service SERVICE&UTBILDNING Service

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "service SERVICE&UTBILDNING Service"

Transkript

1 service SERVICE&UTBILDNING

2 2

3 service ABUS garanten för högsta tillgänglighet Kranar i industrin innebär stora investeringar. Under sin livstid utsätts en kran för avsevärda påfrestningar. Med en genomtänkt service- och underhållsplan minskas de problem och driftstörningar som kan uppstå, och därmed ökar tillgängligheten. Detta är grundläggande för att krananvändaren ska uppnå god effektivitet och låga omkostnader. ABUS avtalsservice innebär ett förebyggande underhåll vilket inte bara minimerar stilleståndstiden för en krananläggning utan även ökar säkerheten för företaget och personalen. Som avtalskund blir du alltid prioriterad och erbjuds dessutom rabatterade timpriser för teknikerinsatser. Genom att vi har god överblick över din kranpark kan vi i rätt tid vidta åtgärder för att säkerställa hög kransäkerhet och tillgänglighet. Dessutom ger ABUS avtalsservice dig detta: Planerat och förebyggande underhåll minst 1 gång per år. Ca 20 % rabatt på timpriset för tekniker samt ca 5 % rabatt på kilometerkostnad. Samlad information om det löpande underhållet för hela kranparken. Tillgång till expertis där du som avtalskund får prioriterad behandling. Option med dygnet-runt-service/utryckning vid intensiv skiftgångsproduktion. ABUS Sverige har en organisation med hög teknisk kunskapsnivå inom kranteknik för alla fabrikat. Vår serviceorganisation täcker hela landet, med kontor från Kristianstad i söder till Kiruna i norr. Med representation på mer än 22 orter i Sverige och ett väl inarbetat återförsäljarnät kan vi erbjuda en väletablerad kundnära organisation. För större kunder med anläggningar över hela landet kan vi erbjuda rikstäckande serviceavtal, samordnat med en och samma kontaktperson för alla engagemang. ProCranes AB är vår specialkranenhet som utför större och mer komplexa moderniseringar och ombyggnader och som även offererar nyckelfärdiga processkranar. KORT SAGT OM... ABUS Kransystem Rikstäckande serviceorganisation Kan serva alla krantyper och fabrikat, från kättingtelfrar till stora automationskranar Servar även produkter vid sidan av kranen, till exempel industriportar, lyftbord och tunga fordonslyftar Hög kompetens med kontinuerlig utbildning av tekniker Kundnära relation Vår kunskap Er säkerhet 3

4 ABUS har nöjda ABUS i Sverige levererar årligen ca traversanläggningar, som vi sedan underhåller för lång livslängd och minimerat stillestånd. Med vårt fokus på servicemarknaden växer vi stadigt varje år. Organisationen omfattar idag närmare 100 medarbetare inklusive lokala servicepartners. Med stort kunnande och god kundvård tjänar vi den svenska marknaden. NÖJD KUND samarbetet sker med ett stort ömsesidigt förtroende Vi har samarbetat med LyftTech AB sedan 2002 och har service 2 gånger per år på lyft och portar. samarbetet sker med ett stort ömsesidigt förtroende där planering för serviceintervall sker mestadels av LyftTech själva och för oss fungerar detta utmärkt. ABS Pump Produktion AB förstår vikten av förebyggande underhåll och med vårt samarbete med LyftTech AB stämmer detta med vår bild av hur denna typ av lyftservice ska fungera. Anders Larsson, Cardo Production Vadstena AB NÖJD KUND Underhållsintervallen sker efter avstämning med oss Vi har använt CARLHAG AB som leverantör sedan många år. De har hand om förebyggande underhåll och reparationer på alla våra ABUS lyftanordningar vilket utförs 4 gånger per år. Underhållsintervallen sker efter avstämning med oss så att det inte ska påverka vår produktion, vilket givetvis är mycket viktigt för oss och där vi upplever CARLHAG som flexibla och kan anpassa sig efter våra behov. Vårt företag kräver hög kompetens, leveranspunktlighet och proffessionellt agerande av sina underleverantörer, vilket vi anser att CARLHAG lever upp till. Christer Fyrgård, Atlas Copco Rock Drills AB 4

5 service kunder över hela Sverige NÖJD KUND Det är alltid snabba och raka svar med snabb assistans... Vi har under flera år använt Lyftsystem Kamab för ABUS och reparationer. Det är alltid snabba och raka svar med snabb assistans och korta beslutsvägar. Det förebyggande underhållet planerar Lyftsystem KAMAB i samarbete med oss och de följer alltid intervallen vi kommit överens om utan att vi själva behöver kontrollera det, så detta samarbete sker med stort förtroende oss emellan. Mattias Andersson, Tekniksupport, Sandvik Coromant AB, Gimo NÖJD KUND lyftutrustningen fungerar säkert utan oplanerade produktionsstopp Komatsu Forest AB har ett serviceavtal med CARLHAG AB, där CARLHAG sköter det förebyggande underhållet i regelbundna intervall på all lyftutrustning. Detta ger oss säkerhet och trygghet i att lyftutrustningen fungerar säkert utan oplanerade produktionsstopp. Ulf Nordström, produktionschef, Komatsu Forest AB Exempel på kunder som har ABUS avtalsservice: Arla Foods EuroMaint Getinge Sterilization ITT Flygt E-On SAPA Profiler Billerud Södra Cell (Väröbruk & Mörrum) Outokumpu Volvo Buss AB, Säfflefabriken Fredriksons Verkstads AB ABS Pump AB ProPlate AB Volvo CE AB, Arvikaverken Atlas Copco AB Älvsbyhus AB GS Spårvagn AB Volvo Car Corporation Göteborg Energi AB (Referensstatus 2011) KORT SAGT OM... ABUS Avtalsservice Förebyggande underhåll Hög kransäkerhet Minimala stilleståndstider Tillgång till kranexperter, tillgängliga dygnet runt Vår kunskap Er säkerhet 5

