Exempel på regionalt samarbete kring vatten och innovation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Exempel på regionalt samarbete kring vatten och innovation"

Transkript

1 Exempel på regionalt samarbete kring vatten och innovation Ann-Marie Camper, Skånes hav och vatten Madeleine Lundin, Marint centrum Inspiration vatten

2 Vårt perspektiv

3 Simrishamn ett marint centrum Fem mil lång kust Sju hamnar Sveriges största fiskehamn och norra Europas tredje största Marin kulturhistoria Attraktiv boendemiljö Mer än två miljoner besök/år

4 Vad ska Simrishamn vara i framtiden? Övergripande syften: 1. En friskare Östersjömiljö + arbetstillfällen, inflyttning, nya företag, tillväxt 2. Parallell utveckling med Simrishamnsbanan (efter 2025): Malmö Simrishamn under 1 h, men vad ska pendlingen vara till/från? 3. Komplettera bilden av Österlen Österlen är Sveriges Provence, men Simrishamn kan också vara Skånes San Diego!

5 Simrishamns kommun och havet

6 Vad har hänt? Ca 2005 De första idéerna tar form Kontaktbyggande och aktiviteter 2008 KIMO Baltic Sea bildas Förstudie om Marint centrum 2009 Sydkustens Fiskeområde bildas 2010 Marint centrum byggs och invigs 2011 Konferenssalen Skeppet renoveras, nya turistbyrån invigs 2012 Skånes Hav och Vatten bildas 2013 Nätverk för havs- och vattenaktörer i Skåne bildas

7

8

9 Marint centrum är en plats där entreprenörskap, forskning och omsorg om havsmiljön drivs och korsbefruktas för att främja Östersjöregionen.

10 På Marint centrum idag Processledning, matchmaking och projektutveckling Företagsrådgivning Inkubatorprocessen Blue Innovation Arrangemang Omvärldsbevakning Stort kontaktnät Opinionsbildning Exponering/utställning Kontorsplats Konferens och möten

11 Mål och syfte Syftet med Marint centrum är att skapa en arena som värnar vår marina miljö och ökar kunskapen om Östersjön. Marint centrum ska vara en tillväxtmotor i regionen. Marint centrum stärker Österlen som varumärke för inflyttare, företag och besökare. Marint centrum ska: vara en mötesplats för verksamheter som bidrar till en bättre havsmiljö synliggöra och stötta de verksamheter som är en del av Marint centrum verka för att olika kompetenser möts, utvecklas och skapar samarbeten bidra till att projekt, tillämpad forskning och affärsmöjligheter uppstår skapa förutsättningar för utveckling och innovationskraft från havet och därmed också ökad tillväxt och sysselsättning i Skåne.

12 Havet som tillgång Havsmiljön är en hjärtefråga för många, men en livsnerv i Simrishamn. Ett välmående hav är en förutsättning för ett levande Österlen. Marint centrum är en plattform för tradition och nytänkande med havet som bas. Utgångspunkten för verksamheten är tilltron till att havet är en tillgång som kan användas för att skapa innovation, tillväxt och samtidigt bidra till en hållbar marin miljö i framtiden. Det finns en närhet till havet, inte bara i Marint centrums affärsidé, utan även i verksamhetens placering i Simrishamn, direkt på kajen vid Östersjön.

13 Kommersiell odling av mikroalger

14 Kunskap Marint centrum ska vara ett kompetensnav och en mötesplats för insamling och spridning av kunskap om Östersjön. Kunskap är den viktigaste tillgången och genom att samla olika kompetenser i dialog kring gemensamma sakfrågor skapas nytänkande kring havet. En viktig roll för Marint centrum är att dela sig av, förklara och synliggöra den kunskap som föds och lever hos de företag, projekt och organisationer som är en del av plattformen Marint centrum. Därmed skapas en kunskapsinfrastruktur som ger grogrund för nya innovationer och idéer med havet som bas.

15

16 Innovation & utveckling Marint centrum erbjuder en kreativ och utvecklande miljö där forskare, entreprenörer och organisationer kan mötas för att kommersialisera idéer. Innovation handlar om att tillhandahålla en arena där kompetenser kan mötas på nya sätt, för att med havet som inspiration finna nya affärsmöjligheter. Därmed skapas en innovationskraft på naturens villkor, som ger tillväxt för Österlens näringsliv och attraktionskraft för regionen som en plats att besöka och bosätta sig på.

17 Syresättning av döda havsbottnar IVL Cage Fishery, South Baltic FLAG

18 Verksamheter på plats BoSum Competens Hamnkontor Havs- och vattenmyndigheten IVL Svenska Miljöinstitutet KIMO Baltic Sea Kultivera Kustbevakningen Nyföretagarcentrum SE Aquatic Solutions Skånes Hav och Vatten Sydkustens Fiskeområde WEREC Projekt: Biogas från fiskrens (SFO) Burfiske (SFO) Draggning efter spökgarn (SFO) Fishing for Litter (KIMO) Fosforfilter (IVL) Hemmahamn (SFO) The Living Coast - kustplanering (KIMO) Oljespillsberedskap (KIMO) Syresättning av Östersjön (IVL) Översiktsplanering och havet (SEAS)

19

20

21 Hittills Kvantitativa resultat: nya företag arbetstillfällen inflyttning projekt arrangemang (med lokal effekt i hotellnätter, handel, catering) Kvalitativa resultat: miljönytta ökad och delad kunskap nya lokala möjligheter för näringslivsutveckling en innovations- och entreprenörsmiljö som ger Simrishamn en ny roll i Skåne Simrishamn på kartan i det marina Sverige ökad medvetenhet och kunskap lokalt om havsmiljö, fiskets utveckling etc

22 Skånes Hav och Vatten - en kort presentation

23 Skånes Hav och Vatten? Funktion finansierad av Region Skåne Hemmahamn: Marint Centrum, Simrishamn Uppstartsfas; 6 augusti ca 3 år Hela Skåne och alla typer av vatten är arbetsfält Mål: bygga en skånsk plattform för utveckling

24 Visionen Friskt och livskraftigt hav och vatten skall vara en tillgång för Skånes invånare och näringsidkare

25 Hörnpelarna Strategisk utveckling Företag och entreprenörer Idéutveckling o innovation Teknik-, metodutveckling och modeller Utbildning och kompetensutveckling

26 Uppdraget Skapa en plattform kring vatten och hav i Skåne Vara en resurs för andra aktörer i regionen Främja kunskaps och erfarenhetsutbyte Nätverksbyggande skapa samarbete Projekt; initiera o eller driva Innovationsutveckling nya företag, idéer Vattenteknikutveckling i miljöns tjänst Forskning + företag. Vid behov!

27 Resultat so far Bidragit till ansökan till Vinnova inom Vinnväxtprogrammet Utbildning av Yrkesfiskare o kustentreprenörer i Simrishamn (KIMO Baltic Sea ansvarig aktör) start januari 2014 Bidragit till att stärka samarbetet på Marint Centrum och befästa positionen i ett Simrishamn o Skåne-perspektiv Skånskt nätverk kring läkemedelsrester Ansökan ; Action Group Pharmaceutical residues in water (30 parter i Europa med i ansökan)

28 Resultat so far Bidragit till utveckling av nystartade företag (Eco-Logic/nu SE Aquatic Solutions) I referensgrupp/deltagare i Bucefalos-projekt, Ekosystemtjänster, Hydrosolidaritet Delfinansierat o bidragit till en plan för ÖP i skånska kommuner genom SE Aquatic Solutions Moderator för flertal evenemang Mm, mm

29 Aktuella områden Läkemedelsrester. Nätverk i Skåne byggs Situationsanpassad avloppsvattenrening Morgondagens vattenbruk (closing the nutrient loop) Ekosystemtjänster hav och vatten Kustzonssplanering/ÖP Modell finansierad Klimatpåverkan vatten o marin miljö Påverkansplattformen för hydrosolidaritet Bucefalos projektet

30 Läkemedelsrester i vatten Etablera skånskt nätverk inom läkemedelsrester i vatten. Skapa en bild av vilka åtgärder som idag genomförs, vilka ytterligare som behöver vidtas och hur olika aktörer bör agera utifrån sina ansvarsroller. Kartlägga prioriterade insatser för att komma tillrätta med problematiken i skånska vatten och kustområden. Kartlägga möjliga testsajter till pilot- och åtgärdsprojekt. Undersöka vilka innovationsembryon finns och hur man kan stötta utveckling av dessa. Förbereda ansökningar för projekt inom området med start 2014 eller 2015.

31 Broschyr

32 Skåne ett hav av aktörer Havsnätverket Skåne (Naturskyddsföreningen) Havsresan (LTH) KIMO Baltic Sea (Simrishamn) Marint centrum (Simrishamn) Sea-U marinpedagogiskt centrum (Malmö) Skånes Hav och Vatten (Simrishamn) Skånes Kust- och Havscenter (Vellinge) Svenskt Marintekniskt Forum (Landskrona) Sydkustens Fiskeområde (Simrishamn) Vattenalliansen (Kristianstad) Vattenriket (Kristianstad) Vattenråden Vattenvårdsförbunden Water Innovation Accelerator (Lund) World Maritime University (Malmö) Ålakademin (Åhus) + eldsjälar, akademi, företag, myndigheter, kommuner, Region Skåne, Länsstyrelsen

33 Tusen blommor i synk med varandra SYFTE Synliggöra, stärka och utveckla havs- och vattenmiljön och relaterade näringar i Skåne RESULTAT Bättre havs- och vattenmiljö Utveckling av idéer, ny teknologi, nya företag, nya arbetstillfällen och tillväxt Ökad kunskap och förståelse för hav, vatten och miljö till gemensam gagn HUR Driva och stödja kunskaps- och erfarenhetsutbyte, idé- och innovationsutveckling, entreprenörskap och forskning

34 På agendan 2014 Skapa en gemensam målbild vad vill vi uppnå tillsammans? Skapa en arbetsmodell med konkreta verktyg Identifiera en strategisk agenda Läkemedelsrester i vatten som skarpt test case Utreda vattenverkstad/vattenverkstäder Utarbeta underlag för kommande projektansökningar i nästa programperiod

35 Tack!

Race for the Baltic en cykelkampanj för Östersjön. varför inte cykla med en bit av sträckan tillsammans. från Ystad på morgonen

Race for the Baltic en cykelkampanj för Östersjön. varför inte cykla med en bit av sträckan tillsammans. från Ystad på morgonen Nyhetsbrev Marint centrum Simrishamn juni 2013 Marint centrum avslutar EU-projekt och summerar de första resultaten I april var det 2,5 år sedan Marint centrum invigdes och under våren avslutades det EU-projekt

Läs mer

Marint centrum i Simrishamn. Initiativ för en bättre Östersjömiljö och en tillväxtmotor i sydöstra Skåne

Marint centrum i Simrishamn. Initiativ för en bättre Östersjömiljö och en tillväxtmotor i sydöstra Skåne Marint centrum i Simrishamn Initiativ för en bättre Östersjömiljö och en tillväxtmotor i sydöstra Skåne Simrishamn ett marint centrum Östersjön är ett av världens känsligaste hav, ett hav som står inför

Läs mer

Marint centrum arrangerar event under Östersjöveckan

Marint centrum arrangerar event under Östersjöveckan Nyhetsbrev Marint centrum Simrishamn Nr 2 2014 Foto: Region Gotland Marint centrum arrangerar event under Östersjöveckan I samarbete med Östersjöinitiativet kommer Marint centrum att arrangera ett seminarium

Läs mer

Havs- och vattenkonferensen på Marint centrum 2014

Havs- och vattenkonferensen på Marint centrum 2014 Havs- och vattenkonferensen på Marint centrum 2014 När: Den 4 december 2014, kl. 9.00 18.00 (20.00) Var: Marint centrum, Varvsgatan 4 i Simrishamn, lokal Skeppet. Busshållplats och tågstation finns på

Läs mer

Fem nya företag på Marint centrum

Fem nya företag på Marint centrum Nyhetsbrev Marint centrum Simrishamn Fem nya företag på Marint centrum Under hösten har fem nya företag flyttat in på Marint centrum. Det senaste är Eco-Logic, ett nybildat miljökonsultbolag med fokus

Läs mer

Projekt InnoVatten. Under ytan Nr X/2012

Projekt InnoVatten. Under ytan Nr X/2012 Nyhetsbrev Marint centrum Simrishamn Nr 4 2014 Läkemedelsrester i vatten Projekt InnoVatten höll den 4 september sin andra konferens Sid 2 Projekt InnoVatten Ekosystemtjänster Sid 2 Kommunal havsplan?

Läs mer

Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017

Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017 Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017 Innehåll 1 Förord...2 2 Möta framtidens utmaningar...3 3 Inriktning på samarbetet 2014-2017... 5 4 Temaområden och fyrtornsprojekt...

Läs mer

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag Internationellt program för Karlskrona kommun Fastställt av: Fastställt: Diarienummer: Ansvar för revidering: Gäller för: Omprövas: Ersätter: Kommunfullmäktige 2014-02-13 40 KS.2013.297.105 Kommunstyrelsen

Läs mer

Krinova Incubator & Science Park. Affärsplan 2015-2018

Krinova Incubator & Science Park. Affärsplan 2015-2018 Krinova Incubator & Science Park Affärsplan 2015-2018 Innehåll Uppdrag Vision Historia Innovationsekosystem Möten och kontor InnovationsArena Profilområde Mat/Miljö/Hälsa Kommunikation Kompetens och organisation

Läs mer

Nordvästra Skåne med Öresund

Nordvästra Skåne med Öresund Nordvästra Skåne med Öresund Lokal utvecklingsstrategi för lokalt ledd utveckling genom leadermetoden 2014-2020 Innehåll 1. Syftet med den lokala utvecklingsstrategin... 3 2. Strategins bidrag till EU:s

Läs mer

VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM SWEDISH GOVERNMENTAL AGENCY FOR INNOVATION SYSTEMS

VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM SWEDISH GOVERNMENTAL AGENCY FOR INNOVATION SYSTEMS 2044-02036- Näringsdepartementet 10333 STOCKHOLM I enlighet med regeringsuppdrag överlämnar härmed VINNOVA uppdraget kring att leda ett havsmiljö re late rat pilotprojekt för småföretagsnätverks- och klustersamverkan

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Karin Nilsdotter 2013-05-03 KS 2013/0440

Handläggare Datum Ärendebeteckning Karin Nilsdotter 2013-05-03 KS 2013/0440 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Karin Nilsdotter 2013-05-03 KS 2013/0440 Kommunstyrelsens arbetsutskott Östersjöinitiativet Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer

Läs mer

Regionalt tillväxtarbete i Halland 2011

Regionalt tillväxtarbete i Halland 2011 1(13) Claes Norell Regionkontoret, Samhällsanalys 035-17 98 24 claes.norell@regionhalland.se Datum Diarienummer 2012-02-27 RS110002 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Regionalt tillväxtarbete i Halland

Läs mer

Fiskekommunerna. Verksamhetsberättelse 2014-01-01 2014-12-31

Fiskekommunerna. Verksamhetsberättelse 2014-01-01 2014-12-31 Fiskekommunerna Strömstad-Tanum-Sotenäs-Lysekil-Uddevalla-Orust-Tjörn-Stenungsund Kungälv-Göteborg-Öckerö samt Västra Götalandsregionen Verksamhetsberättelse 2014-01-01 2014-12-31 Innhåll sid. 1. Bakgrund

Läs mer

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än Förord En attraktiv region från kust till fjäll Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är framtagen för att öka samsynen mellan beslutsfattare

Läs mer

Initiativ Landskrona. Projektbeskrivning. 8.1 Bakgrundsbeskrivning, skäl för projektet. 8.2 Sammanfattande projektbeskrivning

Initiativ Landskrona. Projektbeskrivning. 8.1 Bakgrundsbeskrivning, skäl för projektet. 8.2 Sammanfattande projektbeskrivning Initiativ Landskrona Projektbeskrivning 8.1 Bakgrundsbeskrivning, skäl för projektet INITIATIV LANDSKRONA är ett samlingsprojekt som avser att kombinera flera olika delprojekt för att förstärka verkan

Läs mer

Strategi för utveckling av inkubatorernas roll i innovationsstödsystemet i Skåne VERSION 1.0 INKL. BILAGOR

Strategi för utveckling av inkubatorernas roll i innovationsstödsystemet i Skåne VERSION 1.0 INKL. BILAGOR Strategi för utveckling av inkubatorernas roll i innovationsstödsystemet i Skåne VERSION 1.0 INKL. BILAGOR Strategi för utveckling av inkubatorernas roll i innovationsstödssystemet i Skåne... 3 Sammanfattning...

