SACG - 27 november Kammaråklagare Henrik Rasmusson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SACG - 27 november 2014. Kammaråklagare Henrik Rasmusson"

Transkript

1 SACG - 27 november 2014 Kammaråklagare Henrik Rasmusson

2

3 Tingsrätten Påföljd: Fängelse 1 år - Uppsåt - Allvarligt slag - Stor ekonomisk skada - Risk för tredje man - Enkelt att genomföra - Goda intäkter för lite arbete - Kräver stora samhällsresurser att avslöja

4 Tingsrätten (forts.) Ej företagsbot mot TTIS - Formella förutsättningar uppfyllda - NJA 2012 s 826 Ej företagsbot när enskild näringsidkare döms till fängelse - TTIS fåmansföretag - Tilltalad får anses vara ägare

5 Tingsrätten (forts.) Näringsförbud: 5 år Skadestånd: kr - Skälig ersättning för utnyttjande: kr - Ytterligare skada: kr Förverkande av beslagtagna kullager m.m.

6 Hovrätten Påföljd: Villkorlig dom och 70 dagsböter (motsvarande 4 månaders fängelse) - Led i affärsverksamhet syftande till ekonomisk vinning - Piratkopiornas andel av verksamhetens omfattning kan ej bedömas - Risker för tredje man ej relevanta (ligger utanför skyddsintresset) - Begränsad tid och omfattning - Ej artbrott

7 Hovrätten (forts.) Företagsbot: kr - Lagliga förutsättningar uppfyllda - TTIS aktiebolag - Förutsättningarna i NJA 2012 s 826 ej uppfyllda - Saknas stöd förarbeten att inte utdöma företagsbot

8 Hovrätten (forts.) Näringsförbud: 3 år - Skiljaktig ville ogilla Skadestånd: kr - Skälig ersättning för utnyttjande: kr - Ytterligare skada: kr Förverkande av beslagtagna kullager m.m.

9 Överklagande till Högsta domstolen Riksåklagaren - Straffvärde - Artbrott Skult - Ej näringsförbud

10 Högsta domstolen Påföljd: Villkorlig dom och 140 dagsböter (motsvarande 8 månaders fängelse) - Risker för tredje man ska beaktas - Uppsåt - Vinningssyfte - Tämligen stor omfattning - Ej artbrott

11 Högsta domstolen (forts.) Näringsförbud: 3 år - Formella förutsättningar uppfyllda - Högt straffvärde - Systematisk brottslighet - Syftande till ekonomisk vinning - Illojalt utnyttjande av renommé - Orsakat SKF skada - Påtagliga risker för tredje man

12 Faktorer som påverkar straffvärdet När det gäller frågan, vilka faktorer som ska inverka på bedömningen av det konkreta straffvärdet, finns det anledning att skilja mellan sådana förhållanden till ledning för bedömningen av brottets allvar som är knutna till den särskilda straffbestämmelsen (brottsinterna faktorer) och sådana förhållanden som generellt ska beaktas när straffvärdet av ett brott bestäms (brottsexterna faktorer). - Se sid. 4 i HD:s dom

13 Faktorer i varumärkeslagen I 37 varumärkeslagen anges inga särskilda faktorer som ska beaktas vid bedömandet av hur allvarligt man bör se på olika former av varumärkes-intrång. Däremot kan den slutsatsen dras, att det primära skyddsintresset är varumärkesinnehavarens rätt att bestämma över användningen av sitt varumärke. Det får antas vara det värde som varumärket har för denne som straffbestämmelsen tar sikte på i första hand. Hänsyn bör emellertid också tas-till att en tredje man genom ett varumärkesintrång kan ha missletts vid sitt beslutsfattande och köpt en annan vara eller tjänst än han har trott, med de risker som kan vara förenade med det. Även olika andra negativa följder som intrånget kan medföra kan vara att beakta. - Se sid. 5 i HD:s dom

14 Tillämpningen i det aktuella fallet Att CSs brottslighet har inneburit en risk för tredjemansskada står klart. Brottsligheten upptäcktes för övrigt genom att ett företag som hade fått kullager levererade till sig av Transmissionsteamet reklamerade produkterna hos SKF. Hovrätten har emellertid antagit att det inte skulle vara möjligt att vid straffvärdebedömningen beakta de risker som brottsligheten har kunnat medföra för tredje man. Av det som har uttalats i det föregående framgår dock att ett beaktande av risker av detta slag ska ske vid bedömningen av brottslighetens straffvärde. CSs uppsåt har också omfattat att det har funnits en risk för att de aktuella produkterna skulle orsaka skada hos tredje man. Denna faktor ska alltså vägas in vid bedömningen. - Se sid. 6 i HD:s dom

15 IkonM

16 Tingsrätten Påföljd: Villkorlig dom och 100 dagsböter - Stor omfattning - Led i affärsverksamhet - Syftat till ekonomisk vinning - Betydande skada - Risker för tredje man - Ej artbrott

17 Tingsrätten (forts.) Företagsbot: kr - Formella förutsättningar uppfyllda Skadestånd: kr - Skälig ersättning för utnyttjande - Ytterligare skada: fastställd skyldighet

18 Tingsrätten (forts.) Förverkande - Utbyte av brott: kr a) Bruttometoden ( kr) b) Avdrag uppenbart oskäligt ( kr) - Domännamnet ikonm.se

19 Tingsrätten (forts.) Övrigt - Vitesförbud att fortsätta intrång - Ersättning för publicering av domen

20 Tingsrätten (forts.) När det gäller gränsöverskridande försäljning framgår av EU-domstolens praxis att den omständigheten att skyddstiden för ett alster har gått ut i en viss stat inte ger någon rätt att sälja och leverera exemplar av detta alster till en person ur allmänheten som befinner sig i en medlemsstat där alstret fortfarande åtnjuter upphovsrättsligt skydd (se t.ex. EU-domstolens dom den 21 juni 2012 i mål C-5/11, Donner, p. 37). Om någon i Storbritannien, utan rättsinnehavarens tillstånd, säljer exemplar av en lampa som omfattas av upphovsrättsligt skydd i Sverige till en person ur allmänheten som befinner sig i Sverige, och därefter levererar lampan till Sverige, begår säljaren alltså ett brott mot upphovsrättslagen i Sverige. I denna situation, liksom om säljaren överlåter till någon annan att vidta nämnda åtgärder för dennes räkning, gör sig säljaren skyldig till en otillåten spridning till allmänheten i Sverige (jfr EU-domstolens dom den 6 februari 2014 i mål C-98/13, Blomqvist, samt ovan nämnda dom i målet Donner, p. 27). - Se sid. 8 i TR:s dom

21 Tingsrätten (forts.) Av ovan nämnda dom i Donnermålet framgår dock att säljaren i vart fall gör sig skyldig till en otillåten spridning till allmänheten i Sverige om denne utan rättsinnehavarens tillstånd, genom exempelvis reklam, specifikt riktar sig till personer ur allmänheten som är boende i Sverige och ställer ett specifikt leverans och betalningssystem till deras förfogande, eller tillåter tredje man att göra detta, och därigenom gör det möjligt för personer ur allmänheten i Sverige att köpa produkter som omfattas av upphovsrättsligt skydd i Sverige och få dem levererade hit. - Se sid. 8-9 i TR:s dom

22 Tingsrätten (forts.) Brott i Sverige i detta fall - Leverans till kund på IkonM:s risk - Telefonsupport på svenska - Valutaomräknare till svenska kronor - Faktisk försäljning och leverans till svenska kunder

23 Tingsrätten (forts.) Uppsåt till brott i Sverige - Klarlagt att han insett risken - Likgiltig till om lagligt

24 Tingsrätten (forts.) Förverkande av domännamnet ikonm.se - IkonM innehavare av domänen - Domännamnet hjälpmedel vid gärningarna - Förverkande behövs för att förebygga fortsatt brottslighet

25 Verkställighet av förverkandet av domännamnet Domen skickades till.se med uppgift om laga kraft - För vidtagande av eventuella åtgärder - Begäran om återkoppling

26

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (13) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 juli 2012 B 965-12 KLAGANDE CJ Ombud och offentlig försvarare: Advokat JvH MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grovt

Läs mer

R./. riksåklagaren ang. förverkande

R./. riksåklagaren ang. förverkande SVARSSKRIVELSE Sida 1 (9) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2009-08-25 B 694-09 Rotel 38 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM R./. riksåklagaren ang. förverkande Högsta domstolen

Läs mer

TA med enskild firma HP./. riksåklagaren ang. företagsbot m.m.

TA med enskild firma HP./. riksåklagaren ang. företagsbot m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (13) Rättsavdelningen Datum Dnr 2015-03-26 ÅM 2014/7560 Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2014-10-14 B 2225-14 R 2 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM TA

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 6 september 2004 B 143-04 KLAGANDE Riksåklagaren MOTPART MH Offentlig försvarare och ombud: advokaten FU SAKEN Bokföringsbrott ÖVERKLAGADE

Läs mer

RM./. Riksåklagaren angående falsk tillvitelse m.m.

RM./. Riksåklagaren angående falsk tillvitelse m.m. Svarsskrivelse Sida 1 (6) Ert datum Er beteckning Byråchefen Stefan Johansson B 2251-07 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM RM./. Riksåklagaren angående falsk tillvitelse m.m. Högsta domstolen har,

Läs mer

1 STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 5. DOM (DELDOM) 2015-05-19 meddelad i Stockholm

1 STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 5. DOM (DELDOM) 2015-05-19 meddelad i Stockholm 1 (DEL) meddelad i Stockholm Mål nr: PARTER (Antal motparter: 2) Motpart Offentlig försvarare: Advokat Foyen Advokatfirma Göteborg AB Stora Nygatan 33 411 08 Göteborg Åklagare Kammaråklagare Åklagarmyndigheten

Läs mer

K./. riksåklagaren ang. bokföringsbrott

K./. riksåklagaren ang. bokföringsbrott SVARSSKRIVELSE Sida 1 (14) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2009-07-09 B 2235-09 Rotel 24 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM K./. riksåklagaren ang. bokföringsbrott Högsta domstolen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 1 december 2004 B 871-04 KLAGANDE Riksåklagaren MOTPART CB Offentlig försvarare och ombud: advokaten BS SAKEN Grovt bokföringsbrott ÖVERKLAGADE

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (11) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 4 mars 2015 B 1471-13 KLAGANDE 1. DS 2. AJ Ombud för 1 och 2: Advokat EK 3. TM Ombud: Advokat UI MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85

Läs mer

Bidragsbrottslagen - lagtext och utdrag ur förarbetena - rekommendationer

Bidragsbrottslagen - lagtext och utdrag ur förarbetena - rekommendationer Bidragsbrottslagen - lagtext och utdrag ur förarbetena - rekommendationer RättsPM 2007:21 Utvecklingscentrum Stockholm December 2007 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Bidragsbrottslagen...4 1.1

Läs mer

JO./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m.

JO./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (5) Riksåklagarens kansli Datum Rättsavdelningen 2013-01-09 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2012-05-09 B 1496-12 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM JO./. riksåklagaren

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat RS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat JK. Ombud och offentlig försvarare: Advokat CW

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat RS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat JK. Ombud och offentlig försvarare: Advokat CW Sida 1 (18) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 6 december 2011 B 2521-11 KLAGANDE 1. AM Ombud och offentlig försvarare: Advokat RS 2. HS Ombud och offentlig försvarare: Advokat JK 3.

Läs mer

Förverkande enligt 7 trafikbrottslagen

Förverkande enligt 7 trafikbrottslagen Förverkande enligt 7 trafikbrottslagen Promemoria Bilaga 4 RättsPM 2005:2 Utvecklingscentrum Malmö Januari 2007 (uppdaterad) 2 Innehållsförteckning 1 Inledning......3 1.1 Gällande lagstiftning..3 1.2 Kort

Läs mer

Höst 08 Bidragsbrottslagen RättsPM 2013:4 (ersätter RättsPM 2010:2) Utvecklingscentrum Stockholm September 2013

Höst 08 Bidragsbrottslagen RättsPM 2013:4 (ersätter RättsPM 2010:2) Utvecklingscentrum Stockholm September 2013 Bidragsbrottslagen RättsPM 2013:4 (ersätter RättsPM 2010:2) Utvecklingscentrum Stockholm September 2013 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 ÅTGÄRDER UNDER SENARE ÅR... 5 1.1 RIKSREVISIONENS GRANSKNING...

Läs mer

Ert datum. Min inställning Jag medger att fängelsestraffets längd sätts ned för samtliga tilltalade.

Ert datum. Min inställning Jag medger att fängelsestraffets längd sätts ned för samtliga tilltalade. Svarsskrivelse Sida 1 (12) Datum Rättsavdelningen 2012-03-13 ÅM 2011/4235 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2011-06-21 B 5908-10 Rotel 35 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm LG m.fl../.

Läs mer

Ert datum. Jag har inhämtat yttrande från Ekobrottsmyndigheten. Yttrandet bifogas.

Ert datum. Jag har inhämtat yttrande från Ekobrottsmyndigheten. Yttrandet bifogas. Svarsskrivelse Sida 1 (16) Datum Rättsavdelningen 2012-04-25 ÅM 2012/0754 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2012-01-27 B 2535-11 Rotel 27 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm MA./.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. meddelad i Stockholm den 9 december 2014 B 2489-13. KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm

HÖGSTA DOMSTOLENS. meddelad i Stockholm den 9 december 2014 B 2489-13. KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm Sida l (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 december 2014 B 2489-13 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MÅLSÄGANDE Aktiebolaget Svensk Filmindustri, 556003-5213 c/o

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 28 oktober 2003 B 2854-02 KLAGANDE K. S. Offentlig försvarare och ombud: advokaten P. M. MOTPART Riksåklagaren SAKEN Narkotikabrott m.m.

Läs mer

Överklagande av hovrättsdom grovt bidragsbrott

Överklagande av hovrättsdom grovt bidragsbrott Riksåklagarens kansli Rättsavdelningen Datum Sida 1 (8) Byråchefen My Hedström 2013-06-19 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av hovrättsdom grovt bidragsbrott Klagande Riksåklagaren

Läs mer

EA./. riksåklagaren ang. misshandel m.m.

EA./. riksåklagaren ang. misshandel m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (10) Riksåklagarens kansli Datum Rättsavdelningen 2013-10-03 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2013-09-10 B 4135-13 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM EA./. riksåklagaren

Läs mer

Utveckling av grunderna för talan i Högsta domstolens mål nr B 5960-10

Utveckling av grunderna för talan i Högsta domstolens mål nr B 5960-10 Sida 1 (17) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson B 5960-10 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Utveckling av grunderna för talan i Högsta domstolens mål nr B 5960-10 Överklagandet

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida l (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mälm meddelad i Stockholm den 22 november 2012 B 2535-11 KLAGANDE Mohamed Houssein Ali, 580404-2215 Tensta Allé 29 163 64 Spånga Ombud: Advokat Krister Jansson Solna Advokatbyrå

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 11 maj 2015 Ö 5880-14. KLAGANDE JA Ombud: Advokat TO. Ombud: Advokat PES

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 11 maj 2015 Ö 5880-14. KLAGANDE JA Ombud: Advokat TO. Ombud: Advokat PES Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 11 maj 2015 Ö 5880-14 KLAGANDE JA Ombud: Advokat TO Ombud: Advokat PES MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Häktning

Läs mer

Överklagande av hovrättsdom grov förskingring

Överklagande av hovrättsdom grov förskingring ÖVERKLAGANDE Sida 1 (2) Rättsavdelningen 2010-04-28 ÅM 2010/2251 Chefsåklagaren Lars Persson Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Överklagande av hovrättsdom grov förskingring

Läs mer

Förverkande enligt 7 trafikbrottslagen. Särskilt om ägarutredningar och tillämpningen vid olovlig körning

Förverkande enligt 7 trafikbrottslagen. Särskilt om ägarutredningar och tillämpningen vid olovlig körning Förverkande enligt 7 trafikbrottslagen Särskilt om ägarutredningar och tillämpningen vid olovlig körning RättsPM 2015:1 (ersätter RättsPM 2005:1) Utvecklingscentrum Malmö Maj 2015 Innehållsförteckning

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (15) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 5 december 2008 B 3064-08 KLAGANDE 1. HA Ombud och offentlig försvarare: Advokat POO 2. JE Ombud och offentlig försvarare: Advokat JL 3.

Läs mer

HFD 2014 ref 18. Lagrum: 5 lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor

HFD 2014 ref 18. Lagrum: 5 lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor HFD 2014 ref 18 Ett svar på en fråga som ställts i en ansökan om förhandsbesked har inte ansetts ha sådan betydelse för sökanden att ett besked varit motiverat (I och II). Lagrum: 5 lagen (1998:189) om

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (11) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 26 mars 2012 B 4343-11 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART PW Ombud och offentlig försvarare: JG SAKEN Grovt narkotikabrott

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 mars 2012 B 4468-11 KLAGANDE KP Ombud och offentlig försvarare: Advokat PS MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grovt

Läs mer

Upphovsrättslig Praxis 2014

Upphovsrättslig Praxis 2014 Upphovsrättslig Praxis 2014 SFIR:s Praxisdag 15 januari 2015 Johan Axhamn Karin Cederlund Daniel Westman Disposition Länkning Fri rörlighetm.m. Inskränkningar Parodier Tullförordningen Jurisdiktion Sanktioneroch

Läs mer