6 Regler att följa av goda skäl Att användandet av lyftutrustning regleras noga i gällande lagar och föreskrifter är helt naturligt. Personsäkerheten kräver noggrannhet och proaktivt tänkande, och stora materiella värden och personsäkerhet står på spel vid olyckstillbud. Användandet av lyftutrustning regleras av flera författningssamlingar från Arbetsmiljöverket, som utarbetats utifrån gällande EU-normer. En central författningssamling är AFS 2006:6, Användning av lyftanordningar och lyftredskap, som gäller fr.o.m 1 juli Denna författningssamling styr bl.a. kravet på löpande tillsyn, krav på nödvändig kännedom hos krananvändaren och konditionsanalys efter uppnådd konstruktiv livslängd. Dessutom åligger det kranägaren /användaren att se till att dessa parametrar uppfylls så att säkerhet inte äventyras. Användning av lyftanordningar och lyftredskap Utdrag ur Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 2006:6 Tillämpningsområde 1 : Dessa föreskrifter gäller användning av lyftanordningar och lyftredskap Underhåll och kontroll 30 : En lyftanordning och ett lyftredskap skall underhållas samt genomgå funktionsprov varje gång den tas i bruk efter att ha varit nedmonterad. 32 : Underhåll, reparation och ombyggnad skall utföras på ett sådant sätt att en lyftanordnings eller ett redskaps funktion, hållfasthet och stabilitet inte äventyras. 33 : Journal skall föras över 1. underhåll och fortlöpande tillsyn enligt kontroller enligt drift av maskindrivna kranar med maxlast över kg, samt 4. övrigt som är specificerat av tillverkaren. 34. Brister eller skador på en lyftanordning eller ett lyftredskap som upptäckts vid kontroll skall, om de kan äventyra säkerheten, avhjälpas eller repareras före fortsatt användning. Konditionsanalys skall genomföras för lyftanordningen då driftjournal eller kontroll visar att anordningen närmar sig den konstruktiva livslängden, S.W.P. (Safe Working Period) = Kvarstående livslängd. Av flera viktiga aspekter i AFS 2006:6 kan nämnas: En lyftanordning får endast användas av den som har teoretiska och praktiska kunskaper för säker användning enligt 29. Detta innebär att en genomgång för en kranoperatör är nödvändig för att följa AFS, vilket enklast kan uppnås med kranförarutbildning. För djupare egen kunskap finns även ABUS kurs vilket ger en god inblick i centrala delar hos en ABUS kran och möjliggör egna säkra dagliga kontroller. Konditionsanalys ska genomföras för en lyftanordning då ifylld driftjournal eller kontroll visar att den konstruktiva (teoretiska) livstidslängden uppnåtts, enligt 34. Detta innebär en generalöversyn utförd av fackkunnig personal för att avgöra vilka delar som behöver bytas ut för att bibehålla en säker funktion. Kontakta oss för mer information kring detta viktiga ämne. Besiktning av lyftanordningar AFS 2003:6 Exempel på ytterligare en central författningssamling är AFS 2003:6 Besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar, som gäller fr.o.m 1 januari Dessa föreskrifter styr kravet på besiktning av lyftanordningar, från första besiktning, montage-, revisions- och återkommande besiktning. Två av flera viktiga aspekter i AFS 2003:6 är: För maskindrivna kranar från 500 kg gäller att montagebesiktning utförs Krav på återkommande besiktning om minst 12 månader. Detta styr då också i praktiken kravet på återkommande service minst 1 gång/år (bilaga 1 i AFS 2003:6). 6

7 Hur långt liv har en kran? service Kranar utsätts för stora påfrestningar. Med utmattning i materialet och försämrade prestanda i maskineri etc kommer man till slut till en punkt där kranens ekonomiska och /eller tekniska livslängd passeras. Med bra hjälpmedel vid bedömning av återstående konstruktiv livslängd har man goda möjligheter att förutse när nya investeringar ska beslutas och äldre kranar ska ersättas med nya, modernare typer. Oavsett kranfabrikat och kvalitet har alla kranar konstruerats utifrån en viss konstruktiv livslängd. Detta styrs av FEM-klassificering där man bl.a. tar hänsyn till antal lyftcykler/arbetsdag, lyfthöjd, kapacitetsutnyttjande. Utifrån detta klassas en kran i en viss FEM-grupp som återger en teoretisk livstidslängd. ABUS telfrar dimensioneras enligt FEM med en avsedd teoretisk livslängd på 10 år. Den teoretiska beräkningen av livstiden utförs efter ett antal kriterier För definition av lastkollektiv, k, kan man enligt: Si = aktuell last dividerad med nominell last (max tillåten last) Ti = tiden vilken telfern belastas av belastningen Si, där talet tm används (se tabell). Ti = arbetstid per dag 3 Lastkollektiv (k) = Si 3 x Ti Ti För bestämning av FEM-grupp krävs förutom medeldrifttiden tm (telferns ackumulerade arbetstid per dag) även en korrekt uppskattning resp. beräkning av lastkollektivet k. Beräkningen görs enligt denna formeln i gula rutan till höger. Medellyfthöjd: genomsnittligt körd lyftsträcka Lyftförlopp: genomsnittligt antal lyftförlopp per timme (1 lyftförlopp utgörs av lyftning och sänkning av en last 1 gång, d.v.s. 2 x körd lyftsträcka) erforderliga tomgångslyft skall adderas, men har en reducerande inverkan på det i det följande antagna lastkollektivet. Arbetstid: effektiv arbetstid per dag inom vilken de ovannämnda genomsnittliga lyftförloppen per timme har skett Lyfthastighet: genomsnittlig lyfthastighet, i regel den maximala lyfthastighet som används vid lyftförloppen. t m = 2 x medellyfthöjd (m) x lyftförlopp (1/tim) x arbetstid (tim/dag) 60 (min/tim) x lyfthastighet (m/min) Last Definition av lastkollektivet, k medeldriftstiden tm per arbetsdag i h kollektiv 1 (lätt) 2 (medel) 3 (tungt) 4 (mycket tungt) (k 0.50) Bara undantagsvis högsta belastning, övervägande mycket låg belastning, liten egenvikt (0.50 < k 0.63) Oftare högsta belastning, kontinuerligt låg belastning, medelegenvikt (0.63 < k 0.80) Ofta förekommande högsta belastning, kontinuerlig medel-belastning, hög egenvikt (0.63 < k 0.80) Regelbundet högsta belastning, mycket hög egenvikt FEM-grupp enligt FEM Rad FEM-grupp Lastkollektiv Teoretisk brukstid D (h) 2 1 0,5 0,25 1Bm ,5 1 0,25 0,5 1Am 1 lätt ,5 1 2m Bm/M3 1Am/M4 2m/M5 3m/M6 4m/M7 < I denna tabell medel tungt mycket tungt m < m anges den teoretiska användningstiden D i timmar för FEMgrupperna 1Bm, 1Am, 2m, 3m och 4m. Vår kunskap Er säkerhet 7

8 Timräknare i telfer Ett bra hjälpmedel är att ha en timräknare i telfern som registrerar gångtiden. Gångtiden kan då jämföras med den teoretiska livstidslängden och avgöra när den teoretiska livstidslängden är uppnådd och det är tid för generalöversyn. I ABUS lintelfrar finns i överlastskyddet LIS möjlighet att få s k lastkollektivminne vilket summerar den effektiva fullasttiden och räknar ned mot den teoretiska livstidslängden som då ligger inprogrammerad i LIS. Detta är ett mycket effektivt sätt att nyttja en telfers fulla teoretiska livstidslängd och få ut så mycket som möjligt ur kranen. För andra fabrikat och äldre elfrar där driftövervakning behövs efterinstalleras erbjuder vi HCIsupervision. ABUS Generalöversyn en säker överblick för säkert användande När ett lyftverk når sin teoretiska livstidslängd så ska en generalöversyn genomföras. ABUS dimensionerar sina telfrar enligt FEM där en telfer ges ett visst antal teoretiska livstidstimmar enligt FEM-klassning. När drifttidsräknare visar att den teoretiska livstidslängden är uppnådd ska en generalöversyn genomföras enligt FEM för att förvissa sig om fortsatt säker drift och eventuell generalrenovering. ABUS Generalöversyn erbjuder er en säker genomgång av er ABUS-kran för fortsatt säkert användande. Kontakta oss för mer information. ABUS utbildningar ger trygghet och produktivitet ABUS utbildningsprogram innehåller kranförarutbildning, serviceutbildning och ett antal specialutbildningar. Våra erfarna lärare är en garant för god kunskapsnivå inom alla viktiga kunskapsområden. 8

9 service Kranförarutbildning Målgrupper Kursen vänder sig till operatörer av lyftanordningar och lyftredskap, arbetsledare samt skyddsombud. Innehåll Kursen, som omfattar både teori och praktik, behandlar de lagar och regler som gäller för lyftanordningar. Kursen anpassas efter aktuell arbetsplats lyftutrustning och operatörernas utbildningsbehov. Omfattning Kurslängden är beroende av utbildningsbehov och typ av lyftutrustning. Efter genomgången utbildning får deltagaren ett utbildningsbevis. Efter utbildningen Maskinintroduktion - förutom godkänd utbildning ska operatören alltid genomgå en maskinintroduktion varje gång arbete påbörjas med en ny typ av lyftutrustning. Kursens uppläggning 1. Ca 4-5 timmars teoretisk genomgång på plats hos er. Tillgång till lektionsrum och videoprojektor behövs. 2. Ca 2-3 timmars praktisk körning med er travers. Körningen genomförs med av kunden tillhandahållen last. De praktiska övningarna kan om så önskas genomföras efter ordinarie arbetstid för att inte störa produktionen (mot tillägg enligt timdebiteringslista). 3. Aktivt deltagande och diskussioner med deltagarna samt skriftlig teoretiskt prov. 4. Deltagarna erhåller kompendium samt kursintyg efter godkänt prov. Kursinnehåll Orientering om lagar, normer och anvisningar (AML. AFS, SS-ISO m m). Orientering om EUs maskindirektiv lyft. Hållfasthet- och säkerhetsbestämmelser för kranar, kassationsgränser för kran. Skyldigheter och ansvar för arbetsgivare, arbetsledare, kranförare m.fl. Kranars kontroll, orientering om tillsyn, besiktning och skötsel av lyftanordningar. Daglig tillsyn - kontroll av kran och lyftkrok. Lyftredskap användning och signalering. Säkerhet runt radiostyrning samt plåthantering med lyftredskap. Stroppning samt användande av säng och kättingar som lyftredskap. Praktiska övningar Praktiska övningar med fokus på förarsäkerhet och maskinsäkerhet vid hantering före, under och efter lyft. 1. Daglig tillsyn 2. Manöverorgan/symboler 3. Praktiska övningsmoment 4. Teoretiskt och praktiskt slutprov. Deltagarna får provköra lyftanordningen och testa hur den fungerar under olika arbetsförhållanden. Genomförande av säkerhetskontroller ingår. Utbildning sker i samarbete med DEKRA Industrial AB (F.d. ÅF Kontroll AB). ABUS kurs ABUS servicekurs är ett bra komplement till avtalsservice där ni själva får kunskap om rätt utförd daglig kontroll, basen i förebyggande underhåll och möjlighet till grundläggande felsökning. Målgrupp Underhållspersonal Omfattning 1,5 dagars kurs Innehåll Kort genomgång av lagar och paragrafer Funktion och användning av ABUS lyftutrustning och kontroll Daglig tillsyn och periodisk kontroll Kursmaterial ingår Kurstillfällen: torsdagar kl till fredag 9 14 Genomförs vecka 7, 17, 22, 37, 43, 47 Plats: ABUS Kransystem AB i Karlstad. Efter förfrågan på plats (minst 5 personer). Utbildning sker i samarbete med DEKRA Industrial AB (F.d. ÅF Kontroll AB). Övriga utbildningar Genom ett brett kontaktnät kan ABUS organisation i Sverige förmedla en rad olika utbildningar efter behov t ex; - Höghöjdsarbete - Heta arbeten - Saxliftsarbete - Truckförarutbildning Dessa kurser genomgår våra tekniker löpande och vi har erfarenhet att förmedla dessa kurser till våra kunder efter önskemål. Vår kunskap Er säkerhet 9

10 10

11 ABUS-programmet i sammanfattning. ABUS-programmet en översikt * Högre lyftkapaciteter Traverskranar: Traverskranar och Lyftkapacitet: större spännvidder upp till max. 120 ton* på förfrågan Lyftkapacitet Spännvidd: Upp till max. 120 max. ton* 40 m* (beroende på lyftkapacitet) Spännvidd Användningsområde: Max. 40 m*(beroende yttäckande på lyftkapacitet) transport Användningsområde Yttäckande transport Karakteristik: omfattande grund- och extrautrustning för Karakteristik Omfattande grund- och extrautrustning för anpassning till respektive användningsområde anpassning till respektive användningsfall service * Högre lyftkapaciteter och större spännvidder på förfrågan Lättraverssystem Lättraverssystem (HB-system) (HB-system): Lyftkapacitet: upp till max. 2 ton Lyftkapacitet Upp till max. 2 ton Kranbalkslängd: upp till 22 m (beroende på lyftkapacitet) Kranbalkslängd Upp till 22 m (beroende på lyftkapacitet) Användningsområde Användningsområde: Yttäckande och yttäckande linjär transport och linjär transport Karakteristik Karakteristik: Flexibelt och individuellt flexibelt och anpassningsbart, individuellt anpassningsbart, modul- modulutbyggnad, upphängningsvarianter, omfattande upphängningsvarianter, låga utbyggnad, omfattande låga bygghöjder, omfattande grund- och extrautrustning bygghöjder, omfattande grund- och extrautrustning Svängkranar Svängkranar: Lyftkapacitet: upp till max. 6,3 ton Lyftkapacitet Upp till max. 6,3 ton Utliggning Utliggning: Upp till ca 10 m upp (beroende till ca 10 på m lyftkapacitet) (beroende på lyftkapacitet) Användningsområde Användningsområde: Huvudsaklig användning huvudsaklig direkt användning på arbetsplatsen direkt på arbetsplatsen Karakteristik Karakteristik: Svängområde svängområde beroende på typ beroende upp till 360 på typ upp till 360 Lintelfrar Lyftkapacitet Karakteristik Lintelfrar: Lyftkapacitet: upp till 120 ton Upp till 120 ton Karakteristik: Gynnsamma byggnadsmått, gynnsamma byggnadsmått, standardmässigt standardmässigt två lyft- och förflyttningshastigheter, två lyft- och förflyttningshastigheter, omfattande grund- omfattande och extrautrustninggrund- och extrautrustning. Kättingtelfrar: Kättingtelfrar Lyftkapacitet: upp till max. 4 ton Lyftkapacitet Karakteristik: Upp till max. 4 låg ton konstruktion, standardmässigt Karakteristik Låg konstruktion, standardmässigt 2 lyfthastigheter, 2 lyfthastigheter, anslutningsklara, anslutningsklara, omfattande grund- och extrautrustning omfattande grund- och extrautrustning. Lättportalkranar: Lättportalkranar Lyftkapacitet: upp till 2 ton Lyftkapacitet Karakteristik Karakteristik: Upp till 2 ton med fyra länk-stopprullar, lättflyttade, Med fyra länk-stopphjul, höjd och bredd lättflyttad, individuellt höjd och planeringsbar bredd individuellt planeringsbar ISO-certifi erad 9001 sedan Vår kunskap Er säkerhet 11

12 Här finns ABUS återförsäljarnät och serviceorganisation Vill du veta mer? Kiruna Kiruna Luleå PRODUKTION: LAREMA FOTO: Annalisa foto samt ABUS EGNA BILDER Mer information finner du på våra hemsidor: Standard lyftutrustning: Specialanläggningar och moderniseringar: Luleå ABUS generalagent, Karlstad: CARLHAG: Karlstad Timrå Gävle Luleå Örnsköldsvik JJ GRUPPEN: Ing. f:a Jan Johansson AB: Kungsbacka Örnsköldsvik LyftTech AB: Norrköping Kiruna LB Tekniklyft AB: Kristianstad Lyftsystem KAMAB: Åkersberga PROCRANES: Kristianstad Trollhättan Trollhättan Trollhättan ABUS Kransystem AB Strågatan Karlstad Telefon Telefax Vår kunskap Er säkerhet

service SERVICE&UTBILDNING Kransystem

service SERVICE&UTBILDNING Kransystem service SERVICE&UTBILDNING Våra fyra serviceblock täcker alla beh och fabrikat Det är först när vi har levererat lyftanläggningen som affären börjar för våra kunder. Då ska investeringen ge avkastning

Läs mer

Tryggt på Munkforssågar

Tryggt på Munkforssågar yftet Nyheter från ABUS Kransystem AB # Våren 2014 En ostoppbar ostlyftare s.4 Tryggt på Munkforssågar s.6 MÄSSDAGS! Träffa oss i monter B10:22. Göteborg, 11 14 mars. SERVICE OCH UTBILDNING Fyra serviceblock

Läs mer

Trogen travers följer med i flytten

Trogen travers följer med i flytten yftet Nyheter från ABUS Kransystem AB # Hösten 2013 Trogen travers följer med i flytten Thailandsrapporten s.4 s.6 Produktnyhet Exakt! Får vi presentera ABUS Lintelfer modell GM5000 4/2.D True vertical

Läs mer

Trogen travers följer med i flytten

Trogen travers följer med i flytten yftet Nyheter från ABUS Kransystem AB # Hösten 2013 Trogen travers följer med i flytten Thailandsrapporten s.4 s.6 Produktnyhet Exakt! Får vi presentera ABUS Lintelfer modell GM5000 4/2.D True vertical

Läs mer

Nyheter från ABUS Kransystem AB # Hösten 2014. Leasa lyftet! s.2. AP&T är rustade för framtiden. s.4

Nyheter från ABUS Kransystem AB # Hösten 2014. Leasa lyftet! s.2. AP&T är rustade för framtiden. s.4 yftet Nyheter från ABUS Kransystem AB # Hösten 2014 Leasa lyftet! s.2 AP&T är rustade för framtiden s.4 NYHET! Leasa lyftet! Utrustning för hantering av material utvecklas ständigt. De nyaste modellerna

Läs mer

Rimard Industri kan bygga större grejer

Rimard Industri kan bygga större grejer Nyheter från ABUS Kransystem AB # Nr 1 2013 yftet Rimard Industri kan bygga större grejer En ny svensk Tiger s.3 s.5 MJUKSTARTSRELÄ Minskad lastpendling med mjuk acceleration För att få en mjukare övergång

Läs mer

Rätt utrustat på Pon Equipment

Rätt utrustat på Pon Equipment yftet Nyheter från ABUS Kransystem AB # Våren 2015 Rätt utrustat på Pon Equipment Serviceavtal ger trygghet på JACO Besök oss på Underhållsteknik på Malmömässan 25 26 mars. Monter I.05 NYHET! ABUS nya

Läs mer

10 års. garanti. välj service efter behov. Vi servar alla typer och fabrikat av telfrar, traverser, portar, etc

10 års. garanti. välj service efter behov. Vi servar alla typer och fabrikat av telfrar, traverser, portar, etc upplyftande Dematek är idag den största organisationen inom lyftteknik i Sverige. I slutet av 2005 övertog vi verksamheten från ABB lyftteknik och välkomnade dess personal in i vår organisation. Vi finns

Läs mer

full grund service service

full grund service service upplyftande service grund service full service Grundservice är förebyggande underhåll. Slitdelar samt arbetskostnaden för utbyte av dessa debiteras separat. I det avtalade totalpriset ingår förebyggande

Läs mer

AFS 2008:16. och dessa föreskrifter.

AFS 2008:16. och dessa föreskrifter. 5 a Den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete ska under varje skede av planeringen och projekteringen se till att arbetsmiljön under byggskedet särskilt uppmärksammas i följande avseenden.

Läs mer

L kala föreskrifter. Travers

L kala föreskrifter. Travers Miljö och h Verksamhetssyst hetssyst Ansvarig utgivare utgivare: Arbetsmiljö A G.575.2.1.2 Utgåva: 5 Datum: 213-2-2 28 TRUKTIO Sida 1 (7) Husums fabrik brik L kala föreskrifter Lokala reskrifter krifter

Läs mer

Välkommen till Dematek

Välkommen till Dematek 2 Välkommen till Dematek Din samarbetspartner inom materialhantering Dematek grundades 1994. Vi är idag fler än 50 anställda. Vi utvecklar, säljer och installerar produkter och lösningar för att lyfta

Läs mer

Utbilda dig med Linde. Kurskatalog 2015

Utbilda dig med Linde. Kurskatalog 2015 Utbilda dig med Linde Kurskatalog 2015 Innehållförteckning Varför utbilda dig hos Linde? Truckförarutbildning A,B, C, D A-utbildning B-utbildning C-utbildning D-utbildning E-truck Working eco Kranutbildning

Läs mer

Uppdragsutbildningar. Rinman Education AB erbjuder ett stort antal utbildningar och antal kurser anpassade till det regionala näringslivets behov.

Uppdragsutbildningar. Rinman Education AB erbjuder ett stort antal utbildningar och antal kurser anpassade till det regionala näringslivets behov. Uppdragsutbildningar Rinman Education AB erbjuder ett stort antal utbildningar och antal kurser anpassade till det regionala näringslivets behov. Truckutbildning (A, B och C) A-, B- eller C-utbildning

Läs mer

TransporT och logistik 0171-530 85 www.skubbet.se. Allt som är maskintekniskt möjligt kan vi göra i större format än andra

TransporT och logistik 0171-530 85 www.skubbet.se. Allt som är maskintekniskt möjligt kan vi göra i större format än andra tänker stort Allt som är maskintekniskt möjligt kan vi göra i större format än andra Vi utför bland annat legotillverkning av prototyper för industrin samt små serier inom området skärande bearbetning,

Läs mer

Koppla rätt Lyfta säkert

Koppla rätt Lyfta säkert & Koppla rätt Lyfta säkert Säkerhetsguide För arbete med kranar och anläggningsmaskiner Alla som arbetar med eller kommer i kontakt med koppling av last, lyft av last och körning med hängande last måste

Läs mer

Förare och maskiner i byggoch anläggningsbranschen

Förare och maskiner i byggoch anläggningsbranschen Förare och maskiner i byggoch anläggningsbranschen Vägledning till aktuella regler gällande mobila arbetsmaskiner. Oktober 2013 Maskinförare Utbildning För att köra följande maskiner erfordras enligt kollektivavtal

Läs mer

MOMENTUM kursprogram för utbildningar inom rullningslager, transmissioner, tätningar, pneumatik, service av fläktar och pumpar.

MOMENTUM kursprogram för utbildningar inom rullningslager, transmissioner, tätningar, pneumatik, service av fläktar och pumpar. MOMENTUM kursprogram för utbildningar inom rullningslager, transmissioner, tätningar, pneumatik, service av fläktar och pumpar. KURSPROGRAM Undersökningar har visat att två tredjedelar av alla oplanerade

Läs mer

KURSKATALOG Förarutbildning våren 2010

KURSKATALOG Förarutbildning våren 2010 KURSKATALOG Förarutbildning våren 2010 Välj bland vårens kurser från Toyota Material Handling! Nyckeln till en säkrare och effektivare truckhantering. Vårt syfte med utbildning är att få fram säkra, effektiva

Läs mer

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön?

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Det finns många skäl, men här är några: 1. För att det är ett lagstadgat krav. 2. För att arbetsmiljön påverkar personalens hälsa och

Läs mer

Kraftindustrins Betongdag 2014-04-01 Älvkarleby

Kraftindustrins Betongdag 2014-04-01 Älvkarleby Kraftindustrins Betongdag 2014-04-01 Älvkarleby Stefan Hilmersson Betong reparation med vattenbilning inom kraftindustrin Historik, tillgänglighet och användningsområden VAD MER KAN MAN ANVÄNDA VATTEN

Läs mer

ledande leverantör av erbjuder ett brett sortiment som hjälper industrin att effektivisera processer inom MRO Maintenance, Repair

ledande leverantör av erbjuder ett brett sortiment som hjälper industrin att effektivisera processer inom MRO Maintenance, Repair TOOLS Momentum kursprogram 2012 Utbildningar inom: Rullningslager Transmissioner Tätningar Pneumatik Service av fläktar Service av pumpar Operatörstyrt underhåll Kursprogram 2012 Rätt produkt, rätt monterad

Läs mer

Utbildning och kurser ID06 utveckling Personalliggare

Utbildning och kurser ID06 utveckling Personalliggare Utbildning och kurser ID06 utveckling Personalliggare www.sverigesbyggindustrier.se/kurs www.sverigesbyggindustrier.se/kurs Kompetensutveckling Seminarier Kurser E-learning Drygt 500 kursstarter per år

Läs mer

UMEÅ UNIVERSITET Dnr: 350-810-02 Arbetsmiljökommmittén. Brandskyddsutbildning för personal och studenter inom Umeå universitet

UMEÅ UNIVERSITET Dnr: 350-810-02 Arbetsmiljökommmittén. Brandskyddsutbildning för personal och studenter inom Umeå universitet UMEÅ UNIVERSITET Dnr: 350-810-02 Arbetsmiljökommmittén Brandskyddsutbildning för personal och studenter inom Umeå universitet 1 (9) Innehållsförteckning 1. Allmänt... 2 1.1. Omfattning... 2 1.2. Syfte

Läs mer

Goda exempel med resultat för arbetsmiljö och produktion. Riskanalys för säkrare arbetsmiljö och mindre störning i produktionen.

Goda exempel med resultat för arbetsmiljö och produktion. Riskanalys för säkrare arbetsmiljö och mindre störning i produktionen. Riskanalys för säkrare arbetsmiljö och Elmia Arbetsmiljö 2008 Torsdag 22 maj, kl 13:30-16:00 Hans Strömberg Lars Harms-Ringdahl 13:30 13:35 14:15 14:20 15:00 15:20 15:40-16:00 Inledning och information

Läs mer

Arbetsmiljörutiner i byggprojekt

Arbetsmiljörutiner i byggprojekt www.byggledarskap.se Arbetsmiljörutiner i byggprojekt 1(5) Arbetsmiljörutiner i byggprojekt Arbetsmiljöarbetet i ett byggprojekt styrs via lagstiftning och de arbetsmiljöregler som tas fram av Arbetsmiljöverket.

Läs mer

Helhetslösningar för Print & Apply skräddarsydda för din verksamhet

Helhetslösningar för Print & Apply skräddarsydda för din verksamhet Helhetslösningar för Print & Apply skräddarsydda för din verksamhet Endast fantasin sätter gränser Din verksamhet är unik. Det borde din lösning för Print & Apply också vara. Print & Apply lösningar för

Läs mer

Medirum servicekurser 2014

Medirum servicekurser 2014 Servicekurser 2014 Medirum servicekurser 2014 För att kunna ge avdelningen bästa möjliga support är det viktigt att även sjukhusets tekniker har rätt utbildning för att hålla eventuella stilleståndstider

Läs mer

H2O kundservice. Effektiv och säker.

H2O kundservice. Effektiv och säker. Experter för avloppsfri produktion German Engineering H2O kundservice. Effektiv och säker. www.h2o-de.com Vår ambition är att i möjligaste mån minska din arbetsbörda. Därför har kundservice så hög prioritet

Läs mer

Arbetsmiljön är viktiga frågor vid avfallshantering

Arbetsmiljön är viktiga frågor vid avfallshantering Arbetsmiljön är viktiga frågor vid avfallshantering Viveca Wiberg Handläggare ergonomi 2014-02-26 Arbetsmiljöverkets uppdrag Tillsyn över arbetsmiljölagen (AML), arbetstidslagen (ATL) och våra föreskrifter

Läs mer

BAS P och BAS U. Byggarbetsmiljösamordnare. Bygger din kompetens

BAS P och BAS U. Byggarbetsmiljösamordnare. Bygger din kompetens BAS P och BAS U Byggarbetsmiljösamordnare Bygger din kompetens Byggarbetsmiljösamordnare BAS P OCH BAS U Du lär dig vad som krävs av beställare, byggarbetsmiljöansvariga, byggherrar och BAS enligt Arbetsmiljöverkets

Läs mer

INSTRUKTION FÖR ANVÄNDNING AV TELFER OCH LYFTREDSKAP

INSTRUKTION FÖR ANVÄNDNING AV TELFER OCH LYFTREDSKAP 1(5) Fastställare Mats Olsson Utfärdare: Roger Eriksson INSTRUKTION FÖR ANVÄNDNING AV TELFER OCH LYFTREDSKAP 1 Rätt till användning Telfer ägs och underhålls av Oxelösunds Segelsällskap. Telfer är avsedd

Läs mer

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Inledning Insatserna för samverkan, arbetsorganisation, hälsa, arbetsmiljö, rehabilitering,

Läs mer

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets författningssamling Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna

Läs mer

SMoKD 44.001 Besiktning, funktionskontroll och underhåll av fordon

SMoKD 44.001 Besiktning, funktionskontroll och underhåll av fordon Giltig från: 2011-01-01 Giltig till: Tillsvidare Version Datum Beskrivning Handläggare 01 2010-03-30 Ruta att infogas i dokumenthuvudet i SMoKF Björn Fura 02 2010-07-18 Reviderad version enligt Transportstyrelsens

Läs mer

Välkommen till Toyota Material Handlings förarutbildning!

Välkommen till Toyota Material Handlings förarutbildning! KURSKATALOG Förarutbildning våren 2008 Välj bland vårens kurser från Toyota Material Handling! Toyota Material Handlings syfte med utbildning är att få fram säkra, effektiva och ansvarskännande truckförare,

Läs mer

VI ÖKAR ER SÄKERHET, KVALITET OCH LÖNSAMHET.

VI ÖKAR ER SÄKERHET, KVALITET OCH LÖNSAMHET. VI ÖKAR ER SÄKERHET, KVALITET OCH LÖNSAMHET. TORQUE ELITE startade sin verksamhet 2014. Vi är ett ungt företag men personalen har lång efarenhet av arbete med moment-, lyft- och hydrauliska verktyg. Vi

Läs mer

minderåriga Gary Malmborg Tekniker. Tillsyn mot processindustri, sågverk/hyvleri, papper & massa, SEVESO samt hamn/stuveri 2009-11-05

minderåriga Gary Malmborg Tekniker. Tillsyn mot processindustri, sågverk/hyvleri, papper & massa, SEVESO samt hamn/stuveri 2009-11-05 Tema: Maskindirektivet kti t och minderåriga Gary Malmborg Arbetsmiljöinspektör, Härnösands distrikt Tekniker. Tillsyn mot processindustri, sågverk/hyvleri, papper & massa, SEVESO samt hamn/stuveri 1 2

Läs mer

Gatukontorsdagar 2012 - Forum för stadsmiljö Nya regler om Byggarbetsmiljösamordning

Gatukontorsdagar 2012 - Forum för stadsmiljö Nya regler om Byggarbetsmiljösamordning 1 Gatukontorsdagar 2012 - Forum för stadsmiljö Nya regler om Byggarbetsmiljösamordning Janke Wikholm 2 Byggplatsdirektivet Utdrag ur inledningen av rådets direktiv 92/57 EEG På tillfälliga och rörliga

Läs mer

Pallställ. Utdragsenheter, Grenställ, Listställ, Stålpall

Pallställ. Utdragsenheter, Grenställ, Listställ, Stålpall Pallställ Utdragsenheter, Grenställ, Listställ, Stålpall Weland för säkra och rationella lager Pallställ Sid. 3-6 Utdragsenheter Sid. 7 Grenställ Sid. 8-9 Listställ Sid. 10 SVENSKTILLVERKADE KVALITETSPRODUKTER

Läs mer

Utbildningsprogram 2012 Hedemora Mobila UtbildningsCentrum AB

Utbildningsprogram 2012 Hedemora Mobila UtbildningsCentrum AB Bivägen 34 776 33 Hedemora Tel. 0225-134 90 Fax. 0225-134 93 Mobil 070-623 36 12 E-mail. info@hmuc.se Hemsida. www.hmuc.se Utbildningsprogram 2012 Hedemora Mobila UtbildningsCentrum AB Certifierad Kompetens

Läs mer

Underhåll av tekniska anordningar

Underhåll av tekniska anordningar Underhåll av tekniska anordningar I många verksamheter används tekniska anordningar (arbetsutrustning) som hjälpmedel i produktionen. För att dessa ska fungera bra för bland annat en säker arbetsmiljö

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31 ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31 Denna policy gäller för medarbetare, inhyrd medarbetare, och förtroendevalda inom Eslöv kommun

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö 2015-09-09 Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2015-09-09 1 Håkan Angeldahl Arbetsmiljöinspektör Region Öst, regionkontor Stockholm arbetsmiljoverket@av.se

Läs mer

AP&T CUSTOMER SERVICE. Utbildning som ger utdelning

AP&T CUSTOMER SERVICE. Utbildning som ger utdelning AP&T CUSTOMER SERVICE Utbildning som ger utdelning Möt framtiden med rätt kompetens Att satsa på kompetensutveckling för dina medarbetare är förmodligen den bästa investering du kan göra. Med aktuella

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun

Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun Kommunens mål och policy Skövde kommun har angett mål och policy för arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet i särskilda handlingsprogram. Här

Läs mer

INTEROC AKUSTIK historia. INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö. Akustik

INTEROC AKUSTIK historia. INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö. Akustik INTEROC AKUSTIK histora INTEROC AKUSTIK historia Akustik Interoc Akustik AB är ett privatägt bolag sedan december 2011. Kärnverksamheten är akustik men idag så utför bolaget även gipsentreprenader, beklädnadsentreprenader,

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Denna bildserie vänder sig till entreprenörer och förare som vill utveckla sin basmaskinför att anpassa den till ett funktionellt ekipage för

Denna bildserie vänder sig till entreprenörer och förare som vill utveckla sin basmaskinför att anpassa den till ett funktionellt ekipage för Denna bildserie vänder sig till entreprenörer och förare som vill utveckla sin basmaskinför att anpassa den till ett funktionellt ekipage för skogsbränslehantering. 1 För den som vill läsa mer kan följande

Läs mer

Kalmar Care Making sure your business never stops

Kalmar Care Making sure your business never stops Kalmar Care Making sure your business never stops Serviceavtal för materialhantering Vi säkerställer tillgänglig Vi vet att er verksamhet kräver att allt görs så effektivt som möjligt. Varje liten detalj

Läs mer

VERKTYGSCONTAINERS MOBIL VERKTYGSCONTAINER VERKTYGSCONTAINER PALLMÅTT. Art.nr 17040. Art.nr 17070

VERKTYGSCONTAINERS MOBIL VERKTYGSCONTAINER VERKTYGSCONTAINER PALLMÅTT. Art.nr 17040. Art.nr 17070 VERKTYGSCONTAINERS MOBIL VERKTYGSCONTAINER Robust verktygsvagn för säker förvaring av verktyg på byggarbetsplatser m m. Kraftigt lås med 3 låspunkter. Försedd med 4 st massivgummihjul, varav 2 är försedda

Läs mer

Kranlask 24 Art.-nr. 070760. Översättning av den ursprungliga bruksanvisningen

Kranlask 24 Art.-nr. 070760. Översättning av den ursprungliga bruksanvisningen Art.-nr. 070760 Utgåva 01 2013 Kranlasche 24 Art.Nr.: 070760 Fabr.Nr.: Baujahr: 199 Tragfähigkeit: 700 kg Gehängeneigungswinkel max.15 Betriebsanleitung beachten! 9 3 4 Kranlask 24 Inledning Översikt 1

Läs mer

Grundläggande ledarutbildning.

Grundläggande ledarutbildning. Grundläggande ledarutbildning. Företag växer med sina ledare Det är ingen som har sagt att det är lätt att vara en bra ledare. Men det finns olika färdigheter som kan hjälpa Dig som vill utveckla Ditt

Läs mer

Hilti. Fleet Management. Arbetsmiljöutbildningar och Fleet Management ett samarbete mellan YIT och Hilti. Hilti. Outperform. Outlast.

Hilti. Fleet Management. Arbetsmiljöutbildningar och Fleet Management ett samarbete mellan YIT och Hilti. Hilti. Outperform. Outlast. Arbetsmiljöutbildningar och Fleet Management ett samarbete mellan YIT och Hilti. Hilti. Outperform. Outlast. 1 För att optimera YITs verktygshantering har YIT/CalVan och Hilti tecknat ett samarbetsavtal.

Läs mer

EXPERTEN PÅ INDUSTRIARBETSPLATSEN LYFT & LASTSÄKRING. www.gigant.se

EXPERTEN PÅ INDUSTRIARBETSPLATSEN LYFT & LASTSÄKRING. www.gigant.se EXPERTEN PÅ INDUSTRIARBETSPLATSEN LYFT & LASTSÄKRING www.gigant.se EXPERTEN GIGANT EXPERTEN GIGANT SÄKRARE LYFT OCH ÖKAD EFFEKTI- VITET MED GIGANTS EXPERTKUNSKAP Med 20 års erfarenhet från fabriksgolvet

Läs mer

Effektivisering av det förebyggande underhållet

Effektivisering av det förebyggande underhållet Effektivisering av det förebyggande underhållet Vi har härmed nöjet att presentera följande beskrivning av utbildningsinsatser i Effektivisering av det förebyggande underhållet. Bakgrund Utbildningen är

Läs mer

Kapacitetsbristen i järnvägssystemet Fulla spår hotar näringslivet. Per Corshammar, Ramböll

Kapacitetsbristen i järnvägssystemet Fulla spår hotar näringslivet. Per Corshammar, Ramböll Kapacitetsbristen i järnvägssystemet Fulla spår hotar näringslivet Per Corshammar, Ramböll Transportkapacitet Ökad kapacitet leder till punktligare, säkrare och snabbare transporter till lägre kostnad

Läs mer

Information till handledare för deltagare från Göteborgsregionens Tekniska Gymnasium, år 1

Information till handledare för deltagare från Göteborgsregionens Tekniska Gymnasium, år 1 Information till handledare för deltagare från Göteborgsregionens Tekniska Gymnasium, år 1 Vi vill börja med ett stort tack för att du ställer upp som handledare. Vi uppskattar att du vill göra denna insats

Läs mer

Ergonomi i lager och förråd En hjälp att upptäcka risker för arbetsskador vid felaktig plockning och hantering av gods.

Ergonomi i lager och förråd En hjälp att upptäcka risker för arbetsskador vid felaktig plockning och hantering av gods. Ergonomi i lager och förråd En hjälp att upptäcka risker för arbetsskador vid felaktig plockning och hantering av gods. Arbetsmiljölagen: Ansvaret för arbetsmiljön åvilar i första hand arbetsgivaren som

Läs mer

EFFEKTIV UTBILDNING MED MODERNA METODER. Logistik Lean production. Ekonomi Produktionsteknik. Ledarskap WWW.GOTHIALOGISTICS.SE

EFFEKTIV UTBILDNING MED MODERNA METODER. Logistik Lean production. Ekonomi Produktionsteknik. Ledarskap WWW.GOTHIALOGISTICS.SE EFFEKTIV UTBILDNING MED MODERNA METODER Logistik Lean production Ekonomi Produktionsteknik Ledarskap WWW.GOTHIALOGISTICS.SE Våra ämnesområden Våra kurser täcker följande ämnesområden. För att se hela vårt

Läs mer

Xxxxx Användning av truckar

Xxxxx Användning av truckar AFS 2014:XX 2014:20 Xxxxx Användning av truckar Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx) 2006:5) om om användning av truckar Arbetsmiljöverkets författningssamling

Läs mer

Ny Arbetsmiljölag utredning och dess förslag. Av Benny Halldin

Ny Arbetsmiljölag utredning och dess förslag. Av Benny Halldin Ny Arbetsmiljölag utredning och dess förslag Av Benny Halldin Ursprungligt uppdrag utreda om samverkansbestämmelserna i 6 kap. arbetsmiljölagen (AML) bör ges en mer ändamålsenlig utformning mot bakgrund

Läs mer

Vi guidar företag till optimal Första Hjälpen-beredskap.

Vi guidar företag till optimal Första Hjälpen-beredskap. Vi guidar företag till optimal Första Hjälpen-beredskap. Är dina medarbetare redo att rycka ut vid en olycka? Årligen inträffar över 27 000 olycksfall i arbetet i Sverige. Varningssignalerna fi nns där.

Läs mer

GODSHANTERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

GODSHANTERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet GODSHANTERING Ämnet godshantering behandlar godshantering med hjälp av truckar, maskiner och olika typer av lastbärare. Det behandlar också lastning, lossning och lastsäkring av gods samt lagar och andra

Läs mer

Svar på inkomna frågor 5

Svar på inkomna frågor 5 1 (8) Datum 02.00 2015-06-11 Diarienr (åberopas) A.216.917/2014 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Handläggare Linda Johansson E-post linda-m.johansson@polisen.se Svar på inkomna frågor

Läs mer

Typkontroll och märkning

Typkontroll och märkning AFS 1990:12 4 Om ställning används i byggnads- och anläggningsarbete skall skyddsräcket ha åtminstone fotlist, överledare och en mellanledare, eller ge motsvarande skydd. Där det finns särskild risk för

Läs mer

CHECKLISTA ARBETSMILJÖ PERSONLIG ASSISTANS

CHECKLISTA ARBETSMILJÖ PERSONLIG ASSISTANS CHECKLISTA ARBETSMILJÖ PERSONLIG ASSISTANS Att använda checklistan Arbetstagarnas arbetsmiljö är arbetsgivarens ansvar. Arbetsmiljöansvaret är detsamma oavsett om det finns en eller flera personer anställda

Läs mer

Riskmanagement vibrationer

Riskmanagement vibrationer Riskmanagement vibrationer Kontaktdag med Metalund 2011-03-22 Istvan Balogh Arbets- och miljömedicin DAGSLÄGET Trots många års krav lever företag inte upp till de stränga regler som finns! Fastän många

Läs mer

Arbetstidertider... 7

Arbetstidertider... 7 ARBETSUPPGIFTER.. 3 Prao, APU och yrkespraktik... 5 Förbjudna arbetsuppgifter... 6 Riskfyllda arbetsuppgifter... 6 Arbetstidertider... 7 Helg- och kvällsjobb under terminstid... 7 SOMMARJOBB... 9 HELTIDSJOBB...

Läs mer

Demag produktöversikt. Kranar Lättlastsystem Drivteknik Service

Demag produktöversikt. Kranar Lättlastsystem Drivteknik Service Demag produktöversikt Kranar Lättlastsystem Drivteknik Service Stora lyft med nya idéer Lösningar anpassade efter vad som ska förflyttas gör det möjligt att optimera produktionsprocesser, reducera lager

Läs mer

Konsekvensutredning av upphävande av föreskrifter och allmänna råd för ackrediterade kontrollorgan för kontroll av tryckbärande anordningar m.m.

Konsekvensutredning av upphävande av föreskrifter och allmänna råd för ackrediterade kontrollorgan för kontroll av tryckbärande anordningar m.m. 2014-11-04 2014/2883 Avdelningen för juridik och inre marknad Åsa Wiklund Fredström Direktnr: 08-406 83 06 E-post: asa.wiklkundfredstrom@swedac.se Konsekvensutredning av upphävande av föreskrifter och

Läs mer

Analytisk felsökning och rotorsaksanalys 3 dagar

Analytisk felsökning och rotorsaksanalys 3 dagar Analytisk felsökning och rotorsaksanalys 3 dagar Nercia - en värld av relationer, kompetens och massor med inspiration! Nercia har utbildat människor, och bidragit till kompetensutveckling i en mängd organisationer,

Läs mer

Policy för brandskydd. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-09, 90/13

Policy för brandskydd. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-09, 90/13 Policy för brandskydd Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-09, 90/13 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Lagstiftning, föreskrifter mm... 2 Övergripande mål... 3 Systematiskt brandskyddsarbete

Läs mer

INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö 2012

INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö 2012 INTEROC AKUSTIK histora EMPORIA Malmö 2012 2 INTEROC AKUSTIK historia Akustik Nuvarande ägare till Interoc Akustik AB anställdes mellan 1999-2002 i Hero hus AB som senare namnändrades till Interoc AB.

