Inledning. Nya strategier inriktade på olika typer av mellanhänder som möjliggör kommunikation över internet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inledning. Nya strategier inriktade på olika typer av mellanhänder som möjliggör kommunikation över internet"

Transkript

1 Presentation Generellt om upphovsrätten, internet och mellanhänders ansvar i Sverige The Pirate Bay-målet år 2010 Black Internet-målet år 2012 Bredbandsbolaget-målet pågående Särskild talan om förverkande (eng: forfeiture/confiscation) mot.se av domännamnen thepiratebay.se och piratebay.se - pågående

2 Inledning Nya strategier inriktade på olika typer av mellanhänder som möjliggör kommunikation över internet Mål mot internetleverantörer, bredbandsbolag och registryn

3 Upphovsrätten och internet En balans mellan rättighetsinnehavarens intresse gentemot allmänna och enskilda motiv Internet har blivit en ny distributionsform av upphovsrättsligt material Ny form av spridning både på laglig och olaglig väg

4 Mellanhandens ansvar (eng: intermediary) Den svenska lagstiftaren menar att det krävs något mer än själva tillhandahållandet och bedrivandet av verksamheten Visst agerande kan innebära medverkande, men visst risktagande måste anses vara tillåtet

5 The Pirate Bay-domen (Svea hovrätt år 2010) Pirate Bay-webbplatsen utgjorde en tjänst som främjade (eng: aid) huvudbrottet upphovsrättsintrång genom att göra det enklare och snabbare för användarna att olovligt fildela Tjänsten användes till övervägande del för olovlig fildelning

6 Exempel på en tillåten söktjänst enligt domstolen 1. Tjänsten är i första hand ett värdefullt verktyg i laglig verksamhet 2. Tjänsten är samhällsnyttig 3. Den legitima användningen dominerar 4. Försiktighetsåtgärder har vidtagits men en spridning eller överföring av olagligt material kan inte exkluderas

7 Black Internet-domen år 2012 Internetleverantörs ansvar Förbud vid vite (böter) att medverka till att för allmänheten tillgängliga vissa musikinspelningar och musikalbum, genom att tillhandahålla uppkoppling till internet för fildelningstjänsten the Pirate Bay Frågan i målet var om Black Internets tillhandahållande av internetuppkoppling kunde anses utgöra medverkan till de upphovsrättsintrång som ägt rum genom Pirate Bay-tjänsten (Svar: ja)

8 Black Internet-domen (Abandonner AB) I. Internetleverantören var medveten om den fällande domen mot the Pirate Bay II. Internetleverantören hade blivit uppmärksammad på att rättighetshavarna menade att de medverkade till fortsatt intrång i deras rättigheter (genom kravbrev) III. Internetleverantören var medveten om rättighetshavarnas yrkande om vitesförbud IV. Trots detta vidtogs inga åtgärder av internetleverantören (inga försiktighetsåtgärder) utan de fortsatte tillhandahålla internetuppkoppling

9 Sammanfattning av förutsättningarna för ansvar 1. Kännedom/vetskap om att tjänsten används för illegala ändamål 2. Möjlighet att hindra den olovliga aktiviteten 3. Vidtar inga eller inte tillräckliga åtgärder för att hindra den olovliga aktiviteten

10 Bredbandsbolaget-målet En allians av rättighetsinnehavare vill att Bredbandsbolaget stoppar all trafik till fildelingsoch streamingtjänsterna the Pirate Bay och Swefilmer Målet kommer troligen avgöras först till hösten

11 Medhjälp (eng: abetting) Exempel 1: Fildelningstjänsten the Pirate Bay Exempel 2: En mellanhand har ingått avtal om att upplåta serverutrymme och denne har fått konkreta indikationer på att serverutrymmet används på ett olovligt sätt Exempel 3: En internetleverantör har kännedom om att internetuppkopplingen används för illegala ändamål (tex till en fildelningstjänst), det är möjligt att hindra intrången, men internetleverantören vidtar inga effektiva åtgärder utan fortsätter att tillhandahålla internetuppkoppling Inte medhjälp (eng: no abetting) Exempel 4: En internetleverantör som enbart startat och bedrivit verksamhet och har ingen vetskap om att olagligt material förekommer. Exempel 5: En söktjänst som är ett värdefullt verktyg för en laglig verksamhet, är samhällsnyttig, den legitima användningen dominerar och försiktighetsåtgärder har vidtagits.

12 Sammanfattning Två ståndpunkter mot varandra: En ordning med ett omfattande ansvar för mellanhänder vilket i förlängningen kan leda till en begränsning av yttrandefriheten på internet Ett begränsat eller obefintligt ansvar vilket kan medföra ett ignorerande av rättighetsinnehavarnas intresse

13 Särskild talan om förverkande (eng: forfeiture) av domännamnen thepiratebay.se och piratebay.se Åklagare väckt talan mot bland annat.se med begäran att domännamnen thepiratebay.se och piratebay.se ska förverkas från oss (Forfeiture of the domain names from.se)

14 Processen Åklagaren har som mål att förverka (eng: forfeit) de två domännamnen från.se och att staten ska äga dessa, alternativt att.se avregistrerar och sedan för all framtid spärrar dessa två domännamn

15 Yrkande/begäran från åklagaren Tingsrätten ska förverka domännamnen thepiratebay.se och piratebay.se från.se och att rätten till egendomen (domännamnen) ska tillfalla staten, alternativt att.se som en åtgärd till förebyggande av missbruk åläggs att avregistrera och upphöra med tilldelning av dessa domäner

16 Förverkande (forfeit/confiscation) enligt svensk rätt I. Förverkandet ska avse ett föremål som på grund av sin särskilda beskaffenhet och omständigheterna i övrigt kan befaras att komma till brottslig användning, II. Föremålet ska vara sådant att det kan användas som hjälpmedel vid brott. Det ska finnas behov för förverkande för att förebygga brott eller alternativt ska det finnas särskilda skäl, III. Eller alternativt: Fråga är om egendom som har använts som hjälpmedel vid brott enligt upphovsrättslagen och förverkandet behövs för att förebygga brott eller om det annars finns särskilda skäl, IV. Förverkandet ska riktas mot en person som dömts som gärningsman eller person som medverkat till brottet, eller alternativt mot en person i vars ställe gärningsmannen eller annan medverkande var

17 Åklagarens argumentation För att åklagaren ska ha framgång måste han visa: Att domännamnen ska likställas med - föremål (eng: object ) eller - egendom (eng: property) Att domännamnen ska anses som hjälpmedel till brott Att.SE ska anses medverka till brottet

18 .SE:s argumentation Domännamn kan inte anses vara ett föremål (eng: object) däremot en egendom (eng: property) Domännamn kan inte anses vara ett brottsverktyg eller hjälpmedel till brott.se kan inte anses medverka till brott genom sin roll som domännamnsadministratör

19 Tack för mycket! Kontakt för frågor:

1 STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 5. DOM (DELDOM) 2015-05-19 meddelad i Stockholm

1 STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 5. DOM (DELDOM) 2015-05-19 meddelad i Stockholm 1 (DEL) meddelad i Stockholm Mål nr: PARTER (Antal motparter: 2) Motpart Offentlig försvarare: Advokat Foyen Advokatfirma Göteborg AB Stora Nygatan 33 411 08 Göteborg Åklagare Kammaråklagare Åklagarmyndigheten

Läs mer

PROTOKOLL 2010-05-04 och 2010-05-05 Föredragning i Stockholm

PROTOKOLL 2010-05-04 och 2010-05-05 Föredragning i Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 020101 PROTOKOLL 2010-05-04 och 2010-05-05 Föredragning i Stockholm Aktbilaga 51 i mål nr aktbilaga 62 i mål nr Dok.Id 889873 RÄTTEN Hovrättsråden Roland Halvorsen och Ulrika Stenbeck

Läs mer

IMK serien 2014/2 (Maj 2014)

IMK serien 2014/2 (Maj 2014) IMK serien 2014/2 (Maj 2014) Vitesförbud mot internetleverantörer vid upphovsrättsligt intrång - En analys av de rättsliga förutsättningarna med betoning på ansvarsfrågan Jur. kand. Andreas Östman Examensarbete

Läs mer

Rättsliga strategier mot upphovsrättsintrång på nätet en analys

Rättsliga strategier mot upphovsrättsintrång på nätet en analys Rättsliga strategier mot upphovsrättsintrång på nätet en analys Daniel Westman 1. Bakgrund På pappret har upphovsrätten aldrig varit starkare än idag. Anpassningen av upphovsrättslagstiftningen till den

Läs mer

DELDOM 2010-11-26 Stockholm

DELDOM 2010-11-26 Stockholm 1 Rotel 0204 Stockholm Mål nr Dok.Id 903407 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 17 april 2009 i mål nr B 13301-06, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 3) Motpart (Åklagare) Kammaråklagaren

Läs mer

IRI PM. IRI Promemoria 3 / 2007 Daniel Westman Förslag på nya civilrättsliga sanktioner i kampen mot olaglig fildelning en kritisk granskning

IRI PM. IRI Promemoria 3 / 2007 Daniel Westman Förslag på nya civilrättsliga sanktioner i kampen mot olaglig fildelning en kritisk granskning IRI PM IRI Promemoria 3 / 2007 Daniel Westman Förslag på nya civilrättsliga sanktioner i kampen mot olaglig fildelning en kritisk granskning Institutet för rättsinformatik Juridiska fakulteten, Stockholms

Läs mer

FÖRHANDLINGSRAPPORT *

FÖRHANDLINGSRAPPORT * FÖRHANDLINGSRAPPORT * 2006/24/EG 2002/58/EG 2004/48/EG Skydd för uppgifter Immaterialrätt Behandling av uppgifter på Internet Ensamrätt för förlag att göra ljudböcker tillgängliga för allmänheten Påstått

Läs mer

Visst går det att lösa piratproblemet! Sju goda exempel från övriga Europa på hur upphovsrätten skyddas på Internet

Visst går det att lösa piratproblemet! Sju goda exempel från övriga Europa på hur upphovsrätten skyddas på Internet Visst går det att lösa piratproblemet! Sju goda exempel från övriga Europa på hur upphovsrätten skyddas på Internet November 2007 Förord Under sommaren och hösten har två viktiga förslag till reformer

Läs mer

2009-04-17 meddelad i Stockholm. Åklagare Kammaråklagare Håkan Roswall Internationella åklagarkammaren i Stockholm

2009-04-17 meddelad i Stockholm. Åklagare Kammaråklagare Håkan Roswall Internationella åklagarkammaren i Stockholm Mål nr meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 4) Åklagare Kammaråklagare Håkan Roswall Internationella åklagarkammaren i Stockholm Målsägande Målsägande, se bilaga 1. Tilltalad Hans FREDRIK Lennart

Läs mer

Svensk Juriststämma 2012 Petter Holm, advokat

Svensk Juriststämma 2012 Petter Holm, advokat Svensk Juriststämma 2012 Petter Holm, advokat Datoranvändaren får tillgång till innehåll eller programvara på distans, utan att vara bunden till en viss hårdvara. Inriktning på molntjänster för musik och

Läs mer

Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område - genomförande av direktiv 2004/48/EG (Ds 2007:19)

Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område - genomförande av direktiv 2004/48/EG (Ds 2007:19) SVEA HOVRÄTT YTTRANDE 2007-10-01 Stockholm Dnr 417/07 Justitiedepartementet Enheten för immaterialrätt och transporträtt 103 33 Stockholm Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område - genomförande

Läs mer

Bevissäkring, intrångsundersökningar och säkerhetsåtgärder enligt 15 kap. 3 RB

Bevissäkring, intrångsundersökningar och säkerhetsåtgärder enligt 15 kap. 3 RB 1(67) Bevissäkring, intrångsundersökningar och säkerhetsåtgärder enligt 15 kap. 3 RB I avvaktan på att arbetet med att ta fram handboken om specialverkställighet (Sverkställighet) slutförs publiceras bl.a.

Läs mer

Mellanhandsansvar på internet

Mellanhandsansvar på internet Mellanhandsansvar på internet En rapport kring internetleverantörers roll och ansvar Johan Axhamn, november 2010 Innehåll Förord 3 1. Inledning 4 2. Internetleverantörers ansvar för innehåll som de förmedlar:

Läs mer

Arbetspapper 2005:01 OM BALANSEN MELLAN PERSONLIG UPPHOVSRÄTT

Arbetspapper 2005:01 OM BALANSEN MELLAN PERSONLIG UPPHOVSRÄTT PIRATJAKTENS FAROR OM BALANSEN MELLAN PERSONLIG INTEGRITET, RÄTTSSÄKERHET OCH UPPHOVSRÄTT Nicklas Lundblad nicklas@skriver.nu +46708918133 www.kommenterat.net Senast uppdaterat: 2005-03-14 Inledning...2

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (15) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 5 december 2008 B 3064-08 KLAGANDE 1. HA Ombud och offentlig försvarare: Advokat POO 2. JE Ombud och offentlig försvarare: Advokat JL 3.

Läs mer

Datainspektionen informerar. Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen

Datainspektionen informerar. Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen Datainspektionen informerar 1 Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen Ändringar i PuL Observera att innehållet i den här skriften inte är anpassat till de ändringar i PuL som trädde i kraft den 1 januari

Läs mer

Immaterialrätt årsbok 2o11

Immaterialrätt årsbok 2o11 Immaterialrätt årsbok 2o11 Årets viktigaste immaterialrättsliga händelser, i sammandrag av Advokatfirman Lindahl. Ansvarig utgivare: Håkan Borgenhäll hakan.borgenhall@lindahl.se Redaktör: Therése Hallbergson

Läs mer

Internetleverantörers ansvar vid upphovsrättsintrång - en komparativ studie mellan Sverige och USA Eleni Stavropoulou

Internetleverantörers ansvar vid upphovsrättsintrång - en komparativ studie mellan Sverige och USA Eleni Stavropoulou JURIDISKA INSTITUTIONEN Stockholms universitet Internetleverantörers ansvar vid upphovsrättsintrång - en komparativ studie mellan Sverige och USA Eleni Stavropoulou Examensarbete i immaterialrätt 30 hp

Läs mer

En registrering som fastighetsmäklare har återkallats på grund av brottslighet i form av bl.a. flera fall av ofredande.

En registrering som fastighetsmäklare har återkallats på grund av brottslighet i form av bl.a. flera fall av ofredande. HFD 2013 ref 47 En registrering som fastighetsmäklare har återkallats på grund av brottslighet i form av bl.a. flera fall av ofredande. Lagrum: 6 5 och 29 fastighetsmäklarlagen (2011:666) Fastighetsmäklarnämnden

Läs mer

FÖREDRAGANDE OCH PROTOKOLLFÖRARE Maria Hallqvist

FÖREDRAGANDE OCH PROTOKOLLFÖRARE Maria Hallqvist 1 PROTOKOLL 2010-08-25 Föredragning i Stockholm Aktbilaga 36 Mål nr Ö 4817-09 NÄRVARANDE JUSTITIERÅD Leif Thorsson, Severin Blomstrand, Torgny Håstad, Per Virdesten (referent) och Agneta Bäcklund FÖREDRAGANDE

Läs mer

För att brott inte ska löna sig

För att brott inte ska löna sig För att brott inte ska löna sig Betänkande av Utredningen om utvidgat förverkande, m.m. Stockholm 2015 SOU 2015:67 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst,

Läs mer

Ett bättre skydd för företagshemligheter. Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Ett bättre skydd för företagshemligheter. Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Ett bättre skydd för företagshemligheter Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 12 december 2013 Beatrice Ask Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 5 juni 2015 Ö 338-15. KLAGANDE AB Dagens Nyheter, 556246-8172 105 15 Stockholm

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 5 juni 2015 Ö 338-15. KLAGANDE AB Dagens Nyheter, 556246-8172 105 15 Stockholm Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 5 juni 2015 Ö 338-15 KLAGANDE AB Dagens Nyheter, 556246-8172 105 15 Stockholm Ombud: Advokat UI MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (20) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 21 december 2012 Ö 4817-09 KLAGANDE 1. Bonnier Audio AB, 556074-9318 Box 3159 103 63 Stockholm 2. Earbooks AB, 556644-3502 Adolf Fredriks

Läs mer

Varumärken på Internet

Varumärken på Internet VARUMÄRKESSKYDD DESIGNSKYDD BRANDING REKLAMJURIDIK ÅRGÅNG 26 NUMMER 1 2015 Varumärken på Internet 18 22 26 32 40 Tvist: Fängelse och skadestånd för piratkopiehandel. Tvist: Nedsänkt lock gör snusdosor

Läs mer

Stockholm den 20 september 2013

Stockholm den 20 september 2013 R-2013/1044 Stockholm den 20 september 2013 Till Justitiedepartementet Ju2013/4173/Å Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 1 juli 2013 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Europarådets

Läs mer

Proportionalitetsprövningen vid interimistiska förbud i immaterialrätten

Proportionalitetsprövningen vid interimistiska förbud i immaterialrätten PROPORTIONALITETSPRÖVNINGEN VID INTERI- MISTISKA FÖRBUD I IMMATERIALRÄTTEN Av David Ramsjö 1 I immaterialrätten kan det interimistiska förbudet ses som ett effektivt rättsmedel för att få stopp på ett

Läs mer

REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 27 maj 2015

REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 27 maj 2015 REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 27 maj 2015 1 INLEDNING 1.1 Stiftelsen för Internetinfrastruktur (802405-0190), Box 7399, 103 91 Stockholm, är en oberoende allmännyttig stiftelse

Läs mer

2012-06-21 meddelad i Halmstad. Åklagare Kammaråklagare Fredrik Ingblad Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm

2012-06-21 meddelad i Halmstad. Åklagare Kammaråklagare Fredrik Ingblad Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm . Mål nr meddelad i Halmstad 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Fredrik Ingblad Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm Målsägande C More Entertainment AB Tegeluddsvägen

Läs mer

Oseriös Marknadsföring

Oseriös Marknadsföring Magisteruppsats Handelsrätt D, 10 poäng Oseriös Marknadsföring Riskfritt och företagsekonomiskt sunt? Dan Hammerlid Handledare: Lena Rönnberg VT 2004 UPPSALA UNIVERSITET Institutionen för handelsrätt Ekonomikum,

Läs mer