FÖRENINGSKATALOG. Föreningar som erbjuder frivilligt socialt arbete i Linköping

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRENINGSKATALOG. Föreningar som erbjuder frivilligt socialt arbete i Linköping"

Transkript

1 FÖRENINGSKATALOG Föreningar som erbjuder frivilligt socialt arbete i Linköping Framtagen på uppdrag av Caritasgruppen i Linköping som hjälpreda för de bröder som önskar komma i kontakt med föreningar och församlingar som arbetar med frivilligt socialt arbete i Linköping. Caritasgruppen i Linköping, Frimurarsamhället i Linköping våren (23)

2 Lite information om denna förteckningskatalog Denna förteckning har Caritasgruppen i Linköping erhållit utav diakonerna i Linköping genom diakonen Anna Haglund Fröhler, S:t Lars församling. Detta efter förfrågan från oss utifrån följande utgångspunkt: Om man som broder vill engagera sig mer aktivt utåtriktat ska det vara lätt att hitta till det idag redan befintliga och fungerande sociala arbetet som sker i Linköping. Varför ska vi vända oss till dessa? Kan inte Orden själv agera? - Om man vill arbeta socialt är det klokt att ta del av redan fungerande verksamheter. Där finner vi kunskap och erfarenheter. Där får vi stöd och råd. Där behövs oftast fler resurser. - Om vi ser utsatthet i vårt samhälle som inte verkar omfattas av de nedan nämnda och deras arbete kan vi agera påvisande, påtryckande och/eller skrida till verket med egna krafter. - Orden är inte en välgörenhetsorganisation. - Som broder av vår Orden vill vi verka för barmhärtighet alltså det goda för vår nästa. Inte för vår skull utan för dennes skull. Det viktiga är inte av vem utan ATT det goda sker. Viktigt att tänka på Orden hjälper oss i livet för Livet. Vi ska som bröder se på oss själva. Bedöma oss själva och inte varandra. Arbetet inom Orden är individuellt. Bara individen själv ser och vet vad denne gör och varför för våra medmänniskor. Bara individen vet, efter en lugn och samvetsgrann prövning, vad denna kan och bör göra i situationen. Fråga inte vad bröderna kan göra för medmänniskan utan, gör vad du anser behöver göras, vad du vill och förmår att göra. Moralens tyngande på våra axlar avseende det aktiva görandet eller inte hjälper inte. Det kan vara ett uppvaknade för oss men är inte saliggörande. Vi kan aldrig förtjäna rättfärdigheten. Den är oss given! Som en konsekvens av detta faktum får tjänandet, utgivandet, till nästan flöda ut. Stavandes KÄRLEK. Detta häfte är inte till för något annat än att vara ett redskap för den broder som eventuellt vill ha kontakt med föreningar och församlingar som idag aktivt arbetar mot utsattheten av alla dess olika slag. Förteckningen gör inte anspråk på att vara heltäckande. Inkom gärna med kompletteringar eller uppenbarade förändringar. Där barmhärtighet och kärlek bor där är också Gud! Caritasgruppen i Linköping genom Magnus Fröhler, ordförande. Ljungsbro den 1 augusti (23)

3 Allas Barn Allas Barn är en förening med säte i Linköping som startade våren Vi som startat föreningen har erfarenhet av socialt arbete med barn och ungdomar. Vi har sett att det försämrats för barnen och att klyftorna ökar i samhället. Det behövs krafttag från fler vuxna för att tillsammans kunna ge barn och ungdomar en bättre start i livet. Vi menar att alla barn är alla vuxnas ansvar därför har vi som motto: Alla barn Alla vuxnas ansvar Allas Barn vill möta barns funderingar och frågor och vi tror: Att allas händer behövs Att man ska vara barns språkrör Att det går att hitta framkomliga vägar för barn Att man behöver möta och vägleda barnens föräldrar Föreningen vill skapa en fysisk plattform för att bedriva och utveckla aktivitetsstöd. Föreningen Allas Barn vill stödja barn som lever i utanförskap. Föreningen vill informera och inspirera barn till att komma igång i någon form av aktivitet. Målgruppen är barn och ungdomar 0-20 år samt deras föräldrar. Hemsida: E-post adress: Telefon: (23)

