Liljedahlsbolagen Årsredovisning 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Liljedahlsbolagen Årsredovisning 2008"

Transkript

1 Liljedahlsbolagen Årsredovisning 2008

2 Innehåll i korthet 12 Detta är Liljedahlskoncernen 14 Koncernchefen har ordet 16 Vision, affärsidé och strategi 10 Division Bare Wire 12 Division Winding Wire 14 Division Steel Wire 16 Division Machine Tools 18 Division Trucks 20 Division Cars 22 Division Real Estate 24 Medarbetare 26 Miljö 28 Femårsöversikt 29 Förvaltningsberättelse 31 Resultaträkningar 32 Balansräkningar 34 Kassaflödesanalyser 35 Bokslutskommentarer 36 Noter 43 Revisionsberättelse 44 Styrelse 45 Ledande befattningshavare 4 Långsiktigt och 10 aktivt ägande bäst och Avancerad produkt- sämst någonsin. utveckling. Långsiktigheten präglar också Liljedahlsbolagens kundrelationer, som ofta är mångåriga partnerskap. Liljedahlsbolagen Årsredovisning 2008

3 2008 i korthet Omsättningen ökade från 6,7 miljarder kronor till 10 miljarder kronor. Resultatet påverkades starkt av konjunkturnedgången under sista kvartalet. Framflyttade marknadspositioner inom både industri och handel. Förvärv av Din Maskin i Sverige och SA-TO & Brandt Maskin i Norge. Investeringar för ökad kapacitet inom industridivisionerna. Största privata 24 återförsäljaren. Miljöarbete i utveckling. 18 Kompetensutveckling med kundfokus. 26 Nyckeltal Nettoomsättning, kkr EBITDA, kkr Rörelsemarginal, % 1) 4,8 7,0 6,4 5,8 5,6 Resultat efter finansiella poster, kkr Avkastning på eget kapital, % 10,5 25,3 18,0 16,3 21,1 Avkastning på sysselsatt kapital, % 10,3 19,2 20,7 17,8 21,9 Soliditet, % Medelantal anställda ) Beräknat på förädlingsvärde för Bare Wire och Winding Wire istället för nettoomsättning. Liljedahlsbolagen Årsredovisning

4 Detta är Liljedahlskoncernen Liljedahlskoncernen är en internationell industri- och handelskoncern med verksamhet i sju divisioner: Bare Wire, Winding Wire, Steel Wire, Machine Tools, Trucks, Cars och Real Estate. Samtliga bolag är välpositionerade, representerar ledande varumärken och har ett stort förtroende inom sina respektive marknader. Koncernens olika verksamheter skapar bra balans och riskspridning. Liljedahlsbolagen AB bedriver arbete med fokus på affärs- och strategiutveckling i ett långsiktigt perspektiv. Liljedahlsbolagen AB Industri Handel och Service Fastigheter Division Bare Wire Division Machine Tools Division Real Estate Division Winding Wire Division Trucks Division Steel Wire Division Cars Omsättning Mkr EBITDA 288 Mkr Medelantal anställda Andel av koncernens nettoomsättning Antal årsanställda Bare Wire, 44 % Winding Wire, 29 % Steel Wire, 4 % Machine Tools, 9 % Trucks, 12 % Cars, 2 % Bare Wire, 222 Winding Wire, 391 Steel Wire, 148 Machine Tools, 173 Trucks, 313 Cars, 60 Liljedahlsbolagen AB Handel och Service 2 Liljedahlsbolagen Årsredovisning 2008 Industri Handel och Service Fastigheter

5 Division Bare Wire Divisionen förädlar koppar och aluminium till ledare för elektroteknisk industri och tillämpningar inom telekommunikation. Divisionens största enhet, Elektrokoppar i Helsingborg, producerar cirka årston kopparvalstråd. En del av valstråden förädlas, både vid Elektrokoppar och vid företagen i Tyskland och Kina, till dragen tråd, profiler till sjökabel, kommutatorprofiler och kontakttråd för järnväg. Division Winding Wire Divisionen tillverkar lackerad rundtråd och lackerade och omspunna band i koppar och aluminium i Sverige, Tyskland och Polen. Lindningstråd används främst i motorer, transformatorer och generatorer. Huvuddelen av leveranserna går till industri, byggnation och infrastruktur. Avancerad produktutveckling för elförsörjning för höghastighetståg. Näst största tillverkaren av lindningstråd i Europa. Division Steel Wire Divisionen tillverkar och marknadsför lågkolhaltig tråd, som levereras från produk tionsenheterna i Sverige och Slovakien. Hörle Tråd producerar även färdiga kompo nenter inom platt tråd och utvecklar skräddarsydda, flexibla förpacknings- och logistiklösningar för kundföretagen. Utvecklad anläggning för varmgalvanisering öppnar europamarknaden för land- och sjökabel. Division Machine Tools Divisionen erbjuder maskiner, verktyg, service och industriförnödenheter till verkstadsindustrin, via Ravema (Sverige, Norge och Finland), Din Maskin (Sverige) och SA-TO & Brandt (Norge). Ravema representerar Mazak, världens ledande tillverkare av maskiner för skärande bearbetning, och Hoffmann Group, Europas ledande leverantör av kvalitetsverktyg. Genom förvärv har divisionen under året stärkt sin ställning inom plåtbearbetning. Division Trucks Divisionen är, med bolaget Finnvedens Lastvagnar, Sveriges största privata återförsäljare för Volvo Lastvagnar. Företaget är även återförsäljare av Renault lastbilar och Volvo bussar. Finnvedens Lastvagnar är en komplett återförsäljare och erbjuder kundanpassade lösningar för chassi, påbyggnader och släp. Försälj ning och verkstäder finns på 18 orter i Småland, Blekinge, Västergötland och på Gotland. Division Cars Divisionen säljer, genom bolaget Finnvedens Bil, nya och begagnade bilar samt erbjuder fullservice- och plåtverkstäder, reservdels- och bensinförsäljning, däckhotell samt biluthyrning till privatpersoner och företagskunder. Finnvedens Bil representerar bilmärkena Volvo och Renault. Strategiska förvärv stärker marknadspositionen i Norden. Förbättrar kundernas logistik med nya servicekoncept. Minskad försäljning i svag nybilsmarknad. Division Real Estate Divisionen ansvarar för koncernens strategiska lokalförsörjning. Liljedahls koncernens fastighetsbestånd omfattar 17 industri-, kontorsoch försäljnings fastigheter i tre länder med en sammanlagd yta på kvadratmeter. Betydelsen av fastigheter, både strategiskt och värdemässigt, ökar inom Liljedahlskoncernen. Liljedahlsbolagen Årsredovisning

6 Koncernchefen har ordet Långsiktighet i affärerna öppnar möjligheter oavsett konjunktur Efter tredje kvartalet 2008 var Liljedahlsbolagens resultat det bästa någonsin, medan det sista kvartalet blev det sämsta hittills i koncernens historia. Den kraftiga inbromsningen av den europeiska konjunkturen i september påverkade samtliga divisioner mycket kraftfullt. Minskade försäljningsvolymer, ökade kundförluster, fallande råvarupriser och stora prisfall på inneliggande lager är orsaker till det stora resultatfallet i fjärde kvartalet. Vi kan dock glädja oss åt att divisionerna inom de flesta områden bevarat och i många fall ökat sina marknadsandelar under året. De starka marknadspositionerna gör att vi, i rådande konjunkturläge, ser strategiska möjligheter att stärka våra positioner ytterligare. Inom samtliga divisioner genomförs program för att anpassa kostnaderna till den rådande marknadssituationen. Detta arbete kommer successivt att få genomslag under Vinnande koncept Liljedahlsbolagens affärsfilosofi präglas av långsiktighet, affärsutveckling och aktivt ägande. Vi känner respektive divisions affärsprocesser på djupet och har därmed den förståelse och kunskap som skapar varaktig framgång. Långsiktigheten gör också att vi, i samband med kostnadsredu ceringar, vill värna om och behålla medarbetarkompetens inför den tidpunkt när konjunkturen åter kommer att vända. Långsiktighet präglar vårt sätt att arbeta tillsammans med kunderna och det samhälle som vi verkar i, liksom vårt agerande i etiska frågor och i miljöfrågor. Vi vet av erfarenhet att det är ett vinnande koncept i det långa perspektivet. Strategiskt fokus Liljedahlsbolagens strategi är att konsolidera våra nuvarande verksamheter inom industri och handel, och stärka deras ledande marknadspositioner. Tillväxt ska ske inom våra befi ntliga områden. Vi kommer att ha ökat fokus på internationella affärer i Norden, Europa och Kina. Som stöd för den långsiktiga utvecklingen i samtliga divisioner har koncernen arbetat fram rullande strategioch affärsplaner. Tillsammans har vi satt mål och utvecklat affärsprocesserna. Arbetet ger oss riktning och drivkraft i affärerna och tar vara på synergier mellan divisionerna. Inom ramen för det nybildade managementteamet skapar vi större interaktion mellan bolagen och lär av varandra. Teamet består av koncernchefen och ekonomi direktören för Liljedahlsbolagen samt divisionscheferna i koncernen. Starkare organisation Under 2008 har vi också stärkt koncernens organisation för att matcha förvärvet av Elektrokopparkoncernen i mitten av Vårt största förvärv någonsin har gjort Liljedahlsbolagen till en europeisk aktör med dubbelt så många medarbetare som tidigare. Genom rekryteringen av två nya divisionschefer har koncernen tillförts värdefull internationell kompetens. Kopparverksamheten är organiserad i de två divisionerna Bare Wire och Winding Wire. Koppardivisionerna arbetar i mogna branscher och vår strategi är att hela tiden gå mot mer förädlade och kundanpassade produkter, och att öka närvaron på de marknader där våra produkter behövs, till exempel inom vindkraft, infrastruktur och bilindustrin. Här tror vi att det fi nns en god potential för tillväxt. Utveckling av industridivisionerna Bare Wire, med Elektrokoppars valsverk i Helsingborg, är hjärtat i hela kopparaffären. Som en av sju aktörer på europamarknaden fokuserar divisionen på att höja produktiviteten och volymen. Här pågår avancerad teknisk utveckling för att vidareförädla produkter, bland annat kontakttråd för höghastighetståg i Europa och i andra delar av världen. Winding Wire, som tillverkar lindningstråd i Sverige, Tyskland och Polen, har befäst sin plats som tvåa på Europamarknaden och siktar på att bli marknadsledare i Central- och Östeuropa. Produktionsanläggningen i Jonslund är i världsklass efter investeringar i nya maskiner. Steel Wire har under året utvecklat sin strategiskt viktiga varmgalvaniseringsanläggning för kabelarmeringstråd i Slovakien. Produktionsenheten kan nu erbjuda produkter både inom land- och sjökabel, vilket öppnar för nya affärer. Divisionens fokus är att befästa sin starka ställning på den nordiska marknaden och att bli starkare i Centraleuropa. 4 Liljedahlsbolagen Årsredovisning 2008

7 Divisionerna har bevarat eller ökat sina marknadsandelar inom de flesta områden. Framgångar inom handelsdivisionerna Inom Machine Tools gjordes två strategiska förvärv under 2008: Din Maskin i Värnamo och SA-TO & Brandt Maskin i Norge, två ledande företag inom försäljning och service av maskiner för plåtbearbetning. I Finland har divisionen etablerat ett försäljningsbolag för Hoffmann industriförnödenheter. Machine Tools har nu en stark ställning på den nordiska marknaden både inom skärande bearbetning, plåtbearbetning och industriförnödenheter. Division Trucks strategi är att utveckla sin position som ledande partner till Volvo Lastvagnar i Sverige. Divisionen har sedan mitten av 2008 en helt ny organisation för att effektivisera alla processer och frigöra mer tid för kunderna. Efterfrågan stimuleras genom nära dialog med befi ntliga kunder och ett intensivt försäljningsarbete. Division Cars vet att bemötande och respekt för kundens tid blir allt viktigare konkurrensfördelar. Genom satsningen på certifierade säljare och personliga servicetekniker kan Finnvedens Bil behålla sin ledande marknadsposition som återförsäljare för Volvo och Renault. Division Real Estate är en gemensam strategisk resurs som äger, förvaltar och utvecklar koncernens växande fastighetsbestånd. Divisionen förvaltar och utvecklar 17 fastigheter i tre länder. Stark i alla konjunkturer Liljedahlsbolagen har goda framtidsutsikter. De förändringar som oundvikligen sker i konjunkturnedgångar har två dimensioner; å ena sidan faller de ekonomiska resultaten, å andra sidan fi nns möjligheter till omstruktureringar och förbättringar av effektiviteten. Liljedahlsbolagens långsiktiga förhållningssätt till utveckling och lönsamhet, och koncernens trygga ekonomiska bas gör att vi står starka även i en lågkonjunktur. Ledande teknologier, partnerskap med kunderna, en mycket hög grad av återinvestering av intjänade vinstmedel samt engagerade medarbetare gör koncernen framgångsrik. Bengt Liljedahl VD och Koncernchef Liljedahlsbolagen Årsredovisning

8 Vision, affärsidé och strategi Affärsutveckling, långsiktighet och aktivt ägande Liljedahlsbolagen är en internationell industri- och handelskoncern med verksamhet i Skandinavien, Europa och Kina. Alla koncernens bolag representerar starka varumärken och har ledande positioner på sina marknader. Dotterbolagen är organiserade i sju divisioner med tillsammans anställda. Koncernens industridel består av divisionerna Bare Wire, Winding Wire och Steel Wire. Handelsdelen utgörs av Machine Tools, Trucks och Cars. Division Real Estate är en gemensam strategisk resurs som äger, förvaltar och utvecklar koncernens fastigheter. Liljedahlsbolagen är ett familjeägt bolag som grundades 1982 av Bengt Liljedahl. Bolaget har sedan dess vuxit organiskt och genom förvärv till en årsomsättning på 10 miljarder kronor Koncernen ägs av Bengt Liljedahl, Anna Liljedahl och Fredrik Liljedahl. Engagerat ägande Liljedahlsbolagens affärsfilosofi kännetecknas av affärsutveckling, långsiktighet och aktivt ägande. Ett tydligt uttryck för detta är att koncernens vinstmedel återinvesteras i bolagen till drygt 95 procent. Moderbolagets roll är att skapa en miljö för långsiktig utveckling av dotterbolagen. Det långsiktiga synsättet ger utrymme för strategiska investeringar. Långsiktigheten präglar också koncernens kundrelationer som ofta är mångåriga partnerskap. Ett stabilt ägande, och tillhörigheten till en stor koncern, är en betydande fördel i affärsrelationerna mellan bolagen och deras kunder, inte minst på den internationella marknaden. Det aktiva ägarengagemanget innebär en hög förståelse för divisionernas affärer. Den strategiska affärsutvecklingen kan därför ske i nära dialog med divisionernas ledningsgrupper. Moderbolagets övergripande uppgifter är att samordna divisionernas strategiska utveckling och verksamhetsutveckling, till exempel genom omvärldsanalyser, utveckling av affärsprocesser, målstyrning och riskhantering. Moderbolaget ska också skapa förutsättningar för en operativ sammanhållning, genom bland annat rapport- och styrsystem samt kapitalstyrning. Strategiska huvudområden Under 2008 har Liljedahlsbolagen fokuserat på tre strategiska huvudområden: integrering av Elektrokopparkoncernen som förvärvades 2007, utveckling av koncerngemensamma strategi- och affärsplaner samt moder bolagets organisation. Kopparverksamheten har fått en tydligare organisation genom uppdelningen av verksamheten i två divisioner, Bare Wire och Winding Wire, med nya divisionschefer. Moderbolaget och divisionerna har utvecklat rullande koncerngemensamma strategi- och affärsplaner, för att dra nytta av gemensam kompetens och synergieffekter. Division Machine Tools har under året genomfört delar av sin strategiplan genom etableringen av ett dotterbolag i Finland och förvärv inom plåtbearbetning. Divisionen ligger i framkant vad gäller industriella processer och kan influera övrig industri i koncernen. Cars och Trucks har lång erfarenhet av kundbearbetning och serviceprocesser som andra verksamheter i Liljedahlsbolagen kan dra nytta av. Fördjupade kundrelationer Liljedahlsbolagens övergripande affärsstrategi är att utveckla koncernens befi ntliga divisioner. Utvecklingen kan ske genom organisk tillväxt, köp eller strategiska allianser. För att säkerställa långsiktig självständighet ska koncernen ha en fortsatt hög soliditet. Koncernens bolag strävar ständigt efter att fördjupa kundrelationerna och att bli alltmer kompletta leverantörer. I alla kundsamarbeten vill bolagen bli en del av kundens produktionsprocess och därmed stå för en allt större del av värdekedjan. Bolagen kännetecknas av en mycket hög produktkvalitet. Ambitionen är alltid att kunna erbjuda den bästa tekniken, de bästa processerna och de bästa produkterna. Detta starka utvecklingsfokus präglar också rekrytering och kompetensutveckling av medarbetarna. 6 Liljedahlsbolagen Årsredovisning 2008

9 Vision Liljedahlsbolagen ses som ett av de ledande familjeägda bolagen i Norden. Koncernens divisioner har marknads ledande positioner inom valda segment. Koncernen präglas av värderingar som ger de ingående bolagen en stark gemensam identitet. Divisionerna samverkar, tar tillvara och utvecklar den gemensamma kompetensen. Koncernen skapar en god tillväxt genom utveckling av de olika divisionernas produkt- och marknadserbjudanden. Utveckling och förnyelse sker alltid i samverkan med kunderna. Affärsidé Liljedahlsbolagen ska genom aktivt och långsiktigt ägande medverka till en god utveckling hos dotterbolag inom väl definierade produktområden. Strategi Liljedahlsbolagen ska utveckla koncernens befintliga divisioner. Utvecklingen kan ske organiskt, genom köp eller strategiska allianser. För att säkerställa långsiktig självständighet ska koncernen säkra en fortsatt hög soliditet. Moderbolaget fokuserar på: Strategisk utveckling Omvärldsanalyser Visioner Affärsidéer Strategier Mål Verksamhetsutveckling Handlingsplaner Analyser och uppföljningar Processutveckling Beslutsunderlag Förvärv Operativ sammanhållning Instruktioner och riktlinjer Rapport- och styrsystem Kapitalstyrning Planering Redovisning Riskanalys och riskhantering Liljedahlsbolagen Årsredovisning

10 Vision, affärsidé och strategi Drivkrafter på marknaden Efterfrågade energilösningar En allt större medvetenhet om klimatförändringar skapar starka drivkrafter på marknaden som är till fördel för Liljedahlskoncernens bolag både för industridivisionerna och för handelsdivisionerna. I hela världen fi nns nu en ökande efterfrågan på miljövänlig kraftproduktion och kraftöverföring, liksom ett starkt fokus på effektivisering av industriella processer, såväl inom tillverkning som logistik. Industridivisionerna har produkter och lösningar som bidrar till effektiv produktion och distribution av miljöriktiga energislag. Ett exempel är betydande och växande leveranser till vindkraftindustrin av den lindningstråd och band som behövs i vindkraftverkens generatorer. Ett sjuttiotal länder i världen bygger nu upp sin vindkraftskapacitet. De länder som hittills installerat mest vindkraft är USA, Spanien och Kina. Utbyggnaden av vindkraft i Sverige visar rekordsiffror. Under hösten 2008 fanns sammanlagt 17 TWh vindkraft under slutlig miljöprövning, tillståndgivna projekt eller under byggnad, enligt branschorganisationen Svensk Vindenergi. Idag genererar produktionen av vindkraftsel i Sverige 2 TWh. Effektivisering av processer Globala klimatförändringar ökar intresset för klimatneutrala person- och godstransporter med tåg. I bland annat Europa och Kina pågår en kraftfull utbyggnad av höghastighetsbanor som skapar stor efterfrågan av kontakttråd och andra produkter för kraftöverföring, områden där koncernens industridivisioner har ett högkvalitativt produktutbud. Intresset för höghastighetståg är störst i Europa och Asien, men börjar också märkas i Sydamerika och i USA. Utbyggnaden i Östeuropa väntas också ta fart. I Sverige har regeringen nyligen tillsatt en utredning för den framtida utbyggnaden av höghastighetsbanor. Koncernens handelsdivisioner erbjuder också lösningar som bidrar till effektiviseringen av industriella och logistiska processer hos kunder och slutkunder. Division Machine Tools hjälper industrin att utveckla alltmer kostnadseffektiva produktionsflöden. Ett annat exempel är division Trucks som bidrar till att effektivisera transportapparaten med bränslesnåla lastbilar och logistiklösningar som minskar miljöbelastningen. Förvärvshistorik Sedan starten 1982 då Finnvedens Bil förvärvades har Liljedahlsbolagen vuxit kraftigt och är idag en internationell industri- och handelskoncern med anställda och en omsättning på 10 miljarder kronor. Finnvedens Bil (Cars) 1982 Ravema (Machine Tools) 1993 Start för Finnvedens Lastvagnar och förvärv av fem olika lastvagnsrörelser i Småland (Trucks) Hörle Tråd (Steel Wire) 2000 Volvo Truck Centers enheter i Blekinge (Trucks) Liljedahlsbolagen Årsredovisning 2008

11 Koppar var den första metallen som mänskligheten lärde sig bearbeta. Idag används koppartråd överallt i vår vardag för att leda ström, i allt från mobiltelefoner, vitvaror, hissar och tåg till industrirobotar, vindkraftverk och stora anläggningar för kraftöverföring. Koppar är till 100 procent återvinningsbar, utan att förlora någon av sina goda egenskaper. Volvo Truck Centers enheter i Skaraborgs län (Trucks) Eurofil s.r.o. (inkråm), Slovakien (nu Hörle Tråd, Slovakien) (Steel Wire) 2006 Elektrokopparkoncernen med bolag i Sverige, Tyskland, Polen och Kina (Bare Wire, Winding Wire) 2007 Din Maskin i Värnamo AB (Machine Tools) 2008 SA-TO & Brandt Maskin AS, Norge (Machine Tools) 2009 Liljedahlsbolagen Årsredovisning

12 Division Bare Wire Avancerad produktutveckling öppnar nya marknader Division Bare Wire är Nordens största tillverkare av kopparvalstråd och en av de ledande i Europa. Division Bare Wire förädlar koppar och aluminium till ledare för elektroteknisk industri och tillämpningar inom telekommunikation. Divisionens produkter används i flertalet elektriska applikationer då koppar är oöverträffat som ledare av elektrisk ström. Verksamheten fi nns i Sverige, Tyskland och Kina. Den största enheten, Elektrokoppar i Helsingborg, producerar ca årston kopparvalstråd, som säljs till europeiska tillverkare av kraft-, telekom- och installationskablar samt till andra företag inom koncernen. I Helsingborg tillverkas även gjuten syrefri koppartråd, både i olegerad och legerad koppar, för vidareförädling till olika användningsområden. Betydande leveranser av vidareförädlade trådprofilprodukter går till stora sjökabelprojekt i Europa. Strategiskt läge En viktig konkurrensfördel för divisionens enhet i Helsingborg är närheten till hamn och europavägar. En annan fördel är Kopparpendeln, som bidrar till effektiva leveranser av högkvalitativ kopparråvara sex dagar i veckan med tåg direkt från huvudleverantören Boliden i Rönnskär. Enheterna i Tyskland och Kina producerar kommutatorprofiler, som är en del av divisionens specialiserade utbud. Kommutatorprofiler är en viktig komponent i mindre elmotorer, som fi nns i bland annat vitvaror, bilar och handverktyg. Teknikutveckling Division Bare Wire har gjort sig känd som en stabil och tillförlitlig leverantör, med stor förmåga att möta kundernas krav på produkter med högtstående tekniska egenskaper. Den senaste produktutvecklingen har resulterat i legerad kontakttråd som efterfrågas i den europeiska storsatsningen på höghastighetståg. Vid ett fälttest jämfördes egenskaperna i divisionens egenutvecklade kontakttråd med produkter utvecklade av konkurrenter och godkändes då med högsta betyg. Utgångsmaterialet är syrefri valstråd legerad med magnesium. Ny marknad i Europa Divisionens omsättning är starkt kopplad till kopparpriset. Divisionen handlar och säkrar dagligen koppar via mäklare på råvarubörsen, London Metal Exchange. Efterfrågan på valstråd och profiler minskade under andra halvåret till följd av konjunkturnedgången. Divisionen bedömer dock att de kommande stora investeringarna i infrastruktur i Norden och Europa får en positiv inverkan på divisionens utveckling och ger möjligheter att ta nya marknadsandelar. Fakta Produktionsenheter Elektrokoppar (Sverige), EKS Isodraht (Tyskland) och EKS Isodraht Profiles (Kina) Produktområden Kopparvalstråd, OFC (syrefri gjuten tråd), profiler till sjökabel, blanka band, blank tråd, kontakttråd, slagen lina, kommutatorprofiler och svetstråd Divisionschef Leif Olsson Nyckeltal* Volym, ton Nettoomsättning, Mkr varav intern omsättning till annan division, Mkr Omsättning* Mkr Andel av koncernens omsättning, % 44,1 45,9 0 Antal årsanställda *Division Bare Wire ingår i Liljedahlskoncernen *Division Bare Wire ingår i Liljedahlskoncernen från juni från juni Liljedahlsbolagen Årsredovisning 2008

13 Vi ser stora möjligheter för våra egenutvecklade produkter. Ny teknik för elförsörjning för höghastighetståg Foto: DB AG/ Max Lautenschläger Intresset för höghastighetståg ökar i hela världen bland annat i Kina och Europa. Tågen erbjuder klimatneutrala och effektiva transporter av människor och gods. Elektrokoppar i Helsingborg har utvecklat nya material för elförsörjning till de absolut snabbaste tågen, med toppfarter på över 300 km i timmen. Elektrokoppars lösning har testats och godkänts med högsta betyg av ett av de företag som arbetar med elektrifiering av höghastighetsbanor för stora statliga beställare av infrastruktur. Resultatet av vår treåriga utvecklingssatsning är en ny produktionsteknik för magnesiumlegerad koppartråd, säger Bengt Jonason, teknisk chef på Elektrokoppar. Kontakttråden och bärlinorna blir starkare och jämnare och har bättre ledningsförmåga. Ytterligare ett mervärde är att produkterna kan göras lättare, vilket kan spara material och bidra till minskade kostnader även i övriga kringsystem. Vi ser stora möjligheter för våra nya material för elförsörjning till tåg på den globala marknaden. Den största marknaden är Kina, särskilt vad gäller tråd för de riktigt snabba tågen, säger Bengt Jonason. Vår nyutvecklade produktionsteknik gör nu att vi kan tillverka produkter med specifika egenskaper till alla typer av infrastrukturprojekt för tåg. Liljedahlsbolagen Årsredovisning

14 Division Winding Wire Stor potential i marknaden för lindningstråd Division Winding Wire har mer än sextio års erfarenhet av tillverkning av lindningstråd. Divisionen är näst störst på Europamarknaden. Division Winding Wire tillverkar och utvecklar lackerad rundtråd och lackerade omspunna band i koppar och aluminium för elmotorer, generatorer och transformatorer. Lindningstråd fi nns i allt från mobiltelefoner, vitvaror, hissar och tåg till industrirobotar, vindkraftverk och infrastruktur för kraftöverföring. De tre produktionsenheterna i Sverige, Tyskland och Polen levererar till lokala och globala kunder. Verksamheterna i divisionerna Winding Wire och Bare Wire representerar tillsammans en komplett produktionskedja, från bearbetningen av kopparråvaran och fram till kundens applikation. Leveransprecision ger affärer Varumärkena i division Winding Wire Dahréntråd, EKS Isodraht och EKS Slaska har mycket gott renommé i kraft av hög kvalitet, leveransprecision och närhet till den lokala marknaden. Dahréntråd, som tillverkat lindningstråd sedan 1945, har en av Europas största och mest moderna fabriker inom sitt område och branschledande i miljöfrågor var ett bra år volymmässigt för alla tre enheterna fram till fjärde kvartalet. I december fick Winding Wire förnyat förtroende från ABB. I stor konkurrens valdes divisionen som huvudleverantör till ABB i Europa även under 2009 och med högre volymer. Ett viktigt argument för affären var samarbetet mellan divisionens tre produktionsenheter, som tryggar volym och leveranser. Alternativ energi Det fi nns en stor potential i marknaden för lindningstråd. Drivkrafterna är flera. En reduktion av koldioxidutsläppen kräver att en större andel av vår energiförsörjning kommer från icke fossila energikällor. Vindkraften utvecklas starkt och även solenergi och vågkraft innebär möjligheter för lindningstråd. Västvärldens infrastruktur för kraftöverföring börjar nu bli föråldrad, till exempel transformatorer med dålig effektivitet, som måste bytas ut. Den tredje och största drivkraften är teknikskiftet inom bilindustrin med övergång till eldrift eller hybridmotorer. Optimerar processerna Under 2009 fortsätter arbetet med att optimera produktionsprocesserna, bland annat genom fortsatt utveckling av gemensamma system för produktionsstyrning i divisionens tre fabriker. Målet är högsta möjliga kvalitet för kunden, högsta möjliga produktivitet och minsta möjliga skrotandel. Alla medarbetare i divisionen kommer att engageras i detta prioriterade projekt, i syfte att öka lönsamheten. I divisionen fi nns redan nya effektiva maskiner på plats och i maj 2009 invigs ett nytt stort logistikcentrum för Dahréntråd, som förbättrar och effektiviserar lagerhantering samt leveranser. I divisionens långsiktiga strategi ingår att öka den totala volymen. Divisionen bedömer att det fi nns möjligheter att ta nya marknadsandelar i Europa. Fakta Produktionsenheter Dahréntråd (Sverige), EKS Isodraht (Tyskland) och EKS Slaska (Polen) Produktområden Lackerad rundtråd och lackerade och omspunna band i koppar och aluminium Divisionschef Johan Westberg Nyckeltal* Omsättning* Mkr Volym, ton Nettoomsättning, Mkr varav intern omsättning till annan division, Mkr Andel av koncernens omsättning, % 28,9 29,4 0 Antal årsanställda *Division Winding Wire ingår i Liljedahlskoncernen från juni *Division Winding Wire ingår i Liljedahlskoncernen från juni Liljedahlsbolagen Årsredovisning 2008

15 ABBs innovativa propeller kan ställas i alla riktningar för maximal manövreringsförmåga. Winding Wire levererar lindningstråd till propellerns motor. ABB väljer leveranssäkerhet I stark konkurrens har Winding Wire för andra gången tecknat avtal som huvudleverantör av lindningstråd till ABB i Europa. I Winding Wire ser ABB en trygg partner med hög leveransförmåga. Tråden ingår i de motorer, generatorer och transformatorer som behövs i utbyggnaden av infrastruktur, såsom höghastighetståg och kraftförsörjning, till exempel vindkraftverk. Divisionens erkänt höga kvalitet har spelat en viktig roll för ABB liksom förmågan till helhetsåtagande. Winding Wires tre anläggningar i Sverige, Tyskland och Polen samarbetar om ordern och kan därför leverera lokalt, med optimering av leveranstider och kostnader. Med tre fabriker kan divisionen alltid garantera leveranserna och även vid behov öka volymen. Det är viktigt för oss att eliminera potentiella leveransrisker, säger Günter Reimer, inköpare på ABB i Zürich. Eftersom Winding Wires tre produktions anläggningar har liknande produktutbud kan leveranserna säkras. Winding Wire ska under 2009 leverera ton omspunna band, lackerad tråd och lackerade band till ABBs produktionsenheter i Europa. Liljedahlsbolagen Årsredovisning

16 Division Steel Wire Starkare på Europamarknaden Division Steel Wire är ledande på trådprodukter i Norden. Under året har divisionen stärkt sin position i Europa och genom koncentration av verksamheten ökar förutsättningarna för att erövra ytterligare marknadsandelar. Division Steel Wire tillverkar och marknadsför lågkolhaltig tråd för tillverkningsindustrin. Produkterna används bland annat i fordons- och verkstadsindustrin, kraftindustrin, återvinningsbranschen, i butiks- och köksinredning samt i möbler. Divisionen särskiljer sig från sina nordiska konkurrenter genom att utveckla produkter och processer som passar in i och effektiviserar kundernas produktion. Stålet, produkten och logistiken kan anpassas helt efter kundernas behov. Ett exempel är samarbetet med ABB där galvaniserad armeringstråd för sjökabel levereras från Steel Wire rakt in i produktionsprocessen. Till och med 2011 ska ton armeringstråd tillverkas till kraftkablarna för elöverföring mellan England och Nederländerna i BritNed-projektet har präglats av stora variationer i stålpriset och av en marknad i obalans. Den vikande konjunkturen förde med sig en påtagligt minskad efterfrågan på marknaden. Koncentration av produktionen Under året har divisionen beslutat koncentrera produktionen av trådprodukter till de två anläggningarna i Hörle och i Nitra, Slovakien. Tillverkningen av kabelarmeringstråd förs över från Gunnebo till anläggningen i Slovakien, där produktionsprocessen utvecklats för att möta de tekniska kraven. Förändringen gör att divisionen med större kraft kan bearbeta land- och sjökabelmarknaden i Europa, där Steel Wire under året fått nya kunder. Under året har divisionen breddat utbudet av fintråd. Efter förvärvet av motsvarande verksamhet i Sjötofta Tråddrageri startade divisionen produktion av koppardragen klammertråd och andra koppar belagda produkter. Produktområde Blank, som är divisionens största område i volym och applikationer, har vuxit ytterligare genom att öka förädlingsgraden. Ständig teknikutveckling För att säkerställa rätt material till rätt pris upprätthåller division Steel Wire en hög teknisk kompetens via utvecklingsarbete och tester i eget laboratorium. Här kan också kundernas konstruktörer utbildas i materialteknik, ett samarbete som skapar djupare förståelse för kundernas behov. Denna gemensamma kompetensutveckling prioriteras ytterligare under Nya affärsmöjligheter Långsiktighet och kundfokus är affärsskapande, inte minst under en lågkonjunktur. Det fi nns fortfarande en överkapacitet i branschen som helhet, och i takt med förändringar hos mindre uthålliga konkurrenter öppnas affärsmöjligheter både inom produktion och distribution. I divisionens långsiktiga strategi ingår också en förflyttning framåt i förädlingskedjan inom alla produktområden. Kunden får då en effektivare och lönsammare process. Fakta Produktionsenheter Hörle Tråd (Sverige), Hörle Tråd (Slovakien) Produktområden Kabel, Fintråd, Blank, Platt och Emballage Divisionschef Ola Karlsson Nyckeltal Volym, ton Nettoomsättning, Mkr Andel av koncernens omsättning, % 4,0 3,1 Antal årsanställda Omsättning Mkr Liljedahlsbolagen Årsredovisning 2008

17 Utvecklingen av processer och produkter öppnar för nya affärer. Högkvalitativ produktion av armeringstråd för land- och sjökabel Nu kan kunderna inom både land- och sjökabel få sina leveranser från Hörle Tråd i Slovakien, med strategiskt läge i Europas mitt. Här har division Steel Wire investerat i en optimal produktionsprocess för varmgalvanisering av ståltråd. Den varmgalvade tråden fungerar som skydd kring kopparkärnan i en kraftkabel och måste därför ha rätt hållfasthet och ett jämnt och stabilt ytskikt av zink. Hörle Tråd har lyckats utveckla både processkvalitet och produktkvalitet. Kommande investeringar ska addera ökad effektivitet. Alla förutsättningar finns nu för att växa. Tre landkabelkunder har nyligen godkänt produktkvalitén, vilket öppnar för nya affärer. På sjökabelsidan skapas samordningsvinster när produktionen i Gunnebo flyttas till Slovakien. Vi får ett bättre kapacitetsutnyttjande genom att kombinera tillverkningen av land- och sjökabel i samma anläggning, säger Ola Karlsson, divisionschef i Steel Wire. Efterfrågan på landkabel är relativt stabil, medan sjökabel är en projektorienterad verksamhet med ojämn efterfrågan. Hörle Tråd i Slovakien, med femtio medarbetare, beräknas leverera ton tråd under Anläggningen har en av de bästa och modernaste reningsanläggningarna för att avlägsna metaller och oljor ur processvattnet. Liljedahlsbolagen Årsredovisning

18 Division Machine Tools Tillväxt på alla marknader Division Machine Tools har under året stärkt sin ledande ställning som maskinleverantör på den nordiska marknaden genom de strategiska förvärven av två företag inom försäljning och service av maskiner för plåtbearbetning. Under 2008 har Machine Tools vuxit på alla sina marknader. Divisionen har nu goda marknadspositioner inom alla segment och har ett mycket starkt produktprogram inom skärande bearbetning, plåtformning, mätmaskiner, verktyg och industriförnödenheter. Kunderna är allt från stora multinationella företag till små mekaniska verkstäder, verksamma i Sverige, Norge och Finland. Machine Tools erbjuder ett partnerskap inriktat på att öka produktiviteten och lönsamheten hos kunderna, i alla steg: optimering av maskinerna, val av bästa verktyg, utbildning av maskinoperatörer och en heltäckande service i Sverige och Norge. Nära hälften av divisionens anställda är service- och underhållstekniker som kan vara på plats inom 24 timmar. Ledande varumärken Machine Tools representerar några få utvalda leverantörer, som Mazak, världens ledande tillverkare av maskiner för skärande bearbetning och Hoffmann Group, Europas ledande leverantör av kvalitetsverktyg och industriförnödenheter. Genom koncentration på ett fåtal varumärken kan divisionens tekniker fördjupa sina kunskaper om maskinmodeller och teknikutveckling. Divisionens specialister utbildar årligen mer än 500 operatörer inom kundföretagen med syftet att kunderna ska få ut mesta möjliga funktion av de alltmer avancerade verktygsmaskinerna. Breddning i Norden Divisionen har utvecklat sin position inom maskiner för plåtbearbetning genom förvärven av Din Maskin i Värnamo AB och SA-TO & Brandt Maskin AS i Norge, båda med mycket bra marknadspositioner och med starka varumärken som Prima och Finn-Power. Efter förvärven omsätter divisionen ca 1 miljard kronor. I Finland har divisionen startat ett dotterbolag, Ravema Oy, för att marknadsföra Hoffmanns produkter till den fi nska verkstadsindustrin. En rekordorder under året var försäljningen av Mazak-maskiner till norska Aarbakke Group för mer än 100 miljoner norska kronor. Verksamheten är främst inriktad på off shore-industrin. Fokus på produktivitet Sista kvartalet 2008 minskade investeringsviljan kraftigt i hela branschen, medan fokus på produktivitet blev starkare. Divisionen kommer att satsa ytterligare på att erbjuda kundföretagen lösningar för ökad automatisering och ökad produktivitet. Med en effektiv marknadsbearbetning fortsätter satsningen på att ta marknadsandelar, bland annat inom plåtbearbetning. Divisionens helhetserbjudande med partnerskap, världsledande produkter och ett heltäckande servicekoncept är en framgångsfaktor, inte minst i en svagare konjunktur. Fakta Bolag Ravema (Sverige), Ravema (Norge), Ravema (Finland), Din Maskin (Sverige), SA-TO & Brandt Maskin (Norge) Produktområden Skär, Plåt, Mät, Hoffmann och Service Huvudleverantörer Mazak, Hoffmann Group, Prima, Finn-Power Divisionschef Håkan Larsson Nyckeltal* Nettoomsättning, Mkr Andel av koncernens omsättning, % 8,7 7,2 Antal årsanställda Omsättning* Mkr *Din Maskin ingår från juni SA-TO & Brandt Maskin ingår *Din inte, Maskin tillträdesdag ingår från januari juni SA-TO & Brandt Maskin ingår inte 2008, förvärvsdatum januari Liljedahlsbolagen Årsredovisning 2008

19 Man kan göra nästan vilka produkter som helst i en Mazak. Partnerskap för största precision Heka Mekaniska i Göteborg är företaget som lever på precision, ner på mikromillimeternivå. Heka tillverkar komplicerade prototyper och förserier för fordons industrins motorutveckling. Verktygen är elva avancerade Mazak-maskiner för skärande bearbetning. I maj levereras ytterligare en Mazak från Ravema i Värnamo en maskin som höjer produktiviteten även i korta serier. Vi och Ravema löser alltid utmaningarna till sammans. De förstår att slutkunden måste få rätt produkt i rätt tid, säger Magnus Carlström, som äger Heka Mekaniska tillsammans med Thommy Ottosson. Volvo Lastvagnar har ringt ett svänghjul behöver justeras. Vid lunchtid dagen därpå skickas det fin justerade svänghjulet tillbaka med taxi till Volvos testrigg. Man kan göra nästan vilka produkter som helst i en Mazak. Maskinerna begränsas bara av opera törens uppfinningsrikedom. Heka Mekaniska firar nu sitt femtionde år i en bransch som inte vill se några toleransavvikelser. Då är det tryggt att systerföretaget Mylab kan dubbelkolla den extremt höga precisionen. Liljedahlsbolagen Årsredovisning

20 Division Trucks Stärker kundernas konkurrenskraft Division Trucks är Sveriges största privata återförsäljare av Volvo Lastvagnar. En hög servicenivå på kundernas villkor och starka varumärken gör divisionen framgångsrik. Division Trucks är, genom Finnvedens Lastvagnar, återförsäljare av Volvo och Renault lastbilar och Volvo bussar. Verksamheten, med försäljning och auktoriserade verkstäder, fi nns på 18 orter i Småland, Blekinge, Västergötland och på Gotland. Divisionen är en komplett återförsäljare som erbjuder kundanpassade lösningar för chassi, påbyggnader och släp. Under året centrerades all begagnathandel till Värnamo, där ett Begagnatcenter öppnades med försäljning till både svenska och utländska kunder. En del av kundens logistik Divisionens affärsmodell bygger på att utveckla långsiktiga kundrelationer i alla led, från köp till service, förebyggande underhåll och fi nansiering. Ledorden för verksamheten är tillgänglighet och kvalitet. Kunden kan alltid förvänta sig att få service när han behöver det. I februari 2009 lanserades till exempel dygnetruntöppet för bemannad tvätt och smörj i Jönköping. Flera anläggningar har redan kvällsöppet med hög beläggning. Det är avgörande för kundernas konkurrenskraft att deras lastbilar och bussar kan rulla utan driftstopp. Divisionens långsiktiga serviceprogram förebygger problem, men skulle något inträffa akut fi nns en jourverksamhet via Volvo Action Service (VAS), dygnet runt. Under 2008 har divisionen genomfört en organisationsförändring för att frigöra så mycket tid som möjligt för den kundnära verksamheten. Nya centrala funktioner inom divisionen har nu ett samlat ansvar för fastigheter, kvalitet, miljö, medarbetar- och kompetensfrågor. Satsningen kompletteras med ett program för medarbetarutveckling med kunden i fokus. Starka på servicemarknaden Antalet lastbilsregistreringar i landet minskade kraftigt i slutet av året, men nådde trots detta sin näst högsta nivå någonsin var totalt sett ett bra år för Finnveden Lastvagnar både på servicemarknadssidan, inom nybilsförsäljning och på begagnatmarknaden. Trots den kraftiga konjunkturnedgången mot årets slut var nivån vad gäller service oförändrad, medan lastbilsförsäljningen minskade. Nya möjligheter Finnvedens Lastvagnar är ett mycket etablerat namn på marknaden med ett utbyggt servicenät och en stark försäljningsorganisation. Divisionen bedömer därför att det är möjligt att ta nya marknadsandelar även i en starkt avtagande marknad. Det fi nns fortfarande en underliggande efterfrågan och möjligheter till fi nansiering genom Volvofi nans. Divisionens målmedvetna förbättringsarbete fortsätter. Baserat på kundernas betyg 2008 har alla anläggningar utarbetat lokala handlingsprogram för att strukturerat arbeta med det som är divisionens viktigaste fokus: Att ständigt frigöra mer tid för kunderna. Fakta Fem regioner Jönköping, Skövde, Växjö, Kalmar, Oskarshamn Produktområden Försäljning, Finansiering, Service, Reservdelar, Hyrlast Divisionschef Mikael Darius Nyckeltal Nettoomsättning, Mkr Andel av koncernens omsättning, % 11,7 10,6 Antal årsanställda Omsättning Mkr Liljedahlsbolagen Årsredovisning 2008

Liljedahl Group Koncernredovisning

Liljedahl Group Koncernredovisning Liljedahl Group Koncernredovisning 2010 Innehåll 1 2010 i korthet 2 Liljedahl Group 4 Koncernchefen har ordet 6 Vision, mission, värdegrund och strategi 10 Industri 12 Liljedahl Bare Wire 14 Liljedahl

Läs mer

Partnerskap Kvalitet Värde för kunden Långsiktighet

Partnerskap Kvalitet Värde för kunden Långsiktighet Partnerskap Kvalitet Värde för kunden Långsiktighet Ravema Ledande partner till nordisk verkstadsindustri En omfattande rationaliseringsprocess pågår ständigt för att stärka den nordiska verkstadsindustrins

Läs mer

Liljedahl Group Koncernredovisning 2009

Liljedahl Group Koncernredovisning 2009 Liljedahl Group Koncernredovisning 2009 Koncernchefen har ordet 4 Innehåll 1 2009 i sammandrag 2 Kort om Liljedahl Group 4 Koncernchefen har ordet 6 Vision, mission, värdegrund och strategi 10 Industri

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef AFFÄRSKONCEPT Nolato är en högteknologisk systemleverantör av polymera komponenter till världsledande kunder inom mobil telefoni, telekom, vitvaror, fordon, medicinteknik

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

06 Innehåll LILJEDAHL GROUP 3

06 Innehåll LILJEDAHL GROUP 3 Liljedahl Group 2014 10 06 Innehåll 18 22 04 Strategisk styrning & utveckling 06 Innehav, femårsöversikt och 2014 i korthet 08 Historik 09 Hållbart företagande 10 Finnvedens Bil 14 Finnvedens Lastvagnar

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group Gerdins Group Vision och värderingar i Gerdins Group I Gerdins Group utvecklar vi tillsammans Vi-känslan Denna folder har tillkommit för att förklara visioner, målsättningar och strategier inom Gerdins

Läs mer

Presentation ti från årsstämma Roger Johansson

Presentation ti från årsstämma Roger Johansson Presentation ti från årsstämma 2012 Roger Johansson VD och koncernchef 1 2 Koncernledning BE Group 2011 Viktiga steg framåt 3 Ett ledande stålservicebolag med verksamhet i 10 länder Sverige g Finland Estland

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

DETTA ÄR VBG GROUP. Vänersborg

DETTA ÄR VBG GROUP. Vänersborg DETTA ÄR VBG GROUP Vänersborg 2016-03-01 DETTA ÄR VBG GROUP Börsnoterad internationell industrikoncern. Tre divisioner. 1,3 miljarder i omsättning, 2015. Grundades 1951 av Herman Krefting. Huvudkontor

Läs mer

Liljedahl Group Koncernredovisning

Liljedahl Group Koncernredovisning Liljedahl bare wire Liljedahl machine tools Liljedahl real estate AB Elektrokoppar Elektrogatan 20 Box 914, SE-251 09 Helsingborg Telefon +46 42 19 53 00 Fax +46 42 19 53 45 www.elektrokoppar.se Ravema

Läs mer

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft P&P AB Företagspresentation...ger dig konkurrenskraft P & P A B P&P AB är ett tillverkande företag inom pappersbranschen. Produktionen sker idag i en modern maskinpark där vi producerar rullprodukter och

Läs mer

Delårsrapport. Januari - mars. J.Harvest & Frost

Delårsrapport. Januari - mars. J.Harvest & Frost Delårsrapport Januari - mars 2015 J.Harvest & Frost Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln.

Läs mer

Vad som driver oss. Koncernpresentation för voestalpine Redovisningsår 2013/14. voestalpine AG www.voestalpine.com

Vad som driver oss. Koncernpresentation för voestalpine Redovisningsår 2013/14. voestalpine AG www.voestalpine.com Vad som driver oss Koncernpresentation för voestalpine Redovisningsår 2013/14 www.voestalpine.com Vi har framtiden i egna händer Som stålbaserad teknologi- och industrikoncern samt världsledande aktör

Läs mer

Presentation - Andra Kvartalet

Presentation - Andra Kvartalet Presentation - Andra Kvartalet Introduktion Utdelning av Momentum Group till aktieägarna är genomförd Syfte med avknoppning 2017 Avknoppning och utdelning till aktieägarna Öka resultattillväxten genom

Läs mer

EN PARTNER MED HELHETSSYN

EN PARTNER MED HELHETSSYN INTERNORDIC AR... 3 EN PARTNER MED HELHETSSYN Med huvudkontor och lager i Nässjö, säljkontor i Stockholm och Umeå, finns vi tillgängliga för hela den nordiska marknaden. Sedan 1997 är vi en del av börsnoterade

Läs mer

Skillnaden ligger i detaljerna. Främsta konkurrensfördelar med LG Solar

Skillnaden ligger i detaljerna. Främsta konkurrensfördelar med LG Solar Skillnaden ligger i detaljerna Främsta konkurrensfördelar med LG Solar FINANSIELL STYRKA HUR ÄR DEN AKTUELLA SITUATIONEN INOM SOLCELLSINDUSTRIN? Marknaden för solceller är under kraftig förändring. Minskande

Läs mer

AB VOLVO ÅRSSTÄMMA 2013

AB VOLVO ÅRSSTÄMMA 2013 Så når vi Volvokoncernens fulla potential 1999-2011 2012-2015 2016 TILLVÄXT GENOM FÖRVÄRV TRANSFORMATION FÖRBÄTTRAD LÖNSAMHET Omorganisation & strategi Omfattande produktförnyelse Driva organisk tillväxt

Läs mer

Ungt företag med stark marknadsposition

Ungt företag med stark marknadsposition Ungt företag med stark marknadsposition Westmetall AB är en lokal lagerhållare av halvfabrikat inom aluminium, stål, rostfritt och koppar. Till bygg- och verkstadsindustrin levereras standardprodukter

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

Innehåll 2014 i korthet

Innehåll 2014 i korthet Liljedahl Group 2014 06 04 Innehåll 2014 i korthet 18 04 Strategisk styrning & utveckling 06 Innehav 08 Historik 09 Hållbart företagande 10 Finnvedens Bil 14 Finnvedens Lastvagnar 18 Liljedahl Machine

Läs mer

Atria Strategier & Visioner

Atria Strategier & Visioner Atria Strategier & Visioner Innehåll Presentation av Atria Vår omvärld Våra framtidplaner - Tillväxt planer - Sardus Stort behov av svensk råvara Atria Koncern Abp Atria Koncern Abp är ett i grunden finskt

Läs mer

Kärnvärden Volvo Group Headquarters

Kärnvärden Volvo Group Headquarters Volvokoncernen 2013 2 2013 3 2013 4 2013 Kärnvärden 5 2013 6 2013 Volvokoncernens organisation Group Trucks Sales & Marketing EMEA Group Trucks Sales & Marketing Americas Group Trucks Sales & Marketing

Läs mer

En snabbare och starkare affärspartner

En snabbare och starkare affärspartner En snabbare och starkare affärspartner Varför blir vissa företag mer framgångsrika än andra? Beror det på kortare time to market, innovationstakten eller produktionskostnaden? Svaret är ovillkorligen ja

Läs mer

en liten bok om en stor vision

en liten bok om en stor vision en liten bok om en stor vision En man kom på besök till ett stenbrott. Där såg han först en man som frenetiskt svärande och uppenbarligen mycket missnöjt hackade i stenen. Besökaren gick fram och frågade

Läs mer

GLOBAL KOMPETENS LOKAL NÄRVARO SWECON OCH VOLVO TRUCK CENTER EN UNIK ALLIANS I PROJEKT FÖRBIFART STOCKHOLM

GLOBAL KOMPETENS LOKAL NÄRVARO SWECON OCH VOLVO TRUCK CENTER EN UNIK ALLIANS I PROJEKT FÖRBIFART STOCKHOLM GLOBAL KOMPETENS LOKAL NÄRVARO SWECON OCH VOLVO TRUCK CENTER EN UNIK ALLIANS I PROJEKT FÖRBIFART STOCKHOLM Rätt tjänst på rätt plats och i rätt tid Som ett av Sveriges största infrastrukturprojekt någonsin

Läs mer

Maskininvesteringar. Gör rätt från start. Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare.

Maskininvesteringar. Gör rätt från start. Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare. Maskininvesteringar Gör rätt från start Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare. 12 minuter kan ge dig 12 månader Om du funderar på att köpa en ny maskin, ge oss 12 minuter

Läs mer

Årsstämma i Bravida Holding AB. Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida

Årsstämma i Bravida Holding AB. Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida 2015 Årsstämma i Bravida Holding AB Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida Q3 Ledande inom installation och service i Norden Vi ger fastigheter liv Våra installations- och serviceuppdrag omfattar

Läs mer

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB Pressmeddelande Måndag 6 oktober 2014 Den 2 oktober 2014 blev Industribeslag Sjögren AB en del av Göthes koncernen, ett förvärv som stärker och breddar Göthes position på OEM-marknaden inom lås, beslag

Läs mer

Extra bolagsstämma 12 augusti 2015

Extra bolagsstämma 12 augusti 2015 Extra bolagsstämma 12 augusti 2015 Mot vår mission och vision Mission Vi vill göra det lättare för människor att själva bidra till ett sundare liv i vardagen Vision Ledande i Norden inom hälsa och välbefinnande

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

Störst sortiment och bäst kompetens i lager

Störst sortiment och bäst kompetens i lager Störst sortiment och bäst kompetens i lager 1 Värdeskapande kundanpassning Lundgrens representerar några av världens ledande tillverkare av produkter inom flödesteknik och industrigummi. Tack vare detta

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Gunnar Brock. Tillbakablick. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma

Gunnar Brock. Tillbakablick. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma Gunnar Brock VD och koncernchef 1 27-4-26 Årsstämma Tillbakablick 2 27-4-26 Årsstämma 1 26 i korthet Bästa året hittills Förbättrad marknadsposition, marknadsnärvaro och marknadsbearbetning Kraftig ökning

Läs mer

Delårsrapport 1 april 31 december månader

Delårsrapport 1 april 31 december månader Delårsrapport 1 april 31 december 2008 9 månader 10 februari 2009 Jörgen Wigh, VD och koncernchef Niklas Enmark, vvd och finansdirektör Värdeskapande teknikhandelsföretag med marknadsledande positioner

Läs mer

Verkställande direktören, Laurent Leksell redogjorde för utvecklingen av företaget under verksamhetsåret 2001/02, som var mycket händelserikt.

Verkställande direktören, Laurent Leksell redogjorde för utvecklingen av företaget under verksamhetsåret 2001/02, som var mycket händelserikt. PRESSMEDDELANDE Stockholm den 30 september 2002 ELEKTAS ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2002 Verkställande direktören, Laurent Leksell redogjorde för utvecklingen av företaget under verksamhetsåret 2001/02, som

Läs mer

Våra affärsprinciper 1

Våra affärsprinciper 1 Våra affärsprinciper 1 Hållbart värdeskapande Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Affärskoncept Framgångsfaktorer Strategi Våra värderingar Uppförandekod Policys "Våra affärsprinciper" och " Våra

Läs mer

5. TJÄNSTEPRODUKTION. Tjänsteföretag. Sammanfattande bedömning. Gör ni ordentlig beredning inför tillverkningen av nya eller ändrade produkter?

5. TJÄNSTEPRODUKTION. Tjänsteföretag. Sammanfattande bedömning. Gör ni ordentlig beredning inför tillverkningen av nya eller ändrade produkter? . TJÄNSTEPRODUKTION Gör ni ordentlig beredning inför tillverkningen av nya eller ändrade produkter? Gör ni riktiga förkalkyler och kontrolleras utfallet efteråt? Planeras beläggningen så att ni kan utnyttja

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1(5) Bokslutskommuniké 2003-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 41,0 (55,8) mkr Resultat efter skatt uppgick till -8,2 (-5,5) mkr Resultat per aktie uppgick till -2,60 (-1,74) kr Likvida medel inkl. kortfristiga

Läs mer

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass NOLATO MEDITECH Vi skapar en verksamhet i världsklass Kunden i fokus Medical Excellence utgår från Nolatos vision: Hållbar utveckling Design av processer Minska slöserier Miljöhänsyn Kundvärde Kompetens

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

Välkommen till. bolagsstämman

Välkommen till. bolagsstämman Välkommen till bolagsstämman 2003 i sammandrag Industrirörelsen MÅL Rörelsemarginal 8% Lönsamhet 20% UTFALL Rörelsemarginal 9,5% Lönsamhet 21% Aktieportföljen Bättre än AFGX Geveko +28,1% AFGX +29,7% Geveko-aktien

Läs mer

Georg Brunstam VD och koncernchef

Georg Brunstam VD och koncernchef Georg Brunstam VD och koncernchef Nolato är en högteknologisk utvecklare och tillverkare av polymera komponenter och produktsystem till ledande kunder inom telekom, fordon, vitvaror, medicinteknik, hygien

Läs mer

Lagercrantz Group AB. 31 augusti 2010 IVA konferenscenter Stockholm

Lagercrantz Group AB. 31 augusti 2010 IVA konferenscenter Stockholm Välkommen till årsstämma 2010 Lagercrantz Group AB 31 augusti 2010 IVA konferenscenter Stockholm Årsstämmopresentation VD Jörgen Wigh Kort introduktion till Lagercrantz Året 2009/10 Framtid Kvartal 1 2

Läs mer

Detta är New Wave Group

Detta är New Wave Group Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln. Vi har tre affärsområden: Profil; profilkläder, yrkeskläder

Läs mer

EuroMaint Industry partner för effektiv produktion

EuroMaint Industry partner för effektiv produktion EuroMaint Industry partner för effektiv produktion EuroMaint Industry På EuroMaint Industry är vi specialister på effektiv produktion. Vi hjälper ledande industriföretag att öka sin konkurrenskraft genom

Läs mer

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02 Fjärde kvartalet 21 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 211-2-2 Sammanfattning av Q4 Koncernen Omsättningen ökade med 1 procent till 864 MSEK (786) - Hög komponentandel har bidragit med 8 MSEK inom Nolato

Läs mer

Tusen installationer borgar för kvalitet

Tusen installationer borgar för kvalitet Tusen installationer borgar för kvalitet 1 Karlebo_F-pres 120920.indd 1 2012-09-21 14.39 Lösningar som optimerar din produktion. Karlebo är ett företag med lång tradition av att leverera nytänkande lösningar

Läs mer

Nytänkande effektivt samarbete

Nytänkande effektivt samarbete Nytänkande effektivt samarbete HELHETSLÖSNINGAR FÖR TEKNISKA INSTALLATIONER Behov av nya lösningar Bygg- och installationsbranschen utvecklas snabbt. Idag är fastigheter mer tekniskt krävande än tidigare.

Läs mer

Stolta men inte nöjda

Stolta men inte nöjda stainless steel solutions Stolta men inte nöjda resultat av Damstahls kundundersökning KUNDUNDERSÖKNING 1 Fakta De 836 kunder som svarat på vår undersökning utgör 60 % av vår omsättning. 67 % av de som

Läs mer

2001-01-08. Farshid Heyati och Helen Nordqvist

2001-01-08. Farshid Heyati och Helen Nordqvist 2001-01-08 Farshid Heyati och Helen Nordqvist Innehållsförteckning Innehåll Sid Sammanfattning 1 Syfte..1 Genomförande...1 Historia..2 Affärsidé och mål..3 Marknader.4 Miljö och kvalitet..5 Gott & Blandat..6

Läs mer

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015 Ernst Westman, VD Agenda Kort om Boule Blodcellräkning Boules erbjudande Global närvaro Försäljningsutveckling Finansiell utveckling Varför investera

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL PARTNERTECHS ÅRSSTÄMMA VÄLKOMMEN TILL PARTNERTECHS 2011

VÄLKOMMEN TILL PARTNERTECHS ÅRSSTÄMMA VÄLKOMMEN TILL PARTNERTECHS 2011 VÄLKOMMEN TILL VÄLKOMMEN TILL PARTNERTECHS ÅRSSTÄMMA PARTNERTECHS ÅRSSTÄMMA 2011 2012 Förbättringsarbete ger resultat Leif Thorwaldsson, VD och Koncernchef Agenda 1. Introduktion till PartnerTech 2. Aktiviteter

Läs mer

JM koncernen. April 2004

JM koncernen. April 2004 JM koncernen April 2004 Koncernen i sammandrag Januari mars 2004 Nettoomsättningen ökade med 8 procent till 1 914 mkr (1 765) Resultat efter finansiella poster uppgick till 77 mkr (329) Fastighetsförsäljningar

Läs mer

Georg Brunstam VD och koncernchef

Georg Brunstam VD och koncernchef Georg Brunstam VD och koncernchef Finansiella mål Nolatos mål är att i genomsnitt över en konjunkturcykel uppnå: Rörelsemarginal överstigande 7 procent Avkastning på sysselsatt kapital överstigande 15

Läs mer

Volvo Group Headquarters Department, Name, Document name, Security Class Date

Volvo Group Headquarters Department, Name, Document name, Security Class Date Volvo Group Headquarters Department, Name, Document name, Security Class Date 2014 var effektiviseringarnas år 1999-2011 2012-2015 2016 TILLVÄXT GENOM FÖRVÄRV TRANSFORMATION FÖRBÄTTRAD LÖNSAMHET 2012 2013

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2011

Delårsrapport januari mars 2011 Delårsrapport januari mars 2011 18 maj 2011 Minskad försäljning och lägre resultat möts med affärsutveckling och kostnadsanpassningar Resultat i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 10 032 (10 918)

Läs mer

Vi gör idéer till verklighet.

Vi gör idéer till verklighet. Vi gör idéer till verklighet. Ufab utvecklar produkter med hög precision. Vi bidrar också till att höja våra kunders konkurrenskraft. Vi inser hur viktig vår leverantörsroll är. Våra kunskaper ska bidra

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007. Första kvartalet 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007. Första kvartalet 2007 Gunnebo den 24 april 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007 Första kvartalet 2007 Orderingången ökade med 8% till 528 MSEK (491) - organisk tillväxt för jämförbara enheter 11% Nettoomsättningen ökade med

Läs mer

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef Årsstämma 2 maj 2006 Lars Pettersson VD och Koncernchef Mina damer och herrar! Ärade aktieägare! Den film som vi precis såg var en kort inblick i hur vi arbetar i östra Europa, där vi under många år har

Läs mer

ework januari september 2010 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 oktober 2010

ework januari september 2010 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 oktober 2010 ework januari september 2010 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 oktober 2010 Om oss Marknadsledande konsultmäklare i Norden Startade i Sverige år 2000 Över 40 000 konsulter i nätverket inom IT, telekom,

Läs mer

ITAB Shop Concept. Förvärv av La Fortezza

ITAB Shop Concept. Förvärv av La Fortezza ITAB Shop Concept Förvärv av La Fortezza 2016-07-08 Förvärvet är i linje med vår strategi om att erbjuda helhetskoncept till detaljhandeln i Europa. Genom förvärvet stärker vi ytterligare vår ledande marknadsposition

Läs mer

Posten Norden. Bokslut 2010. Extern

Posten Norden. Bokslut 2010. Extern Posten Norden Bokslut 2010 Extern Förbättring av rörelseresultatet trots vikande volymer Resultat i sammandrag Rörelseresultatet uppgick till 1 375 (284) MSEK. Exklusive strukturoch valutaförändring ökade

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

och som innebär mervärden för kunderna i deras verksamhet eller boende, samt affärsmässigt tillgodogöra Rullande årsvärde, kurva 14,00 12,00 10,00

och som innebär mervärden för kunderna i deras verksamhet eller boende, samt affärsmässigt tillgodogöra Rullande årsvärde, kurva 14,00 12,00 10,00 Verksamhet Castellums affärsidé är att utveckla och förädla fastighetsbeståndet med inriktning på bästa möjliga resultat- och värdetillväxt genom att med lokal närvaro på utvalda marknader i Sverige erbjuda

Läs mer

Vi är SKF TILLSAMMANS ÄR VI STARKA

Vi är SKF TILLSAMMANS ÄR VI STARKA Vi är SKF TILLSAMMANS ÄR VI STARKA 2 Det är upp till oss Anta utmaningarna, låt våra kunder stå i centrum i allt vi gör. Låt oss ta till oss kraften i entreprenörskap och lagarbete för att ta vara på varje

Läs mer

INDEX-TRAUB Nordic AB firar 50 år

INDEX-TRAUB Nordic AB firar 50 år INDEX-TRAUB Nordic AB firar 50 år Öppet Hus 15 17 maj 2013 1963 grundades Svenska Traub AB som ett helägt dotterbolag till TRAUB AG. Över 4500 kurvstyrda och långt mer än 1000 CNC-styrda verktygsmaskiner

Läs mer

Gunnar Brock VD och koncernchef Vår kärnkompetens Innovativa lösningar

Gunnar Brock VD och koncernchef Vår kärnkompetens Innovativa lösningar Gunnar Brock VD och koncernchef Vår kärnkompetens Innovativa lösningar 1 Vår kärnkompetens Innovativa lösningar Produkter Gruv-, bygg- och anläggningsutrustning Kompressorer Industriverktyg Maskinuthyrning

Läs mer

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0).

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). D E L Å R S R A P P O R T januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). Vinsten före skatt steg till 11,9 mkr (10,3). Vinsten

Läs mer

Syfte Mål Värderingar

Syfte Mål Värderingar Syfte Mål Värderingar xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon +47 22 89 11 00 afgruppen.se 2 kingdesign.no / 0614 6 Syfte Vision Affärsidé 12 Mål Ägare Medarbetare Kunder Leverantörer Samhället Hälsa, miljö och

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Inbjudan till företrädesemission av aktier i PromikBook AB (publ) Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Vårt mål är att vara det självklara systemet för företagskonsulter, redovisningskonsulter

Läs mer

Presentation av Addtech. Johan Sjö

Presentation av Addtech. Johan Sjö Presentation av Addtech Johan Sjö 1906: Bergman & Beving grundas 1976: Börsnotering 2001: Uppdelning i 3 nya noterade bolag 2016: Utdelning av affärsområde 2 Addtech - Affärsmodell & Inriktning Förädlingslänk

Läs mer

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef VD:s anförande 3 maj 2007 Per Lindberg VD & koncernchef Billerud 2006 Resultatutvecklingen har vänt Stark marknad under hela 2006 Fortsatt kostnadsökning Prisökningar > ökning av rörliga kostnader Besparingarna

Läs mer

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS roll i värdekedjan SIDE 2 Stark tillväxt under många år Under de senaste fyra åren har den genomsnittliga årliga tillväxten i SEK varit 23 % och EBITDA-marginalen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004 För mer information, kontakta Tivox AB: Styrelseordförande Anders Björnek, tfn: 031-17 29 45, mobil: 0702-42 12 01 Koncernchef Mats Ivarsson, tfn: 0502-195 00, mobil:

Läs mer

Välkommen till årsstämma 2013

Välkommen till årsstämma 2013 Välkommen till årsstämma 2013 Lagercrantz Group AB 27 augusti 2013 IVA Konferenscenter Stockholm Årsstämmopresentation VD Jörgen Wigh Verksamhetsåret 2012/13 Lagercrantz inför framtiden Inledningen 2013/14

Läs mer

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Västra Småland Castellums fastigheter i Västra Småland är främst belägna i Värnamo, Jönköping och Växjö. Det samlade fastighetsbeståndet per 31 december 2003

Läs mer

1. I årets rörelseresultat ingår resultat från försäljning av fastigheter med netto 25 Mkr

1. I årets rörelseresultat ingår resultat från försäljning av fastigheter med netto 25 Mkr Halvårsrapport, Axfood AB (publ)perioden 1 januari 30 juni 2002 * Koncernens omsättning uppgick till 16.197 (15.738), en ökning med 2,9 procent. * Rörelseresultatet ökade med drygt 30 procent jämfört med

Läs mer

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar Det är med stor tillfredställelse vi kan konstatera att 2005 blev det bästa året i SWECOs historia, vi slog de flesta av våra tidigare rekord. Jag

Läs mer

INDUSTRISERVICE FÖR BÄTTRE SNURR

INDUSTRISERVICE FÖR BÄTTRE SNURR INDUSTRISERVICE FÖR BÄTTRE SNURR Varje dag, året om, hjälper vi industrin att snurra både säkrare och mer effektivt. Vi finns lokalt där du som kund finns. Djup kompetens gör att vi kan utveckla både ditt

Läs mer

SCA Årsstämma 2006 Jan Åström

SCA Årsstämma 2006 Jan Åström SCA Årsstämma 2006 Jan Åström VD och Koncernchef 1 Agenda Ledande konsumentvaruoch pappersföretag Utveckling 2005 Strategiska styrkefaktorer 2 Globalt konsumentvaru- och pappersföretag Skogsindustriprodukter

Läs mer

RACING PWR Racing Team vill lyfta svensk motorsport. NYTT SORTIMENT på väg in i hamn OLIEKOMPAGNIET BLIR LUKOILS AMBASSADÖR I DANMARK

RACING PWR Racing Team vill lyfta svensk motorsport. NYTT SORTIMENT på väg in i hamn OLIEKOMPAGNIET BLIR LUKOILS AMBASSADÖR I DANMARK NEWS Always moving forward NYTT SORTIMENT på väg in i hamn OLIEKOMPAGNIET BLIR LUKOILS AMBASSADÖR I DANMARK RACING PWR Racing Team vill lyfta svensk motorsport NR 2 2015 LUKOIL NEWS UTKOMMER CIRKA 4 GÅNGER

Läs mer

Pressmeddelande för fri disposition

Pressmeddelande för fri disposition Pressmeddelande för fri disposition Nytt starkt år för Svenska Foder 2009 blev ett bra år för Svenska Foder. Bolaget, som under 2009 fyllde 20 år, redovisar en årsomsättning på 2,9 miljarder kronor och

Läs mer

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 Introduktion 5 Bakgrund 6 Vision 7 Förflyttning 8 Löften 9 Positionering 10 Målgrupper 11 Känsla 12 Kärnvärden 14 INNEHÅLL INTRODUKTION Göteborgs hamn grundades år 1620 och är

Läs mer

Mot branschledande lönsamhet. Martin Lindqvist, VD och koncernchef

Mot branschledande lönsamhet. Martin Lindqvist, VD och koncernchef Mot branschledande lönsamhet Martin Lindqvist, VD och koncernchef Säkerheten kommer alltid först nollvision för olyckor SSAB har som mål att vara ett av de mest säkra stålbolagen globalt Fortfarande har

Läs mer

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Presentation 9 februari Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Företagspresentation 2016 KTI Sverige AB 556593-3990

Företagspresentation 2016 KTI Sverige AB 556593-3990 Företagspresentation 2016 KTI Sverige AB 556593-3990 Vår omvärld och de förutsättningar vi verkar inom Kemtvätt och klädvård Att bedriva ett trovärdigt och kvalitativt företag inom kem- och vittvättsbranschen

Läs mer

Tredje kvartalet 2014

Tredje kvartalet 2014 Nolato Medical Tredje kvartalet 214 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 214-1-29 Nolato Telecom Nolato Industrial Sammanfattning av Q3 Koncernen! Omsättningen uppgick till 1 95 MSEK (1 119) - Justerat

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Södras resultatrapport för 2013

Södras resultatrapport för 2013 Växjö 2014-02-13 Södras resultatrapport för 2013 Trots en svag konjunktur och en stark krona ökade Södra den underliggande intjäningen kraftigt under 2013. Rörelseresultatet exklusive omstruktureringskostnader

Läs mer

Specialisten på skärande bearbetning

Specialisten på skärande bearbetning Specialisten på skärande bearbetning Företaget Ekets Ekets är ett av Sveriges 10 största företag när det gäller skärande bearbetning. Vi har en kapacitet på 500.000 timmar i mer än 100 CNC-styrda maskiner.

Läs mer

Företagspresentation. ThyssenKrupp Materials Sverige

Företagspresentation. ThyssenKrupp Materials Sverige Företagspresentation ThyssenKrupp Materials Sverige Innehåll Litet företag, stora muskler Litet företag stora muskler 3 Branschens ledande serviceföretag 4 Kunskapsledare det tjänar du på 6 Sverigebäst

Läs mer

Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology

Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology Chalmers University of Technology Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology - men hur funkar det egentligen? Per-Erik Josephson Chalmers tekniska högskola Pågående forskning, exempel

Läs mer