service SERVICE&UTBILDNING Service

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "service SERVICE&UTBILDNING Service"

Transkript

1 service SERVICE&UTBILDNING

2 2

3 service ABUS garanten för högsta tillgänglighet Kranar i industrin innebär stora investeringar. Under sin livstid utsätts en kran för avsevärda påfrestningar. Med en genomtänkt service- och underhållsplan minskas de problem och driftstörningar som kan uppstå, och därmed ökar tillgängligheten. Detta är grundläggande för att krananvändaren ska uppnå god effektivitet och låga omkostnader. ABUS avtalsservice innebär ett förebyggande underhåll vilket inte bara minimerar stilleståndstiden för en krananläggning utan även ökar säkerheten för företaget och personalen. Som avtalskund blir du alltid prioriterad och erbjuds dessutom rabatterade timpriser för teknikerinsatser. Genom att vi har god överblick över din kranpark kan vi i rätt tid vidta åtgärder för att säkerställa hög kransäkerhet och tillgänglighet. Dessutom ger ABUS avtalsservice dig detta: Planerat och förebyggande underhåll minst 1 gång per år. Ca 20 % rabatt på timpriset för tekniker samt ca 5 % rabatt på kilometerkostnad. Samlad information om det löpande underhållet för hela kranparken. Tillgång till expertis där du som avtalskund får prioriterad behandling. Option med dygnet-runt-service/utryckning vid intensiv skiftgångsproduktion. ABUS Sverige har en organisation med hög teknisk kunskapsnivå inom kranteknik för alla fabrikat. Vår serviceorganisation täcker hela landet, med kontor från Kristianstad i söder till Kiruna i norr. Med representation på mer än 22 orter i Sverige och ett väl inarbetat återförsäljarnät kan vi erbjuda en väletablerad kundnära organisation. För större kunder med anläggningar över hela landet kan vi erbjuda rikstäckande serviceavtal, samordnat med en och samma kontaktperson för alla engagemang. ProCranes AB är vår specialkranenhet som utför större och mer komplexa moderniseringar och ombyggnader och som även offererar nyckelfärdiga processkranar. KORT SAGT OM... ABUS Kransystem Rikstäckande serviceorganisation Kan serva alla krantyper och fabrikat, från kättingtelfrar till stora automationskranar Servar även produkter vid sidan av kranen, till exempel industriportar, lyftbord och tunga fordonslyftar Hög kompetens med kontinuerlig utbildning av tekniker Kundnära relation Vår kunskap Er säkerhet 3

4 ABUS har nöjda ABUS i Sverige levererar årligen ca traversanläggningar, som vi sedan underhåller för lång livslängd och minimerat stillestånd. Med vårt fokus på servicemarknaden växer vi stadigt varje år. Organisationen omfattar idag närmare 100 medarbetare inklusive lokala servicepartners. Med stort kunnande och god kundvård tjänar vi den svenska marknaden. NÖJD KUND samarbetet sker med ett stort ömsesidigt förtroende Vi har samarbetat med LyftTech AB sedan 2002 och har service 2 gånger per år på lyft och portar. samarbetet sker med ett stort ömsesidigt förtroende där planering för serviceintervall sker mestadels av LyftTech själva och för oss fungerar detta utmärkt. ABS Pump Produktion AB förstår vikten av förebyggande underhåll och med vårt samarbete med LyftTech AB stämmer detta med vår bild av hur denna typ av lyftservice ska fungera. Anders Larsson, Cardo Production Vadstena AB NÖJD KUND Underhållsintervallen sker efter avstämning med oss Vi har använt CARLHAG AB som leverantör sedan många år. De har hand om förebyggande underhåll och reparationer på alla våra ABUS lyftanordningar vilket utförs 4 gånger per år. Underhållsintervallen sker efter avstämning med oss så att det inte ska påverka vår produktion, vilket givetvis är mycket viktigt för oss och där vi upplever CARLHAG som flexibla och kan anpassa sig efter våra behov. Vårt företag kräver hög kompetens, leveranspunktlighet och proffessionellt agerande av sina underleverantörer, vilket vi anser att CARLHAG lever upp till. Christer Fyrgård, Atlas Copco Rock Drills AB 4

5 service kunder över hela Sverige NÖJD KUND Det är alltid snabba och raka svar med snabb assistans... Vi har under flera år använt Lyftsystem Kamab för ABUS och reparationer. Det är alltid snabba och raka svar med snabb assistans och korta beslutsvägar. Det förebyggande underhållet planerar Lyftsystem KAMAB i samarbete med oss och de följer alltid intervallen vi kommit överens om utan att vi själva behöver kontrollera det, så detta samarbete sker med stort förtroende oss emellan. Mattias Andersson, Tekniksupport, Sandvik Coromant AB, Gimo NÖJD KUND lyftutrustningen fungerar säkert utan oplanerade produktionsstopp Komatsu Forest AB har ett serviceavtal med CARLHAG AB, där CARLHAG sköter det förebyggande underhållet i regelbundna intervall på all lyftutrustning. Detta ger oss säkerhet och trygghet i att lyftutrustningen fungerar säkert utan oplanerade produktionsstopp. Ulf Nordström, produktionschef, Komatsu Forest AB Exempel på kunder som har ABUS avtalsservice: Arla Foods EuroMaint Getinge Sterilization ITT Flygt E-On SAPA Profiler Billerud Södra Cell (Väröbruk & Mörrum) Outokumpu Volvo Buss AB, Säfflefabriken Fredriksons Verkstads AB ABS Pump AB ProPlate AB Volvo CE AB, Arvikaverken Atlas Copco AB Älvsbyhus AB GS Spårvagn AB Volvo Car Corporation Göteborg Energi AB (Referensstatus 2011) KORT SAGT OM... ABUS Avtalsservice Förebyggande underhåll Hög kransäkerhet Minimala stilleståndstider Tillgång till kranexperter, tillgängliga dygnet runt Vår kunskap Er säkerhet 5

6 Regler att följa av goda skäl Att användandet av lyftutrustning regleras noga i gällande lagar och föreskrifter är helt naturligt. Personsäkerheten kräver noggrannhet och proaktivt tänkande, och stora materiella värden och personsäkerhet står på spel vid olyckstillbud. Användandet av lyftutrustning regleras av flera författningssamlingar från Arbetsmiljöverket, som utarbetats utifrån gällande EU-normer. En central författningssamling är AFS 2006:6, Användning av lyftanordningar och lyftredskap, som gäller fr.o.m 1 juli Denna författningssamling styr bl.a. kravet på löpande tillsyn, krav på nödvändig kännedom hos krananvändaren och konditionsanalys efter uppnådd konstruktiv livslängd. Dessutom åligger det kranägaren /användaren att se till att dessa parametrar uppfylls så att säkerhet inte äventyras. Användning av lyftanordningar och lyftredskap Utdrag ur Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 2006:6 Tillämpningsområde 1 : Dessa föreskrifter gäller användning av lyftanordningar och lyftredskap Underhåll och kontroll 30 : En lyftanordning och ett lyftredskap skall underhållas samt genomgå funktionsprov varje gång den tas i bruk efter att ha varit nedmonterad. 32 : Underhåll, reparation och ombyggnad skall utföras på ett sådant sätt att en lyftanordnings eller ett redskaps funktion, hållfasthet och stabilitet inte äventyras. 33 : Journal skall föras över 1. underhåll och fortlöpande tillsyn enligt kontroller enligt drift av maskindrivna kranar med maxlast över kg, samt 4. övrigt som är specificerat av tillverkaren. 34. Brister eller skador på en lyftanordning eller ett lyftredskap som upptäckts vid kontroll skall, om de kan äventyra säkerheten, avhjälpas eller repareras före fortsatt användning. Konditionsanalys skall genomföras för lyftanordningen då driftjournal eller kontroll visar att anordningen närmar sig den konstruktiva livslängden, S.W.P. (Safe Working Period) = Kvarstående livslängd. Av flera viktiga aspekter i AFS 2006:6 kan nämnas: En lyftanordning får endast användas av den som har teoretiska och praktiska kunskaper för säker användning enligt 29. Detta innebär att en genomgång för en kranoperatör är nödvändig för att följa AFS, vilket enklast kan uppnås med kranförarutbildning. För djupare egen kunskap finns även ABUS kurs vilket ger en god inblick i centrala delar hos en ABUS kran och möjliggör egna säkra dagliga kontroller. Konditionsanalys ska genomföras för en lyftanordning då ifylld driftjournal eller kontroll visar att den konstruktiva (teoretiska) livstidslängden uppnåtts, enligt 34. Detta innebär en generalöversyn utförd av fackkunnig personal för att avgöra vilka delar som behöver bytas ut för att bibehålla en säker funktion. Kontakta oss för mer information kring detta viktiga ämne. Besiktning av lyftanordningar AFS 2003:6 Exempel på ytterligare en central författningssamling är AFS 2003:6 Besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar, som gäller fr.o.m 1 januari Dessa föreskrifter styr kravet på besiktning av lyftanordningar, från första besiktning, montage-, revisions- och återkommande besiktning. Två av flera viktiga aspekter i AFS 2003:6 är: För maskindrivna kranar från 500 kg gäller att montagebesiktning utförs Krav på återkommande besiktning om minst 12 månader. Detta styr då också i praktiken kravet på återkommande service minst 1 gång/år (bilaga 1 i AFS 2003:6). 6

7 Hur långt liv har en kran? service Kranar utsätts för stora påfrestningar. Med utmattning i materialet och försämrade prestanda i maskineri etc kommer man till slut till en punkt där kranens ekonomiska och /eller tekniska livslängd passeras. Med bra hjälpmedel vid bedömning av återstående konstruktiv livslängd har man goda möjligheter att förutse när nya investeringar ska beslutas och äldre kranar ska ersättas med nya, modernare typer. Oavsett kranfabrikat och kvalitet har alla kranar konstruerats utifrån en viss konstruktiv livslängd. Detta styrs av FEM-klassificering där man bl.a. tar hänsyn till antal lyftcykler/arbetsdag, lyfthöjd, kapacitetsutnyttjande. Utifrån detta klassas en kran i en viss FEM-grupp som återger en teoretisk livstidslängd. ABUS telfrar dimensioneras enligt FEM med en avsedd teoretisk livslängd på 10 år. Den teoretiska beräkningen av livstiden utförs efter ett antal kriterier För definition av lastkollektiv, k, kan man enligt: Si = aktuell last dividerad med nominell last (max tillåten last) Ti = tiden vilken telfern belastas av belastningen Si, där talet tm används (se tabell). Ti = arbetstid per dag 3 Lastkollektiv (k) = Si 3 x Ti Ti För bestämning av FEM-grupp krävs förutom medeldrifttiden tm (telferns ackumulerade arbetstid per dag) även en korrekt uppskattning resp. beräkning av lastkollektivet k. Beräkningen görs enligt denna formeln i gula rutan till höger. Medellyfthöjd: genomsnittligt körd lyftsträcka Lyftförlopp: genomsnittligt antal lyftförlopp per timme (1 lyftförlopp utgörs av lyftning och sänkning av en last 1 gång, d.v.s. 2 x körd lyftsträcka) erforderliga tomgångslyft skall adderas, men har en reducerande inverkan på det i det följande antagna lastkollektivet. Arbetstid: effektiv arbetstid per dag inom vilken de ovannämnda genomsnittliga lyftförloppen per timme har skett Lyfthastighet: genomsnittlig lyfthastighet, i regel den maximala lyfthastighet som används vid lyftförloppen. t m = 2 x medellyfthöjd (m) x lyftförlopp (1/tim) x arbetstid (tim/dag) 60 (min/tim) x lyfthastighet (m/min) Last Definition av lastkollektivet, k medeldriftstiden tm per arbetsdag i h kollektiv 1 (lätt) 2 (medel) 3 (tungt) 4 (mycket tungt) (k 0.50) Bara undantagsvis högsta belastning, övervägande mycket låg belastning, liten egenvikt (0.50 < k 0.63) Oftare högsta belastning, kontinuerligt låg belastning, medelegenvikt (0.63 < k 0.80) Ofta förekommande högsta belastning, kontinuerlig medel-belastning, hög egenvikt (0.63 < k 0.80) Regelbundet högsta belastning, mycket hög egenvikt FEM-grupp enligt FEM Rad FEM-grupp Lastkollektiv Teoretisk brukstid D (h) 2 1 0,5 0,25 1Bm ,5 1 0,25 0,5 1Am 1 lätt ,5 1 2m Bm/M3 1Am/M4 2m/M5 3m/M6 4m/M7 < I denna tabell medel tungt mycket tungt m < m anges den teoretiska användningstiden D i timmar för FEMgrupperna 1Bm, 1Am, 2m, 3m och 4m. Vår kunskap Er säkerhet 7

8 Timräknare i telfer Ett bra hjälpmedel är att ha en timräknare i telfern som registrerar gångtiden. Gångtiden kan då jämföras med den teoretiska livstidslängden och avgöra när den teoretiska livstidslängden är uppnådd och det är tid för generalöversyn. I ABUS lintelfrar finns i överlastskyddet LIS möjlighet att få s k lastkollektivminne vilket summerar den effektiva fullasttiden och räknar ned mot den teoretiska livstidslängden som då ligger inprogrammerad i LIS. Detta är ett mycket effektivt sätt att nyttja en telfers fulla teoretiska livstidslängd och få ut så mycket som möjligt ur kranen. För andra fabrikat och äldre elfrar där driftövervakning behövs efterinstalleras erbjuder vi HCIsupervision. ABUS Generalöversyn en säker överblick för säkert användande När ett lyftverk når sin teoretiska livstidslängd så ska en generalöversyn genomföras. ABUS dimensionerar sina telfrar enligt FEM där en telfer ges ett visst antal teoretiska livstidstimmar enligt FEM-klassning. När drifttidsräknare visar att den teoretiska livstidslängden är uppnådd ska en generalöversyn genomföras enligt FEM för att förvissa sig om fortsatt säker drift och eventuell generalrenovering. ABUS Generalöversyn erbjuder er en säker genomgång av er ABUS-kran för fortsatt säkert användande. Kontakta oss för mer information. ABUS utbildningar ger trygghet och produktivitet ABUS utbildningsprogram innehåller kranförarutbildning, serviceutbildning och ett antal specialutbildningar. Våra erfarna lärare är en garant för god kunskapsnivå inom alla viktiga kunskapsområden. 8

9 service Kranförarutbildning Målgrupper Kursen vänder sig till operatörer av lyftanordningar och lyftredskap, arbetsledare samt skyddsombud. Innehåll Kursen, som omfattar både teori och praktik, behandlar de lagar och regler som gäller för lyftanordningar. Kursen anpassas efter aktuell arbetsplats lyftutrustning och operatörernas utbildningsbehov. Omfattning Kurslängden är beroende av utbildningsbehov och typ av lyftutrustning. Efter genomgången utbildning får deltagaren ett utbildningsbevis. Efter utbildningen Maskinintroduktion - förutom godkänd utbildning ska operatören alltid genomgå en maskinintroduktion varje gång arbete påbörjas med en ny typ av lyftutrustning. Kursens uppläggning 1. Ca 4-5 timmars teoretisk genomgång på plats hos er. Tillgång till lektionsrum och videoprojektor behövs. 2. Ca 2-3 timmars praktisk körning med er travers. Körningen genomförs med av kunden tillhandahållen last. De praktiska övningarna kan om så önskas genomföras efter ordinarie arbetstid för att inte störa produktionen (mot tillägg enligt timdebiteringslista). 3. Aktivt deltagande och diskussioner med deltagarna samt skriftlig teoretiskt prov. 4. Deltagarna erhåller kompendium samt kursintyg efter godkänt prov. Kursinnehåll Orientering om lagar, normer och anvisningar (AML. AFS, SS-ISO m m). Orientering om EUs maskindirektiv lyft. Hållfasthet- och säkerhetsbestämmelser för kranar, kassationsgränser för kran. Skyldigheter och ansvar för arbetsgivare, arbetsledare, kranförare m.fl. Kranars kontroll, orientering om tillsyn, besiktning och skötsel av lyftanordningar. Daglig tillsyn - kontroll av kran och lyftkrok. Lyftredskap användning och signalering. Säkerhet runt radiostyrning samt plåthantering med lyftredskap. Stroppning samt användande av säng och kättingar som lyftredskap. Praktiska övningar Praktiska övningar med fokus på förarsäkerhet och maskinsäkerhet vid hantering före, under och efter lyft. 1. Daglig tillsyn 2. Manöverorgan/symboler 3. Praktiska övningsmoment 4. Teoretiskt och praktiskt slutprov. Deltagarna får provköra lyftanordningen och testa hur den fungerar under olika arbetsförhållanden. Genomförande av säkerhetskontroller ingår. Utbildning sker i samarbete med DEKRA Industrial AB (F.d. ÅF Kontroll AB). ABUS kurs ABUS servicekurs är ett bra komplement till avtalsservice där ni själva får kunskap om rätt utförd daglig kontroll, basen i förebyggande underhåll och möjlighet till grundläggande felsökning. Målgrupp Underhållspersonal Omfattning 1,5 dagars kurs Innehåll Kort genomgång av lagar och paragrafer Funktion och användning av ABUS lyftutrustning och kontroll Daglig tillsyn och periodisk kontroll Kursmaterial ingår Kurstillfällen: torsdagar kl till fredag 9 14 Genomförs vecka 7, 17, 22, 37, 43, 47 Plats: ABUS Kransystem AB i Karlstad. Efter förfrågan på plats (minst 5 personer). Utbildning sker i samarbete med DEKRA Industrial AB (F.d. ÅF Kontroll AB). Övriga utbildningar Genom ett brett kontaktnät kan ABUS organisation i Sverige förmedla en rad olika utbildningar efter behov t ex; - Höghöjdsarbete - Heta arbeten - Saxliftsarbete - Truckförarutbildning Dessa kurser genomgår våra tekniker löpande och vi har erfarenhet att förmedla dessa kurser till våra kunder efter önskemål. Vår kunskap Er säkerhet 9

10 10

11 ABUS-programmet i sammanfattning. ABUS-programmet en översikt * Högre lyftkapaciteter Traverskranar: Traverskranar och Lyftkapacitet: större spännvidder upp till max. 120 ton* på förfrågan Lyftkapacitet Spännvidd: Upp till max. 120 max. ton* 40 m* (beroende på lyftkapacitet) Spännvidd Användningsområde: Max. 40 m*(beroende yttäckande på lyftkapacitet) transport Användningsområde Yttäckande transport Karakteristik: omfattande grund- och extrautrustning för Karakteristik Omfattande grund- och extrautrustning för anpassning till respektive användningsområde anpassning till respektive användningsfall service * Högre lyftkapaciteter och större spännvidder på förfrågan Lättraverssystem Lättraverssystem (HB-system) (HB-system): Lyftkapacitet: upp till max. 2 ton Lyftkapacitet Upp till max. 2 ton Kranbalkslängd: upp till 22 m (beroende på lyftkapacitet) Kranbalkslängd Upp till 22 m (beroende på lyftkapacitet) Användningsområde Användningsområde: Yttäckande och yttäckande linjär transport och linjär transport Karakteristik Karakteristik: Flexibelt och individuellt flexibelt och anpassningsbart, individuellt anpassningsbart, modul- modulutbyggnad, upphängningsvarianter, omfattande upphängningsvarianter, låga utbyggnad, omfattande låga bygghöjder, omfattande grund- och extrautrustning bygghöjder, omfattande grund- och extrautrustning Svängkranar Svängkranar: Lyftkapacitet: upp till max. 6,3 ton Lyftkapacitet Upp till max. 6,3 ton Utliggning Utliggning: Upp till ca 10 m upp (beroende till ca 10 på m lyftkapacitet) (beroende på lyftkapacitet) Användningsområde Användningsområde: Huvudsaklig användning huvudsaklig direkt användning på arbetsplatsen direkt på arbetsplatsen Karakteristik Karakteristik: Svängområde svängområde beroende på typ beroende upp till 360 på typ upp till 360 Lintelfrar Lyftkapacitet Karakteristik Lintelfrar: Lyftkapacitet: upp till 120 ton Upp till 120 ton Karakteristik: Gynnsamma byggnadsmått, gynnsamma byggnadsmått, standardmässigt standardmässigt två lyft- och förflyttningshastigheter, två lyft- och förflyttningshastigheter, omfattande grund- omfattande och extrautrustninggrund- och extrautrustning. Kättingtelfrar: Kättingtelfrar Lyftkapacitet: upp till max. 4 ton Lyftkapacitet Karakteristik: Upp till max. 4 låg ton konstruktion, standardmässigt Karakteristik Låg konstruktion, standardmässigt 2 lyfthastigheter, 2 lyfthastigheter, anslutningsklara, anslutningsklara, omfattande grund- och extrautrustning omfattande grund- och extrautrustning. Lättportalkranar: Lättportalkranar Lyftkapacitet: upp till 2 ton Lyftkapacitet Karakteristik Karakteristik: Upp till 2 ton med fyra länk-stopprullar, lättflyttade, Med fyra länk-stopphjul, höjd och bredd lättflyttad, individuellt höjd och planeringsbar bredd individuellt planeringsbar ISO-certifi erad 9001 sedan Vår kunskap Er säkerhet 11

12 Här finns ABUS återförsäljarnät och serviceorganisation Vill du veta mer? Kiruna Kiruna Luleå PRODUKTION: LAREMA FOTO: Annalisa foto samt ABUS EGNA BILDER Mer information finner du på våra hemsidor: Standard lyftutrustning: Specialanläggningar och moderniseringar: Luleå ABUS generalagent, Karlstad: CARLHAG: Karlstad Timrå Gävle Luleå Örnsköldsvik JJ GRUPPEN: Ing. f:a Jan Johansson AB: Kungsbacka Örnsköldsvik LyftTech AB: Norrköping Kiruna LB Tekniklyft AB: Kristianstad Lyftsystem KAMAB: Åkersberga PROCRANES: Kristianstad Trollhättan Trollhättan Trollhättan ABUS Kransystem AB Strågatan Karlstad Telefon Telefax Vår kunskap Er säkerhet

service SERVICE&UTBILDNING Kransystem

service SERVICE&UTBILDNING Kransystem service SERVICE&UTBILDNING Våra fyra serviceblock täcker alla beh och fabrikat Det är först när vi har levererat lyftanläggningen som affären börjar för våra kunder. Då ska investeringen ge avkastning

Läs mer

Tryggt på Munkforssågar

Tryggt på Munkforssågar yftet Nyheter från ABUS Kransystem AB # Våren 2014 En ostoppbar ostlyftare s.4 Tryggt på Munkforssågar s.6 MÄSSDAGS! Träffa oss i monter B10:22. Göteborg, 11 14 mars. SERVICE OCH UTBILDNING Fyra serviceblock

Läs mer

Trogen travers följer med i flytten

Trogen travers följer med i flytten yftet Nyheter från ABUS Kransystem AB # Hösten 2013 Trogen travers följer med i flytten Thailandsrapporten s.4 s.6 Produktnyhet Exakt! Får vi presentera ABUS Lintelfer modell GM5000 4/2.D True vertical

Läs mer

Trogen travers följer med i flytten

Trogen travers följer med i flytten yftet Nyheter från ABUS Kransystem AB # Hösten 2013 Trogen travers följer med i flytten Thailandsrapporten s.4 s.6 Produktnyhet Exakt! Får vi presentera ABUS Lintelfer modell GM5000 4/2.D True vertical

Läs mer

Nyheter från ABUS Kransystem AB # Hösten 2014. Leasa lyftet! s.2. AP&T är rustade för framtiden. s.4

Nyheter från ABUS Kransystem AB # Hösten 2014. Leasa lyftet! s.2. AP&T är rustade för framtiden. s.4 yftet Nyheter från ABUS Kransystem AB # Hösten 2014 Leasa lyftet! s.2 AP&T är rustade för framtiden s.4 NYHET! Leasa lyftet! Utrustning för hantering av material utvecklas ständigt. De nyaste modellerna

Läs mer

Traverser för hårda tag i Köpings hamn

Traverser för hårda tag i Köpings hamn yftet Nyheter från ABUS Kransystem AB # Våren 2016 Traverser för hårda tag i Köpings hamn ACAB leasar lyftet S.5 S.4 Besök oss på Underhållsmässan i Göteborg 8 11 mars. Monter B10:22. LÖSNING Vi erbjuder

Läs mer

Lätta och portabla lyftar. Bockkranar Svängkranar Pyramidlyftar

Lätta och portabla lyftar. Bockkranar Svängkranar Pyramidlyftar Lätta och portabla lyftar Bockkranar Svängkranar Pyramidlyftar Vi gör det svåra lyftet lättare David den flyttbara bockkranen Vårt fokus på expansion och utveckling har gjort oss till en av de ledande

Läs mer

DAGLIG KONTROLL LYFTREDSKAP

DAGLIG KONTROLL LYFTREDSKAP DAGLIG KONTROLL LYFTREDSKAP DAGLIG KONTROLL - ÖVERSIKT Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:6 30 - Ett lyftredskap skall underhållas samt genomgå fortlöpande tillsyn och dagliga kontroller 1.

Läs mer

10 års. garanti. välj service efter behov. Vi servar alla typer och fabrikat av telfrar, traverser, portar, etc

10 års. garanti. välj service efter behov. Vi servar alla typer och fabrikat av telfrar, traverser, portar, etc upplyftande Dematek är idag den största organisationen inom lyftteknik i Sverige. I slutet av 2005 övertog vi verksamheten från ABB lyftteknik och välkomnade dess personal in i vår organisation. Vi finns

Läs mer

Nyheter från ABUS Kransystem AB # Nr 2 2012. Nytt lyft efter brand. s.5. Hur länge håller din telfer? s.7

Nyheter från ABUS Kransystem AB # Nr 2 2012. Nytt lyft efter brand. s.5. Hur länge håller din telfer? s.7 Nyheter från ABUS Kransystem AB # Nr 2 2012 yftet Nytt lyft efter brand s.5 Hur länge håller din telfer? s.7 ABUS Halvportalkran EHPK Utnyttjar produktionsytan ABUS Kransystem introducerar en ny travers,

Läs mer

Rimard Industri kan bygga större grejer

Rimard Industri kan bygga större grejer Nyheter från ABUS Kransystem AB # Nr 1 2013 yftet Rimard Industri kan bygga större grejer En ny svensk Tiger s.3 s.5 MJUKSTARTSRELÄ Minskad lastpendling med mjuk acceleration För att få en mjukare övergång

Läs mer

full grund service service

full grund service service upplyftande service grund service full service Grundservice är förebyggande underhåll. Slitdelar samt arbetskostnaden för utbyte av dessa debiteras separat. I det avtalade totalpriset ingår förebyggande

Läs mer

Dematek Service & tjänster

Dematek Service & tjänster Dematek Service & tjänster ce k Servi Demate DEMATEK TILL ER TJÄNST Dematek erbjuder Sveriges bredaste och mest flexibla sortiment av lyftutrustning och tillhörande komponenter. Vi är även störst på service

Läs mer

Rätt utrustat på Pon Equipment

Rätt utrustat på Pon Equipment yftet Nyheter från ABUS Kransystem AB # Våren 2015 Rätt utrustat på Pon Equipment Serviceavtal ger trygghet på JACO Besök oss på Underhållsteknik på Malmömässan 25 26 mars. Monter I.05 NYHET! ABUS nya

Läs mer

Välkommen till Dematek AB!

Välkommen till Dematek AB! 2 Välkommen till Dematek AB! Din samarbetspartner inom materialhantering Vi på Dematek utvecklar, säljer och installerar produkter och lösningar för att lyfta och hantera såväl stora som små laster. Våra

Läs mer

Serviceteam. all about handling

Serviceteam. all about handling Serviceteam all about handling Munck Cranes AB Företaget säljer idag lyftutrustning till över 70 länder. Utrustningen användes till många olika applikationer inom industri, fiskeri samt varv, process och

Läs mer

TOOLS Momentum Kursprogram 2009. Utbildningar inom: Rullningslager Transmissioner Tätningar Pneumatik Service av fläktar Kundanpassad utbildning

TOOLS Momentum Kursprogram 2009. Utbildningar inom: Rullningslager Transmissioner Tätningar Pneumatik Service av fläktar Kundanpassad utbildning TOOLS Momentum Kursprogram 2009 Utbildningar inom: Rullningslager Transmissioner Tätningar Pneumatik Service av fläktar Kundanpassad utbildning Introduktion Välkommen till TOOLS Momentums utbildningar!

Läs mer

Uppdragsutbildningar. Rinman Education AB erbjuder ett stort antal utbildningar och antal kurser anpassade till det regionala näringslivets behov.

Uppdragsutbildningar. Rinman Education AB erbjuder ett stort antal utbildningar och antal kurser anpassade till det regionala näringslivets behov. Uppdragsutbildningar Rinman Education AB erbjuder ett stort antal utbildningar och antal kurser anpassade till det regionala näringslivets behov. Truckutbildning (A, B och C) A-, B- eller C-utbildning

Läs mer

LAGERMILJÖ = RISKMILJÖ

LAGERMILJÖ = RISKMILJÖ LAGERMILJÖ = RISKMILJÖ Alla lager oavsett storlek eller ålder är en s.k. RISKMILJÖ Detta innebär att sannolikheten för olyckor är betydligt större där än på många andra arbetsplatser. Det finns regler

Läs mer

Nyheter från ABUS Kransystem AB # Nr Dags för Underhållsmässan. s.3. Nytt lyft för lyftet. s.2

Nyheter från ABUS Kransystem AB # Nr Dags för Underhållsmässan. s.3. Nytt lyft för lyftet. s.2 Nyheter från ABUS Kransystem AB # Nr 1 2012 yftet Dags för Underhållsmässan Nytt lyft för lyftet s.2 s.3 För att ge en bättre helhetsbild av ABUS Sverige Gruppen, har vi nu gjort en kundtidning som är

Läs mer

Lyfttillbehör. abus-kransystem.se

Lyfttillbehör. abus-kransystem.se Lyfttillbehör abus-kransystem.se För dina dagliga lyft ABUS Sverige Gruppen erbjuder lyftutrustning från ABUS Kransystem upp till 120 ton. Produktprogrammet består av traverser, svängkranar och elektriska

Läs mer

Välkommen till Dematek

Välkommen till Dematek 2 Välkommen till Dematek Din samarbetspartner inom materialhantering Dematek grundades 1994. Vi är idag fler än 50 anställda. Vi utvecklar, säljer och installerar produkter och lösningar för att lyfta

Läs mer

H2O kundservice. Effektiv och säker.

H2O kundservice. Effektiv och säker. Experter för avloppsfri produktion German Engineering H2O kundservice. Effektiv och säker. www.h2o-de.com Vår ambition är att i möjligaste mån minska din arbetsbörda. Därför har kundservice så hög prioritet

Läs mer

AFS 2008:16. och dessa föreskrifter.

AFS 2008:16. och dessa föreskrifter. 5 a Den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete ska under varje skede av planeringen och projekteringen se till att arbetsmiljön under byggskedet särskilt uppmärksammas i följande avseenden.

Läs mer

Lyfttransportvagn. Operatörsmanual. Maskinnummer: KM08600. Manual i Orginal. Konga Mekaniska Verkstad AB. Aktuell revision: 2014-11-13

Lyfttransportvagn. Operatörsmanual. Maskinnummer: KM08600. Manual i Orginal. Konga Mekaniska Verkstad AB. Aktuell revision: 2014-11-13 Operatörsmanual Maskinnummer: KM08600 Manual i Orginal Aktuell revision: 2014-11-13 Doc: 71 Manual KM08600 Konga Mekaniska Verkstad AB Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1. Hälso- och säkerhetsregler...

Läs mer

Förslag till nya föreskrifter

Förslag till nya föreskrifter Förslag till nya föreskrifter Användning och kontroll av trycksatta anordningar Skadegruppens Temadag 2016 Stockholm Waterfront Congress Centre, Stockholm Innehåll Övergripandande förändringar Genomgång

Läs mer

TransporT och logistik 0171-530 85 www.skubbet.se. Allt som är maskintekniskt möjligt kan vi göra i större format än andra

TransporT och logistik 0171-530 85 www.skubbet.se. Allt som är maskintekniskt möjligt kan vi göra i större format än andra tänker stort Allt som är maskintekniskt möjligt kan vi göra i större format än andra Vi utför bland annat legotillverkning av prototyper för industrin samt små serier inom området skärande bearbetning,

Läs mer

Hur lyfter du egentligen? Godkända, kvalitetssäkrade lyftanordningar

Hur lyfter du egentligen? Godkända, kvalitetssäkrade lyftanordningar Hur lyfter du egentligen? Godkända, kvalitetssäkrade lyftanordningar Industrial Services 1 Vi konstruerar och CE-märker alla typer av lyftverktyg t.ex. specialverktyg för just dina produkter! Detta gäller

Läs mer

Kompetensbok. mobilkranförare

Kompetensbok. mobilkranförare Kompetensbok mobilkranförare Mobilkranföreningen är branschorganisationen för företag med specialist kompetens inom alla typer av lyft. Från snabba beställningsuppdrag med mobilkran till kvalifi cerade

Läs mer

Rapid. Domkraft. Skötsel- och säkerhetsinstruktion

Rapid. Domkraft. Skötsel- och säkerhetsinstruktion Rapid Domkraft Skötsel- och säkerhetsinstruktion OBSERVERA! Före användning av Rapid domkraft måste denna skötselinstruktion noggrant studeras. All användning som sker annorlunda än vad som anges i denna

Läs mer

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön?

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Det finns många skäl, men här är några: 1. För att det är ett lagstadgat krav. 2. För att arbetsmiljön påverkar personalens hälsa och

Läs mer

Tänk dig ett varuhus för allt inom lyft och hantering.

Tänk dig ett varuhus för allt inom lyft och hantering. Tänk dig ett varuhus för allt inom lyft och hantering. Har mer. Kan mer. Gör mer. Dematek finns nu på fler platser, med fler folk och ett större urval av lyftprodukter än någonsin. Det här är en alldeles

Läs mer

Maskindirektivet, över och underjordsarbete. Bertil Forsberg

Maskindirektivet, över och underjordsarbete. Bertil Forsberg Maskindirektivet, över och underjordsarbete Bertil Forsberg 2013-04-16 1 Maskindirektivet, över och underjordsarbete Maskindirektivet och BRAGS Samband och undantag, maskindirektivet och Bragsen Tillverkarens

Läs mer

EBR. Diplomerad distributionselektriker. Bygger din kompetens

EBR. Diplomerad distributionselektriker. Bygger din kompetens EBR Diplomerad distributionselektriker Bygger din kompetens EBR Diplomerad distributionselektriker Vi erbjuder ett väl sammansatt utbildningspaket som ger dig förutsättningar för att utvecklas framgångsrikt

Läs mer

Traverskranar. Kransystem. Vi klarar av dina lyft

Traverskranar. Kransystem. Vi klarar av dina lyft Traverskranar Vi gör era lyft lätta ABUS räknas till de ledande tillverkarna i Europa av industrikranar och erbjuder sina kunder skräddarsydda lösningar för ett ekonomiskt materialflöde samt individuell

Läs mer

DAGLIG KONTROLL TRAVERSER OCH TELFRAR

DAGLIG KONTROLL TRAVERSER OCH TELFRAR DAGLIG KONTROLL TRAVERSER OCH TELFRAR DAGLIG KONTROLL - ÖVERSIKT 1. KONTROLL AV LINAN 2. KONTROLL AV LYFTBLOCK 3. KONTROLL AV LYFTGRÄNSBRYTARE 4. KONTROLL AV MANÖVERDON 5. KONTROLL AV BROMS 6. KONTROLL

Läs mer

L kala föreskrifter. Travers

L kala föreskrifter. Travers Miljö och h Verksamhetssyst hetssyst Ansvarig utgivare utgivare: Arbetsmiljö A G.575.2.1.2 Utgåva: 5 Datum: 213-2-2 28 TRUKTIO Sida 1 (7) Husums fabrik brik L kala föreskrifter Lokala reskrifter krifter

Läs mer

Hissar & rulltrappor för alla miljöer.

Hissar & rulltrappor för alla miljöer. Hissar & rulltrappor för alla miljöer. Bostäder. Kontor. Butiker. Lager. Industrier. Skolor. Sjukhus. www.alt.se 0472-390 700 Svenskproducerade hissar från Småland Energiklass A på alla våra hissar Tillgänglighetsanpassat

Läs mer

Svängkranar. Vi klarar av dina lyft. Kransystem. ABUS produktprogram för pelar- och väggsvängkranar upp till 6,3 t.

Svängkranar. Vi klarar av dina lyft. Kransystem. ABUS produktprogram för pelar- och väggsvängkranar upp till 6,3 t. ABUS produktprogram för pelar- och väggsvängkranar 6,3 t. Svängkranar Kransystem Vi klarar av dina lyft 2 ABUS Svängkranar Ger produktivitet varje dag Kransystem Vi klarar av dina lyft 3 ABUS pelarsvängkranar

Läs mer

Förslag till nya föreskrifter

Förslag till nya föreskrifter Förslag till nya föreskrifter Användning och kontroll av trycksatta anordningar Cisterndagarna 2017 - Göteborg Innehåll Information om föreskriftsarbetet Förändringar i regelstrukturen Genomgång av förändringar

Läs mer

Tukes-anvisning S8-2009

Tukes-anvisning S8-2009 Tukes-anvisning S8-2009 UNDERHÅLL AV HISSAR 1. INLEDNING Avsikten med denna anvisning är att hjälpa hissinnehavaren och den som underhåller en hiss att sörja för att hissen fortsättningsvis är säker och

Läs mer

KVALITET SÄKERHET SERVICE

KVALITET SÄKERHET SERVICE KVALITET SÄKERHET SERVICE 2 VI LYFTER TUNGT OCH MONTERAR HÖGT AC Ställningsmontage Forsmark är en aktör med lång erfarenhet. Vi erbjuder ett heltäckande utbud, där industriella ställningsmontage är vår

Läs mer

Kompetensprov Förare med mer än 4200 timmars erfarenhet kan avlägga ett kompetensprov och erhålla yrkesbeviset direkt.

Kompetensprov Förare med mer än 4200 timmars erfarenhet kan avlägga ett kompetensprov och erhålla yrkesbeviset direkt. Maskinutbildningar Enligt Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter skall alla som arbetar med truckar och mobila maskiner ha utbildning för att göra detta på ett säkert sätt (AFS 2006:4). Det

Läs mer

Arbetsmiljörutiner i byggprojekt

Arbetsmiljörutiner i byggprojekt www.byggledarskap.se Arbetsmiljörutiner i byggprojekt 1(5) Arbetsmiljörutiner i byggprojekt Arbetsmiljöarbetet i ett byggprojekt styrs via lagstiftning och de arbetsmiljöregler som tas fram av Arbetsmiljöverket.

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347-545X Utgivare: chefsjuristen Eva-Lotta Hedin Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om besiktning av tivolianordningar 1 ; beslutade den 26

Läs mer

Inför din utbildning till maskin- eller kranförare

Inför din utbildning till maskin- eller kranförare Inför din utbildning till maskin- eller kranförare TYA är ett samarbetsorgan mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer inom transportbranschen. TYA-SKOLAN är vår enhet för utbildning. Skolan har

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Eva-Lotta Hedin Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om besiktning av tivolianordningar 1 ; beslutade den 11

Läs mer

Medirum servicekurser 2014

Medirum servicekurser 2014 Servicekurser 2014 Medirum servicekurser 2014 För att kunna ge avdelningen bästa möjliga support är det viktigt att även sjukhusets tekniker har rätt utbildning för att hålla eventuella stilleståndstider

Läs mer

Säkerhetsbestämmelser för Trafikkontorets Spårvägsanläggning i Göteborg och Mölndal. Arbetsfordon

Säkerhetsbestämmelser för Trafikkontorets Spårvägsanläggning i Göteborg och Mölndal. Arbetsfordon Säkerhetsbestämmelser för Trafikkontorets Spårvägsanläggning i Göteborg och Mölndal Bestämmelser om Arbetsfordon kravspecifikation, besiktning, funktionskontroll och underhåll av arbetsfordon 200/05 Fastställd

Läs mer

VI ÖKAR ER SÄKERHET, KVALITET OCH LÖNSAMHET.

VI ÖKAR ER SÄKERHET, KVALITET OCH LÖNSAMHET. VI ÖKAR ER SÄKERHET, KVALITET OCH LÖNSAMHET. TORQUE ELITE startade sin verksamhet 2014. Vi är ett ungt företag men personalen har lång efarenhet av arbete med moment-, lyft- och hydrauliska verktyg. Vi

Läs mer

ledande leverantör av erbjuder ett brett sortiment som hjälper industrin att effektivisera processer inom MRO Maintenance, Repair

ledande leverantör av erbjuder ett brett sortiment som hjälper industrin att effektivisera processer inom MRO Maintenance, Repair TOOLS Momentum kursprogram 2012 Utbildningar inom: Rullningslager Transmissioner Tätningar Pneumatik Service av fläktar Service av pumpar Operatörstyrt underhåll Kursprogram 2012 Rätt produkt, rätt monterad

Läs mer

Förare och maskiner i byggoch anläggningsbranschen

Förare och maskiner i byggoch anläggningsbranschen Förare och maskiner i byggoch anläggningsbranschen Vägledning till aktuella regler gällande mobila arbetsmaskiner. Oktober 2013 Maskinförare Utbildning För att köra följande maskiner erfordras enligt kollektivavtal

Läs mer

Kalmar Care Making sure your business never stops

Kalmar Care Making sure your business never stops Kalmar Care Making sure your business never stops Serviceavtal för materialhantering Vi säkerställer tillgänglig Vi vet att er verksamhet kräver att allt görs så effektivt som möjligt. Varje liten detalj

Läs mer

Helhetslösningar för Print & Apply skräddarsydda för din verksamhet

Helhetslösningar för Print & Apply skräddarsydda för din verksamhet Helhetslösningar för Print & Apply skräddarsydda för din verksamhet Endast fantasin sätter gränser Din verksamhet är unik. Det borde din lösning för Print & Apply också vara. Print & Apply lösningar för

Läs mer

Ackrediteringens omfattning*

Ackrediteringens omfattning* * För ackrediteringsområdet preciseras kontrollernas omfattning och innehåll i föreskrifter specificerade i bilaga om ackrediteringens villkor. Ändringar i tabeller är markerade med fet stil. Arbetsmiljöverket

Läs mer

Resumé av anläggningsansvar vid drift av skidanläggning utifrån Boverkets föreskrift 2016:2 H16

Resumé av anläggningsansvar vid drift av skidanläggning utifrån Boverkets föreskrift 2016:2 H16 Resumé av anläggningsansvar vid drift av skidanläggning utifrån Boverkets föreskrift 2016:2 H16 Kapitel 3 Kontroll av motordrivna anordningar Besiktning Första besiktning (BFS sid 15) 6 Innan en anordning

Läs mer

AP&T CUSTOMER SERVICE. Utbildning som ger utdelning

AP&T CUSTOMER SERVICE. Utbildning som ger utdelning AP&T CUSTOMER SERVICE Utbildning som ger utdelning Möt framtiden med rätt kompetens Att satsa på kompetensutveckling för dina medarbetare är förmodligen den bästa investering du kan göra. Med aktuella

Läs mer

Utbilda dig med Linde. Kurskatalog 2015

Utbilda dig med Linde. Kurskatalog 2015 Utbilda dig med Linde Kurskatalog 2015 Innehållförteckning Varför utbilda dig hos Linde? Truckförarutbildning A,B, C, D A-utbildning B-utbildning C-utbildning D-utbildning E-truck Working eco Kranutbildning

Läs mer

PROSYSTEM PROSYSTEM. Lättlastsystem. Nytt: patenterat överlastskydd! Generation

PROSYSTEM PROSYSTEM. Lättlastsystem. Nytt: patenterat överlastskydd! Generation PROSYSTEM Lättlastsystem Nytt: patenterat överlastskydd! Ny Generation PROSYSTEM Lättlastsystem Bra vikt-/styvhetsförhållande lätt att använda och ergonomiskt. Individuel lyftanording ökar produktiviteten.

Läs mer

MOMENTUM kursprogram för utbildningar inom rullningslager, transmissioner, tätningar, pneumatik, service av fläktar och pumpar.

MOMENTUM kursprogram för utbildningar inom rullningslager, transmissioner, tätningar, pneumatik, service av fläktar och pumpar. MOMENTUM kursprogram för utbildningar inom rullningslager, transmissioner, tätningar, pneumatik, service av fläktar och pumpar. KURSPROGRAM Undersökningar har visat att två tredjedelar av alla oplanerade

Läs mer

Telfrar. El- och luftdrivna upp till 25 resp. 6 ton

Telfrar. El- och luftdrivna upp till 25 resp. 6 ton Telfrar El- och luftdrivna upp till 25 resp. 6 ton Liftket Star Vår leverantör av elektriska kättingtelfrar, Hoffman Fördertechnik GmbH, har sin produktion och utveckling belägen i Wurzen, strax utanför

Läs mer

Effektivisering av det förebyggande underhållet

Effektivisering av det förebyggande underhållet Effektivisering av det förebyggande underhållet Vi har härmed nöjet att presentera följande beskrivning av utbildningsinsatser i Effektivisering av det förebyggande underhållet. Bakgrund Utbildningen är

Läs mer

Arbetsmiljön är viktiga frågor vid avfallshantering

Arbetsmiljön är viktiga frågor vid avfallshantering Arbetsmiljön är viktiga frågor vid avfallshantering Viveca Wiberg Handläggare ergonomi 2014-02-26 Arbetsmiljöverkets uppdrag Tillsyn över arbetsmiljölagen (AML), arbetstidslagen (ATL) och våra föreskrifter

Läs mer

Sista anbudsdag Upphandlingens namn Besiktningar - Tryckkärl, kokgrytor och säkerhetsventiler UH Inlämnat

Sista anbudsdag Upphandlingens namn Besiktningar - Tryckkärl, kokgrytor och säkerhetsventiler UH Inlämnat Inköpssamverkan Motala 1.0 Allmänna förutsättningar Krav 1.1 Förutsättningarna enligt dokumentet Förfrågningsunderlag accepteras/uppfylls. 2.0 Krav på leverantören Krav 2.1 Anbudsgivaren ska vara registrerad

Läs mer

UPP&NER HISSAR STAVDAL.SE

UPP&NER HISSAR STAVDAL.SE UPP &NER HISSAR HISSAR FÖR ALLA BEHOV Bygghissar används i första hand för att transportera två olika saker material och personal. Valet av bygghiss är på många sätt en säkerhetsoch arbetsmiljöfråga. Att

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID KRIS OCH KATASTROFER. Upprättad av institutionsstyrelsen 2009-04-01 Reviderad 2011-06-21

HANDLINGSPLAN VID KRIS OCH KATASTROFER. Upprättad av institutionsstyrelsen 2009-04-01 Reviderad 2011-06-21 HANDLINGSPLAN VID KRIS OCH KATASTROFER Upprättad av institutionsstyrelsen 2009-04-01 Reviderad 2011-06-21 Innehåll 1. Handlingsplan vid händelse av kris och katastrof 2. Handlingsplan vid dödsfall eller

Läs mer

KUNSKAP KÄNNEDOM UTBILDNING

KUNSKAP KÄNNEDOM UTBILDNING KUNSKAP & KÄNNEDOM UTBILDNING RÄTT UTBILDNING ÄR EN SÄKERHETSGARANTI! VÅRA UTBILDNINGAR Säkerhet skapas genom en kombination av fräscha maskiner, bra utrustning och rätt kunskap. Just därför är utbildning

Läs mer

Erfarenhetsdokument till BFS 2011:12 och AFS 2003:6

Erfarenhetsdokument till BFS 2011:12 och AFS 2003:6 Sida 1 av 5 Erfarenhetsdokument till BFS 2011:12 och AFS 2003:6 0 Inledning Erfarenhetsdokumentdokumentet är de ackrediterade kontrollorganen inom objektområdena för portar och lastbryggors gemensamma

Läs mer

Produktpresentation. Service, Support och Underhåll

Produktpresentation. Service, Support och Underhåll Produktpresentation Service, Support och Underhåll 2 Snabb och säker hjälp Sveba-Dahlen erbjuder dig ett serviceutbud som inkluderar allt från telefonsupport till underhåll, service och reparationer vid

Läs mer

Föreskrifter om besiktning, funktionskontroll och underhåll av fordon med kommentarer

Föreskrifter om besiktning, funktionskontroll och underhåll av fordon med kommentarer Föreskrifter om besiktning, funktionskontroll och underhåll av fordon med kommentarer BV-FS 2000:1 Järnvägsinspektionens föreskrifter (BV-FS 2000:1) om besiktning, funk tionskontroll och underhåll av fordon

Läs mer

Höghöjdsarbete Utbildning Tjänster

Höghöjdsarbete Utbildning Tjänster Höghöjdsarbete Utbildning Tjänster Tjänster Vi utför entreprenad på höghöjd med hjälp av rep, s.k. Rope Access. Detta ger oss möjlighet att på ett effektivt sätt nå svåråtkomliga platser för att utföra

Läs mer

LAGERSÄKERHET VEMS ANSVAR? Nu med information ang nya EU standarden SS-EN 15635:2008

LAGERSÄKERHET VEMS ANSVAR? Nu med information ang nya EU standarden SS-EN 15635:2008 LAGERSÄKERHET VEMS ANSVAR? Nu med information ang nya EU standarden SS-EN 15635:2008 - Alla lager oavsett storlek eller ålder är en s.k. RISKMILJÖ - Det innebär att sannolikheten för olyckor är betydligt

Läs mer

Utbildning och kurser ID06 utveckling Personalliggare

Utbildning och kurser ID06 utveckling Personalliggare Utbildning och kurser ID06 utveckling Personalliggare www.sverigesbyggindustrier.se/kurs www.sverigesbyggindustrier.se/kurs Kompetensutveckling Seminarier Kurser E-learning Drygt 500 kursstarter per år

Läs mer

EBR. Diplomerad distributionselektriker. Bygger din kompetens

EBR. Diplomerad distributionselektriker. Bygger din kompetens EBR Diplomerad distributionselektriker Bygger din kompetens EBR Diplomerad distributionselektriker Vi erbjuder ett väl sammansatt utbildningspaket som ger dig förutsättningar för att utvecklas framgångsrikt

Läs mer

Lintelfer. Lintelfer EUROBLOC VS 630-80000 kg. En ny serie ett nytt koncept. EUROBLOC VS Den kompakta generationen. Karaktäristiska data

Lintelfer. Lintelfer EUROBLOC VS 630-80000 kg. En ny serie ett nytt koncept. EUROBLOC VS Den kompakta generationen. Karaktäristiska data Lintelfer EUROBLOC VS 630-80000 kg Den ledande franska lyftdonstillverkaren Verlinde har centraliserat hela sin tillverkning av lin-, kätting- och bandtelfrar till fabriken i Vernouillet. Alla Verlindes

Läs mer

Tillförlitlighet. Tillgänglighet. Expertis. Trane Select-avtal Omfattande serviceavtal för system för klimatstyrning

Tillförlitlighet. Tillgänglighet. Expertis. Trane Select-avtal Omfattande serviceavtal för system för klimatstyrning Tillförlitlighet Tillgänglighet Expertis Trane Select-avtal Omfattande serviceavtal för system för klimatstyrning Avgörande faktorer för ditt klimatsystem Optimerad drift av utrustningen Konstant prestanda

Läs mer

SMoKD 44.001 Besiktning, funktionskontroll och underhåll av fordon

SMoKD 44.001 Besiktning, funktionskontroll och underhåll av fordon Giltig från: 2011-01-01 Giltig till: Tillsvidare Version Datum Beskrivning Handläggare 01 2010-03-30 Ruta att infogas i dokumenthuvudet i SMoKF Björn Fura 02 2010-07-18 Reviderad version enligt Transportstyrelsens

Läs mer

Till auktoriserade liftutbildare,

Till auktoriserade liftutbildare, 1(5) 2010-11-25 Till auktoriserade liftutbildare, Råd avseende LLP-utbildningen Med detta brev vill vi ge konkreta råd och tips till alla auktoriserade liftutbildare avseende tillämpningen av Liftläroplanen,

Läs mer

Arbetsmiljöavtal Infranord 2012

Arbetsmiljöavtal Infranord 2012 AVTAL Arbetsmiljöavtal Infranord 2012 1 Avtalets omfattning Avtalet omfattar de enheter inom Infranord som utgör Infranord Sverige. 2 Inledning Arbetsmiljöarbetet ska utgå från en helhetssyn där fysiska,

Läs mer

Kraftindustrins Betongdag 2014-04-01 Älvkarleby

Kraftindustrins Betongdag 2014-04-01 Älvkarleby Kraftindustrins Betongdag 2014-04-01 Älvkarleby Stefan Hilmersson Betong reparation med vattenbilning inom kraftindustrin Historik, tillgänglighet och användningsområden VAD MER KAN MAN ANVÄNDA VATTEN

Läs mer

JOAB valde ABUS. Nya skensystem. Engcon S.5 S.7. Nyheter från ABUS Kransystem AB # Våren Malmömässan mars. Monter E10.

JOAB valde ABUS. Nya skensystem. Engcon S.5 S.7. Nyheter från ABUS Kransystem AB # Våren Malmömässan mars. Monter E10. yftet Nyheter från ABUS Kransystem AB # Våren 2017 JOAB valde ABUS S.5 Nya skensystem på Engcon S.7 Besök oss på Underhållsteknikmässan på Malmömässan 29 30 mars. Monter E10. Hösterbjudande från ABUS Sverige

Läs mer

UMEÅ UNIVERSITET Dnr: 350-810-02 Arbetsmiljökommmittén. Brandskyddsutbildning för personal och studenter inom Umeå universitet

UMEÅ UNIVERSITET Dnr: 350-810-02 Arbetsmiljökommmittén. Brandskyddsutbildning för personal och studenter inom Umeå universitet UMEÅ UNIVERSITET Dnr: 350-810-02 Arbetsmiljökommmittén Brandskyddsutbildning för personal och studenter inom Umeå universitet 1 (9) Innehållsförteckning 1. Allmänt... 2 1.1. Omfattning... 2 1.2. Syfte

Läs mer

Koppla rätt Lyfta säkert

Koppla rätt Lyfta säkert & Koppla rätt Lyfta säkert Säkerhetsguide För arbete med kranar och anläggningsmaskiner Alla som arbetar med eller kommer i kontakt med koppling av last, lyft av last och körning med hängande last måste

Läs mer

Kompetens och utbildning

Kompetens och utbildning Säkerhetsbestämmelser för Trafikkontorets Spårvägsanläggning i Göteborg och Mölndal Bestämmelser om Kompetens och utbildning för personal med arbetsuppgifter av betydelse för trafiksäkerheten Fastställd

Läs mer

Arbetsmiljöplan. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden. Denna arbetsmiljöplan upprättades

Arbetsmiljöplan. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden. Denna arbetsmiljöplan upprättades Projektnamn Arbetsmiljöplan Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden Besöksadress till byggplatsen Byggherrens namn Byggherrens telefonnummer ev. uppdragstagares namn Uppdragstagarens telefonnummer

Läs mer

Regel för Hälso- och sjukvård i särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS: Medicintekniska produkter (MTP)

Regel för Hälso- och sjukvård i särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS: Medicintekniska produkter (MTP) Region Stockholm Innerstad Sida 1 (10) 2013-05-28 Sjuksköterskor Regel för Hälso- och sjukvård i särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS: Medicintekniska produkter (MTP) Sida 2 (10) Innehåll REGEL

Läs mer

Utbildningsprogram 2012 Hedemora Mobila UtbildningsCentrum AB

Utbildningsprogram 2012 Hedemora Mobila UtbildningsCentrum AB Bivägen 34 776 33 Hedemora Tel. 0225-134 90 Fax. 0225-134 93 Mobil 070-623 36 12 E-mail. info@hmuc.se Hemsida. www.hmuc.se Utbildningsprogram 2012 Hedemora Mobila UtbildningsCentrum AB Certifierad Kompetens

Läs mer

AB Hüllert Maskin. Vi är stolta!

AB Hüllert Maskin. Vi är stolta! AB Hüllert Maskin Vi är stolta! Kunderna är AB Hüllert Maskins viktigaste personer Kunderna står i fokus hos oss på AB Hüllert Maskin varje dag! Vårt mål är att de som investerar i nya eller begagnade

Läs mer

INTEROC AKUSTIK historia. INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö. Akustik

INTEROC AKUSTIK historia. INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö. Akustik INTEROC AKUSTIK histora INTEROC AKUSTIK historia Akustik Interoc Akustik AB är ett privatägt bolag sedan december 2011. Kärnverksamheten är akustik men idag så utför bolaget även gipsentreprenader, beklädnadsentreprenader,

Läs mer

GODSTRANSPORTER. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

GODSTRANSPORTER. Ämnets syfte. Kurser i ämnet GODSTRANSPORTER Ämnet godstransporter behandlar yrkesmässig vägtransport av gods. Det behandlar dels förarutbildning på de olika fordon som används för godstransporter på väg, dels säker hantering av det

Läs mer

KURSKATALOG Förarutbildning våren 2010

KURSKATALOG Förarutbildning våren 2010 KURSKATALOG Förarutbildning våren 2010 Välj bland vårens kurser från Toyota Material Handling! Nyckeln till en säkrare och effektivare truckhantering. Vårt syfte med utbildning är att få fram säkra, effektiva

Läs mer

Ändrade föreskrifter för användning och besiktning av trycksatta anordningar. Energi- & Industridagarna 2015 - Skadegruppens Temadag

Ändrade föreskrifter för användning och besiktning av trycksatta anordningar. Energi- & Industridagarna 2015 - Skadegruppens Temadag Ändrade föreskrifter för användning och besiktning av trycksatta anordningar Energi- & Industridagarna 2015 - Skadegruppens Temadag Innehåll En mycket kortfattad redogörelse för föreskriftsarbetet. Inget

Läs mer

FORDONSTEKNIK. Ämnets syfte

FORDONSTEKNIK. Ämnets syfte FORDONSTEKNIK Ämnet fordonsteknik behandlar fordons konstruktion, funktion och användningsområden. I ämnet ingår materialkunskap, tekniker och metoder samt utrustning som används inom området. Centralt

Läs mer

PALLSTÄLL FÖR MODERN LAGERHANTERING

PALLSTÄLL FÖR MODERN LAGERHANTERING PALLSTÄLL PALLSTÄLL FÖR MODERN LAGERHANTERING Weland Pallställ är designade med fokus på framtidens krav när det gäller rationell materialhantering. Pallställens konstruktion bidrar till en genomtänkt

Läs mer

CRANEPARTNER SWEDEN TELESKOPLASTARLEVERANTÖR

CRANEPARTNER SWEDEN TELESKOPLASTARLEVERANTÖR Olofssonsisyd ALFI-CON CRANEPARTNER SWEDEN TELESKOPLASTARLEVERANTÖR CRANEPARTNER SWEDEN CRANEPARTNER SWEDEN är ett samarbete mellan Olofssons i Syd och ALFI-CON. Huvudkontor, maskinlager, service och supportcenter

Läs mer

Vår vision: AB Hüllert Maskin ska som marknadsledare förändra materialhanteringen i Sverige!

Vår vision: AB Hüllert Maskin ska som marknadsledare förändra materialhanteringen i Sverige! Compact-serien P25.6, P28.8 & P32.6 Vår vision: AB Hüllert Maskin ska som marknadsledare förändra materialhanteringen i Sverige! Året runt med Allfixaren - Öka dina möjligheter VÅR På våren kan allfixaren

Läs mer

Nytt kurstillfälle för Gasolföreståndare

Nytt kurstillfälle för Gasolföreståndare Nytt kurstillfälle för Gasolföreståndare Flogas Sverige AB erbjuder tillfälle att delta i vår Gasolföreståndarkurs, som pågår under tre dagar mellan den 5-7 maj 2015. Kursen vänder sig till den som vill

Läs mer

Metodbeskrivning - Riskbedömning av lyftanordningar och lyftredskap enligt AFS 2006:6

Metodbeskrivning - Riskbedömning av lyftanordningar och lyftredskap enligt AFS 2006:6 INSPECTA TEKNISK RAPPORT Metodbeskrivning - Riskbedömning av lyftanordningar och lyftredskap enligt AFS 2006:6 Rapport nr: Revision nr: 1 INSPECTA SWEDEN AB BOX 30100 104 25 STOCKHOLM TEL 08-5011 3000

Läs mer

Vi är med er hela vägen.

Vi är med er hela vägen. Vi är med er hela vägen. Assemblin ny servicepartner för Pivabs lackboxar Assemblin är auktoriserad servicepartner åt Pivab. Det betyder att vi tar hand om alla servicekunder i Sverige. Vi vet vad varje

Läs mer

Användarhandledning Stege Lars , och

Användarhandledning Stege Lars , och Användarhandledning Stege Lars 160-00102-00, 160-00102-01 och 160-00102-02 2009-0068 utgåva 1 Tel +46-8-594 Innehållsförteckning 1. Rini Stege 160-00102-00/-01/-02... 3 2. Registrering... 3 3. Viktigt

Läs mer