4 Amnesty International Amnesty International är en organisation som arbetar för mänskliga rättigheter. Arbetet utgår från noggranna utredningar om brott mot dessa rättigheter och internationella konventioner som reglerar rättigheterna. Organisationen står fri från alla regeringar, politiska ideologier, ekonomiska intressen och religioner. Amnestys arbete handlar om att långsiktigt förbättra människors villkor och samtidigt hjälpa dem som drabbas här och nu Vilka frågor arbetar Amnesty med? Exempel på frågor som Amnesty International arbetar för: - rätten till åsikts- och yttrandefrihet - ett avskaffande av tortyr och dödsstraff - rätten att inte bli diskriminerad, till exempel på grund av politisk eller religiös åskådning, etnisk tillhörighet, kön eller sexuell läggning - att stoppa våld mot kvinnor - flyktingars och immigranters rättigheter - rätten för de mest marginaliserade att få sina ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter tillgodosedda Adress: Riksdalergatan Linköping Telefon: (23)

5 BRIS region Öst BRIS bistår barn och ungdomar som far illa och är en länk mellan barn, vuxna och samhälle. BRIS arbetar för att påverka den allmänna opinionen och beslutsfattare samt öka vuxnas respekt för barn som individer. BRIS ser barn och ungdomar som sina uppdragsgivare och utgår från deras behov. Genom BRIS , BRIS-mejlen och BRIS-chatten kan barn och ungdomar upp till 18 år tryggt, anonymt och gratis ringa och mejla vuxna på BRIS. De som bemannar är frivilligarbetare. Hemsida: E-post adress: Telefon: (23)

6 Brottsofferjouren i Linköping I Linköpings brottsofferjour arbetar ett 20-tal specialutbildade stödpersoner kostnadsfritt med råd och stöd till dem som drabbats av brott. Den hjälp som stödpersonerna kan lämna är enskilda samtal med brottsoffer, kontakt med myndigheter, försäkringsbolag etc. Man ger även stöd vid eventuell rättegång samt medverkar vid medling mellan gärningsman och brottsoffer. Vittnesstödsverksamhet vid Linköpings tingsrätt. Hemsida: E-postadress: Telefon: (23)

7 Cykelstället i Linköping Föreningen Cykelstället Linköping är en ideell förening med ca tjugo medlemmar och tre stycken anställda. Cykelstället erbjuder en meningsfull sysselsättning till vuxna som vill arbeta med att reparera cyklar. Erbjuder sysselsättning till de som har eller haft problem med missbruk och vill komma igång med någon sysselsättning. Föreningen Cykelstället samarbetar med Linköpings Kommun med att hålla rent på kommunens cykelparkeringar. Föreningen ombesörjer visning av cyklarna till den plats som kommunen har hänvisat till samt telefonförfrågningar som berör cykelhanteringen. I samarbetet med Omsorgskontoret och Jobb-& Kunskapstorget tar vi emot personer med olika behov och kan erbjuda en daglig sysselsättning. Akademiska Hus Öst AB, BEFAB LBB Fastighet och HSB hjälper till att sponsra föreningen kontinuerligt med cyklar. Föreningen samarbetar med: Linköpings Kommun Lise-Lott Johansson -Drift & underhåll Cykelsamordnare - Per-Erik Hahn Jobbtorget-& Kunskapstorget Omsorgskontoret Folksam VO Mellan Frivården Akademiska Hus Öst AB-BEFAB ByggVesta LBB HSB Hemsida: E-postadress: Telefon: , (23)

8 Filadelfiaförsamlingen Ryttargårdskyrkan Församlingsverksamhet, barn och ungdomsverksamhet, fritidsverksamhet och konferensverksamhet. Besök hos äldre. Hemsida: E-postadress: Telefon: (23)

9 Föreningen Nattvandrarna Vuxna på stan i Linköping Vuxna över 20 år som finns på stan fredagar, lördagar, valborg, skolavslutningar, nollningar och vid andra större evenemang som ordnas för ungdomar. Träffar kl och vandrar så länge det behövs. Hemsida: (under frivilligorganisationer) Kontakt: Ingmarie , eller Ewa , (23)

