/9 2014 Denna flik skickad tillsammans med Missiv till HSN 17 juni 2014 Ny åtgärd i blå text ALLMÄNTANDVÅRD (ATV) SPECIALISTTANDVÅRD (STV) Åtgärd spec spec 101 Basundersökning

Läs mer

Specialisttandvård Gäller från och med 2014-09-01

Specialisttandvård Gäller från och med 2014-09-01 Specialisttandvård Gäller från och med 2014-09-01 slista landstingets tandvårdstöd 100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 103s Akut eller kompletterande undersökning, utförd avtandläkare.

Läs mer

2015 Åtgärd Vårt pris Referens- Undersökning pris Röntgenåtgärder mm Sjukdomsbehandlande åtgärder Kirurgiska åtgärder

2015 Åtgärd Vårt pris Referens- Undersökning pris Röntgenåtgärder mm Sjukdomsbehandlande åtgärder Kirurgiska åtgärder 2015 Åtgärd Vårt Referens- Undersökning 101 Undersöking utförd av tandläkare, grundavgift 775 775 103S Kompletterande undersökning, utförd av specialisttandläkare 570 420 107S0 Omfattande kompletterande

Läs mer

Prislista giltig från och med 1 september 2014

Prislista giltig från och med 1 september 2014 100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare 775 815 103 Akut eller kompletterande undersökning, tandläkare 340 370 107 Omfattande akut eller

Läs mer

Tandvårdstaxa för Region Halland från 1 september 2014

Tandvårdstaxa för Region Halland från 1 september 2014 Sida 1 Tandvårdstaxa för Region Halland från 1 september Tandvårdsbidrag 20-29 år samt 75 år och äldre 300 kr per år. Tandvårdsbidrag 30-74 år 150 kr per år. Högkostnadsskydd utifrån referenspris: 3000

Läs mer

*) Referenspris är grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet. Alla priser är i svenska kronor.

*) Referenspris är grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet. Alla priser är i svenska kronor. lista lista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 825 775 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare

Läs mer

Tandvårdstaxa för Region Halland från 1 januari 2013

Tandvårdstaxa för Region Halland från 1 januari 2013 Sida 1 Tandvårdstaxa för Region Halland från 1 januari 2013 Tandvårdsbidrag 20-29 år samt 75 år och äldre 300 kr per år. Tandvårdsbidrag 30-74 år 150 kr per år. Högkostnadsskydd utifrån referenspris: 3000

Läs mer

för Nödvändig tandvård (N) Tandvård på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning (F) Tandvård som led i sjukdomsbehandling (S)

för Nödvändig tandvård (N) Tandvård på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning (F) Tandvård som led i sjukdomsbehandling (S) Dnr HSS2012-0156 Prislista för landstingets sstöd Nödvändig (N) Tandvård på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning (F) Tandvård som led i sjukdomsbehandling (S) Gäller från den 1 januari

Läs mer

Tandvårdstaxa för Region Halland från 1 januari 2014

Tandvårdstaxa för Region Halland från 1 januari 2014 Sida 1 Tandvårdstaxa för Region Halland från 1 januari 2014 Tandvårdsbidrag 20-29 år samt 75 år och äldre 300 kr per år. Tandvårdsbidrag 30-74 år 150 kr per år. Högkostnadsskydd utifrån referenspris: 3000

Läs mer

Tabell1. Kod Åtgärd Referenspris Vårt pris Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder

Tabell1. Kod Åtgärd Referenspris Vårt pris Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 730 760 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd av tandhygienist 680

Läs mer

Hönö Tandläkarmottagning. Prislista

Hönö Tandläkarmottagning. Prislista lista lista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 905 775 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare

Läs mer

HAGSÄTRA TANDLÄKARNA PRISLISTA 2016

HAGSÄTRA TANDLÄKARNA PRISLISTA 2016 PRISLISTA 2016 Priserna gäller från september 2016 I Sverige råder fri prissättning på tandvård vilket betyder att tandläkare och tandhygienister själva bestämmer priset för olika behandlingar. I den här

Läs mer

Prislista för allmän- och specialisttandvård 2015-07-01 Kod Åtgärd Pris allmäntandvård

Prislista för allmän- och specialisttandvård 2015-07-01 Kod Åtgärd Pris allmäntandvård lista för allmän- och 2015-07-01 Kod Åtgärd Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare 775 kr 775 kr 775 kr 775 kr 103 Akut eller kompletterande

Läs mer

Tandläkare Richard Neider. Prislista

Tandläkare Richard Neider. Prislista lista lista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 795 775 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare

Läs mer

Tingvallapraktiken. Prislista

Tingvallapraktiken. Prislista lista lista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 600 775 875 775 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd

Läs mer

Tandläkare Björn Kruse. Prislista

Tandläkare Björn Kruse. Prislista Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 795 775 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd

Läs mer

Prislista Gylle Tandvård

Prislista Gylle Tandvård Prislista Gylle Tandvård Undersökning Pris Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare 775 775 103 Akut eller kompletterande undersökning eller utredning av 340 340 enstaka tand eller enstaka

Läs mer

Allmäntandvård. Folktandvården Östergötland prislista 2014-09-01

Allmäntandvård. Folktandvården Östergötland prislista 2014-09-01 100. Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 750 775 101 L Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare, enkel 460 775 101

Läs mer

Gävle Implantatklinik. Prislista

Gävle Implantatklinik. Prislista lista lista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 775 775 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare

Läs mer

Prislista giltig från och med 15 januari 2017

Prislista giltig från och med 15 januari 2017 100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare 825 900 103 Kompletterande eller akut undersökning, tandläkare 365 390 107 Omfattande kompletterande

Läs mer

Prislista. Gäller från den 1januari 2015

Prislista. Gäller från den 1januari 2015 Prislista Gäller från den 1januari 2015 Innehåll 100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 3 200 Sjukdomsförebyggande åtgärder 4 300 Sjukdomsbehandlande åtgärder 4 400 Kirurgiska åtgärder

Läs mer

Hörntanden. Prislista

Hörntanden. Prislista Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 775 775 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd

Läs mer

Allmäntandvårdstaxa Folktandvården Kronoberg 2015 01 01

Allmäntandvårdstaxa Folktandvården Kronoberg 2015 01 01 Allmäntandvårdstaxa Folktandvården Kronoberg 2015 01 01 Tandvårdsbidrag 20-29 år samt 75+ =300 kr per år Tandvårdsbidrag30-74 år. 150 kr per år Högkostnadsskydd: 3000 kr - 15000kr = 50% subvention. >15

Läs mer

Uppsalakliniken Team Brandmaier. Prislista

Uppsalakliniken Team Brandmaier. Prislista lista lista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 850 1 000 775 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd

Läs mer

Kod Beskrivning av åtgärdskod Referenspris Pris

Kod Beskrivning av åtgärdskod Referenspris Pris Prislista Hässleholms Tandläkargrupp fr o m 2014-12-01 Kod Beskrivning av åtgärdskod Referenspris Pris Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 101 Basundersökning och diagnostik, utförd

Läs mer

Citytandläkarna Britt-Marie Älverbrandt, Ulf Högardh. "För patienten i centrum" Prislista

Citytandläkarna Britt-Marie Älverbrandt, Ulf Högardh. För patienten i centrum Prislista "För patienten i centrum" lista lista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 850 775 103 Akut eller kompletterande

Läs mer

Sanei Tandvårdsteam. Prislista

Sanei Tandvårdsteam. Prislista Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 845 775 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd

Läs mer

970 970 undersökning, utförd av tandläkare 107-0 Omfattande akut eller kompletterande

970 970 undersökning, utförd av tandläkare 107-0 Omfattande akut eller kompletterande Prislista 2015-05-18 www.domnadental.se 08-774 29 40 info@domnadental.se ÅTGÄRD BESKRIVNING FK REFERENSPRIS VÅRT PRIS 101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare 775 775 103 Akut eller kompletterande

Läs mer

*) Referenspris är grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet. Alla priser är i svenska kronor.

*) Referenspris är grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet. Alla priser är i svenska kronor. Åsa Berg Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 800 775 103 Akut eller kompletterande undersökning,

Läs mer

Tandvårdsgruppen Mörbylånga och Borgholm. Prislista

Tandvårdsgruppen Mörbylånga och Borgholm. Prislista lista lista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 795 775 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare

Läs mer

Prislista från 2014-09-01 - Beställarenheten för tandvård

Prislista från 2014-09-01 - Beställarenheten för tandvård Prislista från 2014-09-01 - Beställarenheten för tandvård Baserad på folktandvården Gävleborg AB's prislista. S-tandvård - Tandvård som led i en sjukdomsbehandling. Läkarremiss/förhandsbedömning krävs,

Läs mer

Allmäntandvård. Folktandvården Östergötland prislista 2014-01-01

Allmäntandvård. Folktandvården Östergötland prislista 2014-01-01 100. Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 750 745 101 L Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare, enkel 460 745 101

Läs mer

Allmäntandvårdstaxa Folktandvården Kronoberg 2016 01 15

Allmäntandvårdstaxa Folktandvården Kronoberg 2016 01 15 Allmäntandvårdstaxa Folktandvården Kronoberg 2016 01 15 Tandvårdsbidrag 20-29 år samt 75+ =300 kr per år Tandvårdsbidrag30-74 år. 150 kr per år Högkostnadsskydd: 3000 kr - 15000kr = 50% subvention. >15

Läs mer

Referenspris. Referenspris allmäntandvård. specialisttandvård Anna & Mikael Nilsson Åtgärd fr o m 15 jan 2016 fr o m 15 jan 2016 2 016

Referenspris. Referenspris allmäntandvård. specialisttandvård Anna & Mikael Nilsson Åtgärd fr o m 15 jan 2016 fr o m 15 jan 2016 2 016 100 - Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 101 - Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 810 810 950 103 - Akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare 355

Läs mer

Kvalite service och personligt omhändertagande. Prislista

Kvalite service och personligt omhändertagande. Prislista Kvalite service och personligt omhändertagande lista lista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 775 875 775 103

Läs mer

Från och med det året du fyller 20 år omfattas du av den allmänna tandvårdsförsäkringen. Det innebär att du som patient får ett ekonomiskt stöd från Försäkringskassan. Ersättningen betalas ut till din

Läs mer

TANDVÅRDSTAXA. Folktandvården i Blekinge Specialisttandvård 2014-10-07

TANDVÅRDSTAXA. Folktandvården i Blekinge Specialisttandvård 2014-10-07 TANDVÅRDSTAXA Folktandvården i Blekinge Specialisttandvård 2014-10-07 Prislista för Folktandvården Blekinge 2014-10-07 100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Åtgärd Typ av behandling

Läs mer

Tandvårdsgruppen. Prislista

Tandvårdsgruppen. Prislista Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 775 775 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd

Läs mer

*) Referenspris är grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet. Alla priser är i svenska kronor.

*) Referenspris är grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet. Alla priser är i svenska kronor. lista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 985 775 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare

Läs mer

Hugo Rammsy. Prislista

Hugo Rammsy. Prislista Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 775 775 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd

Läs mer

Prislista Folktandvården Region Örebro län 2015-01-01

Prislista Folktandvården Region Örebro län 2015-01-01 Prislista Folktandvården Region Örebro län 2015-01-01 Ref.pris: Referenspris FTV pris: Folktandvårdens pris Ref.pris specialist: Referenspris för specialisttandvård Specialistpris: Pris för patient remitterad

Läs mer

Översikt över behandlingar och priser 2015 Behandlingar Priskod Ölandstandläkarnas pris Refpris Basundersökning och diagnostik, tandläkare p101 775

Översikt över behandlingar och priser 2015 Behandlingar Priskod Ölandstandläkarnas pris Refpris Basundersökning och diagnostik, tandläkare p101 775 Översikt över behandlingar och priser 2015 Behandlingar Priskod Ölandstandläkarnas pris Refpris Basundersökning och diagnostik, tandläkare p101 775 775 Akut eller kompletterande undersökning eller utredning

Läs mer

Åtgärder, prislista. Dencia AB. Sida 1/6 Utskriven 14-09-30 08:32. Åtgärd Beskrivning

Åtgärder, prislista. Dencia AB. Sida 1/6 Utskriven 14-09-30 08:32. Åtgärd Beskrivning Åtgärder, lista Referens Sida 1/6 101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare, 775 903 102 Fullständig undersökning och diagnostik, tandhygienist, ktr adress, ktr anamnes 103 Akut eller kompletterande

Läs mer

Tandläkare Berg Ole. Vackra leende och nöjda kunder. Prislista

Tandläkare Berg Ole. Vackra leende och nöjda kunder. Prislista Vackra leende och nöjda kunder lista lista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 820 950 775 103 Akut eller kompletterande

Läs mer

Åtgärder, prislista. 013 Rotspetsoperation, per operationstillfälle 3 345 101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare 775 775

Åtgärder, prislista. 013 Rotspetsoperation, per operationstillfälle 3 345 101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare 775 775 Åtgärder, lista Sida 1/7 013 Rotspetsoperation, per operationstillfälle 3 345 101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare 775 775 102 Fullständig undersökning och diagnostik, tandhygienist 103 Akut

Läs mer

Tandläkare Anders Skoglund. Vi skapar leenden! Prislista

Tandläkare Anders Skoglund. Vi skapar leenden! Prislista Vi skapar leenden! lista lista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 825 775 103 Akut eller kompletterande undersökning,

Läs mer

Fruängens Familjetandvård. Prislista

Fruängens Familjetandvård. Prislista Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 840 775 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd

Läs mer

Åtgärds- och prislista

Åtgärds- och prislista Åtgärds- och prislista 2015-05-08 Åtg. Dentsmiles pris Referenspris BLEKNING Individuellt framställda blekskenor inklusive blekningsmaterial* per käke 995 Blekningsmaterial* inkl fyra sprutor med material

Läs mer

Prislista, gäller från den 1 september 2010

Prislista, gäller från den 1 september 2010 Prislista, gäller från den 1 september 2010 Kod Åtgärd Referenspris Vårt pris 100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 650 700

Läs mer

Tandläkarna Gustafsson. Prislista

Tandläkarna Gustafsson. Prislista Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 750 730 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd

Läs mer

101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 640 650 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd av

101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 640 650 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd av REFERENSPRISLISTA 100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Kod Åtgärd Pris t.o.m 30 juni 2010 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 640 650 102 Fullständig undersökning

Läs mer

Tandläkare Staffan Söderström. Prislista

Tandläkare Staffan Söderström. Prislista Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 730 730 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd

Läs mer

Prislista 2013. Gäller från 1 januari 2013. Vid fakturering tillkommer en avgift på 50 kronor.

Prislista 2013. Gäller från 1 januari 2013. Vid fakturering tillkommer en avgift på 50 kronor. Prislista 2013 Gäller från 1 januari 2013. Vid fakturering tillkommer en avgift på 50 kronor. 100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 101 Basundersökning och diagnostik, utfört av tandläkare

Läs mer

Tandvården Kågeröd. Prislista

Tandvården Kågeröd. Prislista Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 745 745 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd

Läs mer

Två Tandläkare. Prislista

Två Tandläkare. Prislista Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 775 775 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd

Läs mer

Prislista. Kod Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Pris Referenspris

Prislista. Kod Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Pris Referenspris Prislista Kod Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Pris Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 856 775 101red Basundersökning och diagnostik, utförd

Läs mer

Grundsprislista. Prime Dental/ Attilio Bretto. Sida 1/6 Utskriven 15-09-17 16:31. Åtgärd Beskrivning

Grundsprislista. Prime Dental/ Attilio Bretto. Sida 1/6 Utskriven 15-09-17 16:31. Åtgärd Beskrivning Grundslista Referens Sida 1/6 101 Basundersökning och diagnostik utförd av tandläkare 103 Akut eller kompletterande undersökning eller utredning av enstaka tand eller ens 121 Röntgenundersökning av enskild

Läs mer

Gäller från 1 juli 2015. Prislista

Gäller från 1 juli 2015. Prislista Gäller från 1 juli 2015 Prislista 2015 11 Innehåll Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 3 Sjukdomsförebyggande åtgärder 4 Sjukdomsbehandlande/smärtstillande åtgärder 5 Kirurgiska åtgärder

Läs mer

Gäller från och med 2016-01-15 Åtgärd Beställarkoder NTV LIS Undersökning Röntgenåtgärder mm Sjukdomsförebyggande åtgärder

Gäller från och med 2016-01-15 Åtgärd Beställarkoder NTV LIS Undersökning Röntgenåtgärder mm Sjukdomsförebyggande åtgärder Gäller från och med 2016-01-15 Åtgärd Beställarkoder NTV LIS F 04 Behandling av tandvårdsrädda, per timme 990 Ingår ej 07 Narkos, per tillfälle inkl för- och efterbehandling 7 305 7 305 7 305 07-1 IV-sedering

Läs mer

Prislista tandvård Gäller från och med 2013-01-01

Prislista tandvård Gäller från och med 2013-01-01 Prislista tandvård Gäller från och med 2013-01-01 Tandvårdscheck 20-29 år samt 75+ = 300 kronor per år Tandvårdscheck 30-74 år = 150 kronor per år Högkostnadsskydd beräknas på referenspris: 3000-15000

Läs mer

Referenspriser för det statliga tandvårdsstödet TLVFS 2016:49. Referenspris

Referenspriser för det statliga tandvårdsstödet TLVFS 2016:49. Referenspris 100 - Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 101 - Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 825 825 103 - Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare 365 430

Läs mer

Prislista Specialisttandvård Folktandvården Skåne

Prislista Specialisttandvård Folktandvården Skåne Prislista Specialisttandvård Folktandvården 100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Diagnostik 101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare 858 660 103 Akut eller kompletterande undersökning

Läs mer

Gävle Implantatklinik. Prislista

Gävle Implantatklinik. Prislista Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 745 745 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd

Läs mer

kod Åtgärd Ord. pris Vårt pris Kod Åtgärd Referenspris Vårt pris

kod Åtgärd Ord. pris Vårt pris Kod Åtgärd Referenspris Vårt pris Prislista 2015 Tandblekning kod Åtgärd Ord. pris Vårt pris Tandblekning med vetenskapligt och välbeprövade Opalescence med blekningsskena. 3999 1999 Undersökning & Riskbedömning Kod Åtgärd Referenspris

Läs mer

Folktandvården Dalarna Allmäntandvårdstaxa 2014-09-01

Folktandvården Dalarna Allmäntandvårdstaxa 2014-09-01 Folktandvården Dalarna Allmäntandvårdstaxa 2014-09-01 Åtg nr Behandlingsåtgärd Pris Referenspris 100. Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder 101 Basundersökning, diagnostik tandläkare

Läs mer

Prislista 2016 Gäller från 15 januari 2016

Prislista 2016 Gäller från 15 januari 2016 Prislista 2016 Gäller från 15 januari 2016 Prislista Folktandvården Region Örebro län Vem bestämmer priset? Folktandvårdens prislista bestäms av Regionfullmäktige, Region Örebro län. Vad är ett referenspris?

Läs mer

Tandläkare Behzad Sharifi. Prislista

Tandläkare Behzad Sharifi. Prislista Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 730 730 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd

Läs mer

Taxa Burgsviks Tandvård

Taxa Burgsviks Tandvård Sida 1/5 Utskriven 14-1-1 21:46 11 Basundersökning och diagnostik utförd av tandläkare 13 Akut eller kompletterande undersökning eller utredning av enstaka tand eller ens 15 Kompletterande eller akut undersökning,

Läs mer

Prislista Maria Tandvård AB, Hornsgatan 50 A, Stockholm Gällande från 2011-09-01

Prislista Maria Tandvård AB, Hornsgatan 50 A, Stockholm Gällande från 2011-09-01 Prislista Maria Tandvård AB, Hornsgatan 50 A, Stockholm Gällande från 2011-09-01 Undersökande åtgärder Åtgärdsnummer Åtgärdsbeskrivning Detaljerat Pris Subventionsbelopp 101 Basundersökning och diagnostik,

Läs mer

Tandläkare Martin Larsson. Prislista

Tandläkare Martin Larsson. Prislista Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 800 775 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd

Läs mer

Åtgärder, prislista. Björklinge Tandklinik AB. Sida 1/6 Utskriven 14-06-16 13:05. Åtgärd Beskrivning

Åtgärder, prislista. Björklinge Tandklinik AB. Sida 1/6 Utskriven 14-06-16 13:05. Åtgärd Beskrivning Åtgärder, lista Sida 1/6 101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare 745 745 745 102 Fullständig undersökning och diagnostik, tandhygienist 103 Akut eller kompletterande undersökning eller utredning

Läs mer

Åtgärder, prislista. Tabrizi Dental. Sida 1/7 Utskriven 14-01-14 22:30. Åtgärd Beskrivning

Åtgärder, prislista. Tabrizi Dental. Sida 1/7 Utskriven 14-01-14 22:30. Åtgärd Beskrivning Åtgärder, lista Sida 1/7 Utskriven 14-1-14 22:3 11 Basundersökning och diagnostik utförd av tandläkare 12 Fullständig undersökning och diagnostik utförd av tandhygienist 13 Akut eller kompletterande undersökning

Läs mer

Referenspriser för år 2013, per åtgärd

Referenspriser för år 2013, per åtgärd er för år 2013, per åtgärd Nr. Åtgärd allmäntandvård o m 130101 100 Undersökning, riskbedömning och hälsoämjande åtgärder specialisttandvård o m 130101 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare.

Läs mer

Prislista. Kod Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Pris Referenspris

Prislista. Kod Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Pris Referenspris Prislista Kod Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Pris Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 823 730 101red Basundersökning och diagnostik, utförd

Läs mer

Capella Tandvård. Prislista

Capella Tandvård. Prislista lista lista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 810 950 810 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd

Läs mer

Bredgränds Tandläkeri. Prislista

Bredgränds Tandläkeri. Prislista Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 890,00 810,00 103 Akut eller kompletterande undersökning,

Läs mer

Allmäntandvård. Folktandvården Östergötland prislista 2015-01-01

Allmäntandvård. Folktandvården Östergötland prislista 2015-01-01 100. Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 800 775 101 L Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare, enkel 500 775 101

Läs mer

SANEI TANDVÅRDSTEAM. Prislista

SANEI TANDVÅRDSTEAM. Prislista Prislista 2016-08-28 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 885 810 103 Akut eller kompletterande undersökning,

Läs mer

City Tandvård. Prislista

City Tandvård. Prislista Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 775 775 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd

Läs mer

S:t Jörgen-Tandläkarna. Ditt glada leende - Vår drivkraft. Prislista

S:t Jörgen-Tandläkarna. Ditt glada leende - Vår drivkraft. Prislista Ditt glada leende - Vår drivkraft Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 775 775 103 Akut eller

Läs mer

Uppsalakliniken-Team Brandmaier. Prislista

Uppsalakliniken-Team Brandmaier. Prislista Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 745 745 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd

Läs mer

Tandläkarna Stora Gungan. Prislista

Tandläkarna Stora Gungan. Prislista Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 750 745 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd

Läs mer

Specialisttandvård Pris STV ATV

Specialisttandvård Pris STV ATV 100. Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder S101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 800 775 775 S101 L Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare, enkel 500

Läs mer

Specialisttandvård Pris STV ATV

Specialisttandvård Pris STV ATV 100. Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder S101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 850 810 810 S101 L Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare, enkel 500

Läs mer

Sanei Tandvårdsteam 2014. Låt oss ta hand om dina tänder! Prislista

Sanei Tandvårdsteam 2014. Låt oss ta hand om dina tänder! Prislista Sanei Tandvårdsteam 2014 Låt oss ta hand om dina tänder! Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare

Läs mer

Tandvårdstaxa för Region Halland från 1 januari 2012

Tandvårdstaxa för Region Halland från 1 januari 2012 Sida 1 Tandvårdstaxa för Region Halland från 1 januari 2012 Tandvårdsbidrag 20-29 år samt 75 år och äldre 300 kr per år. Tandvårdsbidrag 30-74 år 150 kr per år. Högkostnadsskydd utifrån referenspris: 3000

Läs mer

*) Referenspris är grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet. Alla priser är i svenska kronor.

*) Referenspris är grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet. Alla priser är i svenska kronor. Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 877 745 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd

Läs mer

Prislista tandvård Gäller från och med 2011-03-01

Prislista tandvård Gäller från och med 2011-03-01 Prislista tandvård Gäller från och med 2011-03-01 Tandvårdscheck 20-29 år samt 75+ = 300 kronor per år Tandvårdscheck 30-74 år = 150 kronor per år Högkostnadsskydd beräknas på referenspris: 3000-15000

Läs mer