Läs mer

innovationer och entreprenörskap

innovationer och entreprenörskap The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 innovationer och entreprenörskap Regional handlingsplan för örebroregionen regional handlingsplan för innovationer och entreprenörskap 2012-2013 1 Att göra! Innehåll

Läs mer

RUS 2014 2020 Regional Utvecklingsstrategi för västerbottens län

RUS 2014 2020 Regional Utvecklingsstrategi för västerbottens län RUS 2014 2020 Regional Utvecklingsstrategi för västerbottens län Förord Remissversion 2013-06-17 3 innehåll Inledning... 5 Utgångspunkter för Västerbottens tillväxtarbete... 9 Integrerade teman... 9 Europa

Läs mer

Verksamhetsåret 2014 samt budget

Verksamhetsåret 2014 samt budget DEL 2 Verksamhetsåret 2014 samt budget I denna del finns en ettårsbudget och beskrivningar av vår verksamhet för att belysa vår roll och insatser inom olika projekt och områden. Denna del innehåller: sid:

Läs mer

Lokal utvecklingsstrategi

Lokal utvecklingsstrategi 1(34) Förslag: Lokal utvecklingsstrategi Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden Leader Höga Kusten 2014-2020 1. Syftet med den lokala utvecklingsstrategin... 3 2. Strategins bidrag till EU:s och Sveriges

Läs mer

Strategi för film och rörlig bild 2015-2020. Kulturnämnden 2015-03-12 Regionala utvecklingsnämnden 2015-03-13

Strategi för film och rörlig bild 2015-2020. Kulturnämnden 2015-03-12 Regionala utvecklingsnämnden 2015-03-13 Strategi för film och rörlig bild 2015-2020 Kulturnämnden 2015-03-12 Regionala utvecklingsnämnden 2015-03-13 Inledning... 3 Vision för film och rörlig bild... 6 Strategiska insatsområden... 6 Konstnärlig

Läs mer

LA goes KKN! ett förslag till handlingsplan

LA goes KKN! ett förslag till handlingsplan LA goes KKN! ett förslag till handlingsplan Inledning I samband med att Region Skåne drog igång sin förstudie kring kulturella och kreativa näringar i våras (se nedan under Bakgrund) blev jag tillfrågad

Läs mer

Driva arbetet med den regionala utvecklingsstrategin

Driva arbetet med den regionala utvecklingsstrategin Regionala utvecklingsnämnden Karin Swensson Utvecklingsstrateg 044-309 32 09 Karin.Swensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-04-09 Dnr 1500175 1 (16) Regionala utvecklingsnämnden Verksamhetsinformation

Läs mer

Beviljade ansökningar Universitets och högskolors strategiska utveckling av samverkan och verifiering 2014

Beviljade ansökningar Universitets och högskolors strategiska utveckling av samverkan och verifiering 2014 1 (16) Beviljade ansökningar Universitets och högskolors strategiska utveckling av samverkan och verifiering 2014 Utlysningen fick in 16 ansökningar på totalt 135,5 Mkr 15 ansökningar beviljades för del

Läs mer

Beviljade ansökningar Universitets och högskolors strategiska utveckling av samverkan 2013 steg-2

Beviljade ansökningar Universitets och högskolors strategiska utveckling av samverkan 2013 steg-2 1 (19) Beviljade ansökningar Universitets och högskolors strategiska utveckling av samverkan 2013 steg-2 Utlysningen fick in 19 ansökningar på totalt 147,5 Mkr 18 ansökningar involverandes 28 lärosäten

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinje för internationellt arbete

RIKTLINJER. Riktlinje för internationellt arbete RIKTLINJER Riktlinje för internationellt arbete POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då

Läs mer

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 16 april 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08.

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 16 april 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08. 2014-04-07 Regionstyrelsens ledamöter Ersättare för kännedom Kallelse På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen Tid Onsdagen den 16 april 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från

Läs mer

AVESTA 2020. Bil. 2. År 2020 ska vi vara 25 000 invånare! * * * * *

AVESTA 2020. Bil. 2. År 2020 ska vi vara 25 000 invånare! * * * * * Bil. 2 AVESTA 2020 År 2020 ska vi vara 25 000 invånare! För att Avesta år 2020 skall vara en dynamisk tillväxtregion, krävs ett breddat näringsliv som är hållbart förankrat både lokalt och regionalt. Satsningar

Läs mer

Nordanstigs kommun. Utvecklingsplan (LUP) 2008-2013 2008-06-30

Nordanstigs kommun. Utvecklingsplan (LUP) 2008-2013 2008-06-30 Nordanstigs kommun Utvecklingsplan (LUP) 2008-2013 2008-06-30 Innehållsförteckning Inledning 3 Bakgrund 4 Omvärld hot och möjligheter 6 Sammanfattning 7 Befolkning och välfärd 8 Företagande och entreprenörskap

Läs mer