Liljedahl Group Koncernredovisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Liljedahl Group Koncernredovisning"

Transkript

1 Liljedahl bare wire Liljedahl machine tools Liljedahl real estate AB Elektrokoppar Elektrogatan 20 Box 914, SE Helsingborg Telefon Fax Ravema AB Margretelundsvägen 1 Box 423, SE Värnamo Telefon Fax Liljedahl Group Fastighets AB Margretelundsvägen 1 Box 420, SE Värnamo Telefon Fax Isodraht GmbH Rhenaniastrasse Box DE Mannheim, Tyskland Telefon Fax Ravema AS Åsveien 21 NO-3475 Sætre, Norge Telefon Fax Liljedahl Wire (Taicang) Co. Ltd. Part A. Factory building 3 55 Dong Ting Bei Lu, CN Taicang Jiangsu, Kina Telefon Fax Liljedahl winding wire AB Dahréntråd Jonslund, SE Nossebro Telefon Fax Isodraht GmbH Rhenaniastrasse Box DE Mannheim, Tyskland Telefon Fax aska Sp.z o.o. LWW Sl PL Czechowice-Dziedzice Ul. Legionów 83, Polen Telefon Fax Liljedahl Wire (Taicang) Co. Ltd. Part A. Factory building 3 55 Dong Ting Bei Lu, CN Taicang Jiangsu, Kina Telefon Fax Adresser Ravema Oy Takojankatu 15 B FI Tammerfors (Tampere) Finland Telefon Fax Din Maskin i Värnamo AB Silkesvägen 22 Box 742, SE Värnamo Telefon Fax Din Maskin AS Åsveien 21 NO-3475 Sætre, Norge Telefon Fax Liljedahl trucks Finnvedens Lastvagnar AB Kraftgatan 11 Box 2014, SE Jönköping Telefon Fax Liljedahl cars Finnvedens Bil AB Nydalavägen Box 244, SE Värnamo Telefon Fax Liljedahl steel wire Hörle Wire s.r.o. Dvorc ianska 59/411 SK Nitra, Slovakien Telefon Fax Liljedahl Group ab Margretelundsvägen 1, Box 420, Värnamo Telefon , Telefax Solberg Tryck: Elanders Hörle Wire AB Hörle 1, Box 546, SE Värnamo Telefon Fax Liljedahl Group Koncernredovisning

2 Innehåll Ledande befattningshavare i korthet Liljedahl Group Koncernchefen har ordet Vision, mission, värdegrund och strategi 10 Hållbart företagande Industri 14 Liljedahl Bare Wire 18 Liljedahl Winding Wire 21 Liljedahl Steel Wire 24 Handel 26 Liljedahl Machine Tools 29 Liljedahl Trucks 31 Liljedahl Cars 33 Fastigheter 33 Liljedahl Real Estate Femårsöversikt Förvaltningsberättelse Resultaträkningar 38 Balansräkningar 40 Kassaflödesanalyser 41 Bokslutskommentarer 42 Noter Revisionsberättelse 48 Styrelse 49 Från vänster: Torbjörn Persson Ekonomidirektör Liljedahl Group AB Divisionschef Liljedahl Real Estate Håkan Larsson Divisionschef Liljedahl Machine Tools Ledande befattningshavare Bengt Liljedahl VD och Koncernchef Liljedahl Group AB Leif Olsson Divisionschef Liljedahl Bare Wire Robert Larsson Divisionschef Liljedahl Cars Johan Westberg Divisionschef Liljedahl Winding Wire Mikael Darius Divisionschef Liljedahl Trucks Ola Karlsson Divisionschef Liljedahl Steel Wire 33 49

3 i korthet Fortsatt återhämtning, främst inom handels divisionerna som stärkt sina marknadspositioner. Förbättrat resultat och starkt kassaflöde. Fortsatta investeringar för ökad kapacitet, högre produktkvalitet och ökad effektivitet. Omsättning EBITDA* Medelantal anställda Mkr 317 Mkr (11 019) (290) (1 199) * Rörelseresultat före räntor, skatt, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Nyckeltal Nyckeltal Nettoomsättning, kkr EBITDA, kkr ,4 5,9 2,4 4,8 7,0 Avkastning på eget kapital, % 11,5 12,2 4,8 10,8 25,0 Avkastning på sysselsatt kapital, % 10,0 9,4 5,5 11,0 22, Rörelsemarginal, % 1) Soliditet, % Medelantal anställda 1) Beräknat på förädlingsvärde för Liljedahl Bare Wire och Liljedahl Winding Wire istället för nettoomsättning. 1

4 Liljedahl Group internationell industri- och handelskoncern Liljedahl Group är en internationell industri- och handelskoncern med verksamhet i Norden, övriga Europa och Kina. Alla bolag i Liljedahl Group har ledande positioner på sina mark nader och representerar starka varumärken. Liljedahl är en familjeägd koncern som bygger på långsiktigt och engagerat ägande. Visionen är att bli en av de ledande familjeägda koncernerna i Norden. Industri Liljedahl Groups industridivisioner tillverkar valstråd av koppar, och förädlar valstråd av koppar och aluminium för elektriska ledare för ström och isolerad lindningstråd för elmotorer, transformatorer och generatorer. Vidare förädlas låg- och högkol haltig valstråd i stål till blank, plattvalsad och förzinkad tråd för tillverkningsindustrin. Industridivisionernas kunder är större industriella tillverkare inom elektroteknisk industri, verkstads industri och byggindustri. Förädlingsvolymen är ca årston koppar, ca årston stål och ca årston aluminium. Nordens största och en av Europas ledande tillverkare av kopparvals tråd samt tillverkare av tråd och profiler i koppar och aluminium. Tillväxtområden: ontakttråd och andra produkter K för strömförsörjning av tåg. Profiler och tråd för ledare i landoch sjökabel. 2 Ledande i Europa på lindningstråd i koppar och aluminium för elmotorer, generatorer och transformatorer. Tillväxtområden: Lindningstråd för generatorer i vindkraftverk, för motorer till elhybridbilar och till solcellssystem. Marknadsledande i Norden inom blank- och plattvalsad tråd, och bland de fem främsta i Europa inom armeringstråd för land- och sjökabel samt fintråd. Tillväxtområden: rmeringstråd för land- och A sjökabel. Fintrådsprodukter för byggmarknaden och pappersindustrin.

5 Medelantal årsanställda Andel av koncernens omsättning1) Bare Wire, 201 Bare Wire, 6 % Winding Wire, 364 Winding Wire, 19 % Steel Wire, 108 Steel Wire, 9 % Machine Tools, 185 Machine Tools, 26 % Trucks, 277 Trucks, 30 % Cars, 52 Cars, 10 % 1) Förädlingsvärde för Liljedahl Bare Wire och Liljedahl Winding Wire. Handel Fastigheter Liljedahl Groups handelsdivisioner baserar sin verksamhet på högteknologiska produkter från ledande leverantörer. En utvecklad service organisation gör kunderbjudandet komplett. Produkter och lösningar bidrar till effektivise ringen av industriella tillverkningsprocesser och transporter. Handelsdivisionernas kunder är ett brett spektrum av nordiska verkstads företag och företag inom transport och logistik. Bilhandeln har både företags- och privatkunder. Ledande partner till den nordiska Sveriges största privata åter verkstadsindustrin som leverantör försäljare av Volvos lastbilar av avancerade verktygsmaskiner, med auktoriserade verkstäder verktyg, industri förnödenheter för service och underhåll. samt service och underhåll. Tillväxtområden: Produktionsteknisk rådgivning och förebyggande underhåll. Tillväxtområde: Lösningar för fullservice av vagnparker. Återförsäljare av Volvos och Renaults personbilar och lätta transportbilar med auktoriserade verkstäder för service och underhåll. Tillväxtområde: Helhetslösningar för företagskunder. Liljedahl Real Estate är en koncerngemensam strategisk resurs som äger, förvaltar och utvecklar koncernens fastigheter. Ansvarar för koncernens s trategiska lokalförsörjning. Fastighetsbeståndet omfattar 16 fastigheter i tre länder. Utvecklingsområde: Energieffektivisering av koncernens fastighetsbestånd. 3

6 Koncernchefen har ordet Stark kapitalbas möjliggör långsiktig affärsutveckling Verksamheterna i Liljedahl Group har lyckats försvara sina marknads andelar på en vikande marknad. Resultatet för i Liljedahl Groups sex rörelsedrivande divisioner ligger totalt sett på samma nivå som i fjol. Koncernens soliditet har stärkts. Industriverksamheterna började starkt, men under sommaren märktes en vikande orderingång och andra halvåret blev svagt. Orderingången har stabiliserats under första kvartalet Industridivisionernas fokus på kvalitets- och processutveckling består och är en förutsättning för starka marknadspositioner. Koncernen ser möjligheter till tillväxt i Europa när de energi effektiviseringar som försenats av skuldkrisen kommer igång, till exempel utbyggnad av kraftnät och vindkraft. Verksamheterna inom handel och service har ett bra år bakom sig. Handelsdivisionerna har gynnats av beslutet att behålla strategisk kompetens även under den tidigare lågkonjunkturen. När marknaden vände har divisionerna kunnat ge gamla och nya kunder kvalificerad support i effektiviseringen av industriella och logistiska processer redovisar Liljedahl Group sitt trettionde verksam hetsår. Beskriv kärnan i den strategi som byggt koncernen. För det första har det varit viktigt att skapa en plattform för ekonomiskt oberoende. Ett starkt eget kapital ger frihet att fatta långsiktiga beslut, även om resultatet skulle falla ett kvartal eller två. För det andra gör vi mycket noggranna marknadsanalyser och branschstudier före beslut om förvärv. Det bottnar i min erfarenhet från den starkt kundorienterade bilbranschen, där man lär sig tänka utifrån kundens perspektiv. Att förstå och tillfredsställa kunden är det som skapar konkurrenskraft. Sist men inte minst behöver vi kompetens för att lyckas. Vi måste kunna attrahera tillräckligt kompetenta medarbetare till vår organisation och kunna behålla dem. Därför har utbildningsfrågorna hög prioritet. Ett exempel är ledarutvecklingen i Liljedahl Academy i samarbete med Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Har innebörden i koncernens värdegrund långsiktighet, affärsutveckling och samverkan förändrats med åren? Företagandet i Liljedahl Group har i alla år baserats på dessa principer, men med tiden har de fått ännu större tyngd i vårt affärstänkande. Vi har till exempel alltid utvecklat verksamheterna i nära samverkan med kunder och leverantörer. När vi grundade och expanderade Finnvedens Lastvagnar skedde det hela vägen i samverkan med Volvo. 4 En dimension av samverkan som fördjupats genom åren är utbytet med samhället runtomkring oss. När vi engagerar oss i nya miljöer och sammanhang, som till exempel den akademiska världen, får vi tillbaka idéer och andra sätt att tänka som är värdefulla i vår vardag. Vilka är milstolparna i utvecklingen av Liljedahl Group? Den största milstolpen var språnget ut i egen verksamhet som bilhandlare i Finnvedens Bil, vars djupa ekonomiska svårigheter vi lyckades vända till vinst redan första året. En mycket viktig milstolpe var inträdet i verktygsmaskinbranschen med förvärvet av Ravema. Vi hade byggt upp ett kapital och en kunskapsbas, men gav oss själva tid att studera branschen och bolagets marknadsposition. Vi såg att det fanns en kärna av mycket bra agenturer och långa kundrelationer som kunde utvecklas. Dessutom var vi övertygade om att svensk industri behövde automatisera för att bibehålla sin konkurrenskraft. Förvärvet av Ravema var en strategiskt viktig investering som medverkat till koncernens nästa stora språng att gå in som ägare till industriföretag som verkar på en global marknad. Nämn några insikter från ett trettioårigt företagarliv. Vi måste vara mycket observanta på förändringarna i omvärlden. Industridivisionernas bolag, som är underleverantörer till industrin, måste vara särskilt lyhörda och ständigt anpassa sig till nya förväntningar. En annan viktig insikt är att vi som arbetar i Liljedahl Group, oavsett roll, aldrig får förlora kundperspektivet. Inom handels verksamheterna blir det extra tydligt. Här har vi en hel del mindre kunder, ofta små familjeföretag, som är beroende av att ha en bra leverantör. Våra medarbetare måste ha respekt för att lastbilen eller maskinen är kundens levebröd och att kunden förlorar intäkter varje sekund som maskinen står still. Vi måste också skapa trivsamma arbetsplatser och system som stöttar de medarbetare som arbetar nära kund, så att de kan samverka med kunderna på ett bra sätt. Vilka är framtida utmaningar och möjligheter på marknaden? På industridivisionernas marknad i världen finns ett överskott av produktionskapacitet och konkurrensen ökar. Vi går från en länderbaserad produktion till en mer europabaserad tillverkning med färre producenter. I de omstruktureringar som väntar söker vi möjligheter att gå mot en högre grad av vidareförädling av produkterna. Liljedahl Group har goda förutsättningar med en bra fabriksstruktur och

7 Liljedahl Group går in i sitt trettionde år med en stark kapitalbas, som ger koncernens bolag goda förut sätt ningar att ytterligare stärka sina positioner på marknaden. en bra geografisk spridning i Europa, men vi måste ha starkt fokus på kundsidan och på att effektivisera våra gemensamma processer. Även handelsdivisionerna har fortsatt fokus på sina kunder och processer. Hur skapar Liljedahl Group en organisation som kombine rar snabba förändringar med långsiktighet? Vi ska decentralisera besluten så mycket som möjligt i kombination med tydliga krav och tydlig styrning. Vi har inlett den resan och ska bli ännu tydligare med vad ägarsidan vill med respektive division. Nästa steg är att utveckla vår plattform och förena de skilda verksamheterna, samtidigt som vi har stort fokus på respektive divisions unika förutsättningar. En tydlig plattform medverkar till att vi på lång sikt fortsätter att vara en stark familjeägd koncern. Vad får vi höra dig säga i ditt högtidstal i oktober 2012 då koncernen jubilerar? Jag känner stor glädje över det som byggts upp och ödmjukhet inför medarbetare, kunder och leverantörer. Utan dem hade det inte varit möjligt att bygga koncernen. Jag har fått lära mig så oerhört mycket av människor i olika branscher och i olika länder. En sak har blivit tydlig: Du kan göra saker på så många olika sätt och ändå lyckas, det viktiga är att du tror på det och verkligen genomför vad du föresatt dig. Bengt Liljedahl VD och koncernchef, Liljedahl Group 5

8 Vision, mission, värdegrund och strategi Vision, mission och värdegrund Familjeägd koncern Liljedahl Group är en internationell familjeägd koncern som grundades Koncernen vilar på en värdegrund som känne tecknas av långsiktighet, affärsutveckling och samverkan. Liljedahl Group har vuxit organiskt och genom förvärv och består idag av sju divisioner med 15 rörelsedrivande bolag. Styrkeområden Liljedahl Group har identifierat ett antal framgångsfaktorer som gett samtliga bolag framskjutna positioner på sina valda marknader: ständig teknik- och kunskapsutveckling, kända varumärken, ledande kunder och leverantörer och engagerade medarbetare. Koncernen återinvesterar vinstmedlen till minst 90 procent, vilket skapar förutsättningar för en långsiktig investeringsstrategi. Samverkan mellan moderbolaget och divisionerna är också en styrka. Moderbolaget är en aktiv och engagerad ägare, som driver koncernens strategiska affärsutveckling i dialog med divisionernas affärsledningar. Moderbolaget samordnar koncernens strategioch verksamhetsutveckling och skapar förutsättningar för operativ sammanhållning. Tillhörigheten till en bred koncern med god kapitalbas är en fördel i affärsrelationerna mellan bolagen och deras kunder, inte minst på den internationella marknaden. Vision Liljedahl Group är en av de ledande familje ägda koncernerna i Norden. Koncernens bolag har ledande m arknadspositioner. Mission Liljedahl Group vill skapa värde för kunderna och för de samhällen där vi verkar. Värdegrund Långsiktighet, affärs utveckling och samverkan är de nyckelord som beskriver hur koncernen ser på företagande, affärsutveckling och relationen till kunder, leverantörer, med arbetare och omvärld. Långsiktighet Värderingsstyrt företagande En hög grad av återinvestering Verka för ett uthålligt samhälle i generationer framåt Lönsamhet Affärsutveckling Ständig utveckling av produkter, processer och tjänster Produktutveckling i nära samarbete med kunder och leverantörer Förflyttning framåt i värde kedjan Samverkan Närhet till kunder och leverantörer partnerskap Know-how som gemensam resurs Synergier mellan bolagen i affärs processer Samhälls engagemang 6

9 Fördjupad kundförståelse driver koncernens utveckling Liljedahl Group har på trettio år utvecklats från lokal bilhandel till internationell industri- och handelskoncern. Omsättningen har ökat till över 10 miljarder kronor. skapa styrsystem, sätta mål och delmål, mäta och följa upp, motivera och träna medarbetarna. Noggrannhet i detaljerna, nyfikenhet och ödmjukhet vid inträdet i nya branscher eller segment, det är så jag byggt Liljedahl Group, säger Bengt Liljedahl, vd och koncernchef. Tillväxten har skett organiskt och genom förvärv med fokus på långsiktig affärsutveckling. En stark kapitalbas har gett oberoende och möjlighet att agera långsiktigt. Nyckeln till koncernens starka ställning är kunskap om kunden och marknaden, som styr val av strategier. Principen har varit densamma i alla verksamheter: attrahera rätt affärs ledning, 2007 Liljedahl Bare Wire och Liljedahl Winding Wire Globala industrikunder Elektrokoppar, Isodraht och Dahréntråd är leverantörer av bland annat valstråd och lindningstråd till den elektrotekniska industrin. Bolagen har potential att utveckla starka marknadspositioner i Europa i takt med ökande krav på effektiv elöverföring i det europeiska kraftnätet och i transformatorer, generatorer och motorer. Förvärvet stärker Liljedahl Groups närvaro i Europa. Verksamhet finns nu också i Kina. Skalfördelar ger tillväxt Lastvagnsverksamheten knoppas av från Finnvedens Bil och blir Finnvedens Lastvagnar. Under åren förvärvas och integreras åtta lastvagns rörelser i Götaland, ett gemensamt servicekoncept utvecklas och kundrelationerna fördjupas. Förlust vänds till vinst Förvärv av krisdrabbade Finnvedens Bil, som vid den här tiden representerar Volvos personbilar och lastbilar i Värnamo. Framgången skapas i nära samverkan med Volvo och bygger på affärs- och koncept utveckling, en ny affärsledning med kundperspektiv och kontinuerlig uppföljning av ekonomiska mål och verksamhetmål Liljedahl Steel Wire In i industriell verksamhet Med inträdet i basindustrin möter koncernen global konkurrens. Det blir ännu tydligare att balansräk ningen måste ha beredskap för snabba förändringar. Hörle Wire tillverkar och utvecklar tråd för tillverkningsindustrin och har en god marknads position i Norden etablerar sig bolaget i Slovakien. Produktprogrammet och marknadsbasen breddas Liljedahl Trucks 1982 Liljedahl Cars 1993 Liljedahl Machine Tools Strategiskt viktig investering Ravema och Din Maskin (förvärvat 2008) säljer avancerade verktygsmaskiner och kvalitetsverktyg i varumärkena Mazak, Prima Power och Hoffmann. Förvärvet motiveras av en noggrann marknadsanalys. Svenska industriföretag skulle komma att behöva mer av automatiserade processer och kvalificerad produktionsteknisk rådgivning för att kunna hävda sin konkurrenskraft. I kontakten med Ravemas industrikunder bygger Liljedahl Group upp kunskap för att kunna ta nästa steg och bli en bra ägare till koncernens industriföretag. 7

10 Vision, mission, värdegrund och strategi Strategi Långsiktig strategi Den övergripande strategin för Liljedahl Group är tillväxt med be aktande av finansiella mål och fokus på marknadsandelar. Avkastning på eget kapital ska efter skatt och över en konjunkturcykel uppgå till i genomsnitt 10 procent, plus bolagets upplåningsränta. Soliditeten ska vara 30 procent. Skuldsättningsgraden ska inte överstiga 150 procent. Marknadsstrategi Liljedahl Group ska stärka sina marknadspositioner genom ett ökat antal partnerskap med kunder och leverantörer, starkare servicemarknadsorganisationer samt nya och utvecklade produkter. Koncernen arbetar med koncerngemensamma rullande treåriga strategi- och affärsplaner, som kompletteras med årliga mål och verksamhetsplaner för divisionerna och deras verksamhetsområden. Finansiell strategi Liljedahl Group ska säkerställa långsiktig självständighet genom en fortsatt hög soliditet. En hög återinvesteringsgrad och en aktiv produkt- och marknadsutveckling garanterar koncernens fortsatta strategiska utveckling. Huvudprioriteringar Liljedahl Groups huvudprioriteringar: Ökad avkastning på sysselsatt kapital genom bättre kapital utnyttjande och fokus på marginaler/kostnader. Utveckling av koncernens operativa ledningsfunktioner med klarare ansvarsfördelning mellan koncernstab och divisions ledning. Investeringar i Liljedahl Group 2008 (kkr) Immateriella anläggningstillgångar Maskiner, byggnader m m Bolagsförvärv Totalt 8 Riskhantering Liljedahl Groups verksamheter är utsatta för ett antal finansiella risker. Ett kontrollerat risktagande är en förutsättning för att hålla en långsiktig och god lönsamhet. Koncernens finanspolicy är ett styrande dokument som sätter ramar för såväl central hantering av upplåning, likviditet och räntor som för divisionernas exponering inom valutor, metallhandel och kundfinansiering. En av koncernens risker är råvaruhandeln i form av främst koppar och aluminium inom Liljedahl Bare Wire och Liljedahl Winding Wire. Handel och säkring sker dagligen på råvarubörsen London Metal Exchange, LME. För att minimera effekter av valutakursförändringar sker så långt som möjligt matchning av inköpsvaluta mot försäljnings valuta. Sker försäljningen i annat än lokal valuta använder koncernen valutaklausuler och valutaterminskontrakt för att minimera effekterna av valutakursförändringar. Inom samtliga bolag arbetar man aktivt med att bedöma kredit risken. Avsättningar för osäkra fordringar och kundförluster görs enligt gemensamma redovisningsprinciper. Inom handelsdivisionerna finns lager av nya, begagnade och demonstrationsmaskiner, -lastvagnar och -bilar där värdet är utsatt för marknadsprisfall. Inom varje division finns riktlinjer och policyer för maximalt utestående värde i dessa lager. Koncernens policy är att så långt som möjligt säkra all exponering fullt ut. Investeringar Koncernens investeringsnivå kommer att öka. Investeringar görs framför allt i industri divisionernas process- och produktutveckling samt i utvecklingen av marknadsresurser

11 Strategiska fokusområden Lönsam tillväxt Liljedahl Groups strategi är tillväxt med beaktande av finansiella mål och fokus på marknadsandelar. Tillväxten ska främst ske organiskt, men kan också ske genom kompletterande förvärv inom nuvarande divisioners affärsområden. Lönsam tillväxt Framflyttade marknadspositioner Liljedahl Winding Wire har tagit nya marknadsandelar i Europa i samband med volymökning. Övriga industridivisioner har försvarat sina positioner. Liljedahl Machine Tools har ökat sina marknadsandelar inom skärteknik, plåtteknik och verktyg. Nya geografiska marknader i Centraleuropa och Kina Liljedahl Winding Wire och Liljedahl Steel Wire växer i Centraleuropa. Liljedahl Bare Wire och Liljedahl Winding Wire fokuserar på att stärka sin position i Kina. Starkare koncernvarumärke Det nya namnet Liljedahl Group, en ny grafisk profil och gemensamma vär de ringar skapar en starkare koncerngemensam identitet, som gör koncernen attraktiv som affärspartner och arbetsgivare. Hållbart företagande Ett långsiktigt arbetssätt skapar nya affärer genom att stimulera utvecklingen av effektivare lösningar inom till exempel energi och logistik. 2 Produkt- och tjänsteutveckling Industridivisionerna verkar i mogna branscher. Utveckling av nuvarande och nya produktsegment driver till växt och ökad lönsamhet. Inom handelsdivisionerna finns tillväxtpotential i tilläggsaffärer kring service och tjänster. Nya produktsegment Höghastighetståg Det europeiska nätet för höghastighetståg beräknas växa till km fram till Liljedahl Bare Wire levererar komponenter till olika applikationer för strömförsörjning av höghastighetsbanor. Solenergi Efterfrågan på solenergi ökar i takt med att kostnaderna för att producera solceller minskar. Liljedahl Winding Wire har flera nya kunder som tillverkar solcell ssystem för den globala marknaden. Kraftproduktion Liljedahl Winding Wire erbjuder ett bredare produktprogram av omspunna band, med nya hårdhetsgrader och isolermaterial, till generatorer och transformatorer. Pappersindustri Liljedahl Steel Wire erbjuder emballagetråd till pappersindustrin. Komponenttillverkning Liljedahl Machine Tools har utökat sitt produktprogram med 2D- och 3D-lasermaskiner. Maskinerna används för att tillverka avancerade komponenter till bland annat fordonsindustrin. Anläggningsverksamhet Liljedahl Trucks erbjuder en bättre produkt för anläggningsbyggare; Volvos anläggningsbil FMX. 3 Processeffektivitet Ökad konkurrens och marknadens ständiga krav på lägre kostnader kräver kontinuerliga förbättringar av bolagens värdeskapande processer. Kvalitetsstyrda processer Kvalitetsstyrda produktionsprocesser Produktionsprocesserna i koncernens industridivisioner kvalitetssäkras genom kontinuerlig utveckling av teknik och metoder för kvalitetskontroll. Kundorderstyrda processer Industridivisionernas produktion integreras i allt högre grad i kundernas produktionsprocesser. Förändringar i kundernas behov får direkt effekt på divisionernas arbete med att effektivisera sina processer. Från produktleverans till helhetslösningar Handelsdivisionerna erbjuder helhetslösningar kopplade till produkterna till exempel expertstöd inom automation, förebyggande service, ansvar för hela vagnparker och rådgivning som förbättrar kundernas bränsleekonomi. Strategisk kompetensförsörjning Rätt kompetens i alla funktioner och kännedom om kundernas behov krävs för att utveckla processer, produkter och tjänster som skapar större kundnytta. 9

12 Hållbart företagande Hållbarhet skapar långsiktig lönsamhet Långsiktighet, affärsutveckling och samverkan är principer som vägleder Liljedahl Group i strategiska beslut och i relationerna med kunder, leverantörer, medarbetare och samhälle. Långsiktigt ekonomiskt ansvar Liljedahl Group har utvecklats organiskt och genom förvärv sedan 1982 då koncernen grundades. Det långsiktiga synsättet återspeglas i valet att återinvestera minst 90 procent av vinstmedlen i verksamheten. Liljedahl Group har ett kontinuerligt investeringsprogram. gjordes investe r ingar på drygt 74 miljoner kronor. Under 2012 kommer koncernen att investera över 100 miljoner kronor. Koncernen har en god finansiell ställning med en soliditet som överstiger 35 procent. Långsiktigt miljöansvar Koncernens produkter bidrar till effektivisering av industriella och logistiska processer samt generering och distribution av elenergi. Exempel från industridivisionerna är trådprodukter till land- och sjökablar, vindkraftverk, solceller, hybridbilar och elförsörjning av tåg. Utvecklingsprogram för koncernens ledare Liljedahl Academy är ett program för kompetensutveckling för Liljedahl Groups ledande befattningshavare från 15 bolag i sju länder. Programmet drivs i samarbete med Internationella Handelshög skolan i Jönköping. Målet är att fördjupa ledningsgruppernas affärsutvecklingsoch strategiprocesser, utveckla en koncerngemensam identitet och värdegrund samt öka erfarenhetsutbytet. Utbildningsprogrammet har hittills fokuserat på fyra generella områden: strategiplanering, marknadsföring, ekonomi samt kommunikation och ledarskap. I nästa steg kommer ledare inom industri- respektive handelsdivisionerna att fördjupa sin kompetens inom till exempel produktionsstyrning, processeffektivitet och effektivisering av sälj- och marknadsorganisationerna. Liljedahl Group planerar också att starta ett särskilt utvecklingsprogam för potentiella ledare i koncernens bolag, även det i samarbete med Internationella Handelshögskolan i Jönköping. 10 Råvarorna i koncernens industriverksamheter är koppar, aluminium och stål samt lack och andra material som används för att isolera lindningstråd. Verksamheterna återvinner metallskrot till 100 procent. Liljedahl Winding Wires anläggning Dahréntråd är branschledande vad gäller minskning av utsläppen av lösningsmedel. Utsläppen motsvarar en tiondel av gällande EU-direktiv. Handelsdivisionerna bidrar till en bättre miljö genom att hjälpa kunderna effektivisera industriella processer och utveckla effektivare logistiklösningar. Energieffektiviseringar Liljedahl Real Estate identifierar, utvärderar och genomför kontinuerligt energieffektiviseringar. Under konverterades en eluppvärmd utställningshall om ca kvm till vätskeburen uppvärmning via fjärrvärme. Investeringen syftar till minskat energibehov och lägre driftskostnad.

13 De byggnader inom koncernen som drivs med fossila bränslen konverteras löpande till alternativa energislag. Senast skedde ett komplett byte från gas till fjärrvärme inom Liljedahl Machine Tools. Vid ny-, om- eller tillbyggnad utvärderas det för koncernen bästa energislaget med hänsyn till miljö och driftskostnader. I lösningarna ingår ofta att tillvarata energi från egna processer och installationer. Långsiktigt medarbetaransvar Liljedahl Group strävar efter att skapa en god arbetsmiljö och utvecklande arbeten så att medarbetarna kan och vill bidra till lönsamhet och utveckling. Kompetensutveckling av ledare och medarbetare är koncernens viktigaste framgångsfaktor. En säker arbetsmiljö har högsta prioritet. Målet är arbets platser fria från olyckor. För att skapa en stark säkerhetskultur be driver koncernen ett systematiskt arbetsmiljöarbete baserat på rutiner för riskanalyser, avvikelserapportering och skyddsronder. Internationalisering med ansvar Liljedahl Group driver verksamheter i Norden, övriga Europa och Kina. Att verka på en global marknad kräver en kombination av stark styrning och lokal förankring med noggrant utvalda företagsledningar. Samhällsengagemang Liljedahl Group är delägare i Vandalorum Fastighets AB. Vandalorum är ett internationellt konst- och designcentrum i Värnamo med uppdrag att bidra till regional profilering och tillväxt. Liljedahl Group investerade i fjol 10 miljoner kronor i de första byggnaderna i projektet, bland annat tre utställningshallar. Liljedahl Group stödjer också elitidrott i hockeyklubben HV71 samt den lokala fotbollsklubben IFK Värnamo och unga tennis talanger i Värnamo Tennisklubb. Produktutveckling tillsammans med leverantörer, kunder och medarbetare Mazak, världens ledande tillverkare av avancerade verktygsmaskiner för skärande bearbetning, arbetar systematiskt med att fånga upp idéer och önskemål från kunderna. Den nordiska verkstadsindustrins krav på ständiga effektiviseringar gör Norden till en särskilt utmanande marknad. Mazak har därför bjudit in återförsäljaren Ravema, som enda fristående säljbolag i Europa, till en av sina grupper för erfarenhetsåterföring. Den gemensamma produktutvecklingen är en aspekt av 30 års samverkan mellan de båda företagen. Vi har till exempel kunnat förmedla önskemål om bättre ergonomi för maskinoperatörerna och Mazak har nu gjort ett fantastiskt modellprogram både designmässigt och ergonomiskt, säger Håkan Larsson, divisionschef för Liljedahl Machine Tools, där Ravema ingår. Liljedahl Trucks bidrar genom Finnvedens Lastvagnar till utvecklingen av Volvo Lastvagnars produkter, marknads föring och servicekoncept. Återförsäljare i hela Sverige vidarebefordrar synpunkter från kunder och medarbetare till Volvohandlarföreningens olika utvecklingsråd, varav några leds av medarbetare från Finnvedens Lastvagnar. Genom åren har kundönskemål kunnat omvandlas till konkreta förbättringar för chaufförerna. Några exempel är ställbart säte via reglage på ratten, 220 volts uttag och ståhöjd i hytten. Serviceteknikernas synpunkter har bland annat gett lättåtkomliga service nipplar och smörjnipplar, vilket ger en bättre arbetsmiljö. 11

14 Industri Liljedahl Groups industridivisioner strävar efter att addera värden utöver den egentliga produkten eller tjänsten. För detta krävs djup förståelse för affärer och processer i hela kundkedjan, både beträffande den egna kunden och kundens kund. Isolerade och omspunna kopparband för vindkraftsgeneratorer tillverkas i Sverige och Tyskland. Armeringstråd av stål skyddar ledaren i land- och sjökablar för kraftöverföring och data kommunikation. Industridivisionerna processar koppar, aluminium och stål till ledare och tråd med rätt egenskaper och enligt kund specifika önskemål. Liljedahl Groups industridivisioner Liljedahl Bare Wire och Liljedahl Winding Wire förädlar koppar och aluminium till elektroteknisk industri. Liljedahl Steel Wire förädlar låg- och högkolhaltig ståltråd för tillverkningsindustrin. 12 Industridivisionernas bolag har ledande positioner i Norden och på den europeiska marknaden. Kunderna är större industriella tillverkare i energisektorn, på infrastrukturområdet, inom elektroteknisk industri, fordonsindustri och övrig verkstadsindustri. Industridivisionernas produkter bidrar bland annat till effektiv överföring och användning av elenergi. Insatsvarorna är koppar, aluminium och stål. Förädlingsvolymen är ca årston koppar, ca årston stål och ca årston aluminium. Liljedahl Steel Wire, med Hörle Wires anläggningar i Sverige och Slovakien, tillverkar tråd och trådprodukter i stål för bland annat byggnation, butiks- och köksinredning, möbler samt armering för kraftkablar. Ledande varumärken Industridivisionernas bolag är kända för ledande produktions teknologi, hög produktkvalitet och utvecklande partnerskap. aska Elektro koppar, Isodraht, Dahréntråd, LWW Sl och Hörle Wire är välrenommerade varumärken med lång historia. Förädlingen av koppar och aluminium är organiserad i Liljedahl Bare Wire och Liljedahl Winding Wire. Liljedahl Bare Wires valsverk för koppartråd, Elektrokoppar i Helsingborg, är störst i Norden. Kopparvalstråden och valstråd av aluminium förädlas bland annat till ledare för elektrisk ström. En del av kopparvals tråden förädlas också inom Liljedahl Winding Wire som tillverkar isolerad lindningstråd av koppar och aluminium. Drivkrafter Behovet av energieffektivare lösningar inom generering och transformation av energi driver utvecklingen inom Liljedahl Groups industridivisioner. Efterfrågan ökar på teknik för kraftöverföring med mindre distributionsförluster och större uteffekt, till exempel land- och sjökablar som kopplar samman Europas elnät och applikationer som ingår i uppgraderingen av det europeiska järnvägsnätet. Lösningar för effektivare produktion av vindkraft och sol energi efterfrågas också, liksom lösningar för elmotorer till hybrid- och elbilar. Nya marknader Tillväxten för industridivisionernas bolag väntas ske framför allt på den europeiska marknaden. Intressanta tillväxtmarknader är Central- och Östeuropa samt Kina.

15 Lackerad tråd används bland annat i elektriska motorer och i vitvaror. Omspunna produkter används inom kraftproduktion. Fordonsindustrin ställer mycket höga krav på lackerad lindningstråd en nyckelkomponent. Styrkeområden Industridivisionernas anläggningar finns i Sverige, Tyskland, Polen, Slovakien och Kina. Geografisk närvaro och djupgående kunskap om kundernas tillverkningsprocesser är viktiga konkurrens fördelar. De tre divisionerna har liknande uppgifter i värdekedjan och liknande processer för produktion, försäljning, leverans och logistik. De samarbetar därför i olika utvecklingsfrågor, delar kunskap och söker aktivt synergier för att effektivisera processerna och skapa mervärde för kunderna. En styrka är att bolagen kan samarbeta om marknadsbevakning och marknadsanalys till exempel i de omfattande land- och sjökabel projekten eller i uppbyggnaden av vindkraftsproduktion i Europa. Andel av koncernens omsättning Andel av koncernens omsättning Bare Wire, 6 %1) Winding Wire, 19 %1) Steel Wire, 9 % Nyckeltal Nettoomsättning, Mkr Medelantal årsanställda varav metall EBITDA, Mkr Strategiskt fokus BareRörelsemarginal, Wire, 216 % 1) 2) Divisionerna arbetar i mogna branscher och fokuserar på att 1) 3) Vinstmarginal, % Winding Wire, 356 utveckla mer förädlade produkter. Samtliga bolag driver produkt Investeringar, Mkr utveckling, ofta i samarbete med kund. Steel Wire, 114 Medelantal anställda Nischning och kundanpassning av produkterna är viktiga förut Machine Tools, 178 1) Beräknat på förädlingsvärde istället för nettoomsättning sättningar för att kunna ta nya marknadsandelar. Trucks, 2)276 EBIT/nettoomsättning Divisionerna satsar också på att erbjuda helhetslösningar somcars, 523) Årets resultat/nettoomsättning adderar ett värde utöver själva produkten, till exempel att ta ansvar för kundens logistik och lagerstyrning. Samarbetet gör att båda parter kan förflytta sig framåt i värdekedjan ,1 10,2 4,0 6,

16 Industri Liljedahl Bare Wire Nordens största tillverkare av koppartråd Liljedahl Bare Wire är största tillverkaren av kopparvalstråd i Norden och en av de ledande i Europa. Utvecklingsarbetet inriktas på förädling av valstråd i koppar och aluminium till profiler för europeiska kabeltillverkare och elektro teknisk industri. Applikationsområden Liljedahl Bare Wire tillverkar kopparvalstråd och förädlar valstråd av koppar och aluminium till elektriska ledare för ström. Profiler av koppar och aluminium används i högspänningskablar för kraftöverföring, till exempel från vindkraftsparker till havs. Kommutatorprofiler är kopparprofiler till mindre elmotorer som används i startmotorer, vitvaror och handverktyg med mera. Kontakttråd och andra järnvägsapplikationer används för elöverföring till bland annat tåg. Dragen tråd och slagen lina i koppar och aluminium används i kraft-, telekom- och installationskablar. Efterfrågan på installationskabel är fortfarande låg, då byggmarknaden i Europa ännu inte återhämtat sig. Ett nytt användningsområde för syrefri, gjuten koppartråd (OFC) är tillverkning av tillbehör till vattenledningar. I takt med ökade investeringar i infrastruktur för elöverföring kommer behovet av koppar och aluminium för högspänningskablar att öka. Efterfrågan på valstråd för låg- och mellan spänningskablar väntas öka i Östeuropa och minska i Norden på grund av fortsatt omstrukturering inom kabelindustrin. Profiler Högspänningskabel Marknad och marknadsandelar Liljedahl Bare Wire är Nordens största tillverkare av kopparvalstråd och en av de ledande i Europa. Kunderna finns främst i Norden och norra Europa. Järnvägs- och högspänningsapplikationer samt kommutatorer marknadsförs globalt. Valstråd Marknaden för kopparvalstråd i Europa uppgår till cirka 2,5 miljoner ton. Liljedahl Bare Wires marknadsandel är cirka 5 procent. Efterfrågan på tråd och profiler för högspänningskablar till vindkraftsprojekt har påverkats av att stora projekt senarelagts. Profiler Tråd och lina Appl ikat ione r Prod ukto mrå den Valstråd Liljedahl Bare Wire är den ledande tillverkaren av profiler för högspänningskablar. Under har efterfrågan på sjökabel för vindkraftsparker planat ut, men flera nya projekt kommer att realiseras den närmaste tiden. Enligt European Wind Energy Association är ytterligare nio europeiska offshore-projekt under konstruktion, vilket kommer att öka den installerade kapaciteten från havsbaserad vindkraft till totalt MW, en ökning på drygt 60 procent jämfört med. Elektriska ledare 14 Högspänningskablar Kommutatorer Kontakttråd järnväg Kraft- och installationskablar

17 Fakta Nyckeltal Produktionsenheter Elektrokoppar (Sverige), Isodraht (Tyskland) och Liljedahl Wire (Taicang) (Kina) Volym, ton Produktområden Valstråd, Profiler, Tråd och Lina Divisionschef Leif Olsson Omsättning Nettoomsättning, Mkr Varav intern omsättning till annan division, Mkr Medelantal anställda Mkr *Division Bare Wire ingår i Liljedahlskoncernen från juni Utveckling för hållbar infrastruktur Utmaning: Utveckla kontakttråd till höghastighetståg med mycket hög ledningsförmåga och mindre strömförluster. Liljedahl Bare Wire utvecklar en egen produktionsteknik för magnesiumlegerad koppar till kontakttråd för höghastighetståg. Tråden får en mycket hög ledningsförmåga, vilket gör att förlusterna minskar och strömbelastningen kan ökas. Den nya magnesiumlegerade tråden kan också ersätta stora mängder äldre kontakttråd av kadmiumlegerad koppar. Två av Liljedahl Bare Wires enheter samarbetar: På Elektrokoppar i Sverige sker materialutveckling och tillverkning av utgångstråden. Isodraht i Tyskland gör slutprodukten och har marknadskunskapen. Isodrahts säljchef Andrea Ruhdorfer fångar upp och förmedlar kundernas behov till organisationen. Tack vare trådens förbättrade egenskaper har vi fått leverera till flera järnvägsprojekt där den högre ledningsförmågan varit avgörande, säger Eckhard Schaffartzik, General Manager, Isodraht. 15

18 Industri Liljedahl Bare Wire En annan marknad som drivs av miljöfrågorna är kabel för ström ut till olje- och gasplattformar. Strömmen från land ersätter strömförsörjningen från dieseldrivna generatorer. Affärsutveckling Liljedahl Bare Wire har satsat på att utveckla sin organisation för att öka försäljningen av förädlade produkter främst inom profiler samt tråd och lina. Kommutatorer Liljedahl Bare Wire är den ledande tillverkaren av kommutatorprofiler i Europa och en av de större i Kina. Efterfrågan på kommutatorprofiler har varit stabil sett över helåret. Lönsam tillväxt Liljedahl Bare Wire är en av få kompletta leverantörer av komponenter för strömförsörjning till järnvägsapplikationer, ett område med ökande volymer och lönsamhet. Det fleråriga arbetet med egenutvecklade material fortsätter. Kontakttråd för järnväg Liljedahl Bare Wire är en av de främsta leverantörerna i Europa av produkter för strömförsörjning av tåg: kontakttråd, bärlina och droppers tillverkade av koppar- och kopparlegeringar i egenutvecklade processer. Kunderna är internationella teknikkoncerner, nationella järnvägsbolag och stadstrafikbolag. Målsättningen för Liljedahl Bare Wire är att ta ytterligare marknadsandelar i Europa inom ett par år. Tillväxttakten för nya höghastighetsbanor i Europa är hög, med en ökning från till km spår år Även Sydafrika, Mellanöstern, Brasilien och USA förväntas investera stort i höghastighetsbanor inom de närmaste åren. Tråd och lina Liljedahl Bare Wires kunder finns i Norden och Europa. Marknaden för dragen tråd är beroende av efterfrågan från kabelverk som inte själva har utrustning eller kapacitet för att bearbeta valstråd. Slagen lina säljs framför allt till grossister inom elteknik men även till kabeltillverkare. 16 Produktutveckling Den tekniska utvecklingen drivs i nära samarbete med kunderna, både i tidsbegränsade projekt och genom fleråriga utvecklingsavtal. Strategin är att förflytta sig framåt i värdekedjan. Effektiva och kvalitetsstyrda processer Liljedahl Bare Wires introduktion av lean production har effektiviserat verksamhetens processer. Arbetssättet förbättrar planering och uppföljning, stimulerar förebyggande åtgärder och ger en effektivare felsökning. Arbete pågår också med att korta omläggningstiderna, vilket ger en flexibel produktion som klarar snabba skiften mellan olika produkttyper.

19 Komplett produktionskedja Verksamheterna i Liljedahl Bare Wire och Liljedahl Winding Wire representerar tillsammans en komplett produktionskedja från bearbetningen av kopparråvaran fram till kundens applikation. Sex dagar i veckan levereras koppar katoderna med den så kallade Kopparpendeln direkt från smältverket till Liljedahl Bare Wires anläggning Elektrokoppar. Liljedahl Bare Wires produkter används som elektriska ledare för bland annat högspänningskablar, kommutatorer och kontakttråd för järnväg samt i kraft-, telekomoch installationskablar. Liljedahl Bare Wire, Nordens största tillverkare av valstråd av koppar till elektriska ledare för ström. Valstråden levereras också till Liljedahl Winding Wires anläggningar i Sverige, Polen och Tyskland. Liljedahl Winding Wire är ledande leverantör av lindningstråd till den elektrotekniska industrin i Europa. Liljedahl Bare Wires anläggningar i Sverige, Tyskland och Kina förädlar valstråden till profiler, tråd och lina. Liljedahl Winding Wire tillverkar och utvecklar isolerad lindningstråd i koppar och aluminium för användning i elektriska motorer, generatorer och transformatorer. Liljedahl Winding Wires produkter används bland annat i vindkraftverk, elhybridbilar och solcellssystem. 17

20 Industri Liljedahl Winding Wire Ledande leverantör av lindningstråd Liljedahl Winding Wire har utvecklat sin position i Europa som ledande leverantör av lindningstråd till den elektrotekniska industrin. Applikationsområden Liljedahl Winding Wire tillverkar isolerad lindningstråd i koppar och aluminium för användning i motorer, generatorer och transformatorer. Lackerad tråd används i elektriska motorer, transformatorer, bilar och vitvaror. Lackerade band ingår bland annat i stora tågmotorer och distributions transformatorer. Omspunna produkter används i generatorer och transformatorer bland annat inom vindkraft och annan kraftproduktion. Marknad och marknadsandelar Marknaden för isolerad lindningstråd i Europa uppgår till omkring ton. Koppar är det helt dominerande materialet. Aluminium har på grund av den lägre materialkostnaden haft en tillväxt inom vissa kundsegment. Marknadsandelen för Liljedahl Winding Wire är drygt 15 procent. Marknaden i norra Europa har vuxit i takt med konjunkturuppgången, medan marknaden i Sydeuropa är svag eller minskande till följd av vikande tillväxt i flera länder. En kommande tillväxtmarknad är el- och hybridbilar som väntas få sitt kommersiella genombrott inom tre till fem år. Liljedahl Winding Wire har fortsatt fokus på att utveckla produktions metoder och produktkvalitet i samarbete med biltillverkarna. Efterfrågan på lackerade trådprodukter utvecklades negativt under året. Liljedahl Winding Wire har ökat leveranserna till europeisk vitvaru- och fordonsindustri. Marknaden för energisnåla kompressorer och pumpar växer också. Solenergi var en stark marknad i fjol, men gick marknaden tillbaka bland annat på grund av minskat statligt stöd till solenergiområdet. Lackerade band Efterfrågan av lackerade band till stora krafttransformatorer har varit svag. Konkurrensen i Europa har ökat markant och det finns viss överkapacitet. Omspunna band Försäljningen av omspunna band har ökat något jämfört med genom att ett antal nya kundföretag tillkommit. Kunderna är stora bolag inom energi och infrastruktur. Vindkraftsmarknaden i Europa har gått tillbaka något, men i Asien ökar utbyggnaden av vindkraft med Kina som en intressant marknad för Liljedahl Winding Wire. Utbyggnaden av järnväg för höghastighetståg i stora delar av världen gör att efterfrågan på tågmotorer ökar. Under den senaste tioårsperioden har efterfrågan på lok tredubblats. Lackerade band Omspunna band Appl ikat ione r Prod ukto mrå den Lackerad tråd Lackerad tråd Elektriska motorer 18 Transformatorer Generatorer

Liljedahl Group Koncernredovisning

Liljedahl Group Koncernredovisning Liljedahl Group Koncernredovisning 2010 Innehåll 1 2010 i korthet 2 Liljedahl Group 4 Koncernchefen har ordet 6 Vision, mission, värdegrund och strategi 10 Industri 12 Liljedahl Bare Wire 14 Liljedahl

Läs mer

06 Innehåll LILJEDAHL GROUP 3

06 Innehåll LILJEDAHL GROUP 3 Liljedahl Group 2014 10 06 Innehåll 18 22 04 Strategisk styrning & utveckling 06 Innehav, femårsöversikt och 2014 i korthet 08 Historik 09 Hållbart företagande 10 Finnvedens Bil 14 Finnvedens Lastvagnar

Läs mer

Liljedahl Group Koncernredovisning 2009

Liljedahl Group Koncernredovisning 2009 Liljedahl Group Koncernredovisning 2009 Koncernchefen har ordet 4 Innehåll 1 2009 i sammandrag 2 Kort om Liljedahl Group 4 Koncernchefen har ordet 6 Vision, mission, värdegrund och strategi 10 Industri

Läs mer

Innehåll 2014 i korthet

Innehåll 2014 i korthet Liljedahl Group 2014 06 04 Innehåll 2014 i korthet 18 04 Strategisk styrning & utveckling 06 Innehav 08 Historik 09 Hållbart företagande 10 Finnvedens Bil 14 Finnvedens Lastvagnar 18 Liljedahl Machine

Läs mer

Partnerskap Kvalitet Värde för kunden Långsiktighet

Partnerskap Kvalitet Värde för kunden Långsiktighet Partnerskap Kvalitet Värde för kunden Långsiktighet Ravema Ledande partner till nordisk verkstadsindustri En omfattande rationaliseringsprocess pågår ständigt för att stärka den nordiska verkstadsindustrins

Läs mer

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0).

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). D E L Å R S R A P P O R T januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). Vinsten före skatt steg till 11,9 mkr (10,3). Vinsten

Läs mer

Liljedahlsbolagen Årsredovisning 2008

Liljedahlsbolagen Årsredovisning 2008 Liljedahlsbolagen Årsredovisning 2008 Innehåll 11 2008 i korthet 12 Detta är Liljedahlskoncernen 14 Koncernchefen har ordet 16 Vision, affärsidé och strategi 10 Division Bare Wire 12 Division Winding Wire

Läs mer

Presentation - Andra Kvartalet

Presentation - Andra Kvartalet Presentation - Andra Kvartalet Introduktion Utdelning av Momentum Group till aktieägarna är genomförd Syfte med avknoppning 2017 Avknoppning och utdelning till aktieägarna Öka resultattillväxten genom

Läs mer

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group Gerdins Group Vision och värderingar i Gerdins Group I Gerdins Group utvecklar vi tillsammans Vi-känslan Denna folder har tillkommit för att förklara visioner, målsättningar och strategier inom Gerdins

Läs mer

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef VD:s anförande 3 maj 2007 Per Lindberg VD & koncernchef Billerud 2006 Resultatutvecklingen har vänt Stark marknad under hela 2006 Fortsatt kostnadsökning Prisökningar > ökning av rörliga kostnader Besparingarna

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004 För mer information, kontakta Tivox AB: Styrelseordförande Anders Björnek, tfn: 031-17 29 45, mobil: 0702-42 12 01 Koncernchef Mats Ivarsson, tfn: 0502-195 00, mobil:

Läs mer

Presentation av Addtech

Presentation av Addtech 1 Presentation av Addtech Kort om Addtech En teknikhandelskoncern Förädlingslänk mellan leverantörer och kunder Fokus på Added Value i produkt Mellan- till lågvolym Från standardprodukter till egna produkter

Läs mer

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef Årsstämma 2 maj 2006 Lars Pettersson VD och Koncernchef Mina damer och herrar! Ärade aktieägare! Den film som vi precis såg var en kort inblick i hur vi arbetar i östra Europa, där vi under många år har

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef AFFÄRSKONCEPT Nolato är en högteknologisk systemleverantör av polymera komponenter till världsledande kunder inom mobil telefoni, telekom, vitvaror, fordon, medicinteknik

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Georg Brunstam VD och koncernchef

Georg Brunstam VD och koncernchef Georg Brunstam VD och koncernchef Nolato är en högteknologisk utvecklare och tillverkare av polymera komponenter och produktsystem till ledande kunder inom telekom, fordon, vitvaror, medicinteknik, hygien

Läs mer

Delårsrapport 1 april 31 december månader

Delårsrapport 1 april 31 december månader Delårsrapport 1 april 31 december 2008 9 månader 10 februari 2009 Jörgen Wigh, VD och koncernchef Niklas Enmark, vvd och finansdirektör Värdeskapande teknikhandelsföretag med marknadsledande positioner

Läs mer

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools and Equipment. Electronic Components. Industry

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools and Equipment. Electronic Components. Industry Delårsrapport 1 april 31 december 1997 MediTech Electronic Components Tools and Equipment Industry Bergman & Beving-koncernen Delårsrapport 1 april 31 december 1997 Under tredje kvartalet uppgick resultatet

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

SKF rapporterar ett starkt kassaflöde efter investeringar före finansiering för årets första sex månader. Kassaflödet uppgick till 845 Mkr (-697).

SKF rapporterar ett starkt kassaflöde efter investeringar före finansiering för årets första sex månader. Kassaflödet uppgick till 845 Mkr (-697). Press release SKF - Halvårsrapport 1999 Förbättringen fortsätter för SKF SKFs resultatförbättring fortsätter. Rörelsemarginalen för första halvåret 1999 uppgick till 5.3%. Under andra kvartalet var den

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Gunnar Brock. Tillbakablick. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma

Gunnar Brock. Tillbakablick. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma Gunnar Brock VD och koncernchef 1 27-4-26 Årsstämma Tillbakablick 2 27-4-26 Årsstämma 1 26 i korthet Bästa året hittills Förbättrad marknadsposition, marknadsnärvaro och marknadsbearbetning Kraftig ökning

Läs mer

Georg Brunstam VD och koncernchef

Georg Brunstam VD och koncernchef Georg Brunstam VD och koncernchef Finansiella mål Nolatos mål är att i genomsnitt över en konjunkturcykel uppnå: Rörelsemarginal överstigande 7 procent Avkastning på sysselsatt kapital överstigande 15

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

Gunnar Brock ett mycket bra år. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma

Gunnar Brock ett mycket bra år. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma Gunnar Brock VD och koncernchef 12 28-4-24 Årsstämma 27 ett mycket bra år 13 28-4-24 Årsstämma 1 Agenda Resultat i siffror Socialt och miljömässigt engagemang Våra verksamheter Tillväxtmöjligheter Atlas

Läs mer

BERGMAN & BEVING-KONCERNEN

BERGMAN & BEVING-KONCERNEN BERGMAN & BEVING-KONCERNEN Delårsrapport 1 april 3 september (6 månader)! Rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 25% till 69 (55).! Nettoomsättningen ökade med 4% till 1 89 (1

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006 2006-05-11 (publ) är landets mest kompletta leverantör av el- och instrumentmontage med en fakturering om cirka 850 miljoner SEK och drygt 700 anställda. Koncernen levererar kvalificerade tekniska lösningar

Läs mer

Presentation ti från årsstämma Roger Johansson

Presentation ti från årsstämma Roger Johansson Presentation ti från årsstämma 2012 Roger Johansson VD och koncernchef 1 2 Koncernledning BE Group 2011 Viktiga steg framåt 3 Ett ledande stålservicebolag med verksamhet i 10 länder Sverige g Finland Estland

Läs mer

Latour Industries i korthet"

Latour Industries i korthet Latour Industries i korthet" Omsättning: 16 1,6 Mdr SEK Affärsenheter: 9 Medarbetare: +900 Länder: 19 Kärnan i vår affärside aktivt och omsorgsfullt ägande Skapar goda självständig utveckling möjligheter

Läs mer

Välkommen till årsstämma 2013

Välkommen till årsstämma 2013 Välkommen till årsstämma 2013 Lagercrantz Group AB 27 augusti 2013 IVA Konferenscenter Stockholm Årsstämmopresentation VD Jörgen Wigh Verksamhetsåret 2012/13 Lagercrantz inför framtiden Inledningen 2013/14

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1(5) Bokslutskommuniké 2003-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 41,0 (55,8) mkr Resultat efter skatt uppgick till -8,2 (-5,5) mkr Resultat per aktie uppgick till -2,60 (-1,74) kr Likvida medel inkl. kortfristiga

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

DETTA ÄR VBG GROUP. Vänersborg

DETTA ÄR VBG GROUP. Vänersborg DETTA ÄR VBG GROUP Vänersborg 2016-03-01 DETTA ÄR VBG GROUP Börsnoterad internationell industrikoncern. Tre divisioner. 1,3 miljarder i omsättning, 2015. Grundades 1951 av Herman Krefting. Huvudkontor

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

Mot branschledande lönsamhet. Martin Lindqvist, VD och koncernchef

Mot branschledande lönsamhet. Martin Lindqvist, VD och koncernchef Mot branschledande lönsamhet Martin Lindqvist, VD och koncernchef Säkerheten kommer alltid först nollvision för olyckor SSAB har som mål att vara ett av de mest säkra stålbolagen globalt Fortfarande har

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström Tredje kvartalet 29 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 29-1-28 Sammanfattning av Q3 Koncernen Stark utveckling för Nolato Telecom Effektiviseringar ger avsedd effekt Omsättningen minskade med 6 procent

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Bahnhof AB (publ) Delårsrapport 1-2008

Bahnhof AB (publ) Delårsrapport 1-2008 Bahnhof AB (publ) Delårsrapport 1-2008 Kvartalet januari mars 2008 i sammandrag Omsättningen uppgick till 26,9 Mkr Rörelseresultatet uppgick till 1,7 Mkr Resultat efter skatt uppgick till 1,1 Mkr Uppskrivning

Läs mer

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström Tredje kvartalet 211 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 211-1-27 Sammanfattning av Q3 Koncernen Positiv utveckling för Nolato Medical och Nolato Industrial Fortsatt svaga volymer inom Nolato Telecom

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Bokslutskommuniké 2004

Bokslutskommuniké 2004 Bokslutskommuniké 2004 Nettoomsättningen ökade med 29% till 953,2 Mkr (738,7) Resultatet efter skatt ökade med 45% till 33,6 Mkr (23,2) Vinst per aktie efter full skatt uppgick till 5,02 kr (3,46) Resultatet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

Gunnebo delårsrapport januari-mars 2010

Gunnebo delårsrapport januari-mars 2010 Gunnebo delårsrapport januari-mars 2010 Per Borgvall, VD och koncernchef Telefonkonferens 27 april 2010 VDs kommentarer till första kvartalet 2010 Marknadsutvecklingen har under kvartalet varit fortsatt

Läs mer

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02 Fjärde kvartalet 21 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 211-2-2 Sammanfattning av Q4 Koncernen Omsättningen ökade med 1 procent till 864 MSEK (786) - Hög komponentandel har bidragit med 8 MSEK inom Nolato

Läs mer

Välkommen till Sandvik En inblick i vår värld

Välkommen till Sandvik En inblick i vår värld Välkommen till En inblick i vår värld Vad gör vi? Vi tillverkar avancerade industriverktyg, gruvmaskiner och specialstålsprodukter. Vi jobbar tillsammans med våra kunder och vi satsar flera miljarder varje

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

Årsstämma i Bravida Holding AB. Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida

Årsstämma i Bravida Holding AB. Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida 2015 Årsstämma i Bravida Holding AB Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida Q3 Ledande inom installation och service i Norden Vi ger fastigheter liv Våra installations- och serviceuppdrag omfattar

Läs mer

AB VOLVO ÅRSSTÄMMA 2013

AB VOLVO ÅRSSTÄMMA 2013 Så når vi Volvokoncernens fulla potential 1999-2011 2012-2015 2016 TILLVÄXT GENOM FÖRVÄRV TRANSFORMATION FÖRBÄTTRAD LÖNSAMHET Omorganisation & strategi Omfattande produktförnyelse Driva organisk tillväxt

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

Delårsrapport 2001-01-01 2001-06-30

Delårsrapport 2001-01-01 2001-06-30 Delårsrapport -01-01 -06-30 Rörelsens intäkter uppgick till 841,6 Mkr (694,6 Mkr), en ökning med 21,2 procent. Resultat efter finansnetto ökade till 11,7 Mkr (7,8 Mkr). Rörelseresultatet steg till 14,4

Läs mer

Delårsrapport. Januari - mars. J.Harvest & Frost

Delårsrapport. Januari - mars. J.Harvest & Frost Delårsrapport Januari - mars 2015 J.Harvest & Frost Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln.

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Clein Johansson Ullenvik

Clein Johansson Ullenvik Clein Johansson Ullenvik 2015: Händelserikt år med god organisk tillväxt 2 2016: Mycket händelserikt år med god organisk tillväxt och ett stort förvärv Stark organisk tillväxt: 11,9 % exkl. förvärvet av

Läs mer

Delårsrapport. januari - mars Nettoomsättningen ökade med 10,7 procent till 115,7 mkr (104,5).

Delårsrapport. januari - mars Nettoomsättningen ökade med 10,7 procent till 115,7 mkr (104,5). Delårsrapport januari - mars 2003 Nettoomsättningen ökade med 10,7 procent till 115,7 mkr (104,5). Rörelseresultatet steg med 15,9 procent till 10,0 mkr (8,6). Vinsten per aktie efter skatt ökade med 15,7

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ.

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ. Lagercrantz Group AB Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006 Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO Lagercrantz Group Ledande inom värdeskapande teknikhandel med marknadsledande positioner

Läs mer

SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000

SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000 SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000 Nettoomsättningen ökade med 5 % till 881 Mkr (843) Resultatet i konsultverksamheten ökade med 37 % och uppgick till 37,5 Mkr (27,3) Återföring av pensionsmedel

Läs mer

Caverion Lönsam tillväxt från livscykellösningar

Caverion Lönsam tillväxt från livscykellösningar Lönsam tillväxt från livscykellösningar Fredrik Strand, Koncernchef Börskväll i Helsingfors 16.11.2015 Megatrender stödjer vår tillväxt Mer teknik i byggnader I dagsläget är ca 40 60 % av fastigheternas

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015 Ernst Westman, VD Agenda Kort om Boule Blodcellräkning Boules erbjudande Global närvaro Försäljningsutveckling Finansiell utveckling Varför investera

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

Delårsrapport kvartal 1

Delårsrapport kvartal 1 Delårsrapport kvartal 1 2012 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 7,3 MSEK (7,0) Rörelseresultatet uppgick till 0,3 MSEK (0,0) Resultatet efter skatt blev 0,2 MSEK (-0,1) Resultatet efter skatt

Läs mer

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat Perioden juli september Omsättningen uppgick till 90,1 MSEK (79,7), vilket motsvarar en tillväxt på 12,7 % (7,7) Rörelseresultatet uppgick till 9,9 MSEK

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2011

Delårsrapport januari mars 2011 Delårsrapport januari mars 2011 18 maj 2011 Minskad försäljning och lägre resultat möts med affärsutveckling och kostnadsanpassningar Resultat i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 10 032 (10 918)

Läs mer

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt.

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt. God tillväxt och ökad rörelsemarginal Perioden juli - september Omsättningen uppgick till 74,4 MSEK (69,7), vilket motsvarar en tillväxt på 6,5 % (29,0) Rörelseresultatet uppgick till 8,1 MSEK (7,2) vilket

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2015

Delårsrapport januari - mars 2015 Första kvartalet - 2015 Delårsrapport januari - mars 2015 Orderingång 976,1 (983,3) Mkr, en minskning med 6 % justerat för valutaeffekter och förvärvade enheter Nettoomsättning 905,5 (885,5) Mkr, en minskning

Läs mer

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools. Electronics. Industry

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools. Electronics. Industry Delårsrapport 1 april 31 december 1998 MediTech Tools Electronics Industry Bergman & Beving-koncernen Delårsrapport 1 april 31 december 1998 Faktureringen ökade till 5 726 MSEK (5 101) Resultatet före

Läs mer

FENIX OUTDOOR INTERNATIONAL AG Delårsrapport sex månader Andra kvartalet

FENIX OUTDOOR INTERNATIONAL AG Delårsrapport sex månader Andra kvartalet FENIX OUTDOOR INTERNATIONAL AG Delårsrapport sex månader 2015 Andra kvartalet 2015-04-01 2015-06-30 1 Första halvåret 2015-01-01 2015-06-30 Händelser efter rapportperiodens slut MEUR 3 mån 6 mån 12 mån

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

WIP, Wireless Independent Provider AB (publ).

WIP, Wireless Independent Provider AB (publ). .. WIP utvecklar, producerar, integrerar samt licensierar och supporterar produkterna DynApp och SecureDynApp. Mer information om WIP, kunder, produkter och projekt finns på bolagets hemsida: www.wip.se

Läs mer

All Cards Service Center ACSC AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2003

All Cards Service Center ACSC AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2003 ACSC-koncernen är ett fullserviceföretag i plastkortsbranschen. -08-21 All Cards Service Center ACSC AB (publ) Delårsrapport januari-juni Nettoomsättningen uppgick till 92,0 (139,4) Mkr. Rörelseresultat

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Nettoomsättning 2 506 (2 436) Mkr, justerat för förvärvad verksamhet samt valutaeffekter har omsättningen ökat med 3 % Rörelseresultat 152,9 (104,2) Mkr Rörelseresultat

Läs mer

Tryckindustri Halvårsrapport 1 september 1997 28 februari 1998

Tryckindustri Halvårsrapport 1 september 1997 28 februari 1998 Tryckindustri Halvårsrapport 1 september 1997 28 februari 1998 9 9 7 8 Starkt första halvår resultatet efter finansnetto ökade med 65 procent till 10 Mkr Försäljningen ökade med 13 procent Resultatprognos

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

Årsstämma 2014. Jan Johansson, vd och koncernchef

Årsstämma 2014. Jan Johansson, vd och koncernchef Årsstämma 2014 Jan Johansson, vd och koncernchef SCA-koncernen Ett ledande globalt hygien- och skogsindustriföretag Nettoomsättning: 93* miljarder SEK Idag 44 000 medarbetare Försäljning i cirka 100 länder

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Våra affärsprinciper 1

Våra affärsprinciper 1 Våra affärsprinciper 1 Hållbart värdeskapande Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Affärskoncept Framgångsfaktorer Strategi Våra värderingar Uppförandekod Policys "Våra affärsprinciper" och " Våra

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015 för Diadrom Holding AB (publ)

Bokslutskommuniké 2015 för Diadrom Holding AB (publ) Göteborg 2016-02-12 Bokslutskommuniké 2015 för Kvartal 4 (oktober december) 2015 Omsättningen uppgick till 13,5 (14,8) Mkr en minskning med 1,3 Mkr Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1,4 (3,0) Mkr Rörelsemarginalen

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

Dentala ädelmetallegeringar

Dentala ädelmetallegeringar VD brev november - Lägesrapport i AU Holding. Kära aktieägare, De senaste dagarna har jag fått flera mail från aktieägare med frågor rörande kvartalsredogörelsen för perioden 01.01.2009 30.09.2009. Då

Läs mer

Rejlerkoncernen AB (publ)

Rejlerkoncernen AB (publ) 2006 Rejlerkoncernen AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2006 Första kvartalet Omsättningen ökade med 65 procent till 135,7 mkr (82,4) Rörelseresultatet ökade med 9,0 mkr till 15,8 mkr (6,8) och rörelsemarginalen

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Orderingången ökade med 11 % till 23,3 mkr (21,0 mkr) Orderstocken ökade med 23 % till 21,7 mkr (17,6 mkr) Omsättningen

Läs mer

Tryckindustri Niomånadersrapport 1 september1997 31 maj 1998

Tryckindustri Niomånadersrapport 1 september1997 31 maj 1998 Tryckindustri Niomånadersrapport 1 september1997 31 maj 1998 9 9 7 8 Resultatet efter nio månader ökade med 54 procent till 29 Mkr Försäljningen ökade med 16 procent till 170 Mkr (146) Vinsten per aktie

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer