Protokoll fört vid medlemsmöte för Ystad Brukshundsklubb 2/10 kl 19 Plats: Klubbstugan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll fört vid medlemsmöte för Ystad Brukshundsklubb 2/10 kl 19 Plats: Klubbstugan"

Transkript

1 Ystad Brukshundklubb Skogvaktarevägen Ystad Protokoll fört vid medlemsmöte för Ystad Brukshundsklubb 2/10 kl 19 Plats: Klubbstugan 1. Mötets öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängd Upprop gjordes och röstlängden fastställdes till 28 personer. 3. Godkännande av kallelse Kallelsen godkändes. Den har skickats ut via nyhetsbrev och funnits tillgänglig i klubbhuset. 4. Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes. 5. Val av justeringsmän, tillika rösträknare Efter förslag valdes enhälligt Jan Svensson och Åsa Larsson att justera protokollet och vid behov agera som rösträknare. 6. Val av ordförande för mötet Mötet valde sittande ordförande, Viktoria Lundh, till att leda medlemsmötet. 7. Val av sekreterare för mötet Mötet valde sittande sekreterare,viktoria Ekberg, att protokollföra medlemsmötet. 8. Ekonomisk rapport Kassör Lars Cebrenius gick igenom det ekonomiska läget och presenterade de tillgångar som klubben har. Just nu har YBK ett mycket gynnsamt ekonomiskt läge: Kassa: ,97 kr Plusgiro: ,12kr Handelsbanken-Fond: 6 986,47 kr Nordea Sparkonto: ,35 kr Sparkonto företag: ,37 kr Summa tillgångar kassa och bank: ,28 Summa tillgångar: , 28 Kassör Lars Cebrenius gick igenom resultatrapporten och gjorde även en sammanfattning av budgetrapporten. YBK har för närvarande inga skulder. Efter detta fck mötet presenterat en kort ekonomisk sammanfattning av olika verksamheter i klubben. Köket går just nu med vinst, vilket beror på att YBK har arrangerat ett stort antal kurser och läger som ger inkomster via försäljning i kiosken. Dessutom har förbrukningsmaterial

2 som tidigare redovisades på samma konto fyttats, det vill säga under köket ligger bara ren försäljning över disk. Tävlingarna har gått bra, men det är bara agility som ger något större överskott till klubben vad gäller ekonomi. Kursverksamheten har aldrig gått så bra som den har gjort den här hösten. Kurserna har dragit in kr och det är en rätt stor ökning. Det kan förklaras med många kurser, men också att YBK har höjt priserna och att det har tillkommit kursverksamhet i rally. Detta är helt nytt från hösten YBK:s sommarläger har gått väldigt bra med en vinst på drygt kr. Camping har dragit in en hel del pengar, delvis på grund av Colliecampen i somras men det har varit många som har velat campa hos oss i sommar. Vår loppis drog in nästan kr brutto. Lars Cebrenius gick även igenom de pengar som klubben får från SBK och hur detta sköts. Det rör sig om cirka 5280 kr. Själva medlemsavgifter ligger på drygt kr. Sedan tillkommer även de bidrag som YBK får från Studiefrämjandet och kommunen. Eftersom YBK justerade elanläggningen i somras har även klubben fått bidrag för detta. På utgiftssidan så tog Lars Cebrenius upp det material som har använts under fxardagen och de övriga reparationer som har utförts. Här märks höjning av mätarsäkringen, det har tillkommit ett nytt element i duschen. YBK har även gjort en investering i en TV för att kunna visa DVD under utbildningar och träffar. Det pågår också en instruktörsutbildning som ska ge oss fyra nya allmänlydnadsinstruktörer och här kommer även kostnader för detta. Det har utbildats spårläggare. YBK har även köpt träningsredskap på cirka kr. Det rör sig om hinder till agilityn samt redskap till rallylydnad som är en ny gren på klubben. Här hamnar också annat material som används vid tävling och träning som kritpulver eller sprayfärg. Det noterades också att gravyrkostnaderna ligger på drygt kr men att dessa släpar ett år. Klubben har också körersättningar till en kostnad av cirka kr. Ordförande Viktoria Lundh informerade mötet att köket är på rätt spår och det fnns inga misstankar om oegentligheter. Detta diskuterades på medlemsmötet i april då köket drogs med ett ovanligt stort underskott. Lars Cebrenius förtydligade också att under lägeravgifter ligger de anmälningsavgifter som har inkommit för Maria Brandells kurs under När det blir nytt år kommer detta att läggas på ett separat konto. YBK ska också se till att rallylydnads- och IPO-verksamheten anmäls till Studiefrämjandet eftersom det är tillräckligt många ekipage som deltar för att YBK ska kunna få bidrag. Ordförande Viktoria Lundh fck ansvar att bevaka denna fråga. 9. Genomgång av åtgärdslistan, se bilaga Ordförande Viktoria Lundh berättade att en del punkter är strukna på åtgärdslistan efter fxardagen. Bland annat är portarna vid ladan lagade, stolpar vid grillen bytta, det har kommit ett tak över elskåpet och klubbstugans fönster har fått översyn. Reparation/byte av tak till ladan Viktoria Lundh fortsatte att informera mötet om att det fnns ett par små hål i taket till ladan och att denna måste repareras. Vidare informerade mötet om att ladan tillhör Ystad kommun eftersom den ligger på det arrende som klubben har. Arrendetiden är ett år.

