Stadsfesten. Kalmar Energi hade en monter vid Jordbroporten på Kaggensgatan där vi under. Stadsfesten mötte många nya och befintliga.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stadsfesten. Kalmar Energi hade en monter vid Jordbroporten på Kaggensgatan där vi under. Stadsfesten mötte många nya och befintliga."

Transkript

1 Årsredovisning 2012

2 Kalmar Energi 2012

3 med m iljön i tankar na nd a elku framtid R ENER GI kreation 100% F ÖRNYBA KALMAR STADSFEST Stadsfesten Kalmar Energi hade en monter vid Jordbroporten på Kaggensgatan där vi under Stadsfesten mötte många nya och befintliga kunder. Kalmar kanalsim LYCKAD vindkr aftskampanj Fri vind Fast elpri s i november Köp andbioenergikväll elar i vårt vindkraftv RocknebVi er kunder till biovisning av nya Bondfilki y objöd ch ta kont roll över d energikost in men på ett fullsatt Saga. Samtidigt nad Skyfall. En vindan del kostar kr o ch mviots höll föreläsningar om el och värme uppva rar rätten köpa ca 1 att 000 kwh/ år klädda i bästa Bondtema. i m in Vi har ett st 20 år. begränsat antal andel försäljning ar till. Besök ka lmarenerg eller kontak Travskolan i.se ta oss på Kalmarre Under året förstärkte vi.samarbetet med gionen har behov Kalmartravet och travskolan för ungdomar. av fler Energihjä ltar Hästen Ludwig Broline införskaffades vilket! 14 ötrae /kwh Tes arthetungdomar gör att intresserade genom ett sm *påse din klimat r. e stipendium kan ta travlicens på stor häst. ft ra k lokala 0kr)! (värde 37 * Köp av vin dandel ge r dig rätt att Priset är ex köpa el till kl. elcertifik tillverkning at, energisk spris. att och mo ms. Återigen var vi huvudsponsorer för Kalmar kanalsim som är en återupptagen gammal tradition. Två tävlingsgrenar gjorde att vattnet i Systraströmmen nästan kokade. köp ditt eget vin dkraftve rk! Nytt utseende på bränslebilen Vår lastbil som levererar pellets och briketter till privatpersoner fick nytt utseende enligt vår grafiska profil. Nu blev det lättare för kunderna att känna igen oss. Julgranar blev energi Gamla uttjänta julgranar blev el och värme i vår anläggning i Moskogen. Tillsammans med KSRR samlade vi in granar som därmed återfördes till kretsloppet. Vindkraft åt folket Intresset för att äga sin egen vindkraft blev rekordstort under På två veckor sålde vi andelar för drygt 12 miljoner kronor. Många Kalmarbor kan nu köra förbi sitt eget vindkraftverk. Grönt vatten Vi tillsatte ett grönt spårämne i fjärrvärmevattnet för att lättare upptäcka läckor i fjärrvärmenätet. Det hjälpte oss att hitta läckor framför allt när snön låg vit. Nöjda kunder Vårt nöjd kund index fick ett värde på 70, att jämföra med övriga branschens 66. Kunderna uppskattar mest vår personliga service och vårt engagemang. Innovativt energiprojekt Nu kan vi koppla ihop fastigheter direkt med fjärrvärmeproduktionen genom så kallad styrning genom efterfrågan. Det innebär stora fördelar för exempelvis Kalmarhems fastigheter i kvarteret Pilträdet. BONDFEST på saga klam N som Tv-re ENERGIJOURNALE LYCKAD INSAMLING av jul granar

4 kalmar i vinterskrud KALMAR TRIATHLON xx/x Text glada kanalsimmare kanalsimmet NYTT UTSEENDE på bränslebilen Många avtal Under försäljningskampanjen Lokala krafter tecknade kunder elavtal med oss och 200 villor anslöt sig till fjärrvärmenätet. DROTTNING MARGARETALOPPET Historiskt låga elpriser Vintern 2012 går till historien med sina låga elpriser. November-april var det genomsnittliga spotpriset för södra Sverige cirka 35 öre vilket kan jämföras med 60 öre för samma tidsperiod Gröna fotbollsplaner Vi värmer Guldfågeln arena med fjärrvärme och lyser upp arenan. Det blir skönare både för publik och spelare och bidrar till att vi har en av landets bästa arenor. Ludwig Broline och unga kuskar En helkväll med Kalmar FF 30 av våra kunder vann en helkväll med Kalmar FF. De blev hämtade, fick en bit mat, såg en allsvensk match och fick skjuts av vår elbil hem igen. Aktiviteten var mycket uppskattad. VINDKRAFT I VANNBORGA xx/x Text GRÖNT VATTEN FRÅN FJÄRRVÄRME

5 Kalmar Energi är regionens ledande energileverantör. Vi förser Kalmar, Smedby och Lindsdal med biobränslebaserad när- och fjärrvärme. Dessutom levererar vi el till över kunder i sydöstra Sverige och förser delar av Kalmar med fjärrkyla och optisk fiber. Vi omsätter årligen ca 800 miljoner kronor och har drygt 100 medarbetare. Vi är ett lokalt företag som verkar nära våra kunder och vill att de ska känna förtroende för oss och det vi står för. Därför har vi en tydlig miljöstrategi och nästan 100 % av vår energi kommer från förnybara råvaror. Vår huvuduppgift är att erbjuda kunderna en enkel och hållbar energitillvaro. Det har vi gjort i mer än 100 år och det tänker vi fortsätta med! Innehåll Sida VD har ordet 2 Elförsäljning 6 Elnät 8 Värme 10 Aktiv försäljning 12 Miljön i fokus 14 Medarbetarna 16 Hög riskmedvetenhet 18 Förvaltningsberättelse 20 Ekonomisk redovisning 22 Förslag till vinstdisposition 23 Resultaträkning 23 Balansräkning 24 Förändringar i eget kapital 26 Kassaflödesanalyser 27 Noter 28 Tilläggsupplysningar 31 Styrelse och ledning 32

6 2 VD har ordet VD har ordet

7 Verksamhetsberättelse Kalmar energi 3 Utmaningarna är större än någonsin. På bara 20 år har Sverige ökat andelen förnybar energi från 33 till 48 procent. Målet att nå en andel på 50 procent år 2020 känns rimligt nära, trots att det försämrade finansiella läget i Europa sätter stor press på den politiska agendan. Tekniksprång har gjort att gastillförseln har ökat globalt, vilket i sin tur pressar prisbilden för fossila bränslen. Risken är påtaglig att intresset för förnybara alternativ sjunker. Utmaningarna är med andra ord större än någonsin. Vi använder idag små resurser för att värma våra hem och har under åren skaffat oss en stor erfarenhet av energismart byggande och uthålliga systemlösningar. Gränserna mellan våra system och kundens fastighet håller på att suddas ut och integreras, samtidigt som förbrukning och produktion av energi tydligare kopplas samman. Det måste vara enkelt och självklart att göra klimatsmarta val. Där finns fortfarande en resa kvar att göra. Vårt hjärta finns i den lokala närvaron Årligen bekräftas i våra kundundersökningar att vi har många kunder med stort hjärta för miljöfrågor. Var och en kan åstadkomma en liten förändring, men tillsammans kan vi göra en verklig skillnad. Under året har vi fått mycket positiv återkoppling på våra kampanjer, där vi lyfte fram lokala hjältar i vardagen. I dialogen med våra kunder framstår också värdet att kunna välja allt tydligare. Det handlar om uppvärmningsform, avtalslängder eller ägandeform. Våra kunder upplever även ett värde i att ha en nära relation till oss och vi får höga betyg av dem för hur vi lever upp till våra kärnvärden nära, personliga och engagerade. Sociala medier förändrar sättet vi ser på kundmötet, vilket ger en ny och spännande dimension till att vara nära och personliga. Vi har under året förstärkt hemsidan både gällande i innehåll och utseende för att kunna utveckla detta. Få klarar sig utan el El uppfattas som en lika självklar rättighet som luft och vatten. Vi har med andra ord ett stort förtroende att förvalta och en svår uppgift att möta. För att skapa ett upplevt kundvärde krävs vanligen att man kan leverera över förväntan. Det är svårt att överträffa en rättighet. Då elnätet är ett monopol har energimyndigheten som uppgift att bevaka kundens intresse och säkra att det pris vi sätter är rimligt i förhållande till leveranssäkerhet och framtida elnät. En ny regleringsmodell började gälla den 1 januari 2012 och bygger på en i förväg fastställd ram för vilka intäkter som vi har rätt att ta ut av kunden. Förutsägbarheten ger goda förutsättningar för stabila priser. Samtidigt förs en dialog med myndigheten om att modellen på sikt kan påverka utvecklingen av elnäten negativt då intäktsnivå från kund blir för låg för att tillräckligt snabbt utveckla och anpassa nätet till framtida krav. Balansen mellan trygga elleveranser, framtida krav och kundens förväntningar på låga avgifter måste ständigt utvärderas. Sanningar förändras med tiden. Kraftvärme nyttjar resurserna optimalt Med en kraftvärmeanläggning nyttjar vi bränslet effektivt och får en samtida produktion av både el och värme. Med anläggningen i Moskogen bidrar vi med produktion av el till elområde Malmö och kan därmed förbättra balansen mellan utbud och efterfrågan i detta område och sänka riskbilden totalt sett för koncernen. Med en modern anläggning kan vi erbjuda värme till fler kunder och till ett större användningsområde. Ett resultatmässigt riktig bra år En förhållandevis tung balansräkning ställer stora krav på verksamheten. Årligen förnyar och förstärker vi våra ledningsnät och produktionsanläggningar för el och värme med i runda tal miljoner kronor. Med en kapitaltung

8 4 VD Har ordet verksamhet krävs en uthålligt stabil intjäning för att kunna möta omvärldens krav även imorgon. År 2012 blev ett temperaturmässigt förhållandevis normalt år och värmeleveranserna steg jämfört med det varma året Intresset för fjärrvärme var glädjande nog fortsatt högt under året och vi anslöt mer än 80 nya kunder. Affärsområde elhandel gynnades av en mild inledning på året och stabilt låga prisvariationer över dygnet. Elnätsleveranserna hamnade något under förväntade nivåer men över tidigare års leveranser. För 2012 kommer drygt hälften av all försäljning från värmerörelsen med tillhörande elproduktion. Elhandelsrörelsen svarar för 35 procent av all försäljning, och elnät för drygt 15 procent. Avkastningen på sysselsatt kapital når 9 procent vilket är i nivå med tidigare år och uppsatta mål. Elhandelsverksamheten gjorde ett särskilt starkt år och överträffade med god marginal planerat resultat. steg anpassa organisationen för att vara ännu bättre rustade inför mötet med morgondagens kunder. Konkret innebar detta att vi ökar tyngdpunkten på distribution och gränssnittet ut mot kund, och samtidigt minskades bemanningen för administration och underhåll. Detta innebär att vi tagit bort 11 tjänster medan 3 nya tjänster tillkom. Den nya organisationen verkställs från den 1 januari Anna Karlsson VD En organisation för framtiden En framgångsfaktor för att trygga framtida intjäning är att vi lyckas anpassa oss efter de krav som framtidens energikunder ställer. Under 2012 inleddes resan med att som ett första

9 För att trygga framtida intjäning behöver vi anpassa oss efter de krav som framtidens energikunder ställer.

10 6 Elförsäljning Elförsäljning vi arbetar för ett hållbart samhälle Pelle säljer el till företag......och det gör Johan också

11 Verksamhetsberättelse Kalmar energi 7 Affärsområde Elförsäljning bedriver inköp av el samt försäljning av el, värme och energitjänster till cirka kunder. Vi har fokus regionalt och betraktar sydöstra Sverige som vår naturliga hemmamarknad men har kunder över hela landet. Historiskt låga elpriser Med undantag av en kall inledning av februari och kylan i samband med luciadagen låg spotpriserna på den nordiska elmarknaden i princip under 30 öre/kwh hela året. Genomsnittspriset i juli uppgick till knappt 12 öre/kwh, vilket är det lägsta månadspriset sedan år Noterbart är att sedan dess har priserna på olja och kol mer än tredubblats och EU:s handelssystem för utsläppsrätter införts. Ett år med elområden Indelningen av Sverige i fyra elområden har upprört många kunder. Omsättningen på kontrakt som överbryggar prisskillnaderna mellan elområdena är låg. Särskilt i elområde Malmö där underskottet på produktion är stort. Det är viktigt att överföringsbegränsningarna byggs bort, ny produktion kommer till och att indelningen i elområden är långsiktig. Elområden gör det ännu svårare för kunderna att förstå elmarknaden och påverkar därmed förtroendet negativt. Timmätning åt alla Från den första oktober kan alla kunder få sin elleverans prissatt per timme. Det betyder att elpriset varierar mer än månadsvis, t ex att elpriset varierar från timme till timme eller att elpriset är olika på dagen och på natten. Om kunden har ett timbaserat elavtal blir också elanvändningen mätt per timme och kunden har rätt att få ta del av dessa värden månadsvis. Nöjdare kunder Vi som företag och branschen får allt högre förtroende från kunderna. Det är ett kvitto på en bättre kommunikation med våra kunder, enklare fakturor, bättre transparens kring elpriserna och en bra service till kund. Det är enklare att byta elleverantör, det finns många sajter med prisjämförelser, bättre hemsidor och tydliga erbjudanden. Vi fortsätter att förenkla i samband med anvisning genom bättre information till kund om alternativa avtalsformer. Under året lanserade vi Energijournalen som på ett enkelt sätt hjälper kunderna att hålla koll på sin energianvändning. Vinden växer i Sverige Vindkraften producerade 7,2 TWh el under 2012, en ökning med 19 procent från 6,1 TWh 2011, enligt Svensk Vindenergi. Det innebär att vindkraften producerade mer el än en genomsnittlig svensk kärnkraftsreaktor. Elproduktionen från vindkraften motsvarade 5,1 procent av elanvändningen i Sverige. och i Kalmar Under året har vi etablerat Kalmarsund Vind 2. Föreningen hade per årsskiftet drygt 160 medlemmar som tillsammans äger drygt en fjärdedel av ett av de vindkraftverk som uppförts i Rockneby strax norr om Kalmar. Vi har etablerat ett samarbete med Eolus Vind som bla ger oss möjligheten att köpa delar av vindkraftverk som vi sedan förmedlar vidare till slutkund. Tack vare att vi kan erbjuda förbättrade tjänster runt vindkraft har vi flera kunder som vill bli direktägare till vindkraft. Kalmar Energi Försäljning AB; nyckeltal för åren MSEK Prisutveckling elområden i SEK jan 2012 mars 2012 juni 2012 dec 2012 Sys se1 se2 se3 se4 Levererad volym, GWh Summa intäkter Rörelseresultat 13,1 10,2 0,1 8,7 2,5 Rörelsemarginal, procent Resultat efter finansiella poster ,6 9,1 3,5 Balansomslutning Avkast. på sysselsatt kapital, % , Soliditet, procent Investeringar 0,3 0,9 0,2 0,7 0,9 Nettomarginal öre/kwh* 2,5 2,0 0,0 1,7 0,5

12 8 Elnät Elnät säkra leveranser och nya tjänster tryggt och säkert el är en del av livet

13 Verksamhetsberättelse Kalmar energi 9 Affärsområde Elnät ansvarar för transporten av el inom Kalmar och Sävsjö kommuner. I affärsområdet ingår även kompletterande tjänster. Det gäller i första hand offentlig belysning, tekniska tjänster samt bredbandstjänster. Antalet elnätsabonnemang ligger stabilt på närmare långt avbrott. Med undantag från detta var antal avbrott på högspänningsnätet i Kalmar 3 (1). Mätt som medelavbrottstid uppgick årets leveransavbrott till 97 (2) minuter varav 92 minuter uppstod vid ett enda tillfälle. Vi har som långsiktigt mål att avbrottstiden ska vara under 6 minuter. Kundlojaliteten ökar Aktiviteten hos elkunderna räknat i aktiva leverantörsbyten inom våra nät sjönk med 20 procent och under året genomfördes (3 224) leverantörsbyten. Vid årsskiftets slut fanns 24 (22) balansansvariga inom koncessionsområdet samt hela 78 (71) elleverantörer. Säkra leveranser betraktas som självklara El uppfattas som en lika självklar rättighet som luft och vatten. Vi har med andra ord ett stort förtroende att förvalta och en svår uppgift att möta. Alla kunder har idag rätt till ersättning vid längre avbrott. Ett tillgängligt elnät är en förutsättning för mycket i vardagen och mobilitet har blivit en självklar del av vår livsstil. Timmätning och timavräkning till alla Den 1 oktober infördes nya lagkrav på elnätsföretagen gällande mätning på timnivå. Det huvudsakliga innehållet i lagen innebär att aktiva elkonsumenter ges möjlighet att få timvis mätning om de så önskar. Detta är ett led i den övergripande strategin att stärka konsumentens ställning. Ett större avbrott slår igenom i statistiken Fram till mitten av december var tillgängligheten på elnätet god. Den 17 december uppstod ett större avbrott i Kalmar som orsakades av en skada på inmatningen från överliggande elnät. Det innebar att hela Kalmar stad blev utan el under närmare 1,5 timme. Detta är ett historiskt mycket Prisjämförelse nätpriser Jönköping Kalmar Öresundskraft Nybro Karlskrona Oskarshamn Kristianstad Emmaboda Lund Sävsjö Prisjämförelse öre per kwh exkl. moms för en villa, 16 A med årsförbrukningen kwh. Källa: Nils Holgersson 2012 Nätpriser har olika förutsättningar Vi har låga elnätspriser när vi jämför oss med städer i motsvarande storlek. För landsortsnät ligger prisbilden med naturlighet något högre då ledningslängd per kund är högre. Som exempel visas nedan en jämförelse mellan några nätföretag för leverans till en villa med en uppskattad årsförbrukning om kwh. Investeringar Årets sammanlagda investeringar uppgick till 12,9 (25,3) miljoner kronor. Bland nyinvesteringarna har 1,7 (2,2) miljoner kronor använts för nyanslutningar på nätet och 2,1 (1,9) miljoner investeras i det fiberoptiska nätet. Reinvesteringarna hamnar på en låg nivå jämfört med tidigare år på distributionsnätet och uppgick till 7,6 (12,5) miljoner kronor vilket även är något under vårt långsiktiga mål att ha en förnyelsetakt på miljoner kronor per år. Bredband I vår roll att bygga infrastruktur i Kalmar tätort tar vi vara på de samordningsfördelar som finns bland annat genom att bygga upp ett fiberoptiskt nät. Det är idag 95 (90) km långt och används av 22 (20) kunder som i sin tur hyr ut 228 (209) förbindelser. Nätet är ett så kallat öppet nät vilket innebär att vi upplåter det till flera olika operatörer. Försäljningen av bredbandstjänster uppgick till 5,7 (5,6) miljoner kronor. Kalmar Energi Elnät AB; nyckeltal för åren , inklusive 50 procent av Sävsjö Energi AB MSEK Fakturerad nätvolym, GWh Summa intäkter Rörelseresultat 39,1 39,1 33,3 35,6 35,7 Rörelsemarginal, procent Investeringar 12,9 25,3 11,2 21,6 26,7 Balansomslutning Avkast. på sysselsatt kapital,% Medelavbrottstid i minuter ,5 4 1

14 10 Värme Värme kostnadseffektiv och trygg bioenergi tryggt och nära närproducerad värme

15 Verksamhetsberättelse Kalmar energi 11 Affärsområde Värme levererar fjärrvärme i Kalmar och Sävsjö med omnejd. Efter drygt tre decennier med successiv utbyggnad värmer vi idag mer än lägenheter, villor, de flesta skolor, kontor, företag och flera industrier. Under 2012 anslöts ett nittiotal nya fastigheter i Kalmar och Sävsjö till fjärrvärmenätet. Fjärrvärme miljöriktig uppvärmning Intresset för fjärrvärme är fortsatt stort bland våra kunder och den stora utmaningen ligger i att hitta kostnadseffektiva sätt att ansluta framtidens energieffektiva boende. Fjärrvärmens styrka som produkt ligger i att kunna kombinera ett aktivt miljöval med bekvämlighet och trygghet. Konkurrensen på uppvärmningsmarknaden hårdnar I Kalmar tecknades avtal med 81 (128) fastigheter om anslutning till fjärrvärme vilket motsvarar en helårsvolym om 5,8 (6,7) GWh eller en tillväxt med knappt två procent. Motsvarande tillväxtvolym var 1 GWh i Sävsjö. Intresset för anslutning är fortsatt hög och vi har under året fokuserat säljinsatserna till att fånga upp fastigheter inom befintliga fjärrvärmeområden. Fjärrvärmen är en bättre uppvärmningsform Priset på fjärrvärme höjdes den 1 januari 2012 med 3 procent och sett över en tioårsperiod har prisbilden i snitt ökat med dryga 3,5 procent per år vilket är högre än den allmänna prisutvecklingen men betydligt lägre än övriga energislag. Genomsnittspriset i Sverige ligger på 154 kr per kvadratmeter. I Kalmar betalar kunderna 138 kr per kvadratmeter. Sett över en längre period ska fjärrvärme alltid vara kundens bästa alternativ med hänsyn till pris, kvalité och miljö. Bioenergi dominerar i energianvändning I Kalmar har vi redan sedan tidigt 90-tal haft en mycket hög andel biobränsle i vår fjärrvärmeproduktion först i form av träpulver och sedan driftstarten av Moskogen 2009 också i form av oförädlade trädbränslen såsom skogsflis, bark och sågspån. I vårt dotterbolag Sävsjö Träbränsle AB hanterar vi själva förädlade trädbränslen - både för vårt eget behov och för leverans till andra kunder. Råvaran får vi från närliggande sågverk och industrier. Fortsatt god tillgänglighet i Moskogen Under 2012 producerades i Moskogen 387 GWh värme och 132 GWh el. Det motsvarade närmare 90 % av värmebehovet i Kalmar och drygt en tredjedel av den el som förbrukas i Kalmar stad. Resterande värmebehov täcks nästan uteslutande med leveranser från hetvattencentralen Draken i centrala Kalmar. En god tillgänglighet på anläggningen i Moskogen är en av de enskilt viktigaste faktorerna för ett bra resultat i verksamheten. Investeringar Under året har 27,6 (50) miljoner investerats i värmeverksamheten. 19,9 (41,5) miljoner avser nyinvesteringar som till största delen använts för expansion av distributionsnäten i Kalmar och Sävsjö. Reinvesteringarna, för att trygga kapacitet och leveranssäkerheten till våra kunder, uppgick till 7,7 (8,1) miljoner varav huvuddelen avser utbyte av kulvert från 1970-talet samt utbyte av utrustning vid träpulverfabriken i Sävsjö. Kalmar Energi Värme AB; nyckeltal för åren , inklusive 50 procent av Sävsjö Energi AB MSEK Levererad värme, GWh Prisjämförelse fjärrvärme Kalmar Kristianstad Jönköping Öresundskraft Nybro Oskarshamn Sävsjö Karlskrona Lund Emmaboda Fjärrvärmepriset i enheten kr/kwh, till flerfamiljshus. Källa: Nils Holgersson.2012 Elproduktion, GWh Summa intäkter Rörelseresultat 90,3 91,9 96,6 31,1 30,9 Rörelsemarginal, procent Investeringar 27,6 49,6 59,2 464,0 777,8 Balansomslutning Avkast. på sysselsatt kapital, % Bränslekostnad, kr per levererad MWh värme och el Andel värme producerad med förnybara råvaror och restvärme, %

16 12 varumärket Aktiv försäljning på många områden Fri vind Fast elpris Köp andelar i vårt vindkraftverk i Rockneby och ta kontroll över din energikostnad. En vindandel kostar en säljan6 900 kr och motsvarar rätten att de h sid köpaemca 1a 000 kwh/år i minst 20 år. Vi har ett begränsat antal andelar till kreation 100% FÖRNYBAR ENERGI

17 Verksamhetsberättelse Kalmar energi 13 Under 2012 fokuserade vi på ett aktivt försäljningsarbete. Nya vindandelar sålde slut Kampanjer med tydliga säljmål avlöste varandra och gläd- Vi har även upplevt ett stort intresse för våra vindandelar på jande var att vi nådde våra mål i de allra flesta fall. Arbetet Öland och i Rockneby. Kunderna erbjöds att köpa in sig på är bland annat ett resultat av flera års arbete med vårt garanterade el-leveranser från nyuppförda vindkraftverk till varumärke, med både interna och externa aktiviteter. När 14 öre/kwh under 20 års tid. De kampanjer som genomför- vi under året gick över till en intensiv försäljningsfas kunde des i mars och juni resulterade i att vi sålde närmare vi skörda frukterna av tidigare insatser. andelar vilket motsvarar 1,2 miljoner kwh. Efterfrågan på lokalt producerad vindkraft verkar vara stor även framöver. En funktionell hemsida Vår nya hemsida ger oss bättre möjligheter till uppföljning än Nöjda kunder och snabba svar vi haft tidigare. Nu kan vi mäta resultatet av våra genomförda Trots ett konsekvent säljfokus under året har vi lyckats öka kampanjer på ett tydligare sätt, bland annat i form av besök vår kundnöjdhet. I den årliga undersökningen ökade vi vårt på hemsidan, konvertering av leads och faktiska säljresultat. nöjd-kund-index till 71, vilket står sig bra i jämförelse med Med bra verktyg kan vi bli mer effektiva i vårt arbete och våra branschens genomsnitt på 66. utvärderingar. I en lokal undersökning av tidningen Barometern fick vi dessutom högsta betyg i hur snabbt vår kundservice sva- Vi nådde elkunder rade. Med en genomsnittstid på 15 sekunder var vi faktiskt Vi har fortsatt med våra kampanjer med temat Lokala krafter. snabbast i Kalmar. För oss var detta en viktig bekräftelse på En av våra elkampanjer under året resulterade i nya att det går att kombinera aktiv försäljning med bra service! NINA ANDER S elavtal på bara några veckor. Det var en av orsakerna till att vi CHARL OTTE under året nådde det eftersträvade målet på elhandelskunder. Även våra kampanjer för fjärrvärmen har varit framgångsri100% ka. Vi har haft ett förmånligt priserbjudande på anslutningen FÖRN YBAR i en kampanj och detta lockade drygt 200 kunder att ansluta sig. Det trots att fjärrvärmemarknaden har upplevts relativt mättad på grund av att nybyggnationen är låg. ENER GI s e 14Teörarfther*.se k law kak lo/ ta et på rth tsma lima din k kr)! e 370 (värd NKI-index för Kalmar Energi, elhandel, elnät och fjärrvärme vindkraft ris Fri vind Fast el pris till lågp År 2008 År 2009 År 2010* Källa: CMA Research (2011) och Synovate ( ) * mätningen omfattar enbart företag ** fjärrvärme ingick inte i undersökningen Kalmar Energi Branschen År 2011 År 2012 Köp an delar i vårt vin Rockne dkraftv by och erk i ta kontr energik oll över ostnad din. E n kostar vindan k del r och m rätten o ts att köp varar a ca 1 0 i minst 00 kwh 20 år. V /år, i har ett antal an beg delar ti ll försäljn ränsat Besök ing. kalmare nergi.se kontak eller ta oss p å Kalmarr 45. egione n behöv er fler Energih jältar! Testa 14 öre* alaw hr.se lok /k ar kampanjer ll gifte vi kra din klimatsmarthet (värde 370kr)! * Köp av vindand el ger di Priset är g rätt at exkl. el t köpa certifikat el till til, energi lverkning skatt oc spris. h mom s. på

18 14 Det hållbara samhället Vi sätter alltid miljön i fokus vårt miljöansvar

19 Verksamhetsberättelse Kalmar energi 15 Vårt klimat håller på att förändras. Klimatforskarna uppskattar att jordens medeltemperatur kommer att öka mellan 1-6 grader under de närmaste 100 åren. Klimatförändringarna beror delvis på utsläpp av gaser vilket i sin tur reflekterar jordens värmestrålning. Redan nu syns effekter av klimatförändringen i samhälle och natur. Därför måste vi alla ta vårt ansvar så att människans påverkan på klimatet begränsas. Satsningar på biobränsleeldad kraftvärme, vindkraft och biobränsle är en del, att hitta lösningar för att förenkla för småskaliga alternativ är en annan. Miljöfrågorna har inte en lösning, den har flera. Miljö och klimatfrågor skapar förväntningar För att vara en attraktiv arbetsgivare idag och imorgon måste vi kunna visa att vi inte bara har en vision när det gäller miljön utan att vi tydligt agerar och engagerar oss. Även om det formella ansvaret för miljöfrågor ligger på företagsledningen har alla medarbetare ett gemensamt ansvar. Miljöarbetet är och ska vara en naturlig del av verksamheten och den interna dialogen. Arbetet hittar formen via verksamhetssystemet. Hörnstenarna i systemet är målstyrning och ständiga förbättringar initierade av kunder och medarbetare. Den största drivkraften är det stora personliga engagemang och ansvar som våra medarbetare både visar och tar. Tillsammans kan vi förändra. Med fjärrvärme bidrar vi till regionens miljömål Fjärrvärme är ett enkelt, tryggt och bekvämt sätt att värma upp bostäder, kontor, butiker, industrier, och sjukhus. Med tanke på de positiva effekterna som ett ökat fjärrvärmeunderlag i form av ökad elproduktion bör även andra tilllämpningsområden beaktas vid projekt såsom att använda fjärrvärme för exempelvis kyla och markvärme. Effektivitet handlar om att vara rädd om resurserna Primärenergi är en teknisk term för energi som finns som naturresurs och som inte har omvandlats av människan till en annan form av energi. Det kan till exempel röra sig om vind, sol, träd, råolja och stenkol. Primära energikällor kan omvandlas till mer användbara former, till exempel elektricitet eller finare bränslen (bensin, pellets etc). På vägen från produktion till slutkund försvinner en del energi genom utvinning, förädling, transport, omvandling och distribution. Det går med andra ord åt energi för att producera användbar energi. Få uppvärmningsformer kan slå fjärrvärme och vindkraft i energisystemet som helhet när det gäller resurssnål användningen av primärenergi i ett kraftvärmesystem. Handel med utsläppsrätter Samtliga av våra större produktionsanläggningar ingår i EU:s system för handel med utsläppsrätter. Det innebär att vi behöver ha utsläppsrätter för den koldioxid som bildas vid förbränning av fossila bränslen. En utsläppsrätt motsvarar utsläpp av 1 ton koldioxid. Under året släppte vi ut (11 528) ton CO 2 från våra anläggningar i handelssystemet. Huvuddelen av detta kommer från förbränning av torv, som betraktas som fossilt enligt FN:s klimatkonvention och därmed ingår i utsläppshandeln. Vi köper också utsläppsrätter för de utsläpp som uppstår i de delar av vår verksamhet som står utanför handelssystemet. Genom att köpa och undanhålla dessa utsläppsrätter från marknaden, och alltså indirekt blockera utsläpp på annat håll, fungerar detta som en form av klimatneutralisering. Till produktionsanläggningar utanför systemet har 297 (710) utsläppsrätter köpts in. Interna transporter inklusive bränsle för reservkraft stod i sin tur för utsläpp av 95 (78) ton koldioxid som vi också blockerat utsläppsrätter för. Redovisning av miljöbelastning Branschföreningarna Svensk Energi samt Svensk fjärrvärme har utarbetat riktlinjer för Miljövärdering av el och värme. Riktlinjerna förespråkar att alla kraftvärmeanläggningar skall använda alternativproduktionsmetoden för att fördela sina emissioner på el respektive fjärrvärme. För att underlätta för kunden att jämföra olika bolag följer vi fullt ut antagna riktlinjer i vår redovisning. miljöfrågorna har fler lösningar

20 16 Medarbetarna Det är människorna som gör skillnad...och förståelse vi står för närhet...

21 Verksamhetsberättelse Kalmar energi 17 Vi värmer människor och lyser upp deras hem. Samtidigt ska uppvärmning och belysning i industrier och lokaler ske lika bekymmersfritt. Det är ett uppdrag som kräver både närhet, och en god förståelse för kundens behov. Medarbetare med engagemang och kunskap när det gäller klimat och energifrågor och som gillar mötet med människor ska därför känna sig extra hemma hos oss. Att ta väl hand om våra medarbetare och låta dem bli ambassadörer för verksamheten är grunden till att vara en attraktiv arbetsplats. Vi arbetar i en komplex miljö med krav från såväl kunder som myndigheter. Till detta kommer att det ofta är långa ledtider för att förändra infrastruktur. Att kunna driva frågor i en sådan miljö kräver både stort mod och envishet. Engagemang och vilja att förändra är därför egenskaper som vi värderar högt. med utländsk bakgrund. En blandning av människor med olika erfarenheter och synsätt krävs för att få den kreativa miljö vi eftersträvar. Med fokus på frisknärvaro Friskhetstal går ofta hand i hand med ett gott arbetsklimat. Medarbetarna ska trivas och vilja gå till jobbet. Utan en egen vilja att bidra saknas det engagemang som är grunden till en bra prestation. För att stärka hälsoprofilen subventionerar vi friskvård, och ger stöd för att snabbt få hjälp vid sjukdom eller skada. Som arbetsgivare vill vi inspirera och göra steget till träning och friskvård så kort som möjligt. Chefskap och medarbetarskap Att vara chef på Kalmar Energi ska vara en rolig men utmanande uppgift. Vår uppgift som arbetsgivare är att ge energi och inspiration till så väl chefer som medarbetare. Under året har vi förtydligat och lyft fram våra förväntningar i en ledarmodell. Intresse och förståelse för hela energiaffären är en grundläggande förutsättning för att vara chef hos oss. I modellen lägger vi dessutom stort fokus vid kundnytta, effektivitet och intresse för människor där ledaregenskaper väger tyngre än spetskompetens. Både chefskap och medarbetarskap ska vila på samma bas och begreppet en god granne sammanfattar de värderingar som våra anställda lyfter fram som viktiga. Närheten till det personliga mötet och förtroendet för att du som kund får en snabb återkoppling och besked som du kan lita på är grunden för hur vi vill uppfattas. Medarbetare och chefer som känner trygghet och stolthet kring sitt arbete tar även med sig det i mötet med kund. Värderingar kan bara komma inifrån. Det blir särskilt tydligt när vi sätter ord på vad vi menar med den goda grannen. Personliga, nära och engagerade. Värderingar är inget vi beslutar om, det är något vi bygger tillsammans. Olikheter skapar kreativitet Det ligger i vårt eget intresse som arbetsgivare att tillvarata medarbetarnas olika erfarenheter, personligheter och kunskaper. Bland medarbetarna har vi idag en stor spridning i kompetens, ålder och kön men saknar tyvärr medarbetare Engagemang är viktigt Nyckeltal medarbetare S:a intäkter per anställd, KSEK* Antal anställda kvinnor** Antal anställda män** Totalt antal anställda** Genomsnittsålder Antal utbildningstim. per anställd Sjukfrånvaro i % 2,0 1,6 2,2 2,0 2,5 Frisknärvaro i procent 98,0 98,4 97,8 98,0 97,5 * inkl 50% av Sävsjö Energi AB ** per genomsnittsanställd

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Reko-redovisning 2012 Kalmar Energis fjärrvärmeverksamhet

Reko-redovisning 2012 Kalmar Energis fjärrvärmeverksamhet Reko-redovisning 2012 Kalmar Energis fjärrvärmeverksamhet 2 Du gör en miljöinsats Du vet väl vilken fin miljöinsats du som fjärrvärmeanvändare medverkar till? Tack vare dig har utsläppen av miljöstörande

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Reko-redovisning 2011 Kalmar Energis fjärrvärmeverksamhet

Reko-redovisning 2011 Kalmar Energis fjärrvärmeverksamhet Reko-redovisning 2011 Kalmar Energis fjärrvärmeverksamhet 2 Du gör en miljöinsats Du vet väl vilken fin miljöinsats du som fjärrvärmeanvändare medverkar till? Tack vare dig har utsläppen av miljöstörande

Läs mer

Älvsborgsvind AB (publ)

Älvsborgsvind AB (publ) Delårsrapport för Älvsborgsvind AB (publ) Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Älvsborgsvind AB (publ) 1 av 6 Delårsrapport jan-jun 2015, för Älvsborgsvind AB(publ) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning

Årsredovisning. Koncernredovisning Årsredovisning och Koncernredovisning för N.P. Nilssons Trävaru AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisningen och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst Årsredovisning och Koncernredovisning för Ideella föreningen Livsmedel i Väst 868401-1649 Räkenskapsåret 2014 1 (14) Styrelsen för Ideella föreningen Livsmedel i Väst får härmed avge årsredovisning och

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Kalmarsund Vind Ekonomisk Förening Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Norrtelje Elektronik Aktiebolag

Norrtelje Elektronik Aktiebolag Styrelsen och verkställande direktören för Norrtelje Elektronik Aktiebolag får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 1999 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Härryda Energi Elhandel AB. Årsredovisning

Härryda Energi Elhandel AB. Årsredovisning 2014 Härryda Energi Elhandel AB Årsredovisning HÄRRYDA ENERGI ELHANDEL AB FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Org nr 556799-5112 Härryda Energi Elhandel AB Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Silentium AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning TvÅTUsenToLv

Årsredovisning TvÅTUsenToLv Årsredovisning TVÅTUSENTOLV 2 förvaltningsberättelse 4 resultaträkning 5 balansräkning 6 ställda säkerheter & ansvarsförbindelser 7 kassaflödesanalys 8 tilläggsupplysningar 14 underskrifter VD HAR ordet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Vindico Security AB (publ)

Årsredovisning. Koncernredovisning. Vindico Security AB (publ) Årsredovisning och Koncernredovisning för Vindico Security AB (publ) 556405-9367 Räkenskapsåret 2008 Förvaltningsberättelse...2 s resultaträkning...4 s balansräkning...5 s kassaflödesanalys...7 s resultaträkning...8

Läs mer

CWS Comfort Window System AB

CWS Comfort Window System AB 556574-9826 Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Styrelsen för får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Bolagets sjätte räkenskapsår Redovisningen omfattar

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag.

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag. VD s ord 2011 var ett spännande år, mycket hände och fort gick det! Vi startade året starkt med bra inflöde av affärer och avslutade året med vårt bästa rörelseresultat sedan starten. Vår rekryteringsverksamhet

Läs mer

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014 Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014 2014 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

2011 Christofer Carlsson

2011 Christofer Carlsson Carlsson & Berger Entreprenad Invest grundades med affärsidén att bygga flerfamiljshus av hög kvalitet, design och med mer genomtänkta planlösningar och högklassigare materialval än våra kollegor i branschen

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

2013-01-01-2013-06-30

2013-01-01-2013-06-30 Delårsrapport för Älvsborgsvind AB (publ) Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Älvsborgsvind AB (publ) 1 av 5 Delårsrapport, jan-jun 2013, för Älvsborgsvind AB(publ) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8).

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8). Mörarp 2004-04-20 Aqua Terrena International AB (publ) (org nummer 556502-6563) Delårsrapport januari-mars 2004 Marknad Omsättningen i koncernen under årets första kvartal uppgick till MSEK 2,2 att jämföra

Läs mer

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913 1(9) Årsredovisning QuickCool AB Styrelsen och verkställande direktören för QuickCool AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning

Årsredovisning. Koncernredovisning Årsredovisning och Koncernredovisning för N.P. Nilssons Trävaru AB Org.nr. 556048-9154 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisningen och koncernredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Växjö Lakers Hockey, VLH Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-05-01-2015-04-30

Läs mer

2014-01-01-2014-06-30

2014-01-01-2014-06-30 Delårsrapport för Älvsborgsvind AB (publ) Perioden 2014-01-01-2014-06-30 Älvsborgsvind AB (publ) 1 av 6 Delårsrapport, jan-jun 2014, för Älvsborgsvind AB(publ) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814 Innehållsförteckning Sida RESULTATRÄKNING 2 BALANSRÄKNING 3 BALANSRÄKNING 4 KASSAFLÖDESANALYS 5 NYCKELTAL OCH EGET KAPITAL 6 BYTE

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Årsredovisning 2012-09-01 2013-08-31

Årsredovisning 2012-09-01 2013-08-31 Årsredovisning 2012-09-01 2013-08-31 Innehåll Förvaltningsberättelse Sid 4 Flerårsöversikt Sid 5 Förslag till vinstdisposition Sid 5 Resultaträkning Sid 5 Balansräkning tillgångar Sid 6 Balansräkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer