Så styrs Stockholm. På väg mot världsklass

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Så styrs Stockholm. På väg mot världsklass"

Transkript

1 Så styrs Stockholm 1 På väg mot världsklass

2 vi har fått en välskött och fin hundrastgård, där områdets alla hundar kan leka och ha kul utan att störa andra. Hundrastgård på Järvafältet Nu kan vi gå runt hela sjön, tack vare vårt förslag på förlängd gångstig. Gångstig runt Långsjön toppen med nytt utegym på Lilla Essingen. Utegym på Lilla Essingen vi badar från bryggan i Kyrksjön igen. Den gamla bryggan har bytts ut. Badbrygga i Kyrksjön 2

3 Alla stockholmare kan vara med och påverka stadens utveckling. Den demokratiska processen Du och alla andra stockholmare som får rösta i kommunalvalet bestämmer vilka som styr vår stad. På så sätt är du en viktig del och bidrar till demokratin. kommunfullmäktige I rådssalen i Stockholms stadshus fattar de 101 folkvalda ledamöterna i kommunfullmäktige beslut som berör alla som bor i Stockholms stad. Ledamöterna utses vart fjärde år då val till riksdag, landsting och kommun hålls. Det parti som får flest röster får flest representanter i fullmäktige och har på så sätt större chans att påverka besluten. En representant i kommunfullmäktige är detsamma som ett mandat. För att få majoritet i fullmäktige krävs 51 mandat. År 2010 var det första gången sedan 1954 som samma 3

4 majoritet vann två val i rad. Majoriteten består av Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Övriga partier i fullmäktige sitter i opposition och har oftast en annan åsikt. Det är Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Kommunfullmäktige består av 101 ledamöter. Presidiet består av ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande samt stadssekreteraren. Här ser du mandatfördelningen efter 2010 års val. Presidiet Socialdemokraterna 25 Miljöpartiet 16 Vänsterpartiet 8 Moderaterna 38 Folkpartiet 10 Centerpartiet 3 Kristdemokraterna 1 Kommunfullmäktige fastställer mål och riktlinjer för Stockholms stads verksamheter. Ungefär var tredje måndag sammanträder kommunfullmäktige, under ledning av presidiet, och mötena är öppna för alla. Du är välkommen att lyssna på plats i Stadshuset. Det går också bra att lyssna på radio eller följa sammanträdet på webb-tv. På stadens webbplats, hittar du mer information om detta. Foto: Jany Plevnik Kommunfullmäktige sammanträder i rådssalen i Stadshuset. 4

5 kommunstyrelsen De flesta ledamöter i kommunfullmäktige har andra jobb vid sidan av sina politiska uppdrag. Därför kan de själva inte utreda alla detaljer i ett ärende. Det ansvaret vilar istället på kommunstyrelsen. Stockholms kommunstyrelse består av 13 personer från både majoritet och opposition. De ser till att ledamöterna får en sammanställning av alla fakta och förslag innan de fattar beslut. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att besluten genomförs, följs upp och utvärderas. Den ansvarar också för stadens ekonomi och hur staden ska utvecklas i framtiden. Kommunstyrelsens sammanträden är inte öppna för allmänheten. Men du kan läsa vad som bestämts på stadens webbplats. Kommunstyrelsen består av 13 personer från både majoritet och opposition. De har ansvaret för att besluten genomförs, följs upp och utvärderas. Finansborgarrådet är ordförande i kommunstyrelsen. Till sin hjälp har kommunstyrelsen två förvaltningar. Den ena, stadsledningskontoret, ansvarar för styrning, uppföljning och utveckling av stadens verksamhet och ser till att de politiska besluten genomförs. Den andra, kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens kansli, ansvarar bland annat för sekreteriatuppgifter åt kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. De har också hand om registraturet där alla handlingar registreras och arkivet i Stadshuset. 5

6 rotlar och borgarråd Tolv politiker i Stockholms stad är heltidsanställda. Det är borgarråden som utses av kommunfullmäktige. Majoriteten har åtta borgarråd och oppositionen fyra. Ett borgarråd i Stockholm kan jämföras med ett kommunalråd i andra svenska kommuner. Varje majoritetsborgarråd är chef för en rotel, det vill säga en avdelning med ansvar för ett visst verksamhetsområde, till exempel finansroteln eller skolroteln. Tillsammans bildar de tolv borgarråden borgarrådsberedningen. De förbereder ärenden för kommunstyrelsen. Finansborgarrådet har en särskild ställning bland borgarråden som ordförande i både borgarrådsberedningen och i kommunstyrelsen. Skolroteln Stadsmiljöroteln Trafik- och arbetsmarknadsroteln Finansroteln Stadsbyggnadsoch idrottsroteln Äldre- och ytterstadsroteln Socialroteln Kultur- och fastighetsroteln En rotel är en avdelning med ansvar för ett visst verksamhetsområde. Rotlarna styrs av majoritetens borgarråd. Oppositionens borgarråd har inga egna rotlar. 6