3 Styrelsen har diskuterat frågan om YBK ska laga ladan tillfälligt eller om kommunen ska laga ladan. Styrelsen tror att det är bäst att reparera ladan tillfälligt och hellre lägga klubbens pengar på att glasa in verandan eller någon annan åtgärd som gör att klubbstugan kan utnyttjas bättre. Lars Cebrenius informerade mötet om att kontakt är tagen med kommunen för att YBK ska kunna få ett längre arrende. Det gör att klubben kan driva verksamheten mer långsiktigt. Tillgänglighetsanpassning av YBK:s lokaler På åtgärdslistan fnns även en punkt om att tillgänglighetsanpassa YBK:s lokaler. Eftersom det fnns tankar och önskemål att glasa in verandan och bygga ett nytt trädäck vid entrén så anser styrelsen att det kan vara en bra idé att ta ett helhetsgrepp och ha framförhållning med frågan. Hur ska YBK fungera i framtiden? Vilka behov har klubben och hur motsvarar lokalerna dessa? Ordförande Viktoria Lundh presenterade tankarna kring detta och bjöd in de närvarande till en diskussion. De fanns de som inte ansåg att klubben ska låta kommunen laga taket eftersom det är deras lada. Det billigaste blir om YBK står för detta själva. Det kom en fråga om pengar som klubben har fått från draghundsklubben. Dessa pengar ska ha varit ämnade för anpassning av stugan. Lars Cebrenius bemötte denna fråga och berättade för mötet att pengar har kommit och att dessa är förbrukade. Det gäller generellt att ta hänsyn till handikapptoalett och få rätt på ramper så att rullstolar kan komma in i stugan. Det kanske behövs fyttas en vägg och andra justeringar för att detta ska fungera. Samtidigt kan det vara så att stugans konstruktion inte är optimal för en större ombyggnad. Det fnns också ekonomiska bidrag klubben kan söka för att göra en tillgänglighetsanpassning. Mötet diskuterade möjligheten att sätta ihop en projektgrupp för att göra en översyn över hur lokalerna kan förändras och vad detta innebär för klubben i form av kostnader och så vidare. Namn som kom upp för förslag var Ebbe Rasberg, Karin Cebrenius, Anders Svensson och Robert Werner. Styrelsen tar till sig medlemmarnas tankar och återkommer med förslag på projektgrupp och hur arbetet ska drivas till medlemsmötet i december. 10. Information från kommittéerna Tävlingskommittén mark kök Tävling Ansvarig Bo Nilsson berättade att spårtävlingen i oktober fyter på. Göran Hartlén tog upp en generell påminnelse till funktionärerna att rutorna ska sättas i god tid, helst en vecka innan. I november hålls YBK:s söktävling, sedan är årets tävlingar slut. Den 27 oktober är det dags för KM och ordförande Viktoria Lundh informerade om upplägget på årets arrangemang. Hon ställde också en fråga till IPO-grupperna om de vill vara med. Målet är att dessa ska vara med När det gäller tävlingarna 2013 så här YBK:s lydnadstävling fyttad från maj till augusti. Det innebär att den körs ihop med agilitytävlingen och det kommer att bli ett stort helgmeeting. Detta kan bli en stor inkomst för klubben, där kök och camping kan dra in en del pengar. Det kommer dock att krävas mycket funktionärer för att YBK ska kunna dra runt detta på ett bra sätt. YBK har även tagit över en tävling från Avelsföreningen Riesenschnauzerklubben och kommer att stå som arrangör för en IPO-tävling hösten Det blir IPO-grupperna som ansvarar för denna tävling. Lars Persson ställde en fråga till Tävlingskommittén gällande lottning av deltagare. Inom bruks och då speciellt spår är det ofta fer anmälda än möjliga tävlingsspår vilket gör att lottning görs. Lars Persson ansåg att det behövs en policy för lottningsförfarande för att

4 säkerställa att detta görs rättvist. Lars Persson själv är övertygad om att allt går rätt till hos YBK, men för att klubben alltid ska ha ryggen fri bör en policy tas fram. Representanter från Tävlingskommittén informerade om att lottning av deltagare görs via SBK Prov, det vill säga ett program drar slumpmässigt fram de som får plats i tävlingen eller skål med lotter när ngn person drar lapp. Lottningen görs samtidigt med PM-skrivning och förberedelser för tävlingarna, vanligtvis tisdagen två veckor innan tävlingsdag. Tävlingskommittén och styrelsen kommer att diskutera detta vidare och återkomma med en policy. Mark Det fanns inget att rapportera. Köket Det rullar på. Styrelsen har bestämt att sänka priser igen på dricka, te och kaffe eftersom det tar slut på enkronor. Utbildningskommittén Jennie Jönsson informerade om att det just nu pågår en utbildning av allmänlydnadsinstruktörer och i februari har förhoppningsvis YBK fyra nya instruktörer. Hon berättade även att västar är på gång. Göra Hartlén tog upp en generell tanke om hur belöningen av aktiva medlemmar i klubben ser ut. Vissa klubbar har förmånspriser på kläder där YBK för några år sedan erbjöd västar till halva priset. Andra har konto och poäng som man kan handla för. Det är många klubbar som gör så här för att visa uppskattning till de medlemmar som sliter för klubben, och eftersom klubben är i ett gynnsamt ekonomiskt läge kan det vara bra att fundera på hur detta kan göras och hur det kan ge bättre gemenskap och få fer att ställa upp. Fastighetskommittén Fastighet Ordförande Viktoria Lundh berättade att denna kommitté har varit vakant ett tag, men att den nu kommer att tas över av Anders Svensson. Han och Carl Johan Lindström, som också kommer att ingå i kommittén, hälsades välkomna. Viktoria Lundh berättade även att YBK:s samarbete med FBU har fungerat bra och kommer att utvecklas. Camping Campingens verksamhet rullar på bra, en anledning är Colliecampen och agilitytävlingen i somras. Det är många som uppskattar campingen och ger YBK gott betyg. En fråga ställdes hur klubben ska hantera vagnar med stora AC-aggregat. Mötet ansåg dock att detta inte är aktuellt än så länge eftersom det knappt har varit några sådana campare hos YBK. Loppis Åsa Larsson från kommittén informerade om sommarens loppis. Denna hölls som en provomgång eftersom det dels har varit uppehåll med loppisverksamhet och dels har bytt ut ansvariga personer. Det gick bra det här året även om det var för få människor som kunde packa upp och framför allt sälja loppor. Det gjorde att det var ganska tungt för de som ställde upp. Dock drogs många lärdomar kring en effektivare uppackning och hämtning efter loppisens slut. Det handlar också om att lägga loppisen på ett datum då det inte är hundtävlingar eller för många andra konkurrerande loppisar samtidigt. Styrelsen hade generellt en tveksam inställning eftersom YBK har många arrangemang som ska ha funktionärer. Därför ville styrelsen ta upp frågan med medlemmarna för att se hur engagemanget är. Helen Beve Nilsson och Åsa Larsson var villiga att ta på sig huvudansvaret för loppisverksamheten nästa år.

