Protokoll fört vid medlemsmöte för Ystads Brukshundsklubb 4/12 kl 19 Plats: Klubbstugan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll fört vid medlemsmöte för Ystads Brukshundsklubb 4/12 kl 19 Plats: Klubbstugan"

Transkript

1 Ystad Brukshundklubb Skogvaktarevägen Ystad Protokoll fört vid medlemsmöte för Ystads Brukshundsklubb 4/12 kl 19 Plats: Klubbstugan 1. Mötets öppnande Ordförande Viktoria Lundh hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängd Upprop gjordes och röstlängden fastställdes till 20 personer. En mötesdeltagare anslöt under mötet, det vill säga totalt deltog 21 personer. 3. Godkännande av kallelse Kallelsen godkändes. Den har skickats ut via nyhetsbrev och funnits tillgänglig i klubbhuset. 4. Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes. 5. Val av justeringsmän, tillika rösträknare Efter förslag valdes enhälligt Ingrid Lindström och Philip Hansson att justera protokollet och vid behov agera som rösträknare. 6. Val av ordförande för mötet Mötet valde sittande ordförande, Viktoria Lundh, till att leda medlemsmötet. 7. Val av sekreterare för mötet Mötet valde sittande sekreterare,viktoria Ekberg, att protokollföra medlemsmötet. 8. Ekonomisk rapport Kassör Lars Cebrenius gick igenom det ekonomiska läget och presenterade de tillgångar som klubben har. En kort ekonomisk presentation delades ut till mötet. Ekonomin ser god ut och YBK har idag inga skulder. Totalt disponeras ,02 kr. Det har gjort en del inköp som bland annat: bärbara datorer till klubbstugans sekretariat ( kr), smart-tv till lektionssal ( kr), ny kopiator till lektionssal (4 000 kr), duschelement (3 261 kr), mätarsäkring ( kr). Reparationer/underhåll har kostat: materialinköp till fxardag ( kr), övrigt (2 427 kr). Inköp för träning har gjort, bland annat: agilityhinder ( kr), rallyskyltar (3 967 kr), lydnad/bruks (6 236kr), IPO-hinder (7 000 kr/delbetalning).

2 YBK har fått bidrag från Studiefrämjandet ( kr) och kommunen ( kr) under året. För övrigt är kökets ekonomi i balans och kommer att gå med vinst. Alla intäkter för året har kommit in genom att kurser och läger är avslutade. En av de stora utgifterna för YBK är elen som kostar drygt kr. Dock är detta något som klubben måste ha för att kunna ge våra medlemmar bra möjlighet till träning och våra kursdeltagare möjlighet att gå kurs vinterhalvåret. Sammanfattning av tillgångar: Kassa: , 97 kr Plusgiro: ,86 kr Handelsbanken-Fond: 6 986,47 kr Nordea Sparkonto: ,35 kr Sparkonto företag: ,37 kr Summa tillgångar kassa och bank: , 02 kr Summa tillgångar: ,02 kr 9. Genomgång av åtgärdslistan, se bilaga Ordförande Viktoria Lundh inledde med att berätta att ladans tak är lagat, därför är denna punkt borttagen från åtgärdslistan. Projekt Klubbstugans framtid Ordförande Viktoria Lundh och Lars Cebrenius berättade att styrelsen har startat upp arbetet med att se över hur YBK kan använda klubbhuset optimalt och vilka förändringar som är möjlig att göra. Det fnns önskemål om mer plats för kursverksamhet, tillgänglighetsanpassning och ytterligare ett trädäck. Det fnns en projektgrupp där Ebbe Rasberg är sammankallande. Övriga deltagare är Per Olsson, Anders Svensson, Bo Nilsson, Karin Cebrenius. Tanken är att börja arbetet under Att årligen uppdatera reglerna för statuter för utdelning av championatpriser Detta är gjort och styrelsen har tagit ett beslut om att höja värdet på priset till 1500 kr. Att årligen uppdatera avgifter för uthyrning av YBK:s anläggning och campingavgifter Styrelsen har diskuterat detta och tagit beslut om att inte höja avgifterna för Förvaring av hinder (bruks), apportbockar samt IPO-skul på appellplan Detta arbete pågår. Översyn av stängsel kring appellplan och tätning av eventuella hål Detta kommer att göras under fxardagen på våren Information från kommittéerna Tävlingskommittén mark kök Tävling Ansvarig Bo Nilsson berättade att sista tävlingen för året har genomförts, det var söktävlingen i november. Den gick bra och YBK fck gott betyg av de tävlande och domarna. Klubbmästerskapet hölls i oktober och vinnarna blev: Bruks/Inger Artberger Mandylike's Wishful Lydnad/Jeanette Laine Grimlock's Daemon Rally/Jeanette Laine Grimlock's Daemon Agility Small/Emelie Nilsson Sable Sidney Agility Medium/Annika Olsson Risses Lilla Ramses Agility Large/Jens Nilsson Hexagårdens Ratata

