En guide till... att arrangera motionsorientering 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En guide till... att arrangera motionsorientering 2011"

Transkript

1 En guide till... att arrangera motionsorientering 2011

2 Innehåll >> Inledning Vad är målsättningen med motionsorientering och vad krävs för att arrangera en motionsorientering. Vi går igenom detta och vilket material ni får till ert förfogande för att underlätta arrangemanget. Mer om satsningen hittar ni på sid 3 6 >> Sportident Vad behöver man för stämplingsutrustning när man arrangerar motionsorientering och vart får man tag på drivrutiner. Mer om Sportidentutrustning hittar ni på sid 7 >> Banläggning Hur använder man programmet Purpel Pen för att lägga banor och vart kan man ladda hem programmet. Mer om banläggning hittar ni på sid 8 11 >> Sekreteriat Vi går igenom hur du använder det tävlingsadministrativa programmet MeOS för att sköta allt från registrering till resultat. Mer om tävlingsadministration på sid >> Motionsorientering.se Den nya hemsidan motionsorientering.se kommer erbjudas till alla arrangörer. Läs om hur du sköter om sidan och laddar upp resultat. Mer om motionsorientering.se.se hittar ni på sid >> Checklista Det kan vara en del att hålla koll på när man arrangerar. Ta hjälp av vår checklista. Checklistan hittar ni på sid 18 Mer information? Har ni frågor angående naturpasset, vänligen kontakta: Lotta Stigsdotter Naturpassansvarig på Svenska Orienteringsförbundet E-post: Tel: Mobil: Hemsida: naturpasset.se En guide till att arrangera motionsorientering Text: Tom och William Hollowell, OK Tyr Original: William Hollowell , thehollowhead.com Grafisk form: Andreas Davidsson, adreklamkonsult.se Foto: Lotta Stigsdotter, William Hollowell, Rasmus Westergren, Sören Andersson Reviderad:

3 Inledning Naturpasset Motionsorientering Naturpasset motionsorientering erbjuder nya målgrupper ett enkelt arrangemang som håller god kvalitet och som upplevs proffsigt. Naturpasset motionsorientering arrangeras på ett flertal orter i Sverige och ett gemensamt koncept har tagits fram för arrangemanget. Målsättningen med manualen är att ge er som arrangörer förutsättningar för att på ett enkelt sätt arrangera med kvalitet, samt att beskriva gemensamt material och verktyg som finns för arrangemangen. Manualen beskriver konceptet i sin helhet, men självklart finns möjligheter till anpassning beroende på de lokala förutsättningar som gäller. Beskrivning av arrangemanget Motionsorientering.se Hemsidan motionsorientering.se är en gemensam portal för samtliga motionsorienteringar i Sverige. Varje ort får en egen sida för information och resultat. Material Till motionsorientering finns ett arrangörspaket att beställa från förbundet. På nästa sida finner ni arrangörspaketets innehåll samt det som klubben själv rekommenderas att stå med. För att kunna få ekonomi i paketet kommer vi att ta ut en marknadsföringsavgift om 5 kr/start som går tillbaka till naturpasset motionsorientering för att kunna utveckla och marknadsföra konceptet vidare i framtiden och sprida motionsorientering ännu vidare ut i landet. En motionsorientering är normalt ett kvällsarrangemang med starttid på ca 1,5-2 timmar och bör arrangeras i närområdet dit det är enkelt att ta sig till. Med hänsyn till vägvisning och infrastruktur (parkering mm) kan det vara bra att vara vid befintliga anläggningar, t ex motionscentral. Det är en fördel att vara på samma plats flera gånger. Som arrangör finns möjligheten att lägga på denna avgift på anmälningsavgiften som en tilläggsavgift. Läs mer om vad som gäller tilläggsavgift på orientering.se På arrangemanget ska färdigtryckta kartor erbjudas. Resultat behöver inte anslås på plats, dock bör sträcktidsskrivare finns för att deltagarna ska få sin tid innan de åker hem. Resultat och Winsplits anslås på hemsidan motionsorientering.se efter arrangemanget. 3

4 Material Arrangörspaketet 1 Tält (dragspelstyp) 3 x 3m 4 Västar (instruktör) 1 Beachflag (vimpel) Skyltar Vägvisningsskyltar Anmälan Betalning Kartutlämning Information Instruktör Avläsning Till start Startstämpling Töm & Check Töm & Check påminnelse Informationsplakat i A3 Återvinning av plastfickor Digital information (finns på naturpasset.se) Kartteckenmall i OCAD Marknadsföringsaffisch Wordmall för affisch Arrangörsmanual Skyltar digitalt Logotyp Naturpasset motionsorientering Bannerannonser till IdrottOnline Skyltar till kartbackar Förslag till klubbens eget material 40 Kontrollskärmar 2 Bord 4 Stolar Sportidentutrustning 30 Kontrollenheter 2 Tömenheter 2 Checkenheter 2 Startenheter 2 Målenheter 1 Masterenhet (Röd) som används tillsammans med datorn och tävlingsprogrammet 1 Printerpaket för sträcktidsutskrifter Dator (bärbar) med mjukvara Sportident drivrutin Purple Pen / OCAD MeOS / OLA Kartskrivare Första förband Kartbackar Plastfickor till utlåning Eventuellt träpinnar för arenasnitsling TÖM CHECK KARTUTLÄMNING BETALNING Innan du går till start så måste du tömma och checka SI-pinnen här. HJÄLP TÖM & CHECK ANMÄLAN INLÄSNING 4

5 Organisation En motionsorienteringskväll med cirka 100 deltagare kan arrangeras med en organisation på 4 personer. Banläggning behöver naturligtvis göras i förväg varav en person tar ansvaret för detta. En person bör även ha ansvaret för det tävlingsadministrativa programmet. Övriga hjälper till någon timme innan arrangemanget med kontrollutsättning och att etablera arenan. Under arrangemanget finns arrangörerna till hands för deltagarna. Då motionsorientering ska locka nya orienterare är det viktigt att ge hjälp och instruktion på plats. Till detta behövs 1 eller 2 personer som fokuserar på att lotsa nya deltagare rätt, ge grundläggande utbildning i orientering och följa upp deltagare efter målgång. Ett tips är att ha genomgång med en större grupp varje halvtimma. Arenan Arenan byggs upp efter den skiss du ser på nästa sida. Bra saker att tänka på vid banläggning och uppbyggnad av arenan: Starten bör inte förläggas för långt bort från arenan, helst inom 300 m. Detta gör det enklare med vägvisning till starten och närhet i arrangemanget. Töm & Check bör sättas upp så att deltagarna tvingas passera på väg till start, bäst är direkt vid utgång från arenan. De bör markeras tydligt t ex med snitsel. Påminnelse om Töm & Check kan sättas längre fram på väg till start. (Eventuellt kan du även sätta en extra Töm & Check direkt vid starten) Tänk på placering av målstämplingen är tydlig för deltagarna som kommer i mål, behöver eventuellt markeras med snitsling. Målstämplingen behöver inte alls vara långt från arenatältet. Det kan vara bra att ha infångande snitsel mellan målenheten och inläsningen för att säkra att deltagarna stämplar ut. Om ni har möjlighet kan en arrangör avsättas just för att övervaka målgång och avläsningsprocessen. Banläggning Banläggning för motionsorientering skall först och främst anpassas just för motionärer. Detta innebär att det är bättre att fela åt hållet enklare och snabbare banor. Samtidigt är motionsorienteringsbanor väldig bra tempoträning för egna klubbmedlemmar, med andra ord är det en mycket bra träningsaktivitet. Banorna ska följa den nya klassindelningen från SOFT 2011: Öppen Motion 1 - ca 2-2,5 km vit nivå Öppen Motion 2 - ca 4 km, vit nivå Öppen Motion 3 - ca 3 km gul nivå Öppen Motion 4 - ca 5 km, gul nivå Öppen Motion 5 - ca 3-3,5 km orange nivå Öppen Motion 6 - ca 6 km, röd nivå De sex klasserna bygger på principen en kort och lätt bana, en kort och svår bana, en medellång och lätt bana, en medellång och svår bana osv. Det är viktigt att kunna erbjuda ett brett sortiment för alla som provar på orientering i motionsform. Minst tre av klasserna bör finnas vid ett arrangemang. Dock ska antingen Öppen Motion 1 eller 2 finnas med. Bra om teckenförklaring finns med på kartan. Ni kan hämta teckenförklaring på naturpasset.se. Tryck gärna på kartans framsida (även)mobilnummer till kvällens ansvariga arrangör, ifall deltagaren behöver kontakta målet. På baksidan kan ni trycka information om klubben samt säsongens program. Kontrollutsättning Vid kontrollerna hängs en vanlig kontrollskärm samt stämpelenhet. Kostnad SOFT s nya regelverk för 2011 anger att anmälningsavgiften för motionsorientering ska vara 25 kr eller lägre för ungdom och 50 kr eller lägre för vuxen. Erbjud gärna studenter ungdomspriset. Men till detta får arrangören alltså lägga på en tilläggsavgift som till exempel kan vara kostnad för parkering, hyrbricka, duschutrymmen mm. Verktyg Till motionsorienteringskonceptet har vi tagit fram flera enkla och användarvänliga verktyg för att underlätta arrangemanget. Mjukvarorna finns att ladda hem gratis på Internet. Om detta kan ni läsa i nästkommande delar i manualen. Rek. pris vuxen 50kr 25kr Rek. pris ungdom/student 5

6 Arenaskiss TÖM CHECK Tält ÖM1 ÖM2 OM3 ÖM6 Hyrbrickor & sträcktider Dator Inläsning INFO Instruktör PARKERING 6

7 Sportident En egen Sportident-utrustning bör finnas. I manualen är beskrivningen från Sportidents senaste version, dvs BSF 7/8 eller uppgraderade BSF 6 enheter. Rekommenderat Sportidentpaket 30 Kontrollenheter (numrerat från ) 2 Tömenheter 2 Checkenheter 2 Startenheter 2 Målenheter 1 Masterenhet (Röd) som används tillsammans med datorn och tävlingsprogrammet 1 Printerpaket för sträcktidsutskrifter (se egen lathund för användning) Clear pinne Samtliga kontrollenheter kan programmeras färdiga så att de är klara för bruk, dvs du behöver inte göra annat än att sätta ut dessa i skogen. Enheterna startar automatiskt vid första stämplingen och stänger automatiskt av sig själva 15 minuter efter senaste stämpling. Programmering görs via programmet SI-Config. En bra beskrivning av användandet av SI-Config finns i dokumentation på Sportidents hemsida, länk här: OBS! Check-, Start- och Målenheterna samt Master och Printerpaket enheterna bör få sitt backupminne tömt innan varje tävling. Detta görs med hjälp av Clear pinnen som finns tillsammans med enheterna. För att tömma minnet behöver du helt enkelt stämpla med Clear pinnen. Alternativt kan du tömma backupminnet via SI-Config. Det är lämpligt att Töm & Checkenheterna placeras på väg mot startplatsen på ett ställe det inte går att missa dem. Påminn löparna om att tömma och checka sina SIpinnar innan de går iväg till start (skyltar finns för detta). Startenheten och Målenheten placeras vid respektive startplats och vid målet. Det finns en egen Sportident-instruktion för nya löpare, häng gärna upp denna vid incheckningen. Vid målgången skrivs sträcktider ut till samtliga löpare via sträcktidsskrivaren. OBS! Drivrutin för USB-master måste installeras på inläsningsdatorn. Denna finns att hämta på Sportidents hemsida. 7

8 Svårighetsguide Svenska Orienteringsförbundet har mycket bra meterial för dig som ska lägga orienteringsbanor. Vi har några tips och riktlinjer för de svårighetsgrader vi önskar att ni använder i er banläggning för motionsorientering. Öppen Motion 1/2 - Vit nivå Vit bana går i stort sett uteslutande fram längs olika typar av ledstänger. På vit bana prövas deltagarnas förmåga att orientera utefter lite mindre tydliga led- stänger. Nya moment på vit bana är att enkla vägvalsproblem förekommer lik- som att gena och snedda över öppen mark. En vit bana innehåller fyra nya orienteringsmoment. Enbart längdbedömning, enkla ledstänger Svårare ledstångssorientering Kontroll vid sidan av ledstången Gena över öppet område mot säker uppfångare Öppen Motion 3/4 - Gul nivå På gul bana ska deltagarna för första gången lämna ledstängerna. Det kräver kunskap i att orientera med hjälp av andra terrängföremål än ledstänger. Det kräver också kunskap att hålla rätt riktning i skogen. De ledstänger som använts på de två tidigare nivåerna finns fortfarande kvar som en trygghet. Nya moment på gul bana är att lite svårare vägvalsproblem förekommer liksom att deltagarna ska kunna använda sig av enkel kurvbild för att orientera. En gul bana ska även innehålla moment från grön och vit bana. En gul bana innehåller fem nya orienteringsmoment. Dessa är: Bedömning av längd och löpbarhet Lätt kurvbildsorientering Gena mot säker uppfångare Kort finorientering mot tydlig planbildskontroll med säker uppfångare Öppen Motion 5/6 - Orange-röd nivå Orange bana kan gå i skog utan de ledstänger som hela tiden funnits som stöd för de tidigare banorna. På orange/ röd bana prövas deltagarnas förmåga att ta hjälp av kurvbilden och andra tydliga terrängföremål för att lösa orienteringsproblemen. Nya moment på orange/röd bana är svårare kurvbildsorientering och avståndsbedömning. En orange/röd bana ska även innehålla moment från de tidigare nivåerna. En orange/röd bana innehåller fyra nya orienteringsmoment. Dessa är: Bedömning av längd, framkomlighet och säkerhet, hållpunkter Kontrolltagning i tydlig kurvbild med tydlig uppfångare Grovorientering över tydliga hållpunkter mot tydlig uppfångare Grovorientering i enkel kurvbild 8

9 Öppen Motion 1 Öppen Motion 3 Öppen Motion 6 9

10 Banläggning Förenklad banläggning med Purple Pen Till banläggning finns ett mycket enkelt program som heter Purple Pen. Programmet är gratis och kan hämtas på Internet Programmet kan installeras på ett obegränsat antal datorer efter nedladdning från hemsidan. Svensk språkversion För att arbeta med den svenska versionen, välj svenska under Program Language i File menyraden första gången du startar programmet. För att få svenska kontrollangivelser, ställer du in svenska som språk i menyraden Tävling och Anpassa beskrivningstext. Det finns även en hjälpfunktion i programmet. Skapa en tävling: 1. Starta programmet Purple Pen 2. Välj Skapa en ny tävling och tryck OK 3. Ge tävlingen ett namn, t ex Motionsorientering Sanna Ö och tryck på Nästa 4. Tryck Välj kartfil och du får upp filhanteraren där du kan välja OCAD fil med tävlingens karta. 5. Välj kartan och Öppna, och sedan Nästa i de nästa 3 fönstren. 6. I nästa fönster får du välja första kodsiffran som skall 10 användas i tävlingen. Kontrollerna börjar med 100, fyll i detta och tryck på Nästa. 7. I nästa fönster trycker du på Slutför. Då öppnas ett nytt fönster med kartan på höger sida och en flik Alla kontroller på vänster sida. Fönstret kan maximeras i storlek så att den fyller hela skärmen. Du kan förstora/förminska kartan vid att flytta på Zoom reglaget i skärmens nederkant, eller vid användning av musens mitthjul. Du kan flytta kartbilden antigen via reglagen i kartfönstrets höger- och nederkant, eller vid att hålla höger musknapp nere och dra hela kartbilden. Placera start, mål och kontroller 8. För att placera ut start, mål och kontroller på kartan välj Lägg till start, Lägg till Kontroll eller Lägg till mål i menyraden ovanför fönstren. 9. Dra sedan muspekaren över kartan (en trekant-, kontrollring- eller målringobjekt syns). Placera objektet där du vill ha den på kartan och vänsterklicka med musknappen, objektet placeras med kontrollnummer synlig. 10. Upprepa föregående steg tills alla kontroller är utplacerade. Du kan även lägga specialobjekt på kartbilden, t ex om du vill markera förbjudet område eller en vätskekontroll. Detta görs via menyraden Addera speciell symbol.

11 11. För att skapa en kontrollbeskrivning klickar du direkt i kontrollbeskrivningsrutan (vald rad gulmarkeras) och väljer de symboler som behövs för varje kontroll. Enbart tillåtna symboler kommer upp. Programmet kan även skapa kontrollbeskrivningar i text automatiskt, dessa visas under kontrollbeskrivningen på vänstersidan.. Skapa banor 12. För att skapa banor använder du menyraden Bana längst upp i fönstret. Här väljer du Lägg till bana. 13. Du får upp ett nytt fönster. Fyll i Banans namn samt välj vilken skala som skall användas för utskrift, vanligtvis 1: Längst ner i fönstret kan du också välja att ha kontrollbeskrivningar med symboler, text eller både och. För varje ny bana som skapas kommer en ny flik i vänster fönster. 14. Välj en av banflikarna. I vänster fönster får du upp en kontrollbeskrivning med start och mål redan ifyllda. 15. För att skapa banan välj Lägg till kontroll i överkant av fönstret och dra muspekaren till den kontroll som du vill lägga till på banan. 16. Upprepa föregående steg tills hela banan är klar. Notera att banan ritas automatiskt i kartfönstret. Du kan även lägga till helt nya kontroller i banfönstret, dessa numreras då automatiskt med nästföljande oanvänd kontrollsiffra. Vill du lägga till nya kontroller mellan befintliga kontroller, välj den rad i kontrollbeskrivningen innan där du vill lägga in kontrollen (raden gulmarkeras) och välj kontrollen som skall läggas till. För att ta bort kontroller, markera raden i kontrollbeskrivningen som skall tas bort (gulmarkeras) och tryck på delete. Justera kontrollringar 17. Under menyraden Tävling väljer du sista raden Ändra banans utseende. 18. Då får du upp ett fönster där du kan välja storlek på kontrollringar, och linjebredd. Bocka ur rutan IOF standard 19. Ändra ringstorleken till 8 mm, linjebredd till 0,45 mm och sifferstorlek till 5 mm. Specialfunktioner Purple pen innehåller även en del specialfunktioner som kan nämnas: Kontrollsiffror flyttas genom att vänsterklicka på siffran (ändras till röd färg) och sedan dra siffran samtidig som vänster musknapp hålls nere. Klippa ut del av kontrollringen genom att vänsterklicka på kontrollen (ändras till röd färg), välj skapa gap i figur i objekt-menyn och vänsterklicka sedan på den del av ringen som önskas öppnas. Öppningen kan stängas vid att istället välja ta bort gap i figur. Klippa upp en del av linjen mellan kontroller. Tryck någonstans på linjen för att välja (den blir röd) och välj skapa gap i figur i objekt-menyn. Dra sedan muspekaren över linjen med vänster musknapp nertryckt för att ta bort en del av linjen. Indikera snitslad sträcka. Välj linjen som skall indikeras som snitslad (blir röd). Välj sedan snitslad sträcka i objekt-menyn. Notera att här finns flera val och att det går att skapa böjda linjer genom att välja Lägg till böj i objektmenyn. (För att t ex snitseln skall följa en stig). Du kan lägga kontrollbeskrivning till utskrift på kartan. Välj Lägg till beskrivningar och definiera sedan storleken på rutan genom att klicka och dra med musen på kartan. Gör du detta på Alla kontroller fliken kommer beskrivningen att hamna på samma ställe för varje bana, annars får den läggas till på varje bana. Notera att du numera kan få både IOF symboler och beskrivning med svensk text som kontrollbeskrivning. Utskrift 20. Utskrift kan ske direkt från programmet via Filmenyn, välj Skriv ut banor. Programmet justerar automatiskt utskriftsområdet för att centrera utskriften. Där kan även utskriften förhandsgranskas. Att tänka på vid banläggning: Max antal kontroller per bana = 27 stycken För att klara utskriften skall banorna normalt passa in på A4 ark (för vanlig färglaserskrivare) Du kan även ändra lilafärgen för banpåtryck om trycket blir för svagt. Dessa justeringar kan göras när som helst. 11

12 Sekretariat Tävlingsadministrativa programmet MeOS För Motionsorientering rekommenderas ett enklare tävlingsprogram som heter MeOS. Programvaran är gratis och kan laddas ner från hemsidan Programmet kan installeras på ett obegränsat antal datorer och fungerar även i nätverk. Beskrivningen här utgår dock ifrån användningen av en dator. För nätverksanvändning se instruktion på hemsidan. Förberedelser Skapa tävlingen Det är få inställningar som måste göras för att förbereda programmet för tävling. 1. Starta programmet MeOS. Programmet startar då med fliken Tävling öppen. Fler flikar läggs till allt eftersom datan fylls på i programmet. 2. Välj ny tävling på startsidan. Fler fält visas och flikarna Klasser, banor och Sportident syns. 3. Fyll i namn på tävlingen och nolltid (som bör ligga en timme före första start). 4. Spara. (Övriga fält på denna sida behöver inte tas ställning till just nu). Lägg in banor 5. Välj fliken Banor 6. Tryck på knappen ny bana längst ner till höger i bilden. 7. Skriv in namn på banan (t ex Öppen Motion 1) 8. Skriv in banlängden och kontrollerna som används på banan 9. Tryck spara för att spara banan. 10. Repetera steg 6 till 9 för övriga klasser (Kort, Mellan, Lång) Skapa klasser 11. Välj fliken Klasser 12. Tryck på knappen ny klass längst ner till höger i bilden. 13. Skriv in namn på klassen (t ex Öppen Motion 1) 14. Välj samma bana som klassen i fältet Bana 15. Kontrollera att rutan Tillåt direktanmälan är ibockad 16. Spara klassen 17. Repetera steg 12 till 16 för övriga klasser (Kort, Mellan, Lång) 18. Övriga fält och knappar behöver inte användas för motionsorienteringsarrangemang Flikarna Deltagare, Kontroller och Sportident behöver inte hanteras i nuläget. Programmet innehåller distriktregistret från Klubbenonline/Idrottenonline. Dvs att löpare som finns i databasen inte behöver anmäla sig till tävlingen så länge de springer med egen SI-pinne. Däremot måste alla löpare som inte finns i distriktsregistret eller lånar/hyr SI-pinnar anmäla sig. Skulle någon missa att anmäla sig går det att rätta till det senare vid inläsning. På tävlingsdagen Föreberedelser 1. Koppla in Sportidents röda masterenhet i USB porten på datorn. 2. Starta sedan MeOS programmet, välj rätt tävling och tryck Öppna tävling. 3. Öppna fliken Sportident 4. Tryck på knappen Sök och starta automatiskt och avvakta att USB mastern kopplas upp mot datorn på rätt port. (Knappen aktivera heter nu Koppla ifrån ) 5. Kontrollera att rutorna Interaktiv inläsning och Använd löpardatabasen är ibockade. Registrering 6. För att registrera nya deltagare via Sportident välj Anmälningsläge i rullistan. Nu kan du registrera nya deltagare på flera sätt: För deltagare som har egen SI-pinne och som finns i löpardatabasen kan du avläsa brickan. Då fylls anmälningsinformationen i automatiskt. Det ända som behöver väljas är vilken klass löparen skall springa. För deltagare som har egen SI-pinne men som inte finns i databasen kan du läsa in eller skriva 12

13 in bricknummer och sedan fylla i övriga informationsfält. För deltagare som behöver hyra SI-pinne kan du läsa in eller skriva in bricknummer och sedan fylla i övriga informationsfält. Kom ihåg att bocka i rutan hyrbricka. 7. Kom ihåg att trycka på OK efter varje ny deltagare som registreras. (Notera att det även går att registrera nya deltagare manuellt i fliken Deltagare) Avläsning 8. När löpare börjar komma i mål ställer du om i rulllistan i Sportident fliken till avläsning/radiotider. 9. När löparen stämplar i mål kommer ett statusfält upp. Grönt fält indikerar att inläsningen är korrekt och komplett. Här syns löparens namn, klubb, klass, och tid. Om en löpare stämplar i mål och inte finns anmäld sedan tidigare kan du direkt fylla i namn och klubb för löparen (finns löparen i löpardatabasen/distriktregistret fylls detta i automatiskt). När informationen är ifyllt tryck på OK, välj klass för löparen. Tryck på OK igen. Vid felstämpling, visas löparens information i rött fält med beskrivning av vilka kontroller som saknas. (Vill du titta närmare på en enskild löpares stämplingar görs detta i fliken Deltagare. Där uppgifter ändras som eventuellt är felaktigt registrerade). Inläsning av SI-pinne kan fortsatt göras även om du för tillfället arbetar i ett annat fönster. Resultat kan visas på skärmen i fliken Listor. Välj Individuell under Resultatlistor. Kontroll av löpare Kvar i skogen För att kontrollera om det finns tävlande kvar i skogen, kan detta kontrolleras mot Checkenheten. Detta görs på följande sätt: 10. Koppla ner inläsningen under fliken Sportident i MeOS 11. Starta programmet SI-Config. 12. Kontrollera att comportsinställningen för programmet är OK, dvs den samma som för MeOS. 13. Lägg startenheten uppe på masterenheten (med hålen mitt emot varann) 14. Använd Kommandon Läs enhetens backupminne, i höger fönster i programmet kommer då en lista på SI-pinnar som stämplat i Checkenheten. 15. Använd sedan Kommandon ASCII Interface och ange ett filnamn för att spara stämplingslistan. (Separator skall vara semikolon) 16. Återgå till programmet MeOS, och aktivera inläsning igen i fliken Sportident 17. Gå till fliken Deltagare, och välj knappen Kvar-i- Skogen uppe till vänster. 18. Välj Importera stämplingar och läs in filen som sparats från SI Config. 19. Tryck sedan på Sätt okända löpare utan registrering till <Ej start> och du får en komplett kvar-i-skogen lista längst ner i bilden. (Du kan även få en aktuell kvar-i-skogen rapport i fliken Listor.) 20. Notera att steg 10 till 19 kan repeteras med målenheter för att se om löpare eventuellt har registrerats i mål men inte stämplat ut i avläsningen. Efter tävlingen Resultat 1. Välj fliken Listor 2. Välj Individuell under resultatlistor, nytt fönster öppnas där resultatlistan syns 3. Välj Webb, ange ett filnamn och spara. 4. Resultatfilen i HTML öppnas automatiskt för kontroll. Stäng webläsaren för att återgå till MeOS Sträcktider 5. Välj fliken Tävling. 6. Tryck på Exportera sträcktider, och fyll i filnamn som sträcktiderna skall sparas i. 7. Denna fil kan laddas upp till Winsplits Online via hemsidan Välj Ladda upp sträcktider och följ instruktionerna. Vid val av filformat skall denna vara IOF XML (översta raden). Till slut får du en länk som kan kopieras. Resultatfilen och länken till Winsplits online läggs upp på hemsidan motionsorientering.se (se separat instruktion) INFO Mer bekväm med OLA? Inför säsongen kommer OLA i en ny version (5.0) som anpassad för motionsorientering. När programmet startas välj Motionsorientering som arrangörsform då visas endast de menyer med relevans till motionsorientering 13

14 Motionsorientering.se Som en del i Naturpassets satsning med motionsorientering har vi en gemensam portal för motionsorientering. På hemsidan motionsorientering.se kommer du som arrangör att kunna marknadsföra ert arrangemang och ladda upp resultat på ett enkelt sätt. Första Besöket När er hemsida på motionsorientering.se är skapad kommer du att ta emot ett e-postmeddelande med information om hur ni loggar in på er sida. 1. Du kan logga in på er sida via adressen ersida.motionsorientering.se/wp-admin/ till exempel Lägg gärna denna länk som startsida på klubbens bärbara dator som används vid motionsorientering. 2. För att logga in skriv in det användarnamn och lösenord som du har fått via e-post. Här kan du även begära nya uppgifter om du har glömt eller tappat bort dina uppgifter. Klicka i så fall på Glömt ditt lösenord? och fyll i din e-postadress eller användarnamn så skickas de nya uppgifterna till din e-post. 3. Du loggas in och vidarebefordras. Om det är första gången du loggar in eller om du nyligen begärt nytt lösenord så rekommenderas du att byta lösenordet. 4. Detta gör du genom att välja Användare och Din profil i menyn på vänster sida. På Din profil kan du även fylla i övrig information som fullständigt namn. Om du vill byta e-postadress gör du det här. Glöm inte att spara genom att klicka på Uppdatera profil Nyheter 1. För att skapa en nyhet väljer du Inlägg och Nytt Menyn Panel Första sidan som kommer upp efter inloggning, visar senaste informationen om bloggen. Inlägg Här kan du skapa, redigera och ta bort nyheter.»» Media Filbibliotek som innehåller allt material som har laddats upp. 14

15 Infoga en ny tabell Tabellegenskaper Cellegenskaper Infoga rad innan Infoga rad efter Ta bort rad Infoga kolumn innan Infoga kolumn efter Ta bort kolumn Ta bort kolumn Ta bort kolumn Ladda upp bild Ladda upp media Fet text Kursiv text Genomstruken text Punktlista Numrerad lista Citattext Vänsterjusterad text Mittjusterad text Högerjusterad text Infoga/Redigera länk Bryt länk Infoga sidbrytning Rättstavning Helskämsläge Yttligare textegenskaper inlägg. Nyheter publiceras automatiskt på er startsida. 2. Du kommer till en sida med två textrutor. I den övre rutan skriver du nyhetens rubrik till exempel Samlingsplats Kronoparken 7/5. Ovanför nästa textfält finns två flikar som heter Synlig och HTML. I läget Synlig ser du typsnitt, länkar och bilder precis som de kommer att se ut på startsidan. I läget HTML kan du skriva egen så kallad HTML-kod. Vi rekommenderar läget Synlig för alla användare. 3. Detta textfält är för nyhetens innehåll och har knappar till för formatering. Du känner säkert igen en del knappar från vanliga textbehandlingsprogram (som Word). Du ser en beskrivning av knapparna ovan. 4. För att publicera nyheten klickar du på knappen med samma namn. I samma box finns dessa knappar: Spara utkast om du vill spara nyheten utan att publicera den för att fortsätta skriva senare. Förhandsgranska för att visa en förhandsgranskning av nyheten. Status beskriver om nyheten är Publicerad, Väntar på granskning eller är ett Utkast. Synlighet beskriver vem som kan se nyheten. Publicerad visar när den kommer publiceras eller när den publicerades. Redigera en nyhet 1. Vill du redigera en nyhet går du in på Inlägg och Redigera. Där listas alla nyheter. 2. Om du för muspekaren över en nyhet får du upp alternativet Redigera välj detta. Du kan därefter redigera din nyhet. Ta bort en nyhet 1. Vill du ta bort en nyhet går du in på Inlägg och Redigera. Där listas alla nyheter. 2. Om du för muspekaren över en nyhet så får du upp en alternativet Papperskorg. Sidor Här kan du skapa, redigera och ta bort sidor. Du kan även ändra sidornas ordning. Kommentarer Listar alla kommentarer på hemsidan, du kan redigera och ta bort kommentarer. Utseende Administration av egna sponsorer. Användare Här kan du redigera och tilldela nya användare rättigheter. Du kan uppdatera din egna profil.»» Inställningar Här kan du redigera inställningar för hemsidan. Vi rekommenderar att dessa inställningar inte ändras. 15

16 Sidor Välj detta så flyttas nyheten till papperskorgen. Du kan ta bort flera nyheter samtidigt om du bockar i rutorna bredvid de nyheter du vill ta bort. Välj sedan Flytta till papperskorgen i åtgärdslistan. När du skapar en sida innebär det att du skapar en plats med statisk information som syns på hemsidans meny. 1. För att skapa en sida väljer du Sidor och Lägg till ny. 2. Du kommer till en sida med två textrutor. I den övre rutan skriver du nyhetens rubrik till exempel Resultat. Ovanför nästa textfält finns två flikar som heter Synlig och HTML. I läget Synlig ser du typsnitt, länkar och bilder precis som de kommer att se ut på startsidan. I läget HTML kan du skriva egen så kallad HTML-kod. Vi rekommenderar läget Synlig för alla användare. 3. Detta textfält är till för nyhetens innehåll och har knappar till för formatering. Du känner säkert igen en del knappar från vanliga textbehandlingsprogram (som Word). Om du vill veta mer om dessa knappar och dess funktioner se föregående sida. 4. samma namn. I samma box finns dessa knappar: Spara utkast om du vill spara nyheten utan att publicera den för att fortsätta skriva senare. Förhandsgranska för att visa en förhandsgranskning av nyheten. Status beskriver om nyheten är Publicerad, Väntar på granskning eller är ett Utkast. Synlighet beskriver vem som kan se nyheten. Publicerad visar när den kommer publiceras eller när den publicerades. Redigera en sida 1. Vill du redigera en nyhet går du in på Sidor och Redigera, Där listas alla nyheter. 2. Om du för muspekaren över en nyhet får du upp alternativet Redigera. Välj denna. Du kan därefter redigera din nyhet. Ta bort en sida 1. Vill du ta bort en nyhet går du in på Sidor och Redigera. Där listas alla nyheter. 2. Om du för muspekaren över en nyhet får du upp en alternativet Papperskorg. Välj detta så flyttas nyheten till papperskorgen. Du kan ta bort flera nyheter samtidigt om du bockar i rutorna bredvid de nyheter du vill ta bort. Välj sedan Flytta till papperskorgen i åtgärdslistan. Rekommenderade sidor Vi rekommenderar att ni skapar dessa sidor: Är du ny? Förklarar vad motionsorientering är och hur man gör. Program Visar programmet med datum och plats. Resultat Resultatsida. Kontakt Information över ansvariga i klubben. Ladda upp resultat 1. När arrangemanget är klart och ni har exporterat resultatfilerna från MeOS. Ladda då upp sträcktiderna på och följ instruktionerna som finns på Winsplits webbplats. 2. När du är klar med detta får du en länk från Winsplits. Spara länken. 3. Logga in på er motionsorienteringssida med dina användaruppgifter. 4. I menyn till vänster välj Sidor och Redigera. Välj den sida som heter Resultat. Om ni inte har en sida som heter Resultat så kan du skapa en genom att välja Sidor och Lägg till ny. När ni för första gången skapar resultatsidan rekommenderas att infoga en tabell. Detta gör du genom att välja Infoga en ny tabell. Välj antal kolumner som skall skapas i fältet Cols. Till exempel om du skall lägga in plats och datum, resultatlänk och länk till Winsplits så infogar du 3 kolumner. Välj även hur många rader ni vill ha i fältet Rows. Klicka på Infoga så får du upp en tabell i redigeringsrutan. 5. Skriv in omgångens namn i tabellen exempel: Kronoparken 7/5 6. Klicka i nästa fält i tabellraden. Välj sedan Lägg till media knappen som finns ovanför textrutan bredvid texten Ladda upp/infoga som markeras med en rund stjärna. 7. Du får upp ett fönster där du kan välja vilken fil du vill ladda upp. Välj den resultatfil som exporterades från MeOS. 8. När uppladdningen är klar visas information om filen. I fältet Titel döper du om filen till resultat med om- 16

17 gångens datum till exempel Resultat 7/5. Genom att döpa filen på detta vis hjälper det dig att hitta lättare bland resultatfilerna. 9. Klicka sedan på Infoga i inlägg för att infoga resultaten i tabellen. 10. Välj nästa fält i tabellen och skriv in Sträcktider. Markera texten och klicka på Infoga/Redigera länk. I fönstret som dyker upp fyller du i den länk du fått av Winsplits i fältet Länk URL. 11. Klicka på Infoga för att slutföra länkningen. Glöm inte att spara sidan när du är klar genom att trycka på knappen Uppdatera på höger sida. Byt ut resultat Om ni har gjort justeringar i en resultatfil som ni redan laddat upp kan ni byta ut denna fil mot den nya. 1. I menyn väljer du Media och Bibliotek. Där finns en lista med samtliga filer som har laddats upp. 2. Välj den fil som du vill byta ut genom att dra muspekaren över och välja alternativet Redigera Du kan även söka efter en fil uppe i högra hörnet. 3. Längst ner på sidan finner du Ersätt media. Klicka på Ladda upp en ny fil. 4. Du får upp ett fönster där du väljer vilken fil du vill ladda upp. Välj den nya uppdaterade resultatfilen. 5. Bocka i alternativ två Ersätt filen, använd det nya filnamnet och uppdatera alla länkar. 6. Tryck nu Ladda upp. 7. Tryck sedan på Uppdatera media Lägga till en ny användare 1. Välj Användare och Lägg till ny. 2. Fyll i ett nytt användarnamn och personens e- postadress. Vi rekommenderar att ge personer användarnamn som består av de tre första bokstäverna i för och efternamn samt ett ledigt nummer. Exempel är om Oskar Svensson skall få ett användarnamn kan han få osksve1. Öka i nummerantal tills ett nummer finns tillgängligt. 3. I rullistan Roll väljer du vilka rättigheter en den nya användaren får på er sida. Administratör kan ändra allt innehåll från samtliga användare på sidan. Administratören har även rättigheter att ändra inställningar på sidan, lägga till/ta bort användare och sköta sponsordelen. Redaktör har rättigheter att skapa, publicera och redigera nyheter och sidor samt redigera andra användares nyheter och sidor. Författare kan skriva, redigera och publicera sina egna nyheter. Medarbetare kan endast skriva och redigera egna nyheter men inte publicera dem. Prenumerant får inloggningsuppgifter men har inga rättigheter på sidan. 4. När du är klar tryck på Lägg till ny användare. Ett e-postmeddelande skickas automatiskt till den nya användaren. Ska du lägga till en användare som redan har ett konto på motionsorientering.se till er sida så fyller du i personens befintliga användarnamn och dess registrerade e-postadress. Användaren får då en e-post som berättar att nya rättigheter har tilldelats användaren på er sida. Under Användare och Författare & Användare listas alla aktiva användare på er sida. Du som administratör kan ta bort användare från er sida här. Sponsorer 1. Ni kan lägga in egna sponsorer via menyn Utseende och Widgets. 2. För att lägga till en ny sponsoryta drar du rubriken Text till fältet på höger sida med namnet Sidomeny1. 3. Du kan därefter döpa ytan. Vi rekommenderar att ni kallar denna för Lokala sponsorer 4. I den stora textrutan kan man endast använda HTMLkod. 5. Vill ni använda en textlänk använder ni denna kod: <a href= länk till sponsor >Namn på sponsor</a><br> Ordna om sidor 6. För att ändra sidordningen i menyerna på sidan går du in på Sidor och pagemash 7. Där finns en lista på sidor. Du klickar och drar sidorna till den rangordning ni önskar dem i. 8. Spara genom att klicka på Update i nedre högra hörnet. 17

18 Checklista Innan arrangemanget Arrangemangsdagen Infrastruktur (arena/terräng) Var skall vi vara? Behövs kontakt eller tillstånd från markägaren? Pågår det andra aktiviteter samma dag? (t ex vid motionscentral) Räcker parkering? Tillgång till el? (Inte nödvändigt vid bärbar dator men bra om det går att fixa) Om inget el, ladda bärbar dators batterier! Säkerställa att material finns för uthämtning Kartor Finns kartan digitalt? Utskriftsmöjligheter? Nollställa all Check, Start och Mål enheter (SportIdent) Är Töm & Check tydliga utmärkta? Snitsling till Start Snitsling från mål enheten till inläsning Efter arrangemanget (helst samma kväll) Ladda upp sträcktider till Winsplits online Resultat och Winsplits länk på motionsorientering.se Betala in startavgifterna till klubbens konto Marknadsföring Reklam på naturpasskartor Affischer vid motionscentraler/klubbstuga Annonsering Information i tidning Information på hemsida (motionsorientering.se) Utskick till klubbmedlemmar mm. (som sprider det i sin tur till sitt företag, vänner och grannar) Samverka med företag på orten Direktreklam, lappar på bilar och i brevlådor

Föreningens hemsida. Uppdaterad 2012-12-04

Föreningens hemsida. Uppdaterad 2012-12-04 Föreningens hemsida Uppdaterad 2012-12-04 Innehållsförteckning Klicka på sidan här i innehållsförteckningen och du länkas dit direkt. Du behöver inte skrolla i dokumentet manuellt. NYTT! Inledning...4

Läs mer

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04 Medlemsregistret Roller och Behörigheter Uppdaterad 2012-12-04 Innehållsförteckning Klicka på sidan här i innehållsförteckningen och du länkas dit direkt. Du behöver inte skrolla i dokumentet manuellt.

Läs mer

INLEDNING... 4 FÖRBEREDELSER... 5 AKTIVERA ER IDROTTONLINE SIDA... 6 REDIGERA... 9

INLEDNING... 4 FÖRBEREDELSER... 5 AKTIVERA ER IDROTTONLINE SIDA... 6 REDIGERA... 9 Manual Innehållsförteckning INLEDNING... 4 FÖRBEREDELSER... 5 AKTIVERA ER IDROTTONLINE SIDA... 6 REDIGERA... 9 Informationsfliken... 10 Toppbild och färgschema... 10 Utseende boxar på startsidan... 11

Läs mer

IdrottOnline Klubb Hemsidan. Arbeta med föreningens hemsida

IdrottOnline Klubb Hemsidan. Arbeta med föreningens hemsida Arbeta med föreningens hemsida Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet, RF. Webbplatsen baseras på webbpubliceringsverktyget

Läs mer

Föreningens hemsida. Uppdaterad 2012-10-11

Föreningens hemsida. Uppdaterad 2012-10-11 Föreningens hemsida Uppdaterad 2012-10-11 Innehållsförteckning Inledning...3 Uppbyggnad...4 Logga in NYTT!...4 Växla mellan organisationer i inloggat läge NYTT!...4 ImageVault...5 Föreningsinfo-fliken...9

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

SVEMO- OUTLOOK I OFFICE 365

SVEMO- OUTLOOK I OFFICE 365 SVEMO- OUTLOOK I OFFICE 365 Användarmanual & Övningsuppgifter Innehåll Inledning... 2 Inloggning... 3 Inkorgen... 4 Skapa mappar... 4 Skriv ett nytt meddelande... 4 Bifoga fil... 6 Kontakter... 7 Lägg

Läs mer

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-10-09

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-10-09 Medlemsregistret Roller och Behörigheter Uppdaterad 2012-10-09 Innehållsförteckning Inledning...3 Funktioner...4 Logga in NYTT!...4 Medlemsregister-fliken...5 Utländsk person...5 Prova på person...6 Göra

Läs mer

Arbeta med föreningens hemsida IdrottOnline Klubb Hemsidan

Arbeta med föreningens hemsida IdrottOnline Klubb Hemsidan Uppdaterad 2012-04-18 Arbeta med föreningens hemsida IdrottOnline Klubb Hemsidan Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet,

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

Administration IdrottOnline Förbund Administration

Administration IdrottOnline Förbund Administration Uppdaterad 2011-03-02 Administration IdrottOnline Förbund Administration Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet,

Läs mer

Snabbkurs i Wordpress för IOGT-NTO

Snabbkurs i Wordpress för IOGT-NTO Snabbkurs i Wordpress för IOGT-NTO Välkommen till din nya sida! Det här materialet är till för att ge en snabb genomgång av din nya sida och de olika funktionerna så att du snabbt kan komma igång och arbeta

Läs mer

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015 MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR Utgåva 205 Manual 20 INNEHÅLL Allmänt Logga in Nyhet: Logga in från hemsidan Glömt lösenord Lokalavdelningens sida. Ändra uppgifter på lokalavdelning och

Läs mer

CMS Updater 4.0 Användarmanual

CMS Updater 4.0 Användarmanual CMS Updater 4.0 Användarmanual internet avdelningen Sida Updater 4.0 Användarmanual Innehållsförteckning 1. Inledning 3 1.1 Logga in 3 2. Texthantering 4 2.2 Formatera text 7 3 Sök på innehåll i sidan

Läs mer

Kursmaterial. Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20

Kursmaterial. Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20 0 Kursmaterial Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20 Inledning Välkommen till kursen Internet för alla! Du har möjlighet att boka datortid på biblioteket

Läs mer

www.s-info.se Personlig hemsida/blogg Version 5.1

www.s-info.se Personlig hemsida/blogg Version 5.1 www.s-info.se Personlig hemsida/blogg Version 5.1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Portalen... 2 Exempel på en personlig hemsida... 3 Inloggning till er hemsida... 4 Startsida redigering...

Läs mer

Barnhack! Kom igång med programmering. Anders Thoresson Kom igång med Wordpress

Barnhack! Kom igång med programmering. Anders Thoresson Kom igång med Wordpress Anders Thoresson Kom igång med Wordpress förord 2 kapitel 1 att bygga en webbplats 3 Det här är Wordpress 3 Domännamn visar vägen på internet 4 kapitel 2 kom i gång med wordpress.com 6 Registrera ett konto

Läs mer

Uppdaterad 2014-03-18. Lathund hemsida

Uppdaterad 2014-03-18. Lathund hemsida Uppdaterad 2014-03-18 Lathund hemsida Innehållsförteckning Inledning 4 Hemsida 5 Rätt behörighet och roll 5-6 Sidtypsbeskrivning 6 Redigerarläge 7 Vanliga fel 7 Strukturträdet 8 Redigera innehåll på en

Läs mer

Manual för Sverigekassans hemsida

Manual för Sverigekassans hemsida Manual för Sverigekassans hemsida Manualen visar hur du bygger ditt eget kassaregister. Du får provbygga och testa hur mycket du vill. Om du blir nöjd med ditt kassaregister kan du beställa och få det

Läs mer

Uppdaterad 2014-05-07. Lathund hemsida

Uppdaterad 2014-05-07. Lathund hemsida Uppdaterad 2014-05-07 Lathund hemsida Innehållsförteckning Inledning 4 Hemsida 5 Rätt behörighet och roll 5-6 Sidtypsbeskrivning 6 Redigerarläge 7 Vanliga fel 7 Strukturträdet 8 Redigera innehåll på en

Läs mer

Doxcentral 6. Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering. Användarmanual v.1.2 2013-02-28

Doxcentral 6. Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering. Användarmanual v.1.2 2013-02-28 Doxcentral 6 Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering Användarmanual v.. 0-0-8 Välkommen till Doxcentral! Möt Doxcentral - Sveriges bästa system för samordning av dokument och

Läs mer

Utbildning Webtool 2014. Utbildningskompendium Webtool Ver 5

Utbildning Webtool 2014. Utbildningskompendium Webtool Ver 5 Utbildning Webtool 2014 Utbildningskompendium Webtool Ver 5 Utbildning Webtool 2014... 1 Allmänt om Webtool... 4 Open24... 4 Arbetsyta & Navigeringsträdet... 5 Arbetsytan... 6 Statistik... 7 Logga ut...

Läs mer

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och

Läs mer

Copyright EPiServer AB

Copyright EPiServer AB Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning OM DEN HÄR DOKUMENTATIONEN 6 FÅ ÅTKOMST TILL HJÄLPSYSTEMET I EPISERVER 6 FÖRVÄNTAD KUNSKAP 6 REFERENSER 6 ONLINEANVÄNDARNÄTVERK PÅ EPISERVER WORLD 6 COPYRIGHTMEDDELANDE

Läs mer

Manual. WebPublish Version 4.1. Artologik. Artisan Global Software

Manual. WebPublish Version 4.1. Artologik. Artisan Global Software Projekthantering Tidsredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem Manual Artologik WebPublish Version 4.1 Artisan Global Software Manual Artologik WebPublish Med

Läs mer

PC-programför programmering av AXCARDkortläsare

PC-programför programmering av AXCARDkortläsare PC-programför programmering av AXCARDkortläsare VER. 2.2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INSTALLATION... 3 1.1 DRIFTSÄTTNING AV KORTLÄSARE... 3 1.2 INSTALLERA AXBASE... 5 1.2.1 SYSTEMKRAV... 5 1.2.2 UPPDATERA

Läs mer

Medlemsregister IdrottOnline Klubb Medlemsregister

Medlemsregister IdrottOnline Klubb Medlemsregister Uppdaterad 2012-04-18 Medlemsregister IdrottOnline Klubb Medlemsregister Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet,

Läs mer

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Uppdaterad 2013-12-10 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och webbläsare...

Läs mer

Instruktionsmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Instruktionsmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING HemsidaExpress Instruktionsmanual Du har investerat i en produkt som hjälper dig att göra professionella hemsidor som är lätta att skapa och uppdatera. Vi på HemsidaExpress erbjuder dig att på ett enkelt

Läs mer