Ett år med. Gavlegårdarna. Vi har något för många Fullriggaren. Ett landmärke GAVLEGÅRDARNAS NYA HEMSIDA. Från POPPEL till OXEL.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ett år med. Gavlegårdarna. Vi har något för många Fullriggaren. Ett landmärke GAVLEGÅRDARNAS NYA HEMSIDA. Från POPPEL till OXEL."

Transkript

1 Ett år med Gavlegårdarna Vi har något för många Fullriggaren Ett landmärke GAVLEGÅRDARNAS NYA HEMSIDA Från POPPEL till OXEL Äldres BOENDE ÅRSMAGASIN 2010

2 Kortfakta om Gavlegårdarna gavlegårdarnas affärsplan AB GAVLEGÅRDARNA Affärsplan uppdrag Gavlegårdarna ska vara en fortsatt ledande aktör på den lokala bostadsmarknaden och utgöra ett strategiskt- och bostadspolitiskt instrument för Gävle kommun. Inriktningen framåt, som långsiktigt och samhällsnyttigt bostadsföretag, är att stärka bolagets ställning på bostadsmarknaden där de framtida kommunala behoven är som störst och där de rent kommersiella förutsättningarna inte är uppenbara. 93,8% av våra hyresgäster är nöjda med sitt boende Affärsplanen är det övergripande strategidokumentet för Gavle gårdarna. Den nuvarande affärsplanen avser perioden , men i många avseenden sträcker sig planeringen betydligt längre än så. Affärsplanen bygger på fyra fokusområden; människors sociala behov, en hållbar livsmiljö, mångfald samt förnyelse av stadsdelar och bostäder. Det är också dessa områden som ligger till grund för denna årsberättelse. Med utgångspunkt i de fyra rubrikerna kommer vi att berätta vad som skett i Gavlegårdarnas verksamhet under BALANSERADE STYRKORT Metodiken med balanserade styrkort går ut på att betrakta verksamheten ur fl era olika perspektiv, och därmed påvisa behovet av balans mellan perspektiven för att bolaget ska nå sina mål. Fem perspektiv används för att, på både kort och lång sikt, ge god balans i målstyrningen och verksamhets utvecklingen. De fem perspektiven i Gavlegårdarnas styrkort är: Verksamhet Samhälle Kunder och Marknad Medarbetare Ekonomi NÅGRA NYCKELTAL Antal lägenheter Omsättning 960 mkr Balansomslutning 4 mdr Uthyrningsgrad 99% Antal lokaler Anställda 200 Antal hyresgäster ca kortfakta om gavlegårdarna

3 Ett år med Positiv utveckling Utvecklingen i näringsliv och sam hälle har vänt från en oroande låg konjunktur 2009 till ett läge av högkonjunktur i slutet av år I Gävle kan vi notera en synnerligen intressant ut veck ling med en rad före tags eta blering ar och en fortsatt befolk nings ök ning utöver de nivåer som känne tecknat det senaste decenniet. Gavle gårdar na kan lägga ytterligare ett år till handlingarna där vi tillåter oss att känna att vi bidragit till den positiva ut veck lingen. Den närmaste framtiden Gävles attraktivitet och fortsatta tillväxt är starkt beroende av den sektor vi befinner oss i. Attraktiva bostäder i goda lägen är en framgångsfaktor för att näringsliv och samhällsfunktioner ska kunna utvecklas långsiktigt. Gavlegårdarna behöver även framåt bidra till en utveckling av Gävles bostadsmarknad, bland annat genom att medverka i utvecklingen av Gävle Strand. Bolaget behöver dock balansera insatserna så att även ett fortsatt gott underhåll av befintligt lägenhetsbestånd kan genomföras. Gävle har relativt sett låga hyror, vilket innebär vissa svårigheter att finansiera nyproduktion i större volymer med de intäkter som kan fås via nyproduktionshyror. Gavlegårdarnas stora andel av hyresmarknaden, med våra 60- och 70-talsområden, är naturligtvis en resurs som behöver tas tillvara genom fortlöpande renovering och gott fastighetsunderhåll för att långsiktigt bibehålla Gävles attraktivitet. En ny lagstiftning för kommunala bostadsaktiebolag träder i kraft den 1 januari De nya spelreglerna ställer stora krav på de kommunala företagens affärsmässighet och skall i allt väsentligt följa den privata marknadens villkor. Gavlegårdarna bedriver sedan länge verksamheten på affärsmässiga grunder, vilket innebär att bolaget inte står inför omfattande omställningsprocesser. Vi kan däremot anta att lagförändringen både för allmännytta och privat sektor innebär utvecklingsmöjligheter för Gävle. Allmännyttans hyresnormerande roll upphör, vilket troligen på sikt förbättrar möjligheterna att finansiera ny- och ombyggnation av hyreslägenheter. Den dagliga verksamheten ligger till grund för vår framtida utveckling i bolaget. Att utveckla människors livsmiljöer och ha fortsatt nöjda hyresgäster består till stor del av våra medarbetares insatser och bemötandet av hyresgäster, entreprenörer och samarbetspartners i det dagliga jobbet. Gavlegårdarnas medarbetare har goda skäl att vara stolta över insatserna under Ett stort tack! Jan Hugg, VD bolagets väsentliga händelser utöver ordinarie drift under 2010: Stadsdelsförnyelsen på Öster färdigställs i sin helhet och fortsätter i östra Sätra. Där projekteras den inledande förnyelseetappen. Bolagets andra projekt på Gävle strand, Fullriggaren, växer fram och beräknas infl yttningsklar sommaren lägenheter i vårt fastighetsbestånd på Brynäs säljs till nybildade lokala bostadsföretaget Bo Bra Brynäs AB. Start för ombyggnad av äldreboendet Furugården i Valbo samt projektering för en fördubbling av antalet vårdplatser i samma område. Nyproduktion av fyra gruppboenden i Bomhus, Strömsbro, Sätra och Sörby Ökad intensitet på underhållet av våra fastigheter, med prioritet på trygghetsskapande åtgärder. Bolagets infrastruktur för fi beroptiskt bredband hyrs ut och upplåts på ett treårigt avtal till kommunikationsoperatören Zitius, som svarar för drift, kundsupport och försäljning av bredbandstjänster. Nittiotre av hundra hyresgäster hos Gavlegårdarna är nöjda, eller mycket nöjda med sitt boende, enligt vår årliga kundmätning. Bolagets resultat efter fi nansiella kostnader och intäkter är 53 mkr vilket överstiger det avkastningskrav vår ägare har ställt. Lägenhetsuthyrningen har ökat till höga 99,3 procent i december 2010, vilket är vårt högsta värde genom åren. vd har ordet 3

4 Innehåll mångfald att möta människors sociala behov 6 Vi har något för många Nedslag bland hyresgäster i Andersberg och på Nordost 16 Årets Granne 2010 Gunnar Nylén tog priset 17 Årets Energispridare Gavlegårdarna nominerade av Fryshuset Bosocialt pris... och av SABO 18 Att känna sig trygg Gavlegårdarnas trygghetsarbete i stadsdelarna stadsdelsförnyelse 20 Fullriggaren ett fl aggskepp Snart dags för infl yttning på Gävle Strand 25 För Anna var valet lätt Från stockholmsliv till Fullriggaren 26 Familjen Linblom fl yttar 'hem' Från Mellbystrand till Fullriggaren 27 Stort intresse bland kunderna Så marknadsfördes Fullriggaren 27 Vi säljer för att underhålla 371 lägenheter bytte ägare 28 Alla studenter kom hem i tid Gävle klarade bostadsgarantin i teknikens framkant 30 Gavlegårdarnas nya hemsida Service och funktion är nyckelorden 32 Det nya bredbandsnätet Fler leverantörer och snabbare hastighet 33 Hallå där Mikael Engström Vad använder du dina 100 MB till?

5 att gynna en hållbar livsmiljö framtid 34 Från poppel till oxel 15 träd fl yttades till Öster 36 Gavlegårdarnas miljöarbete Mot en klimatneutral vardag 36 Nöjda källsorterare Hyresgästerna vann pris 37 Snö i massor Hur klarar vi situationen? 38 Prisregn över Gavlegårdarna Bäst på service och byggnadstekniskt pris 39 Blomsterprakt vårlökar över hela stan 40 Äldres boende Fokus på äldres önskningar 42 Ungas boende 42 Allvill Fokus på ungas önskningar Ny lagstiftning för allmännyttan 43 En blick mot 2011 Vad har vi på gång?

6 Vi har något för många 6 mångfald att möta människors sociala behov

7 Vårt boende handlar idag om så mycket mer att hitta ett hem. Att bo är att trivas och känna trygghet. Att bo är att möta andra människor och stimuleras socialt. Att bo är att skapa en livsmiljö. På Gavlegårdarna har vi uppdraget att förvalta tusentals människors hem. Men vi har likväl ansvaret att möta våra hyresgästers krav och önskningar kring sitt boende. Mångfald är ett nyckelord för vår verksamhet, vi måste helt enkelt erbjuda något för många. Dessutom satsar vi stort på att möta människors sociala behov, något som betyder oerhört mycket för alla. Att bo handlar idag om att hitta hem. mångfald att möta människors sociala behov 7

8 » Att driva café har varit något av en dröm för mig. Och de timmar jag har öppet är det alltid fullt. «Åsas café Björn Linde tar en tugga av den nybakta smul pajen. Han lutar sig tillbaka i stolen och säger sedan med övertygelse: Caféet är det bästa som hänt på Nordost. Jag är alltid här när det är öppet och varje gång delar jag bord med samma tre personer. Jag vet inte ens vad de heter, det är liksom inte viktigt. Det är gemenskapen. Att vi ses, skojar och har roligt tillsammans. Björn sitter vid ett av borden på Åsas café, inhyst i en trerummare på området. Vanligtvis fungerar lägenheten som samlingspunkt för de drygt 400 barn och ungdomar som bor i stadsdelen Nordost. Under projektledaren Thomas Fribergs försyn har Caféet öppnade för första gången i mars Åsa håller öppet varje onsdag mellan klockan då alla hyresgäster erbjuds kaffe och hembakat. Lägenheten fungerar också som träffpunkt för barn och ungdomar på Nordost. Här kan du låna dator, kolla på fi lm, spela pingis eller bara umgås. Träffpunkten håller öppet varje dag. man här möjlighet att låna dator, kolla på film, spela pingis, göra läxor eller bara diskutera fotboll, livet och världspolitiken. Men varje onsdag förmiddag öppnar alltså Åsas café med kaffe och nybakt för alla hyresgäster. Att driva café har varit något av en dröm för mig. Nu fick jag chansen att göra det en dag i veckan på arbetstid. Jag går hit vid sex på morgonen och börjar baka. Och de timmar jag har öppet är det alltid fullt, säger Åsa Nilsson. I 24 år har hon varit fastighetsskötare hos Gavlegårdarna, men nu varvar hon alltså snickeri, reparation och underhåll med bakning och bryggning. Det märks så väl vad caféet gör 8 mångfald att möta människors sociala behov

9 med gästerna. Tack vare den där koppen kaffe får de mycket bättre kontakt med varandra så enkelt kan det ofta vara, säger hon. Björn Linde håller med. Thomas Friberg, projektledare på Nordost. Jag har bott på Nordost sedan den 14 november 1977 då huset byggdes. Och caféet är som sagt det bästa som hänt under de här åren. Nu drömmer jag om att det ska vara öppet varje dag. Eller att vi ska få ett gubb- och gummdagis i den gamla livsmedelsbutiken. På kvällarna skulle man kunna hålla öppet för ungdomarna istället för oss gamlingar. Han skrattar med plirande ögon. Kanske vet han att ingenting längre är omöjligt, inte heller i ett miljonprogramsområde som länge dragits med ett dåligt rykte. För Gavlegårdarnas bo-demokratiska arbetssätt i stadsdelar som Öster och Andersberg har verkligen gett lyckade resultat. Projekten har satt avtryck, inte bara i Gävle utan också över landet. Även på Nordost spirar engagemanget, delaktigheten och stoltheten bland de boende. Den senaste Nöjd Kund-Undersökningen (NKI) för 2010 visar en jättestigning, inte minst gällande den sociala tryggheten. Idéer och förslag som förts fram från hyresgäster, likt Björn, har i många fall också blivit verklighet. Basketplanen nere vid järnvägsspåren är bara ett exempel. Varje stadsdel behöver något som ungdomarna kan identifiera sig med. De ska känna att det är deras, att det är tillgängligt. När den positiva känslan kommer får det direkt effekt. Det lönar sig på många sätt, säger Moussa N Diaye, den drivande kraften bakom projektet Rapatac, ett ungdomsprojekt som Gavlegårdarna stöttat sedan starten. Av Rapatacs medlemmar bor 120 på Nordost, förutom Sätra är det vår absolut starkaste stadsdel, fortsätter Moussa N Diaye. De aktiva ungdomarna har vitt skilda intressen, men idrotten har varit och förblir tongivande. Den basketplan som sedan tidigare fanns på området användes flitigt, trots att den var gammal och sliten. Planen låg mitt i området där varenda bolldunk verkade störande för andra hyresgäster. Samtidigt ville vi verkligen gynna spontanidrotten, säger Krister Palm, förvaltare på Nordost. Gavlegårdarna och Rapatac gjorde därför gemensam sak när de hos Gästriklands Idrottsförbund sökte pengar till en ny basketplan. I juni 2010 kunde man inviga planen i utkanten av bostadsområdet, och det med en hård match mellan Rapatac och Gavlegårdarna. Vi spöade Gavlegårdarna ordentligt inför en publik på över 200 personer, skrattar Moussa N Diaye. Men en basketplan utan spelare är ganska värdelös, hur fin den än är. Därför har vi fortsatt driva frågan. Vi är där, vi lockar med oss ungdo- mångfald att möta människors sociala behov 9

10 Moussa N Diaye mar som vill hänga vid planen och kanske dunka några bollar. I somras arrangerade vi en street-turnering och vi kommer att fortsätta. Idag är både barn, ungdomar och vuxna vid basketplanen, man kan spela sent utan att störa någon. Det är lätt. Du bara öppnar grindarna, tar en boll och börjar, fortsätter Moussa N Diaye. Även Krister Palm och Thomas Friberg är mer än nöjda med resultatet. De två sporter som alltid varit heta på Nordost, fotboll och basket, har idag nya och funktionsdugliga planer. Helt enligt hyresgästernas egna önskemål. Gavlegårdarna är öppna för ett arbetssätt som välkomnar till exempel oss inom Rapatac, säger Moussa N Diaye. Det betyder att vi kan jobba hårt med att föra in våra värderingar i stadsdelen. Våra ungdomar tillåts sprida det vi står för att skolan och en meningsfull fritid är grunden till att lyckas senare i livet. Bland de aktiviteter Gavlegårdarna satsar mest på ute i stadsdelarna, är det just de som riktar sig mot barn och ungdomar som kanske är allra mest tongivande. På Nordost når idrotten och träffpunkten i lägenheten ut till många men inte alla. Ungdomsgruppen, med representanter från de unga hyresgästerna, gör där ett jättejobb för att locka de som står utanför. Thomas är projektledare och en fantastisk vägledare för alla som kommer hit till träffpunkten. Men vi måste också vara med och förändra. Därför vill vi försöka förmedla en bra väg in på Nordost, säger Hawal Sindi, 22 år. Är det femton ungar ute vid tio-tiden på kvällen kan vi ta med dem hit till träffpunkten och kolla på film istället. Vi säger till dem att det finns annat att göra än det som inte är bra. Titta vad mycket aktiviteter vi har, kom och var med här hos oss, säger Ahmed Sabaana, 21 år. De vet båda hur tufft det är att komma till ett nytt land, en ny stadsdel, att vara utan jobb och kanske inte ens kunna det nya språket. Hawal 10 mångfald att möta människors sociala behov

11 Hawal Sindi och Ahmed Sabaana trivs på Nordost.» Vi kör för fullt på Nordost. Gavlegårdarna har varit så bra på att bygga relationer för att människor som bor här ska förstå varandra. «Sindi slår ut med händerna: Visst, jag har hållit på med en massa skit, men det är ointressant egentligen, Jag pratar aldrig om det. Men de jag försöker hjälpa kan ofta säga du förstår inte hur det är att ha det som jag, men då brukar jag säga, kompis, det är inte jag som ska bli som du, det är du som ska bli som jag. Han skrattar. Vi kör för fullt på Nordost. Gavlegårdarna har varit så bra på att bygga relationer för att människor som bor här ska förstå varandra. Nu har vi en lokal att gå till som snart är för liten, tänk att vi kommit så långt. För Fia Thornberg och Pia Berglund, Gavlegårdarnas för - valtare i stadsdelen Andersberg, är ingen dag den andra lik. Något som är charmen med jobbet enligt dem båda två. Samtidigt är de noga med struktur för sin egen organisation. Alla hyresgäster ska behandlas lika, säger Fia Thornberg bestämt. Du ska få det du har rätt till. Men vårt arbete blir otroligt mycket enklare om vi är konsekventa och raka i alla situationer. Annars skapar vi bara oreda för oss själva i slutänden. De är verksamma i ett bostadsområde med hyresgäster från världens alla hörn och där alla åldrar finns representerade. Även här är aktiviteterna många. I varje fastighet finns en mångfald att möta människors sociala behov 11

12 » Alla vet inte vad vi heter, men de ropar Gavlegårdarna och vinkar när vi går förbi «samlingslokal i markplan där organisationer som Hyresgästföreningen, PRO och Verdandi huserar. Här finns allt från kurser i chigong och matlagning till vävstuga, snickeri och en lokal där hyresgästerna kan byta möbler med varandra. Att Gavlegårdarna har ett finger med i spelet nästan överallt är också något som satt sig hos hyresgästerna. Alla vet inte vad vi heter, men de ropar Gavlegårdarna och vinkar när vi går förbi, säger Pia Berglund med ett skratt. Och många ringer till oss om allt. Ibland önskar man att det fanns mer tid. För ofta handlar det om en längtan efter att prata bort en stund. Samtidigt som man passar på att fråga när hälsocentralen öppnar, om en viss bok finns inne på Biblan eller vilket väder det ska bli imorgon, säger Fia Thornberg. Att det i stadsdelen bor hyresgäster som behöver extra stöd eller tillsyn för att klara sin vardag är inget de sticker under stol med, tvärtom. Istället vill Pia och Fia poängtera vikten av att ge hyresgästerna det stödet. Vi har varit enträgna. Får vi signaler om att något inte fungerar, att man inte följer de regler som gäller för vårt boende, så gör vi hembesök. Inte bara en gång utan var fjortonde dag. Allt för att ge människor en chans att klara sitt eget boende och behålla sin integritet. Vi tror på människor, säger Fia Thornberg. Och på kommunikation öga mot öga. Frågar du en hyresgäst om de vet varför de inte får ställa en barnvagn eller cykel i trapphuset får du ofta svaret att Gavlegårdarna ju inte vill det. När vi förklarar att det kan vara skillnaden mellan liv och död för deras egen familj om det börjar brinna får du ju en helt annan förståelse, säger Pia Berglund. För de hyresgäster som går den första baskursen i Svenska för invandrare håller Pia och Fia en skräddarsydd Bo-Skola som är unik i landet. En torsdag i månaden träffar man grupper som kommer till Andersberg för att titta på en lägenhet och gå igenom allt kring vilka regler som gäller. Det kan vara människor som lever i ett slags ingenmansland, utan någon som helst erfarenhet från ett eget boende. Det är fantastiskt att se glädjen när de för första gången förstår hur ett miljörum faktiskt fungerar och vad de kan göra i våra moderna tvättstugor, berättar Fia Thornberg. Dessutom är jag stolt över hur fina våra lägenheter är. De är ljusa och välplanerade med stora balkonger. Det finns ett bra tänk i planeringen av hela området, helt klart. 12 mångfald att möta människors sociala behov

13 Pia Berglund har daglig kontakt med många hyresgäster. Thomas Friberg får en kopp kaffe från köket på Åsas café och slår sig ner en minut. Snart drar eftermiddagens fotbollspass med ungdomarna från Nordost igång och då blir det knappast tid för vila. Men det är härligt mitt jobb. Jag har långt mer energi när jag går hem än när jag kommer på morgnarna. Han ler. Då måste det ju vara rätt, inte sant? Thomas Friberg kom in som projektledare på Nordost Året innan hade skadegörelsen och kriminaliteten slagit i taket och ett nätverk bestående av ett trettiotal aktörer beslutade sig för att satsa på en enande kraft i stadsdelen. Thomas jobbade tidigare som fastighetsskötare på Gavlegårdarna men hade ingen direkt erfarenhet av socialt arbete i en skepnad som här. Till syvende och sist är det hyresgästerna som styr verksamheten utifrån sina behov. Vi har inget strikt regelverk utan bygger på ömsesidig respekt. Integration är kärnan för allt vi gör, och det förgrenar sig ut i en mängd olika verksamheter där vi försöker påverka varandra. Yngre och äldre, svenskar och invandrare, barn och föräldrar Många ringer till oss om allt, säger Fia Thornberg bestämt. Krister Palm, förvaltare på Nordost. När jag kom hit visste jag vad ordet integration stod för men inte mer. I början trodde jag nog att det räckte att de andra förstod mig inte att jag behövde sätta mig in i deras verklighet. Idag är jag öppen med att jag är neutral mark. Jag tar inte ställning i någon religiös eller politisk fråga, jag är bara Thomas. Jag är inget hot, bara ett stöd. mångfald att möta människors sociala behov 13

14 B Nu umgås jag bara med de som bor i närheten. De är ju dessutom mycket bättre på fotboll, säger Oskar Kling-Modig. På fotbollsplanen är det trångt. Barn och ungdomar från hela världen delar in sig i lag. Ljudnivån är hög och jargongen tuff. Jag är nästan ensam svensk bland mina kompisar och det blir en tuffare stämning. I början tyckte jag det var lite svårt men nu umgås jag bara med de som bor i närheten. De är ju dessutom mycket bättre på fotboll, säger Oskar Kling-Modig, 12 år, som bor på Nordost. Ali Jabbar, 13, skrattar och håller med. Nordost är överlägset. Går du ut en sommarkväll i Gävle är det typ tomt överallt. På Nordost är det istället folk överallt. Jag känner alla, även de vuxna. De kommer ju också med och spelar fotboll, det är grymt. Gavlegårdarna har fixat det kanon här, vi lär känna varandra och det är tryggt. Det är bara andra människor som tycker Nordost är otryggt. Inte vi som bor här. Ashti Farshadi, 15, är ensam tjej på plan. Hon springer förbi och ropar högt: Nordost? Hon kastar med håret och skrattar innan hon svarar på sin egen fråga. Jaaa, alltid!» Nordost är överlägset. Går du ut en sommarkväll i Gävle är det typ tomt överallt. På Nordost är det istället folk överallt. Jag känner alla, även de vuxna. «14 mångfald att möta människors sociala behov

15 Blandningen av människor är helt oslagbar. Den gör hela stads delen, säger Fia Thornberg. Därför blir man lite trött när mediebilden av Andersberg är så mörk. Våra hyresgäster känner sig faktiskt lite orättvist behandlade av den där bilden som är så svår att tvätta bort. Hon suckar. Generellt brukar man ju säga att det är svårt att få människor att engagera sig frivilligt. Det stämmer då inte vad gäller Gavlegårdarnas hyresgäster. Vi har hyresgäster som nattvandrar i lag för att öka tryggheten ute i stadsdelarna, vi har ungdomsambassadörer som är goda förebilder för sin stadsdel, vi har språkcaféer, säger hon. Hans Helmersson, projektledare för den stadsdelsförnyelse som pågår på många ställen i Gavlegårdarnas bestånd, håller med. Ashti Farshadi gillar Nordost! Att förnya en stadsdel handlar till viss del om att renovera och modernisera, men det är lika viktigt att de sociala aktiviteterna går hand i hand. Det har länge funnits en vilja hos Gavlegårdarna att arbeta i samverkan med hyresgästerna. Vi har en delaktighet som inte bara står på ett papper, den är på riktigt, säger han och fortsätter: Vi har en idé om att bygga stadsdelar där människor mår bra, känner stolthet och trivsel. För att lyckas gäller det att inspirera dem till att umgås och hitta varandra, få dem att utvecklas. Det är att satsa på ett samhälle i sin helhet. Det är bara andra människor som tycker Nordost är otryggt. Inte vi som bor här., säger Ali Jabbar. mångfald att möta människors sociala behov 15

16 GUNNAR BLEV Arets Granne Bland Gavlegårdarnas hyresgäster fi nns gott om goda grannar. Gunnar Nylén är en av dem, närmare bestämt Årets Granne Gavlegårdarnas interna infogrupp uppmärksammade i början av 2010 att många tacksamma grannar syntes på morgontidningarnas insändarsidor. Vi insåg att det finns så många som hjälper varandra och gör så mycket för sitt hus och sina grannar, berättar Åsa Clerkeborn, grafisk formgivare och kommunikatör på Gavlegårdarna. Därav kläcktes idén om en tävling. Hyresgästerna skulle själva få nominera och utse Årets Granne Kallelsen gick ut i hyresgästernas tidning Angelägenheter samt på webben. Där publicerades också de genomarbetade och hjärtliga nomineringar som snabbt skickades in. Människor tackade för hjälp med snöskottning, storhandling, kattpassning, blomvattning, gräsklippning en del grannar hjälper många människor och tar mer eller mindre hand om en hel gård. Men lika många ville bara visa sin uppskattning inför grannar som alltid är trevliga och tar sig tid för en pratstund i trapphuset. Någon nominerades för att alla grannar alltid är välkomna in på kaffe, de godaste bullarna och kubben, säger Åsa Clerkeborn. Årets Granne blev Gunnar Nylén, 79 år, som bor med sin hustru Gullgerd i en lägenhet på Södra Slottsgatan i Gävle. Alla nomineringar publicerades så i tidningen och på webben. Ett hundratal röster kom in och en vinnare korades. Men istället för att bara uppvakta förstapristagaren, bjöd Gavlegårdarna in samtliga nominerade med respektive till middag. Det blev lite galastämning eftersom ingen visste vem som vunnit. Vi åt buffé och kaffe med dopp, vår vice vd höll tal och det var verkligen lyckat. Vi hoppas att vi i och med detta har startat en ny tradition, berättar Åsa Clerkeborn. Vinnaren i den första upplagan av Årets Granne blev Gunnar Nylén, 79 år, som bor med sin hustru Gullgerd i en lägenhet på Södra Slottsgatan i Gävle. Efter många års boende ute i Oslättfors flyttade paret för fyra år sedan in till stadsdelen Söder i Gävle. Då var det inte så trevligt här. I huset bor mest äldre som knappt gick ut eller hälsade på varandra. Utanför vår lägenhet, som ligger på nedre botten, fanns en eländig och igenvuxen rabatt, det var riktigt eländigt faktiskt, säger Gunnar Nylén och skrattar. Han, som varit något av en hustomte ute i Oslättfors och som älskar att umgås med glada människor, såg snart till att ändra på det. Jag ringde Gavlegårdarna och frågade om jag inte kunde bjuda in till en gårdsfest och de sa ja direkt. Jag fick 16 mångfald att möta människors sociala behov

17 handla kaffe och bulla på nota. Alla grannar bjöds in och många kom. Någon visste att jag tycker om att sjunga och frågade om jag inte kunde göra det. Inte förrän alla står upp och kramar varandra sa jag och det gjorde alla. Senare på kvällen ropade frugan på mig och sa, titta Gunnar, nu sitter tanterna kvar därute fastän vi har gått hem, nu umgås de med varandra, berättar Gunnar Nylén. Och så har det fortsatt i fastigheten på Södra Slottsgatan. Gullgerd har sytt gardiner till den gemensamma lokalen där möten och träffar arrangeras. Med jämna mellanrum hålls kaffekalas. Varje jul bjuds luciatåg och Gunnar spelar och sjunger så fort han får tillfälle. Som en extra bonus har han och Gullgerd dessutom satt liv i den igenvuxna rabatten, något som alla på gården har glädje av. Ja du, det är så fint att det inte är sant, säger Gunnar Nylén och berömmer sin hustrus känsla för grönt. Diplomet från vinsten i Årets Granne sitter på hedersplats i lägenheten. Förstapriset, ett presentkort på Konserthuset värt kronor, ser han och hustrun fram emot att utnyttja. Men om jag ska vara riktigt ärlig blev jag inte helt överraskad av vinsten. Gavlegårdarnas fastighetsskötare brukar alltid komma in på en kaffetår när de är här på något jobb. Och de hade skvallrat att jag låg bra till, säger Gunnar Nylén och skrattar igen. En god granne bjuder såklart även fastighetsskötarna på kaffe. ÅRETS energispridare Årets Energispridare är ett pris som instiftats av Fryshuset i Stockholm tillsammans med energibolaget Vattenfall. Varje år åker man ut i landet för att titta närmare på vad de olika länen gör för att jobba med social verksamhet riktad mot barn och unga. För första gången någonsin nominerades 2010 ett bostadsföretag Gavlegårdarna. Vi har satt avtryck på kartan, absolut, säger Hans Helmerson, projektledare för Gavlegårdarnas bosociala projekt i stadsdelar som Öster, Andersberg, Sätra och Nordost. Fryshuset besökte Gävle för att titta närmare på Gavlegårdarnas sociala aktiviteter ute i stadsdelarna, något som alltså resulterade i en nominering till förstapriset i Gävleborgs län. Vi gick inte hela vägen då Helges musikverksamhet tog priset, men å andra sidan startade Fryshuset ett nätverk för alla nominerade. Meningen är att vi ska kunna jobba tillsammans framöver vilket är jättepositivt, säger Hans Helmerson. mångfald att möta människors sociala behov 17

18 bosocialt pris Att känna sig trygg Hur kan man som bostadsföretag se till att barn och ungdomars villkor ute i bostadsområdena blir bättre? Om det handlar branschorganisationen SABO:s Bosociala pris som delas ut varje år. Gavlegårdarna deltog i tävlingen under 2010 genom att presentera de många projekt som arrangerats tillsammans med hyresgästerna i stadsdelar som Öster, Nordost, Andersberg, Sätra och Brynäs. I vardera stadsdel har tusentals timmar fulla av aktiviteter gentemot barn och unga arrangerats. Gavlegårdarna är Sverigeledande med en stadsdelsförnyelse som även innefattar aktiviteter i samverkan med hyresgästerna. Det har länge funnits en vilja hos oss att jobba såhär och idag kan vi säga att vi gör det bra, berättar projektledare Hans Helmerson. Detta bevisas också av det hedersomnämnande som Gavlegårdarna fi ck från SABO:s jury. Hedersomnämnandet är en tydlig fi ngervisning att arbetet är något värdefullt. Ett hedersomnämnande blev det också i den Nordiska motsvarigheten till V det Bosociala priset, detta utdelat av NBO (Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsföretags organisation). Där tävlade Gavlegårdarna med stadsdelen Öster som ad är det som avgör om en hyresgäst känner sig trygg och säker i sitt exempel på förnyelse och modernisering. bostadsområde eller inte? Frågan är svår att besvara då trygghet till stor del handlar om en känsla, en upplevelse, som kan skilja sig mycket från en människa till en annan. Gavlegårdarnas löpande trygghetsarbete ute i stadsdelarna består därför av flera olika delar. Bra belysning, öppna ytor och välplanerade allmänutrymmen med elektroniska lås är några, men lika viktiga är de projekt som drivs i samarbete med hyresgästerna. I många stadsdelar arbetar man med grannsamverkan, nattvandrare och ungdomsambassadörer för att ta några exempel. Trygghetsfrågan löser man inte genom en åtgärd, poängterar också Gavlegårdarnas förvaltningschef Niclas Lind. Men mycket har hänt under 2010 som gett positiv effekt i många stadsdelar. 18 mångfald att möta människors sociala behov

19 UNDERHÅLL AV VÄXTLIGHET, Andersberg Under 2009 fi ck Gavlegårdarna signaler från hyresgäster i Andersberg att den upplevda otryggheten ökat. Vegetationen hade inte tagits om hand på många år. Skogspartier och buskage hade tillåtits växa igen vilket ledde till att många kände obehag för att röra sig längs gång- och cykelstråk. Tack vare ett samarbete mellan Gavlegårdarna, Gavlefastigheter, Gävle kommun tekniska kontoret och AME, inleddes ett arbete med att underhålla växtligheten i början av Vi har jobbat hela året och kommer att fortsätta under I projektet har sagts att vi inte ska begränsa oss utifrån vem som är markägare utan istället ta hand om hela stadsdelen, berättar Niclas Lind. I dagsläget har man hunnit med ungefär hälften. Ljuspunkter har klippts fram och buskage rensats. På så sätt får de växter och träd som blir kvar också bättre möjlighet att växa och utvecklas på rätt sätt. Förutom att vi får kunskap om vad som ska stammas upp och tas bort, hur skogsområden ska hållas med mera, så har vi också fått med hyresgästperspektivet. Den som promenerar längs en gångbana kan nu se cykelbanan som går parallellt femton-tjugo meter bort. Det eliminerar risken för obehagliga överraskningar, säger Niclas Lind. Vi återställer vegetationen så att den har chans att utvecklas som det var tänkt när stadsdelen byggdes på 70-talet. Reaktionerna från hyresgästerna är positiva, de upplever att den del som är genomgången gången känns mycket luftigare. SÄKERHETSFÖRRÅD, Brynäs BELYSNING, Sörby Att gå igenom de olika stadsdelarnas belysning är något som sker löpande, dels för att via hyresgästerna få svar på hur den upplevda tryggheten ser ut, dels för att få ner energiförbrukningen med modernare armaturer. Under 2010 skedde det största arbetet med belysning på Urbergsterrassen i Sörby. Den enda ljuskälla som funnits där är de lampor med husnummer som funnits på fasaderna, något som upplevts mycket negativt av hyresgästerna. Vi har monterat en mängd nya ljuskällor bland annat på stolpar längs gångrstråk mellan husen och på innergårdar, säger Niclas Lind. Även i Andersberg har man satsat på bättre belysning vid alla parkeringsplatser. Nycklar är snart ett minne blott. Elektroniska lösningar tar över alltmer och redan idag berörs cirka 9000 hyresgäster i någon form. Med hjälp av en liten tagg öppnar hyresgästen dörren till källar- eller vindsförråd samt tvättstuga. Med taggarna har vi möjlighet att sektionera ett hus så att du enbart kommer åt den del där ditt förråd ligger. På så sätt vet du att inga obehöriga kan komma in i källaren eller på vinden, säger Niclas Lind Vi får också bort problemet och otrygghetskänslan när nycklar kommer på drift. Tappar en hyresgäst bort en tagg SÄKRARE TVÄTTSTUGA, Sörby Även tvättstugorna berörs idag ofta av så kallade tagglås. Den hyresgäst som bokat tvättid är därmed den ende som kommer in i tvättstugan när det är dags att ta hand om smutstvätten. Hyresgästerna upplever att det känns tryggare och att det fi nns fl er tider lediga. Kanske för att du via taggen bara kan boka ett pass i taget, säger Niclas Lind. knappar vi bara ut den ur systemet så är den obrukbar, fortsätter han. Det största projektet under 2010 skedde på Brynäs där cirka 300 förråd byggdes om till så kallade säkerhetsförråd. Samtidigt ersätts förrådens nätdörrar med stål och starkare belysning installeras. Vi kan aldrig hindra alla inbrott men vi kan göra vad vi kan för att det inte ska vara värt besväret att ta sig in, säger Niclas Lind. Gavlegårdarna arbetar också för att fl ytta fl er och fl er tvättstugor till lokaler i markplan. Detta för att öka både trivsel, trygghet och bekvämlighet. På Rågångsvägen i Sörby har hyresgästerna haft det väldigt besvärligt. De har tvingats bära sin tvätt längs en icke upplyst väg utomhus. Under 2010 byggde vi en helt ny tvättstuga där vilket blev ett otroligt lyft, säger Niclas Lind. mångfald att möta människors sociala behov 19

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4 INFORMATIONSMÖTE 100224 Brf Svavlet 4 Rikard Johansson Bjurfors & Thörner AB Vi hjälper föreningen. Kontakta oss för alla typer av frågor om ombildningen Syfte med dagens möte Informera om ombildningen

Läs mer

NKI 2012. Nöjd kund-index. 5100 FS Nol

NKI 2012. Nöjd kund-index. 5100 FS Nol NKI 2012 Nöjd kund-index 5100 FS Nol Innehåll NKI 2012 Serviceindex Ta kunden på allvar Trygghet Rent & snyggt Hjälp när det behövs Produktindex Lägenheten Allmänna utrymmen Utemiljön Profil Attraktivitet

Läs mer

Nu bygger vi om i Akalla

Nu bygger vi om i Akalla Nu bygger vi om i Akalla Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Akalla Hus för hus Det tar omkring

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

Lärarrummet för lättläst lattlast.se/larare

Lärarrummet för lättläst lattlast.se/larare Kampen mot klockan - funderingsfrågor, diskussion om tid och skrivövning Ämne: Svenska, SVA, Årskurs: 7-9 Lektionstyp: reflektion, diskussion, skrivövning Lektionsåtgång: 2-5 Upp och hoppa! hojtar mamma.

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas En bättre värd? Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker en hel del frågor

Läs mer

Handbok. För entreprenörer

Handbok. För entreprenörer Handbok För entreprenörer 1 Innehåll Vår vision och värdegrund 4 Välkommen 6 Om oss 8 Uppdrag och mål 10 Vårt varumärke 13 Vi tillsammans 14 Minneslista 15 Gott bemötande 16 Snyggt och städat 19 Sekretess

Läs mer

NKI - Särskilt boende 2012

NKI - Särskilt boende 2012 NKI Särskilt boende (boende) 2012 1(7) NKI - Särskilt boende 2012 Enkät till boende 1.1 Nöjd Kund Index Tabell 1.1 Färgformatering i tabellen: Genomsnitt mellan svarsalt 1 & 2 RÖD Genomsnitt mellan svarsalt

Läs mer

2011-10-18 Bo Bäckström. Tekniska enheten

2011-10-18 Bo Bäckström. Tekniska enheten 1 Kommunala pensionärsrådet 2 Kort info om AB Gavlegårdarna Bostäder 15 500 Lokaler ca 1000 Anställda 200 Outsourcing 50% Nettoomsättning Balansomslutning 950 mkr 4000 mkr 3 Kort info om AB Gavlegårdarna

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Nu bygger vi om i Husby

Nu bygger vi om i Husby Nu bygger vi om i Husby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Husby Hus för hus Det tar upp till

Läs mer

Vi bygger bättre boenden för de många människorna

Vi bygger bättre boenden för de många människorna Vi bygger bättre boenden för de många människorna Vi måste bygga mer Det råder stor brist på bostäder och det måste byggas mer, det vet vi alla. Sedan början av 90-talet, då vi senast hade balans, har

Läs mer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer 2009-04-16 Sid: 1 (7) Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer Det var en gång en kanin som hette Kalle. Han bodde på en grön äng vid en skog, tillsammans med en massa andra kaniner. Kalle hade

Läs mer

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling!

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Under våren 2015 gjordes en enkät på som handlade om trivsel, trygghet och barnens delaktighet. Enkäten riktades mot er som föräldrar,

Läs mer

sara danielsson röster från backa Röster från Backa

sara danielsson röster från backa Röster från Backa Röster från Backa Mellanplatsprojektet bidrog till och följde uppstarten och utvecklingen av odlingsprojektet Gåsagången Gror! i ett bostadsområde i Backa. Odlingen låg på Familjebostäders mark och var

Läs mer

Brogårdsbladet. Skanska etablerar sig. På Gång. Nr 3, februari 2008. Februari: Planeringen av mini-tvåorna i hus 35 blir klar.

Brogårdsbladet. Skanska etablerar sig. På Gång. Nr 3, februari 2008. Februari: Planeringen av mini-tvåorna i hus 35 blir klar. Nr 3, februari 2008 Brogårdsbladet Gemensamt nyhetsbrev från Alingsåshem och Hyresgästföreningen till hyresgästerna på Brogården i Alingsås. Skanska etablerar sig Nu är det snart dags att dra igång ombyggnationen

Läs mer

Nästa vecka: Fredag: Gymnastik! Kom ihåg ombyteskläder, skor, handduk, tvål och egen hårborste om man vill ha det.

Nästa vecka: Fredag: Gymnastik! Kom ihåg ombyteskläder, skor, handduk, tvål och egen hårborste om man vill ha det. Veckobrev v. 3 Hej! Äntligen är vi tillbaka i vardagen och rutinerna igen. Nog för att det kan vara väldigt skönt med lite ledigt och göra det som faller en in, så är det ändå skönt när det väl är dags

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i Ensamhet Danielle hade precis slutat jobbet och var på väg hemåt för en lugn och stilla fredagskväll för sig själv. Hon hade förberett med lite vin och räkor, hade inhandlat doftljus och köpt några bra

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

som ger mig en ensam känsla. Fast ibland så känns det som att Strunta i det.

som ger mig en ensam känsla. Fast ibland så känns det som att Strunta i det. Huset är precis så stort och som på bilden pappa visade oss. Det ligger i utkanten av det lilla samhället på en kulle. Vart man än tittar ser man granskog. Mörk och tät som i sagorna. Det är så tyst på

Läs mer

Årsberättelse 2013-2014

Årsberättelse 2013-2014 Årsberättelse 2013-2014 Optima Paul Hallvar gata madebyloveuf@hotmail.com Affärsidé/ Verksamhetsidé Vårt företag virkar mattor och korgar. Vi har gjort en produktionsplan där vi har delat upp uppgifterna

Läs mer

Vardagen blir roligare i kollektivhus

Vardagen blir roligare i kollektivhus Vardagen blir roligare i kollektivhus Mer gemenskap, större delaktighet, billigare boende och roligare vardag. Det är några av de faktorer som lockade Mathilda Andersson Nwachukwu och Rafael Jensen att

Läs mer

enkelt superläskigt. Jag ska, Publicerat med tillstånd Fråga chans Text Marie Oskarsson Bild Helena Bergendahl Bonnier Carlsen 2011

enkelt superläskigt. Jag ska, Publicerat med tillstånd Fråga chans Text Marie Oskarsson Bild Helena Bergendahl Bonnier Carlsen 2011 Kapitel 1 Det var alldeles tyst i klass 2 B. Jack satt med blicken envist fäst i skrivboken framför sig. Veckans Ord var ju så roligt Han behövde inte kolla för att veta var i klassrummet Emilia satt.

Läs mer

Min försvunna lillebror

Min försvunna lillebror 3S Ida Norberg Sa1a Min försvunna lillebror Vi hade precis sålt vårt hus och flyttat in i världens finaste hus, det var stort, väldigt stort, det fanns nästan allt där, pool, stor trädgård och stort garage.

Läs mer

Varför flytta till en trygghetsbostad

Varför flytta till en trygghetsbostad Varför flytta till en trygghetsbostad och vad bidrar till tryggheten? Lisbeth Lindahl Seminarium Trygghetsboende ett samarbete mellan kommun och fastighetsägare 7 maj 2015 Bakgrund Andelen äldre ökar i

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

Marie Oskarsson Helena Bergendahl

Marie Oskarsson Helena Bergendahl Marie Oskarsson Helena Bergendahl Kapitel 1 Det var alldeles tyst i klass 2 B. Jack satt med blicken envist fäst i skrivboken framför sig. Veckans Ord var ju så roligt Han behövde inte kolla för att veta

Läs mer

kapitel 1 Publicerat med tillstånd Dilsa och den falska förälskelsen Text Petrus Dahlin Bild Sofia Falkenem Rabén & Sjögren 2013

kapitel 1 Publicerat med tillstånd Dilsa och den falska förälskelsen Text Petrus Dahlin Bild Sofia Falkenem Rabén & Sjögren 2013 kapitel 1 I morgon börjar sommarlovet och vi ska åka till Gröna Lund. Om sommaren fortsätter på det här sättet kommer det att bli den bästa i mitt liv. Jag sitter hemma på rummet och har just berättat

Läs mer

Pojke + vän = pojkvän

Pojke + vän = pojkvän Pojke + vän = pojkvän Min supercoola kusin Ella är två år äldre än jag. Det är svårt att tro att det bara är ett par år mellan oss. Hon är så himla mycket smartare och vuxnare än jag. Man skulle kunna

Läs mer

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN Att arbeta med tillgänglighet och inkludering är inte svårt. Genom att använda femstegsmodellen kan vi hitta

Läs mer

Brf lomma läge Bofakta 6,2. takhöjd

Brf lomma läge Bofakta 6,2. takhöjd Brf lomma läge Bofakta 6,2 takhöjd Lägenheter Etapp 2 Fladängskolan Bilden är en illustration. Avvik Välkommen till Lomma Läge Höje å Som alltid när vi utvecklar bostäder, väljer vi ut de bästa adresserna

Läs mer

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Bakrund.2 Syfte,frågeställning,metod...3 Min frågeställning..3 Avhandling.4,

Läs mer

BRF LOMMA LÄGE Bofakta 6,2 TAKHÖJD

BRF LOMMA LÄGE Bofakta 6,2 TAKHÖJD BRF LOMMA LÄGE Bofakta 6,2 TAKHÖJD Lägenheter Etapp 2 Fladängskolan Bilden är en illustration. Avvik Välkommen till Lomma Läge Höje å Som alltid när vi utvecklar bostäder, väljer vi ut de bästa adresserna

Läs mer

Västra Hamnen. Yteffektivt. Modernt. Malmö. Propellergatan 1 / Västra Varvsgatan 10

Västra Hamnen. Yteffektivt. Modernt. Malmö. Propellergatan 1 / Västra Varvsgatan 10 Västra Hamnen Yteffektivt Modernt Malmö Propellergatan 1 / Västra Varvsgatan 10 LOKaLEn BÄSTA LÄGET I VÄSTRA HAMNEN! Kontorsyta 800-3 450 kvm Antal arbetsplatser Ca 70-350 Mitt i blickfånget har vi kvarteret

Läs mer

Telefonen på Marklunds bord ringer. Tidningschefen lyfter på luren. Samtidigt pekar han på två stolar. Lasse och Maja sätter sig och väntar.

Telefonen på Marklunds bord ringer. Tidningschefen lyfter på luren. Samtidigt pekar han på två stolar. Lasse och Maja sätter sig och väntar. Kapitel 4 a, just det! Ni ville ju sätta in en annons, säger Marklund till Lasse och Maja, när de kommer in i rummet. Tidningschefen sitter vid ett stort skrivbord som står vid fönstret, ut mot Kyrkogatan

Läs mer

Han var på våg till sin flicka, och klockan kvart i sju skulle hon stå utanfor biografen Saga.

Han var på våg till sin flicka, och klockan kvart i sju skulle hon stå utanfor biografen Saga. Slå folje Stig Claesson Han var på våg till sin flicka, och klockan kvart i sju skulle hon stå utanfor biografen Saga. Hon hette Karin det mindes han tydligt. Han skulle hinna precis. Klockan var bara

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november Oj, oj oj, nu går tiden fort det har redan gått fem veckor sedan förra veckobrevet! Var tog de fem veckorna vägen? Jo, de försvann i en massa

Läs mer

Billie: Avgång 9:42 till nya livet (del 1)

Billie: Avgång 9:42 till nya livet (del 1) LEKTIONER KRING LÄSNING Lektionsövningarna till textutdragen ur Sara Kadefors nya bok är gjorda av ZickZack Läsrummets författare, Pernilla Lundenmark och Anna Modigh. Billie: Avgång 9:42 till nya livet

Läs mer

Nu bygger vi om i Rinkeby

Nu bygger vi om i Rinkeby Nu bygger vi om i Rinkeby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Rinkeby Hus för hus Det tar upp

Läs mer

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem.

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem. av 5 1 NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS Vårt första nyhetsbrev Jag hoppas att ni alla vet vid detta laget vad era ungdomar håller på med här i skolan efter lektionstid. Annars är det kanske tid att ni

Läs mer

mista livet. När du har planerat, funderat, vänt och vridit på alla stenar är du fortfarande sugen på att klättra upp för Mount Everest?

mista livet. När du har planerat, funderat, vänt och vridit på alla stenar är du fortfarande sugen på att klättra upp för Mount Everest? Efter att jag hållit något av mina föredrag om respekt, inställning och bemötande, kommer ofta någon eller några åhörare fram till mig. De vill berätta om sina mål, drömmar och visioner. En gång berättade

Läs mer

Kapitel 1 hej Hej jag heter Trulle jag har ett smeknamn de är Bulle. Min skola heter Washinton Capitals jag går i klass 3c de är en ganska bra klass.

Kapitel 1 hej Hej jag heter Trulle jag har ett smeknamn de är Bulle. Min skola heter Washinton Capitals jag går i klass 3c de är en ganska bra klass. Kapitel 1 hej Hej jag heter Trulle jag har ett smeknamn de är Bulle. Min skola heter Washinton Capitals jag går i klass 3c de är en ganska bra klass. Jag har en kompis i min klass han är skit snäll mot

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Innehållsförteckning. Kapitel 1

Innehållsförteckning. Kapitel 1 Innehållsförteckning Kapitel 1, Zara: sid 1 Kapitel 2, Jagad: sid 2 Kapitel 3, Slagna: sid 3 Kapitel 4, Killen i kassan: sid 5 Kapitel 5, Frågorna: sid 7 Kapitel 6, Fångade: sid 8 Kapitel 1 Zara Hej, mitt

Läs mer

Tappa inte bort häftet för det ska du lämna in tillsammans med de skriftliga arbetsuppgifterna. Lycka till! Sofia

Tappa inte bort häftet för det ska du lämna in tillsammans med de skriftliga arbetsuppgifterna. Lycka till! Sofia Namn: Klass: Din uppgift: Ni kommer att arbeta med detta vecka 39 till vecka 43. Ni har svensklektionerna till ert förfogande. Uppgifterna ska lämnas in, allt tillsammans, senast måndag vecka 45. Då blir

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Kapitel 1 Hej! Jag heter Jessica Knutsson och jag går på Storskolan. Jag är nio år. Jag har blont hår och små fräknar. Jag älskar att rida.

Kapitel 1 Hej! Jag heter Jessica Knutsson och jag går på Storskolan. Jag är nio år. Jag har blont hår och små fräknar. Jag älskar att rida. Kapitel 1 Hej! Jag heter Jessica Knutsson och jag går på Storskolan. Jag är nio år. Jag har blont hår och små fräknar. Jag älskar att rida. Min bästa kompis heter Frida. Frida och jag brukar leka ridlektion

Läs mer

"Content is king" - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag

Content is king - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag "Content is king" Skapad den jul 20, Publicerad av Anders Sällstedt Kategori Webbutveckling Jag funderade ett tag på vad jag skulle kalla detta blogginlägg. Problemet som sådant är att många undrar varför

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

Veronica s. Dikt bok 2

Veronica s. Dikt bok 2 Veronica s Dikt bok 2 Det är bra att ha en syster Min syster betyder så mycket för mig. Jag vet att hon betyder likadant för mig. Om jag vill henne något så vet jag att hon finns där för mig. Jag är glad

Läs mer

Sara och Sami talar ut Arbetsmaterial för läsaren Författare: Tomas Dömstedt

Sara och Sami talar ut Arbetsmaterial för läsaren Författare: Tomas Dömstedt Sara och Sami talar ut Arbetsmaterial för läsaren Författare: Tomas Dömstedt Om arbetsmaterialet Det här arbetsmaterialet följer sidorna i boken. Till varje sida finns det ordförklaringar och frågor att

Läs mer

Laila blandar. sina personliga favoriter

Laila blandar. sina personliga favoriter Laila blandar sina personliga favoriter Lite skandinavisk funkis och lite amerikansk villa, lite kitsch och lite gammaldags charm. När Laila Bagge Wahlgren och Niclas Wahlgren byggde sitt Trivselhus valde

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 6 Hålet En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 Jag var ute

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

Thomas i Elvsted Kap 3.

Thomas i Elvsted Kap 3. Kap 3 Nu börjar träningen Imre, inte Ymre När kommer din pappa, frågar jag Lappen, vi kanske ska dela upp innan. Han är redan hemma, han jobbar på Metallen med datorer, säger Lappen, så vi ska nog strax

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

E: Har du jobbat som det hela tiden som du har varit här på företaget?

E: Har du jobbat som det hela tiden som du har varit här på företaget? A: Vad heter du? S: Jag heter Stefan. A: Hur gammal är du? S: 39. A: Och var jobbar du någonstans? S: Fällmans Kött. A: Vad är ditt yrke? S: Jag är logistik- och lagerchef. A: Hur hamnade du i den här

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

plattform för lokalt trepartssamarbete på hyresmarknaden

plattform för lokalt trepartssamarbete på hyresmarknaden plattform för lokalt trepartssamarbete på hyresmarknaden 2 förord SABO, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen är ense om att hyresrätten och dess konkurrenskraft behöver utvecklas. Den 25 januari 2001

Läs mer

SKATTEGÅRDEN TRIVSAM NÄRHET FÖR ALLA I CENTRALA BOLLEBYGD. Det lilla bostadsföretaget med det stora hjärtat. Besöksadress: Ballebovägen 4

SKATTEGÅRDEN TRIVSAM NÄRHET FÖR ALLA I CENTRALA BOLLEBYGD. Det lilla bostadsföretaget med det stora hjärtat. Besöksadress: Ballebovägen 4 SKATTEGÅRDEN TRIVSAM NÄRHET FÖR ALLA I CENTRALA BOLLEBYGD Det lilla bostadsföretaget med det stora hjärtat Besöksadress: Ballebovägen 4 bygger 58 nya lägenheter påe-post: info@bollebo.se Hemsida: www.bollebo.se

Läs mer

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag September 2008

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag September 2008 I detta Nyhetsbrev berättar vi om Neptunhusets lokaler och dess trevliga hyresgäster. Ålgårdsläktaren på Borås Arena har uppgraderats med ny loge, stor mingelyta och yterligare anpassats för rörelsehindrade.

Läs mer

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder!

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! Möt världen. Bli utbytesstudent med AFS. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! AFS ger dig möjligheten att lära känna dig själv samtidigt som du får vänner från hela världen. Som utbytesstudent

Läs mer

Nyproduktion i centrum

Nyproduktion i centrum Nyproduktion i centrum AB Hammaröbostäder tillsammans med entreprenören SKANSKA bygger SABOs koncepthus Kombohus plus. Vad innebär det? SABOs Kombohus är ett färdigt koncept, det är nyckelfärdiga flerbostadshus

Läs mer

> VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling!

> VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling! > VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling! SEPTEMBER 2014 Månadsutskick med aktuell information till dig som arbetar i Frösunda.

Läs mer

Värden hjälpte dem att skiljas

Värden hjälpte dem att skiljas Värden hjälpte dem att skiljas När Eva och Jake Palm skulle skiljas fick de hjälp av sin hyresvärd. Jake kunde flytta till en trea ett stenkast bort medan Eva bodde kvar. Det gjorde skilsmässan lättare.

Läs mer

Dialogforum i Grödinge- om Vårsta centrum och Bremora

Dialogforum i Grödinge- om Vårsta centrum och Bremora MINNESANTECKNINGAR 1 [5] Referens: Josefin Adolfsson Dialogforum i Grödinge- om Vårsta centrum och Bremora Dag och tid Måndag 19 mars kl. 19-21 Plats Malmsjö skola Närvarande Ledamöter i dialogforum Boende

Läs mer

Sömngångare. Publicerat med tillstånd Förvandlad Text Mårten Melin Bild Emma Adbåge Rabén & Sjögren. I_Förvandlad2.indd 7 2011-01-26 15.

Sömngångare. Publicerat med tillstånd Förvandlad Text Mårten Melin Bild Emma Adbåge Rabén & Sjögren. I_Förvandlad2.indd 7 2011-01-26 15. Sömngångare När jag vaknade la jag genast märke till tre konstiga saker: 1. Jag var inte hungrig. Det var jag annars alltid när jag vaknade. Fast jag var rejält törstig. 2. När jag drog undan täcket märkte

Läs mer

runt innan vi blev körda till vårt boende. I Kessel blev vi mötta av Emile Hendrix och hans fru Hilda som hälsade och var jättetrevliga.

runt innan vi blev körda till vårt boende. I Kessel blev vi mötta av Emile Hendrix och hans fru Hilda som hälsade och var jättetrevliga. STAL HENDRIX När jag blev uppkallad bland de andra tjejerna för att höra om vi fått utlandspraktik eller inte var jag väldigt förhoppningsfull men samtidigt nervös. Så fort vi klivit in i rummet fick vi

Läs mer

1800-talsskola blir moderna kontor i lokalbristens Helsingborg

1800-talsskola blir moderna kontor i lokalbristens Helsingborg 1800-talsskola blir moderna kontor i lokalbristens Helsingborg Ett av de mest spännande byggprojekten i Helsingborg just nu är S:t Nicolai - förvandlingen av gamla Nicolaiskolan till moderna kontor. Projektet

Läs mer

Handbok för entreprenörer

Handbok för entreprenörer Handbok för entreprenörer Hej! Att trivas och må bra i sitt hem är för de flesta av oss en av de viktigaste och mest betydelsefyllda delarna i livet. Mitt hem är min borg, som det så bekant heter. Vetskapen

Läs mer

ÖNSKEHUSET VID ÄLVEN Ett generöst kök med plats för både matlagning och vänner. Rymligt badrum med bastu och glasdörr ut mot Klarälven.

ÖNSKEHUSET VID ÄLVEN Ett generöst kök med plats för både matlagning och vänner. Rymligt badrum med bastu och glasdörr ut mot Klarälven. ÖNSKEHUSET VID ÄLVEN Ett generöst kök med plats för både matlagning och vänner. Rymligt badrum med bastu och glasdörr ut mot Klarälven. Stor klädkammare. Och altaner med både morgon- och kvällssol. Caroline

Läs mer

Sveriges mest ovanliga företagare

Sveriges mest ovanliga företagare Sveriges mest ovanliga företagare Therese Albrechtson startade sitt företag Bodyguard Säkerhetsprodukter direkt efter gymnasiet. Idag, vid 22 års ålder, har hon tre aktiebolag och har fått en rad fina

Läs mer

Därför går jag aldrig själv om natten.

Därför går jag aldrig själv om natten. Därför går jag aldrig själv om natten. Pressrapport Ny trygghetsbelysning i området Lappkärrsberget. Ett samarbetsprojekt mellan Stockholms Stad och Fortum. Innehåll Sammanfattning 3 Resultat från undersökning

Läs mer

Bonusboende För ett enklare liv

Bonusboende För ett enklare liv Bonusboende För ett enklare liv Kom hem till lite extra trygghet och gemenskap Oavsett var i livet du befinner dig vill vi att du ska känna hemlängtan. Våra bonusboenden erbjuder både det och den där extra

Läs mer

www.stockholmsvanstern.se

www.stockholmsvanstern.se www.stockholmsvanstern.se Det går att bygga ett Stockholm för alla. Ett Stockholm där det inte är tjockleken på plånboken som bestämmer vilken del av staden du kan bo i. Där innerstaden inte domineras

Läs mer

IP: Oj (skratt) svåra frågor du ställer (skratt).. Oj, nu måste jag tänka efter vad det är allt

IP: Oj (skratt) svåra frågor du ställer (skratt).. Oj, nu måste jag tänka efter vad det är allt ÖVNINGSTEXT FÖR KODNING Kan du berätta lite om vad du har jobbat med? IP: Oj (skratt) svåra frågor du ställer (skratt).. Oj, nu måste jag tänka efter vad det är allt som jag har sysslat med ja, först då

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

PATRULLTID & PYJAMASBÖN

PATRULLTID & PYJAMASBÖN PATRULLTID & PYJAMASBÖN Till dig ledare Det viktigaste under lägret är kanske samlingen i den lilla gruppen/patrull? Här finns möjligheten att varje morgonen och kväll på ett särskilt sätt se varandra,

Läs mer

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO ÖrebroBostäders medlemskap i Fastighetsägarna MittNord är inte bara ett banbrytande steg för Örebro utan är också

Läs mer

Sune slutar första klass

Sune slutar första klass Bra vänner Idag berättar Sunes fröken en mycket spännande sak. Hon berättar att hela skolan ska ha ett TEMA under en hel vecka. Alla barnen blir oroliga och Sune är inte helt säker på att han får ha TEMA

Läs mer

När vinstintresset tar över...

När vinstintresset tar över... När vinstintresset tar över... - En rapport om högerns planer på att sälja ut 3000 hem i Södertälje. 2(8) Inledning Sedan ska man betala för allt, som när en liten plastdetalj på torkskåpet går sönder,

Läs mer

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård Unikt boende Hyresrätter i Västerviks skärgård Bo i hyresrätt året runt på Hasselö! För dig som vill stanna kvar i skärgården även när sommaren är slut kan detta bli verklighet. Genom ett unikt projekt

Läs mer

Text: KATARINA HÄLLGREN. Foto: PER-JOSEF IDIVUOMA. Översättning: MILIANA BAER

Text: KATARINA HÄLLGREN. Foto: PER-JOSEF IDIVUOMA. Översättning: MILIANA BAER Vid järnvägens slut, eller nästan i alla fall, har kreativiteten flödat i höst. I den lilla byn Vassijaure har samiska och svenska artister mötts för att göra ljuv musik tillsammans. Resultatet kommer

Läs mer

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se Steg 1 Grunden 0 Tre saker du behöver veta Susanne Jönsson www.sj-school.se 1 Steg 1 Grunden Kärleken till Dig. Vad har kärlek med saken att göra? De flesta har svårt att förstå varför det är viktigt att

Läs mer

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012 FEBRUARI 2012 JVM-Distans den 22 februari 2012 Då var första tävlingen avklarad för oss äldre igår, resultatet från min egen sida var inte alls suveränt, faktiskt inte ens i närheten.. Men med tanke på

Läs mer

Utvärdering 2014 målsman

Utvärdering 2014 målsman Utvärdering 2014 målsman 209 deltagare Kändes det tryggt att lämna era barn på lägret? (%) 100 80 60 40 20 0 100 0 Ja Nej Varför/varför inte? - Mycket väl anordnat och bra information. - Seriöst! Utförlig

Läs mer

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen.

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen. En ko i garderoben j! är jag här igen, Malin från Rukubacka. Det har hänt He Det en hel del sedan sist och isynnerhet den här sommaren då vi lärde känna en pianotant. Ingenting av det här skulle ha hänt

Läs mer

Föräldraenkät gällande verksamheten på fritidsklubben Vängåvan vt-14

Föräldraenkät gällande verksamheten på fritidsklubben Vängåvan vt-14 Föräldraenkät gällande verksamheten på fritidsklubben Vängåvan vt-14 Vi har fått in svar från 27 föräldrar. Vi har ca 70 barn i fyran och femman, resten är sexor. Alla frågor kunde ni svara på med ett

Läs mer

Makarna Dahm har bott 62 år i samma lägenhet!

Makarna Dahm har bott 62 år i samma lägenhet! B omagasinet 2/2012 Makarna Dahm har bott 62 år i samma lägenhet! Oktober 1950. Hyreshuset på Ekkällevägen 1 var precis nybyggt och familjen Dahm var bland de första hyresgästerna. 62 år senare bor makarna

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Din uppgift: trovärdig verklig inte

Din uppgift: trovärdig verklig inte Din uppgift: Ni kommer att arbeta med detta vecka 39 till vecka 43. Ni har svensklektionerna till ert förfogande. Uppgifterna ska lämnas in, allt tillsammans, senast fredag vecka 43. En kortare redovisning

Läs mer

Carlshem: Flintvägen 2-6, 3-15, 10-72, Gnejsvägen 1 47, 2 14, Kvartsvägen 5 13 och Kvartsvägen 3 (tomtmark).

Carlshem: Flintvägen 2-6, 3-15, 10-72, Gnejsvägen 1 47, 2 14, Kvartsvägen 5 13 och Kvartsvägen 3 (tomtmark). 2017-11-16 Ska Bostaden sälja fastigheter? Ja, vi säljer 1 601 lägenheter på Mariehem och Carlshem. Vi säljer alla våra fastigheter på Carlshem och stora delar av Mariehem. De adresser som ingår i försäljningen

Läs mer

Förvandlingen. Jag vågade inte släppa in honom utan frågade vad han ville. Jag trodde att du behövde mig, sa gubben och log snett.

Förvandlingen. Jag vågade inte släppa in honom utan frågade vad han ville. Jag trodde att du behövde mig, sa gubben och log snett. Förvandlingen Det var sent på kvällen och jag var ensam hemma. Jag måste upp på vinden och leta efter något kul och läskigt att ha på mig på festen hos Henke. Det skulle bli maskerad. Jag vet att jag inte

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer