Att samarbeta med kommuner

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att samarbeta med kommuner"

Transkript

1 Denna manual är en av fyra som arbetats fram under projektet Regionala forum för hästsektorn - Regionala lärprojekt. Manualen ska underlätta arbetet med att stärka sektorn regionalt. Regionala forum för hästsektorn - Regionala Lärprojekt Projektet är finansierat av Jordbruksverket via Livskraftigt Hästföretagande 2010 Att samarbeta med kommuner

2 Steg 1: Vad vill ridklubbarna ha ut av samarbetet med kommunen? Innan ett initiativ till samarbete tas är det bra att ha funderat igenom vad man vill ha ut av samarbetet. Handlar det om att se över bidragen? Eller är det anläggningen som man vill ha hjälp med? Vill man ha social verksamhet, eller mer samarbete med skolan? Är det bekymmer med markanvändning och ridvägar? Idélista på frågor som berör kommun och ridklubb, glöm bara inte att fundera över om det finns andra som gäller just er kommun. Bidrag Ungdomsverksamhet Anläggningen Kommunikationer och infrastruktur Ridvägar Specialidrott Friluftsdagar Sociala insatser/praktikplatser Integration Samarbete kriminalvården Vaktmästeri Maskinpark Fundera ut vad ni har för mål med samarbetet och hur ni vill att resultatet ska se ut. Vill ni upprätta en handlingsplan för de närmsta åren? Vill ni etablera personliga kontakter? Vill ni öka kommunens kunskaper om er verksamhet? Vill ni förändra bidragssystemen? Vill ni ha ändringar när det gäller anläggningen, kollektivtrafiken och andra kommunikationer? Vill ni ha fler ridvägar? Formulera ett eller flera mål. Gör målen så konkreta som möjligt och går det att ange omfattning, så gör det. Exempel: Vi vill öka vårt anläggningsbidrag med xx % Vi vill träffa den föreningsansvarige i kommunen och diskutera ridsportfrågor 2 ggr per år Vi vill ha ett busstopp vid ridskolan senast år 2012

3 Steg 2: Vilka personer ska man kontakta? Kommunerna är olika organiserade. Ett första steg är alltså att sätta sig in i hur den egna kommunen är organiserad. På vilka förvaltningar ligger de olika ansvaren? I vissa kommuner finns det någon som samordnar alla hästrelaterade frågor, men i de flesta finns det inte någon sådan. Kontakta kommunens växel eller informationsfunktion om du är osäker. Lista på förvaltningar och funktioner som kan ha beröring med hästrelaterade frågor: Fritidsförvaltningen Barn & ungdomsförvaltningen Skolförvaltningen Socialförvaltningen Omsorgen Bildningsförvaltningen Föreningskonsulenten Mark- och planförvaltningen Integrationsenheten Tekniska förvaltningen Näringslivsenheten Dagliga verksamheten Habiliteringen Fundera på om det är tjänstemän eller politiker ni behöver träffa eller om det kanske är båda delarna. Det är politikerna i kommunerna som fattar besluten och det är tjänstemännen som arbetar med att utföra det som politikerna beslutat. Konsekvensanalyser och beslutsunderlag till politikerna kommer för det mesta från tjänstemännen.

4 Steg 3 Enkäter Om projektet rör ett antal kommuner kan en enkät vara ett första steg, för att analysera nuläget i den aktuella frågan. Fundera redan från början igenom vad du vill använda enkäten till så frågorna blir rätt ställda. Se manualen för enkäter för tips och inspiration. Steg 4: Research och omvärldsanalys Innan första mötet kan det vara bra att sätta sig in lite extra i de frågor som ska behandlas. Har frågorna varit uppe i kommuen tidigare? Vad hände då? Finns det politiska beslut fattade i frågan? Har någon arbetat med samma sak någon annanstans? Hur gick det? Finns det goda förebilder att lyfta fram? Steg 5: Första mötet Se till att planera det första fysiska mötet ordentligt. Var ska ni vara? Om ni vill diskutera en viss anläggning eller verksamheten på en viss ridskola kan det vara lämpligt att vara där. Om ni ska träffa en större grupp eller personer som är mycket upptagna så kan det vara bra att hitta en plats och en tid som underlättar för dem. Sätt upp en dagordning och planera tiden så alla vet hur lång tid mötet skall ta. För anteckningar under mötet och var noga med att stämma av vad ni kommer fram till och vem som ansvarar för att frågan behandlas vidare. Ett sätt kan vara att använda en mall som ser ut så här: Fråga Bakgrund Hur går vi vidare? Vem ansvarar Hur följs frågan upp Datum för uppföljning En omvärldsanalys behöver inte vara så avancerad. Tänk efter om du hört talas om någon som gjort något liknande? Finns det liknande idéer inom andra områden? I slutet av den här manualen finns några exempel på projekt genomförda i Dalarna. Ett första steg kan vara att se om något liknande finns med där. Och glöm inte att googla! Mycket intressant kan dyka upp den vägen

