Liljedahl Group Koncernredovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Liljedahl Group Koncernredovisning"

Transkript

1 Liljedahl bare wire Liljedahl machine tools Liljedahl real estate AB Elektrokoppar Elektrogatan 20 Box 914, SE Helsingborg Telefon Fax Ravema AB Margretelundsvägen 1 Box 423, SE Värnamo Telefon Fax Liljedahl Group Fastighets AB Margretelundsvägen 1 Box 420, SE Värnamo Telefon Fax Isodraht GmbH Rhenaniastrasse Box DE Mannheim, Tyskland Telefon Fax Ravema AS Åsveien 21 NO-3475 Sætre, Norge Telefon Fax Liljedahl Wire (Taicang) Co. Ltd. Part A. Factory building 3 55 Dong Ting Bei Lu, CN Taicang Jiangsu, Kina Telefon Fax Liljedahl winding wire AB Dahréntråd Jonslund, SE Nossebro Telefon Fax Isodraht GmbH Rhenaniastrasse Box DE Mannheim, Tyskland Telefon Fax aska Sp.z o.o. LWW Sl PL Czechowice-Dziedzice Ul. Legionów 83, Polen Telefon Fax Liljedahl Wire (Taicang) Co. Ltd. Part A. Factory building 3 55 Dong Ting Bei Lu, CN Taicang Jiangsu, Kina Telefon Fax Adresser Ravema Oy Takojankatu 15 B FI Tammerfors (Tampere) Finland Telefon Fax Din Maskin i Värnamo AB Silkesvägen 22 Box 742, SE Värnamo Telefon Fax Din Maskin AS Åsveien 21 NO-3475 Sætre, Norge Telefon Fax Liljedahl trucks Finnvedens Lastvagnar AB Kraftgatan 11 Box 2014, SE Jönköping Telefon Fax Liljedahl cars Finnvedens Bil AB Nydalavägen Box 244, SE Värnamo Telefon Fax Liljedahl steel wire Hörle Wire s.r.o. Dvorc ianska 59/411 SK Nitra, Slovakien Telefon Fax Liljedahl Group ab Margretelundsvägen 1, Box 420, Värnamo Telefon , Telefax Solberg Tryck: Elanders Hörle Wire AB Hörle 1, Box 546, SE Värnamo Telefon Fax Liljedahl Group Koncernredovisning

2 Innehåll Ledande befattningshavare i korthet Liljedahl Group Koncernchefen har ordet Vision, mission, värdegrund och strategi 10 Hållbart företagande Industri 14 Liljedahl Bare Wire 18 Liljedahl Winding Wire 21 Liljedahl Steel Wire 24 Handel 26 Liljedahl Machine Tools 29 Liljedahl Trucks 31 Liljedahl Cars 33 Fastigheter 33 Liljedahl Real Estate Femårsöversikt Förvaltningsberättelse Resultaträkningar 38 Balansräkningar 40 Kassaflödesanalyser 41 Bokslutskommentarer 42 Noter Revisionsberättelse 48 Styrelse 49 Från vänster: Torbjörn Persson Ekonomidirektör Liljedahl Group AB Divisionschef Liljedahl Real Estate Håkan Larsson Divisionschef Liljedahl Machine Tools Ledande befattningshavare Bengt Liljedahl VD och Koncernchef Liljedahl Group AB Leif Olsson Divisionschef Liljedahl Bare Wire Robert Larsson Divisionschef Liljedahl Cars Johan Westberg Divisionschef Liljedahl Winding Wire Mikael Darius Divisionschef Liljedahl Trucks Ola Karlsson Divisionschef Liljedahl Steel Wire 33 49

3 i korthet Fortsatt återhämtning, främst inom handels divisionerna som stärkt sina marknadspositioner. Förbättrat resultat och starkt kassaflöde. Fortsatta investeringar för ökad kapacitet, högre produktkvalitet och ökad effektivitet. Omsättning EBITDA* Medelantal anställda Mkr 317 Mkr (11 019) (290) (1 199) * Rörelseresultat före räntor, skatt, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Nyckeltal Nyckeltal Nettoomsättning, kkr EBITDA, kkr ,4 5,9 2,4 4,8 7,0 Avkastning på eget kapital, % 11,5 12,2 4,8 10,8 25,0 Avkastning på sysselsatt kapital, % 10,0 9,4 5,5 11,0 22, Rörelsemarginal, % 1) Soliditet, % Medelantal anställda 1) Beräknat på förädlingsvärde för Liljedahl Bare Wire och Liljedahl Winding Wire istället för nettoomsättning. 1

4 Liljedahl Group internationell industri- och handelskoncern Liljedahl Group är en internationell industri- och handelskoncern med verksamhet i Norden, övriga Europa och Kina. Alla bolag i Liljedahl Group har ledande positioner på sina mark nader och representerar starka varumärken. Liljedahl är en familjeägd koncern som bygger på långsiktigt och engagerat ägande. Visionen är att bli en av de ledande familjeägda koncernerna i Norden. Industri Liljedahl Groups industridivisioner tillverkar valstråd av koppar, och förädlar valstråd av koppar och aluminium för elektriska ledare för ström och isolerad lindningstråd för elmotorer, transformatorer och generatorer. Vidare förädlas låg- och högkol haltig valstråd i stål till blank, plattvalsad och förzinkad tråd för tillverkningsindustrin. Industridivisionernas kunder är större industriella tillverkare inom elektroteknisk industri, verkstads industri och byggindustri. Förädlingsvolymen är ca årston koppar, ca årston stål och ca årston aluminium. Nordens största och en av Europas ledande tillverkare av kopparvals tråd samt tillverkare av tråd och profiler i koppar och aluminium. Tillväxtområden: ontakttråd och andra produkter K för strömförsörjning av tåg. Profiler och tråd för ledare i landoch sjökabel. 2 Ledande i Europa på lindningstråd i koppar och aluminium för elmotorer, generatorer och transformatorer. Tillväxtområden: Lindningstråd för generatorer i vindkraftverk, för motorer till elhybridbilar och till solcellssystem. Marknadsledande i Norden inom blank- och plattvalsad tråd, och bland de fem främsta i Europa inom armeringstråd för land- och sjökabel samt fintråd. Tillväxtområden: rmeringstråd för land- och A sjökabel. Fintrådsprodukter för byggmarknaden och pappersindustrin.

5 Medelantal årsanställda Andel av koncernens omsättning1) Bare Wire, 201 Bare Wire, 6 % Winding Wire, 364 Winding Wire, 19 % Steel Wire, 108 Steel Wire, 9 % Machine Tools, 185 Machine Tools, 26 % Trucks, 277 Trucks, 30 % Cars, 52 Cars, 10 % 1) Förädlingsvärde för Liljedahl Bare Wire och Liljedahl Winding Wire. Handel Fastigheter Liljedahl Groups handelsdivisioner baserar sin verksamhet på högteknologiska produkter från ledande leverantörer. En utvecklad service organisation gör kunderbjudandet komplett. Produkter och lösningar bidrar till effektivise ringen av industriella tillverkningsprocesser och transporter. Handelsdivisionernas kunder är ett brett spektrum av nordiska verkstads företag och företag inom transport och logistik. Bilhandeln har både företags- och privatkunder. Ledande partner till den nordiska Sveriges största privata åter verkstadsindustrin som leverantör försäljare av Volvos lastbilar av avancerade verktygsmaskiner, med auktoriserade verkstäder verktyg, industri förnödenheter för service och underhåll. samt service och underhåll. Tillväxtområden: Produktionsteknisk rådgivning och förebyggande underhåll. Tillväxtområde: Lösningar för fullservice av vagnparker. Återförsäljare av Volvos och Renaults personbilar och lätta transportbilar med auktoriserade verkstäder för service och underhåll. Tillväxtområde: Helhetslösningar för företagskunder. Liljedahl Real Estate är en koncerngemensam strategisk resurs som äger, förvaltar och utvecklar koncernens fastigheter. Ansvarar för koncernens s trategiska lokalförsörjning. Fastighetsbeståndet omfattar 16 fastigheter i tre länder. Utvecklingsområde: Energieffektivisering av koncernens fastighetsbestånd. 3

6 Koncernchefen har ordet Stark kapitalbas möjliggör långsiktig affärsutveckling Verksamheterna i Liljedahl Group har lyckats försvara sina marknads andelar på en vikande marknad. Resultatet för i Liljedahl Groups sex rörelsedrivande divisioner ligger totalt sett på samma nivå som i fjol. Koncernens soliditet har stärkts. Industriverksamheterna började starkt, men under sommaren märktes en vikande orderingång och andra halvåret blev svagt. Orderingången har stabiliserats under första kvartalet Industridivisionernas fokus på kvalitets- och processutveckling består och är en förutsättning för starka marknadspositioner. Koncernen ser möjligheter till tillväxt i Europa när de energi effektiviseringar som försenats av skuldkrisen kommer igång, till exempel utbyggnad av kraftnät och vindkraft. Verksamheterna inom handel och service har ett bra år bakom sig. Handelsdivisionerna har gynnats av beslutet att behålla strategisk kompetens även under den tidigare lågkonjunkturen. När marknaden vände har divisionerna kunnat ge gamla och nya kunder kvalificerad support i effektiviseringen av industriella och logistiska processer redovisar Liljedahl Group sitt trettionde verksam hetsår. Beskriv kärnan i den strategi som byggt koncernen. För det första har det varit viktigt att skapa en plattform för ekonomiskt oberoende. Ett starkt eget kapital ger frihet att fatta långsiktiga beslut, även om resultatet skulle falla ett kvartal eller två. För det andra gör vi mycket noggranna marknadsanalyser och branschstudier före beslut om förvärv. Det bottnar i min erfarenhet från den starkt kundorienterade bilbranschen, där man lär sig tänka utifrån kundens perspektiv. Att förstå och tillfredsställa kunden är det som skapar konkurrenskraft. Sist men inte minst behöver vi kompetens för att lyckas. Vi måste kunna attrahera tillräckligt kompetenta medarbetare till vår organisation och kunna behålla dem. Därför har utbildningsfrågorna hög prioritet. Ett exempel är ledarutvecklingen i Liljedahl Academy i samarbete med Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Har innebörden i koncernens värdegrund långsiktighet, affärsutveckling och samverkan förändrats med åren? Företagandet i Liljedahl Group har i alla år baserats på dessa principer, men med tiden har de fått ännu större tyngd i vårt affärstänkande. Vi har till exempel alltid utvecklat verksamheterna i nära samverkan med kunder och leverantörer. När vi grundade och expanderade Finnvedens Lastvagnar skedde det hela vägen i samverkan med Volvo. 4 En dimension av samverkan som fördjupats genom åren är utbytet med samhället runtomkring oss. När vi engagerar oss i nya miljöer och sammanhang, som till exempel den akademiska världen, får vi tillbaka idéer och andra sätt att tänka som är värdefulla i vår vardag. Vilka är milstolparna i utvecklingen av Liljedahl Group? Den största milstolpen var språnget ut i egen verksamhet som bilhandlare i Finnvedens Bil, vars djupa ekonomiska svårigheter vi lyckades vända till vinst redan första året. En mycket viktig milstolpe var inträdet i verktygsmaskinbranschen med förvärvet av Ravema. Vi hade byggt upp ett kapital och en kunskapsbas, men gav oss själva tid att studera branschen och bolagets marknadsposition. Vi såg att det fanns en kärna av mycket bra agenturer och långa kundrelationer som kunde utvecklas. Dessutom var vi övertygade om att svensk industri behövde automatisera för att bibehålla sin konkurrenskraft. Förvärvet av Ravema var en strategiskt viktig investering som medverkat till koncernens nästa stora språng att gå in som ägare till industriföretag som verkar på en global marknad. Nämn några insikter från ett trettioårigt företagarliv. Vi måste vara mycket observanta på förändringarna i omvärlden. Industridivisionernas bolag, som är underleverantörer till industrin, måste vara särskilt lyhörda och ständigt anpassa sig till nya förväntningar. En annan viktig insikt är att vi som arbetar i Liljedahl Group, oavsett roll, aldrig får förlora kundperspektivet. Inom handels verksamheterna blir det extra tydligt. Här har vi en hel del mindre kunder, ofta små familjeföretag, som är beroende av att ha en bra leverantör. Våra medarbetare måste ha respekt för att lastbilen eller maskinen är kundens levebröd och att kunden förlorar intäkter varje sekund som maskinen står still. Vi måste också skapa trivsamma arbetsplatser och system som stöttar de medarbetare som arbetar nära kund, så att de kan samverka med kunderna på ett bra sätt. Vilka är framtida utmaningar och möjligheter på marknaden? På industridivisionernas marknad i världen finns ett överskott av produktionskapacitet och konkurrensen ökar. Vi går från en länderbaserad produktion till en mer europabaserad tillverkning med färre producenter. I de omstruktureringar som väntar söker vi möjligheter att gå mot en högre grad av vidareförädling av produkterna. Liljedahl Group har goda förutsättningar med en bra fabriksstruktur och

7 Liljedahl Group går in i sitt trettionde år med en stark kapitalbas, som ger koncernens bolag goda förut sätt ningar att ytterligare stärka sina positioner på marknaden. en bra geografisk spridning i Europa, men vi måste ha starkt fokus på kundsidan och på att effektivisera våra gemensamma processer. Även handelsdivisionerna har fortsatt fokus på sina kunder och processer. Hur skapar Liljedahl Group en organisation som kombine rar snabba förändringar med långsiktighet? Vi ska decentralisera besluten så mycket som möjligt i kombination med tydliga krav och tydlig styrning. Vi har inlett den resan och ska bli ännu tydligare med vad ägarsidan vill med respektive division. Nästa steg är att utveckla vår plattform och förena de skilda verksamheterna, samtidigt som vi har stort fokus på respektive divisions unika förutsättningar. En tydlig plattform medverkar till att vi på lång sikt fortsätter att vara en stark familjeägd koncern. Vad får vi höra dig säga i ditt högtidstal i oktober 2012 då koncernen jubilerar? Jag känner stor glädje över det som byggts upp och ödmjukhet inför medarbetare, kunder och leverantörer. Utan dem hade det inte varit möjligt att bygga koncernen. Jag har fått lära mig så oerhört mycket av människor i olika branscher och i olika länder. En sak har blivit tydlig: Du kan göra saker på så många olika sätt och ändå lyckas, det viktiga är att du tror på det och verkligen genomför vad du föresatt dig. Bengt Liljedahl VD och koncernchef, Liljedahl Group 5

8 Vision, mission, värdegrund och strategi Vision, mission och värdegrund Familjeägd koncern Liljedahl Group är en internationell familjeägd koncern som grundades Koncernen vilar på en värdegrund som känne tecknas av långsiktighet, affärsutveckling och samverkan. Liljedahl Group har vuxit organiskt och genom förvärv och består idag av sju divisioner med 15 rörelsedrivande bolag. Styrkeområden Liljedahl Group har identifierat ett antal framgångsfaktorer som gett samtliga bolag framskjutna positioner på sina valda marknader: ständig teknik- och kunskapsutveckling, kända varumärken, ledande kunder och leverantörer och engagerade medarbetare. Koncernen återinvesterar vinstmedlen till minst 90 procent, vilket skapar förutsättningar för en långsiktig investeringsstrategi. Samverkan mellan moderbolaget och divisionerna är också en styrka. Moderbolaget är en aktiv och engagerad ägare, som driver koncernens strategiska affärsutveckling i dialog med divisionernas affärsledningar. Moderbolaget samordnar koncernens strategioch verksamhetsutveckling och skapar förutsättningar för operativ sammanhållning. Tillhörigheten till en bred koncern med god kapitalbas är en fördel i affärsrelationerna mellan bolagen och deras kunder, inte minst på den internationella marknaden. Vision Liljedahl Group är en av de ledande familje ägda koncernerna i Norden. Koncernens bolag har ledande m arknadspositioner. Mission Liljedahl Group vill skapa värde för kunderna och för de samhällen där vi verkar. Värdegrund Långsiktighet, affärs utveckling och samverkan är de nyckelord som beskriver hur koncernen ser på företagande, affärsutveckling och relationen till kunder, leverantörer, med arbetare och omvärld. Långsiktighet Värderingsstyrt företagande En hög grad av återinvestering Verka för ett uthålligt samhälle i generationer framåt Lönsamhet Affärsutveckling Ständig utveckling av produkter, processer och tjänster Produktutveckling i nära samarbete med kunder och leverantörer Förflyttning framåt i värde kedjan Samverkan Närhet till kunder och leverantörer partnerskap Know-how som gemensam resurs Synergier mellan bolagen i affärs processer Samhälls engagemang 6

9 Fördjupad kundförståelse driver koncernens utveckling Liljedahl Group har på trettio år utvecklats från lokal bilhandel till internationell industri- och handelskoncern. Omsättningen har ökat till över 10 miljarder kronor. skapa styrsystem, sätta mål och delmål, mäta och följa upp, motivera och träna medarbetarna. Noggrannhet i detaljerna, nyfikenhet och ödmjukhet vid inträdet i nya branscher eller segment, det är så jag byggt Liljedahl Group, säger Bengt Liljedahl, vd och koncernchef. Tillväxten har skett organiskt och genom förvärv med fokus på långsiktig affärsutveckling. En stark kapitalbas har gett oberoende och möjlighet att agera långsiktigt. Nyckeln till koncernens starka ställning är kunskap om kunden och marknaden, som styr val av strategier. Principen har varit densamma i alla verksamheter: attrahera rätt affärs ledning, 2007 Liljedahl Bare Wire och Liljedahl Winding Wire Globala industrikunder Elektrokoppar, Isodraht och Dahréntråd är leverantörer av bland annat valstråd och lindningstråd till den elektrotekniska industrin. Bolagen har potential att utveckla starka marknadspositioner i Europa i takt med ökande krav på effektiv elöverföring i det europeiska kraftnätet och i transformatorer, generatorer och motorer. Förvärvet stärker Liljedahl Groups närvaro i Europa. Verksamhet finns nu också i Kina. Skalfördelar ger tillväxt Lastvagnsverksamheten knoppas av från Finnvedens Bil och blir Finnvedens Lastvagnar. Under åren förvärvas och integreras åtta lastvagns rörelser i Götaland, ett gemensamt servicekoncept utvecklas och kundrelationerna fördjupas. Förlust vänds till vinst Förvärv av krisdrabbade Finnvedens Bil, som vid den här tiden representerar Volvos personbilar och lastbilar i Värnamo. Framgången skapas i nära samverkan med Volvo och bygger på affärs- och koncept utveckling, en ny affärsledning med kundperspektiv och kontinuerlig uppföljning av ekonomiska mål och verksamhetmål Liljedahl Steel Wire In i industriell verksamhet Med inträdet i basindustrin möter koncernen global konkurrens. Det blir ännu tydligare att balansräk ningen måste ha beredskap för snabba förändringar. Hörle Wire tillverkar och utvecklar tråd för tillverkningsindustrin och har en god marknads position i Norden etablerar sig bolaget i Slovakien. Produktprogrammet och marknadsbasen breddas Liljedahl Trucks 1982 Liljedahl Cars 1993 Liljedahl Machine Tools Strategiskt viktig investering Ravema och Din Maskin (förvärvat 2008) säljer avancerade verktygsmaskiner och kvalitetsverktyg i varumärkena Mazak, Prima Power och Hoffmann. Förvärvet motiveras av en noggrann marknadsanalys. Svenska industriföretag skulle komma att behöva mer av automatiserade processer och kvalificerad produktionsteknisk rådgivning för att kunna hävda sin konkurrenskraft. I kontakten med Ravemas industrikunder bygger Liljedahl Group upp kunskap för att kunna ta nästa steg och bli en bra ägare till koncernens industriföretag. 7

10 Vision, mission, värdegrund och strategi Strategi Långsiktig strategi Den övergripande strategin för Liljedahl Group är tillväxt med be aktande av finansiella mål och fokus på marknadsandelar. Avkastning på eget kapital ska efter skatt och över en konjunkturcykel uppgå till i genomsnitt 10 procent, plus bolagets upplåningsränta. Soliditeten ska vara 30 procent. Skuldsättningsgraden ska inte överstiga 150 procent. Marknadsstrategi Liljedahl Group ska stärka sina marknadspositioner genom ett ökat antal partnerskap med kunder och leverantörer, starkare servicemarknadsorganisationer samt nya och utvecklade produkter. Koncernen arbetar med koncerngemensamma rullande treåriga strategi- och affärsplaner, som kompletteras med årliga mål och verksamhetsplaner för divisionerna och deras verksamhetsområden. Finansiell strategi Liljedahl Group ska säkerställa långsiktig självständighet genom en fortsatt hög soliditet. En hög återinvesteringsgrad och en aktiv produkt- och marknadsutveckling garanterar koncernens fortsatta strategiska utveckling. Huvudprioriteringar Liljedahl Groups huvudprioriteringar: Ökad avkastning på sysselsatt kapital genom bättre kapital utnyttjande och fokus på marginaler/kostnader. Utveckling av koncernens operativa ledningsfunktioner med klarare ansvarsfördelning mellan koncernstab och divisions ledning. Investeringar i Liljedahl Group 2008 (kkr) Immateriella anläggningstillgångar Maskiner, byggnader m m Bolagsförvärv Totalt 8 Riskhantering Liljedahl Groups verksamheter är utsatta för ett antal finansiella risker. Ett kontrollerat risktagande är en förutsättning för att hålla en långsiktig och god lönsamhet. Koncernens finanspolicy är ett styrande dokument som sätter ramar för såväl central hantering av upplåning, likviditet och räntor som för divisionernas exponering inom valutor, metallhandel och kundfinansiering. En av koncernens risker är råvaruhandeln i form av främst koppar och aluminium inom Liljedahl Bare Wire och Liljedahl Winding Wire. Handel och säkring sker dagligen på råvarubörsen London Metal Exchange, LME. För att minimera effekter av valutakursförändringar sker så långt som möjligt matchning av inköpsvaluta mot försäljnings valuta. Sker försäljningen i annat än lokal valuta använder koncernen valutaklausuler och valutaterminskontrakt för att minimera effekterna av valutakursförändringar. Inom samtliga bolag arbetar man aktivt med att bedöma kredit risken. Avsättningar för osäkra fordringar och kundförluster görs enligt gemensamma redovisningsprinciper. Inom handelsdivisionerna finns lager av nya, begagnade och demonstrationsmaskiner, -lastvagnar och -bilar där värdet är utsatt för marknadsprisfall. Inom varje division finns riktlinjer och policyer för maximalt utestående värde i dessa lager. Koncernens policy är att så långt som möjligt säkra all exponering fullt ut. Investeringar Koncernens investeringsnivå kommer att öka. Investeringar görs framför allt i industri divisionernas process- och produktutveckling samt i utvecklingen av marknadsresurser

11 Strategiska fokusområden Lönsam tillväxt Liljedahl Groups strategi är tillväxt med beaktande av finansiella mål och fokus på marknadsandelar. Tillväxten ska främst ske organiskt, men kan också ske genom kompletterande förvärv inom nuvarande divisioners affärsområden. Lönsam tillväxt Framflyttade marknadspositioner Liljedahl Winding Wire har tagit nya marknadsandelar i Europa i samband med volymökning. Övriga industridivisioner har försvarat sina positioner. Liljedahl Machine Tools har ökat sina marknadsandelar inom skärteknik, plåtteknik och verktyg. Nya geografiska marknader i Centraleuropa och Kina Liljedahl Winding Wire och Liljedahl Steel Wire växer i Centraleuropa. Liljedahl Bare Wire och Liljedahl Winding Wire fokuserar på att stärka sin position i Kina. Starkare koncernvarumärke Det nya namnet Liljedahl Group, en ny grafisk profil och gemensamma vär de ringar skapar en starkare koncerngemensam identitet, som gör koncernen attraktiv som affärspartner och arbetsgivare. Hållbart företagande Ett långsiktigt arbetssätt skapar nya affärer genom att stimulera utvecklingen av effektivare lösningar inom till exempel energi och logistik. 2 Produkt- och tjänsteutveckling Industridivisionerna verkar i mogna branscher. Utveckling av nuvarande och nya produktsegment driver till växt och ökad lönsamhet. Inom handelsdivisionerna finns tillväxtpotential i tilläggsaffärer kring service och tjänster. Nya produktsegment Höghastighetståg Det europeiska nätet för höghastighetståg beräknas växa till km fram till Liljedahl Bare Wire levererar komponenter till olika applikationer för strömförsörjning av höghastighetsbanor. Solenergi Efterfrågan på solenergi ökar i takt med att kostnaderna för att producera solceller minskar. Liljedahl Winding Wire har flera nya kunder som tillverkar solcell ssystem för den globala marknaden. Kraftproduktion Liljedahl Winding Wire erbjuder ett bredare produktprogram av omspunna band, med nya hårdhetsgrader och isolermaterial, till generatorer och transformatorer. Pappersindustri Liljedahl Steel Wire erbjuder emballagetråd till pappersindustrin. Komponenttillverkning Liljedahl Machine Tools har utökat sitt produktprogram med 2D- och 3D-lasermaskiner. Maskinerna används för att tillverka avancerade komponenter till bland annat fordonsindustrin. Anläggningsverksamhet Liljedahl Trucks erbjuder en bättre produkt för anläggningsbyggare; Volvos anläggningsbil FMX. 3 Processeffektivitet Ökad konkurrens och marknadens ständiga krav på lägre kostnader kräver kontinuerliga förbättringar av bolagens värdeskapande processer. Kvalitetsstyrda processer Kvalitetsstyrda produktionsprocesser Produktionsprocesserna i koncernens industridivisioner kvalitetssäkras genom kontinuerlig utveckling av teknik och metoder för kvalitetskontroll. Kundorderstyrda processer Industridivisionernas produktion integreras i allt högre grad i kundernas produktionsprocesser. Förändringar i kundernas behov får direkt effekt på divisionernas arbete med att effektivisera sina processer. Från produktleverans till helhetslösningar Handelsdivisionerna erbjuder helhetslösningar kopplade till produkterna till exempel expertstöd inom automation, förebyggande service, ansvar för hela vagnparker och rådgivning som förbättrar kundernas bränsleekonomi. Strategisk kompetensförsörjning Rätt kompetens i alla funktioner och kännedom om kundernas behov krävs för att utveckla processer, produkter och tjänster som skapar större kundnytta. 9

12 Hållbart företagande Hållbarhet skapar långsiktig lönsamhet Långsiktighet, affärsutveckling och samverkan är principer som vägleder Liljedahl Group i strategiska beslut och i relationerna med kunder, leverantörer, medarbetare och samhälle. Långsiktigt ekonomiskt ansvar Liljedahl Group har utvecklats organiskt och genom förvärv sedan 1982 då koncernen grundades. Det långsiktiga synsättet återspeglas i valet att återinvestera minst 90 procent av vinstmedlen i verksamheten. Liljedahl Group har ett kontinuerligt investeringsprogram. gjordes investe r ingar på drygt 74 miljoner kronor. Under 2012 kommer koncernen att investera över 100 miljoner kronor. Koncernen har en god finansiell ställning med en soliditet som överstiger 35 procent. Långsiktigt miljöansvar Koncernens produkter bidrar till effektivisering av industriella och logistiska processer samt generering och distribution av elenergi. Exempel från industridivisionerna är trådprodukter till land- och sjökablar, vindkraftverk, solceller, hybridbilar och elförsörjning av tåg. Utvecklingsprogram för koncernens ledare Liljedahl Academy är ett program för kompetensutveckling för Liljedahl Groups ledande befattningshavare från 15 bolag i sju länder. Programmet drivs i samarbete med Internationella Handelshög skolan i Jönköping. Målet är att fördjupa ledningsgruppernas affärsutvecklingsoch strategiprocesser, utveckla en koncerngemensam identitet och värdegrund samt öka erfarenhetsutbytet. Utbildningsprogrammet har hittills fokuserat på fyra generella områden: strategiplanering, marknadsföring, ekonomi samt kommunikation och ledarskap. I nästa steg kommer ledare inom industri- respektive handelsdivisionerna att fördjupa sin kompetens inom till exempel produktionsstyrning, processeffektivitet och effektivisering av sälj- och marknadsorganisationerna. Liljedahl Group planerar också att starta ett särskilt utvecklingsprogam för potentiella ledare i koncernens bolag, även det i samarbete med Internationella Handelshögskolan i Jönköping. 10 Råvarorna i koncernens industriverksamheter är koppar, aluminium och stål samt lack och andra material som används för att isolera lindningstråd. Verksamheterna återvinner metallskrot till 100 procent. Liljedahl Winding Wires anläggning Dahréntråd är branschledande vad gäller minskning av utsläppen av lösningsmedel. Utsläppen motsvarar en tiondel av gällande EU-direktiv. Handelsdivisionerna bidrar till en bättre miljö genom att hjälpa kunderna effektivisera industriella processer och utveckla effektivare logistiklösningar. Energieffektiviseringar Liljedahl Real Estate identifierar, utvärderar och genomför kontinuerligt energieffektiviseringar. Under konverterades en eluppvärmd utställningshall om ca kvm till vätskeburen uppvärmning via fjärrvärme. Investeringen syftar till minskat energibehov och lägre driftskostnad.

13 De byggnader inom koncernen som drivs med fossila bränslen konverteras löpande till alternativa energislag. Senast skedde ett komplett byte från gas till fjärrvärme inom Liljedahl Machine Tools. Vid ny-, om- eller tillbyggnad utvärderas det för koncernen bästa energislaget med hänsyn till miljö och driftskostnader. I lösningarna ingår ofta att tillvarata energi från egna processer och installationer. Långsiktigt medarbetaransvar Liljedahl Group strävar efter att skapa en god arbetsmiljö och utvecklande arbeten så att medarbetarna kan och vill bidra till lönsamhet och utveckling. Kompetensutveckling av ledare och medarbetare är koncernens viktigaste framgångsfaktor. En säker arbetsmiljö har högsta prioritet. Målet är arbets platser fria från olyckor. För att skapa en stark säkerhetskultur be driver koncernen ett systematiskt arbetsmiljöarbete baserat på rutiner för riskanalyser, avvikelserapportering och skyddsronder. Internationalisering med ansvar Liljedahl Group driver verksamheter i Norden, övriga Europa och Kina. Att verka på en global marknad kräver en kombination av stark styrning och lokal förankring med noggrant utvalda företagsledningar. Samhällsengagemang Liljedahl Group är delägare i Vandalorum Fastighets AB. Vandalorum är ett internationellt konst- och designcentrum i Värnamo med uppdrag att bidra till regional profilering och tillväxt. Liljedahl Group investerade i fjol 10 miljoner kronor i de första byggnaderna i projektet, bland annat tre utställningshallar. Liljedahl Group stödjer också elitidrott i hockeyklubben HV71 samt den lokala fotbollsklubben IFK Värnamo och unga tennis talanger i Värnamo Tennisklubb. Produktutveckling tillsammans med leverantörer, kunder och medarbetare Mazak, världens ledande tillverkare av avancerade verktygsmaskiner för skärande bearbetning, arbetar systematiskt med att fånga upp idéer och önskemål från kunderna. Den nordiska verkstadsindustrins krav på ständiga effektiviseringar gör Norden till en särskilt utmanande marknad. Mazak har därför bjudit in återförsäljaren Ravema, som enda fristående säljbolag i Europa, till en av sina grupper för erfarenhetsåterföring. Den gemensamma produktutvecklingen är en aspekt av 30 års samverkan mellan de båda företagen. Vi har till exempel kunnat förmedla önskemål om bättre ergonomi för maskinoperatörerna och Mazak har nu gjort ett fantastiskt modellprogram både designmässigt och ergonomiskt, säger Håkan Larsson, divisionschef för Liljedahl Machine Tools, där Ravema ingår. Liljedahl Trucks bidrar genom Finnvedens Lastvagnar till utvecklingen av Volvo Lastvagnars produkter, marknads föring och servicekoncept. Återförsäljare i hela Sverige vidarebefordrar synpunkter från kunder och medarbetare till Volvohandlarföreningens olika utvecklingsråd, varav några leds av medarbetare från Finnvedens Lastvagnar. Genom åren har kundönskemål kunnat omvandlas till konkreta förbättringar för chaufförerna. Några exempel är ställbart säte via reglage på ratten, 220 volts uttag och ståhöjd i hytten. Serviceteknikernas synpunkter har bland annat gett lättåtkomliga service nipplar och smörjnipplar, vilket ger en bättre arbetsmiljö. 11

14 Industri Liljedahl Groups industridivisioner strävar efter att addera värden utöver den egentliga produkten eller tjänsten. För detta krävs djup förståelse för affärer och processer i hela kundkedjan, både beträffande den egna kunden och kundens kund. Isolerade och omspunna kopparband för vindkraftsgeneratorer tillverkas i Sverige och Tyskland. Armeringstråd av stål skyddar ledaren i land- och sjökablar för kraftöverföring och data kommunikation. Industridivisionerna processar koppar, aluminium och stål till ledare och tråd med rätt egenskaper och enligt kund specifika önskemål. Liljedahl Groups industridivisioner Liljedahl Bare Wire och Liljedahl Winding Wire förädlar koppar och aluminium till elektroteknisk industri. Liljedahl Steel Wire förädlar låg- och högkolhaltig ståltråd för tillverkningsindustrin. 12 Industridivisionernas bolag har ledande positioner i Norden och på den europeiska marknaden. Kunderna är större industriella tillverkare i energisektorn, på infrastrukturområdet, inom elektroteknisk industri, fordonsindustri och övrig verkstadsindustri. Industridivisionernas produkter bidrar bland annat till effektiv överföring och användning av elenergi. Insatsvarorna är koppar, aluminium och stål. Förädlingsvolymen är ca årston koppar, ca årston stål och ca årston aluminium. Liljedahl Steel Wire, med Hörle Wires anläggningar i Sverige och Slovakien, tillverkar tråd och trådprodukter i stål för bland annat byggnation, butiks- och köksinredning, möbler samt armering för kraftkablar. Ledande varumärken Industridivisionernas bolag är kända för ledande produktions teknologi, hög produktkvalitet och utvecklande partnerskap. aska Elektro koppar, Isodraht, Dahréntråd, LWW Sl och Hörle Wire är välrenommerade varumärken med lång historia. Förädlingen av koppar och aluminium är organiserad i Liljedahl Bare Wire och Liljedahl Winding Wire. Liljedahl Bare Wires valsverk för koppartråd, Elektrokoppar i Helsingborg, är störst i Norden. Kopparvalstråden och valstråd av aluminium förädlas bland annat till ledare för elektrisk ström. En del av kopparvals tråden förädlas också inom Liljedahl Winding Wire som tillverkar isolerad lindningstråd av koppar och aluminium. Drivkrafter Behovet av energieffektivare lösningar inom generering och transformation av energi driver utvecklingen inom Liljedahl Groups industridivisioner. Efterfrågan ökar på teknik för kraftöverföring med mindre distributionsförluster och större uteffekt, till exempel land- och sjökablar som kopplar samman Europas elnät och applikationer som ingår i uppgraderingen av det europeiska järnvägsnätet. Lösningar för effektivare produktion av vindkraft och sol energi efterfrågas också, liksom lösningar för elmotorer till hybrid- och elbilar. Nya marknader Tillväxten för industridivisionernas bolag väntas ske framför allt på den europeiska marknaden. Intressanta tillväxtmarknader är Central- och Östeuropa samt Kina.

15 Lackerad tråd används bland annat i elektriska motorer och i vitvaror. Omspunna produkter används inom kraftproduktion. Fordonsindustrin ställer mycket höga krav på lackerad lindningstråd en nyckelkomponent. Styrkeområden Industridivisionernas anläggningar finns i Sverige, Tyskland, Polen, Slovakien och Kina. Geografisk närvaro och djupgående kunskap om kundernas tillverkningsprocesser är viktiga konkurrens fördelar. De tre divisionerna har liknande uppgifter i värdekedjan och liknande processer för produktion, försäljning, leverans och logistik. De samarbetar därför i olika utvecklingsfrågor, delar kunskap och söker aktivt synergier för att effektivisera processerna och skapa mervärde för kunderna. En styrka är att bolagen kan samarbeta om marknadsbevakning och marknadsanalys till exempel i de omfattande land- och sjökabel projekten eller i uppbyggnaden av vindkraftsproduktion i Europa. Andel av koncernens omsättning Andel av koncernens omsättning Bare Wire, 6 %1) Winding Wire, 19 %1) Steel Wire, 9 % Nyckeltal Nettoomsättning, Mkr Medelantal årsanställda varav metall EBITDA, Mkr Strategiskt fokus BareRörelsemarginal, Wire, 216 % 1) 2) Divisionerna arbetar i mogna branscher och fokuserar på att 1) 3) Vinstmarginal, % Winding Wire, 356 utveckla mer förädlade produkter. Samtliga bolag driver produkt Investeringar, Mkr utveckling, ofta i samarbete med kund. Steel Wire, 114 Medelantal anställda Nischning och kundanpassning av produkterna är viktiga förut Machine Tools, 178 1) Beräknat på förädlingsvärde istället för nettoomsättning sättningar för att kunna ta nya marknadsandelar. Trucks, 2)276 EBIT/nettoomsättning Divisionerna satsar också på att erbjuda helhetslösningar somcars, 523) Årets resultat/nettoomsättning adderar ett värde utöver själva produkten, till exempel att ta ansvar för kundens logistik och lagerstyrning. Samarbetet gör att båda parter kan förflytta sig framåt i värdekedjan ,1 10,2 4,0 6,

16 Industri Liljedahl Bare Wire Nordens största tillverkare av koppartråd Liljedahl Bare Wire är största tillverkaren av kopparvalstråd i Norden och en av de ledande i Europa. Utvecklingsarbetet inriktas på förädling av valstråd i koppar och aluminium till profiler för europeiska kabeltillverkare och elektro teknisk industri. Applikationsområden Liljedahl Bare Wire tillverkar kopparvalstråd och förädlar valstråd av koppar och aluminium till elektriska ledare för ström. Profiler av koppar och aluminium används i högspänningskablar för kraftöverföring, till exempel från vindkraftsparker till havs. Kommutatorprofiler är kopparprofiler till mindre elmotorer som används i startmotorer, vitvaror och handverktyg med mera. Kontakttråd och andra järnvägsapplikationer används för elöverföring till bland annat tåg. Dragen tråd och slagen lina i koppar och aluminium används i kraft-, telekom- och installationskablar. Efterfrågan på installationskabel är fortfarande låg, då byggmarknaden i Europa ännu inte återhämtat sig. Ett nytt användningsområde för syrefri, gjuten koppartråd (OFC) är tillverkning av tillbehör till vattenledningar. I takt med ökade investeringar i infrastruktur för elöverföring kommer behovet av koppar och aluminium för högspänningskablar att öka. Efterfrågan på valstråd för låg- och mellan spänningskablar väntas öka i Östeuropa och minska i Norden på grund av fortsatt omstrukturering inom kabelindustrin. Profiler Högspänningskabel Marknad och marknadsandelar Liljedahl Bare Wire är Nordens största tillverkare av kopparvalstråd och en av de ledande i Europa. Kunderna finns främst i Norden och norra Europa. Järnvägs- och högspänningsapplikationer samt kommutatorer marknadsförs globalt. Valstråd Marknaden för kopparvalstråd i Europa uppgår till cirka 2,5 miljoner ton. Liljedahl Bare Wires marknadsandel är cirka 5 procent. Efterfrågan på tråd och profiler för högspänningskablar till vindkraftsprojekt har påverkats av att stora projekt senarelagts. Profiler Tråd och lina Appl ikat ione r Prod ukto mrå den Valstråd Liljedahl Bare Wire är den ledande tillverkaren av profiler för högspänningskablar. Under har efterfrågan på sjökabel för vindkraftsparker planat ut, men flera nya projekt kommer att realiseras den närmaste tiden. Enligt European Wind Energy Association är ytterligare nio europeiska offshore-projekt under konstruktion, vilket kommer att öka den installerade kapaciteten från havsbaserad vindkraft till totalt MW, en ökning på drygt 60 procent jämfört med. Elektriska ledare 14 Högspänningskablar Kommutatorer Kontakttråd järnväg Kraft- och installationskablar

17 Fakta Nyckeltal Produktionsenheter Elektrokoppar (Sverige), Isodraht (Tyskland) och Liljedahl Wire (Taicang) (Kina) Volym, ton Produktområden Valstråd, Profiler, Tråd och Lina Divisionschef Leif Olsson Omsättning Nettoomsättning, Mkr Varav intern omsättning till annan division, Mkr Medelantal anställda Mkr *Division Bare Wire ingår i Liljedahlskoncernen från juni Utveckling för hållbar infrastruktur Utmaning: Utveckla kontakttråd till höghastighetståg med mycket hög ledningsförmåga och mindre strömförluster. Liljedahl Bare Wire utvecklar en egen produktionsteknik för magnesiumlegerad koppar till kontakttråd för höghastighetståg. Tråden får en mycket hög ledningsförmåga, vilket gör att förlusterna minskar och strömbelastningen kan ökas. Den nya magnesiumlegerade tråden kan också ersätta stora mängder äldre kontakttråd av kadmiumlegerad koppar. Två av Liljedahl Bare Wires enheter samarbetar: På Elektrokoppar i Sverige sker materialutveckling och tillverkning av utgångstråden. Isodraht i Tyskland gör slutprodukten och har marknadskunskapen. Isodrahts säljchef Andrea Ruhdorfer fångar upp och förmedlar kundernas behov till organisationen. Tack vare trådens förbättrade egenskaper har vi fått leverera till flera järnvägsprojekt där den högre ledningsförmågan varit avgörande, säger Eckhard Schaffartzik, General Manager, Isodraht. 15

18 Industri Liljedahl Bare Wire En annan marknad som drivs av miljöfrågorna är kabel för ström ut till olje- och gasplattformar. Strömmen från land ersätter strömförsörjningen från dieseldrivna generatorer. Affärsutveckling Liljedahl Bare Wire har satsat på att utveckla sin organisation för att öka försäljningen av förädlade produkter främst inom profiler samt tråd och lina. Kommutatorer Liljedahl Bare Wire är den ledande tillverkaren av kommutatorprofiler i Europa och en av de större i Kina. Efterfrågan på kommutatorprofiler har varit stabil sett över helåret. Lönsam tillväxt Liljedahl Bare Wire är en av få kompletta leverantörer av komponenter för strömförsörjning till järnvägsapplikationer, ett område med ökande volymer och lönsamhet. Det fleråriga arbetet med egenutvecklade material fortsätter. Kontakttråd för järnväg Liljedahl Bare Wire är en av de främsta leverantörerna i Europa av produkter för strömförsörjning av tåg: kontakttråd, bärlina och droppers tillverkade av koppar- och kopparlegeringar i egenutvecklade processer. Kunderna är internationella teknikkoncerner, nationella järnvägsbolag och stadstrafikbolag. Målsättningen för Liljedahl Bare Wire är att ta ytterligare marknadsandelar i Europa inom ett par år. Tillväxttakten för nya höghastighetsbanor i Europa är hög, med en ökning från till km spår år Även Sydafrika, Mellanöstern, Brasilien och USA förväntas investera stort i höghastighetsbanor inom de närmaste åren. Tråd och lina Liljedahl Bare Wires kunder finns i Norden och Europa. Marknaden för dragen tråd är beroende av efterfrågan från kabelverk som inte själva har utrustning eller kapacitet för att bearbeta valstråd. Slagen lina säljs framför allt till grossister inom elteknik men även till kabeltillverkare. 16 Produktutveckling Den tekniska utvecklingen drivs i nära samarbete med kunderna, både i tidsbegränsade projekt och genom fleråriga utvecklingsavtal. Strategin är att förflytta sig framåt i värdekedjan. Effektiva och kvalitetsstyrda processer Liljedahl Bare Wires introduktion av lean production har effektiviserat verksamhetens processer. Arbetssättet förbättrar planering och uppföljning, stimulerar förebyggande åtgärder och ger en effektivare felsökning. Arbete pågår också med att korta omläggningstiderna, vilket ger en flexibel produktion som klarar snabba skiften mellan olika produkttyper.

19 Komplett produktionskedja Verksamheterna i Liljedahl Bare Wire och Liljedahl Winding Wire representerar tillsammans en komplett produktionskedja från bearbetningen av kopparråvaran fram till kundens applikation. Sex dagar i veckan levereras koppar katoderna med den så kallade Kopparpendeln direkt från smältverket till Liljedahl Bare Wires anläggning Elektrokoppar. Liljedahl Bare Wires produkter används som elektriska ledare för bland annat högspänningskablar, kommutatorer och kontakttråd för järnväg samt i kraft-, telekomoch installationskablar. Liljedahl Bare Wire, Nordens största tillverkare av valstråd av koppar till elektriska ledare för ström. Valstråden levereras också till Liljedahl Winding Wires anläggningar i Sverige, Polen och Tyskland. Liljedahl Winding Wire är ledande leverantör av lindningstråd till den elektrotekniska industrin i Europa. Liljedahl Bare Wires anläggningar i Sverige, Tyskland och Kina förädlar valstråden till profiler, tråd och lina. Liljedahl Winding Wire tillverkar och utvecklar isolerad lindningstråd i koppar och aluminium för användning i elektriska motorer, generatorer och transformatorer. Liljedahl Winding Wires produkter används bland annat i vindkraftverk, elhybridbilar och solcellssystem. 17

20 Industri Liljedahl Winding Wire Ledande leverantör av lindningstråd Liljedahl Winding Wire har utvecklat sin position i Europa som ledande leverantör av lindningstråd till den elektrotekniska industrin. Applikationsområden Liljedahl Winding Wire tillverkar isolerad lindningstråd i koppar och aluminium för användning i motorer, generatorer och transformatorer. Lackerad tråd används i elektriska motorer, transformatorer, bilar och vitvaror. Lackerade band ingår bland annat i stora tågmotorer och distributions transformatorer. Omspunna produkter används i generatorer och transformatorer bland annat inom vindkraft och annan kraftproduktion. Marknad och marknadsandelar Marknaden för isolerad lindningstråd i Europa uppgår till omkring ton. Koppar är det helt dominerande materialet. Aluminium har på grund av den lägre materialkostnaden haft en tillväxt inom vissa kundsegment. Marknadsandelen för Liljedahl Winding Wire är drygt 15 procent. Marknaden i norra Europa har vuxit i takt med konjunkturuppgången, medan marknaden i Sydeuropa är svag eller minskande till följd av vikande tillväxt i flera länder. En kommande tillväxtmarknad är el- och hybridbilar som väntas få sitt kommersiella genombrott inom tre till fem år. Liljedahl Winding Wire har fortsatt fokus på att utveckla produktions metoder och produktkvalitet i samarbete med biltillverkarna. Efterfrågan på lackerade trådprodukter utvecklades negativt under året. Liljedahl Winding Wire har ökat leveranserna till europeisk vitvaru- och fordonsindustri. Marknaden för energisnåla kompressorer och pumpar växer också. Solenergi var en stark marknad i fjol, men gick marknaden tillbaka bland annat på grund av minskat statligt stöd till solenergiområdet. Lackerade band Efterfrågan av lackerade band till stora krafttransformatorer har varit svag. Konkurrensen i Europa har ökat markant och det finns viss överkapacitet. Omspunna band Försäljningen av omspunna band har ökat något jämfört med genom att ett antal nya kundföretag tillkommit. Kunderna är stora bolag inom energi och infrastruktur. Vindkraftsmarknaden i Europa har gått tillbaka något, men i Asien ökar utbyggnaden av vindkraft med Kina som en intressant marknad för Liljedahl Winding Wire. Utbyggnaden av järnväg för höghastighetståg i stora delar av världen gör att efterfrågan på tågmotorer ökar. Under den senaste tioårsperioden har efterfrågan på lok tredubblats. Lackerade band Omspunna band Appl ikat ione r Prod ukto mrå den Lackerad tråd Lackerad tråd Elektriska motorer 18 Transformatorer Generatorer

Liljedahl Group Koncernredovisning

Liljedahl Group Koncernredovisning Liljedahl Group Koncernredovisning 2010 Innehåll 1 2010 i korthet 2 Liljedahl Group 4 Koncernchefen har ordet 6 Vision, mission, värdegrund och strategi 10 Industri 12 Liljedahl Bare Wire 14 Liljedahl

Läs mer

Liljedahl Group Koncernredovisning 2009

Liljedahl Group Koncernredovisning 2009 Liljedahl Group Koncernredovisning 2009 Koncernchefen har ordet 4 Innehåll 1 2009 i sammandrag 2 Kort om Liljedahl Group 4 Koncernchefen har ordet 6 Vision, mission, värdegrund och strategi 10 Industri

Läs mer

Liljedahlsbolagen Årsredovisning 2008

Liljedahlsbolagen Årsredovisning 2008 Liljedahlsbolagen Årsredovisning 2008 Innehåll 11 2008 i korthet 12 Detta är Liljedahlskoncernen 14 Koncernchefen har ordet 16 Vision, affärsidé och strategi 10 Division Bare Wire 12 Division Winding Wire

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef AFFÄRSKONCEPT Nolato är en högteknologisk systemleverantör av polymera komponenter till världsledande kunder inom mobil telefoni, telekom, vitvaror, fordon, medicinteknik

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Latour Industries i korthet"

Latour Industries i korthet Latour Industries i korthet" Omsättning: 16 1,6 Mdr SEK Affärsenheter: 9 Medarbetare: +900 Länder: 19 Kärnan i vår affärside aktivt och omsorgsfullt ägande Skapar goda självständig utveckling möjligheter

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

KABE AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 Januari 30 September 2007

KABE AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 Januari 30 September 2007 KABE AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 Januari 30 September 2007 Nettoomsättningen ökade med 16 % till 1 081,4 Mkr (få 929,9) Resultat efter skatt ökade med 13 % till 58,7 Mkr (51,9) Resultat per aktie är 6:53

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ.

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ. Lagercrantz Group AB Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006 Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO Lagercrantz Group Ledande inom värdeskapande teknikhandel med marknadsledande positioner

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Välkommen till årsstämma 2013

Välkommen till årsstämma 2013 Välkommen till årsstämma 2013 Lagercrantz Group AB 27 augusti 2013 IVA Konferenscenter Stockholm Årsstämmopresentation VD Jörgen Wigh Verksamhetsåret 2012/13 Lagercrantz inför framtiden Inledningen 2013/14

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Pressinformation. SANDVIK AB Halvårsrapport 2000

Pressinformation. SANDVIK AB Halvårsrapport 2000 Pressinformation SANDVIK AB Halvårsrapport 2000 Resultatet efter finansnetto ökade till 3 310 (1 811). Engångsposter ingår med +660. Förbättrad lönsamhet för samtliga affärsområden. Fortsatt bra affärsläge

Läs mer

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015 Ernst Westman, VD Agenda Kort om Boule Blodcellräkning Boules erbjudande Global närvaro Försäljningsutveckling Finansiell utveckling Varför investera

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006 2006-05-11 (publ) är landets mest kompletta leverantör av el- och instrumentmontage med en fakturering om cirka 850 miljoner SEK och drygt 700 anställda. Koncernen levererar kvalificerade tekniska lösningar

Läs mer

Nu är det bevisat, att vi kan vara. lönsamma året om. Delårsrapport Q1, januari-mars 2014. VD-kommentar. Framtidens maskinoperatörer

Nu är det bevisat, att vi kan vara. lönsamma året om. Delårsrapport Q1, januari-mars 2014. VD-kommentar. Framtidens maskinoperatörer Delårsrapport Q1, januari-mars 2014 Nu är det bevisat, att vi kan vara lönsamma året om Framtidens maskinoperatörer Nettoomsättning för perioden uppgick till 59,6 (31,8) MSEK Rörelseresultat för perioden

Läs mer

Kvartalsrapport. Utveckling första kvartalet. Nettoomsättningen uppgick till 63 277 tkr (67 208 tkr), en minskning med 6 %.

Kvartalsrapport. Utveckling första kvartalet. Nettoomsättningen uppgick till 63 277 tkr (67 208 tkr), en minskning med 6 %. Kvartalsrapport 2012 01 01 2012 03 31 Utveckling första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 63 277 tkr (67 208 tkr), en minskning med 6 %. Resultatet (EBITDA) uppgick till 7 984 tkr (8 552 tkr). Resultatet

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2011

Delårsrapport januari mars 2011 Delårsrapport januari mars 2011 18 maj 2011 Minskad försäljning och lägre resultat möts med affärsutveckling och kostnadsanpassningar Resultat i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 10 032 (10 918)

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

1 december 2008 VD, SSAB Tunnplåt

1 december 2008 VD, SSAB Tunnplåt Aktiespararna Borlänge Martin Lindqvist 1 december 2008 VD, SSAB Tunnplåt 0 SSAB i kort Ledande global leverantör av avancerade höghållfasta stål Nordens största aktör inom tunnplåt Välinvesterade verksamheter

Läs mer

1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - mars år 2007 * Kvartalet visade en stark tillväxt. Nettoomsättningen ökade med 11 procent i fast valuta och 6 procent i SEK till 1 508 MSEK (1 416). * Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2010

Delårsrapport januari mars 2010 Delårsrapport januari mars 2010 Emitor: Delårsrapport januari till mars 2010 JANUARI MARS 2010 - Nettoomsättningen uppgick till 6,8 MSEK (13,5) - Rörelseresultatet uppgick till -1,1 MSEK (-1,1) - Resultat

Läs mer

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT)

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31 Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) 7 april 2015 Styrelsen för Rootfruit Scandinavia AB Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Presentation 9 februari Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000 Securitas AB Delårsrapport januari - mars 2000 Försäljningen ökade med 92 procent i lokala valutor till 8.395 varav 8 procent är organisk tillväxt och 84 procent är ökning genom förvärv Rörelseresultatet

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

Finansiellt mål: En organisk tillväxt inom tjänsteverksamheten på lägst 15% per år.

Finansiellt mål: En organisk tillväxt inom tjänsteverksamheten på lägst 15% per år. Första halvåret och Q2 mot finansiella mål 26% tillväxt inom tjänsteverksamheten - 20% Q2 Finansiellt mål: En organisk tillväxt inom tjänsteverksamheten på lägst 15% per år. 11,6% rörelsemarginal - 9,4%

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000

SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000 SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000 Nettoomsättningen ökade med 5 % till 881 Mkr (843) Resultatet i konsultverksamheten ökade med 37 % och uppgick till 37,5 Mkr (27,3) Återföring av pensionsmedel

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

WIP, Wireless Independent Provider AB (publ).

WIP, Wireless Independent Provider AB (publ). .. WIP utvecklar, producerar, integrerar samt licensierar och supporterar produkterna DynApp och SecureDynApp. Mer information om WIP, kunder, produkter och projekt finns på bolagets hemsida: www.wip.se

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Fortsatt lönsam tillväxt utökade satsningar i Tyskland och Storbritannien Under andra kvartalet uppgick Pooliakoncernens intäkter

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Globalt ledarskap och en stark organisation

Globalt ledarskap och en stark organisation Vår vision Tillsammans med våra kunder kommer vi att gå längre än någon annan för att förverkliga det fulla värdet av lättare, starkare och mer hållbara produkter av stål Globalt ledarskap och en stark

Läs mer

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3 Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30 Viktiga händelser under kvartal 3 Förvärv av SDM (Scandinavian Database Marketing) tillför 15 konsulter inom CRM Nya orders tecknade till ett

Läs mer

Pressinformation. SANDVIK AB Delårsrapport för första kvartalet 2000

Pressinformation. SANDVIK AB Delårsrapport för första kvartalet 2000 Pressinformation SANDVIK AB Delårsrapport för första kvartalet 2000 Resultat efter finansnetto nästan fördubblat till 1 560 (810). Realisationsvinst med 300 ingår. Fortsatt starkt affärsläge kraftigt ökad

Läs mer

Lönsam tillväxt forsätter

Lönsam tillväxt forsätter Hexatronic Scandinavia AB (publ) Pressrelease 26 januari 2012 Kvartalsrapport 1, 1 september till 30 november 2011 Lönsam tillväxt forsätter Tillväxten för perioden är 7%. Alla tre affärsområden, Network,

Läs mer

Kärnvärden Volvo Group Headquarters

Kärnvärden Volvo Group Headquarters Volvokoncernen 2013 2 2013 3 2013 4 2013 Kärnvärden 5 2013 6 2013 Volvokoncernens organisation Group Trucks Sales & Marketing EMEA Group Trucks Sales & Marketing Americas Group Trucks Sales & Marketing

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

* Koncernens rörelseresultat för första kvartalet uppgick till 476 Mkr, jämfört med 678 Mkr för samma period 1998.

* Koncernens rörelseresultat för första kvartalet uppgick till 476 Mkr, jämfört med 678 Mkr för samma period 1998. Press release SKF - kvartalsrapport 1999 SKF går med vinst igen Efter den stora förlusten för 1998 redovisade SKF åter en vinst under första kvartalet i år. Rörelsemarginalen uppgick till 5.1%. Försäljningen

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Ungt företag med stark marknadsposition

Ungt företag med stark marknadsposition Ungt företag med stark marknadsposition Westmetall AB är en lokal lagerhållare av halvfabrikat inom aluminium, stål, rostfritt och koppar. Till bygg- och verkstadsindustrin levereras standardprodukter

Läs mer

2011 Christofer Carlsson

2011 Christofer Carlsson Carlsson & Berger Entreprenad Invest grundades med affärsidén att bygga flerfamiljshus av hög kvalitet, design och med mer genomtänkta planlösningar och högklassigare materialval än våra kollegor i branschen

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

JANUARI-MARS DELÅRSRAPPORT

JANUARI-MARS DELÅRSRAPPORT Q1 JANUARI-MARS DELÅRSRAPPORT J A N U A R I - MARS JANUARI - MARS I SAMMANFATTNING Faktureringen för första kvartalet uppgick till 10 576, (22 491 ). Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

2009-07-21. Addnode. Q2 2009 Presentation. Addnode 2009-07-21. Addnode. IT Solutions enabling your business to grow. www.addnode.

2009-07-21. Addnode. Q2 2009 Presentation. Addnode 2009-07-21. Addnode. IT Solutions enabling your business to grow. www.addnode. Q2 2009 Presentation 1 Q2 2009 Fortsatt stark orderingång från offentlig sektor Konjunkturnedgången påverkar kortsiktigt resultatet, men skapar samtidigt möjligheter Kunderna tar längre tid på sig att

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 Koncern 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättning 5 406 ksek (5 062 ksek) EBITDA 364 ksek (504) Resultat efter skatt -203 ksek (-153) Resultat per aktie uppgick till 0,00

Läs mer

Tryckindustri Halvårsrapport 1 september 1997 28 februari 1998

Tryckindustri Halvårsrapport 1 september 1997 28 februari 1998 Tryckindustri Halvårsrapport 1 september 1997 28 februari 1998 9 9 7 8 Starkt första halvår resultatet efter finansnetto ökade med 65 procent till 10 Mkr Försäljningen ökade med 13 procent Resultatprognos

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Devicom AB (Publ) Organisationsnummer: 556635-1325 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01-2007-03-31

DELÅRSRAPPORT. Devicom AB (Publ) Organisationsnummer: 556635-1325 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01-2007-03-31 DELÅRSRAPPORT Devicom AB (Publ) Organisationsnummer: 556635-1325 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01-2007-03-31 1 DATUM FÖR EKONOMISK INFORMATION Delårsrapport för perioden 1 januari till den 30 juni

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Fortsatt positiv utveckling för koncernen Resultatet efter finansnetto ökade med 19 procent till 13 Mkr (11) Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 32 procent

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Vi inleder med en bra start på året

Vi inleder med en bra start på året Delårsrapport Q1, januari-mars 2015 Vi inleder med en bra start på året Framtidens maskinoperatörer Nettoomsättning för perioden uppgick till 68,8 (59,6) MSEK Rörelseresultat för perioden uppgick till

Läs mer

Dentala ädelmetallegeringar

Dentala ädelmetallegeringar VD brev november - Lägesrapport i AU Holding. Kära aktieägare, De senaste dagarna har jag fått flera mail från aktieägare med frågor rörande kvartalsredogörelsen för perioden 01.01.2009 30.09.2009. Då

Läs mer

Detta är New Wave Group

Detta är New Wave Group Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln. Vi har tre affärsområden: Profil; profilkläder, yrkeskläder

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Bufab Lann är specialister inom skärande bearbetning med tillverkning av svarvade komponenter sedan 40-talet.

Bufab Lann är specialister inom skärande bearbetning med tillverkning av svarvade komponenter sedan 40-talet. Bufab Lann är specialister inom skärande bearbetning med tillverkning av svarvade komponenter sedan 40-talet. Small components. Big business. På 40-talet var Bufab Lann en liten men gedigen svarvarverkstad.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006

DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006 DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006 Nettoomsättningen ökade till 491 Mkr (332) för hela koncernen. Rörelseresultatet ökade till 15 Mkr (-12) för hela koncernen. Resultatet efter skatt ökade till 8 Mkr (-10)

Läs mer

Störst sortiment och bäst kompetens i lager

Störst sortiment och bäst kompetens i lager Störst sortiment och bäst kompetens i lager 1 Värdeskapande kundanpassning Lundgrens representerar några av världens ledande tillverkare av produkter inom flödesteknik och industrigummi. Tack vare detta

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 - Försäljningen för helåret 2009 uppgick till 28,8 Mkr (43,1). - Resultatet efter finansnetto uppgick till 4,1 Mkr (-0,6 Mkr). Resultatutvecklingen

Läs mer

Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp

Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp Traveas AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari-juni 2015 Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp SAMMANFATTNING JANUARI

Läs mer

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet SBL Företagsledning för bygg och fastighet SBL FörETagSLEdning FÖr bygg och fastighet Företagsledningsprogram med fokus på utmaningar inom bygg- och fastighetssektorn Vår utgångspunkt är att utveckla ditt

Läs mer