service SERVICE&UTBILDNING Service

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "service SERVICE&UTBILDNING Service"

Transkript

1 service SERVICE&UTBILDNING

2 2

3 service ABUS garanten för högsta tillgänglighet Kranar i industrin innebär stora investeringar. Under sin livstid utsätts en kran för avsevärda påfrestningar. Med en genomtänkt service- och underhållsplan minskas de problem och driftstörningar som kan uppstå, och därmed ökar tillgängligheten. Detta är grundläggande för att krananvändaren ska uppnå god effektivitet och låga omkostnader. ABUS avtalsservice innebär ett förebyggande underhåll vilket inte bara minimerar stilleståndstiden för en krananläggning utan även ökar säkerheten för företaget och personalen. Som avtalskund blir du alltid prioriterad och erbjuds dessutom rabatterade timpriser för teknikerinsatser. Genom att vi har god överblick över din kranpark kan vi i rätt tid vidta åtgärder för att säkerställa hög kransäkerhet och tillgänglighet. Dessutom ger ABUS avtalsservice dig detta: Planerat och förebyggande underhåll minst 1 gång per år. Ca 20 % rabatt på timpriset för tekniker samt ca 5 % rabatt på kilometerkostnad. Samlad information om det löpande underhållet för hela kranparken. Tillgång till expertis där du som avtalskund får prioriterad behandling. Option med dygnet-runt-service/utryckning vid intensiv skiftgångsproduktion. ABUS Sverige har en organisation med hög teknisk kunskapsnivå inom kranteknik för alla fabrikat. Vår serviceorganisation täcker hela landet, med kontor från Kristianstad i söder till Kiruna i norr. Med representation på mer än 22 orter i Sverige och ett väl inarbetat återförsäljarnät kan vi erbjuda en väletablerad kundnära organisation. För större kunder med anläggningar över hela landet kan vi erbjuda rikstäckande serviceavtal, samordnat med en och samma kontaktperson för alla engagemang. ProCranes AB är vår specialkranenhet som utför större och mer komplexa moderniseringar och ombyggnader och som även offererar nyckelfärdiga processkranar. KORT SAGT OM... ABUS Kransystem Rikstäckande serviceorganisation Kan serva alla krantyper och fabrikat, från kättingtelfrar till stora automationskranar Servar även produkter vid sidan av kranen, till exempel industriportar, lyftbord och tunga fordonslyftar Hög kompetens med kontinuerlig utbildning av tekniker Kundnära relation Vår kunskap Er säkerhet 3

4 ABUS har nöjda ABUS i Sverige levererar årligen ca traversanläggningar, som vi sedan underhåller för lång livslängd och minimerat stillestånd. Med vårt fokus på servicemarknaden växer vi stadigt varje år. Organisationen omfattar idag närmare 100 medarbetare inklusive lokala servicepartners. Med stort kunnande och god kundvård tjänar vi den svenska marknaden. NÖJD KUND samarbetet sker med ett stort ömsesidigt förtroende Vi har samarbetat med LyftTech AB sedan 2002 och har service 2 gånger per år på lyft och portar. samarbetet sker med ett stort ömsesidigt förtroende där planering för serviceintervall sker mestadels av LyftTech själva och för oss fungerar detta utmärkt. ABS Pump Produktion AB förstår vikten av förebyggande underhåll och med vårt samarbete med LyftTech AB stämmer detta med vår bild av hur denna typ av lyftservice ska fungera. Anders Larsson, Cardo Production Vadstena AB NÖJD KUND Underhållsintervallen sker efter avstämning med oss Vi har använt CARLHAG AB som leverantör sedan många år. De har hand om förebyggande underhåll och reparationer på alla våra ABUS lyftanordningar vilket utförs 4 gånger per år. Underhållsintervallen sker efter avstämning med oss så att det inte ska påverka vår produktion, vilket givetvis är mycket viktigt för oss och där vi upplever CARLHAG som flexibla och kan anpassa sig efter våra behov. Vårt företag kräver hög kompetens, leveranspunktlighet och proffessionellt agerande av sina underleverantörer, vilket vi anser att CARLHAG lever upp till. Christer Fyrgård, Atlas Copco Rock Drills AB 4

5 service kunder över hela Sverige NÖJD KUND Det är alltid snabba och raka svar med snabb assistans... Vi har under flera år använt Lyftsystem Kamab för ABUS och reparationer. Det är alltid snabba och raka svar med snabb assistans och korta beslutsvägar. Det förebyggande underhållet planerar Lyftsystem KAMAB i samarbete med oss och de följer alltid intervallen vi kommit överens om utan att vi själva behöver kontrollera det, så detta samarbete sker med stort förtroende oss emellan. Mattias Andersson, Tekniksupport, Sandvik Coromant AB, Gimo NÖJD KUND lyftutrustningen fungerar säkert utan oplanerade produktionsstopp Komatsu Forest AB har ett serviceavtal med CARLHAG AB, där CARLHAG sköter det förebyggande underhållet i regelbundna intervall på all lyftutrustning. Detta ger oss säkerhet och trygghet i att lyftutrustningen fungerar säkert utan oplanerade produktionsstopp. Ulf Nordström, produktionschef, Komatsu Forest AB Exempel på kunder som har ABUS avtalsservice: Arla Foods EuroMaint Getinge Sterilization ITT Flygt E-On SAPA Profiler Billerud Södra Cell (Väröbruk & Mörrum) Outokumpu Volvo Buss AB, Säfflefabriken Fredriksons Verkstads AB ABS Pump AB ProPlate AB Volvo CE AB, Arvikaverken Atlas Copco AB Älvsbyhus AB GS Spårvagn AB Volvo Car Corporation Göteborg Energi AB (Referensstatus 2011) KORT SAGT OM... ABUS Avtalsservice Förebyggande underhåll Hög kransäkerhet Minimala stilleståndstider Tillgång till kranexperter, tillgängliga dygnet runt Vår kunskap Er säkerhet 5

6 Regler att följa av goda skäl Att användandet av lyftutrustning regleras noga i gällande lagar och föreskrifter är helt naturligt. Personsäkerheten kräver noggrannhet och proaktivt tänkande, och stora materiella värden och personsäkerhet står på spel vid olyckstillbud. Användandet av lyftutrustning regleras av flera författningssamlingar från Arbetsmiljöverket, som utarbetats utifrån gällande EU-normer. En central författningssamling är AFS 2006:6, Användning av lyftanordningar och lyftredskap, som gäller fr.o.m 1 juli Denna författningssamling styr bl.a. kravet på löpande tillsyn, krav på nödvändig kännedom hos krananvändaren och konditionsanalys efter uppnådd konstruktiv livslängd. Dessutom åligger det kranägaren /användaren att se till att dessa parametrar uppfylls så att säkerhet inte äventyras. Användning av lyftanordningar och lyftredskap Utdrag ur Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 2006:6 Tillämpningsområde 1 : Dessa föreskrifter gäller användning av lyftanordningar och lyftredskap Underhåll och kontroll 30 : En lyftanordning och ett lyftredskap skall underhållas samt genomgå funktionsprov varje gång den tas i bruk efter att ha varit nedmonterad. 32 : Underhåll, reparation och ombyggnad skall utföras på ett sådant sätt att en lyftanordnings eller ett redskaps funktion, hållfasthet och stabilitet inte äventyras. 33 : Journal skall föras över 1. underhåll och fortlöpande tillsyn enligt kontroller enligt drift av maskindrivna kranar med maxlast över kg, samt 4. övrigt som är specificerat av tillverkaren. 34. Brister eller skador på en lyftanordning eller ett lyftredskap som upptäckts vid kontroll skall, om de kan äventyra säkerheten, avhjälpas eller repareras före fortsatt användning. Konditionsanalys skall genomföras för lyftanordningen då driftjournal eller kontroll visar att anordningen närmar sig den konstruktiva livslängden, S.W.P. (Safe Working Period) = Kvarstående livslängd. Av flera viktiga aspekter i AFS 2006:6 kan nämnas: En lyftanordning får endast användas av den som har teoretiska och praktiska kunskaper för säker användning enligt 29. Detta innebär att en genomgång för en kranoperatör är nödvändig för att följa AFS, vilket enklast kan uppnås med kranförarutbildning. För djupare egen kunskap finns även ABUS kurs vilket ger en god inblick i centrala delar hos en ABUS kran och möjliggör egna säkra dagliga kontroller. Konditionsanalys ska genomföras för en lyftanordning då ifylld driftjournal eller kontroll visar att den konstruktiva (teoretiska) livstidslängden uppnåtts, enligt 34. Detta innebär en generalöversyn utförd av fackkunnig personal för att avgöra vilka delar som behöver bytas ut för att bibehålla en säker funktion. Kontakta oss för mer information kring detta viktiga ämne. Besiktning av lyftanordningar AFS 2003:6 Exempel på ytterligare en central författningssamling är AFS 2003:6 Besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar, som gäller fr.o.m 1 januari Dessa föreskrifter styr kravet på besiktning av lyftanordningar, från första besiktning, montage-, revisions- och återkommande besiktning. Två av flera viktiga aspekter i AFS 2003:6 är: För maskindrivna kranar från 500 kg gäller att montagebesiktning utförs Krav på återkommande besiktning om minst 12 månader. Detta styr då också i praktiken kravet på återkommande service minst 1 gång/år (bilaga 1 i AFS 2003:6). 6

7 Hur långt liv har en kran? service Kranar utsätts för stora påfrestningar. Med utmattning i materialet och försämrade prestanda i maskineri etc kommer man till slut till en punkt där kranens ekonomiska och /eller tekniska livslängd passeras. Med bra hjälpmedel vid bedömning av återstående konstruktiv livslängd har man goda möjligheter att förutse när nya investeringar ska beslutas och äldre kranar ska ersättas med nya, modernare typer. Oavsett kranfabrikat och kvalitet har alla kranar konstruerats utifrån en viss konstruktiv livslängd. Detta styrs av FEM-klassificering där man bl.a. tar hänsyn till antal lyftcykler/arbetsdag, lyfthöjd, kapacitetsutnyttjande. Utifrån detta klassas en kran i en viss FEM-grupp som återger en teoretisk livstidslängd. ABUS telfrar dimensioneras enligt FEM med en avsedd teoretisk livslängd på 10 år. Den teoretiska beräkningen av livstiden utförs efter ett antal kriterier För definition av lastkollektiv, k, kan man enligt: Si = aktuell last dividerad med nominell last (max tillåten last) Ti = tiden vilken telfern belastas av belastningen Si, där talet tm används (se tabell). Ti = arbetstid per dag 3 Lastkollektiv (k) = Si 3 x Ti Ti För bestämning av FEM-grupp krävs förutom medeldrifttiden tm (telferns ackumulerade arbetstid per dag) även en korrekt uppskattning resp. beräkning av lastkollektivet k. Beräkningen görs enligt denna formeln i gula rutan till höger. Medellyfthöjd: genomsnittligt körd lyftsträcka Lyftförlopp: genomsnittligt antal lyftförlopp per timme (1 lyftförlopp utgörs av lyftning och sänkning av en last 1 gång, d.v.s. 2 x körd lyftsträcka) erforderliga tomgångslyft skall adderas, men har en reducerande inverkan på det i det följande antagna lastkollektivet. Arbetstid: effektiv arbetstid per dag inom vilken de ovannämnda genomsnittliga lyftförloppen per timme har skett Lyfthastighet: genomsnittlig lyfthastighet, i regel den maximala lyfthastighet som används vid lyftförloppen. t m = 2 x medellyfthöjd (m) x lyftförlopp (1/tim) x arbetstid (tim/dag) 60 (min/tim) x lyfthastighet (m/min) Last Definition av lastkollektivet, k medeldriftstiden tm per arbetsdag i h kollektiv 1 (lätt) 2 (medel) 3 (tungt) 4 (mycket tungt) (k 0.50) Bara undantagsvis högsta belastning, övervägande mycket låg belastning, liten egenvikt (0.50 < k 0.63) Oftare högsta belastning, kontinuerligt låg belastning, medelegenvikt (0.63 < k 0.80) Ofta förekommande högsta belastning, kontinuerlig medel-belastning, hög egenvikt (0.63 < k 0.80) Regelbundet högsta belastning, mycket hög egenvikt FEM-grupp enligt FEM Rad FEM-grupp Lastkollektiv Teoretisk brukstid D (h) 2 1 0,5 0,25 1Bm ,5 1 0,25 0,5 1Am 1 lätt ,5 1 2m Bm/M3 1Am/M4 2m/M5 3m/M6 4m/M7 < I denna tabell medel tungt mycket tungt m < m anges den teoretiska användningstiden D i timmar för FEMgrupperna 1Bm, 1Am, 2m, 3m och 4m. Vår kunskap Er säkerhet 7

8 Timräknare i telfer Ett bra hjälpmedel är att ha en timräknare i telfern som registrerar gångtiden. Gångtiden kan då jämföras med den teoretiska livstidslängden och avgöra när den teoretiska livstidslängden är uppnådd och det är tid för generalöversyn. I ABUS lintelfrar finns i överlastskyddet LIS möjlighet att få s k lastkollektivminne vilket summerar den effektiva fullasttiden och räknar ned mot den teoretiska livstidslängden som då ligger inprogrammerad i LIS. Detta är ett mycket effektivt sätt att nyttja en telfers fulla teoretiska livstidslängd och få ut så mycket som möjligt ur kranen. För andra fabrikat och äldre elfrar där driftövervakning behövs efterinstalleras erbjuder vi HCIsupervision. ABUS Generalöversyn en säker överblick för säkert användande När ett lyftverk når sin teoretiska livstidslängd så ska en generalöversyn genomföras. ABUS dimensionerar sina telfrar enligt FEM där en telfer ges ett visst antal teoretiska livstidstimmar enligt FEM-klassning. När drifttidsräknare visar att den teoretiska livstidslängden är uppnådd ska en generalöversyn genomföras enligt FEM för att förvissa sig om fortsatt säker drift och eventuell generalrenovering. ABUS Generalöversyn erbjuder er en säker genomgång av er ABUS-kran för fortsatt säkert användande. Kontakta oss för mer information. ABUS utbildningar ger trygghet och produktivitet ABUS utbildningsprogram innehåller kranförarutbildning, serviceutbildning och ett antal specialutbildningar. Våra erfarna lärare är en garant för god kunskapsnivå inom alla viktiga kunskapsområden. 8

9 service Kranförarutbildning Målgrupper Kursen vänder sig till operatörer av lyftanordningar och lyftredskap, arbetsledare samt skyddsombud. Innehåll Kursen, som omfattar både teori och praktik, behandlar de lagar och regler som gäller för lyftanordningar. Kursen anpassas efter aktuell arbetsplats lyftutrustning och operatörernas utbildningsbehov. Omfattning Kurslängden är beroende av utbildningsbehov och typ av lyftutrustning. Efter genomgången utbildning får deltagaren ett utbildningsbevis. Efter utbildningen Maskinintroduktion - förutom godkänd utbildning ska operatören alltid genomgå en maskinintroduktion varje gång arbete påbörjas med en ny typ av lyftutrustning. Kursens uppläggning 1. Ca 4-5 timmars teoretisk genomgång på plats hos er. Tillgång till lektionsrum och videoprojektor behövs. 2. Ca 2-3 timmars praktisk körning med er travers. Körningen genomförs med av kunden tillhandahållen last. De praktiska övningarna kan om så önskas genomföras efter ordinarie arbetstid för att inte störa produktionen (mot tillägg enligt timdebiteringslista). 3. Aktivt deltagande och diskussioner med deltagarna samt skriftlig teoretiskt prov. 4. Deltagarna erhåller kompendium samt kursintyg efter godkänt prov. Kursinnehåll Orientering om lagar, normer och anvisningar (AML. AFS, SS-ISO m m). Orientering om EUs maskindirektiv lyft. Hållfasthet- och säkerhetsbestämmelser för kranar, kassationsgränser för kran. Skyldigheter och ansvar för arbetsgivare, arbetsledare, kranförare m.fl. Kranars kontroll, orientering om tillsyn, besiktning och skötsel av lyftanordningar. Daglig tillsyn - kontroll av kran och lyftkrok. Lyftredskap användning och signalering. Säkerhet runt radiostyrning samt plåthantering med lyftredskap. Stroppning samt användande av säng och kättingar som lyftredskap. Praktiska övningar Praktiska övningar med fokus på förarsäkerhet och maskinsäkerhet vid hantering före, under och efter lyft. 1. Daglig tillsyn 2. Manöverorgan/symboler 3. Praktiska övningsmoment 4. Teoretiskt och praktiskt slutprov. Deltagarna får provköra lyftanordningen och testa hur den fungerar under olika arbetsförhållanden. Genomförande av säkerhetskontroller ingår. Utbildning sker i samarbete med DEKRA Industrial AB (F.d. ÅF Kontroll AB). ABUS kurs ABUS servicekurs är ett bra komplement till avtalsservice där ni själva får kunskap om rätt utförd daglig kontroll, basen i förebyggande underhåll och möjlighet till grundläggande felsökning. Målgrupp Underhållspersonal Omfattning 1,5 dagars kurs Innehåll Kort genomgång av lagar och paragrafer Funktion och användning av ABUS lyftutrustning och kontroll Daglig tillsyn och periodisk kontroll Kursmaterial ingår Kurstillfällen: torsdagar kl till fredag 9 14 Genomförs vecka 7, 17, 22, 37, 43, 47 Plats: ABUS Kransystem AB i Karlstad. Efter förfrågan på plats (minst 5 personer). Utbildning sker i samarbete med DEKRA Industrial AB (F.d. ÅF Kontroll AB). Övriga utbildningar Genom ett brett kontaktnät kan ABUS organisation i Sverige förmedla en rad olika utbildningar efter behov t ex; - Höghöjdsarbete - Heta arbeten - Saxliftsarbete - Truckförarutbildning Dessa kurser genomgår våra tekniker löpande och vi har erfarenhet att förmedla dessa kurser till våra kunder efter önskemål. Vår kunskap Er säkerhet 9

10 10

11 ABUS-programmet i sammanfattning. ABUS-programmet en översikt * Högre lyftkapaciteter Traverskranar: Traverskranar och Lyftkapacitet: större spännvidder upp till max. 120 ton* på förfrågan Lyftkapacitet Spännvidd: Upp till max. 120 max. ton* 40 m* (beroende på lyftkapacitet) Spännvidd Användningsområde: Max. 40 m*(beroende yttäckande på lyftkapacitet) transport Användningsområde Yttäckande transport Karakteristik: omfattande grund- och extrautrustning för Karakteristik Omfattande grund- och extrautrustning för anpassning till respektive användningsområde anpassning till respektive användningsfall service * Högre lyftkapaciteter och större spännvidder på förfrågan Lättraverssystem Lättraverssystem (HB-system) (HB-system): Lyftkapacitet: upp till max. 2 ton Lyftkapacitet Upp till max. 2 ton Kranbalkslängd: upp till 22 m (beroende på lyftkapacitet) Kranbalkslängd Upp till 22 m (beroende på lyftkapacitet) Användningsområde Användningsområde: Yttäckande och yttäckande linjär transport och linjär transport Karakteristik Karakteristik: Flexibelt och individuellt flexibelt och anpassningsbart, individuellt anpassningsbart, modul- modulutbyggnad, upphängningsvarianter, omfattande upphängningsvarianter, låga utbyggnad, omfattande låga bygghöjder, omfattande grund- och extrautrustning bygghöjder, omfattande grund- och extrautrustning Svängkranar Svängkranar: Lyftkapacitet: upp till max. 6,3 ton Lyftkapacitet Upp till max. 6,3 ton Utliggning Utliggning: Upp till ca 10 m upp (beroende till ca 10 på m lyftkapacitet) (beroende på lyftkapacitet) Användningsområde Användningsområde: Huvudsaklig användning huvudsaklig direkt användning på arbetsplatsen direkt på arbetsplatsen Karakteristik Karakteristik: Svängområde svängområde beroende på typ beroende upp till 360 på typ upp till 360 Lintelfrar Lyftkapacitet Karakteristik Lintelfrar: Lyftkapacitet: upp till 120 ton Upp till 120 ton Karakteristik: Gynnsamma byggnadsmått, gynnsamma byggnadsmått, standardmässigt standardmässigt två lyft- och förflyttningshastigheter, två lyft- och förflyttningshastigheter, omfattande grund- omfattande och extrautrustninggrund- och extrautrustning. Kättingtelfrar: Kättingtelfrar Lyftkapacitet: upp till max. 4 ton Lyftkapacitet Karakteristik: Upp till max. 4 låg ton konstruktion, standardmässigt Karakteristik Låg konstruktion, standardmässigt 2 lyfthastigheter, 2 lyfthastigheter, anslutningsklara, anslutningsklara, omfattande grund- och extrautrustning omfattande grund- och extrautrustning. Lättportalkranar: Lättportalkranar Lyftkapacitet: upp till 2 ton Lyftkapacitet Karakteristik Karakteristik: Upp till 2 ton med fyra länk-stopprullar, lättflyttade, Med fyra länk-stopphjul, höjd och bredd lättflyttad, individuellt höjd och planeringsbar bredd individuellt planeringsbar ISO-certifi erad 9001 sedan Vår kunskap Er säkerhet 11

12 Här finns ABUS återförsäljarnät och serviceorganisation Vill du veta mer? Kiruna Kiruna Luleå PRODUKTION: LAREMA FOTO: Annalisa foto samt ABUS EGNA BILDER Mer information finner du på våra hemsidor: Standard lyftutrustning: Specialanläggningar och moderniseringar: Luleå ABUS generalagent, Karlstad: CARLHAG: Karlstad Timrå Gävle Luleå Örnsköldsvik JJ GRUPPEN: Ing. f:a Jan Johansson AB: Kungsbacka Örnsköldsvik LyftTech AB: Norrköping Kiruna LB Tekniklyft AB: Kristianstad Lyftsystem KAMAB: Åkersberga PROCRANES: Kristianstad Trollhättan Trollhättan Trollhättan ABUS Kransystem AB Strågatan Karlstad Telefon Telefax Vår kunskap Er säkerhet

Trogen travers följer med i flytten

Trogen travers följer med i flytten yftet Nyheter från ABUS Kransystem AB # Hösten 2013 Trogen travers följer med i flytten Thailandsrapporten s.4 s.6 Produktnyhet Exakt! Får vi presentera ABUS Lintelfer modell GM5000 4/2.D True vertical

Läs mer

Trogen travers följer med i flytten

Trogen travers följer med i flytten yftet Nyheter från ABUS Kransystem AB # Hösten 2013 Trogen travers följer med i flytten Thailandsrapporten s.4 s.6 Produktnyhet Exakt! Får vi presentera ABUS Lintelfer modell GM5000 4/2.D True vertical

Läs mer

Rimard Industri kan bygga större grejer

Rimard Industri kan bygga större grejer Nyheter från ABUS Kransystem AB # Nr 1 2013 yftet Rimard Industri kan bygga större grejer En ny svensk Tiger s.3 s.5 MJUKSTARTSRELÄ Minskad lastpendling med mjuk acceleration För att få en mjukare övergång

Läs mer

Att investera i säkra förare är en lönsam investering...

Att investera i säkra förare är en lönsam investering... Att investera i säkra förare är en lönsam investering......och visste du att skadorna på trucken endast utgör en tiondel av den totala kostnaden vid en olycka. KURSKATALOG Förarutbildning våren 2014 Toyotas

Läs mer

Tycker du säkerhet är dyrt? Vad kostar då en olycka?

Tycker du säkerhet är dyrt? Vad kostar då en olycka? Tycker du säkerhet är dyrt? Vad kostar då en olycka? Kostnaden för skador på trucken utgör endast en tiondel av den totala kostnaden. KURSKATALOG Förarutbildning hösten 2013 Toyotas kvalitetssäkrade utbildning,

Läs mer

Kurskatalog 2012. Nya godbitar! Elbranschens Utvecklings- och Utbildningscenter

Kurskatalog 2012. Nya godbitar! Elbranschens Utvecklings- och Utbildningscenter Kurskatalog 2012 Nya godbitar! Elbranschens Utvecklings- och Utbildningscenter Följ vägen från hantverksbransch till elteknikbransch. Följ vägen från hantverksbransch till elteknikbransch. Följ vägen från

Läs mer

Välj rätt kurs med. Atlet Utbildning

Välj rätt kurs med. Atlet Utbildning Välj rätt kurs med Atlet Utbildning Att arbeta säkert på rätt sätt. Att hjälpa företag reda ut och uppfylla snåriga krav. Det är vad vi lär ut. Vi ger även inblick i, och förståelse för, varför regelverket

Läs mer

FÖRARUTBILDNING & SÄKERHET

FÖRARUTBILDNING & SÄKERHET FÖRARUTBILDNING & SÄKERHET Rätt utbildning sänker era totalkostnader KURSKATALOG Förarutbildning våren 2015 Toyotas kvalitetssäkrade utbildning, analys och rådgivning hjälper dig att sänka era totalkostnader

Läs mer

Kurser och seminarier 2013 Vår utbildning Din säkerhet. Inspecta Academy

Kurser och seminarier 2013 Vår utbildning Din säkerhet. Inspecta Academy Kurser och seminarier 2013 Vår utbildning Din säkerhet Inspecta Academy Innehåll Innehåll Inspecta Academy Välkommen till nya möjligheter och utmaningar 3 Seminarier Naturliga mötesplatser för branschen

Läs mer

CRAMOSKOLANS UTBILDNINGAR

CRAMOSKOLANS UTBILDNINGAR CRAMOSKOLANS UTBILDNINGAR CRAMOSKOLANS UTBILDNINGAR FÖR EN BRA DAG PÅ JOBBET. WWW.CRAMO.SE VÅRT MÅL ÄR ATT ÖKA KUNNANDET SÅVÄL TEORETISKT SOM PRAKTISKT, VILKET INNEBÄR EN ÖKAD SÄKERHET PÅ ARBETSPLATSEN,

Läs mer

Utbilda dig med Linde. Kurskatalog 2015

Utbilda dig med Linde. Kurskatalog 2015 Utbilda dig med Linde Kurskatalog 2015 Innehållförteckning Varför utbilda dig hos Linde? Truckförarutbildning A,B, C, D A-utbildning B-utbildning C-utbildning D-utbildning E-truck Working eco Kranutbildning

Läs mer

VÅRA UTBILDNINGAR. Utbildning gör dig och dina medarbetare förberedda!

VÅRA UTBILDNINGAR. Utbildning gör dig och dina medarbetare förberedda! KURSKATALOG MELLANRUBRIK HeIhic te magnis es dolori te volecestiis adic tent ex eliquis tinullorem etur? Ita nos plit quas int adios et aut fincilliqui sa volor. VÅRA UTBILDNINGAR Utbildning är en viktig

Läs mer

Arbetsmiljöansvar. för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser

Arbetsmiljöansvar. för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser Arbetsmiljöansvar för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser Arbetsmiljöverket 2008 Författare: Carin Siöcrona Redaktör: Annika Hellberg Grafisk form och layout: Strax Design,

Läs mer

Vindkraft och Arbetsmiljö

Vindkraft och Arbetsmiljö Vindkraft och Arbetsmiljö Karin Liinasaari och Jenny Ahtola 2013-11-08 Projekt nr. 34250-2 Sammanfattning Arbetsmiljö- och säkerhetsarbete inom vindkraftbranschen är något som i likhet med alla branscher

Läs mer

Arbetsmiljöverkets författningssamling

Arbetsmiljöverkets författningssamling ARBETSMILJÖ AFS 2006:4 VERKET Användning av arbetsutrustning (Ändringar gjorda t.o.m. 16 november 2010) Arbetsmiljöverkets författningssamling Användning av Arbetsutrustning Arbetsmiljöverkets föreskrifter

Läs mer

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef ARBETSMILJÖHANDBOK har 25 anställda och är en försäljningsverksamhet som har kontor och lager, (ingen produktion). VD är, kontorschef är och lagerchef är Sven Andersson VD Sven Andersson lagerchef kontorschef

Läs mer

Kunskap och engagemang ingår alltid. CG Drives & Automations serviceerbjudande

Kunskap och engagemang ingår alltid. CG Drives & Automations serviceerbjudande Kunskap och engagemang ingår alltid CG Drives & Automations serviceerbjudande Vi lägger all vår energi på att spara din! Att spara energi handlar inte bara om din elräkning. Det handlar om att kunna lita

Läs mer

Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet. facklig funktionsutbildning för skyddsombud och MB-ledamöter

Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet. facklig funktionsutbildning för skyddsombud och MB-ledamöter Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet facklig funktionsutbildning för skyddsombud och MB-ledamöter Den goda arbetsmiljön i byggbranschen en hel människa efter ett helt arbetsliv. Innehåll Vad är ett skyddsombud?

Läs mer

FÖREBYGGANDE FÖRE BYGGANDE

FÖREBYGGANDE FÖRE BYGGANDE CTB ARBETSMATERIAL Dnr CTB 2003/3134 Hans Olsson 2004-02-02 Gilbert Önsten Vägledning om projekteringsansvar, som skall ersätta broschyr ADI 470. Detta är ännu ett arbetsmaterial, men sakinnehållet är

Läs mer

ByggledninG utbildningar 2010 BAS BYGGARBETSMILJÖSAMORDNARE

ByggledninG utbildningar 2010 BAS BYGGARBETSMILJÖSAMORDNARE ByggledninG utbildningar 2010 BAS BYGGARBETSMILJÖSAMORDNARE innehåll BYGGLEDNING Företagsanpassade utbildningar Utbildning på hemmaplan Vi kan genomföra utbildningen hemma hos dig. Vi kan ta fram en längre

Läs mer

Vi vill du ska må bra!

Vi vill du ska må bra! Vi vill du ska må bra! Säkerhet inom betongelementindustrin 2 InnehÅll 5 Skapa en bra säkerhetskultur inom företagen 6 Säkerhet vid försäljning och order 8 Arbetsmiljö och säkerhet i konstruktionsstadiet

Läs mer

EXPERTEN PÅ INDUSTRIARBETSPLATSEN LYFT & LASTSÄKRING. www.gigant.se

EXPERTEN PÅ INDUSTRIARBETSPLATSEN LYFT & LASTSÄKRING. www.gigant.se EXPERTEN PÅ INDUSTRIARBETSPLATSEN LYFT & LASTSÄKRING www.gigant.se EXPERTEN GIGANT EXPERTEN GIGANT SÄKRARE LYFT OCH ÖKAD EFFEKTI- VITET MED GIGANTS EXPERTKUNSKAP Med 20 års erfarenhet från fabriksgolvet

Läs mer

Utmärkelsen Årets uthyrningsföretag. till framgång. ID06 säkrar samarbetet med NCC i Hageby Centrum. Lipac stödjer Situation Stockholm

Utmärkelsen Årets uthyrningsföretag. till framgång. ID06 säkrar samarbetet med NCC i Hageby Centrum. Lipac stödjer Situation Stockholm N YA BILLIFTAR SOM TAR DIG UPP 26 METER PÅ NOLLTID ID06 säkrar samarbetet med NCC i Hageby Centrum Lipac stödjer Situation Stockholm Utmärkelsen Årets uthyrningsföretag en nyckel till framgång Nytt centralt

Läs mer

Verksamhetsanpassa arbetstiden

Verksamhetsanpassa arbetstiden Verksamhetsanpassa arbetstiden Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Text: Enheterna för Arbetsgivarutveckling och Förhandling Produktion & formgivning: Informationsenheten Tryck: Tabergs Media Group STHLM

Läs mer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Konsekvensutredning i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Boverket februari 2015 Titel: Konsekvensutredning i föreskrifterna om certifiering av vissa installatörer Utgivare:

Läs mer

Vi har i DnB NOR Finans samlat personer med lång erfarenhet och kunskap inom entreprenadbranschen, för att kunna ge bästa tänkbara service och råd.

Vi har i DnB NOR Finans samlat personer med lång erfarenhet och kunskap inom entreprenadbranschen, för att kunna ge bästa tänkbara service och råd. Trött på Antikrundan? DnB NOR Finans finansierar gärna din nästa entreprenadmaskin Trött på Antikrundan? DnB NOR Finans finansierar gärna din nästa entreprenadmaskin DnB NOR Finans ingår i DnB NOR-koncernen,

Läs mer

Kunskapskatalogen. Utbildningar & böcker om arbetsmiljö. Företagsanpassad. utbildning gav Svenska. Kyrkan i Falköping inspiration

Kunskapskatalogen. Utbildningar & böcker om arbetsmiljö. Företagsanpassad. utbildning gav Svenska. Kyrkan i Falköping inspiration 2015 Kunskapskatalogen Utbildningar & böcker om arbetsmiljö Reportage: Ett säkert jobb Möt Erik, utbildare på i frågor som rör hot och våld i arbetsmiljön. sid. 6 9 Utbildning och böcker: BAM den största

Läs mer

Förarhandbok. Bilfrakt.se

Förarhandbok. Bilfrakt.se Förarhandbok Bilfrakt.se Bilfrakt.se har ett certifierat ledningssystem inom kvalitet och miljö. Vår övergripande inriktning styrs av en vision, affärsidé och företagspolicy. Denna bryts ner i konkreta

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning SWEDOL Hållbarhetsredovisning 2012 1963-2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar

Läs mer

Kunskap ger bra ekonomi. Svetskommissionen möter dina behov av utbildning.

Kunskap ger bra ekonomi. Svetskommissionen möter dina behov av utbildning. Kurskatalog 2014/2015 Kunskap för konkurrenskraft Konkurrenskraften i en global och föränderlig värld ökar med utbildning. Det gäller både för företag och för enskilda personer.i Sverige finns en stark

Läs mer