10 Föreningen Seniorerna Föreningen arbetar för de äldres möjligheter till aktivitet och gemenskap. Hälsa och friskvård/egenvård är viktiga delar av verksamheten. I samarbete med Hälsouniversitetet anordnas medicinska föreläsningar. Väntjänsten är en kärnverksamhet inom föreningen. Den utför ett viktigt arbete när det gäller att bidra till guldkanter i tillvaron för äldre och ensamma, såväl i äldreboenden i kommunen som i det vanliga hemmet. Föreningen samverkar med andra föreningar och kommunen i arbete med mötesplatser för äldre i olika delar av Linköping. För boende i vanliga hemmet kan väntjänsten erbjuda exempelvis sällskap hemma och vid läkarbesök. Hemsida: E-postadress: Kontakt: Gertrud Helmersson, (23)

11 IM Individuell Människohjälp Driver en fairtrade (rättvisemärkt) butik i Linköping med hjälp av frivilliga. Hemsida: Kontakt: Ulla Nordström tfn E-postadress: Bibbi Törngård tfn E-postadress: 11 (23)

12 Linköpings idrottsförbund Paraplyorgan för idrottsföreningarna i Linköping. Tar gärna emot förfrågningar om att utföra frivilligt arbete. E-postadress: Kontakt: Marianne Hogner, tfn (23)

13 Linköpings Missionsförsamling Vill vara hela livets kyrka. Utifrån öppenhet och omsorg möta människor i deras olika livssituationer. Exempel på verksamhet: träffar för daglediga äldre, dagsyföreningen, väntjänst (besökstjänst) Hemsida: Kontakt: Eva Altemar (diakon) tfn , E-postadress: 13 (23)

14 Linköpings Röda Kors krets Röda Korsets uppdrag är att lindra och förhindra mänskligt lidande samt att förbättra situationen för och tillsammans med människor som befinner sig i utsatta situationer, i första hand på den egna orten. Driver besöksverksamhet vid äldreboenden, insamlingsverksamhet, läxläsning, sömnadsgrupper, Röda Korsvärdar på Linköpings universitetssjukhus. Hemsida: E-postadress: Telefon: (23)

15 Slaka-Nykils pastorat, Svenska Kyrkan Erbjuder bl.a. hembesök, sjukbesök, samtal och själavård. Öppet hus för småbarn och deras föräldrar. Vänder sig till de som bor i Nykil-Gammalkil, Skeda, Slaka med Lambohov och Ulrika. Hemsida: Kontakt: Iréne Mårtensson (diakon), tfn , eller Mia Zetterlund (diakon) tfn (23)

16 Resurspoolen, Frivilliga uppdrag i Linköping Resurspoolen är en ideell och politiskt obunden förening som verkar för att stödja, stimulera och förmedla frivilliga uppdrag av olika slag i Linköping. Erbjuder: Ledsagning/sällskap till läkare, affärer, post, bank m.m. Sällskap vid promenader Pratstund eller högläsning Sällskap vid fritidsintressen t.ex. teater eller biobesök Föräldrar som behöver stöd eller någon att prata med Hemsida: E-postadress: Telefon: (23)

17 RFSL (riksförbundet för sexuellt likaberättigande) Linköping Förbundet eftersträvar sexuellt likaberättigande för att förbättra den personliga och sociala situationen för homo-och bisexuella samt transpersoner. Bedriver social verksamhet för att medlemmarna ska känna kamratskap. Erbjuder: Café Nattklubb; fest, pub Föreläsningar Politisk verksamhet t.ex. kärleksparaden Stödverksamhet med jourtelefon Skolinformation om HBT HIV/STI information Kulturell verksamhet bl.a. filmfestival Hemsida: E-postadress: Kontakt: Maria Ekeroth tfn (23)

18 Rädda barnens lokalförening i Linköping Rädda barnen är en politisk och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och åtta regioner runt om i världen. Med barnkonventionen som grund arbetar rädda barnen för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Rädda barnens vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld som: respekterar och värdesätter varje barn lyssnar till - och lär av barn ger varje barn framtidstro och möjligheter Rädda barnen uppmärksammar när barns rättigheter kränks, väcker opinion i barnrättsfrågor och påverkar makthavare. Hemsida: E-postadress: Kontakt: Anders Lindkvist, tfn (23)

