Hostingtjänster i molnet. AIPPI-dagen, 15 mars 2012 Petter Holm, advokat

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hostingtjänster i molnet. AIPPI-dagen, 15 mars 2012 Petter Holm, advokat"

Transkript

1 Hostingtjänster i molnet ansvarsfrihet eller ansvarslöshet? AIPPI-dagen, 15 mars 2012 Petter Holm, advokat

2

3 Konflikten Viacom The District Court s decision would radically transform the functioning of the copyright system and sverely impair, if not competely destroy, the value of many copyrighted creations. Youtube/Google We are a good net citizen.

4 Konflikten Laglig gratismusik är inne, och Spotify är inte den enda tjänst du kan välja. Grooveshark låter dig lyssna på musik utan reklam, utan något extra program och utan registrering. (PC för alla) Grooveshark är en olaglig musiktjänst. (STIM)

5 Hur ser tjänsterna ut? o Användare laddar upp innehåll och gör det tillgängligt för andra genom streaming: o Användares egenproducerade material, hemvideor o dyl o Musik o Film o TV-program o Materialet lagras på användarens konto på tjänsten o Sökfunktion, kategoriseringar (genre, årtal, etc) o Kommentars- och betygsfunktioner

6 Tjänsterna, forts o Reklamfinansiering o Öppen mottagarkrets, till skillnad från locker-tjänster (YouTube uppger sig ha besökare/månad) o Youtube har licens för visst material, som man själv har lagt upp. o Inga licenser för material som användare laddar upp ( usergenerated content ) o Innehåll: o Youtube: Klipp med max 10 min speltid per klipp o Filmtjänster (Solarmovie m.fl.): Långfilm i fullängd o Grooveshark: Musik

7

8

9 Grooveshark

10 Grooveshark

11

12 Megaupload.com Kim Dotcom Schmitz

13 Medverkan till upphovsrättsintrång

14 Medverkan till upphovsrättsintrång o Om användaren har gjort intrång aktualiseras medverkansansvar för leverantören. o Krävs i regel något utöver tillhandahållandet av tjänsten, t.ex. o Att användare uppmanas ladda upp material som kan antas vara olovligt, o underlåtenhet att ta bort material efter tillsägelse, o otillräckliga rutiner för att förebygga och komma till rätta med intrång.

15 The PirateBay, Svea HovR, mål nr B För att ett medverksansvar, i objektiv mening, ska komma ifråga avseende en mellanhand som driver en leverantörsverksamhet, torde som regel krävas någonting mer än själva tillhandahållandet och bedrivandet av den verksamheten. Medverkansansvar kan dock vara för handen om mellanhanden vet om att olagligt material förekommer och har möjlighet att, utan orimliga uppoffringar, hindra spridningen av materialet, men underlåter att göra detta. Ett exempel som lagstiftaren angett på en situation där medverkansansvar kan aktualiseras är när intrångsgöraren har träffat avtal med mellanhanden om rätt att utnyttja dennes serverutrymme och mellanhanden därefter har fått konkreta indikationer på att serverutrymmet används på ett sätt som innebär upphovsrättsintrång.

16 Ansvarsfrihet för tjänsteleverantören?

17 We re not pirates, we just provide shipping services to pirates. (Kim Dotcom Schmitz, Megaupload.com)

18 Ansvarsfrihet enligt e-handelslagen 18 :[Om leverantören av en lagringstjänst] 1. inte känner till att den olagliga informationen eller verksamheten förekommer och, när det gäller skyldighet att ersätta skada, inte är medveten om fakta eller omständigheter som gör det uppenbart att den olagliga informationen eller verksamheten förekommer, eller 2. så snart han får sådan kännedom eller medvetenhet utan dröjsmål förhindrar vidare spridning av informationen. Vad som sägs i första stycket gäller inte om den tjänstemottagare som lämnat informationen handlar under tjänsteleverantörens ledning eller överinseende.

19 Ansvarsfrihet enligt e-handelslagen, forts o Ansvarsfriheten omfattar aldrig tjänsteleverantörens eget handlande, bara mellanhandsrollen. o Endast teknisk, automatisk och passiv tjänst (E- handelsdirektivet) o Varken kännedom om el. kontroll över lagrad information (Ehandelsdirektivet)

20 Ansvarsfrihet enligt e-handelslagen, forts o Ansvarsfrihet befriar från straff- och ersättningsansvar, men hindrar inte att förbud meddelas mot leverantören. o Ett förbud får dock ej innebära skyldighet att utöva förhandskontroll (EUD, C-70/10, Scarlet v. SABAM). o Skyldighet att på begäran av rättighetshavare hindra vidare spridning av skyddat material.

21 Ansvarsfrihet enligt e-handelslagen, forts o Kännedom om olaglig information eller verksamhet, alt. medvetenhet om fakta eller omständigheter som visar intrång: o Räcker allmän kännedom om vad som finns på tjänsten? Eller krävs specifik kännedom om intrång i ett visst verk? o Enligt amerikanska rättsfallet Viacom v. Youtube gäller det sistnämnda. o I praktiken krävs då i regel en underrättelse från rättighetshavaren för skapa ond tro varningsbrev.

22 Går Youtube utöver en teknisk, automatisk, passiv tjänst? o Väsentliga faktorer: o Avancerad sökfunktion. o Kategorisering av innehållet. o Spellistfunktion. o Topplistor över klipp. o Filter mot bl.a. porr = Youtube gör ett visst urval av innehåll. o Annonsförsäljning knuten till specifika klipp.

23 Viacom et al./.youtube, NY District Court o Youtube är en lagringstjänst. o För ansvar krävs kännedom om specifika intrång i identifierade verk. Räcker ej med allmän kännedom om innehållet på tjänsten. o Youtube har ett effektivt system med notice and takedown intrångsgörande material tas bort på begäran av rättighetshavare. o Det är rättighetshavarens ansvar att beivra intrång, ej tjänsteleverantörens. o Ekonomisk vinning ger inte ansvar, annat än om det är kopplat till specifikt intrång. o Domen överklagad.

24 GEMA./. Youtube, Landesgericht Hamburg o Youtube skyldigt att övervaka att det som läggs inte gör intrång? Nej. o Interimistiskt yrkande ogillades. o Slutligt avgörande utsatt till 20 april 2012.

25 Peterson./. Youtube, Landesgericht Hamburg o Den standardiserade frågan till användaren om denne har nödvändiga rättigheter ansågs ej ansvarsbefriande, särskilt som användarna kan vara anonyma. o Förbud mot fortsatt tillgängliggörande. o Youtube ersättningskyldigt.

26 o Filmerna laddas upp av användarna. Samma grundkoncept som Youtube. o Tjänsten består av o Lagring o Uppspelning o Kategorisering, genrer m.m. o Sökmotor o Betygsättning, kommentering o Inget eget förfogande av Solarmovie

27 Dock: o Uppladdare får betalt (ersättningen kan bero på antalet spelningar). o Svårare hävda okunskap om omständigheter som gör det uppenbart att intrång förekommer, med tanke på innehållets karaktär (nya långfilmer). = Ej ansvarsfrihet

28 Källor i urval o Svea hovrätts dom i mål B , the Pirate Bay o US District Court for the Southern District of New York, Viacom et al v. YouTube et al, and vice versa, Nos. 07-Civ-2103 (LLS), 07-Civ (LLS) (S.D.N.Y. June 24, 2010). o EUD mål C-70/10, Scarlet Extended SA mot Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM)

29 Advokat Petter Holm Gärde Wesslau Advokatbyrå Göteborg garde.se

PROTOKOLL 2010-05-04 och 2010-05-05 Föredragning i Stockholm

PROTOKOLL 2010-05-04 och 2010-05-05 Föredragning i Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 020101 PROTOKOLL 2010-05-04 och 2010-05-05 Föredragning i Stockholm Aktbilaga 51 i mål nr aktbilaga 62 i mål nr Dok.Id 889873 RÄTTEN Hovrättsråden Roland Halvorsen och Ulrika Stenbeck

Läs mer

1 STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 5. DOM (DELDOM) 2015-05-19 meddelad i Stockholm

1 STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 5. DOM (DELDOM) 2015-05-19 meddelad i Stockholm 1 (DEL) meddelad i Stockholm Mål nr: PARTER (Antal motparter: 2) Motpart Offentlig försvarare: Advokat Foyen Advokatfirma Göteborg AB Stora Nygatan 33 411 08 Göteborg Åklagare Kammaråklagare Åklagarmyndigheten

Läs mer

Internetleverantörers ansvar vid upphovsrättsintrång - en komparativ studie mellan Sverige och USA Eleni Stavropoulou

Internetleverantörers ansvar vid upphovsrättsintrång - en komparativ studie mellan Sverige och USA Eleni Stavropoulou JURIDISKA INSTITUTIONEN Stockholms universitet Internetleverantörers ansvar vid upphovsrättsintrång - en komparativ studie mellan Sverige och USA Eleni Stavropoulou Examensarbete i immaterialrätt 30 hp

Läs mer

IMK serien 2014/2 (Maj 2014)

IMK serien 2014/2 (Maj 2014) IMK serien 2014/2 (Maj 2014) Vitesförbud mot internetleverantörer vid upphovsrättsligt intrång - En analys av de rättsliga förutsättningarna med betoning på ansvarsfrågan Jur. kand. Andreas Östman Examensarbete

Läs mer

IRI PM. IRI Promemoria 3 / 2007 Daniel Westman Förslag på nya civilrättsliga sanktioner i kampen mot olaglig fildelning en kritisk granskning

IRI PM. IRI Promemoria 3 / 2007 Daniel Westman Förslag på nya civilrättsliga sanktioner i kampen mot olaglig fildelning en kritisk granskning IRI PM IRI Promemoria 3 / 2007 Daniel Westman Förslag på nya civilrättsliga sanktioner i kampen mot olaglig fildelning en kritisk granskning Institutet för rättsinformatik Juridiska fakulteten, Stockholms

Läs mer

Lag om elektronisk handel och andra informations- samhällets tjänster. Peter Dyer. ADVOKATFIRMAN FOYEN & Co

Lag om elektronisk handel och andra informations- samhällets tjänster. Peter Dyer. ADVOKATFIRMAN FOYEN & Co Lag om elektronisk handel och andra informations- samhällets tjänster Peter Dyer ADVOKATFIRMAN FOYEN & Co Introduktion DS 2001:13. Införlivar e-handelsdirektivet e med svensk rätt. Skall vara implementerat

Läs mer

2009-04-17 meddelad i Stockholm. Åklagare Kammaråklagare Håkan Roswall Internationella åklagarkammaren i Stockholm

2009-04-17 meddelad i Stockholm. Åklagare Kammaråklagare Håkan Roswall Internationella åklagarkammaren i Stockholm Mål nr meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 4) Åklagare Kammaråklagare Håkan Roswall Internationella åklagarkammaren i Stockholm Målsägande Målsägande, se bilaga 1. Tilltalad Hans FREDRIK Lennart

Läs mer

Mellanhandsansvar på internet

Mellanhandsansvar på internet Mellanhandsansvar på internet En rapport kring internetleverantörers roll och ansvar Johan Axhamn, november 2010 Innehåll Förord 3 1. Inledning 4 2. Internetleverantörers ansvar för innehåll som de förmedlar:

Läs mer

Arbetspapper 2005:01 OM BALANSEN MELLAN PERSONLIG UPPHOVSRÄTT

Arbetspapper 2005:01 OM BALANSEN MELLAN PERSONLIG UPPHOVSRÄTT PIRATJAKTENS FAROR OM BALANSEN MELLAN PERSONLIG INTEGRITET, RÄTTSSÄKERHET OCH UPPHOVSRÄTT Nicklas Lundblad nicklas@skriver.nu +46708918133 www.kommenterat.net Senast uppdaterat: 2005-03-14 Inledning...2

Läs mer

DELDOM 2010-11-26 Stockholm

DELDOM 2010-11-26 Stockholm 1 Rotel 0204 Stockholm Mål nr Dok.Id 903407 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 17 april 2009 i mål nr B 13301-06, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 3) Motpart (Åklagare) Kammaråklagaren

Läs mer

Rättsliga strategier mot upphovsrättsintrång på nätet en analys

Rättsliga strategier mot upphovsrättsintrång på nätet en analys Rättsliga strategier mot upphovsrättsintrång på nätet en analys Daniel Westman 1. Bakgrund På pappret har upphovsrätten aldrig varit starkare än idag. Anpassningen av upphovsrättslagstiftningen till den

Läs mer

Visst går det att lösa piratproblemet! Sju goda exempel från övriga Europa på hur upphovsrätten skyddas på Internet

Visst går det att lösa piratproblemet! Sju goda exempel från övriga Europa på hur upphovsrätten skyddas på Internet Visst går det att lösa piratproblemet! Sju goda exempel från övriga Europa på hur upphovsrätten skyddas på Internet November 2007 Förord Under sommaren och hösten har två viktiga förslag till reformer

Läs mer

Något om förhör under förundersökningen i utredningar om ekonomisk brottslighet en översiktlig beskrivning av regelverket

Något om förhör under förundersökningen i utredningar om ekonomisk brottslighet en översiktlig beskrivning av regelverket Något om förhör under förundersökningen i utredningar om ekonomisk brottslighet en översiktlig beskrivning av regelverket Aktuella rättsfrågor ARF 2008:3 Oktober 2008 Vice överåklagaren Roland Andersson

Läs mer

Geolokalisering på internet vissa immaterialrättsliga konsekvenser

Geolokalisering på internet vissa immaterialrättsliga konsekvenser Geolokalisering på internet vissa immaterialrättsliga konsekvenser Av Tobias Kempas Moderna tekniker som möjliggör geografisk lokalisering av internet användare har hittills inte tilldragit sig någon större

Läs mer

2012-06-21 meddelad i Halmstad. Åklagare Kammaråklagare Fredrik Ingblad Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm

2012-06-21 meddelad i Halmstad. Åklagare Kammaråklagare Fredrik Ingblad Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm . Mål nr meddelad i Halmstad 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Fredrik Ingblad Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm Målsägande C More Entertainment AB Tegeluddsvägen

Läs mer

AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING

AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING Datum 2014-09-03 AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING 1 Allmänna villkor 1.1 Detta avtal reglerar villkoren för elevens lån av en dator med kringutrustning så som exempelvis ström- och nätadapter samt

Läs mer

Yttrandefrihet och ansvar. Chilling Effects

Yttrandefrihet och ansvar. Chilling Effects 1 Yttrandefrihet och ansvar Chilling Effects Karl Jonsson Datorteknologi och etik HT04 Copyright 2004 Karl Jonsson Denna text distribueras under Creative Commons Attribution License: http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/

Läs mer

8 Undantagande av handlingar och uppgifter

8 Undantagande av handlingar och uppgifter 119 8 Undantagande av handlingar och uppgifter 8.1 Allmänt Det är viktigt att komma ihåg att grundregeln vid revision är att samtliga handlingar som rör verksamheten får granskas. Endast i undantagsfall

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (20) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 21 december 2012 Ö 4817-09 KLAGANDE 1. Bonnier Audio AB, 556074-9318 Box 3159 103 63 Stockholm 2. Earbooks AB, 556644-3502 Adolf Fredriks

Läs mer

Elbolags indrivning av konsumenters obetalda elfordringar

Elbolags indrivning av konsumenters obetalda elfordringar Elbolags indrivning av konsumenters obetalda elfordringar Elbolags indrivning av konsumenters obetalda elfordringar Denna rapport finns att ladda ner på www.datainspektionen.se/ladda-ner Innehåll 1. Inledning...

Läs mer

Skollagen kap 6. Melleruds Kommun

Skollagen kap 6. Melleruds Kommun Skollagen kap 6 Melleruds Kommun Skollagen kap 6 - Åtgärder mot kränkande behandling Gäller för all personal som är i verksamheten. Huvudmannen ansvarar för personalen fullgör de skyldigheter som anges

Läs mer

UPPHOVSRÄTT PÅ INTERNET - en undersökning av upphovsrättsskyddet för musikverk, filmverk och datorprogram på Internet m.m.

UPPHOVSRÄTT PÅ INTERNET - en undersökning av upphovsrättsskyddet för musikverk, filmverk och datorprogram på Internet m.m. UPPHOVSRÄTT PÅ INTERNET - en undersökning av upphovsrättsskyddet för musikverk, filmverk och datorprogram på Internet m.m. Av Kathrine Bergström Handledare: Professor Marianne Levin Examensarbete 20 poäng

Läs mer

Att publicera på Internet

Att publicera på Internet Att publicera på Internet Att publicera på Internet Radio- och TV-verket är en myndighet inom medieområdet. Verket ger tillstånd för marksänd TV (utom för public service-företagen), närradio, privat lokalradio

Läs mer

Bevissäkring, intrångsundersökningar och säkerhetsåtgärder enligt 15 kap. 3 RB

Bevissäkring, intrångsundersökningar och säkerhetsåtgärder enligt 15 kap. 3 RB 1(67) Bevissäkring, intrångsundersökningar och säkerhetsåtgärder enligt 15 kap. 3 RB I avvaktan på att arbetet med att ta fram handboken om specialverkställighet (Sverkställighet) slutförs publiceras bl.a.

Läs mer

Lathund för webbpublicering av bilder

Lathund för webbpublicering av bilder Lathund för webbpublicering av bilder Innehåll Lathund för webbpublicering av bilder... 1 Vilka bilder får du publicera på webben?... 2 Bilder på Google... 3 Creative Commons bilder... 4 Bilder utan upphovsrätt

Läs mer

Datainspektionen informerar. Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen

Datainspektionen informerar. Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen Datainspektionen informerar 1 Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen Ändringar i PuL Observera att innehållet i den här skriften inte är anpassat till de ändringar i PuL som trädde i kraft den 1 januari

Läs mer

PROTOKOLL 2009-09-08 2009-09-15 2009-09-24 Föredragning i Stockholm. KLAGANDE Perfect Communication Sweden AB, 556643-1887 Box 1173, 164 26 Kista

PROTOKOLL 2009-09-08 2009-09-15 2009-09-24 Föredragning i Stockholm. KLAGANDE Perfect Communication Sweden AB, 556643-1887 Box 1173, 164 26 Kista 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 0202 PROTOKOLL 2009-09-08 2009-09-15 2009-09-24 Föredragning i Stockholm Aktbilaga 11 Mål nr RÄTTEN Hovrättslagmannen Kristina Boutz samt hovrättsråden Ingemar Persson, Roland Halvorsen

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion. medarbetare

Informationssäkerhetsinstruktion. medarbetare 2009-11-06 Informationssäkerhetsinstruktion för medarbetare Upplands-Bro kommun Antagen av kommundirektören 2010-02-18 Sid 2 (9) 1 Inledning... 3 2 Medarbetarens ansvar... 3 3 Åtkomst till information

Läs mer

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens Meddelandeblad Mottagare: Kommuner och landsting, socialnämnder eller motsvarande med ansvar för socialtjänst och LSS, chefer och personal inom socialtjänst och LSS, chefer och personal inom hälso- och

Läs mer

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR Dessa är generella villkor gällande Wippies som är en del av Saunalahti Group Oyj som levererar följande Wippies-tjänster (senare även kallad Wippies eller vi ) till konsumenter

Läs mer