Kontinuitetsrutiner. Ingår i serien "Värt att veta om IT" IT-kommitten Åke Andreasson Per Fröjd. 19 maj 2005

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kontinuitetsrutiner. Ingår i serien "Värt att veta om IT" IT-kommitten Åke Andreasson Per Fröjd. 19 maj 2005"

Transkript

1 srutiner IT-kommitten Åke Andreasson Per Fröjd 19 maj Ingår i serien "Värt att veta om IT"

2 Agenda Kontinuitetsrutiner * Katastrof - korta och långa avbrott * Orsaker till avbrott * Begrepp, tillgänglighetskrav * Förebyggande åtgärder * Backup metoder, olika reservsiter * Återläsning * Kontinuitetsplan, tester * Media * Granskningsuppslag 2

3 srutiner Katastrof - korta och långa avbrott En kund uppmärksammar idag omedelbart ett avbrott i företagets drift (t ex Hem sida, , Internetbanken, kortverksamheten, bankomater, biljettförsäljning, tidningssidor etc). Tidigare kunde ett avbrott på 4 timmar kunnat ske obemärkt, sett utifrån kundens perspektiv. Journalisterna bevakar även dessa incidenter. 3

4 Varför måste vi ha en kontinuitetsplanering? Avtal med kunder, leverantörer (ej råka ut för få skadestånd) Tillgänglighet (behålla kunder, annars väljer de andra alternativ Säkerhet (flyg, båt) Rykte (behålla kunder) Lagkrav (upprätthålla service) Ekonomi (lönsamhet, kostnadsbesparing, medelsförstörelse) Försäkringskrav (annars går det inte att teckna en viss försäkring) 4

5 srutiner Vad är en katastrof? Hur är skeendet vid ett katastrofalt avbrott? En katstrof inträffar alltid vid en olämplig tid: - på natten, under helgen, när det är kallt, mitt under produktionen Det är ej möjligt med mauella reservrutiner vid IT-stödsförlust 5

6 Former av avbrott - normala avbrott som löses av driften eller tekniker, t ex diskkraschar, programhängningar etc (Avbrottshantering) - katastrofer, en krisgrupp tar över, kontinuitetsplanen används ( Katastrofhantering, kontinuitetshantering) Vilka händelser har inträffat: Fellesdata i Norge, Kista avbrottet, 9/11, Estonia, flodvågskatastrofen i Thailand m fl länder, stormen i Småland, strömavbrottet i New York, tals buggen, e-handelsföretag (e-bombning), John Wall, virus Listan kan göras mer omfattande 6

7 Flodvågsproblematiken, två exempel Skapa register - Karl-Magnus Andreasson - Kalle Andreasson - Andreasson, Karl Magnus - Kalle Andersson - Magnus Andreasson - Andreasson Carl Telefonsamtal personer i Thailand med 3 st anhöriga i Sverige samtalsminuter ifall varje person ringer en gång och en minut (1.200 timmar eller 150 arbetsdagar) Ska vi lösa problemet krävs personer för att klara av detta på 1 timme eller 150 personer på en dag. TESTA TESTA TESTA TESTA TESTA TESTA TESTA 7

8 KUND System A Göteborg Leverantör IT-avdelningen System B Södertälje System C Sundsvall 8

9 srutiner Orsaker till avbrott 9

10 Orsaker till avbrott - Vem/vad kan skapa ett avbrott och hur kan det ske Företaget tar stora risker (för att öka vinsten) Konsult (expert) - går ej att kontrollera (Fellesdata) Anställd - kan göra handhavarfel, brist på personal, hämnd, missuppfattningar Utrustrustning går sönder ( t ex hårddisk, materialfel) El- tele- eller datakommunikationsavbrott Terrorister, krig, sabotage, vandalism Naturkatastrofer (jordbävningar, storm, flodvågor, värme, kyla etc) Program-/systemfel. Kritisk tidpunkt är programsättningstillfället Elak kod (virus, mask, trojaner, spionprogram etc) 2000-tals buggen, sommar/vintertid, skottår, tidszoner etc Ta en gammal kopia eller produktionssätta testmaterial Brand, vattenskada, kyl- eller värme anläggningen ur funktion Dåliga rutiner (misskötta rutiner) 10