3 Nästa år hoppas YBK att även IPO kan arrangera ett KM så att alla grenar kan kora en klubbmästare. En förändring för 2013års tävlingar är att YBK har fyttat sin lydnadstävling till augusti och kommer att köra den i anslutning till agilityn för att locka fer tävlande. Det blir tävlingar den 16-18/8 och det kommer att innebära en stor chans till inkomster och bra reklam för klubben men också ett stort behov av funktionärer. Hösten 2013 kommer YBK att stå som arrangör för sin första IPO-tävling eftersom klubben tar över en tävling från Avelsföreningen för Riesenschnauzer. Även här kommer många funktionärer att behövas. Viktoria Lundh påminde alla som tävlar att skicka in resultat för Barometern. Det har kommit in många resultat för 2012 och sista datum är den 13/12. Policy om lottning är utlagd på hemsidan. Tre brukschampionatspriser kommer att delas ut i år. De går till Daisy Persson och Wilses Charm, Lars Persson och Hedenforsens Zpike samt Åsa Malmberg och Australian Mates Laidbackalfred. Mark Ansvarig Bo Nilsson berättade att YBK har blivit av med mark på Fredriksberg och klubben behöver söka ny spårmark. Köket Lars Cebrenius informerade att arbetet med köket rullar på. Inköpen har minskat på slutet av året eftersom kurser och aktiviteter minskar. Vid årsskiftet kommer Karin Cebrenius och Gun Aerskoug att lämna kommittén och dessa platser behöver fyllas med nya krafter. Utbildningskommittén Ansvarig Jennie Jönsson var inte närvarande på mötet, men Viktoria Lundh informerade om att det kommer att kallas till ett instruktörsmöte i början på nästa år för att planera kurserna Bo Nilsson berättade att på RASRUS-konferens i Västerås hade en fråga kring brukshundklubbarnas förmåga att ta hand om bruksraserna diskuteras. Det är många instruktörer i landet som inte har erfarenhet av större hundar med bruksegenskaper som exempelvis kamp. Det är viktigt att YBK som brukhundklubb även kan erbjuda tuffare hundar och deras ägare hjälp i de fall där det behövs. Bo Nilsson framförde ett förslag att när det fnns underlag för det kan man dela in hundarna efter storlek i kursgrupperna. Det fördes en generell diskussion kring utbildning av instruktörer och hur YBK kan ta hand om eventuella problemhundar. Målet är att genom att gå kurs hos SBK/YBK så uppstår inte fenomenet problemhund. Det fnns dock en tendens att dessa hundägare inte får hjälp utan söker sig till privata kurser. Det fnns också en aspekt för de tjänstehundar som föds upp där arbetande egenskaper står i centrum, men de hundar som inte klarar kraven och inte kan bli tjänstehundar måste kunna få en bra framtid hos de ägare som de hamnar hos. Detta kommer att ställa högre krav på bruksklubbarna i framtid. Det fnns också en önskan om bra arbetande hundar med många växlar i, men det måste också fnnas hundägare som kan hantera dessa. Samhället har också ögonen på bruksraserna eftersom det har varit en del skrivande i tidningarna om hundar som är farliga eller skadar människor. De raser som förekommer i tidningarna är ofta rottweiler eller det som kallas kamphundar.

4 Bo Nilsson berättade också att kongressen hade diskuterat SBK-dressyrpolicy och förslag på förtydligande av denna hade lagts så att det blir lättare för instruktörer och klubbar att veta vad som gäller. Mötet hade en generell diskussion kring instruktörernas upplevelser av problemhundar hos YBK. Det stora problemet när en sådan hund är med i en kurs är att de andra deltagarna ofta kommer i skymundan och att det är svårt att hinna med alla deltagarna. Frågan är hur man bäst fördelar resurserna så att alla ekipage får ut mesta möjliga av kursen. Göran Hartlén föreslog att instruktörerna skulle arbeta mer tillsammans och kanske ta mer hjälp av varandra när det kommer en ras som någon har erfarenhet av (förutsatt att hunden är stökig). Det är viktigt för framtiden att brukshundklubben kan ta ansvaret och stötta både bruksraserna och deras ägare. Tankar lades också fram att ha de mest rutinerade instruktörerna på valpkurserna för att leda ägare rätt från början. Det kan också vara en god idé att ha kurser som sträcker sig över längre tid (valpkurs) så att utvecklingen av hunden kan följas. Fastighetskommittén camping loppis Fastighet Ordförande Viktoria Lundh berättade att Anders Svensson som nu är ansvarig för kommittén har kommit in i arbetet och bland annat sett till att ladans tak är lagat. Dessutom har några rör isolerats för att undvika att dessa fryser och går sönder under vintern. Rallygruppen har fått tillgång till ett av övernattningsrummen i traktorhuset för förvaring av material. Förhoppningen är att det ska sättas ett kodlås på ytterdörren så att alla som tränar har tillgång till material och hänglås på dörren till sovrummet, så att den som lånar övernattningsrummet kan låsa om sina privata tillhörigheter. Camping Campingen ligger nere just nu, därav inget att rapportera. Loppis Ansvarig Helen Bevé var på plats och berättade att insamling av loppor pågår för fullt. Loppisen kommer att hållas den 9 juni nästa år. Redan nu sorteras sakerna upp för att det ska enklare att ställa fram dem på själva loppisdagen. Genom att YBK samarbetar med en auktionsbyrå så har YBK chans att få fna loppor. Det ställdes en fråga om det fanns möjlighet att använda ett extra rum i snickarverkstaden för att få plats, men det går inte. Helen Bevé betonade att kommittén kommer att försöka ragga funktionärer under kurserna i vår för att få tillräckligt mycket folk att ställa upp. Det kommer att behövas. Lägerkommittén Ansvarig Inger Artberger deltog inte på mötet men Lars Cebrenius rapporterade att anmälningar har börjat komma in till sommarens läger. Så här långt har 37 anmälningar kommit in, i år kommer det deltagare även från Danmark. Det ser därför bra ut så här långt. Inbetalningarna fungerar också och tills vidare bokförs pengarna på ett särskilt konto eftersom dessa inkomster hamnar under kommande år. PR/IT Arbetet rullar på, och det fanns inte mycket nytt att rapportera. Viktoria Lundh berättade att det under hösten har köpts in två laptopar och att dessa ska användas till tävlingar.

