Nya hastighetsgränser Rätt hastighet för en attraktiv kommun.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nya hastighetsgränser Rätt hastighet för en attraktiv kommun."

Transkript

1 Nya hastighetsgränser Rätt hastighet för en attraktiv kommun. ERBJUDANDE OM KOMMUNIKATIONSMATERIAL FÖR KOMMUNER

2 Innehåll Inledning 3 Kommunernas information 4 Folder 4 Annons 6 Affisch 7 Rollup 8 Webbanner 9 Trafikverkets information 10 Kontaktuppgifter för frågor och beställning 12

3 Erbjudande om informationsmaterial Många kommuner har aviserat att de kommer att se över hastighetsgränserna. För att underlätta informationen till kommuninvånarna erbjuder vi ett färdigt material med utrymme för lokalt anpassad information. I maj 2007 beslutade riksdagen att godkänna regeringens förslag om att införa nya hastighetsgränser. Det innebär att Trafikverket, länsstyrelserna och kommunerna har rätt att införa hastighetsgränser i intervaller om 10 kilometer i timmen, från 30 km/tim till 120 km/tim. Under 2008 och 2009 skyltade dåvarande Vägverket om europavägar, riksvägar och andra statliga vägar. Flera kommuner har nu börjat se över inom tättbebyggt område. Inför omskyltningen 2008 och 2009 genomfördes en massiv informationsinsats i tv, radio, dags- och kvällstidningar samt på Internet. Informationsmaterial har även spridits med hjälp av Polisen, NTF, MHF och Bilprovningen. Det kommunikationskoncept som de olika enheterna bygger på förmedlade ett tydligt budskap:. Vi gör det för att rädda liv. Informationsinsatsen har följts upp med en mätning. Resultatet visar att hela 86 procent av de tillfrågade har observerat någon del av informationen. Det är ett ovanligt högt observationsvärde. Majoriteten har uppfattat budskapet, de ställer sig positiva till informationens utformning och innehåll samt har fått en mer positiv inställning till en ändring av hastighetsgränserna. För att underlätta den lokala informationen för de kommuner som avser att införa nya hastighetsgränser på det kommunala vägnätet, har Trafikverket och Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans tagit fram ett förslag på informationsmaterial som bygger på det koncept och material som Vägverket tidigare har tagit fram. Det bidrar till igenkänning och därmed större genomslagskraft av kommunens budskap, men ger även ekonomiska samordningsfördelar. För att visa vilka delar informationsmaterialet består av, har vi tagit fram detta dokument. Här ser du de enheter som skulle kunna ingå i en lokal information. För att visa ett exempel på innehåll har vi samarbetat med Halmstads kommun, som redan har tagit fram ett förslag till plan för nya hastighetsgränser. Tanken är att angivet utrymme ska användas för den lokala information som ni önskar. Vi visar också några av de enheter som ingått i dåvarande Vägverkets rikstäckande informationsinsats. För att arbetet ska vara så smidigt som möjligt samarbetar vi med kommunikationsbyrån Confetti. De har tagit fram Trafikverkets koncept och material och finns till er hjälp med den lokala anpassningen, till exempel innehåll och logotypens placering. Byråns kontaktuppgifter hittar du på sista sidan. Trafikverket har upphovsrätten till konceptet inklusive symbolbild. Därför är det inte tillåtet att använda konceptet på egen hand. Informationsmaterialet kan användas av landets kommuner efter överenskommelse med Trafikverket. 3

4 Kommunernas information Informationen till medborgarna 2010 och 2011 har huvud budskapet Rätt hastighet för en attraktiv kommun. Detta för att omskyltningen sker på kommunala gator och vägar. Här presenteras de enheter som skulle kunna ingå i en lokal informationsinsats. För att visa ett exempel på innehåll har vi samarbetat med Halmstads kommun. Tanken är att angivet utrymme (de röda prickade områdena) ska användas för valfri lokal information, till exempel bakgrund till justeringarna samt information om var, när, hur och varför hastighetsändringar genomförs. För att arbetet ska vara så smidigt som möjligt samarbetar varje kommun med kommunikationsbyrån Confetti. De har tagit fram detta material och finns till er hjälp med den lokala anpassningen. Varje kommun står för kostnaderna för produktion av sitt eget material. Byråns kontaktuppgifter hittar du på sista sidan. Trafikverket har upphovsrätten till konceptet inklusive symbolbild. Därför är det inte tillåtet att använda konceptet på egen hand. Konceptet kan användas av landets kommuner efter överenskommelse med Trafikverket. Folder Format: mm / Omfång: 6 sidor Fri placering av kommunlogotyp på fram- och baksida. Lokal information C O N F E T T I C O N F E T T I C O N F E T T I för en attraktiv kommun Vad vinner vi på det här? Vi anpassar hastigheten på gator och vägar för att skapa en attraktivare kommun för människors möte, liv och rörelse. Genom att fokusera på stadens karaktär, tillgänglighet, trygghet, trafiksäkerhet, miljö och hälsa lägger vi grunden för Halmstads kommuns framtid. I bostadsområden, vid skolor, i centrum och där det förekommer blandtrafik prioriteras alltid de oskyddade trafikanterna. Rätt hastighet är en förutsättning för att minska antalet olyckor och bidrar till förståelse och ökad hänsyn i trafiken. Vilken hastighet får min väg? Plats för kommunens egen text. Hänvisa gärna till information om hastighetsförändringar på kommunens hemsida. i Halmstads kommun Ett samarbete med Trafikverket och Sveriges Kommuner och Landsting. Eventuella övriga samarbetspartners. Rätt hastighet för en attraktiv kommun för en attraktiv kommun Vad vinner vi på det här? Vi anpassar hastigheten på gator och vägar för att skapa en attraktivare kommun för människors möte, liv och rörelse. Genom att fokusera på stadens karaktär, tillgänglighet, trygghet, trafiksäkerhet, miljö och hälsa lägger vi grunden för Halmstads kommuns framtid. I bostadsområden, vid skolor, i centrum och där det förekommer blandtrafik prioriteras alltid de oskyddade trafikanterna. Rätt hastighet är en förutsättning för att minska antalet olyckor och bidrar till förståelse och ökad hänsyn i trafiken. Vilken hastighet får min väg? Plats för kommunens egen text. Hänvisa gärna till information om hastighetsförändringar på kommunens hemsida. för en attraktiv kommun Vad vinner vi på det här? Vi anpassar hastigheten på gator och vägar för att skapa en attraktivare kommun för människors möte, liv och rörelse. Genom att fokusera på stadens