19 Sionförsamlingen i Linköping Kyrklig verksamhet i Linköping och på Nya Slottet Bjärka-Säby. Barnverksamhet, scouting, ungdomsverksamhet, äldreomsorg, skolteam för kamratstöd, arbete för integration av nysvenskar, sångstunder och besök på US och vårdhem Hemsida: E-postadress: Kontakt: Marcus Sönnerbrandt Tfn E-post: Linnéa Sennehed Tfn E-post: 19 (23)

20 Linköpings Stadsmission Som volontär ställer du din tid, ditt engagemang och dina färdigheter ibland även din direkta yrkeskompetens till förfogande. Det berikar förhoppningsvis livet för någon annan, och samtidigt kommer du att få nya perspektiv och se och lära nytt. Du får en diakonal/social erfarenhet och du kan vara med och göra skillnad. Det är fantastiskt att så många vill vara volontärer på Stadsmissionen. Vi har för närvarande ca 120 volontärer. Varje ny volontär får fylla i en intresseanmälan, intervjuas och erbjuds en introduktion i Stadsmissionens arbete. Volontärer är oavlönade. Däremot inbjuds du till vissa personal- och volontärsamlingar, julfest mm. Stadsmissionen har en stor verksamhet, t.ex. Tre andrahandsaffärer i City, Tornby och Ljungsbro. Restaurang von Dufva Stadsmissionens café Stadsmissionens samtalsmottagning Stöd till vuxna missbrukare Sociala företag Utbildning Kontaktcentrum där det finns möjlighet att äta. Hemsida: E-postadress: Volontärsamordnare: Pernilla Nilsson tfn eller expedition (23)

21 Svenska Kyrkan i Linköping I Linköping finns åtta församlingar tillhörande Svenska Kyrkan. Där finns möjlighet att bli delaktig i olika delar av församlingarnas liv, t.ex. Luncher Anhöriggrupper Besöksverksamhet Samtal Kyrkkaffe Gudstjänster på servicehus och äldreboende Bakning Överallt där saker görs med kärlek och medmänsklig värme är Gud närvarande. Att engagera sig ideellt är ett sätt att sprida kärleken i världen och i din närhet. Det spelar ingen roll hur mycket eller lite man engagerar sig. Viktigast är att glädjen står i fokus. Tillsammans är vi Svenska kyrkan i Linköping. Du, jag, vi tillsammans. Var med och sprid kärleken! Kontakta någon av församlingarna för att få veta mer: Domkyrkoförsamlingen Hemsida: Präst Elisabeth Nilsen tfn Johannelunds församling Hemsida: Diakon Lena Sjöberg tfn Landeryds församling Hemsida: Församlingspedagog Anita Ericsson tfn Diakon Anne-Maarit Brandt tfn Berga församling Hemsida: Diakon Eva Wenehult tfn (23)

22 Gottfridsbergs församling Hemsida: Bodil Engdahl tfn Skäggetorps församling Hemsida: Diakon Kicki Hergils tfn S:t Lars församling Hemsida: Diakon Anna Haglund Fröhler tfn Ryds församling Hemsida: Församlingspedagog Ellionor Kindstrand tfn (23)

23 Svenska Kyrkan Kärna, Kaga och Ledbergs församlingar Hembesök för sociala kontakter och sällskap. Ledsagarhjälp vid läkarbesök, tandläkarbesök m.m. Hjälp vid gudstjänster. Hemsida: E-postadress: Kontakt: Diakon Britta Karlsson tfn (23)

Ansökan om Social resursnämnds bidrag till organisationer inom social ekonomi

Ansökan om Social resursnämnds bidrag till organisationer inom social ekonomi 2016 Ansökt belopp: 675 000 Ärende: 130 110 483 Ansökan gjord 2015-05-25 av Kjell Munthe Kontaktuppgifter till föreningen Anhörigcenter Scheelegatan 8 41660 GÖTEBORG 031 848518 kjellmunthe@telia.com Målgrupp

Läs mer

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar,

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar, Nyhetsbrev maj 2015 Bästa Brismedlemmar, Först och främst tack för att just du är medlem. Via ditt medlemskap har vi möjlighet att hänga med i barnens behov och utveckla verksamheten. Fler får en större

Läs mer

Att samtala om barns upplevelser av våld i nära relationer

Att samtala om barns upplevelser av våld i nära relationer Att samtala om barns upplevelser av våld i nära relationer 1 Illustrationer: Moa Dunfalk Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund (SKR) www.kvinnojouren.se info@kvinnojouren.se Ölandsgatan 49D, 116

Läs mer

Livslotsen. En sammanställning över vart Du kan vända Dig för råd och stöd när livet gungar.

Livslotsen. En sammanställning över vart Du kan vända Dig för råd och stöd när livet gungar. Livslotsen En sammanställning över vart Du kan vända Dig för råd och stöd när livet gungar. Stenungsunds kommun 2015 1 Många kriser klarar man av själv, men ibland känner man sig ganska ensam med sin oro

Läs mer

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG Hur nöjda är ni med läget just nu inom de olika områdena? Läs igenom utgångspunkterna på sid 4-6 innan ni påbörjar skattningen. Tänk på! Det är viktigt

Läs mer

Verksamhetsplan IM Malmö 2014

Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Namn på verksamheten: Läxläsning Lindängen Antal volontärer: Ett 10 tal på ett år. Antal deltagare: Ett 30 tal på ett år. Volontärsamordning: Den hjälp och det stöd som skulle

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för rollen som. Verksamhetschef till Rasmusgården

Uppdragsbeskrivning för rollen som. Verksamhetschef till Rasmusgården Uppdragsbeskrivning för rollen som Verksamhetschef till Rasmusgården Välkommen till Rasmusgården Rasmusgården är en plats för unga vuxna som vill utvecklas i en miljö nära årets växlingar och på en gård

Läs mer

rapporten 2012 t e m a Psykisk ohälsa

rapporten 2012 t e m a Psykisk ohälsa rapporten 2012 t e m a Psykisk ohälsa BRIS 116 111 för dig upp till 18 år Måndag till fredag: kl 15-21 Lördag, söndag och helgdag: kl 15-18 bris Vuxentelefon om barn Måndag till fredag: kl 10-13 077-150

Läs mer

Våld mot kvinnor och barn i nära relationer

Våld mot kvinnor och barn i nära relationer 070912 Handlingsplan för Strömstads kommun Våld mot kvinnor och barn i nära relationer Våld mot kvinnor är ett brott mot de mänskliga rättigheterna. Vi accepterar ej våld, hot och trakasserier i nära relationer.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Inledning. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Krokens förskola 2014/2015 Bestämmelse i skollagen (2010:800) och diskrimineringslagen (2008:576) ställer krav på att varje verksamhet som omfattas

Läs mer

Rådgivning och stöd i botkyrka

Rådgivning och stöd i botkyrka Rådgivning och stöd i botkyrka En guide sammanställd av socialtjänsten i Botkyrka. Hit kan du vända dig! At www.botkyrka.se, catalogues are available in suomeksi, English, español, ا ل ع ر ب ي ة.. and

Läs mer

mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp www.granser.nu

mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp www.granser.nu mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp Att diskutera i din organisation Till dig som är ledare eller aktiv i styrelsen Det händer att barn och unga utsätts för sexuella kränkningar

Läs mer

Ett projekt för att förebygga hedersrelaterad kontroll som vänder sig till ungdomar i Söderhamns kommun. Hederssnack

Ett projekt för att förebygga hedersrelaterad kontroll som vänder sig till ungdomar i Söderhamns kommun. Hederssnack Ett projekt för att förebygga hedersrelaterad kontroll som vänder sig till ungdomar i Söderhamns kommun Hederssnack Om projekt Hederssnack Hederssnack är ett projekt som socialförvaltningen i Söderhamn

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

Hållbart liv om hållbart församlingsbyggande

Hållbart liv om hållbart församlingsbyggande Hållbart liv om hållbart församlingsbyggande Diakonins månad 2013 arbetsgruppen för diakonins månad 2013 har bestått av: Inga Johansson, pastor och handläggare temaområde samhälle, Gemensam Framtid Marie

Läs mer

Ta oron på allvar! EN VÄGLEDNING FÖR VUXNA INOM BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN

Ta oron på allvar! EN VÄGLEDNING FÖR VUXNA INOM BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN Ta oron på allvar! EN VÄGLEDNING FÖR VUXNA INOM BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN Jag misstänker att någon i min närhet far illa vad kan jag göra? För barn som befinner sig i en utsatt situation är trygga sammanhang