5 11. Rapporter/information Mycket av information har redan rapporteras under kommittéerna, se 10. Ordförande Viktoria Lundh berättade dock att arbetet inför årsmötet pågår och att verksamhetsberättelsen är under arbete och ska göras klar. Den nya kopiatorn är installerad och fnns tillgänglig att använda. Kopiatorn står i teorisalen och innebär att man inte längre behöver kopiera i sekretariatet. 12. Övriga frågor Göra Hartlén tog upp frågan kring tillgång till toaletter för medlemmar som tränar hos YBK på förmiddagarna eller på andra tider då klubbstugan är låst. Styrelsen har diskuterat denna fråga tidigare och tycker generellt att det är svårt att ge ut nycklar till de som tränar på förmiddagen. Det handlar dels om att det inte fnns så många nycklar, dels om att de som fnns i första hand ska gå till instruktörer och andra personer som har och tar ett ansvar för YBK:s aktiviteter och verksamhet. Styrelsen ser också ett problem med att ha toalettrummet öppet ständigt eftersom det blir många andra som inte är YBK:ar (joggare, fanörer) som använder toaletter och kan komma in i våra lokaler. Det kom också förslag att sätta kodlås på toalettrummet, eller hänga ut nyckel på en speciell plats. Det fanns också förslag på att gå ner i nyckelsystemet så att en speciell nyckel bara går till toalettrummet. Frågan är hur detta kan göras smidigast med det systemet som YBK har idag. Styrelsen diskuterar frågan vidare. IPO-gruppen ställde en fråga till styrelsen som inköp av en 6 mm-pistol som används vid platsliggning för IPO. YBK kommer att behöva en sådan för träningsgrupperna men även för tävling. Frågan noterades och styrelsen tar denna vidare. Styrelsen via ordförande Viktoria Lundh tog upp det faktum att städning av klubbstugan fungerar dåligt och den listan som har funnits under det gångna året har inte fungerat. En generell diskussion kring städning fördes och den generella uppfattningen var att städningen bör kunna fungera utan en lista. Tidigare var det en regel att alla sopade efter sig när det hade varit träning/kurs. Detta har inte riktigt fungerat även om de festa ansåg att klubbstugan är hyfsat välskött. Det fnns ett problem att vi har svårt att plocka undan efter oss, tömma kaffefltret och sätta undan termosar och så vidare. Just nu är det ett par personer som städar väldigt ofta och det är fel att arbetsinsatsen ska ligga på ett par personer när det är många som nyttjar stugan. Kanske ska YBK ha en städdag i månaden när stugan städas? Det är viktigt med bra redskap och en ny dammsugare är på ingång för att underlätta. Det gäller också att kursdeltagare och instruktörer städar efter sig. Förslag kom om att sätta upp trivselregler i stugan för att tydliggöra att alla måste hjälpa till att hålla rent. Lars Persson ställde en fråga till styrelsen om vilka satsningar styrelsen tänker sig på bruks. Det har gjorts investeringar för agility, rally och IPO vilket är väldigt bra men det verkar som engagemanget inom bruks har gått ned. Det är inte många som tränar ihop på appellplanen på tisdagarna och Lars Persson undrade om det saknas aktiviteter för bruksekipagen? Det är mycket träningsläger på helgen men då kommer det ekipage utifrån. Bosse Nilsson svarade och ansåg att detta primärt inte är något som ligger hos styrelsen, det är fritt för träningsgrupperna att träffas, träna och arrangera aktiviteter. Bland annat har sökgruppen på eget initiativ dragit igång en helg i Halen och träning med Olofströms BK under nästa år. Efter en generell diskussion kring förbättring av sammanhållning kom det ett förslag att att träningsgrupperna i sök och spår arrangerar vars en träningshelg per termin. Daisy Persson föreslogs som sammankallande och arbetar fram ett förslag tillsammans med några till.

6 13. Mötets avslutning Ordförande Viktoria Lundh tackade för visat intresse och påminde om att nästa möte är årsmöte den 9 februari. Mötet avslutades. Vid protokollet, Viktoria Ekberg, sekreterare Justeras: Viktoria Lundh, ordförande Ingrid Lindström Philip Hansson

2. Fastställande av röstlängd Närvarolista fastställs som röstlängd. 18 medlemmar närvarande.(bil 1).

2. Fastställande av röstlängd Närvarolista fastställs som röstlängd. 18 medlemmar närvarande.(bil 1). NACKA BRUKSHUNDSKLUBB Protokoll fört vid medlemsmöte 2 juni 2010. Tid: Kl 18.30 Plats: Klubbstugan 1. Mötets öpnande Ordförande Patrik Gunnarsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 2. Fastställande

Läs mer

Årsmöteshandlingar Skövde Brukshundklubb 2014-02-15

Årsmöteshandlingar Skövde Brukshundklubb 2014-02-15 Innehåller: Dagordning Verksamhetsberättelser Resultat- och balansräkning 2013 Revisionsberättelse Förslag verksamhetplaner 2014 Budgetförslag 2014 Valberedningens förslag Motioner Årsmöteshandlingar Skövde

Läs mer

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218.

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Protokoll 1/2201. Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Närvarande: Tom Rölander, Eva Bergstedt, Maria Jansson, Kicki Olsson samt Martin Lövenfors. 1. Ordförande

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

KALLELSE TILL GÄVLE HUNDUNGDOMS - KL 11.00 PÅ STUDIEFRÄMJANDET

KALLELSE TILL GÄVLE HUNDUNGDOMS - KL 11.00 PÅ STUDIEFRÄMJANDET KALLELSE TILL GÄVLE HUNDUNGDOMS ÅRSMÖTE 15 FEBRUARI - KL 11.00 PÅ STUDIEFRÄMJANDET På årsmötet går vi igenom året som varit och blickar fram mot det som kommer hända under pågående år. En ny styrelse ska

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning.

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Datum: 2015-05-07 Förening: RFSL Kalmar län Organisationsnummer: 802474-4916 Handläggare: Annelie Skogsberg 2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Detta är RSFL Kalmar läns andra

Läs mer

Protokoll Fört vid styrelsemöte med Kullens Pistolskytteklubb 2013-08-07

Protokoll Fört vid styrelsemöte med Kullens Pistolskytteklubb 2013-08-07 KULLENSPK Protokoll Fört vid styrelsemöte med Kullens Pistolskytteklubb 2013-08-07 1960 Plats: Klubbstugan, Tjörröd Ordförande: Gert Nielsen Sekreterare: Johan Persson Närvarande ledamöter: Bengt Pettersson,

Läs mer

Svenska Brukshundklubben

Svenska Brukshundklubben Svenska Brukshundklubben Minnesanteckningar konferens med distriktens hundägarutbildning Lördag 20/4 Nina Christoffersson hälsade välkommen och läser en tänkvärd text om livets värden. Presentation med

Läs mer

TILL DIG SOM HAR EN FÖRTROENDEPOST information från styrelsen för Vallentuna Brukshundklubb. Gäller from 2014-10-01 t.o.m.

TILL DIG SOM HAR EN FÖRTROENDEPOST information från styrelsen för Vallentuna Brukshundklubb. Gäller from 2014-10-01 t.o.m. TILL DIG SOM HAR EN FÖRTROENDEPOST HOS VALLENTUNA BRUKSHUNDKLUB (VaBK) 1(7) TILL DIG SOM HAR EN FÖRTROENDEPOST information från styrelsen för Vallentuna Brukshundklubb Gäller from 2014-10-01 t.o.m. 2015-12-31

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Tierps brukshundklubb 2012

Verksamhetsberättelse för Tierps brukshundklubb 2012 Verksamhetsberättelse för Tierps brukshundklubb 2012 Styrelsen I styrelsen har följande ingått Ordförande: PO Sundelin Vice ordförande: Johnny Olsson Kassör: Lena Rick Sekreterare: Lisa Eriksson, Ledamoter:

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 SSUKLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur SSUklubben

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

ACA Sverige Servicekonferens 16 maj 2015 Iggesund kl 12:30-17:00 Protokoll

ACA Sverige Servicekonferens 16 maj 2015 Iggesund kl 12:30-17:00 Protokoll ACA Sverige Servicekonferens 16 maj 2015 Iggesund kl 12:30-17:00 Protokoll Förkortningar som används i protokollet: SK - Servicekonferensen GSR - Gruppservicerepresentant SG - Servicegruppen ACA Adult

Läs mer

Österåkers Brukshundklubb

Österåkers Brukshundklubb Österåkers Brukshundklubb Verksamhetsberättelse över 2014 Vid årsmötet 2014 valdes följande styrelse: Ordförande: Kjell Pettersson, omval 1 år Kassör: Jennie Winberg, nyval 2 år Sekreterare: Jill Halve,

Läs mer

Nyhetsbrev. November 2014. Söderåsens Brukshundklubb Sida 1av 5 [År]

Nyhetsbrev. November 2014. Söderåsens Brukshundklubb Sida 1av 5 [År] Sida 1av 5 November 2014 Medlemsmöte och RACET Den 5 oktober var det dags för medlemsmöte och RACET. Förutom de vanliga rapporterna om verksamheten togs det beslut om en alkohol- och drogpolicy för klubbens

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som:

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som: Bilaga 02 Styrelsens roll i vårt bolag. Vi behöver ha en styrelse. Vi måste inte ha någon annan än Anton som ordförande, men jag hoppas det finns någon som både vill och kan vara med i styrelsen. För dig

Läs mer

Elevråd - så här gör man Studiehandledning

Elevråd - så här gör man Studiehandledning Elevråd - så här gör man Studiehandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00 Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00 Plats: Brandstationen i Loftahammar Närvarande Svante Gustafson, ordförande Cecilia

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

Förslag till dagordning vid Linköpings Brukshundklubbs årsmöte den 21 februari 2015

Förslag till dagordning vid Linköpings Brukshundklubbs årsmöte den 21 februari 2015 Linköpings Brukshundklubb Årsmöteshandling 2015 1 Förslag till dagordning vid Linköpings Brukshundklubbs årsmöte den 21 februari 2015 1. Mötets öppnande 2 Fastställande av röstlängden 3. Val av mötesordförande

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2011-04-12 1(6) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-04-12, 17:26 19:38 Plats Närvarande 1635, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande förklarade mötet

Läs mer