7 Foto: Yanan Li År 2030 är Stockholm en innovativ och upplevelserik miljonstad. på väg mot världsklass I rådssalen formas också morgondagens Stockholm. Hur staden ska se ut, vara och upplevas i framtiden har alla partier gemensamt enats om i Vision 2030 ett Stockholm i världsklass. Visionen beskriver hur Stockholm ska utvecklas till en innovativ och växande stad som är mångsidig och upplevelserik, alltid med medborgarnas bästa i centrum. Alla stadens verksamheter ska arbeta i visionens riktning. Om visionen är riktningen för verksamheterna är fullmäktiges inriktningsmål de närmaste stegen åt samma håll. Inriktningsmålen beslutas varje år, i samband med budgeten, av kommunfullmäktige och gäller för alla förvaltningar och kommunalt ägda bolag i Stockholms stad. 7

8 den dagliga verksamheten Det dagliga arbetet utförs av stadens förvaltningar och bolag. De leds av politiskt styrda nämnder och styrelser. Ledamöterna i nämnderna och styrelserna utses av kommunfullmäktige och mandatfördelningen speglar kommunfullmäktiges sammansättning. Foto: Lieselotte van der Meijs Du möter exempel på stadens verksamhet varje dag, här en förskola. De anställda i förvaltningarna och bolagen är opolitiska och ser till att arbetet utförs så som nämnderna och styrelserna beslutat. Fackförvaltningarna sköter verksamheter som gäller i hela staden, till exempel skola, idrott, miljö, bibliotek, gatuskötsel och stadsplanering. Foto: Jany Plevnik Foto: Svartpunkt AB Bibliotek och snöröjning är exempel på sådant fackförvaltningarna har hand om. 8

9 Foto: Yanan Li Stadsdelsförvaltningarna har bland annat hand om äldreomsorg. Stadsdelsförvaltningarna har hand om kommunal service och omsorg för dem som bor i stadsdelen. Några av de frågor de ansvarar för är kommunal förskola, äldreomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättning, stadsmiljöarbete, socialpsykiatri, individ- och familjeomsorg, konsumentvägledning, fritids- och kulturverksamhet. En viss del av Stockholms stads verksamheter drivs av de kommunalt ägda bolagen. De samordnas genom koncernstyrelsen i Stockholms Stadshus AB. vill du veta mer På hittar du handlingar från Stockholms stads kommunfullmäktige, kommunstyrelse samt stadens nämnder och bolag. Här publiceras föredragningslistor, handlingar och beslutsprotokoll. På samma plats kan du prenumerera på en nämnds dagordningar och sammanträdesprotokoll så att du automatiskt får dem till din e-post. Läs mer om stadens organisation, politik och ekonomi på 9

10 Så här kan det gå till Motion Kommunstyrelse Borgarrådsberedning Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige Nämnd Rotel 7 8 Nämnd Resultat 1. Förslag: En ledamot i kommunfullmäktige har skickat ett förslag, en motion, till kommunfullmäktige om bättre belysning i en av stadens parker. 2. Yttrande: Motionen skickas till ansvariga nämnder som lämnar sina synpunkter i ett så kallat yttrande. I det här fallet kommer yttranden från trafik- och renhållningsnämnden samt berörd stadsdelsnämnd. 3. Sammanställning: Bedömningarna och synpunkterna på förslaget skickas till den ansvariga roteln i Stadshuset, i det här fallet till trafik- och arbetsmarknadsroteln, där de sammanställs och ett konkret förslag tas fram. 4. Beredning: Förslaget går sedan via borgarrådsberedningen där det förbereds. 5. Förslag till beslut: Det ansvariga borgarrådet presenterar det för kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige ska godkänna förslaget. 6. Beslut: I kommunfullmäktige tas ett beslut om att godkänna förslaget i motionen och öka belysningen i parken. 7. Genomförande: De berörda nämnderna får i uppdrag att genomföra projektet. 8. Resultat: Nu finns den nya belysningen på plats och lyser upp i parken när det är mörkt. Så här kan det gå till, men förslag kommer också ofta direkt från en nämnd. 10