Läs mer

Handlingsprogram för Arvidsjaur

Handlingsprogram för Arvidsjaur Våld mot kvinnor Handlingsprogram för Arvidsjaur Norrbottens läns landsting Polisen Antaget av kommunfullmäktige 2005-04-25 37. Arvidsjaurs kommun INLEDNING Varje år utsätts tiotusentals kvinnor i Sverige

Läs mer

Socialtjänsten i Höör

Socialtjänsten i Höör individ och familjeomsorg För livets alla skeden funktionsnedsättning Ett liv så likt andras som möjligt äldreomsorgen I samråd med dig tillit Socialtjänsten i Höör curtis e modéer på tur med Skogsgläntans

Läs mer

Volontärrekrytering. Behovsanalys, uppdragsbeskrivning och kravprofil - din GPS i volontärsamordningsdjungeln

Volontärrekrytering. Behovsanalys, uppdragsbeskrivning och kravprofil - din GPS i volontärsamordningsdjungeln En skrift om hur vi involverar fler i vår verksamhet Volontärrekrytering - din GPS i volontärsamordningsdjungeln 2 Inledning Den ideella kraften är stor. Faktiskt så stor att den kan omräknas till cirka

Läs mer

Studiehandledning Läxläsning 1. Studiehandledning

Studiehandledning Läxläsning 1. Studiehandledning Studiehandledning Läxläsning 1 Studiehandledning Alla barn ska klara sina läxor Alla barn är allas barn Alla barn ska klara sina läxor. Det är ett mål som Unga Örnar och ABFs projekt Jämlika barn har som

Läs mer

4. Individens rättigheter och skyldigheter

4. Individens rättigheter och skyldigheter Foto: Colourbox 4. Individens rättigheter och skyldigheter Innehåll Familj och individ Jämlikhet och jämställdhet Skydd mot diskriminering Barns rättigheter Våld i nära relationer Göteborgs Stad och Länsstyrelsen

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

En skrift om att kartlägga mångfalden i våra organisationer. Ideell mångfald Att välkomna alla i vår verksamhet

En skrift om att kartlägga mångfalden i våra organisationer. Ideell mångfald Att välkomna alla i vår verksamhet En skrift om att kartlägga mångfalden i våra organisationer 2 Inledning Vill ni ha fler volontärer till er verksamhet? Vill ni ha nya idéer och synsätt på hur ni kan driva er verksamhet och nå nya grupper?

Läs mer

4. Individens rättigheter och skyldigheter

4. Individens rättigheter och skyldigheter Foto: Colourbox 4. Individens rättigheter och skyldigheter Innehåll Familj och individ Jämlikhet och jämställdhet Skydd mot diskriminering Att praktisera sin religion i Sverige Barns rättigheter Våld i

Läs mer

INFORMATIONS-GUIDE för vuxna med psykisk ohälsa

INFORMATIONS-GUIDE för vuxna med psykisk ohälsa INFORMATIONS-GUIDE för vuxna med psykisk ohälsa Denna guide är för dig, som bor i Simrishamn, Tomelilla, Sjöbo, Skurup, eller Ystad Här kan du hitta uppgifter om vart du kan vända dig för att få hjälp,

Läs mer

Fokus Korpen FOKUS KORPEN från ord till ännu mera handling 1

Fokus Korpen FOKUS KORPEN från ord till ännu mera handling 1 ARBETSMATERIAL 2018 kvalitet medlemmar alla är välkomna rätt i tiden föryngrad målgrupp företagsidrott Fokus Korpen från ord till ännu mer handling FOKUS KORPEN från ord till ännu mera handling 1 2012

Läs mer

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar 2:a upplagan Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling...

Läs mer

Co funded by the European Union s Fundamental Rights and Citizenship Pregramme

Co funded by the European Union s Fundamental Rights and Citizenship Pregramme 1 Co funded by the European Union s Fundamental Rights and Citizenship Pregramme Co funded by the European Union s Fundamental Rights and Citizenship Pregramme Anteckningar Alla barn har samma rättigheter

Läs mer

Co funded by the European Union s Fundamental Rights and Citizenship Pregramme

Co funded by the European Union s Fundamental Rights and Citizenship Pregramme Co funded by the European Union s Fundamental Rights and Citizenship Pregramme 1 Alla barn har samma rättigheter och är lika värdefulla. Varifrån du kommer, t ex vilket kön, språk, religion och hudfärg

Läs mer