Stroke maj 2012, Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stroke 2012. 21 22 maj 2012, Stockholm"

Transkript

1 Anmäl hela teamet redan idag Gå 4, betala för 3! Stroke 2012 Fysiologisk uppdatering och akut vård av strokepatienter hjärnans plasticitet och återhämtningsförmåga! Ätsvårigheter och nutritionsproblem hos strokepatienter konkreta råd! Neuropsykologiska funktionsnedsättningar aktuell forskning, utredning och behandling Känslomässiga reaktioner, depression och mental trötthet efter stroke Strokesjukvården utifrån ett helhetsperspektiv ta del av samarbetsprojekt! Anhörigstöd genom samarbete mellan sjukhus och kommun! Talare: Erik Lundström med dr, neurolog Akademiska sjukhuset Åsa Franzén-Dahlin leg Sjuksköterska, med dr Danderyds Sjukhus Gerd Faxén Irving leg dietist, med.dr. Karolinska Universitetssjukhuset Miriam Nahum leg läkare Hudiksvalls sjukhus Peter Borenstein överläkare Scandinavian Brain Center samt Lundby sjukhus Karin Jonasson neuropsykolog Uddevalla sjukhus Sara Vive leg sjukgymnast, MSc Katarinakliniken Monica Östlund anhörigstödjare Gävle kommun Marie Bengtsson anhörigkonsulent Gävle Kommun Anette Zeilon avdelningschef Gävle Sjukhus Citat från tidigare deltagare: Intressant, medryckande föreläsning! Mycket inspirerande och pedagogisk! Bra förklaringar, underbar föreläsare!! Användbart, konkret! Otroligt bra! maj 2012, Stockholm

2 Stroke 2012 är en konferens för hela teamet kring strokepatienten; arbetsterapeut, logoped, sjukgymnast, sjuksköterska, kurator och läkare. Att arbeta med strokepatienter idag ställer höga krav på dig. Du behöver hålla dig uppdaterad om det senaste och mest aktuella och för att vården ska bli så bra som möjligt krävs stor kunskap och möjlighet till samarbete med patients bästa i fokus! Under konferensdagarna får du lyssna till erfarna talare som delger den senaste forskningen och verksamma metoder för rehabilitering och behandling. Du får lyssna till unika samarbetsprojekt som inspirerar dig i ditt fortsatta arbete. Lyssna till: Erik Lundström, neurolog, som ger en fysiologisk uppdatering om vad som händer vid stroke. Han delger den senaste forskningen kring hjärnans plasticitet och hur symtomen påverkas av den del av hjärnan som tagit skada. Vidare berättar han om det akuta omhändertagandet och behandlingarna, så som trombolys, tromektomier och andra behandlingsmetoder! Gerd Faxén Irving, leg dietist, föreläser om nutrition hos strokepatienten, hon visar hur du bedömer nutritionsstatus och anpassar kosten efter patientens behov, samt hur du kan hjälpa patienten med matsituationen. Peter Borenstein, överläkare, föreläser om neuropsykologiska funktionsnedsättningar och går igenom aktuell forskning, utredning och behandling. Han berättar om Afasi och hur du kan arbeta för att bemöta och ha en god kommunikation med en afatiker. Vidare tar han upp Apraxi och Neglekt, hur du individanpassar rehabilitering utifrån patientens förutsättningar samt ger dig praktiska träningsmetoder och reflektion utifrån olika patientfall! Karin Jonasson, neuropsykolog, berättar om känslomässiga reaktioner efter stroke. Hon tar bl.a. upp individens, anhörigas och omgivningens känslomässiga reaktioner på sjukdomen, depression och mental trötthet. Sara Vive, leg sjukgymnast, föreläser om högintensiv sjukgymnastisk träning efter stroke, evidens och för vilka patienter CI-terapi fungerar bäst. Hon tar även upp vad de nationella riktlinjerna för strokesjukvård säger om rehabilitering och hur vi gör i praktiken? Strokesjukvården utifrån ett helhetsperspektiv i vårdkedjan. Hur får vi till ett bra samarbete med patientens bästa i fokus? Lyssna till hur landstinget i Gävleborg har tagit ett samlat grepp, från primärvård, via ambulans, akutvård, sjukhusvård och vidare till kommunen med gemensam rehabplan, uppföljningsmöten och rehabteam som åker hem till patienten. Anhöriga till strokedrabbade får ofta dra ett tungt lass, hur kan vi stödja och hjälpa dem? Lyssna till Åsa Franzén Dahlin som disputerat med en avhandling om livssituation och psykisk hälsa hos närstående till strokepatienter. Ta också del av hur sjukhuset och kommunen i Gävle samarbetar med anhörigstödjare som finns till hands redan på sjukhuset och hur de sedan arbetar med anhörigstöd när patienten skrivits ut. Detta och mycket mera inbjuder till inspirerande dagar! Stroke 2012 är den naturliga mötesplatsen för dig som vill uppdatera dig om det senaste inom området och knyta kontakter med kollegor inom samma vårdområde! Välkommen! Ulrika Westling Leg sjuksköterska Utbildningsansvarig Kompetensteamet