5 Så här kan anteckningarna i tabellen se ut: Fråga Bakgrund Hur går vi vidare? Översyn av Översyn av elkostnader elavtal på anläggningen XX Ridklubben XX har för närvarande en hög elkostnad på anläggningen som är kommunägd. Det är en betungande utgift som går ut över verksamheten Genomgång av möjliga energibesparande åtgärder Vem ansvarar XX på tekniska förvaltningen Ridskolechefen med sakkunnig hjälp från kommunens energirådgivare Hur följs frågan upp XX rapporterar till gruppen Förslag på åtgärder inkl kostnadsberäkningar Datum för uppföljning Nästa möte, ddmmyy Nästa möte, ddmmyy Utifrån resultatet av första mötet bestäms hur arbetet skall ske i fortsättningen. Skall samma grupp träffas regelbundet? Finns det frågor som bäst behandlas i mindre arbetsgrupper? Vad förväntas för resultat och när? Steg 6: Uppföljning Var noga med att under hela projektet stämma av mot de mål ni satte upp från början. På så sätt blir det lättare att presentera projektets resultat. För anteckningar och ha målen i bakhuvudet hela tiden så anteckningarna blir relevanta. Om en enkät eller liknande har använts, så fundera på hur den ska presenteras för att vara relevant för projektet. Med moderna enkätverktyg finns det ofta möjligheter att göra spännande jämförelser om materialet är tillräckligt stort. Man kan till exempel undersöka vad de som svarat ja på en viss fråga tycker i en annan fråga och på så sätt leta intressanta samband. Steg 7: Avslutning och analys Ett projekt har en början, en mitt och ett slut. Det betyder inte att verksamheten eller aktiviteten behöver sluta när projektet är slut, men däremot så behöver man göra en avstämning och en analys av resultatet. Utifrån den kan man sedan besluta om och hur man ska gå vidare. Om man har fört noggranna anteckningar och hållt en linje genom hela projektet med målet framför ögonen är analysen och slutrapporteringen inte särskilt besvärlig. Beskriv målet, de aktiviteter som har utförts och vilket resultatet har blivit. Jämför sedan resultatet med målet och gör en bedömning om ni har nått fram till målet, har en bit kvar eller rentav nått förbi målet. Fundera på vad som fungerat bra och vad som kunde gjorts annorlunda. Finns det nya mål, och hur kan ni då arbeta vidare mot dem?

6 Idébank 1: Olika former av sociala samarbeten I Dalarna har det gjorts en inventering av sociala samarbeten mellan kommun och ridklubb. Dessutom har kommuner och ridklubbar tillsammans tagit fram fler idéer för framtiden. Aktuella och tidigare genomförda samarbeten Avesta RK Samarbete med Salbohedskolan (tidigare Landstinget, numera privat) Avesta Ridklubb Suzanne Hermansson tel Borlänge RK Fritids för barn och ungdomar med funktionsnedsättning varje fredag Samarbete med Gylleskolan i en hästprofil (åk 7-9) Borlänge Ridklubb Tina Larsson tel Gagnefs RK Person placerad från resursgruppen (kommunen och Arbetsförmedlingen) Dagverksamheten 1 ggn/vecka med ridning och körning, 15 deltagare. Projekt inom Idrottslyftet i samarbete med skolan. Dagis på besök ibland. Gagnefs Ridklubb Elisabeth Greze tel Leksands RK Specialidrott inom gymnasieskolan (Leksands gymnasium) Friluftsdagar och Elevens Val, finansieras genom Idrottslyftet. Leksands Ridklubb Marika Eriksson tel Ludvika RK Specialidrott med gymnasieskolan (VBU). Verksamhet med invandrarbarn en fm/vecka. (Klubben lånar buss av handbollen för transporter från skolan). Handikappverksamhet Rehab Landstinget Samarbete med Vasa särskola Ludvika Ridklubb Elisabeth Svedenmark tel Norr Amsbergs RK Samarbete med Ljungbergsgymnasiet (särgymn.) Norr Amsbergs RK Charlotte Sundling tel Rättviks RK Handikappverksamhet Hästskötarkurs 5 ggr med 20 deltagare (Dagverksamheten) Samarbete kring lokaler med Rättviks gymnasium/naturbruksprogrammet Må bra-dagar 2-3 st/termin. Ridklubben deltog i Hälsoveckan-årligt arrangemang. Elever från individuella programmet på gymnasiet i praktik på ridklubben. Rättviks Ridklubb Anna Spångmyr tel Smedjebackens RS Komhall terapeutisk ridning sedan Ridklubben ersätts för handledare och hästar Skolsamarbete med högstadiet Smedjebackens RS Anki Andersson tel

7 Storbyns Ryttare Projekt med flyktingpojkar VT 2010 med stöd av Idrottslyftet Storbyns Ryttare Jeanette Viberg tel Säterbygdens RK Praktikanter från individuella programmet vid gymnasiet i Hedemora. Samarbete med Särskolan Hedemora Visst samarbete med Sävik behandlingshem AB Säterbygdens RK Pernilla Karlsson tel Åsebo RS Idrottslektioner för Sjöviks folkhögskolas elever med funktionsnedsättning. Har fått medel från Arvsfonden och Riksidrottsförbundet till HK-anpassning. Åsebo Ryttarsällskap Sofia Lederud tel Möjliga idéer inför framtiden Behandlingsverksamhet vuxenpsykiatrin Skolbarnomsorg/fritidshem i ridklubbsregi eller kan kommunen köpa tjänster eftermiddagstid? Fritidsridning för handikappade Verksamhet för personer med psykosociala handikapp Fas 3 via AF eller vara annan resurs för AF? Stallet erbjuder varierade arbetsuppgifter det finns något för alla. Ridning och hästskötsel i integrationssyfte Placering av ungdomar som står långt från arbetsmarknaden. Samarbete med Individuella programmet på gymnasiet. Samarbete med Särskolan Samverkan med idrottsklasser på högstadiet. Samarbete med Socialtjänsten SIUS (Särskilt introduktions- och uppföljningsstöd) Handledarlön kan utgå för att leda placerad personal. Projekt med läxläsningshjälp Stallet som resurs för NYSAM Samarbete med Landstinget, AF och Försäkringskassan. Ungdomspraktikanter AME (18-24 år) Ökat samarbete med skolan Idrottsprofil? Skolbarnomsorg? Profilera kommunen som hästkommun med hästnära boende. Verksamhet med kommunens hem för ensamkommande flyktingbarn. Resurs och mötesplats för nyanlända. Skolsamarbete bl.a. buspojkar Projekt med stödverksamhet dagtid för unga med psykosociala problem

8 Idébank 2: Ridsportens mervärden Att hästar och ridsport är så mycket mer än idrott vet alla som är aktiva. Men för den som inte är insatt kan dessa värden vara svåra att se. Här följer en lista med bra litteratur som kan ge er goda argument för ridsportens mervärden. Hästen i kommunen betyder mer än du tror Hästen i Sverige betyder mer än du tror Hästen i politiken betyder mer än du tror Utgivna av Hästnäringens Nationella stiftelse Ridsporten vill Stallet en jordnära ledarskola Utgivna av SvRF En riktig ridskola Utgiven av Ridskolornas Riksorganisation Under år 2010 genomfördes fyra lärprojekt av Dalarnas, Göteborg & Bohusläns, Stockholms Läns och Östergötlands ridsportdistrikt. Projektet finansierades av Jordbruksverket via Livskraftigt hästföretagande. Ett resultat av lärprojekten är fyra manualer: Att samarbeta med kommuner, Att arbeta med statistik, Att anordna kurser i att ha häst och Att anordna kurs för stalluthyrare. Med hjälp av manualerna delas erfarenheterna från lärprojekten vidare och resultatet kan nå fler.

PERSONALUTVECKLING FÖR LIVSKRAFTIG RIDSKOLA

PERSONALUTVECKLING FÖR LIVSKRAFTIG RIDSKOLA Slutrapport December 2008 PERSONALUTVECKLING FÖR LIVSKRAFTIG RIDSKOLA Ett pilotprojekt vid Trosa Ridskola med stöd av Jordbruksverkets satsning på livskraftigt hästföretagande 2008. Projektet har genomförts

Läs mer

Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR

Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Handbok i Social redovisning

Handbok i Social redovisning Handbok i Social redovisning För Sociala arbetskooperativ Huvudförfattare Urban Norberg Projektledare och bollplank Eva Carlsson och Klas Sundström Denna handbok är utgiven av SKOOPI (sociala arbetskooperativens

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Hur är läget i kommunerna? Uppföljning av funktionshindersfrågorna 2012

Hur är läget i kommunerna? Uppföljning av funktionshindersfrågorna 2012 Hur är läget i kommunerna? Uppföljning av funktionshindersfrågorna 2012 Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2012 Titel: Hur är läget i kommunerna? Uppföljning av funktionshindersfrågorna

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

! " # " $! " # " % % & ' (& " ) ' * %% ) ' 3

!  #  $!  #  % % & ' (&  ) ' * %% ) ' 3 2 ! "#" $! "#"%% &' (&")' * %% ) ' 3 Enligt avtal mellan beställare och utförare har beställaren rätt att genomföra brukarundersökningar och kvalitetsuppföljningar även i form av aktiv uppföljning genom

Läs mer

RAPPORT OM SOCIAL REDOVISNING. Kooperativet VIA NOVA

RAPPORT OM SOCIAL REDOVISNING. Kooperativet VIA NOVA RAPPORT 2006 OM SOCIAL REDOVISNING 2006 Kooperativet VIA NOVA FÖRORD Du håller i din hand en rapport om en social redovisning gjord i ett socialt arbetskooperativ. Den har kommit till genom idogt, men

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

Rapport 2011:16. Bostadsmarknaden i Dalarna 2011. Plan- och beredskapsenheten

Rapport 2011:16. Bostadsmarknaden i Dalarna 2011. Plan- och beredskapsenheten Rapport 2011:16 Bostadsmarknaden i Dalarna 2011 Plan- och beredskapsenheten Foto: Trons sid 6, 16, 19, 23, 27 och 35. Framsida: Sanna Byström. Tryck: Länsstyrelsen Dalarnas tryckeri, maj 2011. ISSN: 1654-7691

Läs mer

FoU rapport Öppna Jämförelser som underlag för verksamhetsutveckling

FoU rapport Öppna Jämförelser som underlag för verksamhetsutveckling FoU rapport Öppna Jämförelser som underlag för verksamhetsutveckling Projekt för utveckling av den egna kommunens arbete med hjälp av analyshandbok för öppna Jämförelser inom socialtjänsten. Sep 2012-dec

Läs mer

Foto: Theresia Bråkenhielm. Ridskolornas Riksorganisation. Projektredovisning En riktig ridskola

Foto: Theresia Bråkenhielm. Ridskolornas Riksorganisation. Projektredovisning En riktig ridskola Foto: Theresia Bråkenhielm Projektredovisning En riktig ridskola 2008 12 14 Sid 2 Projektet En riktig ridskola en process i flera steg Bakgrund, RRO, är en företagarorganisation som bildades 1971. RRO

Läs mer

Att utvärdera informationsinsatser inom renhållningsbranschen. RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092. RVF Utveckling

Att utvärdera informationsinsatser inom renhållningsbranschen. RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092. RVF Utveckling Att utvärdera informationsinsatser inom renhållningsbranschen RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092 RVF Utveckling RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092 RVF Service AB Tryck: Daleke Grafiska AB 2002 Upplaga:

Läs mer

Vägar till arbete Slutrapport

Vägar till arbete Slutrapport Vägar till arbete Slutrapport Titel: Vägar till arbete Utredare: Anita Boman Omslagsbild: Lasse Hejdeberg URN:NBN:se:hi201414310pdf Artikelnummer: 14310pdf Rapporten finns att ladda ner från www.hi.se

Läs mer

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst Socialtjänstlagen Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst SOCIALSTYRELSEN 2002 Broschyren kan beställas från: Socialstyrelsens kundtjänst, 120 88 Stockholm. Webbutik Fax 08-779 96 67 Artikelnummer

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Fokus Framtid. Projektrapport

Fokus Framtid. Projektrapport Fokus Framtid Projektrapport år 2 För första gången har vi haft praktikanter som gör att fler kan hjälpa fler och gett bidrag som skapar möjligheter att genomföra radiodrömmar. Att sända radio första gången

Läs mer

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap Trappan - Ungas väg I detta material berättar ungdomar från Södertälje om hur det är, när livet plötsligt tar stopp och man inte kommer vidare till arbete eller fortsatta studier. I detta dokument har

Läs mer

ÖPPNA VÄGAR TILL ARBETSMARKNADEN En inspirationsbok

ÖPPNA VÄGAR TILL ARBETSMARKNADEN En inspirationsbok ÖPPNA VÄGAR TILL ARBETSMARKNADEN En inspirationsbok Förord Innehåll 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Förord Utvecklande för brukarrörelsen Anita Rinman Vi vill att människor ska växa och komma vidare Anna-Lena

Läs mer

Verksamhetsplan IM Malmö 2014

Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Namn på verksamheten: Läxläsning Lindängen Antal volontärer: Ett 10 tal på ett år. Antal deltagare: Ett 30 tal på ett år. Volontärsamordning: Den hjälp och det stöd som skulle

Läs mer

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER En beskrivning av och erfarenheter från projektet Freda inom omsorgen om äldre och funktionsnedsatta, Region Gotland Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen)

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) Andra Chansen Utvärderingsrapport Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) 2012 Gunilla Backman, Sanja R. Jurić Stockholm, 2012-11-01

Läs mer