11 Även du som är ung kan påverka hur Stockholm styrs. Var med och påverka Rösta i kommunalvalet, lämna förslag och synpunkter. Så påverkar du utvecklingen i Stockholm. Stockholms politiker fattar dagligen beslut som påverkar ditt och andra stockholmares vardagsliv. Genom att rösta i kommunalvalet är du med och väljer vilka politiker som ska styra Stockholms stad, men det går också att påverka mellan valen. Du kan till exempel lämna synpunkter och förslag, besöka nämndmöten eller delta i medborgardialoger. Om du vill lämna synpunkter eller klagomål på någon verksamhet är det bästa att först prata med verksamhetens personal. Du kan också ringa eller besöka något av stadens medborgarkontor, skriva brev eller skicka e-post till den förvaltning det gäller. Du kan alltid vara anonym, men om du lämnar ditt namn och adress kan förvaltningen låta dig veta hur dina synpunkter tas om hand. 11

12 Foto: Peter Hoelstad Det är viktigt att dagens ungdomar engagerar sig politiskt. Det behöver inte vara för hela livet. Men håll ett öga på politiken. Sten Nordin, finansborgarråd (M) Du som bor i Stockholm kan lämna det som kallas medborgarförslag direkt till din stadsdelsnämnd. Alla stockholmare, även barn, utländska medborgare utan rösträtt i kommunen och föreningar inom stadsdelsområdena har rätt att lämna medborgarförslag. Medborgarförslag är ett förslag om att förändra något inom stadens ansvarsområden. Det måste alltid lämnas skriftligt via brev, e-post eller fax och du måste uppge ditt namn och din adress. Du får alltid en skriftlig bekräftelse och ett besked om hur ditt medborgar förslag kommer att behandlas. Exempel på medborgarförslag som blivit verklighet kan du läsa om i början av denna broschyr och på nästa sida. Du kan även delta i de medborgardialoger som staden bjuder in till, exempelvis när ett nytt bostadsområde planeras. Staden gör även utställningar över framtida projekt på bibliotek och andra samlingsplatser. På stadens webbplats kan du hitta mer information om medborgardialoger och aktuella projekt i staden. Klaga eller kom med positiva förslag. Men framför allt vill jag slå ett slag för att fler ska engagera sig politiskt. Carin Jämtin, oppositionsborgarråd (S) Foto: Yanan Li 12

13 Har du en bra idé? Lämna in ett medborgarförslag. Det gjorde några ungdomar på Kungsholmen och i november 2010 stod Rålis Skatepark färdig. Rålis Skatepark ligger under Lilla Västerbron i Rålambshovsparken. Parken är designad av Stefan Hauser, som jobbat över hela världen. Det unika läget, under en bro, och specialdesignen, med ytor anpassade för olika svårighetsgrader, gör att parken kan användas av många åkare under en stor del av året. Intill skateparken ligger även en nybyggd yta för annan spontanidrott. Rålis Skatepark började som ett medborgarförslag från några ungdomar. Förslaget ledde fram till en webbenkät där olika designfrågor behandlades. Kungsholmens preventionsenhet, Fält och Fritid, genomförde samtidigt ett skateevent där deltagarna kunde ge förslag på hur den nya skateparken kunde se ut. Resultatet av webbenkäten och workshopen på skateeventet 2007 blev underlag till det som nu är Rålis Skatepark. Det vi ser nu är ett resultat från engagerade kungsholms- och stockholmsbor. 13

14 BORGARRÅDSB Stockholms politi KOMMUNFU KOMMUNS Finansroteln Trafik- och arbetsmarknadsroteln StaDSBYGG - nads- och idrottsroteln Skolroteln Sten Nordin (M) Borgarråd Ulla Hamilton (M) Borgarråd Regina Kevius (M) Borgarråd Lotta Edholm (FP) Borgarråd Ansvarar för Kommunstyrelsen Ekonomiutskottet Exploateringsnämnden Valnämnden Stockholms Stadshus AB samt övriga bolag som ej nämns nedan Stadsdelsnämnderna, övergripande ekonomi Stockholms Hamn AB Mässfastigheter i Stockholm AB Stockholm Business Alliance, SBA Ansvarar för Trafik- och renhållningsnämnden Stockholm Business Region (exkl. SBA) Fortum Värme Holding Stockholms Stads Parkerings AB Ansvarar för Personal- och jämställdhetsutskottet Arbetsmarknadsnämnden Stadsbyggnadsnämnden Idrottsnämnden Kyrkogårdsnämnden Ansvarar för Utbildningsnämnden Stadsdelsnämnderna, förskola SISAB Oppositionsborgarråd Carin Jämtin (S) Roger Mogert (S) Tomas Rudin (S) Per Bolund (MP)

15 ska organisation LLMÄKTIGE TYRELSEN EREDNINGEN Äldre- och ytterstadsroteln Stadsmiljöroteln Socialroteln Kultur- och fastighetsroteln Joakim Larsson (M) Borgarråd Per Ankersjö (C) Borgarråd Anna König Jerlmyr (M) Borgarråd Madeleine Sjöstedt (FP) Borgarråd Ansvarar för Äldrenämnden Stadsdelsnämnderna, äldreomsorg Micasa Fastigheter AB Bostadsbolagen Bostadsförmedlingen Storstockholms brandförsvar Järvalyftet Vision Söderort Ansvarar för Stockholm Vatten AB Stadsmiljörådet Ansvarar för Socialtjänstnämnden Miljö- och hälsoskyddsnämnden Överförmyndarnämnden Kommunstyrelsens handikappråd, pensionärsråd Servicenämnden Ansvarar för Kulturnämnden Stadsteatern Stockholm Globe Arena AB Skönhetsrådet Fastighetsnämnden Ewa Samuelsson (KD) Biträdande socialborgarråd Gruppledare Vänsterpartiet Ann-Margarethe Livh (V) Foto: Thomas Carlgren och Pawel Flato

16 Du kan vara med och påverka Rösta i kommunvalet. Kom med synpunkter och förslag direkt till en verksamhet som skola, förskola eller äldreboende. Ge medborgarförslag till din stadsdelsnämnd. Kontakta Stockholms två ombudsmän för äldrefrågor respektive funktionshinder. Kom på möten som ordnas av staden i olika frågor. Läs mer på stadens webbplats Produktion: Snick-Snack AB Foto: Stefan Bohlin där inget annat anges Illustrationer: Jens Callius Tryck: EkotryckRedners Januari 2011 Artikelnummer: SLK 302 Stadsledningskontoret Stadshuset, Stockholm Telefon Fax

Om kommunen. Bra service kostar pengar. Information om Arvika kommuns verksamhet

Om kommunen. Bra service kostar pengar. Information om Arvika kommuns verksamhet Bra service kostar pengar Det kostar naturligtvis mycket pengar att ge all den service som kommuninvånarna vill ha och behöver. Därför måste vi som bor i kommunen betala skatt. Men skattepengarna räcker

Läs mer

Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 1 Maj 2007 POLITIKER- SPECIAL NR 1-2007 TORSBY NU 1

Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 1 Maj 2007 POLITIKER- SPECIAL NR 1-2007 TORSBY NU 1 Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 1 Maj 2007 POLITIKER- SPECIAL NR 1-2007 TORSBY NU 1 INNEHÅLL LEDARE 2 VI PRESENTERAR DINA POLITIKER 3 KOMMUNENS ANSVAR 4 NÅGRA GRUNDPRINCIPER

Läs mer

Val till Europarlamentet

Val till Europarlamentet För mer demokrati Mitt val För mer demokrati Val till Europarlamentet Studiecirkeln»Mitt val«ger alla väljare möjlighet att bli delaktiga i den svenska demokratin! Mitt val Sida 3 Mitt val Det här är

Läs mer

Kommunkompassen. Analys. av Stockholms Stad. Januari 2009

Kommunkompassen. Analys. av Stockholms Stad. Januari 2009 Sektionen för Demokrati och styrning SLUTRAPPORT 2009-05-13 1 (36) Kommunkompassen Analys av Stockholms Stad Januari 2009 Innehåll: 1. Vad är Kommunkompassen? 2. Stockholms Stad i förhållande till Kommunkompassen:

Läs mer

KOMMUNAL VALET 2014 Enkät Stockholms stad

KOMMUNAL VALET 2014 Enkät Stockholms stad Politikerna i stadshuset svarar på våra frågor om tillgänglighet och delaktighet i Stockholm KOMMUNAL Politikerna i stadshuset svarar på våra frågor Den 14 september 2014 ska stockholmarna välja vilka

Läs mer

November 2014. Så funkar kommunen. en guide för företagare

November 2014. Så funkar kommunen. en guide för företagare November 2014 Så funkar kommunen en guide för företagare Innehåll 4 Så funkar kommunen 4 Kommunstyrelsen leder arbetet i din kommun 5 Kommunen har obligatoriska och frivilliga uppgifter 5 Kommunerna väljer

Läs mer

ÄNGELHOLMS KOMMUNS NYA ORGANISATION. Ökat samarbete s.3 Förändrat politiska engagemang s.4 Agilt arbetssätt s.5 Våra tre huvuduppdrag s.

ÄNGELHOLMS KOMMUNS NYA ORGANISATION. Ökat samarbete s.3 Förändrat politiska engagemang s.4 Agilt arbetssätt s.5 Våra tre huvuduppdrag s. ÄNGELHOLMS KOMMUNS NYA ORGANISATION Ökat samarbete s.3 Förändrat politiska engagemang s.4 Agilt arbetssätt s.5 Våra tre huvuduppdrag s.6 Välkommen till en ny kommun Under ett och ett halvt år har vi arbetat

Läs mer

Riksdagen en kort vägledning. Studiematerial från riksdagen

Riksdagen en kort vägledning. Studiematerial från riksdagen Riksdagen en kort vägledning Studiematerial från riksdagen 2 Riksdagen en kort vägledning Folket bestämmer Sverige är en demokrati. Det innebär att folket får vara med och bestämma hur Sverige ska styras.

Läs mer

Införande av rökfri arbetstid i Stockholms stads verksamheter

Införande av rökfri arbetstid i Stockholms stads verksamheter Utlåtande 2010:43 RI (Dnr 219-1255/2009) Införande av rökfri arbetstid i Stockholms stads verksamheter Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande 1. Rökfri arbetstid ska vara införd

Läs mer

Illustration: Peter Mattsson

Illustration: Peter Mattsson Illustration: Peter Mattsson 1. Omslag 2. Innehåll 3. Chefens sida 4. Vad är delaktighet 5. Hjälpmedel ett sätt att öka delaktighet 6. Delaktighet i arbetsgrupperna 7. Delaktighet i arbetsgrupperna 8.

Läs mer

PÅ VÄG MOT 140 000 NYA BOSTÄDER. en skrift om bostadsförsörjningen i Stockholms stad

PÅ VÄG MOT 140 000 NYA BOSTÄDER. en skrift om bostadsförsörjningen i Stockholms stad PÅ VÄG MOT 14 NYA BOSTÄDER en skrift om bostadsförsörjningen i Stockholms stad 1 Innehåll Förord 3 NULÄGE Bostadsförsörjningen en nationell, regional och kommunal angelägenhet 4 Fakta befolkning och bostäder

Läs mer

Så styr vi Lerum 2011

Så styr vi Lerum 2011 Hur styr man en organisation med mer än 2 500 anställda och 120 chefer, spridda på fler än 100 arbetsplatser och med 38 000 kunder mellan 0 och 100 år? Man behöver förstås ha en idé eller en modell för

Läs mer

Socialdemokraternas förslag till budget 2014

Socialdemokraternas förslag till budget 2014 (S):1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING NYSTART FÖR STOCKHOLM 4 En stad som växer genom arbete, utbildning och investeringar 4 Ett Stockholm som arbetar 5 Bryt utvecklingen mot sjunkande resultat i skolan 9 Utveckla

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Kartläggning av kundcenter

Kartläggning av kundcenter Kartläggning av kundcenter Stockholms stad Per Flensburg, Kerstin Grundén, Irene Bernhard, Annika Nåfors Innoveta Förord Detta är en delrapport i det första delprojektet Kartläggning i projekt Innoveta.

Läs mer

INLEDNING 9 MODERNT, MILJÖVÄNLIGT OCH MÄNSKLIGT STOCKHOLM 9 ANSVARSFULL GRÖN POLITIK 9 KLIMAT OCH MILJÖ 10 LIKA MÖJLIGHETER 12 BARN 15

INLEDNING 9 MODERNT, MILJÖVÄNLIGT OCH MÄNSKLIGT STOCKHOLM 9 ANSVARSFULL GRÖN POLITIK 9 KLIMAT OCH MILJÖ 10 LIKA MÖJLIGHETER 12 BARN 15 (MP):1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 9 MODERNT, MILJÖVÄNLIGT OCH MÄNSKLIGT STOCKHOLM 9 ANSVARSFULL GRÖN POLITIK 9 KLIMAT OCH MILJÖ 10 LIKA MÖJLIGHETER 12 BARN 15 INRIKTNINGSMÅL OCH MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDENA

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

Botkyrka kommuns. handbok i dialog

Botkyrka kommuns. handbok i dialog Botkyrka kommuns handbok i dialog Förord Dialog är att tänka tillsammans. En öppen och tillitsfull dialog är hjärtat i demokratin. Kommunen som organisation har en central roll i den lokala demokratin.