3 Dag 1, 21 maj Moderator Åsa Franzén Dahlin inleder konferensen Åsa Franzén-Dahlin, leg sjuksköterska, med dr, Danderyds sjukhus. Åsa är mycket engagerad i strokevården och arbetar som kvalitetsutvecklare på medicinkliniken vid Danderyds sjukhus 9.35 Fysiologisk uppdatering Fysiologisk uppdatering hur påverkas symtomen av vilken del av hjärnan som tagit skada? Hjärnans plasticitet och återhämtningsförmåga ta del av ny forskning kring hjärnans förmåga Första timmarnas behandling på vilket sätt minskas sjuklighet och dödlighet genom vård på strokeavdelning Akut vård av strokepatienter Rädda hjärnan trombolys och omvårdnadsaspekter vid trombolysbehandling Trombolysbehandling på vårdavdelning fördelar och nackdelar Om patienten försämras och trombolys inte hjälper trombektomi och hemikranektomi, Hur snabbt kan mobilisering ske t ex vid blödning? TIA Utredningar och strokeförebyggande vård i vissa fall kan TIA följas av stroke inom några timmar om man inte inleder en förebyggande behandling Blödning eller blodpropp så kartläggs symtomen! Erik Lundström, med dr, neurolog, Akademiska sjukhuset. Erik är en uppskattad och van talare som beskriver och delger kunskap på ett pedagogiskt och väl grundat sätt. Under förmiddagen görs avbrott för kaffepaus Lunch Så har vi tagit ett samlat grepp med länsgemensam strokesjukvård Projektet med strokeprocessen i ett helhetsperspektiv för att uppnå de nationella riktlinjerna Så här täcker vi in hela vårdkedjan med prehospital vård, sjukhusvård, rehabilitering samt sekundärprevention! Aktiviteter inom rehabilitering så här arbetar vi med gemensam rehabplan och utskrivningsteam som åker hem till patienterna! Så här arbetar vi nu med gemensamt stroke råd, utbildningsdagar och fortsatt samarbete Miriam Nahum, leg läkare, spec. internmedicin och geriatrik, Hudiksvalls sjukhus. Miriam har varit projektledare för slutenvårdsdelen av Stroke processen är nu medicinsk rådgivare för Stroke inom Landstinget Gävleborg Hur kan vi stödja närstående i deras livssituation och förbygga psykisk ohälsa? Praktikfall Anhörigstöd Livssituation och psykisk hälsa hos närstående till strokepatienter ta del av forskningsresultat Viktigt med individuellt stöd då närstående upplever och hanterar situationen olika Så kan individuell hjälp kombinerat med stödprogram vara ett sätt att förebygga ohälsa samtidigt som det gör det möjligt för den strokedrabbade att bo kvar hemma Åsa Franzén-Dahlin, leg sjuksköterska, med dr, Danderyds sjukhus. Åsa disputerade vid Karolinska Institutet med en avhandling om livssituation och psykisk hälsa hos närstående till strokepatienter. Åsa är mycket engagerad i strokevården och arbetar nu som kvalitetsutvecklare på medicinkliniken vid Danderyds sjukhus.

4 14.30 Kaffepaus Så här arbetar vi med anhörigstöd i vården! Anhörigstödjare på sjukhuset i Gävle ett samarbetsprojekt mellan Gävle kommun och Landstinget Gävleborg Anhörigombuden en länk mellan den egna verksamheten och kommunen Att bygga broar organisationer emellan, att nå anhöriga i ett tidigt skede för att skapa trygghet och underlätta för de anhöriga i deras vardag Så här arbetar vi med anhörigstöd, information, uppföljning och stöd! Marie Bengtsson, anhörigkonsulent och Monica Östlund, anhörigstödjare, Gävle kommun samt Anette Zeilon, avdelningschef stroke, Gävle Sjukhus Nutrition vid stroke utredning och behandling Screening och bedömning av nutritionsstatus för att identifiera personer med risk för undernäring Nutritionsvårdsprocessen och nutritionsproblematik hos strokepatienter Hur uppskattar vi energi- och vätskebehov? Kostbehandling och måltidsordning Konsistensanpassad kost när skall man välja vad? Behandling med enteral och parenteral nutrition Gerd Faxén Irving, leg dietist, med dr, Karolinska Universitetssjukhuset. Gerd har lång klinisk erfarenhet av att arbeta med geriatriska patienter däribland strokepatienter. Hon är en av författarna till boken Geriatrisk Nutrition samt är medförfattare till boken Stroke Dagen avslutas Anhörigstöd praktikfall Missa inte andra utbildningar i vår regi:

5 Dag 2, 22 maj Högintensiv sjukgymnastisk träning efter stroke Evidensbaserad träning för strokepatienter i kronisk fas CI-terapi för vem passar det? Hur kan träningen läggas upp? Praktiska exempel Bakgrund till CI-terapi, olika modifieringar och behandlingsformer Effekten av hög intensitet i träningen gällande såväl arm- och handträning, som gång- och balansträning Vad säger de nationella riktlinjerna för strokesjukvård om rehabilitering hur gör vi i praktiken? Sara Vive, leg sjukgymnast, MSc. Spec. neurologisk sjukgymnastik, Katarinakliniken. Sara arbetar inom öppenvård med specialiserad sjukgymnastik för patienter med neurologiska skador. Sara har arbetat med intensivträning och CI-terapi sedan Kaffepaus Neuropsykologiska funktionsnedsättningar Aktuell forskning samt utredning och behandling Afasi fördjupa din kunskap för att bemöta och underlätta kommunikationen med afatikern Vanliga språksvårigheter efter stroke hur kan du skilja mellan afasi och andra kommunikationsstörningar? Att bemöta och ha en god kommunikation med en afatiker vad ska du tänka på? Individuellt anpassad träning beroende på afasins uttryck baserat på patientens behov, konkreta exempel Neglekt bedömning, utredning och individanpassad rehabilitering Hur definieras, bedöms och utreds neglekt? Kroppsneglekt resp. visuellt neglekt Patientens insikt hur öka patientens medvetenhet kring vad som hänt? Individanpassad rehabilitering praktiska träningsmetoder och reflektion utifrån patientfall Lunch Apraxi, bedömning och träning Att hantera sina funktionsnedsättningar genom effektiv rehabilitering Vilka metoder bör du använda dig av för att anpassa rehabiliteringen? Förhållningssätt hur du stöttar och hjälper patienter med apraxi Kompensatoriska strategier Peter Borenstein, chefläkare vid Scandinavian Brain Center samt överläkare i neurologi vid Lundby sjukhus i Göteborg. Peter är en uppskattad föreläsare som på ett tydligt och pedagogiskt sätt delger sin stora kunskap och varvar fakta med patientfall på ett lärorikt sätt Kaffepaus Känslomässiga reaktioner efter stroke Vanliga symptom, dess orsaker och behandling Depressiva symptom Oro och ångest Stress/posttraumatisk stress Mental trötthet/asteno-emotionella symptom Differentialdiagnostik Neurokognitiva symptoms betydelse Anhöriga och omgivningens känslomässiga reaktioner Karin Jonasson, neuropsykolog, rehabiliteringskliniken, Uddevalla sjukhus Moderator sammanfattar konferensen Konferensen avslutas

6 Avsändare Kompetensteamet Stockholm AB Box Stockholm ANMÄLAN PRAKTISK INFORMATION: Konferens(1107): maj 2012 Plats: Finlandshuset, Snickarbacken 4, Stockholm. För vägbeskrivning se vår hemsida. Pris: 5980 kr, moms tillkommer. I priset ingår lunch, förfriskningar och dokumentationsmaterial. Anmälningsbekräftelse och faktura sändes efter mottagen anmälan. Gå 4, betala för 3 gäller personer vid samma arbetsplats och vid samtidig anmälan. Avbokningsregler: Om du får förhinder och inte kan delta kan du alltid överlåta din plats till en kollega. För fullständiga avbokningsregler, se Förbehåll: Vi reserverar oss för förändringar i programmet samt möjlighet att ställa in planerad konferens vid extraordinära händelser. Kompetensteamet Stockholm AB

Långvarig smärta. 12 13 september 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare:

Långvarig smärta. 12 13 september 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare: Långvarig smärta Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Aktuell forskning kring smärta och behandling Sambandet mellan fysiologi och psykologi Hur motivera patienten att bli mer aktiv

Läs mer

ta del av de senaste modellerna och praktikfall som lyckats! Bengt Eriksson ambulansöverläkare Landstinget Dalarna Stefan Kihlgren leg sjuksköterska

ta del av de senaste modellerna och praktikfall som lyckats! Bengt Eriksson ambulansöverläkare Landstinget Dalarna Stefan Kihlgren leg sjuksköterska Akutsjukvård Gå 4 betala för 3! ta del av de senaste modellerna och praktikfall som lyckats! Den akuta vårdkedjan, patientsäkerhet och samarbete i fokus med prehospital triage, patientstyrning och direktinläggningar!

Läs mer

Infektionssjukvård 2011

Infektionssjukvård 2011 Anmäl senast 17 oktober och ta del av boka-tidigterbjudande gå 4, betala för 3! Infektionssjukvård 2011 Multiresistenta bakterier och antibiotika användning Hepatiter -senaste forskning kring vård och

Läs mer

Akutsjukvård 2013 SAMARBETE ORGANISATION PATIENTSÄKERHET

Akutsjukvård 2013 SAMARBETE ORGANISATION PATIENTSÄKERHET Akutsjukvård 2013 SAMARBETE ORGANISATION PATIENTSÄKERHET Samarbete ambulans, akutmottagning och vårdavdelning för ett effektivt patientflöde! Omhändertagande av multisjuka äldre för att undvika väntan

Läs mer

Akutsjukvård 2012. Patientsäkerhet Akutmottagningens organisation Prehospital vård! Göran Örnung Överläkare Capio S:t Görans Sjukhus

Akutsjukvård 2012. Patientsäkerhet Akutmottagningens organisation Prehospital vård! Göran Örnung Överläkare Capio S:t Görans Sjukhus Gå 4, betala för 3! Succé nu för 5:e året! Akutsjukvård 2012 Patientsäkerhet Akutmottagningens organisation Prehospital vård! Organisation, direktstyrning och prehospital vård är akutmottagningen den optimala

Läs mer

Barntandvård 2013. Göran Dahllöf Professor Karolinska Institutet. Eva-Karin Bergström Leg tandhygienist Folktandvården Västra Götaland

Barntandvård 2013. Göran Dahllöf Professor Karolinska Institutet. Eva-Karin Bergström Leg tandhygienist Folktandvården Västra Götaland Barntandvård 2013 Så identifierar du barn i riskzonen och sätter in förebyggande åtgärder i tid! Munhälsa och tandvård hos kroniskt sjuka barn Sambandet mellan övervikt/fetma och karies orsaker och riskfaktorer

Läs mer

Joachim Luthander Bitr. överläkare Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Marianne Segerberg Smärtsjuksköterska Astrid Lindgrens Barnsjukhus

Joachim Luthander Bitr. överläkare Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Marianne Segerberg Smärtsjuksköterska Astrid Lindgrens Barnsjukhus Gå 4 betala för 3! Akut sjuka barn! Akut vård, senaste nytt och aktuell behandling! Omedelbart omhändertagande av akut sjuka och skadade barn! Smärta och smärtlindring av barn Allvarliga infektionstillstånd

Läs mer

Chef för personliga assistenter 2013

Chef för personliga assistenter 2013 Chef för personliga assistenter 2013 utvecklas i ditt ledarskap! Att leda på distans konkreta verktyg! Samtalsmetodik, konfliktlösning och professionellt förhållningssätt i olika situationer Uppdatering

Läs mer

Psykisk ohälsa hos skolbarn

Psykisk ohälsa hos skolbarn Gå 4 betala för 3! Psykisk ohälsa hos skolbarn förebyggande praktiskt arbete Skolhälsovård och BUP i samverkan praktiska exempel och samarbetsprojekt som lyckats Hur upptäcka psykisk ohälsa i tid hos barn

Läs mer

Telefonrådgivning om sjuka barn

Telefonrådgivning om sjuka barn Telefonrådgivning om sjuka barn Infektioner, feber, magsmärta och huvudvärk vilka egenvårdsråd kan du ge och när ska barnet till läkare? Akut omhändertagande vid kramper vilka råd på telefon kan du ge

Läs mer

Ortopedisk vård. effektivare, mer patientsäker vård. Marie Lilja avdelningschef Universitetssjukhuset i Lund

Ortopedisk vård. effektivare, mer patientsäker vård. Marie Lilja avdelningschef Universitetssjukhuset i Lund Gå 4 betala för 3! Ortopedisk vård effektivare, mer patientsäker vård LEAN effektivare vård med minskat dubbelarbete och mer tid för patienten! Kortare vårdtid och färre komplikationer med utvecklad höftfrakturprocess

Läs mer

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 maj 2010, Stockholm Workshop 20 maj 2010, Stockholm

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 maj 2010, Stockholm Workshop 20 maj 2010, Stockholm Lean Healthcare förberedelser och uppstart Vad är Lean Healthcare och vilka är vinsterna att arbeta efter Lean i sjukvården? Grunderna i Lean värderingar, principer, verktyg och metoder Hur identifierar

Läs mer

Barntandvård 2015. talare

Barntandvård 2015. talare Barntandvård 2015 kunskap utveckling inspiration Kariesprofylax och erosionsskador uppdatera dig med det senaste inom forskning och behandling! Tandvårdsrädda barn? Lär dig enkla och pedagogiska verktyg

Läs mer

Ögonsjukvård 2015. några av konferensens talare

Ögonsjukvård 2015. några av konferensens talare Ögonsjukvård 2015 kunskap utveckling inspiration Praktikfall så har vi ökat patientflödet och effektiviserat organisationen på Ögonklinken i Linköping Glaukom lär dig diagnostisera, behandla och följa

Läs mer

Bröstcancer vård och behandling

Bröstcancer vård och behandling Unik konferens! Bröstcancer vård och behandling De senaste forskningsrönen och behandlingssätten! One-day diagnostic i praktiken. Kvinnan får besked samma dag om hon har bröstcancer! Kulturella skillnader

Läs mer

Chef i socialtjänsten

Chef i socialtjänsten inspiration Därför stannar personalen hos oss så blir du en attraktiv arbetsgivare! Från virus till vi-rus! Så skapar du bättre teamkänsla på jobbet Rollen som chef hur hanterar du motstridiga förväntningar,

Läs mer

Nationell konferens för socialtjänsten 2014

Nationell konferens för socialtjänsten 2014 Nationell konferens för socialtjänsten 2014 kunskap utveckling inspiration Ta del av de senaste nyheterna och viktigaste förändringarna för socialtjänsten! Under två kunskapstäta dagar har du en unik möjlighet

Läs mer

Kvinnohälsa 2014. Livskvalitéförhöjande insatser. Stockholm Konferens 12-13 mars, Seminariedag 14 mars 2014. www.teknologiskinstitut.

Kvinnohälsa 2014. Livskvalitéförhöjande insatser. Stockholm Konferens 12-13 mars, Seminariedag 14 mars 2014. www.teknologiskinstitut. Livskvalitéförhöjande insatser Kvinnohälsa 2014 Artist: Unnur Ýrr Helgadóttir Endometrios helhetssyn och strategier vid kronisk smärtproblematik Från pubertet till menopaus lär dig mer om hormonella förändringar,

Läs mer

Ledarskap för kvinnliga läkare

Ledarskap för kvinnliga läkare Anmäl dig senast 15 mars 2009 och få 500 kr i rabatt! Ledarskap för kvinnliga läkare Att leda grupper professionellt arbete i grupp på sjukhus Bättre ledarskap med bekräftarteknik! Att lyckas med ett uppdrag

Läs mer

Akutsjukvård 2010 följ med i utvecklingen!

Akutsjukvård 2010 följ med i utvecklingen! Gå 4 betala för 3! Mötesplats för tredje året i rad! Anmäl dig nu fullbokad 2009! Akutsjukvård 2010 följ med i utvecklingen! Widgren, Lethvall och Örnung om triage vinster, vetenskap och vidareutveckling

Läs mer

Projektledning inom bygg

Projektledning inom bygg Projektledning inom bygg kunskap utveckling inspiration Effektivisera din projektledning led mer effektivt! Energieffektiva byggnader Kostnadskontroll i byggprojekt Hållbarhetsfrågan så arbetar du kostnadseffektivt

Läs mer

Chef för personliga. assistenter 2014. talare

Chef för personliga. assistenter 2014. talare KUNSKAP UTVECKLING INSPIRATION Chef för personliga KUNSKAP UTVECKLING INSPIRATION assistenter 2014 kunskap utveckling inspiration Lär dig leda på distans! Vem tar hand om chefen? Lär dig hantera utmaningarna

Läs mer

Bild i skolan 2015. talare

Bild i skolan 2015. talare inspiration utveckling kunskap Bild i skolan 2015 Bildanalys och bildkommunikation fördjupa dina kunskaper och öka elevernas förståelse för bildens integrering med andra uttrycksformer Ta del av det senaste

Läs mer

människor i kris Konferens 7-8 december, temadag 9 december, Salén konferens, Stockholm

människor i kris Konferens 7-8 december, temadag 9 december, Salén konferens, Stockholm Utveckla bemötande och bättre stöd till människor i kris Konferens 7-8 december, temadag 9 december, Salén konferens, Stockholm Krissamtal så bemöter du människor i krisens olika faser för bättre stödja

Läs mer

Neuropsykiatriska funktionshinder

Neuropsykiatriska funktionshinder Göteborg 12-13 november Stockholm 4-5 februari Neuropsykiatriska funktionshinder Öka din kompetens om neuropsykiatriska funktionshinder! Utveckla ditt bemötande av personer med neuropsykiatriska funktionshinder

Läs mer

Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet

Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet Inbjudan till konferens i den 10-11 februari 2011 TALARE Högskolan Jönköping Cecilia Henning Nora kommun Gunilla Jansson Barbro Sahlin Tidaholms kommun Christina

Läs mer

FRAMTIDENS DEMENSVÅRD

FRAMTIDENS DEMENSVÅRD 2008 års konferens helt slutsåld! FRAMTIDENS DEMENSVÅRD Inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 februari 2009 TALARE Svenskt demenscentrum och Silviahemmet Wilhelmina Hoffman Beteendeteknik i Gävle

Läs mer

Undersköterska i demensvården

Undersköterska i demensvården Undersköterska i demensvården Inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 april 2011 LYSSNA TILL Sahlgrenska Universitetssjukhuset Centrum för lättläst AnnMarie Lindman Nationellt kompetenscentrum Anhöriga

Läs mer

Oral hälsa vid funktionsnedsättning & särskilda behov

Oral hälsa vid funktionsnedsättning & särskilda behov inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 september 2014 VÅRA TALARE Landstinget i Jönköpings län Kristina Berggren Tandhygienist Folktandvården Värmland Barbro Olsson Tandsköterska Folktandvården

Läs mer

Kvalitetssäkring inom äldreomsorgen

Kvalitetssäkring inom äldreomsorgen Kvalitetssäkring inom äldreomsorgen Inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 september 2009 TALARE Stockholms stad Ewa Samuelsson (kd) Christer Neleryd Umeå Universitet Ersta Sköndahl Högskola Astrid

Läs mer