Beslutad VERKSAMHETS- OCH AKTIVITETSPLAN SGF 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "150122 Beslutad VERKSAMHETS- OCH AKTIVITETSPLAN SGF 2015"

Transkript

1 Beslutad VERKSAMHETS- OCH AKTIVITETSPLAN SGF 2015 För att verka enligt den vision och den verksamhetsidén som beslutats i verksamhetsinriktningen för har FS formulerat långsiktiga verksamhetsstrategier. För ökad tydlighet är dessa indelade efter en intressentmodell, där strategierna strukturerats efter: Golfklubben Golfspelet Golfspelaren Golfledaren Golfen & samhället SGF:s operativa verksamhetsplan följer denna indelning fr.o.m färgsättningen i dokumentet kan härledas till ansvarigt Verksamhetsområde (VO) på SGF. Klubb- & anläggningsutveckling Spelarutveckling, junior och elit Spel, tävling och bana Kommunikation Affärer & Event Ekonomi Verksamhetsstrategier för golfklubben (från VI) Stödja klubbarnas processer för att behålla och rekrytera medlemmar. Med utgångspunkt från omvärld och samhällstrender ska SGF arbeta med utvecklingsfrågor när det gäller ekonomi, verksamhet, ledarskap, jämställdhet och anläggning. SGF ska erbjuda rådgivning i ämnen som föreningsrätt, idrottsjuridik, medlemsformer, samt modeller för spelrätter och utarbetande av mall- och exempelavtal. Ett nytt klubbutvecklingsprojekt ska utvecklas inom ramen för Idrottslyftet med operativ start SGF ska förvalta och utveckla golfens IT-system (GIT), samt skapa IT-verktyg som underlättar för golfklubbarna att driva och utveckla verksamheten. GIT och Min Golf ska utvecklas till användarvänliga och moderna verktyg (design, navigation och tillgänglighet) med bra svarstider och prestanda.

2 SGF:s operativa banutvecklingsarbete ska präglas av det faktum att hårdare regler för användning av pesticider, vatten, samt klimatförändringar ställer högre krav på banskötseln, SGF:s ska erbjuda tjänster för miljöarbete, dels miljödiplomering och dels en mer omfattande GEO certifiering. Aktiviteter för golfklubben 1.1 Golfens IT-system (GIT) allmänt GIT är ett molnbaserat IT-system med en central databas, transaktions- och affärslogik på central servernivå, klientprogram på lokal nivå och webbtjänster för golfspelarna som Min Golf på Golf.se och Min Golf i mobilen. Huvudstrategin är att kontinuerligt vidareutveckla GIT. Detta görs del genom egen utveckling som finansieras gemensamt av Golfsverige, dels genom nära samarbete med fristående leverantörer och produkter som On Tag, IdrottOnline Golfterminalen, Flexipunkt, Golfident, agolf, en rad olika ledande ekonomi- och kassasystem samt moderna betallösning via autogiro och kortbetalning på nätet. 1.2 Drift, servermiljö och övervakning (GIT) All central serverkapacitet levereras av Sigma IT and Management. Med anledning av två större driftstopp i Sigmas kapacitetsmiljö hösten 2014, och förutsatt att de ekonomiska resurserna så tillåter, avser SGF att under 2015 säkerställa att en reservmiljö etableras för snabbare återstart efter större serverstopp. 1.3 Programutveckling (GIT) Under andra halvåret 2014 koncentrerades allt utvecklingsarbete till att uppgradera samtliga delar av GIT Microsoft.net4.5. GIT-Klienten kommer också att parallellt få en ny och mer modern design. Release av den nya uppgraderade versionen är planerad till kvartal 1/2015. Fokus läggs därefter på att bygga systemstöd för att minska antalet oidentifierade spelare i tidbokningen, möjliggöra blockering av starttider samt att en klubb ska kunna få tillgång till att boka tider i GIT på en annan klubbs banor. 1.4 Nya GIT Tävling (GIT) Nya GIT Tävling lanserades 2014 som en tilläggsmodul till GIT, men ingår fullt i GIT-avgiften. Den befintliga tävlingsmodulen i GIT finns kvar i full drift under 2015, men avvecklas vid utgången av Målet är att minst 50 % av alla tävlingar 2015 (totalt ) ska administreras i nya GIT Tävling. Genom ett samarbete med EVRYOne kommer ett digitalt tävlingsscorekort för nya GIT Tävling att byggas in i OnTag-appen. Detta scorekort kan användas av alla klubbar oavsett om klubben använder OnTag i övrigt eller inte. On Tag-appen finns för såväl ios/iphone som Androidmobiler. 1.5 GIT-supporten GIT-supporten erbjuder telefonsupport eller webbsupport (skriftliga svar) under alla vardagar året runt. Därtill arrangerar medarbetarna en rad utbildningar, såväl på plats på klubbar som via webb- och telefonmöten. Denna samlade verksamhet kommer att fortskrida i samma omfång under 2015 och 2016.

3 1.6 Kassa- och betallösningar Fr.o.m erbjuds inte längre någon central lösning eller licens för kassasystem. Leverantören till Oscar-systemet (Micros/Torex) kommer att erbjuda alla ca 140 klubbar som använder Oscar att teckna ett förmånligt direktavtal. Med avvecklingen av en central lösning följer istället att flera andra aktörer på marknaden valt att integrera sina lösningar, bl.a. XPOS, Boxnet och EasyPos, med GIT. En nysatsning kommer att göras säsongen 2015 vad gäller betalning via webb och mobiltelefoner. Förenklade betalrutiner för spelare och klubbar kommer att byggas in i Min Golf och mobila Min Golf, exempelvis incheckning med betalning men också stöd för att betala greenfee när/om klubbens kansli är stängt. 1.7 Rådgivning till klubb och anläggning allmänt Rådgivning utgår från klubbars behov samt förbättringsarbeten och särskilda projekt. Det övergripande målet är heltäckande, relevant, aktuell och korrekt information, samt ökad upplevd användarbarhet (enklare att hitta). Rådgivning sker i ämnen som t.ex. associationsoch föreningsrätt, idrottsjuridik, medlemsformer, finansiering av verksamhet och anläggning samt modeller för spelrätter och mallar. Under 2015 kommer en reviderad skriftlig handledning i föreningsrätt, golfjuridik och bolagiseringsfrågor med uppdaterade mallavtal att publiceras för fri användning på Golf.se. 1.8 Nytt projekt uppföljning av nya klubbmedlemmar Säsongen 2015 startar SGF i samarbete med agolf och Linköpings Universitet ett projekt som går ut på att följa alla nya och återkommande klubbmedlemmar. Samtliga golfklubbar kommer att inbjudas att delta i denna satsning som går ut på att följa upp hur de nya medlemmarna upplever medlemskapet, golfspelet, den egna utvecklingen i golfspelet och vad de efterfrågar/saknar eller upplever som positivt. Enkäter kommer att skickas till golfspelarna (uppskattningsvis minst personer) var tredje månad. Svaren kommer att tillställas golfklubbarna kontinuerligt. 1.9 Golfturism. Genom turismsatsningen vill SGF se en ökad golfturism till Sverige. Under åren koncentreras den centrala satsningen tillsammans med Visit Sweden och regionala turistorgan till att locka fler danska och norska golfspelare till Sverige. Säsongen 2015 går den satsningen, som primärt engagerar ett 60-tal klubbar i fem regioner, in på sitt tredje och sista år. Avsikten är att påbörja en fortsatt eller ny satsning Anläggningsförsäkring (i samarbete med Folksam) Samarbetet med Folksam, och indirekt Provins som partner, att erbjuda golfklubbarna en anläggningsförsäkring fortsätter Vision 50/50 Vision 50/50 syftar till att vara ett långsiktigt arbete med målsättningen att öka golfspelandet och golfengagemanget för målgruppen kvinnor (oavsett ålder), både vad gäller medlemsantal och ledarskap. Vision 50/50 är särskilt prioriterat med tillhörande projektplan, där det övergripande målet är att få fler kvinnliga spelare och ledare, in i golfen. Säsongen 2015 innebär det faktiska

4 startåret för Vision 50/50. En extern projektledare har rekryterats fr.o.m. januari Det första året kommer ett begränsat antal pilotklubbar att rekryteras. Tillsammans med pilotklubbarna kommer SGF att ta fram material, aktiviteter, utbildningar mm som ska kunna användas av fler klubbar fr.o.m Friskvårdsfrågan Friskvårdsfrågan relaterar till nuvarande regelverk där golf diskrimineras för avdrag av friskvård. SGF ska fortsatt argumentera för en förändring, antingen genom att nuvarande regler förändras eller att ett helt nytt system införs Idrottslyftet ( ) Inom Idrottslyftet stödjer SGF utifrån gällande plan olika delar i klubbarnas juniorverksamhet. Alla aktiviteter beskrivs i broschyren Pengar till klubben med Idrottslyftet samt på hemsidan. Broschyren kommer att uppdateras Juniorlyftet med fördjupad Juniorkonsulentverksamhet Målet är att minst 200 klubbar har gjort och jobbar med en verksamhetsplan för sin juniorverksamhet finns det 6 8 juniorkonsulenter runt om i Sverige som jobbar vidare med fördjupat stöd för klubbarna. Juniorkonsulenten arbetar med spelarutveckling i fokus på klubbnivå genom att stödja klubben med verksamheten utifrån organisationsutveckling och ledarutveckling/ledarutbildning. Juniorkonsulenterna arbetar med olika utvecklingsverktyg för att kartlägga klubbens nuläge och sätta mål med fokus på ett antal nyckeltal (juniortal bokslut). Alla klubbar som får stöd har en verksamhetsplan och fördjupningen handlar om att genomföra planen för att nå uppsatta mål. Under samma period äskar vi ändamålsbestämda medel för att förstärka arbetet Grönt kort-utbildningen SGF ansvarar för att det finns ett utbildningsmaterial för den som vill börja spela golf. Grönt Kort består av två material, en bok och en webbplats. Boken tar framförallt upp golfvett för roligare golf samt några av golfens regler. På hemsidan, finns bland annat fördjupningar, filmer, tester och övningar. Under 2015 kommer Grönt kort utbildning utvärderas samt att allt material ses över och i vissa delar revideras Miljöcertifiering och GEO Golfsverige har idag 235 klubbar som tagit SGF miljödiplom, nio klubbar som är certifierade enligt GEO och 26 klubbar som registrerat sig i GEO. Totalt ligger vi på tredje plats (2014) när det gäller anslutning till GEO av de länder som har klubbar i GEO-systemet. Under 2015 hoppas vi att anslutningen till GEO kommer att öka då översättningen till svenska är klar, samt att vi ska anpassa utformningen av miljödiplomet, så det bildar en logisk start för inträde i GEOsystemet. Under året kommer miljödiplomet att omarbetas för att lättare passa in mot GEO Bankonsulentverksamhet SGF har sju bankonsulenter som står till klubbarna förfogande när det gäller banrådgivning. Varje bankonsulent verkar i ett arbetsområde om cirka 80 klubbar. Rådgivningen sker genom

5 personliga besök på anläggningen följt av en skriven banrapport. I rollen ligger också att samverka med representater för olika intresseorganisationer, utbildning i SGF:s kursprogram inom greenkeeping samt övrig kommunikation via t.ex. hemsida och artiklar Specialistrådgivning bana Förutom breddkunskap inom anläggande och allmän banskötsel finns stora specialistkunskaper hos bankonsulenterna. Konsulenten delar med sig av de specifika specialistkunskaperna vid SGF:s utbildningar samt vid behov även vid särskild rådgivning till klubbarna över hela landet. Specialområdena är: 1) Spelbarhet och course setup 2) Bevattning 3) Bankonstruktion, avvattning och växtlighet 4) Miljövård och lagstiftning 5) Banekonomi och maskiner 6) Växtnäring och allmän banskötsel 7) Växtskydd och övervintring 1.19 Centrala möten & Event Förbundsmötet, rådslaget, golftinget, beredningsmötet och erfa-möten är exempel på stora möten som SGF gemensamt över avdelningsgränserna arrangerar, samordnar eller koordinerar när det gäller genomförande och bokningar. Till arrangemang hör också förbundsstyrelsens möten. Möten är en viktig del av SGF:s kommunikation Ordförandebrev Regelbundet under året skickas det så kallade ordförandebrevet ut. Det är SGF:s ordförande och generalsekreterare som beskriver nuläget och nyheter i verksamheten. Brevet skickas till klubboch distriktsrepresentanter samt läggs upp på SGF:s webb SGF Nytt SGF Nytt, som är förbundets digitala nyhetsbrev, skickas numera till samtliga personer som en klubb registrerat i GIT för diverse arbetsuppgifter såsom styrelse, klubbchef och liknande. Nyhetsbrevet har tidigare varit något man anmält sig till, nu något man måste avanmäla sig från Golf & Affärer Golf & Affärer får fem tryckta nummer under 2015, flera av dessa nummer med tema-inriktning, något som startades under 2014 med exempelvis Golfnyttan och granskningen av utrustningsbranschen Dialog och samarbete med golfens distriktsförbund Juniorutvecklingsfrågor samt juniorutbildningsfrågor Möten Mini Camp med distriktens ledare och tränare Skandia Super Camp

6 1.24 Avtal för Klubbnytta Inom SGF Klubbnytta tecknas ramavtal som golfklubben fritt kan välja att utnyttja. Basen på ca 480 golfklubbar i Sverige är en intressant volym och en lista på aktuella klubbnyttoavtal ska alltid finnas uppdaterad på webben. För 2015 lyfts avsvaret för att förmedla dessa avtal över på GAF. Verksamhetsstrategier för golfspelet (från VI) SGF ska tillhandahålla svenska översättningar av regler för golfspel och handicapregler utgivna av R&A och EGA, samt informera och utbilda i frågorna. SGF ska tillhandahålla material för banvärdering enligt USGA:s course ratingsystem, samt utveckla tillämpningen och utbilda i frågan. SGF ska arbeta för mer innovativa golfbanor med fler utslagsplatser, enklare slagvinklar (minimera spel över hinder) samt markering enligt hektometersystemet. SGF ska säkerhetsställa ett brett utbud av tävlingar och spelformer för alla kategorier av golfspelare, där tävlingstrappan i alla delar ska spegla utvecklingstrappan. Aktiviteter för golfspelet 2.1 Golfjuridiska ärenden SGF driver klubbgemensamma juridiska frågor såväl mot myndighet/domstol som via opinionsbildning. Förbundet har också etablerat ett samverksamförfarande med Skatteverket. Ärenden som är aktuella 2014 är: 1) Domstolsprocesser (Förvaltningsrätten) avseende fastighetstaxeringen SGF driver en rad pilotärenden för golfklubbar i olika delar av landet. 2) Fortsatt förebyggande åtgärder mot uppgjorda tävlingsresultat och grovt fusk. 3) Förbättra hanteringen av ärenden rörande misstänkt handicapfusk. 2.2 Juridiska Nämnden Juridiska Nämnden är en kommitté inom SGF som utses direkt av förbundsstyrelsen. Juridiska Nämnden hanterar löpande ärenden som anmäls till nämnden såsom t.ex. farligt spel eller fusk vid tävling. Under 2015 avser Juridiska Nämnden att införa en möjlighet att anmäla misstänkta fuskärenden via Golf.se. 2.3 Tee it forward Införande av Tee It Forward fortsätter under 2015 där syftet är att spelaren ska erbjudas den banlängd som stämmer med den slaglängd de förmår. SGF rekommenderar också att färgmarkeringarna på tee ersätts med en siffra som anger banlängden för respektive tee, s.k. hektometersystem. Sammantaget ska detta leda till att vi får ett snabbare spel, kortare tid per runda och att alla spelare kan spela en banlängd som passar vars och ens spelförmåga bäst. Vid utgången av 2014 har närmare ett hundratal golfanläggningar gått över till hektometersystem.

7 2.4 Regler och HCP SGF sköter löpande hantering av golfens regler och handicapsystemet utgivna av R&A och EGA, samt gör regeltolkningar utgivna av R&A. I ansvaret ligger också att informera och utbilda i frågorna. Under 2015 kommer en revidering av dessa regelverk att genomföras på uppdrag av R&A och EGA. 2.5 Regelkommittén Regelkommittén verkar på direkt delegation från SGF:s styrelse och ansvarar löpande för frågor som handlar om golfens regelverk, såsom regler för golfspel, EGA Handicapregler, amatörregler och banvärdering enligt USGA:s system. I ansvaret ligger också att informera och utbilda i frågorna. 2.6 Tävlingskansliet Tävlingskansliet sköter anmälningar och uttagningar av startfält till SGF juniortävlingar samt Nordea Tour. Tävlingskansliet sköter även det administrativa genomförandet på plats vid många av tävlingarna. 2.7 Förbundsdomarverksamhet De personer som har förbundsdomarstatus deltar årligen i den av SGF anordnade Förbundsdomarkonferensen, där nyheter och andra frågor meddelas och diskuteras. I samband med konferensen skriver också alla förbundsdomare ett regeltest. SGF förordar efter prövningen förbundsdomare till samtliga uppdrag. 2.8 Förbundsdomarkonferens Förbundsdomarkonferens hålls årligen i mars i Stockholm. Ett 50-tal förbundsdomare examineras. 2.9 TKO-konferens TKO-konferens för distriktens tävlingsansvariga hålls årligen i oktober, där fördelning av SGFtävlingar görs TD-konferens TD-konferensen hålls årligen i april för de som är tävlingsansvariga för SGF juniortävlingar (Skandia Tour) och Nordea Tour Regel-SM Sedan 2013 arrangera SGF svenskt mästerskap i regelkunskap. Avsikten är att väcka intresse och höja kunskapsnivån för regler. Det har varit en uppskattat aktivitet där vi ser att en tydlig utveckling av domarkåren. Inför kommande år diskuteras att även en klass för de som inte har gått någon domarutbildning på distrikt eller centralt.

8 Verksamhetsstrategier för golfspelarna (från VI) De viktigaste grundstenarna i golfens juniorprogram ska vara utvecklingstrappan, grönt ljus i juniorverksamheten samt stöd inom idrottslyftet. För att talangfulla juniorer ska kunna kombinera en satsning på golf kombinerat med studier ska detta erbjudas på två Riksidrottsgymnasier (RIG) samt 19 certifierade golfgymnasier (NIU). Huvudmålen för elitverksamheten är att svenska spelare ska vinna Majors, delta i Ryder Cup och Solheim Cup samt att Sverige tar medaljer i OS 2016 och Elit- och landslagsverksamheten ska ha ett program för optimal spelarutveckling baserat på kravprofilen och utvecklingstrappan i nära samarbete med golfklubbar som bedriver elitverksamhet, de skolor som bedriver anpassad utbildning, samt satsningen på SGF Performance Team. Breddverksamheten ska utveckla Grönt Kort utbildningen med utgångspunkt i nybörjarenkäterna. SGF ska ge den enskilde golfspelaren stöd och information för att administrera sin golf (Min Golf). Den långsiktiga satsningen på att förändra den sneda könsfördelningen inom golfen (72 procent män och 28 procent kvinnor) ska fortsätta inom ramen för projektet Vision 50/50. SGF ska bedriva verksamhet inom Handigolf med både bredd och elitverksamhet samt ett nära samarbete med Allmänna Arvsfonden och de golfklubbar som verkar för att utveckla verksamhet och öka antalet utövare. Aktiviteter för golfspelarna 3.1 Min Golf Min Golf fungerar i alla surfplattor men finns sedan ett par år tillbaka även i en mobilanpassad version för smarta telefoner oavsett märke och operativsystem (http://mgmobil.golf.se). Mobilversionen innehåller bl.a. en funktion för att söka lediga starttider i ett geografiskt område och inte bara på en utvald bana. Under 2015 och 2016 kommer en allt större del av budgeten att satsas på att bygga ut Min Golf i alla kanaler. Användningen av Min Golf ökar varje år. Helåret 2014 gjordes 4,7 miljoner tidbokningstransaktioner via Min Golf, vilket motsvarade 52 % av alla bokningar. Målet är att Min Golf ska locka till ytterligare användning, men också att de bra svarstiderna ska kunna behållas när användningen bryter 6 miljoner bokningstransaktioner. 3.2 Spelarförsäkringen (i samarbete med Folksam) Det långsiktiga samarbetet med Folksam om den individuella spelarförsäkringen fortsätter.

9 3.3 Rekryteringsaktiviteter SGF arrangerar Skandia Park vilket är prova på golf -aktiviteter i samband med tävlingar (Helsingborg Open och Nordea Masters), mässor eller andra aktiviteter. SGF arrangerar också Skandia School med utbildning av idrottslärare och golf i skolan aktiviteter. Under 2015 ökar vi antalet utbildningar samt inom idrottslyftet/ändamålsbestämda medel subventionerar vi väskan Golf i skolan-golfäventyret för att nå så många idrottslärare som möjligt. Släpvagnar med golfutrustning finns på olika platser i Sverige för att möjliggöra prova på aktiviteter eller golf i skolan aktiviteter. Släpvagnarna är uppdaterade med allt material för Golfäventyret. Samarbete sker också med klubbar och distrikt. 3.4 Olympic Day SOK arrangerar Olympic Day på ca platser under ett år, syftet är att barn och ungdomar ska prova på olika olympiska idrotter. Det sker med skolor, föreningar eller kommuner som arrangörer. SGF stödjer Olympic Day med golfmateriel och med idrottslyftstöd för ledare när klubbar är med och arrangerar. 3.5 Tjejsatsningar i distrikten Distriktsförbunden kan från 2013 söka stöd från SGF för särskilda tjejsatsningar. Under 2014 har sju distrikt startat tjejsatsningar och fått stöd. Under året kom tre nya distrikt in med ansökan och tre tidigare ansökte inte. Målet för 2015 är att 15 distrikt gör Tjejsatsningar och ansöker om stöd. Distrikten eftersträvar att klubbar som jobbar med tjejsatsningar har en tjejansvarig, allt för att samverkan ska vara effektiv och förankrad. 3.6 Projekt Golftjej Sverige ( ) Syftar till att stödja tjejer i golfen som sker i samarbete med de GDF som aktivt väljer att göra tjejsatsningar. Programmet består bl.a. av ett antal riktade aktiviteter/träffar i samband med t.ex. Helsingborg Open och ANNIKA Invitational Europe. 3.7 Största tjejlägret Liselotte Lotta Neumann är beskyddare och ambassadör där målet är ca 80 tjejer år. Lägrets ledord är inspiration, träning och utveckling. Det är förbundskaptenen och flicklandslagets coacher som håller i lägret och landslagsspelare är med och hjälper till i grupperna och är fantastiska förebilder. 3.8 Mini Camps i distrikten Lägren sker i samarbete med distrikten som bjuder in juniorer. Målet för 2014 är att Mini Camps hålls inom olika GDF i Sverige, med totalt ca 300 spelare och ca 100 ledare. 3.9 Skandia Super Camp Region Utvärderingen av årets läger är väldigt god och har så varit alla år lägret genomförts. Det får oss att tro att lägret är viktigt för spelarna. Att lägret och lägrets innehåll ska vara kvar är klart men vi genomför det på ett annat sätt där vi vinner på flera plan. Vi vill gärna komma närmare spelarens

10 hemmamiljö och kunna möta spelaren fler gånger på året. I de nya tankarna finns både Super Camp, SwGT och golfdistrikten med i utvecklingen. Under hösten 2015 planeras fyra-fem stycken Super Camp Regional. Lägren ska bl.a. innehålla info om gymnasieverksamhet, RIG och NIU, landslagsverksamhet, träningslära samt utveckling som spelare och person Riksidrottsgymnasierna (RIG) SGF bedriver verksamhet vid två Riksidrottsgymnasier (RIG) som möjliggör att spelarna kan nå internationell elit och samtidigt kan studera. Golfens RIG ligger i Helsingborg och Uppsala Nationell Idrottsutbildning (NIU) I nuläget finns 21 certifierade NIU-skolor (Nationell Idrottsutbildning) med golfverksamhet. En ny certifiering av NIU som RF och skolverket ansvarar för träder i kraft hösten SGF ansvarar för certifiering av ansökningar gällande idrottsfrågorna. Skolverket beslutar utifrån SF:s godkännande vilka skolor som blir certifierade GG (Golfgymnasium) Open GG Open är en utbildning under fyra dagar som ingår i skolämnet specialidrott för alla elever i årskurs 2 (RIG och NIU). Temat för GG Open är spelstrategi som delges teoretiskt av olika personer inom landslagsverksamheten Utbildning och träning vid tävlingar Vid 5-7 tävlingar på Skandia Tour Elit och vid 1-2 Skandia Tour Riks genomförs utbildning för spelare och föräldrar. Genom utrustning i form av träningshjälpmedel för träning och tester skapas förutsättningar för spelarna att prestera bättre Föräldrainformation Under Skandia Cup genomförs föräldrainformation i två pass under riksfinalen. Genomgången innehåller vägen som spelare i golfen, relevanta aktiviteter, information om golfgymnasierna samt landslagets verksamhet Postgymnasial skolverksamhet SGF stöder Scandinavian School of Golf, en verksamhet som utgår från Högskolan i Halmstad. Vi verkar också för Riksidrottsuniversitet i golf när frågan aktualiseras av RF samt ger Information om Collegeverksamhet och golf i USA, där vi har samarbete och dialog med collegecoacher för spelare på toppnivå (landslagsspelare) Landslagsverksamhet generellt SGF bedriver löpande verksamhet för flicklandslaget, pojklandslaget, damlandslaget och herrlandslaget. Det är ca 6 8 spelare med i respektive landslag med möjlighet för fler att ta sig in i landslaget beroende på prestation. Det finns även en nivå under flick- och pojklandslagen som kallas för Framtid flickor och Framtid pojkar, ca spelare per grupp som har läger och

11 tävlingsverksamhet. Till verksamheten kopplas förutom coacher också experter från Performance Team samt professionella spelare. Vi genomför också aktiviteter under året där våra proffsspelare kopplas med våra landslagsamatörer. Detta sker i första hand under läger och samlingar. Vi får ett årligt landslagsstöd från RF samt ett stöd från SOK riktat till OSsatsningarna mot Rio 2016 och Tokyo Flicklandslag Basen utgörs av 10 läger (Spanien 3st, Sverige 6st, USA 1st) samt 12 internationella tävlingar i Europa och USA och två fyrlandskamper (en i Spanien och en i Portugal). Övrig verksamhet består av tävlingsbevakning, gymnasiebesök, testdagar, utbildning samt nätverksstöd Pojklandslag Basen utgörs av 8 läger (Spanien 4 läger och övriga i Sverige) samt 14 internationella tävlingar i Europa och USA och en fyrlandskamp i Sydafrika. Övrig verksamhet består av tävlingsbevakning, gymnasiebesök, testdagar, utbildning samt nätverksstöd Damlandslag Samtliga spelare befinner sig på college i USA och genomför där utbildning och tävlingsspel. Vi genomför vi 3 läger (1 i Sverige, 1 i Europa (EM) och 1 i USA) samt 4 tävlingar inklusive lag- EM. Övrig verksamhet består av tävlingsbevakning, collegebesök, uppföljning och utbildning samt nätverksstöd Herrlandslag De flesta spelare befinner sig på college i USA där de genomför utbildning och tävlingsspel. Förutom det arrangerar vi 8 läger, 1 i Dubai och 7 i Sverige samt 8 tävlingar i Europa, inklusive EM lag. Övrig verksamhet består av tävlingsbevakning, uppföljning, utbildning samt nätverksstöd Utmanarsatsningen i samarbete med SOK Satsningen syftar till att stödja och utveckla dagens stjärnor mot OS 2016 och morgondagens stjärnor mot OS damer och 8 herrar är i dagsläget uttagna till denna satsning. På damsidan genomförs 3 läger (1 i USA, 1 i Europa och 1 i Sverige). På herrsidan genomförs 8 läger (2 i Dubai och 6 i Sverige). Övrig verksamhet består av tävlingsbevakning helår, hembesök, testdagar, uppföljningsarbete, deltagande i YOC (Youth Olympic Camp) samt individuellt nätverksstöd Performance Team Performance Team riktar sin verksamhet till amatörer och proffs och genomför en helårsverksamhet där de finns representerade vid läger och tävlingar med följande experter: Rickard Lindberg (coach herrverksamheten), Patrik Jonsson (coach damverksamheten), Jon

12 Karlsen (puttning), KG Nissén (fys), Kent Lindahl (mentalt damer), Torsten Hansson (mentalt herrar), John Hellström (krav- och kapacitetsprofil samt ansvarig F&U) OS-satsning proffs SGF genomför en satsning i samarbete med SOK som är riktad gentemot de spelare som ingår i SOK:s Topp- & Talangprogram. Vi finns representerade genom SwGT:s Performance Team vid tävlingar och samlingar. Vid 1 2 Majors samt under herrarnas ET-kval i Spanien erbjuder vi spelare service genom svenskhus där spelare kan bo, äta och få behandling, en tjänst spelarna betalar för. Övrig verksamhet är tävlingsbevakning, individuell coaching och nätverksstöd FoU spelarutveckling Dr. John Hellström anlitas för FoU inom spelarutveckling. I uppdraget ligger att titta på kravoch kapacitetsprofilen, utvecklingstrappan, träningskoncept, tester på RIG, tester av spelare samt samordning av Advisory Board FoU Advisory Board Nätverket består av: Dr Debbie Crews, mentalt, Dr Mark Broadie, spelstatistik, Dr Robert Neal, biomekaniker och Fredrik Tuxen, radaringenjör (Trackman). Dr John Hellström är samordnare för nätverket Handigolf ( ) Projektet som till stor del finansieras av allmänna arvsfonden syftar till att rekrytera och behålla funktionsnedsatta spelare till Malmö Burlöv-, Växjö, Uddevalla, Hässelby, Dalsjö och Storsjöbygdens golfklubb. Satsningen syftar också till att Handigolf får en bredare bas i Golfsverige med utbildare, ledare och tränare på golfklubbarna. Erfarenhetsträff och utbildning med de sex golfklubbarna inom projektet arrangeras 30 januari till 1 februari. Tillsammans med SISU Idrottsböcker lanseras en utbildningssajt för Handigolf i november Skandia Grand Opening Tävlingen spelas som en par tävling för både pojkar och flickor och markerar startskottet för säsongens juniortävlingar Skandia Cup Skandia Cup är insteget för klubbar som vill aktivera, rekrytera och behålla juniorer som aktiva medlemmar. Tävlingen på klubbnivå är både en social aktivitet och en tävling. Skandia Cup ska också stimulera klubbar att anordna läger som avslutas med tävlingen. Vinnarna av riksfinalen kan titulera sig bäst i sin åldersklass i Sverige. Under 2015 firar Cupen 40-årsjubileum.

13 3.29 Skandia Tour Skandia Tour är individuella tävlingar för juniorer och ett led i tävlingstrappan för spelarutveckling. Skandia Tour spelas över sju omgångar. Samtliga omgångar spelas på fyra nivåer, Distrikt (ca 15 tävlingar), Regional (8 tävlingar), Riks (3 tävlingar) och Elit (1 tävling) Skandia JSM Klubblag Skandia JSM Klubblag syftar till att stimulera Sveriges golfklubbar till satsning på juniorer och spelas som lagtävling där sju spelare representerar respektive klubb varje rond. Tävlingen spelas över minst fyra omgångar där kvalomgång 1 genomförs i distrikten. Efter kvalomgång 2 och därefter slutspel koras vinnande lag utomlands i en final med fyra deltagande lag Skandia Stars Skandia Stars är en lagmatch mellan de bästa pojkarna och flickorna upp till och med 18 år på Skandia Tour Order of Merit. Öst möter Väst och varje lag består av sex pojkar och sex flickor. Tävlingen avslutar säsongen i Sverige Skol-SM Skol-SM spelas en gång om året som en lagtävling för skolor som är medlemmar i Svenska Skolidrottsförbundet. Tävlingen syftar till att stimulera skolor som bedriver golfverksamhet och ge tränarna ett bra tillfälle att se eleverna på tävling Annika Invitational Europe Tävlingen syftar till att, förutom värdet av en bra tävling för deltagarna, skapa publicitet kring golf i allmänhet och för flickor i synnerhet spelas tävlingen spelas på Bro Bålsta Nationella Seriespelet Nationella Seriespelet arrangeras vecka 29 på 35 golfbanor runt om i hela landet och spelas i tre nivåer, Elitserien, division 1 och div 2. Målet för 2015 är att totalt 270 herrlag och 120 damlag anmäler sig (utfallet 2014 blev 268 herrlag och 106 damlag). Det betyder i så fall att cirka spelare kommer till start och till detta kan läggas massor av ledare och tränare som följer och stöttar sitt klubblag Lag-EM herrar Årets EM-arrangemang är Lag-EM för herramatörer som arrangeras på Halmstads GK i början av juli. Lag-EM herrar ses som en av de mest prestigefyllda EGA-tävlingarna under säsongen. Tävlingen har arrangerats flera gånger i Sverige och senast 2010 på Österåker då England slog Sverige i finalen. SGF ska arrangera ett förstklassigt mästerskap enligt de riktlinjer som EGA har fastställt och samtidigt passa på att bygga nätverk både spelare och officials emellan Nordea Tour Nordea Tour arrangeras av SGF och PGA i det gemensamt ägda bolaget SGT AB. Tillsammans med respektive arrangörsklubb är målsättningen med dessa proffstävlingar att vara språngbrädan

14 ut mot de stora internationella proffstourerna. Denna väg finns och är utstakad via samarbetet med övriga nordiska länder inom Nordic Golf League och LET Access Series. Målsättningen är att ha minst tio dam- respektive tio herrtävlingar på Nordea Tour Nordea Tour Future Series Tävlingsserien är f.d. Svenska Minitouren och har till syfte att vara nivån under Nordea Tour, det vill säga mindre proffstävlingar som är kopplade till Nordea Tour och som ger elitspelare chansen att inleda en klättring på rankingstegen. Målsättningen är att ha minst 20 tävlingar på Nordea Tour Future Series 2015 och att minst hälften av dessa erbjuder en damklass SM Match SM Match ingår i Nordea Tour och är ett av Sveriges äldsta mästerskap. Målsättningen är att vidmakthålla och värna denna tradition, som sträcker sig från 1904 för herrar och 1911 för damer Handigolf Tour Handigolf Tour är fem deltävlingar samt final för fysiskt och psykiskt funktionsnedsatta spelare. Riksidrottsförbundets SM-vecka i Sundsvall är en av deltävlingarna och spelas i juni på Timrå GK Internationella Handigolf-tävlingar Swedish International spelas på Bokskogens Golfklubb 7-8 augusti. Special Olympics World Games arrangeras i Los Angels under juli månad. Sverige kommer att ställa upp sex spelare SM-veckan (kategori) SM-veckan är det f.d. Riksmästerskapet som erbjuder svenska golfspelare ett mästerskap i såväl ålderskategori som i olika parklasser. Veckan är en blandning av tävling och social samvaro, vilket gör att man gärna kommer tillbaka år från år. En viktig målsättning är att deltagarantalet ska fortsätta öka jämfört med föregående år års SM-vecka spelas i Västergötland SGF Senior Tour Totalt arrangeras 29 deltävlingar på SGF Senior Tour för kategorierna Damer 35, 50, 60 och Herrar 30, 45, 55, Scandinavian Seniors Open Amateur Championship Spelas 2015 för tredje gången på PGA Sweden National. En par- och en singeltävling samt damklass, öppen för damer över 50 år och herrar över 55 år Swedish Super Seniors Open Amateur Championship Spelas 2015 på Bro Hof Slott GC. Är öppen för herrar över 65 år

15 3.45 Svensk Golf Tidningen Svensk Golf utkommer med 10 nummer under Tidningen finns också att tillgå på läsplatta och mobilt. Svensk Golf är den nionde största tidskriften i Sverige och distribueras i en upplaga mellan ex beroende på medlemsläget i golfklubbarna och med regeln en tidning per hushåll Svensk golf nystartsnumret Nystart är en tidning som produceras av Svens Golfs redaktion sedan 2012 och till personer som valt att lämna golfen som medlem i en klubb alternativt blivit passiva medlemmar. Det är en hög och glädjande siffra av dessa personer som också återvänder till golfen produceras och distribueras Nystart med inriktning på kvinnor och Vision 50/50 i ca exemplar Golf.se Golf.se har stor betydelse för tävlingsverksamheten och möjligheten att följa dagens stjärnor samt är kanalen för den som vill hitta information om golf Mobilwebben Utveckling av Mobilwebb samt andra smartlösningar för mobila verktyg fortsätter Golfguiden Den tryckta guiden kommer att finnas även 2015, om än i något förminskat format. Budget för guiden är 1,9 mkr. Dialog pågår med olika intressenter för att se om det går att göra en modernare printversion eller om de ska avvecklas när digitala och mobila lösningar blir allt bättre Samarbeten med olika TV-kanaler Viasat sänder även 2015 från de tre största tourerna, USA och Europa på herrsidan, USA på damsidan. Under 2015 intensifieras också SvT:s bevakning av golf genom att fortsatt ha rättigheter till US Masters och Nordea Masters. Den svenska tävlingen på Ladies European Tour, Helsingborg Open kommer också att sändas i SvT. Eurosport sänder Solheim Cup Road to Rio Road to Rio är ett film-projekt som startades 2012 där vi följer svenska golfares väg mot OSmedaljer. Projektet fortgår 2015, där målet är att skapa material till nya Golf.se Play under resans gång, samt till en film för Viasat i samband med OS Greenfeecheckar SGF Greenfeecheckar är ett reklampaket för företag innehållande greenfeecheckar och medverkan i en samlingsannons i Svensk Golf Golfpresentkortet Golfpresentkortet är en nyhet inför 2014 som köps online (valfritt belopp) och som går att lösa in lösningen på samtliga golfanläggningar, hos Golfstores och hos PGA:s medlemmar.

16 3.54 MoreGolf MasterCard Ett av marknadens bästa kreditkort finns inom golfbranschen. Ett bra bonussystem med ett omfattande försäkringspaket gör kortet klart attraktivt. I dag har vi ca kort och vår målsättning är att nå kort. Resan dit börjar under 2014 med diverse olika aktiviteter. för SGF:s verksamhet är detta ett lönsamt och viktigt projekt som ger ekonomi rätt in i diverse idrottsprojekt. För 2015 ska vi också teckna ett nytt långsiktsavtal med Entercard. Verksamhetsstrategier för golfledaren (från VI) SGF ska erbjuda ett brett behovsanpassat utbud av ideell ledarutbildning, för olika nivåer. Satsningen på regionala seminarier och utbildningar för golfens ledare, som styrelseseminarier och verksamhetsseminarier, ska fortsätta. Inleda diskussion kring framtidens golfledare när det gäller kravprofiler, ansvar och ersättningar. FS ska verka för att styrelsens sammansättning i golfdistriktsförbund och golfklubb har jämn åldersfördelning och att varje kön ska vara representerat med minst 2 ledamöter inklusive ordförande samt att denna fördelning ska vara uppnådd senast vid utgången av För att stödja framtidens ledare genomförs projektet Unga ledare inom golfen, som ersättning för verksamheten i golfens ungdomsråd. Planeringsprocessen inom Golfsverige som beslutades vid FM 2009 ska särskilt kommuniceras till golfens ledare så att ständig förbättring nås när det gäller golfklubbar, distrikt och förbunds samverkan kring demokrati- och genomförandefrågor. Ett brett utbud av yrkesutbildning för anställda ska ge dessa nödvändig kompetens för golfanläggningars utveckling och drift, till exempel med avseende på organisation, spel och förvaltning och ekonomi samt ban- och anläggningsskötsel. SGF ska verka för att golfens behov av yrkesutbildningar skapas inom skolväsendet eller andra organisationer med utbildningsverksamhet. Aktiviteter för golfledaren 4.1 Administrativa golfutbildningar SGF har två huvudsyften med utbildningsverksamheten, nämligen dels att säkerställa att personalen har och ges en utbildning och kompetens som matchar golfklubbarnas och golfanläggningarnas behov, dels att yrkesverksamma inom golfsporten ges en utbildning och kompetens som gör dem per definition anställningsbara. SGF ska fortsatt erbjuda och genomföra administrativa golfutbildningar i samarbete med främst GAF och PGA enligt följande huvudsakliga upplägg: 1) Allmänna administrativa utbildningar för tjänstemän (GUA och HUA) med ökat fokus på ämnet service. 2) Den högre klubbchefsutbildningen. En ny kull startade utbildningen hösten 2014 och tar examen våren ) GIT-utbildningar (se nedan)

17 4) More than Golf en ny utbildning i nära samarbete med Mer än golf Norden AB. Handlar om att fler golfanläggningar ska arbeta aktivt med revenue management och nyckeltal som RevPATT och NPS. Under de närmaste 2,5 åren ska minst 50 golfanläggningar delta i More Than Golf. 4.2 Kompetensträffar i regi SGF-GAF Ett antal hel- och halvdagsseminarier riktade till klubbordförande och klubbchef. Målet är att höja kunskapsnivån i olika klubbutvecklingsfrågor. 4.3 GIT-utbildning De populära webb- och telefonutbildningarna, som ingår GIT ingår i GIT-avgiften fortsätter Medarbetarna på GIT-supporten kommer också att erbjuda fortsatt på-platsenutbildningar (avgiftsbelagt). 4.4 Verksamhetsseminarierna SGF kommer under våren 2015 arrangera dagseminarier för operativa klubbledare, klubbchefer, kanslipersonal och tränare på GK. Det övergripande målet är dialog och kunskapsöverföring. Verksamhetsseminarierna kommer att hållas på 17 orter. Målet är att träffa minst lika många ledare och klubbar som under 2014, dvs minst ledare och medarbetare från drygt 300 klubbar. 4.5 Styrelseseminarierna SGF kommer att fortsätta arrangera kvällsseminarier för styrelseledamöter, klubbledningar och valberedningar på klubbar och golfdistriktsförbund. Det övergripande målet är dialog och kunskapsöverföring. Preliminärt kommer seminarier att hållas på mer än 10 orter under hösten/vintern Golfäventyret Under 2015 vill vi få fler spelare att från starten använda Golfäventyret. Fler klubbar ska ta till sig materialet och förutom att använda materialet också utveckla anläggningen så att det blir enkelt att träna och spela för yngre spelare. Golfens Ledarutbildning fortsätter så att fler blir utbildade i GL1 Praktik, både tränare och ledare. Under året kommer också GL1 Fördjupning ha premiär. Till den finns också utbildningsmaterial i form av web och bok. SGF tar även fram en utrustningsväska för Golfäventyret riktat till klubbar som har utbildat sina ledare. 4.7 Golfens Ledarutbildning steg 2 Arbetet med uppdatering av Golfens Ledarutbildning 2 startar under Golfens Ledarutbildning 3 (Mot lägre scorer) Mot lägre scorer fokuserar på prestation utifrån behov och underlag för ledare som genomgått steg 1 och steg 2. Under arbetet med implementeringen av GL 1 Praktik, GL 1 Fördjupning och vidare arbetet med GL 2 kommer GL 3 inte att genomföras.

18 4.9 Unga Ledare i golfen Målgruppen är aktiva ledare eller tränare inom golfen, dvs. man ska jobba med golf på heltid eller deltid, ideell eller professionell. Projektet jobbar med att stödja Unga ledare som bidrar i golfen utifrån de behov och intresseområden de har. Vi verkar långsiktigt för att involvera Unga Ledare inom golfen i stort, dvs. inom många olika roller. RF/SISU Idrottsutbildarna tar fram en långsiktig plan för organisationernas arbete med ungdomsinflytande. Vi kommer att ta del av den och se vad som kan integreras inom golfen. Under året sker en träff med Unga Ledare i samband med en större tävling/läger Tränarutbildningen (tillsammans med PGA) Tränarutbildning (TU) omfattar ca timmar fördelat över 17 kursveckor och 2 år. Kursstart sker i oktober varje år och behörig att söka är de som genomgått och godkänts på TAU samt klarat övriga behörighetskrav. Utbildningen sker i samarbete mellan PGA och SGF medan PGA ansvarar för det praktiska genomförandet samt all administration Tränarassistentutbildningen (tillsammans med PGA) Utbildningen syftar till att utbilda deltagaren till att assistera vid framförallt grupplektioner med inriktning på nybörjare, barn och ungdom. Förkunskaper inom golfen är Golfens Ledarutbildning 1 samt att ha verkat som ledare eller hjälptränare på klubb. Utbildningen ger behörighet till att söka Tränarutbildningen (TU) Banvärderingsutbildning Årligen i maj hålls en introduktionskurs för oerfarna banvärderare och ett kalibreringsseminarium för distriktens banvärderingsansvariga Tävlingsledarutbildningar TLR 1 genomförs lokalt, på klubb eller i distrikt och allt sker på eget initiativ. Det kommer även finnas en TLR 1 för damer som arrangeras centralt under hösten. TLR 2 genomförs i ca 30 procent av golfdistrikten. SGF:s Regelkommitté kommer att stötta landet vad gäller möjligheten att gå TLR 2 genom att arrangera en TLR 2 för damer januari i Stockholm samt en allmän TLR 2 den 7 8 februari också den i Stockholm. SGF har utformat en TLR intro, som avser att bli en grundläggande utbildning för den vanliga tävlingsledaren på klubb Grundutbildning banpersonal (GUB) GUB som är SGF:s grundutbildning i banskötsel genomförs under februari och mars på Barsebäck. Efter praktik och anställning som golfbanearbetare finns möjligheter till vidareutbildning. Föreläser gör SGF:s bankonsulenter, experter inom banskötselområdet samt välutbildade banchefer Vidareutbildning banpersonal (VUB) VUB är en vidareutbildning i banskötsel, som anordnas under våren på Bosön. Treveckorsutbildningen är fördelad på 2+1 vecka. Utbildningen kan vara en fortsättning för den som genomgått GUB, och är även en bra förberedelse för högre utbildningar.

19 4.16 Högre greenkeeperutbildning (HGU) Högre greenkeeperutbildning är den högsta utbildningen inom svensk banskötsel som ger en teoretisk grund för att arbeta med modern banskötsel. Under utbildningen ges möjligheter att fördjupa kunskaper och ta del av ny forskning inom olika områden. Kursen är indelad i fem block som genomförs under sju veckor. En ny kurs kommer att starta under senhösten Bevattningsrevision Under säsongen genomförs en tvådagars kurs i bevattningsrevison i samarbete med Irrigation Association Seminarier modern banskötsel Under hösten genomförs en seminarieserie på minst tre orter där deltagarna introduceras i nyheter från forskning inom STERF Internationella föreläsare inom banskötsel För att alltid vara i framkant vad gäller banskötsel i Norden så är målet att genomföra en seminarieserie med någon duktig internationell föreläsare. Denna aktivitet är planerad att ske under september ERFA-träffar Under året genomför bankonsulenterna cirka 75 ERFA-träffar för anställda och förtroendevalda fördelade runt om i landet ULD-konferens ULD-konferens för distriktens utbildningsansvariga hålls årligen i maj. Där kommuniceras alla förändringar som skett i det samlade utbildningsmaterialet samt genomgång av nya utbildningar. Till konferensen hör också ett erfarenhetsutbyte för att säkerställa en liknande utbildningsplan runt om i landet Elmia-mässan Elmia Park och Golf arrangeras september i Jönköping. Mässan vänder sig till grönytebranschen. SGF är medarrangör på utbildningssidan och ansvarar för utbildningarna inom gröna sektorn Förlagsverksamheten Förlagsverksamheten 2015 koncentreras till att såväl i print som digitalt fortsätta utveckla Grönt Kort, Golfäventyret, Golfens Ledarutbildning samt kommande uppdatering av regelboken Dialog och samarbete med PGA, GAF, SGA, FSG och FSGA Spelarutbildningsfrågor Yrkesutbildningsfrågor

20 Verksamhetsstrategier för golfen och samhället (från VI) SGF ska driva projektet Golfnyttan i samhället för att påvisa golfens samhällsnytta genom information och samarbete med kommuner, andra idrotter, miljövårdande organisationer, företag eller allmänhet. SGF:s externa kommunikation ska fokusera på såväl ett bredare samhällsperspektiv som spel- och tävlingsperspektivet, och visa på golfen som ett starkt alternativ när det gäller idrott, välbefinnande och samhällsnytta. SGF ska aktivt verka för att såväl direktsänd tävlingsgolf som återkommande nyhetsinslag om golf syns mer i externa media som tidningar, radio och TV. SGF ska noga följa och kunna agera utifrån behov och möjligheter när det gäller hur Svensk Golf ska produceras, hur Golf.se ska utvecklas, hur webb-tv på allvar kommer att påverka oss och hur utvecklingen sker i sociala medier. SGF ska fortsatt medverka till att utveckla den Nordiska forskningsstiftelsen (STERF), då den utgör en viktig kunskapskälla för golfen, påvisar värden för samhället och skapar legitimitet. SGF:s affärsverksamhet syftar till att skapa relationer och affärsmöjligheter med företag, organisationer och myndigheter. Aktiviteter för golfen och samhället 5.1 Omvärldsanalys I samarbete med United Minds kommer SGF att genomföra två större undersökningar under det första halvåret Den första undersökningen gäller föräldrars inställning till golfspel och idrotts- och fritidsaktiviteter, när barnen är år gamla och spelar golf. Den andra undersökningen syftar till att undersöka kvinnors inställning till golfspel och klubbmedlemskap och ingår i satsningen Vision 50/50. Ett särskilt mål 2015 är att dokumentera och publicera alla genomförda omvärldsstudier på Golf.se Statistik och analyser SGF kommer att fortsätta arbetet med att djupanalysera person- och speldata från GIT. Ett särskilt fokus kommer att läggas på att analysera hur den pågående urbaniseringen i landet kommer att påverka förutsättningar för golfspel i framtiden. Ett särskilt mål 2015 är att med hjälp av olika beslutstödsverktyg publicera aktuell medlems- och spelstatistik på Golf.se. 5.3 Gästundersökningar SGF avser att under 2015 fortsätta samarbetet med de två företag, agolf och EVRYOne/QuickSearch, som erbjuder alla klubbar löpande gästundersökningar. 5.4 Golfpanelen Under 2014 rekryterades en golfpanel bland alla Sveriges klubbmedlemmar. Panelen, som består av medlemmar, får svara på mellan undersökningar per år. Flertalet av dessa är av

Verksamhetsinriktning för Svenska Golfförbundet 2015 2016

Verksamhetsinriktning för Svenska Golfförbundet 2015 2016 Verksamhetsinriktning för Svenska Golfförbundet 2015 2016 Beslutad vid FM 2014 1. Inledning och handledning Den verksamhetsinriktning som föreläggs Förbundsmötet (FM) omfattar alla verksamheter inom SGF.

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING FÖR SVENSKA GOLFFÖRBUNDET 2013-

VERKSAMHETSINRIKTNING FÖR SVENSKA GOLFFÖRBUNDET 2013- VERKSAMHETSINRIKTNING FÖR SVENSKA GOLFFÖRBUNDET 2013-1. INLEDNING Den verksamhetsinriktning som föreläggs Förbundsmötet (FM) omfattar alla verksamheter inom SGF. Förbundsstyrelsen (FS) är styrelse och

Läs mer

Välkommen till Golftinget 17 18 APRIL 2015

Välkommen till Golftinget 17 18 APRIL 2015 Välkommen till Golftinget 17 18 APRIL 2015 Välkommen till Golftinget 2015 Fredag 17 april klockan 12.00 till lördag 18 april klockan 12.00 Best Western Täby Park Hotell Schema fredag 17 april 12.00 Lunch

Läs mer

Idrottsprogram för Dalsjö GK

Idrottsprogram för Dalsjö GK DALSJÖ GOLFKLUBB Idrottsprogram för Dalsjö GK 2015-2019 Ett handlingsprogram för hela klubben Styrelsen 2015-03-05 Inledning, inriktning, vision, övergripande mål, delmål, långsiktiga mål, aktiviter, utbildning,

Läs mer

Vår framtid. En satsning på idrotten golf

Vår framtid. En satsning på idrotten golf Vår framtid som golfnation En satsning på idrotten golf 2011 2017 SGF:s syfte & mål med projektet Tillsammans med klubbar och distrikt samla Golfsverige i en satsning som främjar golfintresset, verkar

Läs mer

Verksamhetsinriktning för Svenska Golfförbundet Utkast

Verksamhetsinriktning för Svenska Golfförbundet Utkast Verksamhetsinriktning för Svenska Golfförbundet 2017 2018 Utkast 160131 1. Inledning och handledning Den verksamhetsinriktning som föreläggs Förbundsmötet (FM) omfattar alla verksamheter inom SGF. Förbundsstyrelsen

Läs mer

Vår framtid som golfnation en satsning på idrotten golf 2011-2017

Vår framtid som golfnation en satsning på idrotten golf 2011-2017 Proposition till extra Förbundsmöte 21 februari 2010 Vår framtid som golfnation en satsning på idrotten golf 2011-2017 Bakgrund På några decennier gick golf från att vara en överklassport utan förankring

Läs mer

Verksamhetsplaner 2016 Östergötlands Golfdistriktsförbund

Verksamhetsplaner 2016 Östergötlands Golfdistriktsförbund Verksamhetsplaner 2016 Östergötlands Golfdistriktsförbund ÖSTERGÖTLANDS GOLFDISTRIKTSFÖRBUND STYRELSE 2015 Ordförande Jan Ställborn Sekreterare Maria Uller Ekonomi Susanne Pedersen Almqvist Bana Björn

Läs mer

NVGF projektplan för juniorutveckling 2013

NVGF projektplan för juniorutveckling 2013 NVGF Juniorprojektet 2013 Sida 1 (8) NVGF projektplan för juniorutveckling 2013 Allmänt I samband med Norr- och Västerbottens golfförbunds planeringskonferens i Piteå den 21-22 november 2009 tog ordförande

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Nulägesanalys Det blev en framgångsrik juniorverksamhet på Melleruds GK under 2014, även om antalet juniorer var mindre än förväntat. Under 2014 hade vi på Melleruds

Läs mer

Verksamhetsplan 2016

Verksamhetsplan 2016 Upplands Golfförbund Verksamhetsplan 2016 2016-01-01 12-31 Antagen av höstårsmötet 2015-10-22 Innehåll Idrottsrörelsens verksamhetsidé... 2 SGFs vision... 2 SGFs Värdegrund... 2 SGFs verksamhetsidé...

Läs mer

SGF Verksamhetsinriktning.

SGF Verksamhetsinriktning. SGF Verksamhetsinriktning. GÄLLER FÖR PERIODEN 2017 2018 (Beslutad vid Förbundsmötet 17 april 2016) 1 1. INLEDNING OCH HANDLEDNING Den verksamhetsinriktning som föreläggs Förbundsmötet (FM) omfattar alla

Läs mer

ORDFÖRANDEBREV AUGUSTI 2013

ORDFÖRANDEBREV AUGUSTI 2013 ORDFÖRANDEBREV AUGUSTI 2013 HELSINGBORG OPEN Nu är det en vecka kvar till det att vår nya stortävling ska genomföras i Helsingborg på Vasatorps TC-bana. Som ni läst är det ett intressant startfält med

Läs mer

Golfen i OS. RIO DE JANEIRO, AUGUSTI 2016

Golfen i OS. RIO DE JANEIRO, AUGUSTI 2016 Golfen i OS. RIO DE JANEIRO, AUGUSTI 2016 Jakten på medaljer. 2016 tar golfen plats på världens största idrottsliga scen OS i Rio de Janeiro. Den 11 augusti 2016 slås det första olympiska golfslaget sedan

Läs mer

NVGF projektplan för juniorutveckling 2012

NVGF projektplan för juniorutveckling 2012 Sida 1 (9) NVGF projektplan för juniorutveckling 2012 Allmänt I samband med Norr- och Västerbottens golfförbunds planerinskonferens i Piteå den 21-22 november 2009 tog ordförande för distriktets klubbar

Läs mer

Karlskoga GK. Junior och Elit utveckling. Värderingar och mål Styrdokument

Karlskoga GK. Junior och Elit utveckling. Värderingar och mål Styrdokument Karlskoga GK Junior och Elit utveckling Värderingar och mål Styrdokument 1 Innehåll VERKSAMHETSIÈ 3 VÄRDEGRUND 3 VISION 3 VERKSAMHETEN I KORTHET 4 VÅRA GRUPPER 4-6 TRÄNINGSGRUPPER GOLFKUL 7 JUNIOR CLUB

Läs mer

NVGF projektplan fo r juniorutveckling 2015

NVGF projektplan fo r juniorutveckling 2015 NVGF Juniorprojektet 2015 Sida 1 (5) NVGF projektplan fo r juniorutveckling 2015 Allmänt NVGFs Juniorprojekt består av en samling åtgärder med syfte att utveckla distriktets juniorverksamhet samt stimulera

Läs mer

NVGF verksamhetsplan för juniorutveckling 2016

NVGF verksamhetsplan för juniorutveckling 2016 NVGF Juniorprojektet 2016 Sida 1 (8) NVGF verksamhetsplan för juniorutveckling 2016 1. Inledning... 2 1.1. Vision... 2 1.2. Målsättningar... 3 2. Organisation... 3 2.1. Struktur... 3 3. Träningsgrupper...

Läs mer

Landskrona Golfklubb. Idrottsprogram. Reviderat 2013-01-15

Landskrona Golfklubb. Idrottsprogram. Reviderat 2013-01-15 Landskrona Golfklubb Idrottsprogram Reviderat 2013-01-15 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Idrottsprogram för Barn och Ungdom 3 2.1 Långsiktiga mål 3 2.2 Syfte 3 3. Föräldraengagemang 4 4. Organisation

Läs mer

VERKSAMHETSSEMINARIER

VERKSAMHETSSEMINARIER INBJUDAN Rekonrgda må orter! VERKSAMHETSSEMINARIER 2015 Fokus på verksamhetsutveckling MISSA INTE:»SPANARNA«OM TRENDER OCH AKTUELLA ÄMNEN Hej! VÄLKOMMEN TILL VERKSAMHETSSEMINARIERNA 2015! VERKSAMHETSSEMINARIERNA

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Inledning Verksamhetsplanen är ett styrande dokument för Södermanlands Golfförbunds (SöGDF) verksamhet under år 2015. I stora drag styrs dokumentet av fattade beslut på Svenska Golfförbundets

Läs mer

Golftjej Sverige Hej!

Golftjej Sverige Hej! Golftjej Sverige 2015 Hej! här kan du läsa om vilka aktiviteter och tjejsatsningar som är på gång 2 GOLFTJEJ SVERIGE 2015 2015 GOLFTJEJ SVERIGE 3 Största tjejlägret Den 13 17 maj hålls landslagets största

Läs mer

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål.

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål. Innehåll Verksamhetsplan Junior- och Elitverksamheten vid Sölvesborgs GK...3 Vision...3 Målsättning t o m 2015...3 Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål....3 Värdegrund...4 Handlingsplan

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Innehåll

Verksamhetsplan 2015 Innehåll Verksamhetsplan 2015 Innehåll Verksamhetsrevisorer... 2 Ansvarsområde:... 2 Rapportering:... 2 Fördelning av distrikt:... 2 Distriktsbesök:... 2 Klubbesök:... 2 Ekonomi:... 2 Kontaktytor:... 2 Områden/verksamheter

Läs mer

Vi arbetar med golfens regler.

Vi arbetar med golfens regler. Vi arbetar med golfens regler. REGELKOMMITTÉN 2016 2017 För en roligare golf! Svenska Golfförbundets Regelkommitté är det organ inom Svenska Golfförbundet (SGF) som, på direkt delegation från SGF:s styrelse,

Läs mer

VERKSAMHETSPLANER 2016

VERKSAMHETSPLANER 2016 FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLANER 2016 Distriktets verksamhetsinriktning 2016 2-3 Bankommittén 4 Damkommittén 4 Seniorkommittén 5 Juniorkommittén 5 Tävlingskommittén 5 Utbildningskommittén 6-8 budget 2016

Läs mer

GRÖNT LJUS JUNIORVERKSAMHET SOM GER RESULTAT. Golfdistriktsförbunden. Golfklubb, styrelse, junior- och elitkommitté, ledare och tränare

GRÖNT LJUS JUNIORVERKSAMHET SOM GER RESULTAT. Golfdistriktsförbunden. Golfklubb, styrelse, junior- och elitkommitté, ledare och tränare Golfklubb, styrelse, junior- och elitkommitté, ledare och tränare GRÖNT LJUS juniorverksamhet som ger resultat. JUNIORVERKSAMHET SOM GER RESULTAT Golfdistriktsförbunden 2 svenska golfförbundet Fakta Grönt

Läs mer

Upplands Golfförbund. 14 november 2015

Upplands Golfförbund. 14 november 2015 Upplands Golfförbund 14 november 2015 Barn- och ungdomsverksamhet på klubben Mikael Lundén, Juniorkonsulent Petra Lindström, ansvarig Spelarutveckling, junior och elit Vårt mål med dagens pass Koll på

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN

VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSPLAN 2017-2021 Landskrona Golfklubb VÅR VISION Golf tillgänglig för alla, livskvalité och hälsa i en stimulerande miljö SÅ HÄR VILL VI UPPFATTAS Välkomnande, Engagerande och Utvecklande KLUBBENS

Läs mer

TÄVLINGSKONFERENS 15/11 2014

TÄVLINGSKONFERENS 15/11 2014 TÄVLINGSKONFERENS 15/11 2014 PRESENTATION, PROGRAM OCHINLEDNING PRESENTATION Pierre Oksanen, Tävlingskommittén Hasse Pettersson, Juniorkommittén PROGRAM 09.00 Inledning 09.15 Återblick från säsongen/statistik

Läs mer

SKÄL ATT BLI EN PARTNER TILL OSS

SKÄL ATT BLI EN PARTNER TILL OSS DET FINNS FLER ÄN SKÄL ATT BLI EN PARTNER TILL OSS GLÄDJE DET FINNS FLER ÄN HÄLSA SOCIALT RELATIONER FRIHET TÄVLING UPPMUNTRANDE EVENEMANG HULIGANFRITT NATUR ELIT OLYMPISK MORAL DROGFRITT GENERATIONER

Läs mer

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhetsidé Allerum GK är en golfklubb, som är verksam på Allerum Golf AB:s anläggning och som har lokal förankring i Helsingborg med omnejd Värdegrund Våra

Läs mer

Svenska Golfförbundet

Svenska Golfförbundet Allmänt Jämtland-Härjedalens Golfdistriktsförbunds huvuduppgift är att verka på de anslutna klubbarnas uppdrag och, i enlighet med RF:s och SGF:s stadgar såsom SGF:s regionala organ, ha ett samlat ansvar

Läs mer

Arbetsunderlag för att bearbeta vad SGF ska fortsätta utveckla inom målområdet Kommunikation. Bord 1 FORTSÄTT UTVECKLA! VARFÖR? KONSEKVENSER?

Arbetsunderlag för att bearbeta vad SGF ska fortsätta utveckla inom målområdet Kommunikation. Bord 1 FORTSÄTT UTVECKLA! VARFÖR? KONSEKVENSER? Arbetsunderlag för att bearbeta vad SGF ska fortsätta utveckla inom målområdet Kommunikation. Bord 1 FORTSÄTT UTVECKLA! VARFÖR? KONSEKVENSER? Tillgängliggöra golfen i media Golf & Affärer och golf.se Utveckla

Läs mer

Svenska Golfförbundet

Svenska Golfförbundet Allmänt Jämtland-Härjedalens Golfdistriktsförbunds huvuduppgift är att verka på de anslutna klubbarnas uppdrag och, i enlighet med RF:s och SGF:s stadgar såsom SGF:s regionala organ, ha ett samlat ansvar

Läs mer

Svenska Judoförbundet Verksamhetsmål och handlingsplan 2015-2017

Svenska Judoförbundet Verksamhetsmål och handlingsplan 2015-2017 Svenska Judoförbundet Verksamhetsmål och handlingsplan 2015-2017 2015-03-12 Alf Tornberg Vår vision 2020 20 000 2 000 200 20 2 medlemmar fler kvinnor klubbar riksutbildningar OS-medaljer Våra verksamhetsmål

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling

Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling Verksamhetsidé Vision Bowlingsporten ska vara framgångsrik, kul, socialt engagerande och tillgänglig för alla. Bowling en sport för alla En idrott alla kan

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 SÖLVESBORGS GOLFKLUBB HANDLINGSPLAN 1(7) Distribution: Styrelsen Reception Samtliga kommittéordföranden Hemsidan 2 HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 Sölvesborgs Golfklubb Attraktiv golfklubb

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Innehåll

Verksamhetsplan 2015 Innehåll Verksamhetsplan 2015 Innehåll Verksamhetsrevisorer... 2 Ansvarsområde:... 2 Rapportering:... 2 Fördelning av distrikt:... 2 Distriktsbesök:... 2 Klubbesök:... 2 Ekonomi:... 2 Kontaktytor:... 2 Områden/verksamheter

Läs mer

Svenska Golfförbundet. Vision

Svenska Golfförbundet. Vision Allmänt Jämtland-Härjedalens Golfdistriktsförbunds huvuduppgift är att verka på de anslutna klubbarnas uppdrag och, i enlighet med RF:s och SGF:s stadgar såsom SGF:s regionala organ, ha ett samlat ansvar

Läs mer

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhetsidé Allerum GK är en golfklubb, som är verksam på Allerum Golf AB:s anläggning och som har lokal förankring i Helsingborg med omnejd med tyngdpunkt

Läs mer

Svensk Pingis framtid 2011-2016

Svensk Pingis framtid 2011-2016 Svensk Pingis framtid 2011-2016 1 Vision Svensk Pingis Svensk Pingis ska sträva mot att vara bäst för alla på alla nivåer. Vi ska arbeta för att utveckla alla våra områden och det gör vi genom en stark

Läs mer

FORTSÄTT UTVECKLA! VARFÖR? KONSEKVENSER?

FORTSÄTT UTVECKLA! VARFÖR? KONSEKVENSER? Arbetsunderlag för att bearbeta vad SGF ska fortsätta utveckla inom målområdet Spelarutveckling junior, bredd och elit. Bord 1 FORTSÄTT UTVECKLA! VARFÖR? KONSEKVENSER? Lämna elitsatsningen orörd, fortsätt

Läs mer

SKANDIA TOUR ELIT 2014

SKANDIA TOUR ELIT 2014 2013-10-16 Juniortävling 1(7) SKANDIA TOUR ELIT 2014 1 10-11 maj Blekinge Slag 36+18 2 24-25 maj Slag 36+18 3 14-15 jun Örebro Slag 36+18 4 27-29 jun Slag 36+18+18 JSM Slag 5 31 jul-2 aug Match, sex ronder

Läs mer

KLUBBNYTTOAFFÄRER MOREGOLF OLYMPIAGOLFEN - VAD ÄR BRA FÖR KLUBBEN? - VAD ÄR BRA FÖR GOLFAREN?

KLUBBNYTTOAFFÄRER MOREGOLF OLYMPIAGOLFEN - VAD ÄR BRA FÖR KLUBBEN? - VAD ÄR BRA FÖR GOLFAREN? AFFÄRER & EVENT AFFÄRER & EVENT Ansvarar för förbundets alla partneravtal och kundevents Cirka 24 miljoner kronor går årligen b la till junior-, landslags-, handigolf- och mediaverksamheten Ansvarar för

Läs mer

Golfens Utveckling Rekrytering Utbildning i Lundsbrunn GK inom Grönt ljus GURU Idrottsprogram för Lundsbrunn Golfklubb 2010-2013

Golfens Utveckling Rekrytering Utbildning i Lundsbrunn GK inom Grönt ljus GURU Idrottsprogram för Lundsbrunn Golfklubb 2010-2013 Golfens Utveckling Rekrytering Utbildning i Lundsbrunn GK inom Grönt ljus GURU Idrottsprogram för Lundsbrunn Golfklubb 2010-2013 (Revideras 2013) INNEHÅLLSFÖRTECKNING GOLF ÄR IDROTT! Inledning... 3 Bakgrund

Läs mer

Verksamhetsplan. Sommarro Junior Golfklubb Rev

Verksamhetsplan. Sommarro Junior Golfklubb Rev Verksamhetsplan Sommarro Junior Golfklubb 2016 Rev 160316 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Nulägesanalys... 3 3 Mål 2015... 4 4 Mål 2019... 4 5 Vision... 4 6 Värdegrund/Förhållningssätt... 5 6.1 Värdegrund

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN/IDROTTSPROGRAM ÅR 2011-14

VERKSAMHETSPLAN/IDROTTSPROGRAM ÅR 2011-14 VERKSAMHETSPLAN/IDROTTSPROGRAM ÅR 2011-14 Led motiv 3G klubben Golf, Glädje och Gemenskap. Detta är ledmotivet i verksamheten för ledare och juniorer. Golfen skall alltid stå i fokus vi skall premiera

Läs mer

Pengar till klubben. verksamheten avgör. Petra Lindström och Johanna Ericsson Svenska Golfförbundet

Pengar till klubben. verksamheten avgör. Petra Lindström och Johanna Ericsson Svenska Golfförbundet Pengar till klubben verksamheten avgör. Petra Lindström och Johanna Ericsson Svenska Golfförbundet Presentation: Namn Din roll på klubben Vilken klubb kommer du ifrån Golfspelare nuläge Nuläge - Juniorer

Läs mer

Grönt kort på väg till hcp 36. Teoriutbildning - 2009

Grönt kort på väg till hcp 36. Teoriutbildning - 2009 Grönt kort på väg till hcp 36 Teoriutbildning - 2009 1 2009 Grundläggande golfutbildning Teori Cirka 8-10h Teoretiskt prov Praktik Cirka 8-10h Praktiska prov Åskådarrond Fadderrond 2 Grundläggande golfutbildning

Läs mer

HÖSTMÖTE. Golfrestaurangen klockan 19:00. 28 november. Gävle Golfklubb

HÖSTMÖTE. Golfrestaurangen klockan 19:00. 28 november. Gävle Golfklubb Vi börjar med ett föredrag om modern banskötsel av bankonsulent Mikael "Bobban" Frisk. Därefter prisutdelningar KM och vandringspris. 28 november HÖSTMÖTE 2013 Golfrestaurangen klockan 19:00 Gävle Golfklubb

Läs mer

Vision. Verksamhetsidé och värdegrund. Gemensamma mål och hur vi når dem.

Vision. Verksamhetsidé och värdegrund. Gemensamma mål och hur vi når dem. Vision. Verksamhetsidé och värdegrund. Gemensamma mål och hur vi når dem. Verksamhetsidé för Svensk Triathlon Svensk Triathlon erbjuder en aktiv livsstil genom varierande träning och utmanande tävlingar

Läs mer

NORRBOTTENSSKOLIDROTTSFÖRBUND. VERKSAMHETSPLAN 2013. Årsmöte 9 mars 2013 Arbetslivsresurs

NORRBOTTENSSKOLIDROTTSFÖRBUND. VERKSAMHETSPLAN 2013. Årsmöte 9 mars 2013 Arbetslivsresurs NORRBOTTENSSKOLIDROTTSFÖRBUND. VERKSAMHETSPLAN 2013. Årsmöte 9 mars 2013 Arbetslivsresurs NORRBOTTENS SKOLIDROTTSFÖRBUND VERKSAMHETSINRIKTINING 2013 SKOLIDROTTSFÖRBUNDET ETT KATEGORIFÖRBUND SOM TILLHÖR

Läs mer

Version: 2. Antagen:

Version: 2. Antagen: Version: 2 Antagen: 2016-05-21 Inledning Svenska Bouleförbundets elitplan ger tydligare struktur och skapar förutsättningar för att dokumentera hur elitsatsningen över tid ser ut. Elitplanen beskriver

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN TROLLHÄTTAN 2013 Innehåll Inledning... 3 Det här är Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 4 Konsulentens roll... 5 Verksamhetsidé...

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016 ARLANDASTAD GOLFKLUBB. den 29 mars 2016 Skriven av: Styrelsen ARLGK

VERKSAMHETSPLAN 2016 ARLANDASTAD GOLFKLUBB. den 29 mars 2016 Skriven av: Styrelsen ARLGK VERKSAMHETSPLAN 2016 ARLANDASTAD GOLFKLUBB den 29 mars 2016 Skriven av: Styrelsen ARLGK VERKSAMHETSPLAN 2016 ARLANDASTAD GOLFKLUBB NÄR DU ÄLSKAR ATT SPELA GOLF. När vi planerar verksamheten i golfklubben

Läs mer

Västergötlands Skidförbunds & Kommittéernas Verksamhetsplan

Västergötlands Skidförbunds & Kommittéernas Verksamhetsplan Västergötlands Skidförbunds & Kommittéernas Verksamhetsplan 2016/2017 VÄSTERGÖTLANDS SKIDFÖRBUNDS sättningar och verksamhetsinriktningar för Styrelsen och Kommittéerna 2016-2017 Styrelsen Grunden för

Läs mer

Välkomna! Verksamhetsseminarierna 2016 Kristianstad 2 februari

Välkomna! Verksamhetsseminarierna 2016 Kristianstad 2 februari Välkomna! Verksamhetsseminarierna 2016 Kristianstad 2 februari Det hände mycket 2015 Största medlemsökningen sedan 2003 Tidningen Svensk Golf såldes Nya golf.se lanserades Största driftsstörningen i GIT

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2011-2012

Verksamhetsinriktning 2011-2012 Verksamhetsinriktning 2011-2012 Örebro Läns Skolidrottsförbund Innehåll Förord Skolidrottsförbundets profil Inriktnings- och resultatmål Föreningen Organisationsutvecklingen Utbildningsverksamhet Breddverksamhet

Läs mer

utgåva 3. uppdaterad 2013 02 12 välkommen till

utgåva 3. uppdaterad 2013 02 12 välkommen till R A D LE 1 G NIN D IL B T U s n e lf o G r je n li Rikt utgåva 3. uppdaterad 2013 02 12 välkommen till SVENSKA GOLFFÖRBUNDET OCH golfens hus Riktlinjer Golfens ledarutbildning 1 SYFTE Säkert är att barn

Läs mer

Verksamhetsplan 2016-2017

Verksamhetsplan 2016-2017 Sida 1 av 7 Verksamhetsplan 2016-2017 Nynäshamns GK är en klubb med trevlig atmosfär och med en bana som rekommenderas av alla. Idrott och Tävling Vi vill arbeta så att alla som så önskar, oavsett etnisk

Läs mer

Välkommen till Södermanlands Golfförbund.

Välkommen till Södermanlands Golfförbund. UTBILDNINGSPROGRAM 2015 1 Välkommen till Södermanlands Golfförbund. Vi ger service till våra golfklubbar i Södermanland och deras medlemmar. Vår främsta uppgift är att genomföra olika seriespel och utbilda

Läs mer

Hofgårds Gk. Verksamhetsplan Juniorer 2016

Hofgårds Gk. Verksamhetsplan Juniorer 2016 Hofgårds Gk Verksamhetsplan Juniorer VERKSAMHETSPLAN FÖR JUNIORER - HOFGÅRDS GK Innehåll 1. Vision 2. Målsättning strategi aktiviteter Träning Tävling Socialt Kommunikation Ledare Rekrytering Utbildning

Läs mer

VISION 50/50 Den vinnande vägen

VISION 50/50 Den vinnande vägen VISION 50/50 Den vinnande vägen ANNICA LUNDSTRÖM Klubbchef/VD Örebro City Golf & CC Arbetat som klubbchef i 19 år Gift med Michaell Lundström, PGA Club Professional Två döttrar Emelie 22 & Ella 18 Vice

Läs mer

Huvudstadens Golfklubb Lindö

Huvudstadens Golfklubb Lindö Verksamhetsplan 2013 Teamet kommer att arbeta enligt en förenklad organisation som fastställts av huvudstyrelsen. Vi kommer att bestå av följande ledamöter: Ordförande Sekreterare + resursperson Juniorer

Läs mer

Informationsmöte Juniorer Tävling

Informationsmöte Juniorer Tävling Informationsmöte Juniorer 2015-04-01 Tävling Program Träningen Förmåner och skyldigheter Aktiviteter Tävlingar Information Övrigt Tävlingsgrupper Det här är träningen för dig som har ambitioner med din

Läs mer

SSF:s styrelse har startat upp ett arbete med att utveckla en framtida strategi för svensk segling och SSF.

SSF:s styrelse har startat upp ett arbete med att utveckla en framtida strategi för svensk segling och SSF. Måldokument 2014 Innehåll Framtidens strategi Fokusområden Huvudmålsättningar och Huvudstrategier Områden - Delmål och Delstrategier Process Framtidens strategi SSF:s styrelse har startat upp ett arbete

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Juniorkommittén

Verksamhetsplan 2014 Juniorkommittén Verksamhetsplan 2014 Juniorkommittén Inledning Under 2013 hade vi på Melleruds GK 15-talet juniorer i träning med 4 aktiva ledare. De flesta hade möjlighet att träna 2 gånger per vecka. Vi hade serielag

Läs mer

Verksamhetsplan HGK Junior Centralt 2013

Verksamhetsplan HGK Junior Centralt 2013 Verksamhetsplan HGK Junior Centralt 2013 Kort tillbakablick och inledning Inför säsongen 2012 ansökte HGK Junior och genomförde ett utvecklingsprojekt "Idrottslyftet". Projektet finansierades och genomfördes

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL VERKSAMHETSSEMINARIERNA 2015

VÄLKOMMEN TILL VERKSAMHETSSEMINARIERNA 2015 VÄLKOMMEN TILL VERKSAMHETSSEMINARIERNA 2015 ATT JOBBA MED NPS RÄKNA FRAM NET PROMOTOR SCORE Detractors Passive Promoters 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15,8% 28,8% 55,4% % of Promoters (9s and 10s) % of Detractors

Läs mer

Måldokument Svenska Styrkelyftförbundet 2014-2018

Måldokument Svenska Styrkelyftförbundet 2014-2018 Måldokument Svenska Styrkelyftförbundet 2014-2018 VISION Svensk styrkelyft - Idrotten som lyfter Svensk Styrkelyft ska sträva mot att utveckla alla individer på alla nivåer. Vi ska arbeta för att utveckla

Läs mer

Vägen till Landslaget

Vägen till Landslaget Svenska Judoförbundet Landslaget Vägen till Landslaget Uttagning riktlinjer för svenska Judoförbundets utvecklingstrupper Utvecklingstrupp Utvecklingstruppen är en del i Svenska judoförbundets landslagsprogram

Läs mer

Verksamhetsplan Idrottsprogram. för. Kristianstads Golfklubb i Åhus

Verksamhetsplan Idrottsprogram. för. Kristianstads Golfklubb i Åhus Verksamhetsplan Idrottsprogram för Kristianstads Golfklubb i Åhus Verksamhetsplan/Idrottsprogram Kristianstads GK Vision: Klubbens Juniorer och Elit skall trivas på golfklubben och utvecklas till människor

Läs mer

Vision Vi skall vara inkluderande, utvecklande och låta våra juniorer ha roligt tillsammans samt respektera varandra.

Vision Vi skall vara inkluderande, utvecklande och låta våra juniorer ha roligt tillsammans samt respektera varandra. Juniorkommittén 2017 består av; Camilla Yngfalk, Håkan Moquist, Håkan Palo, Lars Hesselberg, Gunnar Olsson, Daniel Jansson, Pernilla Hemmingsson och Lena Johansson Verksamhetsplan 2017 Mission Juniorverksamheten

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING VERKSAMHETSPLAN OCH. Fastställd av årsmötet /11

VERKSAMHETSINRIKTNING VERKSAMHETSPLAN OCH. Fastställd av årsmötet /11 VERKSAMHETSINRIKTNING OCH VERKSAMHETSPLAN Fastställd av årsmötet 2016 1/11 Verksamhetsidé SkBBF representerar och tar tillvara distriktets föreningars intressen. SkBBF samverkar med SBBF och stödjer föreningarna

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2015 Med budgetram 2015 För Svenska Volleybollförbundet

Verksamhetsinriktning 2015 Med budgetram 2015 För Svenska Volleybollförbundet Svenska Volleybollförbundet Org nr Verksamhetsinriktning 2015 Med budgetram 2015 För Svenska Volleybollförbundet Svenska Volleybollförbundet INLEDNING... 3 VERKSAMHETSIDÈ... 3 VISION... 3 VÄRDEGRUND...

Läs mer

Verksamhetsplan UEK 2014-2016

Verksamhetsplan UEK 2014-2016 Verksamhetsplan UEK 2014-2016 Detta dokument innefattar Växjö Golfklubbs Ungdoms och Elitkommités verksamhetsplan. Den täcker tre år framöver. Det ska användas som ett arbetsdokument med en tydling inriktning

Läs mer

Visioner och mål för juniorverksamheten 2015-17 framtagen jan - april 2014

Visioner och mål för juniorverksamheten 2015-17 framtagen jan - april 2014 Visioner och mål för juniorverksamheten 2015-17 framtagen jan - april 2014 Vision Brevikens golfklubb skall vara en attraktiv, naturlig och familjär mötesplats för golfintresserade ungdomar. Värdegrund

Läs mer

Svensk orientering världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång

Svensk orientering världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång Svensk orientering världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång Verksamhetsinriktning för svensk orientering mot 2021 med strategiska mål för 2017-2018 Svensk orienterings vision

Läs mer

Agenda Informationsmöte

Agenda Informationsmöte JSM GULD 2014 Agenda Informationsmöte Presentation JEK och tränare 2014 bra och mindre bra Vad händer för nytt 2015? Information om träningen (när, var, hur, vem) Information om träningsavgift Golfskola

Läs mer

Västergötlands Skidförbunds & Kommittéernas Verksamhetsplan

Västergötlands Skidförbunds & Kommittéernas Verksamhetsplan Västergötlands Skidförbunds & Kommittéernas Verksamhetsplan 2015/2016 VÄSTERGÖTLANDS SKIDFÖRBUNDS sättningar och verksamhetsinriktningar för Styrelsen och Kommittéerna 2015-2016 Styrelsen Grunden för

Läs mer

Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13

Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13 Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13 Verksamhetsplan Piteå GK Ungdoms och juniorverksamhet 1. Vision PITEÅ GOLFKLUBB SKA ERBJUDA DEN BÄSTA BARN OCH UNGDOMSVERKSAMHETEN I KOMMUNEN, ALLA KATEGORIER

Läs mer

Verksamhetsplan för Örebro Läns Golfförbund år 2010

Verksamhetsplan för Örebro Läns Golfförbund år 2010 Verksamhetsplan för Örebro Läns Golfförbund år 2010 Övergripande målsättning Enligt stadgarna har Örebro läns Golfförbund som övergripande målsättning att: - Verka för att golfidrotten inom distriktet

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2014-2015

Verksamhetsinriktning 2014-2015 Verksamhetsinriktning 2014-2015 2 Verksamhetsinriktning 2014-2015 Verksamhetsinriktning 2014-2015 3 Vårt uppdrag Norrbottens Idrottsförbund är en samlande kraft för länets idrott. Vi stöder föreningar

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Juniorer och Elit

Verksamhetsplan 2015 Juniorer och Elit Verksamhetsplan 2015 Juniorer och Elit VISION Gräppås GK skall vara en av Göteborgsregionens bästa juniorklubbar MÅLSÄTTNING Gräppås GK skall ha en tydlig idrottsprofil och stödja tävlingsverksamhet på

Läs mer

Tips för en lyckad Golfens dag

Tips för en lyckad Golfens dag Tips för en lyckad Golfens dag Arbetet med Golfens dag är i full gång både nationellt och ute hos de drygt 250 klubbar som anmält sig. Nu är det dags att börja detaljplanera enligt de tre faserna vi identifierat

Läs mer

TILL DIG SOM ANSVARAR FÖR OCH UTBILDAR INOM GRÖNT KORT

TILL DIG SOM ANSVARAR FÖR OCH UTBILDAR INOM GRÖNT KORT TILL DIG SOM ANSVARAR FÖR OCH UTBILDAR INOM GRÖNT KORT Du kan vara klubbchef, ordförande, tränare, utbildare i golfvett, fadder, SISU-konsulent - Hur får vi nya spelare att trivas i golfen? - Hur får vi

Läs mer

Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan Styrelsen: 2014 Lars-Ola Särkimukka, Kiruna Ingela Andersson, Skyllberg Jan Kårström, Stockholm Kenneth Holmberg, Hallstahammar avgick 21 januari 2014 Örjan Eliasson,

Läs mer

Närvarorätt 16 Upplåtaren har närvaro- och yttranderätt vid klubbens styrelsemöten vid gemensamma ärenden.

Närvarorätt 16 Upplåtaren har närvaro- och yttranderätt vid klubbens styrelsemöten vid gemensamma ärenden. Avtal Mellan Upplåtaren Björnhults Golfbana (Björnhult Golf AB) och Klubben Björnhults GK och dess enskilda medlemmar har träffats följande avtal om upplåtelse för golfspel på Björnhults Golfbanas 18 +

Läs mer

Rockatorp Golfklubb styrdokumet

Rockatorp Golfklubb styrdokumet Rockatorp Golfklubb styrdokumet 2004-10-12 1. Syfte GK har som ändamål att verka för att medlemmar kan utöva golfspel i enlighet med idrottens verksamhetsidé. 1.1 Idrottens verksamhetsidé Idrott är fysisk

Läs mer

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orientering Världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orienterings vision dit vill vi Svensk orientering vill vara

Läs mer

Kalmar GK, Junior Kick Off 2015

Kalmar GK, Junior Kick Off 2015 Kalmar GK, Junior Kick Off 2015 Alla hälsades välkomna utanför klubbhuset. Pierre delade in samtliga juniorer i respektive träningsgrupp. Jacob och Jacob tog hand om Golfkul Spel och lek Eva och Håkan

Läs mer

SVENSKA CASTINGFÖRBUNDET HANDLINGSPLAN

SVENSKA CASTINGFÖRBUNDET HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 2011 INLEDNING Vid 2010 års förbundsmöte fick styrelsen i uppdrag att se över castingsportens organisation och arbeta för en förändring. Med anledning av det då stundande världsmästerskapet

Läs mer

Junior- kalendern. www.sgdf.se

Junior- kalendern. www.sgdf.se Junior- kalendern 2015 www.sgdf.se Gemenskap, Glädje och Uppmuntran! Stockholms Golfförbund är ett organ för SGFs regionala verksamhet och skall inom ramen för detta verka för att utveckla golfidrotten

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 PISTOLSEKTIONEN Svenskt pistolskytte mot världsklass 2020 Svenska Skyttesportförbundet Swedish Shooting Sport Federation www.skyttesport.se Pistolsektionens verksamhetsplan 2015 -

Läs mer

Inför FÖRBUNDSMÖTET 2014

Inför FÖRBUNDSMÖTET 2014 Inför FÖRBUNDSMÖTET 2014 VERKSAMHETSINRIKTNING 2015 VERKSAMHETSINRIKTNING 2015-2016 Verksamhetsinriktningen behandlar : Uppdrag Värdegrund Vision Verksamhetsidé Långsiktiga verksamhetsstrategier Verksamhetsinriktning

Läs mer

Svensk Pingis framtid

Svensk Pingis framtid Svensk Pingis framtid 2011-2016 1 VISION Svensk Pingis världens bästa Svensk Pingis ska sträva mot att vara bäst för alla på alla nivåer. Vi ska arbeta för att utveckla alla våra områden och det gör vi

Läs mer

Verksamhetsplan 2016. Behålla, rekrytera & utveckla

Verksamhetsplan 2016. Behålla, rekrytera & utveckla Verksamhetsplan 2016 Behålla, rekrytera & utveckla Förord För cirka ett halvår sedan inleddes arbetet att förändra Skånes Golfförbunds arbetssätt. Efter att i slutet av 2013 tagit beslutet att ändra färdriktning,

Läs mer

Golfens utmaningar kräver ny kunskap Ta initiativ - Arbeta proaktivt Skapa förändring

Golfens utmaningar kräver ny kunskap Ta initiativ - Arbeta proaktivt Skapa förändring Golfens utmaningar kräver ny kunskap Ta initiativ - Arbeta proaktivt Skapa förändring Anläggningsseminar, 25 november 2014, Oslo Maria Strandberg, STERF 4 Planetens hållbara gränser Stockholm Resilience

Läs mer

Vreta Kloster GK Junior & Elitkommitte n. Verksamhetsbera ttelse 2012. Version 1.0

Vreta Kloster GK Junior & Elitkommitte n. Verksamhetsbera ttelse 2012. Version 1.0 Vreta Kloster GK Junior & Elitkommitte n Verksamhetsbera ttelse 2012 Version 1.0 Innehåll VERKSAMHET 2012... 4 GOLFKUL... 4 GOLFÄVENTYRET GRÖNA KORTET... 4 UTVECKLING PAR, BIRDIE... 5 UTVECKLING EAGLE,

Läs mer