5 Medlemsmötet var positivt till att köra loppis 2013, så mötet gav kommittén ok att fortsätta arbetet med målet att det blir en loppis nästa sommar. Lägerkommittén Inger Artberger informerade kort om sommarlägret som gick bra och fck bra omdömen av lägerdeltagarna. Samarbetet med FBU gick bra och det var till god hjälp. Nu pågår planering för sommaren 2013 och nytt för i år är att det kommer att vara en grupp med rallylydnad förutom lydnad, bruks och agility. Instruktörer är på gång. Anita Johanssons läger har också varit väldigt uppskattade och nytt läger är under planering. Nytt är att ingen anmälan gäller om inte betalning har kommit in. På tur är Heidi Billkvam som kommer hit i slutet av oktober. Maria Brandell kommer att ett läger hos YBK i augusti. All information fnns på hemsidan under rubriken Läger / Helgläger. PR/IT Inger Artberger informerade om att arbetet fyter på och att kommittén just nu arbetar med att köpa in bärbara datorer. Detta är främst till agilityn eftersom man idag använder privata datorer när det är tävling. En allmän uppmaning har kommit från SBK om att klubbarna ska bli bättre på att lägga ut kontaktpersoner på hemsidan och att det ska göras på ett sådant sätt att det är lätt att hitta rätt nummer och adress till rätt personer. 11. Rapporter/information Bo Nilsson rapporterade från SBK Skånes distriktsmöte och berättade att en ny gren IPO NS är på gång. Första gången tävlingen hålls blir i Ronneby i september Det är en brukstävling som fokuserar på specialerna med längre spår och svårare sökrutor. Lydnaden kommer att ligga på lägreklassnivå. Det kommer också att blidas en ny brukshundklubb i Forsakar som kommer att fokusera på agility. Klubbhuset har begåvats med en ny smart-tv med dvd vilket gör att instruktörerna nu kan använda TV i undervisningen. Dessutom borde den kunna användas till att visa resultat på. Det är inköpt nytt material till hinderlöparna i bruks. Det fnns även ben att hänga upp kläder på för de som vill träna framåtsändande. Styrelsen, via Viktoria Lundh, informerade att det börjar blir dags att anmäla eventuella championat inför utdelningen på årsmötet i februari. Gällande skrivelsen från IPO-gruppen om att köpa in material så är det inköp bärbara skul för träning av rondering. Dock har styrelsen ej tagit beslut om den container som efterfrågade för förvaring av skulen. Det behövs även förvaring för rallylydnadsskyltar och apporter samt annat material. Frågan är hur detta löses bäst. Nu fnns rallylydnadsmaterialet i agilitycontainern och den har varit olåst alltför mycket under senare tiden. Dessa hinder är dyra så därför är det bra om tillgången till denna container kan begränsas. Göran Hartlén föreslog att IPO-grupperna och rallylydnadsgruppen diskuterar fram lämpligt förslag och var eventuell förvaring kan vara på appellplanen. Styrelsen bevakar frågan. Mötet höll också en diskussion kring att ta fram en sandlåda för de barn som kommer till klubben.

6 Sedan förra medlemsmötet har tre YBK-ekipage deltagit i SM. Ett silver genom Emelie Nilsson i agility, small. Tommy Nilsson och Lars Persson deltog i spår-sm med bra placeringar. 12. Övriga frågor Göran Hartlén tog upp det stundande årsmötet och det arbetet som valberedningen ska börja göra. Han bad de som sitter på förtroendeposter att säga till om de inte vill bli omvalda eller vill lämna uppdrag. Han efterlyste också nya namn från IPO eller rallylydnad. Alla medlemmar som har tankar kring detta, eller förslag på namn var varmt välkomna att kontakta Göran Hartlén. En fråga om gräsklippningen togs upp. Appellplanen behöver antagligen klippas en gång innan vinter. Det behövs också en genomgång för de som kan hjälpa till att klippa, alla har inte fått information om hur detta görs. 13. Mötets avslutning Ordförande Viktoria Lundh tackade för visat intresse och avslutade mötet. Vid protokollet, Viktoria Ekberg, sekreterare Justeras: Viktoria Lundh, ordförande Jan Svensson Åsa Larsson

Protokoll fört vid medlemsmöte för Ystads Brukshundsklubb 4/12 kl 19 Plats: Klubbstugan

Protokoll fört vid medlemsmöte för Ystads Brukshundsklubb 4/12 kl 19 Plats: Klubbstugan Ystad Brukshundklubb 2012-12-30 Skogvaktarevägen 49 271 60 Ystad www.ystadbrukshundklubb.se Protokoll fört vid medlemsmöte för Ystads Brukshundsklubb 4/12 kl 19 Plats: Klubbstugan 1. Mötets öppnande Ordförande

Läs mer

2. Fastställande av röstlängd Närvarolista fastställs som röstlängd. 18 medlemmar närvarande.(bil 1).

2. Fastställande av röstlängd Närvarolista fastställs som röstlängd. 18 medlemmar närvarande.(bil 1). NACKA BRUKSHUNDSKLUBB Protokoll fört vid medlemsmöte 2 juni 2010. Tid: Kl 18.30 Plats: Klubbstugan 1. Mötets öpnande Ordförande Patrik Gunnarsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 2. Fastställande

Läs mer

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218.

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Protokoll 1/2201. Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Närvarande: Tom Rölander, Eva Bergstedt, Maria Jansson, Kicki Olsson samt Martin Lövenfors. 1. Ordförande

Läs mer

Årsmöteshandlingar Skövde Brukshundklubb 2014-02-15

Årsmöteshandlingar Skövde Brukshundklubb 2014-02-15 Innehåller: Dagordning Verksamhetsberättelser Resultat- och balansräkning 2013 Revisionsberättelse Förslag verksamhetplaner 2014 Budgetförslag 2014 Valberedningens förslag Motioner Årsmöteshandlingar Skövde

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Protokoll Fört vid styrelsemöte med Kullens Pistolskytteklubb 2013-08-07

Protokoll Fört vid styrelsemöte med Kullens Pistolskytteklubb 2013-08-07 KULLENSPK Protokoll Fört vid styrelsemöte med Kullens Pistolskytteklubb 2013-08-07 1960 Plats: Klubbstugan, Tjörröd Ordförande: Gert Nielsen Sekreterare: Johan Persson Närvarande ledamöter: Bengt Pettersson,

Läs mer

KALLELSE TILL GÄVLE HUNDUNGDOMS - KL 11.00 PÅ STUDIEFRÄMJANDET

KALLELSE TILL GÄVLE HUNDUNGDOMS - KL 11.00 PÅ STUDIEFRÄMJANDET KALLELSE TILL GÄVLE HUNDUNGDOMS ÅRSMÖTE 15 FEBRUARI - KL 11.00 PÅ STUDIEFRÄMJANDET På årsmötet går vi igenom året som varit och blickar fram mot det som kommer hända under pågående år. En ny styrelse ska

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

TILL DIG SOM HAR EN FÖRTROENDEPOST information från styrelsen för Vallentuna Brukshundklubb. Gäller from 2014-10-01 t.o.m.

TILL DIG SOM HAR EN FÖRTROENDEPOST information från styrelsen för Vallentuna Brukshundklubb. Gäller from 2014-10-01 t.o.m. TILL DIG SOM HAR EN FÖRTROENDEPOST HOS VALLENTUNA BRUKSHUNDKLUB (VaBK) 1(7) TILL DIG SOM HAR EN FÖRTROENDEPOST information från styrelsen för Vallentuna Brukshundklubb Gäller from 2014-10-01 t.o.m. 2015-12-31

Läs mer

Colliebladet. ÅRSMÖTET Vandringspriser och vinnare. AKTIVITETSOMRÅDEN Vad händer i ditt område? PROJEKT MENTALT SUND COLLIE RAS 2014.

Colliebladet. ÅRSMÖTET Vandringspriser och vinnare. AKTIVITETSOMRÅDEN Vad händer i ditt område? PROJEKT MENTALT SUND COLLIE RAS 2014. Colliebladet Medlemstidning för Svenska Collieklubben Nr 1-2015 AKTIVITETSOMRÅDEN Vad händer i ditt område? RAS 2014 Utvärdering ÅRSMÖTET Vandringspriser och vinnare PROJEKT MENTALT SUND COLLIE 1 INNEHÅLL

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00 Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00 Plats: Brandstationen i Loftahammar Närvarande Svante Gustafson, ordförande Cecilia

Läs mer

TURMALINENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE STÄMMA

TURMALINENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE STÄMMA TURMALINENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE STÄMMA Tid: 25 Mars 2013 Plats: Konferensrummet, Xenter, Tumba 1 Stämmans öppnande Styrelsens ordförande, Erik Persson, öppnade 2013 års stämma

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga. STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.se STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Spännande att ni vill starta lokalavdelning

Läs mer

STARTA FÖRENING. Ett studiematerial om att starta UNF-förening

STARTA FÖRENING. Ett studiematerial om att starta UNF-förening STARTA FÖRENING Ett studiematerial om att starta UNF-förening STARTA FÖRENING ETT STUDIEMATERIAL OM ATT STARTA UNF-FÖRENING Ungdomens Nykterhetsförbund 2011 Text och utformning: Jim Gustafsson STARTA FÖRENING

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

RRR-apport Nummer 1 2010 Årgång 19

RRR-apport Nummer 1 2010 Årgång 19 RRR-apport Nummer 1 2010 Årgång 19 Grundad 1992 Heby brukshundklubbs medlemstidning Läs RRR-apport i färg på webben, besök hemsidan ofta så du inte missar något kul. www.hebybk.se Styrelse och övriga funktionärer

Läs mer

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 1. Stämmans öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

Läs mer

Förslag till dagordning vid Linköpings Brukshundklubbs årsmöte den 21 februari 2015

Förslag till dagordning vid Linköpings Brukshundklubbs årsmöte den 21 februari 2015 Linköpings Brukshundklubb Årsmöteshandling 2015 1 Förslag till dagordning vid Linköpings Brukshundklubbs årsmöte den 21 februari 2015 1. Mötets öppnande 2 Fastställande av röstlängden 3. Val av mötesordförande

Läs mer

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm Protokoll från styrelsemöte 5 2007-05-15 1( 15) Styrelsemöte 5 - Närvarande: Nina Högberg, Petter Blomberg, Tobias Landén, John Lundhgren, Frida Åhlvik, Kristoffer Lindh, Olivia Totemark-Lindström, Anneli

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2011-04-12 1(6) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-04-12, 17:26 19:38 Plats Närvarande 1635, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande förklarade mötet

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

VIKTIGT: Glöm inte att meddela din nya adress om du flyttar.

VIKTIGT: Glöm inte att meddela din nya adress om du flyttar. Våren 2011 1 Då vi får många nya faddrar varje år kommer denna sida att vara stående i tidningen. Vi vill hälsa alla nya faddrar mycket välkomna till vår förening! CHIGAMBAS-Nytt skickas ut till alla medlemmar

Läs mer

Konferens för distriktens hundägarutbilning den 25-26 oktober 2015

Konferens för distriktens hundägarutbilning den 25-26 oktober 2015 Konferens för distriktens hundägarutbilning den 25-26 oktober 2015 Scandic hotell i Upplands Väsby Nina Christoffersson inleder och hälsar alla välkomna till konferensen. Tema under konferensen var The

Läs mer

Svenska Brukshundklubben

Svenska Brukshundklubben Svenska Brukshundklubben Minnesanteckningar konferens med distriktens hundägarutbildning Lördag 20/4 Nina Christoffersson hälsade välkommen och läser en tänkvärd text om livets värden. Presentation med

Läs mer

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning.

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Datum: 2015-05-07 Förening: RFSL Kalmar län Organisationsnummer: 802474-4916 Handläggare: Annelie Skogsberg 2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Detta är RSFL Kalmar läns andra

Läs mer

Mötesteknik KAMP Företagsutveckling

Mötesteknik KAMP Företagsutveckling Mötesteknik KAMP Företagsutveckling Mötesteknik Allmänt... Fel! Bokmärket är inte definierat. Var förberedd... 4 Kallelse... 5 Agenda... 6 Tid... 9 Grundregler... 10 Protokoll, anteckningar mm... 11 Mall

Läs mer

Mötesdatum: 2008-02-23. 1/08 Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens ordinarie styrelsemöte Upplands Väsby, 2008-02-23

Mötesdatum: 2008-02-23. 1/08 Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens ordinarie styrelsemöte Upplands Väsby, 2008-02-23 Mötesdatum: 2008-02-23 1/08 Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens ordinarie styrelsemöte Upplands Väsby, 2008-02-23 1 Mötets öppnande Ordföranden Mona R förklarade mötet öppnat, samt hälsade alla

Läs mer