Läs mer

Utbildning inom fiberoptik

Utbildning inom fiberoptik Utbildning inom fiberoptik Bygger din kompetens Utbildning inom Fiberoptik Fiberoptiken kan ses som den förmedlare som förser oss med information, kommunikation och interaktivitet. Genom optokablar finns

Läs mer

T E K N I K. Teknisk förvaltning FÖRENINGSANPASSADE TJÄNSTER FÖR BEKYMMERFRITT BOENDE

T E K N I K. Teknisk förvaltning FÖRENINGSANPASSADE TJÄNSTER FÖR BEKYMMERFRITT BOENDE T E K N I K Teknisk förvaltning FÖRENINGSANPASSADE TJÄNSTER FÖR BEKYMMERFRITT BOENDE Föreningar med god ekonomi har en sak gemensamt: välfungerande teknisk förvaltning Att satsa på ett genomtänkt löpande

Läs mer

UTBILDNING: System för arbetsmiljö

UTBILDNING: System för arbetsmiljö UTBILDNING: System för arbetsmiljö Introduktion Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön i verksamheten enligt arbetsmiljölagen. I föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete utvecklar och

Läs mer

Policy för Persontransporter och Fordonshantering

Policy för Persontransporter och Fordonshantering FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.41) Policy för Persontransporter och Fordonshantering (ägda eller leasade) Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Fordonshantering Ägare/ansvarig Kommunstyrelsen Antagen av KS 2005-02-02

Läs mer

VI SERVAR MÄNNISKOR OCH DERAS MASKINER

VI SERVAR MÄNNISKOR OCH DERAS MASKINER VI SERVAR MÄNNISKOR OCH DERAS MASKINER MED SERVICEAVTAL HAR DU ALLTID DESSA FÖRMÅNER: RABATT PÅ TIMDEBITERINGEN VID FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL RABATT PÅ RESERVDELAR SOM FÖRBRUKAS VID FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

3779 Pelar- och väggsvängkranar Pelar- och väggsvängkranar vi vet vad vi talar om Lyfta, transportera, driva, positionera, fördela, lagra det är uppgifter som Demag Cranes & Components har koncentrerat

Läs mer

Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften.

Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Edin, Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften. Hörde att du drillats av Lena och Krille i veckan så det klart att

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

Grundfos om livscykelkostnader för spillvattenpumpar

Grundfos om livscykelkostnader för spillvattenpumpar TEKNISK ARTIKEL FRÅN GRUNDFOS Grundfos om livscykelkostnader för spillvattenpumpar Av Lars Bo Andersen, Global Product Manager, Grundfos Wastewater Pumpsystemet kanske inte är den största enskilda investeringen

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

De grundläggande hälso- och säkerhetskraven och CE-märket

De grundläggande hälso- och säkerhetskraven och CE-märket Att köpa maskiner Att köpa maskiner De grundläggande hälso- och säkerhetskraven och CE-märket EU:s maskindirektiv är överfört till svenska regler, huvudsakligen i Arbetsmiljö verkets föreskrifter, Maskiner,

Läs mer

AUTOMATION. TEK Kompetenscentrum E-post: tek@tek.se www.tek.se Tel. 035-17 18 90 Fax: 035-17 18 99 Slottsjordsvägen 3, 302 39 Halmstad

AUTOMATION. TEK Kompetenscentrum E-post: tek@tek.se www.tek.se Tel. 035-17 18 90 Fax: 035-17 18 99 Slottsjordsvägen 3, 302 39 Halmstad AUTOMATION TEK Kompetenscentrum E-post: tek@tek.se www.tek.se Tel. 035-17 18 90 Fax: 035-17 18 99 Slottsjordsvägen 3, 302 39 Halmstad Om TEK Med lokal förankring erbjuder vi dig kostnadseffektiv utbildning

Läs mer

UTBILDNING: Miljö och arbetsmiljö för kvalitetsrevisorer

UTBILDNING: Miljö och arbetsmiljö för kvalitetsrevisorer UTBILDNING: Miljö och arbetsmiljö för Introduktion Integrering av verksamhetssystem innefattande kvalitet, miljö och arbetsmiljö blir allt vanligare. Därmed ökar kraven på att internrevisorerna har kunskap

Läs mer

Handledning. för ensidigt upprepat, starkt styrt eller bundet arbete i utgångskassa

Handledning. för ensidigt upprepat, starkt styrt eller bundet arbete i utgångskassa Handledning för ensidigt upprepat, starkt styrt eller bundet arbete i utgångskassa Svensk Handel, Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbunds gemensamma information om arbete i utgångskassa.

Läs mer

en handbok om rehabilitering

en handbok om rehabilitering Vägen tillbaka en handbok om rehabilitering Tillbaka till jobbet Som förtroendevald i FTF har du många uppgifter. En av dem är att stötta sjukskrivna medlemmar på din arbetsplats till att komma tillbaka

Läs mer

Bas P och Bas U 1 dag

Bas P och Bas U 1 dag Bas P och Bas U 1 dag Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter kunden. Vi

Läs mer

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Externremiss september 2014 AFS 2015:X Innehåll Organisatorisk och social arbetsmiljö Innehåll...

Läs mer

ACO MIRI Teknik. Katalog 2009. Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation Minipumpanläggningar

ACO MIRI Teknik. Katalog 2009. Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation Minipumpanläggningar ACO MIRI Teknik Katalog 2009 Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation Minipumpanläggningar ACO MIRI Teknik Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation

Läs mer

Säkerhetsföreskrifter

Säkerhetsföreskrifter Halmstadverket Säkerhetsföreskrifter Halmstadverket 2 Hälso- och säkerhetsföreskrifter för entreprenörer anlitade av E.ON Värmekraft Sverige AB samt E.ON-anställda. Syftet med föreskrifterna är att verka

Läs mer

Glassäkra miljöer - Bostäder Maj 2015

Glassäkra miljöer - Bostäder Maj 2015 Glassäkra miljöer - Bostäder Maj 0 Glassäkra miljöer Bostäder Publikationerna Glassäkra miljöer syftar till att ge vägledning vid val av glas för att uppfylla krav i Boverkets Byggregler (BBR), avsnitt

Läs mer

Tillgänglig arbetsmiljö

Tillgänglig arbetsmiljö Tillgänglig arbetsmiljö En av de viktigaste faktorerna för delaktighet i samhället är arbete eller annan meningsfull sysselsättning. I den här broschyren ger vi några exempel på hur du som arbetsgivare

Läs mer

FASTIGHETSSERVICE. Ämnets syfte

FASTIGHETSSERVICE. Ämnets syfte FASTIGHETSSERVICE Ämnet fastighetsservice behandlar de faktorer som påverkar behovet av fortlöpande och effektivt underhåll av fastighetsbestånd. Det behandlar också hur fastighetsunderhåll planeras, genomförs

Läs mer

Arbetsmiljöutbildning för skyddsombud. Arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöutbildning för skyddsombud. Arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete Arbetsmiljöutbildning för skyddsombud Arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete Vad är arbetsmiljö? Innehållet i arbetsmiljölagen (AML) Kapitel 1: Lagens ändamål och tillämpningsområde Kapitel 2: Arbetsmiljöns

Läs mer

Kompetens & lönsamhetsutveckling

Kompetens & lönsamhetsutveckling 2013 Kompetens & lönsamhetsutveckling Vårt erbjudande är unikt för branschen och innehåller en helhet med långsiktig strategi från teoretiska grundkurser till handledda kundanpassade utbildningar. Områdena

Läs mer

FMEA-Grunder. FMEA kan användas vid flera olika tillfällen vid framtagning av en produkt/tjänst.

FMEA-Grunder. FMEA kan användas vid flera olika tillfällen vid framtagning av en produkt/tjänst. FMEA-Grunder Historik. 1957 uppfann man arbetssättet/metoden med FMEA (Failure Mode and Effect Analysis, feluppkomst och effektanalys.) Det var komplexiteten och snabbheten inom den tekniska utvecklingen

Läs mer