Läs mer

Kommunkunskap. En kort introduktion till hur Ljusdals kommun fungerar. ljusdal.se. Reviderad april 2015

Kommunkunskap. En kort introduktion till hur Ljusdals kommun fungerar. ljusdal.se. Reviderad april 2015 Kommunkunskap En kort introduktion till hur Ljusdals kommun fungerar Reviderad april 2015 ljusdal.se Hur fungerar din kommun? Vad gör man och vem bestämmer? Här ska vi kort berätta om Ljusdals kommun och

Läs mer

Vi tar pulsen på Halmstads sex kommunråd. MÖT DINA POLITIKER i kommunfullmäktige. POLITIKERN OCH TJÄNSTEMANNEN vem gör vad?

Vi tar pulsen på Halmstads sex kommunråd. MÖT DINA POLITIKER i kommunfullmäktige. POLITIKERN OCH TJÄNSTEMANNEN vem gör vad? FÖR DIG SOM BOR I HALMSTADS KOMMUN MARS 2015 MÖT DINA POLITIKER i kommunfullmäktige POLITIKERN OCH TJÄNSTEMANNEN vem gör vad? Vi tar pulsen på Halmstads sex kommunråd Så används dina skattepengar innehåll

Läs mer

Fakta om. Östersunds kommun

Fakta om. Östersunds kommun Fakta om Östersunds kommun Vår vision: Ett hållbart Östersund! Hållbart ur ett demokratiskt, socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv. 2 Våra fyra roller Serviceleverantör Östersunds kommuns verksamhet

Läs mer

Innehåll. Sverige 29. Inledning 7. Ekonomi 63. Arbete 83. Demokrati 11. Att hantera information 91. Individer och grupper 75. Kommun och landsting 17

Innehåll. Sverige 29. Inledning 7. Ekonomi 63. Arbete 83. Demokrati 11. Att hantera information 91. Individer och grupper 75. Kommun och landsting 17 Innehåll Inledning 7 Sverige 29 Ekonomi 63 Arbete 83 Ämnesplan i samhällskunskap 8 Planering av kursen 10 Demokrati 11 Demokratins kännetecken 12 Demokratins motsats - diktatur 13 Direkt och indirekt demokrati

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Tryggare och tryggare för varje dag

Tryggare och tryggare för varje dag Tryggare och tryggare för varje dag Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken är ett nätverk av kommuner från norr till söder. I tio år har vi drivit på för att ge barnrättsfrågorna högre prioritet

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

STADENS EXTERNA KOMMUNIKATION

STADENS EXTERNA KOMMUNIKATION STADSREVISIONEN www.stockholm.se/revision Nr 9 September 2009 DNR 420-140/09 Revisionsrapport STADENS EXTERNA KOMMUNIKATION Stadens kommunikationspolicy är känd på ledningsnivå och efterlevs i stort inom

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Välkommen till riksdagen

Välkommen till riksdagen Sveriges riksdag 2 Sveriges riksdag Välkommen till riksdagen Öppenhet och tillgänglighet är viktiga inslag i den svenska demokratin och i riksdagens arbete. På riksdagens webbplats www.riksdagen.se kan

Läs mer

Innehållsförteckning Inledning... 3 Så använder du studiematerialet... 3 Gruppens storlek och sammansättning... 3 Regler i gruppen...

Innehållsförteckning Inledning... 3 Så använder du studiematerialet... 3 Gruppens storlek och sammansättning... 3 Regler i gruppen... V I S Val I Sikte Innehållsförteckning Inledning... 3 Så använder du studiematerialet... 3 Gruppens storlek och sammansättning... 3 Regler i gruppen... 4 Utvärdering - reflektion... 4 Del 1 Yttrandefrihet...

Läs mer

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Utlåtande 2013:43 RIV (Dnr 321-1061/2012) Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer