Å R S R E D O V I S N I N G

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 6"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2006

2 ÅR 2006 I KORTHET Hyresintäkterna ökade till 26,9 MSEK (21,8 MSEK). Resultatet före skatt uppgick till 7,9 MSEK (5,4 MSEK). Ny uthyrd lokalyta uppgick till Kvm (3.627 Kvm) med ett kontraktsvärde per år på MSEK (4.973 MSEK). Fastigheten Nils 21 med adresser: Drottninggatan 1, Östra Förstadsgatan 34 och Fredriksbergsgatan 7 förvärvades den 19 december 2006 med tillträde den 1 februari Fastighets AB Malmö City har avyttrat sin andel på 12,5 % i Förvaltnings AB Norra Vallgatan. Soliditeten ökade till 33 % (29 %). Årsstämma äger rum den 12 mars 2007 kl på Restaurang Årstiderna, Frans Suellsgatan 3, Malmö. ÅR 2006 I KORTHET 2 KOMMENTAR 3 MALMÖ CITYS HYRESGÄSTER 4 DETTA ÄR FASTIGHETS AB MALMÖ CITY 7 FASTIGHETSFÖRTECKNING 8 FASTIGHETER 9 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 10 ÅRSREDOVISNING 11 RESULTATRÄKNING 12 BALANSRÄKNING 13 EGET KAPITAL OCH SKULDER 14 KASSAFLÖDESANALYS 15 REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER 16 NOTER 17 REVISIONSBERÄTTELSE 26 STYRELSE OCH REVISORER 27

3 KOMMENTAR 2006 blev ännu ett bra år för Fastighets AB Malmö City. Omsättningen ökade till 27 MSEK och vinsten steg till 8 MSEK. Vi tror att 2006 blev det bästa året för fastighetsägandet i Sverige på många år. Låg ränta, goda konjukturer och stort intresse från utländska investerare medförde goda förutsättningar. ÖRESUNDSREGIONEN Malmö är en del av den expanderande Öresundsregionen. Integrationen mellan Danmark och Sverige har tagit fart och i Malmö märks det speciellt på bostadsmarknaden, då allt fler danskar flyttar till Malmö på grund av bl a lägre boendekostnader. Många malmöbor har också fått arbete i Köpenhamn vilket medfört ökad trafik på Öresundsbron. MALMÖ STAD Malmös befolkning ökar och Malmö blir alltmer centralorten i södra Sverige. Flera börsbolag har valt att placera sina huvudkontor i Malmö vilket medför att andra företag också ökar sin närvaro i regionen. Malmö Högskola har nu ca studenter och när till och med studenter som läser vid Lunds Universitet väljer att bo i Malmö, så inser man att Malmös attraktionskraft har ökat. Under 2006 färdigställdes lägenheter i Malmö vilket var den högsta siffran på femton år. MALMÖ CITY Malmö City har utvecklats mycket positivt de senaste tio åren. Malmö har blivit årets stadskärna två gånger under denna period. Samarbetet mellan Malmö Stad, fastighetsägarna och butiksinnehavarna, som sker i Malmö Citysamverkan, har varit bra och vår ambition är att tillsammans med dessa parter fortsätta utveckla Malmö City. Detta gör vi bland annat genom att utveckla våra fastigheter och underhålla dem väl. MALMÖS FASTIGHETSMARKNAD Fastighetspriserna i Malmös innerstad ökade även under Flera stora affärer genomfördes och i de flesta fall upplevde vi att priserna översteg den nivå vi anser vara skälig för att långsiktigt kunna få en rimlig avkastning på investerat kapital. MALMÖS LOKALMARKNAD Trots högkonjunktur är vakansgraden för kontor i Malmö ca %. Trots detta färdigställs många nya projekt framförallt i Västra Hamnen. Efterfrågan ökade i slutet på året och vi har i princip samtliga lokaler uthyrda vid årsskiftet Flera av våra hyresgäster har under året expanderat och behövt nya större lokaler vilket vi har kunnat lösa i våra fastigheter. Totalt hyrde vi ut kvm med ett kontraktsvärde per år på 2,7 MSEK. FÖRVALTNING Under 2006 har vi renoverat och byggt till fastigheten Jörgen Kock 2. Bland annat har vinden inretts till kontor och samtliga allmänna ytor renoverats. Vi har också vidtagit åtgärder för att minska energiåtgången i Malmö Citys fastigheter. Det har inneburit bland annat installation av rörelsedetektorer, ändring av styr- och reglerutrustning samt utbyte av kylmaskiner. Renovering av befintliga kommersiella ytor har fortsatt även under 2006 vilket innebär att kvm har renoverats under 2005 och 2006 vilket motsvarar 33 % av Malmö City:s totala yta. Malmö i februari 2007 Den höga aktiviteten på marknaden har medfört sjunkande avkastningskrav. Avkastningskravet för kommersiella fastigheter i A-läge har sjunkit till ca 5,5 % Fastighets AB Malmö City förvärvade en fastighet i december 2006, Nils 21, belägen mellan Slussplan och Värnhemstorget. Tillträde till fastigheten sker 1 februari REIDAR PETERS Ordförande THOMAS BERGGREN Verkställande direktör 3

4 Känslan för stadens rum och dess historia i kombination med korta beslutsvägar, hög tillgänglighet och en väl fungerande kommunikation har gjort Fastighets AB Malmö City till ett alert och utpräglat serviceinriktat fastighetsföretag. Den kontinuerliga dialogen mellan hyresvärd och hyresgäster förstärker bilden av en ägare som vill modernisera den traditionella synen på fastighetsförvaltning, och inrikta verksamheten på att bevara och vidareutveckla det redan byggda. MÖT TRE HYRESGÄSTER FRÅN TRE SKILDA VÄRLDAR MED EN GEMENSAM VÄRD TEXT KERSTIN ÖHRN / FOTO LARS LYDIG MAN MÅSTE VARA BEREDD ATT ÄNDRA PÅ SAKER Ambitionen är att felmarginalen på 1,3 promille ska ner till 1. Som ett led i kvalitetsarbetet loggar företagets tidningsbud numera in via mobil vid hämtningsplatsen och loggar ut när de har avslutat sin runda. Nattchefer på depåerna övervakar att uppgifterna kommer in och skickat ut ersättare om någon uteblir från jobbet. Att den växande floran av gratistidningar skulle utgöra ett hot mot morgontidningarna avfärdas av Stenson, som inte heller ser avskaffandet av brevinkasten till år 2011 som ett dråpslag mot svensk frukostkultur: Ju fler gratistidningar, desto svårare blir det för annonsörerna att frångå lokaltidningarna. Och vem vill ta hissen ner till entrén och träffa grannarna i bara morgonrocken? Ingen riktig frukost utan morgontidningen? Då är du en typisk svensk, enligt Ingemar Stenson, vd för Tidningsbärarna. Möt en branschtaktiker som välkomnar gratistidningarna, tror på ett liv efter brevinkastens avskaffande och gärna ser att livet återvänder till Drottningtorget. Tidningsbärarna bildades 1970 av de skånska morgontidningarna. Nuvarande vd, Ingemar Stenson, värvades 1991 och har framgångsrikt omvandlat femton års sammanslagningar och nedläggningar i tidningsbranschen till en god affär för Tidningsbärarna. Varje natt kör företagets 500 högerstyrda bilar kör kors och tvärs över Skåne, Blekinge, Kronoberg och Kalmar län och verksamheten omsätter i runda tal 540 miljoner årligen. Jag är otålig och frågar mig alltid vad vi kan erbjuda i våra län. När vi ändå kör 14 mil och gör 700 stopp hemma hos folk, kan vi lika gärna ta med oss Ny Teknik, Svensk Golf, Hemmets Veckotidning, Lantmännens affärstidning eller medicin till 61 apotek i Kronoberg och Kalmar län, resonerar Stenson, som också sett till att det blivit så. Idag plockar Tidningsbärarna ogenerat marknadsandelar från Posten, och vd kan bara förvånas över det obefintliga motståndet från det forna monopolet. Fördelarna är många. Diversifieringen minskar beroendet till morgontidningarna och tillskottet av adresserade och oadresserande försändelser ger ökad sysselsättning åt de medarbetare som vill jobba dagtid eller bli tidningsbärare på heltid. En liten klämma utanför ytterdörren ska även fortsättningsvis garantera att morgontidningen finns inom bekvämt räckhåll om Tidningsbärarnas vd får bestämma: Man måste vara beredd att ändra på saker om man inte ska stagnera. Adressen till huvudkontoret har vd dock behållit genom åren. Den är fortfarande Östra Promenaden 3 i Malmö. Ambitionsnivån hos nuvarande fastighetsägaren uppskattas av eldsjälen Stenson, men tendensen i de kringliggande kvarteren oroar: Drottningstorget håller på att dö ut. Att sälja badrum här i fastigheten är ett steg i rätt riktning men kundkretsen måste bli större och torgmiljön mera levande, som den var när vi flyttade hit. Hyresgäst: Tidningsbärarna/Huvudkontoret och Region Malmö Verksamhet: Distribution av morgontidningar m.m. Antal anställda: Totalt varav 130 tjänstemän (60 sitter i Malmö). Kvm: 2055 År i fastigheten: 26 Idag svarar Tidningsbärarna för distributionen av morgontidningar till hushåll. Distributionskvalitén är hög men ska bli högre. 4

5 VI VAR I HÖGSTA GRAD DELAKTIGA I PLANLÖSNINGEN Fastighet: Söderport 9 Hyresgäst: Advokatfirman Källén och Ingvar AB Inriktning: svensk och internationell affärsjuridik, upphovsrätt, skiljedomar. Antal anställda: 4 + en på väg in Fastighet: Söderport Kvm: Hyresgäst: Advokatfirman År i fastigheten: Källén 1 och Ingvar AB Inriktning: svensk och internationell affärsjuridik, upphovsmannarätt, skiljedomar. Antal anställda 4 + en på väg in Kvm: År i fastigheten: 1 De blivande hyresgästerna fick tillgång till en tillfällig kontorslokal under den halvårslånga totalrenoveringen och kunde övervaka arbetet från den provisoriska adressen i lokalerna intill. Malmö Citys arkitekt satt med från start och vi var i högsta grad delaktiga i planlösningen och dialogen. T o m parkeringsfrågan löste de till oss. Med scenpiano och säckpipa i egna arbetsrummet och verksamheten förlagd till rätt adress, har Arne Källén markerat den affärsmässiga och musikaliska ambitionsnivån för nystartade advokatfirman Källén & Ingvar på Gustav Adolfs torg 47. De båda Malmöadvokaterna Arne Källén och Mats Ingvar startade i egen regi för drygt ett år sedan. Ett nytt kontor krävdes på kort tid och banken tipsade om Fastighets AB Malmö City. Att arbeta med svensk och internationell affärsjuridik ger inte samma spring i lokalerna som vid brottsmål, men läget har avgörande betydelse. Kontakter togs och Söderport 9 med dess centrala läge och representativa paradvåningar föll de båda delägarna i smaken. Problemet var bara att lokalen saknade faciliteter för medarbetare och modern affärsverksamhet. Så vi satte oss ner med Malmö City och berättade vad vi behövde och de tog tag i våra planer direkt, berättar Arne Källén. Med sina snabba beslut och höga tillgänglighet visade de att vi var viktiga. Advokatfirmans kontorsmiljö ritades av Nils Johansson, ansvarig arkitekt för Söderportfastighetens utveckling och bevarande. Målsättningen med renoveringen var att skapa en modern och välfungerande arbetsplats med respekt för fastigheten ursprungliga interiör. Gamla väggar revs ut, nya tillkom och den forna paradvåningen omvandlades till två generösa arbetsrum med uttag för modern teknik i de gamla väggarna. Rummen ut mot torget kompletterades med en inglasad reception, lounge för besökare, två mindre kontorsrum och ett sammanträdesrum i fil som avslutas med ett litet välplanerat pentry. Vi säljer kunskap och framförallt ett förtroende, och då fungerar den här lokalen bra för oss, fastslår advokat Källén som kan se tillbaka på ett första, framgångsrikt år på nya adressen Gustav Adolfs torg 47. Fastighetens läge, med utsikt över trädtopparna på Gustav Adolfs torg, har även inspirerat till en ny tradition: Numera hälsar vi våren med en gemensam fika utomhus, här på fasadbalkongen. 5

6 MALMÖ CITY KÄNNS NÄRMARE Nio kvadratmeter terrass fick makarna Olsson att byta ut de franska fönstren i Stockholms innerstad mot ett boende i ett av Malmös mer uppskattade betonghus. Ingeborg från Ostpreussen och Lennart från Vimmerby möttes i en skidbacke på 60-talet, gifte sig och bildade familj. Önskan att komma närmare släkten i Tyskland fick dem att lämna Stockholm för Malmö som pensionärer. En lägenhet på Gustav Adolfs torg lockade men nio kvadratmeter terrass avgjorde saken. Det blev Motoramihuset på Östra Tullgatan. Fastighetsskötaren ringde på dörren samma kväll som makarna Olsson flyttade in och frågade om han kunde hjälpa till. Fjorton år senare umgås de båda familjerna fortfarande, för detta är ett hus med en anda av sammanhållning som sitter i väggarna. Ett gediget betonghus som en gång byggdes för att bära upp bilar och som nu blivit ett tryggt boende, med bra bevakning kvällstid och grannar som bryr sig om varandra. Vi flyttade ner till första advent utan att känna någon i Malmö. Men vi hade ju hund, en chow chow, så vi bjöd våra grannar på ett glas vin och presenterade henne, berättar Ingeborg. Idag bor det fyra hundar och två katter på vårt våningsplan och vi har fått en ny hund, Celine. Efter fjortons års boende i fastigheten har makarna Olsson hunnit med tre hyresvärdar. Malmö City känns närmare. De är öppna och det är lätt att komma till tals med dem. Soprummet är exceptionellt bra och garage, tvättstuga och cykelrum sköts också mycket bra. Övertagandet 2003 var odramatiskt, minns paret Olsson. Malmö City bjöd in alla hyresgästerna på en mottagning och berättade vad man ville: Vi fick veta att de betalat 93 miljoner för fastigheten och planerade att modernisera men behålla exteriören som den är. Då sade de att det skulle bli ett hus för malmöborna, poängterar Ingeborg och Lennart tillägger leende: Och det har det ju blivit också. Här bor människor från alla världsdelar nu utom Afrika, tror jag. I somras anordnades en gårdsfest med stort deltagande, husvärden bjöd på vin och stämningen var hög. Den genomgående lägenheten har tre rum och inredningen präglas av böcker, konst och god smak. Den lysande gula färgen i vardagsrummet är hämtad från en av NKs legendariska skyltningar som Ingeborg såg och lade på minnet. Sommartid lyser solen in hela eftermiddagen och utanför ligger den älskade terrassen, fylld av klätter- och buskrosor. Inne i Lennarts rum står datorn och livlinan till de båda sönerna som skickar e-brev från Lidingö och Afganistan. Just nu håller jag på att lära mig ett nytt bildbehandlingsprogram, berättar den 80-årige datoranvändaren som startat upp ett kärt projekt: Att samla in och bränna släktens familjefoton på CD. Fastighet: Husaren 5 Hyresgäst: Familjen Olsson Antal boende: 2 + hunden Celine Kvm: 71 År i fastigheten: 14 6

7 DETTA ÄR FASTIGHETS AB MALMÖ CITY AFFÄRSIDÉ Malmö Citys affärsidé är att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter i centrala Malmö och anpassa dem efter hyresgästernas behov. ÄGARE Malmö City ägs direkt eller indirekt av 20 privatpersoner med anknytning till Malmö. Totalt har dessa ägare investerat ca 80 MSEK i eget kapital. FASTIGHETER Malmö City äger sex centralt belägna fastigheter i Malmö med ett bokfört värde på ca 255 MSEK. Fastigheterna innehåller butiker, kontor, garage och bostäder. Den totala ytan uppgår till ca kvm, vilket innebär att fastigheternas bokförda värde uppgår till ca kr/kvm. Malmö City:s fokusering på en enda marknad, Malmös innerstad, medför att vår kunskap om denna marknad, hyresgäster, leverantörer, beslutsfattare m fl är stor. HYRESGÄSTER Malmö City har 115 hyresgäster - såväl företag, organisationer som privatpersoner - i de olika fastigheterna. En hyresgäst hyr i snitt 217 kvm och betalar en årshyra om kr. Malmö Citys policy är att vara ett serviceföretag som skall underlätta för de företag som är hyresgäster hos oss att bedriva sin verksamhet. Malmö City har många välkända och väletablerade företag och organisationer som hyresgäster, såsom Tidningsbärarna, Kriminalvårdstyrelsen, Länsarbetsnämnden, Polisen, Forex Bank, Sydark-Konstruera, Elinvent, Starcom, Flygvaruhuset, Zapera m fl. ORGANISATION Malmö City har en anställd verkställande direktör. Utöver detta köper vi samtliga tjänster såsom ekonomisk och teknisk förvaltning, fastighetsskötsel, byggledning m m. FASTIGHETSFÖRVALTNING Malmö City samarbetar med ett lokalt förvaltningsföretag som förvaltar våra sex fastigheter. De hanterar såväl ekonomisk som teknisk förvaltning och fastighetsskötsel. Malmö City sysslar med aktiv förvaltning, d v s att ständigt ta tillvara alla möjligheter att förbättra fastigheternas ekonomi. Detta kan ske genom att konkurrensutsätta fastigheternas driftskostnader genom upphandling av el, försäkringar, fastighetsskötsel, hisservice o s v samt till- och ombyggnad av fastigheterna, så att de utnyttjas allt bättre. FINANSIERING Malmö City har en synlig soliditet på för närvarande 33 %. Vårt mål är 20 %. Övrig finansiering sker genom vår bankförbindelse. För närvarande har vi 84% av lån med rörliga räntor och 16% med bunden ränta i fem år från upptagandedagen. Utöver detta har ett avtal om räntetak tecknats på 4 % till och med år 2012 för lån motsvarande 50 MSEK. Fördelningen mellan bundna och rörliga räntor omprövas kontinuerligt och beslut tas vid varje ordinarie styrelsemöte. MARKNAD Malmö City skall äga fastigheter i centrala Malmö. Fastigheterna kan innehålla såväl bostäder som lokaler. Malmö City följer marknaden kontinuerligt och utvärderar samtliga fastigheter som blir till salu i Malmös innerstad. Malmö City har en god finansiell beredskap för att under de kommande åren göra nya förvärv. Vi köper våra tjänster i Malmöområdet och vill satsa på långsiktiga partnerskap med de olika leverantörerna. 7

8 FASTIGHETSFÖRTECKNING FASTIGHETS- ADRESS BYGGÅR/OM- UTHYRNINGSBARA YTOR KVM TAXERINGS BETECKNING BYGGNADSÅR BOSTÄDER BUTIKER KONTOR ÖVRIGT TOTALT VÄRDE Husaren 5 Husargatan / Husaren 5 Östra Tullg 1,3 Ö Promenaden / Gamen 15 Ö Kanalgatan Storgatan 15 Jörgen Kock 1 Norra Vallg. 66 Västerg / Jörgen Kock 2 Norra Vallg Söderport 9 Gustav Adolfs Torg / Nils 21 Drottninggatan 1 (tillträde feb 2007) Östra Förstadsgatan 34 Fredriksbergsgatan / Totalt

9 FASTIGHETER 1 2 JÖRGEN KOCK 1 & 2 NORRA VALLG. 66 & 68 HUSAREN 5 HUSARGATAN HUSAREN 5 Ö TULLGATAN 1 & 3/Ö PROMENADEN 3 SÖDERPORT 9 GUSATV ADOLFS TORG GAMEN 15 Ö KANALGATAN 6 & STORGATAN 15 NILS 21 DROTTNINGGATAN 1, Ö FÖRSTADSGATAN 34 & FREDRIKSBERGSGATAN 7 9

10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Fastighetsaktiebolaget Malmö City med organisationsnummer får härmed lämna redovisning för förvaltningen under räkenskapsåret AFFÄRSIDÉ OCH VERKSAMHETSFORM Malmö Citys affärsidé är att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter i centrala Malmö och anpassa dem efter hyresgästernas behov. Fastigheterna kan innehålla både lokaler och bostäder. En hög servicenivå ingår också i Malmö Citys affärsidé. Verksamheten bedrivs förutom i moderbolaget i de helägda dotterbolagen, Malmö City Två AB, Malmö City Tre AB, Malmö City Fyra AB, Malmö City Fem AB och Dringenberg AB. FASTIGHETSBESTÅNDET Fastighets AB Malmö City äger per 31 december 2006 sex centralt belägna fastigheter i Malmö. Den sammanlagda ytan uppgår till kvm varav kvm utgör kontor, kvm utgör bostäder, kvm utgör butiker och kvm utgör garage och övriga ytor. I samband med uthyrning har under 2005 och 2006 totalt kvm renoverats vilket motsvarar 33 % av den totala ytan. I kvarteret Jörgen Kock 2 har vinden inretts till kontor och övriga allmänna ytor renoverats. EMISSIONER Under 2006 har inga emissioner genomförts. FINANSIERING OCH LIKVIDITET Malmö Citys externa finansiering består till 84% av lån med rörliga räntor och 16% med bunden ränta i fem år från upptagandedagen. Utöver detta har ett avtal om räntetak tecknats på 4 % till och med år 2012 för lån motsvarande 50 MSEK. Total räntekostnad för 2006 uppgick till kkr. Likvida medel vid periodens slut uppgick till kkr och soliditeten till 32,8 %. STYRELSENS ARBETE Vid den ordinarie bolagsstämman 2006 omvaldes samtliga fem styrelseledamöter. Styrelseledamöterna i Malmö City representerar en bred erfarenhet inom fastighetsområdet men även inom bank, finans och industri. Styrelsen har haft tio ordinarie möten. Vid konstituerande styrelsemöte utsågs Reidar Peters till ordförande. Samtidigt antogs arbetsordning för styrelsen samt instruktion för verkställande direktören. Under 2006 har åtgärder vidtagits för att minska energiåtgången i Malmö City:s fastigheter. Detta innebär bl a installation av rörelsedetektorer, översyn av styr- och reglerutrustning och utbyte av kylmaskiner. FASTIGHETSFÖRVALTNING Hyresintäkterna under år 2006 uppgick till 26,9 MSEK (21,8 MSEK). Den totala ytan uppgick till ca kvm. Per 31 december 2006 är ca 100 kvm outhyrda, vilket innebär en vakansgrad på under 1 %. Under 2006 har totalt kvm (3.627 kvm) hyrts ut med ett kontraktsvärde på MSEK (4.973 MSEK). Ekonomisk och teknisk förvaltning sköts sedan den 1 januari 2005 av Fastighets AB Frontnine i Malmö. ÖVRIGT Under 2006 har Fastighets AB Malmö City avyttrat sin andel på 12,5 % i Förvaltnings AB Norra Vallgatan. 10

11 ÅRSREDOVISNING Styrelsen har bestått av följande ledamöter: Reidar Peters, född 1939, ledamot i styrelsen sedan Per Lindblad, född 1929, ledamot i styrelsen sedan Erling Pålsson, född 1949, ledamot i styrelsen sedan Olof Andersson, född 1965, ledamot i styrelsen sedan Thomas Berggren, född 1948, ledamot i styrelsen sedan 2002 och verkställande direktör i Fastighets AB Malmö City sedan FLERÅRSÖVERSIKT (KONCERNEN) Omsättning Resultat efter finansiella poster Fastigheternas bokförda värden Balansomslutning Soliditet 33% 29% 25% 15% HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN Fastigheten Nils 21 har förvärvats med tillträde den 1 februari Fastigheten förvärvades för en köpeskilling av 190 MSEK och innehåller totalt kvm varav bostäder utgör kvm, butiker kvm, kontor kvm, garage kvm och övriga lokaler kvm. Detta innebär att Malmö City har betalat ca kr per kvm. Av fastighetens totala yta är kvm kontor outhyrt. Förvärvet av fastigheten Nils 21 kommer att bokföras i koncernredovisningen fr o m tillträdesdagen d v s 1 februari MODERBOLAGETS RESULTAT Resultatet i bolaget före skatt uppgick till (1.599) kkr. Bolagets likvida medel uppgick per 31 december 2006 till 8,5 (31,2) Mkr och soliditeten till ca 50% (44%). FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION KONCERNEN Fritt eget kapital i koncernen uppgår till kkr varav årets resultat uppgår till kkr. Ingen avsättning till bundna fonder är nödvändigt. MODERBOLAGET Till årsstämmans förfogande stående vinstmedel i moderbolaget utgör: kr Balanserade vinstmedel Erhållet koncernbidrag Skatteeffekt på erhållet koncernbidrag Årets vinst Summa Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande: kr I ny räkning balanseras Summa Styrelsen har i januari 2007 beslutat att föreslå årsstämman i mars 2007 att bolaget ska genomföra en nyemission om st A-akier med teckningskursen 210 kr. Föreslaget emissionsbelopp kommer att uppgå till ca 30 MSEK. 11

12 RESULTATRÄKNINGAR (KKR) NOT KONCERNEN MODERBOLAGET Hyresintäkter Övriga intäkter Summa intäkter Rörelsens kostnader Förvaltnings- och driftskostnader 1, Avskrivning av materiella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter Räntekostnader Reavinst avyttringar andelar Resultat efter finansiella poster Upplösning av periodiseringsfond Överavskrivning Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat Vinst per aktie, SEK 8,93 9, Vägt genomsnittligt antal aktier

13 BALANSRÄKNINGAR (KKR) NOT KONCERNEN MODERBOLAGET TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 5 Byggnader Mark Hyresgästanpassningar Maskiner och inventarier Pågående nybyggnad Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Aktier i dotterbolag Aktier och andelar Uppskjuten skattefordran Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordran dotterbolag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

14 EGET KAPITAL OCH SKULDER (KKR) NOT KONCERNEN MODERBOLAGET Eget kapital 7 Bundet eget kapital Aktiekapital Överkursfond Pågående nyemission Bundna reserver/reservfond Fritt eget kapital Balanserade vinstmedel Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver 11 Ack. överavskrivningar Avsättningar Uppskjuten skatt Skulder Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till kreditinstitut Skatteskulder Checkräkningskredit Övriga skulder Skulder till ägare Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser Villkorade aktieägartillskott Garantiförbindelse

15 KASSAFLÖDESANALYSER (KKR) NOT KONCERNEN MODERBOLAGET Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassaflödet: Avskrivningar Andra icke kassapåverkande poster Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet Minskning (+) / ökning (-) av kortfristiga fordringar Minskning (+) / ökning (-) av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av dotterföretag Förvärv aktier och andelar Lämnade aktieägartillskott Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av aktier och andelar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna lån Nyemission Erhållet koncernbidrag Amortering av skuld Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

16 REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen och allmänna råd och rekommendationer från Bokföringsnämnden. KONCERNREDOVISNING Koncernredovisningen omfattar moderbolaget och de bolag som direkt eller indirekt innehas till mer än 50 % av röstvärdet. Koncernen tilllämpar förvärvsmetoden i koncernredovisningen. Bolag som förvärvats under året ingår i koncernredovisningen fr.o.m. förvärvstidpunkten. Koncernredovisningen omfattar moderbolaget och dotterbolagen Malmö City Två AB, Malmö City Tre AB, Malmö City Fyra AB, Malmö City Fem AB och Dringenberg AB. INTÄKTSREDOVISNING Hyresintäkter i fastighetsförvaltningen redovisas i den period som hyran avser. VÄRDERING AV FORDRINGAR OCH SKULDER Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Skulder har upptagits till nominella belopp. FORDRINGAR OCH SKULDER I UTLÄNDSK VALUTA Bolaget har inga fordringar och skulder i utländsk valuta. REDOVISNING AV FASTIGHETER Samtliga färdigställda fastigheter i bolaget klassificeras som förvaltningsfastigheter då de innehas i syfte att generera hyresintäkter eller värdeökning eller en kombination av dessa. NEDSKRIVNINGAR Bedömning om nedskrivning erfordras avseende anläggningstillgångar görs vid varje bokslutstillfälle. INKOMSTSKATTER Vid redovisning av inkomstskatter tillämpas balansräkningsmetoden. Enligt denna metod redovisas uppskjutna skatteskulder och fordringar för alla temporära skillnader mellan bokförda respektive skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt för övriga skattemässiga avdrag eller underskott. Uppskjutna skatteskulder och skattefordringar beräknas utifrån gällande skattesats. LÅNEKOSTNADER I moderbolaget och i de enskilda dotterföretagens redovisning har huvudprincipen, att samtliga lånekostnader skall belasta resultatet för det år till vilket de hänför sig, tillämpats. STATLIGT STÖD Statliga stöd erhålls i form av räntebidrag. Dessa redovisas i resultaträkningen under finansiella poster i den period de hänför sig till. PENSIONER Alla pensionsutfästelser har övertagits av försäkringsbolag. DEFINITION AV LIKVIDA MEDEL Likvida medel utgörs av kassa och banktillgodohavanden. Koncernen har per utnyttjad del av checkräkningskredit uppgående till 0 (4 697) Kkr. Checkräkningskrediten ingår inte i definitionen av likvida medel. Fastigheter har upptagits till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar. Koncernens fastigheter redovisas i balansräkningen som anläggningstillgångar. Vid ombyggnationer kostnadsförs den del av investeringen som kan anses utgöra underhåll. Kostnader för större hyresgästanpassningar periodiseras över hyreskontraktens löptider. Hyresgästanpassningarna redovisas i balansräkningen på egen rad då de utgör en väsentlig del av balansomslutningen. Byggnader skrivs av enligt plan med 1 % årligen. Planenlig avskrivning av byggnader påbörjas från den ekonomiska tillträdelsedagen. 16

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder Årsredovisning 2001 Gårdstensbostäder Bostads AB Gårdsten Org. nr. 556536-0277 Årsredovisning för räkenskapsåret 2001 Styrelsen och verkställande direktören avger härmed följande årsredovisning. Redovisningen

Läs mer

Försäljning av 37 kommersiella fastigheter i 29 kommuner koncentrerar innehavet och koncernens bokförda värde minskar med 743 mkr.

Försäljning av 37 kommersiella fastigheter i 29 kommuner koncentrerar innehavet och koncernens bokförda värde minskar med 743 mkr. ÅRET I KORTHET AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST

Läs mer

Fotoquick i korthet. Innehåll. Strategiska mål. Affärsstrategi

Fotoquick i korthet. Innehåll. Strategiska mål. Affärsstrategi Årsredovisning 2005 Fotoquick i korthet Innehåll 1 Fotoquick i korthet, Affärsstrategi, Finansiella och strategiska mål 2 VD och Styrelseordförande har ordet 5 Verksamheten 6 Marknaden 7 Aktien 8 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2010 ValueTree Holdings AB (PUBL)

Årsredovisning 2010 ValueTree Holdings AB (PUBL) Årsredovisning 2010 ValueTree Holdings AB (PUBL) ValueTree Holdings AB (publ). Årsredovisning 2010. Sid 1 (49) AFFÄRSIDÉ Att för barnfamiljer erbjuda ett brett utbud av egna och licensierade produkter

Läs mer

INNEHÅLL Året som gått 3 VD har ordet 4 7 Verksamhetsöversikt 8 9 Fastighetsvärden 10 11 Finansiell verksamhet 12 13 Intressebolag 14-15 Våra

INNEHÅLL Året som gått 3 VD har ordet 4 7 Verksamhetsöversikt 8 9 Fastighetsvärden 10 11 Finansiell verksamhet 12 13 Intressebolag 14-15 Våra ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL Året som gått 3 VD har ordet 4 7 Verksamhetsöversikt 8 9 Fastighetsvärden 10 11 Finansiell verksamhet 12 13 Intressebolag 14-15 Våra fastigheter 16 21 Årsredovisning 22 36

Läs mer

Winn i Expansion. Årsredovisning 2010

Winn i Expansion. Årsredovisning 2010 Winn i Expansion Årsredovisning 2010 Innehåll EN HOTELLIDÉ SOM VÄXER 4 OM WINN HOTEL GROUP 6 RADISSON BLU UPPSALA 8 2010 I KORTHET 9 RADISSON BLU RIVERSIDE HOTEL GÖTEBORG 10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 11 PARK

Läs mer

Årsredovisning 2008. för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31. NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873

Årsredovisning 2008. för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31. NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873 Årsredovisning 2008 för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31 NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873 1 Kallelse till årsstämma i Nordic Camping & Sports AB (publ) Aktieägarna i NCS Nordic Camping

Läs mer

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11.

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. 20 09 innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. Personliga hem 12. Bo Kvar 15. Miljötanke 19. Förvaltningsberättelse 21. Finansiell utveckling 26.

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2007 www.kopparbergs.se 2 Kopparbergs Årsredovisning 2007 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Vi vill att alla ska längta hem.

Vi vill att alla ska längta hem. Vi vill att alla ska längta hem. årsredovisning 2014 Ikano Bostad Stockholm Holding AB INNEHÅLL 5 vd har ordet 6 vår vision 7 vår historia 8 våra fastigheter 16 så här jobbar vi 19 vi tar ansvar för våra

Läs mer

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1 - Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 1-0 1 0 1 2011 2 0 1 1-1 2-3 1 203 GROUP AB (publ) Org.nr. 556710-8757 Innehåll Sida ALLMÄN INFORMATION 1 VD ORD 2 VERKSAMHETSÅRET 2011 3 BOLAGSSTRUKTUR OCH ORGANISATION

Läs mer

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING EKONOMISK REDOVISNING Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Aktiebolaget Stockholmshem avger härmed redovisning för bolagets verksamhet 2014 - bolagets 77:e verksamhetsår. Stockholmshems

Läs mer

Årsredovisning 2010 Alingsås Energi Nät AB Alingsås Energi AB

Årsredovisning 2010 Alingsås Energi Nät AB Alingsås Energi AB Årsredovisning 2010 Alingsås Energi Nät AB Alingsås Energi AB Året som gått har varit det kallaste vi upplevt på mycket länge, det har varit vinter i fem månader. Då har förstås kvaliteten på vår infrastruktur

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Årsredovisning 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning Innehåll 2 En nostalgisk tillbakablick 12 Resultaträkningar

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

Strategiska förvärv och förstärkt projektutveckling stärker våra möjligheter för fortsatt tillväxt

Strategiska förvärv och förstärkt projektutveckling stärker våra möjligheter för fortsatt tillväxt Årsredovisning 2011 Strategiska förvärv och förstärkt projektutveckling stärker våra möjligheter för fortsatt tillväxt Under 2011 har vår tillväxt fortsatt. Det gäller för samtliga marknadsområden och

Läs mer

GöteborGs LokaLer Årsredovisning 2013

GöteborGs LokaLer Årsredovisning 2013 Göteborgs Lokaler Årsredovisning 2013 Det här är GöteborgsLokaler GöteborgsLokaler äger och förvaltar stadsdelstorg, butiks- och kontorslokaler i Göteborg. Bolaget bildades 1996 och ingår i Framtidenkoncernen

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB Org.nr 55612-8249 Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Armada Fastighets AB 55612-8249 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31

Läs mer

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Fastighets AB Briggen (Org nr 556476-7688) Styrelsen avger följande årsredovisning. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) 556944-7096

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) 556944-7096 ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) Årsredovisningen omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 1 Bolagets resultaträkning och rapport över totalresultat 5 Bolagets rapport

Läs mer

2008 i sammandrag. Hyresintäkterna uppgick till 779,1 mkr. Driftnettot uppgick till 386,6 mkr. Resultatet efter skatt uppgick till 46,1 mkr

2008 i sammandrag. Hyresintäkterna uppgick till 779,1 mkr. Driftnettot uppgick till 386,6 mkr. Resultatet efter skatt uppgick till 46,1 mkr Heimstaden Årsredovisning 2008 2008 i sammandrag Hyresintäkterna uppgick till 779,1 mkr Driftnettot uppgick till 386,6 mkr Resultatet efter skatt uppgick till 46,1 mkr Fastigheter har förvärvats för ett

Läs mer

Årsredovisning 2013 Östersundshem AB

Årsredovisning 2013 Östersundshem AB Årsredovisning 2013 Östersundshem AB 1 2 3 Vi har ett utgångsläge som inspirerar ord från vd 6 Våra energibesparingsmål 8 Hemlängtan genom trivsel, nära dialog och bostäder för alla 10 Långsiktigt underhåll

Läs mer

CoolGuard. Årsredovisning 2006

CoolGuard. Årsredovisning 2006 CoolGuard Årsredovisning 2006 COOLGUARD ÅRSREDOVISNING 2006 INNEHÅLL Innehåll 1 2006 i korthet 2 VD har ordet 3 Produkter 5 Marknad 6 Försäljning 7 Aktien och ägarna 9 Förvaltningsberättelse 11 Resultaträkningar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Årsredovisning 2009 1(26) Gavlefastigheter Gävle kommun AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Torshälla Fastighets AB ÅRSREDOVISNING 2007

Torshälla Fastighets AB ÅRSREDOVISNING 2007 2007 Torshälla Fastighets AB ÅRSREDOVISNING 2007 ÅRSREDOVISNING 2007 Torshälla Fastighets AB INNEHÅLL Ordförandes och vd:s ord... 3 Organisation och arbetssätt... 4 Personal... 6 Miljö... 7 Fastigheterna

Läs mer

Årsredovisning 2006. Gårdstensbostäder AB

Årsredovisning 2006. Gårdstensbostäder AB Årsredovisning 2006 Gårdstensbostäder AB 2 Gårdstensbostäder AB Org.nr. 556536-0277 Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 Redovisningen omfattar Sida VD har ordet..4 Förvaltningsberättelse....5-11 Finansiella

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse ÅRSREDOVISNING AB ALEBYGGEN 2012 AB Alebyggen 1 (38) 1Styrelsen och verkställande direktören för AB Alebyggen får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011. Ett värdeskapande fastighetsbolag med fokus på Norra Sverige

ÅRSREDOVISNING 2011. Ett värdeskapande fastighetsbolag med fokus på Norra Sverige ÅRSREDOVISNING 2011 Ett värdeskapande fastighetsbolag med fokus på Norra Sverige 2011 i sammandrag Artikel publicerad 2011-03-02 i tidningen Fastighetsaktien Stefan Fröjdendahl Intäkterna uppgick till

Läs mer