11 Begrepp, tillgänglighetskrav 11

12 Katastrofrutiner Krisplaner Kontinuitetsplaner Affärsverksamheten IT-verksamheten Miljöer - Försäljningsavdelningen - Stordator - Inköpsavdelningen - VMS - Lager - UNIX - Windows - utlandskontor 12

13 Vilken fas är mest kritisk? Förvaltning Utveckling Drift Avveckling Ett systems livscykel 13

14 Återstartstid Kontinuitet förstå att ett avbrott har uppkommit felsökningstid fatta beslut (samla krisgruppen) återläsning av operativsystem återläsning av applikationsprogram återläsning av data informera inom verkamhetenoch utanför Om Återstartstiden är 4 timmar, vad innebär detta? Avbrottstiden är oftast betydligt längre än återstartstiden 14

15 Förebyggande åtgärder 15

16 Kontinuitet är alltid tillgänglighetskriteriet Preventiva insatser (att det inte uppstår) - spegling av data, backup tagning - allmän försiktighet och utbildad personal - utrustning i beredskap (hårddiskar etc) - har en bra artitektur (hindrar programkonflikter etc) - redundans av el-, tele och datakablar - uppföljning av alarm, loggar, kapacitet etc - tester av driftmiljön samt penetrationstester Kompenserande åtgärder (när det har uppstått) - krisgrupper, kontinuitetsplan - restore (återläggning av backup) - reservarbetsplatser - övertid Prioritera prevention för kompenserande åtgärder 16

17 När ska backup tas? Klockan Batchar xxxxxxx xxxxxxxx Online xxxxxxxxxxxxxxx Filöverföring x x x x 17

18 Backup rutiner (jfr incrementell backup) - Varje transaktion - Var 5:e minut - Varje dag (dags backup) - Varje vecka (vecko backup) - Varje månad (månads backup) - Varje årsslut (årsbackup 18

19 Lagring - RAID-teknik Disk 1 Disk 2 Disk 3 Disk 4 Disk 5 Disk 6 L o - f r ä ö r s ö a k s d k r s e e e a v - r n t - a s t Kontrolldisk Lösenordet ska förvaras säkert 19

20 srutiner Reserv elkraft - UPS - Uninterruptible Power Supply (ungefär batteri) - diesel generator Det ska finnas en UPS som klarar att generatorn startar upp (ca 30 sekunder) Oljetanken ska ha självrinning och även ha leveransavtal avseende löpande påfyllningar vid ett krisläge 20

21 srutiner El- och strömförsörjning Telenor, egen telestation Tele Datorhall Tele Telia, egen telestation El,ställverk a El Switcha om El El, ställverk b 21

22 srutiner Backup metoder, olika siter 22

23 srutiner Backup tekniker - backup band (per manuell rutin eller bandrobot) - data - omedelbart eller dagligen - program - före och efter ändringar, en gång per dygn/vecka - totalbackup - incrementell backup - arkivering (lagring) - dag, vecko, månad, år -backup diskar - spegling av data - kopiering av program, före och efter förändring, varje dygn, varje vecka 23

24 Incrementell backup Avbrott torsdag kl Lösning: Backuper för : Söndag + Måndag + Tisdag + Onsdag Transaktionsregistret (logg) för torsdag fram till kl 13,45 Fredag Tisdag Måndag Torsdag Söndag Söndag Onsdag Incrementel => söndag+måndag+tisdag+onsdag+torsdag+fredag = ny söndagsbackup 24

25 Backuper Reservkopia på band/disk (vid ordinarie drift), förvaras hos IT-avdelningen) Säkerhetskopia på band/disk (vid katastrofer), förvaras på annan plats utanför datorhallen 25

26 Backup tagning av regionala verksamheter A B C D E F G H Bandbredd 128 Kbytes/1 MB Datahall Vid återläsning måste hela databasen återläsas. 26

27 Spegling (program och data) UPS Databas 1 Stockholm Transaktion B Databas 2 UPS Södertälje 27

28 Spegling - men ej totalbackup Produktion Databas Stockholm Program Utveckling och test Databas Södertälje Program Programkopia från bandrobot Databas Södertälje 28

29 Spegling - övergång till reservmaskinen UPS Transaktion A A Max 50 % A B Test Stockholm B B UPS Max 50 % A Utveckling Södertälje 29

30 SAN-tekniken (Storage Area Network) Nätet Nätet Windows lösning 30

31 Andra backup-lösningar Prod Data P Stockholm Produktionshall Data B Backup hall Södertälje Backup 31

32 Andra backup-lösningar A B C Data P Data P Prod Data P Prod Prod Data B Data B Backup Produktionshall (och Backup hall) Produktionshall (och Backup hall) Produktionshall (och Backup hall) 32

33 * Datakommunikation * Lokala nät * Active Driectory (AD) från Microsoft 33

34 Återläsning 34

35 srutiner Restore - återläsning (återläggning) - börja med operativsystemet, sedan applikationerna och sist datat om det är kapacitetsbrist, återlägg först de mest kritiska systemen (betalningar, order etc) - dessutom de system och data som har samband med de mest kritiska systemen - återläggningsordningen kan variera i tiden under dagen, under månaden - testa hur lång tid det tar att lägga tillbaka 35

36 Kontinuitetsplan, tester 36

37 srutiner Kontinuitetsplan - verksamhetens medel för överlevnad och kunna fortsätta verksamheten även efter att en katastrof har inträffat. Skydda väsentliga tillgångar - personer, lokaler, utrustning, telefonväxel, system, program, data, dokument, manualer, kundregister, låneregister Gör riskbedömningar och konsekvensbedömningar Kontinuitetsplan - organisation och ansvar, leverantörer, kunder, experter - ansvar för uppdatering av planen - var planen finns (hos vem, antal kopior etc) - beskrivning (schematiskt) av system, program etc - checklistor, larmlistor 37

38 srutiner Vem/vilka ska lösa ett allvarligt avbrott det ska finnas personer som svarar för följande: - krisledningsgrupp (leder och prioriterar) - upprättar en reservdatorhall som kan fungera under ett par dagar eller lite längre tid - transporter - datakommunikation, nätverk, elförsörjning, telefon, - operativsystem, databaser, applikationer och data i nämnd ordning - säkerhetsfrågorna - hårdvaru och utrustningsfrågor (datorer, kopiatorer, skrivare etc) -administrativ personal, skade- och försäkringsfrågor, kopiering, dokumentation - återlokaliseringsgrupp 38

39 srutiner Underhåll av kontinuitetsplanen - det ska finnas en koordinator som underhåller planen - efter varje förändring av program/system - efter varje test - när personer som slutat, börjat etc - ändring av adresser och telefonnummer - byte av leverantörer 39

40 srutiner Vad ska finnas i backup hallen - Utrustning (datorer, diskar, bandrobot etc) - Telefon, el, kopiator, mobiltelefon - Drift instruktioner - Instruktioner för speciella rutiner (t ex återstartsrutiner) - Operativsystem, applikations - Program (källkod, objektkod, kompilatorer m m) - Data på backup band, disk samt avtal m m - Kontinuitetsplanen (Business Continuity Plan, BCP) - System- och programdokumentation 40

41 srutiner Syftet med testerna - träna inblandade - sätta igång hela katastrofrutinen - träna ledande personer - beslutsordningen fungerar - träna olika scenarier - verifiera att rutinern fungerar inom fastställda tidsramar - larmlistor fungerar - system inte hänger sig - behörigheter fungerar - dokumentationen finns i tillräcklig omfattning - kringutrustning fungerar (telefoner, bandspelare, lokaler etc) 41

42 Tester - skrivbordstester - servertester - sambandstester (några system tillsammans) - total tester - test av en datorhall, land - med vissa stora kunder/leverantörer/myndigheter - med backupcentralen - planera testerna - inga oförberdda tester 42

43 Under år planeras följande katastroftester att genomföras (applikationer och teknisk miljö): januari februari mars april juni juli augusti september oktober november december Inköpssystemet samt stordatormiljön (IBM) Personalsystemet samt VMS -miljön Internet, Intranätet och hemsidorna (inkl penetrationstester) Betalningssystemet och OS/400-miljön UNISYS-miljön, planeringssystemet och UNIX-miljön Semester E-post Internt och Externt Internet, Intranätet och hemsidorna (inkl penetrationstester) Försäljningssystmetet samt Elavbrottstest och datakommunikationsavbrott Ett större sambandstest med många av ovanstående miljöer inräknade Inget test p g a förberedelser inför årskörningarna 43

44 För- och nackdelar med testtidpunkter - under normal arbetstid (dagtid) - under helger - vid månads- eller årsskiften - under sommarmånaden 44

45 srutiner Alternativ som reservhall/motsvarande (reservsite) - fullt utrustad hall ägd av företaget/myndigheten (inkl datorer) - lokal med endast enklare inredning, t ex el, telefonledning, hårddiskar - endast lokal (köper in standardprodukter) - hyra in sig hos ett företag med liknande datorutrustning (Reciprocal Agreements) (obs ej konkurrent) - Tredje parts leverantör ( Backup centralen ) ---- att tänka på när man inte är ensam om beslutet: konfiguration, försäkringar, återstartstider, testmöjligheter, användningstid, antal företag på en tredjepartsenhet (först till kvarn), kommunikation, ändringar i utrustning eller programuppdateringar 45

46 Sprida information (när det är ett avbrott) Det mesta fungerar inte och det är ofta total kaos och överbelastade linjer Alternativ - SMS - Hemsida - Intranätet - - mobil - telefon - fax - media (tidningar, radio/tv (i värsta fall)) 46

47 srutiner Media 47

48 srutiner Kontakter med media - var ärlig och sanningsenlig, svara snabbt och rask att svara - säg bara det du säkert vet, var trovärdig, berätta allt - visa känslor och var begriplig - prioritera akuta åtgärder - leta inte efter syndabockar - angrip inte media (förstå deras uppdrag) - mediakontakter ska tas om hand av fackfolk, etablera och bygg tillit - svara, var anträffbar - håll presskonferenser vid vissa fastställda tidpunkter 48

49 Granskningsuppslag 49

50 srutiner Granskning av kontinuitetsplanen - Innehållet i planen enlig Best Practies - backup hallen och backup program, data - tränad personal, är de på plats, finns på lista etc - har det skett test, när och vilka resultat, vidtagna åtgärder - ta en kopia av planen, finns planen hos de enligt förteckning - är den aktuell, alla system är med, telefonnummer, personer etc - fråga någon gruppdeltagare om vad de skall göra, har ansvar för etc - är checklistorna aktuella och användbara - finns utdatakapacitet - försäkringar 50

51 srutiner Mina erfarenheter - vid tester har vissa kritiska systems förändringar inte kommit med till säkerhetskopian - allt material förvaras inte i säkerhetsarkivet (även t ex kontinuiteshandboken (rutinen), aktuella checklistor, systemdokumentation) - backupanläggningen har inte blivit uppdaterad vad avser ny utrustning, nya operativsystem (även säkerhetspatchar) - problem att komma in med de normala behörigheterna - om alla system ska återställas på en gång inom fastställd återstartstid, räcker inte tiden till - lätt att testa enstaka applikationer, svårare med större tester 51

52 Slut Gå nu hem och planera och genomför i lugn och ro en granskning av kontinuitetsrutinerna. Lycka till! 52

53 srutiner 53

54 srutiner De som arbetar eller deltar i en kris - förändrar tidsuppfattningen - upplevelse av overklighet - apati/autopilot beteende - överaktiva - panik - förmågan till lojalt handlande minskar - fysiologiska stressituationer (hjärtat bankar, skakningar, torrhet i mun, andningsbesvär, svindel, hög puls) - en bra ledare är en utvilad ledare (arbeta i par) 54

55 srutiner Reaktioner i efterhand - ilska och irritation - svängningar i humöret - rycker till vid minsta ljud - sömnproblem och mardrömmar - rädsla för olycksplatsen - vill isolera sig - depressioner, känner sig nedtryckt 55

56 srutiner 56

EBITS 2010-02-19 Energibranschens Informations- & IT-säkerhetsgrupp

EBITS 2010-02-19 Energibranschens Informations- & IT-säkerhetsgrupp 2010-02-19 Energibranschens Informations- & IT-säkerhetsgrupp Exempel på Kontinuitetsplan Syfte: Att motverka avbrott i organisationens verksamhet och skydda kritiska rutiner från effekter av oförutsedda

Läs mer

En tidning om det som du inte vill ska hända ditt företag. 2008 WWW.SunGard.SE

En tidning om det som du inte vill ska hända ditt företag. 2008 WWW.SunGard.SE En tidning om det som du inte vill ska hända ditt företag BAD GUYS NEVER SLEEP 2008 WWW.SunGard.SE IT-TEKNIKEN HAR GJORT OSS ILLOJALA SOM KONSUMENTER Rapport inifrån Att inte utvecklas är att gå bakåt,

Läs mer

Stäng fönstret för objudna gäster

Stäng fönstret för objudna gäster Stäng fönstret för objudna gäster IT-säkerhet för småföretag Stäng fönstret för objudna gäster Stäng fönstret för objudna gäster IT-säkerhet för småföretag Boken Stäng fönstret för objudna gäster. IT-säkerhet

Läs mer

Säkerhetsinstruktioner för Informationssäkerhet i Piteå kommun

Säkerhetsinstruktioner för Informationssäkerhet i Piteå kommun Säkerhetsinstruktioner för Informationssäkerhet i Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Säkerhetsinstruktioner för Informationssäkerhet i Piteå Instruktion 2011-10-06

Läs mer

Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt

Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt 1 BESKRIVNING AV UTFÖRANDE Uppdraget planeras att genomföras med ett agilt arbetssätt samt best practice från Microsoft gällande SharePoint online. Uppdraget

Läs mer

Kriser. Erfarenheter. Lärdomar

Kriser. Erfarenheter. Lärdomar F R Å N E L A V B R O T T T I L L 1 1 S E P T E M B E R Kriser Erfarenheter Lärdomar från elavbrott till 11 september Innehåll Sammanfattning 5 Utgångspunkter 7 Operativa risker 7 Samhällshotande kriser

Läs mer

KUNGÖRELSE. 6. Besvarande av medborgarförslag om en bana för cross/motorfordon. 7. Besvarande av motion om att kommunen startar fritidsklubbar

KUNGÖRELSE. 6. Besvarande av medborgarförslag om en bana för cross/motorfordon. 7. Besvarande av motion om att kommunen startar fritidsklubbar KALLELSE till ledamöter 1(1) Underrättelse till ersättare KUNGÖRELSE Öckerö kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 13 februari 2014 kl 18.15 i Öckerösalen, Kommunhuset, för behandling

Läs mer

Mediebranschen 2011. hot, risker och sårbarheter

Mediebranschen 2011. hot, risker och sårbarheter Mediebranschen 2011 hot, risker och sårbarheter Bilden på rapportens omslag visar en schematisk indelning av mediesektorn i producerande och distribuerande medieföretag samt mottagande hushåll. Mediebranschen

Läs mer

Informationssäkerhet Riktlinjer för användare

Informationssäkerhet Riktlinjer för användare Informationssäkerhet Riktlinjer för användare Fastställd av kommundirektören 2011-06-20 Innehåll 1 Informationssäkerhet 3 2 Organisation och ansvar 4 2.1 Informationssäkerhetssamordnare 4 2.2 IT-chef 4

Läs mer

IT-haverier i vården. Erfarenheter och förslag till åtgärder från aktuella fall. Kamedo-rapport 96

IT-haverier i vården. Erfarenheter och förslag till åtgärder från aktuella fall. Kamedo-rapport 96 IT-haverier i vården Erfarenheter och förslag till åtgärder från aktuella fall Kamedo-rapport 96 IT-haverier i vården Erfarenheter och förslag till åtgärder från aktuella fall 1 Kamedo Katastrofmedicinska

Läs mer

Planera för det oplanerade. Beredskap för krishantering vid ridsportarrangemang

Planera för det oplanerade. Beredskap för krishantering vid ridsportarrangemang Planera för det oplanerade Beredskap för krishantering vid ridsportarrangemang 1 Beredskap för krishantering vid ridsportarrangemang Bra planering från flera håll. Texterna i detta dokument är sammanställda

Läs mer

Skapad av Ändrad av Senast ändrad Sida. Lars Gerhardsson 2011-08-01 1 (14) Innehållsförteckning Krishanteringsplan... 1

Skapad av Ändrad av Senast ändrad Sida. Lars Gerhardsson 2011-08-01 1 (14) Innehållsförteckning Krishanteringsplan... 1 Lars Gerhardsson 2011-08-01 1 (14) Bilaga 13 Krishanteringsplan Innehållsförteckning Krishanteringsplan... 1 Referenser... 1 Syfte... 2 Grunder... 2 Risk och kris... 2 Ansvars-, lednings- och lydnadsförhållanden...

Läs mer

Vikten av säkerhetskopiering för stora och små företag

Vikten av säkerhetskopiering för stora och små företag Vikten av säkerhetskopiering för stora och små företag Idag finns avtal, marknadsföringsmaterial, kundregister, räkneskaper och e-post lagrat digitala medier vilket har ökat kravet på att affärskritiska

Läs mer

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering. December 2008. Göran Persson Lingman, Louise Cedemar

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering. December 2008. Göran Persson Lingman, Louise Cedemar Revisionsrapport Söderhamns kommun Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering December 2008 Göran Persson Lingman, Louise Cedemar Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...2 2. Inledning...4

Läs mer

EBITS Energibranschens Informations- & IT-säkerhetsforum BITS. Checklista för f r mindre energiföretag. retag INLEDNING

EBITS Energibranschens Informations- & IT-säkerhetsforum BITS. Checklista för f r mindre energiföretag. retag INLEDNING Checklista för f r mindre energiföretag retag INLEDNING Lennart Castenhag, Svenska Kraftnät E Energibranschens rmations- & IT-säkerhetsforum Håkan Eriksson, Kraft Att tänka på när vi använder PC privat:

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy

Informationssäkerhetspolicy Dnr: KS 2012/170 Fastställd av KF 2012-10-25 152 1 (20) Informationssäkerhetspolicy Informationssäkerhet är den del i kommunens lednings- och kvalitetsprocess som avser hantering av verksamhetens information.

Läs mer

Vägledning för robust elektronisk kommunikation inom finansiell sektor

Vägledning för robust elektronisk kommunikation inom finansiell sektor Vägledning för robust elektronisk kommunikation inom finansiell sektor FSPOS AG Kritisk Infrastruktur Datum för publicering: 2012-11-29 Rapporten finns att ladda ner på www.fspos.se. 2 SAMMANFATTNING Syftet

Läs mer

No Return. Franska trender. The Point of. GANT har både hängslen och livrem. Molntjänster skapar nya affärsmodeller BUSINESS

No Return. Franska trender. The Point of. GANT har både hängslen och livrem. Molntjänster skapar nya affärsmodeller BUSINESS BUSINESS En tidning om det som du inte vill ska hända ditt företag NEVERSTOPS Molntjänster skapar nya affärsmodeller Franska trender The Point of No Return GANT har både hängslen och livrem 1 Ledare av

Läs mer

Kommunens informationssäkerhet

Kommunens informationssäkerhet Kommunens informationssäkerhet en vägledning FÖRBEREDA ANALYSERA UTFORMA INFÖRA FÖLJA UPP FÖRBÄTTRA Introduktion Verksamhet Åtgärder Planera genomförande Övervaka Utveckla LIS och skyddet Ledningens engagemang

Läs mer

Revidering av Kalmar kommuns informationssäkerhetspolicy

Revidering av Kalmar kommuns informationssäkerhetspolicy TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Garp 2013-10-17 KS 2013/0744 50013 Kommunstyrelsen Revidering av Kalmar kommuns informationssäkerhetspolicy Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Viktiga tips för en säker och stabil IT-miljö på ditt företag!

Viktiga tips för en säker och stabil IT-miljö på ditt företag! Viktiga tips för en säker och stabil IT-miljö på ditt företag! Att upprätta, underhålla och bibehålla en säker och stabil IT-miljö är inte så omständligt som man kan tro. På ett mindre företag handlar

Läs mer

IT-Guiden Finspångs kommuns IT-guide för personal

IT-Guiden Finspångs kommuns IT-guide för personal IT-Guiden Finspångs kommuns IT-guide för personal Datum 2014-10-20 Versionsnummer 1.0 IT-Guiden Revision Datum Utförd av Kommentar 1.0 2014-10-20 Lotta Berglund Dokumentet reviderat 2.0 Åsa Rundgren Dokumentet

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy för Katrineholms kommun

Informationssäkerhetspolicy för Katrineholms kommun Styrdokument Informationssäkerhetspolicy för Katrineholms kommun Övergripande anvisningsdokument Senast reviderad av kommunfullmäktige 2013-12-16, 203 2 (10) INFORMATIONSSÄKERHETSPOLICY FÖR KATRINEHOLMS

Läs mer

Orkan över Skåne. 3 5 december 1999. Martin Winstrand

Orkan över Skåne. 3 5 december 1999. Martin Winstrand Orkan över Skåne 3 5 december 1999 1 Martin Winstrand Inledning 5 SOS Alarm 12 Allmänhetens behov av information och social kontakt 15 Radions roll 19 Televisionens roll 25 Kommuner och länsstyrelse 29

Läs mer

CHECKLISTOR TILL NACKA KOMMUNS KRISPLAN. 2012-03-16 KFKS 2012/83-012 Tel/larmlista rev september 2013

CHECKLISTOR TILL NACKA KOMMUNS KRISPLAN. 2012-03-16 KFKS 2012/83-012 Tel/larmlista rev september 2013 CHECKLISTOR TILL NACKA KOMMUNS KRISPLAN KFKS 2012/83-012 Tel/larmlista rev september 2013 1 (41) KFKS 2012/83-012 Innehållsförteckning 1 Initial bedömning av inträffad händelse... 4 1.1 Tag emot och anteckna

Läs mer

Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet

Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet CONFIDENCE IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #1 2007 Benny Krönfeldt, koncernsäkerhetschef på Saab: Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet DE NYA HOTEN KAN ALLVARLIGT

Läs mer

Krishanteringsplan. Landskrona Golfklubb. Upprättad 2007-08-03

Krishanteringsplan. Landskrona Golfklubb. Upprättad 2007-08-03 Krishanteringsplan Landskrona Golfklubb Upprättad 2007-08-03 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Sid. Krisgruppens arbetsgång 3 Viktiga telefonnummer.. 3 Försäkringsskydd och SOS International.. 4 Förberedelser för

Läs mer

Undersökning och konsekvensbeskrivning av användartyper hos ett företag.

Undersökning och konsekvensbeskrivning av användartyper hos ett företag. Beteckning: Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap Undersökning och konsekvensbeskrivning av användartyper hos ett företag. - En balansgång mellan IT-säkerhet och användbarhet - Kristina

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys 2013

Risk- och sårbarhetsanalys 2013 2013 Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-06 94 Innehållsförteckning 1 Inledning... 6 1.1 Bakgrund... 6 1.2 Syfte... 6 1.3 Mål... 6 1.4 Avgränsningar... 6 1.5 Metod... 7 1.5.1 MVA- metoden... 7 1.6 Uppföljning

Läs mer

Krishantering i förbund och föreningar 2 Uppgifter för SF, DF och SISU 3 Krisplanering 4 Viktiga telefonnummer 6 Försäkringar 7

Krishantering i förbund och föreningar 2 Uppgifter för SF, DF och SISU 3 Krisplanering 4 Viktiga telefonnummer 6 Försäkringar 7 Krishantering LÅNGSIKTIG PLANERING Krishantering i förbund och föreningar 2 Uppgifter för SF, DF och SISU 3 Krisplanering 4 Viktiga telefonnummer 6 Försäkringar 7 FÖRBEREDELSER Reserutiner 9 Kurser/utomhusaktiviteter

Läs mer