Å R S R E D O V I S N I N G

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 6"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2006

2 ÅR 2006 I KORTHET Hyresintäkterna ökade till 26,9 MSEK (21,8 MSEK). Resultatet före skatt uppgick till 7,9 MSEK (5,4 MSEK). Ny uthyrd lokalyta uppgick till Kvm (3.627 Kvm) med ett kontraktsvärde per år på MSEK (4.973 MSEK). Fastigheten Nils 21 med adresser: Drottninggatan 1, Östra Förstadsgatan 34 och Fredriksbergsgatan 7 förvärvades den 19 december 2006 med tillträde den 1 februari Fastighets AB Malmö City har avyttrat sin andel på 12,5 % i Förvaltnings AB Norra Vallgatan. Soliditeten ökade till 33 % (29 %). Årsstämma äger rum den 12 mars 2007 kl på Restaurang Årstiderna, Frans Suellsgatan 3, Malmö. ÅR 2006 I KORTHET 2 KOMMENTAR 3 MALMÖ CITYS HYRESGÄSTER 4 DETTA ÄR FASTIGHETS AB MALMÖ CITY 7 FASTIGHETSFÖRTECKNING 8 FASTIGHETER 9 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 10 ÅRSREDOVISNING 11 RESULTATRÄKNING 12 BALANSRÄKNING 13 EGET KAPITAL OCH SKULDER 14 KASSAFLÖDESANALYS 15 REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER 16 NOTER 17 REVISIONSBERÄTTELSE 26 STYRELSE OCH REVISORER 27

3 KOMMENTAR 2006 blev ännu ett bra år för Fastighets AB Malmö City. Omsättningen ökade till 27 MSEK och vinsten steg till 8 MSEK. Vi tror att 2006 blev det bästa året för fastighetsägandet i Sverige på många år. Låg ränta, goda konjukturer och stort intresse från utländska investerare medförde goda förutsättningar. ÖRESUNDSREGIONEN Malmö är en del av den expanderande Öresundsregionen. Integrationen mellan Danmark och Sverige har tagit fart och i Malmö märks det speciellt på bostadsmarknaden, då allt fler danskar flyttar till Malmö på grund av bl a lägre boendekostnader. Många malmöbor har också fått arbete i Köpenhamn vilket medfört ökad trafik på Öresundsbron. MALMÖ STAD Malmös befolkning ökar och Malmö blir alltmer centralorten i södra Sverige. Flera börsbolag har valt att placera sina huvudkontor i Malmö vilket medför att andra företag också ökar sin närvaro i regionen. Malmö Högskola har nu ca studenter och när till och med studenter som läser vid Lunds Universitet väljer att bo i Malmö, så inser man att Malmös attraktionskraft har ökat. Under 2006 färdigställdes lägenheter i Malmö vilket var den högsta siffran på femton år. MALMÖ CITY Malmö City har utvecklats mycket positivt de senaste tio åren. Malmö har blivit årets stadskärna två gånger under denna period. Samarbetet mellan Malmö Stad, fastighetsägarna och butiksinnehavarna, som sker i Malmö Citysamverkan, har varit bra och vår ambition är att tillsammans med dessa parter fortsätta utveckla Malmö City. Detta gör vi bland annat genom att utveckla våra fastigheter och underhålla dem väl. MALMÖS FASTIGHETSMARKNAD Fastighetspriserna i Malmös innerstad ökade även under Flera stora affärer genomfördes och i de flesta fall upplevde vi att priserna översteg den nivå vi anser vara skälig för att långsiktigt kunna få en rimlig avkastning på investerat kapital. MALMÖS LOKALMARKNAD Trots högkonjunktur är vakansgraden för kontor i Malmö ca %. Trots detta färdigställs många nya projekt framförallt i Västra Hamnen. Efterfrågan ökade i slutet på året och vi har i princip samtliga lokaler uthyrda vid årsskiftet Flera av våra hyresgäster har under året expanderat och behövt nya större lokaler vilket vi har kunnat lösa i våra fastigheter. Totalt hyrde vi ut kvm med ett kontraktsvärde per år på 2,7 MSEK. FÖRVALTNING Under 2006 har vi renoverat och byggt till fastigheten Jörgen Kock 2. Bland annat har vinden inretts till kontor och samtliga allmänna ytor renoverats. Vi har också vidtagit åtgärder för att minska energiåtgången i Malmö Citys fastigheter. Det har inneburit bland annat installation av rörelsedetektorer, ändring av styr- och reglerutrustning samt utbyte av kylmaskiner. Renovering av befintliga kommersiella ytor har fortsatt även under 2006 vilket innebär att kvm har renoverats under 2005 och 2006 vilket motsvarar 33 % av Malmö City:s totala yta. Malmö i februari 2007 Den höga aktiviteten på marknaden har medfört sjunkande avkastningskrav. Avkastningskravet för kommersiella fastigheter i A-läge har sjunkit till ca 5,5 % Fastighets AB Malmö City förvärvade en fastighet i december 2006, Nils 21, belägen mellan Slussplan och Värnhemstorget. Tillträde till fastigheten sker 1 februari REIDAR PETERS Ordförande THOMAS BERGGREN Verkställande direktör 3

4 Känslan för stadens rum och dess historia i kombination med korta beslutsvägar, hög tillgänglighet och en väl fungerande kommunikation har gjort Fastighets AB Malmö City till ett alert och utpräglat serviceinriktat fastighetsföretag. Den kontinuerliga dialogen mellan hyresvärd och hyresgäster förstärker bilden av en ägare som vill modernisera den traditionella synen på fastighetsförvaltning, och inrikta verksamheten på att bevara och vidareutveckla det redan byggda. MÖT TRE HYRESGÄSTER FRÅN TRE SKILDA VÄRLDAR MED EN GEMENSAM VÄRD TEXT KERSTIN ÖHRN / FOTO LARS LYDIG MAN MÅSTE VARA BEREDD ATT ÄNDRA PÅ SAKER Ambitionen är att felmarginalen på 1,3 promille ska ner till 1. Som ett led i kvalitetsarbetet loggar företagets tidningsbud numera in via mobil vid hämtningsplatsen och loggar ut när de har avslutat sin runda. Nattchefer på depåerna övervakar att uppgifterna kommer in och skickat ut ersättare om någon uteblir från jobbet. Att den växande floran av gratistidningar skulle utgöra ett hot mot morgontidningarna avfärdas av Stenson, som inte heller ser avskaffandet av brevinkasten till år 2011 som ett dråpslag mot svensk frukostkultur: Ju fler gratistidningar, desto svårare blir det för annonsörerna att frångå lokaltidningarna. Och vem vill ta hissen ner till entrén och träffa grannarna i bara morgonrocken? Ingen riktig frukost utan morgontidningen? Då är du en typisk svensk, enligt Ingemar Stenson, vd för Tidningsbärarna. Möt en branschtaktiker som välkomnar gratistidningarna, tror på ett liv efter brevinkastens avskaffande och gärna ser att livet återvänder till Drottningtorget. Tidningsbärarna bildades 1970 av de skånska morgontidningarna. Nuvarande vd, Ingemar Stenson, värvades 1991 och har framgångsrikt omvandlat femton års sammanslagningar och nedläggningar i tidningsbranschen till en god affär för Tidningsbärarna. Varje natt kör företagets 500 högerstyrda bilar kör kors och tvärs över Skåne, Blekinge, Kronoberg och Kalmar län och verksamheten omsätter i runda tal 540 miljoner årligen. Jag är otålig och frågar mig alltid vad vi kan erbjuda i våra län. När vi ändå kör 14 mil och gör 700 stopp hemma hos folk, kan vi lika gärna ta med oss Ny Teknik, Svensk Golf, Hemmets Veckotidning, Lantmännens affärstidning eller medicin till 61 apotek i Kronoberg och Kalmar län, resonerar Stenson, som också sett till att det blivit så. Idag plockar Tidningsbärarna ogenerat marknadsandelar från Posten, och vd kan bara förvånas över det obefintliga motståndet från det forna monopolet. Fördelarna är många. Diversifieringen minskar beroendet till morgontidningarna och tillskottet av adresserade och oadresserande försändelser ger ökad sysselsättning åt de medarbetare som vill jobba dagtid eller bli tidningsbärare på heltid. En liten klämma utanför ytterdörren ska även fortsättningsvis garantera att morgontidningen finns inom bekvämt räckhåll om Tidningsbärarnas vd får bestämma: Man måste vara beredd att ändra på saker om man inte ska stagnera. Adressen till huvudkontoret har vd dock behållit genom åren. Den är fortfarande Östra Promenaden 3 i Malmö. Ambitionsnivån hos nuvarande fastighetsägaren uppskattas av eldsjälen Stenson, men tendensen i de kringliggande kvarteren oroar: Drottningstorget håller på att dö ut. Att sälja badrum här i fastigheten är ett steg i rätt riktning men kundkretsen måste bli större och torgmiljön mera levande, som den var när vi flyttade hit. Hyresgäst: Tidningsbärarna/Huvudkontoret och Region Malmö Verksamhet: Distribution av morgontidningar m.m. Antal anställda: Totalt varav 130 tjänstemän (60 sitter i Malmö). Kvm: 2055 År i fastigheten: 26 Idag svarar Tidningsbärarna för distributionen av morgontidningar till hushåll. Distributionskvalitén är hög men ska bli högre. 4

5 VI VAR I HÖGSTA GRAD DELAKTIGA I PLANLÖSNINGEN Fastighet: Söderport 9 Hyresgäst: Advokatfirman Källén och Ingvar AB Inriktning: svensk och internationell affärsjuridik, upphovsrätt, skiljedomar. Antal anställda: 4 + en på väg in Fastighet: Söderport Kvm: Hyresgäst: Advokatfirman År i fastigheten: Källén 1 och Ingvar AB Inriktning: svensk och internationell affärsjuridik, upphovsmannarätt, skiljedomar. Antal anställda 4 + en på väg in Kvm: År i fastigheten: 1 De blivande hyresgästerna fick tillgång till en tillfällig kontorslokal under den halvårslånga totalrenoveringen och kunde övervaka arbetet från den provisoriska adressen i lokalerna intill. Malmö Citys arkitekt satt med från start och vi var i högsta grad delaktiga i planlösningen och dialogen. T o m parkeringsfrågan löste de till oss. Med scenpiano och säckpipa i egna arbetsrummet och verksamheten förlagd till rätt adress, har Arne Källén markerat den affärsmässiga och musikaliska ambitionsnivån för nystartade advokatfirman Källén & Ingvar på Gustav Adolfs torg 47. De båda Malmöadvokaterna Arne Källén och Mats Ingvar startade i egen regi för drygt ett år sedan. Ett nytt kontor krävdes på kort tid och banken tipsade om Fastighets AB Malmö City. Att arbeta med svensk och internationell affärsjuridik ger inte samma spring i lokalerna som vid brottsmål, men läget har avgörande betydelse. Kontakter togs och Söderport 9 med dess centrala läge och representativa paradvåningar föll de båda delägarna i smaken. Problemet var bara att lokalen saknade faciliteter för medarbetare och modern affärsverksamhet. Så vi satte oss ner med Malmö City och berättade vad vi behövde och de tog tag i våra planer direkt, berättar Arne Källén. Med sina snabba beslut och höga tillgänglighet visade de att vi var viktiga. Advokatfirmans kontorsmiljö ritades av Nils Johansson, ansvarig arkitekt för Söderportfastighetens utveckling och bevarande. Målsättningen med renoveringen var att skapa en modern och välfungerande arbetsplats med respekt för fastigheten ursprungliga interiör. Gamla väggar revs ut, nya tillkom och den forna paradvåningen omvandlades till två generösa arbetsrum med uttag för modern teknik i de gamla väggarna. Rummen ut mot torget kompletterades med en inglasad reception, lounge för besökare, två mindre kontorsrum och ett sammanträdesrum i fil som avslutas med ett litet välplanerat pentry. Vi säljer kunskap och framförallt ett förtroende, och då fungerar den här lokalen bra för oss, fastslår advokat Källén som kan se tillbaka på ett första, framgångsrikt år på nya adressen Gustav Adolfs torg 47. Fastighetens läge, med utsikt över trädtopparna på Gustav Adolfs torg, har även inspirerat till en ny tradition: Numera hälsar vi våren med en gemensam fika utomhus, här på fasadbalkongen. 5

6 MALMÖ CITY KÄNNS NÄRMARE Nio kvadratmeter terrass fick makarna Olsson att byta ut de franska fönstren i Stockholms innerstad mot ett boende i ett av Malmös mer uppskattade betonghus. Ingeborg från Ostpreussen och Lennart från Vimmerby möttes i en skidbacke på 60-talet, gifte sig och bildade familj. Önskan att komma närmare släkten i Tyskland fick dem att lämna Stockholm för Malmö som pensionärer. En lägenhet på Gustav Adolfs torg lockade men nio kvadratmeter terrass avgjorde saken. Det blev Motoramihuset på Östra Tullgatan. Fastighetsskötaren ringde på dörren samma kväll som makarna Olsson flyttade in och frågade om han kunde hjälpa till. Fjorton år senare umgås de båda familjerna fortfarande, för detta är ett hus med en anda av sammanhållning som sitter i väggarna. Ett gediget betonghus som en gång byggdes för att bära upp bilar och som nu blivit ett tryggt boende, med bra bevakning kvällstid och grannar som bryr sig om varandra. Vi flyttade ner till första advent utan att känna någon i Malmö. Men vi hade ju hund, en chow chow, så vi bjöd våra grannar på ett glas vin och presenterade henne, berättar Ingeborg. Idag bor det fyra hundar och två katter på vårt våningsplan och vi har fått en ny hund, Celine. Efter fjortons års boende i fastigheten har makarna Olsson hunnit med tre hyresvärdar. Malmö City känns närmare. De är öppna och det är lätt att komma till tals med dem. Soprummet är exceptionellt bra och garage, tvättstuga och cykelrum sköts också mycket bra. Övertagandet 2003 var odramatiskt, minns paret Olsson. Malmö City bjöd in alla hyresgästerna på en mottagning och berättade vad man ville: Vi fick veta att de betalat 93 miljoner för fastigheten och planerade att modernisera men behålla exteriören som den är. Då sade de att det skulle bli ett hus för malmöborna, poängterar Ingeborg och Lennart tillägger leende: Och det har det ju blivit också. Här bor människor från alla världsdelar nu utom Afrika, tror jag. I somras anordnades en gårdsfest med stort deltagande, husvärden bjöd på vin och stämningen var hög. Den genomgående lägenheten har tre rum och inredningen präglas av böcker, konst och god smak. Den lysande gula färgen i vardagsrummet är hämtad från en av NKs legendariska skyltningar som Ingeborg såg och lade på minnet. Sommartid lyser solen in hela eftermiddagen och utanför ligger den älskade terrassen, fylld av klätter- och buskrosor. Inne i Lennarts rum står datorn och livlinan till de båda sönerna som skickar e-brev från Lidingö och Afganistan. Just nu håller jag på att lära mig ett nytt bildbehandlingsprogram, berättar den 80-årige datoranvändaren som startat upp ett kärt projekt: Att samla in och bränna släktens familjefoton på CD. Fastighet: Husaren 5 Hyresgäst: Familjen Olsson Antal boende: 2 + hunden Celine Kvm: 71 År i fastigheten: 14 6

7 DETTA ÄR FASTIGHETS AB MALMÖ CITY AFFÄRSIDÉ Malmö Citys affärsidé är att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter i centrala Malmö och anpassa dem efter hyresgästernas behov. ÄGARE Malmö City ägs direkt eller indirekt av 20 privatpersoner med anknytning till Malmö. Totalt har dessa ägare investerat ca 80 MSEK i eget kapital. FASTIGHETER Malmö City äger sex centralt belägna fastigheter i Malmö med ett bokfört värde på ca 255 MSEK. Fastigheterna innehåller butiker, kontor, garage och bostäder. Den totala ytan uppgår till ca kvm, vilket innebär att fastigheternas bokförda värde uppgår till ca kr/kvm. Malmö City:s fokusering på en enda marknad, Malmös innerstad, medför att vår kunskap om denna marknad, hyresgäster, leverantörer, beslutsfattare m fl är stor. HYRESGÄSTER Malmö City har 115 hyresgäster - såväl företag, organisationer som privatpersoner - i de olika fastigheterna. En hyresgäst hyr i snitt 217 kvm och betalar en årshyra om kr. Malmö Citys policy är att vara ett serviceföretag som skall underlätta för de företag som är hyresgäster hos oss att bedriva sin verksamhet. Malmö City har många välkända och väletablerade företag och organisationer som hyresgäster, såsom Tidningsbärarna, Kriminalvårdstyrelsen, Länsarbetsnämnden, Polisen, Forex Bank, Sydark-Konstruera, Elinvent, Starcom, Flygvaruhuset, Zapera m fl. ORGANISATION Malmö City har en anställd verkställande direktör. Utöver detta köper vi samtliga tjänster såsom ekonomisk och teknisk förvaltning, fastighetsskötsel, byggledning m m. FASTIGHETSFÖRVALTNING Malmö City samarbetar med ett lokalt förvaltningsföretag som förvaltar våra sex fastigheter. De hanterar såväl ekonomisk som teknisk förvaltning och fastighetsskötsel. Malmö City sysslar med aktiv förvaltning, d v s att ständigt ta tillvara alla möjligheter att förbättra fastigheternas ekonomi. Detta kan ske genom att konkurrensutsätta fastigheternas driftskostnader genom upphandling av el, försäkringar, fastighetsskötsel, hisservice o s v samt till- och ombyggnad av fastigheterna, så att de utnyttjas allt bättre. FINANSIERING Malmö City har en synlig soliditet på för närvarande 33 %. Vårt mål är 20 %. Övrig finansiering sker genom vår bankförbindelse. För närvarande har vi 84% av lån med rörliga räntor och 16% med bunden ränta i fem år från upptagandedagen. Utöver detta har ett avtal om räntetak tecknats på 4 % till och med år 2012 för lån motsvarande 50 MSEK. Fördelningen mellan bundna och rörliga räntor omprövas kontinuerligt och beslut tas vid varje ordinarie styrelsemöte. MARKNAD Malmö City skall äga fastigheter i centrala Malmö. Fastigheterna kan innehålla såväl bostäder som lokaler. Malmö City följer marknaden kontinuerligt och utvärderar samtliga fastigheter som blir till salu i Malmös innerstad. Malmö City har en god finansiell beredskap för att under de kommande åren göra nya förvärv. Vi köper våra tjänster i Malmöområdet och vill satsa på långsiktiga partnerskap med de olika leverantörerna. 7

8 FASTIGHETSFÖRTECKNING FASTIGHETS- ADRESS BYGGÅR/OM- UTHYRNINGSBARA YTOR KVM TAXERINGS BETECKNING BYGGNADSÅR BOSTÄDER BUTIKER KONTOR ÖVRIGT TOTALT VÄRDE Husaren 5 Husargatan / Husaren 5 Östra Tullg 1,3 Ö Promenaden / Gamen 15 Ö Kanalgatan Storgatan 15 Jörgen Kock 1 Norra Vallg. 66 Västerg / Jörgen Kock 2 Norra Vallg Söderport 9 Gustav Adolfs Torg / Nils 21 Drottninggatan 1 (tillträde feb 2007) Östra Förstadsgatan 34 Fredriksbergsgatan / Totalt

9 FASTIGHETER 1 2 JÖRGEN KOCK 1 & 2 NORRA VALLG. 66 & 68 HUSAREN 5 HUSARGATAN HUSAREN 5 Ö TULLGATAN 1 & 3/Ö PROMENADEN 3 SÖDERPORT 9 GUSATV ADOLFS TORG GAMEN 15 Ö KANALGATAN 6 & STORGATAN 15 NILS 21 DROTTNINGGATAN 1, Ö FÖRSTADSGATAN 34 & FREDRIKSBERGSGATAN 7 9

10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Fastighetsaktiebolaget Malmö City med organisationsnummer får härmed lämna redovisning för förvaltningen under räkenskapsåret AFFÄRSIDÉ OCH VERKSAMHETSFORM Malmö Citys affärsidé är att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter i centrala Malmö och anpassa dem efter hyresgästernas behov. Fastigheterna kan innehålla både lokaler och bostäder. En hög servicenivå ingår också i Malmö Citys affärsidé. Verksamheten bedrivs förutom i moderbolaget i de helägda dotterbolagen, Malmö City Två AB, Malmö City Tre AB, Malmö City Fyra AB, Malmö City Fem AB och Dringenberg AB. FASTIGHETSBESTÅNDET Fastighets AB Malmö City äger per 31 december 2006 sex centralt belägna fastigheter i Malmö. Den sammanlagda ytan uppgår till kvm varav kvm utgör kontor, kvm utgör bostäder, kvm utgör butiker och kvm utgör garage och övriga ytor. I samband med uthyrning har under 2005 och 2006 totalt kvm renoverats vilket motsvarar 33 % av den totala ytan. I kvarteret Jörgen Kock 2 har vinden inretts till kontor och övriga allmänna ytor renoverats. EMISSIONER Under 2006 har inga emissioner genomförts. FINANSIERING OCH LIKVIDITET Malmö Citys externa finansiering består till 84% av lån med rörliga räntor och 16% med bunden ränta i fem år från upptagandedagen. Utöver detta har ett avtal om räntetak tecknats på 4 % till och med år 2012 för lån motsvarande 50 MSEK. Total räntekostnad för 2006 uppgick till kkr. Likvida medel vid periodens slut uppgick till kkr och soliditeten till 32,8 %. STYRELSENS ARBETE Vid den ordinarie bolagsstämman 2006 omvaldes samtliga fem styrelseledamöter. Styrelseledamöterna i Malmö City representerar en bred erfarenhet inom fastighetsområdet men även inom bank, finans och industri. Styrelsen har haft tio ordinarie möten. Vid konstituerande styrelsemöte utsågs Reidar Peters till ordförande. Samtidigt antogs arbetsordning för styrelsen samt instruktion för verkställande direktören. Under 2006 har åtgärder vidtagits för att minska energiåtgången i Malmö City:s fastigheter. Detta innebär bl a installation av rörelsedetektorer, översyn av styr- och reglerutrustning och utbyte av kylmaskiner. FASTIGHETSFÖRVALTNING Hyresintäkterna under år 2006 uppgick till 26,9 MSEK (21,8 MSEK). Den totala ytan uppgick till ca kvm. Per 31 december 2006 är ca 100 kvm outhyrda, vilket innebär en vakansgrad på under 1 %. Under 2006 har totalt kvm (3.627 kvm) hyrts ut med ett kontraktsvärde på MSEK (4.973 MSEK). Ekonomisk och teknisk förvaltning sköts sedan den 1 januari 2005 av Fastighets AB Frontnine i Malmö. ÖVRIGT Under 2006 har Fastighets AB Malmö City avyttrat sin andel på 12,5 % i Förvaltnings AB Norra Vallgatan. 10

11 ÅRSREDOVISNING Styrelsen har bestått av följande ledamöter: Reidar Peters, född 1939, ledamot i styrelsen sedan Per Lindblad, född 1929, ledamot i styrelsen sedan Erling Pålsson, född 1949, ledamot i styrelsen sedan Olof Andersson, född 1965, ledamot i styrelsen sedan Thomas Berggren, född 1948, ledamot i styrelsen sedan 2002 och verkställande direktör i Fastighets AB Malmö City sedan FLERÅRSÖVERSIKT (KONCERNEN) Omsättning Resultat efter finansiella poster Fastigheternas bokförda värden Balansomslutning Soliditet 33% 29% 25% 15% HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN Fastigheten Nils 21 har förvärvats med tillträde den 1 februari Fastigheten förvärvades för en köpeskilling av 190 MSEK och innehåller totalt kvm varav bostäder utgör kvm, butiker kvm, kontor kvm, garage kvm och övriga lokaler kvm. Detta innebär att Malmö City har betalat ca kr per kvm. Av fastighetens totala yta är kvm kontor outhyrt. Förvärvet av fastigheten Nils 21 kommer att bokföras i koncernredovisningen fr o m tillträdesdagen d v s 1 februari MODERBOLAGETS RESULTAT Resultatet i bolaget före skatt uppgick till (1.599) kkr. Bolagets likvida medel uppgick per 31 december 2006 till 8,5 (31,2) Mkr och soliditeten till ca 50% (44%). FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION KONCERNEN Fritt eget kapital i koncernen uppgår till kkr varav årets resultat uppgår till kkr. Ingen avsättning till bundna fonder är nödvändigt. MODERBOLAGET Till årsstämmans förfogande stående vinstmedel i moderbolaget utgör: kr Balanserade vinstmedel Erhållet koncernbidrag Skatteeffekt på erhållet koncernbidrag Årets vinst Summa Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande: kr I ny räkning balanseras Summa Styrelsen har i januari 2007 beslutat att föreslå årsstämman i mars 2007 att bolaget ska genomföra en nyemission om st A-akier med teckningskursen 210 kr. Föreslaget emissionsbelopp kommer att uppgå till ca 30 MSEK. 11

12 RESULTATRÄKNINGAR (KKR) NOT KONCERNEN MODERBOLAGET Hyresintäkter Övriga intäkter Summa intäkter Rörelsens kostnader Förvaltnings- och driftskostnader 1, Avskrivning av materiella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter Räntekostnader Reavinst avyttringar andelar Resultat efter finansiella poster Upplösning av periodiseringsfond Överavskrivning Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat Vinst per aktie, SEK 8,93 9, Vägt genomsnittligt antal aktier

13 BALANSRÄKNINGAR (KKR) NOT KONCERNEN MODERBOLAGET TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 5 Byggnader Mark Hyresgästanpassningar Maskiner och inventarier Pågående nybyggnad Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Aktier i dotterbolag Aktier och andelar Uppskjuten skattefordran Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordran dotterbolag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

14 EGET KAPITAL OCH SKULDER (KKR) NOT KONCERNEN MODERBOLAGET Eget kapital 7 Bundet eget kapital Aktiekapital Överkursfond Pågående nyemission Bundna reserver/reservfond Fritt eget kapital Balanserade vinstmedel Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver 11 Ack. överavskrivningar Avsättningar Uppskjuten skatt Skulder Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till kreditinstitut Skatteskulder Checkräkningskredit Övriga skulder Skulder till ägare Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser Villkorade aktieägartillskott Garantiförbindelse

15 KASSAFLÖDESANALYSER (KKR) NOT KONCERNEN MODERBOLAGET Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassaflödet: Avskrivningar Andra icke kassapåverkande poster Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet Minskning (+) / ökning (-) av kortfristiga fordringar Minskning (+) / ökning (-) av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av dotterföretag Förvärv aktier och andelar Lämnade aktieägartillskott Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av aktier och andelar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna lån Nyemission Erhållet koncernbidrag Amortering av skuld Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

16 REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen och allmänna råd och rekommendationer från Bokföringsnämnden. KONCERNREDOVISNING Koncernredovisningen omfattar moderbolaget och de bolag som direkt eller indirekt innehas till mer än 50 % av röstvärdet. Koncernen tilllämpar förvärvsmetoden i koncernredovisningen. Bolag som förvärvats under året ingår i koncernredovisningen fr.o.m. förvärvstidpunkten. Koncernredovisningen omfattar moderbolaget och dotterbolagen Malmö City Två AB, Malmö City Tre AB, Malmö City Fyra AB, Malmö City Fem AB och Dringenberg AB. INTÄKTSREDOVISNING Hyresintäkter i fastighetsförvaltningen redovisas i den period som hyran avser. VÄRDERING AV FORDRINGAR OCH SKULDER Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Skulder har upptagits till nominella belopp. FORDRINGAR OCH SKULDER I UTLÄNDSK VALUTA Bolaget har inga fordringar och skulder i utländsk valuta. REDOVISNING AV FASTIGHETER Samtliga färdigställda fastigheter i bolaget klassificeras som förvaltningsfastigheter då de innehas i syfte att generera hyresintäkter eller värdeökning eller en kombination av dessa. NEDSKRIVNINGAR Bedömning om nedskrivning erfordras avseende anläggningstillgångar görs vid varje bokslutstillfälle. INKOMSTSKATTER Vid redovisning av inkomstskatter tillämpas balansräkningsmetoden. Enligt denna metod redovisas uppskjutna skatteskulder och fordringar för alla temporära skillnader mellan bokförda respektive skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt för övriga skattemässiga avdrag eller underskott. Uppskjutna skatteskulder och skattefordringar beräknas utifrån gällande skattesats. LÅNEKOSTNADER I moderbolaget och i de enskilda dotterföretagens redovisning har huvudprincipen, att samtliga lånekostnader skall belasta resultatet för det år till vilket de hänför sig, tillämpats. STATLIGT STÖD Statliga stöd erhålls i form av räntebidrag. Dessa redovisas i resultaträkningen under finansiella poster i den period de hänför sig till. PENSIONER Alla pensionsutfästelser har övertagits av försäkringsbolag. DEFINITION AV LIKVIDA MEDEL Likvida medel utgörs av kassa och banktillgodohavanden. Koncernen har per utnyttjad del av checkräkningskredit uppgående till 0 (4 697) Kkr. Checkräkningskrediten ingår inte i definitionen av likvida medel. Fastigheter har upptagits till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar. Koncernens fastigheter redovisas i balansräkningen som anläggningstillgångar. Vid ombyggnationer kostnadsförs den del av investeringen som kan anses utgöra underhåll. Kostnader för större hyresgästanpassningar periodiseras över hyreskontraktens löptider. Hyresgästanpassningarna redovisas i balansräkningen på egen rad då de utgör en väsentlig del av balansomslutningen. Byggnader skrivs av enligt plan med 1 % årligen. Planenlig avskrivning av byggnader påbörjas från den ekonomiska tillträdelsedagen. 16

17 NOTER (Kkr) NOT 1 - PERSONAL Bolaget har anställd VD. Följande lön har utgått till VD (varav pensionskostnader 120 (48)). ARVODE SOCIALA KOSTNADER 612 (536) 195 (134) VD:s anställningsavtal innehåller en ömsesidig uppsägning om 6 månader. Fördelning ledande befattningshavare KONCERN MODERBOLAG per balansdagen KVINNOR - Styrelseledamöter andra personer i företagets ledning inkl VD MÄN - Styrelseledamöter andra personer i företagets ledning inkl VD TOTALT NOT 2 - ARVODE OCH KOSTNADSERSÄTTNINGAR TILL REVISORERNA KONCERN MODERBOLAG DELOITTE & TOUCHE Revisionsuppdrag Andra uppdrag SUMMA Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning. Allt annat är övriga uppdrag. 17

18 NOT 3 SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT KONCERN MODERBOLAG SKATT Aktuell skatt Skatteeffekt på erhållet koncernbidrag Uppskjuten skatt SUMMA SKATT ÅRETS UPPSKJUTNA SKATTEINTÄKT-/KOSTNAD Uppskjuten skattekostnad avseende temporära skillnader Uppskjuten skatteintäkt avseende temporära skillnader Uppskjuten skatteintäkt avseende underskottsavdrag Uppskjuten skattekostnad avseende utnyttjat underskottsavdrag SUMMA UPPSKJUTNA SKATTEINTÄKTER/ KOSTNADER NOMINELL SKATT (28 %) PÅ RESULTATET FÖRE SKATT SKATTEEFFEKTER JUSTERINGSPOSTER Skattefri reavinst Övriga ej avdragsgilla/ej skattepliktiga kostnader/intäkter Justering aktuell skatt från tidigare år SUMMA SKATTER Temporära skillnader Temporära skillnader föreligger i de fall tillgångars eller skulders redovisade respektive skattemässiga värden är olika. Temporära skillnader avseende följande poster har resulterat i uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skattefordringar. KONCERN MODERBOLAG UPPSKJUTEN SKATTEFORDRAN Underskottsavdrag TOTALT UPPSKJUTEN SKATTESKULD Övervärde fastigheter Obeskattade reserver Övriga temporära skillnader TOTALT Uppskjuten skattefordran på underskottsavdrag har redovisats med motiveringen att de kommer att kunna utnyttjas inom en nära framtid. Beräknade skattemässiga underskottsavdrag per uppgår till 26,4 MSEK. 18

19 NOT 4 FASTIGHETSFÖRTECKNING, KONCERNEN FASTIGHETS- ADRESS BYGGÅR/OM- UTHYRNINGSBARA YTOR KVM TAXERINGS BETECKNING BYGGNADSÅR BOSTÄDER BUTIKER KONTOR ÖVRIGT TOTALT VÄRDE Husaren 5 Husargatan / Husaren 5 Östra Tullg 1,3 Ö Promenaden / Gamen 15 Ö Kanalgatan Storgatan 15 Jörgen Kock 1 Norra Vallg. 66 Västerg / Jörgen Kock 2 Norra Vallg Söderport 9 Gustav Adolfs Torg / Nils 21 Drottninggatan 1 (tillträde feb 2007) Östra Förstadsgatan 34 Fredriksbergsgatan / Totalt

20 NOT 5 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR KONCERNEN BYGGNADER MARK HYRESGÄST- MASKINER PÅGÅENDE TOTALT ANPASSNINGAR O INVENTARIER NYBYGGNAD Ingående ackumulerade avskrivningar Förvärv av bolag Årets avskrivning UTGÅENDE ACKUMULERADE AVSKRIVNINGAR UTGÅENDE PLANENLIGT RESTVÄRDE MODERKONCERNEN BYGGNADER MARK HYRESGÄST- MASKINER PÅGÅENDE TOTALT ANPASSNINGAR O INVENTARIER NYBYGGNAD Ingående anskaffningsvärde Förvärv av bolag Årets anskaffningar UTGÅENDE ANSKAFFNINGS- VÄRDE Ingående anskaffningsvärde Årets anskaffningar UTGÅENDE ANSKAFFNINGS- VÄRDE Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivning UTGÅENDE ACKUMULERADE AVSKRIVNINGAR UTGÅENDE PLANENLIGT RESTVÄRDE

ÅRSREDOVISNING 2005. Gamen 15 Husaren 5 Jörgen Kock 1 Jörgen Kock 2 Söderport 9

ÅRSREDOVISNING 2005. Gamen 15 Husaren 5 Jörgen Kock 1 Jörgen Kock 2 Söderport 9 05 ÅRSREDOVISNING 2005 Gamen 15 Husaren 5 Jörgen Kock 1 Jörgen Kock 2 Söderport 9 ÅR 2005 I KORTHET s. 3 DETTA ÄR FASTIGHETS AB MALMÖ CITY s. 4 PROJEKTVERKSAMHET s. 5 FASTIGHETSFÖRTECKNING s. 6 FASTIGHETER

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 1(8) KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 2015-09-01 -- 2016-08-31 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - koncernen 4 Balansräkning - koncernen 5 Kassaflödesanalys - koncernen 7 Tilläggsupplysningar och noter

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Backa AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget bedriver uthyrning av industri-, kontors- och lagerlokaler. ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse 3

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016 ÅRSREDOVISNING NYSÄTRA FASTIGHETS AB Styrelsen och verkställande direktören för Nysätra Fastighets AB (556584-6077) avger härmed följande årsredovisning för tiden 1 januari 31 december 2016. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB ARSREDVISNING 2010-05-01-2011-04-30 RINGARLAN AB FÖRVAL TNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Ringärian AB får härmed avlämna årsredovisning för tiden 2010-05-01 till och med 2011-04-30. Bolagsuppgifter Bolagets

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9-

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9- Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII 769613-4605 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 \9- HA Bostadsrättsföreningen PAX XII, - organisationsnurnrner 769613-4605 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 769617-8529 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Resultaträkning 2009-12-31 2008-12-31 Nettoomsättning Not 1 250 494

Läs mer

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Årsredovisning för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Räkenskapsåret 2007-09-01-2008-06-30 Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB 1(7) Styrelsen för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB får

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Essingevarvet 24 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Tilläggsupplysningar/underskrifter

Läs mer

Röstånga Utvecklings AB (SVB) Org.nr

Röstånga Utvecklings AB (SVB) Org.nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Röstånga Utvecklings AB (SVB) avger härmed följande årsredovisning Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning Resultaträkning 2009-12-31 2008-12-31 Nettoomsättning Not 1 17 249 184 18 540 167 Fastighetskostnader Drift Not 2-7 748 671-7 300 448 Planerat underhåll -2 366 831-683 160 Fastighetsskatt och kommunal

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Hyresfastighetsfonden 2010 nummer 1 AB (publ) Årsredovisning. Räkenskapsåret 100428-101231. Organisationsnummer: 556806-9057

Hyresfastighetsfonden 2010 nummer 1 AB (publ) Årsredovisning. Räkenskapsåret 100428-101231. Organisationsnummer: 556806-9057 Hyresfastighetsfonden 2010 nummer 1 AB (publ) Organisationsnummer: 556806-9057 Årsredovisning Räkenskapsåret 100428-101231 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse...4 Resultaträkning...5 Balansräkning...5

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SingöAffären AB (publ.)

ÅRSREDOVISNING SingöAffären AB (publ.) ÅRSREDOVISNING 2010-05-01 2011-04-30 SingöAffären AB (publ.) 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för SingöAffären AB (publ.) får härmed avlämna årsredovisning för tiden 2010-05-01 till och med 2011-04-30

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse... 3-4 Resultaträkning...5 Balansräkning... 6-7 Noter... 8-9 Revisionsberättelse...10 Granskningsrapport...

Innehåll. Förvaltningsberättelse... 3-4 Resultaträkning...5 Balansräkning... 6-7 Noter... 8-9 Revisionsberättelse...10 Granskningsrapport... ÅRSREDOVISNING 2013 Träbiten 2 Innehåll Förvaltningsberättelse... 3-4 Resultaträkning...5 Balansräkning... 6-7 Noter... 8-9 Revisionsberättelse...10 Granskningsrapport...11 2 Lena Drangel, Roland Kärrman,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning Resultaträkning 2010-12-31 2009-12-31 Nettoomsättning Not 1 17 241 479 17 249 184 Fastighetskostnader Drift Not 2-9 036 852-7 748 671 Planerat underhåll -2 212 942-2 366 831 Fastighetsskatt och kommunal

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB 2014-02-18 ÅRSREDOVISNING 2013 Byggherrarna Sverige AB Org. nr. 556093-6071 Byggherrarna Sverige AB Drottninggatan 33, 2 tr, 111 51 Stockholm Tel : 08-23 32 40 www.byggherre.se kansli@byggherre.se facebook.com/byggherrarna

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

Årsredovisning. Brf. Vinkremlan

Årsredovisning. Brf. Vinkremlan Årsredovisning för Brf. Vinkremlan Räkenskapsåret 2006 Brf. Vinkremlan 1(8) Styrelsen för Brf. Vinkremlan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Allmänt

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016 BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG 556476-6243 Årsredovisning för 2016 INNEHÅLL: Ordförande har ordet 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelse, ledning och revisorer 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter

Läs mer

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB Årsredovisning för Objekt Teknik Stockholm AB Räkenskapsåret 2008 Objekt Teknik Stockholm AB 1(9) Styrelsen för Objekt Teknik Stockholm AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport januari till juni 2013. conpharm ab (publ)

Delårsrapport januari till juni 2013. conpharm ab (publ) Delårsrapport januari till juni 2013 conpharm ab (publ) Sammandrag koncern (motsvarande period 2012) Omsättning, Q2 Omsättning, första halvåret 195 tsek (120 tsek) 196 tsek (149 tsek) Resultat efter skatt,

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7)

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2013. Bolagets andra räkenskapsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2013 hyrt

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2015

Å R S R E D OV I S N I N G 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 KONTOR I STOCKHOLM GÖTEBORG KARLSTAD ANTAL RESENÄRER 2015 22 450 2015 I KORTHET EBITA 15,2Mkr OMSÄTTNING 455Mkr 893 000 61% BESÖKARE ONLINE KÖP ONLINE 87 ANSTÄLLDA 79% KVINNOR Innehåll

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

MVV International Aktiebolag Org.nr 556395-5615

MVV International Aktiebolag Org.nr 556395-5615 MVV International Aktiebolag ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2009-01-01-2009-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för MVV International Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll

Läs mer

Fritiof Jonsson Konsult AB

Fritiof Jonsson Konsult AB Sid 1 (5) Styrelsen och verkställande direktören för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 24-5-1-25-4-3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN Kvalitet Inga uppdrag har varit aktuell utan kunskaper

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Aneby Bostäder Aktiebolag Organisationsnummer Årsredovisning. för. Org. nr Räkenskapsåret (9)

Aneby Bostäder Aktiebolag Organisationsnummer Årsredovisning. för. Org. nr Räkenskapsåret (9) Årsredovisning för Org. nr 556369-0170 Räkenskapsåret 2016-01-01 -- 2016-12-31 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för Aneby Bostäder AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016.

Läs mer

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB Årsredovisning & Båstadtennis Hotell AB 2013 1 Årsredovisning för Båstadtennis & Hotell AB 556594-3288 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 5 Balansräkning

Läs mer