karaktär, tillgänglighet, trygghet, trafiksäkerhet, miljö och hälsa lägger vi grunden för Halmstads kommuns framtid. I bostadsområden, vid skolor, i centrum och där det förekommer blandtrafik prioriteras alltid de oskyddade trafikanterna. Rätt hastighet är en förutsättning för att minska antalet olyckor och bidrar till förståelse och ökad hänsyn i trafiken. Nya hastighetsgränser Vilken hastighet får min väg? Våra tidigare hastighetsgränser har gällt sedan 1971 utanför gärna tättbebyggt till in-område och sedan 1955 inom tättbebyggt Plats för kommunens egen text. Hänvisa formation om hastighetsförändringar område. på kommunens Nu är det dags att se över systemet och anpassa hemsida. det utifrån dagens förutsättningar vad gäller trafiksäkerhet, miljö, vägstandard och fordonsutveckling. Därför har ett mer flexibelt tiostegssystem införts. Det innebär att dagens hastighetsgränser kompletterats med 40, 60, 80, 100 och 120 km/tim. Under ser landets kommuner över sina gator och vägar. Du kan läsa mer på: för en attraktiv kommun När och hur används de nya hastighetsgränserna? Hastighetsgränserna sätts framförallt utifrån vägens säkerhet och standard och hur mycket våld människokroppen tål vid krock. Vägar inom tättbebyggt område är kommunens ansvar. Framför allt kommer 30, 40 och 60 km/tim bli vanligare i tätorterna. Vad vinner vi på det här? Vi anpassar hastigheten på gator och vägar för att skapa en attraktivare kommun för människors möte, liv och rörelse. Genom att fokusera på stadens karaktär, tillgänglighet, trygghet, trafiksäkerhet, miljö och hälsa lägger vi grunden för Halmstads kommuns framtid. I bostadsområden, vid skolor, i centrum och där det förekommer blandtrafik prioriteras alltid de oskyddade trafikanterna. Rätt hastighet är en förutsättning för att minska antalet olyckor och bidrar till förståelse och ökad hänsyn i trafiken. Grundprinciperna för olika hastigheter är: 30 km/tim Vägar med blandtrafik, bostadsgator, centrumgator och vid skolor. 40 km/tim Gator i huvudsak inom huvudnätet, med gångbanor samt gator med cyklar på körbanan. 60 km/tim Trafikleder, vägar med stora korsningsavstånd samt vägar där gång- och cykelbana är separerad längs vägen. 80 km/tim 90-vägar som klassas som mindre säkra Hastigheten har stor betydelsen för hur allvarliga följder får hastigheten 80 km/tim. Det handlar om vägar som en trafikolycka får. Det finns goda chanser att överleva om saknar mitträcke eller har farligt sidoområde. hastigheten understiger: 100 km/tim Generell hastighetsgräns för vägar med mitträcke. Till dessa vägar räknas 2+1 vägar, 2+2 vägar 30 km/tim vid kollision mellan oskyddad trafikant och bil En olycka kan bero på olika faktorer, hastigheten har den största betydel för hur allvarliga följder en trafikolyc får. En krock i 60 km/tim motsvarar exempel ett fall från fjärde våningen hus och en krock i 80 km/tim ett fal åttonde våningen. Vilken hastighet får min väg? Plats för kommunens egen text formation om hastighetsföränd hemsida. 80 km/tim = 8 våningar 70 km/tim = 6 våningar

5 Nya hastighetsgränser Våra tidigare hastighetsgränser har gällt sedan 1971 utanför tättbebyggt område och sedan 1955 inom tättbebyggt område. Nu är det dags att se över systemet och anpassa det utifrån dagens förutsättningar vad gäller trafiksäkerhet, miljö, vägstandard och fordonsutveckling. Därför har ett mer flexibelt tiostegssystem införts. Det innebär att dagens hastighetsgränser kompletterats med 40, 60, 80, 100 och 120 km/tim. Under ser landets kommuner över sina gator och vägar. Du kan läsa mer på: Hastigheten har stor betydelsen för hur allvarliga följder en trafikolycka får. Det finns goda chanser att överleva om hastigheten understiger: 30 km/tim vid kollision mellan oskyddad trafikant och bil 50 km/tim vid sidokollision 70 km/tim vid frontalkollision Risk att dödas, procent När och hur används de nya hastighetsgränserna? Hastighetsgränserna sätts framförallt utifrån vägens säkerhet och standard och hur mycket våld människokroppen tål vid krock. Vägar inom tättbebyggt område är kommunens ansvar. Framför allt kommer 30, 40 och 60 km/tim bli vanligare i tätorterna. Grundprinciperna för olika hastigheter är: 30 km/tim Vägar med blandtrafik, bostadsgator, centrumgator och vid skolor. 40 km/tim Gator i huvudsak inom huvudnätet, med gångbanor samt gator med cyklar på körbanan. 60 km/tim Trafikleder, vägar med stora korsningsavstånd samt vägar där gång- och cykelbana är separerad längs vägen. 80 km/tim 90-vägar som klassas som mindre säkra får hastigheten 80 km/tim. Det handlar om vägar som saknar mitträcke eller har farligt sidoområde. 100 km/tim Generell hastighetsgräns för vägar med mitträcke. Till dessa vägar räknas 2+1 vägar, 2+2 vägar och 1+1 vägar med mitträcke. 120 km/tim En mindre del av motorvägarna. Det rör vägar med mycket hög säkerhet och förhållandevis lite trafik. En olycka kan bero på olika faktorer, men hastigheten har den största betydelsen för hur allvarliga följder en trafikolycka får. En krock i 60 km/tim motsvarar till exempel ett fall från fjärde våningen i ett hus och en krock i 80 km/tim ett fall från åttonde våningen. 80 km/tim = 8 våningar 70 km/tim = 6 våningar 60 km/tim = 4 våningar 50 km/tim = 3 våningar Fotgängare Sidokollision Frontalkollision 40 km/tim = 2 våningar 30 km/tim = 1 våning Kollisionshastighet, km/tim 3 Baksida C O N F E T T I Nya hastighetsgränser Våra tidigare hastighetsgränser har gällt sedan 1971 utan- När och hur används de nya hastighetsgränserna? Hastighetsgränserna sätts framförallt utifrån vägens säkerhet och standard och hur mycket våld människokroppen tål vid krock. Vägar inom tättbebyggt område är kommunens ansvar. Framför allt kommer 30, 40 och 60 km/tim bli En olycka kan bero på olika faktorer, men hastigheten har den största betydelsen för hur allvarliga följder en trafikolycka får. En krock i 60 km/tim motsvarar till exempel ett fall från fjärde våningen i ett hus och en krock i 80 km/tim ett fall från åttonde våningen. för en attraktiv kommun Vad vinner vi på det här? Vilken hastighet får min väg? för tättbebyggt område och sedan 1955 inom tättbebyggt vanligare i tätorterna. Vi anpassar hastigheten på gator och vägar för att skapa Plats för kommunens egen text. Hänvisa gärna till in- område. Nu är det dags att se över systemet och anpassa en attraktivare kommun för människors möte, liv och formation om hastighetsförändringar på kommunens det utifrån dagens förutsättningar vad gäller trafiksäker- Grundprinciperna för olika hastigheter är: rörelse. Genom att fokusera på stadens karaktär, till- hemsida. het, miljö, vägstandard och fordonsutveckling. Därför har ett mer flexibelt tiostegssystem införts. Det innebär att dagens hastighetsgränser kompletterats med 40, 60, 80, 100 och 120 km/tim. Under ser landets kommuner över sina gator och vägar. 30 km/tim Vägar med blandtrafik, bostadsgator, centrumgator och vid skolor. 40 km/tim Gator i huvudsak inom huvudnätet, med gångbanor samt gator med cyklar på körbanan. gänglighet, trygghet, trafiksäkerhet, miljö och hälsa lägger vi grunden för Halmstads kommuns framtid. I bostadsområden, vid skolor, i centrum och där det förekommer blandtrafik prioriteras alltid de oskyddade trafikanterna. Rätt hastighet är en förutsättning för att minska antalet olyckor och bidrar till förståelse och 5 60 km/tim Trafikleder, vägar med stora korsnings- 80 km/tim = 8 våningar ökad hänsyn i trafiken. Du kan läsa mer på: avstånd samt vägar där gång- och cykelbana är separerad längs vägen. Hastigheten har stor betydelsen för hur allvarliga följder en trafikolycka får. Det finns goda chanser att överleva om hastigheten understiger: 80 km/tim 90-vägar som klassas som mindre säkra får hastigheten 80 km/tim. Det handlar om vägar som saknar mitträcke eller har farligt sidoområde. 100 km/tim Generell hastighetsgräns för vägar med 70 km/tim = 6 våningar mitträcke. Till dessa vägar räknas 2+1 vägar, 2+2 vägar

6 Annons Formatanpassas enl. önskemål Fri placering av kommunlogotyp i Halmstads kommun Nu ser vi över hastighetsgränserna i Halmstads kommun. Framför allt kommer 30, 40 och 60 km/tim att bli vanligare inom Halmstads tätort för att skapa säkrare trafik, bättre miljö och mindre buller. I bostadsområden, vid skolor, i centrum och där det förekommer blandtrafik prioriteras alltid de oskyddade trafikanterna. Låg hastighet är en förutsättning för att alla ska kunna visa hänsyn till varandra och för att antalet olyckor i städerna ska minskas. Omskyltningen inleds den (datum) och sker områdesvis. På kan du se vilka vägar som får nya hastighetsgränser. Rätt hastighet för en attraktiv kommun. Lokal information 6

7 Affisch Format: och Fri placering av kommunlogotyp i Halmstads kommun 30, 40 och 60 km/tim kommer att bli vanligare inom Halmstads tätort. Det skapar säkrare trafik, bättre miljö och mindre buller. Omskyltningen inleds den (datum) och sker områdesvis. På kan du se vilka vägar som får nya hastighetsgränser. Rätt hastighet för en attraktiv kommun. Lokal information 7

8 Rollup Formatanpassas enl. önskemål Fri placering av kommunlogotyp i Halmstads kommun 30, 40 och 60 km/tim kommer att bli vanligare inom Halmstads tätort. Det skapar säkrare trafik, bättre miljö och mindre buller. Omskyltningen inleds den (datum) och sker områdesvis. P åwww.xxx.se/xxx kan du se vilka vägar som får nya hastighetsgränser. Rätt hastighet för en attraktiv kommun. Lokal information 8

9 Webbanner Formatanpassas enl. önskemål i Halmstads kommun Rätt hastighet för en attraktiv kommun. Lokal information 9

10 Trafikverkets information Under 2008 och 2009 skyltade dåvarande Vägverket om på det större vägnätet. Huvudbudskapet var då Rätt hastighet på vägen räddar liv. Informationen till medborgarna 2010 och 2011 har huvudbudskapet Rätt hastighet för en attraktiv kommun. Detta för att omskyltningen sker på kommunala gator och vägar. Under 2008 och för 2009 liv och informerade vår miljövägverket på detta sätt: Vad Vinner Vi på det här? TV-spot. Att rädda liv och att värna om miljön är våra viktigaste mål. Ett mer finstämt instrument Radiospot. för justering av hastig heterna kan ge stora vissa riksvägar. vinster om alla trafikanter håller högsta tillåtna hastighet. Då kan nära 150 liv räddas Annonser i riks- och regional press. varje år och koldioxidutsläppen minskas med cirka ton, vilket motsvarar Webbanners. utsläppen från personbilar. En liten insats från alla gör i det här fallet stor nytta. Folder. Att ha bråttom är en vanlig anledning till att man kör för fort, men restiden påverkas bara marginellt. Kör du 100 km/tim i en mil Affischer i formaten och cm. på en väg som är skyltad med 90 km/tim så vinner du bara cirka 40 sekunder, på tio mil Annons på bärare av kontrollmärke har som du alltså varje bara sparat år sju minuter. skickas Samtidigt har du mer än dubblerat risken att dö ut till fordonsägare. Annons på mjölkpaneler i Stockholm. om det händer en olycka, ökat ditt utsläpp av koldioxid och dessutom ökat bränslekostnaden. Stortavlor i Stockholm. Rollup. Restid, 10 mil i olika hastigheter* 70 km/tim 1 tim 26 min 80 km/tim 1 tim 15 min Snurra som visar på vinster och förluster i tid, ökade och minskade koldioxidutsläpp samt risk för att skadas eller dödas i olika hastigheter. 90 km/tim 1 tim 07 min Vägverket 100 km/tim 1 tim 00 min 110 km/tim 55 min 120 km/tim 50 min (På *Beräkningarna avser en helt jämn reshastighet kan vilket är svårt du att ha se i hur den fungerar.) praktiken på grund av trafikljus, tätorter med mera, men de ger en signal om hur lite tid man trots allt vinner på att köra för fort. Tablettask. Vilken hastighet får min Väg? Alla vägar utanför tätbebyggt område kommer att ses över under med start på europavägar och På kan du se vilka vägar som påverkas nära dig. Telefon: Vägverket i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting, Polisen, NTF, MHF och Svensk Bilprovning. Här presenteras exempel på en del av materialet från 2008 och Material för 2010 och 2011 presenteras på sidorna 4 9. VÄGVERKET. BEST. NR APRIL PRODUKTION: CONFETTI. TRYCK: HENNINGSONS. Folder Rätt hastighet på vägen räddar liv. Nu ser vi över hastighetsgränserna och anpassar dem utifrån dagens förutsättningar vad gäller trafiksäkerhet, miljö, vägstandard och fordonsutveckling. Vi gör det för att rädda liv. Vi inför därför ett mer flexibelt tiostegssystem. Det innebär att dagens hastighetsgränser kom pletteras med 40, 60, 80, 100 och 120 km/tim. Vägens standard och säkerhet bestämmer om hastigheten justeras uppåt eller neråt. Om vi alla håller hastigheten kan vi varje år rädda 150 liv och minska koldioxidutsläppen med cirka ton. Det motsvarar utsläppen från personbilar. Alla vägar utanför tättbebyggt område kommer att ses över under med start på europavägar och vissa riksvägar. På kan du se vilka vägar som påverkas nära dig. Rätt hastighet på vägen räddar liv. Nu kompletterar vi nuvarande hastighetsgränser med 40, 60, 80, 100 och 120 km/tim. Hastighetsgränserna anpassas utifrån dagens förutsättningar vad gäller trafiksäkerhet, miljö och vägstandard. Alla vägar utanför tätbebyggt område ses över under med start på Europavägar och vissa riks vägar. Läs mer på Rätt hastighet på vägen räddar liv. Annonser Affischer 10

11 Nu kompletterar vi nuvarande hastighetsgränser med 40, 60, 80, 100 och 120 km/tim. Hastighets gränserna anpassas utifrån dagens förutsättningar vad gäller trafiksäkerhet, miljö och vägstandard. Alla vägar utanför tättbebyggt område ses över under med start på Europavägar och vissa riks vägar. Läs mer på Rätt hastighet på vägen räddar liv. Snurra Rätt hastighet på vägen räddar liv. Läs mer på Rollup Webbanners TV-spot 11

12 Beställning av material och kontaktuppgifter Har du övergripande frågor kontaktar du någon av nedanstående personer på Trafikverket eller Sveriges Kommuner och Landsting. Beställningar av lokalt anpassat material görs direkt till kommunikationsbyrån Confetti. Confetti har tagit fram Trafikverkets koncept och material och finns till er hjälp med den lokala anpassningen. Varje kommun står för kostnaderna för produktion av sitt eget material. Trafikverket har upphovsrätten till konceptet inklusive symbolbild. Därför är det inte tillåtet att använda konceptet på egen hand. Konceptet kan användas av landets kommuner efter överenskommelse med Trafikverket. Confetti Postadress: Box 202, Borlänge Besöksadress: Stationsgatan 16, Borlänge Telefon vxl: Webbplats: Kontaktpersoner Ann-Kristin Asplund Produktionsledare Confetti Telefon: Mobil: E-post: Jenny Appelgren och Anneli Nilsson Kommunikationsansvariga, Nya hastighetsgränser Trafikverket Telefon: E-post: Elisabeth Nilsson Projektledare Confetti Telefon: Mobil: E-post: Johan Lindberg Handläggare, gata och trafik Sveriges Kommuner och Landsting Telefon: E-post: Ett samarbete med: Trafikverket, Borlänge, Besöksadress: Röda vägen 1 Telefon: , Texttelefon:

Rätt fart i staden Hastighetsnivåer i en attraktiv stad

Rätt fart i staden Hastighetsnivåer i en attraktiv stad Rätt fart i staden Hastighetsnivåer i en attraktiv stad Rätt fart i staden Handbok för hastighetsnivåer i en attraktiv stad December 2008 2 Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Tfn 08-452

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör lastbil ska hålla hastighetsgränserna och

Läs mer

ISA. för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft

ISA. för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft ISA för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft Det finns många skäl till att trafiken på våra vägar ska vara trygg och säker. Skälen kan vara allt från att barnen ska färdas tryggt till och från

Läs mer

Införande av nya hastighetsgränser i Lund Dnr 2015/242

Införande av nya hastighetsgränser i Lund Dnr 2015/242 Tekniska förvaltningen Gatu- och trafikkontoret Tjänsteskrivelse 1(6) Erik Nilsgart 046-3555232 erik.nilsgart@lund.se Tekniska nämnden Införande av nya hastighetsgränser i Lund Dnr 2015/242 Sammanfattning

Läs mer

Början på en grönare resa. Väg- och järnvägsdata. ISA för smidigare, grönare. och tryggare transporter

Början på en grönare resa. Väg- och järnvägsdata. ISA för smidigare, grönare. och tryggare transporter 000100010000111101010111000111110000101000010011100000100101110000100000010001111100010101010100011110000100001111100011111000010100001001110000 000100000010001111100010101011110101000010001000011110101011100011111000010100001001110011110101000010001000011110101011100011111000010100001001110

Läs mer

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR!

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR! Joel Ström, Caroline Lindgren, Emilia Fagerberg, Dennis Berg, Julia Ärleskog, Daniel Holst, Josephine Jansson, Sebastian Moholm, Linus Blomqvist, Jonas Karlsson. Brinellgymnasiet nässjö klass Te08 RÄDDA

Läs mer

SLUTRAPPORT. Utvärdering av nya hastighetsgränser

SLUTRAPPORT. Utvärdering av nya hastighetsgränser SLUTRAPPORT Utvärdering av nya hastighetsgränser Titel: Utvärdering av nya hastighetsgränser Utgivare: Trafikverket Publikationsnummer 2012:135 ISBN: 978-91-7467-340-1 Utgivningsdatum: Juni 2012 Kontaktperson:

Läs mer

Ökad säkerhet på motorcyklar och mopeder. Gemensam strategi för åren 2010-2020, version 1.0

Ökad säkerhet på motorcyklar och mopeder. Gemensam strategi för åren 2010-2020, version 1.0 å p t e h r e k ä s d a k Ö d e p o m h c o l e k y c n 1.0 motor 020, versio Geme 010-2 2 n e r å r ö f i g nsam strate Titel: Publikationsnummer: 2010:039 Utgivningsdatum: 2010-04 Utgivare: Kontaktperson:

Läs mer

Effekter av upprepad 30-skyltning

Effekter av upprepad 30-skyltning Effekter av upprepad 30-skyltning Rapport 2004:56 september 2004 Dokumentinformation Titel Effekter av upprepad 30-skyltning Serie nr Trivector rapport 2004:56 Författare Beställare Leif Linderholm, Trivector

Läs mer

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar,

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar, Nyhetsbrev maj 2015 Bästa Brismedlemmar, Först och främst tack för att just du är medlem. Via ditt medlemskap har vi möjlighet att hänga med i barnens behov och utveckla verksamheten. Fler får en större

Läs mer

HASTIGHETSPLAN :: Vellinge kommun. oktober 2011

HASTIGHETSPLAN :: Vellinge kommun. oktober 2011 HASTIGHETSPLAN :: Vellinge kommun oktober 2011 TITEL: HASTIGHETSPLAN :: Vellinge kommun, oktober 2011 BESTÄLLARE: Vellinge kommun, Annette Bengtsson VELLINGE KOMMUNS ÄRENDENUMMER: Tn 2009/51 KONSULT: Tyréns

Läs mer

INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR. Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet

INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR. Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet 1 (6) INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet För att få en ökad trafiksäkerhet är det viktigt att vi alla börjar prata om

Läs mer

NTF-Bladet nr 14 2012

NTF-Bladet nr 14 2012 NTF-Bladet nr 14 2012 Informationsblad för verksamma i NTF-organisationen. 2012-09-27 VD har ordet ISO 39001 en viktig milstolpe Att arbeta för en säkrare trafik handlar väldigt mycket om att ständigt

Läs mer

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden Allmän information om bredbandsstödet - Jordbruksverket Sida 1 av 4 Du är här: Startsida Stöd Företags- och projektstöd Projektstöd 2014 Bredband Allmän information om bredbandsstödet Den här sidan är

Läs mer

En konsekvensbeskrivning av åtgärder som bör övervägas för att nå reviderade etappmål

En konsekvensbeskrivning av åtgärder som bör övervägas för att nå reviderade etappmål PM Ärendenr: TRV 2012/27782 Till: Från: Näringsdepartementet Trafikverket Trafikverket 781 89 Borlänge Besöksadress: Röda vägen 1 Telefon: 0771-921 921 trafikverket@trafikverket.se 2012-09-20 www.trafikverket.se

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

Val till Europarlamentet

Val till Europarlamentet För mer demokrati Mitt val För mer demokrati Val till Europarlamentet Studiecirkeln»Mitt val«ger alla väljare möjlighet att bli delaktiga i den svenska demokratin! Mitt val Sida 3 Mitt val Det här är

Läs mer

EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka?

EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka? EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka? I den här broschyren beskriver vi vad som händer när vi planerar och bygger en allmän väg eller gör någon annan större åtgärd på vägarna samt hur du

Läs mer

Attitydundersökning Trelleborgsbanan 2014

Attitydundersökning Trelleborgsbanan 2014 RAPPORT Attitydundersökning sbanan Trafikverket Projektnummer: TRV /56 Yta för bild TMALL Rapport generell v. Trafikverket Postadress: Trafikverket, 9 Borlänge E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon:

Läs mer

Kommunerna och Nollvisionen

Kommunerna och Nollvisionen Magnus Andersson Kommunerna och Nollvisionen Trafiksäkerhetspolitik i Sveriges 10 största kommuner Cajoma Consulting 2004 1 Cajoma Consulting, Uppsala, 2004 Omslagsbild: Malgorzata Sheiki-Binkowska Fotografier:

Läs mer

Förord. Marianne Andersson, Ordförande Teknik- och fritidsnämnden Strängnäs 2014-03-17

Förord. Marianne Andersson, Ordförande Teknik- och fritidsnämnden Strängnäs 2014-03-17 2 Förord Cykelplanen för Strängnäs kommun är ett verktyg för planering av cykeltrafik. Cykelplanen ska fungera som ett stöd inför beslut som rör cykeltrafik på kort eller lång sikt. Cykelplanen består

Läs mer

Remissvar från Cykelfrämjandet på Nationell plan för transportsystemet 2014-2025

Remissvar från Cykelfrämjandet på Nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Cykelfrämjandets Riksstyrelse Joakim Bjerhem Sekreterare Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar från Cykelfrämjandet på Nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Sammanfattning Cykelfrämjandet

Läs mer

Nya planer för gården?

Nya planer för gården? Nya planer för gården? Tio steg för att lyckas med ett generationsskifte För ett rikare liv på landet Gör en smidig växling till nästa generation Att genomgå en generationsväxling innebär mycket att tänka

Läs mer

5 kommunikation och teknisk försörjning

5 kommunikation och teknisk försörjning 5 kommunikation och teknisk försörjning Kommunikation och teknisk försörjning I detta kapitel kan man läsa om Skelleftedalens trafiksystem i stort, vilka resvanor Skelleftebon har till exempel, var det

Läs mer

Kursbok till deltagarna som går utbildningen. om forsakringar

Kursbok till deltagarna som går utbildningen. om forsakringar Kursbok till deltagarna som går utbildningen om forsakringar 1 2 innehåll 4 Facket försäkrar 6 Lagstadgade försäkringar 7 Avtals försäkringar 8 Medlems försäkringar 10 Ar bet slös 12 Sjuk 15 Arbet sskada

Läs mer

Foto Krister Spolander. Arbetet för gåendes trafiksäkerhet i ett antal större och medelstora kommuner. Krister Spolander

Foto Krister Spolander. Arbetet för gåendes trafiksäkerhet i ett antal större och medelstora kommuner. Krister Spolander Ä Ö Foto Krister Spolander Arbetet för gåendes trafiksäkerhet i ett antal större och medelstora kommuner Krister Spolander Ninnie Gustafsson Emil Frodlund Förord Detta är del två i ett projekt om fotgängarsäkerheten

Läs mer

Rapport. Uppföljning och utvärdering av skolpolisverksamheten i Stockholms stad. år 2010

Rapport. Uppföljning och utvärdering av skolpolisverksamheten i Stockholms stad. år 2010 Rapport Uppföljning och utvärdering av skolpolisverksamheten i Stockholms stad år 2010 av Anders Ingelstam, Ingelstam AB Lotta Trosell, Acumenta AB Niklas Carlsson, Markör Marknad & Kommunikation AB Markör

Läs mer

Grannsamverkan i flerfamiljshus en guide

Grannsamverkan i flerfamiljshus en guide Grannsamverkan i flerfamiljshus en guide 1 Grannsamverkan i flerfamiljshus Varför ska en fastighetsägare engagera sig i? Brottsförebyggande arbete skapar större upplevd trygghet som i sin tur skapar attraktiva

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Tillsammans skapar vi säker trafik för alla INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 3-10 INLEDNING - de fem målen - så här arbetar vi Sid 11 OLYCKSSTATISTIK Sid 12 NTF EN PARAPLYORGANISATION

Läs mer

Digital medborgardialog - metod, genomförande och resultat

Digital medborgardialog - metod, genomförande och resultat 1 (23) Rapport Datum 2015-03-31 Diarienummer KTN 40-2014 Västra Götalandsregionen Kollektivtrafiksekretariatet Handläggare: Maria Larsson, Tomas Zeljko Telefon: 010-4412032, 010-441 21 84 E-post: maria.a.larsson@vgregion.se,

Läs mer